Views
8 months ago

PDFsam_vecka9_merge

sida 14/vecka

sida 14/vecka 9/2018/GRÄNSLÖST LÅNGSAM TV FÖR DEMENTA NÄR ERIK KOTSCHACKS mamma blev dement och hamnade på ett demenshem upptäckte han att det inte fanns någon underhållning som var riktigt anpassad till de äldre. Då kom han på idén till Youtubekanalen Traditions-tv, som är långsam underhållning med minnen från förr. – Jag tänkte gammalt, 60-tal, långsamt och möjligheten att titta ihop. Det är långsam-tv för anhöriga och demenssjuka, säger Erik till Sveriges Radio. Traditions-tv är även ett integrationsprojekt, menar Erik. Många i personalen är utrikesfödda och kan få lära sig av de äldre. – När mamma var dålig hade hon inget att berätta, eller kom inte ihåg det. Men här finns möjlighet för de äldre att återge något. Här får de känna i hjärtat att de kan berätta något. Traditions-tv är långsam underhållning med minnen från förr. Foto: Leif Jørgensen DöDsstraffet är inte ett straff, Det är ett brott Stöd Amnesty på PG 90 00 72-0. Tillsammans gör vi skillnad! www.amnesty.se Kris i Västafrika Hjälp nu medan människor fortfarande är vid liv Runt Tchadsjön i Västafrika utspelar sig en humanitär kris. Tusentals har redan dött, tiotusentals svälter och miljoner riskerar hamna i svält om vi inte agerar NU. SMSa MATHJÄLP till 72980 och skänk 100 kr. Läs mer på oxfam.se/västafrika

GRÄNSLÖST/vecka 9/2018/sida 15 FÖRSKJUTNINGEN AV DÖDSFALLEN mot allt högre åldrar går långsamt, och dödsfallen som inträffar före 65 år minskar i antal. Under perioden 2010–2014 var andelen som avled före 65 års ålder 7 procent bland kvinnor och 11 procent bland män. SCB har publicerat en artikel där antalet återstående levnadsår jämförs mellan grupper med olika utbildningsnivå, civilstånd och inkomst för dem som blivit 65 år. Utrikes födda ingår inte i redovisningen eftersom många saknar uppgifter om utbildningsnivå. ÄLDREPERSPEKTIV Partner och pengar ger ett långt liv Att medellivslängden i Sverige stadigt ökar är ingen nyhet. Men Örjan Hemström, som arbetar med demografisk analys på SCB, konstaterar att det finns stora skillnader mellan olika sociala grupper. TEXT: BIRGITTA MARKENDAHL OBEROENDE AV SOCIAL tillhörighet lever kvinnor i Sverige längre än män. Under perioden 2010–2013 var medelåldern bland avlidna kvinnor – om man räknar från 65 års ålder – 86 år och för män var den 83,5. Utbildningsnivån har betydelse och för kvinnor som hade minst tre års utbildning efter gymnasiet var medellivslängden 88,3 år medan den för dem med enbart förgymnasial utbildning var 85,3 år. Samma förhållanden gällde för män – de med hög utbildningsnivå blev i snitt 85,7 år medan de lågutbildade levde till 82,7 års ålder. Tre års skillnad gäller alltså både för män och kvinnor. OM MAN VILL leva länge bör man gifta sig eftersom äktenskapet främjar ett långt liv. De som aldrig gift sig lever kortast. GENOMSNITTSÅLDERN BLAND AVLIDNA gifta var 87,6 år för kvinnor och 84,8 år för män. För personer som aldrig gift sig var medellivslängden 3–4 år kortare än för de gifta. Om man skiljer sig lever man inte lika länge som om man stannar kvar i äktenskapet men något längre än om man aldrig gift sig. Och änkor och änklingar lever i sin tur något längre än skilda. PENGAR HAR OCKSÅ stor betydelse för livslängden Gift dig och skaffa en bra utbilding. Det lönar sig! visar SCB:s artikel. De med högst disponibel inkomst hade också högst medelålder bland avlidna – 87,3 år bland kvinnor och 85,4 år bland män. Lägsta medelåldern bland avlidna män hade de med lägst inkomst. Bland kvinnor var det i stället gruppen med näst lägst inkomst som hade kortast livslängd. Förklaringen till detta torde vara att andelen gifta bland kvinnor är störst i gruppen med lägst inkomst. Det var också betydligt mindre skillnader mellan inkomstgrupperna bland kvinnor än bland män, vilket förklaras med att kvinnor, särskilt gifta kvinnor, har förvärvsarbetat i mindre utsträckning än män och därmed generellt haft låg egen inkomst. TROTS ATT ANDELEN sammanboende har ökat bland de ogifta minskar inte skillnaden i livslängd mellan gifta och ogifta; tvärtom drar gifta ifrån övriga grupper. Hur förklarar då SCB de sociala skillnaderna i livslängd och dödlighet? Att gifta lever längre kan bero på att de får bättre socialt stöd än ogifta genom en partner och egna barn, har bättre vanor och tar mindre risker. Studier har visat att personer som gifter om sig har något högre dödlighet än de som hela tiden varit gifta med samma individ.

Befolkningen (pdf)
Det-l%C3%B6ser-sig-s%C3%A4kert-Civila-samh%C3%A4llets-skuggberedning-till-F%C3%B6rsvarsberedningen
mångfald är ett effektivt sätt att undvika självgodhet” - Veckans Affärer
Insikt 2.09 4 - Sex på svenska - Järva Mansmottagnings - Lafa
Befolkning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Beskrivning av Sveriges befolkning 2005 - Statistiska centralbyrån
Fred och Frihet nummer 1, 2008 - IKFF
Utveckling Int resursbasen - SIFI
LE0001_2009K01_TI_00_A05TI0901