Views
2 weeks ago

Vattenfritids

Vattenfritids, SK Poseidon

Program 2018 Vecka25

Program 2018 Vecka25 Mån Kälbybadetheladagen,olikaidrotsaktiviteterochlekar Tis Utflykt:TosselilaSommarland Ons Kälbybadetheladagen,olikaidrotsaktiviteter/lekar Tors Kälbybadetheladagen,vismygfirarmidsommarafton Fre Midsommarafton!Ingetvatenfritidsdennadag Vecka26 Mån Kälbybadetheladagen,olikaidrotsaktiviteterochlekar Tis Utflykt:Sea-UMarintkunskapscenteriMalmö Ons Kälbybadetheladagen,olikaidrotsaktiviteterochlekar Tors Utflykt:SandslotsbyggandeiLångaBryggan,Bjäred Fre Kälbybadetheladagen,olikaidrotsaktiviteterochlekar Vecka27 Mån Kälbybadetheladagen,olikaidrotsaktiviteterochlekar Tis Utflykt:Skånesdjurpark Ons Kälbybadetheladagen,olikaidrotsaktiviteterochlekar Tors Utflykt:SandslotsbyggandeiLångaBryggan,Bjäred Fre Kälbybadetheladagen,olikaidrotsaktiviteterochlekar

SKPoseidonkommerävendennasommarha vårtpopuläravatenfritidspåKälbybadetför barnmelan8-12år! Påvatenfritidstränarviefterförmågaochförsökeratförbätraoss.Videlar uppdeltagarnapåträningenefterhurmycketdekan.Vatenfritidskommer atinnehålaendagligdosavsimträningochsimhoppsträningvarjemorgon ocheftermiddag.Förutom mycketlek,strandbadochutflykterkomerdet kommerocksågesmöjligheterförmärkestagning. PåKälbybadetharvienlokaldärvikanhålatilochfikavidregnigtväder. LunchenäterviienavHSBsamlingslokalerpåandrasidangatanilugn ochro.Detärbraom barnenharmedsigfruktvarjedag. Varjeveckakommerviathaetspecieltprogram.Viförbehålerossräten tiländringariveckoplaneringenpågrundavväderelerandraomständigheter.Viåkerförbestäldbusstilalautflykter. När? Vecka25,26och27!Dukananmäladigtilenelerfleraveckor. Var? PåKälbybadet!Vihartilgångtilhoppbassäng,undervisningsbassängoch 50metersbassäng. Förkunskapskrav Endakravetäratduskakunnasimmaminst50meter!

IVK febmars08 webb.indd - Poseidon - Göteborg
I våra kvarter apr - maj 2011 - Poseidon - Göteborg
Detaljerad information - Poseidon Travel
Unik Nöjeskryssning - Poseidon Travel
I Våra Kvarter juni 2013 - Poseidon - Göteborg
24 april Hurtigruten.pdf - Poseidon Travel
Lyxiga dagar på M/S Celebrity Equinoxe. - Poseidon Travel
Intersport Företagskatalog.pdf - Örebro SK
PÃ¥sk i Pauli - Mild Media
ssk sponsormeny - Södertälje SK
sk april 080325 - Sveriges skolkuratorers förening
HELSINGBORGS IF – SK BRANN - Royal League
sk juni 090616 - Sveriges skolkuratorers förening
Tillbehör för professionella högtryckstvättar - Nilfisk-ALTO
S Ä R LA SK O LA N - Borås
ÄVEN I BACKA RÖD ÄR HIMLEN BLÅ - Diktonius Text
Prestanda, hygien, fördelar - Nilfisk
Page 1 Page 2 Omslagsbilden: Zakris Jonsson, den Sk. Bjenn ...