16.01.2019 Views

Golv till Tak #7-2018

Det här numret av Golv till Tak presenterar en rad intressanta projekt, varav golvkonsten i Tiundaskolan i Uppsala får sägas vara det mest speciella och även det mest hantverksmässigt utmanande. Vi tar också upp frågan hur arkitekter får information om golv samt hur man bör se på kostnaden för ett golv.

Det här numret av Golv till Tak presenterar en rad intressanta projekt, varav golvkonsten i Tiundaskolan i Uppsala får sägas vara det mest speciella och även det mest hantverksmässigt utmanande. Vi tar också upp frågan hur arkitekter får information om golv samt hur man bör se på kostnaden för ett golv.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK

ÅRGÅNG 47 | PRIS SEK 60 | NR 7 2018

Hur får man

kunskap om golv?

Vilken nytta kan man som arkitekt ha

av golventreprenörer?

Vad kostar det

att ha ett golv?

Om svårigheterna

att beräkna livscykelkostnad

Intressanta golv på:

Tiundaskolan i Uppsala

Domstolsverket i Stockholm

# 7 / 18


Ett bra golv ska väl

tåla lite vatten?

Det gör det också, när det kommer från Pergo.

Våra Sensation- och vinylgolv är 100 % vattentåliga. Till och med våra trägolv har impregnerade

kort- och långsidor som hindrar vatten och smuts från att tränga in i golvet.

Betong och marmor

– nya moderna dekorer

Nytt format för ett storslaget

utseende, 1510 x 210 mm!

» 100 % vattentåligt

» unik slitstyrka

med ytskiktet Titan V

» 100 % fritt från ftalater

Extra breda och

extra långa plankor

Nya Sensation

Wide & Long Plank,

2050 x 240mm!

» 100 % vattentåligt

» överlägset naturlig design och

djup struktur

» snabb och enkel läggning

med PerfectFold 3.0

Naturlig skönhet

med slitstyrka från Pergo

» impregnerat på alla sidor

» ny extra matt lack som skyddar

utan att synas

» snabb och enkel läggning

med PerfectFold 3.0

Läs mer på pro.pergogolv.se


INNEHÅLL 7 /18

3 Så får arkitekterna kunskap om golv

9 Golvet är ett konstverk

15 Många färgskiftningar på Domstolsverket

19 För och med keramik

25 Vad kostar det att ha ett golv? Gör en LCC!

31 Oroar med gamla ftalater

34 Lite motion efter julmaten?

36 #Golv

37 Oroande signaler på byggmarknaden

39 Noterat

43 Yrkes-EM i Budapest avgjort

44 Golvvård på städmässa

45 ”Här kommer vi att stanna”

46 GBR Golvkontroll 2.0 – en förbättrad version

47 Golvbranschen & -företagen

48 Benny

9

AKTUELLA FRÅGOR

OCH

AKTUELLA PROJEKT

Många arkitekter tycker det är svårt

att få relevant och leverantörsoberoende

information om golv och golvläggning.

Det är precis vad golventreprenörer

kan ge och en del arkitekter har också

hittat den möjligheten. Läs mer här i

tidningen om vad fem arkitekter säger

om tillgången på pålitlig information.

Inget stornummer utan presentationer

av golvintressanta projekt – den här

gången kan vi visa upp golvkonsten

i Tiundaskolan i Uppsala, några av

golven i Domstolverkets nya lokaler

i Stockholm och även vad golvföretaget

JKS i Växjö valt att lägga på golvet

i sitt eget nya hus.

När golven väl är inlagda behöver de

skötas på ett riktigt sätt för att få ett

långt liv – det är bra för ekonomin,

för miljön och för en uthållig resursanvändning.

Vi diskuterar problemen

kring de beräkningar man kan behöva

i sin argumentation för underhållsinsatser.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

19

OMSLAGSBILD: Golvkonstverket på Tiundaskolan i Uppsala

FOTO: Från Uppsala kommun

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 072-511 50 32. E-POST: magnus@adsales.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


Amtico Signature, vår flaggskeppskollektion med LVT-golv.

Välj bland 163 designer, 69 trämönster, 43 stenmönster och 51

abstrakta mönster. Amticos designteam har skapat, Designers’

Choice, en kollektion med 127 vackra läggningsmönster för att

göra det enkelt för dig att hitta det perfekta golvet till ditt projekt.

Gå in på amtico.se och inspireras av våra senaste nyheter.

Följ oss här!

Amtico Scandinavia

Amtico International AB

Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista, Sverige

T +46 (0) 8 584 233 24 M info@amtico.se

2 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018

amtico.se


”Att ta med entreprenören

tidigt gör det

enklare att få klart för

sig kvalitet och kostnad.

Det gör också att

golvbeläggningen inte

ändras under projektets

gång.”

SÅ FÅR ARKITEKTERNA

KUNSKAP OM GOLV

Hur får man som arkitekt kunskap om golvmaterial och hur golvet läggs?

Den frågan ställde vi till några arkitekter och vi fick ett entydigt svar:

Golv entreprenörerna, som är leverantörsoberoende och har kunskap om

både material, funktion och läggning av golv, lyser oftast med sin frånvaro.

Det är genom att stora leverantörer gör kundbesök, genom att läsa på

internet, att gå på mässor eller genom att tala med kollegor som arkitekterna

får sin information.

Läs arkitekternas svar. Här finns också några önskemål från yrkesgruppen.

› BILDEN OVAN:

Trägolv från Kährs.

LENA SJÖSTRÖM LARSSON,

SAR/MSA, VIRA ARKITEKTER, DANDERYD:

”För att få veta nyheter, till exempel

inom golv, går jag på mässor och visningar.

Som arkitekt arbetar jag gärna tillsammans

med byggare och golv entreprenör

för att tillsammans ta fram

förslag på tak, golv och väggar.

Ett av mina nuvarande projekt är

renovering och inredning av ett kontorshus

i tre plan från 1980-talet.

Där fanns ursprungligen olika typer

av golv, bland annat klinker och flytande

parkett.

Kundens önskemål var att öppna

upp lokalerna och riva väggar. För

det öppna landskapet valdes en hård

textilmatta. Den ger bra akustik och

binder mikrodamm och virus, vilket

är bra vid daglig städning.

För att komma snabbt framåt i

projekteringen kontaktade jag vald

golventreprenör. Att ta med entreprenören

tidigt gör det enklare att få

klart för sig kvalitet och kostnad.

Det gör också att golvbeläggningen

inte ändras under projektets gång.

Hur delaktig man är som arkitekt

i golvets utformning kan bero på

hur upphandlingen ser ut. Vilket

golv man väljer är naturligtvis bero-

› TEXT:

Inger Evertson

› FORTSÄTTNING

på sid 5

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 3


BADRUMSDESIGN

UTAN GRÄNSER

unidrain ® är ett elegant golvavlopp som

ger full frihet att designa badrummet

utan de tekniska begränsningar som

traditionella golvbrunnar har. Golvfallet

läggs bara åt ett håll och underlättar val

av stora golvplattor.

UNIDRAIN ®

unidrain ® ClassicLine Anniversario Hörn.

Ett minimalistiskt golvavlopp med

ett strikt och stilrent gallermönster.

Ideal installation

med stora golvplattor.

DESIGNSERIE - HIGHLINE

DESIGNSERIE - CLASSICLINE

Linje:

Hörn:

Linje:

Hörn:

HIGHLINE PANEL

CLASSICLINE GALLER

HIGHLINE RAM

Höjd: 10, 12, 15, 25 mm

(ramen kan väljas bort)

CLASSICLINE RAM

Höjd: 6, 8, 10, 12 mm

(ramen är obligatorisk)

AVLOPPSARMATUR

Golvbrunn Linje: 300 till 1200 mm

Golvbrunn Hörn: 200 mm

Golvbrunn Modul: Måttanpassade

golvbrunnar efter behov vid längder

över 1200 mm och upp till 7,5 m

AVLOPPSARMATUR I

ROSTFRITT STÅL

Alltid metall i golv- väggvinkeln

för en optimal, säker och stabil

montering

FIXTUR

Fixtur vid installation i träbjälklag

UTLOPPSHUS

Välj ur ett brett sortiment

BYGG DIN UNIDRAIN PÅ WWW.UNIDRAIN.SE

4 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018 www.unidrain.se | www.jafo.eu | 046 33 39 00


› FORTSÄTTNING från sid 3: Så får arkitekterna kunskap om golv

ende på projekt. Det kan vara alltifrån

ett golv där det går truckar till

ett golv som ska vara helt tyst. I vissa

projekt behövs en hel utredning om

vilka krav som ställs för att möta de

utmaningar som golvet kommer att

ställas inför. Vid andra tillfällen kan

det vara helt självklart vilket golv

som bör användas.

Vid färgsättning utgår jag alltid

från golvet. Det håller för det allra

mesta längre än övriga kulörer. Viktiga

faktorer vid val av golvmaterial

är kundens krav på tålighet, livslängd

och utseende i form av kulör och

känsla samt pris för material och läggning.

När detta är klart kan val göras av

rätt material, som håller över önskad

tidsperiod och ligger rätt i prisnivå.”

JEANETTE KARSTEN,

SAR/MSA, ARKDEKO, STOCKHOLM:

”Arkitekter blir ett par gånger per år

inbjudna för att titta på nyheter, men

då är leverantörer från många olika

branscher där. Ibland händer det att

vi blir inbjudna till någon speciell

leverantör, speciellt när det gäller

kakel och klinker. Det finns också ett

showroom med ett materialbibliotek,

men det gäller ju inte bara golv utan

det är alla branscher som samsas där.

Jag har aldrig kontaktats av någon

golventreprenör, däremot har jag själv

tagit kontakt om jag har varit osäker

på om man kan lägga just det golv

som jag valt på ett visst underlag.

Det är viktigt att det inte är svårt och

tar lång tid att lägga det valda golvet,

för då fördyrar man hela processen.

Många andra branscher, till exempel

undertaksbranschen och belysningsbranschen,

är betydligt mer

aktiva än golvbranschen. Ett önskemål

skulle vara att golvbranschen

bjöd in arkitekter så att vi får mer

kunskap om material och, kanske

speciellt, läggningstekniker.

Hur man väljer golv beror helt och

hållet på om det är parkett, plast, linoleum

eller något annat material. I ett

av mina projekt just nu läggs golv i

flera hissar och i tvättstugor.

Det är inte alltid som byggaren tar

hänsyn till arkitektens önskemål. Då

kan det bli som i ett av mina tidig are

projekt, att man tvingas riva upp ett

golv för att istället lägga ett stengolv,

som jag hade föreskrivit från början.

Mattan som lades höll helt enkelt

inte måttet. Ibland är det bra att välja

ett lite dyrare material som verkligen

fungerar.

Vid renovering är det bra om man

kan ta tillvara det gamla i möjligaste

mån och låta nya och gamla material

mötas. Då kan man arbeta med färgsättning

och ljus.”

”Jag har aldrig

kontaktats av

någon golventreprenör,

däremot har

jag själv tagit

kontakt om jag

har varit osäker

på om man kan

lägga just det

golv som jag

valt på ett visst

underlag.”

KEWIN LINDELL,

WIN ARKITEKTER, JÄRFÄLLA:

”För att få kunskap om olika golvmaterial

tar jag hjälp av internet. Ofta

finns det väldigt detaljerade anvisningar

både vad gäller material och

hur golvet läggs och på vilket underlag.

Behöver jag till exempel något

akustikdämpande går jag in på nätet

för att se vad som finns och vad som

passar till just det projekt som jag

arbetar med. Man får helt enkelt ta

reda på vad som behövs till de olika

projekten.

Vi får också ganska ofta besök av företag

som visar olika nya material. Dessutom

kan man få hjälp och råd av

golvläggare. Man lär också känna

olika aktörer på marknaden och diskuterar

med dem om olika material

och vad som passar i olika sammanhang.

Jag tycker inte att jag behöver

hjälp av fler aktörer än vad jag har

idag.

Men golvet är viktigt. Det är ju

det första man ser och känner när

man kommer in i ett rum.

I ett renoverings- eller ombyggnadsprojekt

är golvet extra viktigt

eftersom det redan finns på plats. I

nybyggnadsprojekt tänker jag mer

på volymen i rummet och att få ett

helhetsperspektiv i den rumsliga gestaltningen.

Då är golvet en del i helheten,

men kanske inte alltid från

början så centralt, som i ett ombyggnadsprojekt.”

› GUMMIGOLV

från Falck Design.

› FORTSÄTTNING

på sid 6

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 5


› FORTSÄTTNING från sid 5: Så får arkitekterna kunskap om golv

JEANETTE SEVEGRAN,

SAR/MSA, JKAB ARKITEKTER, HELSINGBORG:

”Det finns inget

samlat grepp,

där någon leverantörsoberoende

aktör visar

olika material

och läggningsmetoder.

Jag

tycker absolut

att det skulle

behövas.”

”Olika golvleverantörer kommer till

oss och visar sina produkter, speciellt

när det har kommit nyheter. Ofta är

det stora aktörer som kommer hit.

Det gör att de stora företag som är

mest aktiva får fördel av detta.

Men det finns inget samlat grepp,

där någon leverantörsoberoende aktör

visar olika material och läggningsmetoder.

Jag tycker absolut att det

skulle behövas.

Vi får olika branschtidningar och

nyhetsbrev där det skrivs om byggbranschen

i stort. Men inget som går

på djupet när det gäller just golv.

Vilket golv man väljer beror på

väldigt många olika saker. Ibland har

beställaren ett speciellt önskemål om

vilket golv som ska läggas. Sedan

beror det på vilket projekt det är. När

det gäller golv i offentliga miljöer

finns det inte heller bara en lösning

utan flera. Det beror bland annat på

hur utsatt golvet blir, vilket underhåll

som behövs och vilka städmetoder

som kommer att användas. Men ett

hållbart golv är viktigt i offentliga

miljöer. Golv är ju ingenting man

vill byta så ofta.”

HELIANA CASPI,

MSA, CASPI ARKITEKTUR & BYGG, NACKA:

”Det är inte lätt

att hitta nya

material när det

gäller golv. Vi

letar själva och

vi pratar med

kollegor. Dessutom

tittar vi på

andra projekt.”

”Det är inte lätt att hitta nya material

när det gäller golv. Vi letar själva och

vi pratar med kollegor. Dessutom

tittar vi på andra projekt. Vi får

nyhets brev från byggbranschen, men

det är inte bara golv utan även andra

branschnyheter. Och det är inte alltid

man hinner läsa alla nyhetsbrev som

kommer.

Det skulle underlätta om det fanns

något samlat grepp kring just golv.

Jag tror att branschorganisationerna

skulle kunna vara mer aktiva och

bjuda in till visningar. Men egentligen

är det ju så att man behöver titta

och känna på olika material precis när

man är inne i ett visst projekt. Någon

form av utställning dit man kan gå

och få inspiration och kunskap.

Golvet är väldigt viktigt i ett projekt.

Vilka material som blir aktuella

och hur involverad man är i olika

materialval beror på vilken kund det

gäller.

En privatkund går ofta till ett

byggvaruhus och köper ett golv som

inte är så dyrt. När det gäller lite större

projekt är det jag som arkitekt som

står för materialvalet och då är det

viktigt att det blir bra.

När det gäller andra branscher, till

exempel belysning, som vi arbetar

med så är det lika illa. Det är svårt att

hitta nyheter och man får verkligen

leta så att man får de material som

man vill ha.

När man gestaltar ett rum är det

inte bara golvet man fokuserar på.

Man måste titta på helheten. Det

gäller allt från ljusinsläpp och utsikt

till färger och materialval. Sedan beror

det på vilken typ av projekt man

arbetar med. En villa och ett sjukhus

är två olika miljöer, där man måste

tänka på och fokusera på helt olika

saker.”

› LINOLEUMGOLV

från Forbo Flooring.

6 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


ATTRACTION ®

Den bästa lösningen för fuktproblem

UNIK LÖSLÄGGNINGSLÖSNING FÖR TUFF OFFENTLIG MILJÖ

UNDERGOLVET KRÄVER INGA ELLER MINIMALA FÖRBEREDELSER

KAN ANVÄNDAS PÅ UNDERLAG MED MYCKET HÖG RF

SNABBT OCH LÄTT ATT LÄGGA MED INTERLOCKINGSYSTEM

UNDERHÅLLET ÄR ENKELT OCH KOSTNADERNA ÄR LÅGA

GODA AKUSTISKA EGENSKAPER

635 x 635 mm

NYA MÖNSTER - TOTALT 21 MÖNSTER OCH FÄRGER

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 7


Entrezoner

Våra mattor passar såväl inom- som

utomhus och är det idealiska valet för

entréer som utsätts för hög person- och

kundvagnstrafik.

Vårt sortiment består av effektiva mattor i

flera olika färger och former.

DURI dB

Naturlig tystnad.

Akustikunderlag för golv

Komfortabel tystnad med låg miljöpåverkan!

Duri dB golvakustikprodukter hjälper dig att skapa tysta golv

som är sköna att gå på. Trum- och stegljud dämpas markant.

Lämpligt för golvvärme tack vare sitt

låga värmemotstånd.

Alla golvunderlag i dB-serien har

låg bygghöjd, från 1,2- 2 mm, för att

fungera lika bra vid ombyggnation,

som vid nyinstallation.

Produkterna består av återvunnet material

och är fria från PVC.

Duri Contract Golvlister

Kraftiga golvprofiler med unika egenskaper

som kraftigt gods med slitstark ytbehandling.

Listerna är svensktillverkade aluminiumprofiler

för offentliga miljöer med volymintensiv trafik.

Duri dB underlagsprodukter kännetecknas av en patenterad krysslänkad gummifiberteknologi för

att erbjuda kraftigt akustiskreducerande egenskaper.

Våra produkter är utvecklade för ett miljövänligt, hållbart byggande och möter kraven för de

vanligaste konstruktions- och installationsmetoderna.

8 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


GOLVET ÄR ETT

KONSTVERK

På Uppsala Kulturnatt i september invigdes konsten på nya Tiundaskolan.

En skola där man satsat på konst som gör avtryck – till och med

i golvet. Så det känns rätt naturligt att skolan fått en kulturstämpel på sig.

› OVAN:

DEN STORA KONST-

INSTALLATIONEN

på matsalens fria yta.

Ringar som infärgats

med pigmenterad olja

som framhäver de

blåa, tunna epoxiringarna.

Bilden är tagen

under det sista färdigställandet

så det fanns

fortfarande några

dunkar kvar framme.

Tiundaskolan i Uppsala är en LMHskola

med klasserna 1 – 9 och tillhörande

förskola samt idrottshall.

Totalt ryms här 1 000 elever. Skolan

ersätter en mindre skola från 1960-

talet med samma namn och på samma

plats. Skolans tegelfasader är ganska

speciella och anknyter ytterligare

bakåt i tiden till när S:t Eriks Lervarufabrik

låg på samma tomt.

Konstnärerna Jenny Nolstam,

Anton Alvarez och Erika Lövqvist har

under flera år arbetat med ny offentlig

konst för Tiundaskolan och Tiunda

förskola. En konstkommitté bestående

av elever och lärare har varit med

i hela processen med tankar och synpunkter.

Resultatet har blivit nyskapande

konstverk skapade speciellt för

platsen.

SKOLANS MEDELPUNKT

I matsalen och tillhörande samlingsrum

ligger totalt 850 kvadratmeter

industriparkett som är inlagd av BBM

i Uppsala. I parketten är stora ringar

nerfrästa enligt konstnären Jenny

Nolstams anvisningar. I de nerfrästa

spåren ligger längst ner en LED-ljuskälla

och ovanpå den bredare, blåa

epoxilängder som gjutits på verkstad

för att få de rätta måtten. Det var

först tänkt att de skulle gjutas på

plats men det visade sig svårt. Epoxi

är lättflytande och kräver att varje

delform är exakt i våg – så längderna

› TEXT:

Thomas Åkerblad

› FOTO:

Thomas Åkerblad,

BBM i Uppsala,

Uppsala kommun

› FORTSÄTTNING

på sid 10

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 9


› OVAN:

HÄR HAR DE INNERSTA

cirklarna börjat lysa.

Tuva-Li, intendent för

offentlig konst i Uppsala

kommun, markerar

med sin strumpklädda

fot. Det här är

givetvis en skofri

skola, vilket förstås

är positivt för trägolvet.

TIUNDASKOLAN

BESTÄLLARE:

Uppsala kommun

GOLV LEVERANTÖRER:

Almedals Trägolvsaktiebolag,

Forbo Flooring AB

Kasthall Mattor &

Golv AB,

Ogeborg Golv AB,

Tarkett AB

KERAMIK LEVERANTÖR:

CC Höganäs Byggkeramik

AB

LIMLEVERANTÖR:

Bostik AB

LEVERANTÖR AV OLJA

OCH HÅRDVAXOLJA:

Saicos Colour GmbH

GOLV- OCH

PLATTSÄTTNINGS-

ENTREPRENÖR:

BBM i Uppsala AB

BYGGENTREPRE NÖR:

Bygg Dialog AB

ARKITEKT:

C F Møller Architects

gjöts istället externt och eftermonterades.

LJUSVÅGOR

ÖVER MATSALSGOLVET

Golvet är en del av konstverket Klepsydra,

grekiska för ”vattenur”. Ovanför

matsalens stora trappa finns en

droppformad skulptur som sakta fylls

med ljus som sedan ”droppar ned”

och skapar ljusvågor över matsalsgolvet.

En lugn plats mitt i matsalens

fartiga tempo.

Droppen innehåller också ett ur i

form av två armar som markerar tidens

gång. Det konstnären vill säga

är att kunskapen i skolan ger ringar

på vattnet genom hela livet. Här

gestaltat genom pulserande ljusringar

i golvet. Via ett styrprogram lyser

ringarna upp var femte minut.

EN SORTS KOMPLETTERING

I Tiunda förskolas entré finns Tidregn,

en fortsättning av konstverket.

En vägg är fylld av mindre ljusringar

som långsamt skiftar i färg, en färg

för varje dag. Barnen kan själva fylla

konstverket med innehåll, exempelvis

från naturen vid årstidernas växlingar

eller utifrån temaarbeten. På så sätt

blir konstverket levande och barnens

dagliga skapande, upptäckande och

lärande får i konstverket ta plats i förskolans

välkomnande entré. Konstverket

blir såväl pedagogiskt som identitetsskapande

för platsen.

GOLVET ÄR BASEN

Golvet i matsalen består av 22 millimeter

tjock industriparkett i ask från

Kasthall, hellimmad mot betongplattan

med Bostik parkettlim. Undergolvet

är flytspacklat med Bostik

Industry 2010. Trägolvet är ytbehandlat

med produkter från Saicos Colour.

De sex ringarna av blå epoxi accentueras

med infärgad parkett bredvid.

– Vi har använt sex olika kulörer,

säger Per Rickard, Nordenansvarig

för Saicos Colour. En är speciellt

framtagen till objektet medan de

övriga är standardkulörer. Vi byggde

upp små provmoduler som vi slipade

och infärgade tills Jenny blev nöjd.

Till grundbehandling och infärgning

har vi använt Saicos Ecoline Oil

Ground Coat. Samtliga trägolvsytor

har ytbehandlats med Saicos Ecoline

Hardwax-Oil.

Gradängerna i matsalen är gjorda

med kubbgolv i gran levererat av

Almedalsgolv. De är också behandlade

med Saicos Ecoline Oil Ground

Coat och Hardwax-Oil.

Städningen sköts av skolans egen

personal och Per har haft en grundlig

genomgång med dem om hur trägolven

ska skötas.

REJÄLT HANTVERK

Stefan Andersson, BBM i Uppsala,

har gjort alla specialskärningar i trägolvet.

– När jag först kom i kontakt

med uppdraget så trodde jag att det

var cirklar som skulle skäras in, säger

Stefan. Men det var det inte. Utan

det var mer komplicerade former

enligt konstnärens ritning. Först skar

jag ner ett 18 millimeter djupt och

30 millimeter brett spår enligt anvisningarna.

Sedan fick jag fräsa ner sex

millimeter djupa och tio millimeter

breda klackar på båda sidor av spåret

eftersom epoxilängderna är bredare

och ligger ovanpå klackarna, så det

blir som en sorts T-konstruktion där

epoxin bär över spåret. Ett annorlunda

men kul jobb.

10 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


› OVAN TILL VÄNSTER:

”DROPPEN” längst upp

i taket som lyser upp

och blir blå och sedan

startar den sekvens

som gör att ringarna

tänds upp och

”vågen” fortplantar

sig i golvet.

› OVAN TILL HÖGER:

I TIUNDA FÖRSKOLAS

entré finns Tidregn,

en fortsättning av

konstverket. En vägg

är fylld med mindre

ljusringar som långsamt

skiftar i färg, en

färg för varje dag.

› TILL VÄNSTER:

GRADÄNGERNA

är utförda i grankubb

och används dels för

att sitta på och dels

för att ta sig till biblioteket

på övervåningen.

› FORTSÄTTNING

på sid 12

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 11


› FORTSÄTTNING från sid 11: Golvet är ett konstverk

› NEDAN:

DETALJ från gradängerna.

PARTNERING

– Det här jobbet var det första vi

gjort baserat som partnering där till

och med vi som golventreprenör var

med i konceptet, säger Mattias Jansson,

vd för BBM Uppsala. Och det

fungerade bra för oss. Vi är nöjda.

– Det var ett stort jobb för oss,

konstaterar Mattias, och i vissa delar

lite speciellt. Installationen i matsalens

trägolv krävde ju verkligen sin

man. Det var genuint hantverk och

något som verkligen märks. Sedan

› HÄR BETRAKTAR Tuva-Li Peter Lidé, intendent för offentlig konst i Uppsala kommun,

tillsammans med Per Rickard, Saicos Colour, med nöjd blick det färdigställda golvet.

› FÖR IDROTTSHALLEN har Erika Lövqvist utformat kakelplattor som ger

illusioner av utbuktningar och förvrängningar genom fogarnas linjer.

får vi inte glömma de övriga golv som

finns i skolan. Vi har lagt in ungefär

8 000 kvadratmeter Forbo Sarlon 15

dB i olika färger i undervisningslokalerna

samt 800 kvadratmeter

textilgolv från Ogeborg.

VÅTUTRYMMEN

För idrottshallen har Erika Lövqvist

utformat kakelplattor som ger illusioner

av utbuktningar och förvrängningar

genom fogarnas linjer. Konstverken

finns på 13 platser i våtutrymmena.

Generellt har för våtutrymmen

använts Tarkett Granit på golven

och kakel från Höganäs på väggarna.

ANDRUM

– Det här är verkligen konst som är

gränsöverskridande, säger Tuva-Li

Peter Lidé, som är intendent för

offentlig konst i Uppsala kommun

och ansvarig för projektets genomförande.

Vi säger att det är en central

plats som kan ge andrum. Det är

också ett exempel på vad som kan

ske när konstnärerna får komma in

tidigt i planeringen.

FULL KONTROLL

Projektet har utförts i virtuellt byggande

och BIM, Byggnadsinformationsmodeller,

har använts genom

hela projektet.

– Med en 3D-modell kvalitetssäkrar

man både kalkyler, tidplaner

och kommunikationen mellan alla

parter i projektet, säger Jörgen Sundhäll,

Bygg Dialog. Det stärker också

dialogen med både beställare och

skolverksamhet, och effektiviserar

byggprocessen.

– Som partneringentreprenör vill

vi också ligga i framkant när det gäller

digitalisering, säger Jörgen. BIM är

vårt enskilt viktigaste verktyg för

kommunikation och dialog i projekt,

något som är grundläggande för ett

lyckat partneringprojekt. ■

12 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


ingång

AirMaster ®

Earth & Tones

DESSO CARPET TILES

Vi människor tillbringar i

genomsnitt 90% av vår tid

inomhus. DESSO AirMaster

är tillverkat av en patenterad

garntyp som kapslar in

damm och partiklar ännu

mer effektivt än vanliga

textilgolv. Det innebär att

luftkvaliteten i ett rum inrett

med AirMaster är upp till

fyra gånger bättre än ett

rum med andra textilgolv.


nio kollektioner. Nyheten

AirMaster Earth har ett

svart garn invävt i mönstret

som ger en dramatisk och

taktil känsla. AirMaster

Tones har en färgsammansättning

av neutrala och

pastelliga kulörer, något

som tidigare inte funnits i

AirMaster-familjen.

Läs mer på:

www.proffs.tarkett.se

Clears

the Air ®

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 13


egetaepper.se

Highline Express:

Nytt koncept från ege gör det lättare för dig

Konceptet innehåller en stor mängd färdiga mönster som redan

nu kan beställas, tillverkas och installeras. Med en minimal insats

och snabba leveranstider kan du nu inreda ditt hotell, kontor eller

butik med designmattor som sätter din produkt och arkitektur i

fokus. Med Highline Express är det mer inspirerande än någonsin

att välja den perfekta mattdesignen. Du väljer bara mönster, färg

och kvalitet så är det klart.

THE URGE TO EXPLORE SPACE

14 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


MÅNGA

FÄRGSKIFTNINGAR

PÅ DOMSTOLSVERKET

Domstolsverket har flyttat in i nybyggda lokaler i Sickla i Nacka kommun,

totalt hyr de 11 000 kvadratmeter. En av entreprenörerna i det nya

huset har varit Golvuppdraget i Stockholm. Före taget har lagt alla textilgolv

i fastigheten i många färger som ska associera till sjö och mark, skog

och berg, och högst upp i fastigheten till sol. Tankarna bakom det valet

står Tengbom för.

› BILDEN OVAN:

I FASTIGHETEN, som

Domstolsverket hyr,

har Golvuppdraget

lagt alla textilgolv.

I denna korridor skiftar

golvet mellan olika

gröna och grå nyanser.

Foto: Sanna Ordenius

Det var tidigare industrikaraktär på

det område som nu nästan är färdigbyggt

i Sickla, i Nacka kommun.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg

gick in som köpare av ett större markområde

med industrier i Sickla 1997.

Nu är stora delar av området bebyggt.

I början av oktober flyttade Domstolsverket

in med bland andra Nacka

Tingsrätt, till Uddvägen i Sickla.

Ett annat gammalt industriområde,

Ham mar by Sjöstad, ligger endast

ett stenkast från det nu nybyggda

området, vilket innebär att de båda

områdena håller på att växa samman.

En länk mellan Sickla och Hammarby

Sjöstad är Nobelberget, som i

framtiden kommer att bli en stadsdel

med både bostäder och näringsliv.

De nu nybyggda fastigheterna

vid Uddvägen och Sicklastråket har

givit Sickla en helt ny entré. Ett av

kontorshusen hyrs av Domstolsverket,

där, förutom Nacka Tingsrätt

även Hyres- och arrendenämnden samt

Mark- och miljödomstolen nu har fått

sina lokaler. Sveriges domstolar får

› TEXT:

Inger Evertson

› FORTSÄTTNING

på sid 16

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 15


› FORTSÄTTNING från sid 15: Många färgskiftningar på Domstolsverket

› FÄRGVÄXLINGEN FORTSÄTTER från textilgolvet i korridoren in till

linoleum golvet i kontorsrummen.

Foto: Sanna Ordenius

› I SICKLA finns idag bland annat Nacka Tingsrätt. Här en detaljbild

från en av rättssalarna där textilgolv möter trä utan att man satt

någon list.

Foto: Tommy Fredriksson

sina lokaler anskaffade, inredda och

utrustade av Domstolsverket.

STOR PARKERING

I de nya byggnaderna kommer också

andra stora och mellanstora verksamheter

att ha sina lokaler.

Parkeringsplatser om totalt 14000

kvadratmeter samt 25000 kvadratmeter

uthyrbar kontorsyta ingår i det

nu aktuella projektet, som har fått

namnet Sickla Front. Domstolsverket

hyr 11000 kvadratmeter.

500 cyklar finns det plats för i ett

speciellt cykelgarage och det finns

också ett parkeringshus med 428

parkeringsplatser, varv 100 är laddplatser

för elbilar. Området har bra

kommunikationer i och med att

Tvär banan går förbi på sin väg mot

Sickla station. Sickla får också från

och med 2025 en T-banestation endast

några 100 meter från Tingsrätten.

HÖG SÄKERHET

Fredagen 5 oktober invigdes Domstolsverkets

nya lokaler. Säkerheten

är förhöjd i två av förhandlingssalarna.

Ett röntgeninspektionssystem

finns i entrén för säkerhetskontroll.

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

har ritat byggnaderna på uppdrag av

fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.

Den rumsliga gestaltningen är gjord

av Tengbom.

Hela Sickla Front har utformats i

ruff industristil. Material som koppar,

tegel, granit och betong visar på områdets

ursprung. Golvmaterialen förstärker

den lite ruffa känslan med

melerade textilplattor.

VATTEN, SKOG

OCH INDUSTRI

I de nedre våningarna symboliserar

färgerna sjö och mark, det vill säga

grått, blått och ockra. På mellanvåningarna

går färgskalan mer i grönt

och brunt, vilket ska symbolisera skog

och berg. Högst upp lyser solen och

där går färgerna till stor del i gult.

– Vi inspirerades av och ville knyta

an till områdets historia, säger inredningsarkitekt

Cecilia Granlund på

Tengbom arkitektkontor. Hon har

varit med i den arkitektgrupp som

har gjort inredningen i Domstolsverkets

lokaler.

De ledord man har arbetat efter

är industri, vatten och skog. Textilgolven

i korridorerna skiftar färg

mellan grönt, rött och grått. Färgskiftningarna

går sedan vidare in i

kontorsrummen.

– I skogen finns ett brett färgspektra

med många olika skiftningar

och detta har vi velat gestalta, säger

Cecilia Granlund.

TEXTILPLATTOR I SALAR

OCH KONTOR

Golventreprenör har Golvuppdraget i

Stockholm varit.

– Vi har till största delen lagt textilplattor,

både i alla salarna och i kontorsområdena,

säger Thomas von

Zeipel, vd på Golvuppdraget.

I kontorsrummen har Golvuppdraget

installerat linoleum med en

akustikbaksida.

– Vi har lagt golven, men det är

inredningsarkitekterna från Tengbom

arkitektkontor som har föreskrivit

materialen, säger Thomas von Zeipel.

I alla tingssalarna ligger akustikplattor

från Egetæpper.

– Plattorna har filt på undersidan

för att dämpa ljudet. För oss är det

också viktigt att man kan återvinna

materialet och det kan man med

dessa plattor. Vi har lagt olika färger

i olika salar, säger Thomas von Zeipel.

TEXTIL OCH TRÄ

MÖTS UTAN LIST

– Alla textilgolv i korridorområdena

har lagts i form av plattor. På så sätt

är det lätt att byta ut en platta om

golvet skulle få en fläck. För oss är

det också viktigt att man kan återvinna

materialet och det kan man

med Interface återvinningssystem,

säger Thomas von Zeipel.

Men det är inte bara golven som

har fått textilplattor. På vissa ställen

finns de också på baksidan av pulpeterna

i tingssalarna.

I salarna är det också nivåskillnad

i golvet, nästan som ett trappsteg

upp till den del där domaren sitter.

Där möts textilgolv och trä utan att

man har satt någon list. Ett snygg

övergång som Thomas von Zeipel är

nöjd med.

– Det gäller att anpassa höjderna

så att man får en helhet, säger han.

Byggnaden är certifierad enligt

BREEAM med betyget Excellent. Det

är det näst högsta betyget på en fem-

16 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


gradig skala, där högsta betyg är

Outstanding och lägsta betyg är Pass.

I fjol registrerades 57 BREEAM-certifierade

byggnader med olika betyg,

vilket var betydligt fler än året före.

MATERIALVAL

MÅSTE FÖRKLARAS

– Det ligger mycket planering bakom

en certifiering enligt BREEAM,

säger Marcus Bågenvik, projektledare

från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.

För varje materialval behövs en

förklaring varför man använder just

detta material.

Att fastigheterna har fått näst

högsta betyg beror på arkitekternas

och fastighetsbolagets medvetna

miljö tänk. Men det har också blivit

pluspoäng för att allmänna kommunikationer

ligger så nära Sickla Front.

– Vi har gjort resplaner för att visa

att det bör vara attraktivt för dem

som arbetar här att använda kollektiva

trafikmedel istället för att använda

egna bilar, säger Marcus Bågenvik.

Om sju år har området också fått

en tunnelbanestation, förutom Tvärbanan,

järnväg och ett stort antal

bussar, vilka redan nu trafikerar i närområdet.

”TREVLIGT

OCH UTMANANDE”

Marcus Bågenvik är mycket nöjd

med BREEAM Excellent, som är det

näst högsta betyget.

Sedan år 1990 har certifieringssystemet

BREEAM funnits i Storbritannien.

I hela världen finns över

500000 certifierade byggnader och

BREEAM är idag en av de mest

spridda miljöcertifieringarna i Europa.

BREEAM-SE, den svenska versionen

av systemet, hanteras sedan 2013 av

Sweden Green Building Council.

– Detta har varit ett trevligt och

utmanande projekt med många olika

typer av golvmaterial och kulörer

inblandade. Atrium Ljungberg är en

fastighetsägare med höga krav vilket

i sin tur ställer höga krav på oss som

golventreprenör, säger Thomas von

Zeipel.

Han är också glad över att ha deltagit

i ett projekt som fått så högt

betyg vid certifieringen. ■

DOMSTOLS VERKET

BESTÄLLARE:

Atrium Ljungberg

GOLV LEVERANTÖRER:

Egetæpper Sverige AB

Ehrenborg & Co AB

Falck Design AB

Forbo Flooring AB

Gerflor Scandinavia A /S

Interface Sverige AB

LIMLEVERANTÖR:

Bostik AB

GOLVENTREPRENÖR:

Golvuppdraget

i Stockholm AB

ARKITEKT INREDNING:

Tengbom

ARKITEKT BYGGNAD:

Scheiwiller Svensson

Arkitektkontor AB

› SICKLA VAR TIDIGARE ett industriområde. Dagens hus i området ger ett industriellt intryck men med generösa

ljusinsläpp.

Foto: Sanna Ordenius

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 17


18 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


FÖR OCH

MED

KERAMIK

I slutet av september invigde JKS Golv i Växjö sin nya fastighet på 11 000

kvadratmeter. Invändigt finns inspirerande utställningsmiljöer med kakel

och klinker, men redan utvändigt ståtar fasaden med en gråsvart granitkeramik

som emellanåt bryts av med en beige kulör.

– Vi har haft de här planerna i fem

år och nu förverkligar vi visionen.

Arbets ledare och kontorspersonal satt

trångt och delvis i vårt gamla lager i

källaren. Butiksytan i markplan var

för liten och vi behövde nya lagerutrymmen.

Men den största anledningen

till nybygget var att vi behövde

ordentliga kontor, därför satsade vi

rejält på fastigheten, säger Joakim

Selldén, vd för JKS Golv i Växjö.

GRANITKERAMIK

BÅDE PÅ GOLV OCH FASAD

Den nya byggnaden på tre våningar

har byggts ihop med JKS gamla fastighet.

Fasadens granitkeramik från

Iris täcker 700 kvadratmeter. Plattan

Basalco, 60 x 120 centimeter, är monterad

med dold hängning, ett system

som innebär att mellan väggen och

plattan sitter stålskenor med skruvar

som fästs i plattans baksida, utan

någon åverkan på framsidan.

Högst upp på våning tre huserar

ett antal externa hyresgäster, medan

JKS samlat sin egen personal på

vånings plan två med kontor, konferensrum

och fikarum. Dagsljuset

från den långa fönsterraden bidrar

till ett ljust intryck och den kalkstensliknande

granitkeramiken från Iris

ger liv åt golvytorna. Plattan, Kalk

Grey 30 x 60 centimeter, återkommer

i hela trapphuset och har lagts på

sammanlagt 500 kvadratmeter.

– Den plattan är specialtillverkad för

att efterlikna Ölandskalkstenen som

suger åt sig vatten och inte skulle

fungera i badrum. Både Kalk Grey

och fasadkeramiken har vi själva importerat,

säger Joakim Selldén.

SAMARBETAR MED TRE

KERAMIKLEVERANTÖRER

Butiken med badrumsinredningar,

golv, kakel och klinker upptar bottenvåningen

och en del av den ytan hör

till den äldre fastigheten. Även här

återfinns en golvklinker från Iris. I

entrén, i receptionen och runt de 35

utställningsmiljöerna ligger en sandfärgad

klinker, City Stone, 100 x 100

centimeter.

› TEXT OCH FOTO:

Christina Adlers

› FORTSÄTTNING

på sid 20

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 19


› OVAN:

LJUSET FRÅN FÖNSTERRADEN ger liv åt golvets granitkeramik från Iris.

› OVAN I MITTEN:

KERAMIK är ett praktiskt material som passar väl i ett fikarum.

› NEDAN:

DEN KALKSTENSLIKNANDE granitkeramiken som imiterar Ölandssten

är specialtillverkad och ligger i trapphuset på alla våningar.

JKS samarbetar med tre kakelleverantörer,

Konradssons Kakel, Höganäs,

och Svenska Kakel, som var och en har

produktinrett utställningsmiljöerna.

– Men först tog vi in alla plattsättare

och golvläggare en lördag, för

att bygga utställningsmiljöerna med

golv och väggar. Sedan lät vi respektive

kakelleverantör inreda med sina

detaljer. I några miljöer finns också

JKS egenimporterade keramikmaterial,

säger Jesper Edh, delägare i JKS.

”TYCKER VI ÄR LITE

TRÅKIGA OCH FÖRSIKTIGA”

Utställningsmiljöerna speglar trender

som exempelvis stora plattor, 60 x 60

centimeter, på väggar och golv, även

i små badrum. Kulörerna är till största

delen minimalistiskt ljusgrå tillsammans

med beige eller sandfärgat men

Marrakech och grafiska mönster

sticker ändå ut här och var i flera

miljöer. Terrazzoimitation är en

annan trend som återkommer både

som golv- och väggmaterial. Duschväggar

med svart linjemönster som

ger en industrikänsla är populärt, liksom

fortfarande de stora takduscharna

och smäckra golvavlopp som

Unidrains. Så vad skiljer de olika

leverantörernas kakel och klinkermiljöer

åt?

– Egentligen inte så mycket. I

Italien tycker tillverkarna att vi är

lite tråkiga och försiktiga här uppe i

Norden. Det är mycket grått och

ljusa kulörer. Men ett badrum är en

kostsam investering och då är det inte

så konstigt om man satsar på kvalitet

och långsiktig hållbarhet med färgtoner

och mönster som håller mer

20 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


än sju år, säger Jesper Edh.

JKS märker att alltfler kunder nu

föredrar väggmatta i badrummet. En

trappa ner från bottenvåningen har

företaget inrett åtta olika utställningsmiljöer

med våtrumsmattor, med

både orientaliska och mer grafiska

mönster.

En våning upp återfinns också

HTH kök som sedan några år tillbaka

funnits i den gamla byggnaden.

– Vi tror på ett hus med en helhetslösning

där företagen hjälps åt

och samarbetar. Här finns också all

kompetens med hantverkstjänster.

Huset tog elva månader att bygga

och vi tycker det har blivit bra. Nu

hoppas vi attrahera ännu fler kunder,

även från Blekinge, norra Skåne och

runt om i Småland, säger Joakim

Selldén. ■

› OVAN:

EN VACKER KLINKER

på golvet ger mervärde

åt JKS utställningsmiljöer.

› TILL VÄNSTER:

EN TYDLIG TREND

är duschväggar med

linjemönster avsedda

att ge industrikänsla i

badrummet.

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 21


Enligt senaste miljövarudeklarationen har samtliga våra linoleumgolv i

tjocklek 2,5 mm klassats som CO₂-neutrala – en miljömässig milstolpe för

Forbo Flooring Systems.

Forbos mål inom hållbarhet fokuserar på cirkulär ekonomi och

hälsosamma inomhusmiljöer. Att Marmoleum, Forbos varumärke för

linoleum, nått CO₂- neutral status är en stor prestation i vår strävan att

skapa en bättre miljö.

Läs mer på:

forbo-flooring.se/co2neutral

22 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


VÄRLDENS FÖRSTA

CO₂-NEUTRALA GOLV

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 23


NORDIC FLOORING

UPPTÄCK VÅR NYA LVT KOLLEKTION


24 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


VAD KOSTAR DET

ATT HA ETT GOLV?

GÖR EN LCC!

Vad ingår i livscykelkostnaden för ett golv och hur ska man få fram

under lag för att beräkna den? Hur lång är till exempel golvets livslängd?

Och hur hög blir städ- och underhållskostnaden? Vi har frågat några

leveran törer av golv och underhållstjänster om hur de ser på saken.

› RENA GOLV FÅR

ett längre liv än smutsiga

och därmed lägre

livscykelkostnad. Och

rena hålls de genom

att man följer skötselanvisningarna

och har

tillräckligt hög städfrekvens.

Foto från Bona

Seriösa köpare av golvbeläggning ser

köpet som en investering för en längre

tid. Man väntar sig att golvet ska

hålla länge. Man tänker sig att golvet

ska se bra ut även efter många år.

Dessutom ska det vara lätt att sköta

så att inte städkostnaderna blir för

höga. Många har hört och förstått

att inköp och installation av golvet

oftast står för mindre än en tiondel av

den livscykelkostnad som till största

delen kommer av städning och vård

av golvbeläggningen.

HUR LÅNG LIVSTID

HAR ETT GOLV?

Livstidskostnad, med förkortning

LCC från engelskans Life Cycle Cost,

är för många ett känt begrepp. Däremot

finns det inte stor kunskap om

hur LCC ska beräknas. Det finns

heller ingen enighet om hur LCC

ser ut för olika golvmaterial. Vi har

därför tagit kontakt med tre företag

som erbjuder golv och ett som underhåller

golv. Hur vill de ge kunderna

en realistisk bedömning av golvets

livstidskostnad?

”Hur länge håller det här golvet?”

Redan här blir det svårt att ge ett bra

svar. Garantitiden är bara några få år,

men man brukar försiktigt säga att

om golvet används i lokaler som motsvarar

det avsedda användningsområdet

enligt gällande standard, ska det

hålla minst 20 år. Därmed inte sagt

att golvet är slut efter den tiden.

”Det finns välskötta golv i vissa lokaler,

som håller bra i långt mer än 50 år.”

Ja, det kan vara sant men man

› TEXT OCH FOTO:

Magnus Rönnmark

› FORTSÄTTNING

på sid 27

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 25


Stoppa smutsen i entrén...

Vi på Kåbe-Mattan AB är specialister på effektiva

entrélösningar som minskar städkostnader och ger

en renare inomhusmiljö. Vi erbjuder ett mycket brett

sortiment av entrémattor och skrapgaller.

Vill Du skapa en inbjudande, personlig och effektiv

entrélösning?

Kontakta oss!

Kåbe-Mattan AB

Sågverksvägen 10A | SE-716 93 Fjugesta

Tel. 0585-255 50 | mail@kabe-mattan.se

www.kabe-mattan.se

26 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


› FORTSÄTTNING från sid 25:

Vad kostar det att ha ett golv? Gör en LCC!

ska vara uppmärksam på ordvalet.

Välskötta golv var det. Och det var i

vissa lokaler. Frågan om golvets livstid

kommer tillbaka till köparen eller

snarare till användaren, för det är inte

alltid samma sak. Hur ska golvet

användas? Hur kommer det att städas

och vårdas? Svaren blir avgörande

för livslängden.

STÄDNINGEN

ÄR AVGÖRANDE

Rena golv ser inte bara bättre ut. De

håller också längre än smutsiga.

Oberoende av varandra framhåller

Tarketts Annika Holman, Johan

Björling på Ehrenborg och Jonas

Rothén på Forbo betydelsen av renhet.

De har alla ansvar för uthållighetsfrågor

och frågor om teknisk

funktion på företag med ett brett

utbud av golvmaterial.

Renhet genom entrézonens front

mot grov smuts och blöta. Renhet

genom effektiv städning, givetvis

enligt aktuella skötselanvisningar.

Ren het genom tillräcklig hög städfrekvens

anpassad till användarens

verksamhet. Det är alla eniga om, att

sådan renhet är en förutsättning för

ett långt liv och en rimlig livscykelkostnad.

Det gäller oberoende av vilket

golvmaterial man väljer.

MEN HUR MYCKET KOSTAR

STÄDNINGEN?

Här kommer problemet. Renhet kräver

städning och städning kostar

pengar som bidrar till högre LCC.

Det råder ingen klarhet och finns

ingen enighet om hur hög städkostnaden

behöver vara för olika golvmaterial

och det är ju precis det som

köparen behöver få veta.

Annika Holman, Johan Björling

och Jonas Rothén beskriver alla var

för sig hur konkurrerande företag

ger olika bild av hur deras egna och

andras golvmaterial ska städas. På så

vis kan en kund få en orealistiskt

posi tiv bild av ett golvmaterial från

leverantören, medan konkurrenten

beskriver samma material som betydligt

dyrare att städa och vårda. Sådant

bidrar inte till att ge golvbranschen

ett högt anseende hos kundkretsen.

Man skulle önska sig en gemensam

bedömning från opartisk källa.

Några steg i den riktningen tar man

nu i organisationen Städbranschen

Sverige, som driver ett omfattande

projekt för att få fram branschgemensamma

och realistiska nyckeltal för

hur städning av golv kan utföras.

– Redan på 1980-talet, berättar

Annika Holman, uppskattade man

på Tarkett att städkostnaden stod för

90 procent av totalkostnaden för en

golvbeläggning. Material och installation

skulle alltså bara vara tio procent.

Det är siffror som man i stort

är eniga om inom branschen, kanske

med variationer på ett fåtal procent.

VAD ÄR DET SOM KOSTAR

NÄR MAN STÄDAR?

Helt avgörande för hur stor den totala

städkostnaden blir, är arbetskostnaden.

Här spelar löneutveckling och

effektivitet väsentliga roller. Med

fuktmoppning, torrpolering och slopad

användning av polish har kostnaderna

hållits nere. Lönerna inom

städbranschen går långsamt uppåt.

Om man kan spara in på arbetskrävande

moment finns därför

mycket att spara. Ett exempel på det

är just golvvård utan polish som

både Forbo och Tarkett förespråkar.

– Kemikaliekostnaderna har alltid

varit så låga att de knappt påverkar

LCC alls, berättar Annika Holman.

Kemikaliefri städning har både föroch

nackdelar, men påverkan på

total kostnaden under golvets livstid

är försumbar. Den stora besparing

man gör när man vårdar golv utan

polish, görs inte på kemikaliekostnaderna

utan på arbetskostnaderna.

Ett exempel på hur svårt det kan

vara att bedöma städkostnader är

jämförelsen mellan textilgolv och släta

golv. Alla förstår ju att det är billigare

att fuktmoppa släta golv än att borstvalsdammsuga

golv med lugg. Att

borstvalsdammsuga går inte lika fort

och är oftast ett tyngre arbete. Här

skulle jämförelsen kunna vara klar,

och inte sällan blir det så när städpersonalen

gör en jämförande testning.

För LCC kan det emellertid

betyda mycket att de släta golven

behöver städas två eller tre gånger så

ofta som textilgolven. Det har ju att

göra med hur störande smutsen ter

sig.

DET FINNS OCKSÅ EN

KOSTNAD FÖR UNDERHÅLL

Det räcker inte med att bara städa.

Golv måste också underhållas för att

behålla sin funktion och för att fortsätta

vara lätta att städa. De flesta

golvköpare och alla seriösa aktörer

inom golvbranschen vet att det inte

finns några underhållsfria golv. I en

LCC ska det därför finnas med en

realistisk bedömning av vad det kostar

att vårda golvet på längre sikt.

Ändå finns det exempel på köpare

som inte räknat med underhållskostnad.

Typiska fall är de skolor och

bibliotek som skaffat vackra oljade

parkettgolv och sedan inte haft

pengar i sin budget att underhållsolja

golven.

› EN BRA UTFORMAD

entrézon är nödvändig

för att undvika att det

kommer in smuts,

grus och fukt – och

skadar golven och gör

dem smutsiga igen så

fort de blivit städade.

Foto från Polytuft

› FORTSÄTTNING

på sid 28

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 27


› FORTSÄTTNING

från sid 27:

Vad kostar det att ha

ett golv? Gör en LCC!

Att vårda sina

golv så att de

lever länge är

inte bara att ta

ansvar för

pengar utan

också för miljö

och uthållig

resursanvändning.

Andra exempel kan gälla textilgolv.

Konrad Löwhagen är vd på Ångtvättbilen,

ett företag som utför underhåll

av alla slags golv. Han kan berätta

mycket om underhållets betydelse.

– Textilgolven är bra exempel,

säger han. Många textilgolv får, på

grund av ren okunnighet, inte de

vård ande djuprengöringar som krävs

för att de ska hålla länge. Här arbetar

Städbranschen Sverige för att i någon

mån få svenska användare att tilllämpa

kunskap från USA, där textilgolv

dominerar. Från det vetenskapliga

institutet Carpet and Rug Institute,

CRI, får man i USA tydliga instruktioner

om städning och underhållsfrekvenser.

Där finns en levande

golvkultur på det här området och

den bör få spridning även till svensk

golvmarknad. Utebliven djupverkande

rengöring leder till sämre funktion

och till ett kortare liv för mattan.

Och då får man en högre kostnad,

räknat per år av användning.

Hur länge lever du själv och hur

länge håller din bil? Ja, det beror ju

på dina gener och det beror på hur

bilen är konstruerad, men det hänger

också i avgörande grad ihop med

hur du sköter din egen hälsa och servicen

på bilen. Så är det med golven

också. Kvalitetsprodukter har längre

liv, men de måste få regelbunden

tillförsel av det som är nyttigt och

skydd mot det som är skadligt för att

leva länge och väl.

Svaret är alltså inte helt enkelt

och avgörandet ligger i användarens

händer. Jonas Rothén berättar att

kunder och föreskrivande konsulter

gärna frågar om livstid och livstidskostnad,

men att det sällan blir

avgörande för beslut om produktval.

LÖNSAMT MED UNDERHÅLL,

OCH MED RENOVERING

Kostnaden för underhåll är en tillkommande

post i LCC. Man skulle

alltså teoretiskt kunna minska LCC

genom att begränsa eller slopa underhållsinsatserna.

Inte oväntat tar

Konrad Löwhagen avstånd från ett

sådant resonemang:

– När man jämför kostnaderna för

att byta golvbeläggning med kostnaderna

för livstidsförlängande underhåll

är det god affär att satsa på underhåll.

Initialkostnaden slås ut på fler

år och den omedelbara kostnaden för

byte skjuts på framtiden.

Gamla, slitna och illa skötta golv

kan i många fall renoveras till fullt

brukbar kvalitet. Alternativet är att

byta golvbeläggning. Att slipa och

lacka om trägolv är känd teknik, men

även linoleumgolv och vissa plastgolv

kan räddas med renovering. Konrad

Löwhagen framhåller att kostnaden

för sådan renovering alltid är motiverad,

så länge golvets tekniska livslängd

inte har löpt ut. När ingenting

finns kvar att slipa, när man slitit sig

ner till juteväven i linoleum, när slitskikt

och mönsterskikt är borta – då

först är golvet slut.

Det framgår tydligt vid samtalen

med Ehrenborg, Forbo, Tarkett och

Ångtvättbilen att avgörande för livscykelkostnad

är hur golvet används

och vårdas. Det är alltså viktigt att

informera kunderna om vilka förutsättningar

som gäller. Tyvärr händer

det att den informationen inte lämnas,

att den snedvrids till förmån för

egna produkter eller att den inte når

fram till användaren. Saklig, väl

under byggd och väl kommunicerad

information om golvbeläggningars

livs cykelkostnad skulle hjälpa kunder

att fatta ansvarsfulla beslut och ta sitt

ansvar. Det är inte bara ett ansvar för

pengar utan också för miljö och uthållig

resursanvändning. ■

› GAMLA, SLITNA

och illa skötta golv kan

ofta renoveras med

fullt tillfredsställande

resultat. Trägolv kan

slipas och ytbehandlas

på nytt, linoleumgolv

och även vissa

plastgolv kan också

renoveras. Och textilgolv

kan djuprengöras.

Foto från Ångtvättbilen

28 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


LVT möter textil

Vi har utformat våra LVT-plattor och textila golvplattor för att

de ska passa ihop – sömlöst, utan skarvlister.

Detta självklara möte mellan hårda ytor, mjuka strukturer och

mängder av mönster och färgkombinationer ger dig möjlighet

att skapa golv med helt unik design.

Interfaces unika utbud av produkter och tjänster erbjuder allt

som behövs för att möta nästa designutmaning och skapa

utrymmen där människor trivs.

www.interface.com/lvt

LVT

möter

textil

DRAWN LINES - AQUAMARINE, RADIAL - VISTA & VERTEX

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 29


Nordens ledande

Fastighetsmässor

sedan 2009

Stockholm 6-7 Mars 2019

Köpenhamn 10-11 April 2019

Tammerfors 15-16 Maj 2019

Göteborg 4-5 Sept 2019

Malmö 22-23 Jan 2020

Umeå 28-29 Aug 2020

VI SES I STOCKHOLM 6-7 MARS 2019

Varje år, i olika städer i Norden, träffas de mest inflytelserika aktörerna inom

drift, underhåll, förvaltning, energi, miljö,digitalisering och säkerhet för att

utveckla branschen, hitta nya samarbetspartners och göra affärer med nya

innovativa digitala lösningar.

INVESTERA DIN TID PÅ RÄTT SÄTT

Under onsdagen och torsdagen tar du del av detta:

Över 280

utställare

Över 50

högaktuella talare

10-årsjubileum

och mingel

Prisutdelning

Framtidens fastighet

www.fastighetsmassansthlm.se

FRI ENTRÉ TILL UTSTÄLLNING & SEMINARIER PÅ MÄSSGOLVET

30 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


OROAR

MED GAMLA

FTALATER

”Professor

Bornehag tar

sista chansen

att skrämma

upp några

av de sista

användarna

av de gamla

golven.”

De ftalater som professor Bornehag nu senast varnar för har inte använts

i golv på många, många år. Så att göra en generell koppling mellan dessa

ftalater och förekomst av vinyl golv i hemmen är direkt fel. Men det finns

mer i hans undersökning som inte håller för en närmare granskning.

Professor Bornehag i Karlstad har ännu en gång presenterat

iakttagelser avseende gamla ftalater i gamla vinylgolv.

Hans resultat har publicerats i dagspress och varit

ägnade att oroa många läsare. Och man kan förstå om

läsare oroas av att höra om förhöjda halter av mjukgörande

ftalater i blodet hos unga kvinnor. De har i sin

bostad haft vinylgolv och det påstås att man funnit spår

av följande ftalater:

• DEHP

Dietylhexylftalat, DEHP, var länge den vanligaste mjukgöraren.

Den används fortfarande i stora delar av världen

och i Sverige även i medicinsk utrustning, till exempel

blodpåsar för transfusion och dialys.

• DBP

Dibutylftalat, DBP, en mjukgörare som sällan använts

i golv.

• BBzP

Bensylbutylftalat, BBzP, var en vanlig mjukgörare i

Cushion Vinyl-golv på 1980-talet.

I provningen påvisades emellertid bara BBzP, vilket inte

hindrar Bornehag från att nämna alla tre ftalaterna.

GAMLA GOLV MED GAMLA FTALATER

Vinylgolv i bostäder kan ju hålla väldigt länge, så det är

inte konstigt om det finns gamla golv från 1980- och

90-talet som innehåller både DEHP och BBzP. Nytillverkade

golv innehåller inte något av dessa ämnen.

Med dagens fina metoder för kemisk analys är det

inte alls märkligt att man kan påvisa spår av mjukgörare i

blodet hos dem som bor i ett hus med gamla vinylgolv.

Och det är fullt förståeligt om folk blir oroliga när de läser

larmrubriker och påståenden om farliga ftalater.

› TEXT:

Magnus Rönnmark

› FORTSÄTTNING

på sid 32

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 31


› FORTSÄTTNING från sid 31: Oroar med gamla ftalater

Det är också riktigt att kemikaliemyndigheter i EU och

Sverige har bedömt ftalater som farliga i vissa avseenden.

Det finns begränsningar för hur de får användas i leksaker.

Vissa ftalater står i Kemikalieinspektionens listor under

rubriken Särskilt farliga gifter. Det är då naturligt att bli

oroliga när sådana ämnen finns i huset och kan komma

in i kroppen.

Onlinekurs i

GVKs branschregler

för din

beställare

I JANUARI 2019 erbjuds en onlinekurs för projektörer,

byggherrar, byggföretag, installatörsföretag och besiktningsmän

i GVKs krav.

Din beställare får snabbt och smidigt kunskap om

förutsättningar för ett korrekt utfört badrum!

Vill du veta mer, se www.gvk.se

EN ANNAN BEDÖMNING

OCH EN RIMLIG FRÅGA

Ftalater, och i synnerhet de ftalater som i dag bedöms

som ”särskilt farliga”, har använts intensivt i hela världen

i 70 år. Man skulle då vänta sig att finna rapporter om

sjukdomar eller skador orsakade av ftalater. Det handlar

om hundratals miljoner spädbarn i blöjor, vuxna med

hudkrämer, patienter med blodtransfusioner och miljarder

användare av mjukgjord PVC i slangar, sladdar och golv.

Den för professor Bornehag ovälkomna frågan är: Varför

ser vi inga skadefall om ftalaterna är så giftiga?

Inte ens de som arbetat i PVC-industrin med till exempel

golv har rapporterats som drabbade av ftalatsjukdom.

Detta trots att många arbetat vid maskiner med varma

ftalater i aerosol. Frågan är inte välkommen och har en

gång besvarats med en ovänlig motfråga: ”Vill du se lik?”

När professor Bornehag fick frågan om varför inga

skador påvisats bland hårt exponerade kvinnor och män

svarade han att en hög exponering skulle vara mindre

skadlig än en lägre. Ett sådant svar leder till att man måste

ställa sig andra frågor om hur bedömningar av giftighet

verkligen går till.

En annan bedömning skulle vara den att det som

använts av miljarder människor i flera decennier utan

kända problem kan räknas som ganska säkert. Så gör vi

när det gäller våra vanligaste livsmedel. Det finns hälsosam

mat som skulle förbjudas i ett hus om de bedömdes

på samma sätt som ftalaterna.

INGA KÄNDA HÄLSOPROBLEM

AV GAMLA PLASTGOLV

Cushion Vinyl-golvmattor på två, tre och fyra meters

bredd med tryckta mönster i relief som åstadkommits

genom kemisk prägling var dominerande bostadsgolv i

flera decennier. Och i dessa golv var BBzP en viktig ingrediens.

När denna mjukgörare beskrivs som så farlig borde

man kunna beskriva något hälsoproblem som drabbat

någon av de hundratals miljoner människor som kommit

i kontakt med golven Tarkett Extra, Forbo Novilon

och alla andra från många tillverkare i hela världen. Man

skulle vänta sig problem för någon av dem som hanterat

BBzP vid tillverkning. Några sådana rapporter är inte

kända men professor Bornehag tar sista chansen att

skrämma upp några av de sista användarna av de gamla

golven. Kanske bedömer han nu att halten av mjukgörare

sjunkit till så låg nivå att den blivit riktigt farlig. ■

ANNONS

32 | GOLV TILL TAK | 7 - 2018


Ek Rime

Ek Terra

MATT MAGI

Kährs är stolta över att kunna introducera våra första golv med

en ultramatt yta. De både känns och ser ut som om de skulle

vara tillverkade av obehandlade, nysågade brädor – men med

ett starkt och ändå osynligt skydd mot dagligt slitage.

Ek Mist

Välkommen in till din golvhandlare

eller besök oss på www.kahrs.com

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 33


LITE MOTION EFTER JULMATEN?

Julen är inte alltför långt borta och omedelbart därefter kommer branschens stora tyska fackmässor i januari. Ett utmärkt

tillfälle att motionera ner julmaten och få nyttig kunskap på köpet. Mjuka skor är också en förutsättning för att kunna dra

full nytta av ett antal dagars travande på mässornas betonggolv.

BAU-mässan i München äger rum vartannat år och 2019 är det åter dags. Det går enkelt att kombinera

Domotex och BAU. Mässorna överlappar varandra tidsmässigt. Domotex slutar 14 januari och BAU börjar

samma datum. Bara att ta tåget från Hannover till München.

För golvbranschen är den självklart viktigaste

mässan Domotex – världens största golvmässa

– i Hannover 11 – 14 januari. Numera fredag –

måndag, tidigare lördag –tisdag. Nästa på listan

är BAU i München 14 – 19 januari. Även Heimtextil

i Frankfurt 8 – 11 januari och Internationella

Möbelmässan, IMM, i Köln 14 – 20 januari är i

viss utsträckning intressanta. Mässorna ligger

nära i tid eller går omlott så att det är enkelt att

kombinera. Orsaken är att mässorna vill underlätta

för utländska besökare från Asien och

USA. De ska kunna besöka flera mässor på en

och samma resa. Vilket alla tjänar på.

Största mässan

Domotex har sedan starten 1989 varit den internationella

golvbranschens huvudmässa och

2019 beräknas utställningsytan bli över 100000

kvadratmeter stor. Antalet utställare är drygt

1600.

Huvudtemat för Domotex 2019 är Create'

N'Connect, det vill säga vår strävan att koppla

upp och ansluta oss till allt och alla runt omkring

oss. Teknik och digital förändring driver

utvecklingen och nya kulturmönster och vanor

manifesterar sig i nya sätt att utforma saker.

– Med sina många designalternativ spelar

golv en viktig roll här, säger Sonia Wedell-

Castellano, chef över samtliga Domotexmässor.

De utgör själva grunden för de rum

där vi bor och arbetar. Vi står i ständig kontakt

med golv och golvbeläggningar, och vi påverkas

av vad som ligger under våra fötter. Golv blir

alltmer viktiga och integrerade designelement.

Den gångna mässan bjöd på stora förändringar

när det gällde uppdelningen i hallar. De

hallar som brukar vara mest intressanta för

svenska besökare – hallarna 7, 8 och 9 med

halvhårda golv, LVT-, trä- och laminatgolv samt

användar teknik – flyttades till hallarna 11 – 13,

det vill säga längst bort från Nord-ingången

dit spårvagnen från centrum går. Å andra sidan

är det nära Syd- ingången där man kan parkera

alldeles intill eller komma med pendeltåget

S-Bahn i stället. Stationen heter Messe /

Laatzen.

Hall 9 blev en hall för att visa trender och

miljöer under namnet Framing trends. Så blir

upplägget även nästa år. Montrarna i hall 9

måste godkännas av en speciell jury för att få

visas – allt för att försöka få en jämn kvalitet.

Flera svenska utställare

Till Domotex 2019 är följande svenska utställare

anmälda: Bjelin Sweden, Eltex of Sweden,

Golvabia, Hitex Robot Handtuft, M A Trading

Company (tidigare Brookmat ), North Carpet

och Välinge Innovation Sweden.

Det tillkommer förmodligen ytterligare

svenska utställare – detta skrivs tre månader

före mässan – och det kan även finnas svenska

företag som är anmälda via sina tyska dotterbolag

och därför inte syns omedelbart i listorna.

Domotex eller BAU? Eller båda?

Ojämna år, som 2019, är det alltid konkurrens

mellan Domotex i Hannover och den stora

byggmässan BAU i München – BAU går bara

vartannat år. De över lappar varandra i tid.

I München är utbudet av golv och golvrelaterade

produkter också stort fast betydligt

mindre än på Domotex. BAU drar främst till

sig laminat- och parkettutställare från Domotex

som inte anser sig ha råd att vara med på två

stora mässor samtidigt.

Efter bygget av de nya hallarna C5 och C6

på mässområdet i München växer den totala

mäss ytan till runt 200 000 kvadratmeter. BAU

2019 tar upp samtliga 18 mässhallar och är

därmed större än någonsin. Dessa nya ytor

förväntas leda till all-time high – runt 2 200

utställare från minst 45 länder förväntas närvara

och på besökssidan är chanserna goda

att det tidigare rekordet på 250 000 besökare

överträffas.

– Vissa hävdar att BAU enbart är en nationell

mässa men det stämmer inte, säger Marion

Freitag på Tysk-Svenska Handelskammaren

i Stockholm som ansvarar för BAU-mässans

marknadsföring i Sverige. Det är ju Europas

största byggmässa och hemmamarknad för

Tyskland, Schweiz, Österrike och norra Frankrike.

Så nog finns det potential för utställare.

– Vi ställer ut på både BAU och Domotex

nästa år, säger Maria Bäckestig, nordisk marknadschef

för tyska Uzin Utz (lim, spackel, verktyg,

maskiner med mera). BAU och Domotex

är två av de viktigaste fysiska plattformarna i

branschen när det handlar om att stärka våra

varumärken och bygga relationer genom personliga

möten. Likt förgående år kommer en

rad spännande produktnyheter presenteras,

så jag ser fram emot välbesökta montrar.

Först i kalendern ...

… är dock Heimtex i Frankfurt för den som är

intresserad av textilier, gardiner och tapeter

(8– 11 januari). Det är den största och viktigaste

internationella mässan för textilier i både hem

och offentliga miljöer.

Mässan har i flera år sagt att man ska öppna

34 | GOLV TILL TAK | #7 - 2018


Heimtextil 8 – 11 januari

Domotex 11 – 14 januari

BAU 14 – 19 januari

IMM 14 – 20 januari

VINYLGOLVET

UTAN VINYL

Möbelmässan IMM i Köln visar upp en hall med golvmaterial.

Här är betoningen mer på små udda leverantörer och speciella

utföranden. Lilte grand som vår egen möbelmässa i Stockholm.

en hall speciellt för textilgolv av högsta kvalitet

men beslutet har ständigt rullats framåt. År

2019 blir det dock en början med Carpet by

Heimtex där man vill skapa totalmiljöer att visa

upp för arkitekter.

– Vi har fått ett bra gensvar, säger Thimo

Schwenzenfeier, marknadschef textil på

Frankfurtmässan, vid en presskonferens i

Stockholm tidigare under hösten. Det blir

drygt ett dussin leveran törer av textilgolv, däribland

Carpet Concept och Vorwerk nu i början.

Hur stort det blir vet vi förstås inte. Men vi har

startat en intressant utveckling.

EN MEISTER

Det räcker om en i hemmet avstår

från vinyl.

Sist i kalendern ...

… kommer den stora möbel mässan IMM,

Internationale Möbel Messe, i Köln 14 – 20

januari. IMM försöker ständigt öka mängden

golvmaterial på samma sätt som vår svenska

Furniture Fair i Stockholm. Här är det dock

främst tyska, mindre golvtillverkare som visar

sina produkter för offentlig miljö. Även mer

udda material kan man hitta här som till exempel

rosenblad ingjutna i hartsplattor. Produkter

som en importör garanterat kan bli ensam om.

Golvutställarna brukar normalt fylla en utställningshall.

En av delutställningarna på IMM heter Living

Kitchen och visar hur man tänker sig utvecklingen

av det moderna köket med material,

maskiner och trender. Även ”smarta hem” är

ett koncept som står i fokus.

Thomas Åkerblad

ANNONS

MeisterDesign: Designgolvet med alla fördelar hos vinyl.

Utan dess nackdelar.

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 35

För mer information, kontakta

Bjoern.Svensson@meisterwerke.com | Tel: +46 708 805746

www.meister.com


# GOLV

FILIP SANDAHL

Här kommer lite inspiration en tråkig onsdag. Sekelskifte, Enskede.

Sekelskifte, Danderyd.

2018 - 08 - 22

MORGAN BODEHAG

Fick detta, smörgåstårta och

choklad. Sånt uppskattas.

2018 - 10 - 27

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

55

38

BJÖRN VILHELM SVENSSON

2018 - 09 - 23

Helt vanligt stambyte i Stockholm.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

68

KENT STRANDELL

Min lärling, Marcus Nelson, börjar bli

duktig! Klinker 15 x 90 och mosaik

5 x 5. Bra jobbat.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

105

2018 - 09 - 14

MIKAEL JUNTUNEN

34 kvadratmeter fiskben snart färdiglagt,

lite slip och vax på detta så blir

det tiptop.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

40

2018 - 09 - 27

SIMON LEHMUS

Riktigt snygg kombo får jag säga!

Lite halvpillig bård dock! Fyra centimeter

som lägst och 87 centi meter

som högst!

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

49

2018 - 09 - 27

JOHAN ASPELIN

Full fart i Yrkes-EM! Festlig invigning

i Budapest igår. Hampus Andersson

tävlar i golvläggning för Sverige.

Källa: Allt om Golv

11

2018 - 09 - 27

PETER BACKMAN

Spänningen är olidlig inför morgondagens

limtävling, allt är riggat och

klart.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

90

2018 - 09 - 17

36 | | GOLV TILL TAK | | #7 - 2018


OROANDE SIGNALER

PÅ BYGGMARKNADEN

Tillväxten är fortsatt hög men samtidigt kommer signaler som är oroande för byggmark naden. Antalet

byggstarter minskar både för bostäder och lokaler och detsamma gäller för antalet beviljade bygglov.

Men på golvmarknaden beräknas nedgången märkas först ett par år framåt.

Statistiken för beviljade bygglov 2017 –18. När det gäller bostäder i småhus har byggloven minskat med 25 procent under första halvåret

i år jämfört med samma period 2017, för flerbostadshus är nedgången hela 35 procent. Också byggandet av lokaler har mattats av, om

än inte i samma utsträckning.

Den svenska ekonomin överraskade

positivt under andra kvartalet

i år med en BNP-ökning som

landade på + 0,8 procent jämfört

med kvartalet före. Det innebär

en tillväxt som dels ligger klart

över de senaste tio årens genomsnitt

på 0,4 procent, dels trumfar

den genomsnittliga tillväxten i

Europa.

Bilinköp bakom

höga konsumtionssiffror

En viktig drivkraft för tillväxten var

hushållens konsumtion, som även

den låg klart över tioårssnittet.

Den positiva utvecklingen av hushållens

konsumtion under andra

kvartalet förklaras dock till stor del

av de ökade bilinköpen till följd av

de nya miljöbilsreglerna. Denna

regelförändring har inneburit att

många hushåll passat på att köpa

nya bensin- och dieselbilar innan

den förhöjda fordonsskatten träder

ikraft. Men även om detta är en

tillfällig effekt, visar de ökade bilinköpen

på styrkan i konjunkturen

och investeringsviljan hos hushållen.

En annan sådan indikator är

det rekordhöga hushållssparandet,

som visar att det finns ett stort

utrymme för ökad privat konsumtion.

Med fortsatt god tillväxt är det

lätt att tro att allt är frid och fröjd.

Studerar man läget närmare finner

man dock flera faktorer att oroa

sig för. Åtminstone om man har

en verksamhet som är beroende

av vad som händer på bygg- och

fastighetsmarknaden.

Toppen nåddes 2017

Den samlade volymen av påbörjade

husbyggnadsinvesteringar

har vuxit kraftigt under flera år.

Industrifaktas konjunkturbevakning

visar att toppen nåddes 2017

efter flera år av stark tillväxt som

varit till glädje för många aktörer

och leverantörer på byggmarknaden,

men som också skapat

stora rekryteringsproblem. Av de

totala husbyggnadsinvesteringarna

svarade ny- och tillbyggnadsprojekt

för över 75 procent och här har

ökningstakten varit nästan 50

procent under perioden 2013 – 17.

När nu konjunkturen går in i ett

lugnare skede väntas nybyggandet

drabbas hårdast, och då en så stor

andel av husbyggnadsvolymen

finns här får det stora konsekvenser.

Även om byggaktiviteten för

tillfället är fortsatt hög visar statistiken

för beviljade bygglov mycket

oroande signaler. När det gäller

bostäder har antalet beviljade

bygglov för småhus minskat med

25 procent under första halvåret

i år jämfört med samma period

2017. För flerbostadshus är nedgången

hela 35 procent. Denna

minskning lär emellertid inte

märkas hos golvmaterialleverantörerna

förrän på ett par års sikt.

Ökad nervositet

på bostadsmarknaden

Under första halvåret i år påbörjades

preliminärt 31000 nya bostäder.

Knappt 80 procent av dessa

bestod av lägenheter i flerbostadshus.

Jämfört med samma period

2017 innebär utfallet en minskning

med omkring 18 procent. Det

nyligen skärpta amorteringskravet

tillsammans med övriga finansiella

åtstramningar har kylt ner småhusmarknaden

och intresset för nya

bostadsrätter. Detta har skapat

svårigheter för yngre hushåll att

komma in på fastighetsmarknaden

och bidrar också till minskad rörlighet

på bostadsmarknaden.

Prisutvecklingen har också

stannat av. På årsbasis är småhuspriserna

i stort sett oförändrade

och när det gäller bostadsrätter

har priserna sjunkit med sex procent.

Det finns en ökad nervositet

på bostadsmarknaden. Industrifakta

räknar med ett fortsatt

avvaktande läge på marknaden

för bostadsrätter under ytterligare

en tid, vilket kommer att hålla tillbaka

nyproduktionen för denna

upplåtelseform det närmaste året.

Lokal överproduktion drabbar

även hyresrätterna på vissa orter.

Fortsättning på sid 38

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 37


Oändliga alternativ

för infärgning av trägolv,

gamla och nya,

i offentlig och privat miljö.

Kontakt för arkitekter & förvaltare:

Anders Håkansson

anders@welinoco.com

www.welinoco.com

ANNONS

Fortsättning från sid 37: ”Oroande signaler på byggmarknaden”

E-handeln – ett hot

mot traditionella lokaler

Byggaktiviteten när det gäller

privata och offentliga lokaler inklusive

industri och lager har också

mattats av, om än inte i samma

omfattning som bostadsbyggandet.

Volymen investeringar i

påbörjade ny- och ombyggnader

var under första halvåret i år tio

procent lägre jämfört med samma

period 2017. Det var främst de

privata lokalerna och industrin

som föll tillbaka medan de offentliga

investeringarna endast minskade

marginellt.

Ett positivt stämningsläge inom

både detaljhandeln och tjänstesektorn

samt låga vakansgrader

i kontorsbeståndet är faktorer

som påverkar byggandet positivt.

Samtidigt bromsar konjunkturen

in, och att nästan all tillväxt inom

detaljhandeln kan härledas till

e-handeln är ett faktum som är

oroande när det gäller efterfrågan

på traditionella butikslokaler.

Även här signalerar byggloven om

minskade nybyggnadsvolymer på

sikt. Under första halvåret i år hade

antalet beviljade bygglov för privata

lokaler minskat med fem procent.

Ombyggnad och underhåll

blir stötdämpare

Industrifaktas samlade prognos

för byggnadsinvesteringarna

under de närmaste tre åren är en

årlig nedgång med i genomsnitt

tre procent. Ingen dramatisk nedgång,

kan tyckas, men för den

enskilda leverantören eller entreprenören

kan utvecklingen bli just

dramatisk. Dels hänger det på

vilka sektorer och kundgrupper

man vänder sig till, dels vilken

geografisk marknad man agerar

på. Är man främst inriktad mot

aktörer som bygger lite exklusivare

bostadsrätter i till exempel

Stockholmsområdet blir marknadsutvecklingen

relativt skakig.

Samtidigt som nybyggnadsinvesteringarna

ser ut att falla tillbaka

med i genomsnitt fem procent

årligen 2018 – 20 agerar

ombyggnadsinvesteringarna och

den löpande underhållsaktiviteten

stötdämpare på marknaden. Enligt

Industrifakta väntas underhållsvolymen

växa svagt med en procent

årligen 2018 – 20 och ombyggnadsaktiviteten

med totalt fem

procent under samma period.

Gör-det-själv planar ut

Efterfrågan på golvmaterial påverkas

även av hushållens egna

inköp och ombyggnadsaktivitet.

Industrifakta beräknar att konsumenternas

köp av byggmaterial

har vuxit med lite drygt 15 procent

under den senaste femårsperioden.

Mycket tyder dock på att tillväxten

planar ut i år och Industrifakta

bedömer att tillväxten blir

marginella en procent per år 2018

och 2019 innan en nedgång kan

förväntas 2020, i takt med att tillväxten

i ekonomin bromsar in.

Sättningar i prisutvecklingen på

bostadsmarknaden har en dämpande

effekt samtidigt som stramare

kreditrestriktioner minskat

hushållens möjligheter till större

lånefinansierade renoveringar.

Samtidigt stimulerar det låga

ränte läget och den ökade sysselsättningen.

Marknadsutvecklingen för

bygginvesteringar och underhåll

är således en ganska splittrad

historia och den spretiga situationen

speglar det läge som marknaden

befinner sig i för tillfället.

Stark efterfrågan, rekordhöga

byggvolymer och skriande brist

på personal i kombination med

lokala överskott på nyproducerade

bostäder, fallande priser och svaga

signaler när det gäller bygglov.

Vi vet också av erfarenhet att den

svenska ekonomin och byggmarknaden

ofta påverkas av

drama tiska händelser i vår omvärld

eller till exempel av finanspolitiska

beslut, vilka kan förändra

spelplanen över en natt. Att det

kommer att ske i framtiden, det

vet vi, men när, varför och hur är

en fråga vi får återkomma till.

Jens Linderoth

Industrifakta AB

38 | GOLV TILL TAK | #7 - 2018


NOTERAT

nora ® GOLV

NÄR DU TÄNKER PÅ MILJÖ, INOMHUSKLIMAT OCH HÅLLBARHET.

70 ÅRS ERFARENHET MED PVC FRIA GOLV.

nora ® – ett val för en hållbar framtid.

www.nora.com/se

ANNONS

TRE NYA SPACKEL

Sika / Casco lanserar nu tre nya

spackel i sitt Casco Wall-koncept,

där man samlat alla sina

väggprodukter. Nyheterna är

Casco Spack Universal, Casco

Spack LV och Onefill Premium.

Casco Spack Universal är

tänkt att minska behovet av

antalet produkter, då det fungerar

både vid bredspackling och

små reparationer inomhus, ger

en fin yta och fyller som ett

mediumspackel.

Den andra nyheten, Casco

Spack LV, är ett våtrumsspackel

med bekant namn men med

vidareutvecklat innehåll. De

största förbättringarna jämfört

med den tidigare produkten

med samma namn är att den

nya är lättare att applicera, mer

högfyllande och krymper mindre

samt ger en finare yta. Både

Casco Spack Universal och

Casco Spack LV uppfyller kraven

för EC1, M1, BASTA och Byggvarubedömningen

samt finns i

Svanens databas. Casco Spack

LV är även bedömd i Sunda

Hus.

Utöver dessa två nyheter har

man även tagit fram ett lättviktsspackel

för större hål, Onefill

Premium. Produkten går att

använda för att laga hål på upp

till 50 millimeter på de flesta

underlag som till exempel trä,

tegel, metall, plåt, spånskiva

och betong.

Samtliga tre produkter säljs

i förpackningar om 250 milliliter

men Casco Spack LV och Casco

Spack Universal säljs även i

större förpackningar om fem

eller tio liter. ■

LÄTTA SKYDDADE FÖTTER

Mascot lanserar nu Mascot

Footwear Energy, en ny serie

skyddsskor och skyddsstövlar.

Fokus vid utvecklingen av de

nya skorna har varit låg vikt och

maximal flexibilitet, utifrån det

har man gjort samtliga materialval.

Resultatet ska vara lätta

skor med hög komfort. Skorna

har en extra böjlig framdel och

extremt stötdämpande material

i sulan. Samtliga skor är 100

procent metallfria med tåhätta

av komposit och spiktrampskydd

av avancerat textilmaterial,

vilket bidrar till att hålla vikten

nere men även till att skorna

leder varken värme eller kyla.

Alla skor i serien är godkända

enligt EN ISO 20345, har säkerhetsklass

S1P och har halkhämmande

sulor med non-markingegenskaper

så att de inte lämnar

märken efter sig. Skorna finns i

fyra stilar i två varianter vardera.

Två av de fyra modellerna, till

exempel skon på bilden, har en

elastisk yta av mjukt tyg som

omsluter foten och ger stöd.

Skorna i kollektionen är huvudsakligen

svarta med inslag av

grått, grönt och orange. ■

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 39


NOTERAT

NYHET!

ARTIGO GUMMIGOLV NU MED AKUSTIKBAKSIDA

SLITSTARKT AKUSTIKGOLV AV VINYL

VI ERBJUDER EN STOR VARIATION AV OLIKA AKUSTIKGOLV

DESIGNGOLV - GUMMIGOLV - PLASTGOLV - TEXTILA GOLV

www.falckdesign.com

ANNONS

TRE NYHETER – EN HELHET

Visual Code, Drawn Lines och

Native Fabric heter de tre senaste

nyheterna från Interface.

Visual Code är en matt kollektion

inspirerad av vårt moderna

high-tech-samhälle i kombination

med kärlek till naturliga

material, här tänkta att trots

högt tempo föra tillbaka dem

som vistas i lokalerna till nuet.

Sammanlagt består kollektionen

av tio mönster som

kom binerar just uttrycket hos

modern teknik med enkla mönster,

vävda tyger och mattor. I

kollektionen finns mönster som

påminner om en tillfällig glitch

på en monitor eller tråddragningarna

på ett kretskort. Allt går

att kombinera ihop till önskad

mix. Basen är grå, svart och

brun eller spräckligt svartvit.

Kollektionens färgtillskott står

Circuit Board Colourline för,

mönstret görs i en mängd starka

färger som till exempel gul,

magenta, röd, grön, blå och lila.

Den andra nyheten, Drawn

Lines, är en LVT-kollektion.

Här är mönsterbilden diskret

och lugn, tunna linjer rör sig

över plattorna och skapar ljusare

och mörkare partier utan synliga

upprepningar. Drawn Lines

finns i tio färgställningar från

varma till kalla där tunn metallisk

tråd tillför skimmer och djup.

Färgerna går huvudsakligen i

brunt, beige och grått förutom

två färgstarka inslag i form av

turkos och orange. Både Drawn

Lines och Visual Code tillverkas

i plankformat om 25 x 100 centimeter.

Den tredje nyheten, Native

Fabric, är även den en LVTkollektion.

Här har naturliga

textilier och dessas sammanflätade

mönster stått för inspirationen.

Färgskalan är jordnära

med toner som beige, brunt

och grått och även här bidrar

integrerade metalltrådar med

subtil variation. Sammanlagt

görs Native Fabric i åtta olika

kulörer i plattor om 50 x 50

centi meter. Samtliga nyheter

kan kombineras utifrån behov

och läggas integrerade som en

helhet utan skarvlister. ■

EVENTS AV

GOLVINTRESSE

BOSTADSRÄTTS MÄSSAN

Svenska Mässan

22 – 23 november

Göteborg

HEIMTEXTIL

8 – 11 januari 2019

Frankfurt

DOMOTEX

Hannovermässan

11 – 14 januari 2019

IMM

14 – 20 januari 2019

Köln

BAU

Messe München

14 – 19 januari 2019

STOCKHOLM FURNITURE &

LIGHT FAIR

Stockholmsmässan

5 – 9 februari 2019

DOMOTEX USA

Georgia World Congress

Center

28 februari – 2 mars 2019

Atlanta

FASTIGHETSMÄSSAN

Kistamässan

6 – 7 mars 2019

Stockholm

40 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #7 - 2018


NY SLIPSATS

I NY FÖRPACKNING

IMM-COLOGNE.COM

NOTERAT

Mapei lanserar nu nytt

innehåll i ny förpackning.

Plan R 180 heter deras

nya cementbaserade,

dammreducerade och

snabbtorkande slipsats.

− Plan R 180 kombinerar

de goda egenskaperna

hos betong bruk och

avjämningsmassa. Det

här är en produkt med bra

flytegenskaper som är

mycket lämpad för ingjutning

av värmekabel och

vattenrör. Den kan även

användas för gjutning i

badrum, privata garage,

på balkonger och i entréområden,

säger Mapeis

produktchef Espen Bothner.

Plan R 180 kan användas både för gjutning inom- och

utomhus men är främst avsedd för våtrum med eller utan

värme kablar där snabb härdning önskas. Den kan läggas

med ett membran under eller på de flesta ytor, både som

fast och flytande golv. Plan R 180 kan läggas i skikt om

10 – 80 millimeter. Golven kan beträdas efter två timmar

och är beläggningsbara efter sex timmar.

Produkten kan läggas manuellt eller med pump, alternativt

kan den levereras med pumpbil. Levereras den i säck

så kommer den i Mapeis nyutvecklade vattenavvisande

hybrid säck, framtagen för cement och andra fuktkänsliga

byggmaterial. Hybrid påsen består av kraftpapper och polyeten,

och har därmed plastpåsens motståndskraft mot fukt.

− Plan R 180 i en hybridpåse kommer att ha längre hållbarhet

än i vanlig papperspåse, poängterar Bothner. ■

co-located with:

UPPDATERAT GOLVLIM

SIKA / Casco har vidareutvecklat golvlimmet Casco Proff

Extra och lanserar nu Casco Proff Extra LE, en ny version

med betydligt lägre emissionsvärden än sin föregångare.

Casco Proff Extra LE accepteras i Byggvarubedömningen,

är M1-klassad och EC1 Plus-certifierad.

Limmet har en monteringstid på 20 minuter vid våtlimning

och mellan 20 och 80 minuter vid häftlimning. Produkten

ska vara lättapplicerad, ha bra klibb och vara snabbindande

med god vidhäftning. Den passar bra vid användning av

golvvärme och är lämplig för limning av de flesta typer av

PVC-, LVT- och textilgolvsbeläggningar. Casco Proff Extra

LE säljs i hinkar om tio liter. ■

THE INTERIOR

BUSINESS EVENT

14 – 20 januari 2019

Möt framtiden för ditt företag i Köln:

imm cologne ger dig de avgörande impulserna för en framgångsrik

start på året. Här är det enda stället där den internationella

inredningsbranschen har tillfälle att visa upp ett världsunikt urval av

möbler, accessoarer och inredningsdesign - perfekt avrundat med de

senaste trenderna och innovationerna till köket på LivingKitchen.

Upptäck den globala inredningsmarknaden i Köln med innovativa

inredningskoncept i alla dess aspekter.

ANNONS

BraMässor Sverige AB

P.O. Box 22 307

104 22 Stockholm

Tel: +46 (0) 76 714 50 33

marie.hemdal@bramassor.se

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 41


NOTERAT

DOMOTEX 2019

INFORMERAR. INSPIRERAR.

FÖRMEDLAR.

11–14 januari 2019

Hannover ▪ Tyskland

www.domotex.de/en/trade

LÄTTMONTERAD

ENTRÉMATTA

Gradus, som är en brittisk tillverkare av golvtillbehör, lanserar

nu en ny typ av entrématta som kallas Mat-in-a-Box och

som lätt kan klickas ihop till stora ytor. Den har textila torkytor

på en bärskena av svart, mjukgörarfri PVC. På undersidan

finns flexibla kuddar för ljuddämpning. Bärskenan och

textilytan är tillsammans tolv millimeter höga och 60 millimeter

breda. Textilytan finns i tre färger. En förpackning

innehåller totalt 16 längder om vardera två meter samt

kantprofil och stödstycke. Tillsammans ger detta cirka två

kvadratmeter färdig golvyta.

De enskilda sektionerna av mattan sågas av till önskad

bredd före montering. Den längd som blir över när man

kapat av rätt bredd, fortsätter man med på nästa rad. På

så sätt blir spillet minimalt. Mattprofilerna kan installeras

antingen i ett urtag i golvet eller monteras ovanpå befintligt

golv med hjälp av en ramprofil.

Mat-in-a-Box passar även för hjulburen trafik och har

testats för att motstå vikter på 100 kilo per hjul (400 kilo

över fyra hjul) eller mer än 30 000 passager. Dessutom har

produkten testats för halkbeständighet med hjälp av HSLramptest

(Health and Safety Laboratory) och gavs då

bedöm ningen ”låg risk för halkolyckor”.

Mat-in-a-Box lagerhålls av Duri. ■

Få en internationell marknadsöversikt och

ta reda på idag vad dina kunder vill ha imorgon.

Nätverka och låt dig inspireras. Bakom

huvudtemat CREATE'N'CONNECT, som avspeglar

megatrenden uppkoppling, döljer sig spännande

produktpresentationer, samtal och mycket mer.

ANNONS

42 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #7 - 2018

Trade Fair Agency AB · Tel: 070 306 28 14 · info@tradefairagency.se


YRKES - EM I BUDAPEST AVGJORT

I Yrkes-EM som gick i slutet av september tävlade Hampus Andersson i golvläggning och Agnes

Grandin i plattsättning. De vann visserligen inte, men gjorde ändå en beundransvärd insats.

Europamästerskapen i yrkes tävlingar, även

kallat Euroskills, gick av stapeln 26 – 28 september

i Budapest. Liksom vid den tidigare

upplagan i Göteborg blev det publiksuccé med

runt 100 000 besökare under de tre tävlingsdagarna.

500 tävlande från 28 länder gjorde

upp om medaljer i ett 40-tal olika yrken. Sverige

ställde upp med en trupp på 32 tävlande som

representerade 27 olika yrken.

Italiensk seger efter tre tävlingsdagar

Precis som i Göteborg var golvläggning ett av

de representerade yrkena. I golvläggning ställde

totalt sex tävlande upp och Sveriges representant

var Hampus Andersson från ENE Golv.

Under de tre tävlingsdagarna klarades fem

olika moment av, som utfördes i separata

moduler. I tre av modulerna lades ytmaterialen

trä, linoleum och textil i olika mönster efter

givna ritningar. I de två återstående modulerna

blev de tävlande bedömda och poängsatta i

momenten golv avjämning respektive svetsning

av linoleum. Ett delmoment var också att

göra en ritning för inskär ning av ett objekt, inför

linoleumläggningen.

Efter de tre tävlingsdagarna enades domarna

till slut om att Andreas Klammer från Italien

skulle stå som vinnare. Öster rikaren Benjamin

Schindelars knep andraplatsen och Tony

Ferrandez från Frankrike slutade trea. I en

mycket jämn tävling där det kunde ha slutat

hur som helst kom Hampus till slut på femte

plats. Han hade bara 21 poäng upp till bronsplatsen

som krävde 705 poäng.

Hampus Andersson i färd med att lägga parkett i mönster, det svåraste momentet under tävlingarna

tyckte han.

Foto: Michael Gustafsson

Bra stöd från arbetsgivaren

– Det var tre riktigt intensiva, men mycket

roliga tävlingsdagar, säger Hampus. Svårast

var parketten och att få till alla vinklar under

tidspress. Jag trodde att prestationen skulle

ge en bättre placering. Det är de små marginalerna

som avgör och den här gången hade jag

dem inte på min sida.

ENE Golv, där Hampus arbetar, har ställt

upp mycket både inför och under tävlingen.

Hampus har bland annat fått möjlighet att

träna inför tävlingen på arbetstid.

– Vi vill ta vårt ansvar för att får fler unga att

intressera sig för yrket, säger Mattias Eriksson,

vd på ENE Golv. Vi vill också visa att vi är ett

företag som satsar på våra anställda. Vi ser det

som en investering för framtiden.

Euroskills genomförs vartannat år och nästa

gång i Graz, Österrike, kommer Sverige att

representeras av Lisa Nilsson från Ekenhuset

i Stockholm i golvläggningstävlingen.

Svensk tävlande även i plattsättning

Även i plattsättning fick vi se svenskt deltagande

i form av Agnes Grandin från Piteå.

Också i plattsättningstävlingen var det mycket

hård konkurrens om place ringarna. På första

plats hamnade Julien Martinet från Frankrike,

på andra Samuel Birk Axelsen från Danmark

Agnes Grandin tävlade i plattsättning där det liksom i golvläggningstävlingen var mycket hård konkurrens.

och trea blev Cedrik Knöpfle från Tyskland.

Agnes hamnade till slut på en åttonde plats.

Agnes arbetar på Nordisk Akustik & Klinker,

NOAK. Markus Johansson, vd på NOAK, anser

att Agnes deltagande är till fördel för företaget.

– Vi är stolta över att ha haft en representant

i Yrkes - EM, säger Markus. Det är såklart också

ett bra sätt för oss att synas och att kunna

rekry tera ungdomar till branschen. Agnes driv

och framåt anda tillsammans med att hon är en

riktigt duktig plattsättare har tagit henne till EM.

Enkelt att arrangera skoltävlingar

Det finns också tävlingar på lokal nivå i form av

skoltävlingar som arrangeras av gymnasieskolor.

Under oktober hålls bland annat en

tävling på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge

utanför Stockholm.

Som vi informerat om tidigare i Golv till Tak

finns färdigformulerade tävlingsuppgifter på

constructionskillssweden.se. Där finns mer

information och hur man gör för att anmäla

sin egen skola. Där finns bedömningsmallar,

ritningar för tävlingsmoduler och tips på förberedelser.

Alla skolor kan använda sig av

samma koncept, och med det här underlaget

är det enkelt att arrangera tävlingar. Skoltävlingarna

vänder sig främst till årskurs 3 och de

ligger till grund för uttagning till Yrkes-SM.

Patrik Nordahl

Foto: Michael Gustafsson

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 43


GOLVVÅRD PÅ STÄDMÄSSA

På Kistamässan i norra Stockholm hölls rengöringsmässan Clean & Facility 2–3 oktober.

På mässan vände sig de båda GBR-företagen Bona och Welin & Co till besökarna med

budskapet om att underhåll och renovering är både lönsamt och resurssnålt.

Anders Håkansson, Welin & Co, utmanar besökarna med sin kaxiga fråga.

Nytt system

Bona presenterade sitt nya

system, Bona Care, för renovering

av plast-, gummi- och linoleumgolv,

det som beskrevs i

förra numret av Golv till Tak. Målgruppen

här var främst stora städfirmor

som kan ta upp detta som

en del av sitt serviceutbud. Bona

Care är ett totalkoncept med allt

från rengöring och nollställning av

befintliga golv till renovering och

framtida underhåll.

– Inställningen hos besökarna

var avvaktande men intresserad,

säger Anders Andersson i Bonas

monter. Man skulle gå hem och

räkna på kammaren på vad det

hela innebär både ekonomiskt

och personalmässigt. Det är ju ett

system som även kräver utbildning,

så det måste också tas med

i beräkningen.

Folkbildning?

Hos Welin & Co satte man självklart

fokus på underhåll av trägolv.

Under den kaxiga rubriken Vi vet

hur man sköter hårdvaxade &

oljade golv. Vet du? fanns Anders

Håkansson och Camilla Wedelin

Roos från Welin & Co beredda

i montern för att svara på frågor.

– Skylten gör att folk stannar

till och blir intresserade, säger

Anders. Kunskapsnivån är dock

mycket varierande och många kan

till och med bli förvånade över att

man ska vara sparsam med vatten

på trägolv! Så vi betraktar det här

som ren folkbildning.

”Rent” vatten, robotar

och fogborstar

Annat som fanns att beskåda var

olika leverantörer av ”rent” vatten.

Det vill säga olika sätt att filtrera

och förbättra vattnets rengörande

egenskaper – trenden är ju allmänt

bort från städkem till rengöring

enbart med vatten.

Tyska städmaskinstillverkaren

Hefter hade en stor robotmaskin

som gick sina vändor på ingångsplanet

– också en utveckling på

gång. Fler och fler tillverkare

lanserar robotar i stort format.

Från det stora till det lilla – att

rengöra kakelfogar. Olika system

för att rengöra kakelfogar visades.

Bland annat ett kinesiskt med

namnet Grout Gator där man

kunde ställa in fogborstarnas

avstånd så att de stämmer med

det aktuella kaklets bredd.

Thomas Åkerblad

NY LVT-KOLLEKTION

Ehrenborg lanserar nu sin nya

LVT-kollektion Elegant Wood.

Den består av åtta olika trämönster

under varumärket Nordic Flooring.

Ett modernt och hög kvalitativt

golv för miljöer som hotell, kontor,

butiker, bostäder och sjukhus

tack vare det starka slitskiktet på

0,7 millimeter. Golvet är dessutom

helt fritt från ftalater.

Slitage klassning enligt EN 685

är 23, 34, 42 och totaltjockleken

är 5,0 milli meter.

Tillsammans med Elegant Wood

lanseras även fyra andra träkollektioner

och fyra nya stenkollektioner.


REPARATIONSPASTA I TUB

Welin presenterar nu en reparationspasta

i tub för hårdvaxoljade

ytor, Osmo 3080 Reparationspasta

med hårdvaxolja. Den är

avsedd för små reparationer och

underhåll av hårdvaxoljade ytor

inomhus, till exempel golv.

Den färglösa reparationspastan

är baserad på naturliga vegetabiliska

oljor och vaxer. Den lilla

tuben är smidig att förvara och ta

med. Reparationspastan appliceras

enkelt på den skadade ytan, tunt i

fiberriktning med Osmo Easy Pad

luddfri trasa, eller med spackel vid

behov.

75 gram räcker till två – tre

kvadrat meter träyta och efter

åtta – tio timmar är ytan torr och

kan användas. ■

44 | GOLV TILL TAK | #7 - 2018


”HÄR KOMMER VI ATT STANNA”

När Golvbolaget flyttade sin verksamhet från Arlöv till Malmö sparades inte på krutet. Den nya

fastighetens personalytor är inte bara smakfullt inredda, vd Marcus Reineholm ville också med

golvmaterial och möbler skapa en hemkänsla både för personal och besökare.

Golvbolagets mässingsskylt lyser

kaxigt vid entrén till den 1 400

kvadratmeter stora fastigheten.

Huset som består av en lägre

byggnadsdel på 400 kvadratmeter

avsedd för personalen och en

högre del på 1 000 kvadratmeter

för lagerdelen, stod inflyttningsklart

6 juni i år.

Ӏr intresserad

av inredning och design”

I entrén välkomnas besökaren av

en äkta mossvägg, konserverad

och ska hålla, enligt Marcus

Reine holm. Längre in ligger verksamhetens

hjärta, en generös

yta, som ett vardagsrum med

köksavdelning, matrum och

avkopplingshörna. Stora glaspartier

med indelade ramar i

svartbetsad ek avskärmar

kontors ytor och konferensrum.

I Marcus Reineholms kontorsrum

täcks golvytan av en gråsvart

mönstrad textilplatta, Reform

Memory Ecotrust, 50 x 50 centimeter

från Egetæpper. Likadana

textilplattor återfinns i den sammanhängande

kontorsdelen där

arbetsledarna sitter, samt i ekonomiavdelningen.

De svarta skrivborden

och kontorsmöblerna

matchar på ett elegant sätt textilgolven.

I vds rum står dessutom en

rostbrun stolsgrupp och två mindre

kopparbord som genom en öppen

dörr medvetet leder blickarna till

den heltäckande rostbruna eller,

om man så vill, den kopparfärgade

textilmattan i konferensrummet.

Textilmattan, Van Besouw, kommer

från Dahl Agenturer i Stockholm.

Mattan återkommer i

samma kulör, nu langetterad,

som en solitär i ”vardagsrummets”

loungehörna.

– Jag är intresserad av inredning

och design och här hänger

allt samman från väggfärg och

golvmaterial till möbler, textilier

och lampor. Flera möbler är också

måttanpassade, som våra skrivbord

i svart ek, säger Marcus

Reine holm.

Ville ha

en inbjudande samlingsplats

Själv växte han i stort sett upp

med företaget som hans far

Göran Johansson startade 1976,

Verksamhetens hjärta – en generös yta, som ett vardagsrum med köksavdelning, matrum och avkopplingshörna.

Matbordet är specialritat liksom den stora svarta boxen som innehåller exempel på olika golvmaterial.

Golvbolagets mässingsskylt lyser kaxigt vid entrén till den 1 400 kvadratmeter stora fastigheten som man har all anledning

att vara stolt över.

samma år som han själv föddes.

År 2014 tog Marcus Reineholm

över ägarskapet från att varit delägare

sedan 2009.

Även om intresset för design är

stort anlitade han inredningsbyrån

Rumrum för att i samarbete inreda

företaget. Matbordet är specialritat

av Rumrum liksom den stora

svarta boxen som står mitt i det

öppna rummet och innehåller

exem pel på olika golvmaterial.

Att måna om personalen är

viktigt och Marcus Reineholm

ville ha en inbjudande samlingsplats

där de anställda kunde

mötas exempelvis på morgonen

för en fika och samtal. Rummets

inredning skulle samtidigt vara

anpassad för events och möten

utanför arbetstid. Sammantaget

blev det en inredning som ger ett

ombonat intryck.

– Jag ville inte ha något stereotypt

utan mer en hemkänsla. Jag

behöver representera emellanåt

och istället för att boka in oss på

ett konferenshotell eller liknande,

har vi satsat här.

På golvet ligger norsk skiffer

från Offerdal, ett material som

fortsätter i gångstråket, in i det

öppna kopieringsrummet, ja ända

in på toaletterna. Ute på lagret,

med dubbel takhöjd och där ljuset

når långt in i lokalen, råder strikt

ordning. Här kan företagets transportbilar

köra in och här finns

också ett arkiv med alla dokument

som sparats under åren.

Golvbolagets personalstyrka

består idag av 30 personer.

– Vi sköter alla transporter

själva. Behöver vi fler golvläggare

än de tjugo vi har, hyr vi in. Jag

tycker att personalstorleken räcker

så här i dagsläget. Jag tycker vi

fått en fantastisk fastighet för oss

alla och här kommer vi att stanna,

säger Marcus Reineholm.

Christina Adlers

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | 45


GBR GOLVKONTROLL 2.0

– EN FÖRBÄTTRAD VERSION

GBR har tagit fram systemet GBR Golvkontroll för att förenkla dokumentation av för- och

egenkontroller. Systemet har nu uppdaterats, vilket innebär en del förbättringar.

GBR Golvkontroll är ett praktiskt

hjälpmedel tillgängligt för samtliga

GBR-anslutna entreprenadföretag.

Där kan man enkelt dokumentera

såväl förutsättningar inför

golvläggning (förkontroll) som sitt

eget arbete (egenkontroll). Det går

snabbt att registrera uppgifterna,

antingen i dator eller mobil. När

alla uppgifter är ifyllda skapas

automatiskt en PDF som sparas

i systemet. Man kan bifoga foton

och kommentarer som bilaga i

PDF-erna. Dokumenten kan sedan

skickas per e-post direkt till beställaren.

Snabbare och

lika i dator och mobil

Den nya versionen fungerar mer

eller mindre på samma sätt som

den tidigare, men innehåller följande

förändringar:

• Systemet är detsamma i dator

och mobil.

• Snabbheten har ökats och

designen förbättrats.

• Alla företagets kontrolldokument

(för- och egenkontroller)

är tillgängliga i både dator och

mobil.

• Arbetsledaren kan lägga upp

rumsnamn för att underlätta för

montörerna.

• Behörighetsnivåer har införts.

Det finns nu en ”administratörsbehörighet”

(full behörighet)

och en ”montörsbehörighet”

(endast möjlighet att skapa föroch

egenkontroller). Inloggning

med samma uppgifter som till

GBRs medlemssidor ger administratörsbehörighet.

Inloggning

med en inloggningskod

ger montörsbehörighet. Samtliga

anställda kan få en personlig

kod.

Den som redan använder mobilappen

behöver uppdatera appen

för att kunna använda den nya

versionen, men uppdatering sker

ofta automatiskt. Tidigare sparade

projekt och dokument följer självklart

med till den nya versionen.

Enkelt att komma igång

Det är enkelt att komma igång

med att använda GBR Golvkontroll.

Så här kan man göra:

1 Se till att montören har GBR

Golvkontroll installerad på

mobilen. Den finns att ladda ner

gratis i Appstore och Google

Play.

2 Montören loggar in i mobilappen

med en inloggningskod.

Arbets ledaren kan hitta koden

på golvbranschen.se.

3 Arbetsledaren registrerar ett

projekt, det vill säga fyller i

uppgifter om beställare och

projekt, i webbappen på golvbranschen.se.

4 Montören dokumenterar en föreller

egenkontroll för projektet

direkt ute på arbetsplatsen. Det

går nu också att dokumentera

för- och egenkontroller på datorn

i webbappen.

5 Dokumentationen sparas i en

PDF med foton och kommentarer

bilagda.

Det finns en utförlig guide och en

instruktionsvideo på Golvbranschens

medlemssidor.

Viktigt att

dokumentera arbetet

GBR Golvkontroll togs fram för

att underlätta för golvföretag att

dokumentera förutsättningar, det

utförda arbetet och olika omständigheter

däromkring. Det görs i

appen genom för- och egenkontroller.

Förkontroll

Det är viktigt att dokumentera och

skriftligt meddela sin beställare

om förutsättningarna avviker mot

det som är avtalat. Enligt AB 04

kap 2 § 9 är entreprenören skyldig

att utan dröjsmål underrätta motparten

bland annat om de verkliga

förutsättningarna skiljer sig från

de avtalade, ifall entreprenören

upptäcker avvikelsen. Om entreprenören

inte upplyser om avvikelser

kan han bli ersättningsskyldig

för den skada som uppkommer

till följd av underlåtelsen.

Egenkontroll

Att dokumentera sitt eget arbete

genom en egenkontroll är viktigt

som bevissäkring och kan vara

avgörande vid en eventuell tvist.

Man har då ett underlag som kan

styrka att det man utfört har

gjorts rätt.

Patrik Nordahl

ANNONS

Trappnos med både kontrast och halkskydd – även över kanten!

Nytt inlägg med förbättrade egenskaper,

finns i Standard Interior & Nya Xtra Grip

27 olika utförande och 25 olika kontrastkulörer

Vill du veta mer -

besök www.graduseurope.se

Ny unik klicklåsning som

håller inlägget på plats

passar med det superstarka

trappnoslimmet Gradus Grip

46 | GOLV TILL TAK | #7 - 2018


GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Folkungagatan 122

116 30 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Mats Tingstam

Carina Vässblad

JURIDIK: Anders Wallin

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Malin Bergström

JUBILEUM OCH INVIGNING

HOS EHRENBORG

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Björn Törnquist

Welin & Co AB

Tel: 08 - 544 104 41

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Daniel Hägg

Jannes Golv i Hudiksvall

AB

Tel: 0650 - 177 60

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

70-årsjubileum och nya lokaler gav anledning till en festlig kväll hos Ehrenborg med hög stämning och många gäster.

Det rör sig hos Ehrenborg –

med nya ägare, nya lokaler och

starten på företagets åttonde

decennium.

Verkställande direktören

Jörgen Warsell tittar helst

framåt i kalendern, men visst

är det värt att fira företagets

70 år i växande verksamhet.

Det var 20 september som

Ehrenborg samlade kunder,

föreskrivare och medarbetare

till festlig invigning av de nya

lokalerna i Mölndal. Här finns

PRENUMERERA!

En årsprenumeration på

Golv till Tak kostar bara

380:- (exkl moms) och då

får du åtta välmatade och

intressanta nummer av

tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu och

beställ idag!

rika möjligheter till presentation

av kollektioner, ett stort rationellt

lager för effektiv distribution

och smakfullt och praktiskt

inredda lokaler för dagens vanliga

arbete.

Att Ehrenborg också firade

jubileum gav anledning till att

bjuda in även representanter

för familjen Ehrenborg, som en

gång lade grunden till det framgångsrika

företaget. De kunde

berätta om hur det lilla företaget

kom att växa till en betydande

KÖPER GOLVPROFFSBUTIKEN

Svegab Växjö meddelar att företagsgruppen

där man ingår och

som ägs av Storskogen Invest,

nu köper Golvproffsbutiken i

Stockholm.

I företagsgruppen ingår redan

Svegab i Malmö, Svegab i

Växjö, Fredbergs Golvgrossist

i Skövde, Golv och Byggterminalen

i Norrköping samt Norrköpings

Plattsättning. I och med

köpet av Golvproffs butiken,

spelare i golvbranschen. Jörgen

Warsell kunde berätta att det

inte slutat växa och att verk sam -

heten kommer att fortsätta som

tidigare även efter att Kährs tagit

över ägandet, men med större

styrka i en ny organisation.

Det blev en festlig kväll hos

Ehrenborg AB, som nu går in i

ett nytt decennium. Mingel,

mat, musik och bubbel i glasen.

Stämningen var hög.

Magnus Rönnmark

som har anläggningar i Västberga

och i Infra City, utvidgar

företagsgruppen nu verksamheten

till Stockholmsområdet.


AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm

Tel 08-702 3090

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3099

Christoffer Lundkvist 08-702 3092

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093

#7 - 2018 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 47


GOLVGROSSISTEN FÖR PROFFS


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Folkungagatan 122

116 30 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Inget mer smygande

ETT GOLVLIM FÖR TYSTA TRÄGOLV

Till skillnad från vanliga vattenbaserade parkettlim är Maxi Bond Parquette baserat på avancerad Axios

Tri-linking Technology. Resultatet är ett golvlim med fördelar för alla:

- Golvläggaren får ett lättarbetat och tidsbesparande lim för alla typer av parkett och krävande underlag.

- Slutanvändaren får ett tyst och luktfritt golv med lång livstid, som kan beträdas omedelbart.

Axios Tri-linking Technology:

Ljuddämpande

- tystare golv att gå på

Inbyggd flexibilitet

- följer trägolvets

naturliga rörelse

Smidig, lättarbetad

konsistens - sparar

arbetstid

Fuktresistent - golvet kan läggas

redan innan betonggolvet

torkat helt

Certifierat med M1 och EC1 Plus

- garanterar låga emissioner

och bättre arbetsmiljö

Ger luktfri miljö och golvet

kan användas direkt

Lång livstid

- lagt golv ligger!

Fungerar med värmegolv

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!