Views
9 months ago

PDFsam_vecka9_merge

sida 12/vecka

sida 12/vecka 9/2018/GRÄNSLÖST FILM SOM UNDERVISNINGSMATERIAL LYCKAD INTEGRATIONSPROJEKTET FILMTEGRATION HAR sedan hösten 2017 använt svenska filmklassiker som undervisningsmaterial i SFI-klassrum. Bara ett halvår senare avslöjar en undersökning att 284 lärare från 67 kommuner i Sverige upplever att projektet bidragit till en effektivare och roligare inlärningsprocess för nya svenskar. DET ÄR STREAMINGSTJÄNSTEN C More som står bakom projektet Filmtegration som syftar till att nyanlända ska lära sig det svenska språket på ett roligare och enklare sätt. Tillsammans med undervisningsmaterial, övningar och diskussioner har projektet underlättat för svensklärare på SFI. Undersökningen visar även att undervisningsmaterialet har hjälpt eleverna med slang och uttryck som sällan finns med i grammatikövningar men som förekommer i vardagen i samhället. HITTILLS HAR SEX utvalda svenska filmklassiker, bland annat “Sällskapsresan” och “Så som i himmelen”, visats i SFI-klassrum runtom i Sverige. FOTO: FILMTEGRATION @RATTVISE: Idag är det världsdagen för social rättvisa! Det tåls att uppmärksammas tycker vi. Bred representation är en viktig del i ett rättvist samhälle, men idag brister det. Nästa 70% av de som hörs i svenska nyhetsmedier är män, och bara 13 % har utomnordisk bakgrund. En snedfördelning kring vilka som får utrymme att uttala sig i olika frågor riskerar att forma vår uppfattning om vem som kan göra vad – REPRESENTATION SPELAR ROLL!

GRÄNSLÖST/vecka 9/2018/sida 13 NYA SVENSKAR Den 1 mars infaller den Internationella dagen mot diskriminering. Diskrimineringens olika ansikten I samband med Vänsterpartiets kongress lade representanter från partiet fram förslag om att dokumentera och redovisa jämlikhetsdata. Det är en motion som väckt starka motreaktioner men sägs ska få fram data om missgynnande människor utifrån alla diskrimineringsgrunder. Inför den Internationella dagen mot diskriminering, den 1 mars, tar Gränslöst en närmare titt på diskriminering och dess olika ansikten. TEXT: DAGMAWIT ALEMAYEHU GRÄNSEN MELLAN RASISM, fördomar och diskriminering kan verka hårfin, men har alla en specifik definition. Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering att någon missgynnas eller kränks utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. DEN 1 JANUARI 2017 skärptes diskrimineringslagen för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Detta innebar att arbetsgivare och utbildningsanordnare fick ett utökat ansvar att se till att arbeta förebyggande och främjande för allas rättigheter. Enligt Diskrimineringsombudsmannen är det dock hela 60 procent som inte känner till de nya bestämmelserna. – #Metoo-uppropet synliggjorde arbetsgivarnas skyldigheter att utreda och att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, säger Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg. NU ÖKAR RESURSERNA för att motverka diskriminering i tre områden – arbetslivet, socialtjänsten och bostadssektorn. KONKRETA EXEMPEL – DETTA ÄR DISKRIMINERING: (KÄLLA: DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN) ATT NEKA EN 60-åring bolån ATT EN MAN får högre lön än en kvinna, trots att de utför samma arbete ATT EN ARBETSGIVARE avstår från att kalla en person på intervju på grund av att hen har ett utländskt namn ATT EN LÄRARE hånar en elev för att hon bär huvudduk ATT EN ARBETSGIVARE avbryter en provanställning när den anställda berättar att hon är gravid ATT EN RESTAURANG inte släpper in en person på grund av att hen har en CP-skada ATT EN FABRIK kräver att alla anställda måste ha en viss kroppslängd

Befolkningen (pdf)
Insikt 2.09 4 - Sex på svenska - Järva Mansmottagnings - Lafa
tema: internAtionell utblicK - Sveriges Ekumeniska kvinnoråd
Integration
Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Mansförtryck kvinnovälde - Den Nya Välfärden
Fred och Frihet nummer 1, 2008 - IKFF
Högskolenivå (pdf)
Entreprenör nr 2 2009 - Svenskt Näringsliv