Views
6 months ago

EEPAB Magazine #1 2016

kanske inte vet idag vad

kanske inte vet idag vad deras ambition är? Med rätt teknik och rätt kunskap kan vi bidra till att göra våra kunder mer konkurrenskraftiga. INNOVATION MED FÖRTROENDE FÖR SLUTKUNDEN EEPAB investerar aktivt i forskning för att bygga kunskap och möta kunders krav. Mikael betonar att det handlar om att utveckla behovsanpassade lösningar. – Vi måste förstå vad kunden vill uppnå med sin produkt. Om du inte förstår kopplingen mellan var produkten ska sitta och hur brukaren kommer använda den, då tappar du förmågan att utveckla nya produkter utifrån ett brukarperspektiv. Då matar du marknaden med vad du tror att den vill ha, inte vad den är i behov av. EEPAB har egna innovationscoacher som jobbar med innovation som en naturlig del av vardagen. – Detta är ett systematiskt arbete som vi hållit på med ganska länge, säger Mikael. Vi har nära kontakt med högskolor som MDH och KTH samt forskningsinstitut som Swerea och Acreo Swedish ICT. Det är helt i linje med vårt koncept. För att skapa kapacitet för ambitioner bedriver vi forskning för att kunna driva innovationsprojekt med ny kraft. DEN VIKTIGA INTEGRATIONEN MELLAN KONSTRUKTION OCH PRODUKTION EEPAB har både utveckling och produktion under ett och samma tak. Något som gör de unika i Sverige. – Vi har en kunskapssnurra som aldrig står still, säger Mikael. Vare sig vi står inför ett utvecklingsuppdrag, produktionsuppdrag eller integrerade uppdrag så har vi kunskap om hur hela kedjan hänger ihop. Med tanke på vår storlek är vi rätt unika att ha detta inom våra väggar. De flesta av våra kollegor har en samarbetspartner som producerar eller så är de ett producerande bolag med en utvecklingspartner. Vi vill inte jobba så. Vi vill inte tappa den nära återkopplingen mellan enheterna som är så viktig. Den här förståelsen gör att vi idag som leverantör har fått förtroendet av Volvo att leverera direkt in till deras lina. NÄRHET GER TRYGGHET FÖR KUNDEN Just nu bedriver EEPAB en turné där man besöker ett hundra företag och ställer två raka frågor: 1. Är du nöjd med din nuvarande elektronikleverantör? 2. Är du intresserad av att utvärdera en ny som ligger bara två timmar bort? Det är viktigt att man faktiskt kan träffas i fysiska möten för att kunna stämma av läget, säger Mikael. För såväl små som stora problem är det enklare att ses och på svenska diskutera med sin leverantör. Kvaliteten är sällan ett problem, det finns briljanta leverantörer i Kina, Japan och övriga Asien, men med språkförvirring och skillnader i både tid och affärskulturer uppstår det lätt missförstånd. Vår styrka är närhet och trygghet, avslutar Mikael Joki. 12

UTVECKLING EEPAB:s utvecklingsavdelning erbjuder ett heltäckande kunnande inom elektronik som omfattar hela utvecklingskedjan, från idé till produktionsanpassad och kvalitetssäkrad konstruktionslösning. PRODUKTION EEPAB:s produktionsenhet erbjuder bl a ytmontering, hålmon tering av kretskort och slutmontering anpassad utifrån varje kunds specifika behov och förutsättningar. God produktions effektivitet är central i alla processer, eftersom det reducerar tidsåtgång, kostnader och miljöpåverkan. MJUKVARA OCH HÅRDVARA EEPAB:s utvecklingsprocess omfattar såväl mjukvara som hårdvara. Varje steg är integrerat utifrån ett helhetstänk som säkerställer en tillförlitlig och robust slutprodukt. 13