Views
2 months ago

EEPAB Magazine #1 2016

Då blir kunden

Då blir kunden intresserad av att köpa en helhetslösning av leverantören vilket skapar en långsiktig och stark affärsrelation. ANDRA SKIFTET – ISÄRKOPPLADE DELSYSTEM Branschen har snart nått vägens ände när det gäller att minimera maskiners bränsleförbrukning. I strävan efter att bli av med onödiga förluster i maskinerna – såväl mekaniska som hydrauliska förluster har man optimerat och förbättrat förbränningsmotorer, transmissioner och hydraulsystem. – Det finns inte mycket mer att vinna i de befintliga delsystemen, menar Jenny. Det behöver därför ske större förändringar i maskinerna för att hitta ytterligare energieffektivisering. Man behöver smarta lösningar som kopplar isär delsystemen och stänger av förbrukare som inte används. Den här isärkopplingen kan ske genom att ersätta mekaniska och hydrauliska kopplingar med elektrisk energiöverföring, men också genom elektronisk styrning av intelligenta hydrauliksystem. TREDJE SKIFTET – AUTONOMA MASKINER Från att maskinerna har varit väldigt svåra och komplicerade att köra manuellt så blir de nu successivt mer smarta och därmed mindre ansträngande att manövrera. Där finns det ännu, enligt Jenny, många processteg som bör ifrågasättas. – Varför måste det sitta en operatör i hytten och åka med när en asfaltskompaktor vibrerar fram över den varma asfalten? Där tror hela branschen att autonomi kommer att ersätta människan fullt ut. Sedan finns det många komplexa uppgifter där en maskin inte kan ersätta människor helt, även om operatörerna kan få ett enklare arbete och till och med fjärrstyra maskinen. Med de lagar, standarder och direktiv som gäller i vår bransch kommer skiftet mot mer autonomi i kombination med energieffektivisering att innebära en exponentiell tillväxt av elektronik i arbetsfordonen. Jenny påpekar att skiftena sker stegvis. – De konventionella maskinerna kommer att finnas parallellt med hydrauliska och elektriska hybrider i många år till. Dessa hybrider har redan börjat introduceras på marknaden av andra aktörer än Volvo CE. Framöver kommer branschen att ha helelektriska maskiner som kräver avancerad elektronisk styrning. EN LEVERANTÖRS VIKTIGASTE EGENSKAP ÄR FÖRTROENDET FÖR SLUTKUNDEN Jenny beskriver utvecklingen inom branschen som snabb och komplex. Krav som sätts upp i början av ett projekt kan komma att ändras under resans gång på grund av teknologin och omvärldens snabba utveckling. Det ställer speciella krav på varje leverantör. EEPAB har fått förtroendet av Volvo CE att leverera direkt in på linan. – Det är mycket viktigt att ha ett nära samarbete och en kontinuerlig dialog med underleverantörerna under produktionsprocessen. Alla i kedjan måste utveckla med fokus på slutanvändares bästa. Då krävs det att man har insikt i och empati för slutkund och slutanvändare. EEPAB har förstått detta. Jenny menar att det handlar om ett synsätt. Givetvis finns fortsatt höga krav på specifikationer och annan dokumentation, och varje leverantör måste ta hänsyn till lagar, förordningar och standarder. – En industri som har en bredare förståelse för vem de producerar blir i slutändan mindre känslig för missförstånd och förändringar. Det finns ett stort värde i att ha förståelse för de personer som slutligen ska använda produkten, oavsett om det är operatören eller den som servar maskinen. Det är också otroligt värdefullt att förstå hur produkten fungerar i verkligheten. I vilken typ av maskin sitter den här komponenten? Vad gör den för maskinen och vad jobbar maskinen exakt med? Om alla har förståelse för slutanvändaren i den verkliga miljön så ökar chansen att det blir riktigt bra, avslutar Jenny Elfsberg. 4

”FÖRSTÅELSE FÖR SLUTANVÄNDAREN I DEN VERKLIGA MILJÖN ÖKAR CHANSEN ATT RESULTATET BLIR RIKTIGT BRA.” 5 Volvo CE