Views
2 months ago

Flik 10-15 EKL

• Vilka verksamheter

• Vilka verksamheter som ryms i byggnaden och var. • Räkna apparater såsom datorer, skärmar, kylskåp, mm och notera dess effektbehov. • Bedöm antal personer i respektive del av byggnaden och deras närvarotider. • Produktions­/verksamhetstider för respektive del av byggnaden. • Analys av energistatistiken från karteringen, gärna med dygnsupplösning för att hitta eventuellt omotiverade el­, kyl­ och värmelaster. • Nattvandring, om ej nattskift, där allt som står på noteras för eventuell avstängning. • Kontakter med några brukare för eventuella frågor senare. 40

Bilaga B: Förslag på åtgärder Systemdesign Ruttplanering och schemaläggning Fyllnadsgrad/kabinfaktor Val av fordon/transportmedel Körsätt Underhåll Fordonsteknik Figur 8. Identifiering av åtgärdsförlag kan göras på olika nivåer i systemet, där komplexiteten och potentiella besparingspotentialer ökar. Källa: Bild inspirerad av Alan McKinnon, Kühne Logistics University. Exempel på åtgärder: För att söka efter förbättringsåtgärder kan man se över verksamheten enligt följande principiella steg med ökande komplexitet, men samtidigt ökande potentiella besparingspotentialer: • Fordonsteknik Vägfordon: Se över luft­ och rullmotstånd. Använd rätt däckstryck och rätt typ av däck som minimerar rullmotståndet. Undvik utsmyckningar och extra lampor (om detta inte är nödvändigt för säkerheten) som stör den aerodynamik som fordonstillverkaren har designat. Se över om det inte går att använda spoilers och rundade hörn som minskar turbulens. Rätt motorstorlek och lastkapacitet för rätt transportuppdrag. Öka lastkapaciteten i varje fordon/farkost i de fall där det finns underlag (till exempel dubbla golv, HCT, busstorlek). Spårburen trafik: Se över luftmotstånd där det kan finnas stora energibesparingar att göra beroende på tåg. Uppskattningar av besparingspotentialer ligger på minst 20 % för godstransporter och ca 5 för höghastighetståg. • Fartyg, tåg och flygplan har betydligt längre livslängder jämfört med lastbilar, taxibilar och bussar. Det innebär att det är viktigast att tänka på energieffektiviteten vid inköp av fordon/farkoster. • Underhåll Regelbunden service av motorn kan minska bränsleförbrukningen med 5–10 procent (Gröna bilister). 41