SÅM_utskick Renavardagen

samiljo

2018

Datum att

komma ihåg:

Maj–Augusti

mitten av

oktober

26 oktober

2019

Kom och träffa oss på Gisledagarna

(26/5), Järnbärardagen

(16/6) och Värnamodagarna

(25/8), titta på de nya kärlen

och se hur sopbilarna med fyra

separata fack fungerar.

Mer information samt instruktioner

för abonnemangsval skickas ut till

alla hushåll som berörs av FNI-valet.

Sista dagen att göra ditt

abonnemangsval.

Sopkärl 2

Detta kärl rymmer

370 liter och innehåller de

återvinningsbara fraktionerna

pappersförpackningar,

plastförpackningar, ofärgat

glas, samt metall.

Sopkärl 2 kommer att

tömmas var fjärde vecka.

Sopkärl 1

Detta kärl rymmer 370 liter

och innehåller fack för

matavfall, restavfall, samt de

återvinningsbara fraktionerna

tidningar och färgat glas.

Sopkärl 1 kommer att

tömmas varannan vecka.

Vi är såm

Den 1 januari 2018 togs det kommunala ansvaret för

insamling och hantering av hushållsavfall över av oss

på SÅM. SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö, och

är ett kommunalförbund som gemensamt bildats av

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun. Vi

tror på en hållbar framtid, och att vi tillsammans kan göra

skillnad. Vi vill öka servicegraden till våra abonnenter,

bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, samt förbättra

förutsättningarna för att ta vår region högre upp i den så

kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning

och återvinning.

Har du funderingar gällande din sophantering, det nya

avfallssystemet eller annat som rör renhållning är du

alltid välkommen att kontakta oss!

Tel. 010-414 47 00, e-post kontakt@samiljo.se

Öppettider: Må-To 08:00-16:00, Fr 08:00-15:00.

Lunchstängt 12:00-13:00 alla dagar.

Den 26 oktober är

det dags att göra

ditt val för en renare

vardag och för framtiden

februari

april

Det nya systemet införs

i Gislaved och Gnosjö kommun.

Det nya systemet införs

i Värnamo kommun.

BEHÅLLARE FÖR

LAMPOR, BATTERIER

OCH SMÅELEKTRONIK

Bättre för miljön – rena vardagen för oss.

Denna behållare har fack

för lampor, batterier och

småelektronik, och ska

förvaras inomhus. När det är

dags att tömma hänger du på

tömningsdagen fast boxen på

ett av de stora kärlen.

Läs mer om vårt arbete och vår verksamhet på

vår hemsida och i våra sociala kanaler!

(For information in english, go to www.samiljo.se)

HÄNG MED OSS PÅ SOCIALA MEDIER

FÖR LÖPANDE UPPDATERING OM VÅRT ARBETE!

Vill du se fyrfackskärlen i verkligheten?

Från och med juni kommer de att finnas tillgängliga på

återvinningscentralerna i Mossarp, Gynnås och Stomsjö.

www.samiljo.se | @samiljo.se | #renavardagen

TIPS!

Riv ut sidan och spara datumen!

Planerar du att bygga en kärlfålla?

Se viktig information på www.samiljo.se

Så här fungerar det nya systemet FNI

(For information in english, go to www.samiljo.se)


Snart är det dags för

införandet av ett helt nytt

avfallssystem. Här får du

mer information om vad det

innebär, förutom en bättre

framtid för nästa generation.

Under början av 2019 kommer införande av ett nytt

system för avfallsinsamling att påbörjas i Gislaved,

Gnosjö och Värnamo kommun. Avfallssystemet går

under namnet fastighetsnära insamling (FNI), och

består av dels utsortering av matavfall, dels möjlighet

att sortera förpackningar direkt i sopkärlet.

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

som väljer att ansluta sig till fastighetsnära insamling

(FNI) kommer att få två stycken 370-literskärl som

vardera är indelat i fyra fack, ett för varje avfallsslag.

I systemet ingår även en box för insamling av batterier,

glödlampor och småelektronik.

Frågor

& svar!

Varför ska vi byta system?

Fokus på avfallshantering har under senare tid ökat, vilket även

innebär att kraven på kommunerna ökar. Ett etappmål som Sveriges

riksdag beslutat om gäller att insatser ska vidtas så att minst 50

procent av matavfallet sorteras ut senast år 2018. Dessutom säger

avfallsförordningen att returpapper och förpackningar ska sorteras

ut ur övrigt hushållsavfall. Med FNI blir det lätt att göra rätt.

Avfallsverksamheten behöver utvecklas och det insamlingssystem

som vi har idag inom GGVV måste förändras. Våra politiker har

därför beslutat att införa FNI, vilket innebär att vi i vår region på ett

konkret sätt kommer att kunna vara med och bidra för att uppnå

uppsatta miljömål.

Varför ska jag välja FNI?

Här har vi samlat några av de

vanligaste frågorna vi stöter på.

Se fler frågor och svar på

www.samiljo.se

Vad är det som förändras?

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som väljer att

ansluta sig till fastighetsnära insamling (FNI) kommer att få två stycken

370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag.

I systemet ingår även en box för insamling av batterier, glödlampor och

småelektronik.

I samband med införandet kommer du dessutom att få en speciell

behållare för matavfall samt påsar till denna. Behållaren placerar du

förslagsvis under diskbänken hemma för att smidigt kunna sortera ut

ditt matavfall från övriga hushållssopor.

Är man tvungen att byta system?

Det är frivilligt att ansluta sig till FNI, men taxan kommer att vara

miljöstyrd, vilket innebär att FNI kommer att vara det billigaste

abonnemangsalternativet.

Hur stora är de nya kärlen?

Kommer återvinningsstationerna

att försvinna när FNI införs?

Det är FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som äger och

ansvarar för de återvinningsstationer som finns i GGVV-kommunerna.

Det är möjligt att antalet stationer kommer att glesas ut om behovet

minskar, men det besked FTI har gett är att så länge det finns material

i containrarna så kommer återvinningsstationerna att finnas kvar.

När ska det nya systemet införas?

Införandet av FNI kommer att ske succesivt i de olika kommunerna.

Gislaved och Gnosjö kommun är först ut med införande under februari

2019. För Värnamo kommun är det april 2019 som gäller, och i

Vaggeryds kommun planeras införandet till år 2021.

När och hur gör man sitt abonnemangsval?

Erfarenheten från kommuner som tidigare infört FNI är

att servicen visat sig vara väldigt uppskattad, och att

andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

Genom att ansluta dig till FNI kan du vara med och

bidra till en bättre miljö och en renare vardag för

nästa generation!

#rena

vardagen

Du kommer att få ytterligare information om det nya

avfallssystemet i god tid innan det är dags att göra ditt

abonnemangsval. Uppdaterad information hittar du

alltid på vår hemsida, www.samiljo.se

• Du är med och bidrar till att en större mängd material

återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser.

• Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera

växtnäring samt gas för fordonsdrift.

• Du slipper mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor,

batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera

detta direkt i dina avfallskärl och får det hämtat vid din

ordinarie sophämtningsplats.

Vad kommer det att kosta

för mig som abonnent?

Renhållningstaxan för 2019 är ännu inte beslutad, men du

kommer att få mer information innan det är dags för dig att

göra ditt abonnemangsval.

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är indelat i fyra olika fack. Konceptet

består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag. Måtten

på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm. Om du

planerar bygga en kärlfålla finns det vissa saker du behöver tänka

på vad gäller byggmått, dragavstånd och dylikt. All information du

behöver finns på vår hemsida, www.samiljo.se.

Hur håller man isär soporna i sopbilen?

FNI-kärlen kommer att tömmas med sopbilar som är indelade i fyra

fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl.

Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation.

Samtliga ägare till en- och tvåfamiljshus samt fritidshus i Gislaved,

Gnosjö och Värnamo kommun kommer under oktober 2018 att få

ett brev hemskickat med instruktioner om hur man genomför sitt

abonnemangsval. Observera att om du inte gör något val så kommer

du automatiskt att bli ansluten till FNI. Invånare i Vaggeryds kommun

kommer att få göra sitt abonnemangsval under år 2020.

Kommer alla fastigheter att erbjudas FNI?

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus kommer

att erbjudas FNI. Boende i flerfamiljsbostäder samt verksamheter

kommer i första skedet enbart att erbjudas utsortering av matavfall.

Vad gäller flerfamiljshus så är det din fastighetsägare som beslutar

huruvida ni ska ansluta er till matavfallsinsamling eller inte. Separat

information gällande matavfallsinsamling kommer att skickas ut till

verksamheter och fastighetsägare för flerfamiljshus.

More magazines by this user