Views
2 months ago

Flik 10-15 EKL

Innehåll 1 Inledning 5

Innehåll 1 Inledning 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Bakgrund...............................................................................................5 Energikartläggning – Ett bra verktyg för energieffektivisering............6 Andra användningsområden för en energikartläggningsrapport...........6 Energiledningssystem strukturerar arbetet............................................7 Definitioner ...........................................................................................7 2 Planering av kartläggningen 9 2.1 2.2 2.3 Organisera energikartläggningen ........................................................11 Bakgrundsmaterial ..............................................................................11 Platsbesök ska ingå i energikartläggningen ........................................12 3 Energikartering visar var energin används 13 3.1 3.2 3.3 3.4 Total in­ och utgående energi..............................................................13 Dela upp i delsystem...........................................................................14 Energikartering av delsystem..............................................................14 Identifiera behov av ytterligare mätningar..........................................18 4 Analys och förslag till åtgärder 21 4.1 4.2 4.3 4.4 Energianvändningen i delsystemen.....................................................21 Identifiera betydande energianvändare ...............................................24 Detaljerad analys och åtgärdsförslag ..................................................24 Gör en lönsamhetskalkyl ....................................................................28 5 Rapportering 35 5.1 5.2 Kartläggningsrapport ..........................................................................35 Levande dokument..............................................................................37 Bilaga A: Att titta på vid rundvandring Bilaga B: Förslag på åtgärder Bilaga C: Hjälpmedel för att beräkna energikonsumtion för fordon 39 41 45 3