26.01.2019 Views

Golv till Tak #2-2017

Det här numret handlar om rekrytering ur en rad olika aspekter och innehåller dessutom ett stort reportage från Möbelmässan i Stockholm i februari. Golvläggare behövs även imorgon – de gör ett viktigt jobb. Men det är svårt att rekrytera nya, det vittnar många om. Fast de som väljer att bli golvläggare tycks ofta vara mycket nöjda med sitt yrkesval. I den här tidningen har vi talat med en ung golvläggare som snart är klar för sitt yrkesbevis, med golvläggarelever som går utbildningen i gymnasieskolan och med en nyanländ syrisk plattsättare som snabbt funnit sig tillrätta yrkesmässigt i Sverige. Om hur de upplever yrket och kraven, om hur de ser på sin framtida karriär och så vidare. Vi har också tittat på rekryteringsfrågan ur ett företagarperspektiv. Vi kan alltså bjuda på en hel del intressant läsning.

Det här numret handlar om rekrytering ur en rad olika aspekter och innehåller dessutom ett stort reportage från Möbelmässan i Stockholm i februari.

Golvläggare behövs även imorgon – de gör ett viktigt jobb. Men det är svårt att rekrytera nya, det vittnar många om. Fast de som väljer att bli golvläggare tycks ofta vara mycket nöjda med sitt yrkesval.

I den här tidningen har vi talat med en ung golvläggare som snart är klar för sitt yrkesbevis, med golvläggarelever som går utbildningen i gymnasieskolan och med en nyanländ syrisk plattsättare som snabbt funnit sig tillrätta yrkesmässigt i Sverige. Om hur de upplever yrket och kraven, om hur de ser på sin framtida karriär och så vidare.

Vi har också tittat på rekryteringsfrågan ur ett företagarperspektiv. Vi kan alltså bjuda på en hel del intressant läsning.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 46 | PRIS SEK 60 | NR 2 <strong>2017</strong><br />

Möt Andreas<br />

Lindström<br />

<strong>Golv</strong>läggarlärling som<br />

talar varmt om både<br />

yrket och branschen<br />

Förväntningar<br />

från företagarna<br />

Förväntningar<br />

från blivande golvläggare<br />

Nyanländ:<br />

Adham blev snabbt<br />

en i gänget<br />

TEMA:<br />

Rekrytering<br />

Möbelmässan<br />

# 2 / 17


BerryAlloc har nöjet att<br />

presentera ett för marknaden<br />

helt nytt unikt våtrumsgolv!<br />

Kollektionen heter Aqualine och består av 14 dekorer.<br />

Dekorer som är mycket trendriktiga och stilen känns igen<br />

från BerryAllocs övriga moderna sortiment av golv.<br />

Tjockleken på produkten är 2,2 mm med 0,7 mm:s slitskikt<br />

vilket gör att den även passar väl i tuffa offentliga miljöer<br />

med krav på klassning 34 och 43.<br />

Den unika uppbyggnaden av konstruktionen gör mattan<br />

stabil och samtidigt mycket smidig och formbar vid golvläggning.<br />

Självklart finns färganpassad svetstråd <strong>till</strong> dekorerna.<br />

För mer information om produkten samt <strong>till</strong>handahållande<br />

av prover, kontakta din lokala SGD-distributör!<br />

Aqualine<br />

VINYL ROLLS<br />

FREDBERGS SKÖVDE 0500-27 27 93 • GOLVGROSSISTEN FALUN 023-79 36 60 • GOLV & BYGG NORRKÖPING 011-28 59 90<br />

SVEGAB MALMÖ 040-140 880 • SVEGAB VÄXJÖ 0470-606 30 • UMEÅ GOLVCENTER 090-18 18 86


INNEHÅLL 2 /17<br />

2 Möt Andreas Lindström – golvläggarlärling som talar varmt om både yrket<br />

och branschen<br />

6 Företagarna: Viljan är viktigast<br />

7 Nya metoder i "jakten" på golvläggare<br />

8 Detta förväntar sig blivande golvläggare av arbetsgivaren<br />

12 "Adham blev snabbt en i gänget"<br />

16 Möbelmässan – Sveriges stora golvmässa<br />

21 <strong>Golv</strong>avjämning<br />

23 Fortsätt att tala om det!<br />

25 GBR <strong>Golv</strong>kontroll förenklar arbetet<br />

28 Noterat<br />

31 <strong>Golv</strong>branschen & -företagen<br />

2<br />

12<br />

MORGONDAGENS<br />

GOLVLÄGGARE<br />

<strong>Golv</strong>läggare behövs även imorgon<br />

– de gör ett viktigt jobb. Men det<br />

är svårt att rekrytera nya, det vittnar<br />

många om. Fast de som väljer<br />

att bli golvläggare tycks ofta vara<br />

mycket nöjda med sitt yrkesval.<br />

I den här tidningen har vi talat<br />

med en ung golvläggare som snart<br />

är klar för sitt yrkesbevis, med<br />

golvläggarelever som går utbildningen<br />

i gymnasieskolan och med<br />

en nyanländ syrisk plattsättare som<br />

snabbt funnit sig <strong>till</strong> rätta yrkesmässigt<br />

i Sverige. Om hur de upplever<br />

yrket och kraven, om hur de<br />

ser på sin framtida karriär och så<br />

vidare.<br />

Vi har också tittat på rekryteringsfrågan<br />

ur ett företagarperspektiv.<br />

Vi kan allstå bjuda på en hel del<br />

intressant läsning. Och har ni<br />

kommentarer är ni så välkomna<br />

att höra av er!<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

16<br />

OMSLAGSBILD: Tarketts monter på Möbelmässan<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Stockholm. TEL: 08-34 03 05. E-POST: gtt@informa.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Ineko AB, Stockholm<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


Möt<br />

ANDREAS LINDSTRÖM<br />

– golvläggarlärling som talar varmt<br />

om både yrket och branschen<br />

Andreas Lindström, 23, från Stockholm är golvläggarlärling och går sista terminen<br />

på det treåriga program som Ekenhuset lagt upp. Andreas är en av de eftertraktade<br />

ungdomar som är med om att säkra återväxten i branschen. Vi bad honom berätta<br />

om det yrkesval han gjort och om hur det är att jobba som golvläggare.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Bo Lennholm<br />

› ANDREAS LINDSTRÖM<br />

förbereder dagens<br />

läggning av kubbgolv<br />

i ett kontorshus in<strong>till</strong><br />

Globen i Stockholm.<br />

Han slår en startlinje<br />

en bit från ena väggen<br />

i det utrymme som<br />

ska få kubbgolv – ett<br />

kök och en personalmatsal.<br />

Andreas Lindström, tränings- och<br />

crossfitintresserad blivande golv läggare<br />

bor och är uppvuxen i Tullinge<br />

söder om Stockholm. Efter gymnasiet<br />

hade han siktet inställt på att bli<br />

VVS-montör men bland annat svårigheten<br />

att få en lärlingsplats gjorde<br />

att de planerna övergavs.<br />

YRKESBEVIS TILL VÅREN<br />

OCH SEDAN SÄKERT JOBB<br />

Andreas funderade vidare kring än<br />

det ena och än det andra och så småningom<br />

föll valet på att bli golvläggare.<br />

Kombinationen av varierande<br />

arbetsuppgifter i ett kvalificerat hantverk<br />

var en av de faktorer som avgjorde<br />

valet att bli golvläggare. Ett<br />

yrke som Andreas Lindström nu, efter<br />

nära tre års utbildning håller på att<br />

växa in i och trivs bra med. Till våren<br />

är han klar med lärlingsprogrammet<br />

och kan då blicka <strong>till</strong>baka på en gedigen<br />

utbildning som omfattar totalt<br />

cirka 5 800 timmar. På tampen, före<br />

slutligt utfärdat yrkesbevis väntar<br />

också en webbaserad teorikurs.<br />

När allt är avklarat kan Andreas<br />

lugnt se fram mot jobb och fast anställning.<br />

Branschen behöver folk och<br />

det råder brist på duktiga golvläggare.<br />

I en enkät från i fjol sade hela 80 procent<br />

av de anslutna företagen i <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, att de behöver nyanställa<br />

inom ett år.<br />

Vi frågade Andreas:<br />

– Hur upplever du att dina lärlingsår<br />

och utbildningen har varit?<br />

– Det har varit en bra och målinriktad<br />

lärlingstid. Konkret och bra<br />

planerat ända från start. Det var rätt<br />

in på ett bygge och börja lära sig yrket<br />

redan från första dagen. Ett första<br />

uppdrag var att lägga linoleumgolv,<br />

vilket blev en direktspark in i hetluften.<br />

Men mycket i början var väl<br />

mer elementärt, <strong>till</strong> exempel att lära<br />

sig slipa och dammsuga – det var det<br />

man lärde sig först.<br />

DEN HÄR DAGEN<br />

LÄGGER HAN KUBBGOLV<br />

När <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kommer på besök<br />

arbetar Andreas på ett större ombyggnadsprojekt<br />

i ett kontorshus invid<br />

Globen i Stockholm. Det pågår ombyggnad<br />

och golvarbeten med olika<br />

innehåll, allt från att man lägger textilgolv<br />

över stora kontorsytor <strong>till</strong> mer<br />

nischade uppgifter. Andreas är för<br />

dagen upptagen med att lägga kubbgolv<br />

i kök och personalmatsal på ett<br />

av våningsplanen.<br />

Andreas kämpar på med att lägga<br />

kubbgolvets prefabricerade stavar på<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


Ett kul och varierande<br />

jobb. Och<br />

”ett kvalificerat<br />

hantverksyrke i<br />

en bransch med<br />

väldigt öppen<br />

och fin anda.<br />

Så tycker Andreas Lindström om sitt val<br />

att bli golvläggare.<br />

UTBILDNING<br />

Utbildning <strong>till</strong> golvläggare finns inom gymnasieskolan, byggoch<br />

anläggningsprogrammet inriktning husbyggnad. Efter<br />

gymnasie utbildningen söker man färdigutbildning/lärlingsanställning<br />

i ett företag. Efter cirka 2,5 år som lärling gör<br />

man ett yrkesteoretiskt prov. När det blivit godkänt får man<br />

sitt yrkes bevis.<br />

Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen<br />

företags förlagd, det vill säga anställning som traditionell<br />

lärling i ett företag. Då läser man in den teoretiska delen<br />

av utbild ningen genom ett särskilt distansstudie paket.<br />

ARBETSMARKNAD<br />

Arbetsförmedlingen bedömer att golvläggare har mycket<br />

goda möjligheter att få arbete. Även på fem och tio års sikt<br />

väntas möjligheterna <strong>till</strong> arbete vara fortsatt goda. Bostadsbyggandet<br />

har ökat kraftigt de senaste två åren och väntas<br />

ligga på en fortsatt hög nivå det kommande året. Även<br />

byggandet av lokaler och anläggningar väntas öka.<br />

› ANDREAS LINDSTRÖM är lärling på Ekenhuset och räknar med att få sitt yrkesbevis i vår.<br />

Han trivs med sitt jobb som han beskriver som kul och varierande.<br />

rätt sätt och det är inget man gör<br />

som nybörjare. En startlinje slås<br />

50 – 100 centimeter ut från vägg. Därefter<br />

monteras rätskiva alternativt<br />

startbräda längs startlinjen. Eller som<br />

Andreas något lakoniskt uttrycker sig<br />

angående det arbetet:<br />

– Det gäller att se <strong>till</strong> så att ett kubbgolv<br />

inte plötsligt börjar dra åt fel håll,<br />

för då har man fått verkligt stora problem<br />

…<br />

OMVÄXLANDE JOBB<br />

I SKIFTANDE MILJÖER<br />

Men just variationen i fråga om material<br />

och arbetsmoment och de ständigt<br />

skiftande miljöer som man jobbar<br />

i är återkommande exempel på<br />

fördelar med golvläggaryrket som<br />

Andreas Lindström lyfter fram.<br />

– En riktigt bra sak är att man hela<br />

tiden roterar mellan olika arbetsplatser<br />

och olika typer av uppdrag och<br />

material. Ibland är det kortare inhugg,<br />

kanske endagsjobb och andra<br />

gånger väsentligt längre projekt. De<br />

golvläggare som jobbade på <strong>till</strong> exempel<br />

Mall of Scandinavia var där i flera<br />

omgångar över två <strong>till</strong> tre års tid.<br />

– Vad är allra roligast att jobba<br />

med?<br />

– Personligen tycker jag att plast-<br />

mattor är ganska kul att pyssla med.<br />

Man kan göra så mycket med plast,<br />

även design- och kompositionsmässigt.<br />

Textilgolv är också trevliga att<br />

jobba med.<br />

– Finns det moment och material<br />

som inte är riktigt lika kul?<br />

– Nja, det skulle väl vara en halv<br />

reservation för olika typer av miljömattor<br />

och PVC-fria miljögolv. Det<br />

är material som kräver att man är<br />

väldigt försiktig vid golvläggningen.<br />

Miljögolven spricker lätt i övergången<br />

mellan golv och vägg. Om mattan<br />

sitter det minsta lilla fast i väggen så<br />

trycker man lätt igenom. En annan<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 4<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 3


› FORTSÄTTNING<br />

från sid 3:<br />

Möt Andreas Lindström<br />

› ANDREAS KAN VARA<br />

nöjd med dagens<br />

insats – kubbgolvet<br />

ser fint ut. Nästa dag<br />

blir det kanske något<br />

helt annat han jobbar<br />

med, som linoleum,<br />

textilgolv eller kanske<br />

våtrum.<br />

utmaning med miljögolv är att svetsade<br />

skarvar kan samla smuts. Och<br />

det kan även uppstå en missfärgning<br />

i skarvarna som ger intryck av smuts.<br />

SKULLE ABSOLUT<br />

REKOMMENDERA YRKET<br />

– Hur är det med ergonomi och fysiska<br />

påfrestningar i jobbet som golvläggare?<br />

Är det ett tungt jobb?<br />

– Ja vars, det kan vara lite tungt<br />

men inte jättetungt. Mycket beror på<br />

hur man lägger upp jobben, och hur<br />

man <strong>till</strong>ämpar teknik och yrkesvana.<br />

Visst ingår en hel del knägående men<br />

man lär sig variera olika typer av<br />

arbets moment. Och bra knäskydd<br />

förebygger onödigt slitage.<br />

Andreas påpekar att golvläggare<br />

arbetar en hel del också i stående<br />

ställning, <strong>till</strong> exempel vid jobb med<br />

väggmattor och annat. Parkettgolv<br />

med vanlig lamellbräda går också att<br />

lägga i stående arbetsställning.<br />

– Vad är det bästa med jobbet som<br />

golvläggare?<br />

– Det är nog just den stora variation<br />

man möter. Varierande jobb<br />

med många olika ytskikt att jobba<br />

med och hela tiden nya miljöer och<br />

nya kunder att möta. Det är inte så<br />

dumt.<br />

– Du är nöjd med ditt eget yrkesval<br />

men samtidigt står det tomma platser<br />

tomma på de golvläggarutbildningar<br />

som ordnas. Vad tror du det beror på?<br />

Andreas svarar att han inte vet<br />

säkert men att det kan handla om<br />

bristande kunskaper, kanske <strong>till</strong> och<br />

med fördomar om vad jobbet som<br />

golvläggare innebär. Det verkar också<br />

finnas en del missförstånd i svang om<br />

lönen och vad man tjänar som golvläggare:<br />

– Det finns de som tror att man tjänar<br />

mycket mer som <strong>till</strong> exempel elektriker<br />

eller rörmokare, men så är det<br />

inte. <strong>Golv</strong>läggare är inget låglönejobb,<br />

framhåller Andreas.<br />

– Är golvläggare alltså ett yrke som<br />

du kan rekommendera?<br />

– Ja, absolut. Och som sagt – ett<br />

kul och varierande jobb. Ett kvalificerat<br />

hantverksyrke i en bransch med<br />

väldigt öppen och fin anda. <strong>Golv</strong>branschen<br />

är inte lika stel och konservativ<br />

som man kan se på en del<br />

andra håll, säger Andreas med ett försiktigt<br />

understatement.<br />

Andreas framhåller i en avrundande<br />

kommentar:<br />

– Tänk på att måleri och golvläggning<br />

ofta är det enda som syns direkt för<br />

ögat när ett jobb är avslutat. Den vissheten<br />

innebär en sporre att hela tiden<br />

göra ifrån sig så bra man kan. ■<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


ingång<br />

Det homogena plastgolvet iQ Optima har varit en sann trotjänare för<br />

både arkitekter, beställare och golvläggare i över 30 år. En klassiker som<br />

behållit sin originalitet över tiden men som också ständigt utvecklats.<br />

Nu är den nya kollektionen här med tre olika linjära unika mönster och<br />

64 färger, varav hela 33 är nya. <strong>2017</strong> års iQ Optima har dessutom den nya<br />

generationens ytbehandling New iQ PUR, vilket ger marknadens bästa<br />

fläckbeständighet.<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 5


FÖRETAGARNA:<br />

VILJAN<br />

ÄR VIKTIGAST<br />

Det är svårt att rekrytera, det vet vi. Det gäller<br />

inte bara inom golv branschen utan inom väldigt<br />

många områden och alldeles särskilt ifråga om<br />

yrken som kräver praktiskt kunnande. Företagarna a<br />

har försökt kartlägga orsakerna och nyligen redovisat<br />

resultatet i en rapport med titeln ”Det är<br />

attityden, dumbom”. Många av slutsatserna i<br />

rapporten känns väl igen.<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

"När vi tar in<br />

yngre som lärlingar<br />

tittar<br />

vi mycket på<br />

vad de har för<br />

attityd. Att de<br />

verkligen vill,<br />

det är jätteviktigt."<br />

Det är inte bara golvbranschen som<br />

har problem med rekrytering. Det<br />

visar en rapport från Företagarna som<br />

kom i november. Den bygger på intervjuer<br />

med nästan 4 000 små och<br />

medelstora företag. Huvuddelen av<br />

de här företagen har behövt rekrytera<br />

de senaste två åren – men bara hälften<br />

har lyckats. Förklaringen är att de<br />

inte kunnat finna någon att anställa<br />

med<br />

• rätt erfarenhet,<br />

• rätt egenskaper eller attityd <strong>till</strong> arbetet<br />

eller också<br />

• att kostnaden blivit för hög.<br />

ATTITYDEN<br />

ETT VANLIGT HINDER<br />

Företag inom byggsektorn hör <strong>till</strong><br />

dem som har svårast att hitta personer<br />

med rätt utbildningsbakgrund, hela<br />

76 procent har haft problem med den<br />

saken. Samma företag har emellertid<br />

ännu större svårigheter att finna personal<br />

med rätt egenskaper och attityd.<br />

Sådana problem upplever 84 procent.<br />

Och i det här fallet ser det enligt<br />

rapporten likadant ut i hela landet.<br />

Vad avser man då med rätt attityd?<br />

Jo, ungefär det här: ”Någon som<br />

vill arbeta, vill lära sig och vill prestera<br />

fullt ut”. De intervjuade företagarna<br />

skiljer mellan ungdomar som ”verkligen<br />

vill jobba” och ”de andra”. Där<br />

kan det finnas brister när det gäller<br />

att komma i tid, komma varje dag,<br />

hålla tempo och arbeta fulla dagar.<br />

Och kostnaden då? Ja, främst avser<br />

man kostnaden för att kompetensutveckla<br />

unga och nya kopplat <strong>till</strong><br />

risken att ett större företag som har<br />

möjlighet att erbjuda högre lön sedan<br />

går in och lockar över den kompetenta<br />

personalen <strong>till</strong> sig. Då får det<br />

lilla företaget börja om med kompetensutveckling<br />

av ytterligare nya personer<br />

och i längden blir det mycket<br />

dyrt.<br />

"ATT DE VERKLIGEN VILL"<br />

Känner vi igen det här inom golvbranschen?<br />

Vi har talat med Anneli<br />

Lundström, HR-ansvarig på Ekenhuset.<br />

– När vi tar in yngre som lärlingar<br />

tittar vi mycket på vad de har för attityd,<br />

säger hon. Att de verkligen vill,<br />

det är jätteviktigt. Hantverkskänslan<br />

är också något som är viktigt. Och<br />

initiativförmåga.<br />

– Hur gör ni för att avgöra om de<br />

uppfyller de här kraven?<br />

– Om det går tar vi helst in dem<br />

på praktik först, så att vi själva kan se<br />

hur de fungerar. Så tar vi referenser<br />

och vi talar med skolan. Där har vi<br />

bra samarbete med lärare som vi kan<br />

fråga om intresse, om tidspassning<br />

och liknande saker.<br />

– Sedan gäller det ju att ha handledare<br />

som är beredda att ta sig an<br />

lärlingar, fortsätter Anneli. Och så har<br />

vi regelbundna planeringssamtal med<br />

lärlingarna, vi vill också höra deras<br />

uppfattning om hur de lär sig bäst så<br />

att vi kan ge dem en så bra lärlingstid<br />

som möjligt.<br />

Ekenhuset har också tagit emot<br />

nyanlända.<br />

– Ofta är det väldigt bra folk som<br />

kommer in den vägen, säger Anneli.<br />

LÄRLINGAR KOSTAR<br />

Roger Marklund, Västerbottens <strong>Golv</strong>,<br />

bekräftar det problem med kostnaden<br />

för att lära upp unga som Företagarna<br />

beskriver i sin rapport.<br />

– Det kostar mycket för företaget<br />

att ha lärlingar, säger han. Vi satsar tid<br />

för handledning och annat. Och sedan<br />

är det stor risk att de försvinner<br />

någon annanstans.<br />

– Jag skulle vilja ändra på systemet<br />

i grunden, fortsätter Roger. Jag skulle<br />

vilja sätta mig ner med en kille eller<br />

tjej som vi vill satsa på och skriva ett<br />

kontrakt om att han eller hon stannar<br />

på företaget minst två år efter lärlingstiden.<br />

Men även som det är nu måste<br />

ju företagen ta lärlingar om vi ska<br />

klara återväxten och därför har vi<br />

också en idag. ■<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


NYA METODER I<br />

"JAKTEN" PÅ<br />

GOLVLÄGGARE<br />

Bristen på golvläggare tar sig uttryck i nya<br />

kreativa metoder för att hitta nya medarbetare<br />

– olika typer av utskick, informationskampanjer<br />

med mera.<br />

› TEXT OCH FOTO: Thomas Åkerblad<br />

Ett nytt upplägg i sökandet efter nya<br />

medarbetare är <strong>Golv</strong>kedjans magnetskyltar<br />

med texterna Vi söker golvläggare<br />

respektive Vi söker plattsättare<br />

som medlemsföretagen kan fästa på<br />

sina firmabilar.<br />

"VI TROR ATT<br />

DE GÖR NYTTA"<br />

– Vi har tidigare försökt med olika<br />

typer av information och det här med<br />

magnetskyltar kom upp som ett förslag<br />

från våra medlemmar, säger<br />

Christoffer Eriksson, <strong>Golv</strong>kedjan. Så<br />

vi tänkte att det kunde vara värt att<br />

testa.<br />

Man gjorde ett utkast på lämpliga<br />

skyltar och gick ut med en förfrågan<br />

<strong>till</strong> medlemsföretagen.<br />

– Det kom in beställningar på 200<br />

stycken, säger Christoffer, och dem<br />

har vi levererat ut. Vi hoppas att våra<br />

medlemmar är nöjda. Det är ju svårt<br />

för oss att få feedback på en sådan<br />

här sak men vi tror att de gör nytta.<br />

ANSTÄLLT SEX NYA UNDER<br />

SKYLTNINGSPERIODEN<br />

BBM i Uppsala beställde ett större<br />

antal skyltar som man har på sina<br />

firmabilar.<br />

– Vi har anställt sex stycken golvläggare<br />

under perioden vi haft skyltarna<br />

uppe, säger vd Mattias Jansson.<br />

Om vi haft hjälp av skyltarna för det<br />

vet jag inte, men det skadar ju inte<br />

och det känns som positiv PR för<br />

före taget. Vi växer och behöver mer<br />

folk. ■<br />

ANNONS<br />

Miljösmarta golv<br />

för offentliga miljöer<br />

<br />

<br />

<br />

Interface<br />

<br />

Nordic Flooring Wood<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 7


Detta<br />

FÖRVÄNTAR SIG<br />

blivande golvläggare<br />

av arbetsgivaren<br />

Tidspassning, intresse och noggrannhet. Det tror golvläggarelever<br />

på Stockholms bygg tekniska gymnasium i Kista att en<br />

arbets givare uppskattar. I gengäld vill eleverna ha bra avtal,<br />

marknadsmässig lön och under lärlingstiden en ansvarskännande<br />

handledare. <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har träffat Emre, Johan<br />

och Lisa, som alla går sista året på golvläggar utbildningen i<br />

Kista.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Inger Evertson<br />

› UPPSKATTNING FRÅN<br />

arbetsgivaren får man<br />

nog om man visar att<br />

man kan lägga golv<br />

och om man arbetar<br />

hårt, tror Lisa Nilsson,<br />

enda kvinnliga elev på<br />

golvläggarutbildningen<br />

i Kista.<br />

Lisa Nilsson är den enda kvinnliga<br />

eleven på golvläggarutbildningen på<br />

Stockholms byggtekniska gymnasium i<br />

Kista. Hon går sista året och ska snart<br />

ut på sin första praktik.<br />

– Jag fick tipset att bli golvläggare<br />

av min pojkvän, han trodde att jag<br />

skulle trivas med det, säger Lisa.<br />

Och han hade rätt.<br />

– Det är lite pyssligt, men ändå i<br />

ett stort format. Det är jätteroligt,<br />

säger hon.<br />

Vad förväntar hon sig då av sin<br />

blivande arbetsgivare?<br />

– Kollektivavtal, marknadsmässig<br />

lön och schysta chefer, säger hon.<br />

Hon tror att arbetsgivaren kräver<br />

av henne att hon ska passa tider, jobba<br />

hårt och att hon presterar fina resultat.<br />

AVSPÄND ATMOSFÄR<br />

– Det känns som ett tryggt yrke, jag<br />

tror att det alltid kommer att finnas<br />

jobb. Det verkar också vara en avspänd<br />

atmosfär ute på arbetsplatserna,<br />

säger hon.<br />

Lisa har hunnit arbeta som servitris<br />

under ett par år innan hon bestämde<br />

sig för att söka in på byggtekniska<br />

gymnasiet för att bli golv -<br />

läggare.<br />

Emre Kargin är just nu ute på<br />

praktik. Varannan månad har han<br />

undervisning i skolan och varannan<br />

månad praktiserar han på ett bygge<br />

där han lägger golv i nyproduktion i<br />

Nacka.<br />

– Jag trodde att det skulle vara<br />

mycket svårare att lägga golv i ”verkligheten”<br />

än i skolan, där vi lägger<br />

övningsgolv på två kvadratmeter. På<br />

det bygge där jag praktiserar lägger<br />

vi ytor på tolv kvadratmeter och<br />

större, totalt 80 kvadratmeter om<br />

dagen per anställd. Men jag känner<br />

att jag fått en väldigt bra grund i<br />

skolan, säger han.<br />

VÄL FÖRBEREDDA<br />

FÖR YRKET<br />

Han säger att de kunskaperna är <strong>till</strong>räckliga<br />

för att kunna delta aktivt i<br />

arbetet ute i praktiken.<br />

– Vi har haft turen att ha golvläggare<br />

som lärare, jag tror att det har<br />

gjort oss väl förberedda för yrket som<br />

sådant, säger Emre.<br />

Han lägger parkettgolv just nu<br />

och trivs bra med det materialet.<br />

– Jag tror att framtida arbetsgivare<br />

i första hand vill att jag kan lägga alla<br />

typer av golv. Vi lär oss att lägga alla<br />

material, från linoleummattor och<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


textilgolv <strong>till</strong> golv i våtrum. Arbetsgivaren<br />

vill också att jag håller tider<br />

och att jag är noggrann, säger Emre.<br />

Själv vill han ha en schyst arbetsgivare<br />

som under lärlingstiden har<br />

lite tålamod. Bra avtal är ett annat<br />

önskemål från Emre.<br />

HANTVERKSYRKE<br />

MED FRAMTIDSUTSIKTER<br />

Johan Fahlander var från början på<br />

det klara med att han ville ha ett<br />

hant verksyrke och fastnade <strong>till</strong> slut<br />

för golvläggare.<br />

– Det är ett bristyrke, att lägga golv<br />

är ett hantverk och det är inte svårt<br />

att få jobb. Jag är väldigt nöjd med<br />

mitt val av utbildning, säger Johan.<br />

– När jag får en lärlingsplats tycker<br />

jag att det är viktigt att den som är<br />

handledare tar sitt ansvar och ser <strong>till</strong><br />

› OVAN:<br />

FORMATET ÄR STORT i detta pussel. Emre<br />

Kargin och hans lärare Jesper Lindstrand<br />

slår sina kloka huvuden ihop för att få <strong>till</strong><br />

ett snyggt mönster.<br />

› TIII HÖGER:<br />

EMRE KARGIN är nu ute på praktik i Nacka<br />

och han är riktigt nöjd med sitt yrkesval.<br />

att man får den utbildning i yrket<br />

som behövs, säger han.<br />

Johan menar också att arbetsgivaren<br />

har rätt att kräva intresse och<br />

engagemang från den anställde och<br />

att man håller både tider och andra<br />

mer eller mindre formella avtal som<br />

har ingåtts.<br />

"VISA INTRESSE<br />

ÄR VIKTIGT"<br />

– Att visa intresse för yrket och vilja<br />

att lära sig nytt tror jag också är viktigt,<br />

säger Johan.<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 9


› FORTSÄTTNING från sid 9: Detta förväntar sig blivande golvläggare av arbetsgivaren<br />

› HANDLEDARE SOM TAR ANSVAR för att undervisa lärlingen på ett bra<br />

sätt tycker jag är viktigt när vi har avslutat vår utbildning och ska ut i<br />

verkligheten, tycker Johan Fahlander.<br />

Liksom Lisa och Emre tycker Johan<br />

att trä är roligt att jobba med eftersom<br />

det är levande material.<br />

– Både jag och de andra som går<br />

på golvläggarutbildningen kan lägga<br />

alla olika typer av golv, men parkett<br />

är väldigt trevligt att jobba med, säger<br />

Johan.<br />

Speciellt mönsterläggning av parkettgolv<br />

tycker Johan är roligt och<br />

han får medhåll av Lisa och Emre.<br />

Ingen av dem tror att det blir<br />

svårt att få jobb.<br />

– Många arbetsgivare tar gärna in<br />

lärlingar. Som ny lärling efter skoltiden<br />

får man 65 procent av full lön<br />

och det ökar sedan successivt och<br />

efter två – tre år är man uppe i 100.<br />

Och handledaren kan forma lärlingen<br />

så att man jobbar på exakt det sätt<br />

som är brukligt hos just det företaget,<br />

säger Emre.<br />

JOBB EFTER LÄRLINGS-<br />

TIDEN<br />

Därför tror inte han att det är svårt<br />

att få jobb efter lärlingstiden.<br />

– Om man sköter sig och gör ett<br />

bra jobb tror jag att man har stora<br />

chanser att få arbete på det företag<br />

där man varit lärling, säger han.<br />

Han säger också att när man jobbar<br />

ute i produktion är det full koncentration<br />

som gäller.<br />

– Det går egentligen inte att tänka<br />

på något annat än det man håller på<br />

med för stunden, för det måste bli bra<br />

och det måste bli rätt, säger Emre.<br />

Han säger också att han lär sig<br />

något nytt varje dag när han är ute på<br />

praktikarbetsplatsen.<br />

Som praktikant rättar man sig<br />

efter de arbetstider som finns ute på<br />

arbetsplatsen. Det betyder att man<br />

får arbeta även på skolloven.<br />

KOLLEKTIVAVTAL VIKTIGT<br />

– Det är ett så roligt och trevligt yrke,<br />

att det gör verkligen ingenting, säger<br />

alla tre ungdomarna.<br />

En av lärarna i golvläggning, Jesper<br />

Lindstrand, har lyssnat på sina adepter<br />

och säger att det viktigaste för<br />

dem att tänka på är att företaget som<br />

de arbetar för har kollektivavtal, att<br />

de får bra arbetsuppgifter och att<br />

kommunikationen mellan arbetstagare<br />

och arbetsledning är bra.<br />

– Det brukar gå bra för våra elever.<br />

Vi har kontakt med många av dem<br />

också efter utbildningen. Det händer<br />

<strong>till</strong> och med att någon kommer hit<br />

för att få lite feedback när det gäller<br />

något material eller någon teknik eller<br />

vill provlägga något golvmaterial och<br />

det brukar vi försöka lösa, säger Jesper<br />

Lindstrand.<br />

› HÄR SÅGAR LISA NILSSON <strong>till</strong> en bit parkett som ska läggas i ett övningsgolv på 2 x 2 kvadratameter i skolans golvsal.<br />

16 GOLVLÄGGARELEVER<br />

Stockholms byggtekniska gymnasium<br />

är en av de få gymnasieskolor<br />

som har satsat helhjärtat på golvläggning<br />

och har lärare som arbetar 100<br />

procent med enbart golvläggarelever.<br />

På skolan går just nu åtta gymnasieelever<br />

och åtta elever som går vuxenutbildning.<br />

Förutom golvläggning läser eleverna<br />

också bygg och anläggning samt<br />

husbyggnad. Dessutom läser de ”vanliga”<br />

ämnen såsom engelska, matematik<br />

och samhällskunskap. ■<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


Världens modernaste<br />

homogena vinyl<br />

Skanna QR-koden så berättar vi varför<br />

031-89 20 90<br />

forbo-flooring.se<br />

info.sweden@forbo.com<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 11


"ADHAM<br />

BLEV SNABBT<br />

EN I GÄNGET"<br />

Plattsättaren Adham Shemmo är en av tolv miljoner syrier som<br />

har tvingats på flykt på grund av inbördeskriget. Idag arbetar<br />

han på Widells <strong>Golv</strong> i Härnösand. Adhams egen starka drivkraft<br />

att skaffa sig ett jobb, samt Henrik Widells öppna attityd<br />

och mod att ge honom chansen ledde <strong>till</strong> en anställning som<br />

båda är väldigt nöjda med.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Björn Lundbeck<br />

Adham Shemmo, 34, kom <strong>till</strong> Sverige<br />

som syrisk flykting i november 2012.<br />

Han placerades i Härnösand och beviljades<br />

snabbt uppehålls<strong>till</strong>stånd. Ett<br />

och ett halvt år senare kunde hans<br />

fru och de två barnen komma efter.<br />

Här i Sverige har de sedan fått ytterligare<br />

ett barn. Idag är barnen åtta,<br />

sju och ett år gamla.<br />

VAR PLATTSÄTTARE<br />

I SYRIEN<br />

Adham är kurd och bodde i staden<br />

Afrin, i den del av Kurdistan som<br />

ligger i Syrien, nära gränsen mot<br />

Turkiet. Där arbetade han som plattsättare<br />

och hans familj hade ett bra<br />

liv innan kriget startade 2011. Då<br />

blev allt kaos. Där fanns den syriska<br />

armén men även Islamiska Staten (IS)<br />

och kurdernas egna militära styrkor.<br />

Dessutom har Turkiet utfört bombningar<br />

i området, både mot IS och<br />

mot kurdiska milisgrupper.<br />

Adham Shemmo beskriver en situation<br />

där alla människor drabbades<br />

och där bomber kunde falla var som<br />

helst:<br />

– Vid ett <strong>till</strong>fälle träffades hyreshuset<br />

där vi bodde av två bomber. Flera personer<br />

dog men jag och min familj<br />

hade turen att inte vara hemma just<br />

då.<br />

– En annan gång kom IS in i Afrin<br />

och under kanske tio dagar dödades<br />

ett femtiotal personer, fortsätter han.<br />

När IS-soldaterna får veta att du är<br />

kurd, så räcker det för att du ska bli<br />

dödad.<br />

25 – 30 SOM STOD HONOM<br />

NÄRA HAR DÖDATS<br />

Adham bestämde sig för att försöka<br />

fly. Hur och på vilka vägar han tog<br />

sig <strong>till</strong> Sverige vill han inte berätta<br />

närmare om. Han säger att det är för<br />

svårt och att det väcker alltför obehagliga<br />

minnen hos honom. Givetvis<br />

var det också väldigt svårt att<br />

lämna familjen kvar i Syrien.<br />

Adhams mamma och pappa flydde<br />

för tre år sedan från Afrin <strong>till</strong> den<br />

irakiska delen av Kurdistan, för att<br />

slippa kriget. En stor del av kurderna<br />

i Syrien har för övrigt flytt <strong>till</strong> Irak.<br />

Kvar i Syrien har Adham två systrar<br />

med egna familjer samt en stor<br />

släkt och många vänner. Han försöker<br />

hålla kontakten med dem hela<br />

tiden.<br />

– En viktig del av den kurdiska<br />

traditionen och kulturen är att man<br />

bryr sig om sin familj och släkt och<br />

hur det går för dem. Tyvärr så har<br />

25 – 30 personer som på olika sätt<br />

stod mig nära dödats under kriget.<br />

SFI-LÄRARE HJÄLPTE<br />

ADHAM HITTA PRAKTIK<br />

När Adham kom <strong>till</strong> Sverige och<br />

Härnö sand började han studera på<br />

SFI (Svenska för Invandrare). En lärare<br />

där hjälpte honom att få praktik<br />

under fyra månader på Timrå Plattsättning.<br />

– Jobbet med att sätta plattor är<br />

ungefär lika i Sverige som i Syrien,<br />

men de material som används är<br />

olika. Och det var framförallt materialen<br />

som jag fick möjlighet att lära<br />

mig under praktiken.<br />

Därefter fick han jobb på en målerifirma<br />

i Härnösand som behövde<br />

en plattsättare. Där arbetade han i<br />

sex månader innan han hittade ett<br />

jobb i Stockholm och flyttade dit.<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


"Jag tycker<br />

att hela golvbranschen borde<br />

visa en positiv attityd inför våra<br />

nyanlända, och våga prov anställa.<br />

Vi har behov av arbetskraft och här finns<br />

en stor resurs med många yrkesskickliga<br />

personer."<br />

– Jag bodde hemma hos en kompis<br />

som är singel. Men det blev jobbigt<br />

eftersom jag hade familjen kvar här i<br />

Härnösand och bara kunde åka hem<br />

var fjortonde dag.<br />

SÅG EN ANNONS<br />

FÖR WIDELLS GOLV<br />

Hela tiden sökte Adham på nätet efter<br />

möjligheter att få jobb närmare sin<br />

familj. Plötsligt en dag upptäckte han<br />

en annons för Widells <strong>Golv</strong>, inte en<br />

platsannons utan bara en annons där<br />

företaget berättade om vilka jobb<br />

man utförde.<br />

– Jag mailade direkt och skrev att<br />

om ni behöver plattsättare så kan ni<br />

kontakta mig. Sedan dröjde det ett<br />

par – tre veckor innan Henrik ringde<br />

och ville träffa mig. Då skickade jag<br />

också ett mail med mitt CV.<br />

Den 2 maj 2016 började Adham<br />

jobba hos Widells <strong>Golv</strong>. Nu har det<br />

gått nio månader och Adham Shemmo<br />

är väldigt nöjd:<br />

– Jobbet går jättebra och jag trivs hur<br />

bra som helst, både med min arbetsgivare<br />

Henrik och med mina två<br />

arbetskompisar.<br />

VÅGA PROVANSTÄLLA!<br />

Hur tänkte då Henrik Widell när han<br />

blev kontaktad av Adham Shemmo?<br />

Fanns det inga tveksamheter från<br />

hans sida?<br />

– Efter att jag hade ringt upp<br />

Adham skickade han ett mail med<br />

CV och ytterligare upplysningar, säger<br />

Henrik. Det var två A4-sidor och<br />

jag såg att han hade lagt ner mycket<br />

jobb. Jag fick helt enkelt ett gott första<br />

intryck av honom. Och när vi sedan<br />

träffades bestämdes det att vi skulle<br />

provanställa honom. Vi var dessutom<br />

just då i stort behov av en plattsättare.<br />

– Adham blev snabbt en i gänget<br />

hos oss. Han bjuder verkligen på sig<br />

själv och bidrar starkt <strong>till</strong> den goda<br />

stämning vi har i företaget. Jag har<br />

hit<strong>till</strong>s aldrig sett honom på dåligt<br />

humör. Dessutom gör han ett jättebra<br />

jobb. Jag tycker att hela golvbranschen<br />

borde visa en positiv attityd<br />

inför våra nyanlända, och våga<br />

provanställa. Vi har behov av arbetskraft<br />

och här finns en stor resurs<br />

med många yrkesskickliga personer.<br />

› ETT GLATT HUMÖR<br />

präglar stämningen<br />

i fikarummet hos<br />

Widells <strong>Golv</strong>. Och<br />

chefen Henrik Widell<br />

intygar att Adham<br />

Shemmo är duktig<br />

på att få mungiporna<br />

att dras i riktning<br />

uppåt.<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 14<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 13


› SÅ ÄR ADHAM KLAR<br />

med kaklandet i det<br />

här köket och beredd<br />

att åka vidare <strong>till</strong> nästa<br />

uppdrag.<br />

LÄTTARE MED SPRÅKET<br />

OM MAN ARBETAR<br />

– Hur tänkte du kring hans språkkunskaper?<br />

– Vi bestämde oss för att våga<br />

prova. Det enda vi behövde lära honom<br />

var det svenska sättet att jobba.<br />

I Syrien sätter man plattor på ett annat<br />

sätt, inte med fix som här utan<br />

istället med betong. Man använder<br />

sig inte heller av tätskikt.<br />

– När det gäller språket så har det<br />

hänt mycket med Adhams svenska<br />

under de här åtta månaderna, fortsätter<br />

Henrik. Han lär sig språket<br />

bättre när han har ett arbete där han<br />

hela tiden måste tala svenska.<br />

Adham Shemmo håller med sin<br />

arbetsgivare:<br />

– På SFI är det bara papper. Där<br />

glömde jag nästan direkt ord som jag<br />

lärt mig. Här måste jag använda<br />

språket och facktermerna kommer<br />

<strong>till</strong>baka hela tiden. Då blir de också<br />

kvar i minnet.<br />

ETT VISST BIDRAG FÅR MAN<br />

Nystartsjobb är benämningen på<br />

Adham Shemmos <strong>till</strong>svidareanställning.<br />

Det innebär att det utgår ett<br />

bidrag på en viss procent på lönen,<br />

dock med ett maxbelopp, och bidraget<br />

sätts in på företagets skattekonto.<br />

– Bidraget är i första hand <strong>till</strong> vägledningen<br />

in i det svenska sättet att<br />

jobba, förklarar Henrik. Och Adham<br />

har givetvis fullt betalt som de övriga<br />

anställda.<br />

TRIVS BRA I HÄRNÖSAND<br />

Utanför jobbet ägnar Adham all tid<br />

åt familjen. Han berättar att barnen<br />

har funnit sig väl <strong>till</strong> rätta och att de<br />

två äldsta talar perfekt svenska. Vilket<br />

innebär att pappa hela tiden får höra<br />

att han säger fel och blir rättad:<br />

– Fast hemma i bostaden talar vi<br />

kurdiska. Det är viktigt att barnen<br />

får behålla sitt modersmål.<br />

Överhuvudtaget verkar Adham<br />

trivas bra med <strong>till</strong>varon i Härnösand<br />

och han uppskattar stadens litenhet:<br />

– Jag har fem minuter mellan jobbet<br />

och bostaden, så jag åker hem och<br />

äter lunch. Jag tror att det är bättre<br />

för min familj att bo här än i Stockholm,<br />

där man måste pendla flera<br />

timmar <strong>till</strong> och från jobbet.<br />

Bostaden i Härnösand är en hyreslägenhet<br />

på tre rum och kök, men<br />

Adham avslöjar att han redan har<br />

börjat se sig om efter ett lämpligt hus<br />

att köpa. Han känner sig lyckligt<br />

lottad, samtidigt som han känner<br />

många flyktingar som söker jobb<br />

utan att lyckas.<br />

– Jag har <strong>till</strong> exempel en kusin<br />

som är utbildad läkare och bor i<br />

Malmö men ännu inte fått jobb. Jag<br />

uppmanar andra företagare att göra<br />

som Henrik, att våga provanställa en<br />

flykting. Prova, det kan gå bra, avslutar<br />

Adham. ■<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


SITUATIONEN I SYRIEN<br />

Inbördeskriget i Syrien är inne på sitt sjätte år och är vår tids<br />

värsta humanitära katastrof. Förödelsen och lidandet är enormt.<br />

Städer och byar har lagts i ruiner. Hem, skolor och sjukhus har<br />

förstörts av bomber. Vid krigets början 2011 hade Syrien drygt<br />

23 miljoner invånare. Idag befinner sig 6,5 miljoner av dessa<br />

människor på flykt inom landet. 4,8 miljoner har flytt <strong>till</strong> närliggande<br />

länder. Hälften av flyktingarna är barn. Hur många som<br />

dött vet vi inte, men det handlar om minst 300000 människor.<br />

Vid krigsutbrottet utgjordes 90 procent av befolkningen av<br />

araber och nio procent av kurder. Dessutom finns minoriteter<br />

av armenier, tjerkesser, turkmener och druser.<br />

Syrien har i decennier styrts av familjen Assad. Utländska<br />

intressen är starkt engagerade i kriget. Den syriska armén<br />

stöds av Ryssland, Iran och den shiamuslimska Hizbollah milisen<br />

från Libanon. Kurdiska partier och milisrörelser har haft kontroll<br />

över kurdiska städer i norra Syrien. Andra starka intressenter<br />

i kriget är USA, Islamiska staten (IS) och Turkiet.<br />

När IS inflytande började växa kom kampen mot denna terrororganisation<br />

i förgrunden för västländerna med USA i spetsen.<br />

Hösten 2014 började USA att bomba IS ställningar. Sommaren<br />

2016 gick även Turkiet aktivt in i kriget och skickade trupper in<br />

i Syrien, med målet att angripa både IS och kurdiska styrkor.<br />

Rysslands inträde i kriget i början av 2016 svängde definitivt<br />

över situationen <strong>till</strong> Assad-regimens fördel. Därmed öppnades<br />

också möjligheten för en vapenvila. Fredssamtal inleddes i<br />

slutet av januari 2016 och pågick några dagar innan rege ringen<br />

stödd av ryskt stridsflyg inledde en offensiv mot Syriens största<br />

stad, Aleppo. Fortsatta försök <strong>till</strong> fredssamtal under året ledde<br />

ingenstans.<br />

I slutet av 2016 förhandlade Ryssland och Turkiet fram en<br />

landsomfattande vapenvila som regeringssidan och de flesta<br />

rebellgrupper anslöt sig <strong>till</strong>. Den 23 januari hölls två dagars<br />

samtal mellan regeringen och rebellerna i Kazakstans huvudstad<br />

Astana. Mötet ledde inte <strong>till</strong> något konkret och en ny<br />

samtals runda genomförs i FNs regi, men i skrivande stund<br />

vet vi ingenting om resultatet.<br />

Källor: UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) samt Landguiden,<br />

Utrikespolitiska Institutet.<br />

NYSTARTSJOBB FÖR NYANLÄNDA<br />

Ersättningen för nystartsjobb gäller för <strong>till</strong>svidareanställningar,<br />

tidsbegränsade anställningar samt för anställningar på deltid.<br />

En arbetsgivare som anställer en nyanländ kan få ersättning<br />

under de tre första åren från det att den nyanlände fick sitt<br />

uppe hålls<strong>till</strong>stånd. Om den nyanlände fått sitt uppehålls <strong>till</strong>stånd<br />

utomlands kan arbetsgivaren istället få ersättning under de tre<br />

första åren från det att den nyanlände första gången folkbokfördes<br />

i en kommun.<br />

Om den nyanlände fyller 21 – 25 år under året får arbetsgivaren<br />

ett belopp som motsvarar en arbetsgivaravgift ( 31,42 procent).<br />

Om den nyanlände varit borta från arbetslivet i tolv månader får<br />

arbetsgivaren ett belopp som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften.<br />

Om den nyanlände fyller 26 år eller mer under året får<br />

arbetsgivaren också ett belopp som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften.<br />

Om den nyanlände har en pågående etableringsplan kan<br />

arbets givaren få ersättning så länge etableringsplanen pågår,<br />

men som längst sex månader om den nyanlände arbetar heltid.<br />

Arbetsgivaren får ersättning för den del av lönen som är upp <strong>till</strong><br />

22000 kronor per månad vid heltid. Vid deltid minskas ersättningen<br />

proportionellt.<br />

Arbetsförmedlingen beräknar hur länge arbetsgivaren kan få<br />

ersättning. Om arbetsgivaren uppfyller flera villkor för att få<br />

ersättning för nystartsjobb väljer Arbetsförmedlingen det villkor<br />

som är förmånligast för arbetsgivaren.<br />

Källa: Arbetsförmedlingen<br />

VI FRÅGAR:<br />

Tar ni emot lärlingar? Varför eller varför inte?<br />

Hur fungerar det?<br />

Göran Carlsson,<br />

Olle Lind <strong>Golv</strong>, Stockholm:<br />

Senast jag räknade hade vi elva lärlingar igång, på 65 montörer.<br />

Problemet är att hitta handledare som är beredda att ta sig an<br />

dem.<br />

Vi måste ha lärlingar, för vi måste se om vårt hus inför framtiden.<br />

Vi försöker träffa dem först för att se att de har det rätta stinget.<br />

Och sedan inleder vi med en provperiod på en månad innan vi<br />

skriver något.<br />

Om de inte kommer från skolan så bekostar vi den teoretiska<br />

delen av utbildningen. Allt färre kommer därifrån, vi hittar de flesta<br />

genom bekantas bekanta, kanske via vem som spelar i fotbollslaget<br />

och så vidare. Det fungerar mycket bättre än skolor.<br />

Sten Helm,<br />

Lunds <strong>Golv</strong>montage, Lund:<br />

Det händer att vi tar emot lärlingar men just nu har vi inga. Det är<br />

dyrt med lärlingar och oftast fungerat det inte – därför att de inte<br />

"har det i sig". De lärlingar vi har haft har kommit via skolorna.<br />

Hans Sevefeldt,<br />

Miljöhallen <strong>Golv</strong> i Jönköping:<br />

Vi måste ta emot lärlingar. Vi behöver golvläggare, och det är helt<br />

omöjligt att hitta annars.<br />

Vi har haft två skolor med golvläggarutbildning i Jönköping och<br />

mängden där ifrån som praktiserat hos oss har varit stor. Vi har<br />

också haft två anställda som varit lärare på skolorna och jag var<br />

själv lärare där en gång i tiden. Så vi har haft mycket bra kontakt<br />

med skolorna men nu har det blivit sämre. En av utbildningarna<br />

har lagts ner och den andra tycks inte heller fungera särskilt bra.<br />

Så på senare tid har vi varit tvungna att ta in traditionella lärlingar.<br />

Anders Moberg,<br />

Mobergs <strong>Golv</strong>, Borås:<br />

Vi har två lärlingar nu, vi har alltid haft lärlingar och det måste man<br />

ju med tanke på framtiden.<br />

Men det fungerar sämre och sämre. Det handlar om de ungas<br />

synsätt, deras syn på sitt arbete. De är intresserade av vad de får<br />

men inte av vad de ska göra. Det finns fortfarande de som är bra<br />

också men de blir färre och färre. Jag vet inte var det ska sluta.<br />

Intervjuare: Elisabeth Sedig<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 15


MÖBELMÄSSAN<br />

– SVERIGES STORA GOLV<br />

Förra året fanns det drygt 50 golvutställare på Möbelmässan i Älvsjö.<br />

I år var det över 60 stycken av de totalt 700 utställarna. Möbelmässan<br />

– eller Stockholm Furniture & Light Fair som är den officiella beteckningen<br />

– har helt enkelt blivit Sveriges stora årliga golvmässa.<br />

GOLVUTSTÄLLARE<br />

Adea<br />

Adora<br />

Almedahls<br />

Associative Design<br />

Aveva Design<br />

Ayub Rugs<br />

Bargi<br />

Björg Form & Arki tektur<br />

Cane-Line<br />

Carpet Concept<br />

Centro Kakel och Klinker<br />

Classic Collection Stockholm<br />

Dahl Agenturer<br />

Danish Design Makers<br />

Design House Stockholm<br />

Döllken-Weimar<br />

E Stjerna<br />

Ege Carpets<br />

Eilersen & Juul<br />

Ergo Space<br />

Fabula Living<br />

Fatboy<br />

Fogia<br />

Forbo Flooring<br />

Formia Interiör<br />

Fraster<br />

Gandina Blasco<br />

Gravina<br />

Green Apple Home Style<br />

Handarbetets Vänner<br />

HRD Carpets<br />

Interface<br />

Jacaranda Carpets and<br />

Rugs<br />

Kakelspecialisten Projekt<br />

Kasthall<br />

Kateha<br />

Katwood<br />

KHiO<br />

Kolormondo<br />

Konradssons Kakel<br />

Kährs<br />

Leolux<br />

Lilie Design<br />

Mattahari<br />

Next Level Design<br />

North Carpet<br />

NTK Europe<br />

Ogeborg<br />

Packhus<br />

Parador<br />

Plexwood<br />

Purus<br />

Rappgo<br />

Simon Key Bertman<br />

Skinnwille Home Collection<br />

Stoddard<br />

Strehög<br />

Tarkett<br />

Terratinta Ceramiche<br />

The Rug Republic<br />

Tilemark<br />

Tisca Teppiche<br />

Turku University<br />

Unidrain<br />

Urban Fabrik Rugs<br />

Vandra Rugs<br />

Vertisol<br />

VM Carpet<br />

Välinge Innovation<br />

Workmotions<br />

GOLV PÅ STAN OCKSÅ<br />

Det är inte bara på själva Möbelmässan<br />

man kan se golv under mässveckan.<br />

De showrooms som finns på stan<br />

har full verksamhet och på Stockholm<br />

Design District (SDD) – även<br />

kallat Monopolet eftersom man håller<br />

<strong>till</strong> i Tobaksmonopolets gamla ståtliga<br />

byggnad på Södermalm – har ett stort<br />

antal golvleverantörer sina showrooms<br />

öppna från tidigt <strong>till</strong> sent. Fullt<br />

med evenemang och mat och dryck<br />

i ett aldrig sinande flöde. Ny leverantör<br />

i anslutning <strong>till</strong> Monopolet är<br />

Gerflor med sin lokal på Rosenlundsgatan.<br />

Så det kan verkligen kallas för<br />

ett golvcentrum i Stockholm!<br />

ÖKNING TOTALT<br />

Mässan fortsätter att växa och stärker<br />

sin position ytterligare som världens<br />

största och viktigaste mötesplats för<br />

skandinavisk design. Intresset från<br />

utlandet är stort och fortsätter att öka.<br />

Antalet utländska besök uppgick <strong>till</strong><br />

nästan 10700, vilket är en ökning<br />

med dryga 6,5 procent jämfört med<br />

förra året. Besökarna kommer från<br />

ett 80-tal länder att jämföra med 60<br />

länder förra året, det vill säga en ökning<br />

med dryga 30 procent. Flest<br />

besök gjordes från Norge (2586),<br />

Finland (1519), Danmark (1285)<br />

och Tyskland (651).<br />

– Vi är mycket glada över att vi<br />

fortsätter att växa på den internationella<br />

arenan, säger Cecilia Nyberg,<br />

projektchef för Stockholm Furniture<br />

& Light Fair. Vi har också påbörjat<br />

ett spännande samarbete med Stockholms<br />

Stad, som innebär en gemensam<br />

vision om Stockholm som Skandinaviens<br />

skyltfönster mot omvärlden<br />

för design och arkitektur. Här på<br />

mässan har vi fått mycket positiv återkoppling<br />

av utställare och besökare.<br />

Många har talat om den höga kvalitet<br />

våra utställare, utställningar och seminarier<br />

håller.<br />

Så det verkar som att intresset för<br />

Möbelmässan inte kommer att minska<br />

i framtiden! Vilket rimligen innebär<br />

att golvsidans intresse kommer<br />

att öka i motsvarande takt.<br />

Nedan ges ett axplock av vad <strong>Golv</strong><br />

<strong>till</strong> <strong>Tak</strong> hittade bland montrar och<br />

utställda produkter.<br />

NAMNBYTE<br />

På förra årets Möbelmässa fanns som<br />

nyhet parkettstavar från Bjoorn Flooring<br />

men i år har de bytt namn <strong>till</strong><br />

Bjelin. Ägarförhållandena är dock desamma,<br />

det är Välingekoncernen som<br />

står bakom.<br />

Parkettstavarna är försedda med<br />

ett ytskikt i Välinges träpulverteknik.<br />

Nyhet för i år är breda lamellparkettbrädor<br />

i ek <strong>till</strong>verkade i Välinges<br />

fabrik i skånska Viken. Ytskiktet består<br />

av ett tunt ekfaner och träpulver<br />

som härdas under högt tryck och<br />

värme för att bli fyra gånger hårdare<br />

än den ursprungliga eken – tekniken<br />

kallas Woodura.<br />

MER ÄN BARA SMØRRE-<br />

BRØD<br />

Hos Ege var det lansering av den nya<br />

kollektionen Rawline Scala i en speciell<br />

vävteknik och med ett avancerat<br />

mönstertryck. Kollektionen kombi-<br />

› MARIE NORDENGREN OCH ANNA MALMBERG, Bjelin, har prover på parkettstavar runt omkring<br />

sig och fötterna vilar på den nya, härdade ekparketten. Ytan består av tunt faner som<br />

under värme och tryck förenats med träpulver. På så sätt blir ytan fyra gånger hårdare än<br />

den ursprungliga eken.<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


MÄSSA<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› FOTO:<br />

Thomas Åkerblad,<br />

Möbelmässan och<br />

respektive leverantörer<br />

nerar råheten i den flatvävda strukturens<br />

känsla och uttryck med akustiska<br />

och praktiska egenskaper så att<br />

den passar all slags inredningsdesign.<br />

Rawline Scala omfattar tre designteman,<br />

Minimal, Reflex och Heritage,<br />

som vart och ett är en hyllning <strong>till</strong> de<br />

tidlösa textilier som används av modeskapare<br />

och förekommer i olika kulturer.<br />

Referenserna <strong>till</strong> textiliernas<br />

textur och vävstruktur är påtagliga i<br />

designuttrycken och mönstren finns<br />

i tre olika storleksskalor: små, mellanstora<br />

och stora.<br />

En ”stor” förändring för Ege var<br />

att man flyttat sitt legendariska<br />

smørre brødsfrossande från torsdag<br />

kväll inne på Monopolet <strong>till</strong> lunchtid<br />

samma dag ute på mässan istället.<br />

– Vi har tidigare tagit hit smørrebrødsexperter<br />

från vår danska fabrik<br />

som gjorde mackorna på plats, säger<br />

Niklas Persson, vd för svenska Ege<br />

sedan förra året. Men det fungerade<br />

inte i år så vi fick istället anlita en<br />

cateringfirma på stan. Evenemanget<br />

är uppskattat och det gick åt 1 000<br />

smørrebrød på två timmar, så visst<br />

var vi mässans medelpunkt för ett<br />

slag!<br />

"HYGGE"<br />

Holländska Interface hade också en<br />

dansk koppling i sin monter. Man<br />

lanserade två nya textilkollektioner,<br />

Contemplation och Multichrome, varav<br />

den första är inspirerad av det<br />

danska ordet ”hygge”, det vill säga<br />

mysigt, trevligt, varmt och vänligt.<br />

Multichrome å andra sidan är designad<br />

med starka färger för att kunna<br />

skapa zoner i inredningen.<br />

› HOS EGE var det lansering av den nya kollektionen Rawline Scala.<br />

Flatvävda mattor med ett avancerat mönstertryck.<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 18<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 17


› TARKETTS MONTER<br />

hade The Camp som<br />

tema och visade de<br />

nya holländska textilgolven<br />

från dotterbolaget<br />

Desso <strong>till</strong>sammans<br />

med de nya trägolven<br />

i Noble- kollektionen<br />

ur Tarketts<br />

Atelier Collection.<br />

Tarkett-logotypen på<br />

väggen är <strong>till</strong>verkad<br />

för hand av guldfärgad<br />

tråd. Kontrasterande<br />

bakgrund är det mörka<br />

trägolvet Noble Ek<br />

Broadway.<br />

› GOLVET COMPOSURE<br />

TRANSCRIBE ur Interface<br />

textilkollektion<br />

Contemplation som<br />

är inspirerad av det<br />

danska ordet "hygge",<br />

det vill säga mysigt,<br />

trevligt, varmt och<br />

vänligt.<br />

Contemplation och Multichrome<br />

finns <strong>till</strong>gängliga i tolv respektive 16<br />

olika färger och båda <strong>till</strong>verkas i formatet<br />

50 x 50 centimeter.<br />

THE CAMP<br />

Förra året var Tarketts tema Ladan,<br />

The Barn. I år var temat The Camp<br />

med tältet och lägerelden som fokus.<br />

Som man själva uttrycker det: ”I The<br />

Camp sker spännande möten mellan<br />

trä och tråd, mellan Tarketts svenska<br />

trätradition och nyskapande holländsk<br />

textildesign.”<br />

Textilkollektionen Desso & Ex ingår<br />

i ett nytt designkoncept där fem<br />

kulörer blandas med sex dekorfamiljer<br />

som <strong>till</strong>sammans ger 115 olika<br />

varianter. De nya trägolven i Noblekollektionen<br />

ur Tarketts Atelier Collection<br />

kombinerar klassisk mönstertradition<br />

med modernt design uttryck<br />

och exklusiva trägolvsnyheter. De<br />

kvadratiska rutmönstren med sina<br />

block i olika riktningar bildar ett dekorativt<br />

lapptäcke.<br />

Montern The Camp är byggd helt<br />

och hållet av de två golvmaterialen<br />

som också täcker de sex meter höga<br />

väggarna. Centralt placerat finns ett<br />

stort tält med den symboliska lägerelden<br />

där de olika nyanserna och<br />

strukturerna från Noble-golven lyfts<br />

fram i en ljusinstallation, medan textiltrådar<br />

från Desso & Ex illustrerar<br />

röken. Ett spektakulärt hantverk är<br />

Tarkett-logotypen som är <strong>till</strong>verkad<br />

för hand av guldfärgad tråd mot den<br />

kontrasterande bakgrunden av det<br />

mörka trägolvet Noble Ek Broadway.<br />

TRE HUVUDNYHETER<br />

I montern hos Forbo Flooring låg<br />

tyngdpunkten på nya Flotex- och<br />

lino leumkollektioner samt på möbellinoleum.<br />

Flotexkollektionen har<br />

möns ter bilder framtagna av den<br />

brittiske designikonen Tibor Reich<br />

på 1950-talet. Nu aktualiserade och<br />

anpassade <strong>till</strong> moderna produkter.<br />

Kollektionen består av åtta mönster<br />

i olika färger för främst offentliga<br />

miljöer som kontor och detaljhandel.<br />

För objektmiljö finns den nya<br />

lino leumkollektionen Marmoleum<br />

Cocoa i tjockleken 2,5 millimeter.<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


Den består av fem färger och innehåller<br />

som designelement restprodukter<br />

från kakao<strong>till</strong>verkningen.<br />

TEXTIL- OCH TRÄNYHETER<br />

Hos Kasthall var temat för årets<br />

kollektion Arrival of Origin och under<br />

Möbelmässan lanserades de första<br />

nyheterna. Här kombinerar Kasthall<br />

loop-teknik med en ny tredimensionell<br />

teknik för tuftning, med det<br />

bästa från traditionellt designhantverk.<br />

Först ut är handtuftade mattorna<br />

Field och Madison.<br />

En intressant nyhet på trägolvssidan<br />

är att Kasthall <strong>till</strong>sammans med<br />

Sika och Saicos tagit fram en tio års<br />

garanti för sina trägolv när de limmas<br />

med lim från Sika och ytbehandlas<br />

med oljor, hårdvaxoljor och lack från<br />

Saicos. Samarbetet kallas The Perfect<br />

Match!<br />

MATT, MATTARE,<br />

ULTRAMATT<br />

Den stora nyheten hos Kährs var den<br />

ultramatta ytan på de nya kollektionerna<br />

Lux och Lumen.<br />

Lux är i enstavsdesign och finns i<br />

sju nyanser ”från dimmigt vitt <strong>till</strong><br />

mättade jordfärger med rökig finish”.<br />

Lumen är i trestavsdesign och finns i<br />

sex färger.<br />

– De båda kollektionerna har utvecklats<br />

för interiörer med rikligt<br />

inflöde av dagsljus, säger Emanuel<br />

Lidberg, designchef för Kährs Group.<br />

Exempelvis stora ljusinsläpp som<br />

sträcker sig hela vägen ner <strong>till</strong> golvet.<br />

På traditionellt lackade ytor skapas<br />

reflektioner som kan förta intrycket<br />

av golvets utseende. Vår nya, ultramatta<br />

lack minimerar reflektioner<br />

och låter färg och känsla hos materialet<br />

komma <strong>till</strong> sin fulla rätt.<br />

– Inom tre år kommer den ultramatta<br />

ytan vara standard inom branschen,<br />

säger Lisa Holmlund, i Kährs<br />

monter och sätter hakan i vädret.<br />

Arkitekterna är helförtjusta och säger<br />

att det är vad de väntat på och längtat<br />

efter. Så inom tre år ….<br />

SPANJOR PÅ GÅNG<br />

På mässan fanns för första gången<br />

spanska Vertisol som bland annat <strong>till</strong>verkar<br />

golvet Fitnice – ett vävt plastgolv<br />

med baksida. <strong>Golv</strong>en säljs i<br />

Sverige av Idé Trading och Mikael<br />

Sjölund deltog i montern <strong>till</strong>sam-<br />

› DEN NYA FLOTEX-KOLLEKTIONEN har<br />

mönster bilder ursprungligen framtagna<br />

av den brittiske designikonen Tibor Reich<br />

på 1950-talet. Nu aktualiserade och<br />

anpassade <strong>till</strong> moderna produkter.<br />

Här i Forbos monter på Möbelmässan.<br />

› LISA HOLMLUND,<br />

Kährs, visar skillnaden<br />

mellan den nya, ultramatta<br />

ytan (<strong>till</strong> vänster)<br />

och den tidigare "normalytan".<br />

Den ultramatta<br />

finns på de nya<br />

kollektionerna Lux och<br />

Lumen.<br />

› EN LABYRINT?<br />

Nej, Kasthalls monter<br />

på mässan där de nya<br />

textilgolven visas uppsatta<br />

på skärmar.<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 20<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 19


Amtico International AB<br />

Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista, Sverige<br />

T +46 (0) 8 584 233 24<br />

M info@amtico.se<br />

amtico.se<br />

ANNONS<br />

› FORTSÄTTNING<br />

från sid 19:<br />

Möbelmässan<br />

– Sveriges stora<br />

golvmässa<br />

› LAMINATGOLV FRÅN<br />

Parador ur deras<br />

kollek tion Laminate<br />

edition LIV. En kollektion<br />

som består av delvis<br />

annorlunda plankor<br />

som kan kombineras<br />

på många sätt. Allt<br />

designat av schweizaren<br />

Alfredo Häberl.<br />

mans med Vertisols vd Jaume Balletbo.<br />

Vertisol <strong>till</strong>verkar även vävda<br />

vägg- och solskyddsmaterial som säljs<br />

genom andra kanaler.<br />

Fitnice levereras som plattor i format<br />

50 x 50 centimeter, antingen<br />

skurna rätvinkligt eller som romber.<br />

Dessutom som ”planks” i formatet<br />

25 x 75 centimeter och som rullvara<br />

på två meters bredd.<br />

RÖDTJUT?<br />

En ny utställare på mässan var tyska<br />

<strong>till</strong>verkaren Parador med trä- och<br />

laminat golv. Ett firmanamn som<br />

väckte en viss munterhet hos besökare<br />

i åldersläget 50+. Parador hette<br />

nämligen det billigaste rödvinet på<br />

Systemet för 25 – 30 år sedan. ”Parador<br />

var min första fylla” som en besökare<br />

glatt uttryckte det med ett<br />

stort leende. Något som fick svenske<br />

försäljningschefen Daniel Ekholm att<br />

som ett mantra muttra i ena mungipan<br />

”All reklam är bra reklam. All<br />

reklam …”.<br />

Parador satsar på både trä- och<br />

laminatgolv med speciella ytbearbetningar<br />

framtagna av kända designers.<br />

Även breda plankor i format<br />

upp <strong>till</strong> 2380 x 233 millimeter utmärker<br />

kollek tionerna.<br />

DESIGN BLIR MER OCH MER<br />

Att designbegreppet ständigt utvidgas<br />

är Möbelmässan ett tydligt bevis<br />

på. Här finns både golvbrunnar och<br />

golvavlopp från Purus och Unidrain<br />

samt socklar från Döllken. Ännu syns<br />

inte några undergolvskonstruktioner<br />

men lack och olja ska vara på väg <strong>till</strong><br />

nästa mässa. Lim, spackel och cement<br />

lär även i fortsättningen stanna kvar<br />

på Nordbygg. Där någonstans går väl<br />

gränsen.<br />

VART TOG TELEFON-<br />

KIOSKERNA VÄGEN?<br />

Förra året hade varje möbel<strong>till</strong>verkare<br />

av rang en speciell ”telefonkiosk” i<br />

sitt sortiment. Ett ställe där man kan<br />

prata i lugn och ro i ett storrumskontor.<br />

Men den hypen gick tydligen<br />

snabbt över. I år fanns det bara telefonkiosker<br />

hos några enstaka möbel<strong>till</strong>verkare.<br />

Däremot fanns det stora<br />

mängder med lösa och fasta skärmar<br />

och väggpaneler med mjuka och<br />

fluffiga ytor. Allt under begreppet<br />

akustik. Innebär telefonkioskernas<br />

utmarsch att försäljningen av akustikgolv<br />

kommer att öka framöver? Att<br />

vi försöker ta ljuden vid källan istället<br />

för att boxa in oss? ■<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


GOLV-<br />

AVJÄMNING<br />

Här presenterar vi lite grundläggande fakta och handfasta råd om golvavjämning.<br />

Texten bygger på <strong>Golv</strong>branschens kurs- och informationsmaterial.<br />

<strong>Golv</strong>avjämning är, som hörs av ordet,<br />

avsedd att jämna av golvet och därmed<br />

göra det klart för ytbeläggning.<br />

Eller ibland använda direkt som ytskikt.<br />

<strong>Golv</strong>avjämning är dock en samlingsbeteckning<br />

och omfattar flera<br />

produktgrupper:<br />

• Avjämningsmassa<br />

som är pumpbar, kan vara självutjämnande<br />

och normalt läggs i skikt<br />

om 2 – 50 millimeter<br />

• Spackelmassa<br />

som appliceras för hand med hjälp<br />

av spackel, normalt i tunna skikt<br />

• <strong>Golv</strong>bruk<br />

med jordfuktig plastisk konsistens<br />

som appliceras för hand eller pumpas<br />

och normalt läggs i skikt om<br />

15 – 100 millimeter<br />

Den normala arbetsgången ser ut så<br />

här:<br />

• Bedömning av underlaget<br />

• Val av produkt<br />

• Primning<br />

• Applicering<br />

• Härdning /torkning<br />

FAST, RENT OCH TORRT<br />

UNDERLAG<br />

Som alltid gäller det att börja med att<br />

se <strong>till</strong> att förutsättningarna är de rätta.<br />

Först underlaget, som ska vara fast,<br />

rent och torrt. Här finns en hel rad<br />

saker att uppmärksamma. När det<br />

är betongunderlag måste man alltid<br />

försäkra sig om att RF är OK. Träbjälklag<br />

får inte ha för stort regelavstånd<br />

och inte för små dimensioner<br />

på reglarna. Andra underlag som<br />

<strong>till</strong> exempel spånskiva eller keramik<br />

ställer sina speciella krav.<br />

Temperaturen är nästa fråga. Den<br />

bör vara minst 10 grader, i både luft<br />

och underlag.<br />

När det gäller att välja produkt för<br />

avjämning finns det en rad aspekter<br />

att ta hänsyn <strong>till</strong>, naturligtvis undergolvet<br />

men också vilken verksamhet<br />

som ska finnas i lokalen, vilken ytbeläggning<br />

golvet ska ha, vilket krav<br />

man har på ytfinish, vilken påfrestning<br />

spacklet kommer att utsättas<br />

för, hur tjockt spackelskiktet kommer<br />

att behöva vara, och så vidare.<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, har utfärdat<br />

branschrekommendationer för vilka<br />

produkter som kan användas på olika<br />

underlag, och de rekommendationerna<br />

återfinns på golvbranschen.se.<br />

MÅNGA FAKTORER<br />

PÅVERKAR PRODUKTVALET<br />

Man skiljer på självtorkande och normaltorkande<br />

avjämningsmassor. De<br />

självtorkande tar genom kemiska processer<br />

upp mycket vatten inne i avjämningsmassan<br />

och kan därför användas<br />

för tidig ytbeläggning. Ett –<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› FOTO från Weber<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 22<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 21


› FORTSÄTTNING<br />

från sid 21:<br />

<strong>Golv</strong>avjämning<br />

tre dygn behövs dock före mattläggning<br />

och temperaturen måste vara a<br />

minst +18°C och RF max 85 procent,<br />

annars blir torktiden längre. Normaltorkande<br />

avjämningsmassa behöver<br />

kunna avge fukten <strong>till</strong> den omgivande<br />

luften, så torktiden är beroende av<br />

det omgivande klimatet. Vid plus 20<br />

grader och 50 procent RF blir torkningstakten<br />

ungefär en millimeter per<br />

dygn.<br />

Om RF-mätning ska göras, är det<br />

normaltorkande avjämningsmassa a<br />

som ska användas. <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, har tagit fram en branschstandard<br />

för RF-mätning i golvavjämning.<br />

Den finns <strong>till</strong>gänglig på golvbranschen.se.<br />

För det mer precisa valet av produkt<br />

måste man ta hänsyn <strong>till</strong> underlag,<br />

ytbeläggning och lokalens användning.<br />

På golvbranschen.se finns<br />

branschrekommendationer med listor<br />

som talar om vilka produkter som<br />

är lämpliga på olika typer av underlag.<br />

För golvavjämning finns P-märk-ning,<br />

som är SPs märkning, där produkterna<br />

bedöms ur miljö-, teknik-<br />

och kvalitetsperspektiv. Märkningen n<br />

för golvavjämning har fyra klasser,<br />

P1 – P4, varav P1 är bäst.<br />

VIKTIGT MED<br />

RÄTT VATTENMÄNGD<br />

Primer använder man för att öka vidhäftningen<br />

<strong>till</strong> underlaget. Den ska<br />

borstas in, inte rollas eller penslas på.<br />

Hur mycket man ska späda primern<br />

med vatten beror på underlagets sugförmåga<br />

och här är det viktigt att följa<br />

leverantörens anvisningar.<br />

När primningen är gjord ska man<br />

sedan applicera golvavjämningen<br />

inom två dygn. Avjämningen ska<br />

blandas väl och även här är det viktigt<br />

att vattenmängden är rätt. Det<br />

vanligaste felet vid avjämningsarbeten<br />

är just att man tar för mycket<br />

vatten.<br />

› BRANSCHREKOMMENDATIONER för vilka produkter som kan användas på olika underlag<br />

finns att hämta på golvbranschen.se.<br />

<strong>Golv</strong>avjämningen kan läggas i följande<br />

tjocklekar:<br />

• Avjämningsmassa<br />

2 – 50 millimeter<br />

• Spackelmassa<br />

1 – 50 millimeter<br />

• <strong>Golv</strong>bruk<br />

15 – 100 millimeter<br />

Även för att testa draghållfastheten<br />

och vidhäftningen <strong>till</strong> underlaget har<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, tagit fram en<br />

branschstandard som är anpassad <strong>till</strong><br />

fältmätning och som hänvisas <strong>till</strong> i<br />

AMA Hus 14.<br />

Slutligen ska golvavjämningen<br />

härda och torka. Men det ska inte<br />

gå alltför fort, då kan det bli torksprickor.<br />

Så man ska alltså inte sätta<br />

in torkfläktar omedelbart, utan vänta<br />

minst tre dagar. Och täcka med byggplast,<br />

papp, spånskiva eller annat.<br />

Och så tål det alltid att upprepas:<br />

Följ alltid leverantörens anvisningar!<br />

■<br />

P-klass<br />

P1<br />

P2<br />

P3<br />

P4<br />

Typ av golvbeläggning<br />

Trä (löslagt) Keramik Linoleum Textil PVC Trä (limmat) Gummi Polyolefin<br />

› P-MÄRKNING AV GOLVAVJÄMNING:<br />

Grönt visar det som fungerar, det vill säga vilken P-klass man behöver på golvavjämningen <strong>till</strong>sammans med en viss typ av golvbeläggning.<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


FAKTA OM GOLVAVJÄMNING<br />

Begreppet golvavjämning är ett samlingsnamn på produkter<br />

och metoder som används för att åstadkomma en yta som<br />

antingen är färdig för golvbeläggning, eller som själv kan<br />

utgöra en färdig golvyta.<br />

Materialsammansättningen hos golvavjämning är sand,<br />

bindemedel och <strong>till</strong>satsmedel.<br />

Bindemedlet utgörs i huvudsak av aluminat- och portlandscement.<br />

Aluminatcementen hårdnar snabbare än portlandscement<br />

och binder mer vatten vid den kemiska hydratiseringen,<br />

detta ger en större inre uttorkning som möjliggör<br />

snabbare golvbeläggning. Aluminatcement har också lägre<br />

alkalitet och längre lagringsstabilitet än portlandscement.<br />

Aluminatcementen har en snabb reaktion och bindningstid<br />

vid <strong>till</strong>sättning av vatten. Gångbarhet är därför möjlig bara<br />

några timmar efter läggning, under förutsättning att det<br />

råder ett bra uttorkningsklimat om cirka 20°C och en relativ<br />

fuktighet kring 50 procent med en viss luftomsättning.<br />

Som <strong>till</strong>satsmedel används polymerer, flyt<strong>till</strong>satser och<br />

poly propylenfibrer. Polypropylenfiberns funktion är att minimera<br />

sprickbildningen i det tidiga skedet i samband med<br />

torkningsprocessen.<br />

Leverans<br />

Leverans av golvavjämning sker som säckat material om<br />

15 <strong>till</strong> 25 kilo. Större leveranser görs med bulk eller storsäck<br />

eller pumpas ut med anpassade pumpekipage.<br />

Egenskaper<br />

<strong>Golv</strong>avjämning kan vara normaltorkande eller själv torkande.<br />

En normaltorkande golvavjämning torkar ut med hjälp av<br />

omgivande luft och luftomsättning och beräknas torka ut<br />

med en hastighet om cirka en centimeter per vecka upp <strong>till</strong><br />

en tjocklek om 40 – 50 millimeter.<br />

En självtorkande golvavjämning får en snabb uttorkning av<br />

ytan, snabb <strong>till</strong>växt av ythållfastheten, lågt pH-värde och en<br />

god egenuttorkning (inre kemisk torkning efter tidig ytbeläggning).<br />

<strong>Golv</strong>avjämningen bör uppfylla följande:<br />

• Att man får en planhet som är klar för golvbeläggning<br />

• Att god vidhäftning råder <strong>till</strong> de flesta rengjorda och<br />

förekommande underlagen (betong, trägolv, lättbetong<br />

med mera)<br />

• Att den klarar den föreskrivna belastningen<br />

• Att den tål en fuktbelastning av 95 procent RF initialt,<br />

samt 85 procent därefter<br />

• Att den tål vatten och byggfukt<br />

• Att den kan kombineras med ljudgolv, värmegolv och<br />

flytande golvkonstruktioner<br />

• Att den inte missfärgar färdig beläggning<br />

• Att den har låga emissioner och inte påverkar golvmaterial<br />

eller inomhusmiljö<br />

Sedan gäller även att vidhäftningsförbättrande medel<br />

(primer) är alkaliebeständigt och i övrigt fyller sin funktion.<br />

FORTSÄTT ATT<br />

TALA OM DET!<br />

<strong>Golv</strong>branschens tävling om insamling av installationsspill<br />

vanns, som vi meddelade i förra numret av <strong>Golv</strong><br />

<strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, av BL-Interiör i Umeå. Och det med stor marginal.<br />

Nästan 19 ton spill levererade bolaget <strong>till</strong> återvinningen<br />

i Ronneby.<br />

– Vi har jobbat aktivt med det här i många år,<br />

berättar Lars Andersson, arbetsledare på BL-Interiör.<br />

Vi tänker på miljön, för att vi själva vill det och för att<br />

våra kunder kräver det. Därför återvinner vi allt som<br />

går att återvinna, vi lämnar aldrig något kvar i en<br />

lägen het där vi har varit och lagt golv, vi sorterar och vi<br />

slänger ingenting på fel ställe.<br />

– Hur får ni det att fungera så bra?<br />

– Det var lite problem i början, medger Lars. Men<br />

vi har varit envisa, tagit upp frågan på möte efter möte.<br />

Och på det sättet <strong>till</strong> slut fått alla att jobba i samma<br />

riktning.<br />

– Vad är ditt råd <strong>till</strong> andra som vill bli lika bra på att<br />

återvinna?<br />

– Man måste vara engagerad på högsta nivå i företaget<br />

och tala mycket om det för att få alla att dra åt<br />

samma håll. ■<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› FOTO:<br />

Lars Andersson<br />

› HÄR HAR ALLA DESSA<br />

19 ton installationsspill<br />

samlats för att<br />

skickas <strong>till</strong> återvinningsanläggningen<br />

i<br />

Ronneby. Enkelt, envist<br />

och målmedvetet.<br />

Totalkostnad<br />

Behovet av golvavjämning beror helt och hållet på hur<br />

under laget är beskaffat och vilket användningsområde<br />

som är avsett. Totalkostnaden är därför beroende av en<br />

sammanvägning av:<br />

• Produktval<br />

• Uttorkningstid<br />

• Arbetsmetod<br />

• Tjocklek<br />

• Vald ytjämnhet<br />

• Färdigställandetid<br />

Standarder/toleranser<br />

SS-EN 13813 eller 13892-8 – Vidhäftning mot underlaget<br />

SS-EN 13892-7 – Motståndsförmåga mot rullande stolshjul<br />

SS-EN 13892-4 och 13813 – Beläggningar av avjämningsmassa<br />

som slitskikt<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 23


Affärsutvecklare inom<br />

byggkemiska produkter<br />

med fokus på bygg/fäst & fog<br />

Mapei är en av världens största leverantörer av<br />

produkter <strong>till</strong> bygg- och anläggningsbranschen.<br />

Företaget expanderar och investerar kraftigt i<br />

forsknings-, produktionsutrustning och<br />

personal. Mapei har sitt nordiska huvudkontor<br />

samt produktions- och forskningslokaler i Nord-<br />

Odal, Norge.<br />

Mapei AB är en del av den italienska Mapeikoncernen,<br />

med en totalomsättning på ca 2,4<br />

miljarder Euro. I Sverige finns cirka 20 anställda<br />

och huvudkontoret ligger i Stockholm.<br />

Rollen som AU innebär att du kommer att vara<br />

behjälplig att utveckla produktområdet fäst &<br />

fog, bygg och vara en del av försäljning av<br />

företagets bygg-, golv- samt fäst- och fogprodukter<br />

<strong>till</strong> fackhandel, byggvaruhandel och<br />

entreprenörer.<br />

Du kommer också att <strong>till</strong>sammans med övrig säljpersonal<br />

bearbeta, utbilda och <strong>till</strong>godose nya och<br />

redan etablerade kunder med produkter, tjänster,<br />

system och koncept samt säljmaterial. Du bidrar<br />

med stark teknisk support internt och externt <strong>till</strong><br />

dessa kundgrupper, samt håller vissa branschoch<br />

produktutbildningar.<br />

Som person är du självständig, har ett stort driv och<br />

har jobbat som hantverkare, teknisk support och/<br />

eller försäljning inom segmentet plattsättning/golvbeläggning.<br />

Vi söker dig som har:<br />

• bred teknisk branschkunskap, speciellt inom<br />

våtrum och bygg<br />

• relevant utbildning med goda resultat från byggbranschen<br />

• teknisk kompetens inom området bygg/fäst & fog<br />

• erfarenhet av försäljning med bakgrund från<br />

spackel, betong, fäst&fog, bygg<br />

• kunskap i Officepaketet<br />

• goda kunskaper i engelska, både i tal & skrift<br />

• körkort B<br />

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i en framgångsrik<br />

organisation med möjlighet <strong>till</strong> utbildning och<br />

personlig utveckling.<br />

För mer information om tjänsten se www.mapei.se<br />

eller kontakta marknadschef Stefan Wilson,<br />

tlf 08-525 090 89.<br />

Ansökan: Skicka din ansökan senast <strong>2017</strong>-03-24<br />

<strong>till</strong> HR-chef Frode Ek Skarnes per e-mail:<br />

frode.ek.skarnes@mapei.no Märk din ansökning<br />

med: ”Ansökan affärsutvecklare”.<br />

Alla förfrågningar behandlas konfidentiellt. Vi arbetar<br />

fortlöpande med rekryteringen<br />

24 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


GBR GOLVKONTROLL<br />

FÖRENKLAR ARBETET<br />

Och inte bara förenklar för golventreprenören och förtydligar gentemot beställaren,<br />

utan gör också byggplatsen bättre. Joanna Nordström och Patrik Nordahl, jurist<br />

respektive teknikansvarig på <strong>Golv</strong>branschen, förklarar hur.<br />

Vid en entreprenad är det vanligt<br />

att förutsättningarna förändras<br />

under arbetets gång.<br />

För att undvika kostnader och<br />

ha rätt <strong>till</strong> ersättning för utfört<br />

merarbete är det viktigt att<br />

entrepre nören underrättar sin<br />

beställare. Vid förändrade förutsättningar<br />

uppstår normalt en<br />

av följande två situationer:<br />

• Entreprenören meddelar<br />

beställaren de förändrade<br />

förutsättningarna och har<br />

rätt <strong>till</strong><br />

- ersättning för eventuellt<br />

merarbete,<br />

- tidsförlängning och<br />

- forceringsersättning.<br />

• Entreprenören meddelar<br />

inte beställaren och kan bli<br />

skyldig att<br />

- ersätta eventuella kostnader<br />

som uppstått på<br />

grund av "förändringar"<br />

samt att<br />

- betala vite på grund av försening.<br />

För att underlätta för golvföretagen<br />

har <strong>Golv</strong>branschen, GBR,<br />

tagit fram en applikation som<br />

förenklar dokumentation och<br />

kommunikation med beställare.<br />

Appen heter GBR <strong>Golv</strong>kontroll<br />

och finns för både Android och<br />

Iphone. Nedan följer exempel<br />

på situationer då GBR <strong>Golv</strong>kontroll<br />

med fördel kan användas<br />

i det dagliga arbetet. Exemplen<br />

utgår från reglerna i standardavtalet<br />

AB 04.<br />

Underrättelseskyldighet<br />

Vid kommersiella entreprenader<br />

avtalas det ofta om att standardavtalet<br />

AB 04 ska gälla. I AB 04<br />

regleras bland annat garantitider,<br />

felansvar, betalning och<br />

besiktning.<br />

AB 04 reglerar också hur<br />

avvik elser från det som är avtalat<br />

ska hanteras. Enligt AB 04<br />

kap 2 § 9 är entreprenören skyldig<br />

att utan dröjsmål underrätta<br />

motparten om de verkliga förutsättningarna<br />

skiljer sig från<br />

de avtalade, om entreprenören<br />

upptäcker det. Det kan handla<br />

om motsägelsefulla kontraktshandlingar,<br />

avvikelser i verkliga<br />

förhållanden mot kontraktshandlingar<br />

eller bristfälliga kontraktshandlingar<br />

som inte går<br />

att följa. Det innebär inte att<br />

entreprenören har undersökningsplikt,<br />

utan skyldigheten<br />

att underrätta motparten träder<br />

ikraft om entreprenören upptäcker<br />

avvikelser. Om entreprenören<br />

inte gör det kan han bli<br />

ersättningsskyldig för den skada<br />

som uppkommer <strong>till</strong> följd av<br />

underlåtelsen. Ett vanligt exempel<br />

är bakfall i våtrum som inte<br />

rapporteras innan tätskikt / ytskikt<br />

appliceras.<br />

Avvikelser ska påtalas skriftligen<br />

och kan göras med en<br />

Fortsättning på sid 26<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 25


Fortsättning från sid 25: GBR <strong>Golv</strong>kontroll förenklar arbetet<br />

skriftlig avvikelserapport, mail<br />

eller sms. Det är också viktigt<br />

att meddelandena kan sparas.<br />

Fördelen med att använda GBR<br />

<strong>Golv</strong>kontroll är att dokumenten<br />

enkelt kan skickas digitalt, att<br />

de sparas automatiskt i GBRs<br />

databas och att det är enkelt att<br />

bifoga foton <strong>till</strong> kvalitetsrapporterna.<br />

Det ska heller inte underskattas<br />

att det ser mer professionellt<br />

ut och att lämna ett<br />

dokument i PDF.<br />

Hinder<br />

En annan förutsättningsförändring<br />

som ofta drabbar en entreprenad<br />

är hinder. Ett hinder kan<br />

bestå av att arbetsområdet är<br />

belamrat med skräp eller att<br />

föregående entreprenör inte<br />

har färdigställt sin del av entreprenaden,<br />

vilket medför att<br />

arbetet inte kan påbörjas.<br />

När entreprenören inser att det<br />

finns hinder ska beställaren<br />

under rättas omgående, annars<br />

förlorar entreprenören sin rätt<br />

att åberopa hindret och går därmed<br />

miste om rätten <strong>till</strong> tidsförlängning<br />

och ersättning för<br />

eventuella merkostnader.<br />

Därutöver riskerar entreprenören<br />

att drabbas av vite för<br />

försening och / eller skadeståndskrav<br />

på grund av att han<br />

inte givit möjlighet <strong>till</strong> undanröjande<br />

av hindret. För att kunna<br />

styrka att hinder har förelegat<br />

samt vilka kostnader som har<br />

uppstått, krävs att omständigheterna<br />

finns dokumenterade.<br />

Ett hinder anmäler man enkelt<br />

i appen genom att skapa en förkontroll.<br />

I förkontrollen markerar<br />

man att hinder förekommer,<br />

vilket med fördel styrks med<br />

bifogad fotodokumentation<br />

och en beskrivande kommentar.<br />

Förkontrollen skickas sedan<br />

iväg <strong>till</strong> motparten i entreprenaden.<br />

Ordningen på det aktuella<br />

bygget kan underlättas genom<br />

användningen av GBR <strong>Golv</strong>kontroll,<br />

men även förutsättningarna<br />

vid framtida byggen<br />

kan förbättras. När kostnader<br />

orsakade av hinder synliggörs<br />

för beställaren, kommer denne<br />

få ett incitament att förbättra<br />

situationen för golventreprenören.<br />

Detta kan bekräftas av<br />

Thomas von Zeipel, vd på <strong>Golv</strong>uppdraget.<br />

– Sedan vi började använda<br />

GBR <strong>Golv</strong>kontroll har vi märkt<br />

att vi har fått renare byggen<br />

och färre hinder, säger Thomas.<br />

Att använda GBR <strong>Golv</strong>kontroll<br />

är alltså ett enkelt sätt att<br />

• uppfylla underrättelseskyldig -<br />

het enligt AB 04<br />

• öka möjligheterna att få<br />

ersättning vid merarbete<br />

orsakat av hinder<br />

• förbättra situationen på<br />

byggen, så att det bland<br />

annat blir renare<br />

Patrik Nordahl<br />

Joanna Nordström<br />

NY FÖRBÄTTRAD ELTRANSPORTBIL<br />

Renault lanserar under våren<br />

en ny förbättrad version av eltransportbilen<br />

Renault Kangoo<br />

ZE. Enligt <strong>till</strong>verkaren har den<br />

50 procent längre räckvidd<br />

än tidigare versioner. Renault<br />

Kangoo ZE är Europas mest<br />

sålda eldrivna skåpbil med mer<br />

än 25 000 sålda fordon sedan<br />

2011.<br />

Den är utrustad med ett nytt<br />

batteri från LG Chem och ny<br />

elmotor från Renault som <strong>till</strong>sammans<br />

ökar räckvidden från<br />

170 <strong>till</strong> 270 kilometer enligt den<br />

europeiska mätmetoden NEDC.<br />

Detta motsvarar cirka 200 kilometer<br />

under verkliga körförhållanden.<br />

Enligt <strong>till</strong>verkaren är<br />

nya Renault Kangoo ZE den<br />

transportbil på 100 procent el<br />

som har längst räckvidd på<br />

transportbilsmarknaden.<br />

Att ladda batterierna helt tar<br />

sex – sju timmar. Det går också<br />

att fylla på med el under lunchen<br />

så att bilen kan köras ytterligare<br />

35 kilometer.<br />

Renault erbjuder olika mjukvarustöd<br />

som hjälper <strong>till</strong> att<br />

söka upp laddstationer, styra<br />

förvärmning eller kylning och<br />

kontrollera status på batteriet<br />

med mera via mobiltelefon eller<br />

över internet.<br />

Kangoo ZE finns i två olika<br />

längder, 4,28 och 4,66 meter,<br />

med två eller fem säten eller<br />

som crew cab för påbyggnad<br />

<strong>till</strong> pickup eller annan specialversion.<br />

Lastvolymen är 3 – 4,6<br />

kubikmeter och lastkapaciteten<br />

är upp <strong>till</strong> 650 kilo. ■<br />

ANNONS<br />

Söker du nya utmaningar i golvbranschen?<br />

Vi är ett bolag med över 40 års erfarenhet inom branschen. Vi utför kompletta golventreprenader i hela<br />

Skåne. Vår kundkrets utgörs främst av byggföretag, offentlig verksamhet och fastighetsförvaltande företag.<br />

Idag är vi 24 anställda, men vi är alltid på jakt efter ny arbetskraft. Kanske dig?<br />

Kontaktuppgifter<br />

Tel: 040-43 48 20<br />

Mail: anita@golvbolaget.com<br />

26 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


# GOLV<br />

PETER NORBERG<br />

<strong>2017</strong> - 02 - 10<br />

Gillar verkligen denna plåtbit, blev<br />

bekanta för ett par månader sen.<br />

EMELIE VIRUSET HAGBERG<br />

Inte så illa för en 75-procentare.<br />

Men det va allt lite rörigt.<br />

<strong>2017</strong>- 02 - 10<br />

DAVID LINDBORG<br />

Bilinredning<br />

<strong>2017</strong> - 02 - 10<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

17<br />

229<br />

52<br />

HAJRUDIN BIHORAC<br />

Planen var att slänga upp<br />

väggmattan idag, men ...<br />

<strong>2017</strong> - 02 - 06<br />

PER ANDERSSON <strong>2017</strong> - 02 - 10<br />

STEFAN WESTERBERG<br />

Någon som sett denna??<br />

20167- 02 - 07<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

28<br />

134<br />

47<br />

MARCUS EVERT<br />

Heltäckningsmatta med uppvik ...<br />

Undrar om den är våtrumssäker ?!<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

FREDRIK ANGEL<br />

Jag kom och skulle lägga ett<br />

toagolv. Kunden sa:<br />

– Jag la en plåt över det gamla<br />

avlopps hålet, det kan väl aldrig<br />

synas under den tjocka mattan ...<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

20167- 02 - 06<br />

<strong>2017</strong> - 02 - 03 ALEX KRULLIS SAMUELSSON<br />

Glad Alla Hjärtans Dag,<br />

alla knästående!<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

<strong>2017</strong> - 02 - 14<br />

16<br />

27<br />

31<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | 27


NOTERAT<br />

NY GRUNDLACK OCH NY FUKTSPÄRR<br />

Nya Bona Natural är en grundlack<br />

med naturlig infärgning<br />

som påminner om färgen hos<br />

ett nyslipat trägolv. Om den<br />

överlackeras med Bona Traffic<br />

Natural får man en yta som<br />

ser naturligt "obehandlad" ut<br />

och som samtidigt är slitstark.<br />

Grundlacken torkar snabbt<br />

och har goda egenskaper för<br />

mellanslipning. Beroende på<br />

önskat resultat kan den appliceras<br />

i ett eller två lager. Fler<br />

lager ger en ljusare, eller vitare,<br />

färg. Lacken är lätt att applicera<br />

med roller och är Greenguardcertifierad<br />

för låga emissioner<br />

inomhus.<br />

Också nya Bona R 590 är en<br />

silanbaserad enkomponents<br />

fuktspärr för att förbereda och /<br />

eller försegla cementgolv eller<br />

betonggolv före installation av<br />

trägolv. Den kan också användas<br />

för förstärkning av svaga<br />

ytskikt hos undergolv upp <strong>till</strong><br />

en viss nivå.<br />

Appliceringen är enkel och<br />

snabb med spackel. Fuktspärren<br />

är snabbtorkande och det<br />

behövs endast en applicering.<br />

■<br />

DESIGNSAMARBETEN<br />

I MINDRE SKALA<br />

Mr Perswall satsar på att knyta<br />

<strong>till</strong> sig ung och lovande design<br />

och lanserar som ett steg i det<br />

tre nya mindre tapetserier.<br />

− Vi ser ett stort intresse för<br />

det unika, specialdesignade och<br />

personliga uttrycket i hemmet.<br />

Genom inredning och vad man<br />

har på väggarna berättar man<br />

vem man är. Mr Perswall öppnar<br />

nu upp för nya spännande<br />

samarbeten där vår ambition är<br />

att lyfta unga talangfulla designers<br />

och aktuell design som<br />

ligger helt rätt i tiden, säger<br />

Charlotta Levin, designchef<br />

på Mr Perswall.<br />

Först ut är Helene Ekblom,<br />

Smooth Life och By Malevik<br />

som samtliga i stort och smått<br />

inspirerats av naturen. Helene<br />

Ekblom, som driver en egen<br />

designstudio med fokus på<br />

mönsterdesign, har tagit fram<br />

en serie om fem mönster med<br />

prunkande blommor mot huvudsakligen<br />

mörk bakgrund.<br />

Smooth Life, en designduo<br />

bestående av Lena Melin och<br />

Liv Gisslandi, handritar detaljrika<br />

mönster med inspiration<br />

från djur, fantasi och växtlighet.<br />

I den här kollektionen har det<br />

resulterat i fem tapeter med<br />

djungel, djur och bladverk i<br />

kombination med pastell i akvarell<br />

(bilden).<br />

By Malevik, eller Anna Holmberg<br />

som formgivaren heter,<br />

har hämtat inspiration <strong>till</strong> sina<br />

fyra tapeter från Sydamerikas<br />

djungel och dess rika och färggranna<br />

fågelliv. Bladverken på<br />

tapeterna går från pastell <strong>till</strong><br />

färgstarkt, och så även djuren.<br />

■<br />

VÄLKOMNAR VÅREN<br />

MED FÄRG OCH MÖNSTER<br />

Intrade hälsar våren välkommen<br />

med fyra nya kollektioner: Pip<br />

2016, Grenada, Resource och<br />

Imaginarium. Pip 2016 är den<br />

fjärde i ordningen av Pip-kollektioner<br />

och består av en mix av<br />

klassiska och nya Pip-mönster.<br />

Kollektionen går i pastell och<br />

glada färger och här finns både<br />

småfåglar och blommor men<br />

framförallt mycket mönster.<br />

Den andra kollektionen,<br />

Grenada, består av mönster<br />

handmålade i akvarell. Här finns<br />

både blad, rankor och geometri<br />

i grått, gult, grönt, blått eller<br />

orange.<br />

Till den tredje kollektionen,<br />

Resource, har man hämtat<br />

inspi ration från industriell design<br />

och råa material. Här finner vi<br />

mönster av polerad marmor,<br />

träfiber, grovt linne, bambu,<br />

bark och metall. Färgskalan rör<br />

sig från blågrå, beige och sand<br />

<strong>till</strong> frostigt rosa, guld och turkos.<br />

I Imaginarium, den fjärde och<br />

för den här gången sista kollektionen,<br />

finns tapeter som med<br />

glimten i ögat kräver sin uppmärk<br />

samhet. Vi hittar ramar<br />

med hundar, vintageväskor,<br />

flamingos eller lemurer i<br />

djungeln, som på bilden.<br />

Intrade beskriver den själva<br />

som ”en komplett samling<br />

ljuvliga galenskaper”. ■<br />

28 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


EN UPPDATERAD KLASSIKER<br />

NOTERAT<br />

Tarkett släpper nu sin nya uppdaterade<br />

iQ Optima-kollektion.<br />

Förutom nya kulörer har den<br />

homogena plastgolvskollektionen<br />

en ny förbättrad PUR-yta,<br />

med ytskiktet New iQ PUR,<br />

som enligt Tarkett ska ge marknadens<br />

bästa beständighet mot<br />

märken, fläckar och kemikalier<br />

som används inom <strong>till</strong> exempel<br />

sjukvården. I kombination med<br />

rekommenderad torrpoleringsmetod<br />

ska det även bidra <strong>till</strong> att<br />

golvet håller sig fint under hela<br />

sin livslängd.<br />

Den nya kollektionen innehåller<br />

tre linjära mönster. Det<br />

första, Original, är ett klassiskt<br />

mönster som passar i de flesta<br />

offentliga miljöer. Det andra,<br />

Mono, är ett nytt diskret mönster<br />

för miljöer där man vill skapa<br />

en lugnare atmosfär. Det tredje<br />

och sista, Essence, är ett högkontrasterat<br />

mönster med<br />

visuell struktur som passar<br />

ytor med hög trafik.<br />

Sammanlagt finns iQ Optima<br />

i 64 kulörer, varav 33 nya, som<br />

är färgkoordinerade med både<br />

ljuddämpande iQ Acoustic,<br />

Optima Multisafe för barfotautrymmen<br />

i våtrum, elavledande<br />

iQ Toro SC och antistatgolvet<br />

iQ Granit SD. Det gör att iQ<br />

Optima kan användas i, och<br />

kombineras för att passa i, en<br />

rad olika miljöer med olika funktionskrav<br />

som <strong>till</strong> exempel sjukhus,<br />

skolor, hotell och kontor.<br />

Till samtliga färger finns flerfärgade<br />

svetstrådar för att dölja<br />

skarvar. <strong>Golv</strong>en är ftalatfria och<br />

har låga VOC-emissioner, de har<br />

en tjocklek på två millimeter och<br />

finns på rulle med två meters<br />

bredd samt som plattor om<br />

61 x 61 centimeter. ■<br />

ANNONS<br />

TRÅDLÖS SLIPMASKIN<br />

PRENUMERERA!<br />

Bosch har nu tagit fram GSS 18<br />

V-LI Professional, den första<br />

trådlösa 18 V-slipmaskinen på<br />

marknaden. Den väger endast<br />

1,5 kilo, är kompakt och kan<br />

användas med bara en hand<br />

vilket gör den lämplig för arbeten<br />

där det av olika skäl kan vara<br />

svårt att komma åt, <strong>till</strong> exempel<br />

arbeten över huvudhöjd.<br />

Slipmaskinen har ett vakuumsystem<br />

som suger upp damm,<br />

vilket är bra för både verktyg<br />

och arbetsmiljö. GSS 18 V-LI<br />

Professional har även utbytbara<br />

plattor – en kvadratisk, en rektangulär<br />

och en trekantig – för<br />

att man ska kunna anpassa den<br />

efter uppgift. ■<br />

En årsprenumeration på <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kostar bara<br />

380:- (exkl moms) och då får du åtta välmatade<br />

och intressanta nummer av tidningen.<br />

Ola Wiklund<br />

NY KATALOG UTE MED BRA ERBJUDANDEN!<br />

Personalliggarproblem<br />

Beställ din<br />

116-sidiga katalog eller boka besök av säljare på<br />

Email: info@golvprofil.se<br />

Telefon: 0515-16700<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu och beställ idag!<br />

GOLV - VERKTYG - MASKINER - PROFILER<br />

<br />

<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 29


DEBATT<br />

VI HAR GEMENSAMMA MÅL<br />

Nästan 94 procent av Sveriges<br />

ungdomar rankar idag bostadsbristen<br />

som den största utmaningen<br />

i samhället enligt en<br />

under sökning från Linnéuniversitetet.<br />

Den oro som ungdomar<br />

känner saknar inte grund. Enligt<br />

Boverkets bedömningar kommer<br />

700 000 nya bostäder att<br />

krävas fram <strong>till</strong> 2025 för att klara<br />

behoven. En större del av dessa,<br />

440 000, bedöms behövas redan<br />

2020 vilket innebär en genomsnittlig<br />

årstakt om 88 000 nya<br />

bostäder. Under det här året<br />

kommer cirka 65 000 nya bostäder<br />

att ha börjat byggas.<br />

Även om byggandet stigit kraftigt<br />

bara under de tre senaste<br />

åren kvarstår ett väsentligt<br />

glapp mellan dagens byggnivåer<br />

och framtida behov.<br />

Politiska insatser behövs<br />

för bostadsbyggandet<br />

Att inte fler bostäder byggs har<br />

flera orsaker och insatser måste<br />

genomföras på många olika<br />

områden. Vissa åtgärder kan<br />

ge effekt på relativt kort sikt<br />

medan andra tyvärr ger effekt<br />

först på längre sikt.<br />

Sveriges Byggindustrier har<br />

under en lång tid pekat på en<br />

rad nödvändiga insatser från<br />

politiskt håll. Det handlar om<br />

att öka rörligheten på bostadsmarknaden,<br />

underlätta för<br />

kapital svaga grupper och säkerställa<br />

att det finns resurser för<br />

att bygga mer. Där<strong>till</strong> krävs åtgärder<br />

för att förbättra infrastrukturen<br />

genom investeringar<br />

i väg- och järnvägsnätet.<br />

Två stora utmaningar<br />

När byggbranschen växer har<br />

arbetsgivare och fackförbund<br />

också ett ansvar för jobben.<br />

Vi vill att framtidens byggjobb<br />

ska vara trygga, säkra och i företag<br />

med kollektivavtal. Men<br />

tyvärr väljer idag många företag<br />

bort kollektivavtalen då de inte<br />

anses <strong>till</strong>räckligt attraktiva.<br />

När årets avtalsrörelse nu<br />

har inletts har vi <strong>till</strong>sammans<br />

med våra avtalsparter två stora<br />

utmaningar. Dels måste vi skifta<br />

fokus från kortsiktiga partsvinster<br />

<strong>till</strong> gemensamma långsiktiga<br />

vinster. Dels måste vi<br />

skapa ett konkurrenskraftigt<br />

kollektivavtal som gör att den<br />

tredjedel av byggbranschen<br />

som i dag står utan kollektivavtal<br />

väljer att teckna kollektivavtal.<br />

Det är därför vår förhoppning<br />

att avtalsförhandlingarna<br />

ska kunna genomföras i en<br />

samförståndsanda.<br />

2016 års byggstrejk innebar<br />

kostnader på närmare en miljard<br />

för våra medlemsföretag. Det<br />

var inte bra för byggföretagen,<br />

inte bra för byggjobben och<br />

inte bra för branschens förtroende.<br />

Vår utmaning och vårt<br />

mål är trots allt gemensamt<br />

– <strong>till</strong>sammans kan vi trygga<br />

framtidens bostäder och byggjobb.<br />

Ola Månsson<br />

Vd Sveriges Byggindustrier<br />

EVENTS AV<br />

GOLVINTRESSE<br />

EUROSHOP<br />

5 – 9 mars<br />

Düsseldorf<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Kistamässan<br />

15 – 16 mars<br />

Stockholm<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Malmömässan<br />

15 – 16 mars<br />

DOMOTEX ASIA/<br />

CHINAFLOOR<br />

21 – 23 mars<br />

Shanghai<br />

DOMOTEX TURKEY<br />

22 – 25 maj<br />

Gaziantep<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Svenska Mässan<br />

6 – 7 september<br />

Göteborg<br />

HEM, VILLA &<br />

BOSTADSRÄTT<br />

Stockholmsmässan<br />

12 – 15 oktober<br />

HEM, VILLA &<br />

BOSTADSRÄTT<br />

Svenska Mässan<br />

27 – 29 oktober<br />

Göteborg<br />

DOMOTEX<br />

Hannovermässan<br />

12 – 15 januari 2018<br />

INSPIRERANDE OCH UNDERHÅLLANDE<br />

<strong>Golv</strong>poolen fortsätter med sina<br />

årliga samlingar – med lagom<br />

blandning av kunskap, underhållning<br />

och umgänge.<br />

Platsen har nu ett antal år<br />

varit Hovets arena i Stockholm<br />

och här tycks man ha funnit ett<br />

vinnande koncept. Minimässa,<br />

föreläsning som utvecklar en<br />

i yrkesrollen, föreläsning av<br />

mer underhållande slag, egen<br />

hockey eller andra pausaktiviteter<br />

och så middag och en riktig<br />

hockeymatch. Bättre upplägg<br />

kan man knappast ha. Eller?<br />

Elisabeth Sedig<br />

Pausunderhållning bland andra –<br />

det är svårare än det ser ut att hålla<br />

sig kvar på den mekaniska tjuren.<br />

En intern hockeyturnering har blivit ett stående inslag i <strong>Golv</strong>poolens samlingar för alla som arbetar<br />

inom de elva företagen.<br />

30 | DEBATT | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2017</strong>


GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Folkungagatan 122<br />

116 30 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD:<br />

EKONOMI:<br />

Johan Aspelin<br />

Mats Tingstam<br />

Carina Vässblad<br />

Joanna Nordström<br />

JURIDIK:<br />

TEKNIK/MILJÖ: Malin Bjurvald<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Sofia Karlsson<br />

SÖKER STÖD FRÅN GOLVBRANSCHEN<br />

100-gruppens ordförande önskar sig fler medlemmar från golvbranschen.<br />

Föreningen 100-gruppen har vi<br />

tidigare talat om i <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>.<br />

Gruppen ”syftar <strong>till</strong> att samla all<br />

kunskap om hållbarhetsfrågor i<br />

ett forum för att öka förståelsen<br />

och inte minst affärsnyttan för<br />

värdet av cirkulära, hållbara<br />

inte riörer”.<br />

Vill ha fler medlemmmar<br />

från golvbranschen<br />

– Vi vill gärna ha fler medlemmar<br />

från golvbranschen, säger<br />

Ivana Kildsgaard, arkitekt och<br />

hållbarhetschef på LINK Arkitektur<br />

och <strong>till</strong>ika ordförande för<br />

100-gruppen. Vi vill vara en<br />

plattform för samarbete inom<br />

inredningsbranschen. <strong>Golv</strong>en<br />

är viktiga eftersom de är en så<br />

stor del av ytan i ett rum och<br />

därför betyder mycket för<br />

inom husmiljön.<br />

Redan har ett antal golvleverantörer<br />

– för närvarande Interface,<br />

Ogeborg och Tarkett –<br />

enga gerat sig i gruppens<br />

arbete.<br />

Inom 100-gruppen talar man<br />

mycket om digitalisering av den<br />

cirkulära ekonomin. Här arbetar<br />

man med att ta fram krav och<br />

kriterier, varudeklarationer och<br />

BIM-digitalisering.<br />

Vill sätta press<br />

på producenter<br />

– Cirkulära, hållbara interiörer<br />

skapar värde, säger Ivana. Inte<br />

bara för 100-gruppens medlemmar<br />

och marknaden i stort, utan<br />

framförallt för samhället och den<br />

enskilda användaren. Genom<br />

att ha kontroll på produkten,<br />

dess livscykel, innehåll och<br />

miljö påverkan skapar man en<br />

giftfri inomhusmiljö som är mer<br />

kvalitativ och estetiskt hållbar.<br />

Vi hoppas att gruppen kan sätta<br />

press på producenter ”uppströms”<br />

och samtidigt bidra <strong>till</strong><br />

att avfallsmängderna minskar.<br />

säger<br />

– Våra engagerade medlemmar<br />

kommer från många olika<br />

sektorer, konstaterar Ivana.<br />

Här finns producenter, leverantörer,<br />

inköpare, inredningsarkitekter,<br />

arkitekter, återförsäljare,<br />

renoveringsföretag, hållbarhetskonsulter<br />

och organisationer<br />

som certifierar och ställer olika<br />

hållbarhetskrav. ■<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Björn Törnquist<br />

Welin & Co AB<br />

Tel: 08 - 544 104 41<br />

BASF KÖPER HENKELS GOLVDIVISION<br />

Den första januari övertog<br />

BASF genom sitt dotterbolag<br />

PCI verksamheten i Henkels<br />

golvdivision. Här ingår varumärkena<br />

Thomsit och Ceresit<br />

för golv- och kakelsystem samt<br />

tätskikt. Avsikten är att skapa<br />

ett nytt affärsområde – <strong>Golv</strong>-<br />

teknik – med Thomsit som<br />

led ande märke.<br />

– Vi kommer att integrera<br />

Thomsit och Ceresit inom PCI<br />

snabbt och effektivt, säger Marc<br />

C Köppe, styrelseordförande<br />

i PCI.<br />

– Hur sammanslagningen<br />

kommer att påverka produktutbudet<br />

på den svenska marknaden<br />

är dock för tidigt att<br />

uttala sig om ännu, säger Göran<br />

Sande roth, BASF Business<br />

Services. Vi får återkomma<br />

i ärendet. ■<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920-23 07 65<br />

Ordf Torbjörn Karlsson<br />

Bydalens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 060-12 22 22<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

EGETÆPPER KÖPER CARPET CONCEPT<br />

Egetæpper övertog 1 december<br />

majoriteten, 75 procent, av<br />

aktierna i tyska Carpet Concept.<br />

Bolagets hit<strong>till</strong>svarande ägare<br />

var grundaren Thomas Trenkamp<br />

med 25 procent och<br />

Heinz Anstoetz Beteiligungs KG<br />

med resterande 75. Egetæpper<br />

köper aktiemajoriteten från<br />

Heinz Anstoetz Beteiligungs KG<br />

medan Thomas Trenkamp fortsätter<br />

som minoritetsägare och<br />

vd under en period av minst<br />

fem år. Ledningen för bolaget<br />

kvarstår oförändrad.<br />

Carpet Concept grundades<br />

1994 och är enligt uppgift<br />

marknadsledande i Tyskland<br />

NY MEDLEM I GOLV-<br />

BRANSCHEN, GFF:<br />

Brunos <strong>Golv</strong>, Bygg och Gräv<br />

AB, Kävlinge<br />

Kontaktperson: Bruno Hansen<br />

inom området vävda objektmattor.<br />

Sammanslagningen<br />

skapar en av världens största<br />

koncerner för vävda mattor och<br />

stärker samtidigt Ege-gruppens<br />

<strong>till</strong>gång <strong>till</strong> den strategiskt viktiga<br />

tyska marknaden.<br />

Carpet Concept kommer att<br />

fortsätta som ett självständigt<br />

varumärke med fokus på produkter,<br />

segment och kunder<br />

som hit<strong>till</strong>s. Enligt samstämmiga<br />

uppgifter från de inblandade<br />

företagen förväntas inga<br />

förändringar av marknadsbilden<br />

i Sverige. ■<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Box 4604, 116 91 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Christoffer Lundkvist 08-702 3092<br />

Sara Salomonsson 08-702 3099<br />

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2017</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Folkungagatan 122<br />

116 30 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)<br />

En perfekt kombination<br />

SNABB OCH SMIDIG GOLVLÄGGNING<br />

1025 Superflow är ett nytt självutjämnande flytspackel för hårda underlag<br />

och är en perfekt grund för plastmatta, parkett eller storformatiga keramiska<br />

plattor. Spacklingen kan enkelt utföras stående och du slipper skrapspacklingar<br />

liggande på knä.<br />

Startac Power och Startac Combi är två universella golvoch<br />

vägglim med mycket breda användningsområden,<br />

i både torra och våta utrymmen. Tillsammans med 1025<br />

Superflow får du ett miljövänligt system för golv med krav<br />

på lång livslängd och hög kvalitet!<br />

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!