Views
9 months ago

PDFsam_vecka9_merge

sida 34/vecka

sida 34/vecka 9/2018/GRÄNSLÖST SKA SKAPA GIFTFRIA JORDBRUK I UGANDA DEN 21 FEBRUARI tilldelades Hungerprojektet 17 miljoner av Postkodlotteriets årliga utdelning. Totalt fick 55 organisationer ta del av en summa på över 1,1 miljarder kronor. Hungerprojektet kommer bland annat att använda pengarna till ett projekt tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uganda. – Det känns fantastiskt roligt att vårt projekt tillsammans med Naturskyddsföreningen får finansiering. Genom projektet kommer vi att kunna främja hållbar användning av naturresurser och på så sätt säkerställa en ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det är viktiga faktorer för att människor permanent ska kunna ta sig ur fattigdom och förbättra sina livsvillkor, säger Malin Flemström, programansvarig internationella program på Hungerprojektet. DETTA ÄR DET första projektet inom Hungerprojektets verksamheter som har fokus på ökad biologisk mångfald och nu hoppas man tillsammans med Naturskyddsföreningen och deras lokala samarbetsorganisation PELUM (Participatory Ecological Land Use Management) arbeta fram en metod som sedan kan skalas upp. – Ekologiska lantbruk med billigare produktion är bättre för miljön, jordbrukare och konsumenter. Det bidrar till att människor kan få en bättre livssituation och minskar farliga kemikalier i marken. Vi tror att vårt projekt kan leda till verklig förändring för småbrukare och miljöarbetet i Uganda under lång tid, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. HÅLLBARA HOTELL SCANDIC HAR LÄNGE varit en pionjär inom hotellbranschen när det gäller att hitta vägar för att minska vatten, energi och avfall. I mars tillträder hotellkedjans nya hållbarhetschef, Vanessa Butani. – Scandic är känt för sitt hållbarhetsarbete och har haft ett stort inflytande på hela hotellindustrin genom att driva bästa praxis för att minska miljöpåverkan. Jag ser fram emot att stärka Scandics ledarposition inom både miljömässig och social hållbarhet, säger Vanessa, som har bred erfarenhet från arbete med hållbarhet, företagsstrategi och affärsutveckling, senast hos Electrolux. VANESSA BUTANI BÖRJAR arbeta som hållbarhetschef på Scandic Hotels i mars. POSTKODLOTTERIET ÄR VÄRLDENS tredje största givare till ideell verksamhet. Sedan Hungerprojektet bev förmånstagare år 2012 har organisationen tagit emot 53 miljoner kronor. GRÄNSLÖST – varje onsdag i brevlådan för 39 kr/månad 020-10 00 82 Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent. Plocka #ettskräpomdagen Swisha till 90 02 817 PlusGiro: 90 02 81-7 www.hållsverigerent.se

GRÄNSLÖST/vecka 9/2018/sida 35 MILJÖMEDVETEN Boken ”Mossa – I skog, trädgård och kruka” kommer ut i mars. Med vördnad för mossor Ulrica Nordström har sina rötter i de norrbottniska mosskogarna. Med boken ”Mossa – I skog, trädgård och kruka”, som kommer ut i mars, vill Ulrica Nordström höja mossornas status i Sverige. TEXT: MARIA VENEKE YLIKOMI – Jag tror att mitt mossintresse har med mitt norrbottniska ursprung att göra. Jag rörde mig ofta i miljöer med mycket mossor när jag var yngre och när jag nu i vuxen ålder längtar hem till Norrbotten söker jag mig till skogen. Där känner jag mig trygg. DET SÄGER ULRICA Nordström till Natursidan. Hon berättar att hon ofta promenerar i Nackareservatet i södra Stockholm. Mossa är enligt Elle Decoration en av årets trender 2018. MOSSOR HAR EN enorm betydelse för naturens vattenhushållning: när det regnar kan de snabbt suga upp vattnet, för att sedan långsamt släppa det ifrån sig till omgivningen, skriver Forskning & Framsteg. TERRARIEODLING ÄR YTTERLIGARE en trend 2018 enligt Elle Decoration. Ulrica skriver om växtterrarier i boken. – Intresset för växtterrarier kommer nog av min konstanta längtan efter naturen och det växande. När man planterar landskap i glas i stängda system blir det en egen självförsörjande värld där inne, en grön växtvärld som sköter sig själv och förändrar sig på sina egna premisser. De ändras med årstiderna och ibland dyker det upp nya växter och ibland dör de och blir näring till andra växter i systemet. Det är ett fascinerande kretslopp, som man kan ha hemma, berättar Ulrica. ULRICA HAR REST mycket i Japan, där hon menar finns en vördnad inför mossorna som inte finns i Sverige. I Japan har hon träffat många fascinerande personer som jobbar med mossor, bland andra Hisako Fujii, en redaktör som under en mossvandring i en nationalpark fick upp intresset för mossor. Hon har skrivit två böcker, ”Mosses, my dear friends” 2011 och ”A Field Guide to the Mosses of Japan”, ordnar mossguidningar och har skapat communityn ”Moss girls”, som har ökat intresset för mossor hos unga kvinnor i Japan. – I Japan är mossan en naturlig del av trädgårdar i både liten och stor skala. Jag hade inte sett det tidigare i Skandinavien. Här är mossan en doldis som man tar för givet. Den är förvisso ett naturligt inslag i våra skogar, men de flesta kan inte nämna en enda art mossor, säger Ulrica. I SVERIGE FINNS en förening som heter Mossornas Vänner. Den 6 mars kl. 18.30 börjar en studiecirkel om mossor i Skövde. Arrangör är Skövde naturskyddsförening.

Befolkningen (pdf)
Svensk utbildning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Det-l%C3%B6ser-sig-s%C3%A4kert-Civila-samh%C3%A4llets-skuggberedning-till-F%C3%B6rsvarsberedningen
mångfald är ett effektivt sätt att undvika självgodhet” - Veckans Affärer