Views
8 months ago

Dalarna_2

12 Villatidningen NUMMER

12 Villatidningen NUMMER 7 2015 12 Villatidningen NUMMER 2 2018 Energi: Sol Kraftig ökning av solcellsanläggningar FOTO: Svensk Solenergi Solcellsmoduler kopplade till elnätet är nu en allt vanligare syn i våra villaområden. Samtidigt ökar antalet bygglovsansökningar dramatiskt i många kommuner. Betydligt fler är alltså att vänta. DEN TOTALA INSTALLERADE solcellseffekten i Sverige ökade med 63 procent under 2016. En stor ökning skedde på villa- och småhustak, som idag står för en tredjedel av landets solcellskapacitet. Resterande är främst större fastigheter, bostadsrättsföreningar, företag och lantbruk. Det är alltså uppenbart att det är fler än småhusägare som insett fördelarna med att producera sin egen el från solen. – Marknaden har växt snabbt under de senaste 5-6 åren, visserligen från en låg nivå. Det handlar om årliga ökningar på mellan 50 till 100 procent. Det är alltså ingen tvekan om att väldigt många gillar tanken på att producera sin egen el, säger Johan Lindahl, talesman på svensk Solenergi. DET KRAFTIGT ÖKANDE intresset har flera ganska självklara förklaringar. Grundläggande handlar det givetvis om ett ökat medvetande om miljö- och klimatfrågor. Att man genom en solcellsanläggning på sitt tak både vill och kan bidra till förnybara energisystem. Den ökade kunskapen hos allmänheten ses också som en viktig delförklaring. Men som alltid är det också i det här fallet till viss del en plånboksfråga. – Det har varit en kraftig prissänkning. Idag får man fyra gånger mer för pengarna än för tio år sedan. Sedan 2009 finns också ett statligt stöd att få på upp till 30 procent av installationskostnaden. Under 2015 infördes dessutom en skattereduktion som troligen också bidragit till det ökade intresset, säger Johan Lindahl. NACKDELEN MED DET statliga stödet, som handläggs av länsstyrelserna, är den långa kön på upp till ett par år. Alternativet är att söka ROT-avdrag för arbetskostnaden. Det går snabbare men ger å andra sidan inte lika högt stöd procentuellt sett. Så vad kostar det då att installera ett villasystem? – Man får räkna med mellan 70 000 till 100 000 kronor för en normalvilla, beroende på hur stor anläggning man vill ha. Det styrs också oftast av elkonsumtionen i det enskilda fallet och i undantagsfall av takets yta, säger Johan Lindahl. Är det lönsamt, eller är det här bara ett alternativ för idealister? – Det är absolut lönsamt. Åtminstone med dagens elpriser och det stöd som nu finns att få. Det handlar om en återbetalningstid på mellan 12 och 17 år. Därefter är den el man producerar Johan Lindahl, Svensk Solenergi. gratis. Livslängden ligger på 25 till 30 år. Det motsvarar en avkastning på kapitalet på ungefär 3 till 7 procent. Men den exakta lönsamheten kan man inte med säkerhet fastslå eftersom den är beroende av elprisets utveckling och potentiella lagändringar. – En annan viktig aspekt är att man troligtvis höjer värdet på sitt hus. För en köpare är det givetvis attraktivt att elräkningarna är betydligt lägre i ett hus med solceller. Tror du på en fortsatt lika stark tillväxt som hittills? – På kort sikt beror mycket på valet i höst och hur mycket en kommande regering vill satsa. Om de nuvarande stöden blir kvar eller inte. Men på sikt är det ser jag det som självklart att solenergin kommer att bli en allt viktigare del i vårt energisystem. Den är en gratis energikälla som vi idag utnyttjar i alldeles för liten utsträckning. Per-Åke Hultberg redaktionen@villatidningen.se Tänk på • Använd om möjligt solkartan och räkna på husets potential. (Se nedan) • Se över din årliga el- förbrukning för att få rätt dimension på anläggningen. • Se till att solcellerna inte skuggas av träd, skorstenar eller andra byggnader. • Ta gärna hjälp av oss energirådgivningen i din kommun. Den är både kostnadsfri och kommersiellt oberoende. • Ta in offerter från flera aktörer. Många företag gör gratis hembesök. • Majoriteten av företagen som tillhandahåller solcellsmoduler finns listade på hemsidan www.svenskolenergi.se, både rikstäckande och lokala företag. Hur mycket sol strålar på ditt tak? Ett 40-tal kommuner har solkartor som visar solpotentialen. Den visar dels hur mycket solen strålar på just ditt tak, dels hur mycket el som kan produceras under ett år. Förteckning med länkar till de kommuner som erbjuder tjänsten hittar du här: www.svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/solkartor Stor geografisk skillnad Uppåt 15 000 villor runt om i landet har idag solcellsmoduler på sina tak. Ödeshög i Östergötland toppade 2016, följt av Varberg, Vadstena, Boxholm och Arvika. Bland större städer ligger Linköping bra till. Här finns tyliga klustertendenser. Man gör som sina grannar. Även Norrland finns med på solkartan, främst kustremsan. I Inlandet, där det är betydligt glesare med solcellsbeklädda tak, är Östersund det stora undantaget. Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavskiljare. Den ger högsta reningsgraden av radon Radonett i samtliga tester utförda av SSI och råd & rön. ger dig och dina barn RADONETT RADON Dricker du radioaktivt vatten? • garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 % vatten! • tar bort svavelväte, metangas och CO 2 • höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier Uppskattningsvis finns 50.000 brunnar i Sverige som har hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas! ett sunt och friskt CELLULOSA ISOLERING FÖR GOLV, VÄGGAR & TAK Vi är bland de största, vad gäller utförande och försäljning avdiffisions öppna tätskikt för tak och inner/ytterväggar. Vi utför Cellulosa Isolering med ISOCELL här i Dalarna Fast pris med 20 ROTavdRag: års erfarenhet i branschen 8.800:- (10.000:- utan) Fast pris med ROTavdRag: 8.800:- (10.000:- utan) Det miljövänliga och typgodkända alternativet Tilläggsisolering 8.800 100 kvm & 2 dm tjockt Fast pris m ROTavdRa (10.000:- utan) Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik www.radonett.com info@radonett.com DALA WARMCEL WARMCEL Dala Warmcel AB, Kontakta oss för mer information: Tel. DALA 0247-151 30 • 070-626 10 37 • www.isoleringdalarna.se DALA WARMC

Villatidningen NUMMER 7 2015 13 Villatidningen NUMMER 2 2018 13 Tak: Del 2 FOTO: Svenska Byggruppen Tak ⚫ Bygg ⚫ Fasad Vi är mästare på tak! VI ÄR MÄSTARE PÅ TAK! Tak • Bygg • Fasad Tel 0243-122 02 • www.takmastaren.se Tel. 0243-122 02 www.takmastaren.se Gå inte i taket - så hittar du proffset Att råka ut för en oseriös hantverkare är inget kul att råka ut för. Här får du tips på hur du hittar rätt företag för toppenjobbet. FÖR DIG SOM bor i en större stad är ett bra första steg att göra en sökning på nätet. På Eniros kundwebb Rejta.se eller något internetforum kan du läsa omdömen om företag runtom i landet. På små orter är problemen ofta mindre. Hantverkarna brukar sköta sig eftersom de är måna om sitt rykte bland kunderna. Den kostnadsfria tjänsten BraByggare är en virtuell kontaktförmedling som ska hjälpa beställare av byggjobb att hitta rätt byggföretag. De anslutna hantverkarna har genomgått juridiska kvalitetskontroller som visar att de sköter sina skatter och har rätt sorts certifikat. Sedan är det ju samma princip som när en arbetsgivare ska göra en nyanställning, att det är svårt att känna till allt. DU KAN OCKSÅ kika runt bland grannhusen i ditt villaområde: Finns det någon som har utfört en liknande åtgärd på sitt tak? Hör dig för med dina grannar och be om kontaktuppgifter till hantverkare du tycker ser ut att ha gjort ett bra jobb. På Sveriges Byggindustriers hemsida finns det också en medlemsförteckning där du kan hitta företag som varit verksamma ett tag. HAR DU PAPPTAK går det dessutom bra att titta igenom Tak- och tätskiktsentreprenörernas medlemsregister. Det är en branschorganisation med cirka 100 anslutna företag, vars namn förkortas TIB. Medlemmarna är auktoriserade och ger seriösa försäkringsvillkor med 15–20 års garanti på genomförda arbeten. MED DETTA SAGT är det ett viktigt steg att ta referenser och att be om ett urval av offerter. Fråga också om entreprenaden är besiktad av en certifierad och oberoende besiktningsman. Firman kanske har skött sina fakturor och verkar reko, men som lekman kan det vara svårt att bedöma arbetets utförande. Är arbetet däremot godkänt av en besiktningsman finns det inte mycket mer att tillägga. TAKLÄGGAREN DU ANLITAR bör kunna uppvisa ett yrkesbevis och allra helst ha tre till fem års erfarenhet. Jämför anbuden och hör efter om de har kollektivavtal. Ljuger de på den punkten kan de ljuga om annat också. DU SKA ÄVEN vara ytterst noga med att upprätta ett skriftligt avtal med din taksättare (se faktaruta, ”Hantverkarformulär och nyckelkvittens”). Oscar Nilsson redaktionen@villatidningen.se HAR DU ETT LÄCKERT TAK, ELLER LÄCKER DITT TAK? När det är dags att byta tätskikt på er villa, garage eller flerfamiljshus, kontakta oss. Vi är experter på plana tak! Blomstergatan Förrådsvägen 4 • 4 Västerås • Avesta • 021-41 0226-595 86 20 • www.hedbergstak.se Du kan bygga din solanläggning i egen regi. Från 7.230 kr/kW inklusive moms*. Vi utför även kompletta installationer. Kontakta oss så berättar vi mer! Söksidor kundwebb.rejta.se, brabyggare.se, tib.se, byggindustriernasforbund.se entreprenorforetagen.se Nyckelkvittens Nyckelkvittensen är ett färdigt formulär att skriva ut och minskar risken med att lämna ut din husnyckel till hantverkare. TRYGGHET 30 års erfarenhet Hantverkarformulär På bland annat Konsumentverkets hemsida hittar du Hantverkarformuläret. Det går att ladda ner gratis och är en färdig mall för skriftliga avtal med din hantverkare. Även Villaägarnas Riksförbund tillhandahåller en del formella dokumentmallar åt sina medlemmar. På deras hemsida kan du hitta en artikel om att lämna ut husnycklarna, men även exempelavtal för takarbeten. * Gäller 30 kW på TRP-plåt. 0241-101 11 • www.svesol.se