Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

2 Planering av

2 Planering av energikartläggningen För att genomföra energikartläggningar måste arbetet planeras och struktureras. Kapitlet introducerar stegen i en energikartläggning samt viktiga frågeställningar att hantera innan arbetet påbörjas. Om ett fastighetsföretag redan har ett systematiskt energiarbete kan detta med fördel användas som underlag för energikartläggningen. 2.1 Huvudmoment i energikartläggningen Energikartläggningen ska ge en representativ bild av företagets totala energianvändning med fokus på att identifiera kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder. En energikartläggning består av flera moment som visas i figur 1. Figur 1: Moment i energikartläggningen 1) Planering: I planeringsfasen utreds vilka alternativ som finns för att genomföra energikartläggningen. Enligt lagen finns två alternativ för genomförande: • Inom ramen för certifierat miljö- eller energiledningssystem • Certifierad energikartläggare 11