Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

Bilaga C: Lästips och

Bilaga C: Lästips och nyttiga länkar. • Energimyndigheten. EKL, vägledande material. • Energimyndigheten. Arbeta med energiledning. http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lag-och-ratt/energikartlaggning-i-stora-foretag/vagledande-material/ http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/foretag-och-organisationer/arbeta-med-energiledning/ • Energimyndigheten: ”Stegvist införande av systematiskt energiarbete” https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/ Download?ResourceId=2958 • Energimyndigheten: ”Minska företagets energikostnader nu!” https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/ Download?ResourceId=2434 • Standarder för Energikartläggning: – Swedish Standards Institut: SS-EN 16247-1:2012 Energikartläggning-Del 1: Generella krav – International Standard Organisation ISO: ISO 50002. Energy audits • BELOK. ”Förstudie - Energianvändning under byggtiden” http://belok.se/download/projektarkiv/PE2014_03%20%20 Energianv%C3%A4ndning%20under%20byggtiden.pdf • LÅGAN. ”Energieffektiv Byggarbetsplats” http://www.laganbygg.se/UserFiles/Projekt/Energieffektiv_byggarbetsplats_ slutrapport.pdf • Sveriges Byggindustrier/Fou Väst – ”Byggel är inte gratis. Om energieffektiva byggarbetsplatser”. http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/forvaltning/Byggel-ar-inte-gratis/ • SVEBY (bransch standard för energi i byggnader): ”Brukarindata kontor” http://www.sveby.org/ 43