26.01.2019 Views

Golv till Tak #4-2016

Det här numret är ett så kallat stornummer som går ut på extrautskick till fastighetsägare och -förvaltare. Det behandlar därför en rad aspekter på golv som är av stort intresse för den målgruppen, som golvval, golvekonomi, hållbarhet med avseende på golv med mera. Att välja rätt golv är en fråga om bland annat hållbarhet och ekonomi, och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Här diskuterar vi till vilken nytta de olika bedömningssystemen för byggvaror egentligen är samt ger en del synpunkter på golvval för bostäder med mera. Skötseln av golv och förutsättningarna för effektiv skötsel spelar också stor roll för livslängd och städkostnader. Vi får goda råd om golvval och lokalutformning med fokus på golven från en städexpert samt råd om skötsel av textilgolv från amerikanska The Carpet and Rug Institute. Vidare presenterar vi nya GBR Golvkontroll, ett nytt lättlagt plastgolv utan PVC samt ständigt lika aktuella GVKs Kvalitetssystem som effektivt bidrar till att motverka vattenskador i våtrum.

Det här numret är ett så kallat stornummer som går ut på extrautskick till fastighetsägare och -förvaltare. Det behandlar därför en rad aspekter på golv som är av stort intresse för den målgruppen, som golvval, golvekonomi, hållbarhet med avseende på golv med mera.

Att välja rätt golv är en fråga om bland annat hållbarhet och ekonomi, och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Här diskuterar vi till vilken nytta de olika bedömningssystemen för byggvaror egentligen är samt ger en del synpunkter på golvval för bostäder med mera.

Skötseln av golv och förutsättningarna för effektiv skötsel spelar också stor roll för livslängd och städkostnader. Vi får goda råd om golvval och lokalutformning med fokus på golven från en städexpert samt råd om skötsel av textilgolv från amerikanska The Carpet and Rug Institute.

Vidare presenterar vi nya GBR Golvkontroll, ett nytt lättlagt plastgolv utan PVC samt ständigt lika aktuella GVKs Kvalitetssystem som effektivt bidrar till att motverka vattenskador i våtrum.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 45 | PRIS SEK 60 | NR 4 <strong>2016</strong><br />

Bra råd om skötsel av textilgolv<br />

Effektivt system för säkra våtrum<br />

Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen<br />

och Sunda Hus?<br />

Lättlagt plastgolv utan PVC<br />

# 4 / 16


UNIDRAIN - SHOWERLINE<br />

SNABBARE BADRUMSBYGGNATION MED KVALITÉTSSÄKRAT GOLVFALL<br />

BESTÄLL VÅR SHOWERLINE BROSCHYR PÅ<br />

info@jafo.eu ELLER VIA QR KODEN<br />

Unidrain - ShowerLine är en vidareutveckling av<br />

Unidrains linjeavloppsarmaturer vilket ger stora<br />

byggtekniska fördelar samt ett kvalitétssäkrat<br />

golvfall.<br />

Hela arbetsprocessen med att bygga golvfall och<br />

att utföra golvavjämning i ett badrum / våtrum<br />

kan utföras snabbare än med konventionella<br />

metoder. Det kvalitétssäkrade golvfallet får man<br />

på köpet.<br />

<strong>Golv</strong>ytan utanför duschzonen kan utföras helt<br />

plan enl gällande branschregler. Dock får aldrig<br />

bakfall förekomma. Unidrain ShowerLine kan<br />

placeras i vänster- eller högerhörn samt även<br />

mitt på en vägg om man vill ha en så kallad walkin<br />

dusch.<br />

<strong>Golv</strong>fallet utförs med valfritt golvspackel<br />

Inbyggt<br />

golvfall som<br />

uppfyller gällande<br />

branschregler<br />

= kvalitetsäkring<br />

<strong>Golv</strong>fall och golvavjämning före tätskiktsläggning<br />

= Plan yta<br />

= Lokalt fall mot golvavloppet<br />

Finns i 3 olika grundmodeller, höger, vänster och walk-in.<br />

www.unidrain.se | www.jafo.eu | 046 33 39 00


INNEHÅLL 4 /16<br />

3 <strong>Golv</strong>val i bostäder – vad vill vi ha hemma?<br />

7 Rent eller billigt?<br />

11 Bra råd om skötsel av textilgolv<br />

14 Effektivt system för säkra våtrum<br />

16 GBR <strong>Golv</strong>kontroll lanseras nu<br />

19 Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus?<br />

22 Lättlagt plastgolv utan PVC<br />

26 Vissa lokaler kräver elektriskt avledande golv<br />

29 Noterat<br />

35 <strong>Golv</strong>branschen & -företagen<br />

40 Benny<br />

11 16<br />

HÅLLBARA VAL<br />

Att välja rätt golv är en fråga om bland<br />

annat hållbarhet och ekonomi, och det<br />

finns många aspekter att ta hänsyn <strong>till</strong>.<br />

Här diskuterar vi <strong>till</strong> vilken nytta de<br />

olika bedömningssystemen för byggvaror<br />

egentligen är samt ger en del<br />

synpunkter på golvval för bostäder<br />

med mera.<br />

Skötseln av golv och förutsättningarna<br />

för effektiv skötsel spelar också stor roll<br />

för livslängd och städkostnader. Vi får<br />

goda råd om golvval och lokalutformning<br />

med fokus på golven från en städexpert<br />

samt råd om skötsel av textilgolv<br />

från amerikanska The Carpet and Rug<br />

Institute.<br />

Vidare presenterar vi nya GBR <strong>Golv</strong>kontroll,<br />

ett nytt lättlagt plastgolv utan<br />

PVC samt ständigt lika aktuella GVKs<br />

Kvalitetssystem som effektivt bidrar <strong>till</strong><br />

att motverka vattenskador i våtrum.<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> får nu önska trevlig<br />

sommar och återkommer i början<br />

av september, då med temat akustik.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

22<br />

OMSLAGSBILD:<br />

Från <strong>till</strong>verkningen av golvet iQ One på Tarketts fabrik i Ronneby<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Stockholm. TEL: 08-34 03 05. E-POST: gtt@informa.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Ineko AB, Stockholm<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


VI ÄLSKAR<br />

HÅLLBARA GOLV.<br />

Idag pratas det mycket om hållbarhet världen över. Och det är vi på Forbo glada för.<br />

Faktum är att hållbarheten ligger i vårt DNA, <strong>till</strong> exempel var vi först ut i branschen<br />

med livscykelanalyser redan i början av 90-talet, där miljöarbetet genomsyrar hela<br />

vår organisation och våra samarbetspartners. Men hållbarhet är så mycket mer.<br />

Genuint samhällsansvar Forbo vill vara med och aktivt bidra <strong>till</strong> en bättre framtid<br />

för fler människor. Fokus ligger på lokalt initierade projekt och partnerskap, där ett<br />

gott exempel är engagemanget i fotbollsskolan i Kongo-Brazzaville.<br />

Opartisk miljöinformation I våra ”Environmental Product Declarations” deklarerar<br />

vi öppet produktens påverkan genom hela sin livscykel. Det betyder att det finns<br />

kontrollerbar miljöinformation för i stort sett varje Forbo-golv.<br />

Rätt golv på rätt plats Med marknadens bredaste sortiment erbjuder vi en komplett<br />

golvlösning, vare sig det är för ett helt sjukhus eller för ett nytt golv hemma i köket.<br />

Vi erbjuder golv som både håller över tid och minimerar miljöpåverkan.<br />

Vill du veta mer om våra hållbara golv och vårt genomgående<br />

hållbarhetsarbete, gå gärna in på www.forbo-flooring.se<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


GOLVVAL I BOSTÄDER<br />

– VAD VILL VI HA HEMMA?<br />

Vilka golv läggs i våra bostäder? Vad vill vi ha? På objektsidan pratar<br />

vi främst miljö och slitage – på bostadssidan är det kanske mera känsla<br />

och status? Vad säger marknaden? Hur ser önskemålen ut?<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

När det gäller golv i bostäder talar vi<br />

i princip om tre olika marknader. Vi<br />

har nybyggda bostadsrätter i centrumkärnor,<br />

kommunala och privata bostadsbolag<br />

samt villor och ombyggnad.<br />

Alla tre är lite olika och skiljer<br />

sig från varandra.<br />

HIGH-END<br />

I det övre segmentet – high-end – ser<br />

det ut som det länge sett ut i mäklarannonserna<br />

för nybyggda bostadsrätter.<br />

Och på fotona är det genomgående<br />

parkett som gäller. Komplette<br />

rat med klinker i våtrum och<br />

ibland även i kök och hall. Behovet<br />

och inriktningen verkar vara konstant<br />

enligt samtal med mäklare. Det<br />

är så det ska se ut.<br />

– För oss är det fortfarande parkett<br />

som gäller i bostäder, säger Lisa<br />

Holmlund, Kährs. Vi ser dock en<br />

övergång från ”normal” trestavsparkett<br />

i ek <strong>till</strong> enstav. Eller <strong>till</strong> mer<br />

exklu siva produkter med infärgade<br />

eller behandlade ytor. Eller ljusa toner.<br />

Vårt holländska mönster är också<br />

uppskattat. Mycket är ju en fråga<br />

om vilka <strong>till</strong>valsmöjligheter som finns.<br />

Och enligt våra uppgifter är upp<br />

emot 25 procent <strong>till</strong>valsbeställningar.<br />

BOSTADSBOLAG<br />

För bostadsbolagen skiljer sig användningen<br />

av golvmaterial geografiskt<br />

i Sverige.<br />

– I Stockholm och Östsverige är<br />

det väldigt mycket linoleum och lite<br />

plast, säger Martin Parkstam, regionchef<br />

Öst på Forbo. Däremot är det<br />

en hel del plast hos bostadsbolagen<br />

norröver. Mycket av situationen i<br />

Stockholm hänger väl samman med<br />

de heta miljödiskussionerna och att<br />

vi här har stora fastighetsbolag där<br />

› FÖRSÄLJNINGEN AV LVT-GOLV ökar explosionsartat. Konsumenterna uppskattar de tunna plastgolven med de<br />

enorma möjligheterna <strong>till</strong> mönster och utföranden. Flera av de stora <strong>till</strong>verkarna bygger nya fabriker för att möta<br />

den stigande efterfrågan. <strong>Golv</strong>et på bilden är Tivoli från Gerflor.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 3


› TRÄGOLV BEHÅLLER<br />

sin popularitet och<br />

efterfrågan ökar på<br />

mer exklusiva utföranden<br />

och nya behandlingar<br />

och träslag.<br />

Efter frågan på breda<br />

plankor ökar också.<br />

<strong>Golv</strong>et på bilden är<br />

Ash Gotland från<br />

Kährs.<br />

denna typ av frågor ständigt är aktuella.<br />

– Här nere i Syd är det mycket<br />

plast, säger Mats Sten, regionchef Syd<br />

på Forbo. Men linoleum ökar och<br />

det är inte bara den vanliga rullvaran.<br />

Även våra linoleumplattor Modular<br />

och de klickfogade plattorna kommer<br />

brett på den fronten. Hyresgästerna<br />

vill göra läggningar med rutor<br />

och mönster och ”slippa” det helt enfärgade.<br />

Få utlopp för sin personliga<br />

smak.<br />

VILLOR OCH<br />

OMBYGGNADER<br />

I villor och vid ombyggnader är det<br />

<strong>till</strong> stor del plast, trä och laminat som<br />

gäller.<br />

– Det är verkligen rush på försäljningen<br />

av LVT <strong>till</strong> bostäder, säger<br />

Daniel Ekholm på Parador som <strong>till</strong>verkar<br />

trä- och plastgolv. Och det är<br />

inte enbart på gör-det-själv-marknaden,<br />

utan många av våra grossister<br />

säljer det <strong>till</strong> bostadsbolag också. Det<br />

är slitstarkt och det är tunt så man<br />

slipper problem med att höja trösklar<br />

vid ombyggnad. Dock är det ju<br />

PVC men där syns det inte <strong>till</strong> någon<br />

miljödebatt. Lockelsen kan ju också<br />

bero på att det går att göra så mycket<br />

med de här produkterna när det gäller<br />

mönster, prägling med mera.<br />

– Vi jobbar mest på ombyggnadssidan,<br />

säger Lars Månsson, Alloc.<br />

För oss är det mest hallar och kök och<br />

ett och annat vardagsrum. Detsamma<br />

gäller för vårt LVT-sortiment. Men<br />

det intressanta är att för oss har inte<br />

LVT tagit marknadsandelar från laminatet<br />

utan båda produktgrupperna<br />

ökar. Vi är visserligen ensamma om<br />

HPL-laminat men det ger ju mest<br />

utdelning på objektsidan.<br />

FRAMTIDEN?<br />

Hur kommer utvecklingen att se ut<br />

framöver? De trender och tendenser<br />

vi kan se idag är att <strong>till</strong>valen med<br />

dyrare alternativ ökar för sektorn<br />

bostadsrätter. Trägolven blir alltmer<br />

exklusiva både ifråga om ytor och<br />

bredder. Även intresset för massiva<br />

trägolv ökar. Här är det inte så<br />

mycket slitage utan känslan:<br />

"Här har jag ett golv som går att gå på<br />

i 100 år! Och som går att slipa om ett<br />

antal gånger. Sedan är det ju väldigt<br />

snyggt också!"<br />

Annars är kanske inte slitagetålig<br />

het det som köparen främst söker.<br />

På något sätt har vi blivit vana<br />

vid att våra golv – av samtliga fabrikat<br />

– håller en någorlunda hygglig kvalitet.<br />

Och vi inser att det finns en relation<br />

mellan pris och kvalitet. Inser<br />

att laminatgolvet för 39:90 inklusive<br />

moms på byggmarknaden klarar av<br />

att ligga i en garderob men inte så<br />

mycket mer.<br />

LVT-försäljningen ökar med<br />

raket fart. De stora leverantörerna<br />

bygger nya fabriker i full fart och utbudet<br />

ökar explosionsartat. Även textilen<br />

ökar men mera långsamt och<br />

det är inte fråga om några större volymer.<br />

Sedan får vi ju inte heller glömma<br />

de <strong>till</strong>fälliga bostäder av typ modul-<br />

och containerboende som är på<br />

gång under de närmaste åren när vi<br />

ska bygga i kapp vårt stora nybyggnadsbehov.<br />

Gissningsvis kommer det<br />

att bli plast- eller linoleumgolv som<br />

här kommer <strong>till</strong> användning. ■<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


HOMOGENT<br />

PLASTGOLV<br />

UTAN PVC<br />

iQ ONE<br />

Det första plastgolvet certifierat på<br />

guldnivå enligt Cradle to Cradle®<br />

Nu är en ny generation iQ-golv här!<br />

iQ One har en perfekt balans mellan design, flexibilitet och slitstyrka och<br />

passar bra för utrymmen med specifika krav. Den unika sammansättningen<br />

utan PVC ger iQ One samma goda egenskaper som Tarketts övriga<br />

välrenommerade iQ-golv. iQ One är dessutom det första plastgolvet som är<br />

certifierat på guldnivå enligt Cradle to Cradle.<br />

UTAN<br />

PVC<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 5


KÄHRS CONTRACT<br />

ENKEL ATT HANTERA<br />

Kährs Contract, i ett praktiskt<br />

2-metersformat gör plankan enkel<br />

att hantera, passar i skåpbilen<br />

såväl som i hissen.<br />

ENKEL ATT LÄGGA<br />

Woodloc® 5S är marknadens<br />

starkaste fog, ingen garanterar<br />

större ytor än vi; upp <strong>till</strong><br />

25x50 m i ett stycke.<br />

MED MARKNADENS<br />

STARKASTE LACK<br />

Med bibehållen träkänsla och<br />

utseende klarar Kährs Contract<br />

5000 varv enligt SP test.<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong><br />

www.kahrs.com


RENT eller<br />

BILLIGT?<br />

– Det går inte att få båda när<br />

man köper städning, säger Nils<br />

Bahrman, säljare på Ren Jämt,<br />

ett av Uppsalas största städbolag.<br />

Nils har en bred kunskap inom området städ och golv.<br />

Med tidigare erfarenheter som säljare av städkem, städmaskiner<br />

och golvbeläggningar. Och inte minst som ordförande<br />

i SRTF, Sveriges Rengöringstekniska För bund, det<br />

vill säga föregångaren <strong>till</strong> dagens Städbranschen Sverige.<br />

Företaget Ren Jämt har idag 90 anställda och hade<br />

förra året en omsättning på 33 miljoner kronor. Man utför<br />

golvvård och städning för de flesta objekt och material.<br />

Slipar marmor och sten och sköter och behandlar<br />

trägolv.<br />

Det ovanliga företagsnamnet kom mer av att företagets<br />

grundare, Birgit Andréasson, är född och uppvuxen<br />

i Jämtland. Hon driver nu före taget <strong>till</strong>sammans med<br />

sönerna Peter och Patrik Andréasson. Och ren är ju ett<br />

ganska naturligt ord i sammanhanget. Dessutom gör sig<br />

renhornen bra i logotypen och på firmabilarna. I entrén<br />

står det <strong>till</strong> och med en uppstoppad ren för att bättra på<br />

imagen.<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har talat med Nils om vad en yt- eller<br />

fastighetsägare bör tänka på när han köper städtjänster<br />

<strong>till</strong> sin fastighet eller <strong>till</strong> sitt objekt. Och på köpet har vi<br />

också fått lite synpunkter på hur man i allmänhet kan<br />

planera för att underlätta städningen och på sikt få ner<br />

kostnaderna.<br />

VAD HAR KUNDEN FÖR ÖNSKEMÅL?<br />

– Rent och billigt förstås, säger Nils med ett leende. Och<br />

sedan brukar diskussionen övergå <strong>till</strong> att vi pratar frekvenser.<br />

Kunden vill att det ska städas så få gånger i veckan<br />

som möjligt. Då gäller det att få honom att förstå att om<br />

han väljer för låga frekvenser så sparar han inte så mycket<br />

som han tror. All den smuts och skräp som byggts upp<br />

mellan gångerna måste ju åtgärdas och med lägre frekvens<br />

är det mer jobb som måste göras vid varje <strong>till</strong>fälle.<br />

Sedan gäller det att se över förutsättningarna. Hur<br />

mycket smuts kommer in? Hur ser entréerna ut?<br />

– Där vill vi ju helst se ordentliga entrézoner med tre<br />

steg med galler, borstmattor och textilmattor för den sista<br />

fukten, säger Nils. Här hjälper vi gärna kunden med råd<br />

så att han kan få så bra förutsättningar som möjligt och<br />

därmed lägre städkostnader. Den smuts som man inte<br />

tar in behöver man inte heller ta ut. Ett enkelt budskap,<br />

men det måste upprepas gång på gång. De befintliga<br />

golvmaterialen måste också bedömas. I vilket <strong>till</strong>stånd<br />

befinner de sig? Är de lättstädade eller svårstädade?<br />

BEHOV AV STÄDRUM?<br />

– Många ytägare visar glatt upp små städrum med konstiga<br />

former som vi ska vara glada över, säger Nils. Gärna<br />

under en trappa så man inte kan stå rak. Men, vi har normalt<br />

med oss vår egen utrustning och vår egen materiel<br />

och då behöver vi inte de små städrummen. Om det är<br />

större objekt med maskinstädning behöver vi däremot<br />

ett stort städrum där vi kan köra in våra maskiner. En<br />

kombi maskin kräver att det finns plats för att tömma,<br />

skölja och fylla tanken. Samt möjlighet <strong>till</strong> att ladda batteriet.<br />

Och det tar plats.<br />

NYTT OCH FÖRSTÖRT?<br />

Byggstädning måste utföras på rätt sätt.<br />

– Vid ett nytt objekt gäller det att ägaren har kontroll<br />

över byggstädningen, påpekar Nils. <strong>Golv</strong>en får inte<br />

bli förstörda från första början genom att byggstädningen<br />

› OVAN:<br />

NILS BAHRMAN,<br />

säljare på städbolaget<br />

Ren Jämt och tidigare<br />

ordförande i Sveriges<br />

Rengöringstekniska<br />

Förbund, ger sina synpunkter<br />

på att köpa<br />

städning.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 8<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 7


› FORTSÄTTNING från sid 7 Rent eller billigt?<br />

genomförts med alltför kraftiga metoder eller kem. Det<br />

går snabbt att för störa en PUR-yta på ett plastgolv om<br />

man använder för grova rondeller. Byggstädningen är<br />

viktig. Den bestämmer ofta golvets framtida skötsel.<br />

Om det blir lättskött och billigt i drift – eller svårskött<br />

och dyrt i drift.<br />

Rätt<br />

tänkt<br />

” ETT BRA GOLV BLIR BÄTTRE när det installeras<br />

av någon med rätt kompetens, rätt erfarenhet<br />

och med rätt miljöansvar. Då kan du vara säker<br />

på att funktion och kvalitet hos våra produkter<br />

utnyttjas <strong>till</strong> 100 procent.”<br />

Nedan finner du leverantörer som aktivt stödjer<br />

kvalitetssystemet Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag.<br />

De rekommenderar dig att använda ett auktoriserat<br />

golvföretag vid installation av deras material:<br />

KOMPETENS \ KVALITET \ GARANTI<br />

DET SJÄLVKLARA VALET<br />

Aktivt stödjande leverantörer:<br />

Almedalsgolv \ Altro \ Ardex \ Bona \ Bostik \ Casco<br />

DLW Flooring \ Duri \ ege \ Ehrenborg \ Falck Design \ Finja<br />

Forbo \ Gerflor \ Interface \ Kasthall \ Kiilto \ Kährs \ Nora \ Pergo<br />

Rappgo \ Stosett \ Tarkett \ TM Progress \ Weber \ Welin&Co<br />

8 | Auktorisationen GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> administreras av <strong>Golv</strong>branschen, GBR.<br />

info@golvbranschen.se \ www.golvbranschen.se<br />

ANNONS<br />

LJUST OCH LUFTIGT<br />

KAN INNEBÄRA PROBLEM<br />

– Arkitekter älskar stora, ljusa och enfärgade golvytor<br />

utan något smutsdöljande mönster, säger Nils lite ironiskt.<br />

Vi har en kund som har ett representativt utrymme<br />

med en kritvit textilmatta. Vad gör man? Alla måste<br />

ta av sig skorna innan de går in i rummet. Det är inte<br />

<strong>till</strong>åtet att äta eller dricka någonting där inne. Absolut<br />

inget kaffe. Det fungerar så där, men vad har man för<br />

nytta av en sådan yta? För vem är den avsedd?<br />

Nils är också irriterad över hur man ofta kombinerar<br />

ljusa ytor med stora fönster som ger släpljus över det<br />

enfärgade golvet – och då ser man verkligen allting på<br />

golvet. Stora fönster kan också innebära att golvmaterialet<br />

bleks eller färgförändras. Här är det en god investering<br />

med olika typer av solskyddsfolier på fönstren för att<br />

minska den effekten. Dessutom blir det väldigt varmt<br />

innanför fönstren vilket ibland kan ge ytter ligare problem.<br />

BLANDA INTE!<br />

Välj golv med samma typ av städning, är en av Nils<br />

käpphästar.<br />

– Generellt gäller att det är bra om det inte är för<br />

många material typer på golven, säger Nils. <strong>Golv</strong>en ska<br />

kunna gå att moppa eller dammsuga – helst med borstvalsmunstycke.<br />

Blanda inte hårda och mjuka golv. Att<br />

bära omkring på en dammsugare i onödan stjäl tid och<br />

kostar pengar.<br />

Så de ”mysiga” små textilmatt orna som är inslängda<br />

lite här och där är dyra att städa – när de ligger som små<br />

öar på hårda golv. Lägg istället rejäla ytor med textilgolv,<br />

är Nils uppmaning. Det finns numera åkbara dammsugare<br />

som man kan använda på dessa ytor om de är <strong>till</strong>räckligt<br />

stora. Även halksäkra golv läggs ibland ut som små ”frimärken”<br />

som måste handstädas. Det är bättre att lägga<br />

större utrymmen som gör att man kan maskinstäda golven.<br />

Det ger också en bättre arbetsmiljö för städaren.<br />

– Det är mycket tid som förloras varje dag om jobbet<br />

inte går att göra på ett logiskt sätt, konstaterar Nils. Tid<br />

som kostar pengar och gör städningen onödigt dyr.<br />

ÖNSKEDRÖM?<br />

– Vad ligger högst på önskelistan för en städentreprenör?<br />

– Det vore att det på beställar sidan skulle finnas<br />

någon form av ”städcontroller” som har kompetensen<br />

att bedöma vad som går att göra eller inte göra, säger<br />

Nils. Som ser vad som är realistiskt. Bristen på kompetens<br />

hos dem som köper städning är tyvärr påfallande.<br />

Det här skulle kunna vara en funktion som man hyr in<br />

och det skulle verkligen vara något som betalar sig i längden<br />

för beställaren. ■


Entrezoner<br />

I entrén <strong>till</strong> Filmstaden Bergakungen<br />

i Göteborg ligger skrapmattan Jaguar.<br />

Smuts och grus skrapas bort och fångas<br />

effektivt upp i den öppna konstruktionen.<br />

Jaguar passar såväl inom- som utomhus<br />

och är det idealiska valet för entréer som<br />

utsätts för hög person- och kundvagnstrafik.<br />

Mattan är uppbyggd av moduler som byggs<br />

ihop <strong>till</strong> valfri storlek och form. Dess relativt<br />

låga vikt gör entrén mycket lättstädad.<br />

Har ni en fungerande<br />

offentlig golvmiljö?<br />

Duris produkter är speciellt framtagna för offentlig miljö.<br />

Med funktionalitet och hög säkerhet i fokus har vi<br />

valt ut ett hållbart och väldesignat sortiment.<br />

• 3M – Ett komplett sortiment med entrémattor,<br />

allt från aluminiumramsmattor <strong>till</strong> absorption.<br />

• Duri Contract – Kraftiga golvprofiler som tål extrem trafik.<br />

• Gradus – Väldesignade och funktionella trappnosar för alla miljöer.<br />

• UVElite – <strong>Golv</strong>lack med spjutspetsteknik inom ytbehandling<br />

som ger extremt slitstark yta på mycket kort tid.<br />

Trappsäkerhet<br />

Gradus är marknadsledare inom<br />

säkerhetslösningar för trappor i offentlig miljö.<br />

De erbjuder ett brett sortimentet av<br />

halksäkra trappnosar, utvecklade för att<br />

skapa en trygg och <strong>till</strong>talande trappmiljö.<br />

Med Gradus produkter uppfyller man enkelt<br />

Boverkets rekommendationer avseende<br />

kontrastmarkeringar i offentliga trappor och<br />

minimerar samtidigt risken för halkolyckor.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 9


NYHET<br />

Den nya<br />

Ultralite ® -serien<br />

Vi utökar vårt Ultralite ® -sortiment med 3 nya fästmassor.<br />

För snabb och enkel montering av tunna och stora keramiska plattor.<br />

För bättre arbetmiljö och ekonomi.<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


BRA RÅD OM<br />

SKÖTSEL AV TEXTILGOLV<br />

Magnus Rönnmark har läst en ny instruktion för hur textilgolv ska<br />

skötas som är gjord av The Carpet and Rug Institute – de verkliga<br />

experterna på området. Många goda råd och tips som vi bör ta <strong>till</strong><br />

oss också i Sverige, menar han.<br />

› OVAN: SÅ HÄR STOR<br />

skillnad kan det ibland<br />

bli före och efter rengöring<br />

av ett textilgolv.<br />

Men då har skötseln<br />

dessförinnan<br />

knappast varit enligt<br />

The Carpet and Rug<br />

Institutes riktlinjer.<br />

Det är helt naturligt och inte skamligt<br />

att erkänna. Den största kunskapen<br />

om textila golv finns inte i<br />

Sverige. I många år har vi haft en<br />

mycket blygsam marknad för heltäckningsmattor<br />

och textilplattor.<br />

Där emot har omvärlden hela tiden<br />

haft stort inslag av textilgolv i både<br />

hem och offentlig miljö.<br />

I USA KAN MAN<br />

SKÖTA TEXTILGOLV<br />

Konsten att vårda textilgolv är väsentlig<br />

kunskap inom fastighetsförvaltning<br />

i större delen av den rika världen,<br />

men har <strong>till</strong> nu varit av mindre betydelse<br />

i Sverige. Vetenskapligt centrum<br />

för all teknik kring textilgolv är<br />

The Carpet and Rug Institute, CRI,<br />

i USA. Det är en erfarenhetsbank<br />

och en samarbetsplattform för <strong>till</strong>verkare<br />

och användare av textilgolv<br />

och får anses som världens ledande<br />

auktoritet inom sitt område.<br />

Nu har CRI sammanställt en<br />

praktisk beskrivning av hur textilgolv<br />

i offentlig miljö ska skötas. Den visar<br />

på en kultur kring textilgolv som<br />

man inte känner igen i Sverige. Rimligen<br />

har vi mycket att lära av dem<br />

som har störst erfarenhet. Skötselfrågorna<br />

får också allt större betydelse<br />

i Sverige nu när vi fått upp ögonen,<br />

och inte minst öronen, för vad textilgolv<br />

kan erbjuda i vår inomhusmiljö.<br />

Beskrivningen visar tydligt hur<br />

golven ska skötas och hur ofta, och<br />

man får många praktiska tips och<br />

förklaringar. Syftet är att få snygga,<br />

rena och långlivade golv. Metoderna<br />

är inte alls okända för oss. <strong>Golv</strong>en<br />

vårdas genom insatser i fyra steg:<br />

städning, fläckborttagning, interimsrengöring<br />

och djuprengöring med<br />

kända metoder. Det som säkert kan<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 12<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 11


› FORTSÄTTNING<br />

från sid 11 Bra råd om<br />

skötsel av textilgolv<br />

överraska många är vilka frekvenser<br />

som föreskrivs. Här ser man en kulturskillnad<br />

mellan Sverige och de<br />

erfarna användarna av textilgolv.<br />

› TABELLEN NEDAN:<br />

SAMMANSTÄLLNING<br />

av skötselrutiner för<br />

textilgolv<br />

SKA STÄDAS<br />

INNAN SMUTSEN SYNS<br />

Självklart ska golv städas när de ser<br />

smutsiga ut. Det gäller för alla golvtyper.<br />

Det som är speciellt med textilgolv<br />

är att smutsen syns mindre.<br />

<strong>Golv</strong>en kan därför behöva städas<br />

innan de är synligt smutsiga.<br />

Dammsugning är den vanliga<br />

metoden och fungerar bäst med en<br />

dammsugare som lyfter luggen i golvet.<br />

En ligg ande lugg låser in smutsen,<br />

men med roterande borstar kan<br />

man få den att resa sig. Mattan ser<br />

bättre ut och den släpper ifrån sig<br />

smutsen vid städning. ”Normalt trafikerade<br />

golv” städas dagligen, lätt<br />

trafikerade golv två – tre gånger i<br />

veckan och golv nära entréer flera<br />

gånger om dagen.<br />

FLÄCKAR SKA TAS BORT<br />

OMEDELBART<br />

Ju snabbare man behandlar en fläck<br />

desto bättre går det att ta bort den.<br />

CRI ger många praktiska tips. Fläckar<br />

ska tas bort så fort man ser dem och<br />

en daglig fläckkontroll av hela ytan<br />

rekommenderas.<br />

INTERIMSRENGÖRING VAR<br />

ELLER VARANNAN MÅNAD<br />

Med interimsrengöring menar man<br />

metoder som är snabba, men som<br />

inte ger djupverkande grundlig rengöring.<br />

Behandling med <strong>till</strong> exempel<br />

pulver och inkapsling hör hemma<br />

under begreppet interimsrengöring.<br />

För underhåll av golven har interimsrengöring<br />

stor betydelse och rekommenderas<br />

en gång varje eller varannan<br />

månad.<br />

DJUPRENGÖRING GÖRS<br />

ALLTFÖR SÄLLAN<br />

För att få bort bunden och djupt liggande<br />

smuts och bibehålla kvaliteten<br />

på textila golv är det nödvändigt med<br />

djupverkande rengöring med kemikalier,<br />

mekanisk påverkan och förhöjd<br />

temperatur. Tekniken för sådan<br />

djuprengöring finns <strong>till</strong>gänglig i<br />

Sverige genom bland annat Ångtvättbilen,<br />

men det är inte många<br />

UTVÄRDERA DITT EGET FÖRETAGS REKOMMENDATIONER OCH RUTINER!<br />

Läs gärna hela rapporten från CRI på https://www.carpet-rug.org/Documents/Publications/078<br />

Carpet Maintenance Guidelines.pdf<br />

Kolla om riktlinjerna stämmer med de rutiner som du <strong>till</strong>ämpar eller rekommenderar<br />

för skötsel av textilgolv!<br />

Om rutinerna skiljer sig, förklara varför det ledande vetenskapliga institutets rekommendation<br />

med stöd av ledande företag i branschen inte ska gälla för dina golv!<br />

Anpassa dina rutiner <strong>till</strong> expertisens erfarenhetsbaserade rekommendationer!<br />

som använder den så ofta som det<br />

föreskrivs av CRI. De rekommenderar<br />

djuprengöring redan innan<br />

smuts blir ett synligt, störande problem.<br />

Flera gånger om året behöver<br />

golven djupbehandlas. Smutsbelastade<br />

ytor kan behöva djuprengöras<br />

varannan vecka. Dit har vi långt.<br />

VI BEHÖVER SKÖTA<br />

TEXTILGOLV BÄTTRE<br />

Det finns sedan gammalt en misstro<br />

mot textilgolv när det gäller <strong>till</strong> exempel<br />

allergi och hygien. Det kan delvis<br />

bero på att många textilgolv inte<br />

får den vård de behöver – det kan<br />

lätt leda <strong>till</strong> oförtjänt dåligt anseende.<br />

Om textilgolven framstår som en risk<br />

för hälsa och välbefinnande är det lätt<br />

att bortse från golvens alla goda egenskaper.<br />

Vårda istället golven väl, så kommer<br />

de att fungera väl och bli ett uppskattat<br />

inslag i modern svensk inomhusmiljö!<br />

Vårda golven väl, så ger de<br />

god valuta för investeringen åt fastighetsansvariga!<br />

■<br />

AKTIVITETER OCH FREKVENSER FÖR KORREKT SKÖTSEL AV TEXTILGOLV<br />

Städning nära entré Städning övriga ytor Fläckborttagning Interimsrengöring Djuprengöring<br />

Låg belastning 1 gång/dag 2 – 3 gånger/vecka Dagligen eller vid behov 1 – 2 gånger/år 1 – 2 gånger/år<br />

Normal belastning 1 gång/dag 1 gång/dag Dagligen eller vid behov 6 – 12 gånger/år 2 – 6 gånger/år<br />

Hög belastning 1 – 2 gånger/dag 1 gång/dag Dagligen eller vid behov 12 – 52 gånger/år 2 – 26 gånger/år<br />

OBS! Frekvenserna för interimsrengöring och djuprengöring gäller den "vanliga miljön". För ytor med högre smutsbelastning, <strong>till</strong> exempel där livsmedel förekommer rekommenderas<br />

betydligt högre frekvens.<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


Amtico Spacia erbjuder enastående kvalitet,<br />

hållbarhet och kreativa möjligheter som är<br />

särskilt lämpade för kommersiella- och<br />

offentliga miljöer. Välj en enda design eller<br />

kombinera produkterna fritt för att skapa ett<br />

unikt utseende.<br />

Kollektionen innehåller 96 designer och har<br />

ett slitskikt på 0,55 mm.<br />

Information och inspiration hittar du på<br />

amtico.com<br />

Amtico International AB<br />

Isafjordsgatan 22<br />

164 40 Kista<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 13


EFFEKTIVT SYSTEM<br />

FÖR SÄKRA VÅTRUM<br />

Att anlita GVK-auktoriserade företag för våtrumsarbeten ger god<br />

säkerhet mot vattenskador, för GVK har ett unikt system med auktorisation,<br />

branschregler och utbildning samt noggrann uppföljning av de<br />

auktoriserade företagens arbeten.<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› GVK-AUKTORISERADE<br />

företag följer GVKs<br />

branschregler Säkra<br />

Våtrum.<br />

GVK-auktorisationen har kommit <strong>till</strong><br />

för att förebygga och minska antalet<br />

vattenskador i våtrum. Det har den<br />

också gjort. Och fortsätter att göra.<br />

Att GVK-systemet varit så verkningsfullt<br />

beror på dess uppbyggnad.<br />

Det ställs bestämda krav på de auktoriserade<br />

företagen, bland annat att<br />

de har kompetent personal och att de<br />

följer fastställda branschregler. Inte<br />

minst viktigt är att det i systemet<br />

ingår en väl fungerande uppföljning<br />

av att företagen uppfyller kraven.<br />

Auktorisationen är med andra ord<br />

uppbyggd så att den ska garantera att<br />

de auktoriserade företagen<br />

• arbetar utifrån rätt förutsättningar,<br />

• använder rätt material och<br />

• utför arbetet på rätt sätt.<br />

Bakom GVK står Fastighetsägarna<br />

Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen,<br />

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag<br />

SABO, Sveriges Bostadsrätts Centrum<br />

SBC, VVS Företagen och <strong>Golv</strong>branschen<br />

GBR, alla organisationer för<br />

vilka det är mycket högt prioriterat<br />

att motverka vattenskador.<br />

ALLA VÅTRUMSARBETEN<br />

REGISTRERAS I DATABAS<br />

Våtrumsanmälan är en viktig byggsten<br />

i GVK-systemet. Alla GVKentre<br />

prenörer måste anmäla alla våtrumsarbeten<br />

de gör <strong>till</strong> en central<br />

databas, med uppgift om vilket tätskikt<br />

och ytskikt som valts, och det<br />

ska göras innan arbetet startar. På det<br />

sättet skapas ett bra underlag för att<br />

kontrollera och följa upp kvaliteten<br />

på arbetena och analysera eventuella<br />

utbildnings- och utvecklingsbehov<br />

framåt. Samtidigt får beställaren en<br />

bekräftelse på vad som är avtalat.<br />

Efter att arbetet är avslutat blir<br />

våtrumsanmälan sedan grunden <strong>till</strong><br />

ett så kallat våtrumsintyg som visar att<br />

installationen utförts enligt branschreglerna<br />

Säkra Våtrum. Sedan start<br />

har nu över 335000 våtrumsanmälningar<br />

gjorts.<br />

GVK-ENTREPRENÖREN GÖR<br />

FÖR- OCH EGENKONTROLL<br />

Vilka förutsättningar som ska vara<br />

uppfyllda för att ett våtrumsarbete<br />

ska påbörjas finns noggrant beskrivet<br />

i branschreglerna Säkra Våtrum. Det<br />

gäller vilka rörgenomföringar som<br />

får finnas, hur de ska vara utförda<br />

och vilka avstånd det ska vara mellan<br />

dem och <strong>till</strong> vägg. Det gäller vilka<br />

golvbrunnar som får lämnas kvar och<br />

vilka som måste bytas ut, hur de ska<br />

vara monterade och hur de ska vara<br />

placerade. Det gäller vilka krav som<br />

ska ställas på underlaget beträffande<br />

temperatur, fukt, renhet, jämnhet<br />

och planhet. Det gäller golvlutning<br />

och fall mot golvbrunn. Och så vidare.<br />

Inför ett tätskiktsarbete görs en<br />

förkontroll av underlaget enligt GVKs<br />

branschregler. Vid avvikelser noteras<br />

och kommuniceras dessa <strong>till</strong> beställaren<br />

i en förkontroll – avvikelserapport<br />

där foton kan bifogas. Efter tätskiktsinstallationen<br />

görs sedan en egenkontroll<br />

där på samma sätt foton<br />

kan bifogas och där avvikelser ska<br />

dokumenteras. Såväl våtrumsanmälan<br />

som för- och egenkontroll kan numera<br />

göras enkelt med en speciell<br />

app i mobilen. Förutom att det är<br />

lätthanterat för golventreprenören har<br />

det fördelen att beställaren snabbt<br />

och enkelt får all information direkt<br />

på ett tydligt och praktiskt sätt.<br />

FREKVENTA STICKPROVS-<br />

KONTROLLER<br />

Att GVK-företagen lever upp <strong>till</strong><br />

kraven kontrolleras – bland annat<br />

genom slumpmässiga stickprovskontroller<br />

av särskilt utbildade länskontrollanter<br />

– så i det här systemet<br />

går det helt enkelt inte att slarva med<br />

jobben. Och stickprovskontrollerna<br />

är många, 2015 gjordes hela 1 400<br />

kontroller.<br />

När det gäller konsumententreprenader<br />

utfärdar det auktoriserade<br />

GVK-företaget slutligen ett våtrumintyg<br />

när tätskiktsinstallationen är<br />

slutförd, det vill säga ett intyg på att<br />

installationen är utförd i enlighet<br />

med GVKs branschregler. ■<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


› EN SAMMANSTÄLLNING från GVK över vad GVK-systemet gör för skillnad.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 15


GBR GOLVKONTROLL<br />

LANSERAS NU<br />

GBR <strong>Golv</strong>kontroll är tjänsten som underlättar dokumentation och<br />

kommunikation av för- och egenkontroller av torra golvarbeten och<br />

av sliparbeten. Appen är gratis att använda för <strong>Golv</strong>branschens<br />

medlems företag och lanserades vid årsstämman 19 maj.<br />

› TEXT:<br />

Jon Herrdahl<br />

Patrik Nordahl<br />

GÖR DET LÄTTARE ATT TA<br />

BETALT FÖR MERARBETE<br />

Att man dokumenterar sitt arbete<br />

ordentligt innebär att företaget enklare<br />

kan ta betalt för eventuellt merarbete.<br />

Det händer ofta att golvläggare<br />

och plattsättare kommer <strong>till</strong> utrym<br />

men som är ostädade, där underlaget<br />

är för fuktigt eller där bakfall<br />

förekommer. Med andra ord situationer<br />

där förutsättningarna inte är<br />

de rätta.<br />

För att man ska kunna ta betalt för<br />

det extraarbete de situationerna innebär,<br />

är det viktigt att beställaren<br />

under rättas om bristerna i förutsättningarna.<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, vill<br />

nu med appen GBR <strong>Golv</strong>kontroll dels<br />

underlätta dokumentation av föroch<br />

egenkontroller, dels underlätta<br />

kommunikation inom golvföretaget<br />

och med beställaren.<br />

Dokumenterade för- och egenkontroller<br />

kan också bidra <strong>till</strong> för-<br />

bättring av företagets interna kvalitetsarbete.<br />

Genom att löpande följa<br />

upp vilka de vanligaste förekommande<br />

felen är, kan företaget mer<br />

systematiskt prioritera och skapa<br />

möj ligheter att förbättra arbetet.<br />

ENKELT ATT ANVÄNDA<br />

FRÅN BÖRJAN<br />

Det är enkelt att komma igång med<br />

tjänsten och den underlättar var-<br />

› FORTSÄTTNING på sid 18<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 17


› FORTSÄTTNING<br />

från sid 17<br />

GBR <strong>Golv</strong>kontroll<br />

lanseras nu<br />

› GBR GOLVKONTROLL<br />

underlättar dokumentation<br />

av för- och egenkontroller,<br />

och underlättar<br />

också kommunika<br />

tionen med beställaren.<br />

dagen för golvföretagen. GBR har i<br />

dagsläget mallar som överensstämmer<br />

med gällande regleringar där<br />

GBR-företagen meddelar avvikelser<br />

och nödvändiga ÄTA-arbeten. GBR<br />

<strong>Golv</strong>kontroll fungerar i grunden på<br />

samma sätt, men underlättar väsentligt<br />

dokumentationen och kommunikationen.<br />

Under arbetet med appen har<br />

den populära GVKs Kvalitetsapp<br />

funge rat som inspirationskälla. För<br />

de företag som använt GVKs Kvalitetsapp<br />

kommer det vara mycket enkelt<br />

att börja använda GBR <strong>Golv</strong>kontroll.<br />

Många funktioner känns<br />

igen, bland annat enkelheten att<br />

bifoga foton <strong>till</strong> kvalitetsdokumenten<br />

och att dokumenten sparas automatiskt<br />

på företagets Min sida.<br />

På sid 17 finns en schematisk<br />

steg-för-steg-guide över hur GBR<br />

<strong>Golv</strong>kontroll fungerar. ■<br />

ANNONS<br />

Problem med fukt i betonggolv?<br />

Då är Condry NT 50 lösningen!<br />

Condry NT 50 är en fukt- alkali- och emissionspärr för betonggolv,<br />

som fungerar på all typ av betong, med < 97% RF (Relativ Fuktighet).<br />

Vi lämnar 25 års funktionsgaranti på behandlingen.<br />

www.idetrading.se<br />

För mer information ring eller maila Uno Karlsson:<br />

Mobil: 073-315 81 12, Mail: uno@idetrading.se<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


Vilken hjälp ger BASTA,<br />

BYGGVARUBEDÖMNINGEN<br />

och SUNDA HUS?<br />

Det välrenommerade ingenjörs- och konsultföretaget ÅF har granskat<br />

<strong>till</strong> hur stor nytta BASTAs, Byggvarubedömningens och Sunda Hus<br />

bedöm ningar är för beställarna när det gäller att göra hållbara golvval.<br />

Resultaten finns i en rapport med titeln "Relevanta miljökrav vid upphandling<br />

av golv och golvprodukter".<br />

En ansvarsfull beställare har mycket<br />

att tänka på. För inte så många år<br />

sedan räckte det bra om golvet man<br />

köpte var snyggt, hållbart, lättskött<br />

och inte för dyrt. Sedan fick man ansvar<br />

för miljön också. <strong>Golv</strong>en skulle<br />

inte innehålla de värsta miljögifterna.<br />

Emissionerna skulle vara låga. Kemiska<br />

ämnen som man aldrig hört<br />

talas om ansågs skadliga och skulle<br />

undvikas.<br />

Leverantörerna visade sina byggvarudeklarationer,<br />

men alla beställare<br />

har inte kunskap att värdera informationen<br />

och jämföra olika produkters<br />

betydelse för miljön. Till hjälp kom<br />

då konsulter som gav utlåtande om<br />

vilka byggvaror som kunde rekommenderas,<br />

accepteras eller borde undvikas.<br />

Med ett klartecken från en<br />

sådan konsult kunde man med gott<br />

samvete föreskriva golv och andra<br />

byggvaror. Då hade man som föreskrivare<br />

inte gjort något fel – men<br />

hade man därmed säkert gjort rätt?<br />

Frågan är aktuell i dagens samhälle<br />

där miljöansvar innebär mer än att<br />

produkterna inte är giftiga. Ansvar<br />

för hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv<br />

är det som krävs idag. Kan vi<br />

ta det ansvaret?<br />

ande konsekvenser för morgondagens<br />

samhälle.<br />

<strong>Golv</strong>branschen ville veta hur väl<br />

granskarnas besked ger underlag för<br />

ansvarsfulla beslut för hållbarhet. Det<br />

välrenommerade konsultföretaget ÅF<br />

fick i uppdrag att undersöka saken.<br />

Deras rapport har i dagarna blivit<br />

klar och vi fick <strong>till</strong>fälle att träffa två<br />

av de tre utredarna för en intervju om<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

GRANSKNING<br />

AV GRANSKARNA<br />

De som idag utvärderar golv och andra<br />

byggvaror är främst BASTA, Byggvarubedömningen<br />

och Sunda Hus. Deras<br />

utlåtanden ligger <strong>till</strong> grund för<br />

stora och små affärsbeslut med betyd-<br />

› RAPPORTEN<br />

om vilken nytta man<br />

egentligen har av<br />

BASTAs, Byggvarubedömningens<br />

och<br />

Sunda Hus produktbedömningar.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 19


› FORTSÄTTNING<br />

från sid 19<br />

Vilken hjälp ger<br />

BASTA, Byggvarubedömningen<br />

och<br />

Sunda Hus?<br />

undersökningen och dess resultat.<br />

Sten Åke Barr och Markus Olofsgård<br />

möter oss på ÅF i Göteborg, berättar<br />

och förklarar sådant som inte är så<br />

självklart för en beställare av golv.<br />

Rapporten heter Relevanta miljökrav<br />

vid upphandling av golv och golvprodukter.<br />

VAD ÄR HÅLLBARHET?<br />

I ett hållbart samhälle ska vi leva väl,<br />

låta andra i vår samtid leva väl och<br />

lämna efter oss en värld där kommande<br />

generationer kan leva lika väl<br />

som vi. Sten Åke Barr och Markus<br />

Olofsgård visar en triangel med tre<br />

förutsättningar för hållbarhet.<br />

• Ekologiskt ansvar,<br />

så att vi i samklang med naturen<br />

kan leva ett hälsosamt liv<br />

• Ekonomiskt ansvar,<br />

med tanke på klok användning av<br />

jordens resurser, fossila och förnybara<br />

• Socialt ansvar<br />

för hur levnadsförhållanden för människor<br />

berörs av våra beslut<br />

Jo, vi känner igen frågeställningarna.<br />

Om golvet är skadligt för hälsa eller<br />

miljö. Om det ger upphov <strong>till</strong> farligt<br />

avfall. Det är kända frågor från beställare<br />

och allmänhet. Mindre vanlig<br />

är frågan om produkterna förbrukar<br />

stora oersättliga resurser. Från<br />

klädbranschen känner vi igen frågan<br />

om socialt ansvar. Hur har folk det<br />

egentligen när de arbetar för att få<br />

fram våra produkter? Har de drägliga<br />

villkor när de jobbar i skogar, på<br />

plantager, i gruvor och fabriker, ofta<br />

långt från vår <strong>till</strong>varo och utom vårt<br />

synfält? När vi talar om hållbarhet<br />

måste alla tre faktorerna beaktas, annars<br />

kan man komma fram <strong>till</strong> beslut<br />

som inte blir de bästa.<br />

Rapporten hänvisar <strong>till</strong> två standarder<br />

för hållbarhet: Global Reporting<br />

Initiative, GRI, och ISO 26000.<br />

FRUKTAN, FÖRMODAN<br />

OCH FAKTA<br />

En bedömning av hållbarheten hos<br />

en produkt kräver att man vet hur<br />

heltäckande <strong>till</strong>gängliga fakta är.<br />

Finns det en beskrivning av produktens<br />

hela liv från råvaruutvinning <strong>till</strong><br />

återvinning eller destruktion? Finns<br />

det uppgifter om skötselbehov och<br />

livslängd? Annars är det svårt att veta<br />

hur hållbar den vara man köpt är.<br />

Om man bara frågar vad en produkt<br />

består av – då är det allt man får veta.<br />

I utredningen som ÅF gjort tar<br />

man inte ställning <strong>till</strong> kvaliteten på de<br />

fakta som bedömningarna baseras<br />

på. Även om det finns en debatt om<br />

hur välgrundade och relevanta vissa<br />

kriterier är, skulle det vara orimligt<br />

svårt att behandla den osäkerheten,<br />

anser Sten Åke och Markus.<br />

I rapporten har de dock tagit<br />

med en beskrivning av en välkänd<br />

händelsekedja. Larmrapporter om<br />

möj liga risker leder <strong>till</strong> en situation<br />

där debattklimatet inte står i proportion<br />

<strong>till</strong> vetenskapligt grundad kunskap.<br />

Resultatet kan bli beslut grundade<br />

på fruktan snarare än fakta. I en<br />

sådan process är hållbarheten en av<br />

förlorarna.<br />

DE TRE GRANSKADE<br />

PRODUKTBEDÖMARNA<br />

BASTA, Byggvarubedömningen och<br />

Sunda Hus är i många avseenden<br />

olika. De första två är organisationer<br />

utan vinstintresse, ägda av aktörer på<br />

bygg- och fastighetsmarknaden. Sunda<br />

Hus i Linköping är ett privatägt konsultföretag.<br />

Rapporten från ÅF visar<br />

bedömarnas olika profiler och vad<br />

deras respektive bedömningar omfattar.<br />

BASTA<br />

BASTA har som ambition att avgifta<br />

byggandet. Med gift menar man syntetiska<br />

kemikalier som är <strong>till</strong>satta <strong>till</strong><br />

byggprodukter. Naturliga gifter eller<br />

naturliga hormonstörande ämnen intresserar<br />

man sig inte för. Inte heller<br />

för resurshushållning, återvinningsmöjligheter<br />

eller soldriven förnyelse.<br />

Socialt ansvar för produkterna är<br />

även det en faktor som inte ingår i<br />

BASTAs bedömningar.<br />

<strong>Golv</strong> godkänns av BASTA om<br />

innehållet är godkänt. Varifrån innehållet<br />

kommer, hur det har kommit<br />

dit och vart det är på väg tar man<br />

ingen hänsyn <strong>till</strong>. På så vis kan man<br />

säga att BASTA bara ger en av tre aspekter<br />

på hållbarhet för golv.<br />

Sunda Hus<br />

I Sunda Hus bedömning tittar man<br />

i viss mån även på resursfrågor och<br />

livscykeln belyses något bättre. Fortfarande<br />

är det dock mest fokus på<br />

innehållet i produkten. Någon bedömning<br />

av socialt ansvar finns inte<br />

heller med i bedömningen från Sunda<br />

Hus. Någon fullständig hållbarhetsbedömning<br />

lämnas alltså inte <strong>till</strong> beställaren<br />

av golvprodukter.<br />

Byggvarubedömningen<br />

Enligt utredarna har Byggvarubedömningen<br />

ett något bredare fokus och<br />

tar med resursfrågor i sin bedömning<br />

samt tar i viss utsträckning även med<br />

sociala förhållanden. I kriterierna för<br />

slutlig poängsättning väger socialt<br />

ansvar emellertid mycket lätt, medan<br />

resursfrågor, hälsa och miljö får betydande<br />

vikt. Trots detta framstår<br />

Byggvarubedömningen som den bredast<br />

täckande bedömaren av hållbarhet<br />

hos golv.<br />

BESTÄLLAREN<br />

HAR KVAR ANSVARET<br />

Hur ska en ansvarsfull beställare<br />

göra? Nyss kunde man ju bara hänvisa<br />

<strong>till</strong> klassning från någon av de tre<br />

rådgivarna. Nu får man veta att ingen<br />

av dem ger en heltäckande bild av<br />

hållbarheten och det är den som gäller.<br />

Sten Åke och Markus förstår problemet.<br />

Frågan är ganska svår för de<br />

flesta beställare och många vill bara<br />

inte göra fel. Att göra rätt är inte lika<br />

viktigt. Det blir inte lättare av att ett<br />

hållbart golv inte är detsamma i alla<br />

lokaler. Kravprofilen för en operationssal<br />

är inte densamma som för ett<br />

klassrum. Olika beställare kan också<br />

ha olika krav på vad som anses hållbart<br />

med tanke på hur byggnader ska<br />

användas och skötas. I standarden<br />

26000 för hålllbarhet finns en checklista<br />

som kan vara <strong>till</strong> hjälp för att<br />

”erbjuda konsumenter produkter, som<br />

beaktat i hela livscykeln är socialt och<br />

miljömässigt fördelaktiga och som minskar<br />

skadlig påverkan på samhälle och<br />

miljö".<br />

En viss vägledning får man av<br />

BASTA, Byggvarubedömningen och<br />

Sunda Hus, men inte allt som krävs<br />

för att välja golv med ansvar för hållbarheten.<br />

Samtalet med Sten Åke<br />

Barr och Markus Olofsgård ger det<br />

kvarstående intrycket att den stora<br />

kunskapsluckan vid val av hållbara<br />

golv ligger inom området socialt ansvar.<br />

Här behöver man mer kunskap<br />

och kontroll för att fatta rätt beslut,<br />

och beslutet ligger hos beställaren.<br />

■<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


NYHET<br />

<strong>2016</strong><br />

Det är en Sensation!<br />

Enda golvet med<br />

garanti mot vatten<br />

Pergos nya kollektion Sensation är inget mindre än en revolution. En<br />

unik, djupare struktur ger en känsla som överträffar allt du känner<br />

igen från andra laminatgolv. AquaSafe teknologin gör de nya golven<br />

vattentåliga och utmärkta för kök och andra våta utrymmen.<br />

Tack vare den slitstarka ytan behåller ett Pergo-golv sitt eleganta<br />

utseende år efter år. Dessutom får du en av marknadens bästa garantier.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 21


› EN AV ALLA PROVLÄGGNINGAR<br />

av iQ One som finns runt om i<br />

Ronneby, i det här fallet i ortens<br />

gymnasieskola, Knut Hahnsskolan.<br />

LÄTTLAGT PLASTGOLV UTAN<br />

Tarkett har jobbat i sex – sju år med att ta fram ett plastgolv utan PVC<br />

som på alla sätt fungerar lika bra som befintliga PVC-golv. Och efter ett<br />

intensivt utvecklingsarbete med stora mödor har man <strong>till</strong> slut lyckats.<br />

Nu lanseras det nya golvet: iQ One.<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› FOTO:<br />

Bengt Nyberg<br />

Tarkett lanserar nu ett nytt homogent plastgolv, iQ One,<br />

som inte innehåller PVC och ändå har lika goda egenskaper<br />

för läggning, slitstyrka och allt annat som de<br />

tidig are så kallade iQ-golven i Tarketts sortiment.<br />

SEX – SJU ÅRS INTENSIVT<br />

UTVECKLINGSARBETE<br />

Att ta fram det här golvet har krävt ett intensivt och långvarigt<br />

forskningsarbete, som har pågått vid Tarketts utvecklingsavdelning<br />

vid fabriken i Ronneby.<br />

– Vi tog redan 1993 fram ett plastgolv utan PVC som<br />

dock hade en del barnsjukdomar, säger Dag Duberg,<br />

hållbarhetschef hos Tarkett. Med nya iQ One har vi<br />

lyckats uppfylla alla miljömässiga och andra hållbarhetskrav<br />

samtidigt som golvet är lika lätthanterat som en<br />

Optima för golvläggarna.<br />

Att ta fram iQ One har krävt sex – sju års intensivt<br />

arbete för utvecklingsavdelningen. Helena Johans son,<br />

Roland Karlsson och Stefan Karlsson berättar hur arbetet<br />

gått <strong>till</strong>:<br />

– Vi har följt ett antal olika spår, säger de, och testat 100-<br />

tals olika recept. Smältpunkten på polymerblandningen<br />

måste ligga under 200 grader, massan får inte klibba,<br />

inte bränna fast, och inte ge för hög friktion. Den måste<br />

ju gå att hantera i fabriken.<br />

Grundkraven var att<br />

• Produktionen av golvet skulle fungera i fabriken<br />

• <strong>Golv</strong>et skulle uppfylla högt ställda miljökrav<br />

• Det skulle vara slitstarkt<br />

• Det skulle kunna läggas utan problem<br />

– Vi tvivlade upprepade gånger på att det skulle gå att få<br />

fram alla de här egenskaperna utan PVC, säger Stefan<br />

Karlsson.<br />

– Men man måste vara envis om man ska komma i<br />

mål, säger Roland Karlsson.<br />

Och det var de. Till slut hittade de en polymerblandning<br />

som verkade fungera och sedan blev arbetet ännu<br />

mer intensivt. På slutet var hela fabriken involverad, det<br />

gällde i stort sett alla de sista två åren.<br />

För att kunna lansera ett nytt golv i Sverige måste<br />

man ha gjort en provläggning som legat i minst två år.<br />

Därför finns iQ One redan i många lokaler runt om i<br />

Ronneby, bland annat i ortens gymnasieskola, Knut<br />

Hahns-skolan. Därmed har också 60 golvläggare redan<br />

provat att lägga iQ One och varit med i utvecklingsprocessen.<br />

UTAN PVC OCH UTAN FTALATER<br />

Nu är det <strong>till</strong> slut dags för lansering. Och Tarkett kan<br />

presentera ett iQ-golv som<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


stegljudsdämpning!<br />

bidrar <strong>till</strong> en tystare och sundare inomhusmiljö<br />

PVC<br />

iQ One har fått Cradle to<br />

Cradle Guld-certifikat,<br />

och det som enda plastgolv<br />

hit<strong>till</strong>s.<br />

• Är ftalatfritt<br />

• Har låga VOC-emissioner<br />

• Är 100 procent återvinningsbart<br />

• Inte innehåller biocider<br />

• Inte innehåller PVC<br />

• Är våtrumsgodkänt enligt <strong>Golv</strong>branschens branschstandard<br />

– Det är förbaskat roligt att vi kommit så här långt, säger<br />

Stefan Karlsson. Att kunna se <strong>till</strong>baka på alla händelser<br />

under utvecklingstiden och alla insatser för att få fram<br />

önskade egenskaper hos golvet.<br />

HAR FÅTT CRADLE TO CRADLE GULD<br />

– Vad innehåller nu det här nya golvet som inte inne håller<br />

PVC?<br />

– Det innehåller varken PVC eller mjukgörare utan<br />

består av en mix av termoplastiska polymerer, svarar Dag<br />

Duberg.<br />

– Vilka polymerer? Vad är det exakta kemiska innehållet?<br />

– Det kan vi inte redovisa innan patentet är klart,<br />

blir svaret.<br />

Något som bör vara en försäkran om att allt är juste<br />

› FORTSÄTTNING på sid 24<br />

ANNONS<br />

ARDEX AB, Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM. 08-556 315 50<br />

• Här lägger PEAB in ARDEX snabba system för stegljudsdämpning,<br />

Ellipsen Linköping. Reducerar stegljud, för ljudklass<br />

C.<br />

• Lättlagt. Låg bygghöjd, 4,5 mm. Både nyproduktion och vid<br />

renovering.<br />

• Kan också användas som avkopplingssystem på kritiska<br />

underlag.<br />

Fråga efter ARDEX DS 40.<br />

08-556 315 50<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 23<br />

www.ardex.se


Den perfekta ingrediensen<br />

för proffsköket<br />

Altro Stronghold 30 / K30 + Altro Whiterock FR<br />

Säkert och hygieniskt golv- och väggsystem som är helt<br />

ogenomträngligt och vattentätt.<br />

Högsta stegsäkerhet betyder att halkrisken är en på miljonen under<br />

golvets hela livslängd.<br />

Skonsam för personalen när det gäller knän, rygg och leder.<br />

Tyst vid dragning av porslinsvagnar.<br />

Lättstädat.<br />

Speciallösning för smarta kök.<br />

Altro Whiterock FR<br />

VT<br />

GOLV<br />

G O D K Ä N D<br />

G<br />

B<br />

P R O D U K T<br />

R<br />

livslängd<br />

Altro Stronghold 30 / K30<br />

20<br />

år<br />

Stegsäkerhetens<br />

Pendulum test<br />

PTV<br />

≥55<br />

R 12<br />

ANNONS<br />

› FORTSÄTTNING från sid 23 Lättlagt plastgolv utan PVC<br />

när det gäller det kemiska innehållet är att iQ One fått<br />

Cradle to Cradle Guld-certifikat, och det som enda plastgolv<br />

hit<strong>till</strong>s.<br />

– Att iQ One lever upp <strong>till</strong> Cradle to Cradles stränga<br />

krav inom återvinning, miljö och hälsa är ett fantastiskt<br />

erkännande, säger Dag Duberg.<br />

Att leva upp <strong>till</strong> de kraven kan ge oväntade komplikationer<br />

för produktutvecklarna.<br />

– Vi har inget grönt pigment hit<strong>till</strong>s för iQ One,<br />

berättar Helena Johansson på Tarketts utvecklingsavdelning<br />

i Ronneby, så vi får ställa alla gröna färger med blått<br />

och gult. De tuffa kraven från Cradle to Cradle gjorde att<br />

vi var tvungna att ta fram och testa många nya pigment.<br />

LÄTT ATT KRÄNGA ÖVER RÖR<br />

OCH VIKA NER I GOLVBRUNNAR<br />

Som för alla golv är det viktigt att man följer leverantörens<br />

läggningsanvisningar, bland annat ifråga om vilka limmer<br />

som kan användas.<br />

– Hit<strong>till</strong>s har vi godkänt tre limmer i kombination<br />

med iQ One, berättar Benny Lundberg, Tarkett, som<br />

kan allt om läggning av Tarketts olika golv. Det är Bostik<br />

Startac Power, Casco/Sika CascoProof Universal och Kiilto<br />

M 100 ECO. Men det kommer att bli fler.<br />

– Om man gör skarpa veck på materialet kan det<br />

uppstå vitning, <strong>till</strong>ägger Benny. Så det ska man undvika<br />

men om det ändå blir så kan man värma försiktigt med<br />

värmefön. För att behovet inte ska uppstå är det bra att<br />

pressa fast med tryckverktyget ”hockeyklubban” och<br />

inte med hörnrullen.<br />

För golvläggarna har Tarkett också det trevliga beskedet<br />

att iQ One är lätt att hantera och att <strong>till</strong> exempel<br />

kränga över rör och vika ner i golvbrunnar. Ingen risk att<br />

golvet då spricker alltså. Rullbredden är två meter. Färgkoordinerade<br />

svetstrådar utan PVC och med vattentät<br />

yta finns att <strong>till</strong>gå och ska en iQ One-matta svetsas ihop<br />

med ett PVC-golv är det iQ One-trådarna som ska användas.<br />

KAN TORRPOLERAS TILL NYSKICK<br />

För beställarna har Tarkett likaså ett trevligt besked. Ett<br />

iQ One-golv som sköts på rätt sätt – utan vax eller polish<br />

samt enbart med skonsamma rengöringsmedel och vatten<br />

– kan med enkel torrpolering återställas <strong>till</strong> nyskick. Och<br />

då rekommenderas en 3M Scotch-Brite High Shine Purplerondell.<br />

För arkitekterna kan Tarkett berätta att iQ One finns<br />

i ett ”nordiskt” urval om 38 färger och tre riktningsfria<br />

mönster – Classic, Dusty och Misty – som alla kan matchas<br />

och mixas för att ge harmoniska miljöer.<br />

– Arkitekter och inredare säger sig vara nöjda med<br />

de mönstren, konstaterar Dag, så vi har inte sett någon<br />

anledning att ändra dem.<br />

Nu kommer nya utmaningar, säger Helena Johansson:<br />

– Vi måste ju framåt också börja <strong>till</strong>verka iQ One som<br />

plattor och med akustikunderlag. ■<br />

24 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong><br />

www.altro.se info@altro.se 040 31 22 00


Värdesäkra badrummet enligt GVK<br />

PLANERA<br />

GENOMFÖRA ANALYSERA FÖRBÄTTRA<br />

GVKs KVALITETSSYSTEM<br />

VÅTRUMSANMÄLAN<br />

Ritning<br />

GVK-auktoriserade företag registrerar var<br />

arbetet utförs, valt tätskikt samt beställaruppgifter<br />

när våtrumsarbetet startar.<br />

FÖRKONTROLL - AVVIKELSERAPPORT<br />

EGENKONTROLL<br />

Skicka<br />

Klinkers<br />

Klinkers<br />

Inför ett tätskiktsarbete görs en förkontroll av underlaget enligt<br />

GVKs branschregler. Vid avvikelser noteras och kommuniceras<br />

dessa <strong>till</strong> beställaren med en Förkontroll-Avvikelserapport.<br />

Foton kan bifogas.<br />

Dokumenterad egenkontroll av utförd tätskiktsinstallation<br />

överlämnas <strong>till</strong> beställaren enligt överenskommelse.<br />

Foton kan bifogas.<br />

STICKPROVSKONTROLL<br />

VÅTRUMSINTYG<br />

Kontroll av tätskiktsarbeten utförs av oberoende kontrollanter,<br />

utbildade av GVK.<br />

Våtrumsintyg av utförd tätskiktsinstallation visar att installationen<br />

är fackmässigt utförd och följer gällande branschregler.<br />

Intyget lämnas alltid <strong>till</strong> konsument.<br />

För mer information se www.gvk.se<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | 25


VISSA LOKALER KRÄVER<br />

ELEKTRISKT AVLEDAND<br />

Elektriskt avledande golv, ESDgolv,<br />

behövs i lokaler för <strong>till</strong>verkning<br />

av elektronikkomponenter,<br />

i kemisk industri och i operationssalar.<br />

Men det är noga med att<br />

man väljer rätt typ av golv och att<br />

man installerar det rätt. Patrik<br />

Nordahl redogör här för vad som<br />

gäller.<br />

› TEXT: Patrik Nordahl<br />

› BILDER: Från Tarkett<br />

Alla har vi känt av att exempelvis plastfickor, ballonger<br />

eller kammar blivit statiska eller att man får en lätt stöt<br />

när man tar i ett handtag. Statisk uppladdning kan vara<br />

obehagligt, men är ofarligt för människor. Det finns<br />

dock sammanhang där statisk elektricitet kan ha en mer<br />

allvarlig negativ påverkan, och där det därför är viktigt<br />

att minimera den. Exempel är vid <strong>till</strong>verkning av elektronikkomponenter,<br />

i kemisk industri och i operationssalar.<br />

Viktigt är då att se <strong>till</strong> att golven är elektriskt avledande.<br />

MED OCH UTAN LEDANDE BAKSIDA<br />

För att minska den statiska elektriciteten används elektriskt<br />

avledande golv, eller ESD-golv som de kallas. Förkortningen<br />

ESD står för Electrostatic Discharge och avser<br />

alltså den elektrostatiska urladdningen. För att ett golv<br />

ska ha bra elavledande egenskaper ska det kunna leda<br />

bort statisk elektricitet och generera så låga spänningar<br />

som möjligt vid gång trafik.<br />

Inom känslig elektronikindustri används avledande<br />

golv kombinerat med exempelvis jordade armband och<br />

ESD-skor. I miljöer som exempelvis datorhallar och<br />

laborations salar räcker det ofta med ett avled ande golv.<br />

ESD-golv finns i olika material, men det vanligaste<br />

är plast. ESD-golv finns emellertid även som linoleum,<br />

gummi, textil, betong och epoxi. Lösningar i form av löslagt<br />

plastgolv finns också på marknaden. Det finns vidare<br />

golv med elektriskt avledande PUR som ger ESD-golvet<br />

bättre städegenskaper.<br />

Det finns två huvudtyper av ESD- golv: med och<br />

utan ledande bak sida. ESD-golv utan ledande baksida<br />

26 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


E GOLV<br />

"Det saknas regelverk från<br />

Boverket eller andra svenska<br />

myndigheter om vilka krav<br />

ett ESD-golv ska uppfylla.<br />

Det betyder att det är upp<br />

<strong>till</strong> beställaren att ställa upp<br />

de krav som ska gälla för<br />

projektet."<br />

levereras vanligtvis i form av plattor men finns även som<br />

rullvara. <strong>Golv</strong> med ledande baksida är vanligen rullvara.<br />

LIMMET ÄR VIKTIGT<br />

ESD-golv utan eller med liten avledningsförmåga i baksidan<br />

är helt beroende av ett ledande lim av god kvalitet.<br />

Det innebär att det är väldigt viktigt att vara noggrann<br />

vid val av limtyp. Det är också viktigt att rätt limningsteknik<br />

och rätt limmängd används samt att stor hänsyn<br />

tas <strong>till</strong> limmets öppentid.<br />

Den kanske vanligaste typen av ESD-golv har någon<br />

form av ledande baksida. Här har limtyp och läggningsteknik<br />

inte samma betydelse för de elavledande egenskaperna,<br />

så länge jordningsband etcetera placeras på rätt<br />

ställen. Den stora skillnaden mellan produkter med och<br />

utan avledande baksida är att om produkten har en ledande<br />

baksida kan ett konventionellt golvlim användas<br />

<strong>till</strong> större delen av ytan. Dock måste ett ledande lim påföras<br />

kopparbandet för att säkerställa kontakt med<br />

mattans baksida. Det är som vanligt viktigt att alltid<br />

följa leverantörens anvisningar.<br />

Kiilto<br />

VÅTRUMSSYSTEM<br />

Nu kan du även montera KeraSafe Foliesystem med<br />

Kiilto M1000 ECO <strong>Golv</strong>- och Vägglim. Perfekt för dig<br />

som väljer H-metoden, då du får en enklare, snabbare<br />

och mer kostnadseffektiv montering.<br />

STANDARDER FÖR ELAVLEDANDE GOLV<br />

Det finns ett flertal testmetoder, standarder och krav för<br />

ESD-golv. Vidare finns det testinstitut som testar och<br />

ger ESD-godkännande för produkter som är lämpliga<br />

att använda vid exempelvis elektronik<strong>till</strong>verkning. Det<br />

saknas dock regelverk från Boverket eller andra svenska<br />

myndigheter om vilka krav ett ESD-golv ska uppfylla.<br />

› FORTSÄTTNING på sid 28<br />

ANNONS<br />

www.kiilto.se<br />

. Samtliga våra innovativa våtrumssystem bygger på<br />

säkerhet, flexibilitet och hanterbarhet. Oavsett vilket<br />

av våra system du väljer, kan du jobba effektivt och<br />

känna dig trygg med resultatet.<br />

Kiilto - vi håller vad vi lovar!<br />

KeraSafe Foliesystem är en av våra kompletta våtrumssystem.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK |<br />

För mer information se: www.kiilto.se 27


› FORTSÄTTNING från sid 27 Vissa lokaler kräver elektriskt avledande golv<br />

› OPERATIONSSALAR<br />

är en typ av lokaler där<br />

man behöver elavledande<br />

golv. På bilden<br />

Tarketts antistatiska<br />

golv iQ Granit SD.<br />

Det betyder att det är upp <strong>till</strong> beställaren att ställa upp de<br />

krav som ska gälla för projektet.<br />

Ofta används de internationella mätstandarderna<br />

IEC 61340-4-1 och 61340-4-5 på den svenska marknaden.<br />

Mätstandarden EN 1081 liknar IEC 61340-4-1,<br />

men vid mätningen används en större elektrod. Elektrisk<br />

resistans för ett golv i kombination med ESD-skor kan<br />

mätas med IEC 61340-4-5.<br />

I standarden EN 14041 klassificeras golvprodukten<br />

som konduktiv om den har en resistans på högst 10 6<br />

ohm och dissipativ om den har en resistans på mellan<br />

10 6 och 10 9 ohm, mätt enligt EN 1081. Ju lägre resistans,<br />

desto bättre avledande egenskaper har golvet. Konduktiva<br />

golv är lämpliga där det är väldigt kritiskt med<br />

exempelvis driftstopp.<br />

EN 14041 innefattar också klassificering av antistatiska<br />

golv. För antistatiska golv mäts inte resistansen, utan det<br />

görs ett uppladdningstest för golvet enligt mätmetod<br />

EN 1815. Kravet för att ett golv ska kallas antistatiskt är<br />

att uppladdningen är mindre än 2 000 volt. Antistatiska<br />

golv används främst ur komfortsynvinkel och ska inte<br />

blandas ihop med ESD-golv. De flesta golvprodukter<br />

klarar kraven för antistatiska golv.<br />

NOGA MED INSTALLATIONEN<br />

Innan golvet installeras är det viktigt att försäkra sig om<br />

att den tänkta konstruktionen uppfyller beställarens krav.<br />

Beställaren i sin tur bör i samråd med entreprenör och<br />

leverantör kontrollera att den föreslagna lösningen uppfyller<br />

kraven. Det är också viktigt att försäkra sig om var<br />

jordpunkterna sitter och att underlaget klarar de krav<br />

som ställs, innan arbetet påbörjas.<br />

Leverantörens anvisningar ska alltid följas, särskilt vid<br />

läggning av kopparbanden. Det är också viktigt att på<br />

förhand ta reda på om det avledande golvet ska limmas<br />

med ett vanligt lim eller med ett avledande lim. Om<br />

golvet ska limmas med ett vanligt lim ska som sagt ändå<br />

ett ledande lim användas på kopparbanden för att säkerställa<br />

att de är i kontakt med golvets baksida. Vid installation<br />

av ESD-golv är det särskilt viktigt att inte hitta på<br />

egna konstruktionslösningar. Som vanligt ansvarar golventreprenören<br />

för att läggningen är fri från limrester och<br />

att inga släppor eller blåsbildningar uppstått efter monteringen.<br />

BEHÖRIG ELEKTRIKER SKA KONTROLLERA<br />

En behörig elektriker ska slutligen utföra en enklare<br />

funktionskontroll av avledningsförmågan. Vissa leverantörer<br />

anger att golvets avledningsförmåga ska kontrolleras<br />

tidigast sex veckor efter läggnings<strong>till</strong>fället och även<br />

denna kontroll ska utföras av en behörig elektriker. Det<br />

är normalt beställaren som ansvarar för att de avledande<br />

egenskaperna kontrolleras, om inget annat avtalats. Normalt<br />

kontrolleras avledningsegenskaperna samtidigt som<br />

elektrikern kopplar ihop jordningen. ■<br />

ANNONS<br />

Miljösmarta golv<br />

för offentliga miljöer<br />

<br />

<br />

<br />

Interface<br />

<br />

Nordic Flooring Wood<br />

28 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


MÄSSA FÖR BUTIKSINREDNINGAR<br />

– OCH GIVETVIS BUTIKSGOLV<br />

NOTERAT<br />

Butiker och butiksmiljöer blir<br />

allt intressantare för golv<strong>till</strong>verkarna.<br />

Orsakerna är flera men en<br />

av de främsta är att butikerna<br />

ofta vill ha exklusiva produkter<br />

i speciella färger och utföranden.<br />

Det blir små volymer men<br />

produkterna är inte priskänsliga.<br />

Så ”retail”, det vill säga butiker,<br />

är ett område som alltfler golv<strong>till</strong>verkare<br />

betraktar med lystna<br />

ögon. Samtidigt har <strong>till</strong>verkningsteknikerna<br />

förbättrats. Det är<br />

inte längre hundra- eller tusentals<br />

kvadratmeter som behövs<br />

av ett speciellt mönster eller<br />

en speciell färg utan betydligt<br />

mindre. Nu talar vi tiotals<br />

kvadrat meter i stället.<br />

På butiksmässan Shop Nordic<br />

på Kistamässan i norra Stockholm<br />

13 –14 april hade Amtico,<br />

DLW, FalckDesign, Forbo och<br />

Idé Trading montrar. Dessutom<br />

hade Alloc och Gerflor lagt in<br />

golvmaterial hos några <strong>till</strong>verkare<br />

av butiksinredningar. Ett<br />

system som vi också sett på<br />

Möbelmässan där golvleverantörer<br />

samverkar och delar monter<br />

med belysningar, möbler<br />

med mera.<br />

Thomas Åkerblad<br />

Ovan:<br />

Toni Medina, försäljningschef<br />

för spanska<br />

Fitnice, fanns i Idé<br />

Tradings monter för<br />

att pusha för sina<br />

vävda vinylmattor.<br />

Mattorna finns i Idé<br />

Tradings sortiment<br />

sedan en tid <strong>till</strong>baka<br />

och nu är det läge att<br />

satsa hårdare på den<br />

svenska marknaden.<br />

Till vänster:<br />

Avslappnat i Amticos<br />

monter. Ett flertal<br />

föredrag pågår som<br />

drar folk från montrarna.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 29


NOTERAT<br />

ÖKAT BOSTADSBYGGANDE NU,<br />

OCH SEDAN ÖKAT LOKALBYGGANDE<br />

Sveriges ekonomiska <strong>till</strong>växt växlade upp under förra året. Hushållens konsumtions<strong>till</strong>växt<br />

fick något högre fart tack vare sjunkande arbetslöshet och låga räntenivåer.<br />

Bruttoinvesteringarna fortsatte att växa i nivå med investeringarna 2014<br />

och det ökade bostadsbyggandet var en bidragande orsak <strong>till</strong> <strong>till</strong>växten. De totala<br />

husbyggnadsinvesteringarna som helhet visade också positiv utveckling. Utsikterna<br />

på kort sikt är positiva. Sverige är på väg in i en högkonjunktur med stark<br />

<strong>till</strong>växt och sjunkande arbetslöshet och såväl finans- som penningpolitik spås bli<br />

expansiv <strong>till</strong> följd av den kraftiga invandringen och den låga inflationen. Det finns<br />

dock risk för att glädjen blir kortvarig, närmare bestämt två år.<br />

Tillfällig konjunkturuppgång<br />

Sveriges ekonomiska <strong>till</strong>växt<br />

förra året uppgick <strong>till</strong> 3,7 procent,<br />

vilket var en kraftig ökning<br />

jämfört med nivån 2014, som<br />

låg på 2,3 procent. 2015 innebar<br />

ett starkt år för bruttoinvesteringarna,<br />

och det var främst<br />

bygginvesteringarna som var<br />

drivande. Den låga räntenivån<br />

var en bidragande orsak <strong>till</strong> uppgången<br />

i investeringar och dessutom<br />

tog bostadsbyggandet<br />

ordentlig fart.<br />

I år väntas BNP-<strong>till</strong>växten<br />

hamna kring 3,5 procent och<br />

det är främst den offentliga<br />

konsumtionen, <strong>till</strong> följd av den<br />

kraftiga invandringen, samt<br />

fortsatt växande bruttoinvesteringar<br />

som inverkar positivt på<br />

Sveriges <strong>till</strong>växt. Förutsättningarna<br />

för hushållens konsumtion<br />

ser fortsatt goda ut, tack vare<br />

en bibehållen låg räntenivå, låga<br />

oljepriser, stigande sysselsättning<br />

och en förväntan om en<br />

fortsatt uppgång för bostadspriserna.<br />

Uppgången ser dock ut att<br />

vara <strong>till</strong>fällig. På ett par års sikt<br />

väntas konsumtionsökningen<br />

tappa fart och minskningen av<br />

arbetslösheten bromsa in.<br />

Kommande räntehöjningar och<br />

skärpningar på bostadsmarknaden,<br />

för att stävja hushållens<br />

skuldsättning, kommer också<br />

att bidra <strong>till</strong> en betydligt svagare<br />

utveckling av hushållens disponibla<br />

inkomster.<br />

Bostadbyggandet driver<br />

husbyggandet<br />

Enligt Industrifaktas konjunkturbevakning<br />

steg husbyggnadsvolymen<br />

med knappt två procent<br />

under förra året räknat i<br />

påbörjade investeringar, som<br />

ger de första säkra signalerna<br />

på hur utvecklingen kommer<br />

att te sig de närmaste två åren.<br />

Om husbyggandet räknas om<br />

<strong>till</strong> löpande investeringar, vilket<br />

ligger mer i linje med golv<strong>till</strong>verkarnas<br />

omsättningsutveckling,<br />

hamnar ökningen istället<br />

kring fem procent.<br />

Nybyggandet av bostäder<br />

utvecklades starkast 2015.<br />

Mätt i påbörjade investeringar<br />

steg småhusbyggandet med<br />

tolv procent och byggandet av<br />

flerbostadshus med närmare<br />

20 procent. 2015 var det byggstart<br />

för cirka 45 000 nya lägenheter,<br />

varav drygt 35 000 var<br />

lägenheter i flerbostadshus.<br />

Senast vi hade en bostadsproduktion<br />

på de nivåerna var i<br />

slutet av 1990-talet. De senaste<br />

tio åren har genomsnittproduktionen<br />

legat kring 28 000 nya<br />

bostäder per år. Behoven väntas<br />

öka och dagens produktionsvolymer<br />

räcker inte <strong>till</strong>.<br />

Sveriges folkmängd väntas<br />

öka med omkring 150 000 personer<br />

per år under de närmaste<br />

åren enligt färska prognoser<br />

från Statistiska Centralbyrån.<br />

Om fem år beräknas Sveriges<br />

befolkning ha vuxit med 750 000<br />

nya invånare, vilket motsvarar<br />

drygt två Malmö. Ökningen sker<br />

i alla åldrar och beror på kraftigt<br />

växande migration, ökad livslängd<br />

och födelseöverskott.<br />

Prognosen ska tas med en nypa<br />

salt och den största osäkerheten<br />

handlar om invandringsöverskottet.<br />

Utvecklingen visar dock<br />

på de behov och utmaningar<br />

bostadsmarknaden kan ställas<br />

inför. Svårigheterna ligger inte<br />

minst i att klara av personalrekryteringen.<br />

Det är problem<br />

att hitta rätt utbildad arbetskraft<br />

<strong>till</strong> tjänster inom bygg-, installations-<br />

och konsultbranschen,<br />

men också <strong>till</strong> kommunernas<br />

plan- och byggavdelningar. Det<br />

är rimligt att förvänta sig att<br />

det, för att klara de kommande<br />

bostadsbehoven, måste <strong>till</strong> en<br />

palett av åtgärder. Utöver nyproduktion<br />

behövs även <strong>till</strong>byggnad,<br />

konvertering av kontor<br />

<strong>till</strong> bostäder och genomgripande<br />

ombyggnad i samband<br />

med uppgradering av <strong>till</strong><br />

exempel slitna miljonprogramsområden.<br />

För golvbranschen<br />

ger detta marknadsmöjligheter<br />

oavsett <strong>till</strong>vägagångssätt.<br />

Efter bostäder följer lokaler<br />

Ny- och ombyggnad av lokaler<br />

utvecklades inte alls lika starkt.<br />

Totalt sett minskade volymen<br />

med åtta procent, baserat på<br />

påbörjade projekt. De offentliga<br />

investeringarna svarade för mer<br />

än hälften av volymen. Skolbyggandet<br />

har utvecklats särskilt<br />

starkt de senaste åren.<br />

Med ökad befolkning, stark<br />

inflyttning <strong>till</strong> storstäderna och<br />

förändrade krav på undervisningslokaler,<br />

finns det stora<br />

behov av både nybyggnad och<br />

renovering. Många av de befintliga<br />

skolorna härstammar från<br />

miljonprogrammets dagar och<br />

har tekniska brister eller är nedslitna,<br />

vilket kräver genomgripande<br />

renovering eller i vissa<br />

fall rivning.<br />

Ett annat område med<br />

växande behov är olika typer<br />

av vårdlokaler och sjukhus,<br />

som också måste anpassas<br />

<strong>till</strong> det ökande antalet äldre och<br />

Sveriges växande befolkning.<br />

Även inom detta område är<br />

kraven annorlunda idag än när<br />

de en gång byggdes.<br />

Liksom bostadsbyggandet<br />

väntas lokalbyggandet påverkas<br />

positivt av Sveriges växande<br />

befolkning, som gynnar både<br />

en ökad konsumtion av varor<br />

och tjänster och behov av<br />

offent liga funktioner. En sådan<br />

utveckling bör komma med<br />

viss eftersläpning efter bostadsbyggandets<br />

genomslag.<br />

Inbromsning<br />

för underhåll och GDS<br />

Volymen för löpande byggnadsunderhåll<br />

har vuxit stadigt med<br />

två – tre procent årligen under<br />

flera år. Förutsättningarna har<br />

varit positiva med kraftigt stigande<br />

fastighetspriser, sjunkande<br />

räntenivåer och eftersatt<br />

underhåll i det stora bestånd av<br />

bostäder och lokaler som byggdes<br />

under perioden 1961 – 75,<br />

vilket ofta kallas”rekordåren”.<br />

Underhåll av småhus inklusive<br />

gör-det-själv-marknaden, som<br />

även inbegriper om- och <strong>till</strong>byggnad,<br />

har gynnats av samma<br />

marknadsförutsättningar.<br />

Medias fokus på inredningsoch<br />

renoveringsprogram bör<br />

också påverka efterfrågan positivt.<br />

Industrifakta räknar med att<br />

<strong>till</strong>växten inom byggnadsunderhåll<br />

och GDS bromsar in något<br />

30 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


TVÅ NYA TEXTIL KOLLEKTIONER<br />

Interface lanserar nu kollektionerna<br />

Touch of Timber och Twist<br />

and Shine. Touch of Timber är<br />

ett textilgolv med utseende<br />

som påminner om trä medan<br />

Twist and Shine har en egen<br />

unik design.<br />

Touch of Timber är resultatet<br />

av ett 18 månader långt samarbete<br />

med garnleverantören<br />

Aquafil. Produkten liknar ett<br />

trägolv men har textilplattans<br />

tekniska egenskaper. Den kombinerar<br />

ett kontrastrikt färgtvistat<br />

garn med en kompakt<br />

mikrotuftyta som använder<br />

mindre garn i <strong>till</strong>verkningen än<br />

normalt tuftade textilplattor.<br />

Plattornas mellanlager består<br />

av återvunnen polyvinylbutyral<br />

(PVB). Touch of Timber ger<br />

enligt <strong>till</strong>verkaren 80 procent<br />

mindre klimatpåverkan än traditionella<br />

latex-mellanlager.<br />

Touch of Timber finns i det<br />

tunna utförandet Skinny Planks.<br />

Plattornas format är 250 x 1000<br />

millimeter och kollektionen<br />

består av tolv färger.<br />

Twist and Shine-kollektionen<br />

består av sortimenten Twist and<br />

Shine Micro (bilden) och Twist<br />

and Shine Loop som båda ger<br />

ett utseende av en bred väv<br />

tack vare Colour twist-teknologin.<br />

Twist and Shine Micro kommer<br />

i tolv färger och Twist and<br />

Shine Loop kommer i nio färger.<br />

Båda sortimenten finns i storleken<br />

500 x 500 millimeter.<br />

Touch of Timber och Twist<br />

and Shine består av 100 procent<br />

återvunnet nylongarn samt<br />

form aldehydfri glasfiberduk.<br />

Kollektionerna ingår i Interface<br />

program Cool Carpet som kompenserar<br />

för de utsläpp som<br />

inte kan elimineras. ■<br />

NOTERAT<br />

LEXINGTON I TAPET SAMARBETE<br />

de kommande åren. Dels är det<br />

rimligt att vänta sig en lugnare<br />

prisutveckling på fastighetsmarknaden,<br />

dels är det svårt<br />

att tänka sig att räntorna blir<br />

lägre än idag. Till detta kommer<br />

ökade krav på hushållen att<br />

amortera, vilket bör dämpa<br />

utlåningen <strong>till</strong> bland annat renovering.<br />

Det ökade kapacitetsutnyttjandet<br />

och bristen på<br />

hantverkare inom byggbranschen,<br />

i takt med att bostadsbyggandet<br />

växlar upp, dränerar<br />

branschen på resurser vilket<br />

kan drabba underhållsmarknaden.<br />

Sammantaget räknar Industrifakta<br />

med att husbyggandet<br />

växer svagt med någon procent<br />

i år för att sedan ta fart 2017 – 18<br />

och nå en årlig <strong>till</strong>växt med<br />

fyra – fem procent. Byggnadsunderhåll<br />

och GDS-marknad<br />

beräknas växa svagare med<br />

en – två procent under perioden.<br />

Jens Linderoth<br />

Industrifakta<br />

Boråstapeter släpper <strong>till</strong> hösten<br />

en tapetkollektion i samarbete<br />

med svenska Lexington, mest<br />

känt för sina hemtextilier i avslappnad<br />

amerikansk östkustlig<br />

stil. Tapetkollektionen har samma<br />

uttryck och för tankarna <strong>till</strong><br />

blårandiga skjortor, vindpinat<br />

solblekt trä och hav.<br />

− Det har varit ett spännande<br />

samarbete där Lexingtons tydliga<br />

livsstilskoncept och Boråstapeters<br />

hundraåriga kunskaper<br />

och erfarenheter kring tapetproduktion<br />

mötts. Tillsammans har<br />

vi skapat en klassisk mönsterkollektion<br />

som andas avslappnad<br />

östkuststil i kombination med<br />

svensk klassisk tapetdesign,<br />

säger Sissa Sundling, designansvarig<br />

på Boråstapeter.<br />

Även hos Lexington är man<br />

mycket nöjd med samarbetet<br />

och kollektionen.<br />

− Att nu få ta ett steg <strong>till</strong> och<br />

kunna erbjuda våra kunder en<br />

möjlighet att komplettera stilen<br />

med tapeter känns väldigt roligt.<br />

Det är ett väldigt naturligt steg<br />

för Lexington som lifestyle- varumärke,<br />

säger Kristina Lindhe,<br />

vd och kreativ chef på Lexington.<br />

Kollektionen rymmer klassiska<br />

ränder och rutor men även en<br />

del snäckskal och blommor.<br />

Naturnära färger som sand, dimrosa<br />

och mörkblå är genomgående<br />

och sätter den lugna<br />

och avslappnade känslan. Sammanlagt<br />

består kollektionen av<br />

nio mönster och som ett komplement<br />

finns även två gamla<br />

kartor över New England och<br />

Boston Harbor att använda som<br />

väggdekoration <strong>till</strong>sammans<br />

med övriga mönster eller<br />

separat. ■<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 31


NOTERAT<br />

MED FÄRDIGMONTERAD<br />

BRUNNSMANSCHETT<br />

Weber har tagit fram Weber<br />

Designbrunn, en golvbrunn<br />

med fabriksmonterad våtrumsfolie<br />

som brunnsmanschett.<br />

Tanken är att fabriksmonteringen<br />

ska eliminera ett av de<br />

mest kritiska momenten för<br />

installatören av brunnen, risken<br />

att vatten ska komma in mellan<br />

brunn och tätskikt.<br />

Weber Designbrunn är en<br />

rektangulär väggnära golvbrunn<br />

i rostfritt och syrafast stål som<br />

passar både i bostäder och<br />

offent liga miljöer. Den har en<br />

vändbar slukrist med en sida<br />

i borstat stål och en sida förberedd<br />

för att fälla in klinker.<br />

Brunnen <strong>till</strong>verkas i tre olika<br />

längder: 70, 80 och 90 centimeter.<br />

Folien är av samma<br />

mate rial som tätskiktet weber.<br />

tec folie och brunnen är godkänd<br />

som konstruktion <strong>till</strong>sammans<br />

med Webers tätskiktssystem<br />

Tec foliesystem och<br />

Tec dispersionssystem. Weber<br />

Designbrunn är testad enligt<br />

branschens krav på väggnära<br />

brunnar och Weber lämnar tio<br />

års garanti på både brunn och<br />

tätning. ■<br />

ÅRETS BÄSTA ARBETS-<br />

PLATS I GOLVKEDJAN<br />

Priset Årets Bästa Arbetsplats<br />

delades ut på <strong>Golv</strong>kedjans<br />

förenings stämma fredagen<br />

15 april på Radisson Blu Hotel<br />

på Vasagatan i Stockholm.<br />

Priset överlämnades av Lars<br />

Holm, avtalsleverantör från<br />

Sika <strong>till</strong>sammans med <strong>Golv</strong>kedjans<br />

vd Lars-Åke Lidén.<br />

Mottagare av priset var <strong>Golv</strong><br />

& Kakels Charlotta Tufvesson<br />

och juryns motivering var:<br />

"Hos <strong>Golv</strong> & Kakel i Malmö<br />

behandlas arbetsmiljöfrågor<br />

noggrant, seriöst och omtänksamt.<br />

Man gissar inte, man<br />

slarvar inte och man är genuint<br />

engagerad i sina medarbetare.<br />

Belöningen är hög motivation<br />

och många utdelade guldklockor!"<br />

Charlotta Tufvesson på <strong>Golv</strong><br />

& Kakel säger:<br />

– Vi är så stolta över utmärkelsen<br />

och självklart nöjda med<br />

att vårt hårda arbete för att<br />

skapa en värdefull arbetsmiljö<br />

märks och uppskattas. Vi jobbar<br />

hårt med att identifiera förbättringsområden<br />

och faktiskt<br />

genom föra nödvändiga förändringar,<br />

det är vårt sätt att bidra<br />

<strong>till</strong> en riktigt bra arbetsplats. ■<br />

ANNONS<br />

SHOWROOM I STOCKHOLM<br />

NYTT LAGER OCH KONTOR<br />

I GÖTEBORG<br />

Innovativa och dekorativa golv<br />

med fokus på miljö och design<br />

<br />

32 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


NYTT GOLV FÖR SNABBA BILAR<br />

Bil<strong>till</strong>verkaren Koenigsegg köpte<br />

visserligen inte SAAB för några<br />

år sedan men verksamheten<br />

med de extrema sportbilarna<br />

rullar på bra ändå. Som resultat<br />

av detta behövde fabriksanläggningen<br />

i skånska Ängelholm<br />

renoveras.<br />

I två delar av ombyggnaden<br />

har man valt att installera<br />

Nadura- golv från Välinge.<br />

Nadura är golv med HDF-board<br />

som kärna och pressat träpulver<br />

med inblandning av slitpartiklar<br />

på ovansidan. De <strong>till</strong>verkas i<br />

Välinges egen fabrik i skånska<br />

Viken, norr om Helsingborg.<br />

– Naduragolven har visat sig<br />

vara ett utmärkt val, säger<br />

Koenigseggs grundare och<br />

vd Christian von Koenigsegg.<br />

De ser fantastiska ut och har<br />

visat sig tåla hårt slitage.<br />

Tidigare showroom har omvandlats<br />

<strong>till</strong> prototypverkstad,<br />

en väsentlig funktion för företaget<br />

i dess utveckling av nya<br />

fordon och ny teknik. En annan<br />

del har anpassats för serviceoch<br />

elarbeten.<br />

Plattorna som används är tio<br />

millimeter tjocka och i format<br />

284 x 585 millimeter. Slitskiktet<br />

är bara en millimeter men det<br />

räcker gott på grund av inblandningen<br />

av hårda partiklar. ■<br />

NOTERAT<br />

TRISS I SPACKELNYHETER<br />

Bostik lanserar nu tre nya väggspackel<br />

som komplement <strong>till</strong><br />

företagets befintliga spackelsortiment.<br />

Roll Thermo, den<br />

första nyheten, ska utgöra<br />

mark nadens första väggspackel<br />

med värmeisolerande egenskaper.<br />

Spacklet passar bra<br />

som underlag <strong>till</strong> väggbeklädnad<br />

eller färg och ska minska värmeförluster<br />

med upp <strong>till</strong> 15 procent,<br />

vilket ger ökad inomhuskomfort<br />

EVENTS AV GOLVINTRESSE<br />

DOMOTEX TURKEY<br />

23 – 26 maj<br />

Gaziantep<br />

BOSTADSRÄTTS-<br />

MÄSSAN<br />

Malmömässan<br />

7 – 8 oktober<br />

BOSTADSRÄTTS-<br />

MÄSSAN<br />

Svenska Mässan<br />

11 – 12 november<br />

Göteborg<br />

och minskar känslan av kalla<br />

väggar. Roll Thermo appliceras<br />

med roller och säljs i hinkar om<br />

6,5 liter.<br />

Den andra nyheten, Roll<br />

Light, är ett rollbart lättspackel<br />

med bra fyllförmåga för både<br />

vägg och tak. Spacklet lämpar<br />

sig för bredspackling och skarvspackling<br />

av gipsskivor och säljs<br />

i hinkar om tio liter.<br />

Den tredje och sista nyheten,<br />

Light Premium, är ett lätt handspackel<br />

med ett brett användningsområde.<br />

Det är lämpligt<br />

för bredspackling och skarvspackling<br />

av gipsskivor, torkar<br />

snabbt och kan appliceras i skikt<br />

på upp <strong>till</strong> sex millimeter utan<br />

att spricka. Light Premium säljs<br />

i hinkar om tio liter. ■<br />

DOMOTEX<br />

Hannovermässan<br />

14 – 17 januari 2017<br />

BAU<br />

16 – 21 januari 2017<br />

München<br />

NY KOLLEKTION ARBETS-<br />

KLÄDER FÖR KVINNOR<br />

L Brador har tagit fram en ny<br />

kollektion arbetskläder för kvinnor<br />

med vilken de vill förändra<br />

bilden av hur arbetskläder för<br />

kvinnor ska sitta, kännas och se<br />

ut.<br />

– Vi har pratat med kvinnor<br />

i branschen för att få deras<br />

önske mål på hur deras drömarbetsplagg<br />

skulle se ut, och<br />

egentligen struntat i vilka damkläder<br />

som finns på marknaden<br />

idag. Samtliga som vi har pratat<br />

med efterfrågade stretch, bättre<br />

passform och en större variation<br />

ifråga om storlekar, berättar<br />

Tommy Larsson, kategorichef<br />

på L Brador, som anser att de<br />

i sin nya kollektion uppfyller<br />

samtliga önskemål.<br />

Den nya kollektionen består<br />

av sammanlagt sju plagg: två<br />

arbetsbyxor, en pikétröja, en<br />

T-shirt, en långärmad tröja, en<br />

fleecetröja och en huvtröja. Av<br />

de två modellerna arbetsbyxor<br />

är en anpassad för industri och<br />

en för hantverk, båda går att<br />

lägga ner fem centimeter och<br />

<strong>till</strong>verkas i svart. Fleecetröjan<br />

och huvtröjan <strong>till</strong>verkas också i<br />

svart medan pikétröjan <strong>till</strong>verkas<br />

i marinblå och rosa, den<br />

långärmade tröjan <strong>till</strong>verkas i<br />

svart och vitt och T-shirten i<br />

svart, vitt och rosa. ■<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 33


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

34 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Folkungagatan 122<br />

116 30 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Vakant<br />

Carina Vässblad<br />

JURIDIK: Joanna Nordström<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Sofia Karlsson<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Hans-Olav Friberg<br />

Tarkett AB<br />

Tel: 0771- 25 19 00<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920-23 07 65<br />

Ordf Torbjörn Karlsson<br />

Bydalens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 060-12 22 22<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

"FÖRVÅNANDE HUR LITE MAN<br />

BRYR SIG OM SÄKERHET"<br />

Michael Persson, ny chef för Altro Nordic, vill stärka varumärket och öka försäljningen.<br />

Sedan helt nyligen är Michael<br />

Persson områdeschef för Altro<br />

Nordic i Sverige och Danmark.<br />

Han är hantverkare i grunden<br />

men har jobbat många år med<br />

försäljning, senast som marknads-<br />

och försäljningschef på<br />

Trioplast i Landskrona, ett stort<br />

internationellt företag som <strong>till</strong>verkar<br />

plastfilm och emballage.<br />

"Höja varumärket<br />

och sälja mer"<br />

– Hur har starten varit?<br />

– Det känns helt fantastiskt,<br />

svarar Michael. Det här är verkligen<br />

ett företag som tar väl<br />

hand om både kunder och medarbetare.<br />

Vi följer ett program<br />

som heter Voice of the customer.<br />

Det betyder bland annat<br />

att vi bjuder in kunder enbart<br />

i syfte att få erfarenhetsåterföring.<br />

Totalt sett känns företaget<br />

som en väl fungerande<br />

familj – det är <strong>till</strong> och med bättre<br />

än vad jag trodde när jag tog<br />

jobbet.<br />

– Vad vill du åstadkomma på<br />

Altro?<br />

– Jag vill framförallt två saker,<br />

att höja varumärket och att sälja<br />

mer. Jag tycker det är förvånande<br />

hur lite man bryr sig om säkerhet<br />

i Sverige, det vill säga att<br />

undvika halkrisk, jämfört med<br />

i övriga världen. Vi vill synas,<br />

vara aktiva och igenkända. Upplevas<br />

som pålitliga.<br />

Många har hala golv<br />

i köken<br />

– Här på mässan, fortsätter<br />

Michael som vi träffar på Gastro<br />

Nord som är en mässa för<br />

restaurang, hotell och storkök,<br />

har vi haft många besökare från<br />

restauranger som berättat att<br />

de har alltför hala golv i köken<br />

och skulle vilja byta ut dem.<br />

Men de tvekar ofta därför att<br />

de då skulle behöva göra uppehåll<br />

i sin verksamhet.<br />

Michael har i sin Altro Nordicorganisation<br />

nio säljare i Sverige,<br />

Danmark och Norge. Totalt har<br />

man 20 personer i Norden inklusive<br />

administration.<br />

– Vem är du, som person,<br />

som ska åstadkomma en höjning<br />

av varumärket?<br />

– Jag är en energigivande<br />

och positiv människa, säger<br />

Michael Persson, ny chef för Altro Nordic i Sverige och Danmark, talade<br />

med många restaurangägare om stegsäkra golv på mässan Gastro Nord<br />

26 – 29 april.<br />

Michael. Och jag är starkt inriktad<br />

på att göra bra ifrån mig. Det<br />

vill jag också att andra ska göra,<br />

och det gör de om de mår bra.<br />

Samma stegsäkerhet<br />

för barfota och med skor<br />

– Vad händer nu närmast?<br />

– Nu är det närmast marknadsföringen<br />

av vårt uppdaterade<br />

Aquarius, som har samma<br />

stegsäkerhet för den som går<br />

barfota som för den som har<br />

skor. Mycket värdefullt på <strong>till</strong><br />

exempel äldreboenden där det<br />

ofta är så att personalen har<br />

skor och den boende kanske är<br />

barfota. Dessutom lägger vi <strong>till</strong><br />

nya kulörer som är attraktiva<br />

i hemmiljöer, för där finns ju<br />

numera ofta samma behov när<br />

det gäller stegsäkerhet. Vår<br />

huvudi nriktning är annars de<br />

två segmenten hotell, restauranger<br />

och kaféer samt vårdinrättningar.<br />

Där finns ett hur<br />

stort behov som helst av våra<br />

produkter – så där är det bara<br />

att jobba på och göra så många<br />

säljbesök vi bara orkar med.<br />

Elisabeth Sedig<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 35


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

egetaepper Sverige ab söker<br />

DISTRIKTSCHEF – SÖDRA SVERIGE<br />

Vår nuvarande distriktschef på distrikt syd kommer att gå i<br />

pension under slutet på <strong>2016</strong>. Vi söker därför en målmedveten<br />

och driven ersättare som kan förvänta sig en av branschens<br />

mest intressanta tjänster.<br />

Tjänsten<br />

Som distriktschef ansvarar du för all försäljning inom ditt distrikt. Tjänsten innebär<br />

att söka upp nya samt bearbeta och vårda befintliga kunder. Kunderna utgörs av<br />

golventreprenörer, arkitekter och beställare medan kundsegmenten är offentliga<br />

lokaler som kontor, hotell och butiker.<br />

Vi söker<br />

En målmedveten och hungrig säljare med stort intresse för design, golv och<br />

inredning. Branscherfarenhet är meriterande men viktigast är din personlighet<br />

och ditt driv. Vi har en mycket attraktiv produktportfölj som du med entusiasm<br />

presenterar för föreskrivande led och potentiella kunder. Du är en nätverkare av<br />

rang och besitter hög social kompetens som du med fördel nyttjar då en stor<br />

del av tiden <strong>till</strong>bringas ute hos kunder. För att lyckas i rollen krävs en förmåga att<br />

bygga långsiktiga relationer och att du kan driva hela försäljningsprocessen från<br />

prospektering <strong>till</strong> färdigt projekt.<br />

egetaepper Sverige ab är ett helägt<br />

dotterbolag <strong>till</strong> danska egetaepper<br />

a/s, producent av textila golv,<br />

börsnoterat och finansiellt stabilt.<br />

egetaepper är en av Europas<br />

största producenter av textilmattor<br />

och har en marknadsledande<br />

position i Sverige, Danmark och<br />

Norge.<br />

Vi är unika i design och<br />

färgsättningsflexibilitet bl.a.<br />

genom Millitronteknik.<br />

Produktbredden är stor, allt från<br />

heltäckande textilmattor <strong>till</strong><br />

textilplattor för offentlig miljö.<br />

Vi erbjuder<br />

Ett mycket spännande jobb i ett marknadsledande företag. Tjänsten utgår<br />

från hemmakontor i distriktet med ett stort fokus på Malmö med omnejd. Som<br />

distriktsanvarig erbjuds du tjänstebil samt goda lönevillkor för rätt person. Tjänsten<br />

är tänkt att starta september <strong>2016</strong> och du får en gedigen introduktion då nuvarande<br />

distriktschef går parallellt med dig dina 3 första månader.<br />

Vill du vara med på resan och växa med oss så tveka inte att höra av dig. Din<br />

ansökan vill vi ha senast 30 juni men inkomna ansökningar behandlas succesivt<br />

varpå vi ber dig söka snarast möjligt via np@egecarpets.com. Har du frågor kring<br />

tjänsten så kontakta VD alternativt nuvarande distriktschef.<br />

VD | Niklas Petersson | M: +46 730835088 | E: np@egecarpets.com<br />

Distriktschef syd | Jan Jurkiewicz | M: +46 705543891 | E: jj@egecarpets.com<br />

Se mer på<br />

www.egetaepper.se<br />

36 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 45 | PRIS SEK 60 | NR 4 <strong>2016</strong><br />

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK ÅRGÅNG 45 | PRIS SEK 60 | NR 3 <strong>2016</strong><br />

ETT AMBULERANDE SHOWROOM ...<br />

… kallar Martin Parkstam,<br />

region chef på Forbo, den vårlunch<br />

man just genomfört på<br />

Kungliga Myntkabinettet i<br />

Gamla Stan i Stockholm. En<br />

stadsdel som är känd för sitt<br />

stora antal arkitektkontor.<br />

– Vi hade 150 besökare på<br />

drygt tre timmar vilket är ett bra<br />

resultat, säger Martin. Dessa<br />

vårevents har vi hållit på med<br />

ett antal år och de uppskattas<br />

av beställare och föreskrivare.<br />

Vi kommer ut <strong>till</strong> dem och de<br />

får känna och titta på våra nya<br />

produkter. Det är andra året vi<br />

är på ”Myntet” och det är bra<br />

lokaler och trevlig miljö.<br />

Det som Forbo tryckte på<br />

i sitt visade produkturval var<br />

Flotex (flockad textil) samt<br />

nyheter i linoleum- och textilsortimenten.<br />

– Flotex är en produkt som<br />

blivit alltmer populär med de<br />

tryckmöjligheter vi nu kan<br />

erbjuda, säger Martin. Du kan<br />

få den att se ut som nästan vad<br />

som helst. Bara fantasin sätter<br />

gränser.<br />

För linoleum var en av ny -<br />

het erna de nya mönstren i<br />

Marmo leum Striato-kollektionen<br />

som består av linjära mönster<br />

i moderna neutrala toner. De<br />

präglade mönstren i Striato<br />

Textura skapar ett livfullt golv<br />

som leker med skuggor och<br />

ljus. Dessutom visades den<br />

uppdaterade Marmoleum Clickkollektionen<br />

med nya färger<br />

och tjockare slitskikt. Click har<br />

numera 2,5 millimeter linoleum<br />

på toppen i stället för tidigare<br />

2,0 millimeter. Det innebär att<br />

den också är användbar för ytor<br />

med lättare slitage i offentlig<br />

miljö, det vill säga i klass 33.<br />

Den är också utrustad med 5G-<br />

Camilla Söderlund, Forbo, känner på den präglade ytstrukturen hos den nya linoleumkollektionen Striato Textura.<br />

klickfog.<br />

– På textilsidan pushar vi för<br />

kollektionen Peace som är en<br />

flatvävd kvalitet. Den finns i 15<br />

färger som platta eller matta.<br />

Plattorna går nu också att få<br />

med tandad kant, säger Martin.<br />

Något som effektivt döljer<br />

skarven mellan plattorna vid<br />

läggning i samma riktning och<br />

gör skarven nästan osynlig. ■<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

PRENUMERERA!<br />

En årsprenumeration<br />

på <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kostar<br />

bara 380:- (exkl moms)<br />

och då får du åtta välmatade<br />

och intressanta<br />

nummer av tidningen.<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

och beställ idag!<br />

TEMA:<br />

HÅLLBARHET<br />

Bra råd om skötsel av textilgolv<br />

Effektivt system för säkra våtrum<br />

Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen<br />

och Sunda Hus?<br />

Lättlagt plastgolv utan PVC<br />

# 4 / 16<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Box 4604, 116 91 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3092<br />

Sara Salomonsson 08-702 3099<br />

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093<br />

# 3 / 16<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 37


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

GOLVBRANSCHENS TEKNISKA KOMMITTÉ<br />

UTVECKLAR BRANSCHEN<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, är en branschorganisation med stor samlad kunskap och<br />

erfarenhet som arbetar på uppdrag av anslutna företag. Huvudområdena är teknik,<br />

juridik och miljö där mycket av arbetet handlar om rådgivning i olika frågor.<br />

TK-sammanträde vid runda bordet på <strong>Golv</strong>branschens kansli. Från vänster Ingemar Fredricson, Kährs, Jesper Anderson, George Anderson <strong>Golv</strong>, Henrik<br />

Widell, Widells <strong>Golv</strong> i Härnösand, Tomas Sundqvist, <strong>Golv</strong>kedjan och Roger Hellstrand, Casco Schönox Sweden. Ledamöter i TK som inte syns på bilden är<br />

Stefan Granöö, Tarkett, Anders Hansson, Weber/Saint-Gobain Byggprodukter, Lars-Erik Lindström, Lindströms <strong>Golv</strong> i Råneå, Christer Lövqvist, Helmer<br />

Lövqvist <strong>Golv</strong>beläggningar och Jesper Nordlinder, Forbo Flooring.<br />

Inom Govbranschen, GBR,<br />

finns golventreprenörer, golvfackhandlare<br />

och golvmaterialleverantörer.<br />

Arbetet organiseras<br />

bland annat genom olika<br />

kommittéer och arbetsgrupper.<br />

Det övergripande ansvaret för<br />

alla tekniska frågor har <strong>Golv</strong>branschens<br />

Tekniska Kommitté,<br />

TK.<br />

Vilka är TK?<br />

TK har ett övergripande ansvar<br />

för golvtekniska frågor, <strong>till</strong> exempel<br />

frågor kring läggningsteknik,<br />

utveckling av branschstandarder,<br />

tekniska remisser, dokumentsamlingar,<br />

skötselråd och besiktningsfrågor.<br />

Kommittén består<br />

av både entreprenörer och<br />

leverantörer för att kunna belysa<br />

olika frågor och problem ur både<br />

ett material- och ett monteringsperspektiv.<br />

Deltagarna väljs <strong>till</strong><br />

kommittén vid <strong>Golv</strong>branschens<br />

stämma i maj varje år. På så sätt<br />

förankras råd och riktlinjer och<br />

sprids i hela branschen.<br />

Roger Hellstrand som varit<br />

TKs ordförande sedan 2011<br />

säger:<br />

– Det är intressant att sitta med<br />

i den grupp som bevakar hela<br />

branschens tekniska verksamhet<br />

och som bidrar <strong>till</strong> att föra<br />

golvbranschen framåt. Vi arbetar<br />

ständigt med aktuella frågor<br />

för att <strong>till</strong>varata branschens intressen.<br />

Målsättningen är att<br />

vårt arbete ska komma <strong>till</strong> praktisk<br />

nytta för främst golventreprenörerna<br />

ute på arbetsplatserna.<br />

TK informerar om teknik<br />

som påverkar vardagen<br />

Kommittén sammankallar <strong>till</strong><br />

fyra möten per år för att diskutera<br />

de senaste golvfrågorna.<br />

TK bevakar även arbetet i övriga<br />

tekniska arbetsgrupper inom<br />

<strong>Golv</strong>branschen. En av TKs<br />

viktig aste uppgifter är att ge<br />

saklig och lät<strong>till</strong>gänglig information<br />

från det tekniska verksamhetsfältet<br />

<strong>till</strong> de GBR-anslutna<br />

företagen. Detta sker bland<br />

annat genom artiklar, information<br />

på golvbranschen.se och i<br />

GBRs Kalender och Faktabok<br />

samt via TK-råd. TK-råd är golvtekniska<br />

råd som TK tar fram<br />

för att belysa olika frågeställningar.<br />

Montörer på anslutna<br />

företag kan enkelt hitta TK-råden<br />

på medlemssidorna på golvbranschen.se.<br />

Exempel på TKråd<br />

är:<br />

• TK-råd 99R3<br />

Att tänka på vid tejpning och<br />

skyddstäckning av golv<br />

2014 - 02 - 28<br />

• TK-råd 116R5<br />

Läggning av nytt golvmaterial<br />

på befintligt golvmaterial<br />

2015 -12 - 09<br />

• TK-råd 122 R1<br />

Träbaserade golvmaterial<br />

och luftfuktighet<br />

2015 - 04 -17<br />

• TK-råd 128R<br />

Exponering av svetsrök vid<br />

fogning av plast-, linoleumoch<br />

gummimatta<br />

2014 - 06 -10<br />

• TK-råd 136<br />

A+ planhetskrav på undergolv<br />

2015 - 04 -17<br />

Har gjort avtryck<br />

i branschen<br />

Under åren har TK utrett ett<br />

flertal frågor och påverkat byggbranschen<br />

i olika riktningar.<br />

Exem pelvis föreslogs 2013<br />

en sänkning av den maximala<br />

RF-nivån i betongunderlag när<br />

trägolv installeras. Från att tidigare<br />

ha legat på 95 procent RF<br />

har nivån nu sänkts <strong>till</strong> 90 procent<br />

RF. Frågan hade sin utgångspunkt<br />

i en utredning av<br />

mörkfärgning av ekparkett<br />

vilken visade sig bero på ammoniakemissioner<br />

från betong.<br />

Även en del arbetsmiljöfrågor<br />

har belysts genom åren. Till<br />

exem pel har svetsröken från<br />

plast-, linoleum- och gummimattor<br />

analyserats för att säkerställa<br />

entreprenörens arbetsmiljö<br />

vid installation. Resultatet<br />

visade att ingen risk för golventreprenören<br />

föreligger, vilket<br />

också beskrivs i TK-råd 128.<br />

Det kommer mera<br />

Under <strong>2016</strong> kommer TK bland<br />

annat att arbeta med en uppdatering<br />

av <strong>Golv</strong>branschens<br />

skrift Trägolv på golvvärme,<br />

som beskriver vad man bör<br />

tänka på vid installation och<br />

innehåller detaljerade konstruktionsritningar<br />

för olika typer av<br />

golvvärmekonstruktioner. TK är<br />

också involverade i ett projekt<br />

som utreder kapillärsugning<br />

i fästmassa på vägg. Det kan<br />

ge svar på möjliga monteringslösningar<br />

för tätskikt bakom<br />

keramik. Nya TK-råd är också<br />

på gång, bland annat ett som<br />

beskriver toleranser och viktiga<br />

aspekter att ta hänsyn <strong>till</strong> vid<br />

installation av LVT-klick.<br />

Den som har en teknisk fråga<br />

som bör utredas eller informeras<br />

om i branschen, kan tala<br />

med sin regionala entreprenörsförening<br />

eller kontakta <strong>Golv</strong>branschen<br />

direkt på info@golvbranschen.se.<br />

Jenny Adnerfall<br />

Patrik Nordahl<br />

38 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2016</strong>


NYTT SHOWROOM<br />

BOSTIK INVIGER NY FABRIK<br />

Tre miljoner euro, eller 28 miljoner<br />

kronor, har Bostik-koncernen<br />

investerat i en ny cementfabrik<br />

i Helsingborg. Fabriken<br />

är specialiserad på högpresterande,<br />

polymermodifierade<br />

spackel- och fixprodukter.<br />

Produktionsanläggningen är<br />

på 450 kvadratmeter och ligger<br />

i direkt anslutning <strong>till</strong> befintlig<br />

limfabrik samt Bostiks huvudkontor<br />

för Norra Europa.<br />

Den nya fabriken ger förbättrad<br />

produktkvalitet, bättre<br />

arbets miljö för de anställda och<br />

gör det möjligt att öka kapaciteten<br />

med upp <strong>till</strong> 50 procent. Till<br />

den nya anläggningen har sex<br />

operatörer anställts, varav tre<br />

har följt med från den anläggning<br />

Bostik tidigare haft i Malmö<br />

och tre har nyanställts.<br />

Produktionsstarten beräknas<br />

bli under senare delen av våren.<br />

■<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

Nu har Gerflor slagit ner sina bopålar på Söder i Stockholm. Glada Gerfloransikten<br />

från vänster är Thomas Nyqwist, Ildikó Vanem och Mats Edgren.<br />

Till Möbelmässan hann man<br />

inte få det klart – men nu är<br />

Gerflors nya showroom i Stockholm<br />

färdigt. I ett nybyggt hus<br />

på Söder i Stockholm har Gerflor<br />

skapat sitt nya <strong>till</strong>håll. Platsen<br />

är väl vald – bredvid Tobaksmonopolets<br />

gamla hus på Söder<br />

som går under samlingsnamnet<br />

Stockholm Design District. Ett<br />

stort hus där golvleverantörerna<br />

har samlats de senaste åren.<br />

Men nu är alla attraktiva lokaler<br />

där tingade och då får man försöka<br />

hitta andra lösningar.<br />

– Vi har ju ett svenskt huvudkontor,<br />

lager och showroom<br />

i Göteborg men vi kände att vi<br />

behövde en fast punkt i Stockholm<br />

också, säger Mats Edgren,<br />

chef för svenska Gerflor.<br />

Här finns ju huvuddelen av de<br />

svenska arkitekterna och här<br />

ritas det mest. Så när Thomas<br />

Nyqwist – som är platschef i<br />

Stockholm hos oss – hittade<br />

den här lokalen slog vi <strong>till</strong> med<br />

en gång. Dels ligger den ”mitt<br />

i smeten” och dels exponerar<br />

den sig direkt ut mot gatan, vilket<br />

många av våra konkurrenter<br />

inte gör. Så vi är mycket nöjda.<br />

■<br />

ANNONS<br />

Behöver Mattvätt ni hjälp med<br />

metod Ångtvättbilen<br />

Djuprengöring för riktigt ren textilmatta<br />

NYA MEDLEMMAR<br />

I GOLVBRANSCHEN,<br />

GFF:<br />

Jacobs Färg & <strong>Golv</strong>tjänst,<br />

Mariestad<br />

Kontaktperson:<br />

Mattias Jacobsson<br />

Q Design & Fastighet AB,<br />

Uppsala<br />

Kontaktperson:<br />

Michael Larsson<br />

SMÅDEC AB (Sundqvist<br />

Måleri & Decor i Boden AB)<br />

Boden<br />

Kontaktperson:<br />

Lars Sundqvist<br />

SSK GOLV AB,<br />

Uppsala<br />

Kontaktperson:<br />

Örjan Karlsson<br />

JENNY HAR<br />

BYTT NAMN<br />

Jenny, tidigare Arnoldsson och<br />

teknikansvarig på <strong>Golv</strong>branschen,<br />

har bytt efternamn och<br />

heter numera Adnerfall. ■<br />

Mattvätt och periodiskt golvunderhåll i hela landet.<br />

Ring 020-699 800 alt. besök www.angtvattbilen.se.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2016</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 39


Stoppa smutsen<br />

i entrén...<br />

Kåbe Skrapgaller<br />

Halkskyddslister av pressat stål eller gummi<br />

Normalt ligger skrapgallret utanför entrédörren. Om möjligt<br />

över en djupare försänkning där smutsen kan samlas<br />

under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring.<br />

Skrapgaller finns i flera olika utföranden.<br />

Kåbe Original<br />

Svensk originalprodukt i mer än 60 år!<br />

Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller och<br />

torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De vågformade<br />

gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när man<br />

passerar mattan och fjädrar <strong>till</strong>baks med kraft när trycket<br />

minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta sveps<br />

bort från skorna bara genom att man går över mattan.<br />

...vi har lösningarna!<br />

Kåbe Original Kulör<br />

Finns i grått och rött!<br />

Nu finns Kåbe Originalmatta med gummi i grått eller rött<br />

som ett alternativ <strong>till</strong> Kåbe Originalmatta med svart gummi.<br />

Funktionen är lika god med nya designmöjligheter.<br />

Kåbe-Mattan AB • Sågverksvägen 10A • SE-716 93 Fjugesta<br />

Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59<br />

mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se<br />

Kåbe Kombi<br />

Där trafik från tyngre vagnar ej kan undvikas!<br />

Kåbe Kombi är den damklacksvänliga, slitstarka och rullbara<br />

entrémattan som är ett bra alternativ <strong>till</strong> Kåbe<br />

Originalmatta. Kåbe Kombi förses med inlägg av borst,<br />

textil eller gummi. Dessa kan även kombineras med varandra<br />

i samma matta.


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Folkungagatan 122<br />

116 30 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)<br />

OFFICIAL SUPPLIER<br />

Aqua Blocker skulle hjälpt!<br />

OMEDELBAR VATTENTÄTNING AV BYGGKONSTRUKTIONER<br />

Bostik Aqua Blocker är din nya vän när du<br />

behöver täta tak, hängrännor, balkonggolv,<br />

rörgenomföringar, husgrunder, sprickor i<br />

betongkonstruktioner, trädgårdsdammar,<br />

trappor och mycket mer.<br />

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!