Views
6 months ago

PDFsam_vecka9_merge

sida 26/vecka

sida 26/vecka 9/2018/gränslöst KULTURKOLLEN Redaktionen listar utvalda tips på filmer, serier, föreställningar och böcker som belyser utanförskap, orättvisor, integration och strävan efter en öppen, gränslös värld. VECKANS DIKT: KONSERT: På internationella kvinnodagen anordnar fyra av Uppsalas bästa damkörer en KVINNODAGSKONSERT. Körerna som medverkar är Smålands nations damkör Linnea (SNDL), Ultuna studentkårs damkör (ULLA), Västgöta nations damkör (VGDK) och Bella Donna. I gemenskapens och hoppets anda sjunger man också tillsammans, under ledning av Yvonne Palm Lebel, för att samla in pengar till Uppsala tjej- och transjour. Under konserten får man även möjlighet att lyssna till en representant från jouren. Den 8 mars kl. 19:30 – 21:00, Missionskyrkan, Uppsala. LITTERATUR: Vad skulle du som man vilja prata om, om ingen dömde dig? ALLT VI INTE PRATAR OM är en satsning som är tänkt att inspirera killar och män att börja prata om sådant som män annars inte pratar om. Initiativet kommer bland annat från Ida Östensson, grundare av Make Equal, som sedan debatten om övergrepp på festivaler har uppmanat killar och män att prata med varandra om närhet, normer, grupptryck, sex och kärlek. ”Allt vi inte pratar om” blev en bok – men också en podcast, en ljudbok och en e- bok. Grunden är intervjuer med bland andra Kodjo Akolor, Sanny Dahlbeck, Philip Botström, Ali Boulala, Daniel Hallberg och Farzad Farzaneh som delar med sig av sådant de inte annars pratar om. Det handlar om ämnen som sex, skörhet, kärlek, ego, flyktvägar och vänskap. Boken innehåller också samtalsguider och tips från män till män. FOTOGRAF: KRISTINA WICKSELLDREAM Om det hotade Det du måste vara rädd om är alltid enkla saker sånt som förstörs. av trycket utanför. Klart insjövatten, gröna blad på träden, blå luft att andas blybefriat, mat utan tlllsats, hus som får stå kvar. Det du måste vara mycket rädd om är det ständigt hotade. Det finns mycket närmare dig själv än du tror. I det tillfälliga mötet mellan två när stressen ett ögonblick släpper. I ögonen på ett ganska litet barn som söker en lätt förlorad tillit: ”Lek me mej, ja e så ensam.” Det gäller att slå vakt om bara enkla ting. Upptäcka den stämpeldyna som heter gräs, dess allt gulare förnedring under våra larvfötter. Ett långsamt uppvaknande efter oss strå för strå ett enstaka samtal med vinden som befrielse som växer till sång, till segersång efter oss: Grönt gräs i blå vind, klara forsar rena sjöar. grönt gräs i blå vind, och barn med leksugna ögon, som väntar och hoppas och tror. Björn Julén, ur Mellan varg och lamm, 1973.

GRÄNSLÖST/vecka 9/2018/sida 27 VIKTIG HISTORIA Helgeandshuset, skymt av Gråbrödraklostrets takryttare på Vädersolstavlan 1535. Vädersolstavlan, en av de äldsta kända bilderna av staden är en oljemålning på pannå som hänger i Storkyrkan i Stockholm. Tavlan har fått sitt namn efter vädersolarna, det optiska solfenomen, som den avbildar. Här kunde äldre vårdas under medeltiden Under medeltiden blev människor sjuka och råkade ut för olyckor precis som vi. I städerna där människor bodde nära varandra spred sig sjukdomarna snabbt eftersom renligheten inte var den bästa. Och många gamla hade svårt att klara sig på egen hand – då som nu. TEXT: BIRGITTA MARKENDAHL DEN LILLA ÖN där riksdagshuset i Stockholm ligger heter Helgeandsholmen, är tre hektar stor och har fått sitt namn efter det så kallade Helgeandshuset som låg där under medeltiden – från 1300-talets början till 1531. Då flyttades det till Riddarholmen. Helgeandshus – på latin Domus/Hospitalis Sancti spiritus – kallades medeltida vårdinrättningar för fattiga och behövande samt gamla och sjuka, ibland även härbärgen för pilgrimer. Under medeltiden fanns helgeandshus i de flesta städer i Europa. Det första svenska helgeandshuset grundades 1303 i Uppsala av Andreas And som var domprost i Uppsala och en tid ärkestiftets ledare. VERKSAMHETEN VID HELGEANDSHUSEN drevs med hjälp av gåvor i form av pengar och jordegendomar från invånare i Stockholm. Stadens råd bestämde om man skulle ha sådana inrättningar och hur de i så fall skulle skötas. Gamla som hade möjlighet att betala för sig kunde också bo i helgeandshusen som var stadens angelägenhet. Till varje helgeandshus hörde en kyrka. Vid en arkeologisk undersökning på Helgeandsholmen som ägde rum i Stockholm åren 1978-1980 upptäcktes skelettdelar från cirka 4 000 människor som begravts under de två hundra åren Helgeandshuset låg där. I BÖRJAN AV 1400-talet grundades stiftelsen Själagården nära den plats där Storkyrkan ligger i dag. Det var ett ålderdomshem där stockholmare kunde få kost och logi mot betalning, men gården fungerade också som sjukhus och fattighus samt barnhem för många föräldralösa barn. En annan uppgift för Själagården var att verka för människors frälsning. När man på 1930-talet rev husen vid Själagårdsgatan i Gamla stan hittade man väl bevarade rester av den gamla Själagården. Nu finns en modell av detta medeltida ålderdomshem på Medeltidsmuseet i Stockholm. SPETÄLSKA ELLER LEPRA är en sjukdom som drabbade många svenskar under medeltiden, och sjukhus behövdes. Redan på 1200-talet hade Stockholm ett spetälskesjukhus men i slutet av det seklet fördes de sjuka till Enköpings hospital. Spetälskesjukhuset Örjansgården tillkom i början av 1400-talet. Enligt ”Stockholmskällan” vet man inte säkert var Örjansgården låg – kanske vid nuvarande Gustav Adolfs torg. STOCKHOLMSKÄLLAN BERÄTTAR OCKSÅ att det fanns något man skulle kunna kalla ”medeltidens öppenvård”. De så kallade bårdskärarna var frisörer som klippte hår och skägg men de förband också sår, spjälkade benbrott och stukningar, amputerade, skar upp bölder och ägnade sig åt koppning* och åderlåtning. Skattelängderna visar att det under 1400-talet fanns mellan tre och fem bårdskärare i Stockholm. Från 1465 utsågs en av bårdskärarna till ”första bandet”. Han skulle finnas till hands vid slagsmål och olyckor och ta hand om de sårade. Dagens uttryck ”första förband” har sitt ursprung här. *KOPPNING INNEBÄR ATT man med hjälp av sugkoppor skapar ett undertryck som påverkar bindväven i muskler och underhud. Blodcirkulationen ökar och bidrar till att transportera bort slaggprodukter i bindväven.

Befolkningen (pdf)
Fred och Frihet nummer 1, 2008 - IKFF
Insikt 2.09 4 - Sex på svenska - Järva Mansmottagnings - Lafa
tema: internAtionell utblicK - Sveriges Ekumeniska kvinnoråd
Integration
Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Mansförtryck kvinnovälde - Den Nya Välfärden
Delaktighet i framtiden - Göteborgs universitet
Fickfakta om svensk internationell handel - Svenskt Näringsliv
Artiklar i PDF-format - Veckans Affärer
Breaking Barriers - Internationella programkontoret för ...