Views
9 months ago

PDFsam_vecka9_merge

sida 30/vecka

sida 30/vecka 9/2018/GRÄNSLÖST PÅ DJUPET Själavård för den som vårdas i hemmet Nya vårdformer ställer nya krav på stödsamtal och själavård. Mängden patienter vårdade i hemmet i form av ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) motsvarar ett nytt sjukhus i Stockholm. Från och med den 1 mars får dessa patienter ett nytt, enkelt och rättvist sätt att träffa någon att prata med. – Ett helt nytt sjukhus finns numera i Stockholm – det som finns i hemmen, säger sjukhusprästen Helena Nikula, när hon beskriver hur vårdformerna förändrats i Sverige. Alltfler patienter vårdas i hemmet enligt ASIH och då är det också rimligt att de får det av själavård och stödsamtal på samma villkor som de som ligger på en vanlig sjukhusavdelning. – När livet förändras och tillvaron gungar kan det vara värdefullt att få prata med någon om tankar och känslor som kommer fram. Ibland blir livet en kris och då kan stödet vara särskilt viktigt. VÅRDEN FÖRÄNDRAS SVENSKA KYRKAN HAR sedan länge erbjudit samtal och besök på sjukhus och vårdinrättningar men i takt med att sjukhusvården i Sverige förändras i form av vård i hemmet så förändras även kraven på Svenska kyrkans själavård. FÖR DEN SOM är patient som vårdas i hemmet eller anhörig finns numera ett samtal med en präst eller diakon inte längre än ett telefonsamtal bort. Där finns Svenska kyrkans koordinator som hjälper till att hitta rätt person i rätt församling. Koordinatorn kan även hjälpa till att nå kontakt med andra samfund eller religioner. Telefonnumret till koordinatorerna är 08-402 36 00 och de nås från och med 1 mars 2018 vardagar mellan klockan 9.00 och 16.00. SÅ HÄR SÄGER Annika Norman, enhetschef på Stockholms sjukhem, om att patienter och närstående får kortare vägar till stöd och praktisk information: – Vi välkomnar Svenska kyrkans initiativ att

GRÄNSLÖST/vecka 9/2018/sida 31 införa en koordinator. Det förenklar både för patienterna, deras närstående och för vår personal att få kontakt för stöd i både existentiella och praktiska frågor. Vi är också glada över att koordinatorn också kan förmedla kontakter med företrädare för olika trossamfund och andra religioner. – Som vårdpersonal inom ASIH kommer vi ofta i kontakt med de stora existentiella frågorna. Ensamheten, som ofta verkar komma tillsammans med insikten om att överlevnaden är begränsad, kan vara stor och inte alltid något den sjuke kan dela, ens med sina närstående, säger Fredrik Sumara, sjuksköterska på Ersta ASIH. HAN FORTSÄTTER: – Ibland kan vi som vårdpersonal finnas där för samtal, men det kan också vara så att vi - särskilt om vi har känt personen länge - utvecklat ”en annan typ av relation” och inte är den som patienten vill anförtro sig åt. Alla vill heller inte ha kontakt med kurator eller psykoterapeut. Här tycker jag att kyrkan har en naturlig roll i det teamarbete som utgör grunden för ASIH-verksamheten. De patienter som haft kontakt med präst eller diakon har ofta varit mycket nöjda och positiva. Minns särskilt en kvinna som sade att ”kontakten med prästen blev mitt hopp i hopplösheten”, avslutar Fredrik Sumara. FYRA ANONYMA RÖSTER OM SJUKHUSKYRKAN EMELIE: ”FÖR MIG BETYDDE det otroligt mycket att få bolla andliga tankar helt öppet, med en präst! Tankar som jag inte vågade/ kunde ta upp med vårdpersonal, när mamma var sjuk. Jag mötte en tillåtande öppenhet, som faktiskt räddat mitt liv!” ANONYM: ”MED MIN KYRKLIGA kontakt har jag kunnat prata om ALLT! Allt det svåra, det djupa, det andliga, och min vardag och ensamhet, efter att min hustru dog. Det har gjort att det blivit lättare att vara pappa och morfar, för att jag har en person till att dela det jag inte riktigt kan med någon annan. Att dessutom veta att den kontakten också mötte och kände min hustru, är otroligt värdefullt i våra samtal. Jag behöver inte förklara allt.” ANONYM: ”ATT MIN FRU fick ha sin själavårdskontakt, under sista delen av sjukdomstiden, gav hela familjen utrymme att vara i livet men också att våga prata om det allra svåraste. Det hjälpte oss också att stå ut med svåra besked från vården.” ANONYM: ”MIN MAMMA VAR sjuk och döende och hade en själavårdskontakt. Genom det fick jag, i min stad, i en annan del av landet – en själavårdskontakt. Det var livsviktigt när det skedde! Jag hade så många tankar och känslor att bearbeta. Att röra sig mellan vardagen, sjukdomen, barndomen, tron och livet efter döden. Ja, det fanns, helt enkelt, ingen annan plats där det var möjligt!” Nyfiken på Autism? Välkommen till vår hemsida www.autism.se

Befolkningen (pdf)
Svensk utbildning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Det-l%C3%B6ser-sig-s%C3%A4kert-Civila-samh%C3%A4llets-skuggberedning-till-F%C3%B6rsvarsberedningen
Fred och Frihet nummer 1, 2008 - IKFF