Views
6 months ago

bladet1802

Inledning Fdrst en riittelse fr6n ftirra numret. John Svenske har ordagrant skrivit av Backikersdagboken. Ndddret angav jag felaktigt, rdtt ttrtal ska vara 1867. Isfiirden med hiist och kiirra fdre islossningen, var 6ver Dormen den 6 maj, enligt dagboken, fast?in sidden blev ftirsenad si gjordes den. Den 18 maj har tvi personer g&tt 6ver sj