Views
9 months ago

ECPAT Gråzonsrapport 2017

En rapport om lagliga sexuella kränkningar av barn.

22 GRÅZONSMATERIAL I

22 GRÅZONSMATERIAL I ECPAT HOTLINE ––– I GRÅZONEN samt med ett uppenbart kommersiellt syfte. Detta kan jämföras med webbsidor som publicerar övergreppsmaterial, som mycket sällan har en tydlig betalfunktion, även om det förekommer. 25 Att betala för tillgång till övergreppsmaterial på nätet är riskfyllt för köparen, då många av dessa webbsidor antingen bara kan ta pengarna, eller också därefter utöva utpressning. 6.3.5 Barnets ålder På flertalet webbsidor förekommer barn i flera ålderskategorier, därav överstiger totalen 100% . 2–12 år 12–18 år 6.3.4 Kön på barnet 0–2 år 98% 74% 6% Förhållandet i antal mellan pojkar och flickor i gråzonsmaterialet från ECPAT Hotline Flickor 32% Den största åldersgruppen bland barnen på bilderna utgörs av förpubertala barn, dvs. barn mellan två till tolv. Detta visar på ett tydligt intresse för just denna åldersgrupp, vilket återspeglar det vi ser vid dokumenterade sexuella övergrepp. Båda 59% Pojkar 8% Förhållandet mellan pojkar och flickor i gråzonsmaterial speglar det vi ser i ECPAT Hotline avseende dokumenterade sexuella övergrepp på barn – där bilder och filmer med enbart flickor är vanligast förekommande. En skillnad är dock att det förekom ett högre antal bilder med både pojkar och flickor i en och samma bild, jämfört med vad vi i regel ser i dokumenterade sexuella övergrepp. Detta speglar vad bilderna ofta skildrar eller utger sig för att skildra, dvs. familjekonstellationer eller lägeraktiviteter. 6.3.6 Sammanfattning Sammanfattningsvis kan det konstateras att en större del av webbsidorna innehöll ett stort antal bilder och att nästan hälften av sidorna innehöll bildserier på barn. En femtedel av sidorna hade ett kommersiellt syfte där besökaren mot betalning kunde erhålla fler bilder samt i vissa fall medlemskap. En majoritet av barnen på bilderna, totalt sett, var flickor men en stor andel av webbsidorna innehöll bilder med båda könen tillsammans. Bilderna var slutligen till största delen på förpubertala barn. 25 År 2016 var endast 5,7% av det totala antalet webbsidor kommersiella, se ECPAT Hotline rapport #2, 2017, sid 27.

GRÅZONSMATERIAL I ECPAT HOTLINE ––– I GRÅZONEN 23