Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

1 Inledning 1.1 Bakgrund

1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Övriga författningar som reglerar energikartläggning för stora företag är förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag och Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag, STEMFS 2014:2. Syftet med vägledningen är att underlätta för verksamheter som omfattas av lagen att ta fram en energikartläggning med kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Denna vägledning riktar sig till personer på relevanta positioner i tillverkande industri och till aktörer som arbetar med energikartläggningar på dessa industrier. Vägledningen innehåller en arbetsgång som kan följas för att få en struktur vid genomförandet av energikartläggningen. De krav som författningarna avseende EKL ställer har vi förtydligat i texten så att det blir klart vad som är förslag på arbetsgång och vad som är författningskrav. Det ska påpekas att denna guide är just en guide och inte en instruktionsbok. Varje kartläggning måste anpassas till förhållandena i branschen och företaget. Energikartläggningen ska omfatta all verksamhet som sker i Sverige för de företag som omfattas av lagen, se Energimyndighetens vägledning ET 2015:05 Vägledning för energikartläggning i stora företag – Så avgör du om företaget omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag. Vägledningen har tagits fram av CIT Industriell Energi och CIT Energy Management på uppdrag av Energimyndigheten. En referensgrupp har bidragit med värdefulla kommentarer under arbetet med vägledningen. Följande personer har medverkat: Eva Andersson, CIT Industriell Energi Anders Åsblad, CIT Industriell Energi Per-Åke Franck, CIT Industriell Energi Lars Arvidsson, SKF Cecilia Bengtsson, Volvo AB Per-Olof Eriksson, Preem Tomas Hirsch, SSAB Mats Marcus, Stora Enso Christer Ryman, Boliden Daniel Olsson, CIT Energy Management Martina Berg, Energimyndigheten Thomas Björkman, Energimyndigheten Anders Pousette, Energimyndigheten 5