26.01.2019 Views

Golv till Tak #8-2015

Det här numret innehåller en del funderingar kring inomhusmiljö, bland annat om intresset för frågan har rätt fokus. Aktuella utredningar och myndighetsuppdrag som handlar om inomhusmiljö får vi också en redogörelse för. Samt för nyheter från GVK och Golvbranschen, GBR – en ny utgåva av branschreglerna Säkra Våtrum samt en ny app med namnet GBRs Golvkontroll. Inomhusmiljön engagerar. En rad politiska initiativ kommer sannolikt snart att leda till konkreta förslag. Boverkets utredning om loggböcker för vad våra byggnader egentligen innehåller ska vara klar 15 december. Och Kemikalieinspektionens uppdrag om farliga ämnen i byggprodukter hade deadline 1 december. Men har engagemanget rätt fokus? Den frågan ställer Bonas miljöchef Arne Wallin i en intervju i tidningen. Fast fler aspekter än kemi och emissioner finns på inomhusmiljö – ljud, ljus, estetisk balans med mera. För helheten har Vasakronans regionkontor i Göteborg fått pris. Det berättar vi också om.

Det här numret innehåller en del funderingar kring inomhusmiljö, bland annat om intresset för frågan har rätt fokus. Aktuella utredningar och myndighetsuppdrag som handlar om inomhusmiljö får vi också en redogörelse för. Samt för nyheter från GVK och Golvbranschen, GBR – en ny utgåva av branschreglerna Säkra Våtrum samt en ny app med namnet GBRs Golvkontroll.

Inomhusmiljön engagerar. En rad politiska initiativ kommer sannolikt snart att leda till konkreta förslag. Boverkets utredning om loggböcker för vad våra byggnader egentligen innehåller ska vara klar 15 december. Och Kemikalieinspektionens uppdrag om farliga ämnen i byggprodukter hade deadline 1 december.

Men har engagemanget rätt fokus? Den frågan ställer Bonas miljöchef Arne Wallin i en intervju i tidningen.

Fast fler aspekter än kemi och emissioner finns på inomhusmiljö – ljud, ljus, estetisk balans med mera. För helheten har Vasakronans regionkontor i Göteborg fått pris. Det berättar vi också om.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 44 | PRIS SEK 60 | NR 8 <strong>2015</strong><br />

"Våtrumsvägg var ett enkelt val"<br />

Riktas intresset för inomhusmiljö åt rätt håll?<br />

# 8/15


Det har vi redan gjort<br />

| Miljöarbete från grunden lönar sig i längden |<br />

Ett offensivt miljöarbete är en självklarhet och hos oss<br />

en ständigt pågående process. Hälsa och hållbarhet är<br />

inte bara vackra ord, utan klart lysande ledstjärnor i<br />

vårt dagliga arbete. Ingen som idag använder produkter<br />

från Casco eller Schönox ska behöva oroa sig för att<br />

luften man andas ska innehålla farliga ämnen. Ingen<br />

som vistas i en miljö där produkter från Casco eller<br />

Schönox finns i väggar, golv och tak ska behöva oroa sig<br />

över framtida obehag eller kvalitetsproblem. Att välja<br />

produkter från oss är att välja det bästa ur både kvalitetsoch<br />

miljösynpunkt. Det är ett enkelt och bekymmersfritt<br />

val. Ett val du kan lita på eftersom de flesta av våra<br />

produkter är utprovade och testade för att överträffa<br />

gällande miljöklassificeringar. För säkerhets skull.<br />

www.casco.se<br />

www.schonox.se


INNEHÅLL 8 /15<br />

3 Svagt intresse för inomhusmiljö?<br />

4 Stiligt kubbgolv fick pris ...<br />

7 "Våtrumsvägg var ett enkelt val"<br />

11 Nya regler från årsskiftet<br />

13 Verktyg som underlättar vardagen<br />

15 ROT? Vad händer?<br />

16 Och därmed BASTA!<br />

19 Att vara arkitektens bäste vän är både lönsamt och praktiskt<br />

20 Snabb gjutning i Sandviken<br />

21 Noterat<br />

31 <strong>Golv</strong>branschen & -företagen<br />

32 Benny<br />

7<br />

RÄTT FOKUS<br />

PÅ INOMHUS-<br />

MILJÖ?<br />

Inomhusmiljön engagerar. En rad<br />

politiska initiativ kommer sannolikt<br />

snart att leda <strong>till</strong> konkreta förslag.<br />

Boverkets utredning om loggböcker<br />

för vad våra byggnader<br />

egentligen innehåller ska vara klar<br />

15 december. Och Kemi kalieinspektionens<br />

uppdrag om farliga<br />

ämnen i byggprodukter har deadline<br />

1 december. Läs om dessa båda<br />

frågor på sid 16.<br />

Men har engagemanget rätt fokus?<br />

Det infrågasätter Bonas miljö chef<br />

Arne Wallin (sid 3).<br />

Fast fl er aspekter än kemi och<br />

emissioner finns på inomhusmiljö<br />

– ljud, ljus, estetisk balans med<br />

mera. För helheten har Vasakronans<br />

regionkontor i Göteborg fått pris<br />

(sid 4).<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

16 20<br />

OMSLAGSBILD: Från Södra Berget i Järfälla<br />

FOTO: Elisabeth Sedig<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Stockholm. TEL: 08-34 03 05. E-POST: gtt@informa.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Box 4604, 116 91 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Ineko AB, Stockholm<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


VI ÄLSKAR<br />

HÅLLBARA GOLV.<br />

Idag pratas det mycket om hållbarhet världen över. Och det är vi på Forbo glada för.<br />

Faktum är att hållbarheten ligger i vårt DNA, <strong>till</strong> exempel var vi först ut i branschen<br />

med livscykel analyser redan i början av 90-talet, där miljö arbetet genomsyrar hela<br />

vår organisation och våra samarbetspartners. Ända fram <strong>till</strong> att rätt golv ligger på<br />

rätt plats. Här vill vi lyfta fram tre bra exempel ur vårt breda sortiment, alla byggda<br />

på hållbarhet. Coral Welcome som är gjord av bl a kasserade fiskenät och återvunna<br />

PET-flaskor, ett entrégolv som förhindrar att 94% av all smuts och fukt dras in<br />

i inomhusmiljön. Textilgolvet Flotex som är enkelt att rengöra och <strong>till</strong>verkas med ett<br />

minimalt spill och avfall. Och naturligtvis vårt välkända linoleumgolv Marmoleum,<br />

ett material som bara andas ren och skär hållbarhet gjort av 97 % naturliga råvaror.<br />

Lägg <strong>till</strong> att det är vackert att se på och skönt att gå på i många, många år.<br />

Då förstår du att det är lätt att älska hållbara golv.<br />

Vill du veta mer om våra hållbara golv och vårt genomgripande arbete<br />

som bygger på FN:s hållbarhetsprinciper med fokus på people, planet,<br />

profit, gå in på www.forbo-flooring.se<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


SVAGT INTRESSE FÖR<br />

INOMHUSMILJÖ?<br />

– Vi kan det där med hälsa, säger Arne Wallin, miljöchef på världens<br />

största <strong>till</strong>verkare av vatten burna golvlacker, Bona i Malmö. Vi bryr oss<br />

om våra kunders hälsa. Och deras kunders hälsa. Vi tänker så långsiktigt<br />

som vi bara kan.<br />

› OVAN:<br />

ARNE WALLIN OCH<br />

URSULA LOMBRINK,<br />

miljöchef respektive<br />

expert på inomhusmiljö,<br />

Bona.<br />

ArneWallin, miljöchef på Bona, ser<br />

glad ut i sin kycklinggula tröja och<br />

tycker att han har anledning <strong>till</strong> det.<br />

Hans kollega Ursula Lombrink håller<br />

med.<br />

KOLL PÅ MORGONDAGENS<br />

PROBLEM<br />

– Vi har ett stort forskningslabb och<br />

vi jobbar hela tiden proaktivt, säger<br />

Ursula. Vi ser inte bara de problem<br />

vi har idag utan vilka vi kan tänkas få<br />

i framtiden. Kunderna ska känna sig<br />

säkra och trygga med våra produkter.<br />

Eftersom vi <strong>till</strong>verkar alla våra lacker<br />

och bindemedlen <strong>till</strong> dem själva har<br />

vi också full kontroll över vad som<br />

finns i dem.<br />

DÅLIGT INTRESSE<br />

FÖR INOMHUSMILJÖ<br />

Arne upplever dock att den svenska<br />

marknaden är förvånansvärt tyst idag,<br />

när det gäller frågor om emissioner<br />

och inomhusmiljö.<br />

– Vi tycker att ytägare borde vara<br />

betydligt mer intresserade av vad<br />

bruk arna andas in eller kommer i<br />

kontakt med, säger Arne. Men det<br />

intresset från marknaden tycks ha<br />

stannat av. Branschen är mer fokuserade<br />

på att mäta under <strong>till</strong>verkningen<br />

än under brukstiden, trots<br />

att det borde vara det senare som är<br />

intressantast.<br />

– För oss är det främst en fråga<br />

om ansvar, säger Arne och upprepar:<br />

Ansvar mot våra kunder och våra<br />

kunders kunder.<br />

SER FRAMÅT<br />

Att kunna jobba med god framförhållning<br />

innebär också att ta del av<br />

all den information som finns <strong>till</strong>gänglig.<br />

– Vi engagerar oss i alla relevanta<br />

branschorganisationer och deltar i<br />

allt internationellt utvecklingsarbete,<br />

säger Arne. Jag sitter själv med i en<br />

expertgrupp som arbetar med inomhusemissioner<br />

inom europeiska färgbranschens<br />

råd CEPE, och i svenska<br />

motsvarigheten SVEFFs miljöutskott.<br />

Vi deltar i remissarbete på internationell<br />

nivå och dammsuger världen<br />

på vetenskaplig information.<br />

Därmed vet vi vad som är på gång.<br />

Vilket innebär att vi snabbt kan agera<br />

och göra nödvändiga ändringar i våra<br />

formuleringar. Vi var <strong>till</strong> exempel<br />

tidigt ute med att gå över <strong>till</strong> vattenburna<br />

lacker och att ta bort NMP ur<br />

våra produkter. Människor och miljö<br />

ska inte skadas av vår verksamhet.<br />

KAN DET VA' SÅ?<br />

– För att uttrycka mig lite provokativt,<br />

säger Arne, så är vi helt enkelt<br />

bäst på att se <strong>till</strong> helheten.<br />

– För en utomstående låter detta<br />

nästan som skryt?<br />

– Vad då skryt, säger Arne med<br />

ett änglalikt leende och med glimten<br />

i ögat. Det är ju sanningen.<br />

Förutsatt dock att en ängel kan<br />

vara kycklinggul. ■<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Thomas Åkerblad<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 3


STILIGT KUBBGOLV<br />

FICK PRIS ...<br />

› OVAN:<br />

I JURYNS BESKRIVNING<br />

står det "En arbetsplats<br />

med absolut gehör<br />

för beställaren och<br />

platsen, både intensiv<br />

och inbjudande, finstämd<br />

och funktionell.<br />

Varje detalj är genomarbetad<br />

och miljön<br />

genomsyras av stor<br />

omsorg om dem som<br />

jobbar där." Med en<br />

sådan beskrivning<br />

känns golvet – grankubb<br />

från Almedals<br />

<strong>Golv</strong> behandlad med<br />

hårdvaxoljan Magic<br />

Oil 2K från Pallman<br />

– helt rätt.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

… fast inte bara golvet utan hela projektet Vasakronans kontor<br />

i Göteborg. Priset var det så kallade ”Ung Svensk Arkitektur-priset”<br />

som delas ut av tidskriften Arkitektur.<br />

Vid den stora arkitekturgalan i Stockholm<br />

nyligen fick Karin Skoglund,<br />

Annika Hedeblom, Alexandra Lindblom<br />

och Moa Rundlöf <strong>till</strong>sammans<br />

ta emot priset på 25 000 kronor. De<br />

<strong>till</strong>delades priset för sitt arbete med<br />

att förvandla en sliten kontorslokal i<br />

Göteborg <strong>till</strong> något helt nytt. De fyra<br />

arkitekterna har arbetat i grupp och<br />

de har utformat både planlösning<br />

och möbler.<br />

– Av de projekt som nominerats<br />

imponerar Vasakronans regionkontor<br />

i Nordstan allra mest, säger Katarina<br />

Rundgren, ordförande i juryn för<br />

Ung Svensk Arkitektur-priset. En<br />

arbets plats med absolut gehör för<br />

beställaren och platsen, både intensiv<br />

och inbjudande, finstämd och funktionell.<br />

Varje detalj är genomarbetad<br />

och miljön genomsyras av stor omsorg<br />

om dem som jobbar där.<br />

Juryns motivering lyder:<br />

”Den aktuella frågan om hur en aktivitetsbaserad<br />

arbetsplats kan organiseras<br />

utan att arbetsmiljön försämras<br />

har i Vasakronans nya regionkontor<br />

fått ett övertygande svar. En stark<br />

mate rialitet och intrikat rumsorganisation<br />

och färghantering har skapat en<br />

arbetsplats med stora kvaliteter.”<br />

<strong>Golv</strong>et i lokalerna är 950 kvadrat<br />

meter grankubb från Almedals<br />

<strong>Golv</strong> behandlat med den lösningsmedelsfria<br />

hårdvaxoljan Magic Oil<br />

Color 2K från Pallman. ■<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


På Tarkett ser vi inte<br />

hållbarhet som en<br />

begränsning.<br />

Istället är det något<br />

som inspirerar oss att<br />

tänka nytt i allt vi gör.<br />

Sedan 2011 bygger Tarketts produktutveckling<br />

på det slutna kretsloppet enligt principerna för<br />

Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi.<br />

Läs mer om vårt miljöarbete på tarkett.se.<br />

Nu är den nya<br />

generationen homogena<br />

iQ-golv utan PVC här.<br />

Kontakta din Tarkettrepresentant<br />

för att få<br />

veta mer om iQ One.<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 5


NYHET<br />

<strong>2015</strong><br />

Revinylution!<br />

Vi har skapat den nya generationens vinylgolv. Med ett nytt ytskikt ökar det naturliga intrycket både i<br />

utseende och känsla. En ny <strong>till</strong>verkningsprocess och nya klickfogar har förbättrat stabiliteten och gjort<br />

golvet snabbare och enklare att lägga. Och den varma, bekväma och mjuka känslan överträff ar allt du<br />

känner igen från andra vinylgolv.<br />

» 24 dekorer i två kvalitetsnivåer<br />

» 30% snabbare läggning med PerfectFold TM V<br />

» Nytt slitlager som skyddar mot fl äckar och repor, TitanV TM<br />

» Formstabilast på marknaden<br />

» Tillverkas i vår vinylfabrik i Belgien<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


"VÅTRUMSVÄGG<br />

VAR ETT ENKELT VAL"<br />

I bostadsområdet Södra Berget i Järfälla rustas badrummen upp och<br />

här blir det genomgående plastmatta och våtrumsvägg. Ekenhuset har<br />

arbetet på totalentreprenad, ett arbete som totalt pågår i två och ett<br />

halvt år.<br />

Det kommunala bostadsbolaget Järfällahus<br />

förvaltar närmare 6 000 bostäder<br />

i Järfälla kommun strax norr<br />

om Stockholm, bland annat området<br />

Södra Berget med totalt 220 lägenheter<br />

i radhuslängor och loftgångshus.<br />

Området stod klart 1980 och nu<br />

var det dags för en grundlig renovering<br />

av våtrummen.<br />

350 VÅTRUM RENOVERAS<br />

– Det är vår första stora renove ring<br />

av våtrummen, berättar Håkan Örnelius<br />

som är ROT-chef på Järfälla hus.<br />

Hela jobbet tar totalt två och ett<br />

halvt år och nu är vi klara med ungefär<br />

tre fjärdedelar.<br />

220 lägenheter innebär i det här<br />

fallet 350 våtrum och Ekenhuset har<br />

hela renoveringen på totalentreprenad.<br />

– Ja, vi håller i hela jobbet, förklarar<br />

Evert Jonsson som är ansvarig<br />

för projektet från Ekenhusets sida.<br />

Vi har två golvläggare som arbetar<br />

med området plus en snickare, två<br />

rörmokare, en elektriker och en målare.<br />

Vi startade i januari 2014 och<br />

kommer att vara helt klara i augusti<br />

2016.<br />

NU BLIR DET VÅTRUMS-<br />

VÄGG I HELA BADRUMMEN<br />

De gamla badrummen har kakel i<br />

duschdelen och i övrigt väv på väggarna.<br />

Efter 35 år är de naturligtvis<br />

slitna, och dessutom byggda med<br />

1970-talets teknik. Bland annat är<br />

golvbrunnarna placerade alldeles för<br />

› EKENHUSET har uppdraget<br />

att renovera<br />

våtrummen i bostadsområdet<br />

Södra Berget<br />

i Järfälla alldeles norr<br />

om Stockholm. Det är<br />

ett arbete som totalt<br />

kommer att ha tagit<br />

två och ett halvt år när<br />

det beräknas vara klart<br />

i slutet av nästa sommar.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 8<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 7


› DE GAMLA BADRUM-<br />

MEN har kakel i duschdelen<br />

och i övrigt väv<br />

på väggarna. Efter<br />

35 år är de naturligtvis<br />

slitna, och dessutom<br />

byggda med 1970-<br />

talets teknik.<br />

› EKENHUSET FÖR-<br />

NYAR TOTALT<br />

– river ut allt, sätter<br />

nya gipsskivor, flyttar<br />

golvbrunnarna, sätter<br />

in nya tvättställ och<br />

nya vattenmätare,<br />

fallspacklar, lägger<br />

plastmatta och sätter<br />

våtrumsvägg.<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


› DE NYA VÅTRUMS-<br />

VÄGGARNA är Aquarelle<br />

från Tarkett.<br />

Hyres gästerna har fått<br />

välja välja mellan fyra<br />

färgkombinationer av<br />

våtrumsgolv, våtrumsvägg<br />

och bård. Alla<br />

förefaller mycket nöjda<br />

och glada över sina<br />

nya fräscha badrum<br />

som kunnat åstadkommas<br />

inom ramen<br />

för löpande underhåll<br />

och därför inte ger<br />

några hyreshöjningar.<br />

nära vägg.<br />

– Vi river allt, förklarar Evert<br />

Jons son, sätter nya gipsskivor, flyttar<br />

golvbrunnarna, sätter in nya tvättställ<br />

och nya vattenmätare, fallspacklar,<br />

och sedan lägger vi plastmatta<br />

och sätter våtrumsvägg med bård i<br />

hela våtrummen, naturligtvis med<br />

H-metoden.<br />

De nya våtrumsgolven är iQ<br />

Optima från Tarkett, våtrumsväggen<br />

är Aquarelle, likaledes från Tarkett.<br />

– Hyresgästerna har fått välja<br />

mellan fyra färgavstämda kombinationer<br />

av golv, våtrumsvägg och bård,<br />

berättar Evert. Vi har haft informationsmöten<br />

med dem, inför att vi ska<br />

vara i deras bostad och arbeta medan<br />

de själva bor där, totalt 15 arbetsdagar<br />

i varje våtrum. En sådan sak är<br />

naturligtvis en viss påfrestning, men<br />

alla har varit glada och nöjda när det<br />

varit klart.<br />

"KVALITETSSÄKRAT<br />

FÖR EN BRA TID FRAMÅT"<br />

– Det känns mycket bra att vi nu får<br />

nya fräscha våtrum i hela området,<br />

tycker Håkan Örnelius, med nytt<br />

yt- och tätskikt – nu är det kvalitetssäkrat<br />

för en bra tid framåt. Vad vi<br />

inte gjort är att byta stammar, vi räknar<br />

med att de befintliga har en livslängd<br />

på ytterligare 25 år.<br />

– Att sätta våtrumsvägg i hela<br />

badrummen var ett enkelt val, fortsätter<br />

han, det hade både praktiska<br />

och ekonomiska skäl. Reglar och<br />

bärig het skulle helt enkelt inte klarat<br />

keramik, och våtrumsvägg finns numera<br />

av mycket bra kvalitet. Dessutom<br />

klarar vi nu hela ombyggnaden<br />

av våtrummen som löpande underhåll,<br />

utan hyreshöjning. Och jag är<br />

inte det minsta orolig för tätheten.<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 10<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 9


› FORTSÄTTNING<br />

från sid 9:<br />

"Våtrumsvägg var<br />

ett enkelt val"<br />

› OMRÅDET SÖDRA<br />

BERGET, där våtrumsrenoveringen<br />

pågår,<br />

består <strong>till</strong> stor del av<br />

radhuslängor. Utanför<br />

en av dem finner vi<br />

Joakim Feuk (<strong>till</strong><br />

vänster), golvläggare,<br />

och Evert Jonsson,<br />

projektansvarig, båda<br />

från Ekenhuset.<br />

Det enda jag är lite orolig för är om<br />

hyresgäster gör egna montage i våtzonen,<br />

men risken att de gör sådant<br />

på egen hand på ett icke fackmässigt<br />

sätt är ju lika stor för alla typer av<br />

våtrum.<br />

ALLT STÖRRE INTRESSE<br />

FÖR VÅTRUMSVÄGG<br />

Håkan Örnelius är med andra ord<br />

mycket nöjd och tycker att det hela<br />

är ett lyckat projekt, mycket tack vare<br />

Ekenhuset.<br />

– Det är viktigt att ha duktigt<br />

yrkesfolk, konstaterar han. De har<br />

dessutom varit mycket bra på att ta<br />

sig fram bland de boende, och det är<br />

inte alltid lätt med kvarboende under<br />

renoveringen. Men här har allt gått<br />

jättebra och vi hör bara positiva kommentarer.<br />

– Vi räknar med fler projekt av<br />

det här slaget, säger Evert avslutningsvis.<br />

Intresset för våtrumsvägg<br />

blir allt större. ■<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


NYA REGLER<br />

FRÅN ÅRSSKIFTET<br />

Från och med 1 januari<br />

2016 gäller GVKs nya<br />

branschregler, Säkra<br />

Våtrum 2016:1.<br />

Nu uppdateras Säkra Våtrum och de<br />

nya reglerna börjar gälla vid kommande<br />

årsskifte. Föregående revidering<br />

gjordes 2011, för fem år sedan.<br />

UPPDATERINGAR<br />

ÄR NÖDVÄNDIGA<br />

– Det är viktigt att uppdatera vid<br />

behov så att Säkra Våtrum följer<br />

teknikutvecklingen och stämmer<br />

över ens med övriga aktuella regelverk,<br />

förklarar Jon Herrdahl, teknikansvarig<br />

på GVK. För att göra<br />

branschreglerna mer lättförståeliga<br />

har de vid den här uppdateringen<br />

också strukturerats om och tolkningsbara<br />

uttryck har omformulerats<br />

för att öka tydligheten.<br />

Omstruktureringen innebär att<br />

branschreglerna fått en disposition<br />

som följer arbetsgången – från förutsättningar<br />

inför tätskiktsarbete, <strong>till</strong><br />

tätskiktsinstallation och vidare <strong>till</strong><br />

efter avslutat tätskiktsarbete. Varje<br />

kapitel har fått en uppdelning där<br />

det tydligt framgår vad som är<br />

Boverkets Byggregler, GVKs krav,<br />

tole ranskrav respektive rekommendationer.<br />

– I och med det blir det tydligare<br />

vilket ansvar beställaren och andra<br />

arbetsgrupper har samt vilket ansvar<br />

GVK-företaget har, kommenterar<br />

Jon Herrdahl.<br />

Tekniska lösningar som utvecklats<br />

sedan föregående utgåva har<br />

natur ligtvis arbetats in, ett exempel<br />

är rekommendationer om förstärkt<br />

våtrumsinnervägg. Likaså har vissa<br />

moment nu tagits med, som tidigare<br />

inte har beskrivits men som det ofta<br />

är frågor kring. Det gäller <strong>till</strong> exempel<br />

tätskiktsanslutning mot dörrkarm<br />

och fönster.<br />

SÄKRA<br />

VÅTRUM<br />

HSB Riksförbund | Riksbyggen | VVS Företagen<br />

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO<br />

GVKs branschregler för tätskikt i våtrum<br />

Januari 2016, utgåva 1. Ersätter september 2011, utgåva 4.<br />

Sveriges BostadsrättsCentrum SBC | Svensk Försäkring<br />

Fastighetsägarna Sverige | <strong>Golv</strong>branschen, GBR<br />

FORTLÖPANDE<br />

INFORMATION<br />

Förändringarna är i korthet:<br />

• Förtydligade anvisningar för rörgenomföringar<br />

i plats för bad och<br />

dusch<br />

• Nya regler för rörgenomföringar i<br />

tvättstuga och liknande utrymmen<br />

som bryter golvets tätskikt<br />

• Minskning av kraven på uppläggningsavstånd<br />

mellan bjälkarnas<br />

stöd vid förstärkning av träbjälklag<br />

• Nytt avsnitt om väggbrunn och<br />

spärrännor<br />

• Kompletterande regler avseende<br />

övriga rörgenomföringar som bryter<br />

väggens tätskikt<br />

• Nytt avsnitt om tätskiktsinstallationer<br />

vid fönster<br />

› FRÅN OCH MED<br />

1 januari 2016 är det<br />

nya Säkra Våtrum<br />

2016:1 som gäller.<br />

› TEXT:<br />

Sara Salomonsson<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 12<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 11


› OVAN:<br />

FACKMÄSSIGT<br />

våtrums utförande<br />

lägger grunden <strong>till</strong><br />

ett problemfritt och<br />

vattensäkert brukande<br />

under lång tid.<br />

› TILL HÖGER:<br />

RÖRGENOMFÖRING<br />

i golv i tvättstuga,<br />

apparat rum eller i<br />

annat utrymme med<br />

vattenvärmare, värmepump<br />

eller liknande<br />

kan utföras med rörgenomföringshylsa.<br />

En genomföringshylsa<br />

ska ha en slät yta och<br />

vara anpassad <strong>till</strong><br />

golvets tätskikt. Tätning<br />

ska ske mellan<br />

medierör eller skyddsrör<br />

och genomföringshylsa<br />

enligt rörleverantörens<br />

monteringsanvisning,<br />

≥ 40 mm<br />

≥ 60 mm<br />

≥ 100 mm ≥ 100 mm ≥ 60 mm<br />

• Kompletterande regler avseende<br />

tätskiktsinstallationer vid dörröppning<br />

• Nytt avsnitt om delreparation av<br />

tätskikt<br />

GVK informerar löpande GVKs<br />

auktoriserade företag om uppdateringar<br />

i och med nyhetsbrev och vid<br />

utbildningar, både grundutbildningar<br />

och fortbildningar. Men det handlar<br />

normalt om små ändringar och förtydliganden.<br />

GVKs målsättning är<br />

att göra en genomarbetad revidering<br />

av branschreglerna vart femte år.<br />

Tätskiktsarbeten som upphandlas<br />

efter 1 januari 2016 ska utföras<br />

enligt de nya branschreglerna Säkra<br />

Våtrum 2016:1. Arbeten som upphandlats<br />

före 1 januari 2016 görs enligt<br />

de gamla branschreglerna, utgåva<br />

2011:4, även om arbetet på börjas<br />

efter 1 januari 2016. Detta förutsatt<br />

att kunden och entreprenören inte<br />

avtalat annat.<br />

TILLGÄNGLIGT<br />

PÅ GVKS HEMSIDA<br />

Under arbetets gång har GVK och<br />

Säker Vatten haft en kontinuerlig dialog<br />

så att GVKs och Säker Vattens<br />

branschregler ska vara samordnade<br />

där branschreglerna för tätskiktsinstallation<br />

och VVS-installationer<br />

möter varandra. Säker Vatten kommer<br />

också att lansera nya branschregler<br />

som också de gäller från och<br />

med 1 januari 2016.<br />

Säkra Våtrum 2016:1 kommer<br />

att läggas upp på GVKs hemsida<br />

som en nedladdningsbar pdf under<br />

december. Den kommer även att<br />

kunna beställas gratis i tryckt format<br />

från GVKs webb-shop. I början av<br />

2016 kommer även de nya branschreglerna<br />

att finnas <strong>till</strong>gängliga i mobilt<br />

format. Även samtliga tidigare<br />

ut gåvor av Säkra Våtrum finns att se<br />

på GVKs hemsida. Gå in på http://<br />

sakravatrum.gvk.se/branschregler/. ■<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


VERKTYG SOM<br />

UNDERLÄTTAR VARDAGEN<br />

Nu kommer en efterlängtad app – som gör det möjligt att rapportera<br />

för- och egenkontroll direkt i mobilen och därmed förenklar för golventreprenörerna<br />

i det dagliga arbetet. GBRs <strong>Golv</strong>kontroll, som den<br />

kallas, kommer att lanseras i början av 2016.<br />

Ostädade utrymmen, fukt i underlag,<br />

buktiga väggar och golv med<br />

bak fall. Att verkligheten inte stämmer<br />

överens med kontraktshandlingarna<br />

är väl känt för golv- och plattsättare.<br />

Yrkesgruppen är ofta sist in<br />

på bygget och många väljer att lösa<br />

problemen utan att rapportera hindren<br />

<strong>till</strong> beställaren. Konsekvensen blir<br />

att golvföretaget förlorar tid och<br />

pengar för merarbete som inte rör<br />

golvläggningen. Detta vill nu <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, ändra på.<br />

ENKLARE<br />

ATT RAPPORTERA<br />

För att underlätta för golvföretagen,<br />

och därmed höja kvaliteten på golvinstallationer,<br />

arbetar nu <strong>Golv</strong>branschen<br />

med att ta fram en mobilapp<br />

som förenklar dokumentation och<br />

rapportering av för- och egenkontroller<br />

vid slip- och golvläggning i torra utrymmen.<br />

Att dokumentationen görs<br />

är en förutsättning för att kunna ta<br />

betalt för merarbete.<br />

– Den här appen har efterfrågats<br />

av <strong>Golv</strong>branschens medlemsföretag<br />

och kommer att göra det enklare för<br />

golvföretagen i deras dagliga arbete,<br />

säger Patrik Nordahl, teknisk projektledare<br />

på <strong>Golv</strong>branschen.<br />

Samtliga anställda som har genomgått<br />

eller kommer genomgå<br />

GBR-kurser – <strong>Golv</strong>teknik, Keramikteknik,<br />

Slip, KMA eller FIG – får<br />

personliga inloggningsuppgifter <strong>till</strong><br />

appen. Kvalitetsdokumenten skickas<br />

per e-post och laddas också per automatik<br />

upp under Mina sidor på golv-<br />

› TEXT: Jon Herrdahl<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 14<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 13


De är snygga. De är tåliga och slitstarka. Och de är<br />

sköna att gå på.<br />

<strong>Golv</strong>en i vår premiumkollektion Amtico Signature är<br />

som gjorda för miljöer med hög fottrafik.<br />

Med 188 olika designer, som dessutom går att få i<br />

mängder av storlekar och i fler än 30 läggningsmönster,<br />

är det enkelt att skapa ett helt unikt golv. Lägg där<strong>till</strong><br />

möjligheten att kunna kombinera detta med olika<br />

motiv och bårder och du har en valfrihet långt utöver<br />

det vanliga.<br />

Information och inspiration hittar du på amtico.com<br />

Amtico International AB<br />

Strömögatan 7<br />

164 40 Kista<br />

info@amtico.se<br />

ANNONS<br />

› FORTSÄTTNING<br />

från sid 13<br />

Verktyg som underlättar<br />

vardagen<br />

branschen.se. Det kommer även att<br />

vara enkelt att bifoga foton som<br />

illustrerar avvikelser.<br />

GBRs <strong>Golv</strong>kontroll lanseras i<br />

början av 2016.<br />

MERARBETE SKA LÖNA SIG<br />

Det uppstår ofta diskussion om vem<br />

som har ansvar för vad i en entreprenad.<br />

I standardkontrakten är huvudregeln<br />

att den som har lämnat en<br />

uppgift svarar för att den är korrekt<br />

utförd. Om detta inte är fallet har<br />

entreprenören skyldighet att underrätta<br />

beställaren om avvikelser från<br />

kontraktshandlingarna som han upptäckt,<br />

eller borde ha upptäckt. Merarbeten<br />

som beror på oriktiga uppgifter<br />

i kontraktshandlingarna eller<br />

merarbete som beror på att föregående<br />

yrkesgrupp eller entreprenör<br />

utfört arbete med bristfälligt resultat,<br />

likställs med ÄTA-arbete och det<br />

finns därför möjlighet att få betalt<br />

för sådana arbeten.<br />

–Den här tjänsten gör det enklare<br />

för medlemsföretagen att kommunicera<br />

avvikelser <strong>till</strong> beställaren<br />

vilket sparar både tid, pengar och<br />

kapar kostnader, säger Joanna Nordström,<br />

jurist på <strong>Golv</strong>branschen.<br />

GBRs <strong>Golv</strong>kontroll<br />

lanseras<br />

i början av 2016<br />

SYSTEMATISKT<br />

KVALITETSARBETE<br />

För att underlätta för medlemsföretagen<br />

att <strong>till</strong>ämpa de regler som gäl-<br />

ler, <strong>till</strong>handahåller <strong>Golv</strong>branschen i<br />

dagsläget mallar som överensstämmer<br />

med gällande regleringar där<br />

GBR-företagen meddelar avvikelser<br />

och nödvändiga ÄTA-arbeten.<br />

Nu går man alltså ett steg längre<br />

och utvecklar en mobilapp för kvalitet,<br />

kontroll och avvikelserapportering.<br />

Att systematiskt arbeta med kvalitet<br />

och uppföljning är inget nytt<br />

bland golvföretag. Auktoriserade golvföretag<br />

har redan arbetat in rutinerna<br />

i sin verksamhet. Kvalitetsarbetet<br />

följs sedan upp med extern, årlig<br />

revi sion. ■<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


ROT? VAD HÄNDER?<br />

Det har varit mycket turbulens i medierna om vad som ska hända med<br />

ROT framöver och vad den föreslagna nedskärningen kommer att innebära.<br />

Diskussionens vågor har gått höga och det har varit mycket politiskt slagsmål<br />

i ämnet. Regeringen hoppas att ROT-jobbarna ska bygga bostäder istället för<br />

att reparera direktörernas punschverandor och andra halvan av det politiska<br />

fältet hävdar att nu kommer svartjobben att öka i omfattning igen. Vem<br />

som får rätt lär väl inte visa sig förrän tidigast om ett – två år.<br />

› OVAN:<br />

KOMMER FIRMABIL-<br />

ARNA ut i villaområdena<br />

igen för att göra<br />

svartjobb? Blir det<br />

effekten av sänkningen<br />

av ROT-avdraget?<br />

Fram <strong>till</strong> årsskiftet gäller att skattereduktion<br />

för ROT-arbeten medges<br />

med halva arbetskostnaden men<br />

sam manlagt högst med 50 000 kronor<br />

per person och år. Efter årsskiftet<br />

sänks skattereduktionen vid köp av<br />

ROT-arbeten <strong>till</strong> 30 procent av arbetskostnaden,<br />

men med ett fortsatt<br />

maximalt utrymme om 50 000 kronor<br />

oavsett köparens ålder. Ändringarna<br />

innebär att om man betalar<br />

för ett ROT-arbete efter 1 januari<br />

2016 så gäller den lägre skattereduktionen.<br />

Om man betalar före ett årsskifte<br />

måste arbetet vara utfört senast<br />

i januari året efter för att ge rätt <strong>till</strong><br />

ROT-avdrag.<br />

INTE EN BUDGETFRÅGA<br />

<strong>Golv</strong>branschen har <strong>till</strong>sammans med<br />

andra branschorganisationer för byggrelaterade<br />

hantverksyrken gått ut i<br />

pressen för att tala om hur viktiga<br />

man anser att ROT-avdragen är. Där<br />

framhåller man att ”Det är i grunden<br />

inte en budgetfråga utan en åtgärd för<br />

att hålla rent från svartjobb och skapa<br />

ordning och reda på arbetsmarknaden.”<br />

VAD TYCKER BRANSCHEN?<br />

Arne Lidman, Assmundsons <strong>Golv</strong> i<br />

Göte borg, är inte så oroad.<br />

– Vi har inte så stor del med<br />

privatjobb men givetvis kommer det<br />

att märkas ändå, säger Arne. Vi har<br />

ju haft ett rätt bra tryck här under<br />

hösten och kommer givetvis få en<br />

”dipp” efter nyår. Det som har varit<br />

bra är ju att den svarta marknaden<br />

mer eller mindre försvunnit. Vi får<br />

väl se hur det utvecklar sig framöver.<br />

Nu är det ju nästan ingen som efterfrågar<br />

svartjobb och killarna har<br />

också vant sig av vid att tänka på<br />

sådant. Så det <strong>till</strong>ståndet att vi ser<br />

villaområdena nerlusade med firmabilar<br />

på kvällarna lär väl inte återkomma.<br />

Dessutom har vi GPS i bilarna<br />

så vi kan se var de varit.<br />

Per Schönbeck, BBM i Dalarna,<br />

vet inte om han ska säga bu eller bä.<br />

– Det är väldigt svårt att sia om<br />

vad det här kommer att innebära,<br />

säger Per. Var går gränsen för när folk<br />

ska börja efterfråga svartjobb igen?<br />

Är minskningen så liten att vi inte<br />

passerar den gränsen? Eller rasar det<br />

totalt? Problemet är att ingen vet<br />

förrän efteråt, och då kan det vara<br />

för sent.<br />

Även andra entreprenörer som<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har ringt runt <strong>till</strong> har<br />

likartade synpunkter. Det finns en<br />

allmän rädsla för att sänkningen av<br />

ROT är en kortsiktig åtgärd som kan<br />

straffa sig i längden. Som en entreprenör<br />

uttryckte det:<br />

– Före ROT handlade killarna<br />

på personalköp för en halv miljon<br />

kronor om året. Förra året blev det<br />

bara 13 000 kronor. ■<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 15


OCH DÄRMED BASTA!<br />

Årets BASTA-dag 12 november<br />

hade fokus på hur medvetna<br />

material val fungerar i praktiken<br />

och hur arbetet för giftfritt byggande<br />

kan kopplas <strong>till</strong> praktiskt arbete.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Thomas Åkerblad<br />

Föreläsarna på årets BASTA-dag tog<br />

upp viktiga frågor inom området<br />

giftfritt byggande och tittade på<br />

framtiden när det gäller bland annat<br />

digitala loggböcker och artikelidentitet.<br />

Sådant som är viktigt för att<br />

kunna spåra produkter och åtgärder<br />

som blir fel på något sätt. Här nedan<br />

följer några intressanta punkter och<br />

inlägg från BASTA-dagen.<br />

DRIVANDE KRAFT<br />

Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på<br />

LINK Arkitektur tog upp arkitektens<br />

roll i en hållbar designprocess. Hur<br />

man förhåller sig <strong>till</strong> projekt med<br />

miljökrav – eller där miljökrav saknas<br />

– och hur detta ibland kan bli en<br />

svår seglats. Ivana propagerade även<br />

för den nybildade 100 Gruppen som<br />

bildades med LINK som drivkraft<br />

för några månader sedan.<br />

– Namnet är mycket enkelt påkommet,<br />

säger Ivana med ett skratt.<br />

Vi var 100 personer på start-uppmötet.<br />

Vår målsättning är att det här<br />

ska vara ett nätverk som ökar förståelsen<br />

för värdet av hållbara interiörer<br />

och olika aktörers krav och förutsättningar.<br />

Samtidigt hoppas vi att det<br />

ska bli en självklar informationskälla<br />

och drivande kraft på området.<br />

Boverkets<br />

utredning om<br />

loggböcker<br />

ska vara klar<br />

15 december.<br />

DET ÄR DE SMÅ, SMÅ DE-<br />

TALJERNA SOM GÖR DET ...<br />

Ebba Örwall-Lovén från Woody Bygghandel<br />

berättade om hur de stödjer<br />

BASTA fullt ut och använder BASTAregistrering<br />

i produktkatalog och på<br />

hyllkanter. Registrering i BASTA är<br />

ett krav gentemot leverantörerna.<br />

Man kommer vidare att ha en<br />

skräddarsydd utbildning för kunder<br />

och personal om hållbart byggande.<br />

Om hus som andas, och att renovera<br />

på husets villkor. Allt för att få ett<br />

bättre inomhusklimat. Och det är<br />

förstås rätt tänkt. Om man har koll<br />

på delarna blir även helheten bättre.<br />

NYA REGLER PÅ GÅNG<br />

Två viktiga regeringsuppdrag fanns<br />

på föredragningslistan, nämligen loggböcker<br />

och farliga ämnen i byggvaror.<br />

Fredrik Olsson från Boverket<br />

presenterade Boverkets pågående utredning<br />

om loggböcker som ska vara<br />

klar <strong>till</strong> 15 december i år. Uppdraget<br />

består i att ”undersöka om det finns<br />

förutsättningar för att införa ett nationellt<br />

system för dokumentation av<br />

byggprodukter vid nybyggnation av<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


yggnadsverk, en så kallad loggbok för<br />

byggnader. Eventuella förslag <strong>till</strong> förändringar<br />

i regelverk ska ske i form av<br />

författningsförslag. I konsekvensutredningen<br />

ska även ingå en analys av<br />

påverkan på handel med andra länder.”<br />

Fredrik redovisade att ett eventuellt<br />

författningsförslag om loggbok<br />

ska<br />

• Samla befintlig dokumentation om<br />

byggnadsverket<br />

• Inte leda <strong>till</strong> ny dokumentation<br />

• Skapa spårbarhet mellan byggnadsverket,<br />

produkten och informationen<br />

som finns om produkten<br />

• Inte påverka byggnadsverkets tekniska<br />

egenskaper<br />

Arbetet innebär att man<br />

• Inte förbjuder produkter, material<br />

eller ämnen<br />

• Inte värderar eller bedömer de använda<br />

produkterna eller materialen<br />

– Tanken är inte att påverka byggherrens<br />

val av produkter men det kan<br />

dock bli en indirekt effekt, säger<br />

Fredrik.<br />

Det finns ett antal förslag <strong>till</strong><br />

åtgärder framtagna som rör sig från<br />

ett nollalternativ där man lämnar allt<br />

› OVAN:<br />

INTRESSERADE<br />

åhörare på BASTAdagen<br />

har fullt fokus<br />

på föredragningarna.<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 18<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 17


› FORTSÄTTNING<br />

från sid 17<br />

Och därmed BASTA!<br />

Kemikalieinspektionens<br />

uppdrag om<br />

farliga ämnen<br />

i byggprodukter<br />

har deadline<br />

1 december.<br />

› NEDAN:<br />

NÖJD MIN HOS BASTAS<br />

vd Sussi Wetterlin<br />

efter en lyckad konferens.<br />

Här gavs underlag<br />

i massor för att<br />

underlätta arbetet<br />

att uppnå det giftfria<br />

byggandet.<br />

<strong>till</strong> branschen själv och vidare <strong>till</strong><br />

olika slag av central styrning.<br />

Loggboken ska minst innehålla<br />

• Obligatorisk produktinformation<br />

• Uppgift om farliga ämnen<br />

• Produktnamn<br />

• Typ av produkt<br />

• Tillverkare (varumärksägare)<br />

• Ungefär när produkten är <strong>till</strong>verkad<br />

• Placering i byggnaden<br />

• Mängd i byggnaden<br />

Att det blir någon form av loggbok<br />

är väl rätt säkert men former och<br />

omfattning är mera oklart.<br />

SKYDDA BARNEN<br />

Erik Gravenfors från Kemikalieinspektionen<br />

berättade om deras regeringsuppdrag<br />

om farliga ämnen i byggprodukter.<br />

Ett uppdrag som har<br />

deadline 1 december i år.<br />

Uppdraget är att undersöka om<br />

det finns behov av proportionerliga<br />

nationella begränsningar av farliga<br />

ämnen i byggprodukter. Den huvudsakliga<br />

orsaken är att minska barns<br />

exponering för farliga ämnen. Eventuella<br />

förslag <strong>till</strong> nya regelverk ska<br />

ske i form av författningsförslag och<br />

de ska åtföljas av konsekvensutredning<br />

och riskbedömning.<br />

I befintligt underlag finns bland<br />

annat tidigare rapporter om ftalater<br />

från 2014.<br />

– Ambitionen är att så långt<br />

som möjligt anpassa regleringen <strong>till</strong><br />

EUs regelverk, säger Erik. Man har<br />

också funnit att det är lämpligare att<br />

reglera utsläppande på marknaden<br />

än själva användningen. Beträffande<br />

gränsvärden för emissioner ska harmoniserad<br />

standard <strong>till</strong>ämpas och<br />

produkterna CE-märkas. Prioriterade<br />

produktgrupper i detta arbete är golv,<br />

väggar och innertak.<br />

Så allt i allt kommer det att<br />

hända saker inom dessa både områden.<br />

Något som också länge har<br />

efterlysts.<br />

BASTAs vd Sussi Wetterlin<br />

kunde därför som avslutning nöjt<br />

konstatera att det kommer att finnas<br />

mycket intressant att diskutera på<br />

nästa BASTA-dag 2016. ■<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


ATT VARA<br />

ARKITEKTENS BÄSTE VÄN<br />

ÄR BÅDE LÖNSAMT OCH PRAKTISKT<br />

Det tycker i varje fall Per Schönbeck, vd på BBM i Dalarna. Och det är<br />

<strong>till</strong> och med känt bland konkurrenter och kollegor att Per är bra på den<br />

här typen av kontakter.<br />

FÖREBYGGANDE JOBB GER<br />

MÅNGDUBBELT TILLBAKA<br />

– Ja, säger Per med ett leende. Jag har<br />

ett gott renommé på arkitektsidan i<br />

Falun. De vet att de kan ringa mig<br />

och fråga hur man bäst löser olika<br />

problem eller vilka golvmaterial som<br />

passar var. Det är ju bra ur flera synvinklar.<br />

Dels slipper vi problem<br />

under läggningen och dels kan de<br />

visa sig på styva linan gentemot sina<br />

beställare. Visa att de tänkt igenom<br />

alla eventuella problem och ”kan”<br />

golv. Sådant bjuder vi så gärna på.<br />

Det är ju inte så kul på ett byggmöte,<br />

ifall jag är tvungen att tala om för beställaren<br />

att den här lösningen inte<br />

fungerar.<br />

– Den tid jag lägger ner på det<br />

”förebyggande jobbet” får vi ju igen<br />

mångdubbelt senare när det egentliga<br />

jobbet ska göras, konstaterar Per.<br />

Inga oväntade problem som dyker<br />

upp och sinkar eller stör oss.<br />

GOD VANA<br />

För att ytterligare ”vänja” arkitekterna<br />

vid att prata golv ordnar Per och<br />

hans kollegor regelbundna golvdagar<br />

där de bjuder in de lokala arkitekterna<br />

att titta och känna på olika golvmaterial.<br />

– Det är viktigt att försöka få<br />

arkitekterna att förstå att ett golv<br />

inte bara är en färg, säger Per. Den<br />

valda ”färgen", det vill säga golvet,<br />

har alltid vissa egenskaper. Flera<br />

gånger har det inträffat när jag sagt<br />

att det valda golvmaterialet inte<br />

fungerar att jag får kommentaren:<br />

F-n, då måste jag ju färgsätta om allting<br />

efter en ny matta. Och det blir<br />

dyrt. Och är en naturlig följd av att<br />

man inte kollat innan.<br />

Vilket lär innebära att man nästa<br />

gång kostar på sig ett samtal <strong>till</strong> Per<br />

för att kolla vad som fungerar.<br />

– Kontakten med oss blir <strong>till</strong> en<br />

god vana, säger Per med glimten i<br />

ögat. En vana som är både trevlig<br />

och lönsam för oss. ■<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› FOTO:<br />

Helène Sjöstrand<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 19


SNABB GJUTNING<br />

I SANDVIKEN<br />

› TOTALT PUMPADES<br />

hela 45 ton ut på den<br />

400 kvadratmeter stora<br />

ytan. En tysk specialpump<br />

som hyrdes in<br />

förenklade arbetet<br />

högst väsentligt.<br />

Med Ardex A 35 Mix och en bra pump inhyrd gick en krävande gjutning<br />

snabbt och lätt att göra på Sandviks industrianläggning under<br />

semester uppehållet. Och här var snabbheten mycket viktig – allt arbete<br />

måste vara klart när industriproduktionen skulle dra igång igen.<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› FOTO:<br />

Pelle Tillman<br />

I somras genomfördes en välbehövlig<br />

betonggjutning på Sandviks stora<br />

industrianläggning i Sandviken, strax<br />

in<strong>till</strong> Gävle. Det var en så kallad betningsanläggning<br />

som behövde få ett<br />

nytt golv. Här efterbehandlar man<br />

rostfria produkter och det gör man<br />

med syra som är starkt frätande.<br />

– <strong>Golv</strong>et var helt sönderslitet,<br />

berättar Pelle Tillman på Lönn &<br />

Söner som utfört arbetet. Syran hade<br />

gått ner i konstruktionen och förstört<br />

den.<br />

MÅSTE GÖRAS UNDER<br />

SEMESTERSTOPPET<br />

Så det blev att bila bort mycket av<br />

den gamla slipsatsen och gjuta upp<br />

4 –15 centimeter igen, i fall. För det<br />

använde man Ardex A 35 Mix, en<br />

snabb rotbetong som är beläggningsbar<br />

redan efter ett dygn.<br />

– Vi behövde en produkt som<br />

gjorde det möjligt att göra jobbet<br />

snabbt, förklarar Pelle Tillman. Allt<br />

måste klaras av under semesterstoppet<br />

på anläggningen. Och hade<br />

vi använt vanlig betong skulle det<br />

tagit tre veckor innan man kunnat<br />

lägga ytskiktet. Nu klarade vi alltihop<br />

på en vecka.<br />

RÄTT PUMP<br />

UNDERLÄTTADE STORT<br />

– Att det gick så snabbt berodde<br />

också på att det visade sig att det gick<br />

att pumpa ut betongen, fortsätter<br />

Pelle. Det trodde jag inte var möjligt,<br />

den här produkten har ju en<br />

ganska fast konsistens. Men Ardex<br />

hittade en pump som fungerade åt<br />

oss. Det är en tysk maskin, Putzmeister<br />

DB 740, och vi kunde hyra<br />

den från en firma i Göteborg.<br />

Arbetet kunde därmed göras på<br />

ett mycket rationellt sätt. Man hällde<br />

betongen i en bask som man kunde<br />

köra under med en skottkärra som<br />

sedan kördes vidare <strong>till</strong> pumpen. Två<br />

skottkärror och två hinkar vatten<br />

fylldes i pumpen och blandades där<br />

och så var det bara att pumpa ut<br />

blandningen i den 60 meter långa<br />

slangen. På det sättet gick det snabbt<br />

och rationellt att gjuta.<br />

– Det fungerade väldigt bra, försäkrar<br />

Pelle. På det här sättet hann vi<br />

på bara en vecka gjuta totalt 45 ton<br />

betong på en yta om 400 kvadratmeter<br />

och åstadkomma ett bra underlag<br />

för senare GAP-beläggning<br />

(glasfiberarmerad plast) som det skulle<br />

vara som ytskikt. ■<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


NYA, KREATIVA TEXTILPLATTOR<br />

Figura är Egetæppers senaste kollektion av<br />

plattgolv och den utmanar verkligen användarens<br />

kreativitet. Kollektionen ger en valmöjlighet<br />

på åtta former, tretton olika kvaliteter<br />

och 320 färger. Att inreda med Figura<br />

ger möjlighet att lyfta delar av ett rum eller<br />

ett kontor och skapa iögonfallande zoner.<br />

– Med Figura ger vi arkitekter och designälskare<br />

möjligheten att använda sin fulla<br />

potential, säger Jan Magdal Poulsen, Brand<br />

& Marketing Manager på Egetæpper. Trots<br />

det intryck som Figura ger, så är kollektionen<br />

ett enkelt koncept som <strong>till</strong>för något<br />

helt nytt <strong>till</strong> golv design i form av klassiska<br />

och nya plattformar. Likt ett själv ständigt<br />

designelement, såsom en möbel, ges<br />

mattan en domi nerande roll i inredningen.<br />

Kollektionen Figura ligger helt i linje med<br />

Egetaæppers miljöfokus. Alla plattor i kollektionen<br />

har den patenterade filtbaksidan<br />

Ecotrust. Ecotrust görs av återvunna PETflaskor<br />

<strong>till</strong> en mjuk men slitstark filtbaksida<br />

som dessutom har en posi tiv påverkan på<br />

rummets akustik. Ett urval av de 13 kvali tet -<br />

erna är gjorda av 100 procent återvunnet<br />

garn.<br />

Fördelarna med att sätta samman olika<br />

plattor för att skapa ett golv är många. Om<br />

en platta skulle skadas kan den lätt bytas ut.<br />

Med Figura kan användaren enkelt förändra<br />

utseendet i ett rum genom att enbart byta<br />

ut färgen på platt orna – eller på enstaka<br />

plattor.<br />

Plattorna finns som kvadrater (480 x 480<br />

eller 960 x 960 millimeter) och som rektanglar<br />

(480 x 960 eller 240 x 960 millimeter).<br />

De finns även formade i vågmönster och<br />

i mönstren hexagon, ”kite” och ”curve”. ■<br />

NOTERAT<br />

NYTT TEXTILPROGRAM<br />

FRÅN ARDBO<br />

PRIMERFRITT SPACKEL<br />

FÖR UPPVIK<br />

Många spackel släpper i uppviket<br />

om man tvingas "backa"<br />

mattan. Men nya Ardex R 4<br />

Rapid sitter enligt <strong>till</strong>verkaren<br />

som berg. Produkten ska<br />

fungera utmärkt <strong>till</strong> utspackling<br />

av exempelvis mattkanter.<br />

R 4 är också ett bra primerfritt<br />

spackel <strong>till</strong> skivskarvar, typ<br />

ferma cellskivor. Det kan läggas<br />

primerfritt mot anhydritunderlag<br />

(gips) och är lågalkaliskt,<br />

vilket innebär att man inte<br />

riskerar fläckar på mattan.<br />

Spacklet är cementbaserat<br />

men ändå vitt, bra med tanke<br />

på genomslag. Det fungerar <strong>till</strong><br />

både golv, vägg, tak och snickerier.<br />

R 4 har vidare "Ardurapideffekt",<br />

vilket innebär att produkten<br />

härdar snabbt och binder<br />

allt blandningsvatten. ■<br />

Ardbo lanserar nu ett omfattande<br />

textilprogram från belgiska<br />

Modulyss. Hela 39 delkollektioner<br />

ingår i programmet. Från<br />

enfärgat och lugnt melerat <strong>till</strong><br />

uttryckfulla randmönster som<br />

kollektionen Shine-up på bilden.<br />

Och många färger att välja<br />

på. Vidare finns textilplattor<br />

som ska fånga upp fint damm<br />

och därmed förbättra luftkvaliteten,<br />

samt plattor med baksida<br />

som ska ge extra ljuddämpning.<br />

■<br />

LEDSTRÅK I ÄDELTRÄ<br />

En nyhet från Almedalsgolv är<br />

färdigfrästa ledstråk i ädelträtiljor.<br />

Även knutpunkter och<br />

vägvalshörn finns i sortimentet.<br />

■<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 21


NOTERAT<br />

SÄKERT OCH STÄDVÄNLIGT PÅ SIEMENS<br />

Siemens har nyligen slagit upp dörrarna <strong>till</strong><br />

en helt ny anläggning i Sønderborg i Danmark.<br />

Byggnaden innehåller bland annat ett<br />

produktionskök där man varje dag lagar<br />

mat <strong>till</strong> de 80 medarbetarna på företaget.<br />

När köket skulle byggas var det flera faktorer<br />

som var viktiga att ta hänsyn <strong>till</strong> när<br />

man skulle välja golv. Dels måste det vara<br />

så stegsäkert att den danska motsvarigheten<br />

<strong>till</strong> Arbetsmiljöverkets regler kunde <strong>till</strong>godoses,<br />

dels vara lättstädat och bekvämt<br />

att gå på.<br />

– Vi valde Altro Stronghold 30 eftersom<br />

det är både lättstädat och extremt stegsäket.<br />

Det är tre millimeter tjockt vilket gör<br />

att det dessutom är väldigt behagligt att gå<br />

på, säger Ulrik Olesen, byggledare hos KPC<br />

Herning.<br />

– Jag tycker att golven är super lätta att<br />

städa. Jag har arbetat i många olika kök<br />

genom åren men det här är första gången<br />

jag varit med om ett golv som är så lättstädat.<br />

Jämfört med ett klinkergolv som man<br />

måste svabba en halv timme för att få rent,<br />

så blir det här golvet både rent och torrt väldigt<br />

snabbt, säger Søren Schwarz som är<br />

ansvarig för köket i Sønderborg. I början<br />

fick man vänja sig vid den sträva ytan men<br />

nu känns den enbart behaglig. Det är ett<br />

bra golv att gå på. Det är viktigt att man<br />

känner sig säker när man hanterar stekpannor<br />

och andra varma saker, och det gör<br />

man med det här golvet.<br />

Installationen var helt problemfri enligt<br />

byggledaren Ulrik Olesen:<br />

– Underlaget helspacklades, varefter det<br />

mättes upp och golvet limmades. Nästa<br />

dag svetsade vi fogarna. Jag har inte så<br />

mycket annat att jämföra med, men när jag<br />

ser på arbetstiden, svetsarna och resultatet<br />

vill jag gärna rekommendera det <strong>till</strong> andra.<br />

Det verkar vara ett riktigt bra golv. ■<br />

NYA TRANSPORTBILAR<br />

Nu lanseras Boxer Professional<br />

hos de svenska återförsäljarna.<br />

Enligt <strong>till</strong>verkaren är den som<br />

föregångaren Boxer välutrustad<br />

med robust kaross och snåla<br />

motorer. Nu kommer bland<br />

annat nya volymskåp och flakbilar<br />

i olika varianter som byggs<br />

på Boxerchassit av Autokaross<br />

i Floby. Förutom nya <strong>till</strong>val som<br />

dubbelhytt och bakgavellyft är<br />

påbyggnaderna godkända för<br />

att lyfta momsen <strong>till</strong> 100 procent.<br />

Peugeots försäljning av lätta<br />

transportbilar ökar stadigt i<br />

Sverige. Hit<strong>till</strong>s i år har märket<br />

klättrat <strong>till</strong> tredje plats i försäljningslistan<br />

med en <strong>till</strong>växt på<br />

drygt 22 procent. Peugeot<br />

Boxer erbjuds i fyra olika karosslängder<br />

och tre olika höjder.<br />

Det ger möjlighet <strong>till</strong> ännu fler<br />

utrustningsalternativ samt påbyggnader<br />

som är skräddarsydda<br />

för olika yrkeskategorier.<br />

– Vi ser fram emot att kunna<br />

<strong>till</strong>godose nya och fler företags<br />

specifika behov, säger Filip<br />

Frennby, produktchef för transportbilar<br />

hos Peugeot Sverige.<br />

I Boxersegmentet är hela 40<br />

procent av den totala försäljningen<br />

olika påbyggnader på<br />

chassi och nu kan vi erbjuda<br />

flera koncept- och flakbilar.<br />

Boxer Flak har flakbeläggning av<br />

plywood med halkfri slitskyddsyta.<br />

Bak- och sidolämmarna är<br />

fällbara och <strong>till</strong>verkade av eloxerade<br />

aluminiumprofiler. Det<br />

finns en mängd <strong>till</strong>behör och<br />

möjligheter som <strong>till</strong> exempel<br />

enkel- eller dubbelhytt, utdragbara<br />

lämhållare (maxlast 100<br />

kilo), rostfri verktygslåda med<br />

luftventil och kraftig tätningslist,<br />

långgodsställning <strong>till</strong>verkad<br />

i aluzinkplåt med hög båge fram<br />

och bak med en maxlast på 100<br />

kilo samt dragkrok.<br />

Boxer Volymskåp har tak,<br />

väggar och luckor gjorda av lättviktsmaterial<br />

som förstärkts av<br />

termoplast. Detta material är<br />

både slit- och slagtåligt men<br />

också återvinningsbart. I skåpet<br />

sitter förankringsskenor monterade<br />

i sidoväggarna för att på<br />

bästa sätt kunna lastsäkra gods.<br />

Peugeot erbjuder två storlekar<br />

på volymskåp där det mindre<br />

har en lastvolym på 17,4 kubikmeter<br />

och det stora på 18,7<br />

kubikmeter.<br />

Lastförmågan för Boxer<br />

Professional ligger mellan 1 150<br />

och 1 900 kilo beroende på utförande.<br />

Det finns fyra olika<br />

motoralternativ: 2,2 HDi på<br />

110, 130 respektive 150 hästkrafter<br />

samt 3,0 HDi på 180<br />

hästkrafter. Samtliga motorer<br />

är kopplade <strong>till</strong> en sexväxlad<br />

manuell låda. ■<br />

22 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


DOMOTEX<br />

Snabbaste vägen <strong>till</strong> framgång<br />

NOTERAT<br />

Vid DOMOTEX 2016 möter du utställare<br />

från hela världen, träffar viktiga<br />

affärskontakter och får del av de senaste<br />

trenderna.<br />

Missa inte chansen att besöka Wood<br />

Flooring Summit, branschens viktigaste<br />

mötesplats för parkett- och laminatgolv.<br />

MODULSYSTEM<br />

FÖR OFFENTLIGA ENTRÉER<br />

Polytuft presenterar nu ett nytt modulsystem för entrémattor,<br />

kallat Obex. Systemet består av tre olika kvaliteter: Prior, Tergo<br />

och Forma. Alla har samma grundutförande och det gör att<br />

man lätt kan montera ihop dem med varandra och få önskade<br />

mönster- och funktionskombinationer. Plattorna är flexibla och<br />

lätta att skära, vilket <strong>till</strong>åter installation i vilken form som helst<br />

i en byggnad.<br />

Samtliga kvaliteter erbjuds med öppen eller stängd baksida<br />

samt i två olika tjocklekar, 11 och 16 millimeter. Allt för att bredda<br />

användningsområdet och möjliggöra läggning i olika nedsänkningar<br />

både inom- och utomhus.<br />

Prior är en flexibel multifunktionsprodukt med en struktur<br />

som innefattar fjädrande skrapor för att avlägsna smuts. Tergo<br />

modulplattor framställs med en kraftig textil på toppen gjord av<br />

ren polyamid för god avskrapning. Tergo fungerar som en första<br />

försvarslinje och kan kombineras med Forma-plattor för en<br />

komplett entrélösning. Forma kombinerar funktionerna avskrap<br />

och absorption och är lämplig för ytor med hög trafik som flygplatser<br />

och köpcentra. ■<br />

16 – 19 januari 2016<br />

Hannover ▪ Tyskland<br />

domotex.de<br />

Alla nyheter<br />

samlade:<br />

Innovations@<br />

DOMOTEX<br />

ANNONS<br />

Kontakta DOMOTEX svenska partner <strong>#8</strong> för - entrékort <strong>2015</strong> | GOLV och TILL bokning TAK | NOTERAT av monter: | 23<br />

Trade Fair Agency AB · Tel. info@tradefairagency.se · 070 306 28 14


NOTERAT<br />

TRISS I TRÄGOLV<br />

LOGOMATTOR<br />

MED NY TEKNIK<br />

Noble Oak Scandinavia.<br />

Tarkett lanserar nu tre trägolvskollektioner<br />

– Noble, Prestige<br />

och Vintage. Den första rymmer<br />

golv i holländskt rutmönster<br />

borstade med ny teknik som<br />

följer träets riktning i mönstret.<br />

Sammanlagt rymmer kollektionen<br />

fyra varianter och plankorna<br />

mäter 192 millimeter på<br />

bredden.<br />

Den andra kollektionen,<br />

Prestige, består av antikborstade<br />

plankgolv med en yta som ser<br />

ut att ha träffat såväl sand som<br />

sol och vind. <strong>Golv</strong>en görs i sex<br />

varianter och plankorna mäter<br />

194 millimeter på bredden.<br />

I den tredje och sista kollektionen,<br />

Vintage, finner vi borstade<br />

plankgolv med naturliga<br />

såg- eller intrycksmärken och<br />

Prestige White Oak Sand.<br />

ett industriellt uttryck. Kollektionen<br />

utgör, med sina tolv<br />

varianter, den största av de tre.<br />

Här mäter plankorna 162 –190<br />

millimeter på bredden beroende<br />

på design.<br />

De tre nya kollektionerna<br />

har också en del gemensamt.<br />

Samtliga produkter är behandlade<br />

med hårdvaxoljan Proteco<br />

som består av oljor från bland<br />

annat solros, lin och soja.<br />

<strong>Golv</strong>en är 14 millimeter tjocka<br />

och har ett slitskikt på 3,5 millimeter,<br />

vilket innebär att de går<br />

att slipa tre eller fyra gånger.<br />

De är även lättlagda med klicksystemet<br />

2-Lock samt anpassade<br />

<strong>till</strong> det nordiska klimatet<br />

med de stora svängningar i luftfuktighet<br />

det innebär. ■<br />

Polytuft of Sweden presenterar<br />

nu sin nya serie av logomattor<br />

med namnet Color Symphony<br />

där man använder en ny färgsprutningsteknik<br />

för tryckta<br />

mattor. Med systemet kan man<br />

skapa högkvalitativa mattor<br />

med vackra mönster, fotorealistiska<br />

bilder och logotyper.<br />

Color Symphony erbjuder<br />

en palett av 150 standardfärger<br />

för att skapa även den mest<br />

komplexa och fotorealistiska<br />

logotyp eller design. Förutom<br />

standardpaletten finns det även<br />

<strong>till</strong>gång <strong>till</strong> en bank med över<br />

NY SPRUTBAR<br />

HÅRDVAXOLJA<br />

Osmos naturolje- och vaxbaserade<br />

serie med spraybara hårdvaxoljor<br />

har fått <strong>till</strong>ökning i form<br />

av Osmo 3086 ofärgad blank,<br />

en ofärgad hårdvaxolja med<br />

glansgrad 40 – 50. Oljan passar<br />

ytor som behöver vara tåliga<br />

inomhus såsom trappor och<br />

trägolv och är tänkt att användas<br />

på obehandlat trä, mörka träslag<br />

eller ytor infärgade i olika<br />

kulörer.<br />

Produkterna i serien är<br />

testade för att tåla spill av <strong>till</strong><br />

exempel vin, juice och kaffe.<br />

De appliceras med traditionella<br />

sprutverktyg men kan även<br />

läggas med pensel eller trasa.<br />

Sedan tidigare finns fem varianter<br />

– ofärgad sidenmatt, ofärgad<br />

matt, ofärgad halvmatt med<br />

16 miljoner färgmöjligheter.<br />

Hög upplösning i trycket<br />

– 76 punkter per tum – ger<br />

skarpa bilder, tydlig text och<br />

realistiska effekter som skuggningar<br />

och 3D-effekter.<br />

Mattorna <strong>till</strong>verkas med baksida<br />

av nitrilgummi och med<br />

förstärkta kanter. Denna konstruktion<br />

ger god hållbarhet<br />

och motståndskraft mot skador<br />

under tvättprocessen. Nitrilbaksidan<br />

bidrar också <strong>till</strong> låg<br />

totalvikt och underlättar därför<br />

hantering på plats och vid tvätt.<br />

■<br />

halkskydd, vit transparent och<br />

vit täckande. Oljorna har en<br />

torktid på 8 –12 timmar och<br />

säljs i burkar om 2,5 respektive<br />

10 liter där en liter räcker <strong>till</strong> 24<br />

kvadratmeter vid en applicering.<br />

■<br />

24 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


NYTT GOLVKONCEPT<br />

FRÅN SÖDRA<br />

Som en del i en omfattande<br />

satsning på sitt inredningssortiment<br />

lanserar nu Södra ett nytt<br />

trägolvskoncept som innehåller<br />

både massiv- och lamellparkettgolv.<br />

Träslagen ek, furu och ask<br />

kommer att finnas i en ljus,<br />

natur färgad nyans och ek och<br />

furu även i en mörk. <strong>Golv</strong>en<br />

harmonierar med varandra<br />

i färgtoner och gör det möjligt<br />

att få enhetliga nyanser och<br />

utseenden även om man blandar<br />

ytor med parkett- och<br />

massiv golv i en byggnad.<br />

– Det nya konceptet binder<br />

ihop vårt produktsortiment,<br />

säger Håkan Svensson, affärs-<br />

områdeschef för Södra Wood.<br />

Detta är också en del av en<br />

större satsning på att skapa ett<br />

enhetligt utseende på hela vårt<br />

inredningssortiment under<br />

2016. <strong>Golv</strong>en <strong>till</strong>verkas <strong>till</strong> stor<br />

del av råvara från våra medlemmars<br />

certifierade skogar och<br />

produceras i våra egna fabriker<br />

med höga miljökrav. Vi har kontroll<br />

på hela vår produktionskedja<br />

från planta <strong>till</strong> färdigt golv<br />

och kan därmed garantera en<br />

omfattande miljöhänsyn i alla<br />

led.<br />

Produkterna som ingår i det<br />

nya golvkonceptet börjar <strong>till</strong>verkas<br />

efter årsskiftet. ■<br />

ÅTTA MÖNSTER<br />

TAPETHISTORIA<br />

NOTERAT<br />

Sandberg lanserar nu Tradition,<br />

en tapetkollektion de själva<br />

beskriver som en kulturhistorisk<br />

svensk tapetberättelse från<br />

1700-talets gustavianska stil<br />

och rokoko <strong>till</strong> 1920-talets klassicism.<br />

− Tradition innefattar åtta<br />

underbara tapetmönster för dig<br />

som njuter av tidlösa, tradi tionella<br />

formspråk, säger Sandbergs<br />

designer Hanna Wendelbo-<br />

Hansson. Här finns bland annat<br />

Rosenholm, ett barockmönster<br />

med svulstiga pioner, och Stola<br />

(bilden) med anor från 1700-<br />

talet redo att överbrygga tre<br />

århundraden.<br />

Totalt rymmer kollektionen<br />

åtta mönster från olika epoker.<br />

Bland tapeterna finns en mängd<br />

blommor i olika storlek och<br />

sammansättning på både ljus<br />

och mörk botten. Kollektionen<br />

går huvudsakligen i lugna färger<br />

som blått, beige, vitt och grått<br />

men här och var finns även<br />

inslag av <strong>till</strong> exempel rött eller<br />

en brun botten. ■<br />

ANNONS<br />

Miljösmarta golv<br />

för offentliga miljöer<br />

Interface<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Nordic Flooring Wood<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT<br />

SPACKEL-, FOG- OCH LIM-<br />

NYHETER<br />

Bostik lanserar nu fem spackel-, fog- och limnyheter framtagna för att förenkla<br />

och förbättra hantverkares arbete.<br />

Snabbtorkande fallspackel<br />

Den första nyheten i ordningen<br />

är Bostik 1055 Fiber Maxi, ett<br />

snabbtorkande fallspackel för<br />

inomhusbruk som inte efterflyter.<br />

Spacklet går att använda<br />

på betong eller golvspånskiva<br />

och är lämpligt för spackling av<br />

fall på 4 - 50 millimeter, normal<br />

golvavjämning vid nyproduktion<br />

eller renovering av exempelvis<br />

badrum. Det går att använda<br />

<strong>till</strong>sammans med golvvärme<br />

och har tack vare den lilla<br />

vatten mängd som används<br />

vid blandning en väldigt liten<br />

fuktpåverkan på <strong>till</strong> exempel<br />

golvspånskivor. Ytan är beträdbar<br />

efter en <strong>till</strong> tre timmar,<br />

plattor går att sätta efter tre<br />

och tätskikt efter sex.<br />

Ljuddämpande fogmassa<br />

Den andra nyheten är Bostik<br />

Akryl Power Flex, en akrylfogmassa<br />

med ljuddämpning. Fogmassan<br />

kommer i två färger,<br />

vit och äggskal, den ska förhindra<br />

ljud, drag och värmeförluster,<br />

inte missfärga omgivande<br />

ytor och ha en bra<br />

rörelseupptagningsförmåga.<br />

Snabbtorkande fogskum<br />

Den tredje nyheten är ett luktfritt<br />

fogskum i tre varianter<br />

– Bostik Foam All Season,<br />

Bostik Foam Allround och<br />

Bostik Foam Flex. Skummen<br />

är självtorkande, M1-klassificerade<br />

och har en kortare torktid<br />

än dagens sortiment. Foam Allround<br />

ska ha en bra fyllförmåga,<br />

kraftig direkt expansion och låg<br />

eftersvällning. Foam Flex ska<br />

klara en fogrörelse på ±20 procent<br />

och Foam All Season finns<br />

med kombiventil för applicering<br />

antingen handhållet eller med<br />

pistol och går att använda i<br />

temperaturer på ner <strong>till</strong> -10°C.<br />

Kraftfullt lim<br />

Den fjärde produkten är Bostik<br />

Power Bond, ett vattenbaserat<br />

monteringslim med kort torktid.<br />

Limmet fäster snabbt, blir<br />

yttorrt på 5 –10 minuter och har<br />

en hög slutstyrka som uppnås<br />

inom 24 timmar. Det fäster på<br />

både jämna och ojämna ytor<br />

och eventuella rester tvättas<br />

bort med vatten.<br />

NY APP SKA<br />

FÖRENKLA<br />

JOBBET<br />

Ardex har tagit fram en app för<br />

att förenkla mängdberäkningar,<br />

beställningsunderlag, faktureringsunderlag<br />

och uppföljning.<br />

Appen hjälper användaren att<br />

med bara ett par klick välja produkt,<br />

göra en åtgångsberäkning<br />

och samla informationen i en<br />

materiallista för respektive<br />

projekt. Materiallistan går sedan<br />

att använda som beställningsunderlag<br />

<strong>till</strong> Ardex återförsäljare,<br />

som faktureringsunderlag eller<br />

som underlag för en efterkalkyl.<br />

Appen beräknar material åtgången<br />

utifrån antal kvadratmeter<br />

och lagtjocklek och översätter<br />

sedan den totala mängden<br />

<strong>till</strong> antal säckar eller förpackningar.<br />

Det gör att det blir<br />

enklare att se <strong>till</strong> kostnad per<br />

kvadratmeter istället för kiloeller<br />

säckpris.<br />

Användaren har även via<br />

appen <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> all teknisk<br />

doku mentation per produkt som<br />

<strong>till</strong> exempel säkerhetsdatablad,<br />

byggvaru- och prestandadeklarationer.<br />

I appen finns även en<br />

QR-scanner, ett digitalt vattenpass<br />

samt kontaktuppgifter <strong>till</strong><br />

Ardex.<br />

Appen är gratis och finns för<br />

Android, Iphone och Ipad och<br />

man hittar den genom att söka<br />

på Ardex Nordic. ■<br />

"Bästa cementfogen"<br />

Den femte och sista nyheten<br />

är ett nytt sortiment kakel- och<br />

klinkerfog, enligt företaget<br />

deras bästa cementfog någonsin.<br />

Produkterna är bakterieresistenta,<br />

slitstarka och ger<br />

en högre hållfasthet än sina<br />

före gångare. Kombifogen,<br />

Bostik TGS Combi, kan användas<br />

<strong>till</strong> såväl golv som vägg,<br />

både ute och inne, och fungerar<br />

<strong>till</strong> många olika material som<br />

kakel, klinker, mosaik och natursten.<br />

■<br />

26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


MER RETROKÄNSLA<br />

Midbec har nu släppt ytterligare<br />

en Miss Print-kollektion, nämligen<br />

Miss Print 4. Likt tidigare<br />

kollektioner består även Miss<br />

Print 4 av retroinspirerade grafiska<br />

mönster där lite större<br />

växter som fingerborgsblommorna<br />

på bilden samsas med<br />

en hel del småmönstrat. Kollektionen<br />

går i lugna färger som<br />

blått, ljusgrått, vitt, senapsgult,<br />

lite rött och mintgrönt. Sammanlagt<br />

rymmer Miss Print 4<br />

sex mönster i olika färgställningar<br />

där samtliga tapeter <strong>till</strong>verkas<br />

i non woven. ■<br />

GULD ÄR BÄST<br />

NOTERAT<br />

Med sin nya Pall-X 98 Guld<br />

har Pallmann tagit fram en tvåkomponents<br />

trägolvslack för de<br />

mest krävande ytorna i byggnaden.<br />

Den nya premiumprodukten<br />

är en utveckling av<br />

den tidigare Pall-X 98. Jämfört<br />

med denna har Pallmann kunnat<br />

förbättra lacken på de viktiga<br />

områdena utjämning, lätt applicering<br />

och snabb härdning.<br />

Därför har man vågat att lägga<br />

<strong>till</strong> ordet ”Guld” <strong>till</strong> produktnamnet.<br />

Pall-X 98 Guld har en VOChalt<br />

under fem procent och är<br />

därför emissionsklassad enligt<br />

Emicode ODE EG 1R Plus.<br />

Tack vare produktens motståndskraft<br />

mot extremt hög<br />

grad av kemisk förslitning och<br />

nötning passar den för tung<br />

använd ning i industri, handel,<br />

skolor med mera. ■<br />

ANNONS<br />

LUGNA RUM med<br />

högteknologiskt ljuddämpning<br />

Steg & trumljudsdämpande underlagsmaterial<br />

för Parkett, Laminat, Linoleum,<br />

Pvc, Gummigolv, Klickvinyl etc. Nu även<br />

på lager av godkänd parkettfoam.<br />

Ring oss för konsultation och vägledning<br />

EVENTS AV GOLVINTRESSE<br />

DOMOTEX<br />

16 – 19 januari 2016<br />

Hannover<br />

STOCKHOLM<br />

FURNITURE FAIR<br />

Stockholmsmässan<br />

9 – 13 februari 2016<br />

DOMOTEX ASIA/<br />

CHINAFLOOR<br />

Shanghai New International<br />

Expo Center<br />

22 – 24 mars 2016<br />

NORDBYGG<br />

Stockholmsmässan<br />

5 – 8 april 2016<br />

DOMOTEX TURKEY<br />

23 – 26 maj 2016<br />

Gaziantep<br />

Magnus Ahl<br />

magnus@decibex.se<br />

0738-17 72 77<br />

Johan Nyberg<br />

johan@decibex.se<br />

070-553 10 58<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


NOTERAT<br />

SKATTENYHETER INFÖR 2016<br />

I slutet av september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2016.<br />

Vi har listat de viktigaste förslagen som kan komma att beröra <strong>Golv</strong>branschens<br />

medlemmar nedan, samt några planerade åtgärder och ett ställningstagande<br />

från Skatteverket.<br />

Socialavgifter för unga<br />

och äldre<br />

Socialavgifterna för ungdomar<br />

har under <strong>2015</strong> varierat både<br />

vad gäller procentsatser och<br />

åldersgränser. Riksdagen<br />

beslutade i våras att nedsättningen<br />

av socialavgifter för<br />

ungdomar skulle slopas helt<br />

1 juli 2016. Nu föreslår regeringen<br />

att slopandet ska träda<br />

ikraft redan 1 juni 2016.<br />

För anställda som vid årets<br />

ingång är 65 år eller äldre gäller<br />

speciella regler. För personer<br />

som är födda 1937 och tidigare<br />

betalas nu inga avgifter alls.<br />

För personer födda 1938 och<br />

senare ska arbetsgivaren enbart<br />

betala ålderspensionsavgift<br />

med 10,21 procent.<br />

Även för näringsidkare som<br />

aktivt bedriver näringsverksamhet<br />

gäller samma regler. För<br />

dessa finns även en regel som<br />

innebär att endast ålderspensionsavgift<br />

betalas om man tar<br />

ut hel allmän pension under hela<br />

året, även om man inte har fyllt<br />

65 år vid årets ingång.<br />

Regeringen föreslår nu att<br />

särskild löneskatt införs på<br />

ersätt ningar för arbete <strong>till</strong> personer<br />

som vid årets ingång har<br />

fyllt 65 år. Detta oavsett om<br />

man är född 1937 och tidigare,<br />

eller 1938 och senare. Särskild<br />

löneskatt införs även på inkomst<br />

av aktiv näringsverksamhet för<br />

personer som vid årets ingång<br />

har fyllt 65 år eller som tagit ut<br />

hel allmän pension under hela<br />

året.<br />

Den särskilda löneskatten<br />

föreslås bli 6,15 procent (i förra<br />

årets budgetproposition föreslogs<br />

5,6 procent).<br />

EU-anpassning<br />

av investeraravdraget<br />

Investeraravdraget anpassas <strong>till</strong><br />

EU-rätten, så att avdrag i fortsättningen<br />

endast får göras av<br />

oberoende förvärvare. Investerar<br />

avdraget innebär att om<br />

man som privatperson förvärvar<br />

andelar i ett företag av mindre<br />

storlek i samband med företagets<br />

bildande eller vid en nyemission,<br />

kan man under vissa<br />

förutsättningar få göra avdrag<br />

för hälften av betalningen för<br />

andelarna i inkomstslaget<br />

kapital. Ändringen som nu införs<br />

innebär att investeraravdrag<br />

från och med 1 januari 2016<br />

endast får göras av oberoende<br />

förvärvare. Man kommer därför<br />

inte att kunna göra investeraravdrag<br />

för <strong>till</strong>skott i befintliga<br />

bolag nästa år, utan endast<br />

i nya.<br />

Justeringar av ROT<br />

och RUT<br />

Regeringen föreslår sänkt tak<br />

för RUT-avdrag för personer<br />

under 65 år vid årets ingång.<br />

Vidare ska matlagning och<br />

avan cerat städarbete såsom<br />

poolrengöring inomhus inte<br />

längre omfattas av RUTavdraget.<br />

Matlagning tas bort<br />

ur RUT-avdraget med motiveringen<br />

att det kommit att omfatta<br />

avancerad matlagning<br />

utförd av kockar. Vidare sänks<br />

subventionsgraden för ROTavdraget<br />

från 50 <strong>till</strong> 30 procent.<br />

Uppräkning av gränsen<br />

för statlig inkomstskatt<br />

Den nedre skiktgränsen för<br />

när statlig inkomstskatt utgår,<br />

räknas inte upp för 2016. Skatteintäkterna<br />

beräknas därmed öka<br />

med 1,67 miljarder kronor. Skiktgränsen<br />

är den nivå när man<br />

börjar betala statlig inkomstskatt<br />

med 20 procent. För <strong>2015</strong><br />

var tröskeln 430200 kronor,<br />

vilket motsvarar en månadslön<br />

på 35850 kronor, och den<br />

brukar höjas varje år. Eftersom<br />

regeringen har beslutat att den<br />

inte ska höjas 2016 kommer<br />

fler att betala statlig inkomstskatt,<br />

med beräknade löneökningar.<br />

Höjd energiskatt<br />

på drivmedel<br />

Energiskatten höjs på bensin,<br />

dieselbränsle och vissa biodrivmedel.<br />

För bensin höjs den med<br />

48 öre per liter och för dieselbränsle<br />

med 53 öre, exklu sive<br />

moms. Jord- och skogsbruket<br />

föreslås få en treårig nedsätt-<br />

28 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


BLANDARVÄGG<br />

UTAN HÅL I VÄGGEN<br />

NOTERAT<br />

ning av koldioxid skatten med<br />

27 öre per liter utöver kompensation<br />

för de föreslagna skattehöjningarna<br />

på diesel. Den nuvarande<br />

årliga omräkningen av<br />

energi- och koldioxidskattesatserna<br />

för bensin och dieselbränsle<br />

föreslås förutom KPIutvecklingen<br />

också beakta<br />

utvecklingen av BNP genom en<br />

schablonuppräkning med två<br />

procentenheter.<br />

Slopad avdragsrätt för<br />

privat pensionssparande<br />

Slopad avdragsrätt för privat<br />

pensionssparande har tidigare<br />

antagits av riksdagen och börjar<br />

gälla från 2016.<br />

Planerade åtgärder<br />

och framtida utredningar<br />

Regeringen anser att reglerna<br />

för beskattning av utdelning<br />

och kapitalvinst på kvalificerade<br />

andelar i fåmansföretag, de så<br />

kallade 3:12-reglerna, bör ses<br />

över. Det ligger i linje med riksdagens<br />

tidigare bedömning att<br />

regelverket behöver justeringar.<br />

Det är därför sannolikt att en<br />

ordentlig översyn om 3:12-<br />

reglerna kommer den närmaste<br />

tiden.<br />

Företagsskattekommittén<br />

har haft uppdraget att se över<br />

beskattningen av bolag. Där har<br />

bland annat ingått att göra villkoren<br />

mer neutrala vid finansiering<br />

med eget kapital och med<br />

lån. I uppdraget har vidare ingått<br />

att ta fram förslag som breddar<br />

bolagsskatten för att bland<br />

annat kunna sänka bolagsskatte<br />

satsen. Slutbetänkandet<br />

har överlämnats och regeringen<br />

avvaktar nu svar på remissen.<br />

Skatteverkets ställningstagande<br />

om tjänsteställe<br />

Frågan hur tjänstestället ska<br />

fastställas när anställda har<br />

skiftande arbetsplatser, exempelvis<br />

inom byggbranschen,<br />

har betydelse för gränsdragning<br />

mellan tjänsteresor och<br />

privata resor.<br />

• Huvudregeln är att tjänstestället<br />

är där huvuddelen av<br />

arbetet utförs och den regeln<br />

kan <strong>till</strong>ämpas oavsett bransch.<br />

Exempelvis är fasta inrättningar<br />

såsom butik, fabrik,<br />

verkstad, kontor eller sjukhus<br />

presumtion för att arbetet<br />

utförs där. Även bodar för<br />

omklädning, hygien och matraster<br />

är inrättningar som<br />

presumerar arbetsplatsen.<br />

För anställda inom bygg- och<br />

anläggningsbranschen blir<br />

huvudregeln främst <strong>till</strong>ämplig<br />

för tidsbegränsat anställda.<br />

För anställda på bemanningsföretag,<br />

mestadels hos ett<br />

enda kundföretag, är tjänstestället<br />

kundföretagets arbetsplats.<br />

• Alternativregeln gäller när<br />

material hämtas eller lämnas<br />

på en plats med viss frekvens.<br />

Om man inte omfattas<br />

av huvudregeln ska arbetsgivarens<br />

lokaler ändå anses<br />

vara tjänstestället om anställda<br />

besöker arbetsgivarens<br />

lokaler i genomsnitt mer än<br />

en gång i veckan för exempelvis<br />

hämtning eller lämning<br />

av material. Även en bygghandel<br />

kan anses vara tjänstestället<br />

om arbetsgivaren har<br />

organiserat arbetet så att fler<br />

funktioner knyts <strong>till</strong> bygghandelns<br />

lokaler, exempelvis<br />

möten, arbetsledning,<br />

fordons logistik med mera.<br />

• Undantagsregeln gäller<br />

när varken huvudregeln eller<br />

alternativ regeln är <strong>till</strong>ämpliga<br />

och då är bostaden att anse<br />

som tjänsteställe. Det kan<br />

exempelvis gälla vissa <strong>till</strong>svidareanställda<br />

i bemanningsföretag<br />

som utför arbeten på<br />

olika platser eller anställda<br />

som arbetar under liknande<br />

förhållanden i andra branscher.<br />

Tillfälligt ändrade förhållanden<br />

såsom uppsagda avtal, väderförhållanden,<br />

ändrad orderingång<br />

med mera påverkar<br />

normalt inte den anställdes<br />

tjänsteställe. Bedömningen bör<br />

normalt göras på två års sikt<br />

om oklarhet föreligger.<br />

Peter Iwarsson<br />

Ernst & Young,<br />

Skatteavdelningen<br />

En separat blandarvägg framför<br />

våtrumsväggen skapar dels<br />

osynligt förvaringsutrymme för<br />

alla duschprylar och dels möjlighet<br />

att montera blandare utan<br />

att ta hål i den ursprungliga<br />

väggen. Den fristående väggen,<br />

ARC 32 Front från INR, kan kläs<br />

i valfritt kakel och monteras<br />

helt borrfritt.<br />

– Den ger rummet karaktär<br />

och utrymme för kreativitet,<br />

säger Lars-Bo Hagård, ansvarig<br />

för INRs blandarsortiment.<br />

Många badrum är belamrade<br />

med lösa attiraljer som finns<br />

överallt i badrummet. Utan ordning<br />

och reda. För att ge ett<br />

alter nativ <strong>till</strong> att borra upp en<br />

hörnhylla eller stå ut med svårstädade<br />

trådhyllor på duschväggen<br />

presenterar INR en<br />

fristående vägg med smart<br />

förvaring dold bakom väggen.<br />

Där finns hyllor med gott om<br />

plats för allt man behöver, som<br />

tvål, rakhyvel och schampo på<br />

lagom avstånd.<br />

Blandarväggen har en inbyggd<br />

blandare där bara en<br />

stor taksil och själva vreden<br />

syns fram<strong>till</strong>. Väggen kläs i<br />

valfritt kakel och är en snygg,<br />

annor lunda vägg som ger badrummet<br />

ett lyft.<br />

– Front blandarvägg passar<br />

både nya och befintliga badrum,<br />

säger Lars-Bo Hagård.<br />

Väggen ger rummet karaktär<br />

och utrymme för kreativitet,<br />

eftersom man kan klä den<br />

som man vill, <strong>till</strong> exempel med<br />

samma kakel som resten av<br />

badrummet för en inbyggd look<br />

eller varför inte med en avvikande<br />

mönstrad platta för att ge<br />

rummet en fondvägg?<br />

Installationen av blandarväggen<br />

är okomplicerad då<br />

den är helt borrfri – tätskiktet<br />

behöver alltså inte brytas.<br />

I paketet medföljer ett limningskit,<br />

för trygg montering.<br />

Väggens totalhöjd är 2 192 –<br />

2 212 millimeter och totalbredden<br />

är 490 – 540 millimeter<br />

alternativt 590 – 640. Monteringsytan<br />

för plattsättning har<br />

höjden 2 176 millimeter, och<br />

bredden 488 – 538 millimeter,<br />

alternativt 588 – 638.<br />

Väggen levereras i vit eller<br />

svart mattlackad galvaniserad<br />

plåt som sedan kläs med önskat<br />

kakel. ■<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 29


2472 7_G T715Om.in d 1<br />

245272_G T615Om.in d 1<br />

OM GOLV, VÄGGA<br />

NOTERAT<br />

FÖR GARAGE, KÄLLARE<br />

OCH TVÄTTSTUGA<br />

I ett garage uppstår det lätt<br />

märken på golvet från däcken<br />

på bilar, motorcyklar eller cyklar.<br />

Men nya skyddande Sikafloor<br />

Garage förbättrar inte bara<br />

utseendet på golvet, utan gör<br />

golvet mer lättstädat så att<br />

fläckar och däckmärken lätt kan<br />

städas bort.<br />

Sikafloor Garage är lämpligt<br />

i tvättstugor, källare, korridorer,<br />

växthus och skjul eller verktygsrum.<br />

Den starka beläggningen<br />

klarar av koncentrerade laster<br />

såsom maskinfötter eller hyllben<br />

och även föroreningar av<br />

fordonsolja eller kemiska produkter.<br />

Den kan appliceras på<br />

betong, cement, de flesta golvbeläggningar,<br />

sandade ytor och<br />

epoxi.<br />

Med en enkel applicering<br />

kan man förbättra sitt befintliga<br />

golv. Produkten är luktfri och<br />

snabbhärdande, vilket gör den<br />

<strong>till</strong> en idealisk skyddsbeläggning<br />

för inomhusbruk. Den är<br />

lätt att applicera – man behöver<br />

bara en mixer för att blanda och<br />

en medelhög roller för att applicera<br />

Sikafloor Garage.<br />

Sikafloor Garage uppfyller<br />

alla hälso- och miljöregler för<br />

europeiska standarder så som<br />

Emissionsklass M1 och EC 1<br />

Plus för bästa inomhusmiljö.<br />

■<br />

FÖRBÄTTRAR RÖREN<br />

Thermotech levererar sedan<br />

tidigare syrediffussionstäta<br />

femskiktsrör <strong>till</strong> sina golvvärmeanläggningar.<br />

Nu förbättras<br />

golvvärmerören ytterligare<br />

genom att skiktet med syrediffusionsspärren<br />

flyttas närmare<br />

rörets insida.<br />

Materialet och den höga<br />

kvaliteten är oförändrad. Röret<br />

har fortfarande samma beståndsdelar<br />

och uppfyller kraven<br />

på temperaturbeständighet<br />

och tryckhållfasthet. Det förbättrade<br />

röret har en djupare<br />

blå nyans.<br />

Förändringen ger enligt <strong>till</strong>verkaren<br />

flera fördelar vid installation:<br />

• Röret blir ännu mer flexibelt.<br />

Syrediffusionsskiktet är det<br />

styvaste skiktet och genom<br />

att minska skiktets diameter<br />

ökas rörets flexibilitet.<br />

• Syrediffusionsskiktet kommer<br />

nu att ligga under ett<br />

betydligt tjockare skydd,<br />

vilket kraftigt minskar risken<br />

för mekanisk skada.<br />

• Röret blir ännu bättre anpassat<br />

för användning av pushkopplingar.<br />

Vanligtvis håller<br />

push-kopplingar röret på utsidan<br />

och ett tunt yttersta<br />

skikt kan skadas på ett vanligt<br />

rör. ■<br />

ANNONS<br />

PRENUMERERA!<br />

En årsprenumeration på<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kostar bara<br />

380:- (exkl moms) och då<br />

får du åtta välmatade och<br />

intressanta nummer av<br />

tidningen.<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

och beställ idag!<br />

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 44 | PRIS SEK 60 | NR 7 <strong>2015</strong><br />

LÄS OM ALLA<br />

INTRESSANTA PROJEKT!<br />

Vi söker en toppsäljare/försäljningschef/vd<br />

för ett bolag inom spackel och limbranschen.<br />

Jobbet innebär att etablera en agentur i Skandinavien för en av Europas<br />

ledande <strong>till</strong>verkare. Du skall vara en driven person med mycket erfarenhet<br />

av försäljning i dessa segment. Du arbetar förmodligen som säljare inom<br />

branschen idag och vill utveckla dig med mer ansvar och utmaningar.<br />

Kontakta Krister Cervin, Floor Solutions AB<br />

0703-28 66 36 eller kc@draft.se<br />

TYSTNADEN BREDER UT SIG<br />

– ÖVERSIKT ÖVER AKUSTIKGOLV<br />

OCH AKUSTIKUNDERLÄGG<br />

GBR-STANDARD<br />

VINNER MARK<br />

DET ÄR PLAST<br />

I NÄSTAN<br />

ALLA GOLV!<br />

Hållbarhetssatsning ska<br />

dra besökare <strong>till</strong> Bornholm<br />

Ny och bra arbetsmiljö i Kungälvs Stadshus<br />

Det började med minibarer<br />

Årets Bygge: Rådhuskvarteret i Kristianstad<br />

Tjusigt på WTC i Malmö ...<br />

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR GAR OCH TAK ÅRGÅNG 44 | PRIS SEK 60 |<br />

NR 6 <strong>2015</strong><br />

6/15<br />

VÄLINGE INVESTERAR<br />

MER I PULVERTEKNOLOGI<br />

Välinge Innovation har beslutat<br />

att öka kapaciteten för utveckling<br />

och produktion av sina<br />

pulver baserade golvprodukter.<br />

Den nya investeringen innebär<br />

en ökning av forsknings- och<br />

utvecklingsavdelningen med<br />

4 000 kvadratmeter samt en ny<br />

produktionslinje.<br />

Välinge Innovations pulvertekniker<br />

Nadura och Woodura<br />

kombinerar hög effekt och slitstyrka<br />

med nya designmöjligheter.<br />

Nadura produceras<br />

genom att träpulver och bindemedel<br />

förenas under högt tryck.<br />

Woodura är en äkta träyta som<br />

under värme och högt tryck förenas<br />

med ett skikt av träpulver.<br />

Pulverblandningen fyller upp de<br />

naturliga öppningarna i träet och<br />

förstärker därmed träet och förbättrar<br />

dess utseende. Samtidigt<br />

ökar också motståndsförmågan<br />

mot intryck.<br />

Efterfrågan på dessa golvtyper<br />

ökar och Välinge har därför<br />

beslutat att öka sin produktions-<br />

och utvecklingskapacitet<br />

inom detta område. Den nya<br />

produktionslinjen beräknas vara<br />

klar under första kvartalet 2017.<br />

– Vi vill hjälpa våra nuvarande<br />

och potentiella kunder att införa<br />

dessa spännande produkter<br />

på sina marknader innan de<br />

själva kan ta över produktionen,<br />

säger Niclas Håkansson, vd för<br />

Välinge Innovation.<br />

Produktionen är alltså enbart<br />

avsedd för Välinges licenstagare<br />

och för att hjälpa dem i startfasen<br />

för en ny produkt.<br />

Förutom den nya produktionskapaciteten<br />

planerar Välinge<br />

Innovations moderbolag VFT att<br />

bygga en ny anläggning på 8 000<br />

kvadratmeter. Den kommer att<br />

användas som lager för bolagets<br />

online-försäljning bjoorn.com<br />

och för produktion av specialgolv.<br />

De nya investeringarna<br />

beräknas ge 50 nya arbets<strong>till</strong>fällen<br />

inom lager, produktion,<br />

utveckling och försäljning.<br />

Thomas Åkerblad<br />

30 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2015</strong>


GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Box 4604<br />

116 91 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Gunnar Sennström<br />

Carina Vässblad<br />

JURIDIK: Joanna Nordström<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Arnoldsson<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Sofia Karlsson<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Hans-Olav Friberg<br />

Tarkett AB<br />

Tel: 0771- 25 19 00<br />

PRESENTERADE TRENDER<br />

FÖR ARKITEKTER<br />

Keramik med trämönster är oerhört populärt i södra Europa. Senaste trenden är dessutom att det ska se ut som<br />

ett mönsterlagt trägolv i fiskben eller liknande. Foto: Kakelspecialisten.<br />

Nu har höstens nyheter från<br />

keramik mässan Cersaie i<br />

Bologna börjat nå upp <strong>till</strong> oss i<br />

norr också – i november bjöd<br />

Kakelspecialisten in <strong>till</strong> arkitektlunch<br />

där man presenterade nyheter<br />

från årets mässa. Vid årets<br />

Cersaie fanns Sverige med som<br />

nytt utställarland i mässkatalogen!<br />

Fast firman Spark Vision<br />

som syntes där <strong>till</strong>verkar inte<br />

keramiska produkter utan gör<br />

digitala presentationer och liknande.<br />

Och det behövs ju också.<br />

Produkterna måste kunna<br />

presenteras rätt för att kunna<br />

säljas på ett bra sätt.<br />

– Det var väldigt mycket retro<br />

på mässan i år, säger Gunilla<br />

Eriksson, Kakelspecialisten.<br />

Både när det gäller färger och<br />

mönster, som <strong>till</strong> exempel<br />

1970-tal med avokadogrönt och<br />

orange. Terrazzo är också ett<br />

populärt utseende. Något som<br />

kanske vi uppe i Norden är lite<br />

trötta på med alla våra gamla<br />

trapphus i terrazzo. Och givetvis<br />

trä – i år dessutom visat i olika<br />

typer av mönsterläggningar<br />

som <strong>till</strong> exempel fiskben.<br />

Inställningen <strong>till</strong> trä är annorlunda<br />

än i Sverige. I Italien<br />

känns det bra att få in ”trä” i <strong>till</strong><br />

exempel ett badrum på det här<br />

sättet.<br />

– Romber är ett intressant<br />

format som blir allt vanligare,<br />

säger Gunilla. Formaten blir<br />

genom gående större och större<br />

och det blir allt svårare för oss<br />

att få tag i småformat som passar<br />

våra våtrum med fall mot<br />

brunn. Marmor och olika stenmaterial<br />

är också vanliga som<br />

utseenden. Eller <strong>till</strong> och med<br />

rostigt stål under namnet Cast<br />

Iron.<br />

Thomas Åkerblad<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920-23 07 65<br />

Ordf Torbjörn Karlsson<br />

Bydalens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 060-12 22 22<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

Romber har blivit en populär form på keramiska plattor. Foto: Kakelspecialisten.<br />

NY PÅ KASTHALL<br />

Robert Johnsson är ny nordisk<br />

försäljningschef på Kasthall.<br />

Han har en bakgrund på Lammhults<br />

Möbel och Next Level<br />

Design.<br />

NY MEDLEM<br />

I GOLVBRANSCHEN,<br />

GFF:<br />

Stockholm <strong>Golv</strong> &<br />

Plattsättning AB,<br />

Vendelsö<br />

Kontaktperson: Patric Hansén<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Box 4604, 116 91 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3092<br />

Sara Salomonsson 08-702 3099<br />

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


VI HAR PRODUKTER<br />

OCH SYSTEM<br />

SOM BIDRAR<br />

TILL EN TRYGG<br />

INOMHUSMILJÖ<br />

Ska du jämna av, limma, foga eller ytbehandla<br />

golv så bör miljön stå i fokus. Mapeis produkter<br />

är utvecklade med hänsyn <strong>till</strong> miljön. Mapei utvecklar<br />

bl.a. golvsystem och har en vision för<br />

noll emissioner i inomhusmiljön.<br />

Foto Tommy Normann, tommy.no<br />

Byt textilplattor enkelt vid behov<br />

Med fixeringslimmet Ultrabond Eco Fix blir framtida byte av textilplattor<br />

enkelt och kan utföras upprepade gånger. Låga emissioner!<br />

För användning inomhus vid fixering av:<br />

• Textila golvplattor<br />

• Gångmattor i trappor<br />

• PVC-plattor<br />

PLUS


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Box 4604<br />

116 91 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)<br />

Vår bästa<br />

cementfog<br />

någonsin.<br />

UPPTÄCK SKILLNADEN<br />

Bostik har utvecklat ett nytt sortiment kakel- och klinkerfogar som är både tekniskt optimerat och mer användarvänligt.<br />

De nya fogarna är bakterieresistenta, slitstarka och ger generellt högre hållfasthet än tidigare produkter. TGS Combi kan<br />

användas både <strong>till</strong> golv, vägg, inne, ute och fungerar perfekt <strong>till</strong> kakel, klinker, mosaik och natursten. TGS Floor och TGS Wall<br />

är traditionella golv- och väggfogar med <strong>till</strong>spetsade egenskaper. Sammantaget ger detta snabbare och smidigare fogning<br />

för hantverkaren. Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!