Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

5 Rapportering

5 Rapportering Energikartläggningen ska redovisas i en rapport. Rapporten ska finnas tillgänglig på begäran vid tillsyn. Endast utvald information om bland annat total energi användning ska redovisas direkt till Energimyndigheten. 5.1 Energikartläggningsrapporten Huvudprodukten från energikartläggningen är energikartläggningsrapporten. Lagen STEMFS 2014:2 säger följande: 6§ Rapporten avseende energikartläggningen ska göras enligt internationell ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard eller motsvarande som innehåller krav på energikartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning i stora företag. 7§ Kostnadseffektiva åtgärder som identifierats och genomförts efter energikartläggningen samt åtgärdernas effekter ska dokumenteras i rapporten för att möjliggöra uppföljning och utvädring. Energikartläggningsrapporten ska finnas tillgänglig hos organisationen och ska sparas hos organisationen. Ett förslag till innehåll visas i Tabell 3. Tabell 3: Förslag på innehållsförteckning för kartläggningsrapporten (hämtat från avsnitt 5.6 i SS EN 16247-1) Sammanfattning · Rankning av energieffektiviseringsåtgärder · Föreslagen handlingsplan för genomförande Bakgrund · Allmän information om organisation och använda metoder vid kartläggning · Omfattning av kartläggningen · Beskrivning av verksamheten och ingående objekt Kartläggningen · Beskrivning av energikartläggningen, omfattning, mål, genomförande och tidsschema · Information om datainsamling - Nuvarande mätningar - Uttalande om vilken typ av data som används (vilka som är uppmätta vilka som är uppskattade) - Kopia av viktiga indata och kalibreringsstatus där det är lämpligt · Analys av energikonsumtion · Kriterier för prioritering av energieffektiva åtgärdsförslag Energieffektiviseringsförslag · Föreslagna åtgärder, rekommendationer, handlingsplan · Antaganden som har används vid analys av åtgärdsförslag och hur det påverkar noggrannheten i beräkningarna · Information om möjliga bidragsprogram vid energieffektivisering · Lönsamhetskalkyl · Beskriv hur olika föreslagna åtgärder kan påverka varandra · Mätningar och utvärderingsmetod som kan användas för att bedöma resultatet av åtgärden Slutsatser 29