26.01.2019 Views

Golv till Tak #4-2016

Det här numret är ett så kallat stornummer som går ut på extrautskick till fastighetsägare och -förvaltare. Det behandlar därför en rad aspekter på golv som är av stort intresse för den målgruppen, som golvval, golvekonomi, hållbarhet med avseende på golv med mera. Att välja rätt golv är en fråga om bland annat hållbarhet och ekonomi, och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Här diskuterar vi till vilken nytta de olika bedömningssystemen för byggvaror egentligen är samt ger en del synpunkter på golvval för bostäder med mera. Skötseln av golv och förutsättningarna för effektiv skötsel spelar också stor roll för livslängd och städkostnader. Vi får goda råd om golvval och lokalutformning med fokus på golven från en städexpert samt råd om skötsel av textilgolv från amerikanska The Carpet and Rug Institute. Vidare presenterar vi nya GBR Golvkontroll, ett nytt lättlagt plastgolv utan PVC samt ständigt lika aktuella GVKs Kvalitetssystem som effektivt bidrar till att motverka vattenskador i våtrum.

Det här numret är ett så kallat stornummer som går ut på extrautskick till fastighetsägare och -förvaltare. Det behandlar därför en rad aspekter på golv som är av stort intresse för den målgruppen, som golvval, golvekonomi, hållbarhet med avseende på golv med mera.

Att välja rätt golv är en fråga om bland annat hållbarhet och ekonomi, och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Här diskuterar vi till vilken nytta de olika bedömningssystemen för byggvaror egentligen är samt ger en del synpunkter på golvval för bostäder med mera.

Skötseln av golv och förutsättningarna för effektiv skötsel spelar också stor roll för livslängd och städkostnader. Vi får goda råd om golvval och lokalutformning med fokus på golven från en städexpert samt råd om skötsel av textilgolv från amerikanska The Carpet and Rug Institute.

Vidare presenterar vi nya GBR Golvkontroll, ett nytt lättlagt plastgolv utan PVC samt ständigt lika aktuella GVKs Kvalitetssystem som effektivt bidrar till att motverka vattenskador i våtrum.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK

ÅRGÅNG 45 | PRIS SEK 60 | NR 4 2016

Bra råd om skötsel av textilgolv

Effektivt system för säkra våtrum

Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen

och Sunda Hus?

Lättlagt plastgolv utan PVC

# 4 / 16


UNIDRAIN - SHOWERLINE

SNABBARE BADRUMSBYGGNATION MED KVALITÉTSSÄKRAT GOLVFALL

BESTÄLL VÅR SHOWERLINE BROSCHYR PÅ

info@jafo.eu ELLER VIA QR KODEN

Unidrain - ShowerLine är en vidareutveckling av

Unidrains linjeavloppsarmaturer vilket ger stora

byggtekniska fördelar samt ett kvalitétssäkrat

golvfall.

Hela arbetsprocessen med att bygga golvfall och

att utföra golvavjämning i ett badrum / våtrum

kan utföras snabbare än med konventionella

metoder. Det kvalitétssäkrade golvfallet får man

på köpet.

Golvytan utanför duschzonen kan utföras helt

plan enl gällande branschregler. Dock får aldrig

bakfall förekomma. Unidrain ShowerLine kan

placeras i vänster- eller högerhörn samt även

mitt på en vägg om man vill ha en så kallad walkin

dusch.

Golvfallet utförs med valfritt golvspackel

Inbyggt

golvfall som

uppfyller gällande

branschregler

= kvalitetsäkring

Golvfall och golvavjämning före tätskiktsläggning

= Plan yta

= Lokalt fall mot golvavloppet

Finns i 3 olika grundmodeller, höger, vänster och walk-in.

www.unidrain.se | www.jafo.eu | 046 33 39 00


INNEHÅLL 4 /16

3 Golvval i bostäder – vad vill vi ha hemma?

7 Rent eller billigt?

11 Bra råd om skötsel av textilgolv

14 Effektivt system för säkra våtrum

16 GBR Golvkontroll lanseras nu

19 Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus?

22 Lättlagt plastgolv utan PVC

26 Vissa lokaler kräver elektriskt avledande golv

29 Noterat

35 Golvbranschen & -företagen

40 Benny

11 16

HÅLLBARA VAL

Att välja rätt golv är en fråga om bland

annat hållbarhet och ekonomi, och det

finns många aspekter att ta hänsyn till.

Här diskuterar vi till vilken nytta de

olika bedömningssystemen för byggvaror

egentligen är samt ger en del

synpunkter på golvval för bostäder

med mera.

Skötseln av golv och förutsättningarna

för effektiv skötsel spelar också stor roll

för livslängd och städkostnader. Vi får

goda råd om golvval och lokalutformning

med fokus på golven från en städexpert

samt råd om skötsel av textilgolv

från amerikanska The Carpet and Rug

Institute.

Vidare presenterar vi nya GBR Golvkontroll,

ett nytt lättlagt plastgolv utan

PVC samt ständigt lika aktuella GVKs

Kvalitetssystem som effektivt bidrar till

att motverka vattenskador i våtrum.

Golv till Tak får nu önska trevlig

sommar och återkommer i början

av september, då med temat akustik.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

22

OMSLAGSBILD:

Från tillverkningen av golvet iQ One på Tarketts fabrik i Ronneby

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Stockholm. TEL: 08-34 03 05. E-POST: gtt@informa.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Ineko AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


VI ÄLSKAR

HÅLLBARA GOLV.

Idag pratas det mycket om hållbarhet världen över. Och det är vi på Forbo glada för.

Faktum är att hållbarheten ligger i vårt DNA, till exempel var vi först ut i branschen

med livscykelanalyser redan i början av 90-talet, där miljöarbetet genomsyrar hela

vår organisation och våra samarbetspartners. Men hållbarhet är så mycket mer.

Genuint samhällsansvar Forbo vill vara med och aktivt bidra till en bättre framtid

för fler människor. Fokus ligger på lokalt initierade projekt och partnerskap, där ett

gott exempel är engagemanget i fotbollsskolan i Kongo-Brazzaville.

Opartisk miljöinformation I våra ”Environmental Product Declarations” deklarerar

vi öppet produktens påverkan genom hela sin livscykel. Det betyder att det finns

kontrollerbar miljöinformation för i stort sett varje Forbo-golv.

Rätt golv på rätt plats Med marknadens bredaste sortiment erbjuder vi en komplett

golvlösning, vare sig det är för ett helt sjukhus eller för ett nytt golv hemma i köket.

Vi erbjuder golv som både håller över tid och minimerar miljöpåverkan.

Vill du veta mer om våra hållbara golv och vårt genomgående

hållbarhetsarbete, gå gärna in på www.forbo-flooring.se

2 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


GOLVVAL I BOSTÄDER

– VAD VILL VI HA HEMMA?

Vilka golv läggs i våra bostäder? Vad vill vi ha? På objektsidan pratar

vi främst miljö och slitage – på bostadssidan är det kanske mera känsla

och status? Vad säger marknaden? Hur ser önskemålen ut?

› TEXT:

Thomas Åkerblad

När det gäller golv i bostäder talar vi

i princip om tre olika marknader. Vi

har nybyggda bostadsrätter i centrumkärnor,

kommunala och privata bostadsbolag

samt villor och ombyggnad.

Alla tre är lite olika och skiljer

sig från varandra.

HIGH-END

I det övre segmentet – high-end – ser

det ut som det länge sett ut i mäklarannonserna

för nybyggda bostadsrätter.

Och på fotona är det genomgående

parkett som gäller. Komplette

rat med klinker i våtrum och

ibland även i kök och hall. Behovet

och inriktningen verkar vara konstant

enligt samtal med mäklare. Det

är så det ska se ut.

– För oss är det fortfarande parkett

som gäller i bostäder, säger Lisa

Holmlund, Kährs. Vi ser dock en

övergång från ”normal” trestavsparkett

i ek till enstav. Eller till mer

exklu siva produkter med infärgade

eller behandlade ytor. Eller ljusa toner.

Vårt holländska mönster är också

uppskattat. Mycket är ju en fråga

om vilka tillvalsmöjligheter som finns.

Och enligt våra uppgifter är upp

emot 25 procent tillvalsbeställningar.

BOSTADSBOLAG

För bostadsbolagen skiljer sig användningen

av golvmaterial geografiskt

i Sverige.

– I Stockholm och Östsverige är

det väldigt mycket linoleum och lite

plast, säger Martin Parkstam, regionchef

Öst på Forbo. Däremot är det

en hel del plast hos bostadsbolagen

norröver. Mycket av situationen i

Stockholm hänger väl samman med

de heta miljödiskussionerna och att

vi här har stora fastighetsbolag där

› FÖRSÄLJNINGEN AV LVT-GOLV ökar explosionsartat. Konsumenterna uppskattar de tunna plastgolven med de

enorma möjligheterna till mönster och utföranden. Flera av de stora tillverkarna bygger nya fabriker för att möta

den stigande efterfrågan. Golvet på bilden är Tivoli från Gerflor.

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 3


› TRÄGOLV BEHÅLLER

sin popularitet och

efterfrågan ökar på

mer exklusiva utföranden

och nya behandlingar

och träslag.

Efter frågan på breda

plankor ökar också.

Golvet på bilden är

Ash Gotland från

Kährs.

denna typ av frågor ständigt är aktuella.

– Här nere i Syd är det mycket

plast, säger Mats Sten, regionchef Syd

på Forbo. Men linoleum ökar och

det är inte bara den vanliga rullvaran.

Även våra linoleumplattor Modular

och de klickfogade plattorna kommer

brett på den fronten. Hyresgästerna

vill göra läggningar med rutor

och mönster och ”slippa” det helt enfärgade.

Få utlopp för sin personliga

smak.

VILLOR OCH

OMBYGGNADER

I villor och vid ombyggnader är det

till stor del plast, trä och laminat som

gäller.

– Det är verkligen rush på försäljningen

av LVT till bostäder, säger

Daniel Ekholm på Parador som tillverkar

trä- och plastgolv. Och det är

inte enbart på gör-det-själv-marknaden,

utan många av våra grossister

säljer det till bostadsbolag också. Det

är slitstarkt och det är tunt så man

slipper problem med att höja trösklar

vid ombyggnad. Dock är det ju

PVC men där syns det inte till någon

miljödebatt. Lockelsen kan ju också

bero på att det går att göra så mycket

med de här produkterna när det gäller

mönster, prägling med mera.

– Vi jobbar mest på ombyggnadssidan,

säger Lars Månsson, Alloc.

För oss är det mest hallar och kök och

ett och annat vardagsrum. Detsamma

gäller för vårt LVT-sortiment. Men

det intressanta är att för oss har inte

LVT tagit marknadsandelar från laminatet

utan båda produktgrupperna

ökar. Vi är visserligen ensamma om

HPL-laminat men det ger ju mest

utdelning på objektsidan.

FRAMTIDEN?

Hur kommer utvecklingen att se ut

framöver? De trender och tendenser

vi kan se idag är att tillvalen med

dyrare alternativ ökar för sektorn

bostadsrätter. Trägolven blir alltmer

exklusiva både ifråga om ytor och

bredder. Även intresset för massiva

trägolv ökar. Här är det inte så

mycket slitage utan känslan:

"Här har jag ett golv som går att gå på

i 100 år! Och som går att slipa om ett

antal gånger. Sedan är det ju väldigt

snyggt också!"

Annars är kanske inte slitagetålig

het det som köparen främst söker.

På något sätt har vi blivit vana

vid att våra golv – av samtliga fabrikat

– håller en någorlunda hygglig kvalitet.

Och vi inser att det finns en relation

mellan pris och kvalitet. Inser

att laminatgolvet för 39:90 inklusive

moms på byggmarknaden klarar av

att ligga i en garderob men inte så

mycket mer.

LVT-försäljningen ökar med

raket fart. De stora leverantörerna

bygger nya fabriker i full fart och utbudet

ökar explosionsartat. Även textilen

ökar men mera långsamt och

det är inte fråga om några större volymer.

Sedan får vi ju inte heller glömma

de tillfälliga bostäder av typ modul-

och containerboende som är på

gång under de närmaste åren när vi

ska bygga i kapp vårt stora nybyggnadsbehov.

Gissningsvis kommer det

att bli plast- eller linoleumgolv som

här kommer till användning. ■

4 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


HOMOGENT

PLASTGOLV

UTAN PVC

iQ ONE

Det första plastgolvet certifierat på

guldnivå enligt Cradle to Cradle®

Nu är en ny generation iQ-golv här!

iQ One har en perfekt balans mellan design, flexibilitet och slitstyrka och

passar bra för utrymmen med specifika krav. Den unika sammansättningen

utan PVC ger iQ One samma goda egenskaper som Tarketts övriga

välrenommerade iQ-golv. iQ One är dessutom det första plastgolvet som är

certifierat på guldnivå enligt Cradle to Cradle.

UTAN

PVC

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 5


KÄHRS CONTRACT

ENKEL ATT HANTERA

Kährs Contract, i ett praktiskt

2-metersformat gör plankan enkel

att hantera, passar i skåpbilen

såväl som i hissen.

ENKEL ATT LÄGGA

Woodloc® 5S är marknadens

starkaste fog, ingen garanterar

större ytor än vi; upp till

25x50 m i ett stycke.

MED MARKNADENS

STARKASTE LACK

Med bibehållen träkänsla och

utseende klarar Kährs Contract

5000 varv enligt SP test.

6 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016

www.kahrs.com


RENT eller

BILLIGT?

– Det går inte att få båda när

man köper städning, säger Nils

Bahrman, säljare på Ren Jämt,

ett av Uppsalas största städbolag.

Nils har en bred kunskap inom området städ och golv.

Med tidigare erfarenheter som säljare av städkem, städmaskiner

och golvbeläggningar. Och inte minst som ordförande

i SRTF, Sveriges Rengöringstekniska För bund, det

vill säga föregångaren till dagens Städbranschen Sverige.

Företaget Ren Jämt har idag 90 anställda och hade

förra året en omsättning på 33 miljoner kronor. Man utför

golvvård och städning för de flesta objekt och material.

Slipar marmor och sten och sköter och behandlar

trägolv.

Det ovanliga företagsnamnet kom mer av att företagets

grundare, Birgit Andréasson, är född och uppvuxen

i Jämtland. Hon driver nu före taget tillsammans med

sönerna Peter och Patrik Andréasson. Och ren är ju ett

ganska naturligt ord i sammanhanget. Dessutom gör sig

renhornen bra i logotypen och på firmabilarna. I entrén

står det till och med en uppstoppad ren för att bättra på

imagen.

Golv till Tak har talat med Nils om vad en yt- eller

fastighetsägare bör tänka på när han köper städtjänster

till sin fastighet eller till sitt objekt. Och på köpet har vi

också fått lite synpunkter på hur man i allmänhet kan

planera för att underlätta städningen och på sikt få ner

kostnaderna.

VAD HAR KUNDEN FÖR ÖNSKEMÅL?

– Rent och billigt förstås, säger Nils med ett leende. Och

sedan brukar diskussionen övergå till att vi pratar frekvenser.

Kunden vill att det ska städas så få gånger i veckan

som möjligt. Då gäller det att få honom att förstå att om

han väljer för låga frekvenser så sparar han inte så mycket

som han tror. All den smuts och skräp som byggts upp

mellan gångerna måste ju åtgärdas och med lägre frekvens

är det mer jobb som måste göras vid varje tillfälle.

Sedan gäller det att se över förutsättningarna. Hur

mycket smuts kommer in? Hur ser entréerna ut?

– Där vill vi ju helst se ordentliga entrézoner med tre

steg med galler, borstmattor och textilmattor för den sista

fukten, säger Nils. Här hjälper vi gärna kunden med råd

så att han kan få så bra förutsättningar som möjligt och

därmed lägre städkostnader. Den smuts som man inte

tar in behöver man inte heller ta ut. Ett enkelt budskap,

men det måste upprepas gång på gång. De befintliga

golvmaterialen måste också bedömas. I vilket tillstånd

befinner de sig? Är de lättstädade eller svårstädade?

BEHOV AV STÄDRUM?

– Många ytägare visar glatt upp små städrum med konstiga

former som vi ska vara glada över, säger Nils. Gärna

under en trappa så man inte kan stå rak. Men, vi har normalt

med oss vår egen utrustning och vår egen materiel

och då behöver vi inte de små städrummen. Om det är

större objekt med maskinstädning behöver vi däremot

ett stort städrum där vi kan köra in våra maskiner. En

kombi maskin kräver att det finns plats för att tömma,

skölja och fylla tanken. Samt möjlighet till att ladda batteriet.

Och det tar plats.

NYTT OCH FÖRSTÖRT?

Byggstädning måste utföras på rätt sätt.

– Vid ett nytt objekt gäller det att ägaren har kontroll

över byggstädningen, påpekar Nils. Golven får inte

bli förstörda från första början genom att byggstädningen

› OVAN:

NILS BAHRMAN,

säljare på städbolaget

Ren Jämt och tidigare

ordförande i Sveriges

Rengöringstekniska

Förbund, ger sina synpunkter

på att köpa

städning.

› TEXT OCH FOTO:

Thomas Åkerblad

› FORTSÄTTNING

på sid 8

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 7


› FORTSÄTTNING från sid 7 Rent eller billigt?

genomförts med alltför kraftiga metoder eller kem. Det

går snabbt att för störa en PUR-yta på ett plastgolv om

man använder för grova rondeller. Byggstädningen är

viktig. Den bestämmer ofta golvets framtida skötsel.

Om det blir lättskött och billigt i drift – eller svårskött

och dyrt i drift.

Rätt

tänkt

” ETT BRA GOLV BLIR BÄTTRE när det installeras

av någon med rätt kompetens, rätt erfarenhet

och med rätt miljöansvar. Då kan du vara säker

på att funktion och kvalitet hos våra produkter

utnyttjas till 100 procent.”

Nedan finner du leverantörer som aktivt stödjer

kvalitetssystemet Auktoriserat Golvföretag.

De rekommenderar dig att använda ett auktoriserat

golvföretag vid installation av deras material:

KOMPETENS \ KVALITET \ GARANTI

DET SJÄLVKLARA VALET

Aktivt stödjande leverantörer:

Almedalsgolv \ Altro \ Ardex \ Bona \ Bostik \ Casco

DLW Flooring \ Duri \ ege \ Ehrenborg \ Falck Design \ Finja

Forbo \ Gerflor \ Interface \ Kasthall \ Kiilto \ Kährs \ Nora \ Pergo

Rappgo \ Stosett \ Tarkett \ TM Progress \ Weber \ Welin&Co

8 | Auktorisationen GOLV TILL TAK | #4 - 2016 administreras av Golvbranschen, GBR.

info@golvbranschen.se \ www.golvbranschen.se

ANNONS

LJUST OCH LUFTIGT

KAN INNEBÄRA PROBLEM

– Arkitekter älskar stora, ljusa och enfärgade golvytor

utan något smutsdöljande mönster, säger Nils lite ironiskt.

Vi har en kund som har ett representativt utrymme

med en kritvit textilmatta. Vad gör man? Alla måste

ta av sig skorna innan de går in i rummet. Det är inte

tillåtet att äta eller dricka någonting där inne. Absolut

inget kaffe. Det fungerar så där, men vad har man för

nytta av en sådan yta? För vem är den avsedd?

Nils är också irriterad över hur man ofta kombinerar

ljusa ytor med stora fönster som ger släpljus över det

enfärgade golvet – och då ser man verkligen allting på

golvet. Stora fönster kan också innebära att golvmaterialet

bleks eller färgförändras. Här är det en god investering

med olika typer av solskyddsfolier på fönstren för att

minska den effekten. Dessutom blir det väldigt varmt

innanför fönstren vilket ibland kan ge ytter ligare problem.

BLANDA INTE!

Välj golv med samma typ av städning, är en av Nils

käpphästar.

– Generellt gäller att det är bra om det inte är för

många material typer på golven, säger Nils. Golven ska

kunna gå att moppa eller dammsuga – helst med borstvalsmunstycke.

Blanda inte hårda och mjuka golv. Att

bära omkring på en dammsugare i onödan stjäl tid och

kostar pengar.

Så de ”mysiga” små textilmatt orna som är inslängda

lite här och där är dyra att städa – när de ligger som små

öar på hårda golv. Lägg istället rejäla ytor med textilgolv,

är Nils uppmaning. Det finns numera åkbara dammsugare

som man kan använda på dessa ytor om de är tillräckligt

stora. Även halksäkra golv läggs ibland ut som små ”frimärken”

som måste handstädas. Det är bättre att lägga

större utrymmen som gör att man kan maskinstäda golven.

Det ger också en bättre arbetsmiljö för städaren.

– Det är mycket tid som förloras varje dag om jobbet

inte går att göra på ett logiskt sätt, konstaterar Nils. Tid

som kostar pengar och gör städningen onödigt dyr.

ÖNSKEDRÖM?

– Vad ligger högst på önskelistan för en städentreprenör?

– Det vore att det på beställar sidan skulle finnas

någon form av ”städcontroller” som har kompetensen

att bedöma vad som går att göra eller inte göra, säger

Nils. Som ser vad som är realistiskt. Bristen på kompetens

hos dem som köper städning är tyvärr påfallande.

Det här skulle kunna vara en funktion som man hyr in

och det skulle verkligen vara något som betalar sig i längden

för beställaren. ■


Entrezoner

I entrén till Filmstaden Bergakungen

i Göteborg ligger skrapmattan Jaguar.

Smuts och grus skrapas bort och fångas

effektivt upp i den öppna konstruktionen.

Jaguar passar såväl inom- som utomhus

och är det idealiska valet för entréer som

utsätts för hög person- och kundvagnstrafik.

Mattan är uppbyggd av moduler som byggs

ihop till valfri storlek och form. Dess relativt

låga vikt gör entrén mycket lättstädad.

Har ni en fungerande

offentlig golvmiljö?

Duris produkter är speciellt framtagna för offentlig miljö.

Med funktionalitet och hög säkerhet i fokus har vi

valt ut ett hållbart och väldesignat sortiment.

• 3M – Ett komplett sortiment med entrémattor,

allt från aluminiumramsmattor till absorption.

• Duri Contract – Kraftiga golvprofiler som tål extrem trafik.

• Gradus – Väldesignade och funktionella trappnosar för alla miljöer.

• UVElite – Golvlack med spjutspetsteknik inom ytbehandling

som ger extremt slitstark yta på mycket kort tid.

Trappsäkerhet

Gradus är marknadsledare inom

säkerhetslösningar för trappor i offentlig miljö.

De erbjuder ett brett sortimentet av

halksäkra trappnosar, utvecklade för att

skapa en trygg och tilltalande trappmiljö.

Med Gradus produkter uppfyller man enkelt

Boverkets rekommendationer avseende

kontrastmarkeringar i offentliga trappor och

minimerar samtidigt risken för halkolyckor.

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 9


NYHET

Den nya

Ultralite ® -serien

Vi utökar vårt Ultralite ® -sortiment med 3 nya fästmassor.

För snabb och enkel montering av tunna och stora keramiska plattor.

För bättre arbetmiljö och ekonomi.

10 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


BRA RÅD OM

SKÖTSEL AV TEXTILGOLV

Magnus Rönnmark har läst en ny instruktion för hur textilgolv ska

skötas som är gjord av The Carpet and Rug Institute – de verkliga

experterna på området. Många goda råd och tips som vi bör ta till

oss också i Sverige, menar han.

› OVAN: SÅ HÄR STOR

skillnad kan det ibland

bli före och efter rengöring

av ett textilgolv.

Men då har skötseln

dessförinnan

knappast varit enligt

The Carpet and Rug

Institutes riktlinjer.

Det är helt naturligt och inte skamligt

att erkänna. Den största kunskapen

om textila golv finns inte i

Sverige. I många år har vi haft en

mycket blygsam marknad för heltäckningsmattor

och textilplattor.

Där emot har omvärlden hela tiden

haft stort inslag av textilgolv i både

hem och offentlig miljö.

I USA KAN MAN

SKÖTA TEXTILGOLV

Konsten att vårda textilgolv är väsentlig

kunskap inom fastighetsförvaltning

i större delen av den rika världen,

men har till nu varit av mindre betydelse

i Sverige. Vetenskapligt centrum

för all teknik kring textilgolv är

The Carpet and Rug Institute, CRI,

i USA. Det är en erfarenhetsbank

och en samarbetsplattform för tillverkare

och användare av textilgolv

och får anses som världens ledande

auktoritet inom sitt område.

Nu har CRI sammanställt en

praktisk beskrivning av hur textilgolv

i offentlig miljö ska skötas. Den visar

på en kultur kring textilgolv som

man inte känner igen i Sverige. Rimligen

har vi mycket att lära av dem

som har störst erfarenhet. Skötselfrågorna

får också allt större betydelse

i Sverige nu när vi fått upp ögonen,

och inte minst öronen, för vad textilgolv

kan erbjuda i vår inomhusmiljö.

Beskrivningen visar tydligt hur

golven ska skötas och hur ofta, och

man får många praktiska tips och

förklaringar. Syftet är att få snygga,

rena och långlivade golv. Metoderna

är inte alls okända för oss. Golven

vårdas genom insatser i fyra steg:

städning, fläckborttagning, interimsrengöring

och djuprengöring med

kända metoder. Det som säkert kan

› TEXT:

Magnus Rönnmark

› FORTSÄTTNING

på sid 12

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 11


› FORTSÄTTNING

från sid 11 Bra råd om

skötsel av textilgolv

överraska många är vilka frekvenser

som föreskrivs. Här ser man en kulturskillnad

mellan Sverige och de

erfarna användarna av textilgolv.

› TABELLEN NEDAN:

SAMMANSTÄLLNING

av skötselrutiner för

textilgolv

SKA STÄDAS

INNAN SMUTSEN SYNS

Självklart ska golv städas när de ser

smutsiga ut. Det gäller för alla golvtyper.

Det som är speciellt med textilgolv

är att smutsen syns mindre.

Golven kan därför behöva städas

innan de är synligt smutsiga.

Dammsugning är den vanliga

metoden och fungerar bäst med en

dammsugare som lyfter luggen i golvet.

En ligg ande lugg låser in smutsen,

men med roterande borstar kan

man få den att resa sig. Mattan ser

bättre ut och den släpper ifrån sig

smutsen vid städning. ”Normalt trafikerade

golv” städas dagligen, lätt

trafikerade golv två – tre gånger i

veckan och golv nära entréer flera

gånger om dagen.

FLÄCKAR SKA TAS BORT

OMEDELBART

Ju snabbare man behandlar en fläck

desto bättre går det att ta bort den.

CRI ger många praktiska tips. Fläckar

ska tas bort så fort man ser dem och

en daglig fläckkontroll av hela ytan

rekommenderas.

INTERIMSRENGÖRING VAR

ELLER VARANNAN MÅNAD

Med interimsrengöring menar man

metoder som är snabba, men som

inte ger djupverkande grundlig rengöring.

Behandling med till exempel

pulver och inkapsling hör hemma

under begreppet interimsrengöring.

För underhåll av golven har interimsrengöring

stor betydelse och rekommenderas

en gång varje eller varannan

månad.

DJUPRENGÖRING GÖRS

ALLTFÖR SÄLLAN

För att få bort bunden och djupt liggande

smuts och bibehålla kvaliteten

på textila golv är det nödvändigt med

djupverkande rengöring med kemikalier,

mekanisk påverkan och förhöjd

temperatur. Tekniken för sådan

djuprengöring finns tillgänglig i

Sverige genom bland annat Ångtvättbilen,

men det är inte många

UTVÄRDERA DITT EGET FÖRETAGS REKOMMENDATIONER OCH RUTINER!

Läs gärna hela rapporten från CRI på https://www.carpet-rug.org/Documents/Publications/078

Carpet Maintenance Guidelines.pdf

Kolla om riktlinjerna stämmer med de rutiner som du tillämpar eller rekommenderar

för skötsel av textilgolv!

Om rutinerna skiljer sig, förklara varför det ledande vetenskapliga institutets rekommendation

med stöd av ledande företag i branschen inte ska gälla för dina golv!

Anpassa dina rutiner till expertisens erfarenhetsbaserade rekommendationer!

som använder den så ofta som det

föreskrivs av CRI. De rekommenderar

djuprengöring redan innan

smuts blir ett synligt, störande problem.

Flera gånger om året behöver

golven djupbehandlas. Smutsbelastade

ytor kan behöva djuprengöras

varannan vecka. Dit har vi långt.

VI BEHÖVER SKÖTA

TEXTILGOLV BÄTTRE

Det finns sedan gammalt en misstro

mot textilgolv när det gäller till exempel

allergi och hygien. Det kan delvis

bero på att många textilgolv inte

får den vård de behöver – det kan

lätt leda till oförtjänt dåligt anseende.

Om textilgolven framstår som en risk

för hälsa och välbefinnande är det lätt

att bortse från golvens alla goda egenskaper.

Vårda istället golven väl, så kommer

de att fungera väl och bli ett uppskattat

inslag i modern svensk inomhusmiljö!

Vårda golven väl, så ger de

god valuta för investeringen åt fastighetsansvariga!


AKTIVITETER OCH FREKVENSER FÖR KORREKT SKÖTSEL AV TEXTILGOLV

Städning nära entré Städning övriga ytor Fläckborttagning Interimsrengöring Djuprengöring

Låg belastning 1 gång/dag 2 – 3 gånger/vecka Dagligen eller vid behov 1 – 2 gånger/år 1 – 2 gånger/år

Normal belastning 1 gång/dag 1 gång/dag Dagligen eller vid behov 6 – 12 gånger/år 2 – 6 gånger/år

Hög belastning 1 – 2 gånger/dag 1 gång/dag Dagligen eller vid behov 12 – 52 gånger/år 2 – 26 gånger/år

OBS! Frekvenserna för interimsrengöring och djuprengöring gäller den "vanliga miljön". För ytor med högre smutsbelastning, till exempel där livsmedel förekommer rekommenderas

betydligt högre frekvens.

12 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


Amtico Spacia erbjuder enastående kvalitet,

hållbarhet och kreativa möjligheter som är

särskilt lämpade för kommersiella- och

offentliga miljöer. Välj en enda design eller

kombinera produkterna fritt för att skapa ett

unikt utseende.

Kollektionen innehåller 96 designer och har

ett slitskikt på 0,55 mm.

Information och inspiration hittar du på

amtico.com

Amtico International AB

Isafjordsgatan 22

164 40 Kista

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 13


EFFEKTIVT SYSTEM

FÖR SÄKRA VÅTRUM

Att anlita GVK-auktoriserade företag för våtrumsarbeten ger god

säkerhet mot vattenskador, för GVK har ett unikt system med auktorisation,

branschregler och utbildning samt noggrann uppföljning av de

auktoriserade företagens arbeten.

› TEXT:

Elisabeth Sedig

› GVK-AUKTORISERADE

företag följer GVKs

branschregler Säkra

Våtrum.

GVK-auktorisationen har kommit till

för att förebygga och minska antalet

vattenskador i våtrum. Det har den

också gjort. Och fortsätter att göra.

Att GVK-systemet varit så verkningsfullt

beror på dess uppbyggnad.

Det ställs bestämda krav på de auktoriserade

företagen, bland annat att

de har kompetent personal och att de

följer fastställda branschregler. Inte

minst viktigt är att det i systemet

ingår en väl fungerande uppföljning

av att företagen uppfyller kraven.

Auktorisationen är med andra ord

uppbyggd så att den ska garantera att

de auktoriserade företagen

• arbetar utifrån rätt förutsättningar,

• använder rätt material och

• utför arbetet på rätt sätt.

Bakom GVK står Fastighetsägarna

Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen,

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

SABO, Sveriges Bostadsrätts Centrum

SBC, VVS Företagen och Golvbranschen

GBR, alla organisationer för

vilka det är mycket högt prioriterat

att motverka vattenskador.

ALLA VÅTRUMSARBETEN

REGISTRERAS I DATABAS

Våtrumsanmälan är en viktig byggsten

i GVK-systemet. Alla GVKentre

prenörer måste anmäla alla våtrumsarbeten

de gör till en central

databas, med uppgift om vilket tätskikt

och ytskikt som valts, och det

ska göras innan arbetet startar. På det

sättet skapas ett bra underlag för att

kontrollera och följa upp kvaliteten

på arbetena och analysera eventuella

utbildnings- och utvecklingsbehov

framåt. Samtidigt får beställaren en

bekräftelse på vad som är avtalat.

Efter att arbetet är avslutat blir

våtrumsanmälan sedan grunden till

ett så kallat våtrumsintyg som visar att

installationen utförts enligt branschreglerna

Säkra Våtrum. Sedan start

har nu över 335000 våtrumsanmälningar

gjorts.

GVK-ENTREPRENÖREN GÖR

FÖR- OCH EGENKONTROLL

Vilka förutsättningar som ska vara

uppfyllda för att ett våtrumsarbete

ska påbörjas finns noggrant beskrivet

i branschreglerna Säkra Våtrum. Det

gäller vilka rörgenomföringar som

får finnas, hur de ska vara utförda

och vilka avstånd det ska vara mellan

dem och till vägg. Det gäller vilka

golvbrunnar som får lämnas kvar och

vilka som måste bytas ut, hur de ska

vara monterade och hur de ska vara

placerade. Det gäller vilka krav som

ska ställas på underlaget beträffande

temperatur, fukt, renhet, jämnhet

och planhet. Det gäller golvlutning

och fall mot golvbrunn. Och så vidare.

Inför ett tätskiktsarbete görs en

förkontroll av underlaget enligt GVKs

branschregler. Vid avvikelser noteras

och kommuniceras dessa till beställaren

i en förkontroll – avvikelserapport

där foton kan bifogas. Efter tätskiktsinstallationen

görs sedan en egenkontroll

där på samma sätt foton

kan bifogas och där avvikelser ska

dokumenteras. Såväl våtrumsanmälan

som för- och egenkontroll kan numera

göras enkelt med en speciell

app i mobilen. Förutom att det är

lätthanterat för golventreprenören har

det fördelen att beställaren snabbt

och enkelt får all information direkt

på ett tydligt och praktiskt sätt.

FREKVENTA STICKPROVS-

KONTROLLER

Att GVK-företagen lever upp till

kraven kontrolleras – bland annat

genom slumpmässiga stickprovskontroller

av särskilt utbildade länskontrollanter

– så i det här systemet

går det helt enkelt inte att slarva med

jobben. Och stickprovskontrollerna

är många, 2015 gjordes hela 1 400

kontroller.

När det gäller konsumententreprenader

utfärdar det auktoriserade

GVK-företaget slutligen ett våtrumintyg

när tätskiktsinstallationen är

slutförd, det vill säga ett intyg på att

installationen är utförd i enlighet

med GVKs branschregler. ■

14 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


› EN SAMMANSTÄLLNING från GVK över vad GVK-systemet gör för skillnad.

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 15


GBR GOLVKONTROLL

LANSERAS NU

GBR Golvkontroll är tjänsten som underlättar dokumentation och

kommunikation av för- och egenkontroller av torra golvarbeten och

av sliparbeten. Appen är gratis att använda för Golvbranschens

medlems företag och lanserades vid årsstämman 19 maj.

› TEXT:

Jon Herrdahl

Patrik Nordahl

GÖR DET LÄTTARE ATT TA

BETALT FÖR MERARBETE

Att man dokumenterar sitt arbete

ordentligt innebär att företaget enklare

kan ta betalt för eventuellt merarbete.

Det händer ofta att golvläggare

och plattsättare kommer till utrym

men som är ostädade, där underlaget

är för fuktigt eller där bakfall

förekommer. Med andra ord situationer

där förutsättningarna inte är

de rätta.

För att man ska kunna ta betalt för

det extraarbete de situationerna innebär,

är det viktigt att beställaren

under rättas om bristerna i förutsättningarna.

Golvbranschen, GBR, vill

nu med appen GBR Golvkontroll dels

underlätta dokumentation av föroch

egenkontroller, dels underlätta

kommunikation inom golvföretaget

och med beställaren.

Dokumenterade för- och egenkontroller

kan också bidra till för-

bättring av företagets interna kvalitetsarbete.

Genom att löpande följa

upp vilka de vanligaste förekommande

felen är, kan företaget mer

systematiskt prioritera och skapa

möj ligheter att förbättra arbetet.

ENKELT ATT ANVÄNDA

FRÅN BÖRJAN

Det är enkelt att komma igång med

tjänsten och den underlättar var-

› FORTSÄTTNING på sid 18

16 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 17


› FORTSÄTTNING

från sid 17

GBR Golvkontroll

lanseras nu

› GBR GOLVKONTROLL

underlättar dokumentation

av för- och egenkontroller,

och underlättar

också kommunika

tionen med beställaren.

dagen för golvföretagen. GBR har i

dagsläget mallar som överensstämmer

med gällande regleringar där

GBR-företagen meddelar avvikelser

och nödvändiga ÄTA-arbeten. GBR

Golvkontroll fungerar i grunden på

samma sätt, men underlättar väsentligt

dokumentationen och kommunikationen.

Under arbetet med appen har

den populära GVKs Kvalitetsapp

funge rat som inspirationskälla. För

de företag som använt GVKs Kvalitetsapp

kommer det vara mycket enkelt

att börja använda GBR Golvkontroll.

Många funktioner känns

igen, bland annat enkelheten att

bifoga foton till kvalitetsdokumenten

och att dokumenten sparas automatiskt

på företagets Min sida.

På sid 17 finns en schematisk

steg-för-steg-guide över hur GBR

Golvkontroll fungerar. ■

ANNONS

Problem med fukt i betonggolv?

Då är Condry NT 50 lösningen!

Condry NT 50 är en fukt- alkali- och emissionspärr för betonggolv,

som fungerar på all typ av betong, med < 97% RF (Relativ Fuktighet).

Vi lämnar 25 års funktionsgaranti på behandlingen.

www.idetrading.se

För mer information ring eller maila Uno Karlsson:

Mobil: 073-315 81 12, Mail: uno@idetrading.se

18 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


Vilken hjälp ger BASTA,

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

och SUNDA HUS?

Det välrenommerade ingenjörs- och konsultföretaget ÅF har granskat

till hur stor nytta BASTAs, Byggvarubedömningens och Sunda Hus

bedöm ningar är för beställarna när det gäller att göra hållbara golvval.

Resultaten finns i en rapport med titeln "Relevanta miljökrav vid upphandling

av golv och golvprodukter".

En ansvarsfull beställare har mycket

att tänka på. För inte så många år

sedan räckte det bra om golvet man

köpte var snyggt, hållbart, lättskött

och inte för dyrt. Sedan fick man ansvar

för miljön också. Golven skulle

inte innehålla de värsta miljögifterna.

Emissionerna skulle vara låga. Kemiska

ämnen som man aldrig hört

talas om ansågs skadliga och skulle

undvikas.

Leverantörerna visade sina byggvarudeklarationer,

men alla beställare

har inte kunskap att värdera informationen

och jämföra olika produkters

betydelse för miljön. Till hjälp kom

då konsulter som gav utlåtande om

vilka byggvaror som kunde rekommenderas,

accepteras eller borde undvikas.

Med ett klartecken från en

sådan konsult kunde man med gott

samvete föreskriva golv och andra

byggvaror. Då hade man som föreskrivare

inte gjort något fel – men

hade man därmed säkert gjort rätt?

Frågan är aktuell i dagens samhälle

där miljöansvar innebär mer än att

produkterna inte är giftiga. Ansvar

för hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv

är det som krävs idag. Kan vi

ta det ansvaret?

ande konsekvenser för morgondagens

samhälle.

Golvbranschen ville veta hur väl

granskarnas besked ger underlag för

ansvarsfulla beslut för hållbarhet. Det

välrenommerade konsultföretaget ÅF

fick i uppdrag att undersöka saken.

Deras rapport har i dagarna blivit

klar och vi fick tillfälle att träffa två

av de tre utredarna för en intervju om

› TEXT:

Magnus Rönnmark

GRANSKNING

AV GRANSKARNA

De som idag utvärderar golv och andra

byggvaror är främst BASTA, Byggvarubedömningen

och Sunda Hus. Deras

utlåtanden ligger till grund för

stora och små affärsbeslut med betyd-

› RAPPORTEN

om vilken nytta man

egentligen har av

BASTAs, Byggvarubedömningens

och

Sunda Hus produktbedömningar.

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 19


› FORTSÄTTNING

från sid 19

Vilken hjälp ger

BASTA, Byggvarubedömningen

och

Sunda Hus?

undersökningen och dess resultat.

Sten Åke Barr och Markus Olofsgård

möter oss på ÅF i Göteborg, berättar

och förklarar sådant som inte är så

självklart för en beställare av golv.

Rapporten heter Relevanta miljökrav

vid upphandling av golv och golvprodukter.

VAD ÄR HÅLLBARHET?

I ett hållbart samhälle ska vi leva väl,

låta andra i vår samtid leva väl och

lämna efter oss en värld där kommande

generationer kan leva lika väl

som vi. Sten Åke Barr och Markus

Olofsgård visar en triangel med tre

förutsättningar för hållbarhet.

• Ekologiskt ansvar,

så att vi i samklang med naturen

kan leva ett hälsosamt liv

• Ekonomiskt ansvar,

med tanke på klok användning av

jordens resurser, fossila och förnybara

• Socialt ansvar

för hur levnadsförhållanden för människor

berörs av våra beslut

Jo, vi känner igen frågeställningarna.

Om golvet är skadligt för hälsa eller

miljö. Om det ger upphov till farligt

avfall. Det är kända frågor från beställare

och allmänhet. Mindre vanlig

är frågan om produkterna förbrukar

stora oersättliga resurser. Från

klädbranschen känner vi igen frågan

om socialt ansvar. Hur har folk det

egentligen när de arbetar för att få

fram våra produkter? Har de drägliga

villkor när de jobbar i skogar, på

plantager, i gruvor och fabriker, ofta

långt från vår tillvaro och utom vårt

synfält? När vi talar om hållbarhet

måste alla tre faktorerna beaktas, annars

kan man komma fram till beslut

som inte blir de bästa.

Rapporten hänvisar till två standarder

för hållbarhet: Global Reporting

Initiative, GRI, och ISO 26000.

FRUKTAN, FÖRMODAN

OCH FAKTA

En bedömning av hållbarheten hos

en produkt kräver att man vet hur

heltäckande tillgängliga fakta är.

Finns det en beskrivning av produktens

hela liv från råvaruutvinning till

återvinning eller destruktion? Finns

det uppgifter om skötselbehov och

livslängd? Annars är det svårt att veta

hur hållbar den vara man köpt är.

Om man bara frågar vad en produkt

består av – då är det allt man får veta.

I utredningen som ÅF gjort tar

man inte ställning till kvaliteten på de

fakta som bedömningarna baseras

på. Även om det finns en debatt om

hur välgrundade och relevanta vissa

kriterier är, skulle det vara orimligt

svårt att behandla den osäkerheten,

anser Sten Åke och Markus.

I rapporten har de dock tagit

med en beskrivning av en välkänd

händelsekedja. Larmrapporter om

möj liga risker leder till en situation

där debattklimatet inte står i proportion

till vetenskapligt grundad kunskap.

Resultatet kan bli beslut grundade

på fruktan snarare än fakta. I en

sådan process är hållbarheten en av

förlorarna.

DE TRE GRANSKADE

PRODUKTBEDÖMARNA

BASTA, Byggvarubedömningen och

Sunda Hus är i många avseenden

olika. De första två är organisationer

utan vinstintresse, ägda av aktörer på

bygg- och fastighetsmarknaden. Sunda

Hus i Linköping är ett privatägt konsultföretag.

Rapporten från ÅF visar

bedömarnas olika profiler och vad

deras respektive bedömningar omfattar.

BASTA

BASTA har som ambition att avgifta

byggandet. Med gift menar man syntetiska

kemikalier som är tillsatta till

byggprodukter. Naturliga gifter eller

naturliga hormonstörande ämnen intresserar

man sig inte för. Inte heller

för resurshushållning, återvinningsmöjligheter

eller soldriven förnyelse.

Socialt ansvar för produkterna är

även det en faktor som inte ingår i

BASTAs bedömningar.

Golv godkänns av BASTA om

innehållet är godkänt. Varifrån innehållet

kommer, hur det har kommit

dit och vart det är på väg tar man

ingen hänsyn till. På så vis kan man

säga att BASTA bara ger en av tre aspekter

på hållbarhet för golv.

Sunda Hus

I Sunda Hus bedömning tittar man

i viss mån även på resursfrågor och

livscykeln belyses något bättre. Fortfarande

är det dock mest fokus på

innehållet i produkten. Någon bedömning

av socialt ansvar finns inte

heller med i bedömningen från Sunda

Hus. Någon fullständig hållbarhetsbedömning

lämnas alltså inte till beställaren

av golvprodukter.

Byggvarubedömningen

Enligt utredarna har Byggvarubedömningen

ett något bredare fokus och

tar med resursfrågor i sin bedömning

samt tar i viss utsträckning även med

sociala förhållanden. I kriterierna för

slutlig poängsättning väger socialt

ansvar emellertid mycket lätt, medan

resursfrågor, hälsa och miljö får betydande

vikt. Trots detta framstår

Byggvarubedömningen som den bredast

täckande bedömaren av hållbarhet

hos golv.

BESTÄLLAREN

HAR KVAR ANSVARET

Hur ska en ansvarsfull beställare

göra? Nyss kunde man ju bara hänvisa

till klassning från någon av de tre

rådgivarna. Nu får man veta att ingen

av dem ger en heltäckande bild av

hållbarheten och det är den som gäller.

Sten Åke och Markus förstår problemet.

Frågan är ganska svår för de

flesta beställare och många vill bara

inte göra fel. Att göra rätt är inte lika

viktigt. Det blir inte lättare av att ett

hållbart golv inte är detsamma i alla

lokaler. Kravprofilen för en operationssal

är inte densamma som för ett

klassrum. Olika beställare kan också

ha olika krav på vad som anses hållbart

med tanke på hur byggnader ska

användas och skötas. I standarden

26000 för hålllbarhet finns en checklista

som kan vara till hjälp för att

”erbjuda konsumenter produkter, som

beaktat i hela livscykeln är socialt och

miljömässigt fördelaktiga och som minskar

skadlig påverkan på samhälle och

miljö".

En viss vägledning får man av

BASTA, Byggvarubedömningen och

Sunda Hus, men inte allt som krävs

för att välja golv med ansvar för hållbarheten.

Samtalet med Sten Åke

Barr och Markus Olofsgård ger det

kvarstående intrycket att den stora

kunskapsluckan vid val av hållbara

golv ligger inom området socialt ansvar.

Här behöver man mer kunskap

och kontroll för att fatta rätt beslut,

och beslutet ligger hos beställaren.


20 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


NYHET

2016

Det är en Sensation!

Enda golvet med

garanti mot vatten

Pergos nya kollektion Sensation är inget mindre än en revolution. En

unik, djupare struktur ger en känsla som överträffar allt du känner

igen från andra laminatgolv. AquaSafe teknologin gör de nya golven

vattentåliga och utmärkta för kök och andra våta utrymmen.

Tack vare den slitstarka ytan behåller ett Pergo-golv sitt eleganta

utseende år efter år. Dessutom får du en av marknadens bästa garantier.

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 21


› EN AV ALLA PROVLÄGGNINGAR

av iQ One som finns runt om i

Ronneby, i det här fallet i ortens

gymnasieskola, Knut Hahnsskolan.

LÄTTLAGT PLASTGOLV UTAN

Tarkett har jobbat i sex – sju år med att ta fram ett plastgolv utan PVC

som på alla sätt fungerar lika bra som befintliga PVC-golv. Och efter ett

intensivt utvecklingsarbete med stora mödor har man till slut lyckats.

Nu lanseras det nya golvet: iQ One.

› TEXT:

Elisabeth Sedig

› FOTO:

Bengt Nyberg

Tarkett lanserar nu ett nytt homogent plastgolv, iQ One,

som inte innehåller PVC och ändå har lika goda egenskaper

för läggning, slitstyrka och allt annat som de

tidig are så kallade iQ-golven i Tarketts sortiment.

SEX – SJU ÅRS INTENSIVT

UTVECKLINGSARBETE

Att ta fram det här golvet har krävt ett intensivt och långvarigt

forskningsarbete, som har pågått vid Tarketts utvecklingsavdelning

vid fabriken i Ronneby.

– Vi tog redan 1993 fram ett plastgolv utan PVC som

dock hade en del barnsjukdomar, säger Dag Duberg,

hållbarhetschef hos Tarkett. Med nya iQ One har vi

lyckats uppfylla alla miljömässiga och andra hållbarhetskrav

samtidigt som golvet är lika lätthanterat som en

Optima för golvläggarna.

Att ta fram iQ One har krävt sex – sju års intensivt

arbete för utvecklingsavdelningen. Helena Johans son,

Roland Karlsson och Stefan Karlsson berättar hur arbetet

gått till:

– Vi har följt ett antal olika spår, säger de, och testat 100-

tals olika recept. Smältpunkten på polymerblandningen

måste ligga under 200 grader, massan får inte klibba,

inte bränna fast, och inte ge för hög friktion. Den måste

ju gå att hantera i fabriken.

Grundkraven var att

• Produktionen av golvet skulle fungera i fabriken

Golvet skulle uppfylla högt ställda miljökrav

• Det skulle vara slitstarkt

• Det skulle kunna läggas utan problem

– Vi tvivlade upprepade gånger på att det skulle gå att få

fram alla de här egenskaperna utan PVC, säger Stefan

Karlsson.

– Men man måste vara envis om man ska komma i

mål, säger Roland Karlsson.

Och det var de. Till slut hittade de en polymerblandning

som verkade fungera och sedan blev arbetet ännu

mer intensivt. På slutet var hela fabriken involverad, det

gällde i stort sett alla de sista två åren.

För att kunna lansera ett nytt golv i Sverige måste

man ha gjort en provläggning som legat i minst två år.

Därför finns iQ One redan i många lokaler runt om i

Ronneby, bland annat i ortens gymnasieskola, Knut

Hahns-skolan. Därmed har också 60 golvläggare redan

provat att lägga iQ One och varit med i utvecklingsprocessen.

UTAN PVC OCH UTAN FTALATER

Nu är det till slut dags för lansering. Och Tarkett kan

presentera ett iQ-golv som

22 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


stegljudsdämpning!

bidrar till en tystare och sundare inomhusmiljö

PVC

iQ One har fått Cradle to

Cradle Guld-certifikat,

och det som enda plastgolv

hittills.

• Är ftalatfritt

• Har låga VOC-emissioner

• Är 100 procent återvinningsbart

• Inte innehåller biocider

• Inte innehåller PVC

• Är våtrumsgodkänt enligt Golvbranschens branschstandard

– Det är förbaskat roligt att vi kommit så här långt, säger

Stefan Karlsson. Att kunna se tillbaka på alla händelser

under utvecklingstiden och alla insatser för att få fram

önskade egenskaper hos golvet.

HAR FÅTT CRADLE TO CRADLE GULD

– Vad innehåller nu det här nya golvet som inte inne håller

PVC?

– Det innehåller varken PVC eller mjukgörare utan

består av en mix av termoplastiska polymerer, svarar Dag

Duberg.

– Vilka polymerer? Vad är det exakta kemiska innehållet?

– Det kan vi inte redovisa innan patentet är klart,

blir svaret.

Något som bör vara en försäkran om att allt är juste

› FORTSÄTTNING på sid 24

ANNONS

ARDEX AB, Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM. 08-556 315 50

• Här lägger PEAB in ARDEX snabba system för stegljudsdämpning,

Ellipsen Linköping. Reducerar stegljud, för ljudklass

C.

• Lättlagt. Låg bygghöjd, 4,5 mm. Både nyproduktion och vid

renovering.

• Kan också användas som avkopplingssystem på kritiska

underlag.

Fråga efter ARDEX DS 40.

08-556 315 50

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 23

www.ardex.se


Den perfekta ingrediensen

för proffsköket

Altro Stronghold 30 / K30 + Altro Whiterock FR

Säkert och hygieniskt golv- och väggsystem som är helt

ogenomträngligt och vattentätt.

Högsta stegsäkerhet betyder att halkrisken är en på miljonen under

golvets hela livslängd.

Skonsam för personalen när det gäller knän, rygg och leder.

Tyst vid dragning av porslinsvagnar.

Lättstädat.

Speciallösning för smarta kök.

Altro Whiterock FR

VT

GOLV

G O D K Ä N D

G

B

P R O D U K T

R

livslängd

Altro Stronghold 30 / K30

20

år

Stegsäkerhetens

Pendulum test

PTV

≥55

R 12

ANNONS

› FORTSÄTTNING från sid 23 Lättlagt plastgolv utan PVC

när det gäller det kemiska innehållet är att iQ One fått

Cradle to Cradle Guld-certifikat, och det som enda plastgolv

hittills.

– Att iQ One lever upp till Cradle to Cradles stränga

krav inom återvinning, miljö och hälsa är ett fantastiskt

erkännande, säger Dag Duberg.

Att leva upp till de kraven kan ge oväntade komplikationer

för produktutvecklarna.

– Vi har inget grönt pigment hittills för iQ One,

berättar Helena Johansson på Tarketts utvecklingsavdelning

i Ronneby, så vi får ställa alla gröna färger med blått

och gult. De tuffa kraven från Cradle to Cradle gjorde att

vi var tvungna att ta fram och testa många nya pigment.

LÄTT ATT KRÄNGA ÖVER RÖR

OCH VIKA NER I GOLVBRUNNAR

Som för alla golv är det viktigt att man följer leverantörens

läggningsanvisningar, bland annat ifråga om vilka limmer

som kan användas.

– Hittills har vi godkänt tre limmer i kombination

med iQ One, berättar Benny Lundberg, Tarkett, som

kan allt om läggning av Tarketts olika golv. Det är Bostik

Startac Power, Casco/Sika CascoProof Universal och Kiilto

M 100 ECO. Men det kommer att bli fler.

– Om man gör skarpa veck på materialet kan det

uppstå vitning, tillägger Benny. Så det ska man undvika

men om det ändå blir så kan man värma försiktigt med

värmefön. För att behovet inte ska uppstå är det bra att

pressa fast med tryckverktyget ”hockeyklubban” och

inte med hörnrullen.

För golvläggarna har Tarkett också det trevliga beskedet

att iQ One är lätt att hantera och att till exempel

kränga över rör och vika ner i golvbrunnar. Ingen risk att

golvet då spricker alltså. Rullbredden är två meter. Färgkoordinerade

svetstrådar utan PVC och med vattentät

yta finns att tillgå och ska en iQ One-matta svetsas ihop

med ett PVC-golv är det iQ One-trådarna som ska användas.

KAN TORRPOLERAS TILL NYSKICK

För beställarna har Tarkett likaså ett trevligt besked. Ett

iQ One-golv som sköts på rätt sätt – utan vax eller polish

samt enbart med skonsamma rengöringsmedel och vatten

– kan med enkel torrpolering återställas till nyskick. Och

då rekommenderas en 3M Scotch-Brite High Shine Purplerondell.

För arkitekterna kan Tarkett berätta att iQ One finns

i ett ”nordiskt” urval om 38 färger och tre riktningsfria

mönster – Classic, Dusty och Misty – som alla kan matchas

och mixas för att ge harmoniska miljöer.

– Arkitekter och inredare säger sig vara nöjda med

de mönstren, konstaterar Dag, så vi har inte sett någon

anledning att ändra dem.

Nu kommer nya utmaningar, säger Helena Johansson:

– Vi måste ju framåt också börja tillverka iQ One som

plattor och med akustikunderlag. ■

24 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016

www.altro.se info@altro.se 040 31 22 00


Värdesäkra badrummet enligt GVK

PLANERA

GENOMFÖRA ANALYSERA FÖRBÄTTRA

GVKs KVALITETSSYSTEM

VÅTRUMSANMÄLAN

Ritning

GVK-auktoriserade företag registrerar var

arbetet utförs, valt tätskikt samt beställaruppgifter

när våtrumsarbetet startar.

FÖRKONTROLL - AVVIKELSERAPPORT

EGENKONTROLL

Skicka

Klinkers

Klinkers

Inför ett tätskiktsarbete görs en förkontroll av underlaget enligt

GVKs branschregler. Vid avvikelser noteras och kommuniceras

dessa till beställaren med en Förkontroll-Avvikelserapport.

Foton kan bifogas.

Dokumenterad egenkontroll av utförd tätskiktsinstallation

överlämnas till beställaren enligt överenskommelse.

Foton kan bifogas.

STICKPROVSKONTROLL

VÅTRUMSINTYG

Kontroll av tätskiktsarbeten utförs av oberoende kontrollanter,

utbildade av GVK.

Våtrumsintyg av utförd tätskiktsinstallation visar att installationen

är fackmässigt utförd och följer gällande branschregler.

Intyget lämnas alltid till konsument.

För mer information se www.gvk.se

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | 25


VISSA LOKALER KRÄVER

ELEKTRISKT AVLEDAND

Elektriskt avledande golv, ESDgolv,

behövs i lokaler för tillverkning

av elektronikkomponenter,

i kemisk industri och i operationssalar.

Men det är noga med att

man väljer rätt typ av golv och att

man installerar det rätt. Patrik

Nordahl redogör här för vad som

gäller.

› TEXT: Patrik Nordahl

› BILDER: Från Tarkett

Alla har vi känt av att exempelvis plastfickor, ballonger

eller kammar blivit statiska eller att man får en lätt stöt

när man tar i ett handtag. Statisk uppladdning kan vara

obehagligt, men är ofarligt för människor. Det finns

dock sammanhang där statisk elektricitet kan ha en mer

allvarlig negativ påverkan, och där det därför är viktigt

att minimera den. Exempel är vid tillverkning av elektronikkomponenter,

i kemisk industri och i operationssalar.

Viktigt är då att se till att golven är elektriskt avledande.

MED OCH UTAN LEDANDE BAKSIDA

För att minska den statiska elektriciteten används elektriskt

avledande golv, eller ESD-golv som de kallas. Förkortningen

ESD står för Electrostatic Discharge och avser

alltså den elektrostatiska urladdningen. För att ett golv

ska ha bra elavledande egenskaper ska det kunna leda

bort statisk elektricitet och generera så låga spänningar

som möjligt vid gång trafik.

Inom känslig elektronikindustri används avledande

golv kombinerat med exempelvis jordade armband och

ESD-skor. I miljöer som exempelvis datorhallar och

laborations salar räcker det ofta med ett avled ande golv.

ESD-golv finns i olika material, men det vanligaste

är plast. ESD-golv finns emellertid även som linoleum,

gummi, textil, betong och epoxi. Lösningar i form av löslagt

plastgolv finns också på marknaden. Det finns vidare

golv med elektriskt avledande PUR som ger ESD-golvet

bättre städegenskaper.

Det finns två huvudtyper av ESD- golv: med och

utan ledande bak sida. ESD-golv utan ledande baksida

26 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


E GOLV

"Det saknas regelverk från

Boverket eller andra svenska

myndigheter om vilka krav

ett ESD-golv ska uppfylla.

Det betyder att det är upp

till beställaren att ställa upp

de krav som ska gälla för

projektet."

levereras vanligtvis i form av plattor men finns även som

rullvara. Golv med ledande baksida är vanligen rullvara.

LIMMET ÄR VIKTIGT

ESD-golv utan eller med liten avledningsförmåga i baksidan

är helt beroende av ett ledande lim av god kvalitet.

Det innebär att det är väldigt viktigt att vara noggrann

vid val av limtyp. Det är också viktigt att rätt limningsteknik

och rätt limmängd används samt att stor hänsyn

tas till limmets öppentid.

Den kanske vanligaste typen av ESD-golv har någon

form av ledande baksida. Här har limtyp och läggningsteknik

inte samma betydelse för de elavledande egenskaperna,

så länge jordningsband etcetera placeras på rätt

ställen. Den stora skillnaden mellan produkter med och

utan avledande baksida är att om produkten har en ledande

baksida kan ett konventionellt golvlim användas

till större delen av ytan. Dock måste ett ledande lim påföras

kopparbandet för att säkerställa kontakt med

mattans baksida. Det är som vanligt viktigt att alltid

följa leverantörens anvisningar.

Kiilto

VÅTRUMSSYSTEM

Nu kan du även montera KeraSafe Foliesystem med

Kiilto M1000 ECO Golv- och Vägglim. Perfekt för dig

som väljer H-metoden, då du får en enklare, snabbare

och mer kostnadseffektiv montering.

STANDARDER FÖR ELAVLEDANDE GOLV

Det finns ett flertal testmetoder, standarder och krav för

ESD-golv. Vidare finns det testinstitut som testar och

ger ESD-godkännande för produkter som är lämpliga

att använda vid exempelvis elektroniktillverkning. Det

saknas dock regelverk från Boverket eller andra svenska

myndigheter om vilka krav ett ESD-golv ska uppfylla.

› FORTSÄTTNING på sid 28

ANNONS

www.kiilto.se

. Samtliga våra innovativa våtrumssystem bygger på

säkerhet, flexibilitet och hanterbarhet. Oavsett vilket

av våra system du väljer, kan du jobba effektivt och

känna dig trygg med resultatet.

Kiilto - vi håller vad vi lovar!

KeraSafe Foliesystem är en av våra kompletta våtrumssystem.

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK |

För mer information se: www.kiilto.se 27


› FORTSÄTTNING från sid 27 Vissa lokaler kräver elektriskt avledande golv

› OPERATIONSSALAR

är en typ av lokaler där

man behöver elavledande

golv. På bilden

Tarketts antistatiska

golv iQ Granit SD.

Det betyder att det är upp till beställaren att ställa upp de

krav som ska gälla för projektet.

Ofta används de internationella mätstandarderna

IEC 61340-4-1 och 61340-4-5 på den svenska marknaden.

Mätstandarden EN 1081 liknar IEC 61340-4-1,

men vid mätningen används en större elektrod. Elektrisk

resistans för ett golv i kombination med ESD-skor kan

mätas med IEC 61340-4-5.

I standarden EN 14041 klassificeras golvprodukten

som konduktiv om den har en resistans på högst 10 6

ohm och dissipativ om den har en resistans på mellan

10 6 och 10 9 ohm, mätt enligt EN 1081. Ju lägre resistans,

desto bättre avledande egenskaper har golvet. Konduktiva

golv är lämpliga där det är väldigt kritiskt med

exempelvis driftstopp.

EN 14041 innefattar också klassificering av antistatiska

golv. För antistatiska golv mäts inte resistansen, utan det

görs ett uppladdningstest för golvet enligt mätmetod

EN 1815. Kravet för att ett golv ska kallas antistatiskt är

att uppladdningen är mindre än 2 000 volt. Antistatiska

golv används främst ur komfortsynvinkel och ska inte

blandas ihop med ESD-golv. De flesta golvprodukter

klarar kraven för antistatiska golv.

NOGA MED INSTALLATIONEN

Innan golvet installeras är det viktigt att försäkra sig om

att den tänkta konstruktionen uppfyller beställarens krav.

Beställaren i sin tur bör i samråd med entreprenör och

leverantör kontrollera att den föreslagna lösningen uppfyller

kraven. Det är också viktigt att försäkra sig om var

jordpunkterna sitter och att underlaget klarar de krav

som ställs, innan arbetet påbörjas.

Leverantörens anvisningar ska alltid följas, särskilt vid

läggning av kopparbanden. Det är också viktigt att på

förhand ta reda på om det avledande golvet ska limmas

med ett vanligt lim eller med ett avledande lim. Om

golvet ska limmas med ett vanligt lim ska som sagt ändå

ett ledande lim användas på kopparbanden för att säkerställa

att de är i kontakt med golvets baksida. Vid installation

av ESD-golv är det särskilt viktigt att inte hitta på

egna konstruktionslösningar. Som vanligt ansvarar golventreprenören

för att läggningen är fri från limrester och

att inga släppor eller blåsbildningar uppstått efter monteringen.

BEHÖRIG ELEKTRIKER SKA KONTROLLERA

En behörig elektriker ska slutligen utföra en enklare

funktionskontroll av avledningsförmågan. Vissa leverantörer

anger att golvets avledningsförmåga ska kontrolleras

tidigast sex veckor efter läggningstillfället och även

denna kontroll ska utföras av en behörig elektriker. Det

är normalt beställaren som ansvarar för att de avledande

egenskaperna kontrolleras, om inget annat avtalats. Normalt

kontrolleras avledningsegenskaperna samtidigt som

elektrikern kopplar ihop jordningen. ■

ANNONS

Miljösmarta golv

för offentliga miljöer
Interface


Nordic Flooring Wood

28 | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


MÄSSA FÖR BUTIKSINREDNINGAR

– OCH GIVETVIS BUTIKSGOLV

NOTERAT

Butiker och butiksmiljöer blir

allt intressantare för golvtillverkarna.

Orsakerna är flera men en

av de främsta är att butikerna

ofta vill ha exklusiva produkter

i speciella färger och utföranden.

Det blir små volymer men

produkterna är inte priskänsliga.

Så ”retail”, det vill säga butiker,

är ett område som alltfler golvtillverkare

betraktar med lystna

ögon. Samtidigt har tillverkningsteknikerna

förbättrats. Det är

inte längre hundra- eller tusentals

kvadratmeter som behövs

av ett speciellt mönster eller

en speciell färg utan betydligt

mindre. Nu talar vi tiotals

kvadrat meter i stället.

På butiksmässan Shop Nordic

på Kistamässan i norra Stockholm

13 –14 april hade Amtico,

DLW, FalckDesign, Forbo och

Idé Trading montrar. Dessutom

hade Alloc och Gerflor lagt in

golvmaterial hos några tillverkare

av butiksinredningar. Ett

system som vi också sett på

Möbelmässan där golvleverantörer

samverkar och delar monter

med belysningar, möbler

med mera.

Thomas Åkerblad

Ovan:

Toni Medina, försäljningschef

för spanska

Fitnice, fanns i Idé

Tradings monter för

att pusha för sina

vävda vinylmattor.

Mattorna finns i Idé

Tradings sortiment

sedan en tid tillbaka

och nu är det läge att

satsa hårdare på den

svenska marknaden.

Till vänster:

Avslappnat i Amticos

monter. Ett flertal

föredrag pågår som

drar folk från montrarna.

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 29


NOTERAT

ÖKAT BOSTADSBYGGANDE NU,

OCH SEDAN ÖKAT LOKALBYGGANDE

Sveriges ekonomiska tillväxt växlade upp under förra året. Hushållens konsumtionstillväxt

fick något högre fart tack vare sjunkande arbetslöshet och låga räntenivåer.

Bruttoinvesteringarna fortsatte att växa i nivå med investeringarna 2014

och det ökade bostadsbyggandet var en bidragande orsak till tillväxten. De totala

husbyggnadsinvesteringarna som helhet visade också positiv utveckling. Utsikterna

på kort sikt är positiva. Sverige är på väg in i en högkonjunktur med stark

tillväxt och sjunkande arbetslöshet och såväl finans- som penningpolitik spås bli

expansiv till följd av den kraftiga invandringen och den låga inflationen. Det finns

dock risk för att glädjen blir kortvarig, närmare bestämt två år.

Tillfällig konjunkturuppgång

Sveriges ekonomiska tillväxt

förra året uppgick till 3,7 procent,

vilket var en kraftig ökning

jämfört med nivån 2014, som

låg på 2,3 procent. 2015 innebar

ett starkt år för bruttoinvesteringarna,

och det var främst

bygginvesteringarna som var

drivande. Den låga räntenivån

var en bidragande orsak till uppgången

i investeringar och dessutom

tog bostadsbyggandet

ordentlig fart.

I år väntas BNP-tillväxten

hamna kring 3,5 procent och

det är främst den offentliga

konsumtionen, till följd av den

kraftiga invandringen, samt

fortsatt växande bruttoinvesteringar

som inverkar positivt på

Sveriges tillväxt. Förutsättningarna

för hushållens konsumtion

ser fortsatt goda ut, tack vare

en bibehållen låg räntenivå, låga

oljepriser, stigande sysselsättning

och en förväntan om en

fortsatt uppgång för bostadspriserna.

Uppgången ser dock ut att

vara tillfällig. På ett par års sikt

väntas konsumtionsökningen

tappa fart och minskningen av

arbetslösheten bromsa in.

Kommande räntehöjningar och

skärpningar på bostadsmarknaden,

för att stävja hushållens

skuldsättning, kommer också

att bidra till en betydligt svagare

utveckling av hushållens disponibla

inkomster.

Bostadbyggandet driver

husbyggandet

Enligt Industrifaktas konjunkturbevakning

steg husbyggnadsvolymen

med knappt två procent

under förra året räknat i

påbörjade investeringar, som

ger de första säkra signalerna

på hur utvecklingen kommer

att te sig de närmaste två åren.

Om husbyggandet räknas om

till löpande investeringar, vilket

ligger mer i linje med golvtillverkarnas

omsättningsutveckling,

hamnar ökningen istället

kring fem procent.

Nybyggandet av bostäder

utvecklades starkast 2015.

Mätt i påbörjade investeringar

steg småhusbyggandet med

tolv procent och byggandet av

flerbostadshus med närmare

20 procent. 2015 var det byggstart

för cirka 45 000 nya lägenheter,

varav drygt 35 000 var

lägenheter i flerbostadshus.

Senast vi hade en bostadsproduktion

på de nivåerna var i

slutet av 1990-talet. De senaste

tio åren har genomsnittproduktionen

legat kring 28 000 nya

bostäder per år. Behoven väntas

öka och dagens produktionsvolymer

räcker inte till.

Sveriges folkmängd väntas

öka med omkring 150 000 personer

per år under de närmaste

åren enligt färska prognoser

från Statistiska Centralbyrån.

Om fem år beräknas Sveriges

befolkning ha vuxit med 750 000

nya invånare, vilket motsvarar

drygt två Malmö. Ökningen sker

i alla åldrar och beror på kraftigt

växande migration, ökad livslängd

och födelseöverskott.

Prognosen ska tas med en nypa

salt och den största osäkerheten

handlar om invandringsöverskottet.

Utvecklingen visar dock

på de behov och utmaningar

bostadsmarknaden kan ställas

inför. Svårigheterna ligger inte

minst i att klara av personalrekryteringen.

Det är problem

att hitta rätt utbildad arbetskraft

till tjänster inom bygg-, installations-

och konsultbranschen,

men också till kommunernas

plan- och byggavdelningar. Det

är rimligt att förvänta sig att

det, för att klara de kommande

bostadsbehoven, måste till en

palett av åtgärder. Utöver nyproduktion

behövs även tillbyggnad,

konvertering av kontor

till bostäder och genomgripande

ombyggnad i samband

med uppgradering av till

exempel slitna miljonprogramsområden.

För golvbranschen

ger detta marknadsmöjligheter

oavsett tillvägagångssätt.

Efter bostäder följer lokaler

Ny- och ombyggnad av lokaler

utvecklades inte alls lika starkt.

Totalt sett minskade volymen

med åtta procent, baserat på

påbörjade projekt. De offentliga

investeringarna svarade för mer

än hälften av volymen. Skolbyggandet

har utvecklats särskilt

starkt de senaste åren.

Med ökad befolkning, stark

inflyttning till storstäderna och

förändrade krav på undervisningslokaler,

finns det stora

behov av både nybyggnad och

renovering. Många av de befintliga

skolorna härstammar från

miljonprogrammets dagar och

har tekniska brister eller är nedslitna,

vilket kräver genomgripande

renovering eller i vissa

fall rivning.

Ett annat område med

växande behov är olika typer

av vårdlokaler och sjukhus,

som också måste anpassas

till det ökande antalet äldre och

Sveriges växande befolkning.

Även inom detta område är

kraven annorlunda idag än när

de en gång byggdes.

Liksom bostadsbyggandet

väntas lokalbyggandet påverkas

positivt av Sveriges växande

befolkning, som gynnar både

en ökad konsumtion av varor

och tjänster och behov av

offent liga funktioner. En sådan

utveckling bör komma med

viss eftersläpning efter bostadsbyggandets

genomslag.

Inbromsning

för underhåll och GDS

Volymen för löpande byggnadsunderhåll

har vuxit stadigt med

två – tre procent årligen under

flera år. Förutsättningarna har

varit positiva med kraftigt stigande

fastighetspriser, sjunkande

räntenivåer och eftersatt

underhåll i det stora bestånd av

bostäder och lokaler som byggdes

under perioden 1961 – 75,

vilket ofta kallas”rekordåren”.

Underhåll av småhus inklusive

gör-det-själv-marknaden, som

även inbegriper om- och tillbyggnad,

har gynnats av samma

marknadsförutsättningar.

Medias fokus på inredningsoch

renoveringsprogram bör

också påverka efterfrågan positivt.

Industrifakta räknar med att

tillväxten inom byggnadsunderhåll

och GDS bromsar in något

30 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


TVÅ NYA TEXTIL KOLLEKTIONER

Interface lanserar nu kollektionerna

Touch of Timber och Twist

and Shine. Touch of Timber är

ett textilgolv med utseende

som påminner om trä medan

Twist and Shine har en egen

unik design.

Touch of Timber är resultatet

av ett 18 månader långt samarbete

med garnleverantören

Aquafil. Produkten liknar ett

trägolv men har textilplattans

tekniska egenskaper. Den kombinerar

ett kontrastrikt färgtvistat

garn med en kompakt

mikrotuftyta som använder

mindre garn i tillverkningen än

normalt tuftade textilplattor.

Plattornas mellanlager består

av återvunnen polyvinylbutyral

(PVB). Touch of Timber ger

enligt tillverkaren 80 procent

mindre klimatpåverkan än traditionella

latex-mellanlager.

Touch of Timber finns i det

tunna utförandet Skinny Planks.

Plattornas format är 250 x 1000

millimeter och kollektionen

består av tolv färger.

Twist and Shine-kollektionen

består av sortimenten Twist and

Shine Micro (bilden) och Twist

and Shine Loop som båda ger

ett utseende av en bred väv

tack vare Colour twist-teknologin.

Twist and Shine Micro kommer

i tolv färger och Twist and

Shine Loop kommer i nio färger.

Båda sortimenten finns i storleken

500 x 500 millimeter.

Touch of Timber och Twist

and Shine består av 100 procent

återvunnet nylongarn samt

form aldehydfri glasfiberduk.

Kollektionerna ingår i Interface

program Cool Carpet som kompenserar

för de utsläpp som

inte kan elimineras. ■

NOTERAT

LEXINGTON I TAPET SAMARBETE

de kommande åren. Dels är det

rimligt att vänta sig en lugnare

prisutveckling på fastighetsmarknaden,

dels är det svårt

att tänka sig att räntorna blir

lägre än idag. Till detta kommer

ökade krav på hushållen att

amortera, vilket bör dämpa

utlåningen till bland annat renovering.

Det ökade kapacitetsutnyttjandet

och bristen på

hantverkare inom byggbranschen,

i takt med att bostadsbyggandet

växlar upp, dränerar

branschen på resurser vilket

kan drabba underhållsmarknaden.

Sammantaget räknar Industrifakta

med att husbyggandet

växer svagt med någon procent

i år för att sedan ta fart 2017 – 18

och nå en årlig tillväxt med

fyra – fem procent. Byggnadsunderhåll

och GDS-marknad

beräknas växa svagare med

en – två procent under perioden.

Jens Linderoth

Industrifakta

Boråstapeter släpper till hösten

en tapetkollektion i samarbete

med svenska Lexington, mest

känt för sina hemtextilier i avslappnad

amerikansk östkustlig

stil. Tapetkollektionen har samma

uttryck och för tankarna till

blårandiga skjortor, vindpinat

solblekt trä och hav.

− Det har varit ett spännande

samarbete där Lexingtons tydliga

livsstilskoncept och Boråstapeters

hundraåriga kunskaper

och erfarenheter kring tapetproduktion

mötts. Tillsammans har

vi skapat en klassisk mönsterkollektion

som andas avslappnad

östkuststil i kombination med

svensk klassisk tapetdesign,

säger Sissa Sundling, designansvarig

på Boråstapeter.

Även hos Lexington är man

mycket nöjd med samarbetet

och kollektionen.

− Att nu få ta ett steg till och

kunna erbjuda våra kunder en

möjlighet att komplettera stilen

med tapeter känns väldigt roligt.

Det är ett väldigt naturligt steg

för Lexington som lifestyle- varumärke,

säger Kristina Lindhe,

vd och kreativ chef på Lexington.

Kollektionen rymmer klassiska

ränder och rutor men även en

del snäckskal och blommor.

Naturnära färger som sand, dimrosa

och mörkblå är genomgående

och sätter den lugna

och avslappnade känslan. Sammanlagt

består kollektionen av

nio mönster och som ett komplement

finns även två gamla

kartor över New England och

Boston Harbor att använda som

väggdekoration tillsammans

med övriga mönster eller

separat. ■

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 31


NOTERAT

MED FÄRDIGMONTERAD

BRUNNSMANSCHETT

Weber har tagit fram Weber

Designbrunn, en golvbrunn

med fabriksmonterad våtrumsfolie

som brunnsmanschett.

Tanken är att fabriksmonteringen

ska eliminera ett av de

mest kritiska momenten för

installatören av brunnen, risken

att vatten ska komma in mellan

brunn och tätskikt.

Weber Designbrunn är en

rektangulär väggnära golvbrunn

i rostfritt och syrafast stål som

passar både i bostäder och

offent liga miljöer. Den har en

vändbar slukrist med en sida

i borstat stål och en sida förberedd

för att fälla in klinker.

Brunnen tillverkas i tre olika

längder: 70, 80 och 90 centimeter.

Folien är av samma

mate rial som tätskiktet weber.

tec folie och brunnen är godkänd

som konstruktion tillsammans

med Webers tätskiktssystem

Tec foliesystem och

Tec dispersionssystem. Weber

Designbrunn är testad enligt

branschens krav på väggnära

brunnar och Weber lämnar tio

års garanti på både brunn och

tätning. ■

ÅRETS BÄSTA ARBETS-

PLATS I GOLVKEDJAN

Priset Årets Bästa Arbetsplats

delades ut på Golvkedjans

förenings stämma fredagen

15 april på Radisson Blu Hotel

på Vasagatan i Stockholm.

Priset överlämnades av Lars

Holm, avtalsleverantör från

Sika tillsammans med Golvkedjans

vd Lars-Åke Lidén.

Mottagare av priset var Golv

& Kakels Charlotta Tufvesson

och juryns motivering var:

"Hos Golv & Kakel i Malmö

behandlas arbetsmiljöfrågor

noggrant, seriöst och omtänksamt.

Man gissar inte, man

slarvar inte och man är genuint

engagerad i sina medarbetare.

Belöningen är hög motivation

och många utdelade guldklockor!"

Charlotta Tufvesson på Golv

& Kakel säger:

– Vi är så stolta över utmärkelsen

och självklart nöjda med

att vårt hårda arbete för att

skapa en värdefull arbetsmiljö

märks och uppskattas. Vi jobbar

hårt med att identifiera förbättringsområden

och faktiskt

genom föra nödvändiga förändringar,

det är vårt sätt att bidra

till en riktigt bra arbetsplats. ■

ANNONS

SHOWROOM I STOCKHOLM

NYTT LAGER OCH KONTOR

I GÖTEBORG

Innovativa och dekorativa golv

med fokus på miljö och design


32 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


NYTT GOLV FÖR SNABBA BILAR

Biltillverkaren Koenigsegg köpte

visserligen inte SAAB för några

år sedan men verksamheten

med de extrema sportbilarna

rullar på bra ändå. Som resultat

av detta behövde fabriksanläggningen

i skånska Ängelholm

renoveras.

I två delar av ombyggnaden

har man valt att installera

Nadura- golv från Välinge.

Nadura är golv med HDF-board

som kärna och pressat träpulver

med inblandning av slitpartiklar

på ovansidan. De tillverkas i

Välinges egen fabrik i skånska

Viken, norr om Helsingborg.

– Naduragolven har visat sig

vara ett utmärkt val, säger

Koenigseggs grundare och

vd Christian von Koenigsegg.

De ser fantastiska ut och har

visat sig tåla hårt slitage.

Tidigare showroom har omvandlats

till prototypverkstad,

en väsentlig funktion för företaget

i dess utveckling av nya

fordon och ny teknik. En annan

del har anpassats för serviceoch

elarbeten.

Plattorna som används är tio

millimeter tjocka och i format

284 x 585 millimeter. Slitskiktet

är bara en millimeter men det

räcker gott på grund av inblandningen

av hårda partiklar. ■

NOTERAT

TRISS I SPACKELNYHETER

Bostik lanserar nu tre nya väggspackel

som komplement till

företagets befintliga spackelsortiment.

Roll Thermo, den

första nyheten, ska utgöra

mark nadens första väggspackel

med värmeisolerande egenskaper.

Spacklet passar bra

som underlag till väggbeklädnad

eller färg och ska minska värmeförluster

med upp till 15 procent,

vilket ger ökad inomhuskomfort

EVENTS AV GOLVINTRESSE

DOMOTEX TURKEY

23 – 26 maj

Gaziantep

BOSTADSRÄTTS-

MÄSSAN

Malmömässan

7 – 8 oktober

BOSTADSRÄTTS-

MÄSSAN

Svenska Mässan

11 – 12 november

Göteborg

och minskar känslan av kalla

väggar. Roll Thermo appliceras

med roller och säljs i hinkar om

6,5 liter.

Den andra nyheten, Roll

Light, är ett rollbart lättspackel

med bra fyllförmåga för både

vägg och tak. Spacklet lämpar

sig för bredspackling och skarvspackling

av gipsskivor och säljs

i hinkar om tio liter.

Den tredje och sista nyheten,

Light Premium, är ett lätt handspackel

med ett brett användningsområde.

Det är lämpligt

för bredspackling och skarvspackling

av gipsskivor, torkar

snabbt och kan appliceras i skikt

på upp till sex millimeter utan

att spricka. Light Premium säljs

i hinkar om tio liter. ■

DOMOTEX

Hannovermässan

14 – 17 januari 2017

BAU

16 – 21 januari 2017

München

NY KOLLEKTION ARBETS-

KLÄDER FÖR KVINNOR

L Brador har tagit fram en ny

kollektion arbetskläder för kvinnor

med vilken de vill förändra

bilden av hur arbetskläder för

kvinnor ska sitta, kännas och se

ut.

– Vi har pratat med kvinnor

i branschen för att få deras

önske mål på hur deras drömarbetsplagg

skulle se ut, och

egentligen struntat i vilka damkläder

som finns på marknaden

idag. Samtliga som vi har pratat

med efterfrågade stretch, bättre

passform och en större variation

ifråga om storlekar, berättar

Tommy Larsson, kategorichef

på L Brador, som anser att de

i sin nya kollektion uppfyller

samtliga önskemål.

Den nya kollektionen består

av sammanlagt sju plagg: två

arbetsbyxor, en pikétröja, en

T-shirt, en långärmad tröja, en

fleecetröja och en huvtröja. Av

de två modellerna arbetsbyxor

är en anpassad för industri och

en för hantverk, båda går att

lägga ner fem centimeter och

tillverkas i svart. Fleecetröjan

och huvtröjan tillverkas också i

svart medan pikétröjan tillverkas

i marinblå och rosa, den

långärmade tröjan tillverkas i

svart och vitt och T-shirten i

svart, vitt och rosa. ■

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 33


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

34 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Folkungagatan 122

116 30 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Vakant

Carina Vässblad

JURIDIK: Joanna Nordström

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Sofia Karlsson

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Hans-Olav Friberg

Tarkett AB

Tel: 0771- 25 19 00

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Torbjörn Karlsson

Bydalens Golv AB

Tel: 060-12 22 22

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

"FÖRVÅNANDE HUR LITE MAN

BRYR SIG OM SÄKERHET"

Michael Persson, ny chef för Altro Nordic, vill stärka varumärket och öka försäljningen.

Sedan helt nyligen är Michael

Persson områdeschef för Altro

Nordic i Sverige och Danmark.

Han är hantverkare i grunden

men har jobbat många år med

försäljning, senast som marknads-

och försäljningschef på

Trioplast i Landskrona, ett stort

internationellt företag som tillverkar

plastfilm och emballage.

"Höja varumärket

och sälja mer"

– Hur har starten varit?

– Det känns helt fantastiskt,

svarar Michael. Det här är verkligen

ett företag som tar väl

hand om både kunder och medarbetare.

Vi följer ett program

som heter Voice of the customer.

Det betyder bland annat

att vi bjuder in kunder enbart

i syfte att få erfarenhetsåterföring.

Totalt sett känns företaget

som en väl fungerande

familj – det är till och med bättre

än vad jag trodde när jag tog

jobbet.

– Vad vill du åstadkomma på

Altro?

– Jag vill framförallt två saker,

att höja varumärket och att sälja

mer. Jag tycker det är förvånande

hur lite man bryr sig om säkerhet

i Sverige, det vill säga att

undvika halkrisk, jämfört med

i övriga världen. Vi vill synas,

vara aktiva och igenkända. Upplevas

som pålitliga.

Många har hala golv

i köken

– Här på mässan, fortsätter

Michael som vi träffar på Gastro

Nord som är en mässa för

restaurang, hotell och storkök,

har vi haft många besökare från

restauranger som berättat att

de har alltför hala golv i köken

och skulle vilja byta ut dem.

Men de tvekar ofta därför att

de då skulle behöva göra uppehåll

i sin verksamhet.

Michael har i sin Altro Nordicorganisation

nio säljare i Sverige,

Danmark och Norge. Totalt har

man 20 personer i Norden inklusive

administration.

– Vem är du, som person,

som ska åstadkomma en höjning

av varumärket?

– Jag är en energigivande

och positiv människa, säger

Michael Persson, ny chef för Altro Nordic i Sverige och Danmark, talade

med många restaurangägare om stegsäkra golv på mässan Gastro Nord

26 – 29 april.

Michael. Och jag är starkt inriktad

på att göra bra ifrån mig. Det

vill jag också att andra ska göra,

och det gör de om de mår bra.

Samma stegsäkerhet

för barfota och med skor

– Vad händer nu närmast?

– Nu är det närmast marknadsföringen

av vårt uppdaterade

Aquarius, som har samma

stegsäkerhet för den som går

barfota som för den som har

skor. Mycket värdefullt på till

exempel äldreboenden där det

ofta är så att personalen har

skor och den boende kanske är

barfota. Dessutom lägger vi till

nya kulörer som är attraktiva

i hemmiljöer, för där finns ju

numera ofta samma behov när

det gäller stegsäkerhet. Vår

huvudi nriktning är annars de

två segmenten hotell, restauranger

och kaféer samt vårdinrättningar.

Där finns ett hur

stort behov som helst av våra

produkter – så där är det bara

att jobba på och göra så många

säljbesök vi bara orkar med.

Elisabeth Sedig

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 35


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

egetaepper Sverige ab söker

DISTRIKTSCHEF – SÖDRA SVERIGE

Vår nuvarande distriktschef på distrikt syd kommer att gå i

pension under slutet på 2016. Vi söker därför en målmedveten

och driven ersättare som kan förvänta sig en av branschens

mest intressanta tjänster.

Tjänsten

Som distriktschef ansvarar du för all försäljning inom ditt distrikt. Tjänsten innebär

att söka upp nya samt bearbeta och vårda befintliga kunder. Kunderna utgörs av

golventreprenörer, arkitekter och beställare medan kundsegmenten är offentliga

lokaler som kontor, hotell och butiker.

Vi söker

En målmedveten och hungrig säljare med stort intresse för design, golv och

inredning. Branscherfarenhet är meriterande men viktigast är din personlighet

och ditt driv. Vi har en mycket attraktiv produktportfölj som du med entusiasm

presenterar för föreskrivande led och potentiella kunder. Du är en nätverkare av

rang och besitter hög social kompetens som du med fördel nyttjar då en stor

del av tiden tillbringas ute hos kunder. För att lyckas i rollen krävs en förmåga att

bygga långsiktiga relationer och att du kan driva hela försäljningsprocessen från

prospektering till färdigt projekt.

egetaepper Sverige ab är ett helägt

dotterbolag till danska egetaepper

a/s, producent av textila golv,

börsnoterat och finansiellt stabilt.

egetaepper är en av Europas

största producenter av textilmattor

och har en marknadsledande

position i Sverige, Danmark och

Norge.

Vi är unika i design och

färgsättningsflexibilitet bl.a.

genom Millitronteknik.

Produktbredden är stor, allt från

heltäckande textilmattor till

textilplattor för offentlig miljö.

Vi erbjuder

Ett mycket spännande jobb i ett marknadsledande företag. Tjänsten utgår

från hemmakontor i distriktet med ett stort fokus på Malmö med omnejd. Som

distriktsanvarig erbjuds du tjänstebil samt goda lönevillkor för rätt person. Tjänsten

är tänkt att starta september 2016 och du får en gedigen introduktion då nuvarande

distriktschef går parallellt med dig dina 3 första månader.

Vill du vara med på resan och växa med oss så tveka inte att höra av dig. Din

ansökan vill vi ha senast 30 juni men inkomna ansökningar behandlas succesivt

varpå vi ber dig söka snarast möjligt via np@egecarpets.com. Har du frågor kring

tjänsten så kontakta VD alternativt nuvarande distriktschef.

VD | Niklas Petersson | M: +46 730835088 | E: np@egecarpets.com

Distriktschef syd | Jan Jurkiewicz | M: +46 705543891 | E: jj@egecarpets.com

Se mer på

www.egetaepper.se

36 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK

ÅRGÅNG 45 | PRIS SEK 60 | NR 4 2016

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK ÅRGÅNG 45 | PRIS SEK 60 | NR 3 2016

ETT AMBULERANDE SHOWROOM ...

… kallar Martin Parkstam,

region chef på Forbo, den vårlunch

man just genomfört på

Kungliga Myntkabinettet i

Gamla Stan i Stockholm. En

stadsdel som är känd för sitt

stora antal arkitektkontor.

– Vi hade 150 besökare på

drygt tre timmar vilket är ett bra

resultat, säger Martin. Dessa

vårevents har vi hållit på med

ett antal år och de uppskattas

av beställare och föreskrivare.

Vi kommer ut till dem och de

får känna och titta på våra nya

produkter. Det är andra året vi

är på ”Myntet” och det är bra

lokaler och trevlig miljö.

Det som Forbo tryckte på

i sitt visade produkturval var

Flotex (flockad textil) samt

nyheter i linoleum- och textilsortimenten.

– Flotex är en produkt som

blivit alltmer populär med de

tryckmöjligheter vi nu kan

erbjuda, säger Martin. Du kan

få den att se ut som nästan vad

som helst. Bara fantasin sätter

gränser.

För linoleum var en av ny -

het erna de nya mönstren i

Marmo leum Striato-kollektionen

som består av linjära mönster

i moderna neutrala toner. De

präglade mönstren i Striato

Textura skapar ett livfullt golv

som leker med skuggor och

ljus. Dessutom visades den

uppdaterade Marmoleum Clickkollektionen

med nya färger

och tjockare slitskikt. Click har

numera 2,5 millimeter linoleum

på toppen i stället för tidigare

2,0 millimeter. Det innebär att

den också är användbar för ytor

med lättare slitage i offentlig

miljö, det vill säga i klass 33.

Den är också utrustad med 5G-

Camilla Söderlund, Forbo, känner på den präglade ytstrukturen hos den nya linoleumkollektionen Striato Textura.

klickfog.

– På textilsidan pushar vi för

kollektionen Peace som är en

flatvävd kvalitet. Den finns i 15

färger som platta eller matta.

Plattorna går nu också att få

med tandad kant, säger Martin.

Något som effektivt döljer

skarven mellan plattorna vid

läggning i samma riktning och

gör skarven nästan osynlig. ■

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

PRENUMERERA!

En årsprenumeration

Golv till Tak kostar

bara 380:- (exkl moms)

och då får du åtta välmatade

och intressanta

nummer av tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu

och beställ idag!

TEMA:

HÅLLBARHET

Bra råd om skötsel av textilgolv

Effektivt system för säkra våtrum

Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen

och Sunda Hus?

Lättlagt plastgolv utan PVC

# 4 / 16

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Box 4604, 116 91 Stockholm

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3092

Sara Salomonsson 08-702 3099

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093

# 3 / 16

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 37


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

GOLVBRANSCHENS TEKNISKA KOMMITTÉ

UTVECKLAR BRANSCHEN

Golvbranschen, GBR, är en branschorganisation med stor samlad kunskap och

erfarenhet som arbetar på uppdrag av anslutna företag. Huvudområdena är teknik,

juridik och miljö där mycket av arbetet handlar om rådgivning i olika frågor.

TK-sammanträde vid runda bordet på Golvbranschens kansli. Från vänster Ingemar Fredricson, Kährs, Jesper Anderson, George Anderson Golv, Henrik

Widell, Widells Golv i Härnösand, Tomas Sundqvist, Golvkedjan och Roger Hellstrand, Casco Schönox Sweden. Ledamöter i TK som inte syns på bilden är

Stefan Granöö, Tarkett, Anders Hansson, Weber/Saint-Gobain Byggprodukter, Lars-Erik Lindström, Lindströms Golv i Råneå, Christer Lövqvist, Helmer

Lövqvist Golvbeläggningar och Jesper Nordlinder, Forbo Flooring.

Inom Govbranschen, GBR,

finns golventreprenörer, golvfackhandlare

och golvmaterialleverantörer.

Arbetet organiseras

bland annat genom olika

kommittéer och arbetsgrupper.

Det övergripande ansvaret för

alla tekniska frågor har Golvbranschens

Tekniska Kommitté,

TK.

Vilka är TK?

TK har ett övergripande ansvar

för golvtekniska frågor, till exempel

frågor kring läggningsteknik,

utveckling av branschstandarder,

tekniska remisser, dokumentsamlingar,

skötselråd och besiktningsfrågor.

Kommittén består

av både entreprenörer och

leverantörer för att kunna belysa

olika frågor och problem ur både

ett material- och ett monteringsperspektiv.

Deltagarna väljs till

kommittén vid Golvbranschens

stämma i maj varje år. På så sätt

förankras råd och riktlinjer och

sprids i hela branschen.

Roger Hellstrand som varit

TKs ordförande sedan 2011

säger:

– Det är intressant att sitta med

i den grupp som bevakar hela

branschens tekniska verksamhet

och som bidrar till att föra

golvbranschen framåt. Vi arbetar

ständigt med aktuella frågor

för att tillvarata branschens intressen.

Målsättningen är att

vårt arbete ska komma till praktisk

nytta för främst golventreprenörerna

ute på arbetsplatserna.

TK informerar om teknik

som påverkar vardagen

Kommittén sammankallar till

fyra möten per år för att diskutera

de senaste golvfrågorna.

TK bevakar även arbetet i övriga

tekniska arbetsgrupper inom

Golvbranschen. En av TKs

viktig aste uppgifter är att ge

saklig och lättillgänglig information

från det tekniska verksamhetsfältet

till de GBR-anslutna

företagen. Detta sker bland

annat genom artiklar, information

på golvbranschen.se och i

GBRs Kalender och Faktabok

samt via TK-råd. TK-råd är golvtekniska

råd som TK tar fram

för att belysa olika frågeställningar.

Montörer på anslutna

företag kan enkelt hitta TK-råden

på medlemssidorna på golvbranschen.se.

Exempel på TKråd

är:

• TK-råd 99R3

Att tänka på vid tejpning och

skyddstäckning av golv

2014 - 02 - 28

• TK-råd 116R5

Läggning av nytt golvmaterial

på befintligt golvmaterial

2015 -12 - 09

• TK-råd 122 R1

Träbaserade golvmaterial

och luftfuktighet

2015 - 04 -17

• TK-råd 128R

Exponering av svetsrök vid

fogning av plast-, linoleumoch

gummimatta

2014 - 06 -10

• TK-råd 136

A+ planhetskrav på undergolv

2015 - 04 -17

Har gjort avtryck

i branschen

Under åren har TK utrett ett

flertal frågor och påverkat byggbranschen

i olika riktningar.

Exem pelvis föreslogs 2013

en sänkning av den maximala

RF-nivån i betongunderlag när

trägolv installeras. Från att tidigare

ha legat på 95 procent RF

har nivån nu sänkts till 90 procent

RF. Frågan hade sin utgångspunkt

i en utredning av

mörkfärgning av ekparkett

vilken visade sig bero på ammoniakemissioner

från betong.

Även en del arbetsmiljöfrågor

har belysts genom åren. Till

exem pel har svetsröken från

plast-, linoleum- och gummimattor

analyserats för att säkerställa

entreprenörens arbetsmiljö

vid installation. Resultatet

visade att ingen risk för golventreprenören

föreligger, vilket

också beskrivs i TK-råd 128.

Det kommer mera

Under 2016 kommer TK bland

annat att arbeta med en uppdatering

av Golvbranschens

skrift Trägolv på golvvärme,

som beskriver vad man bör

tänka på vid installation och

innehåller detaljerade konstruktionsritningar

för olika typer av

golvvärmekonstruktioner. TK är

också involverade i ett projekt

som utreder kapillärsugning

i fästmassa på vägg. Det kan

ge svar på möjliga monteringslösningar

för tätskikt bakom

keramik. Nya TK-råd är också

på gång, bland annat ett som

beskriver toleranser och viktiga

aspekter att ta hänsyn till vid

installation av LVT-klick.

Den som har en teknisk fråga

som bör utredas eller informeras

om i branschen, kan tala

med sin regionala entreprenörsförening

eller kontakta Golvbranschen

direkt på info@golvbranschen.se.

Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

38 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | #4 - 2016


NYTT SHOWROOM

BOSTIK INVIGER NY FABRIK

Tre miljoner euro, eller 28 miljoner

kronor, har Bostik-koncernen

investerat i en ny cementfabrik

i Helsingborg. Fabriken

är specialiserad på högpresterande,

polymermodifierade

spackel- och fixprodukter.

Produktionsanläggningen är

på 450 kvadratmeter och ligger

i direkt anslutning till befintlig

limfabrik samt Bostiks huvudkontor

för Norra Europa.

Den nya fabriken ger förbättrad

produktkvalitet, bättre

arbets miljö för de anställda och

gör det möjligt att öka kapaciteten

med upp till 50 procent. Till

den nya anläggningen har sex

operatörer anställts, varav tre

har följt med från den anläggning

Bostik tidigare haft i Malmö

och tre har nyanställts.

Produktionsstarten beräknas

bli under senare delen av våren.


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

Nu har Gerflor slagit ner sina bopålar på Söder i Stockholm. Glada Gerfloransikten

från vänster är Thomas Nyqwist, Ildikó Vanem och Mats Edgren.

Till Möbelmässan hann man

inte få det klart – men nu är

Gerflors nya showroom i Stockholm

färdigt. I ett nybyggt hus

på Söder i Stockholm har Gerflor

skapat sitt nya tillhåll. Platsen

är väl vald – bredvid Tobaksmonopolets

gamla hus på Söder

som går under samlingsnamnet

Stockholm Design District. Ett

stort hus där golvleverantörerna

har samlats de senaste åren.

Men nu är alla attraktiva lokaler

där tingade och då får man försöka

hitta andra lösningar.

– Vi har ju ett svenskt huvudkontor,

lager och showroom

i Göteborg men vi kände att vi

behövde en fast punkt i Stockholm

också, säger Mats Edgren,

chef för svenska Gerflor.

Här finns ju huvuddelen av de

svenska arkitekterna och här

ritas det mest. Så när Thomas

Nyqwist – som är platschef i

Stockholm hos oss – hittade

den här lokalen slog vi till med

en gång. Dels ligger den ”mitt

i smeten” och dels exponerar

den sig direkt ut mot gatan, vilket

många av våra konkurrenter

inte gör. Så vi är mycket nöjda.


ANNONS

Behöver Mattvätt ni hjälp med

metod Ångtvättbilen

Djuprengöring för riktigt ren textilmatta

NYA MEDLEMMAR

I GOLVBRANSCHEN,

GFF:

Jacobs Färg & Golvtjänst,

Mariestad

Kontaktperson:

Mattias Jacobsson

Q Design & Fastighet AB,

Uppsala

Kontaktperson:

Michael Larsson

SMÅDEC AB (Sundqvist

Måleri & Decor i Boden AB)

Boden

Kontaktperson:

Lars Sundqvist

SSK GOLV AB,

Uppsala

Kontaktperson:

Örjan Karlsson

JENNY HAR

BYTT NAMN

Jenny, tidigare Arnoldsson och

teknikansvarig på Golvbranschen,

har bytt efternamn och

heter numera Adnerfall. ■

Mattvätt och periodiskt golvunderhåll i hela landet.

Ring 020-699 800 alt. besök www.angtvattbilen.se.

#4 - 2016 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 39


Stoppa smutsen

i entrén...

Kåbe Skrapgaller

Halkskyddslister av pressat stål eller gummi

Normalt ligger skrapgallret utanför entrédörren. Om möjligt

över en djupare försänkning där smutsen kan samlas

under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring.

Skrapgaller finns i flera olika utföranden.

Kåbe Original

Svensk originalprodukt i mer än 60 år!

Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller och

torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De vågformade

gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när man

passerar mattan och fjädrar tillbaks med kraft när trycket

minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta sveps

bort från skorna bara genom att man går över mattan.

...vi har lösningarna!

Kåbe Original Kulör

Finns i grått och rött!

Nu finns Kåbe Originalmatta med gummi i grått eller rött

som ett alternativ till Kåbe Originalmatta med svart gummi.

Funktionen är lika god med nya designmöjligheter.

Kåbe-Mattan AB • Sågverksvägen 10A • SE-716 93 Fjugesta

Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59

mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se

Kåbe Kombi

Där trafik från tyngre vagnar ej kan undvikas!

Kåbe Kombi är den damklacksvänliga, slitstarka och rullbara

entrémattan som är ett bra alternativ till Kåbe

Originalmatta. Kåbe Kombi förses med inlägg av borst,

textil eller gummi. Dessa kan även kombineras med varandra

i samma matta.


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Folkungagatan 122

116 30 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

OFFICIAL SUPPLIER

Aqua Blocker skulle hjälpt!

OMEDELBAR VATTENTÄTNING AV BYGGKONSTRUKTIONER

Bostik Aqua Blocker är din nya vän när du

behöver täta tak, hängrännor, balkonggolv,

rörgenomföringar, husgrunder, sprickor i

betongkonstruktioner, trädgårdsdammar,

trappor och mycket mer.

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!