Views
1 month ago

Flik 10-15 EKL

Flik 10-15

Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggningsoch installationsföretag ER 2016:15 Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

 • Page 2 and 3: Böcker och rapporter utgivna av St
 • Page 5: Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Bakgrun
 • Page 8 and 9: Informationen i Vägledning för En
 • Page 10 and 11: Energieffektivitet (Definition enli
 • Page 12 and 13: Det första steget är att företag
 • Page 14 and 15: för att göra lönsamhetsberäknin
 • Page 16 and 17: - El för datorer, skrivare, vitvar
 • Page 19 and 20: 3 Energikartering Andra steget i ka
 • Page 21 and 22: 3.2 Energikartering av verksamhetsd
 • Page 23 and 24: Exempel 3: Exempel på kartering av
 • Page 25 and 26: 4 Analys och förslag till åtgärd
 • Page 27 and 28: verksamheten (processer, arbetsmome
 • Page 29 and 30: • Byte eller ombyggnation av utru
 • Page 31 and 32: Tabell 2 Nusummefaktor. En faktor b
 • Page 33 and 34: 5 Rapportering 5.1 Energikartläggn
 • Page 35: kvartalet 2017. Vid detta tillfäll
 • Page 38 and 39: övergripande kunskap om energikons
 • Page 40 and 41: Om åtgärden innebär avskaffning
 • Page 42 and 43: • Vilken information kring energi
 • Page 45 and 46: Bilaga C: Lästips och nyttiga län
 • Page 47 and 48: Vägledning för energikartläggnin
 • Page 49: Förord Den 1 juni 2014 trädde lag
 • Page 52 and 53:

  Bilaga A Att tänka på vid planeri

 • Page 54 and 55:

  Många frågor utöver de som berö

 • Page 56 and 57:

  BOA eller Bostadsarea Bruksarea fö

 • Page 59 and 60:

  2 Planering av energikartläggninge

 • Page 61 and 62:

  Betydande energianvändning kan fin

 • Page 63 and 64:

  2.3 Avgränsningar och gränsdragni

 • Page 65 and 66:

  Vidare finns de olika fallen att:

 • Page 67 and 68:

  3 Energikartering Energikarteringen

 • Page 69:

  Uppdelningen måste vara tillräckl

 • Page 72 and 73:

  4.1.1 Framtagande av ytterligare da

 • Page 74 and 75:

  Om kostnaden för drift och underh

 • Page 76 and 77:

  När och i vilken ordning de kostna

 • Page 78 and 79:

  1) Bakgrund I detta avsnitt ska det

 • Page 80 and 81:

  informationsmaterial för användni

 • Page 82 and 83:

  • Har organisationen någon etabl

 • Page 85 and 86:

  Bilaga B Företagets interna energi

 • Page 87:

  Bilaga C Exempel på åtgärdsförs

 • Page 90 and 91:

  Ett hållbart energisystem gynnar s

 • Page 92 and 93:

  Böcker och rapporter utgivna av St

 • Page 95 and 96:

  Innehåll Förord 1 1 Inledning 5 1

 • Page 97 and 98:

  1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna väg

 • Page 99 and 100:

  förband företagen sig att genomf

 • Page 101 and 102:

  2 Planera energikartläggningen Fö

 • Page 103 and 104:

  2.2 Alternativ för genomförande E

 • Page 105 and 106:

  • Verksamhetsenergi: energi som a

 • Page 107:

  2.5 Platsbesök Energikartläggning

 • Page 110 and 111:

  den totala energin ska det enligt l

 • Page 112 and 113:

  För att kunna gå vidare måste or

 • Page 114 and 115:

  En verksamhetsdel kan identifieras

 • Page 116 and 117:

  • Transport: energikonsumtion per

 • Page 118 and 119:

  Tabell 2 Nusummefaktor Kalkylränta

 • Page 121 and 122:

  5 Rapportering Energikartläggninge

 • Page 123 and 124:

  6 Det fortsatta arbetet Enligt EKL

 • Page 125 and 126:

  Bilaga 1: Att tänka på vid planer

 • Page 127:

  Tips vid upphandling av certifierad

 • Page 131:

  Bilaga 3: Exempel på energieffekti

 • Page 134 and 135:

  Ett hållbart energisystem gynnar s

 • Page 136 and 137:

  Böcker och rapporter utgivna av St

 • Page 139:

  Innehåll 1 Inledning 5 1.1 1.2 1.3

 • Page 142 and 143:

  1.2 Energikartläggning - Ett bra v

 • Page 144 and 145:

  För att kunna relatera energikonsu

 • Page 146 and 147:

  1) Planering av kartläggning Alter

 • Page 148 and 149:

  Textruta 1 Gränsdragningar och gem

 • Page 150 and 151:

  I nedanstående avsnitt beskrivs hu

 • Page 152 and 153:

  Transporter utomlands och utländsk

 • Page 154 and 155:

  Kombinera nyckeltal Det kan vara l

 • Page 157 and 158:

  4 Analys och förslag till åtgärd

 • Page 159 and 160:

  Tabell 3. Exempel på en utvecklad

 • Page 161 and 162:

  dens önskemål som styr, men i må

 • Page 163 and 164:

  I bilaga B finns en övergripande b

 • Page 165 and 166:

  Vissa effekter av en förändring k

 • Page 167 and 168:

  I Exempel 2 görs en beräkning av

 • Page 169 and 170:

  I dessa exempel ingår ingen inflat

 • Page 171 and 172:

  5 Rapportering Energikartläggninge

 • Page 173:

  5.2 Levande dokument Mycket av den

 • Page 176 and 177:

  • Vilka verksamheter som ryms i b

 • Page 178 and 179:

  • Körsätt Sparsam körning är

 • Page 181 and 182:

  Bilaga C: Hjälpmedel för att ber

 • Page 183 and 184:

  En färja som tar både passagerare

 • Page 185 and 186:

  Vägledning för energikartläggnin

 • Page 187:

  Förord Den 1 juni 2014 trädde lag

 • Page 191 and 192:

  1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna väg

 • Page 193 and 194:

  men det är inget krav. Energieffek

 • Page 195 and 196:

  2 Planering av kartläggningen En e

 • Page 197:

  Textruta 1 Gränsdragningar och gem

 • Page 200 and 201:

  Energibärare som har sitt ursprung

 • Page 202 and 203:

  EL 100 EL 3 Delsystem 1 EL 22 Delsy

 • Page 205 and 206:

  4 Analys och förslag till åtgärd

 • Page 207 and 208:

  I nästa steg ska delsystemens bety

 • Page 209 and 210:

  Nyckeltal 3 kWh/enhet Nyckeltal 2,7

 • Page 211 and 212:

  Exempel 2 Exempel på livscykelkost

 • Page 213 and 214:

  Stor Energieffektivisering Liten L

 • Page 215 and 216:

  5 Rapportering Energikartläggninge

 • Page 217:

  5.2 Levande dokument Mycket av den

 • Page 220 and 221:

  • Vilka verksamheter som ryms i b

 • Page 222 and 223:

  Värmeeffektivisering Här avses v

 • Page 224 and 225:

  Tabell C1 Exempel på nyckeltal fö

 • Page 226 and 227:

  Räkneexempel: Ventilations- och v

 • Page 228 and 229:

  Krav på tryckluftssystem För läg

 • Page 230 and 231:

  Innehåll Driften betydligt dyrare

 • Page 232 and 233:

  Ett läckage på cirka 25 procent a

 • Page 234 and 235:

  I figur 3 är total kompressorkapac

 • Page 236 and 237:

  Distribution En nulägesanalys av e

 • Page 238 and 239:

  Behov 3 2 2 2 1 1 1 3 4 1 Skede 1 S

 • Page 240 and 241:

  Nusummefaktor Kalkylränta i procen

 • Page 242 and 243:

  Kravspecifikation Här följer ett

 • Page 244 and 245:

  Följande krav ska gälla: 1. Speci

 • Page 246 and 247:

  Referenser 1. CAGI-PNEUROP PN2CPTC2