Views
9 months ago

PDFsam_vecka9_merge

sida 8/vecka

sida 8/vecka 9/2018/GRÄNSLÖST Du kan göra verklig skillnad för ett barn. Bli fadder. Från 100 kr/mån. Det behövs fler som vill ge barn en tryggare barndom och möjlighet att gå i skolan. Som fadder hos oss är du med och gör skillnad på riktigt. Bli fadder redan idag på barnfonden.se eller ring 040 - 12 18 85. barnfonden.se

GRÄNSLÖST/vecka 9/2018/sida 9 UPPSALA SATSAR PÅ KULTURDOULOR UPPSALA SATSAR PÅ ett nytt projekt som ska förbättra mödrahälsovården för utlandsfödda gravida kvinnor. Tio kulturdoulor kommer att utbildas under våren 2018. – Det här kan bli ett viktigt tillskott inom mödrahälsovården, dels får gravida lättare information om hur det går till här i Sverige och dels skapar det en ökad trygghet att lättare kunna förmedla sina frågor på sitt modersmål. Vi kommer att följa projektet med stort intresse, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen. KARTLÄGGNINGAR VISAR ATT förlossningsvården idag behöver utvecklas för att bättre kunna bemöta blivande mammor med olika behov. En ökad invandring och fler nyanlända innebär ett ökat behov att kunna stödja blivande mammor med olika kulturella bakgrunder och ibland bristande kunskaper i svenska. Kvinnor från utomeuropeiska länder och med dåliga språkkunskaper i svenska löper en större risk att drabbas av komplikationer i samband med graviditet och förlossning enligt en analys. COSMOS ASYL- OCH integrationshälsan kommer därför att starta ett projekt där man utbildar så kallade kulturdoulor, kvinnor som stöttar nyanlända kvinnor under graviditeten och en kort tid efter förlossningen. Vid åtta utbildningstillfällen under våren kommer kulturdoulorna att utbildas i bland annat smärtlindring, anatomi och rutiner i svensk mödrahälsovård. – Vi ska rekrytera tio kvinnor från olika länder och kulturer. Ett av kriterierna är att de, förutom svenska, talar arabiska, dari, somaliska RINKEBY-TENSTA BÄST PÅ ATT SORTERA I RINKEBY-TENSTA SORTERAR 60,6 procent av hushållen boende i villa eller radhus ut sitt matavfall och är därmed det område inom Stockholms stad där villaägarna idag är bäst på att återcirkulera sina matrester i kretsloppet. – Nu vill vi motivera alla andra att bli lika duktiga och det tror vi att de flesta vill om man förstår miljönyttan med att sortera ut sitt matavfall, säger kampanjansvarig matavfall, Magdalena Östling, på Stockholm Vatten och Avfall. SVENSKAR SLÄNGER EN miljon ton matavfall varje år. Det betyder att var femte matkasse slängs bort. Mängden mat som slängs behöver minska och det som slängs behöver tas om hand. Sverige har ett miljömål som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och återvinnas genom biologisk behandling 2018. EN KARTLÄGGNING GENOMFÖRD av Stockholm Vatten och Avfall visar att Rinkeby-Tensta och Skarpnäck redan idag uppfyller miljömålet för hushåll boende i småhus. I ett flertal andra småhusområden så som Enskede- Årsta och Hägersten-Liljeholmen finns målet inom räckhåll. – I många fall räcker det med att några grannar börjar för att fler ska följa efter. Det har vi sett både då det gäller utsortering av matavfall och när det gäller viljan att skaffa solceller, säger Magdalena. Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen. KOMMUNER I KORTHET eller tigrinja för att kunna stötta kvinnorna på deras modersmål, säger Charlotta Nordgren Thermaenius, verksamhetschef för Särskild vård och integration. KULTURDOULOR HAR INGET medicinskt ansvar och kommer inte att ge några medicinska råd utan ska fungera som stöd till kvinnorna och deras anhöriga. De kommer att informera om den svenska mödrahälsovården och vara ett stöd och hjälp i kommunikationen. – Genom rätt stöd för dessa kvinnor ökar vi deras hälsa, familjens hälsa samt chansen till snabbare integrering i samhället. Kulturdoulorna ökar möjligheten att ge en jämlik vård till alla, säger Charlotta. Fotnot: Doula är ett grekiskt ord som betyder ”hjälpkvinna”. VILL DELTA I FUNKISFESTIVALEN UPPSALA KOMMUN SKA ansöka om medlemskap i föreningen Funkisglädje. Funkisfestivalen, före detta Funkismello, är föreningens första evenemang. Det är Sveriges största sångtävling eller melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. MÅLET MED FUNKISFESTIVALEN är att skapa ett arrangemang som ger så många personer som möjligt med intresse för att sjunga en möjlighet att stå på scen och delta på sin nivå. Funkisfestivalen bygger på att kommunen ordnar en egen deltävling. Därefter genomför Funkisglädje regionfinaler och en riksfinal. Finalen 2018 genomförs på Cirkus i Stockholm 23 april. – Tillsammans med Funkisglädje skapar vi nu ytterligare en plattform för personer med LSS-beslut. Det är en del i arbetet för att alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig kulturliv, fritidsverksamhet, idrott och hälsofrämjande aktiviteter, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Befolkningen (pdf)
Delaktighet i framtiden - Göteborgs universitet
Breaking Barriers - Internationella programkontoret för ...
Artiklar i PDF-format - Veckans Affärer
Är Sverige attraktivt? - Svenskt Näringsliv
Internationellt program - Ung Vänster
Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete - Sida
Det-l%C3%B6ser-sig-s%C3%A4kert-Civila-samh%C3%A4llets-skuggberedning-till-F%C3%B6rsvarsberedningen
USA väljer à la carte FN-volontär – ett tufft jobb Framgång för radio i ...