Views
7 months ago

PDFsam_merge

sida 6/vecka

sida 6/vecka 19/2018/GRÄNSLÖST I SIFFROR STÖRST FOLKÖKNING ATT VÄNTA BLAND DE ÄLDSTA År 2028, om tio år, beräknas Sveriges folkmängd att passera 11 miljoner. Enligt SCB:s senaste framskrivning kommer det då att vara 231 000 fler barn och unga, 399 000 fler i åldrarna, 19–64 år, och 309 000 fler som är 65 år och äldre jämfört med idag. Allra mest, procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 procent. ÅR 2028 BERÄKNAS ATT: 126 800 BARN föds, vilket är 11 000 fler än det föddes år 2017. Av dem har en tredjedel en utrikes född mamma, en något högre andel än idag. 112 000 INVANDRAR vilket är 32 000 färre än 2017. Av dem är 15 000 personer födda i Sverige som återvänder och 97 000 födda utomlands. 76 000 UTVANDRAR vilket är 30 000 fler än 2017. Av dem är 22 000 födda i Sverige och 54 000 födda utomlands. 100 000 AVLIDER, det är 8 000 fler än vad som avled 2017. Av dem är, precis som idag, över en fjärdedel 90 år eller äldre. KÄLLA: SCB VAD BETYDER ORDEN? SAVOIR VIVRE OCH SAVOIR FAIRE I en uppmärksammad intervju i radioprogrammet Nordegren & Epstein beskrev akademiledamoten Horace Engdahl den så kallade Kulturprofilen som en person med speciella sociala egenskaper, ”det som man kallar savoir vivre”. TEXT: BIRGITTA MARKENDAHL SAVOIR VIVRE ÄR två franska ord som enligt Nationalencyklopedien betyder ”förmåga att uppföra sig rätt i alla situationer”. Svenska Akademiens Ordlista förklarar uttrycket med levnadsvett eller belevenhet. DET FRANSKA ORDET savoir betyder veta och kunskap, och vivre är att leva. Det svenska uttrycket savoir vivre är ett oböjligt substantiv vilket betyder att det inte går att sätta i bestämd form singular eller i plural. Ordet är belagt i svenskan sedan 1821. DÅ SVENSKA AKADEMIENS Ordbok år 1965 i sitt arbete kommit fram till bokstaven s fick uttrycket savoir vivre komma med tillsammans med savoir faire, vilket betyder att uppträda rätt i olika situationer. DET ÄR ALLTSÅ ingen större skillnad mellan savoir vivre och savoir faire. Vivre betyder leva, faire göra och savoir är att veta. Horace Engdahl 2008.

GRÄNSLÖST/vecka 19/2018/sida 7 SVERIGEKOLL Tomma artiklar i Expressen under Pressfrihetens dag Torsdagen den 3 maj var det Internationella dagen för pressfrihet. I ett samarbete mellan Pressbyrån och Expressen slog man ett slag för alla tystade journalister runt om i världen. Förra torsdagen ägde flera aktiviteter rum i både Expressen och Pressbyråns kanaler. UNDER TEMAT ”DET världen aldrig får läsa” lämnades förstasidan på Expressen samt stora delar av tidningssidorna tomma, bortsett från bylines med fängslade journalister och kort fakta om deras öde. Under dagen sände Expressen-tv live från tre olika Pressbyrån-butiker med debatter, intervjuer och intressanta gäster. Samtidigt delade kända Expressen-profiler som Malin Roos och Niklas Svensson ut tidningen gratis. I samtliga Pressbyråns butiker var det dessutom halva priset på alla tidningar och magasin. – Pressbyrån har alltid spelat en viktig roll för spridandet av det fria ordet i Sverige. Alla delar i kedjan är lika viktiga för att ett land ska kunna ha tillgång till fri press, allt från journalister till utgivare till distributör till återförsäljare. Under flera år har vi uppmärksammat den här dagen. Att i år göra det tillsammans med Expressen känns verkligen bra, säger Lennart Schultz på Pressbyrån.

1userfiles/file/1.6 milj.klubben.pdf - happychild.se
LE0001_2009K01_TI_00_A05TI0901