Views
8 months ago

EEPAB Magazine #1 2016

I en bransch som

I en bransch som praktiskt taget stått stilla i sin utveckling sker plötsligt explosionsartade skiften med elektroniken som huvudaktör. För Volvo CE är det en spännande utveckling – inte minst då man fokuserar på människan i maskinen. Alla fordon som tillverkas på Volvo CE är arbetsredskap. Grävmaskiner, hjullastare och dumprar rullar genom samhället precis som smarta maskiner driver processen i en fabrik. Jenny Elfsberg, Director Emerging Technologies på Volvo CE, berättar om de komplexa utmaningar som deras maskiner har, i jämförelse med rena transportfordon som bilar och lastbilar. – Vi har kunnat leva länge på att ärva teknologilösningar från bussar, lastbilar och personbilar, säger Jenny. Idag är maskinerna smartare, med sensorer, elektronisk styrning m.m. Då krävs applikationsspecifik utveckling. På samma sätt som personbilar har förarstöd, som parkeringsassistans och adaptiva farthållare, börjar entreprenadmaskiner utrustas med operatörsstöd som ska fungera i väldigt tuffa miljöer. Branschen har länge kunnat stå emot och fokuserat på robusthet och enkelhet. Men när behovet av elektronisk styrning finns ökar mängden elektronik i maskinerna. Jenny förklarar varför branschen tagit tid på sig att följa utvecklingen. 2

I FRAMTIDEN STYR VOLVO CE:S ARBETSFORDON SIG SJÄLVA Volvo CE – Våra kunder vill mer än allt annat ha maskiner som ”bara går och går”. Den här utvecklingen måste därför ske utan att tumma på säkerhet, kvalitet och produktivitet, säger hon. Först och främst handlar det om att göra maskinerna lättare att manövrera för operatören, medan ett senare mål är att de blir självkörande. Dessa autonoma maskiner kommer att behöva kommunicera med varandra i sin egen arbetsprocess och i en omgivning där människor känner sig säkra. UTVECKLINGEN STYRS AV TRE SKIFTEN Jenny summerar den teknologiska utvecklingen i branschen i form av tre skiften. Gemensamt för dem är att ny funktionalitet ger produkter av bättre kvalitet. – Dessa skiften kommer plötsligt och i full fart i vår bransch så det är inte konstigt att det sker nu. Våra kunder och slutanvändare lever i en digitaliserad vardag och ser tydliga skiften i andra industrier, så varför inte i deras? FÖRSTA SKIFTET – FRÅN ENSTAKA MASKI- NER TILL TOTALA KUNDLÖSNINGAR Ett övergripande skifte handlar om att företag i branschen går från att sälja enstaka maskiner med serviceavtal till att sälja totala kundlösningar. Det finns olika nivåer att mötas på som kund och leverantör och alla strävar efter att hitta en balans där arbetet blir enkelt, effektivt och lönsamt för alla parter. – Teorin kring detta kallas för PSS – Product-Service-System, säger Jenny. Idén är att integrera produkter och service i en så optimal lösning som möjligt för kunden. 3