11.04.2018 Views

Cykling nr 1 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cykelfrämjandets Medlemstidning till dig<br />

som stödjer cykling. Nummer 1, <strong>2018</strong><br />

CYKEL<br />

TURIST<br />

VECKAN<br />

VÅRFIXA HOJEN<br />

CYKELKURSER FÖR<br />

VUXNA VÄXER<br />

FYRA SOMMARÄVENTYR<br />

SÅ STYR PARTIERNA<br />

INFÖR VALET<br />

Jorden runt<br />

på 3 år<br />

5 100 MIL FÖR UTSATTA KVINNOR


Mattiason & Friends.<br />

gjord ®<br />

Alla våra cyklar är gjorda med omsorg här hos oss i Skeppshult. Med närheten till dig och vår natur. Så enkelt är det.<br />

nära<br />

ENK EL<br />

EMC-testad och godkänd.<br />

Enkel och lättmanövrerad med tydlig display.<br />

Varken vi eller Shimano lämnar något åt slumpen.<br />

Ladda om. Om och om igen,<br />

batteriet tål över 1.000 laddningar!<br />

Vår alldeles egna ram utvecklad och<br />

tillverkad i vår fabrik i Skeppshult.<br />

Gjord för eldrift från början.<br />

Givetvis testad och godkänd av SMP<br />

enligt europeisk säkerhetsstandard.<br />

Navdynamo med LED-belysning<br />

ger dig starkt lyse även om<br />

batteriet tar slut.<br />

Motor och batteri av Shimano som garanterar<br />

högsta kvalitet = många problemfria mil.<br />

Du behöver aldrig fundera på tekniken.<br />

Om batteriet ska räcka till, motorn ska starta. Och om cykeln verkligen håller?<br />

Det har vi redan gjort.<br />

Ramen har vi utvecklat och tillverkat själva här i vår fabrik i Skeppshult.<br />

Vi har bara valt de allra bästa delarna. Bland annat drivpaket (motor och batteri) från Shimano.<br />

Vår CYK EL har allt du behöver och lite till (kolla bara det finstilta).<br />

Enk el utan krångel.<br />

Välkommen in på en provtur hos någon av våra återförsäljare!<br />

www.skeppshult.se


INNEHÅLL<br />

NUMMER 1 <strong>2018</strong><br />

KRÖNIKA Ordföranden har ordet 4<br />

NYHETER Nytt i cykelvärlden 6<br />

FRIHET PÅ CYKEL Växlar upp 10<br />

CYKELRIKSDAG Vad vill partierna? 12<br />

PRYLAR Favoriter från cykelmässan 16<br />

VÅRFIX Boosta upplevelsen 18<br />

REPORTAGE 5100 mil för utsatta kvinnor 20<br />

RESOR Fyra sommaräventyr på cykel 26<br />

MEDLEMMEN Cyklar med stil 30<br />

CYKELTURISTVECKAN Rättvik <strong>2018</strong> 32<br />

KRETSEN Cykelfrämjandet i Norrbotten 40<br />

KALENDARIUM Cykla med oss 42<br />

30<br />

MEDLEMMEN<br />

Niklas Blomquist i Göteborg sålde bilen,<br />

köpte cykel och startade en blogg.<br />

40<br />

NORRBOTTENS­<br />

KRETSEN<br />

CYKELMÄSSAN 16<br />

Alla är med!<br />

jag tror på alla cyklars lika värde.<br />

Treåringens trehjuling är lika mycket<br />

cykel som mammas elassisterade<br />

hybridcykel. Eller pappas racerkittade<br />

Bullitt-lastcykel. Den fula, tröga hyrcykeln<br />

är jämställd med det aerodynamiska<br />

vidundret till kolfibercykel som<br />

ingen egentligen har råd med.<br />

Så länge det är en cykel är det tämligen<br />

ointressant hur den ser ut eller<br />

vad den kostar. Poängen med cykel är<br />

paradoxalt nog inte ramen, hjulen och<br />

allt det andra som går att ta på.<br />

Poängen är cyklingen. Det är den<br />

som gör cykeln så intressant, så viktig<br />

och så rätt.<br />

Slår jag in en öppen dörr? Jag tror<br />

inte det. Jag har märkt att det förekommer<br />

en del cykelrasism på sina<br />

håll. Tydligast märks det när elcyklar<br />

kommer på tal. Det är fusk, hävdar<br />

somliga. De borde inte jämföras med<br />

”riktiga” cyklar.<br />

Well vet du vad. I den här tidningen<br />

förekommer ingen rasism. Varken i<br />

sin ursprungliga betydelse eller i den<br />

överförda. Här står cykling i centrum.<br />

Varför vi cyklar, hur och när vi gör det,<br />

vad det ger oss, vad det ger samhället,<br />

hur vi kan öka cyklingen.<br />

Därmed inte sagt att vi inte kommer<br />

att skriva om cyklar. För även om<br />

det är upplevelserna och effekterna på<br />

vår hälsa och på stadens rum som får<br />

våra hjul att snurra fortare, är själva<br />

cykeln en fascinerande, vacker mackapär<br />

i all sin geniala enkelhet som i hög<br />

grad förtjänar uppmärksamhet.<br />

20<br />

VÄRLDSOMCYKLARE<br />

Nyligen hemkommen berättar<br />

Fredrika Ek om den tre år långa<br />

resan runt jorden till stöd för<br />

utsatta kvinnor.<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

HENRIK RÅDMARK<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 3


KRÖNIKA<br />

Under det senaste året har Sverige fått en ny nationell<br />

cykelstrategi, regeringen har lanserat en nationell<br />

elcykelpremie och European Cyclists’ Federation har<br />

lanserat Bortom Nollvisionen eller Moving Beyond Zero.<br />

Cykeln är framtidens transportmedel.<br />

Allt fler beslutsfattare inser att cyklingen<br />

är en del i alla de stora politiska<br />

frågorna. Samtidigt är det allt för sällan<br />

vi ser ord gå till handling.<br />

Under det gånga året har vi oförtrutet<br />

engagerat oss för att bidra med att<br />

erbjuda lösningar för samhällets olika<br />

utmaningar. Genom att främja cykling<br />

främjar vi rörelse, mångfald, hållbarhet,<br />

livskvalitet, demokrati och bidrar på så<br />

sätt till att folk mår bättre, är gladare<br />

och att förutsättningarna för att välja<br />

cykeln ständigt förbättras.<br />

Tyvärr är friheten på cykel ingen<br />

självklarhet för alla. I synnerhet bland<br />

barnen ser vi en alarmerande trend av<br />

minskat cyklande.<br />

Vi vill att fler ska uppleva cykling<br />

som ett säkert, smidigt och ett attraktivt<br />

sätt att färdas. Oavsett om du<br />

använder cykeln för transport, turism,<br />

motion eller rekreation i naturen är<br />

vi här för dig. Vi försvarar din rätt i<br />

trafik miljön och genom allemansrätten<br />

din rätt till friluftsliv.<br />

Samtidigt är det viktigt att ibland<br />

få unna sig att fira segrar. Under det<br />

senaste året har Sverige fått en ny<br />

nationell cykelstrategi, regeringen har<br />

lanserat en nationell elcykel premie<br />

och European Cyclists’ Federation<br />

har lanserat Bortom Nollvisionen eller<br />

Moving Beyond Zero. Cykelfrämjandet<br />

har bidragit till dessa tre segrar,<br />

samt många fler.<br />

All vår verksamhet skapar förutsättningar<br />

för att cykling ska vara<br />

något för alla. På så sätt bidrar vi till<br />

ett bättre Sverige!<br />

RIKSORDFÖRANDE<br />

LARS STRÖMGREN<br />

TIDNING<br />

STYRELSE<br />

KANSLI<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning Lars Strömgren, Stockholm<br />

Cykelfrämjandet, c/o Föreningshuset<br />

som kommer ut fyra gånger per år. Vi skriver Arijana Marjanovic, Stockholm<br />

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm<br />

om cykling och föreningen arbetar för det Göran Smith, Göteborg<br />

08-121 513 31<br />

cykelvänliga samhället. Nästa nummer ges ut Christine Nelsen-Thuresson, Stockholm<br />

Telefontid måndag–torsdag 08.30–12.00<br />

till sommaren <strong>2018</strong>.<br />

Kent Larsson, Alingsås<br />

fredag 08.30–10.45<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Jöran Fagerlund, Göteborg<br />

info@cykelframjandet.se<br />

Gustaf Lindqvist, Sundsvall<br />

Chefredaktör: He<strong>nr</strong>ik Rådmark,<br />

Vera Chudnikova, Malmö<br />

ANNONSER<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

Allan Hedlund, Malmö<br />

Svenska Huvudmedia KB 08-55 66 77 50<br />

Ansvarig utgivare: Lars Strömgren<br />

Carl Målberg, Västerås<br />

svenska.huvudmedia@telia.com<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

styrelsen@cykelframjandet.se<br />

TRYCK<br />

MEDLEMSKAP<br />

Trydells tryckeri,<br />

Huvudmedlem 275 kronor<br />

ISSN 0280-3038<br />

Familjemedlem 75 kronor<br />

Tidningen är miljömärkt och<br />

Ungdom & student 100 kronor<br />

distributionen klimatekonomisk.<br />

4<br />

www.cykelframjandet.se<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


Vill du starta<br />

cykelkurser<br />

på din ort?!<br />

NU UTÖKAR VI KRETSBIDRAGET MED<br />

ÖRONMÄRKTA PENGAR TILL CYKELKURSER<br />

GENOM PROJEKTET FRIHET PÅ CYKEL<br />

Som medlem kan du genom din krets söka pengar för att starta cykelkurser. Cykelkurser skänker inte bara frihet och självkänsla<br />

till deltagaren det bidrar till integration, jämställdhet, hållbarhet och bättre hälsa. Därför tycker vi att alla borde få chansen att<br />

ordna cykelkurser för ett bättre cyklesverige!<br />

Vi erbjuder dessutom en gratis, enklare instruktörsutbildning under Cykelfrämjandets årskongress den<br />

21 maj i Hallsberg. Där får du dessutom höra mer om Cykel främjandets verksamhet och organisation.<br />

Hör av dig till oss så får du veta mer: frihetpacykel@cykelframjandet.se<br />

Frihet på cykel stöds av Svenskt Friluftsliv, Trafikverket och Svenska Postkodstiftelsen.


NYHETER<br />

Gekko fx HP Velotechnik<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

www.jary.se • 0709-70 60 46<br />

Christiania • Bullitt • Birdy • Nihola • Brompton<br />

Cykla med<br />

oss i Europa<br />

SVENSKA LASTCYKEL­<br />

PIONJÄREN VELOVE<br />

ETABLERAR SIG I TYSKLAND<br />

www.francetours.se<br />

#di<strong>nr</strong>esadinupplevelse<br />

den svenska fyrhjuliga, elassisterade Velovelastcykeln<br />

tar världen med storm. Åtminstone med<br />

lastcykelmått mätt. DHL använder den redan i Tyskland,<br />

Holland, Belgien, Österrike, England. USA,<br />

Singapore, Dubai och Egypten, DBSchenker i Norge<br />

och några mindre aktörer som Pling och Movebybike<br />

i Sverige. Nu etablerar sig Velove i Tyskland, som ett<br />

steg i sin pågående expansion.<br />

– Lastcykelbranschen måste snabbt bli mer professionell<br />

för att kunna spela någon avgörande roll<br />

på logistikmarknaden. Velove är på precis rätt spår.<br />

De förstår vikten av att erbjuda pålitliga fordon, av<br />

containerhantering och att det måste vara enkelt att<br />

samarbeta med aktörer i deras befintliga logistikprocesser,<br />

säger Benjamin Georg, representant för<br />

Velove i Tyskland, Österrike och Schweiz.<br />

Johan Erlandsson, vd på Velove, säger att skälet<br />

till att deras första utlandsetableringen sker i Tyskland<br />

är att det är en av deras viktigare marknader och<br />

att Velove redan har flera stora kunder där.<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

Elcykel premien<br />

– en succé som<br />

måste vårdas<br />

Antalet elcyklar ökar stadigt och<br />

kraftigt. Delvis tack vare elcykelpremien<br />

som infördes efter ett förslag<br />

av Lars Ström gren, Cykel främjandets<br />

ord förande. Nu varnar han för att<br />

framgångssagan kan bli kort.<br />

redan under 2017 – innan premien hade införts – ökade försäljningen<br />

dramatiskt. Cykelbranschen noterade en uppgång på 50<br />

procent, med en totalförsäljning på 67 500 elcyklar.<br />

– Det innebär att de utgör tolv procent av hela cykelmarknaden.<br />

Sverige börjar därmed närma sig nivåer vi ser i flera europeiska länder<br />

där elcyklar utgör mellan 15 och 20 procent av marknaden, säger<br />

Klas Elm, vd i Svensk <strong>Cykling</strong>.<br />

En Sifo-undersökning som Svensk <strong>Cykling</strong> låtit genomföra talar<br />

för ytterligare stark tillväxt. Närmare fyra av tio svenskar kan tänka<br />

sig att köpa en elcykel och Lars Strömgren bedömer att premien<br />

kommer att elda på den utvecklingen ytterligare.<br />

Under Sveriges Cykelriksdag den 16 mars konstaterade finansmarknads-<br />

och konsumentminister Per Bolund att intresset varit<br />

mycket stort. En vecka efter att Naturvårdsverket öppnade för<br />

ansökningar om premien hade 3 500 ansökt. Fram till den 20 mars<br />

hade Naturvårdsverket tagit emot 12 500 ansökningar, enligt Tomas<br />

Hallqvist som är enhetschef på avdelningen för miljöbidrag på<br />

Naturvårdsverket.<br />

– I snitt tar vi emot strax över 100 ansökningar i veckan.<br />

Sammantaget är elcykelpremien en stor framgång för cykelsverige,<br />

för samhället i stort och för enskilda individer. Men det är<br />

knappast något självspelande piano, påpekar Lars Strömgren och<br />

hävdar att i ett bredare perspektiv är regeringens satsning tämligen<br />

blygsam. Totalt har 350 miljoner kronor vikts för elcykelpremien,<br />

medan miljöbilspremien får dubbelt så mycket.<br />

– Elcykelpremien borde naturligtvis utökas, inte minst med tanke<br />

på att ett växande elcykelanvändande bidrar betydligt mer till ökad<br />

hälsa, bättre miljö och ökad framkomlighet än elbilar.<br />

ÖKAT INTRESSE FÖR<br />

TURISM PÅ TVÅ HJUL<br />

allt fler väljer cykeln på semestern, enligt<br />

en undersökning som Tillväxtverket har gjort.<br />

Ökningen syns inom såväl om turistcykling som<br />

mer äventyrliga mountainbike- och downhillaktiviteter.<br />

Däremot konstaterar rapportförfattarna att<br />

skyltning av leder är ett eftersatt område, vilket<br />

skulle kunna vara ett hinder för fortsatt utveckling.<br />

Med anledning av det förslår man riktlinjer<br />

tas fram för ”utformning av ett nationellt fokus<br />

inom cykelturismen”.<br />

Anna Niska, VTI.<br />

Cykelcentrum ska<br />

vässa kunskapen<br />

den 19 mars invigdes Cykelcentrum i Linköping,<br />

ett nationellt kunskapscentrum som ska<br />

bedriva forskning och utbildning om cykling, med<br />

ett särskilt fokus på frågor som rör problem som<br />

exempelvis kommuner ställs inför i arbetet med<br />

att öka cyklingen. I Cykelcentrums uppgifter ingår<br />

även att säkra en långsiktig kunskapsuppbyggnad<br />

inom cykelområdet, till exempel genom att etablera<br />

doktorand program, verka för att kunskapen<br />

förmedlas på universitets- och högskoleutbildningar<br />

samt ordna utbildningar för verksamma i branschen.<br />

Satsningen uppgår till fem miljoner kronor per<br />

år under perioden <strong>2018</strong>–2021 och värd för centret<br />

är VTI, (Statens väg- och forskningsinstitut). Föreståndare<br />

är Anna Niska.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 7


NYHETER<br />

Vandring och cykling på Sardinien<br />

Välkomna till Sardinien och Medelhavet<br />

Sardinien, när Italien är som bäst!<br />

Cykelresor i grupp<br />

Cykelresor på egen hand med GPS<br />

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vi<strong>nr</strong>esor<br />

Cykel<br />

gruppen<br />

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

Cykelfrämjandet tar modernare<br />

nollvision till Ryssland<br />

Cykelfrämjandet gjorde viktiga avtryck i samband med Winter Cycling<br />

Congress i Moskva i början av februari. Initiativet Moving Beyond<br />

Zero – Bortom nollvisionen – hyllades och sådde frön hos politiker och<br />

cykelorganisationer i såväl Ryssland som övriga representerade länder.<br />

Årets upplaga av Winter Cycling Congress var den största sedan starten för<br />

sex år sedan, med närmare 700 deltagare. Kongressen hölls i Moskva den 8–11<br />

februari och såväl Cykelfrämjandet som svenska ambassaden var engagerade<br />

från svenskt håll, tillsammans med VTI, Svensk <strong>Cykling</strong> och trafikkonsultföretaget<br />

Trivector.<br />

Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet, berättar om fyra dagar<br />

fyllda av inspirerande föredrag, spännande möten och inte minst den närmast<br />

omtumlande upplevelsen av den avslutande cykelparaden på avstängd fyrfilig<br />

bilväg förbi Kreml, med runt 3 000 cyklister.<br />

– Men det som satte djupast spår var mottagandet av Moving Beyond Zero<br />

– vår och ECF:s (European Cyclists’ Federation) initiativ till en utveckling av<br />

nollvisionen.<br />

– På svenska kallar vi den Bortom nollvisionen och den bygger på idén<br />

att det inte längre räcker att rädda liv, utan att samhället behöver en vision<br />

som också förlänger liv och ökar livskvaliteten för människor genom fysisk<br />

aktivitet, säger Lars.<br />

Den uppdaterade nollvisionen engagerade<br />

Han förklarar att den uppdaterade nollvisionen bibehåller målet om noll<br />

skadade och dödade i trafiken, men även adresserar det hälsohot som stillasittandet<br />

innebär.<br />

Lars Strömgren konstaterar att Sverige visserligen inte är ”bäst i klassen” i<br />

fråga om cykelinfrastruktur, men ofta ses som en förebild inom trafiksäkerhet.<br />

Det märktes tydligt under dagarna i Moskva, då ryska politiker och representanter<br />

för Rysslands motsvarighet till Trafikverket tävlade om att få tid med<br />

Lars efter hans presentationer, för att prata mer om just Moving Beyond Zero.<br />

Winter Cycling Congress startades av internationella Winter Cycling<br />

Federation och den första kongressen hölls i Oulu 2013. Deras mål är att<br />

”normalisera vintercykling”, bland annat genom att sprida erfarenheter och<br />

tillsammans med andra städer med vinterklimat utveckla metoder som får<br />

fler att välja cykeln året runt.<br />

Alla ska med!<br />

under sommaren genomförs för första<br />

gången cykelkursen Jag kan cykla för barn med<br />

intellektuell funktionsnedsättning. Tobias Adolfsson<br />

är en av initiativtagarna och målet är att hålla kurser<br />

löpande.<br />

Varför gör ni det här?<br />

– Vi vill skapa förutsättningar för att personer med<br />

intellektuell funktionsnedsättning ska kunna lära<br />

sig cykla själv på två hjul. Metoden har redan testats<br />

i USA under flera år med goda resultat. Nu tycker vi<br />

att det är dags för Sverige.<br />

Han påpekar att cykla är en färdighet som de<br />

flesta av oss tar för given, och att den ger oss möjlighet<br />

att uppleva glädje och frihet.<br />

– Att lära sig cykla är också lyckan över att klara<br />

det omöjliga. Detta får tyvärr många aldrig uppleva<br />

av olika anledningar. Ibland på grund av fysiska förutsättningar<br />

men ibland bara för att folk har förutfattade<br />

meningar kring vad som krävs för att trampa<br />

och styra en tvåhjulig cykel på egen hand.<br />

När går kursen?<br />

– Vi kommer att köra en pilot i juni med tio barn.<br />

Sedan kommer vi bjuda in alla som är nyfikna.<br />

Hur stort är intresset bland deltagare?<br />

– Stort, men vi kommer inte kunna börja kursen<br />

på riktigt förrän efter sommaren. Men sen hoppas<br />

vi kunna sätt upp ett program som går året runt<br />

exempel vis vid olika lov.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 9


FRIHET PÅ CYKEL<br />

Därför storsatsar<br />

Cykelfrämjandet på<br />

KRETSAR FÅR<br />

ÖKAT ANSLAG<br />

FÖR KURSER<br />

cyklingskurser för vuxna<br />

Förra året lärde sig över 600 vuxna<br />

svenskar att cykla tack vare Cykelfrämjandets<br />

projekt Frihet på cykel. I<br />

år växlar projektledare Anna Asplind<br />

och hennes kollegor upp rejält. ”Vi<br />

kommer att ordna kurser på 32 orter<br />

i hela Sverige.”<br />

På cyklar utan pedaler och med stöd från<br />

tålmodiga, uppmuntrande instruktörer<br />

har hundratals vuxna lärt sig cykla genom<br />

Cykelfrämjandet. Först i liten skala, när<br />

Solna kommun 2012 kontaktade föreningen<br />

för att få hjälp med cykelkurser. I<br />

takt med att allt fler kommuner upptäckte<br />

möjligheten har verksamheten växt.<br />

Anna Asplind, projektledare för det som<br />

sedan 2016 heter Frihet på cykel, kom in i<br />

verksamheten strax efter flyktingvågen i<br />

slutet av 2015.<br />

– Då såg vi hur behovet ökade dramatiskt<br />

och det är överlag många nyanlända som<br />

kommer till kurserna. Många har helt enkelt<br />

inte fått lära sig cykla i sina hemländer, av<br />

kulturella och ibland politiska skäl.<br />

ÖKAR JOBBMÖJLIGHETER<br />

Genom att lära sig cykla ökar den egna rörligheten<br />

och den personliga friheten blir<br />

avsevärt större. Det blir plötsligt möjligt att<br />

ta sig till naturupplevelser och att upptäcka<br />

de närmaste omgivningarna. Inte minst skapar<br />

det nya möjligheter att söka jobb. Bland<br />

annat kräver anställning inom hemtjänsten<br />

ofta att man kan cykla. Anna påpekar något<br />

som på sätt och vis är ännu större.<br />

– Den glädje de utstrålar och den gnista<br />

som tänds i ögonen på dem som precis har<br />

lärt sig cykla, det är värt så oerhört mycket.<br />

Deltagare berättar själva om hur de får en<br />

bättre självbild, starkare självförtroende<br />

och ökad energi.<br />

Cykelfrämjandets Frihet på cykel är<br />

som en katalysator för cykelkurserna och<br />

hjälper till med administration och organisering.<br />

Själva kurserna drivs av volontärer<br />

och med stöd av kommuner eller andra<br />

aktörer, förklarar hon.<br />

NATIONELL SPRIDNING<br />

<strong>2018</strong> OCH 2019<br />

Förra årets kurser var en succé och ledde till<br />

en kraftig ökning av antalet förfrågningar<br />

om hjälp med att ordna kurser. Tack vare<br />

stöd från Trafikverket, Svenskt Friluftsliv<br />

och Svenska Postkodstiftelsen har Cykelfrämjandet<br />

i år kunnat anställa ytterligare<br />

tre personer som ska arbeta med kurserna<br />

– grovt sett en fördubbling mot tidigare.<br />

– En arbetar i Göteborg, två här i Stockholm.<br />

Sedan är vi två som har ett övergripande,<br />

nationellt samordningsansvar,<br />

förklarar Anna.<br />

Medan det förra året i princip bara<br />

ordnades kurser i Stockholm, Göteborg<br />

och Malmö kommer det nu att kunna<br />

ske för 32 kommuner i hela Sverige. En<br />

avgörande del i kursarrangemangen är att<br />

hitta och utbilda instruktörer. Tidigare har<br />

instruktörs utbildningarna hållits i Stockholm,<br />

Göteborg och Malmö, men nu kommer<br />

även de att kunna ordnas på flera orter.<br />

LÄR UT ENLIGT<br />

NEDERLÄNDSK MODELL<br />

Just instruktörerna och den pedagogiska<br />

modell som används är en av de främsta<br />

styrkorna med Frihet på cykel-kurserna.<br />

Det är inte så enkelt som det kan verka att<br />

lära vuxna cykla. Exempelvis är det inte<br />

möjligt att springa efter och hålla i cykeln,<br />

som när man lär barn cykla. Det är för<br />

tungt, helt enkelt.<br />

– Vi använder en holländsk modell som<br />

bygger på att deltagaren själv får hitta<br />

balansen genom att först rulla på en cykel<br />

utan pedaler och med sänkt sadel, förklarar<br />

Anna och tillägger att modellen givetvis<br />

har utvecklats och anpassats alltsedan de<br />

första kurserna hölls 2012.<br />

– Genom ständiga uppföljningar av kurserna<br />

har vi kunnat förbättra dem gradvis.<br />

Utöver själva cyklingskunskapen, alltså<br />

att kunna cykla, lägger kurserna stor tonvikt<br />

på trafikregler och hur man agerar i<br />

trafiken. Det förekommer också kurser<br />

som helt fokuserar på det.<br />

Cykelfrämjandets lokalkretsar spelar<br />

en alldeles avgörande roll, understryker<br />

Anna. De gör en stor del av det praktiska<br />

arbetet med att arrangera och genomföra<br />

kurserna. Därför kommer de kretsar som<br />

vill engagera sig i Frihet på cykel få ett ökat<br />

kretsbidrag under <strong>2018</strong>.<br />

– Det här är något av det viktigaste<br />

Cykelfrämjandet gör, inte bara för att<br />

öka cyklingen utan också för att skänka<br />

människor frihet och glädje, och även bidra<br />

till bättre förutsättningar för ett gott liv.<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


FRIHET PÅ CYKEL<br />

”Får jag vara med – jag<br />

är så trött på att köra bil”<br />

Uppsalakretsen har lärt<br />

över 100 att cykla<br />

När Cykelfrämjandet i Malmö nu ordnar<br />

cyklingskurser för tredje året är efterfrågan<br />

större än någonsin.<br />

Att Malmö är Sveriges mesta cykelstad märks inte<br />

minst på cykelkurserna för vuxna som arrangeras<br />

där. Efterfrågan har varit stor alltsedan starten 2016<br />

och i år har man även anordnat kurser inomhus.<br />

Isabella Thöger, projektledare för Frihet på cykel i<br />

södra och sydöstra Sverige:<br />

– Det är inte ovanligt att det kommer fram någon<br />

som ser oss när vi håller en kurs, och vill vara med.<br />

Under en av våra sommarkurser stannade en kvinna<br />

i bil och undrade vad vi höll på med. ’Jag vill också<br />

vara med, jag är så trött på att köra bil’, utbrast hon.<br />

SOMMARJOBB ÅT UNGDOMAR<br />

Liksom på övriga håll i landet bygger kursverksamheten<br />

i hög grad på att volontärer hjälper till som<br />

instruktörer. Men genom samarbetet med kommunen<br />

har Cykelfrämjandet även kunnat erbjuda<br />

instruktörstjänster som sommarjobb åt gymnasieungdomar.<br />

– Det har främst varit under sommaren, men<br />

några ungdomar har även arbetat som timanställda<br />

under hösten och våren, säger Isabella.<br />

Under 2017 genomfördes 13 kurser på tre olika<br />

ställen i Malmö. I år blir det uppåt 20.<br />

Cykelkurser anordnas<br />

på orter runt Eskilstuna,<br />

Göteborg, Jönköping,<br />

Malmö, Norrköping,<br />

Stockholms län, Uppsala<br />

och Vänersborg.<br />

Arbetsgruppen för<br />

Frihet på cykel, Kristen<br />

Hope, Anna Asplind,<br />

Elisabeth Kempe och<br />

Mattias Lindmark.<br />

Cykelfrämjandet i Uppsala är en av de<br />

lokalkretsar som ordnar cykelkurser för<br />

vuxna. Verksamheten startade för fyra år<br />

sedan och efterfrågan ökar ständigt.<br />

”Min man slog vad om att jag aldrig skulle kunna lära<br />

mig cykla. Men jag klarade det!”<br />

Björn Engström, ordförande i Cykelfrämjandet<br />

Uppsala, berättar om den somaliska kvinnan som<br />

överbevisade sin man, tack vare den kursverksamhet<br />

som Björn tog initiativ till för snart fyra år sedan.<br />

– Jag har aldrig sett en så idog elev som hon,<br />

berättar han och skrattar. Men motivationen hos<br />

deltagarna är överlag väldigt hög.<br />

Och det krävs, i synnerhet som språket ofta skapar<br />

utmaningar och ibland gör lärprocessen en aning<br />

omständlig. Men det är viktigt att deltagarna förstår<br />

sådana begrepp som ”bromsa”, påpekar Björn.<br />

– Det har hänt att någon deltagare råkat ut för mindre<br />

incidenter när de inte har bromsat i tid och åkt in<br />

i en garagevägg eller en buske eller så. Inget allvarligt,<br />

men vi lägger stor vikt vid att förklara vad olika delar<br />

på cykeln heter så att de förstår instruktionerna.<br />

Språksvårigheterna gör också att det är särskilt<br />

viktigt att visa vad man menar. Exempelvis kliver<br />

Björn upp på ett räcke för att förklara att det är<br />

enklare att hålla balansen om man tittar rakt fram<br />

istället för att titta ner, vilket många gör.<br />

Hur såg utmaningarna ut från början?<br />

– Det handlade om att hitta någonstans att vara, att<br />

få tillgång till cyklar och även hitta någonstans att<br />

förvara dem.<br />

Lyckligtvis löste det sig delvis genom en kontakt<br />

med Studiefrämjandet i Uppsala. Cyklar kom från<br />

bostadsbolag som rensat sina cykelförråd och ett<br />

renhållningsföretag ställer upp en en låsbar container<br />

vid övningsplatsen – en tom parkeringsplats i<br />

invandrartätat Gottsund –för förvaring av cyklarna.<br />

Vilka råd kan du ge andra som vill ordna kurser?<br />

– Ta med kursdeltagarna ut på cykelvägar när de lärt<br />

sig hantera cykeln på övningsområdet. Det är stor<br />

skillnad att cykla bland andra, och i backar, jämfört<br />

med att göra det på en avgränsad, platt yta.<br />

– Försök också att hitta någon instruktör som kan<br />

fungera som tolk. Exempelvis hade vi en eritreansk<br />

instruktör, vilket passade ypperligt då fyra flickor var<br />

nyanlända från Eritrea som inte kunde andra språk.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 11


SVERIGES CYKELRIKSDAG <strong>2018</strong><br />

Partierna ense<br />

om riktningen –<br />

men inte vägen<br />

är representanter för riksdagspartierna<br />

samlades i den andra<br />

Cykelriksdagen någonsin var det<br />

gemensamma budskapet tämligen<br />

klart. <strong>Cykling</strong>en måste öka, eftersom det<br />

gynnar såväl samhället i stort som individer.<br />

Däremot fanns meningsskiljaktigheter i<br />

fråga om hur detta arbete ska gå till.<br />

Det var en tämligen lugn debatt när fem av de sju<br />

riksdagspartierna möttes under Sveriges Cykelriksdag<br />

den 16 mars, på Svenska Cykelmässan. Vänsterpartiet<br />

och Sverigedemokraterna hade lämnat återbud<br />

med kort varsel.<br />

Samtliga tycktes eniga om att cykling är bra och<br />

något som behöver stimuleras. Däremot valde politikerna<br />

att belysa lite olika områden. Socialdemokraternas<br />

Johan Andersson pekade inte oväntat på<br />

vad de har åstadkommit, som införandet av elcykelpremien,<br />

stadsmiljöavtal, i<strong>nr</strong>ättandet av det nationella<br />

kunskapscentret Cykelcentrum i Linköping,<br />

och förra årets nationella cykelstrategi.<br />

Sofia Arkelsten, Moderaterna, var inte särskilt<br />

imponerad utan förklarade att cykelstrategin ”var<br />

för lite, för sent”.<br />

– Vi vill hellre se en handlingsplan.<br />

Flera av politikerna sa sig oroas över nedgången<br />

i cykling hos barn och unga. Det var ett område<br />

som särskilt lyftes av Liberalernas Nina Lundström,<br />

som vill se mer riktade stöd för att komma tillrätta<br />

med detta.<br />

Centern, som här representerades av Stockholmspolitikern<br />

Karin Ernlund, valde att lyfta cyklingens<br />

potential som drivkraft för turistnäringen. Hon<br />

pekade också på att allt inte behöver handla om<br />

pengar.<br />

– Mycket skulle kunna åstadkommas genom<br />

anpassningar av trafikregler.<br />

Debatten rörde sig på en tämligen hög nivå och<br />

frågorna blev sällan särskilt konkreta. Politikerna<br />

själva hävdade att detta beror på att en stor del av<br />

besluten som påverkar cyklingen ligger hos enskilda<br />

kommuner och landsting. Men två specifika frågor<br />

dök ändå upp, nämligen den om 1,5-metersregeln<br />

och förmånsbeskattning av cyklar.<br />

Samtliga partier var för införandet av regeln som<br />

innebär att bilister måste hålla ut minst 1,5 meter vid<br />

omkörning, och samtliga var också beredda att ”se<br />

över förmånsbeskattningen av tjänstecyklar”.<br />

Debatten modererades av Svensk <strong>Cykling</strong>s vd<br />

Klas Elm och politikerpanelen ställdes mot väggen<br />

av en expertpanel bestående av Anna Bergström<br />

Niska – VTI, Tony Grimaldi – Cycleurope, Irene<br />

Isaksson-Hellman – IF, Lars Strömgren – Cykelfrämjandet,<br />

Katarina Bergstrand – Sweden by Bike<br />

och Stefhan Klang – Svenska Cykelförbundet.<br />

Se hela debatten på cykelframjandet.se.<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


SVERIGES CYKELRIKSDAG <strong>2018</strong><br />

”Vi vill se en handlingsplan<br />

för ökad<br />

cykling. Regeringens<br />

cykelstrategi var för<br />

lite, för sent”<br />

Moderaterna, Sofia Arkelsten<br />

”Vi tycker om cykeln. Den är bra för klimatet,<br />

för folkhälsan, för att minska trängseln i<br />

våra städer. Därför är det viktigt att få fler<br />

att välja cykeln. Generellt tycker vi att regler<br />

måste förenklas för att göra det enkelt att<br />

göra rätt. En övergripande fråga som vi vill<br />

sätta ljuset på är trafiksäkerhet. Det måste<br />

vara ordning och reda, och gärna med separation<br />

av olika trafikslag. I övrigt rör många<br />

frågor kring cykel kommuner och landsting.<br />

Där behöver vi på riksplanet verkligen visa<br />

att det är viktigt, och inspirera.”<br />

DET HÄR VILL MODERATERNA<br />

• Cykel som eget trafikslag. Därmed ska<br />

Trafikverket få ansvar för cykelfrågor.<br />

• SKL behöver”bli mer studsiga” i cykelrelaterade<br />

frågor gentemot kommuner.<br />

• Bygg fler snabbcykelstråk. Utmaningen<br />

är att få med kommuner, som äger de<br />

beslut som krävs.<br />

• Inte bil eller cykel. Sluta ställa bil mot<br />

cykel. Vi behöver båda och måsta<br />

hitta sätt att möta olika behov.<br />

• Upprätta en handlingsplan för ökad cykling.<br />

Den nationella cykelstrategin som<br />

regeringen presenterade i förra året är<br />

för och för sent.<br />

”Fler måste förstå vad en cykel är”<br />

DET HÄR VILL KRISTDEMOKRATERNA<br />

• Inte Trafikverket. Tveksam till att Trafikverket<br />

ska ta ansvar för cykel, med<br />

tanke på hur illa de sköter underhållet<br />

av de delar av cykelinfrastrukturen som<br />

idag ligger på dem.<br />

• Inför 1,5-metersregel, alltså lagstadga<br />

om att bilister måste hålla ut minst 1,5<br />

meter från cyklist vid omkörning.<br />

• Planera och bygg raka, gena cykelvägar.<br />

Vi behöver flera cyklande<br />

politiker för att de ska förstå hur viktigt<br />

detta är.<br />

• Ingen elcykelpremie. Vi satsar de<br />

pengarna på cykelinfrastruktur, som<br />

kommer alla till gagn.<br />

• Nej tack till ny nollvision. Folkhälsan<br />

är viktig, men ska inte kopplas ihop<br />

med noll visionen som den ser ut idag.<br />

”<strong>Cykling</strong> är en lösning på problem som<br />

även berör ickecyklister. Det handlar om<br />

såväl hälsovinster på individnivå som<br />

betydande samhällsekonomiska effekter.<br />

Vi behöver bli bättre på att förklara<br />

cyklingens betydelse för dessa. I grunden<br />

handlar det om att fler måste förstå vad en<br />

cykel är. Att den går på två hjul, till exempel.<br />

Vilket ställer högre krav på underhåll<br />

av cykelvägar jämfört med bilvägar. Man<br />

måste också förstå att cyklister vill komma<br />

fram fort till sina jobb. Vi måste bygga så<br />

att det blir möjligt. I vår budget lägger vi<br />

350 miljoner kronor specifikt på utveckling<br />

av cykelinfrastruktur.”<br />

Kristdemokraterna,<br />

Jakob Forssmed<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 13


SVERIGES CYKELRIKSDAG <strong>2018</strong><br />

Centerpartiet Stockholms stad,<br />

Karin Ernlund<br />

”Vi vill att cykeln blir<br />

ett eget trafikslag”<br />

DET HÄR VILL CENTERPARTIET<br />

• Ställ krav på entreprenörer som<br />

bygger cykelvägar. Ofta leder okunskap<br />

till dåliga eller rentav osäkra<br />

lösningar, trots goda intentioner från<br />

kommunens sida.<br />

• Tydliggör tillståndsgivning. Gör det<br />

tydligt vad som krävs för tillstånd att<br />

anordna cykellopp på allmänna vägar.<br />

• Nationell satsning på cykelturism. Vi<br />

kan inte låta kommuner ta ansvar för<br />

utbyggnad av cykelturistleder. Där<br />

krävs en nationell plan.<br />

• Fler trafikpoliser och anpassade regler<br />

för cyklister.<br />

• Ingen ny nollvision. Om vi för in<br />

folkhälsa i nollvisionen riskerar vi att<br />

tappa fokus från säkerhet.<br />

”Cykeln är en frihetsmaskin. Du kan när som<br />

helst ta dig från punkt a till punkt b utan<br />

att behöva tänka på parkeringsplatser eller<br />

kollektivtrafikens tidtabeller. Självfallet är<br />

den också oerhört viktig för klimatarbetet<br />

och bidrar även till ökad folkhälsa. Utöver<br />

det ser vi att cykling har en stor potential<br />

för en växande svensk turistnäring.<br />

För att kunna driva utvecklingen för<br />

ökad cykling krävs pengar, och en förutsättning<br />

för att detta ska kunna ske på ett<br />

långsiktigt hållbart sätt vill vi se cykeln<br />

som ett eget trafikslag.<br />

Vi vill också omgående se förenklingar<br />

av lagar och regler. Dels för att förenkla för<br />

cyklister, dels för att ge kommuner större<br />

möjligheter att bygga cykelvägar där de<br />

verkligen behövs.”<br />

Liberalerna,<br />

Nina Lundström<br />

”Det som oroar mig mest är att barn och<br />

ungas cykling har minskat så mycket de<br />

senaste åren. Därför vill vi att de nationella<br />

medel som finns ska gå till åtgärder för att<br />

komma tillrätta med det. Vi vill att en pott<br />

pengar avsätts för cykling på samma sätt<br />

som för vägar och sjöfart etcetera.<br />

Men allt handlar inte om pengar. Jag<br />

förstår inte varför regeringen inte ändrat<br />

eller infört regler som skulle öka tryggheten<br />

och göra det enklare att cykla, som<br />

regeln om att bilar måste hålla ut minst 1,5<br />

meter från en cyklist vid omkörning.<br />

Ett nationellt cykelkansli som samlar<br />

och sprider kunskap skulle vara ett bra stöd<br />

för kommuner.”<br />

DET HÄR VILL LIBERALERNA<br />

• Samma status. <strong>Cykling</strong> ska ha samma<br />

status som övriga trafikslag.<br />

• I<strong>nr</strong>ätta nationellt cykelkansli. För att<br />

samla och sprida kunskap så att kommuner<br />

gör rätt saker på rätt sätt.<br />

• Cykel i kollektivtrafik. Gör det möjligt att<br />

genomföra kombinationsresor genom<br />

att tillåta cyklar på tåg och bussar.<br />

• Vänd blicken utomlands. Det finns<br />

många goda exempel utomlands som<br />

vi kan lära av.<br />

• Förändra anläggningslagen för att<br />

förenkla utbyggnad av cykelvägar.<br />

• Sätt nationella cykelmål. Och utforma<br />

strategi och handlingsplan utifrån den.<br />

”Allt handlar inte om pengar.<br />

Regeländringar skulle få stor effekt.”<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


SVERIGES CYKELRIKSDAG <strong>2018</strong><br />

Miljöpartiet, Lorentz Tovatt<br />

”Samhällsvinsterna med att bygga för cykling<br />

är helt uppenbara. När många av mina<br />

kollegor vill bygga motorvägar, som ger 1,5<br />

krona tillbaka för varje satsad krona, frågar<br />

jag varför de inte vill bygga cykelvägar som<br />

ger 22 kronor tillbaka.<br />

Vi vill se över trafikregelverket som<br />

idag återspeglar ett samhälle där bilen är<br />

norm. Det handlar om sådant som att ge<br />

möjlighet att svänga höger vid rött ljus, att<br />

få cykla i gatan och ge möjlighet att skapa<br />

gator där cyklar har huvudrollen, så kallade<br />

cykelgator.<br />

När det gäller infrastruktur måste kommuner<br />

få tillgång till mark för att kunna<br />

bygga robust cykelinfrastruktur.<br />

På säkerhetsområdet behöver vi bland<br />

annat sänka bashastigheten i städer och i<br />

övrigt vidta åtgärder så att den upplevda<br />

säkerheten ökar. ”<br />

DET HÄR VILL MILJÖPARTIET<br />

• Trafikverket tar ansvar för cykel.<br />

Återinför sektorsansvaret för cykling<br />

till Trafikverket. Det var ett stort<br />

misstag att alliansen tog bort det.<br />

• Cykelvägar vid 2+1-vägar. Förtydliga<br />

för Trafikverket att cykelvägar ska<br />

anläggas i samband med att så<br />

kallade 2+1-vägar byggs.<br />

• Större nationellt ansvar. Även om<br />

cykelinfrastruktur i hög grad är en<br />

kommunal angelägenhet behöver vi ta<br />

ett större nationellt ansvar, exempelvis<br />

i frågor rörande finansiering och<br />

markåtkomst.<br />

• Utveckla nollvisionen. Det finns<br />

motsättningar i den nuvarande<br />

Nollvisionen. Exempelvis leder<br />

bredare, säkrare vägar till att fler tar<br />

bilen – vilket leder till fler som dör<br />

i förtid på grund av stillasittande.<br />

Därför behöver vi lyfta in aktiv<br />

mobilitet i nollvisionen och anta<br />

Bortom nollvisionen.<br />

Socialdemokraterna,<br />

Johan Andersson<br />

”Vi vill framför allt öka barn och ungas<br />

cyklande. Där har vi redan gjort en del,<br />

bland annat genom stadsmiljöavtalen för<br />

delfinansiering av sådant som förbättrar<br />

stadsmiljön. Det kan exempelvis användas<br />

för att bygga cykelvägar till skolor och<br />

idrottsanläggningar.<br />

I fråga om forskning, något som krävs<br />

för att kunna utveckla det här området,<br />

inviger vi nu på måndag det nationella<br />

kunskapscentret i Linköping som kommer<br />

att vara ett starkt stöd för oss som jobbar<br />

med det cykelfrågor.<br />

Elcykelpremien är också ett verkligt<br />

lyft för cyklingen, där vi når många som<br />

inte annars skulle välja cykeln. Men det<br />

gäller också att kommuner och regioner<br />

använder de möjligheter som ges i och<br />

med stadsmiljöavtalen och den nationella<br />

infrastrukturplanen, som ligger som proposition<br />

nu.”<br />

DET HÄR VILL SOCIALDEMOKRATERNA<br />

• Ge Trafikverket ansvar för cykling.<br />

Främst för att förbättra underhåll och<br />

infrastruktur.<br />

• Mer barncykling. Satsa särskilt på att<br />

öka barns cykling.<br />

• Cykel på tåg. Gör det möjligt att ta med<br />

cykel i kollektivtrafik, både för ökad<br />

pendling och för starkare cykelturism.<br />

• Tydliggör tillståndsgivning. Gör det<br />

tydligt vad som krävs för tillstånd att<br />

anordna cykellopp på allmänna vägar.<br />

Beredda att agera politiskt om så krävs.<br />

”Kommuner måste<br />

använda de<br />

möjligheter som<br />

stadsmiljöavtal ger”<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 15


PRYLAR<br />

Prisvärd<br />

skogskälke<br />

från Rose<br />

Den tyska cykeltillverkaren<br />

Rose visade stolt upp – en ny<br />

logotyp. Nå, utöver den tämligen<br />

introverta nyheten kunde de<br />

även visa upp en ny och riktigt<br />

rimlig MTB. Modellen har<br />

visserligen funnits till namnet<br />

tidigare, men ramen är helt ny.<br />

Av allt att döma har Rose fått<br />

till en bra, prisvärd modell för<br />

dig som tar dina första trevande,<br />

men seriöst menade, tramptag i<br />

skogen.<br />

6 favoriter<br />

på mässgolvet<br />

Cykelmässan i Stockholm den 16–18 mars var ett dignande smörgåsbord av<br />

cyklar, cykelprylar, cykelkläder och cykel-vad-som-helst. Även om antalet<br />

produktlanseringar var minimalt fanns det gott om hyggligt nya, smarta och<br />

roliga cyklar och annat att sukta efter. Här är sex favoriter.<br />

Superdesign med<br />

superpris från Pininfarina<br />

Kanske är elcykeln från Pininfarina en av mässans mest onödiga cyklar. Den<br />

har kolfiberram, remdrift och en mycket ovanlig, för att inte säga extrem,<br />

design. Och det är precis vad hojen handlar om. Det och den väl tilltagna<br />

prislappen på 60 000 kronor. Men visst är cykeln snygg med sin inbyggda<br />

cykeldatorskärm, sina rena, framtidsdoftande linjer och sitt avskalade uttryck.<br />

Vid närmare eftertanke är den kanske inte onödig. Bara onödigt dyr.<br />

16


Länge leve ponchon!<br />

De två systrarna bakom Wheathergoods stod för en av mässans mest<br />

lågmälda nyheter: en poncho. Eller rättare sagt, en snygg och smart<br />

poncho. Tyget är givetvis vattentätt, men andas. Det finns en rejäl ficka<br />

på framsidan och två remmar på insidan gör att du kan fästa de främre<br />

hörnen på styret, och på så sätt få skydd för benen. Åtminstone så länge<br />

du cyklar i maklig takt.<br />

PRYLAR<br />

Märk cykeln med DNA<br />

DNA-märkning blir allt vanligare som förebyggande stöldskydd för allt från<br />

hemelektronik och smycken till elverktyg och båtmotorer. Nu vill tillverkaren<br />

Smartwater få fler cyklister att DNA-märka sina cyklar. Deras cykelpaket<br />

kostar 389 kronor och låter dig koppla märkningen till ramnumret, för att<br />

cykeln ska gå att identifiera om den hittas efter en eventuell stöld.<br />

Hjälm för de allra snabbaste<br />

Giro-hjälmen som alla pratade om (i vart fall i Jo Sport-montern där hjälmen visades)<br />

har inbyggda glasögon, ventilation som får luftkonditioneringen på Ritz-Carlton att<br />

framstå som bastuaggregat, och en aerodynamik som får dig att längta efter motvind.<br />

Hjälmen heter Vanquish (sv. övervinna) och kostar närmare 3000 kronor.<br />

Bensindoftande<br />

retro från<br />

Wattitud<br />

Montern där de högst udda elcyklarna<br />

från Wattitud stod lockade många<br />

besökare. Med kraftiga däck och<br />

batteriet placerat som en bensintank<br />

på en motorcykel ser hojarna ut som<br />

just små motorcyklar. Företaget<br />

söker återförsäljare, men säljer också<br />

cyklarna direkt från sin webbplats.<br />

Målgruppen? Marknadschefen hävdar<br />

att de här cyklarna ”lockar alla, unga<br />

gamla, män, kvinnor”.<br />

17


VÅRFIXA CYKELN<br />

Vårfixad cykel<br />

boostar upplevelsen<br />

När ljuset återvänder och solen värmer de<br />

allt längre dagarna blir känslan av frihet<br />

som cyklingen ger ännu större.<br />

Under förutsättning att inte växlarna krånglar,<br />

bromsarna tar dåligt eller hjulen skevar.<br />

Kort sagt, under förutsättning att cykeln<br />

fungerar bra.<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


VÅRFIXA CYKELN<br />

”Oljan ska inte ligga utanpå kedjan, utan<br />

bara smörja inuti själva länkarna. Annars blir<br />

kedjan smutsig fortare och slits hårdare.”<br />

vi besökte bonmeq i Stockholm, en<br />

cykelverkstad som även ordnar mekkurser,<br />

för att få enkla tips om hur du kan vårpiffa<br />

din cykel. Vi bad specifikt om tips på enkla<br />

åtgärder som vem som helst klarar. Du<br />

som är händig kan förstås göra mer men<br />

tipsen från verkstadschefen Jovan Lukic<br />

och delägaren Ingemar Johansson tar dig<br />

långt mot en skrammelfri, mjuk, behaglig<br />

och säker vårcykling.<br />

KEDJA<br />

Innan du tar ut cykeln – om du nu ställde<br />

in den i höstas – behöver du ägna en stund<br />

åt kedjan. Ingemar Johansson formulerar<br />

det enkla rådet: ”olja upp den”. Jovan visar<br />

och påpekar att det också är viktigt torka<br />

av kedjan efteråt.<br />

– Oljan ska inte ligga utanpå kedjan,<br />

utan bara smörja inuti själva länkarna,<br />

förklarar han.<br />

Olja som ligger utanpå drar till sig smuts<br />

och gör att kedjan slits fortare.<br />

Men behöver man inte tvätta den först?<br />

– Det är förstås det bästa och det finns<br />

särskilda kedjetvättar som gör att du inte<br />

behöver ta av kedjan från cykeln. Annars<br />

följer en hel del smuts med när du torkar<br />

av kedjan efter att ha oljat in den.<br />

BROMSAR<br />

När kedjan glänser tar du lämpligen en<br />

titt på bromsarna. Om du har fälgbromsar,<br />

med klossar som griper runt fälgens kanter,<br />

behöver du kontrollera att de sitter rakt<br />

och i rätt läge.<br />

– Bromsbelägg kan ofta hamna lite snett<br />

och då finns det en risk att de tar i däcket<br />

i stället för fälgen när du bromsar, med<br />

punktering som följd. Du måste förstås<br />

också se till att beläggen inte är för slitna.<br />

Då måste de ovillkorligen bytas, uppmanar<br />

Ingemar.<br />

Jovan visar ett trick som fixar kärvande<br />

bromsar.<br />

– Spreja med en rostlösande och smörjande<br />

sprej, som 5-56 eller WD-40, där<br />

bromsens delar rör sig mot varandra. Det<br />

kan du för övrigt göra på alla rörliga delar<br />

på cykeln, som växelreglage, växelförare<br />

och de små trissorna som kedjan löper igenom,<br />

om cykeln har utanpåliggande växlar.<br />

Skivbromsar är lite knepigare att göra<br />

så mycket åt själv. Helst ska de luftas för<br />

att säkerställa en bra bromsverkan. De är<br />

en något omständlig och kladdig procedur<br />

som kräver lite specialutrustning och<br />

kanske är det värt att lämna cykeln till en<br />

verkstad för en sådan åtgärd.<br />

Kontrollera också om någon av bromsarna<br />

tycks ligga an emot bromsskivan.<br />

I så fall har förmodligen en kolv i själva<br />

bromsoket fastnat, vilket också åtgärdas<br />

bäst av en verkstad.<br />

Om du har en fotbroms eller en navbroms<br />

fram kontrollerar du att den griper<br />

in mjukt när du bromsar. Om den hugger<br />

eller ger dålig bromsverkan behöver du bege<br />

dig till verkstaden för byte av bromsbelägg.<br />

DÄCK OCH FÄLGAR<br />

Är däcken spruckna längs sidorna? Byt.<br />

Har de stått utan luft över vintern? Då kan<br />

grus och smuts ha kommit in mellan däcket<br />

och fälgen vilket ökar risken för punktering.<br />

Gör rent och montera däcket på nytt.<br />

Ingemar påpekar att när du ändå har hjulet<br />

i din hand är det en god idé att känna efter<br />

att ingen eker är lös.<br />

– Det brukar i och för sig först märkas<br />

genom att hjulet är skevt. Men det skadar<br />

inte att känna efter. Om du upptäcker en<br />

lös eker spänner du den bara så att den är<br />

ungefär lika hårt spänd som de övriga på<br />

samma sida.<br />

RÄTT DÄCKTRYCK<br />

När du är klar med vårpiffen ska du inte<br />

glömma att pumpa däcken ordentligt,<br />

påminner Jovan. Ett däck med för lite luft<br />

försämrar cykelns stabilitet och gör också<br />

att däcksidorna spricker fortare. Rätt däckstryck<br />

hittar du på sidan av däcket, där det<br />

brukar anges ett intervall med det lägsta<br />

respektive högsta tryck däcket är avsett för.<br />

– När du monterar däcket, se till att den<br />

märkningen hamnar vid ventilen så hittar<br />

du den lätt när det är dags att pumpa, tipsar<br />

Ingemar och rekommenderar att du använder<br />

en golvpump som visar lufttrycket.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 19


REPORTAGE<br />

I mitten av januari rullade Fredrika Ek in på<br />

torget i hemstaden Sundsvall. Det var slutet på<br />

ett treårigt cykeläventyr tillika en framgångsrik<br />

insamling till stöd för flickor och kvinnor.<br />

TEXT: HELENE LUNDGREN<br />

FOTO: THEBIKERAMBLE.COM<br />

Fredrika Ek sökte storslagna<br />

naturuppleverlser. Hon fick det<br />

– och mycket mer.<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


REPORTAGE<br />

on skulle cykla 4 000<br />

mil. Det blev mer än 5 000. När<br />

jag träffar Fredrika Ek en gråkall<br />

dag i Rålambshovsparken i<br />

Stockholm frågar hon: ”Har du cyklat långt<br />

för att komma hit”. Jag skrattar.<br />

– Nää …<br />

Hennes cykel är fullastad. Det är samma<br />

cykel och samma packning som hon hade<br />

när hon startade sin färd från Sundsvall<br />

den 8 mars för tre år sedan, på kvinnodagen.<br />

Planen var att cykla ekvatorns längd<br />

på 4 000 mil, men det blev över 5 000 mil.<br />

Även om Fredrika är en idrottstjej – hon<br />

har både tävlat i tennis och arbetat som<br />

tennistränare – hade hon inte hållit på<br />

med cykling tidigare. Hemma i Sundsvall<br />

använde hon cykeln mest som transportmedel.<br />

Det var först 2013, när hon gjorde en<br />

tre månader lång cykelresa genom Europa<br />

tillsammans med en vän, som hon verkligen<br />

upptäckte tjusningen med att cykla.<br />

– Jag föll pladask för cykling som för<br />

mig innebär frihet och närhet till naturen.<br />

Med tält och kök har jag med mig allt jag<br />

behöver.<br />

– Det var just friheten jag var ute efter.<br />

Att få uppleva världen i ett långsamt tempo.<br />

Det är intressant att se vad som händer när<br />

man kliver ur hamsterhjulet med alla tider<br />

att passa. Att få tid och möjlighet att tänka<br />

klart sina tankar, och att kunna möta sig<br />

själv är en lyx. Helst vill jag kunna ta dagen<br />

som den kommer, och öppna tältduken på<br />

morgonen utan att veta vart jag ska hamna<br />

på kvällen.<br />

När hon planerade sin långa cykeltur<br />

ville hon cykla ensam. För att ”få den ultimata<br />

utmaningen” förklarar hon. Och för<br />

att komma ännu närmare upplevelsen.<br />

När Fredrika började färden var det<br />

främst storslagna naturupplevelser med<br />

vackra utsikter hon såg framför sig, men<br />

under färden förändrades drivkraften.<br />

– Visst var det en utmaning att se om<br />

jag kunde klara att ta mig uppför höga<br />

bergspass. Men det var alla möten med<br />

människor som gav de starkaste upplevelserna<br />

och minnena. Att få träffa människor<br />

som har så lite och lever under extrema<br />

förhållanden var så inspirerande.<br />

– Kvinnorna drar ett stort lass, ofta med<br />

flera barn. Jag inspireras av den styrka<br />

och kraft som finns ute på den afrikanska<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 21


REPORTAGE<br />

landsbygden och uppe i Anderna. Att få<br />

möta dessa kvinnor som står så rakryggade<br />

i mycket svåra situationer. Eller i Iran där<br />

kvinnorna lever under ett hårt förtryck.<br />

Fredrika blev ofta inbjuden att övernatta<br />

hemma hos människor i varje land<br />

som hon besökte.<br />

– I vissa länder som Iran blev jag inbjuden<br />

flera gånger om dagen, och som kvinna fick<br />

jag ofta bra kontakt med andra kvinnor. Det<br />

var så många som tog mig under armen och<br />

tog in mig som sin syster. Jag har fått så<br />

mycket hjälp av människor som har så lite.<br />

– Att få dela bröd och liv med olika<br />

människor var det som gav mig de starkaste<br />

upplevelserna. Jag har blivit inbjuden<br />

till fler familjer än jag kan räkna till!<br />

– När jag var i Guinea Conakry i Västafrika<br />

rullade jag in en liten by och fick övernatta<br />

hemma hos en familj. Jag fick sova<br />

tillsammans med mamman, och ett två<br />

dagar gammalt spädbarn. Nästa morgon<br />

berättade mamma att hon hade bestämt<br />

sig för att barnet skulle heta Fredrika.<br />

redrika har många starka<br />

upplevelser och minnen att berätta<br />

om från resan.<br />

– På den tibetanska högplatån<br />

sov jag i mitt tält bredvid en nomadfamilj,<br />

och fick dela kvällen med dem. Familjen<br />

hade kokat stora bitar av jakkött i en plåtbunke.<br />

Jag fick rita i handen hur gammal jag<br />

var. Det var fint att äta tillsammans trots<br />

olika språk.<br />

– Eller i Pamirbergen i Tadzjikistan när<br />

jag höll på att frysa till is, och fick värma<br />

upp mig vid kaminen i en yurta. Jag fick<br />

sova över bland nomader tillsammans med<br />

farmor och barnbarn som aldrig hade satt<br />

sin fot under 4 000 meters höjd. Jag hade<br />

lärt mig några ord på ryska, och gav mig ut<br />

på en liten cykeltur tillsammans med en<br />

glad och stark nioårig tjej.<br />

Insamlingen genom ActionAid är viktig<br />

för tjejer som hon. Jag blev påmind om att<br />

jag själv har haft sådan tur att vara född i<br />

Sverige, och kan göra något bra av mina<br />

förutsättningar.<br />

Fredrika har haft ett vädersträck att färdas<br />

i, men har fått rätta sig efter årstider<br />

och visum. I Australiens Outback råkade<br />

hon ut för en översvämning i Simpson<br />

Desert där det regnade 120 millimeter<br />

under 24 timmar, och grusvägen blev till<br />

gyttja. Vägen stängdes av för trafik, och<br />

i två dagar satt hon och väntade i Finke<br />

aborigin community, innan hon gick till<br />

det lokala poliskontoret för att få tillstånd<br />

att fortsätta färden. Hon kom överens med<br />

polisen om att meddela dem när hon kom<br />

till nästa samhälle, 40 mil bort.<br />

– Jag blev rastlös och hade inte tålamod<br />

att vänta ut leran. Mitt visum höll också på<br />

att gå ut. Det blev väldigt tydligt att jag inte<br />

bara kunde sätta mig ner i diket när det var<br />

lite tufft. Vi har både fysisk och mental kapacitet<br />

långt större än i våra vildaste drömmar.<br />

– När leran fortfarande var blöt var det<br />

lättare att cykla, men det blev värre när<br />

leran höll på att torka. Då kändes det som<br />

att cykla genom halvtorkad cement. Jag<br />

fick putta och släpa cykeln två varv i taget<br />

och måste hela tiden stanna för att ta bort<br />

leran. I tre dagar höll jag på så, och fastade<br />

hela tiden.<br />

genomsnitt cyklade Fredrika<br />

åtta-nio mil om dagen, men ibland<br />

kunde det bli så lite som två eller så<br />

mycket som tjugo mil.<br />

Cykeln, en Surly Long Haul Trucker, är<br />

hon mycket nöjd med. Men utrustningen<br />

blev naturligtvis sliten under färden och<br />

ibland var det svårt att hitta cykeldelar som<br />

måste bytas ut.<br />

22 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


REPORTAGE<br />

Det gick inte alltid att cykla …<br />

– För det mesta hade jag inga extradäck<br />

med mig och en gång i Västafrika rev jag<br />

upp däcket. Jag gick till små lokala marknader<br />

för att leta efter cykeldäck men de<br />

jag hittade slets fort ut och klarade inte<br />

vikten. Mitt under årets största skyfall i<br />

staden Banjul i Gambia gick jag förbi en<br />

cykel som hade mina drömdäck. Efter<br />

en halvtimme lyckades jag med hjälp av<br />

folk på gatan hitta killen som ägde cykeln,<br />

och fick byta däck med honom mot en hög<br />

pengar. Däcken var nästan nya, och det<br />

räddade mig genom Sahara. Jag cyklade<br />

200 mil genom Saharas öken, ända till<br />

Göteborg med de däcken.<br />

Fredrika hade valt att ta med sig förhållandevis<br />

lite reservdelar och verktyg jämfört<br />

med många andra långfärdscyklister.<br />

– Jag har varit lite snål, men det har<br />

varit en avvägning mellan risk, utrymme<br />

och vikt. Jag har fått många roliga minnen,<br />

och det har blivit många intressanta möten<br />

längs vägen när jag har blivit tvungen att<br />

lösa saker på plats. I Guinea Conakry fick<br />

jag exempelvis hjälp av en man som tejpade<br />

in ett cigarett paket i däcket med silvertejp<br />

för att lappa ihop en reva i däcket.<br />

Fredrika hade en budget på 100 kronor<br />

om dagen från sparade pengar. För varje<br />

cyklad mil har hon trampat in pengar till<br />

organisationen ActionAid som fokuserar<br />

på utbildning och rättigheter för utsatta<br />

flickor och kvinnor. Under resan har hon<br />

samlat in 870 000 kronor.<br />

– Över 150 privatpersoner och företag har<br />

skänkt pengar, allt från 10 öre till 10 kronor<br />

per mil. Mitt mål var att få ihop 100 kronor<br />

per mil. Varje cyklad mil kan vara det som<br />

finansierar ett års skolgång för en flicka. Med<br />

små medel kan man göra så mycket för att<br />

lyfta utsatta flickor och kvinnors situation.<br />

– I Senegal besökte jag byn Koussaner<br />

som hade fått en nyborrad brunn förra<br />

året. Byn hade också fått enkla verktyg,<br />

samt torkställningar till sina grödor vilket<br />

var mycket viktigt för dem. Det var mycket<br />

fint för mig att se att så enkla medel var<br />

viktiga för dem, och att det sätter igång en<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 23


REPORTAGE<br />

FOTO: ROGER SCHEDERIN<br />

UTRUSTNING<br />

CYKEL: Amerikansk touringcykel –<br />

Surly Long Haul Trucker med 26” hjul.<br />

CYKELVÄSKOR: Ortlieb vattentäta<br />

väskor.<br />

BACKSPEGEL: Ibland var back spegeln<br />

viktigare än en cykelhjälm.<br />

TÄLT: MSR Hubba Hubba HP. Under<br />

färden har Fredrika slitit ut tre tält och<br />

tre sovsäckar.<br />

SOVSÄCK: Alltid dunsovsäck. Sea to<br />

Summit vintersäck och Sea to Summit<br />

Traverse är Fredrikas favorit.<br />

PRIMUS GASBRÄNNARE: Längs<br />

vägen var det sällan problem att hitta<br />

gas.<br />

TELEFON: Iphone med ett vattentätt<br />

skal. Fredrika använda telefonen som<br />

GPS, www.maps.me. På framhjulet<br />

hade hon en Dynamo som laddade<br />

telefonen. När det fanns så köpte hon<br />

också papperskartor.<br />

SATELLITSÄNDARE: Kajaktiv Spot<br />

Gen 3. Som säkerhet hade hon<br />

med sig en satellitsändare med ett<br />

förprogrammerat meddelande som<br />

skickade hennes position till föräldrarna<br />

hemma i Sundsvall.<br />

SKALPLAGG: Storen skaljacka och<br />

byxa från Bergans.<br />

KLÄDER: Lager på lager, alltid med<br />

merinoull från Bergans of Norway<br />

närmast kroppen.<br />

snöbollseffekt av ekonomiskt samhällsbyggande<br />

funktioner.<br />

– Jag fick träffa kvinnor som inte har<br />

blivit könsstympade. De gick i skolan, och<br />

vi besökte jordnötsfälten där kvinnor hade<br />

tagit över arbeten som var traditionellt<br />

manliga. Det fanns även dagis och förskola<br />

för att kvinnorna ska kunna ha möjlighet<br />

att arbeta och försörja sin familj.<br />

– Jag fick också vara med på ett kvinnomöte<br />

och på kvällen var jag med om den<br />

mest magiska kväll som jag någonsin har<br />

upplevt. Det var skratt, sång och dans<br />

med byns unga tjejer. Vi samlades kring<br />

en trumma gjord av en plåtburk som en<br />

trettonårig tjej satt och trummade på.<br />

är jag frågar Fredrika om<br />

hennes värsta minne från resan<br />

svarar hon att det var när hon<br />

blev påkörd ute på landsbygden<br />

i Australien.<br />

– Det var en tidig morgon och en kvinna<br />

nös, vilket gjorde att hon vinglade till med<br />

ratten. Hon smällde av sin backspegel mot<br />

min packväska och höft, men jag föll inte<br />

av cykeln. Annars har jag bara blivit förkyld<br />

och magsjuk några gånger, men jag har inte<br />

skadat mig och har inte behövt ta mig till<br />

en läkare en enda gång.<br />

På vägen hem mot Norrland har Fredrika<br />

tältat och sovit hos familj, vänner och<br />

bekanta som hon har träffat längs färden<br />

genom Europa. Nästa gång vi hörs sitter<br />

hon på cykeln på väg de sista milen till<br />

Sundsvall.<br />

– Det är en gnistrande klar vinterdag här i<br />

Gävle, och det var minus 13 grader i morse. I<br />

natt vaknade jag på brandstationen i Gävle<br />

och nu har jag sovit på brandstationer i fyra<br />

kontinenter, Sverige, Elfenbenskusten,<br />

Iran och Peru. Det började bli kallt och jag<br />

knackade på dörren till brandstationen. En<br />

man iklädd endast handduk öppnade dörren,<br />

och jag blev varmt välkomnad.<br />

– Världen är en så oändligt mycket finare<br />

plats än vi präglas att tro och de flesta<br />

människor vill varandra väl. Det finns så<br />

24 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


REPORTAGE<br />

mycket gästfrihet ute i världen, såväl hos<br />

nomader i Tadzjikistan som på brandstationen<br />

i Gävle, säger Fredrika som medan<br />

vi har pratat en stund på telefon har hunnit<br />

cykla två mil till på sin färd mot Sundsvall.<br />

Den 13 januari rullade Fredrika äntligen<br />

in på det stora torget i Sundsvall . Då<br />

hade hon varit ute på cykeln under tre år på<br />

sin resa runt jorden. En scen hade byggts<br />

upp och flera hundra vänner, bekanta och<br />

nyfikna Sundsvallsbor hade samlats för<br />

att välkomna Fredrika hem till hennes<br />

egen stad.<br />

Sen bar det av hem till hennes föräldrars<br />

hus där resan verkligen började. Den<br />

allra närmaste familjen och vännerna hade<br />

samlats, och mamma hade lagat grönsakssoppa.<br />

Fredrika gick runt, varv efter varv<br />

och kramade om alla.<br />

– Det har varit mitt livs äventyr. Jag<br />

hoppas kunna skriva en bok, men först<br />

måste jag bara landa lite hemma, säger<br />

Fredrika mellan alla varma kramar med<br />

familj och vänner.<br />

Fredrika cyklade i snitt 8–9<br />

mil om dagen med en daglig<br />

budget på 100 kronor.<br />

FREDRIKAS LÅNGFÄRDSTIPS<br />

Börja smått och öka långsamt –<br />

men konstant!<br />

Sätt upp små delmål! Ta en<br />

liten sträcka i taget så blir det<br />

överkomligt. Räkna tramptagen<br />

till nästa by eller till låten är slut.<br />

Du behöver inte fundera på vad<br />

som är bakom nästa krön.<br />

Fredrikas hemsida:<br />

www.thebikeramble.com<br />

ACTION AID<br />

ActionAid är en global rörelse som finns i 45 länder<br />

och arbetar för en mer rättvis, jämlik och hållbar<br />

värld, fri från fattigdom. Organisationen har ett särskilt<br />

fokus på kvinnors och flickors rättigheter. De är<br />

ofta de mest utsatta i samhället och jämställdhet är<br />

en förutsättning för en hållbar utveckling. Kampen<br />

för kvinnors och flickors rättigheter utgår framförallt<br />

från fem huvudområden: våld mot kvinnor,<br />

ekonomiska rättigheter, kvinnors kontroll över sina<br />

egna kroppar, mobilisering av kvinnor samt kvinnliga<br />

jordbrukare.<br />

ActionAid arbetar långsiktigt och rättighetsbaserat<br />

med en stark lokal förankring på alla de platser<br />

där de verkar. Förändringsarbetet utgår alltid från<br />

lokala behov och styrs av de människor som själva<br />

lever i länderna där de verkar. Organisationen strävar<br />

alltid efter att komma åt fattigdomens och orättvisornas<br />

grundorsaker.<br />

Mer info: www.actionaid.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 25


SOMMARÄVENTYR<br />

Fyra sommaräventyr<br />

på cykel<br />

En lugn familjetur över dagen, ett hisnande fjälläventyr med tältövernattningar<br />

eller en kulturspäckad semester med elegant herrgårdsanslag? När du väljer cykeln<br />

på semestern finns det inga gränser för vad du kan uppleva. Här har vi samlat fyra<br />

äventyr för alla från barnfamiljen till den ensamme äventyrare som inte räds höga<br />

höjder och spartanskt boende.<br />

”Vi bodde på Forsviks<br />

vandrarhem, hyrde<br />

cyklar i Hajstorp och<br />

cyklade till Sjötorp<br />

och sedan tillbaka.<br />

Imorgon blir det nog<br />

Tåtorp och paddling.<br />

Det har varit helt<br />

fantastiskt! Så vackra<br />

miljöer. Nästa år blir det<br />

nog en cykel semester på<br />

östra sidan Vättern.”<br />

MALIN MOGREN, GÖTEBORG<br />

Familjetur längs Göta Kanal<br />

Klassikernas klassiker, måhända. En<br />

cykeltur längs delar av Göta Kanal är<br />

ett utmärkt sätt att tillbringa semestern<br />

med familjen på cykel. Det blir<br />

aldrig tråkigt – en stor del av cyklingen<br />

sker på de gamla dragvägarna som förr<br />

användes för att dra båtar eller pråmar<br />

längs kanalen. På så sätt är du alltid när<br />

naturen, nära kanalen och nära båtarna.<br />

Dessutom är det platt. Det går också att<br />

kombinera cykel- och båtturer för en<br />

ännu mer omväxlande upplevelse.<br />

Göta Kanal-cykling är måhända<br />

inget för den äventyrslystne. Men<br />

desto bättre för familjen som vill uppleva<br />

något annorlunda tillsammans.<br />

Det finns gott om olika paket av<br />

välja bland, med olika längder, resmål<br />

och prisklasser. Allt från enkla, men<br />

bekväma vandrarhemsboenden till<br />

mer påkostade resor medövernattning<br />

och förtäring på lyxiga hotell och<br />

restauranger.<br />

ARRANGÖR: Göta kanal AB<br />

(representerar här flera arrangörer)<br />

VAR? Göta kanal<br />

VAD? Cykelturer 1–5 dagar längs<br />

Göta Kanal. Lätt cykling med närhet till<br />

skådespelen i kanalen och slussarna.<br />

FÖR VEM? Familjer<br />

www.gotakanal.se<br />

26 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


SOMMARÄVENTYR<br />

Upplev vildmarken<br />

längs Vindelälven<br />

Är du ute efter lappländska vildmarksupplevelser<br />

har det engelska<br />

paret Thorn ett eller ett par förslag. De<br />

driver Holmen Bed and Breakfast i Sorsele,<br />

alldeles intill Vindelälven, en av<br />

de få älvar som kraftbolagen ännu inte<br />

har fått bygga ut. Det handlar alltså<br />

om skogscykling och alternativen är<br />

många, då de under våren jobbar med<br />

att göra iordning och märka upp leder<br />

med varierande svårighetsgrad.<br />

En av favoriterna är den kombinerade<br />

båt- och cykelturen. Cyklarna<br />

och ni själva åker båt uppströms på<br />

Vindelälven i cirka 45 minuter och<br />

sedan väntar en skön tur på drygt en<br />

mil över tallhedar och längs älvstran-<br />

den, på lättcyklade stigar ner tillbaka<br />

mot Sorsele.<br />

Vill du öka äventyrsgraden kan de<br />

även erbjuda längre turer med tältövernattningar.<br />

Än så länge är fatbikes den enda typ<br />

av cyklar som hyrs ut, men mountainbike-cyklar<br />

lär vara på väg in. Fråga<br />

Dennis eller Jan innan du bokar.<br />

ARRANGÖR: Holmen Bed and breakfast<br />

VAR? Sorsele och Vindelälven<br />

VAD? Dagsturer i lappländsk skog<br />

med eller utan guidning. Möjlighet att<br />

kombinera med båtfärd på Vindelälven.<br />

FÖR VEM? Cykelentusiasten och familjer<br />

www.pensionatholmen.se<br />

”Vi klev av där vid<br />

Skibikken som var<br />

Lapplands längsta<br />

sandstrand, och<br />

man bara njöt av<br />

hur otroligt vackert<br />

det var, och fatbiken<br />

kunde köra i sanden<br />

som jag aldrig trodde<br />

var möjligt”<br />

IRMA TJERNGREN, BUREÅ<br />

I Sorsele ligger sjön Nedre Gautsträsket med sina kilometer långa sandstränder, den är en del av Vindelälven.<br />

En av fyra outbyggda nationalälvar i Sverige. De andra tre är Piteälv, Kalix älv och Torneälven.<br />

FOTO: PONTUS HOLMGÅRD<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 27


SOMMARÄVENTYR<br />

LÄTTCYKLAT UTAN<br />

BILAR PÅ BANVALL<br />

sjuhäradsrundan är 15 mil och<br />

erbjuder lätt och trygg cykling. 12 mil sker<br />

på helt bilfria vägar, då leden går på en<br />

gammal banvall. Passar utmärkt för dig<br />

som vill njuta av vacker, vilsam och fascinerande<br />

natur och samtidigt uppleva spåren<br />

av den gamla järnvägen med stationsbyggnader<br />

och vackra broar. Längs leden finns<br />

flera boenden.<br />

ätradalsleden går mellan Falköping<br />

och Falkenberg, och liksom Sjuhäradsrundan<br />

i huvudsak på en gammal banvall. Du<br />

passerar genom ”öppna landskap, genom<br />

milsvida skogar och ljuvliga sjöar”, enligt<br />

Ulricehamns turistbyrå. Det finns gott om<br />

boenden längs vägen, allt från lantbruksgårdar<br />

till vandrarhem, stugor och hotell.<br />

cyklaisjuharad.se<br />

Paddling och bäversafari<br />

i Värmland<br />

CYKLA PÅ HYLLAD LED<br />

Ett par mil utanför Karlstad hittar<br />

du Kvarntorps herrgård, alldeles<br />

intill Klarälven. De har förvisso inte<br />

cykling som specialitet, men erbjuder<br />

ändå en del cykelanpassade arrangemang.<br />

Ett av de mer populära tar dig<br />

ut på en cykeltur på 1,5 timme genom<br />

värmländska skogar, förbi gläntor<br />

och någon enstaka gård. ”Den gamla<br />

bonde miljön” som ägaren Öyvind<br />

kallar det. Turen går på näst intill bilfria,<br />

asfalterade småvägar. Strax innan<br />

ni når målet – ni får en karta – ringer<br />

ni till herrgården och strax kommer<br />

Öyvind eller någon av hans kollegor<br />

med en kanot eller två och en lunchkorg.<br />

Ni lämnar cyklarna och paddlar<br />

så i lugn takt på Klarälven tillbaka ner<br />

till Kvarntorps Herrgård. På vägen<br />

finns möjlighet till sandstrandsbad<br />

och picknicklunch.<br />

När solen närmar sig horisonten<br />

kan ni ger er ut på bäversafari. Öyvind<br />

guidar och berättar historier om grävlingar<br />

och andra djur som finns i trakten,<br />

på väg till bävrarnas boställen.<br />

ARRANGÖR: Kvarntorps herrgård<br />

VAR? Forshaga<br />

VAD? Dagsturer på näst intill bilfria<br />

värmländska småvägar genom skog och<br />

förbi sjöar<br />

FÖR VEM? Barnfamiljer, par<br />

www.kvarntorpsherrgard.se<br />

kattegattleden fick i mars utmärkelsen<br />

Årets cykelled under cykel- och vandringsmässan<br />

Fiets en Wandelbeurs i Utrecht,<br />

Nederländerna. Leden fick utmärkelsen för<br />

sitt ”attraktiva utbud av upplevelser, mat<br />

och boende, att den är trygg och erbjuder<br />

vackra vyer”. Kattegattleden är 395 km lång<br />

och går mellan Göteborg och Helsingborg.<br />

kattegattleden.se<br />

”När vi gick på vår safari hörde vi ilskna vildsvin<br />

alldeles i närheten, såg faktiskt bäver i Klarälven,<br />

hörde berättelser om alla grävlingar som varit<br />

på besök och avslutade i skymningen mitt i<br />

herrgårdens ansenliga fårskock”<br />

DANIEL BERGSTRAND, STOCKHOLM<br />

28 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


SOMMARÄVENTYR<br />

Cykla längs rallarvägen<br />

i norska fjällen<br />

SMÅLÄNDSKA<br />

DAGSUTFLYKTER I<br />

GLASRIKET<br />

Rallarvegen går delvis parallellt med<br />

den gamla järnvägslinjen Bergensbanan,<br />

som går från Oslo till Bergen<br />

längs utkanten av fjällplatån Hardangervidda.<br />

Cykla från Haugastøl<br />

via Finse, Hallingskeid, Myrdal och<br />

hela vägen ner till Flåm vid Sognefjord,<br />

eller till Voss som ligger mellan Sognefjord<br />

och Hardangerfjord. Vägen är 82<br />

kilometer lång och har använts som<br />

cykelväg sedan 1974. De senaste åren<br />

har runt 25 000 cyklister från Norge<br />

och andra länder hittat hit varje år.<br />

Du kan klara av hela sträckan på<br />

en dag, men många väljer att ta det<br />

lugnare och sprida ut upplevelsen över<br />

några dagar. Självklart går det också<br />

att välja ut de delar av vägen som passar<br />

din ambitionsnivå och erfarenhet.<br />

Rallarvegen byggdes när den bergigaste<br />

delen av Bergensbanan var<br />

under konstruktion. Idag är vägen<br />

som ett långt historiskt monument<br />

fullt med kulturminnen. Många<br />

intressanta byggnader, som förmännens<br />

baracker, står kvar. Landskapet<br />

går från höga berg och glaciärer via<br />

vattenfall och vilda älvar till lummiga<br />

dalar med fjordutsikt.<br />

Vissa delar av Rallarvegen är krävande.<br />

Det blir riktigt brant här och<br />

där och det kan saknas säkerhetsräcken.<br />

Om du är höjdrädd eller tänker<br />

cykla med barn bör du planera rutten<br />

noggrant.<br />

ARRANGÖR: Visit Norway (endast<br />

information, inget färdigt cykelpaket)<br />

VAR? Geilo, Norge<br />

VAD? Flerdagstur i egen takt längs den<br />

82 km långa rallarvägen som användes<br />

vid bygget av Bergensbanan.<br />

Flera hotell, vandrarhem och tältmöjligheter<br />

längs vägen.<br />

FÖR VEM? Äventyraren, barnfamiljer<br />

www.visitnorway.se<br />

i målerås i Nybro kommun vill man se<br />

fler familjer på cykel. Därför erbjuder Glasbyn<br />

Målerås tillsammans med ortens vandrarhem<br />

uthyrning av cyklar, cykelkärror och<br />

barnstolar. Miljön i trakten beskrivs som<br />

vildmarkslik och det är inte långt till glasbruken<br />

som gärna visar upp sitt hantverk.<br />

maleras.nu<br />

HOS BED & BIKE<br />

HITTAR DU ÄNNU<br />

FLER STÄLLEN<br />

bed and bike är ett samarbete mellan<br />

Cykelfrämjandet och utvalda hotell, vandrarhem<br />

och andra typer av semesterboenden.<br />

Bed & Bike är en fantastisk idé för dig<br />

som gillar att cykla och vill ha både dig<br />

och din cykel väl omhändertagen där du<br />

övernattar. På natten ska din cykel kunna<br />

förvaras på ett bra sätt. Du vill ha tillgång<br />

till verktyg och luft. Du vill kunna göra en<br />

matsäck på morgonen.<br />

Du vill kunna stanna där det är fint utan<br />

att behöva planera resan i detalj långt i förväg.<br />

Och du vill kanske träffa andra som<br />

tycker lika mycket om att cykla som du.<br />

Leta upp ett Bed & Bike så får du allt det!<br />

bedandbike.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 29


MEDLEMMEN<br />

Cyklar med stil<br />

Niklas Blomquist är inte som andra. Han har god<br />

ekonomi, han gillar att köra bil och har familj med<br />

två barn. Ändå sålde han bilen. Idag är cykeln hans<br />

viktigaste transportmedel. ”Jag sparar pengar och<br />

mår bättre”, hävdar han.<br />

n vacker dag fick han nog, helt enkelt.<br />

Någon hade klivit över bilen, på bilen. Den<br />

hade nyligen varit inne på en dyrare reparation.<br />

Parkeringsplatsen kostade pengar.<br />

Försäkringen förstås. Bränsle och trängselskatter<br />

när bilen väl användes.<br />

Niklas Blomquist bestämde sig där och då. Nu<br />

säljer jag bilen.<br />

– Jag cyklade ändå mycket och har inte särskilt<br />

långt till jobbet.<br />

Han ter sig inte som en typisk cyklist, något som<br />

hänger ihop med en av hans käpphästar: det ska<br />

vara enkelt att cykla. Han hävdar att det inte behövs<br />

någon särskild utrustning eller särskilda kläder för<br />

att göra det. Du måste inte tvingas in i en stil där<br />

sportiga funktionskläder utgör basgarderoben,<br />

kommenterar han.<br />

– Titta här, jag har en vanlig jacka och en halsduk.<br />

Mina vanliga skor. Det går hur bra som helst.<br />

Utöver det har han överdragsbyxor som går<br />

lätt att dra på och av, och en hjälmmössa under<br />

hjälmen. Cykeln är en herrcykel från finska Pelago<br />

och för att slippa ryggsäck – ”man blir så varm på<br />

ryggen” – har han en cykelväska som han hänger<br />

på pakethållaren.<br />

MILJÖFRÅGAN EN STARK DRIVKRAFT<br />

Lika lite som han utstrålar cyklist framstår han som<br />

miljökämpe. Men miljöaspekten är viktig för hans<br />

val av transportmedel, understryker han.<br />

”Mitt miljöintresse tog fart på riktigt för ett par år<br />

sedan då jag såg Al Gores film från 2006 ’An inconvenient<br />

truth’ om klimatförändringar. Jag såg nyss om<br />

filmen och tycker den är väldigt bra med massor av<br />

fakta och enkla beskrivningar om klimatproblemet<br />

men också för att den betonar vårt ansvar för planeten.<br />

Vi kan inte lämna över vilken soptipp som helst<br />

till våra barn. Vi har ett moraliskt ansvar att vårda<br />

planeten så gott vi kan för kommande generationer”,<br />

skriver han på bloggen.<br />

Niklas vill se fler cyklister i stan. Eftersom han<br />

är en nyfiken typ och gillar att skriva startade han<br />

för snart ett år sedan cykelbloggen urbancyclist.se.<br />

Där skriver han givetvis om sina erfarenheter som<br />

cyklist och alltid med en ambition att gå lite längre<br />

än många andra cykelbloggar. Han pratar med<br />

experter och forskare om allt mellan mobilitet och<br />

trafikregler till klimatpåverkan och hälsa.<br />

– Jag vill inspirera fler till att välja cykeln genom<br />

att visa att det är enkelt och också peka på vinsterna<br />

med att cykla.<br />

Själv har han räknat ut att han sparar drygt 30 000<br />

kronor per år på att inte ha bil. Men med familj med<br />

två barn fungerar det inte att vara helt billös. Därför<br />

är han med i en bilpool, både för planerade resor och<br />

för spontana utfärder.<br />

– Det är inte lika bekvämt som att ha ständig tillgång<br />

till en bil utanför huset förstås, men fördelarna<br />

med att slippa parkering, service och allt annat som<br />

en bil för med sig överväger utan tvekan.<br />

30 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


MEDLEMMEN<br />

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM I CYKELFRÄMJANDET<br />

”Jag vill stödja en organisation som jobbar för bättre förutsättningar<br />

för cyklister och cykeln som transportslag. Som driver frågor<br />

gentemot politiker och granskar deras förslag. Om vi ska klara<br />

klimatfrågan måste vi minska bilåkandet och då är cykeln ett bra<br />

alternativ för väldigt många …”<br />

Han är ödmjuk och konstaterar att upplägget<br />

kanske inte passar för alla. För en familj där barnen<br />

har många aktiviteter som de behöver skjutsas till –<br />

om de verkligen behöver skjutsas – kanske en egen<br />

bil faktiskt krävs.<br />

– Men det går ju att använda den mindre genom<br />

att välja cykeln oftare, påpekar han.<br />

BILPOOL ÄR EN FÖRUTSÄTTNING<br />

Sedan han sålde bilen har det blivit än tydligare<br />

att bilen är norm i samhället, något som inte<br />

bara märks i hur vägar och regler är utformade.<br />

Människor runt omkring honom höjer på ögonbrynen<br />

och frågar med tydlig skepsis om det verkligen<br />

går att leva utan egen bil. Niklas förstår tveksamheten<br />

– han var ju själv tidigare en flitig bilist. Och<br />

noga räknat klarar han sig ju inte utan bil. Bilpoolen<br />

är en förutsättning för att vardagen ska gå ihop,<br />

påpekar han.<br />

Han har en positiv framtoning, något som kanske<br />

skiljer honom från många andra bloggande cyklister.<br />

Visst finns det brister i cykelinfrastrukturen. Visst<br />

uppstår ibland konflikter mellan bilister och cyklister,<br />

mellan fotgängare och cyklister. Konflikter som<br />

förvisso skulle kunna minskas om det fanns en mer<br />

genomtänkt och robust infrastruktur. Niklas konstaterar<br />

det men säger samtidigt att framför allt är<br />

det oerhört enkelt att cykla i Göteborg.<br />

– Ibland får man ta det lite lugnare, som borta vid<br />

Valand mot Avenyn där det ibland är många turister<br />

som irrar lite. Men det hör ju till att visa hänsyn och<br />

anpassa sitt beteende i trafiken, säger han.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 31


CYKELTURISTVECKAN<br />

Cykelturistveckan<br />

<strong>2018</strong> rullar i Rättvik<br />

I början av augusti är det dags för Dalarna och<br />

Rättvik att stå som värd för årets upplaga av<br />

Cykelturistveckan. Gamla såväl som nya cykelvänner<br />

hälsas varmt välkomna till en spännande<br />

del av Sverige.<br />

ättvik ligger natur skönt vid<br />

sjön Siljan, Sveriges sjätte största sjö.<br />

Idag upplevs bygden nog av de flesta som<br />

vacker och fridfull men för 377 miljoner<br />

år sedan drabbades området av ett kraftigt meteoritnedslag.<br />

Nedslaget skedde med sådan kraft att stora<br />

delar av urberget smälte och de delar som blev kvar<br />

ställde sig på högkant. Rättvik och Siljan ligger i den<br />

fem mil stora krater som bildades efter smällen. Än<br />

idag finns tydliga spår att finna på flera håll i trakten.<br />

Allt var dock inte dåligt med nedslaget. Bygdens<br />

unika natur och rika djurliv har meteoriten att tacka<br />

för sin existens. Den kalkrika jorden har varit mycket<br />

fördelaktig och är fortfarande viktig för mängder av<br />

växter och djur. Många platser i Rättvik med omnejd<br />

består av värdefull natur eller är kulturhistoriskt<br />

intressanta på andra sätt.<br />

Rättviks historia är både lång och rik och många<br />

är de som haft vägarna hit. Rättvik har varit en<br />

populär turistdestination i över hundra år och flera<br />

stora kungligheter och celebriteter har under åren<br />

som gått njutit av utsikten över sjön Siljan och de<br />

blånande bergen i fjärran. Det var i Rättvik som<br />

Sveriges första turisthotell stod färdigt redan 1894,<br />

men även före dess har orten lockat upptäcktsresande<br />

från både när och fjärran. När Gustaf Eriksson,<br />

som senare blev kung Gustaf Eriksson Wasa,<br />

1520 talade till allmogen för första gången var det<br />

i Rättvik det hände. Han manade till gemensam<br />

aktion och lyckades till slut få med sig dalkarlarna<br />

i kampen mot danskarnas förtryck.<br />

En annan stor man som också besökt Rättvik är<br />

Carl von Linné. På uppdrag av landshövding Nils<br />

Reuterholm gjorde Linné 1734 sin stora Dalaresa<br />

och självklart fanns Rättvik med som ett av stoppen.<br />

I fokus för resan stod visserligen Dalarnas fauna<br />

och flora, men under resans gång och framförallt<br />

när Linné och hans sällskap närmade sig trakterna<br />

runt Siljan kom de att bli alltmer intresserade av<br />

folks vanor, traditioner och klädsel.<br />

Linné omtalade den unika geologin i trakterna<br />

kring Siljan, även om det vid denna tid ännu inte<br />

var känt att det var just en meteorit som var anledningen<br />

till dess förekomst.<br />

Kulturen och traditionerna i trakterna runt Rättvik<br />

har stolt förts vidare från generation till generation,<br />

folkmusiktraditionen är stark och många stora<br />

spelmän och -kvinnor har sina rötter här.<br />

32 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


CYKELTURISTVECKAN<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 33


CYKELTURISTVECKAN<br />

Det är sällan långt till<br />

vackra, stolta byggnader<br />

att vila vid under cykelturen.<br />

Välkommen till Dalarna,<br />

Siljansbygden och vackra Rättvik!<br />

Årets cykelvecka bjuder på dagsturer med varierande<br />

längd och innehåll. Deltagare kommer att få<br />

uppleva allt från grönskande naturmiljöer, öppna<br />

kulturlandskap, hänförande utsikter, vackra naturmiljöer,<br />

intressanta platser och byggnader, luftiga<br />

tallhedar, spännande geologi, vackra dalabyar,<br />

natursköna sjöar och långgrunda stränder. Flera historiskt<br />

intressanta platser kommer under veckan att<br />

passeras. Lättare luncher finns varje dag att köpa för<br />

en billig peng på olika ställen längs turerna. Likaså<br />

kommer ett antal olika kvällsaktiviteter att erbjudas<br />

till dem som orkar och vill upptäcka mer efter<br />

dagens cykeltur. Det går såklart också bra att bara<br />

njuta av de vackra omgivningarna.<br />

Alla deltagare uppmanas att åtminstone någon<br />

gång under veckan ta en promenad ut på Rättviks<br />

stolthet Långbryggan. Den 628 meter långa bryggan<br />

byggdes redan 1895 för att möjliggöra att ångbåtar<br />

skulle kunna angöra den långgrunda stranden. Bryggan<br />

renoverades i början av 90-talet och har kommit<br />

att bli ett populärt besöksmål för såväl långväga<br />

besökare som Rättviksborna själva.<br />

34 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


CYKELTURISTVECKAN<br />

Turerna går längs glest<br />

trafikerade vägar.<br />

PROGRAM DAG FÖR DAG<br />

SÖNDAG 5 AUG INVIGNING<br />

Klockan 17:00 drar vi igång Cykelturistveckan <strong>2018</strong><br />

med ett lättsamt invigningsmingel. Platsen är Stiftsgården<br />

Rättvik som ligger naturskönt vid Siljans<br />

strand, med Rättviks vackra kyrka strax bredvid. På<br />

innergård kommer det att bjudas på allt från folkmusik,<br />

invigningstal, information om veckan till lättare<br />

förtäring och dryck.<br />

Stiftsgården kommer också att fungera som<br />

kansli under veckan och flera av dagsturerna utgår<br />

härifrån. Stiftsgårdens önskan är att vara en mötesplats<br />

till glädje, så också i detta sammanhang.<br />

Invigningsprogrammet avrundas vid 19-tiden<br />

men eftersom sommarkvällar som bekant är ljusa<br />

och omgivningarna vackra rekommenderar vi en<br />

promenad längs Siljans strand, eller för den som så<br />

önskar fortsatt mingel på Stiftsgårdens brygga med<br />

gamla eller nyfunna vänner.<br />

MÅNDAG 6 AUG ”LADRIKET RUNT”<br />

Dagens cykeltur följer en a<strong>nr</strong>ik gammal kalkbana som<br />

gjorts om till cykelväg men vägen har också genom<br />

tiderna använts som kyrkväg. Vid byn Övre Gärdsjö<br />

börjar vi ana det så kallade laduriket med sina 350<br />

lador från 1200–1900 talet. Här möter vi Siljansbygdens<br />

odlingshistoria i det välbevarade om än<br />

ålderdomliga kulturlandskapet och Blånnesladu, en<br />

av landets äldsta timmerbyggnader daterad till 1293.<br />

Vi tar oss fram i varierad terräng längs skogsvägar<br />

och stigar. I själva byn finns en hembygdsgård från<br />

1800-talet med tidstypisk i<strong>nr</strong>edning. Ett Dalskåpsmuseum<br />

och före detta mejeri finns också intill. Finns<br />

intresse att få höra mer om gamla allmogeföremål<br />

har byn även ett antikvariat/loppis med en kunnig<br />

ägare som gärna delar med sig av berättelser från förr.<br />

Turen går även genom Nedre Gärdsjö där en bysmedja<br />

med egen tillverkning av nyttoföremål finns.<br />

För den som önskar cykla längre går det att fortsätta<br />

ytterligare en dryg mil norrut mot Boda Kyrkby<br />

där det berömda 37 meter höga vattenfallet Styggforsen<br />

är beläget. Området runt fallet har även en<br />

mycket intressant industrihistoria.<br />

Idag är Styggforsen ett av Dalarnas mest välbesökta<br />

naturreservat med tydliga och fascinerande<br />

spår från meteoritnedslaget. Så fascinerande att<br />

självaste Ingmar Bergman valde Styggforsen för<br />

filmatiseringen av sin film Jungfrukällan. Den fick<br />

för övrigt en Oscar för bästa utländska film.<br />

Även kyrkan i byn är unik eftersom den ligger i<br />

nord-sydlig riktning, och här gifte sig händelsevis<br />

Ingmar Bergman med sin Käbi Laretei.<br />

Färden tillbaka går längs sjön Ensen där vi stöter<br />

på den aldrig sinande Springkällan, en kraftig källåder<br />

med som sprutat ut vatten sedan borrningar i<br />

slutet av 1860-talet.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 35


CYKELTURISTVECKAN<br />

Siljan med den 628<br />

meter långa bryggan vid<br />

Rättviks strand, från 1895.<br />

TISDAG 7 AUG ”DALHALLARUNDAN”<br />

Tisdagen bjuder på nya vyer över det variationsrika<br />

dalalandskapet. Idag följer vi Dalhallaleden, en ny<br />

cykelled för rekreation och turism med det berömda<br />

gamla kalkbrottet och numera populära musikarenan<br />

Dalhalla som ett av besöksmålen. Turen startar<br />

på historisk mark på Rättviks kyrkudde. Udden,<br />

som rymmer bland annat Rättviks vackra kyrka och<br />

de K-märkta kyrkstallarna, har genom årtusendena<br />

varit till nytta på olika sätt för de som bott och verkat<br />

i trakten. Det finns till exempel tecken på att<br />

udden varit befolkad redan på stenåldern och flera<br />

äldre fångstgropar har hittats i området. Carl von<br />

Linné, Gustaf Wasa och Johan Stiernhöök har alla<br />

en nära anknytning till platsen och för några av dem<br />

har stora monument rests. Turen går förbi flera<br />

vackra dalabyar där de falurödmålade husen står<br />

tätt och byvägarna slingrar sig fram. I byn Nittsjö<br />

korsar den så kallade Dalkarlsvägen vår väg och vi<br />

cyklar även denna dag delvis på gamla kalkbanor<br />

som tjänstgjort som transportväg för mängder av<br />

kalk som brutits i traktens många kalkbrott. Vi passerar<br />

så småningom Nittsjö keramikfabrik, ett av<br />

Sveriges äldsta hantverksföretag. Fabrikens butik är<br />

öppen för den som önskar beundra vacker keramik i<br />

olika stilar och strax bredvid finns en liten badsjö att<br />

svalka sig i för den som önskar. Under den fortsatta<br />

turen passerar vi det fossilrika nedlagda kalkbrottet<br />

Amtjärnsbrottet samt vackra Skål berget innan vi<br />

når fram till Dalhalla, det spektakuläraste av kalkbrott.<br />

Längs vägen tillbaka passerar vi återigen<br />

genom unika bymiljöer och natursköna omgivningar.<br />

När vi når Rättviks travbana tar vi vägen<br />

genom Rättviks samhälle.<br />

För den som önskar cykla en längre sträcka finns<br />

möjlighet att göra en avstickare upp till Karl Tövåsen,<br />

en levande fäbod med anor från 1600-talet. Längs<br />

vägen finns många spår av det skogsbruk som skett<br />

i området i hundratals år.<br />

ONSDAG 8 AUG ”CENTRALA RÄTTVIK”<br />

Denna dag cyklar vi i samlad kortege genom de centrala<br />

delarna av Rättvik och avslutar med en trevlig<br />

picknick tillsammans. Turen går från starten vid<br />

Rättviks kyrkudde längs Siljans strand och vidare<br />

genom Rättviks centrala samhälle upp mot höjden<br />

där en hänförande, milsvid utsikt över Rättvik och<br />

Siljan kan beskådas.<br />

När turen är slut samlas vi för att njuta av mat<br />

och musikunderhållning på Rättviks gammelgård.<br />

Gården är en kringbyggnation uppförd på 1920-talet<br />

36 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


CYKELTURISTVECKAN<br />

men efter gammal tradition. Idag är Gammelgården<br />

delvis ett museum som hyser mer än 3500 föremål<br />

från det gamla bondesamhället, men det är sommartid<br />

även en levande miljö med välbesökt café<br />

och musikuppträdanden. Det är också på Gammelgården<br />

som Rättviks stora midsommarfirande sker<br />

som lockar många hundra besökare.<br />

TORSDAG 9 AUG ”OREDAGEN”<br />

Start och mål kommer denna dag att vara på Oreparken<br />

i Furudal beläget i kommunens nordligaste<br />

del, 3,5 mil norr om Rättviks samhälle. På Oreparken<br />

finns parkering, toaletter och café för dagen. Person<br />

och cykeltransport finns att boka från Stiftsgården<br />

till Furudal för den som inte åker med egen bil.<br />

Turen går denna dag runt Oresjön med flera<br />

intressanta sevärdheter och besöksmål längs vägen.<br />

Efter att ha lämnat de mer centrala delarna av Furudals<br />

samhälle kommer vi fram till Furudals bruk, ett<br />

300-årigt järnbruk med spännande historia. Den<br />

som vill kan stanna till för en guidad visning av bruket.<br />

Färden går sedan vidare förbi Furudals populära<br />

golfbana, över skogen och vidare mot byn Östanvik.<br />

Vi passerar byns gamla lanthandel som idag är antik<br />

och loppis samt ett ko-muséum med utställning<br />

av fler än 1400 kossor i alla möjliga varianter och<br />

material. Självklart finns de att beskåda i en gammal<br />

lagård. Lite senare på turen passerar vi riktiga kossor<br />

hos Sunnanheds Fjällkor, en KRAV-gård belägen i<br />

traditionellt odlingslandskap. Längs turen ligger<br />

även byn Norrboda och besöksmålet Gammelstan,<br />

en unik samling timmerbyggnader från 1600-talet<br />

som står på sin ursprungliga plats. Följ gärna med<br />

på en guidad visning, inta en fika eller lättare lunch<br />

i gröngräset och njut av den genuina atmosfären.<br />

Turen går därefter vidare mot Ore Kyrka och även<br />

här kan den som önskar få en guidning. Kyrkan,<br />

med anor från medeltiden, är vackert belägen vid<br />

den södra delen av Oresjön.<br />

För den som önskar cykla lite längre finns möjlighet<br />

att lägga till ett besök på Vindförbergs udde,<br />

ett vackert naturreservat beläget på en mäktig tallbevuxen<br />

rullstensås som sträcker sig ut på en udde<br />

i Oresjön. Längs söderut på udden finns rester från<br />

en stenåldersboplats med fynd daterade 2000 år f.Kr.<br />

Udden visade sig genom historien vara en mycket<br />

strategiskt bra plats och på platsen finns även ett järnåldersgravfält<br />

med 43 gravanläggningar. Det finns<br />

även möjlighet under turen att göra en avstickare över<br />

byn Östansjö och en trevlig badplats i skogsbrynet.<br />

Den som önskar cykla längre kommer att få göra<br />

ett besök på Ärteråsens fäbod, belägen högt upp på<br />

skogen och med en hänförande utsikt över Orebygden.<br />

Ärteråsen är en levande fäbod med många bevarade<br />

eldhus. Det finns möjlighet att följa med på en<br />

guidad visning och det finns även ett sommarcafé<br />

med servering mitt i den genuina fäbodmiljön. För<br />

den som inte önskar cykla upp till Ärteråsen men som<br />

ändå vill besöka fäboden finns möjlighet att åka buss.<br />

Det finns självklart också möjlighet att ta cykeln<br />

hela vägen från Rättvik till Furudal. Många vackra<br />

vyer och dalabyar finns att beskåda längs vägen.<br />

FREDAG 10 AUG ”VIKARBYRUNDAN”<br />

Start och mål kommer denna dag att ske från Gammelgården<br />

som under onsdagen stod som värd för<br />

picknicken. Turen går i nordvästlig riktning mot<br />

den vackert belägna byn Vikarbyn. Detta är en av<br />

de större byarna i Rättviks kommun med cirka 1200<br />

fasta invånare. Skriftliga belägg visar att området<br />

hade bofasta så tidigt som 1539, även om det var<br />

först när järnvägen kom 1891 som byn blomstrade<br />

med flera industrier, pensionat och affärer. Turen<br />

går också förbi flera av Vikarbyns kringliggande<br />

byar och det bjuds på utsikt över Siljan och de djupa<br />

dalaskogarna från flera håll.<br />

Turen går genom byn Sjurberg som efter en tvdokumentär<br />

för några år sedan kommit att kallas för<br />

skorstensbyn på grund av sina variationsrika och<br />

vackra skorstenar. I byn finns Persborgs brygga, en<br />

vacker ångbåtsbrygga från förra seklet. På platsen<br />

låg en gång Hotell Persborg som byggdes i slutet<br />

av 1800-talet. Under ledning av ”majorskan” Hilda<br />

Rehnström välkomnades gäster från hela världen<br />

och flertalet svenska kungligheter och celebriteter<br />

återkom gång på gång till vad som kom att kallas för<br />

”Djursholms fäbod”. En liten bit bort, nere vid Siljans<br />

strand, ligger Werkmästergården, den berömde<br />

dalmålaren Jerk Werkmästers sommargård som än<br />

idag finns i familjen Werkmästers ägor. I Sjurberg<br />

ligger även Gudmunds slöjd som bland annat tillverkar<br />

den vackra grå Rättvikshästen. Passa gärna<br />

på attgöra ett besök.<br />

För den som önskar cykla lite längre finns möjlighet<br />

att göra en avstickare till Stumsnäs, Rättvik<br />

sista by före Mora kommun tar vid. Här ligger Skräddargården,<br />

en genuin 1800-tals gård. På gårdstunet,<br />

som är öppet sommartid, finns möjlighet att äta<br />

medhavd fika eller lunch.<br />

Fredag kväll dukar vi upp till fest med avslutningsmiddag<br />

på a<strong>nr</strong>ika Rättviksparken. Det bjuds<br />

på både grillbuffé och lättsam musikunderhållning<br />

samt så klart avslutande tackord.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 37


CYKELPAKET I EUROPA<br />

www.cyclingsweden.se<br />

Toscana<br />

Provence<br />

Moseldalen<br />

Mallorca<br />

Kroatien<br />

Holland<br />

och många fler!<br />

Välkommen att prata<br />

cykelresor med mig.<br />

/Diana 070-670 55 93<br />

Cycling Sweden Active Escapes AB info@cyclingsweden.se<br />

CYKLA I GLASRIKET<br />

Utgå från våra färdiga paket<br />

eller skapa din egen rutt.<br />

Du har idéerna.<br />

Vi tar hand om resten.<br />

Barncyklar finns!<br />

Längs hela floden sträcker sig en antastiskt<br />

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga hotell,<br />

mat, bagagetransport mellan<br />

Cykelgruppen<br />

& hotell, & båt<br />

hotellen, båttur på floden, cyklar.<br />

Våra övriga cykelturer<br />

• Cykel Vinvägen & hotell, i bagagetransport<br />

Provence ingår och alltid! Camargue<br />

Alsace<br />

•<br />

Flera alternativ, från 3<br />

• Slott och vin i Loiredalen<br />

dagar och uppåt.<br />

• Salzkammergut i Österrike<br />

• Boden‐sjön<br />

– <strong>2018</strong> års resor ute nu!<br />

• Moseldalen, vår specialitet!<br />

• Alsace Toscana – vinvägen • Mallorca<br />

• Bodensjön runt<br />

• Salzkammergut<br />

Moselfloden<br />

Mallorca<br />

• Holland • Donau<br />

Toscana – Venedig-regionen<br />

• Donau Kroatiska cykelväg övärlden<br />

• Holland Grekiska – cykelparadiset öar<br />

Cykel & båt.<br />

Boka redan nu för <strong>2018</strong><br />

– platserna tar<br />

fort slut.<br />

• Moselfloden, Rhen<br />

• Hollands kanaler<br />

och sjöar<br />

• Donau<br />

• Elbe och Moldau<br />

• Kroatiska övärlden<br />

• Po-dalen i Italien<br />

• Provence & Camargue<br />

Cykel & båt en populär kombination<br />

Rügen runt på cykel<br />

25/6, 6 dagar .......... 9.690:-<br />

Bussresa t/r, 5 hotellövern., 4 middagar,<br />

5 frukostar, bagagetransport från hotell till<br />

hotell, tågbiljett Rasender Roland, färjebiljett<br />

Rügen-Hiddensee t/r, cykelhyra 4 dagar,<br />

1 cykelkarta/rum samt lokal cykelguide.<br />

Reseledare: Diana Popelar, Cycling Sweden.<br />

Karlstad-Grums-Åmål-Vänersborg-Gbg-Skåne<br />

Gå in på vår hemsida<br />

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller<br />

ring www.queentravel.se<br />

0503‐21900<br />

eller ring 0503-21900<br />

054-18 72 50 | www.gruppresor.se<br />

Telefonöppet även kvällar & helger!<br />

LÄS MER & BOKA!<br />

Vandrarhemmet B&B 0481-31175 | www.maleras.nu<br />

Cykla i Stallarholmen och Strängnäs<br />

Upplev vår vackra natur<br />

med ett rikt kulturliv på<br />

Selaön i fagra Sörmland.<br />

Vi har cykelpaket samt<br />

fyra lättcyklade leder, två<br />

bra cykelkartor samt tips<br />

på logi och sevärdheter.<br />

www.cykelgruppen.se<br />

Bo bekvämt på cykelvänligt B&B i vackra Rättvik, nära vandringsoch<br />

cykelleder. Några elcyklar och MTB finns för uthyrning. Vi har<br />

även en cykelverkstad och låsbart utrymme för din cykel.<br />

0248-10039 www.lustigsgarden.se


Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps<br />

Åsnen runt i Småland<br />

Vill du uppleva äventyr<br />

och unikt naturliv runt en<br />

av Sveriges vackraste sjöar?<br />

Vi erbjuder cykelpaket<br />

runt sjön Åsnen <strong>2018</strong>:<br />

Halvpensionspaket (4 dagar): cykel,<br />

övernattning, frukost & lunchpaket<br />

Campingpaket (2–7dagar): cykel,<br />

cykelkärra och komplett campingkit<br />

inklusive 3-mannatält.<br />

Bokning & frågor: Alvesta turistbyrå<br />

0472 – 152 55, turistbyra@alvesta.se<br />

www.visitalvesta.se<br />

Visit<br />

Alvesta<br />

10år<br />

BRÄKNETRAMPEN<br />

19 maj<br />

Barn, gamla, familjer,<br />

motionärer, elit, MTB,<br />

funktionsnedsatta<br />

NYHETER PÅ ALLA STRÄCKOR!<br />

BESÖKSSTATIONER, INGEN TIDTAGNING, PRISER LOTTAS UT<br />

GRATIS DELTAGANDE för FUNKTIONSHINDRADE samt<br />

BARN under 16 år i sällskap med vuxen<br />

W<br />

Kom och fira med oss<br />

Årets roligaste<br />

dag på<br />

CYKEL!<br />

Sträckor FÖR ALLA!<br />

www.braknetrampen.se<br />

0733-67 03 67<br />

FÖR<br />

ALLA


KRETSEN<br />

”Det är roligt att vara<br />

en del av framtiden”<br />

Cykelfrämjandet Norrbotten med bas<br />

i Luleå är en av landets mest aktiva<br />

kretsar och driver flera projekt<br />

tillsammans med såväl kommun som<br />

universitetet. Liselott Evasdotter<br />

berättar om en stad där cyklingen<br />

förvisso utvecklas i hög takt, men<br />

där beslutsfattarna ännu inte<br />

greppat hela frågan.<br />

Den nya cykelvägen invigdes med pompa<br />

och ståt, eller åtminstone med varmkorv,<br />

kaffe och närvaro av flera kommunpolitiker.<br />

Och Cykelfrämjare.<br />

– Det var vi som kom med idén. Nya bilvägar<br />

invigs ju, så varför ska inte cykel vägar<br />

invigas, resonerade vi, berättar Liselott<br />

Evasdotter som är ordförande i Cykelfrämjandets<br />

Norrbotten-krets med bas i Luleå.<br />

Det var ingalunda svårt att få med kommunen<br />

på idén om en invigning. De hade<br />

bara inte tänkt på det. Cykelfrämjandet i<br />

Luleå har sedan flera år att nära samarbete<br />

med kommunen, vilket återspeglar deras<br />

ambition att utveckla cyklingen.<br />

– Vi blir ofta tillfrågade i frågor som rör<br />

cykling och vi samarbetar med kommunen<br />

på flera sätt, bland annat genom en uppskattad<br />

konstrunda som pågår hela sommaren.<br />

Det kallas Konst från hoj och är en slags<br />

orientering som kan genomföras när som<br />

helst mellan juni och september. I korthet<br />

går den ut på att deltagarna cyklar till olika<br />

konstverk i Luleå och markerar dem på ett<br />

särskilt kort.<br />

HELHETSSYN SAKNAS<br />

Liselott ser en tydlig vilja hos kommunen<br />

att förbättra förutsättningarna för cykling.<br />

Men det faktum att man inte ”tänkt<br />

på” att en ny cykelbana borde invigas med<br />

en liten cerermoni, precis som sker för<br />

nya bilvägar, är talande. Medvetenheten<br />

kring cykling behöver stärkas och statusen<br />

höjas.<br />

Även kunskap brister, påpekar Liselott.<br />

Även om det skett stora förbättringar i<br />

utbyggnaden av cykelvägnät och underhåll<br />

av detsamma saknas helhetstänket.<br />

– Kommunen tror att det är bra bara man<br />

bygger exempelvis fyra kilometer cykelväg,<br />

även om den inte ingår i en helhet. Den<br />

kanske exempelvis mynnar ut i en bilväg<br />

och innehåller cykelöverfarter som är<br />

slingriga och osäkra.<br />

Under vintern anordnade Cykelfrämjandet<br />

Norrbotten en så kallad gnällkväll,<br />

ett slags öppet möte på ett kafé i centrala<br />

Luleå dit alla var välkomna för att ”gnälla<br />

av sig”. Eller snarare dela med sig av vad de<br />

anser är brister som borde åtgärdas. Evenemanget<br />

lockade ett 20-tal personer och<br />

gav värdefulla insikter som förmedlades<br />

till kommunen.<br />

– Det var mycket uppskattat, även av<br />

kommunen som på det sättet fick värdefull<br />

kunskap från vardagscyklister.<br />

Hur arbetar ni för att<br />

locka nya medlemmar?<br />

– Vi anordnar en del föredrag kring olika<br />

aspekter av cykling, bland annat hälsa. Vid<br />

flera tillfällen har vi bjudit in forskare från<br />

universitetet [Luleå tekniska universitet]<br />

som föreläsare, vilket många uppskattar.<br />

– Men vi gör även andra evenemang och<br />

aktiviteter, som Konst från Hoj och ledda<br />

cykelturer. En förmån som är särskilt uppskattad<br />

är vår lastcykelpool, där medlemmar<br />

har möjlighet att låna en elassisterad<br />

lastcykel.<br />

Cykeln står centralt i Luleå utanför ett<br />

kafé och har använts av medlemmar som<br />

har flyttat eller för att skjutsa barnbarnen<br />

som är på besök, berättar Liselott.<br />

– En del utnyttjar den också för att pröva<br />

på lastcykel inför ett köp.<br />

Överlag är just lastcyklar ett allt vanligare<br />

inslag i Luleå, ett tecken på att cyklingen<br />

utvecklas i såväl omfattning som hur<br />

cykeln används.<br />

ARBETAR FÖR JÄMSTÄLLDHET<br />

Cykelfrämjandet Norrbotten har 80 medlemmar.<br />

Som på många håll är det en liten<br />

kärna som gör det mesta av jobbet, ett<br />

tiotal bestående av styrelsen och några<br />

till. Sedan flera år jobbar de med att få en<br />

bra balans mellan antal män och kvinnor<br />

i verksamheten. Idag är det ”i princip lika<br />

många” män som kvinnor i Norrbottenkretsens<br />

styrelse.<br />

– Det är ju en del av det vi jobbar för i<br />

ett bredare perspektiv, en mer hållbar<br />

stad. Det handlar ju inte bara om miljö,<br />

där cykeln kan bidra med mycket positivt,<br />

utan även sociala aspekter som jämlikhet<br />

och jämställdhet, förklarar Liselott.<br />

Varför engagerar du dig i<br />

Cykelfrämjandet?<br />

– Dels är jag en väldigt aktiv cyklist själv –<br />

jag cykelpendlar drygt en mil varje dag och<br />

gör långfärder på semestern – dels är det<br />

här en viktig fråga för en sund utveckling<br />

av samhället. <strong>Cykling</strong> är ju framtiden och<br />

det är kul att vara en del av den!<br />

40 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


DET HÄR ÄR<br />

CYKELFRÄMJANDET NORRBOTTEN<br />

ANTAL MEDLEMMAR: 80<br />

ANTAL AKTIVA: ett 20-tal<br />

AKTIVITETER: Gnällkväll, Konst från Hoj,<br />

cykelturer, föredrag, cykelskola<br />

SAMARBETSPARTNER: Luleå kommun,<br />

Luleå Tekniska Universitet och näringslivet<br />

STÖRSTA UTMANING I ÅR: ”Att få<br />

ännu fler medlemmar och fler aktiva medlemmar<br />

så att vi hörs och syns ännu mer.”<br />

ÖVRIGT: arbetar medvetet för jämlikhet i<br />

organisationen


KALENDARIUM<br />

CYKLA MED OSS<br />

I HELA SVERIGE<br />

Här hittar du ett urval av Cykelfrämjandets<br />

ledda cykelturer under april och maj.<br />

GÖTEBORG<br />

15 april – Spårvagn 4:ans linje söderut<br />

Vi följer spåren uppför Avenyn ner till Södra vägen<br />

och Mölndalsvägen för att passera kommungränsen<br />

och fortsätta på Göteborgsvägen till slutstationen<br />

Mölndals Bro. Vi cyklar över motorvägen för att<br />

upptäcka det gamla och ursprungliga Mölndal, industristaden<br />

som är äldre än Göteborg. Där avslutar vi<br />

turen med en välförtjänt fika på något café. Samling<br />

Gustav Adolfs Torg kl.11. Turens längd ca 15 km<br />

19 april – Cykeltur till Ringön<br />

Vi cyklar till Järnmalmsgatan på Ringön och beundrar<br />

fina graffitimålningar och intar vår medhavda<br />

fika på bryggan. Samling på Linnéplatsen 11 kl. 18.<br />

Turens längd ca 15 km.<br />

12 maj – Cykelns dag<br />

Vi firar cykelns dag med en tur till Sportson på<br />

Backaplan. Där beser vi vårens cykelnyheter. Turen<br />

avslutas med en fika på Llama Lloyd. Samling kl. 12<br />

på Linnéplatsen 11. Turen längd ca 10 km.<br />

17 maj – Göteborgsvarvet på cykel<br />

Samling vid grusplanen, ingången till Slottsskogsvallen,<br />

kl.12. Turens längd 21 km.<br />

24 maj – På cykel till Billdal<br />

Vi cyklar ner till Billdals Naturpark och promenerar<br />

upp till toppen av berget, där vi intar vår medhavda<br />

skaffning. Samling kl. 17.30 på Linnéplatsen 11<br />

Turens längd ca 25 km.<br />

Se cykelframjandet.se/goteborg för senaste<br />

uppdateringar<br />

JÖNKÖPING<br />

17 maj<br />

Från Hamnpiren. Stadsrundtur i Jönköping.Ledare<br />

Sven-Olof Ydreborg. Tel.0703-141088.<br />

24 maj<br />

Från Hamnpiren. Cykeltur som avslutas med besök<br />

i Mikael Karlsson fina fruktträdgård.<br />

31 maj – Preem HVA<br />

Cykeltur till Lekeryd, där vi besöker hembygdsgården.<br />

7 juni<br />

Från Hamnpiren. Cykeltur till hemligt mål. Kretsen<br />

bjuder på fika.<br />

Se mer på cykelframjandet.se/jonkoping<br />

MALMÖ<br />

28 april – Arrie rekreationsområde (≈40 km)<br />

Den fördetta grustäkten har omvandlats till ett<br />

artrikt strövområde. Cykelturen utgår från Malmö<br />

Stadsbibliotek. Avfärd kl 9.00<br />

4 maj – Soldattorpets mejeri (≈50 km)<br />

Avfärd kl 9.00. På det lilla gårdsmejeriet nära Hyby<br />

beställer vi ostkaka + ka e för 80 kr och får då äta<br />

vår medhavda lunch. Man kan köpa ost med hem<br />

om man vill. Föranmälan senast 29 april till Nils.<br />

8 maj– Nya cykelvägar i malmö (≈25 km)<br />

Kl 18.30<br />

10–14 maj – Kr. Himmelfärdscykling i Blekinge<br />

Flerdagarscykling i Blekinge med förbokad övernattning<br />

fyra nätter (Lyckåhem vandrar- hem, www.<br />

lyckahem.se). Start i Karlskrona vid lunchtid den<br />

10/5. Transport till och från Karlskrona planeras ske<br />

med tåg. Föranmälan krävs senast 20 mars <strong>2018</strong>.<br />

15 maj – Malmös fulaste staty… (≈25 Km)<br />

… går turen till denna kväll. I mitt tycke ska tilläggas.<br />

Smaken är förstås olika. Följ med och döm själva!<br />

Kl 18.30<br />

22 maj – Lekplatser & utegym i malmö (≈25 km)<br />

26 Maj – Äppelblomstur (≈60 km)<br />

Kl 10.00. Start Simrishamns Station<br />

Anmälan senast 19 maj <strong>2018</strong>.<br />

29 Maj – Cykeltur till Glostorp–Lockarp (≈25 km)<br />

Vi cyklar från Stadsbiblioteket genom Lindeborg,<br />

Svågertorp och ut på landet.<br />

Se cykelframjandet.se/malmo för senaste<br />

uppdateringar<br />

NÄSSJÖ<br />

Tisdagsturer med start från Stortorget 18.30<br />

1 maj Hästerumsturen<br />

8 maj Gissarp–Målen 15 Snareboturen<br />

22 maj Gransäng<br />

29 Isåsa – S Målen – Björkhaga<br />

Helgtur i maj<br />

10 maj Gökotta i Barkeryd, start kl 07:00.<br />

UPPSALA<br />

22 april – Till Vallsgärde och Fullerö backar<br />

Samling kl 10.00 vid Domarringens skola.<br />

Anmäl dig gärna i förväg. Ingen avgift.<br />

Arr: Cykelfrämjandet i Uppsala och Naturskyddsföreningen<br />

Uppsala Backsippor Fullerö backar<br />

6 maj – Cykelutflykt runt Årike Fyris med<br />

eventuell avstickare till Kungshamn–Morga<br />

Samling kl10.00 vid fontänen vid Flustret<br />

Anmäl dig gärna i förväg. Ingen avgift.<br />

Arr: Cykelfrämjandet i Uppsala och Naturskyddsföreningen<br />

Uppsala<br />

Se cykelframjandet.se/uppsala för senaste<br />

uppdateringar och fler aktiviteter<br />

VARBERG<br />

15 Maj – cykeltur till kommunens växthus<br />

kl 17.00, samling Gamlebyskolan. Per-Olaf Johansson<br />

guidar oss runt i växthusen och berättar om<br />

årets sommarblommor och kaktusgrupp. Tag gärna<br />

med dryck och förtäring. Kostnad: 40 kr för icke<br />

medlem. Arr: Cykelfrämjandet Varberg<br />

29 maj – Cykeltur till Träslövs gamla smedja<br />

Kl 17.00, samling Gamlebyskolan. Bert-Ove Andersson<br />

visar oss och berättar om den gamla smedjan.<br />

Tag gärna med dryck och förtäring. Kostnad: 40 kr<br />

för icke medlem. Arr: Cykelfrämjandet Varberg<br />

Se cykelframjandet.se/varberg för senaste<br />

uppdateringar och fler aktiviteter<br />

ÖREBRO<br />

7 maj – Grilltur till Karlslunds trädgård<br />

Med servering av korv/bröd.<br />

Enklare cykelöversyn. Ca 10 km.<br />

Start kl 17.00 från Vasatorget.<br />

14 maj – Vårfåglar i Rynningeviken och<br />

Myrömaden<br />

Ta gärna med kikare.<br />

Ca 15 km. Start kl 17.00 från Hamnplan.<br />

20 maj – Söndagstur till Latorp med Guckuskoblommorna<br />

samt Tant Grön i Vintrosa<br />

Ca 35 km.<br />

Start kl 10.00 från Anckarsvärds museum i<br />

Karlslund.<br />

ÖSTERSUND<br />

8, 15, 22, 29 maj – <strong>Cykling</strong> för daglediga<br />

Fyra tisdagar i maj. Kortare turer i staden och på<br />

Frösön. Gruppen enas om målet t.ex. lunch eller en<br />

fika. Samling: Travparkeringen kl. 11.00<br />

5 maj Kul-Tur<br />

Besök hos olika konstnärer. Samling: Travparkeringen<br />

kl.11.00<br />

Ta med fika. Info: Birgitta 063-51 02 37<br />

27 maj – Morsdagscykling<br />

Målet bestäms senare. Se hemsidan.<br />

Samling: Västra station kl.11.00<br />

Se cykelframjandet.se/ostersund för senaste<br />

uppdateringar och fler aktiviteter<br />

Fler orter och turer hittar du på:<br />

cykelframjandet.se/nara-dig/kretsar<br />

42 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

210 KM VÄRMLÄNDSKT<br />

CYKELÄVENTYR<br />

FRÅN VÄNERN I SYD TILL<br />

VILDMARKEN I NORR<br />

90 KM CYKELLED<br />

120 KM VILDMARK<br />

Klarälvsloppet 22-23/9<br />

Om du letar efter en<br />

utmaning på cykel & rullskidor.<br />

www.klaralvsloppet.se<br />

www.klaralvsbanan.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2018</strong> 43<br />

+46 (0)563-54 10 81 | info@klaralvsbanan.se<br />

Foto: Joakim Backlundh


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

c/o Föreningshuset<br />

Virkesvägen 26<br />

120 30 Stockholm<br />

Sjuhäradsrundan<br />

- bilfri barnvänlig banvall<br />

Sjuhäradsrundan bjuder på bilfria barnvänliga cykelvägar, vacker natur och svalkande dopp.<br />

Cykelleden är på totalt 15 mil och av dessa är 12 mil helt bilfria eftersom leden till mestadels<br />

går på nedlagda asfalterade banvallar. Leden går mellan Borås, Ulricehamn, Tranemo och<br />

Svenljunga. Här finns flera boenden, restauranger, caféer och besöksmål att stanna till på.<br />

Ätradalsleden är en cykelled som slingrar sig fram mellan Falköping till Falkenberg på<br />

197 km där 146 km är helt bilfri banvall. Upplev unik kultur och natur i Ätradalen i<br />

kombination med spännande historia. Ätradalsleden knyter ihop inlandet med kusten<br />

och den nationella cykelleden Kattegattleden.<br />

sjuharadsrundan.se cyklaisjuharad.se atradalsleden.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!