Views
6 months ago

The Silence of the Shadows

Programmheft zur Abschlussveranstaltung: Das Schweigen der Schatten Poesie & Zeitgenössische Musik (In deutscher Sprache und schwedischer Übersetzung) Duo TonSatz & Gäste Composer's & Writer's Residency-Programm Eine Kooperation zwischen VICC and BCWT. 11. Mai 2018| 20:00 Uhr | Almedalsbiblioteket Cramérgatan 5 | 621 57 Visby | Schweden

Guest Musician Nils

Guest Musician Nils Ossman Double Bass Was born in 1967 and grew up in Motala/Sweden. He lives in Visby/Sweden. Studies and Education 1990-94 at the Royal College of Music in Stockholm. He studied among others with Michael Karlsson and the jazz legend Nils-Henning Ørsted-Pedersen. Projects and involvements After finishing his studies, he worked several years as a freelancer in Stockholm. Since 1998 he worked at Gotland Music. Nils especially is well-known as a valued member of the Gotland music Jazz Group. Playing mainly jazz, as well as original music standards he often appears with vocal or instrumentalist soloist and regularly participate in the Cultural Roxy's Jazz Club at The Monk in Visby. He also has been involved in theatrical productions in cooperation with the County Theater on Gotland. 8

Duo TonSatz Sedan 2000 jobbar Christiane Schwarze och Eva Batt tillsammans på ett interdisciplinärt sätt och skapar genreövergripande helhets-konstverk. Eva Batts musikalisk återgivning av Christiane Schwarzes litteratur är omvandlingar av konkreta uttryck och/eller de outtalade intentionener mellan raderna. – Omvänt, transformerar Christiane Schwarze kompositioner av Eva Batt till diktkonst. Gemensamt bygger de en bro mellan konstnärligt anspråk och samhälleligt engagemang. (Mer info: www.duo-tonsatz.de) Musikalisk-lyrisk iscensättning Skuggornas tystnad Gåtfulla bilder av samtidig när- och frånvaro. Betraktande av yttre och inre skuggor. Vart denna tankeresa leder? Till motpolen. – Genom metamorfosen av det mörka: äntligen ljus igen! 9