Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

Innehåll 1 Inledning 5

Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Bakgrund................................................................................................5 1.2 Bra verktyg för energieffektivisering.....................................................6 1.3 Användningsområden för kartläggningsrapporten.................................6 1.4 Energiledningssystem............................................................................7 1.5 Definitioner............................................................................................7 2 Planering av kartläggningen 9 2.1 Organisation av energikartläggning.....................................................10 3 Energikartering 13 3.1 Total in- och utgående energi in och ut................................................13 3.2 Dela upp i delsystem............................................................................14 3.3 Energikartering av delsystem...............................................................15 3.4 Kontroll: Behövs mer data? ................................................................15 4 Analys och förslag till åtgärder 19 4.1 Energianvändningen i delsystemen......................................................19 4.2 Identifiera betydande energianvändare................................................21 4.3 Detaljerad analys – Åtgärdsförslag......................................................21 4.4 Lönsamhetskalkyl ...............................................................................24 5 Rapportering 29 5.1 Kartläggningsrapport...........................................................................29 5.2 Levande dokument...............................................................................31 Bilaga A: Att titta på vid rundvandring 33 Bilaga B: Förslag på åtgärder 35 Bilaga C: Energikartering av byggnader och identifiering av åtgärder 37 3