26.01.2019 Views

Golv till Tak #1-2014

Tidningen har tema Fukt. Vi tar upp hur man kan hantera fukt på olika sätt – välja material som tål fukt, undvika fukt, släppa ut fukt, stoppa fukt och så vidare. Dessutom finns som alltid i årets första nummer ett stort reportage från Domotex-mässan. Nu är det tid för nylanseringar och mässor. Årets Domotex som hölls 11-14 januari i Hannover bjöd som alltid på en rad nyheter. Många av dessa nyheter premiärvisas sedan i Sverige i samband med Möbelmässan som pågår i Stockholm 4-8 februari. Om Möbelmässan, och vad som visades där, kommer vi förstås att rapportera i nästa nummer av Golv till Tak. Som alltid är mässan årets samlingsplats för arkitekter från hela landet men den har även de senaste åren attraherat en ökande andel internationella besökare. I det här numret av Golv till Tak finns också ett antal intressanta artiklar om fukt. Bland annat om tillsatser och föroreningar i betong som kan ställa till problem när det gäller både golvläggning och golvens fortsatta liv.

Tidningen har tema Fukt. Vi tar upp hur man kan hantera fukt på olika sätt – välja material som tål fukt, undvika fukt, släppa ut fukt, stoppa fukt och så vidare. Dessutom finns som alltid i årets första nummer ett stort reportage från Domotex-mässan.

Nu är det tid för nylanseringar och mässor. Årets Domotex som hölls 11-14 januari i Hannover bjöd som alltid på en rad nyheter. Många av dessa nyheter premiärvisas sedan i Sverige i samband med Möbelmässan som pågår i Stockholm 4-8 februari.

Om Möbelmässan, och vad som visades där, kommer vi förstås att rapportera i nästa nummer av Golv till Tak. Som alltid är mässan årets samlingsplats för arkitekter från hela landet men den har även de senaste åren attraherat en ökande andel internationella besökare.

I det här numret av Golv till Tak finns också ett antal intressanta artiklar om fukt. Bland annat om tillsatser och föroreningar i betong som kan ställa till problem när det gäller både golvläggning och golvens fortsatta liv.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 43 | PRIS SEK 60 | NR 1 <strong>2014</strong><br />

VARIFRÅN KOMMER DENNA AMMONIAK?<br />

När trägolv blir missfärgade<br />

BETONG ÄR ALLTID BETONG?<br />

Tillsatser kan förändra egenskaperna helt<br />

DOMOTEX <strong>2014</strong> – FOKUS PÅ TRÄ IGEN<br />

Stort mässreportage<br />

1 | <strong>2014</strong><br />

TEMA:<br />

FUKT


För dig som vill slippa lägga<br />

samma golv två gånger<br />

| Kunskap är en bra garanti. Nya CascoProff GP likaså |<br />

Kunskap om hållbara konstruktioner är en bra försäkring<br />

mot samtal man absolut inte vill ha. Rätt materialval likaså.<br />

Båda leder <strong>till</strong> högre kvalitet och färre backjobb. För en<br />

nöjd kund ringer sällan för att klaga. Snarare tvärt om. Just<br />

därför har vi nu tagit fram nyheten CascoProff GP. För att<br />

du ska kunna göra ett bra jobb ännu bättre, och enklare.<br />

Med nya CascoProff GP har nämligen valet av rätt golvlim<br />

blivit mycket enkelt. Det är det bästa golvlim vi någonsin<br />

<strong>till</strong>verkat och det kan användas både på golv och vägg,<br />

liksom för plastmattor, linoleum, våtrumsmatta och<br />

viss textil. Faktum är att du för de allra flesta jobb inte<br />

behöver något annat lim än nya CascoProff GP.<br />

I decennier har vi forskat, utvecklat och <strong>till</strong>verkat produkter<br />

för dig som bygger för framtiden. Vår kunskap om<br />

olika golvlim, avjämningsmassor och spackel är välkänd.<br />

Liksom vårt breda produktsortiment. Båda delar vi gärna<br />

med oss av. Framför allt om du vill slippa lägga samma<br />

golv mer än en gång.<br />

www.casco.se<br />

www.schonox.se


INNEHÅLL | 1 | <strong>2014</strong><br />

3 GOLV OCH FUKT – EN HATKÄRLEK I HUSET<br />

7 VARIFRÅN KOMMER DENNA AMMONIAK?<br />

8 BETONG ÄR ALLTID BETONG?<br />

11 DOMOTEX <strong>2014</strong> – FOKUS PÅ TRÄ IGEN<br />

20 FRÅN GOLV TILL TAK!<br />

23 NOTERAT<br />

28 GOLVBRANSCHEN OCH -FÖRETAGEN<br />

32 BENNY<br />

3 11<br />

MÄSSTIDER<br />

Nu är det tid för nyhetslanseringar<br />

och mässor. Årets Domotex som hölls<br />

11 – 14 januari i Hannover bjöd<br />

som alltid på en rad nyheter. Om<br />

dem kan ni läsa på sid 11 i den här<br />

tidningen. Många av dessa nyheter<br />

premiärvisas sedan i Sverige i samband<br />

med Möbelmässan som pågår<br />

i Stockholm när den här tidningen<br />

når sina läsare.<br />

Om Möbelmässan, och vad som<br />

visades där, kommer vi förstås att<br />

rapportera i nästa nummer av <strong>Golv</strong><br />

<strong>till</strong> <strong>Tak</strong>. Som alltid väntas mässan<br />

bli årets samlingsplats för arki tekter<br />

från hela landet men den har även<br />

de senaste åren attraherat en ökande<br />

andel internationella besökare.<br />

I det här numret av <strong>Golv</strong> <strong>till</strong><br />

<strong>Tak</strong> finns också ett antal intressanta<br />

artiklar att läsa om fukt. Bland<br />

annat om <strong>till</strong>satser och föroreningar<br />

(sid 7 och sid 8) i betong som kan<br />

ställa <strong>till</strong> problem när det gäller både<br />

golvläggning och golvens fortsatta liv.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

20<br />

OMSLAGSBILD: Från Domotex<br />

HEMSIDA: GOLVTILLTAK.NU<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: ELISABETH SEDIG<br />

REDAKTION: GOLV TILL TAK, BOX 12 250, 102 26 STHLM. TEL: 070-772 2682. E-POST: REDAKTION@GTT.SE<br />

ANNONSER: INFORMA, INDUSTRIGATAN 4 B, 112 46 STHLM. TEL: 08-34 03 05. E-POST: GTT@INFORMA.SE<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR FÖRLAGS AB, BOX 4604, 116 91 STHLM. TEL: 08-702 30 90. E-POST: INFO@GTT.SE<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– EXKL MOMS LÖSNUMMER: 48:– EXKL MOMS<br />

TRYCK: INEKO AB, STOCKHOLM<br />

FÖR INNEHÅLL OCH ÅSIKTER I SIGNERADE ARTIKLAR SVARAR FÖRFATTAREN. DE BEHÖVER ALLTSÅ INTE GE UTTRYCK FÖR UPPFATTNINGAR SOM DELAS AV<br />

REDAKTIONEN ELLER GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION.<br />

FÖRLAG: GBR FÖRLAGS AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

MEDLEM I SVERIGES TIDSKRIFTER UPPLAGAN TS-KONTROLLERAD ISSN 0345-3979


2 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


GOLV och FUKT<br />

– en hatkärlek i huset<br />

Vatten som finns på oönskad plats i huset kallar vi fukt och fukten kan<br />

ställa <strong>till</strong> med en hel del problem. Magnus Rönnmark redogör här för de<br />

olika strategier som finns för att undvika sådana problem.<br />

Det råder en intressant relation mellan<br />

golvkonstruktioner och fukt.<br />

Fukten är ständigt boven i dramat.<br />

<strong>Golv</strong>et är ibland hjälten, ibland ett<br />

offer.<br />

FUKT ÄR VATTEN<br />

PÅ OÖNSKAD PLATS<br />

Vi behöver vatten som komponent i<br />

betong och spackel. Annars kan vi<br />

inte bygga hus rationellt. När huset<br />

är klart är vattnet inte längre önskvärt<br />

och kallas då restfukt. Trädgården<br />

runt huset ska frodas och växterna<br />

behöver vatten. När vattnet<br />

letar sig in kapillärt i bottenplattor<br />

och källarväggar kallas det <strong>till</strong>skjutande<br />

fukt.<br />

Själva vill vi duscha och bada,<br />

diska och tvätta. Om vattnet som vi<br />

använder inte hittar vägen <strong>till</strong> avloppet<br />

får vi problem. Om det istället<br />

migrerar in i väggar genom hål<br />

och dåliga tätskikt ger vattnet fuktproblem.<br />

Fukt kan få trägolv att svälla.<br />

Brist på fukt kan få dem att spricka.<br />

För alla golvmaterial finns det strategier<br />

för hur golvet ska umgås med<br />

fukt i olika form. De vanliga strategierna<br />

är:<br />

• Tåla fukt<br />

• Undvika fukt<br />

• Släppa ut fukt<br />

• Stoppa fukt<br />

TÅLA FUKT<br />

I badrum, duschar, toaletter och<br />

tvättstugor ska golvet kunna bli vått<br />

och vara vått länge. <strong>Golv</strong>materialet<br />

måste tåla vatten och fukt i sådan<br />

miljö. Keramik, sten och plast klarar<br />

kraven. Ytskikt av dessa material tar<br />

inte skada vid långvarig blöta.<br />

Däremot kan bakomliggande<br />

› BILDEN OVAN:<br />

EN VANLIG METOD<br />

när man inte vill vänta<br />

på att betongen ska<br />

torka ut <strong>till</strong>räckligt är<br />

att lägga fuktspärrande<br />

medel som<br />

blockerar fukten och<br />

skyddar golv och lim<br />

från fukt, alkali och<br />

emissioner. På bilden<br />

används Florosil för<br />

det ändamålet.<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 3


Det betyder att linoleum släpper<br />

igenom fukt ungefär 20 gånger<br />

snabb are än plastgolv och även än<br />

gummigolv. Det är också förklaringen<br />

<strong>till</strong> att linoleum inte möglar<br />

när det läggs på betong med 90<br />

procent RF. Genom att den släpper<br />

ut fukten blir linoleum så torr att det<br />

inte blir någon mögelpåväxt.<br />

STOPPA FUKT<br />

När vi befinner oss i bad-, duschoch<br />

andra våtrum har vi fukten<br />

inom hus. Vi har valt golv som tål<br />

vatten. Resten av huset gör kanske<br />

inte det. Därför måste vi ha en fuktspärr<br />

på minst 1 miljon s/m. Det<br />

klarar ett 1,5 millimeters våtrumsgolv<br />

och en en millimeters våtrumsvägg<br />

av plast.<br />

Under fogarna i keramik som<br />

inte är täta måste vi däremot ha<br />

byggt en spärr som klarar kraven.<br />

Annars vandrar fukten ut i väggar<br />

och bjälklag med stora skador som<br />

följd. Det finns flera system av skivor,<br />

folier och vätskeformiga system<br />

för detta ändamål.<br />

OM FUKTEN<br />

INTE KAN UNDVIKAS<br />

Ibland är förhållandena sådana att<br />

fukt tränger på i oönskad utsträckning<br />

från underlaget. Ibland har<br />

man inte tid att vänta <strong>till</strong>s underlaget<br />

torkat <strong>till</strong> acceptabel nivå. Det<br />

finns metoder att hantera även sådant.<br />

Ett sätt är att lägga fuktspärrande<br />

medel som blockerar fukt.<br />

Silan, som spärrar betongens porer,<br />

kan lösa problemen så att man kan<br />

limma på ett underlag med förhöjd<br />

fukthalt utan att limmet skadas av<br />

alkalitet.<br />

Ett annat sätt är att bygga ett<br />

ven tilerat golv med Platonmattor.<br />

Med en sådan lösning ventilerar man<br />

aktivt ut fukt ur huset och avlägsnar<br />

dessutom radon.<br />

Ett tredje sätt är att löslägga<br />

golvet. Genom att man inte limmar<br />

mot fuktigt underlag kan man acceptera<br />

betydligt högre fuktnivåer i<br />

under golvet. Förutsättningen är att<br />

lokalernas utformning och trafiken i<br />

rummet <strong>till</strong>åter löst liggande golvbeläggning.<br />

■<br />

› EN PLATONMATTA<br />

ventilerar bort oönskad<br />

fukt. På bilden läggs<br />

lamellparkett ovanpå<br />

den lågbygg ande<br />

Platon mattan Platon<br />

Stop Original. Är det<br />

fråga om mycket <strong>till</strong>skjutande<br />

fukt kan<br />

man kombinera en<br />

Platonmatta med<br />

meka nisk ventilation.<br />

kon struktioner skadas om vattnet<br />

tränger igenom. Sten och keramik<br />

har otäta skarvar och måste därför<br />

läggas på fukttäta spärrskikt som<br />

skyddar underlaget. Plastgolven däremot<br />

är täta och behöver ingen extra<br />

ångspärr i undergolvet.<br />

UNDVIKA FUKT<br />

Bättre fly än illa fäkta. Trägolv,<br />

lami natgolv och linoleumgolv passar<br />

inte i våt miljö. Det porösa trämaterial<br />

som finns i dessa golv suger<br />

åt sig vatten, sväller och blir en grogrund<br />

för mögel.<br />

Detta gäller våt miljö. I vanlig<br />

inomhusatmosfär med en hälsosam<br />

luftfuktighet på 30 – 60 procent relativ<br />

fuktighet (RF) trivs dessa golv bra<br />

och kan också bidra <strong>till</strong> en sund<br />

atmosfär.<br />

När de här fuktkänsliga golvmaterialen<br />

tar skada i annan miljö<br />

än i våtrum, finns det anledning att<br />

kontrollera om husets fuktförhållanden<br />

är i ordning. Dränering, ventilation,<br />

rörsystem och avlopp kan behöva<br />

översyn.<br />

SLÄPPA UT FUKT<br />

Instängd fukt kan ge problem. Ett<br />

klassiskt problem inom golvtekniken<br />

är instängd restfukt i betong. Fuktig<br />

betong kan bryta ner golvlim. Följden<br />

blir inte bara att limningen<br />

fungerar dåligt utan också obehaglig<br />

lukt av nedbrytningsprodukter.<br />

Det är därför vi kontrollerar rela tiv<br />

fuktighet i underlaget och kräver max<br />

85 procent RF för plastgolv och max<br />

90 procent RF för lino leum. Skillnaden<br />

i krav beror på att plastgolven<br />

är täta medan lino leum kan släppa<br />

igenom vattenånga och på så vis ge<br />

en torr miljö där lim kan fungera.<br />

Att det är stor skillnad märks<br />

i produkternas ånggenomgångstal.<br />

Van liga plastgolv har ett högt tal,<br />

oftast 2 – 3 miljoner s/m. Linoleum<br />

ligger så lågt som kring 150000 s/m.<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 5


6 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


AMMONIAK MISSFÄRGAR EKPARKETT<br />

VARIFRÅN kommer<br />

denna AMMONIAK?<br />

Idag finns inget kasein i fl ytspackel som kan bilda ammoniak och<br />

därmed missfärga parkettgolv. Ändå händer det att ekparkett missfärgas<br />

av just ammoniak. Varifrån kommer då denna ammoniak?<br />

Magnus Rönnmark letar efter misstänkta källor.<br />

Det händer lyckligtvis inte ofta, men<br />

det är mycket störande när det händer.<br />

Snygg ekparkett kan få svartbruna<br />

missfärgningar som löper från<br />

ändträ ibland flera centimeter in i<br />

ekstavarna. Oftast visar de sig längs<br />

en vägg, men missfärgningar kan<br />

ibland också finnas mitt ute på golvet.<br />

Förklaringen är att ekstav arna<br />

blivit utsatta för små mängder<br />

ammo niak, som kommit upp från<br />

undergolvet.<br />

DET ÄR JUST EKPARKETT<br />

SOM PÅVERKAS<br />

Just ek och i viss mån körsbär innehåller<br />

garvsyra, <strong>till</strong> skillnad från <strong>till</strong><br />

exempel bok, ask eller lönn. När<br />

garvsyra kommer i kontakt med ammoniak<br />

reagerar den och bildar ett<br />

mörkt färgämne. Effekten har någon<br />

gång använts för att medvetet mörkfärga<br />

ek under kontrollerade former.<br />

När ekparkett missfärgas på plats är<br />

det däremot ingen skönhetsupplevelse<br />

och det leder genast <strong>till</strong> klagomål<br />

från golv ets ägare.<br />

FRÅN TILLSATSER I CEMENT?<br />

Om vi går <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> 1980-talet<br />

före kom problem med ammoniakbildning<br />

på flera håll i Sverige. Då<br />

använde man kasein som flythjälpmedel<br />

i avjämningsmassa. Det fungerade<br />

bra men vid förhöjd fuktighet i<br />

spackel skiktet bildade kaseinet ammoniak.<br />

Parkett- och korkgolv blev<br />

miss färgade, vilket gav extra laddning<br />

åt debatten kring fukt i undergolv.<br />

Fuktproblemen, missfärgningarna<br />

och förekomsten av kasein och<br />

ammoniak ledde <strong>till</strong> en upphetsad<br />

dispyt om att <strong>till</strong>satser <strong>till</strong> betong<br />

och spackel skulle kunna kopplas<br />

<strong>till</strong> hälsoproblem.<br />

– Numera används inte kasein eller<br />

andra aminer som <strong>till</strong>sats varken <strong>till</strong><br />

betong eller spackel förklarar Anders<br />

Hansson på Weber, en betyd ande<br />

leverantör i sammanhanget.<br />

Men det har ändå bildats ammoniak.<br />

För att ammoniak ska bildas<br />

krävs högt pH, basisk miljö och fukt.<br />

Och det krävs kvävehaltiga ämnen.<br />

Varifrån kommer då kvävet?<br />

FRÅN FÖRORENINGAR?<br />

Till en billig basvara som betong använder<br />

man naturligtvis material<br />

med ett lågt literpris. Bland annat<br />

har slagg från stålindustrin och flygaska<br />

från koleldning i Danmark<br />

kom mit <strong>till</strong> användning.<br />

Slagg har man övergivit eftersom<br />

före komsten av svavelför eningar<br />

kan ge illaluktande emis sioner. Flygaska<br />

kan vara en bra <strong>till</strong>sats, men<br />

man har misstänkt att askan ibland<br />

› BILDEN OVAN:<br />

TRESTAVS EKPARKETT<br />

lagd på betongplatta<br />

med foam och 0,2<br />

millimeter PE-folie<br />

emellan. Hela vägen<br />

längs socklarna har<br />

det efter fyra år blivit<br />

mörkfärgat och missfärgningen<br />

fortsätter<br />

att öka i omfattning.<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

› FOTO:<br />

Thomas Granbom<br />

› FORTSÄTTNING<br />

PÅ SID 22<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 7


"Entreprenören kanske ändrar på blandningen<br />

utan att tala om det för konstruktören.<br />

Då förändras ju tork tiderna utan att<br />

det kanske meddelas vidare i kedjan."<br />

BETONG är alltid BETONG?<br />

Betong är något vi betraktar som hållbart och solitt. Något som är som<br />

det alltid har varit och som uppför sig som det alltid har gjort. I grunden<br />

består det av bergmaterial (ballast), cement och vatten. Men idag innehåller<br />

betong dessutom en hel cocktail av <strong>till</strong>satsämnen som påverkar<br />

betongytan.<br />

› BILDEN OVAN:<br />

CEMENT går i bulkvagnar<br />

eller säckar<br />

<strong>till</strong> färdig-betongstationerna<br />

som gör<br />

betongen klar för<br />

leverans.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› FORTSÄTTNING<br />

PÅ SID 10<br />

Häromveckan gick en betonggjutning<br />

fel i Londons tunnelbana. Betongen<br />

skulle användas för att gjuta<br />

fundament <strong>till</strong> en rulltrappa, men<br />

någonting blev fel och betongen rann<br />

istället in i ett viktigt kontrollrum.<br />

En 30 centimeter tjock, extra betongplatta<br />

i rummet skulle ha orsakat<br />

stora problem för de aktuella linjerna<br />

och förstört viktig och dyrbar utrustning.<br />

Nu lyckades dock driftteknikerna<br />

på platsen rädda situationen<br />

genom att rusa in på närmaste livsmedelsaffär<br />

och köpa socker. Socker<br />

i betongen gör att härdningen går<br />

långsammare och den effekten är väl<br />

känd. På det sättet lyckades de skyffla<br />

ut betongsörjan innan den hade härdat<br />

och de kunde därmed rädda<br />

situationen.<br />

SNABBA LÖSNINGAR<br />

KAN GE NYA PROBLEM<br />

Betong påverkas av många ämnen<br />

och ibland modifieras den plats på<br />

grund av ett plötsligt uppdykande<br />

problem. Som <strong>till</strong> exempel vid byggandet<br />

av Turning Torso i Malmö.<br />

Där upptäckte man under bygget att<br />

den använda betongen inte var<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 9


› FORTSÄTTNING<br />

FRÅN SID 8:<br />

BETONG ÄR ALLTID<br />

BETONG?<br />

pump bar längre än <strong>till</strong> ett visst antal<br />

våningars höjd. I en sådan situation<br />

gäller det att få det hela att fungera,<br />

och då måste man <strong>till</strong>gripa snabba<br />

lösningar som kanske inte är speciellt<br />

väl utprovade. Lösningar som<br />

ger olika typer av betong med annan<br />

uttorkningshastighet och andra egenskaper<br />

än vad golvläggaren normalt<br />

är van vid.<br />

BRISTANDE<br />

KOMMUNIKATION?<br />

Magnus Naesman, tekniker på CBI,<br />

Cement- och Betonginstitutet, tycker<br />

inte att det är några speciella problem<br />

med betong nu för tiden.<br />

– Tillsatsmedlen är kända och<br />

beräkningsbara men det som kan inträffa<br />

är att det brister i kommunikationen<br />

mellan konstruktören och<br />

entre prenören, säger Magnus. Entreprenören<br />

kanske bestämmer sig<br />

under resans gång för att han vill ha<br />

en mer högvärdig betong, det vill<br />

säga mer cement i blandningen, och<br />

ändrar på det utan att tala om det för<br />

konstruktören. Då förändras ju torktiderna<br />

utan att det kanske meddelas<br />

vidare i kedjan.<br />

Men Magnus medger att CBI<br />

då och då får åka ut och undersöka<br />

byggen där man fått problem med<br />

betonggjutningen eller undersöka<br />

de färdiga bjälklagen för att utröna<br />

vem som ”gjort fel”. Så, helt enkelt<br />

är det inte, det här med betonggjutning.<br />

BÄTTRE OCH SÄMRE BETONG<br />

– Betong är knepigt, säger Olle Lind,<br />

Olle Lind <strong>Golv</strong>. Mycket kan hända.<br />

Vi har ju haft exempel på när man<br />

använde billig flygaska som ballast i<br />

betong. Flygaskan visade sig senare<br />

kunna missfärga parkett (se artikel<br />

om detta på sid 7). Något som vi som<br />

golventreprenörer förstås inte hade<br />

en aning om.<br />

Uttorkningen blir också olika<br />

beroende av betongtyp där bättre<br />

betong – alltså mer högvärdig och<br />

dyrare betong – torkar långsammare.<br />

Ibland kan det ställa <strong>till</strong> rejält med<br />

besvär.<br />

– På Nya Karolinska har de hög<br />

betongkvalitet i sina plattor. Det<br />

med för att vi kan börja lägga mattor<br />

först nu <strong>till</strong> våren och då ligger vi tio<br />

månader efter i tidplanen, säger Olle<br />

med ett irriterat tonfall. Det är inget<br />

kul att ha ett stort minus i produktionsplanen<br />

redan från början. Dessutom<br />

förstör det ju också vår egna,<br />

interna planering.<br />

FRÅGA DEM SOM VET<br />

– Det gäller att liera sig med experter<br />

som kan sån’t här, säger Göran Carlsson,<br />

vd på Olle Lind <strong>Golv</strong>. Begär jag<br />

fram grundliga specifikationer så<br />

måste jag ju kunna läsa och förstå<br />

dem också. Jag är bra på att skära i<br />

mattor och lägga dit dem men resten,<br />

bakom, måste vi få hjälp med. Och<br />

då gäller det att ha goda kontakter<br />

med sina leverantörer så att de kan<br />

hjälpa en och tala om ifall det finns<br />

några problem med underlaget.<br />

Något som gör att deras lim kanske<br />

inte fungerar som det ska. Eller att<br />

läggningsförutsättningarna blir annorlunda.<br />

På stora projekt är det<br />

viktigt att ha den kontrollen bakåt.<br />

■<br />

› CEMENT är en bulkvara<br />

som <strong>till</strong>verkas<br />

över hela världen.<br />

Överallt där det finns<br />

<strong>till</strong>gång på kalk.<br />

NORSKT FUKTPROJEKT<br />

I Norge finns ett växande missnöje<br />

med hur trägolv fungerar. Planhet,<br />

springor mellan plank, sprickor i<br />

faner och lossnad faner är fenomen<br />

som uppstår. Orsaker är bland annat<br />

golvvärme, luftåtervinning och en<br />

generellt högre inomhustemperatur.<br />

Samtidigt ritar dagens arkitekter in<br />

stora öppna ytor, stora fönsterpartier<br />

och andra detaljer som gör det<br />

svårare för ett trägolv att fungera felfritt.<br />

Energiåtervinning bidrar också<br />

<strong>till</strong> problematiken.<br />

Ovanpå detta upplevde Norge<br />

den gångna vintern en av de längsta<br />

och torraste vintrarna på många år<br />

vilket bidrog <strong>till</strong> ett ökat antal<br />

klimat relaterade reklamationer. Den<br />

lägsta uppmätta RF-nivån var nere<br />

kring sju procent vid normal rumstemperatur.<br />

Parkettindustrin förespråkar<br />

en nivå på 30 – 60 procent.<br />

Dessutom påverkar det mycket<br />

torra inomhusklimatet hälsan hos de<br />

boende med astma och andra reaktioner<br />

orsakade av den torra luften.<br />

Hela situationen är mycket<br />

kom plex och för att försöka skapa<br />

klarhet har en grupp parket<strong>till</strong>verkare,<br />

några stora entreprenörer samt<br />

Norsk Treteknisk Institut startat ett<br />

gemensamt arbete för att skapa ett<br />

neutralt och branschgemensamt<br />

doku ment som ska informera återförsäljare<br />

och konsumenter om fukt<br />

och beskriva och förklara på vilket<br />

sätt trägolv påverkas under ett år.<br />

Samt slutligen ge tips om hur man<br />

enkelt kan påverka sin boendesituation<br />

och förhindra att parketten skadas<br />

eller förstörs. ■<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


DOMOTEX <strong>2014</strong><br />

– fokus på trä igen<br />

Plankor, plankor och mera plankor – nu även med textil på toppen.<br />

Klickfogade textilgolv och trenden med breda plankor var kanske det<br />

mest intressanta på Domotex i nordiska ögon.<br />

Så har åter en upplaga av världens<br />

största golvmässa passerat. Sedan<br />

1989 äger den årligen rum i tyska<br />

Hannover och som vanligt i början,<br />

eller mitten, av januari. I år satsade<br />

Domotex-mässan stort på produktgruppen<br />

trä, så tre av de tolv mässhallarna<br />

var fyllda med trä- och<br />

laminat golv samt <strong>till</strong>behör. Det uppskattade<br />

evenemanget Wood Flooring<br />

Summit – som förra gången ägde<br />

rum på Domotex 2012 – med konferenser<br />

och seminarier för parkettoch<br />

laminatgolvsbranschen och specialutställningar<br />

upprepades i år.<br />

Som vanligt var det många besökare<br />

och många utställare. Besökarantalet<br />

blev 45 000 och är därmed i<br />

paritet med förra årets siffror.<br />

HAR SAMMANSTÄLLT<br />

NYHETERNA<br />

Efter fyra dagars intensivt travande<br />

på mässgolven har <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> gjort<br />

en sammanställning av viktiga produktnyheter<br />

och intressanta leverantörer<br />

– sett med svenska glasögon –<br />

uppdelade efter <strong>till</strong>verkare eller<br />

leve rantör och i bokstavsordning.<br />

Har vi missat något som är viktigt<br />

för den svenska marknaden, så tveka<br />

inte att ta kontakt och berätta för<br />

redak tionen – och för läsarna – vad<br />

det är som borde varit med i uppräkningen.<br />

Vi försöker – men ser ändå<br />

inte allt!<br />

› BILDEN OVAN: TRÄ<br />

var även i år i fokus på<br />

Domotex. Ofta räckte<br />

inte golven <strong>till</strong> för att<br />

få plats med allt trä.<br />

Foto från Deutsche<br />

Messe.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› FOTO:<br />

Thomas Åkerblad där<br />

ej annat anges<br />

› FORTSÄTTNING<br />

PÅ SID 12<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 11


SÄG JA TILL JOBBET!<br />

DU LÖSER DET MED ARDEX.<br />

› SMÅLÄNDSKA BERGO<br />

lanserade sin nya<br />

platta Eco Unique<br />

på mässan. En platta<br />

gjord helt och hållet<br />

av återanvänd PP<br />

i sex olika fär ger.<br />

ARDEX ÄR MYCKET MER ÄN<br />

GOLVSPACKEL!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

› KAJ TÖNSBERG,<br />

Berry Alloc, demonstrerar<br />

klickfogade<br />

designgolv.<br />

ANNONS<br />

www.ardex.se<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


BERGO<br />

Svenska Bergo presenterade på mässsan<br />

sina nya Eco Unique-plattor som<br />

är gjorda av 100 procent återvunnen<br />

PP-komposit och finns i sex färger.<br />

LVT. Även här med nya breda plankmönster.<br />

Dessutom visades parkettgolv<br />

med HDF-stomme.<br />

FORBO<br />

Här fanns en kollektion designgolv<br />

under namnet Novilon att beskåda.<br />

Plattorna och stripsen fanns i två<br />

versioner. Dels som Novilon Design<br />

för att limmas ner och dels som<br />

Novilon Design Click för klickfogning.<br />

På mässan visades en ny stor<br />

kollektionsmapp framtagen för den<br />

tyska marknaden. Om den kommer<br />

att se likadan ut i Sverige är dock<br />

osäkert.<br />

› OVAN: DET NYA<br />

design golvet Forbo<br />

Novilon exponerades<br />

stort i Forbos monter.<br />

Det finns både för<br />

limning och klickfogning.<br />

BERRY ALLOC<br />

Lars Månsson och Kaj Tönsberg bevakade<br />

de svenska besökarna i Berry-<br />

Allocs monter. Nyheter de kunde visa<br />

var laminatplankor och klickbar<br />

GOLVABIA<br />

I lightwoodsortimentet av fanergolv<br />

kunde Roger Davidsson, <strong>Golv</strong>abia,<br />

visa nya träslag och färger. Maxwood<br />

– med hårdare UV-lack än normalt<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 13


› CHRISTER PERSSON,<br />

vd för Kährs Group,<br />

beredd att ta sig an<br />

konkurrensen på<br />

Domotex.<br />

och med en ljudreducerande baksida<br />

kallad Catwalk – hade fått ett<br />

längre format och finns nu som helplank.<br />

Maxwear – med en PUR-behandlad<br />

PVC på toppen av en HDFboard<br />

– finns nu i sju varianter. Tillkommit<br />

har Maxwood Stone med en<br />

yta av pressat träpulver i Välinges<br />

Nadura-teknik. Maxwood Stone produceras<br />

också av Välinge för <strong>Golv</strong>abia.<br />

KÄHRS/KARELIA/UPOFLOOR<br />

Den stora Kährs-montern på mässan<br />

var inte enbart för Kährs utan för<br />

hela Kährs-gruppen. Vilken även<br />

innefattar Karelia och Upofloor.<br />

Efter sammanslagningen av<br />

Kährs och Karelia häromåret har nu<br />

det mesta av trägolvs<strong>till</strong>verkningen<br />

flyttats över <strong>till</strong> Nybro. Kvar i Finland<br />

är bara <strong>till</strong> verkningen av de speciella<br />

randiga trägolven under namnet<br />

Saima. Plus naturligtvis Upofloors<br />

<strong>till</strong>verkning av plastgolv.<br />

– Vi är noga med att bibehålla<br />

skillnaderna mellan Kährs och Karelia,<br />

säger Christer Persson, vd för<br />

Kährs Group. Kunden ska veta om<br />

det är ett Kährs- eller ett Kareliagolv<br />

han köper.<br />

Christer berättar även att man<br />

tagit <strong>till</strong>baka <strong>till</strong>verkningen av vissa<br />

speciella produkter från Kina <strong>till</strong><br />

Nybro. En trend som märks på<br />

många håll och kanter. Närheten <strong>till</strong><br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


marknaden betyder ofta mer än ett<br />

billigt pris.<br />

Även hos Kährs var det breda<br />

plankor som gällde i år, där de främsta<br />

nyheterna var Capital Collection<br />

och Da Capo 2-Stav Collection.<br />

Capital Collection har ett lugnt<br />

mönster utan kvistar. De stora plankorna<br />

har måtten 2 100 x 187 x 15 respektive<br />

2 400 x 187 x 15 milli meter<br />

och <strong>till</strong>verkas helt och hållet i Sverige.<br />

De finns i tre trendiga färger: Paris<br />

(vit), Dublin (natur) och Berlin (grå).<br />

Da Capo 2-Stav Collection är<br />

gjord i gammal stil och med ett utseende<br />

som påminner och gamla vinfat.<br />

På plastsidan var nyheten att<br />

Upofloor nu ska lansera sitt PVCfria<br />

golv Life Line i en homogen kvalitet.<br />

Inga prover fanns emellertid i<br />

montern, där kunde man bara se en<br />

stor bildskärm som berättade att det<br />

var på gång.<br />

LOBA<br />

Ett välkänt tyskt märke för lack och<br />

olja som tidigare bara funnits på den<br />

svenska marknaden i liten eller begränsad<br />

omfattning. Nu startar<br />

Mikael Martinsson (tidigare på<br />

Nanosol och Arboritech) <strong>till</strong>sammans<br />

med Anders Carlsson (tidigare på<br />

Kährs) upp Loba Scandinavia för att<br />

sälja Lobas sortiment av lack, UVlack<br />

och olja. Mikael är försäljningsansvarig<br />

för Norden och huvudkon-<br />

› ÖVERST: ROGER<br />

DAVIDSSON (TILL<br />

VÄNSTER) OCH HENRIK<br />

ANDERSSON, båda<br />

från <strong>Golv</strong>abia, demonstrerar<br />

den nya längden<br />

på Maxwoodplankorna.<br />

› OVAN: NU ÄR SIKTET<br />

inställt på den svenska<br />

marknaden för tyska<br />

lack- och oljeleverantören<br />

Loba. Michael<br />

Fischer, vd för Loba<br />

GmbH (<strong>till</strong> vänster)<br />

och Mikael Martinsson,<br />

ansvarig för Loba<br />

Scandinavia.<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 15


› EN AV DE STORA<br />

nyheterna på mässsan<br />

var Paradors<br />

klickgolv Click Tex<br />

med textil ytbeläggning<br />

på HDF-board.<br />

Alla ville förstås<br />

fram och känna.<br />

toret finns i Göteborg. Som kom plement<br />

kommer man bland annat att<br />

lagerföra ett limsortiment från italienska<br />

NPT.<br />

PALLMAN<br />

Hos Pallmann i den gemensamma<br />

Uzin-Wolff-Pallmann-montern sattes<br />

fokus på Pall-X Zero-systemet. Enligt<br />

<strong>till</strong>verkaren är detta det enda helt<br />

lösningsmedelsfria lacksystemet avsett<br />

för hårt slitage.<br />

› MATS SAMUELSSON, Falck Design, fanns i två montrar på mässan. Dels i montern hos Objectfloor som är systerbolag<br />

<strong>till</strong> Falck Design och dels hos schweiziska Tisca – som på bilden. Falck Deisgn säljer deras textilgolv i Sverige sedan<br />

drygt ett år <strong>till</strong>baka.<br />

PARADOR<br />

Tyska Parador väckte uppmärksamhet<br />

med sina klickgolv med HDFkärna<br />

och textilyta på ovansidan.<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


Idén har funnits länge men först nu<br />

har man hittat en fungerande lösning.<br />

Textilbeläggningen <strong>till</strong>verkas av<br />

tyska Vorwerk.<br />

I sortimentet finns även ett brett<br />

program med trägolv, laminatgolv<br />

och vinylgolv på HDF-board. Parador<br />

satsar nu hårdare på den svenska<br />

marknaden och har anställt Daniel<br />

Ekholm, tidigare på Siljan, som <strong>till</strong>sammans<br />

med Björn Svensson ska<br />

erövra den svenska marknaden.<br />

POLYFLOR/FALCK DESIGN/<br />

OBJECTFLOOR<br />

I montern hos tyska Objectfl oor<br />

(systerföretag <strong>till</strong> Falck Design, båda<br />

ägs av brittiska Polyfl or) visade Mats<br />

Samuelsson den nya kollektionen<br />

designplattor, Expona Domestic och<br />

Expona Domestic Click. Plattorna<br />

innehåller enbart biologiska och<br />

ftalat fria mjukgörare och har en<br />

PUR-försegling på toppen.<br />

– Slitskiktet är hela 0,4 millimeter<br />

vilket gör att de kan användas<br />

även i offentlig miljö med lättare slitage<br />

som kontor eller liknande, säger<br />

Mats.<br />

TARKETT<br />

I Tarketts stora monter var utbudet<br />

av nyheter som vanligt digert med<br />

huvudinriktning främst på trä och<br />

laminat. Även här kunde man se en<br />

anpassning <strong>till</strong> trenden mot breda<br />

plankor i kollektionerna. På plastsidan<br />

finns en ny IQ Eminent med<br />

34 färger avsedd för den nordiska<br />

marknaden. Dessutom med flerfärgad<br />

svetstråd, vilket är en nyhet<br />

för Tarkett.<br />

På golvet i montern fanns inlagt<br />

en våd med helt ofärgad linoleum<br />

för att visa hur materialet ser ut i sitt<br />

ursprungs<strong>till</strong>stånd – vilket inte skiljer<br />

sig så mycket från de beige-gula<br />

färger som är populära hos oss.<br />

Även nya koncept för butiksinredningar<br />

med olika typer av provställ<br />

visades på mässan.<br />

› TARKETTS NYA<br />

iQ Eminentkollektion<br />

visas av (från vänster)<br />

Dag Duberg, Katharina<br />

Svensson och<br />

Per Sternegård, samtliga<br />

från Tarkett.<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 17


› NY BEHÄNDIG<br />

stripper från tyska<br />

Wolff. En finess<br />

med maskinen är att<br />

de båda maskinhalvorna<br />

kan vrida sig i<br />

för hållande <strong>till</strong> varandra<br />

vilket underlättar<br />

när golvet är ojämnt.<br />

Maskinen kan även<br />

styras via styrpulpet<br />

för att undvika skakningar.<br />

› JOHAN NYBERG (TILL VÄNSTER) OCH LARS MROZEK, båda från Wineo,<br />

vilar fötterna på nya färger och utföranden av PUR line.<br />

Sedan talade många på mässan om<br />

en ny klorfri plast från Tarkett –<br />

dock fanns ingen i Tarkettmontern!<br />

UZIN/WOLFF/<br />

ENGLUNDGRUPPEN<br />

En ny liten stripper med namnet<br />

Wolff Robo-Stripper kunde Stefan<br />

Englund visa upp i Uzin-gruppens<br />

monter. En läcker och väldesignad<br />

liten maskin på 250 kilo som kommer<br />

att dyka upp i sortimentet<br />

under våren, berättar Stefan. Knivarna<br />

är som standard monterade på<br />

350 millimeters bredd men går även<br />

att få på 450. Maskinen styrs via en<br />

styr pulpet vilket innebär att användaren<br />

inte utsätts för några skadliga<br />

vibrationer.<br />

VÄLINGE<br />

För några år sedan visade Välinge upp<br />

sin nya pulverteknologi där man<br />

ersatte laminatet på ovansidan med<br />

en yta av pressat träpulver. Flera<br />

bransch företag lanserade produkter<br />

baserade på denna teknologi. Sedan<br />

hände dock inte så mycket mer. Men<br />

nu verkar problemen och barnsjukdomarna<br />

vara övervunna och det<br />

finns nya produkter i den här tekniken,<br />

som kallas Nadura, både hos<br />

<strong>Golv</strong>abia och tyska Meisterwerke.<br />

De senare har dessutom <strong>till</strong>sammans<br />

med Välinge tagit teknologin<br />

ett steg längre och presenterade en<br />

ny produkttyp, kallad Lindura. Där<br />

förenas under tryck och värme ett<br />

tunt ytskikt av trä med träpulver och<br />

bildar en yta som är mycket slitstark<br />

och ger ett patinerat intryck.<br />

Annars var nyheterna hos Välinge<br />

nya klickfogar avsedda för möbelindustrin<br />

och för terrassplattor för<br />

utom husbruk på däck eller balkonger.<br />

WINEO<br />

Hos tyska Wineo (före detta Windmöller)<br />

fanns Lars Mrozek och Johan<br />

Nyberg som visade nya varianter av<br />

sitt välkända PUR linegolv, nu i form<br />

av plattor och stripes. ■<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


To protect and preserve…<br />

Kvalitet & Kompetens<br />

Silanex AB är marknadsledande sedan 1996 med sin erfarenhet och kompetens gällande fukt och emissionsproblem<br />

i kombination med olika golvbeläggningar. Vi har kompletta lösningar för att förhindra dessa<br />

typer av skador.<br />

Våra Florosil-system skyddar mot fukt, alkali och emissioner och har använts i både ROT-objekt och nyproduktion<br />

på mer än 700 000 m 2 .<br />

Florosil och Florosil TS är baserade på olika högkvalitativa lösningsmedelsfria silaner och kiselföreningar.<br />

<strong>Golv</strong>konstruktionen t.ex. vilket spackel och golvbeläggning man ska använda, avgör valet av produkt.<br />

Vi samarbetar med Evonik AG, ett av världens största kemiföretag samt med alla ledande leverantörer i<br />

golvbranschen. Auktoriserade entreprenörer garanterar högsta kvalitet vid utförandet.<br />

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.<br />

Dina problem–vår uppgift.<br />

Florosil ®<br />

Florosil ® TS<br />

Florosil ® TS Colour<br />

www.silanex.se<br />

08-449 73 57 | info@silanex.se<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 19


Från GOLV<br />

<strong>till</strong> TAK!<br />

› FOTOTAPETER<br />

i storformat var populärt<br />

att visa i montrarna<br />

på Heimtextil.<br />

Landskap och hisnande<br />

vyer <strong>till</strong>hörde<br />

favoriterna.<br />

› MOTSTÅENDE SIDA:<br />

REALISTISKA fototapeter<br />

med <strong>till</strong> exempel<br />

betongmönster<br />

eller storblommiga<br />

arrangemang? Bara<br />

att välja.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

På Heimtextil är det textil – och<br />

tapeter – i alla de former som gäller.<br />

Tidigare var Heimtextil även den<br />

stora golvmässan men det tog slut<br />

när man 1989 bröt ut golvdelen och<br />

skapade en egen mässa för golv –<br />

Domotex. Man ser släktskapet mellan<br />

mässorna även i namnet. Domus betyder<br />

hem på latin och -tex betyder<br />

förstås textil. Alltså ”Hemtextil” sagt<br />

på två olika sätt!<br />

FLER AKTÖRER<br />

VILL ÅT GOLVMARKNADEN<br />

Nu börjar mässledningen för Heimtextil<br />

känna ett visst sug efter mattor<br />

igen och har aviserat att man <strong>till</strong>sammans<br />

med den årliga trendutställningen<br />

nästa år även vill ha med<br />

textil golv i en gemensam mässhall.<br />

Siktet är då inställt på mer exklusiva<br />

textilgolv.<br />

Konkurrensen mellan mässorna<br />

ökar hela tiden. Den stora möbelmässan<br />

i Köln som går ungefär samtidigt<br />

som mässorna i Frankfurt och<br />

Hannover har sedan flera år lyckats<br />

locka <strong>till</strong> sig stora textilgolvs<strong>till</strong>verkare<br />

som <strong>till</strong> exempel Carpet Concept<br />

och Vorwerk. Samma utveckling har<br />

vi sett även med vår egen möbelmässa<br />

i februari. Den har utvecklats mer<br />

och mer <strong>till</strong> en interiörmässa där även<br />

golven har en naturlig plats. Förra<br />

året var det rekord med 35 golvutställare<br />

bland möblerna i Älvsjö.<br />

Även i år lär antalet bli ungefär lika<br />

stort.<br />

LUGNA YTOR<br />

OCH FOTOTAPETER<br />

I Frankfurt var det mycket beige och<br />

vitt bland textilierna. Vita sängkläder,<br />

sandfärgade tapeter. Rött och<br />

blått som accentfärger. Man såg även<br />

en trend att börja skala bort yvighet<br />

och ta in neutrala toner. Allt för att<br />

lugna sinnet och låta oss varva ner.<br />

Strukturer är också inne på både<br />

textil och tapeter. Ytan ska kännas<br />

och ibland låta ljuset brytas. Symmetriska<br />

orientaliska mönster är också<br />

populära.<br />

På tapetsidan kunde man notera<br />

tre stora trender. Digitaltryck breder<br />

ut sig alltmer och man kan få vilka<br />

bilder man vill upptryckta i olika<br />

kvaliteter och utföranden. Materialen<br />

man trycker på växlar förstås – ett<br />

roligt exempel var en mässgång där<br />

det på ena sidan visades tapeter som<br />

var gjorda ”inte bara av PVC” och på<br />

den andra sidan var de ”PVC-fria”.<br />

Fototapeter med svindlande<br />

utsikter och häftiga vyer syntes överallt<br />

i olika utföranden och även väggdekorationer<br />

tryckta på annat material,<br />

som <strong>till</strong> exempel på glas. Stora<br />

blommönster var flitigt förekommande.<br />

KLADDA PÅ!<br />

En speciell transparent färg för att<br />

måla över tapeter så att de kan fungera<br />

som whiteboardtavlor lanserades<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


Mässorna Heimtextil<br />

i Frankfurt och Domotex<br />

i Hannover ligger båda<br />

i början på januari och<br />

överlappar varandra med<br />

några dagar. Vilket innebär<br />

att man kan besöka<br />

båda på samma Tysklandsresa.<br />

I Frankfurt är det<br />

textil och tapeter som gäller<br />

och i Hannover golv. Det<br />

passar väl bra för en tidning<br />

med namnet ”<strong>Golv</strong><br />

<strong>till</strong> <strong>Tak</strong>”?<br />

ANNONS<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 21


› DANSKA LINIE DESIGN var en av de få golvutställarna på Heimtextil.<br />

Till nästa års mässa hoppas dock mässledningen på att de ska bli<br />

många fler.<br />

av irländska Smart Wall Paint. Känn<br />

ingen rädsla för att låta någon kladda<br />

på tapeten med färgpennor i fortsättningen<br />

– det är bara att torka bort<br />

färgen efteråt.<br />

SAMMA FÄRG<br />

PÅ GOLV OCH VÄGG<br />

Belgiska tapet<strong>till</strong>verkaren Arte hade<br />

med en speciell kollektion anslutit<br />

sig <strong>till</strong> den färgskala som den världsberömde<br />

arkitekten Le Corbusier tog<br />

fram en gång i tiden. Copyrighten<br />

<strong>till</strong> färgskalan förvaltas av en schweizisk<br />

stiftelse – Les Couleurs – som ger<br />

<strong>till</strong>stånd <strong>till</strong> att använda färgerna och<br />

Le Corbusier-namnet <strong>till</strong> vissa speciella<br />

samarbetspartners inom inredning<br />

och design. Man är även med<br />

och kontrollerar varje enskild kulör<br />

så att den stämmer med färgkartan.<br />

Samma färgskala och samma idé<br />

har också tyska Anker använt <strong>till</strong> sin<br />

textilgolvskollektion Perlon Rips LCS<br />

som Kasthall lanserade på den<br />

svenska marknaden förra året. Så<br />

nu kan man få golv och vägg färgavstämda<br />

mot varandra. Från två<br />

olika <strong>till</strong>verkare.<br />

INTE MÅNGA GOLV<br />

En av de få golvutställarna var danska<br />

Linie Design som också brukar återfinnas<br />

på svenska Möbelmässan. Enligt<br />

Jesper Christiansen är deras speciella<br />

matta med klippta filtbitar i<br />

ytan populär bland den tyska publiken.<br />

Man kände sig dock lite ensamma<br />

inom sin nisch – fast å andra<br />

sidan syns man ju då! ■<br />

› FORTSÄTTNING<br />

FRÅN SID 7<br />

"VARIFRÅN KOMMER<br />

DENNA AMMONIAK?"<br />

› SAMMA GOLV<br />

som på tidigare bild.<br />

Även vissa kortändsstavar<br />

mitt ute<br />

på golvet är mörkfärgade.<br />

blivit förorenad av kväveföreningar.<br />

Det låter inte orimligt eftersom det<br />

bildas kväveoxider vid kolförbränning.<br />

Om kväveföreningarna följer<br />

med askan och finns med i betongen,<br />

skulle de under olyckliga omständigheter<br />

kunna ge upphov <strong>till</strong> ammoniak<br />

som missfärgar parkett.<br />

FRÅN MALNING AV CEMENT?<br />

För att minska energiåtgången i<br />

fabriker där man krossar och finmaler<br />

cement används en <strong>till</strong>sats av<br />

speciella aminer från Akzo Nobel.<br />

Det återstår att visa om dessa aminer<br />

kan bilda ammoniak senare i användningskedjan.<br />

Det är heller inte<br />

klart i vilken omfattning och koncentration<br />

produkterna används.<br />

Kan ske skulle emellertid rester av<br />

sådana aminer själva kunna missfärga<br />

ek i parkett.<br />

Det finns anledning att återkomma<br />

<strong>till</strong> detta efter ett klargörande<br />

från Akzo Nobel och cementindustrin.<br />

Klar är dock att cement och<br />

därmed cementbaserade byggmaterial<br />

kan innehålla kväveföreningar,<br />

som man inte alltid talar öppet om.<br />

FRÅN DYNAMIT?<br />

Det är en laddad fråga. Råvarorna<br />

<strong>till</strong> betong finns i berg som sprängs<br />

med dynamit vid brytningen. Det<br />

verksamma ämnet i dynamit är<br />

nitro glycerin och även andra sprängämnen<br />

som trinitrotoluen (trotyl)<br />

och ammoniumnitrat är kväveföreningar.<br />

Om rest pro dukter från<br />

sprängning finns kvar i cement eller<br />

ballastmaterial skulle det kunna vara<br />

en källa <strong>till</strong> ammoniak.<br />

Det används alltmer krossat<br />

berg <strong>till</strong> betong. Naturgruset är en<br />

resurs som vi måste hushålla med.<br />

Därmed ökar risken för att sprängämnes<br />

rester blandas in i betong.<br />

VEMS ÄR ANSVARET?<br />

Om parketten missfärgas av ammoniak<br />

– vem är då skyldig?<br />

Parkett leverantören? Nej, kvaliteten<br />

på ekparkett spelar ingen roll i<br />

detta sam manhang.<br />

<strong>Golv</strong>entreprenören? Nej, om<br />

golvet är lagt enligt anvisningarna på<br />

<strong>till</strong>räckligt torrt underlag har han<br />

inget ansvar för gasbildning i undergolvet.<br />

Plastfolie kan inte skydda<br />

mot gaserna.<br />

Spackelläggaren? Nej, om han<br />

inte själv blandat i kväveföre ningar i<br />

spackelbruket.<br />

Leverantören av spackel och betong?<br />

Ja, om man kan visa att produkterna<br />

innehåller ammoniakbildande<br />

ämnen.<br />

Byggaren? Nej, om han inte<br />

blandat i kväveföreningar eller föroreningar<br />

i materialet.<br />

Brukaren? Nej, vanlig användning<br />

av golven ger inga problem.<br />

Blöt städning av parkettgolv med<br />

ammoniakhaltiga medel är ovanligt<br />

och rekommenderas knappast av<br />

parkettleverantören. Sådant skulle<br />

annars kunna ge just den här typen<br />

av missfärgning på ekparkett.<br />

Med det utredningsläge som<br />

finns när problemet har uppstått,<br />

blir det oftast byggaren som får ta<br />

ansvaret.<br />

HUR UNDVIKER MAN<br />

PROBLEM?<br />

Det är egentligen de vanliga reglerna<br />

som gäller:<br />

• Låt golvet vara <strong>till</strong>räckligt torrt före<br />

och efter golvläggning<br />

• Använd pålitliga produkter<br />

• Följ leverantörernas anvisningar<br />

för installation och användning.<br />

Frågan om missfärgande material i<br />

undergolvet lär behöva följas upp<br />

utifrån ytterligare information från<br />

cement- och betongindustrin. ■<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


OBEHANDLAD, BORSTAD EK PÅ MUSEET<br />

NOTERAT<br />

BIG Bjarke Ingels Group har <strong>till</strong>sammans med Junckers utvecklat en ny typ av golv <strong>till</strong> det<br />

nybyggda Maritime Museum i Helsingør. Kraven var ett rustikt och hållbart golv som skulle<br />

skapa ett mjukt möte mellan den gamla varvsdockan och de nya byggnaderna i glas och<br />

stål.<br />

Den kanske mest spännande<br />

lösningen i det nyöppnade<br />

Maritime Museum i Helsingør<br />

är att museet byggts in i den<br />

150 meter långa, gamla varvsdockan<br />

av betong. Utmaningen<br />

för arkitekterna BIG Bjarke<br />

Ingels Group var att skapa en<br />

arkitektonisk och estetisk koppling<br />

mellan den gamla dockan<br />

och det nya museet. Och här<br />

var valet av golv en viktig del av<br />

projektet.<br />

− Vi letade efter en rustik<br />

lösning som kunde matcha den<br />

gamla dockans råa och patinerade<br />

betong och samtidigt<br />

över brygga klyftan mellan betongen<br />

och det glas och stål<br />

som används i det inre, säger<br />

David Zahle, partner på BIG<br />

Bjarke Ingels Group.<br />

Arkitekterna hittade inte<br />

något lämpligt golv på marknaden<br />

och vände sig då <strong>till</strong><br />

Junckers som åtog sig att ta<br />

fram en lösning som uppfyllde<br />

deras önskemål.<br />

– Vi hade ett bra samarbete<br />

genom hela processen, säger<br />

David Zahle. Resultatet blev ett<br />

massivt, borstat och obehandlat<br />

ekgolv som ger en kontrasterande<br />

värme <strong>till</strong> det allmänna<br />

intrycket av museet. Det är ett<br />

vackert ljusspel i ytan, nästan<br />

ett levande uttryck. Det var<br />

också viktigt för oss att golvet<br />

är slitstarkt och tål tung trafik<br />

utan att behöva behandlas i tid<br />

och otid. ■<br />

Det 22 millimeters massiva ekgolvet skapar en mjuk övergång mellan den slitna varvsdockan och de nya utställningshallarna<br />

i glas och stål.<br />

ANNONS<br />

TRÄFFA OSS PÅ FASTIGHETSMÄSSAN ÖRESUND!<br />

<strong>Golv</strong>kedjan ställer ut på Fastighetsmässan Öresund, som arrangeras 5-6 februari på Malmömässan<br />

i Malmö. Det gör vi i samarbete med tre avtalsleverantörer; Konradssons Kakel, Forbo<br />

och ARDEX. Välkommen att besöka oss i vår monter, L:06, vi bjuder på kaffe och bullar! Besök<br />

golvkedjan.se för att hämta en gratis biljett.<br />

<strong>Golv</strong>kedjan består av ett 50-tal företag med över 1400 golvläggare och plattsättare. Vi finns på 70<br />

platser i landet, omsätter 2000 miljoner kronor och har över 20<br />

procent av den svenska marknaden. Vi representerar helt enkelt de<br />

bästa golv- och plattsättningsföretagen i landet. Vill du veta mera?<br />

Besök oss på golvkedjan.se.<br />

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 23


NOTERAT<br />

LOUISE CAMPBELL<br />

– WHAT'S YOUR STORY?<br />

VÄGGARNA BJUDER UPP<br />

TILL INTERAKTION<br />

Ett personligt hem är något<br />

många eftersträvar och Mr<br />

Perswall lanserar ännu en<br />

tapet kollektion – Interaction –<br />

som erbjuder många möjligheter<br />

på det området. Samtliga<br />

mönster i kollektionen inbjuder,<br />

som namnet skvallrar om, <strong>till</strong><br />

just interaktion – antingen före<br />

eller efter tapeterna trycks.<br />

− Mycket inspiration <strong>till</strong><br />

kollek tionen är hämtad ifrån<br />

barndomens pysselböcker, finn<br />

fem fel, dra streck mellan siffrorna,<br />

hitta ut ur labyrinten eller<br />

spela ett parti memory, berättar<br />

Linda Pålemo, designer på Mr<br />

Perswall.<br />

Så varför inte montera in<br />

familje medlemmarnas ansikten<br />

digitalt på cirkusartister, hitta<br />

receptinspiration på väggen<br />

med hjälp av QR-koder eller<br />

översätta din favoritlåt <strong>till</strong> visualiserade<br />

ljudvågor? ■<br />

Mr Perswall har med sina<br />

tapet kollektioner sedan start<br />

velat uppmuntra <strong>till</strong> kreativitet<br />

och lekfullhet – så även med<br />

sin nya What’s your story? där<br />

företaget frågat den danska<br />

formgivaren Louise Campbell<br />

just det. Hon har svarat på<br />

frågan med sex lite ovanliga<br />

tapeter. Eller rättare sagt, med<br />

två mönster i tre olika varianter.<br />

De båda tapeterna, Hunting<br />

Scene i grått och Pretty i ljust<br />

rosa, ska enligt Campbell ses<br />

som en tolkning av kvinnligt<br />

och manligt och hur dessa<br />

intressen ska samsas om<br />

utrymmet i otaliga hus runt<br />

om i världen. Samtliga varianter<br />

beställs i önskade mått. ■<br />

ÄNNU MER ALMEDALSGOLV<br />

I GOTHIA TOWERS<br />

ANKLAGAR TYSKLAND FÖR<br />

PRISDUMPNING AV LAMINAT<br />

I Hotel Gothia Towers i Göteborg<br />

ligger sedan tidigare en<br />

hel del Almedalsgolv, nu blir<br />

det ytterligare kvadratmeter.<br />

På 29 e våningen i det nya tornet<br />

har man valt att lägga 400<br />

kvadratmeter ektiljor, specialbehandlade<br />

i vitt, och ytter ligare<br />

ytor blir det i samband med<br />

utbyggnaden av restaurang<br />

West Coast. ■<br />

Turkiska finansdepartementet<br />

startade i december en dumpningsutredning<br />

riktad mot tyska<br />

producenter av laminatgolv.<br />

EPLF, den europeiska laminatfederationen,<br />

har fått <strong>till</strong> mitten<br />

av februari på sig att undersöka<br />

anklagelserna å sina tyska<br />

medlemmars vägnar. Medlemmarna<br />

i EPLF svarar för över<br />

80 procent av den europeiska<br />

laminatgolvsmarknaden och<br />

55 procent av den globala<br />

marknaden. Totalt <strong>till</strong>verkade<br />

medlemsföretagen förra året<br />

463 miljoner kvadratmeter<br />

laminat golv.<br />

På EPLFs årliga presskonferens<br />

på Domotex-mässan i<br />

Hannover diskuterades frågan<br />

livligt men ingen av de närvarande<br />

producenterna ville<br />

kännas vid anklagelserna. Det<br />

ska bli intressant att se vad<br />

EPLF kommer fram <strong>till</strong> och hur<br />

frågan utvecklar sig. ■<br />

24 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


CARL – EN NATURLIGT<br />

RANDIG TAPETKOLLEKTION<br />

PERGO BÖRJAR<br />

MED TRÄGOLV<br />

Pergo breddar sitt sortiment<br />

och kommer i fortsättningen<br />

också att ha trägolv – Pergo<br />

Wood Parquet. Pergos trägolv<br />

kommer att finnas i 32 olika<br />

varianter, både lackade och<br />

oljade. Det handlar om lamellparkett<br />

med ett slitskikt på<br />

2,5 – 3 milli meter där brädorna<br />

är försedda med klickfogen<br />

Perfect Fold 3.0. ■<br />

NOTERAT<br />

Sandberg lanserar nu Carl, en<br />

randig tapet kollektion. Det<br />

handlar dock inte om helt traditionella<br />

ränder. Karolina Kroon,<br />

som har designat kollektionen,<br />

har hämtat inspiration från det<br />

svala svenska vinterland skapet<br />

med sitt klara ljus och sin krispiga<br />

kyla – och det syns på<br />

ränd erna.<br />

Sammanlagt har naturen<br />

inspi rerat <strong>till</strong> sju ljusa mönster<br />

i nordisk anda bland vilka vi<br />

finner både en gryning och en<br />

skymning. Den senare syns på<br />

bilden ovan. ■<br />

ANNONS<br />

NYA SKYDDSPRODUKTER<br />

KGC Verktyg & Maskiner<br />

utökar sitt skyddssortiment<br />

med gula varselkläder: tröja<br />

med huva (hoodtröja), väst,<br />

pikétröja och T-shirt. Dessutom<br />

<strong>till</strong>kommer skyddshjälm och<br />

hörselkåpor med hjälmfäste.<br />

Väst, T-shirt och pikétröja är<br />

certifierade enligt EN:471<br />

Klass 2, Skyddskläder med<br />

hög synbarhet och hoodtröjan<br />

är certifierad Klass 3. Alla<br />

kläderna förutom västen (onesize)<br />

finns i storlekarna S–XXL.<br />

■<br />

Kiilto AB ingår i den finska Familykoncernen (omsättning 2012 ca 152 miljoner €). Kiilto AB har<br />

huvudkontor, centrallager och utbildningscenter i Täby. Vi marknadsför kompletta byggsystem<br />

för byggbranschen där vårt produktsortiment består av golv- och vägglim, olika monteringslim,<br />

lacker för parkettgolv, våtrumssäkra tätskikt, spackel för golv och vägg samt fix- och fogmassor<br />

för kakel och klinker.<br />

Vi söker en<br />

Säljare entreprenad<br />

<strong>till</strong> Stor-stockholm med ansvar för försäljning av<br />

byggprodukter <strong>till</strong> proffskunder via återförsäljare.<br />

Tjänsten innebär att underhålla och utveckla nuvarande proffskundsrelationer<br />

<strong>till</strong>sammans med våra återförsäljare, med fokus på nykundsbearbetning.<br />

Du är säljinriktad, arbetar självständigt, genomför kundbesök<br />

och kundutbildningar på ditt distrikt.<br />

Vi söker dig som har branscherfarenhet, praktisk och eller teknisk utbildning<br />

med stort intresse för försäljning <strong>till</strong> professionella kunder inom byggsektorn.<br />

Arbetet är självständigt, målinriktat och kundfokuserat.<br />

Vårt koncernspråk är engelska och du bör ha goda datakunskaper.<br />

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i ett stabilt företag med ett starkt<br />

produktsortiment som vi hela tiden utvecklar.<br />

Vi samarbetar med Human Search vid den här rekryteringen.<br />

För mer information om tjänsten kontakta:<br />

Alena Buzakova tel. 08-506 526 82, E-mail: alena.buzakova@humansearch.se<br />

Din ansökan skickas <strong>till</strong>: Human Search, Humlegårdsgatan 20, 114 46 Stockholm<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT<br />

LUGNA VÄGGAR<br />

MANAR TILL EFTERTANKE<br />

MILJÖVÄNLIG OCH<br />

PRISNOMINERAD NYHET<br />

Bergo Flooring har tagit fram<br />

ytterligare en Eco-kollektion,<br />

Eco Unique. Kollektionen är <strong>till</strong><br />

skillnad från tidigare Eco-kollektioner<br />

inte bara återvinningsbar<br />

utan även <strong>till</strong> 100 procent <strong>till</strong>verkad<br />

av återvunnen PPkomposit,<br />

något som bidragit<br />

<strong>till</strong> Domotex-nomineringen<br />

i tävlingen Mest innovativa<br />

produkt.<br />

Plattorna i kollektionen klarar<br />

samma kvalitetsnivåer och krav<br />

som övriga delar av Eco-sortimentet,<br />

läggs flytande och<br />

kräver varken lim eller specialverktyg.<br />

<strong>Golv</strong>et <strong>till</strong>verkas i sex<br />

färger och kan läggas både<br />

inom- och utomhus samt på<br />

fuktiga underlag. ■<br />

Eco Wallpaper lanserar nu<br />

kollek tionen Dimensions, en<br />

lugn kollektion bestående av<br />

geometriska former och fotokonst<br />

mot enfärgade bakgrunder.<br />

Inspirationen <strong>till</strong><br />

kollek tionen har hämtats ur<br />

ett ökat intresse för naturen<br />

samt en längtan efter lugn<br />

i en hektisk vardag. Målet<br />

har varit att göra plats för<br />

och upp muntra <strong>till</strong> reflektion<br />

och eftertanke.<br />

− Jag ville skapa en både<br />

poetisk och formstark grafisk<br />

kollektion med nordisk känslighet<br />

där naturen spelar en viktig<br />

roll, förklarar ansvarig designer<br />

Ulrica Hurtig.<br />

Sammanlagt innehåller<br />

kollek tionen 49 tapeter varav<br />

sex digitala fototapeter med<br />

naturmotiv. ■<br />

MÖRKA FÄRGER ALLTMER<br />

POPULÄRA HOS YNGRE<br />

Ljust och fräscht i all ära men<br />

intresset för de mörkare färgerna<br />

<strong>till</strong>tar, det visar en undersökning<br />

som Sveriges Färgfabrikanters<br />

Förening, Sveff,<br />

genomfört <strong>till</strong>sammans med<br />

företaget You Gov. Undersökningen<br />

visar att yngre konsumenter<br />

i betydligt större utsträckning<br />

än äldre funderar på<br />

mörkare kulörer när det är dags<br />

för ett renoveringsprojekt.<br />

− Det här bekräftar vad vi ser<br />

i butikerna, säger Olof Holmer,<br />

vd för Sveff. Där klara och<br />

ljusare kulörer på färg och tapet<br />

varit en självklarhet under hela<br />

2000-talet, börjar vi nu se alltfler<br />

som har en preferens för<br />

mörkare toner, särskilt då bland<br />

yngre i storstad. Den ljusa<br />

trenden är fortsatt dominerande,<br />

men detta pekar på att<br />

vi ser en långsam övergång.<br />

I åldersgruppen 18 – 34 år<br />

svarar 17 procent att de kommer<br />

att välja en mörkare kulör<br />

än den befintliga vid nästa<br />

renovering medan motsvarande<br />

siffra i åldersgruppen<br />

50 – 74 år endast är fyra procent.<br />

■<br />

EVENTS AV GOLVINTRESSE<br />

STOCKHOLM FURNITURE<br />

FAIR<br />

Stockholmsmässan<br />

4 – 8 februari<br />

Stockholm<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Malmömässan<br />

5 – 6 februari<br />

Malmö<br />

EUROSHOP<br />

16 – 20 februari<br />

Düsseldorf<br />

BUTIKSLEVERANTÖR<br />

Kistamässan<br />

1 – 2 april<br />

Stockholm<br />

NORDBYGG<br />

Stockholmsmässan<br />

1 – 4 april<br />

Stockholm<br />

26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


BASTA-SYSTEMET GLÄNTAR PÅ EN DÖRR<br />

NOTERAT<br />

IVL öppnar nu för att prova och godkänna produkter som innehåller ämnen listade<br />

på PRIO- och utfasningslistan. Detta under förutsättning att den farliga substansen<br />

i praktiken inte innebär någon risk vid användning av den aktuella produkten.<br />

Vid sidan av BASTA och BETA<br />

väljer IVL nu en tredje väg<br />

i arbetet för säkra byggprodukter.<br />

Hit<strong>till</strong>s kallas den<br />

Vägledningsdokument och ska<br />

baseras på vetenskapliga undersökningar<br />

av verklig risk ifråga<br />

om produkter som annars diskvalificeras.<br />

I en skrivelse <strong>till</strong><br />

”våra medverkande leverantörer”<br />

inbjuder BASTA <strong>till</strong> samarbete<br />

kring det nya projektet.<br />

Produkter med listade<br />

ämnen inte alltid farliga<br />

Anna Widheden vid IVL beskriver<br />

läget:<br />

– Förekomst av ämnen med<br />

oönskade egenskaper behöver<br />

inte med nödvändighet utgöra<br />

någon risk i de produkter där de<br />

ingår. Därför har BASTA beslutat<br />

att vidareutveckla sitt kvalificeringssystem<br />

och göra det<br />

möjligt att oberoende utreda<br />

materialtyper som idag inte<br />

klarar kriterierna i systemet,<br />

men som samtidigt har en<br />

viktig funktion i dagens byggande,<br />

med avseende på deras<br />

faktiska hälso- och miljörisker.<br />

Det arbetet kommer att resultera<br />

i materialspecifika vägledningsdokument<br />

där riskerna<br />

med användning av enskilda<br />

materialslag sammanställs och<br />

utvärderas. Om riskerna anses<br />

acceptabla kommer byggprodukter<br />

baserade på dessa<br />

mate rial att kunna registreras<br />

i ett nytt register i BASTAsystemet,<br />

med utgångspunkt<br />

från acceptanskriterier i de nya<br />

vägledningsdokumenten.<br />

Enkelt att BASTAregistrera<br />

Fastighetsägare, byggföretag<br />

och byggmaterialindustrin samarbetar<br />

sedan länge för att göra<br />

byggande och boende allt<br />

trygg are med avseende på<br />

kemiska risker. I det kända systemet<br />

BASTA kan man ge en<br />

indikation på varför en produkt<br />

har låg inneboende fara för förgiftning<br />

av människa och miljö.<br />

I systemet BETA godtar man<br />

en viss inneboende fara, förutsatt<br />

att risk erna kan hanteras.<br />

Allt bygger på att ingående<br />

ämnen i <strong>till</strong> exem pel en golvbeläggning<br />

inte visat sig skadliga<br />

i labora torietester. Bedömningen<br />

av kemikalierna baseras<br />

på lagstiftningen i det europeiska<br />

REACH-systemet och<br />

Kemikalieinspektionens PRIOkriterier.<br />

Att en kemikalie är säker att<br />

använda ska säkerställas av <strong>till</strong>verkaren<br />

och gäller bara för det<br />

föreskrivna sättet att använda<br />

ämnet. För att registrera en<br />

pro dukt , <strong>till</strong> exempel en golvbeläggning,<br />

behöver man känna<br />

<strong>till</strong><br />

• Produktens kemiska innehåll<br />

• Ingående ämnens egenskaper<br />

Om allt detta stämmer med<br />

BASTAs kriterier kan produkten<br />

registreras.<br />

Starkt fokus på hormonstörande<br />

ämnen<br />

Tidigare har det bara gällt att<br />

skydda människa och natur<br />

från giftiga och långlivade<br />

ämnen med skadeverkan på<br />

växter, djurliv och atmosfär.<br />

Uppmärksamhet på dessa<br />

områden har befriat marknaden<br />

från ämnen som asbest, kadmium,<br />

PCB och freoner.<br />

På senare tid har begreppet<br />

hormonstörande ämnen fått<br />

stor uppmärksamhet. Ingen<br />

som läser tidningar eller ser på<br />

TV har undgått inslag om hotet<br />

från kemikalier som skulle<br />

kunna störa våra hormonsystem<br />

och påverka fortplantningsförmågan.<br />

Perspektivet är så skrämmande<br />

att det inte kan lämna<br />

någon oberörd. Däremot blir<br />

hotet något mindre tydligt när<br />

man talar om risker som inte<br />

kan uteslutas, men som ännu<br />

inte visat sig i skador eller<br />

skade statistik. Natur ligtvis ska<br />

man inte vänta <strong>till</strong>s skador uppstår<br />

utan avvärja även de hot<br />

som inte är synliga i statistik.<br />

Hur ska man<br />

bedöma trä?<br />

Hormonpåverkan förknippas<br />

oftast med plast, <strong>till</strong>satskemikalier<br />

och den moderna tiden.<br />

Men naturliga material, ja <strong>till</strong><br />

och med livsmedel, är inte alls<br />

fria från sådan miljöpåverkan.<br />

– Det finns inte något givet<br />

svar på hur man ska betrakta<br />

trä och träbaserade produkter<br />

som även de har ett innehåll<br />

Anna Widheden, IVL, berättar att det finns planer på att starta ett nytt<br />

register inom BASTA-systemet. Arbetsnamnet är "Vägledningsdokument".<br />

av ämnen med påvisad hormon -<br />

påverkan, säger Anna Widheden.<br />

Ny öppning från BASTA<br />

Det finns produkter med innehåll<br />

av listade ämnen i högre<br />

halt än <strong>till</strong>åtet, men som kanske<br />

ändå skulle kunna accepteras.<br />

Det ska då vara fråga om<br />

ett ämne som inte lätt kan<br />

ersättas med andra medel och<br />

produkten i sig ska vara svår att<br />

ersätta med hänsyn <strong>till</strong> funktion<br />

eller ekonomi.<br />

Om riskanalysen visar att<br />

den farliga substansen i praktiken<br />

inte innebär någon risk<br />

ska produkten kunna godkännas<br />

enligt den före slagna vägledningen.<br />

Kanske skulle detta<br />

kunna öppna för godkänd användning<br />

av några ämnen som<br />

idag är ett hinder för BASTAregistrering.<br />

Några kända ämnen<br />

som i decennier använts<br />

utan kända problem skulle<br />

kunna få en ny chans.<br />

Intresse väntas<br />

från golvindustrin<br />

Anna Widheden berättar att<br />

representanter för flera olika<br />

materialtyper har visat intresse<br />

för ett samarbete för vidgade<br />

möjligheter. En <strong>till</strong>verkargrupp<br />

man kan vänta sig intresse ifrån<br />

är producenter av PVC-plast.<br />

I princip skulle arbetet kunna<br />

påbörjas utan dröjsmål. Ett<br />

resultat ligger emellertid många<br />

månader fram i tiden och kommer<br />

då att ha kostat ett antal<br />

hundratusen kronor. Finansieringen<br />

ska <strong>till</strong>verkaren delvis<br />

stå för. En förutsättning är att<br />

IVL, som är huvudägare av<br />

BASTA-systemet, får ansvara<br />

för framtagningen av riktlinjerna<br />

i Vägledningsdokumentet.<br />

Resul taten ska sedan granskas<br />

i ett remissförfarande.<br />

En fråga man ställer sig är<br />

hur intressant det blir att ännu<br />

en gång lyfta fram ämnen och<br />

produkter som redan fått tåla<br />

kritisk granskning och hårt opinionstryck.<br />

Även om man i<br />

BASTA kan skilja mellan fara<br />

och risk, är det inte säkert att<br />

marknad och allmänhet är lika<br />

klarsynta. Det finns en tradition<br />

inom golvbranschen att tyst<br />

byta kemikalier och produkter<br />

när opinionen blir besvärlig,<br />

även när man inte själv är övertygad.<br />

Tryggare framtid med<br />

vägledningsdokument?<br />

Det ska bli intressant att följa<br />

hur IVL och byggmaterialindustrin<br />

kommer att använda det<br />

nya vägledningsförfarandet.<br />

Man kan hoppas att det i framtiden<br />

ger både frihet och trygghet.<br />

Frihet att använda tekniskt<br />

och ekonomiskt välmotiverade<br />

ämnen. Trygghet att riskerna är<br />

under kontroll även när en<br />

teore tisk fara hotar.<br />

Magnus Rönnmark<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Box 4604<br />

116 91 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Lars Wessén<br />

Carina Vässblad<br />

JURIDIK: Erik Gustafsson<br />

TEKNIK/MILJÖ: Sara Salomonsson<br />

Chaza Nahra<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Helena Hellström<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Olle Lind<br />

Olle Lind <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-640 02 50<br />

Mobil: 0704-40 86 00<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Hans-Olav Friberg<br />

Tarkett AB<br />

Tel: 0771- 25 19 00<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920-23 07 65<br />

Ordf Torbjörn Karlsson<br />

Bydalens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 060-12 22 22<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

LARS-IVAR LÄMNAR ÖVER<br />

Det är vd-skifte på Forbo Flooring. Lars-Ivar Norén går, efter 15 år på vd-posten,<br />

i pension och efterträds av Harald Burgstaller som nu får ansvaret för<br />

verksamheten i bland annat Sverige.<br />

Forbo Flooring är en av de allra<br />

största golvleverantörerna på<br />

den svenska marknaden, och<br />

även internationellt. På det<br />

svenska huvudkontoret i Göteborg<br />

sitter sedan årsskiftet en<br />

ny vd: Harald Burgstaller. Men<br />

egentligen är han chef för hela<br />

norra Europa.<br />

– Det var en slump att jag<br />

kom in i golvbranschen överhuvudtaget,<br />

säger han. Men<br />

man blir intresserad och nu är<br />

jag helt fokuserad på golv.<br />

"Forbo-andan är härlig"<br />

Harald är från början maskiningenjör,<br />

men han har länge<br />

arbetat inom kemibranschen.<br />

På Henkel Technologies arbetade<br />

han med produkter för<br />

verkstadsindustrin och under<br />

de sista åren där var han nordisk<br />

chef.<br />

<strong>Golv</strong>branscherfarenheten<br />

kommer från Tarkett där Harald<br />

arbetat i några år och haft globalt<br />

ansvar för en produktgrupp.<br />

Och efter ett kort mellanspel<br />

på ABB sitter han nu alltså som<br />

vd på Forbo.<br />

– Att det blev Forbo var också<br />

en slump, säger han, och en<br />

lycklig sådan. Jag tycker Forboandan<br />

är härlig – man märker<br />

att medarbetarna är stolta över<br />

att arbeta på Forbo.<br />

Utmaningar<br />

saknas inte<br />

Det gick helt enkelt <strong>till</strong> så att en<br />

headhunter föreslog Harald <strong>till</strong><br />

Lars-Ivar Norén, som då var vd<br />

men nu lämnar över <strong>till</strong> Harald.<br />

– Det var spännande att<br />

lokalt hålla i urvalsprocessen,<br />

berättar Lars-Ivar, men givetvis<br />

tog den internationella ledningen<br />

över i slutfasen. Det var inte<br />

svårt att ta ställning. Harald har<br />

gedigen erfarenhet, han är en<br />

bra och öppen person och han<br />

har mycket energi.<br />

– Jag och Lars-Ivar hittade<br />

varandra bra, säger Harald. Liksom<br />

jag och Forbo hittade varandra<br />

bra. Forbo är ett jättefint<br />

företag. Men det finns självklart<br />

utmaningar jag kommer<br />

att behöva ta tag i. En är att vi<br />

jobbar på en statisk marknad<br />

och hur man ska hantera det.<br />

Där har alla samma utmaning.<br />

Marknaden växer inte och nya<br />

aktörer kommer in.<br />

Forbo är inte<br />

bara linoleum<br />

– En annan utmaning är Forbos<br />

starka koppling <strong>till</strong> linoleum,<br />

fortsätter Harald. Många sätter<br />

likhetstecken mellan Forbo och<br />

linoleum. Men vi har ju allt!<br />

Vi säljer lika mycket plast som<br />

lino leum. Här behöver vi arbeta<br />

med vår identitet – vi vill vara<br />

en total golvpartner med linoleum<br />

som vårt flaggskepp.<br />

Det blir med andra ord en hel<br />

del arbete med varumärkesbyggande.<br />

Något annat som får<br />

Harald att varva upp är den<br />

sned vridna miljödebatten, om<br />

bland annat PVC och ftalater.<br />

– Man går ifrån en innehållskomponent<br />

man tycker är dålig<br />

– och ersätter den med en man<br />

egentligen tycker är minst lika<br />

dålig, säger Harald upprört.<br />

Ska växa och förvärva<br />

Harald framhåller att hans<br />

huvud uppdrag i jobbet som<br />

vd är att skapa <strong>till</strong>växt. Forbos<br />

försäljning har stadigt legat på<br />

en hög nivå, men den har varit<br />

konstant. Nu ska Harald alltså<br />

se <strong>till</strong> att Forbo växer och det<br />

kan även ske genom förvärv av<br />

andra företag. Den internationella<br />

ledningen ger honom stor<br />

frihet att styra verksamheten.<br />

Dessutom är det inte bara<br />

Harald som är ny på sin post,<br />

det är också divisionschefen<br />

som sitter i Holland och även<br />

i nästa steg hans chef.<br />

Grossistverksamheten är<br />

också något som Harald vill<br />

utveckla.<br />

– Jag gillar vår affärsmodell,<br />

säger han, med egna grossister.<br />

Idag har vi depåer i Stockholm<br />

och Göteborg. Jag skulle vilja<br />

bygga fler.<br />

Förebilder i sitt ledarskap<br />

hämtar Harald ur idrottsvärlden.<br />

Intrycken därifrån är många,<br />

för idrottsintresset är stort och<br />

Harald har <strong>till</strong> och med en gång<br />

i tiden varit hockeyspelare i<br />

Allsvenskan, för Mörrum:<br />

– Näringslivet har mycket att<br />

lära av idrottsvärlden. Som<br />

vinnar instinkt, laganda och<br />

en vilja att prestera. Och som<br />

ledare inte minst förmågan att<br />

motivera.<br />

"Den lilla kunden är lika<br />

viktig som den stora"<br />

Det var alltså vid årsskiftet som<br />

Lars-Ivar Norén lämnade över<br />

<strong>till</strong> Harald. Lars-Ivar har arbetat<br />

på Forbo ända sedan 1990 och<br />

varit vd sedan 1998. Under den<br />

tiden har han lärt känna väldigt<br />

många trevliga människor inom<br />

branschen men också upplevt<br />

en hård nande konkurrens.<br />

– Det har blivit fler aktörer,<br />

såväl <strong>till</strong>verkare som importörer<br />

och grossister och dessutom<br />

har de stora byggvarukedjorna<br />

vuxit, säger Lars-Ivar. Det har<br />

varit relativt tuffa marknadsförhållanden<br />

under många år<br />

men samtidigt är golvbranschen<br />

väldigt stabil. Den stora<br />

förändringen under den här<br />

perioden är att 1990 var 60 procent<br />

plast, nu är andelen nere<br />

i mindre än 30 procent. Också<br />

linoleum var en större produktgrupp<br />

1990.<br />

– Jag har under hela min vdtid<br />

tagit sikte på företagets lönsamhet<br />

och även om Forbos<br />

totala marknadsandel inte är<br />

lika stor som för 25 år sedan,<br />

så är lönsamheten fortfarande<br />

mycket god, fortsätter han.<br />

Mitt motto har varit att den lilla<br />

kunden är lika viktig som den<br />

stora och det är något jag <strong>till</strong>lämpat<br />

även inom organisationen<br />

– varje med arbetare är<br />

lika viktig. Det är mitt bidrag <strong>till</strong><br />

Forbo-andan.<br />

"Vid 70 ska jag vara<br />

en hygglig pianist"<br />

Nu ser Lars-Ivar fram emot en<br />

lång och trevlig ledighet som<br />

delvis ska <strong>till</strong>bringas i det nyinköpta<br />

lilla huset i Sälen. Dessutom<br />

kommer nog en del tid att<br />

upptas av att han snart ska bli<br />

morfar för första gången. Och<br />

så blir det mycket musik – att<br />

själv utöva, att lyssna på och att<br />

läsa om.<br />

– Mitt mest utmanande mål<br />

just nu är att jag ska vara en<br />

28 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


TILL HARALD<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

Tillträdande och avgående vd på Forbo Flooring trivs gott <strong>till</strong>sammans. Harald Burgstaller (<strong>till</strong> vänster) har just<br />

hunnit sätta sig i vd-stolen, Lars-Ivar Norén (<strong>till</strong> höger) går i pension efter att ha varit vd i hela 15 år.<br />

hygglig pianist när jag fyller 70,<br />

berättar han.<br />

Och avslutningsvis vill Lars-<br />

Ivar via <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> skicka en<br />

hälsning ut <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>sverige som<br />

givit många vänskapsrelationer<br />

och trevliga möten under de år<br />

som gått.<br />

Elisabeth Sedig<br />

HARALD BURGSTALLER<br />

Arbete: Chef för Norra Europa inom Forbo Flooring<br />

Ålder: 43<br />

Familj: Sambo och dotter på nio år plus en <strong>till</strong> på väg<br />

Intressen: Idrott och familjen<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

HUVUDENTREPRENÖRSANSVAR<br />

ÄR EN HUVUDLÖS IDÉ<br />

Det är vad man på Sveriges Byggindustrier, BI, tycker om Byggnads förslag att<br />

avtalsvägen införa ett huvudentreprenörsansvar inom byggbranschen i Sverige.<br />

Från BI framhåller man också att det skulle innebära stora nackdelar för underentreprenörerna.<br />

Byggnads driver en kampanj<br />

för att införa så kallat huvudentreprenörsansvar<br />

inom byggbranschen.<br />

Det innebär att<br />

huvud entreprenören skulle bli<br />

ansvarig för att hans underentreprenörer<br />

betalar in sin<br />

skatt och betalar ut avtals enliga<br />

löner. Och om underentreprenören<br />

inte gör det skulle huvudentreprenören<br />

få betala istället.<br />

Byggnads förtalar<br />

underentreprenörer?<br />

Det här reagerar Sveriges<br />

Byggindustrier, BI, starkt emot.<br />

– Byggnads annonsering<br />

antyder att företag som är<br />

under entreprenörer skulle<br />

vara suspekta, säger Ola Månsson,<br />

vd för BI. Men så är det ju<br />

inte alls, de allra flesta är<br />

seriösa. Och hos underentreprenörernas<br />

branscher finns<br />

många fina initiativ för att<br />

garan tera seriositet och kvalitet,<br />

som Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag<br />

och GVK, Säker Vatten och<br />

SPEFs gesäll brev.<br />

Att det förekommer både<br />

fusk och svartarbete inom<br />

byggbranschen, och det i stor<br />

omfattning, är det ingen som<br />

förnekar. Oenigheten gäller hur<br />

man bäst tar itu med de problemen.<br />

Ett avtal skulle inte<br />

gälla alla<br />

– Vi kommer aldrig att gå med<br />

på Byggnads förslag om huvudentreprenörsansvar,<br />

säger Ola<br />

– Vi vill ha samma tuffa kontroll på alla, inte bara på dem som har kollektivavtal,<br />

säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier. Då måste<br />

åtgärd erna tas lagstiftningsvägen eftersom det är så många som står<br />

utanför avtalen.<br />

Månsson. Det skulle skapa<br />

stora problem, inte minst för<br />

de små och relativt nystartade<br />

företagen. Och det skulle inte<br />

lösa de problem som finns<br />

inom branschen. En lösning<br />

måste gälla alla, därför måste<br />

den genomföras lagstiftningsvägen<br />

och inte genom kollektivavtal.<br />

Det Byggnads vill är alltså att<br />

parterna avtalar om huvudentreprenörsansvar.<br />

Inom<br />

byggsektorn finns 15 000 företag<br />

med kollektivavtal plus lika<br />

många med hängavtal. Men<br />

dessutom finns ytterligare<br />

60 000 företag som står utanför<br />

kollektivavtalen och som därmed<br />

kommer att kunna fortsätta<br />

att bete sig precis som<br />

tidigare oavsett vilka regler de<br />

avtalande parterna ålägger sig<br />

att följa. Därför ser BI det som<br />

nödvändigt att lösa de problem<br />

som finns genom lagstiftning.<br />

Skulle hålla inne pengar<br />

– Många underentreprenörer<br />

skulle få likviditetsproblem,<br />

fortsätter Ola Månsson. Självklart<br />

skulle huvud entreprenörerna<br />

hålla inne pengar <strong>till</strong>s<br />

under entreprenörerna kan visa<br />

att de betalat all skatt och alla<br />

löner som kan hänföras <strong>till</strong> projektet.<br />

– Och vad kan hänföras <strong>till</strong><br />

projektet? frågar Ola retoriskt.<br />

Vem ska betala för en misskötsam<br />

underentreprenör som har<br />

flera uppdragsgivare? Och om<br />

en underentreprenör räknat fel<br />

på ett projekt i början av året<br />

och det sedan ger likviditetsproblem<br />

i slutet av året när han<br />

jobbar med helt andra projekt,<br />

vilken beställare ska då betala<br />

löner och skatter åt den underentreprenören?<br />

Skulle öppna<br />

för oseriösa<br />

– Att det finns stora oklarheter<br />

är uppenbart, men hur tror du<br />

att Byggnads förslag om det<br />

skulle bli verklighet skulle påverka<br />

golvföretagen?<br />

– Ett genomfört huvudentreprenadansvar<br />

skulle <strong>till</strong> och<br />

med öppna större möjligheter<br />

för oseriösa att jobba i en entreprenadkedja<br />

– för de får ju alltid<br />

betalt. Vi kan titta på Norge.<br />

Där har de infört ett liknande<br />

system – och fått jätteproblem<br />

med kriminalitet på byggarbetsplatserna.<br />

"Vi vill ha samma<br />

tuffa kontroll av alla"<br />

BI vill istället motarbeta svartarbete<br />

och annat fusk inom<br />

byggbranschen med:<br />

• Anmälningsplikt<br />

• Närvaroliggare<br />

• ID06<br />

• Rapportering av individuell<br />

arbetsgivaravgift<br />

– Vi vill ha samma tuffa kontroll<br />

på alla, inte bara på dem som<br />

har kollektivavtal, säger Ola.<br />

Därför måste åtgärderna ske<br />

lagstiftningsvägen. Och jag är<br />

övertygad om att de här kontrollfunktionerna<br />

<strong>till</strong>sammans<br />

med myndighetskontroller<br />

kommer att skapa ordning och<br />

reda i byggbranschen.<br />

Anmälningsplikt skulle innebära<br />

att alla utländska företag,<br />

på samma sätt som svenska,<br />

får skyldighet att anmäla sig<br />

och sina anställda hos Skatteverket<br />

innan man påbörjar verksamhet<br />

i Sverige.<br />

I en närvaroliggare skulle alla<br />

som är på en byggarbetsplats<br />

finnas med och där skulle det<br />

framgå vem man är, vem man<br />

arbetar för och när man arbetat.<br />

Genom oanmälda kontroll besök<br />

skulle Skatteverket kunna<br />

säker ställa att bara behöriga<br />

personer befinner sig på byggarbetsplatsen.<br />

Vidare skulle företagen redovisa<br />

lön, skatt och arbetsgivaravgift<br />

för varje anställd <strong>till</strong><br />

Skatte verket. Och allt detta<br />

skulle vara reglerat i lag. Det<br />

är BIs recept för att få ordning<br />

och reda i byggbranschen.<br />

Elisabeth Sedig<br />

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2014</strong>


NY VD FÖR<br />

SILJAN WOOD PRODUCTS<br />

Björn Nedin är ny vd för<br />

Siljan Wood Products sedan<br />

1 februari. Björn har under<br />

hösten 2013 arbetat med produktivitet<br />

och organisationsutveckling<br />

i bolaget och han<br />

ingår även i bolagets styrelse<br />

sedan sommaren 2013.<br />

Bolaget jobbar nu med att<br />

koncentrera verksamheten <strong>till</strong><br />

Mora, få en bättre produktivitet<br />

och kostnadsbild samt utveckla<br />

befintliga och nya affärer.<br />

– Som jag ser det finns det<br />

en stor potential i Siljan Wood<br />

Products. Bra råvara, duktig<br />

personal och bra produktionsutrustning<br />

borgar för att vi ska<br />

kunna lyfta lönsamheten i<br />

bolaget, säger Björn Nedin.<br />

– Vi har också en stor potential<br />

att utnyttja den kunskap<br />

som finns inom Siljankoncernen<br />

och jag tror att vi ska kunna<br />

hitta synergier, inte minst genom<br />

en framtida gemensam<br />

försäljningsorganisation, fortsätter<br />

Björn Nedin.<br />

Björn Nedin efterträder<br />

Johan Padel, som kommer<br />

att <strong>till</strong>träda som vd för Holmen<br />

Timber. ■<br />

DIGGAR DU GOLV<br />

OCH MUSIK?<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

På onsdag 12 februari spelar<br />

FLAOR-bandet Pentarchy på<br />

Underbara Bar, Östgötagatan<br />

33 i Stockholm.<br />

FLAOR-musiken (Flooring<br />

inspired Adult Oriented Rock)<br />

hämtar musikalisk kraft från<br />

amerikanska västkustband som<br />

Toto och Steely Dan. Låtar som<br />

Ultraloc, Beige and Grey och<br />

Loose Lay har texter som inspirerats<br />

av läggningstekniker,<br />

före teelser och trender inom<br />

den svenska golvbranschen.<br />

En ovanlig musikalisk upplevelse<br />

med golvtema utlovas.<br />

■<br />

ANNONS<br />

RÄTTELSE<br />

I artikeln En julklapp <strong>till</strong> samtliga<br />

GVK-företag i förra numret<br />

av <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> hade två ord<br />

fallit bort. Det var orden komplement<br />

<strong>till</strong> i stycket med underrubriken<br />

Den dokumenterade<br />

egenkontrollen. Avsikten var<br />

att meningen skulle lyda:<br />

En något orolig konsument kan<br />

kanske övertygas genom att få<br />

en dokumenterad egenkontroll<br />

som komplement <strong>till</strong> våtrumsanmälan.<br />

■<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

STÄMMOR<br />

<strong>Golv</strong>branschens, GBRs, ordinarie<br />

årsstämmor kommer att<br />

hållas på Scandic Hotel Hasselbacken<br />

på Djurgården i Stockholm<br />

8 maj. Kallelse och<br />

inbjudan <strong>till</strong> anslutna företag<br />

kommer att skickas ut separat.<br />

■<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Box 4604, 116 91 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Bengt Jonasson 08-702 3099<br />

Jon Herrdahl 08-702 3092<br />

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Box 4604<br />

116 91 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!