Views
9 months ago

PDFsam_vecka9_merge

sida 6/vecka

sida 6/vecka 9/2018/GRÄNSLÖST I SIFFROR SVERIGE OCH FATTIGDOM 7 procent av svenskar som arbetar har en inkomst under EU:s gräns för risk för fattigdom. Genomsnittet för EU-länderna är 10 procent. I Sverige är det vanligare att yngre, ensamstående med barn och utrikes födda har en låg inkomst trots att de arbetar. ANDELEN VARIERAR MELLAN olika EU-länder, från Finland som har den lägsta andelen på 3 procent till Rumänien med 19 procent vilket är högst inom EU. KÄLLA: SCB VAD BETYDER ORDEN ADHD Bokstäverna ADHD är en förkortning av de engelska orden attention deficit hyperactivity disorder som betyder ungefär uppmärksamhets- och överaktivitetsproblem. TEXT: BIRGITTA MARKENDAHL ENLIGT FORSKARE VID Karolinska Institutet drabbar ADHD uppskattningsvis 3 till 5 % av alla barn, oberoende av kultur eller geografiska regioner. Detta innebär att det i ett klassrum med 25 till 30 elever kan finnas minst ett barn med ADHD. ADHD DEBUTERAR I barndomen och kvarstår under tonåren och upp i vuxen ålder i 40 till 70 % av alla fall. Forskarna beräknar att ungefär tre procent av befolkningen har så stora koncentrationssvårigheter eller stunder där man tappar kontrollen att man talar om funktionsnedsättningen ADHD. En spinner sägs ha en lugnande effekt för personer med stressymtom och koncentrationssvårigheter.

GRÄNSLÖST/vecka 9/2018/sida 7 SVERIGEKOLL JOURHAVANDE PRÄST UTÖKAR FRÅN OCH MED 1 mars utökar Jourhavande präst öppethållandet för chatten från fyra till fem kvällar i veckan. Behoven är fortsatt stora, och antalet digitala kontakter ökar stadigt, berättar de nationella samordnarna för tjänsten, Gunilla Löf Edberg och Monika Oscarsson. MÖJLIGHETEN ATT FÅ prata med en jourhavande präst har funnits i över 60 år. Under 2017 tog 112-tjänsten Jourhavande präst emot totalt 74 926 telefonsamtal, ett snitt på 205 samtal/dygn. För tio år sedan, 2008, var antalet samtal 47 891. – Statistiken har hållit sig relativt jämn sedan 2012. Det ser i nuläget ut som att behovet av telefonsjälavård håller i sig, trots att chatten tillkommit som kanal, säger den nationella samordnaren, Gunilla Löf Edberg. – Chatten startades för att möta behoven hos lite yngre åldersgrupper, och vår uppfattning är att de som chattar också är yngre än de som ringer. Nu har vi tre olika kanaler, och det känns viktigt att de som behöver samtala kan göra det på det sätt som passar dem bäst. UNDER 2017 HADE Jourhavande präst 8 417 chattkonversationer (i snitt 40 per öppet dygn) och 1 433 elektroniska brevkontakter. EFTERSOM DE DIGITALA kontakterna ökar stadigt, förstärks nu chattfunktionen med fler präster i tjänst och öppethållande ytterligare en kväll i veckan. Chatten är öppen måndag-torsdag kl 20-24, och från och med 1 mars även söndagar. – Vi bedömer att söndagskvällen är en viktig kväll, då helgen slutar och en ny vecka börjar, säger Monika Oscarsson, biträdande nationell samordnare. GRÄNSLÖST – varje onsdag i brevlådan för 39 kr/månad 020-10 00 82 TRYGG-HANSA INLEDER SAMARBETE MED BRIS TRYGG-HANSA JOBBAR KONTINUERLIGT med att öka tryggheten för barn. Detta görs bland annat genom initiativ och aktiviteter kring ökad vattensäkerhet och kunskap om första hjälpen samt genom att stötta familjer som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samarbetet med Bris gör det möjligt att göra mer för att skapa trygghet för barn och unga. – Varje år har Bris över 26 000 kontakter med barn och unga i utsatta situationer, och varje dag kämpar vi för ett bättre samhälle för barn. Våra kuratorer lyssnar, stöttar och stärker barn, och hjälper dem vidare när det behövs. Vi är glada att Trygg-Hansa vill delta i kampen för en bättre barndom, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris. ENLIGT EN NY rapport från Socialstyrelsen har nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter ökat alarmerande bland svenska barn och ungdomar. Depression och ångestsyndrom ökar mest, och värst drabbade är unga kvinnor. – Bland orsaker till den ökningen nämns livsvillkor, skola, en större benägenhet att prata om sin psykiska ohälsa samt samsjuklighet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Trygg-Hansa försäkrar fler än 750 000 barn vilket gör det naturligt för oss att ta ansvar och engagera oss i att barn också mår bra. Vi har idag flera initiativ som bidrar till ett bättre mående hos barn och samarbetet med Bris blir ett naturligt nästa steg i detta livsviktiga arbete, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa. SAMARBETET KOMMER BESTÅ av gemensamma aktiviteter och en möjlighet för Trygg-Hansas medarbetare att få utbildning i hur man kan se varningssignaler hos barn som mår dåligt i ett tidigt skede samt hur man kan prata med barn om svåra saker. Dessutom bidrar Trygg-Hansa bidrar med finansiellt stöd som gör det möjligt för Bris att finansiera en kurator till Bris stödverksamhet, som kan ge stöd till barn och unga som mår dåligt.

Befolkningen (pdf)
Svensk utbildning (pdf) - Statistiska centralbyrån
Fred och Frihet nummer 1, 2008 - IKFF
Det-l%C3%B6ser-sig-s%C3%A4kert-Civila-samh%C3%A4llets-skuggberedning-till-F%C3%B6rsvarsberedningen