Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

Bilaga C: Hjälpmedel

Bilaga C: Hjälpmedel för att beräkna energikonsumtion för fordon Vid beräkning av transporters energikonsumtion är det bäst om man kan hämta bränsleförbrukningen från fakturor. I andra hand uppskattas energikonsumtionen genom att man har kostnad för bränslet. Men ibland behöver man uppskatta bränsleförbrukningen på annat sätt. Även när lönsamheten för olika åtgärder ska beräknas kan man behöva hjälpmedel för energikonsumtionen för transportmedlet. Figur 10. NTM – Nätverket för Transporter och Miljö Nätverket för Transporter och Miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas. Här kan man beräkna energiåtgång och miljöpåverkan för olika typer av fordon, tåg, fartyg och flygplan. I de fall som en beräkningsmodell behövs för att beräkna energikonsumtionen rekommenderas NTM (https://www.transportmeasures.org/sv/). NTM redovisar genomsnittssiffror för energikonsumtion från olika fordon­ och farkosttyper uttryckt i MJ. Man anger hur många kg/personer och km man har transporterat och får med kalkyleringsverktygets hjälp ut mängden MJ som har använts vid transporten. NTM har en version av sitt kalkyleringsverktyg öppet för samtliga att använda. I denna version saknas möjligheter att själv ange fyllnadsgrad och fordons/farkosttyp. Om man är medlem i NTM har man tillgång till en version där egna val är möjliga. NTM har heller inte någon öppen version för persontrafik, men däremot motsvarande för medlemmar. För passagerarfärjor har inte NTM några data. Här måste därför bunkerförbrukning och passagerarantal (per vecka/ månad/år) hämtas in från företagens egna system. 45