26.01.2019 Views

Golv till Tak #2-2014

Temat för det här numret av Golv till Tak är Konsumententreprenader. Vi får möta fem olika entreprenörer som delar med sig av sina erfarenheter och ger oss sin syn på hur man på bästa sätt arbetar mot konsument samt på vad man kan göra för att konsumentkunderna ska hitta till golventreprenören. Vidare får vi en genomgång av vilka juridiska regler som gäller, de är ju annorlunda än vid "vanliga" entreprenader. Konsumenten som kund är annorlunda på många sätt. Det är inte bara det att konsumenten normalt inte har så stor upphandlingsvana, har många olika preferenser och åsikter och kanske behöver en hel del hjälp och stöd vid sitt golvköp. Lagstiftningen är också annorlunda. I den här tidningen får vi möta entreprenörer som arbetat mycket mot konsument. Och så får vi en genomgång av konsumenttjänstlagen som följs av nyttiga tips på hur man undviker att göra missar i det sammanhanget. Årets Möbelmässa motiverar självklart ett reportage. Även från mässan Euroshop i Düsseldorf finns en rapport.

Temat för det här numret av Golv till Tak är Konsumententreprenader. Vi får möta fem olika entreprenörer som delar med sig av sina erfarenheter och ger oss sin syn på hur man på bästa sätt arbetar mot konsument samt på vad man kan göra för att konsumentkunderna ska hitta till golventreprenören. Vidare får vi en genomgång av vilka juridiska regler som gäller, de är ju annorlunda än vid "vanliga" entreprenader.

Konsumenten som kund är annorlunda på många sätt. Det är inte bara det att konsumenten normalt inte har så stor upphandlingsvana, har många olika preferenser och åsikter och kanske behöver en hel del hjälp och stöd vid sitt golvköp. Lagstiftningen är också annorlunda.

I den här tidningen får vi möta entreprenörer som arbetat mycket mot konsument. Och så får vi en genomgång av konsumenttjänstlagen som följs av nyttiga tips på hur man undviker att göra missar i det sammanhanget.

Årets Möbelmässa motiverar självklart ett reportage. Även från mässan Euroshop i Düsseldorf finns en rapport.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 43 | PRIS SEK 60 | NR 2 <strong>2014</strong><br />

GOLV- OCH<br />

MÖBELMÄSSA<br />

KONSUMENT-<br />

ENTREPRENADER<br />

– ETT SPEL MED EGNA<br />

REGLER<br />

"HEMBESÖK<br />

ÄR VIKTIGT FÖR<br />

EN LYCKAD AFFÄR"<br />

2 | <strong>2014</strong><br />

TEMA:<br />

KONSUMENT-<br />

ENTREPRENADER


När tid är pengar är<br />

CascoProff GP värd varje krona<br />

| Nya CascoProff GP.<br />

Enklare, snabbare, bättre |<br />

Hur mycket tid lägger du och företaget på att välja,<br />

inhandla och släpa på alla golv- och vägglim du behöver<br />

inför varje nytt jobb? En kvart per dag? Det kanske inte<br />

låter mycket, men sammanlagt under ett arbetsår på<br />

220 dagar, blir det ändå hela 55 timmar. Det innebär att<br />

ni <strong>till</strong>sammans lägger nästan en och en halv arbetsvecka<br />

enbart på inköp, slit och släp. Vad är det värt i pengar?<br />

Förmodligen <strong>till</strong>räckligt mycket för det ska vara idé att<br />

byta <strong>till</strong> nya CascoProff GP.<br />

CascoProff GP är nämligen inte bara vårt bästa golvlim<br />

någonsin, det är också vårt mest användbara. Det är<br />

som gjort för de flesta golvmaterial – för plastmattor,<br />

linoleum, våtrumsmattor och viss textil. Faktum är att<br />

du för de allra flesta jobb inte behöver något annat lim<br />

än nya CascoProff GP. Inte ens då mattan ska monteras<br />

på väggen. Nya CascoProff GP fungerar utmärkt även<br />

där. Det kan vara värt att veta, för dig som vill spara tid,<br />

och pengar.<br />

www.casco.se<br />

www.schonox.se


INNEHÅLL | 2 | <strong>2014</strong><br />

3 HUR HITTAR GOLVFÖRETAGEN SINA KONSUMENTKUNDER?<br />

6 INTEGRERAD BUTIKS- OCH E-HANDEL<br />

9 KONSUMENTENTREPRENAD – ETT SPEL MED EGNA REGLER<br />

10 UTGÅ IFRÅN HUR DU SKULLE GÖRA HEMMA!<br />

11 "HEMBESÖK ÄR VIKTIGT FÖR EN LYCKAD AFFÄR"<br />

14 GOLVBRANSCHEN HAR ETT UNIKT OCH HELSÄKERT<br />

KONSUMENTSKYDD<br />

15 FÄRGKLICK I BADRUMMET<br />

16 BLIR ROT KVAR?<br />

17 GOLV- OCH MÖBELMÄSSA<br />

22 EUROSHOP – INTE BARA DESIGNPLATTOR<br />

24 NOTERAT<br />

30 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN<br />

32 BENNY<br />

3 11<br />

KONSUMENTEN<br />

ÄR ANNORLUNDA<br />

Konsumenten som kund är annorlunda<br />

på många sätt. Det är inte<br />

bara det att konsumenten normalt<br />

inte har så stor upphandlingsvana,<br />

har många olika preferenser och<br />

åsikter och kanske behöver en hel del<br />

hjälp och stöd vid sitt golvköp. Lagstiftningen<br />

är också annorlunda när<br />

det gäller konsumententreprenader<br />

jämfört med när det är fråga om<br />

"vanliga" entreprenader.<br />

I den här tidningen får vi ta del<br />

av erfarenheterna från hela fem<br />

golvföretag som har arbetat mycket<br />

mot konsument. Och så får vi en<br />

genom gång av konsumenttjänstlagen<br />

som följs av nyttiga tips på hur man<br />

undviker att göra missar i det sammanhanget.<br />

Så har årets Möbelmässa passerat<br />

och den motiverar självklart ett<br />

reportage. Även från mässan Euroshop<br />

i Düsseldorf har vi en rapport.<br />

Nästa nummer som kommer<br />

i början av april har temat Hållbarhet<br />

– i verksamhet och i slutresultat.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

17<br />

OMSLAGSBILD: Från Stockholmsmässan<br />

HEMSIDA: GOLVTILLTAK.NU<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: ELISABETH SEDIG<br />

REDAKTION: GOLV TILL TAK, BOX 12 250, 102 26 STHLM. TEL: 070-772 2682. E-POST: REDAKTION@GTT.SE<br />

ANNONSER: INFORMA, INDUSTRIGATAN 4 B, 112 46 STHLM. TEL: 08-34 03 05. E-POST: GTT@INFORMA.SE<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR FÖRLAGS AB, BOX 4604, 116 91 STHLM. TEL: 08-702 30 90. E-POST: INFO@GTT.SE<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– EXKL MOMS LÖSNUMMER: 48:– EXKL MOMS<br />

TRYCK: INEKO AB, STOCKHOLM<br />

FÖR INNEHÅLL OCH ÅSIKTER I SIGNERADE ARTIKLAR SVARAR FÖRFATTAREN. DE BEHÖVER ALLTSÅ INTE GE UTTRYCK FÖR UPPFATTNINGAR SOM DELAS AV<br />

REDAKTIONEN ELLER GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION.<br />

FÖRLAG: GBR FÖRLAGS AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

MEDLEM I SVERIGES TIDSKRIFTER UPPLAGAN TS-KONTROLLERAD ISSN 0345-3979


Forbo presenterar Novilon<br />

– världens kanske smartaste golv.<br />

Hur skulle du annars beskriva ett plastgolv som är vackert, prisvärt, lättskött, tåligt, stabilt,<br />

ljuddämpat, slitstarkt, komfortabelt och även finns i massor av färger och mönster? Nä, precis.<br />

Läs mer om våra tre kollektioner; Scandinavia, Lux och Click på forbo-flooring.se


HUR HITTAR<br />

GOLVFÖRETAGEN<br />

SINA<br />

KONSUMENT-<br />

KUNDER?<br />

Hur hittar golvföretagen sina konsumentkunder? Eller hur hittar<br />

kunderna golvföretagen? <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har frågat tre golvföretag som<br />

har butik och arbetar mot konsumentkunder, om vilka vägar kunderna<br />

kommer och om hur företagen marknadsför sig mot konsumentsidan.<br />

– Vi har väldigt mycket privatkunder<br />

och gör konsumentjobb för<br />

omkring 6 – 8 miljoner kronor om<br />

året eller runt 30 procent av omsättningen.<br />

ROT-uppdragen är helt avgörande<br />

för oss och har ökat de senaste<br />

åren. Jobben är stora och dyra,<br />

mest <strong>till</strong> villor och mycket badrum,<br />

säger Johan Olsson, vd för <strong>Golv</strong> Ettan<br />

i Sundsvall.<br />

MEST REKOMMENDATIONER<br />

FRÅN GRANNAR<br />

Marknadsföringen sker i lokaltidningen<br />

och med DR-utskick via<br />

<strong>Golv</strong>kedjan. Men <strong>till</strong> största delen<br />

får de nya uppdrag på rekommendation<br />

grannar emellan. <strong>Golv</strong> Ettan är<br />

också medlemmar i Happy Homes<br />

sedan förra året, vilket givit inneburit<br />

flera uppdrag.<br />

– Jag har två arbetsledare, berättar<br />

Johan Olsson, en av dem<br />

jobbar säkert <strong>till</strong> 80 procent mot<br />

› DE FLESTA privatkunderna<br />

får vi efter<br />

rekommendation från<br />

grannar, berättar<br />

Johan Olsson som<br />

är vd för <strong>Golv</strong> Ettan<br />

i Sundsvall. Hos <strong>Golv</strong>-<br />

Ettan utgörs ungefär<br />

30 procent av omsättningen<br />

av konsumententreprenader.<br />

Foto:<br />

Fredrik L'Estrade<br />

› TEXT:<br />

Christina Adlers<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 3


› FÖR KVM GOLV-<br />

ENTREPRENAD i Norrköping<br />

som har 25<br />

procent av sin omsättning<br />

på konsumentmarknaden,<br />

betyder<br />

butiken mycket. Det<br />

är ROT-avdraget som<br />

givit fart åt den delen<br />

av verksamheten,<br />

säger vd Daniel<br />

Johans son.<br />

privat kunder. Vi har själva snickare,<br />

golvläggare och plattsättare, resterande<br />

hantverkstjänster köper vi in.<br />

Fortfarande är det kakel och klinker<br />

kunden vill ha i våtutrymmen. Men<br />

det är en kostnadsfråga och våtrumsväggar<br />

som är ett billigare alternativ<br />

kommer mer och mer. Valet kan<br />

kanske också ha att göra med vattenskadeproblem,<br />

det ser vi ibland när<br />

vi kommer ut.<br />

När det kommer <strong>till</strong> andra utrymmen<br />

i hemmet är trägolv mest<br />

efterfrågat och i övrigt är fortfarande<br />

plastgolv stort, menar Johan Olsson,<br />

men textilmattor i sovrum har kommit<br />

starkt de senaste två åren.<br />

– Där finns det ett stort utbud<br />

och man får vad man betalar för.<br />

Många privatpersoner köper sitt<br />

golvmaterial på byggvaruhus. De är<br />

absolut konkurrenter <strong>till</strong> oss auktoriserade<br />

golvföretag med butik.<br />

Men vi lägger inte in något som vi<br />

inte själva sålt i vår butik, då skulle<br />

den utarmas. Vi ger ju garantier<br />

och kunden ska känna trygghet att<br />

vi alltid gör en våtrumsanmälan <strong>till</strong><br />

GVK. Därför har vi också otroligt<br />

mycket våtrumsjobb, säger Johan<br />

Olsson.<br />

HEM & VILLA-MÄSSAN,<br />

DR-UTSKICK OCH ANNONSER<br />

KVM <strong>Golv</strong>entreprenad i Norrköping<br />

uppskattar sin konsumentmarknad<br />

<strong>till</strong> 25 procent av omsättningen.<br />

Och de har en särskild serviceavdelning<br />

enbart för konsumenter, samtidigt<br />

som deras butik betyder<br />

mycket.<br />

– Innan vi fick ROT-avdraget<br />

var det svårt att jobba mot konsument.<br />

Med ROT-avdraget har de<br />

fått möjlighet att anlita auktoriserade<br />

golvföretag och det gynnar<br />

oss. Vi knyter konsumenter <strong>till</strong> oss<br />

via den årliga Hem & Villa-mässan,<br />

där vi ställer ut och frontar <strong>Golv</strong>kedjans<br />

koncept Inlagt och klart. Vi<br />

gör DR-utskick och någon gång<br />

annonserar vi i lokala medier, men<br />

det är inga stora kostnader, säger<br />

Daniel Johansson, vd för KVM.<br />

Han uppskattar att serviceavdelningen<br />

utför mellan fem <strong>till</strong> tio konsumentuppdrag<br />

i månaden. De allra<br />

flesta är våtutrymmen på totalentreprenad.<br />

Men det är tufft att jobba<br />

mot privata kunder och Daniel<br />

Johans son menar att man måste ha<br />

en butik.<br />

ALLTMER VÅTRUMSMATTOR<br />

– Vi monterar bara material som vi<br />

själva levererar från vår butik. Vi har<br />

egna snickare, golvläggare och plattsättare<br />

och köper in el- och VVStjänster.<br />

Våtrumsjobben är ganska<br />

stora och dyra jobb, lite som att<br />

köpa en bil.<br />

Än så länge är kakel och klinker<br />

det vanligaste materialet i våtutrymmen,<br />

men våtrumsväggar och våtrumsgolv<br />

ökar markant, säger han.<br />

Konsumenten har förstått att man<br />

sparar en del pengar på en golv- och<br />

väggmatta som monterats av ett<br />

auktoriserat företag.<br />

Våtrumsjobben anmäls <strong>till</strong> GVK<br />

både innan jobbet görs och efter att<br />

det är klart. Stickprovskontrollerna<br />

som ingår i GVK-konceptet har de<br />

heller inget emot, tvärtom välkomnar<br />

de besiktningarna.<br />

– Vi gjorde 120 anmälningar i<br />

fjol och får ofta stickprovskontroller.<br />

Det innebär att vi får justera ibland,<br />

samtidigt skärper sig våra killar. De<br />

vet vad som gäller. Och konsumenterna<br />

har björnkoll. De har blivit<br />

mycket mer medvetna de senaste<br />

åren efter byggfuskdebatten och de är<br />

både insatta och uppdaterade. Vår<br />

förhoppning är att GVK ökar trycket<br />

så att auktoriserade företag verkligen<br />

anmäler sina våtrumsarbeten. Inte<br />

bara sätter dit stämpeln!<br />

KVM får förstås också uppdrag<br />

att lägga annat golvmaterial<br />

och Daniel Johansson kan se att<br />

textilmattor ökar i popularitet och<br />

att plastmattor alltmer ersätts av<br />

LVT-golv som de lägger i kök och<br />

hall.<br />

– Men vi lägger ofta trägolv<br />

även i kök, konsumenten är mycket<br />

kvalitetsmedveten idag, säger Daniel<br />

Johansson.<br />

› FORTSÄTTNING på sid 6<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


Ek Cancun.<br />

3-stav i modern vit nyans.<br />

Kährs Capital Collection. Ek Berlin.<br />

Långa, breda plank andas lågmäld elegans.<br />

VÅRENS<br />

GOLV-<br />

NYHETER<br />

Ek Nouveau Greige<br />

Ek Palazzo Bianco. Klassisk favorit<br />

i repris, nu med modern touch.<br />

Ask Aalborg skapar en ljus<br />

och s<strong>till</strong>sam bas.<br />

Rena sorteringar och attraktiva<br />

nyanser kännetecknar årets<br />

nyheter.<br />

Ek Nouveau Tar.<br />

Nytt golv i Classic Nouveau Collection,<br />

Nya Ek Paris ger rummet ljus.


› BUTIKEN ÄR VIKTIG<br />

för Karlströms <strong>Golv</strong> &<br />

Färg i Visby. Där visar<br />

man upp ett 30-tal<br />

miljöer som den på<br />

bilden ovan samt visar<br />

golv, tapeter och färgsättningsförslag.<br />

På<br />

tio år har Karlströms<br />

gjort 900 badrum åt<br />

konsumentkunder.<br />

EN LITEN ANNONS<br />

GER 30 – 50 FÖRFRÅGNINGAR<br />

Karlströms <strong>Golv</strong> & Färg på Gotland<br />

får sina privatkunder genom annonsering<br />

i lokala medier och marknadsföring<br />

genom <strong>Golv</strong>kedjan och<br />

Nordsjö Idé & Design.<br />

– Vi lägger ut annonser med<br />

jämna mellanrum. På en liten annons<br />

för 5000 kronor får vi 30 – 50 förfrågningar<br />

och av dem blir ungefär<br />

60 procent beställningar av jobb med<br />

ROT-avdrag. Ett badrum kostar<br />

mycket och vi gör väl jobb för totalt<br />

mellan 5 – 7 miljoner kronor om året,<br />

vilket motsvarar unge fär 15 – 20 procent<br />

av omsättningen, säger Lennart<br />

Karlström, vd för företaget.<br />

Karlströms <strong>Golv</strong> & Färg i Visby, som<br />

i april <strong>2014</strong> fyller 70 år och som är<br />

största aktör i golv- och plattsättningsbranschen<br />

på Gotland med 50 procents<br />

marknadsandel, hade mycket<br />

konsumentjobb även före ROTavdragens<br />

tid. Då erbjöds privatkunder<br />

”räntefri” delbetalning, något<br />

som var väldigt bra och uppskattat,<br />

menar Lennart Karlström.<br />

– Vi hade 50 – 60 avslut varje år.<br />

På tio år har vi gjort omkring 900<br />

badrum åt privatpersoner. Butiken<br />

är viktig, den måste vi ha för att<br />

kunna visa upp 30 olika miljöer. Att<br />

vi är med i Nordsjö Idé och Design<br />

och även visar golv, tapeter och färgsättningsförslag<br />

gör den ännu viktigare.<br />

SJÄLVKLART NEJ<br />

TILL BYGGVARUHUS INKÖP<br />

Kunderna efterfrågar allt oftare total -<br />

entreprenad vid badrumsrenoveringar.<br />

Ibland kommer dock sommargotlänningar<br />

och vill ha jobb<br />

gjorda med material de köpt på<br />

något byggvaruhus på fast landet,<br />

men det är inget Karlströms ställer<br />

upp på.<br />

– Det är inte vårt problem. De<br />

kunde ju köpt en montör samtidigt,<br />

när de ändå besvärade sig med att<br />

handla på annan ort.<br />

På Gotland är det inte bara<br />

villor som behöver renoveras utan<br />

också bostadsrätter. Och upp dragen<br />

kan lika väl omfatta golvläggning<br />

med mycket trägolv och textilgolv<br />

inomhus som klinker på uteplatser.<br />

Men att någon privatkund frågar<br />

om Karlströms är auktoriserade händer<br />

inte.<br />

– Det fungerar inte i verkligheten,<br />

inte ens kommunen frågar i<br />

rollen som beställare. Vi är det enda<br />

golvföretag som är auktoriserade<br />

och miljöcertifierade på Gotland<br />

och som har utbildat våra montörer<br />

enligt auktorisationens krav, men<br />

ingen bryr sig. Jag tycker <strong>Golv</strong>branschen<br />

skulle upplysa allmänheten<br />

mycket mer, annars når vi aldrig ut<br />

med auktorisationen och når inte<br />

hållbarhetsmålen.<br />

– Och ni anmäler förstås alla våtrumsjobb<br />

<strong>till</strong> GVK?<br />

– Det gör vi! Och det händer att<br />

kontrollanter kommer hit. Det<br />

tycker vi är jättebra, vi behöver<br />

någon som håller oss i örat. Det ska<br />

inte bara vara en fasad, utan kunskap<br />

och regler som man kan luta sig<br />

emot och måste följa, säger Lennart<br />

Karlström på Karlströms <strong>Golv</strong> &<br />

Färg i Visby. ■<br />

ETT AKTUELLT<br />

EXEMPEL FRÅN<br />

EN NÄR-<br />

BESLÄKTAD<br />

BRANSCH<br />

INTE GRERAD BUTIKS-<br />

OCH E-HANDEL<br />

Bolist är en rikstäckande kedja med<br />

193 oberoende bygg- och järnhandlare.<br />

I början av året började man<br />

rulla ut ett nytt, digitalt koncept i<br />

sina butiker.<br />

Konceptet heter Digitala Butiker<br />

och innebär att kunden med hjälp<br />

av interaktiva skärmar får <strong>till</strong>gång<br />

<strong>till</strong> kedjans hela sortiment oavsett<br />

om varan finns inne eller ej. Det hela<br />

kompletteras med en integrerad<br />

e-handel där leverans och retur kan<br />

hanteras i Bolists samtliga butiker.<br />

– Man brukar tala om att sudda<br />

ut gränserna mellan tradi tionell butikshandel<br />

och e-handel, säger Tomas<br />

Fritzon, vd för Bolist. Med vårt stora<br />

butiksnät kan man handla vad, när<br />

och hur man vill. Det är ytter ligare<br />

ett sätt för oss att stärka den lokala<br />

handlaren i en ökad konkurrens.<br />

Satsningen möjliggörs av det<br />

kommande logistikcentret som Bolist<br />

sätter upp i Helsingborg. Centret<br />

blir den centrala punkten för butiksleveranser<br />

samt för logistiken kring<br />

e-handelslösningen, där de egna<br />

butik erna kommer att fungera som<br />

utlämningsställen.<br />

– Hela sortimentet kommer att<br />

finnas <strong>till</strong>gängligt för alla kunder via<br />

digitala kanaler medan de mer frekvent<br />

sålda varorna, anpassade efter<br />

läge och butik, ligger fysiskt på<br />

hyllan. Detta medför i sin tur ökad<br />

lönsamhet per kvadratmeter i butik,<br />

säger Tomas Fritzon. ■<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


TARKETT<br />

TRÄGOLV<br />

NYHET<br />

ATELIER<br />

COLLECTION<br />

GENUINT HANTVERK<br />

SEDAN 1886<br />

Atelier Collection förenar hantverk, skönhet och kvalitet på allra<br />

bästa sätt och består av gedigna plankgolv gjorda av noga utvalt<br />

råmaterial av högsta kvalitet. I kollektionen som lanseras under<br />

våren ingår flera olika golv: de breda planken Elegance, rustika<br />

Heritage, unika Seasons bl a. Vackra Elegance med sina breda och<br />

extra långa ekplank, är Tarketts mest exklusiva trägolv. Ytan är<br />

lätt borstad vilket <strong>till</strong>sammans med hårdvaxoljan framhäver ett<br />

vackert djup i golven. Elegance finns i fyra varianter.<br />

www.tarkett.se


To protect and preserve…<br />

Kvalitet & Kompetens<br />

Silanex AB är marknadsledande sedan 1996 med sin erfarenhet och kompetens gällande fukt och emissionsproblem<br />

i kombination med olika golvbeläggningar. Vi har kompletta lösningar för att förhindra dessa<br />

typer av skador.<br />

Våra Florosil-system skyddar mot fukt, alkali och emissioner och har använts i både ROT-objekt och nyproduktion<br />

på mer än 700 000 m 2 .<br />

Florosil och Florosil TS är baserade på olika högkvalitativa lösningsmedelsfria silaner och kiselföreningar.<br />

<strong>Golv</strong>konstruktionen t.ex. vilket spackel och golvbeläggning man ska använda, avgör valet av produkt.<br />

Vi samarbetar med Evonik AG, ett av världens största kemiföretag samt med alla ledande leverantörer i<br />

golvbranschen. Auktoriserade entreprenörer garanterar högsta kvalitet vid utförandet.<br />

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.<br />

Dina problem–vår uppgift.<br />

www.silanex.se<br />

08-449 73 57 | info@silanex.se<br />

Florosil ®<br />

Florosil ® TS<br />

Florosil ® TS Colour


KONSUMENTENTREPRENAD<br />

– ETT SPEL<br />

MED EGNA REGLER<br />

AK 86 har nu funnits i snart 30 år, men ändå visar det sig ofta<br />

att skriftliga avtal saknas när det uppstår problem mellan golvföretag<br />

och konsumenter. Att avtala skriftligt behöver inte vara<br />

svårt och att man gör det är många gånger vattendelaren mellan<br />

vinst och förlust för golvföretaget.<br />

KONSUMENTTJÄNSTLAGEN<br />

SÄTTER RAMARNA<br />

Att utföra ett golvarbete åt en konsument<br />

skiljer sig från att utföra<br />

samma arbete åt ett företag. Istället<br />

för en utförandeentreprenad, som <strong>till</strong><br />

exempel enligt AB 04, är konsumenttjänsten<br />

en helhet där material och<br />

arbete ska ge en funktion. Ändå tror<br />

många att det är samma regler som<br />

gäller både för affärer med konsumenter<br />

och för affärer mellan företag.<br />

Att göra fel kostar som bekant<br />

pengar och det är svårt att göra rätt<br />

när man inte har koll på sina skyldigheter.<br />

Allt arbete som utförs för<br />

en konsumentkunds räkning regleras<br />

av Konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen<br />

är en tvingande lag<br />

– det är alltså o<strong>till</strong>åtet att avtala om<br />

sådant som inskränker de rättigheter<br />

konsumenten har enligt lagen. Enda<br />

undantaget är om lagen uttryckligen<br />

godkänner att detta görs.<br />

VAD INNEBÄR LAGEN FÖR<br />

ETT GOLVFÖRETAG?<br />

Konsumenttjänstlagen innebär att<br />

en golvföretagare måste ta hand om<br />

en konsumentkund med större omsorg<br />

än om motparten hade varit ett<br />

företag. Det står uttryckligen i lagen<br />

att näringsidkaren ska ta <strong>till</strong>vara konsumentens<br />

intressen och samråda<br />

med denne. Det innebär att golvföre<br />

tagaren har en plikt att se <strong>till</strong> att<br />

konsumenten både har förstått vad<br />

han köper och att vederbörande har<br />

haft möjlighet att fatta ett välgrundat<br />

beslut. Det är också upp <strong>till</strong><br />

närings idkaren att avråda konsumenten<br />

om något moment i tjänsten,<br />

eller tjänsten i sin helhet, inte ger<br />

rimlig nytta.<br />

En konsumenttjänst medför<br />

alltså en långtgående skyldighet för<br />

näringsidkaren att ta hand om sin<br />

kund. Det kan jämföras med avtalsrelationer<br />

mellan företag, där den<br />

som avtalar först och tänker efter<br />

sedan får skylla sig själv. I konsumentfallet<br />

är det alltså näringsidkarens<br />

uppgift att se <strong>till</strong> att båda parter<br />

är med på noterna.<br />

Om golvföretagaren inte upplyser<br />

konsumenten om sådant som<br />

kan vara av vikt, kan det leda <strong>till</strong> att<br />

tjänsten bedöms som felaktig. Det<br />

är således viktigt för golvföretagaren<br />

att vara vaksam och medveten om<br />

att avgränsa det han utlovar att leverera.<br />

Görs ingen avgränsning av vad<br />

som inte ingår, kan man säga att allting<br />

ingår när det kommer <strong>till</strong> konsumenttjänster.<br />

Ett bra exempel är<br />

fuktmätning, som man har möjlighet<br />

att avtala bort men som annars<br />

blir näringsidkarens ansvar.<br />

ATT BEGRÄNSA SITT ANSVAR<br />

Att skriva ner vad man har kommit<br />

överens om begränsar vad man måste<br />

leverera <strong>till</strong> kunden. Konsumenttjänstlagen<br />

förbjuder sämre avtalsvillkor<br />

för konsumenten än lagens<br />

innehåll, men lagen är inte heltäckande.<br />

Det är således möjligt att avtala<br />

fritt om en rad saker. Ett klassiskt<br />

exempel är att golv och vägg ska vara<br />

beläggnings- och beklädnadsklara.<br />

På det sättet försäkrar man sig om<br />

att man slipper vara städgumma när<br />

man anländer för att utföra jobbet.<br />

Muntliga avtal är lika bind ande<br />

som skriftliga avtal, men att ha rätt<br />

är inte detsamma som att få rätt. Vid<br />

en tvist handlar det om att kunna<br />

bevisa vad man kommit överens om.<br />

Ett avtal behöver inte vara krångligt<br />

formulerat, det viktiga är att det är<br />

tydligt och täcker allt man lovat att<br />

leverera. Som sagt, AK 86 har snart<br />

› TEXT:<br />

Erik Gustafsson<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 9


30 år på nacken men fungerar fortfarande<br />

utmärkt!<br />

Genom avtalet begränsar man<br />

vad man måste leverera och minskar<br />

risken för att dra på sig onödiga<br />

kostnader. Man kan alltid gå <strong>till</strong>baka<br />

<strong>till</strong> avtalet och konstatera vad<br />

man faktiskt har kommit överens<br />

om. När konsumenten <strong>till</strong> exempel<br />

hävdar att entreprenören ska stå för<br />

materialet, kan denne hänvisa <strong>till</strong> avtalet<br />

som anger vem som ska bära<br />

materialkostnaden.<br />

Trots att man har ett skriftligt<br />

avtal finns det alltid en risk att det<br />

uppstår fel. Risken minskar dock i<br />

och med att det är tydligt avgränsat<br />

vad man utlovat att leverera, och<br />

därmed också tydligt vad som inte<br />

ingår i tjänsten. Det är av största vikt<br />

för golvföretagaren att ha sina skyldigheter<br />

klara för sig.<br />

Kan man bevisa vad man utlovat, blir<br />

det också tydligt när konsumenten<br />

kräver mer än han har rätt <strong>till</strong>. Dessutom<br />

finns möjlighet att tjäna pengar<br />

på <strong>till</strong>kommande arbeten för sådant<br />

som ligger utanför det avtalade. Genom<br />

att avtala skriftligt kan man<br />

alltså minska risken för ekonomisk<br />

förlust och få en chans <strong>till</strong> rimlig<br />

lönsamhet. ■<br />

Utgå ifrån hur du skulle<br />

GÖRA HEMMA!<br />

Att ta <strong>till</strong>vara konsumentens intressen<br />

och andra krav i konsumenttjänstlagen<br />

kan låta lite diffust. Men Dag<br />

Duberg, Tarkett, har en del konkreta<br />

tips om hur man uppfyller dem.<br />

› TEXT: Elisabeth Sedig<br />

› FOTO: Thomas Åkerblad<br />

Dag Duberg, Tarkett, har hållit många kurser om konsumenttjänstlagen<br />

för folk inom golvbranschen.<br />

– Deltagarna blir ofta lite för vånade över hur stora<br />

skillnaderna mellan att sälja <strong>till</strong> företag och att sälja <strong>till</strong><br />

konsument är i lagstiftningen, berättar han, och ibland<br />

får man den spontana reaktionen: ”Man ska inte jobba<br />

mot konsument.”<br />

Det tycker Dag emellertid att man ska, men man<br />

ska veta vad som gäller och vara medveten om sitt ansvar.<br />

– Det handlar mycket om att tänka lite extra, förklarar<br />

Dag, lyssna på kunden och fråga, informera, före slå<br />

alternativ och förklara vad de innebär. Man måste vägleda<br />

kunden och <strong>till</strong>varata kundens intressen. För i lagens<br />

mening är den som lägger golv en expert och kunden en<br />

”idiot”.<br />

FRÅGA KUNDEN!<br />

Dag berättar att när han håller kurs brukar han rita upp<br />

ett rum och fråga i vilken riktning man ska lägga ett trägolv<br />

i det rummet. Det startar genast en diskussion där<br />

en del tycker si och en del tycker så. Dag slänger in nya<br />

påverkande faktorer som hur golven ser ut i anslutande<br />

› FORTSÄTTNING på sid 14<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


Konsumententreprenader<br />

kräver stort<br />

engage mang, om det är<br />

Hans Sevefeldt på<br />

Miljö hallen <strong>Golv</strong> i<br />

Jönköping och Fredrik<br />

Ottosson på Ottossons<br />

<strong>Golv</strong> i Mariestad rörande<br />

överens. Båda<br />

före tagen gör hembesök<br />

inför en eventuell<br />

entreprenad och<br />

tycker att det är viktigt<br />

för att arbetet ska bli<br />

lyckat.<br />

"HEMBESÖK ÄR VIKTIGT<br />

FÖR EN LYCKAD AFFÄR"<br />

Det är spännande och krävande för<br />

ett golvföretag att ha konsumenter<br />

som kunder. Vanliga entreprenader<br />

för skolor, sjukhus, butiker och kontor<br />

med företag och institutioner som<br />

kunder är mer planerade och förutsägbara.<br />

Köparen är van att handla<br />

för projekt. Kravprofilen är klar. Sådana<br />

entreprenader är de ekonomiskt<br />

mest betydande, och de leder oftast<br />

<strong>till</strong> trygga affärer med grå eller beiga<br />

mattor.<br />

KONSUMENTEN<br />

ÄR ANNORLUNDA<br />

Med konsumenten är det annor lunda.<br />

Konsumenter är olika. Att köpa ett<br />

nytt köksgolv eller att skaffa en ny<br />

inredning <strong>till</strong> badrummet är ett stort<br />

engagemang för en familj. Förväntningar<br />

och förutsättningar är olika<br />

från fall <strong>till</strong> fall. <strong>Golv</strong>företaget möter<br />

en kundkrets med tusentals olika<br />

önskemål om funktion, produkter,<br />

miljö, säkerhet, installation och eko-<br />

nomi. Viktigast är dock alltid utseendet<br />

och även här har alla olika preferenser.<br />

För att få synpunkter på hur ett<br />

golvföretag bäst handlar med konsumenter<br />

besöker vi två företag med<br />

stort engagemang och erfarenhet av<br />

detta, Ottossons <strong>Golv</strong> i Mariestad och<br />

Miljöhallen <strong>Golv</strong> i Jönköping. Det<br />

finns både likheter och skillnader<br />

när det gäller hur Ottosons och<br />

Miljö hallen gör affärer med konsu-<br />

› ROGER KARLSSON,<br />

Ottossons <strong>Golv</strong><br />

i Marie stad, <strong>till</strong>sammans<br />

med en engagerad<br />

kund i butiken.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Magnus Rönnmark<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 11


› HANS SEVEFELDT,<br />

Miljöhallen <strong>Golv</strong> i Jönköping,<br />

framför en hel<br />

vägg av beställningar.<br />

ment, men en sak är verkligen<br />

gemen sam. Engagemanget och respekten<br />

för konsumenten som kund<br />

är något som gäller starkt för båda<br />

dessa golvföretag.<br />

MÅNGA MINDRE AFFÄRER<br />

Ottosons och Miljöhallen uppskattar<br />

att privatkunderna står för ungefär<br />

15 procent av omsättningen. Antalet<br />

kunder per år räknas i hundratal på<br />

båda ställena och varje kund kräver<br />

engagemang. Det som gör privatsektorn<br />

intressant är att marginalerna<br />

kan hållas något högre, men det är<br />

inte bara den direkta lönsamheten<br />

som avgör.<br />

En framgångsrik närvaro på<br />

kon sumentens planhalva ger ett bra<br />

anseende på orten och därmed en<br />

bra förutsättning för framtida kontrakt.<br />

Både gott och dåligt rykte<br />

sprider sig fort. Bra referenser bland<br />

familjer kan få betydelse även för<br />

större affärer på entreprenadsidan.<br />

För ekonomin i projekt för privatpersoner<br />

är ROT-avdraget en faktor<br />

av kolossal betydelse.<br />

KONSUMENTEN ÄR KUNNIG<br />

Nuförtiden möter golvbranschen<br />

ofta en konsument som är väsentligt<br />

kunnigare och bättre informerad än<br />

för tio år sedan. Naturligtvis är det<br />

internet som ligger bakom denna<br />

utveckling.<br />

– Det är inte bara produkter,<br />

funk tioner och varuutbud som kunden<br />

behärskar bättre, säger Fredrik<br />

Ottosson, vd för Ottossons <strong>Golv</strong>.<br />

Kon sumenten idag är också mycket<br />

medveten om sina rättigheter vid en<br />

affär. Det är bra, men det ställer också<br />

tydliga krav på golvföretagen.<br />

Den kunnige kunden ställer<br />

krav på kunnigt bemötande. Här ser<br />

både Ottossons och Miljöhallen<br />

chansen att visa golvfackhandelns<br />

övertag över byggvaruhus och färghandlare.<br />

GLÖM GDS!<br />

<strong>Golv</strong>fackhandeln har inte stort samspel<br />

med gör-det-själv-marknaden.<br />

Bygg varuhus med lågprisprofil och<br />

öppettider nästan dygnet runt lockar<br />

mer för den som inte kräver kvalitet,<br />

service och säkerhet i första hand.<br />

Där gäller pris och pris och pris som<br />

viktigaste argument.<br />

Hans Sevefeldt, vd för Miljöhallen<br />

<strong>Golv</strong> i Jönköping, liksom<br />

Fredrik Ottosson betonar att deras<br />

verksamhet riktar sig <strong>till</strong> kunder<br />

med högre anspråk på kvalitet och<br />

trygghet. Då blir rådgivning, leverans<br />

och installa tion viktiga konkurrensmedel<br />

mot GDS.<br />

När det gäller våtrum har professionella<br />

golvläggare med certifikat<br />

alla trumf på hand. Ändå förekommer<br />

det att bara tätskikt beställs så<br />

att GVK-kraven uppfylls. Sedan kan<br />

amatören utan risk för vattenskador<br />

sätta keramik som ett gör-det-självjobb.<br />

KUNDEN<br />

MÖTER GOLVHANDELN<br />

Initiativet ligger hos kunden. Det är<br />

inte reklam i pressen som styr kundens<br />

initiativ.<br />

Hans Sevefeldt och Fredrik Ottosson<br />

understryker betydelsen av ett<br />

bra anseende och kontaktnät lokalt.<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


De motiverade kunderna kommer<br />

själva spontant <strong>till</strong> golvhandlaren.<br />

Ett stort antal kunder kommer också<br />

på rekommendation av sitt försäkringsbolag<br />

när det gäller renovering<br />

efter vattenskador och andra<br />

olyckor i hemmet.<br />

GOLVHANDELN<br />

MÖTER KUNDEN<br />

Med goda idéer och många frågor<br />

kommer konsumenten <strong>till</strong> sin golvhandlare.<br />

Redan i butiken kommer<br />

många frågor att kunna besvaras och<br />

många idéer kan bekräftas eller<br />

ibland modifieras <strong>till</strong> mer realism.<br />

Den moderne golvhandlaren har en<br />

vaksam och lyssnande attityd <strong>till</strong><br />

kundernas önskemål. Det hindrar<br />

inte att man som fackman måste<br />

avstyra sådant som är orealistiskt eller<br />

riskabelt för funktion och ekonomi.<br />

Av både Ottosons och av Miljöhallen<br />

erbjuds alla intresserade kunder<br />

hembesök. När kontakten är<br />

knuten så väl att man kommit överens<br />

om ett besök på plats är det<br />

sällan som det inte går vidare <strong>till</strong><br />

affär. Det krävs god planering och<br />

ändå flexibilitet med arbetstiden för<br />

att få <strong>till</strong> hembesök på rimlig tid och<br />

inom rimlig tid. För både golvhandel<br />

och kund är det värt ansträngningen.<br />

Hans Sevefeldt understryker<br />

att möjligheten <strong>till</strong> hembesök är<br />

avgjort viktigare än att utvidga<br />

butiks tiden <strong>till</strong> helgöppet.<br />

Här har Ottossons och <strong>Golv</strong>hallen<br />

valt olika vägar. Ottosons<br />

håller öppet i helgen i Mariestad,<br />

men Miljöhallen har endast öppet i<br />

arbetsveckan.<br />

HEMMA HOS KUNDEN<br />

På plats i kundens hem blir det klart<br />

vilka förutsättningar som gäller. Det<br />

är inte lätt för en amatör att lägga<br />

märke <strong>till</strong> tekniska detaljer som<br />

under lag, rörgenomföringar och<br />

annat som kan påverka projektet.<br />

Ett besök av den som har ansvar för<br />

installationen klarlägger läget tekniskt<br />

och ger trygghet för både kund<br />

och leverantör. Osäkerheter klaras<br />

ut. Nya möjligheter upptäcks. Inte<br />

sällan kommer man vid hembesöket<br />

<strong>till</strong> nya produktval både när det<br />

gäller material och design. Hembesöket<br />

är centralt för en lyckad affär<br />

och ett avgör ande underlag för den<br />

offert och den överenskommelse som<br />

följer.<br />

HEMMA HOS KUNDEN IGEN<br />

Att arbeta i ett hem ställer krav på en<br />

golvläggare. Ordning och reda och<br />

ett snyggt sätt att arbeta är ju viktigt<br />

överallt, men i ett hem blir det extra<br />

tydligt. Om beställaren bor kvar i<br />

bostaden och kanske är närvarande,<br />

kan det vara påfrestande. För en person<br />

med rätt inställning kan det<br />

också vara inspirerande.<br />

Fredrik Ottosson och Hans<br />

Seve feldt berättar att skickliga golvläggare<br />

ofta föredrar det mer krävande<br />

arbetet med konsumentkunder.<br />

Mer ovana golvläggare vill ofta hellre<br />

rulla ut mattor i skolkorridorer och<br />

kontor än att finlira i ett hem med<br />

beställaren hängande över axeln. Det<br />

är i kundens hem som entreprenörens<br />

anseende byggs upp eller raseras.<br />

NÖJDA KUNDER<br />

ELLER GRINIGA?<br />

I de allra flesta fall löper en golvaffär<br />

med konsument utan några problem.<br />

Rätt produkt installeras snyggt och<br />

fint i rätt tid och arbetsplatsen lämnas<br />

i god ordning <strong>till</strong> en belåten<br />

kund.<br />

Någon gång kan det ändå gå fel.<br />

Kunden är inte belåten och det kan<br />

bero på verkliga fel eller på att kunden<br />

haft orealistiska förväntningar.<br />

Även i det läget klaras det mesta upp<br />

med snabba åtgärder eller med information<br />

om vad branschstandarden<br />

<strong>till</strong>åter. Ett fåtal kunder blir ändå<br />

inte nöjda och då kan <strong>Golv</strong>branschens<br />

opartiska besiktningsmän<br />

komma att behövas. I mycket sällsynta<br />

fall behöver ett ärende gå vidare<br />

<strong>till</strong> Allmänna Reklamationsnämnden,<br />

ARN.<br />

Ett väl hanterat klagomål kan i<br />

många fall vara en lika bra referens<br />

som en perfekt leverans.<br />

VIKTIGA STEG I EN<br />

KONSUMENTENTREPRENAD<br />

Samtalen med Fredrik Ottosson och<br />

Hans Sevefeldt pekar på några viktiga<br />

framgångsfaktorer för golvaffär med<br />

privatpersoner:<br />

• Kunden är kunnig och ska mötas<br />

med respekt<br />

• Kunden övertygas med kunskap i<br />

butiken, med engagemang vid<br />

hem besök och rediga dokument<br />

för offert och avtal<br />

• Kunden handlar golv sällan och behöver<br />

känna trygghet vid sitt köp<br />

• En trygg kund är en betalningsvillig<br />

kund<br />

• Arbeta snyggt och uppträd snyggt<br />

hemma hos kunden!<br />

• Lämna nöjda kunder efter dig, även<br />

om det är efter rättade fel!<br />

MÅNGA KUNDER BLIR DET<br />

Ja, både Miljöhallen och Ottossons<br />

intygar att det behövs ett stort personligt<br />

engagemang för att möta så<br />

många kunder med information<br />

och personlig service. Varken Hans<br />

Sevefeldt eller Fredrik Ottosson<br />

skulle dock vilja vara utan den närhet<br />

<strong>till</strong> kunden som både erbjuds<br />

och krävs. Det bästa hos människan<br />

är kunden. ■<br />

› FREDRIK OTTOSSON,<br />

Ottossons <strong>Golv</strong><br />

i Mariestad erbjuder<br />

hembesök och har<br />

valt att satsa på<br />

helgöppet.<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 13


› FORTSÄTTNING FRÅN<br />

SID 10:<br />

"Utgå ifrån hur du<br />

skulle göra hemma!"<br />

rum och diskussionen blir mer intensiv.<br />

Då avslutar Dag den med repliken:<br />

– Men fråga kunden!<br />

Det förebygger mycket problem<br />

– att lyssna på kunden och ta reda på<br />

kundens förväntningar. De är ofta<br />

stora. Man har kanske tittat i inredningstidningar<br />

i ett halvår och gått<br />

runt i butiker och tittat och <strong>till</strong> slut<br />

valt något som man ser fram emot<br />

ska höja intrycket av rummet. Därför<br />

kan besvikelsen bli stor om resultatet<br />

inte motsvarar förväntningarna.<br />

Det kan <strong>till</strong> exempel vara brädor<br />

som har större färgskiftningar än<br />

väntat. Någon är kanske avvik ande<br />

mörk, eller ljus.<br />

– Det är inte fackmässigt att installera<br />

felaktigt material, säger Dag.<br />

Det ska man reagera på. Jag föreslår<br />

att man i sådana situationer backar<br />

<strong>till</strong>baka och ställer sig frågan: ”Skulle<br />

jag ha lagt in det här hemma?”<br />

DET SPELAR INGEN ROLL<br />

OM KUNDEN SAGT OK<br />

– Det finns emellertid ett <strong>till</strong>fälle då<br />

man inte ska lyssna för mycket på<br />

kunden, fortsätter Dag, och det är<br />

om kunden säger att han vill ha<br />

jobbet gjort trots att förutsättningarna<br />

är sådana att det kommer att bli<br />

problem senare, om <strong>till</strong> exempel<br />

under konstruktionen är i för dåligt<br />

skick. Om kunden säger att han är<br />

medveten om det och att det är OK,<br />

han vill ändå ha golvet lagt. Det ska<br />

man inte gå med på att göra, för<br />

konsumenttjänstlagen går ju inte att<br />

förhandla bort. Man blir ansvarig<br />

oavsett vad kunden sagt, eller skrivit.<br />

SKRIV "SKÖTSELRÅD<br />

BIFOGAS" PÅ FAKTURAN!<br />

Informationen <strong>till</strong> kunden är något<br />

som diskuteras mycket på Dags<br />

kurser.<br />

– Missvisande information eller<br />

bristfällig information om golvet är<br />

ett lika stort fel som om det är ett<br />

egentligt fel på golvet, säger han.<br />

Sedan kan det ju i efterhand<br />

gälla att kunna bevisa eller göra troligt<br />

att man har informerat, om ord<br />

står mot ord. Här har Dag en del<br />

tips. Man kan lägga in texten ”Skötselråd<br />

bifogas” på fakturan, och på<br />

kvittot. Man kan sätta upp en skylt i<br />

butiken med ”OBS! Du har väl tagit<br />

skötselråd!” och sedan placera ut ett<br />

ställ med sådana.<br />

Dag berättar vidare att han ofta<br />

får samtal från kursdeltagare efter<br />

kurserna. En fråga som då ofta kommer<br />

upp är vad fackmässigt innebär.<br />

Dags svar är att följer man monteringsanvisningarna<br />

och AMA Hus<br />

plus tänker efter om man skulle göra<br />

på samma sätt hemma hos sig själv –<br />

då är det grönt. ■<br />

<strong>Golv</strong>branschen har ett unikt och helsäkert<br />

KONSUMENTSKYDD<br />

<strong>Golv</strong>branschens <strong>Golv</strong>garanti har branschen anledning att vara stolt över.<br />

Den innebär en unik trygghet för konsumenten. Finns det någon annan<br />

bransch som erbjuder något liknande?<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

Det är ytterst sällan som ett jobb gjort<br />

av en entreprenör ansluten <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, hamnar i Allmänna<br />

Reklamationsnämnden, ARN. År 2012,<br />

som är den senaste <strong>till</strong>gängliga statistiken,<br />

var totalt 76 tjänster med golvrelaterade<br />

fel uppe <strong>till</strong> behandling, av<br />

dem hade endast 13 utförts av GBRanslutna<br />

företag och det trots att de<br />

GBR-anslutna företagen har en totalt<br />

dominerande ställning på marknaden.<br />

Och av dessa 13 ärenden var det<br />

bara i tre fall som entreprenören fälldes<br />

<strong>till</strong> ansvar.<br />

GBR-FÖRETAG FÖLJER ALLTID<br />

ARNS BESLUT ...<br />

Vid dessa ovanliga fall, att ett GBRanslutet<br />

företag fälls i Allmänna Reklamationsnämnden,<br />

finns ett gott<br />

skydd för den konsument som råkat<br />

illa ut, ja kanske ett helt unikt skydd.<br />

ARNs beslut och rekommendationer<br />

är ju inte lagligt bindande. Så om ett<br />

företag enligt ARNs beslut ska betala<br />

ersättning <strong>till</strong> kunden kan företaget<br />

helt enkelt strunta i det och det händer<br />

också ofta inom en del branscher.<br />

Det har dock aldrig hänt att ett GBRanslutet<br />

företag gjort så, för i <strong>Golv</strong>branschens<br />

regler finns kravet att de<br />

anslutna företagen ska efter leva ARNs<br />

beslut. Och skulle de ändå inte göra<br />

det, så träder <strong>Golv</strong>branschens <strong>Golv</strong>garanti<br />

in. Dit är GBRs golvgarantifond<br />

kopplad och <strong>till</strong> den är GBRföretagen<br />

obligatoriskt anslutna.<br />

... OCH ANNARS<br />

SKULLE GARANTIN TRÄDA IN<br />

<strong>Golv</strong>branschens <strong>Golv</strong>garanti innebär<br />

att:<br />

• För utfört arbete och levererat material<br />

lämnar företaget en garanti för<br />

brister och fel under ett år. Företaget<br />

är skyldigt att snarast möjligt<br />

och utan kostnad för kunden avhjälpa<br />

brist och fel som framträtt<br />

under garantitiden.<br />

• Företaget har skyldighet att efterleva<br />

Allmänna Reklamationsnämndens,<br />

ARNs, beslut som berör företaget<br />

och avser varor och tjänster.<br />

• Om kunden har hänskjutit en tvist<br />

med företaget <strong>till</strong> ARN eller <strong>till</strong><br />

allmän domstol och där får rättelse,<br />

har kunden rätt att genom GBR<br />

erhålla rättelsen. GBR åtar sig i ett<br />

sådant fall att genom annat företag,<br />

anslutet <strong>till</strong> GBR, eller genom<br />

utbetalning av utdömd ersättning<br />

se <strong>till</strong> att konsumenten erhåller<br />

den fastställda rättelsen. ■<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


FÄRGKLICK I<br />

BADRUMMET<br />

Att sätta fondvägg i badrummet är en modern trend. Oftast i form av<br />

en enfärgad våd eller ett avvikande mönster. Men för att det ska bli<br />

snyggt – och som man tänkt sig – finns det en del att ta hänsyn <strong>till</strong>.<br />

Vi har frågat Mikael With, en av GVKs länskontrollanter, om vad<br />

det är man bör tänka på.<br />

› DET RÄCKER OFTA<br />

med en kraftig färg<br />

på en våd för att få<br />

en god effekt. Väggmattan<br />

här är Aquarelle<br />

Wall från Tarkett.<br />

Fototapeter är populärt igen vilket<br />

syntes tydligt på den stora innemiljömässan<br />

Heimtextil i Frankfurt i<br />

januari. De flesta tapetleverantörer<br />

hade sådana i sortimentet eller erbjöd<br />

möjlighet för kunden att få egna<br />

motiv uppdragna i stort format och<br />

<strong>till</strong> låg kostnad. Stora foton som<br />

täcker en hel vägg.<br />

FONDVÄGGAR<br />

OCKSÅ I BADRUM<br />

Nu börjar fondväggarna även krypa<br />

in i våra badrum. Det kanske är en<br />

del i vår längtan efter något häftigt i<br />

badrummet? Efter vårt eget lilla spa?<br />

Det finns våtrumsväggar med spainspirerade<br />

mönster men för många<br />

räcker det med en kraftigt avbrytande<br />

färg eller ett enkelt mönster –<br />

oftast på kortväggen längst bort från<br />

dusch och badkar.<br />

Men i ett badrum är det speciella<br />

regler som gäller. Och speciella<br />

hänsyn som måste tas <strong>till</strong> våtsäkerhet.<br />

Samt att väggmaterialet måste<br />

vara våtrumsgodkänt.<br />

TÄNK TILL – FÖRE<br />

– Det är i och för sig inget problem<br />

att sätta en fondvägg i ett badrum,<br />

säger Mikael With. Men, det finns<br />

ett par saker man måste tänka på.<br />

– Vill man göra H-sättning runt<br />

hela badrummet blir det ju två fogar<br />

extra, påpekar Mikael. Visserligen<br />

längst bort från våtcellen, men i alla<br />

fall.<br />

– Det andra är att man enligt<br />

GVK-reglerna inte får göra en skarv<br />

inne i ett hörn utan man är tvungen<br />

att dra väggmattan tio centimeter<br />

förbi hörnet. Det innebär att man<br />

får tio centimeter fondvägg in på<br />

långsidan eller att fondväggen inte<br />

täcker hela kortsidan utan stannar<br />

tio centimeter före hörnet – och det<br />

är inte vackert, konstaterar Mikael.<br />

ÄNDA IN I HÖRNET<br />

Det man oftast gör är att dra ut<br />

väggmattan tio centimeter på kortväggen.<br />

Därefter spacklar man ut<br />

väggmattans tjocklek och drar våden<br />

med fondväggen ända in i hörnet<br />

där man förseglar med kemfog,<br />

Aqua Tät eller liknande.<br />

– Det bästa vore ju, konstaterar<br />

Mikael, om man vid en H-montering<br />

helt enkelt kunde montera fondväggen<br />

ovanpå den väggmatta som<br />

utgör H-monteringen. Då skulle<br />

man ju aldrig bryta några tätskikt<br />

och fondväggen skulle vara en ren<br />

dekor. Men det fungerar tyvärr inte<br />

så bra med dagens vattenbaserade<br />

limmer. Det är lätt att få blåsbildning<br />

mellan plastmattorna. Här är<br />

det fritt fram för lim<strong>till</strong>verkarna att<br />

komma fram med ett nytt lim. ■<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 15


BLIR ROT KVAR?<br />

OCH VAD BETYDER ROT FÖR GOLVBRANSCHEN?<br />

Ett intressant ämne inför höstens val är hur det kommer att gå med ROT-avdraget.<br />

Kommer det att finnas kvar efter ett eventuellt makt skifte? Kommer det att se ut<br />

på samma sätt? <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har tittat lite på förutsättningarna och frågat några<br />

branschföretag vad ROT betyder för dem i deras verksamhet.<br />

› KLARA ATT ÅKA<br />

ut på ROT-uppdrag<br />

står BBMs firmalbilar<br />

i Uppsala i strålande<br />

solsken. Och solen<br />

verkar även lysa över<br />

ROT-avdragen framöver.<br />

Bara ett parti vill<br />

ta bort dem.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

ROT har en lång historia och har<br />

funnits sedan 1993 i olika perioder.<br />

Nuvarande permanenta version har<br />

funnits sedan 2008. Tidigare var det<br />

enbart ett sätt att skapa sysselsättning<br />

i dåliga tider men sedan har det<br />

blivit ett fast inslag för att göra<br />

tjänste marknaden billigare för gemene<br />

man – genom att minska de så<br />

kallade skattekilarna bland annat.<br />

Samt att försöka göra svarta jobb vita.<br />

Något som man också verkar ha<br />

lyckats med. Eller som en golventreprenör<br />

uttryckte det:<br />

– Nu har killarna inte så brått hem<br />

att göra svartjobb längre utan jobbar<br />

klart för dagen innan de går hem.<br />

Så det är positivt för alla parter.<br />

MINDRE MÄNGD<br />

– Ungefär 10 – 15 procent av våra jobb<br />

är ROT-jobb säger Mattias Jansson,<br />

BBM i Uppsala. Det är ju ingenting<br />

vi dör eller faller med men naturligtvis<br />

någonting som vi gärna vill ha<br />

kvar.<br />

– Vi har inte mer än 6 – 7 procent<br />

ROT-jobb, säger Arne Lidman<br />

på Assmundssons <strong>Golv</strong> i Göteborg.<br />

Vissa entreprenörer här i Göteborg<br />

gör inga ROT-jobb eller jobb <strong>till</strong><br />

privatpersoner överhuvudtaget men<br />

vi tycker att det är bra att ha lite mix.<br />

När ROT-avdragen infördes 2008<br />

var de dock <strong>till</strong> stor hjälp för oss.<br />

Den vanliga marknaden föll ihop och<br />

ROT-jobben hjälpte oss att överleva.<br />

FÖRÄNDRINGAR<br />

Inför valet i höst talas det från flera<br />

håll om att sänka ROT- och RUTavdragen<br />

eller att <strong>till</strong> och med ta bort<br />

dem helt. Avdragen är debatterade<br />

och ifrågasatta från vissa håll.<br />

Redan nu – 13 januari i år – föreslog<br />

Bostadsbeskattningskommittén att<br />

fastighetsskatten för hyresbostäder<br />

ska avskaffas. Förslaget ska enligt<br />

utredningen finansieras genom att<br />

ROT- och RUT-avdragen minskas<br />

från 50000 kronor per år <strong>till</strong> 34000<br />

kronor.<br />

Villaägarna gick samma vecka<br />

ut med enkät <strong>till</strong> sina medlemmar<br />

som besvarats av närmare 6000 hushåll.<br />

Hela 81 procent anser att ROToch<br />

RUT-avdragen bör bibehållas<br />

eller höjas.<br />

– Precis när vi fått en sektor<br />

som dragits med mycket svartarbete<br />

att bli vit föreslår en statlig utredning<br />

att ROT- och RUT-avdragen<br />

ska försämras. Det är djupt olyckligt<br />

och vi kan bara hoppas att förslaget<br />

inte blir verklighet, säger Villaägarnas<br />

chefsekonom Daniel Liljeberg.<br />

Från en annan hantverksbransch,<br />

målarna, låter det såhär:<br />

– ROT-avdraget betyder oerhört<br />

mycket för seriösa aktörer inom hela<br />

byggsektorn, säger Björn Hellman,<br />

vd för Målarmästarna. För målerinäringen<br />

specifikt har avdraget skapat<br />

en ny marknad. Innan det infördes<br />

utgjorde privatmarknaden unge fär<br />

två procent av våra medlemsföretags<br />

omsättning. Idag är motsvarande<br />

siffra drygt 20 procent. Skulle ROT<br />

försvinna riskerar vi att ett stort antal<br />

privatkunder faller <strong>till</strong>baka i gamla<br />

mönster.<br />

VAD HÄNDER I HÖST?<br />

De politiska partierna har olika åsikter<br />

om ROT-avdragen. Vänster partiet<br />

vill skrota ROT-avdraget och använda<br />

pengarna <strong>till</strong> att bygga fler hyresrätter<br />

och att rusta upp miljonprogrammet.<br />

Miljöpartiet vill att ROT-avdraget<br />

utvidgas så att det också gäller för<br />

bostadsrättsföreningar och hyresrättslägenheter.<br />

Socialdemokraterna säger<br />

att ”vi behåller det nuvarande ROTavdraget<br />

så länge det behövs för att bekämpa<br />

jobbkrisen”. Även hos (s) vill<br />

man utöka ROT-avdraget <strong>till</strong> hyresbostäder.<br />

På den borgerliga sidan är<br />

man relativt nöjd med hur ROTavdraget<br />

ser ut idag.<br />

Så slutsatsen är att ROT-avdraget<br />

sannolikt blir kvar men att utformning<br />

och inriktning kan förändras<br />

något. Å andra sidan har vi<br />

ett halvår <strong>till</strong> valet och det kan komma<br />

snabba förslag både för och emot<br />

ROT. Som den gamle fotbollslegendaren<br />

Putte Kock brukade säga:<br />

”Gardera med kryss”. ■<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


GOLV- OCH<br />

MÖBELMÄSSA ...<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Thomas Åkerblad<br />

… är snart ett bättre namn på den årliga Möbelmässan i Stockholm.<br />

Antalet golvutställare är stort, i år var de ett 40-tal.<br />

Årets mässa hade sammanlagt 35 654<br />

besök från 90 länder vilket är lite<br />

lägre än de senaste åren. De internationella<br />

besökarna uppgick <strong>till</strong><br />

5 756 personer, vilket är 27 procent<br />

av fackbesökarna.<br />

ANDAS OPTIMISM<br />

Som ”spirande optimism och framtidstro”,<br />

vill mässan själva beskriva ”Stockholm<br />

Furniture & Light Fair”, nu när<br />

evenemanget är över. De fortsätter:<br />

Ӂrets upplaga bubblade av energi och<br />

andades optimism.”<br />

– Stämningen på mässan var<br />

mycket god, säger Cecilia Nyberg,<br />

projektchef för Stockholm Furniture<br />

& Light Fair. Många utställare gav<br />

positiva signaler om att branschen går<br />

bättre och rapporterar goda affärer.<br />

Att konjunkturen har vänt. Vi är<br />

också mycket glada över att besökare,<br />

press och media talade om den höga<br />

kvalitet mässan håller, att det här<br />

finns en koncentration av profilerade<br />

företag i ett hanterligt format, ett personligt<br />

<strong>till</strong>tal och en närhet <strong>till</strong> formgivarna.<br />

Mässans nya område Twelve,<br />

där tolv etablerade formgivare visade<br />

vad som är typiskt för just deras formspråk<br />

och idévärld, rönte mycket positiv<br />

uppmärksamhet. Här synliggjordes<br />

också en ny tendens; designerns<br />

roll som utvidgats <strong>till</strong> entre prenör<br />

som tar sitt öde i egna händer. Andra<br />

trender det talades om på mässan var<br />

trä, dova färger, skinn och uppdaterade<br />

klassiker.<br />

Förutom aktiviteterna på Stockholmsmässan<br />

drog också Stockholm<br />

Design Week många besökare <strong>till</strong> de<br />

100-talet olika evenemang som hölls<br />

inne i city. Av dessa hade något<br />

dussin inriktning på golvmaterial,<br />

främst på nya Stockholm Design<br />

Center på Söder med många showrooms<br />

för offentlig miljö. Här finns<br />

› MÖBLER OCH GOLV<br />

är en naturlig koppling.<br />

På Möbelmässan<br />

handlar alltsammans<br />

om design.<br />

Foto: Stockholmsmässan<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› FOTO:<br />

Thomas Åkerblad där<br />

ej annat anges<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 17


› I ÅR FIRAR KASTHALL<br />

125 år. På väggen i<br />

montern fanns ett<br />

jättecollage av gamla<br />

mönster, verktyg,<br />

redskap och prover.<br />

bland annat Kährs, Egetaepper och<br />

Interface representerade. Där var det<br />

fullt kvällsdrag under många av mässdagarna.<br />

Under mässan träffade <strong>Golv</strong> <strong>till</strong><br />

<strong>Tak</strong> de flesta av golvutställarna och<br />

även en del leverantörer som inte<br />

ställde ut men var där och ”kollade<br />

läget” och tittade på sina kollegors<br />

montrar. Här nedan följer en liten<br />

revy i ord och bild över nya produkter<br />

och intressanta utställare.<br />

JUBILAR<br />

I år fyller anrika Kasthall 125 år och<br />

det trodde man kanske skulle innebära<br />

en viss återhållsamhet med nyheterna<br />

på årets mässa, men så var<br />

inte fallet. Som vanligt presenterades<br />

en full omgång med nyheter som<br />

speglar lång tradition men med nutida<br />

mönster och färger. Den klassiska<br />

svenska trasmattan har nytolkats<br />

i jubileumskollektionen Randiga<br />

Ingrid och nya färgställningar tagits<br />

fram för vävda och välkända Rita,<br />

Doris och Ingrid.<br />

Handtuftade nyheter fanns också:<br />

Velvet, en av Kasthalls mest exklusiva<br />

mattor i kamgarn har uppdaterats<br />

med två nya mönsterbilder.<br />

Inspirationen kommer från de geometriska<br />

tegelmönstren på italienska<br />

gator och torg. Juni är en vacker<br />

relief och en hyllning <strong>till</strong> midsommartid<br />

med ett mönster som för<br />

tank arna <strong>till</strong> skandinaviska folkdräkter<br />

och försommarens blomsterprakt.<br />

Aston har ett linjärt rutmönster<br />

i två kontrasterande färger som<br />

påminner om eleganta kostymtyg.<br />

Under <strong>2014</strong> nytolkar Kasthalls<br />

designteam ett antal olika skisser<br />

från sitt arkiv. Kollektionen kallas<br />

The Secret Treasures och de första exemplaren<br />

visades på mässan. Fortsättning<br />

med nya mönster kommer<br />

sedan att följa under hela <strong>2014</strong>.<br />

CARPET COUTURE<br />

Carpet Couture visade Egetaepper i<br />

sin monter. Närmast översatt <strong>till</strong><br />

mattskrädderi betecknar det ett<br />

samarbete mellan Ege och den danske<br />

modedesignern David Andersen.<br />

Vid två <strong>till</strong>fällen under mässan var<br />

det catwalk inne i montern med<br />

modeller som visade modekreationer<br />

baserade på Eges mattor.<br />

Med en stil baserad på 1930-<br />

talets Art Deco-formspråk firar Ege<br />

sitt 75-årsjubileum med en exklusiv<br />

kollektion som fått det långa namnet<br />

Graphic carpets in contemporary<br />

colours, inspired by the 1930s. Grafiska<br />

punkter, kuber, cirklar, pyramider<br />

bildar mönstrens bas.<br />

Som vanligt hade Egetaepper<br />

sin stora smörrebrödsafton på torsdagen<br />

i lokalen på Söder. Enligt<br />

Eges vd Lars Åhnebrink gick det i år<br />

åt 1 400 smörrebröd som breddes av<br />

ett antal influgna, danska smörrebrödsjomfrur.<br />

Den svenska beteckningen<br />

kallskänka låter inte alls lika<br />

rolig! Allt i allt en populär aktvitetet!<br />

SEXKANTIGT<br />

Redan för två år sedan kunde Björg<br />

Form & Arkitektur från Göteborg<br />

visa upp ett mycket speciellt trägolv<br />

på det årets möbelmässa – kubbgolvet<br />

Kugge som görs av kärnvirke<br />

från svensk skog. Ett trägolv där de<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


› HOS EGETAEPPER var<br />

det mycket som rörde<br />

på sig. Här kommer<br />

ett litet urval:<br />

En kollektion med<br />

grafiska punkter,<br />

cirklar och pyramider<br />

baserad på ett 1930-<br />

talstema var en av<br />

höjdpunkterna. Bilen<br />

fanns dock inte i montern<br />

utan är <strong>till</strong>agd av<br />

reklambyrån på denna<br />

bild. Allt för att lura<br />

ögat!<br />

Omedelbart <strong>till</strong><br />

vänster syns ett<br />

exem pel på Carpet<br />

Couture, eller vad<br />

mattskräddaren kan<br />

klippa <strong>till</strong>.<br />

I Egetaeppers lokal på<br />

Södermalm länsades<br />

snabbt smörrebrödsfaten<br />

av hungriga arkitekter.<br />

Totalt 1 400<br />

smörrebröd gick åt på<br />

torsdagen.<br />

Samtliga foton från<br />

Egetaepper.<br />

sexkantiga bitarna limmas mot underlaget<br />

och slipas. Drivande bakom<br />

golvet är arkitektparet Oscar och<br />

Maria Carlsson för vilka verksamheten<br />

är lika mycket passion som<br />

företag.<br />

För två år sedan visades de första<br />

prototyperna och på årets mässa hade<br />

man en leveransfärdig produkt –<br />

som kostat mycket i form av svett,<br />

möda och pengar att ta fram.<br />

– Vi fick ett mycket stort gensvar<br />

bland de besökande arkitekterna – de<br />

förstår vårt sätt att tänka och uppskattar<br />

produkten för dess egenvärde,<br />

säger Oscar. Vi har fått mängder av<br />

förfrågningar som vi ska hem och<br />

bearbeta efter mässan. Vi tror stenhårt<br />

på vår produkt och planerar att<br />

introducera den på den internationella<br />

marknaden på nästa Domotex<br />

2015.<br />

› VÄRLDSMARKNADEN<br />

nästa? Oscar Carlsson,<br />

Björg Form &<br />

Arkitektur, visar upp<br />

sitt skötebarn, det<br />

sexkantiga kubbgolvet<br />

Kugge. Skivor av kärnvirke<br />

som torkats <strong>till</strong><br />

rätt RF-värde för att<br />

läggas ut och limmas<br />

ner. Det låter enkelt<br />

men det har tagit flera<br />

års hårt arbete att få<br />

det att fungera. Kärnvirke<br />

är svårhanterat<br />

och spricker och beter<br />

sig om man inte handskas<br />

rätt med det.<br />

KÄHRS<br />

Kährs har funnits med på möbelmässorna<br />

några år nu och enligt Lisa<br />

Holmlund, Kährs, har man funnit<br />

att det är ett bra sätt att nå ut med<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 19


› OVAN:<br />

PLASTGOLV I KÄHRS<br />

monter? Jo, nu när<br />

finska Upofloor ingår<br />

i Kährs Group är det<br />

vanligt förekommande.<br />

Det PVC-fria plastgolvet<br />

Lifeline säljs<br />

av Kährs samarbetspartner<br />

Ehrenborg<br />

vars representant<br />

Thomas Högberg här<br />

står beredd att ta sig<br />

an arkitekterna på<br />

Möbelmässan.<br />

› OVAN TILL HÖGER:<br />

LARS LINDGREN, Duri,<br />

visade intresserade<br />

arkitekter hur snabbt<br />

det går att få lackytan<br />

färdig om man UVbehandlar<br />

den.<br />

information <strong>till</strong> Sveriges arkitekter.<br />

Nyheterna i montern var desamma<br />

som nyligen presenterades<br />

på Domo tex, det vill säga den nya<br />

kollektionen Capital Collection med<br />

långa, breda ekplankor, en vitpigmenterad<br />

version i serien European<br />

Renaissance Collection samt kompletteringar<br />

i de befintliga kollektionerna<br />

Classic Nou veau Collection och<br />

Sand Collection.<br />

En nyhet av lite annan karaktär<br />

var de PVC-fria golven från dotterbolaget<br />

Upofl oor som ju numera är<br />

en del av Kährs Group. Försäljningen<br />

av dessa golv sköts som tidigare<br />

genom Ehrenborg.<br />

RUNT-OMKRING-GREJOR<br />

Sedan flera år finns även Duri med<br />

på möbelmässan för att intressera<br />

arki tekter och beställare för <strong>till</strong>behör<br />

som akustiska underlagsmattor, golvprofiler,<br />

entrémattor med mera. I år<br />

hade man <strong>till</strong> och med slagit <strong>till</strong> med<br />

två separata montrar på mässan. En<br />

som visade entrémattor, lister- och<br />

profillösningar och en som visade<br />

den UV-härdande lacken Duri UV<br />

Elite.<br />

Lars Lindgren, Duri, konstaterade<br />

glatt att man från mässan muttrat<br />

lite grand om att det inte direkt<br />

var designprodukter man visade.<br />

– Men, konstaterade Lars, de<br />

sparkade inte ut oss och vi fick<br />

många intressanta kontakter. Ofta<br />

är ju lister och profiler sådant som<br />

arkitekterna vet att de behöver men<br />

inte riktigt vet var de ska få tag i.<br />

Forbo, Tarkett och andra golvleverantörer<br />

– dem har de i sina pärmar<br />

i bokhyllan men våra grejor har de<br />

lite svårare att få grepp på. UV-konceptet<br />

intresserade också många. Att<br />

få träytor färdiga på kort tid är ju<br />

högintressant i offentlig miljö.<br />

LITE GRAND FRÅN OVAN ...<br />

… var temat hos Falck Design / Polyfl<br />

oor. Istället för att lägga golv i hela<br />

montern hade man lagt en hög med<br />

golvprover i mitten. Och över den<br />

svävade en docka upphängd i trådar<br />

från taket. Dockan höll en kikare för<br />

ögonen och spanade in golvproverna.<br />

Med andra ord – reklambyrån hade<br />

haft kul!<br />

– Arkitekterna tyckte också det<br />

var kul, säger Frederik Södersten,<br />

Falck Design, med ett leende. Montern<br />

låg bra i blickfånget vid en av<br />

utgångarna ur A-Hallen och vår svävande<br />

man syntes tydligt. Det gäller<br />

ju att synas och hitta något att starta<br />

en diskussion med kunderna om.<br />

Och det lyckades vi ju med.<br />

DANSKA ÖNSKEMÅL<br />

I Rappgos monter var det nya plankor<br />

av Douglasgran som visades av<br />

Jens Olson, Rappgo.<br />

– Vi säljer mycket i Danmark<br />

och där är Douglasgran efterfrågat så<br />

det är ett naturligt steg för oss, säger<br />

Jens. Vi har dessutom nära <strong>till</strong> virket<br />

också.<br />

– Jag gillar ju förstås att vi säljer<br />

gran, säger kollegan Cecilia Rappe<br />

Grahn i montern med ett fniss.<br />

Gra(h)n är bra! ■<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


› OVAN:<br />

PÅ SPANING bland<br />

Falck Designs provkollektioner.<br />

› LÄNGST TILL<br />

VÄNSTER:<br />

ANDERS FALKMAN<br />

(i mitten) visade upp<br />

hela textilsortimentet<br />

från tyska Object<br />

Carpet på mässan.<br />

› TILL VÄNSTER:<br />

LENNART OLSSON,<br />

Tarkett, visar aktuella<br />

trägolv på Studio B3.<br />

Alla leverantörer med<br />

showrooms på stan<br />

hade full aktivitet där<br />

under hela mässveckan.<br />

› LÄNGST TILL<br />

VÄNSTER:<br />

JENS OLSON, Rappgo,<br />

visar exempel på de<br />

nya plank orna av<br />

Douglas gran.<br />

› TILL VÄNSTER:<br />

HELENE OGEBORG<br />

på hugget för att<br />

snabbt kunna svara<br />

på besökarnas frågor.<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 21


EUROSHOP – inte<br />

Vart tredje år äger världens viktigaste detaljhandelsmässa, Euroshop,<br />

rum i tyska Düsseldorf. Förutom butiksinredningar och allt annat som<br />

finns i en butik finns här även golv i stora mängder.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› HOS AMTICO<br />

(nedan) var det designplattor<br />

som gällde och<br />

hos Kährs (nedan <strong>till</strong><br />

höger) var det förstås<br />

fokus på trä. I båda<br />

fallen produkter för<br />

eleganta butiksinteriörer.<br />

På mässan brukar de stora leverantörerna<br />

av designplattor visa sina nya<br />

produkter för en stor och krävande<br />

publik. Ofta sparar man sina butiksnyheter<br />

och visar dem inte på Domotex<br />

eller BAU utan presenterar dem<br />

på Euroshop. Detta som startskott<br />

för sina lanseringar inom butikssidan.<br />

I år var det inte bara designplattor<br />

utan även trägolv för butik<br />

som var aktuella – <strong>till</strong> exempel från<br />

Kährs och Tarkett.<br />

INTERNATIONELL MÄSSA<br />

– Det kommer alltfler utom europeiska<br />

besökare, bland annat från<br />

Brasilien, Mexico och Kina, berättar<br />

Elke Moebius, exhibition manager<br />

på Messe Düsseldorf.<br />

Förutom utställarnas montrar<br />

finns flera specialytor, bland annat<br />

Designer village där mindre designers<br />

har möjlighet att visa upp sig, en yta<br />

för ljusdesign, en innovationshall med<br />

ny teknik och en yta där man visar<br />

upp nya idéer för pop-up-butiker och<br />

mycket annat.<br />

– Besökarna ska få en heltäckande<br />

bild av det stora utbudet av produkter<br />

och lösningar för att kunna<br />

förbättra köpupplevelsen, säger Elke<br />

Moebius.<br />

Årets mässa blev rekordstor med<br />

2 226 utställare från 53 länder som<br />

presenterade sina nyheter på 115 000<br />

kvadratmeter utställningsyta. Totalt<br />

kom 109 000 besökare från 110 länder.<br />

– Alla tidigare rekord från 2011<br />

slogs, säger Hans Werner Reinhard,<br />

vice vd på Messe Düsseldorf. Särskilt<br />

glada är vi åt att antalet internationella<br />

besökare ökar.<br />

Två tredjedelar av Euroshops<br />

besökare var utländska. Många kom<br />

från Nord-, Central- och Sydamerika<br />

samt från hela den asiatiska regionen.<br />

Delegationer från stora detaljhandelskedjor<br />

i länder som Brasilien,<br />

Colombia, Kanada, USA och Kina<br />

välkomnades på Euroshop. Två<br />

tredjedelar av alla besökare uppgav<br />

att de var delaktiga i beslutsfattandet<br />

på respektive företag.<br />

NYA KONTAKTER<br />

I Ehrenborgs monter satsade man<br />

stort på den PVC-fria kollektionen<br />

Nordic Flooring Halo Free designplattor.<br />

– Vi träffade de nordiska butikskedjorna<br />

som vi arbetar mot och<br />

fick även nya kontakter för andra<br />

marknader, säger Jörgen Warsell, vd<br />

för Ehrenborg. Vi var mycket nöjda<br />

med mässan.<br />

VISA MÖJLIGHETERNA<br />

– Euroshop är en viktig mötesplats<br />

för oss på Amtico, säger Madelene<br />

Persson, Marketing Coordinator<br />

Scandinavia. Här träffar vi kunder<br />

från hela världen. I år fokuserade vi<br />

på att visa upp vår Amtico Signaturekollektion<br />

och vilka möjligheter man<br />

har när man väljer från vårt breda<br />

sortiment av designvinylgolv.<br />

SNABBA RYCK<br />

– Detta år hade vi valt Fast renovation<br />

som tema i montern, säger<br />

Johanna Johansson, Gerfl or. Vårt<br />

ledord var Gerfl or the leader in looselay<br />

fl ooring solutions. De produkter<br />

vi visade var GTI, Saga och Creation<br />

Clic samt ett smakprov på vår<br />

nya lösläggningsprodukt, Insight<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


ara designplattor<br />

› PVC-FRITT<br />

var temat i<br />

Ehrenborgs<br />

monter med den<br />

egna kollektionen<br />

Nordic Flooring Halo<br />

Free design plattor.<br />

Xpress, som kommer att lanseras<br />

under året.<br />

BÅDE TRÄ OCH PLAST<br />

– Det var en succéartad mässa för<br />

oss, säger Renate Kalbhenn, key<br />

account, Tarkett. Mina stora kedjor<br />

var nere och det blev också nya kontakter.<br />

Det var stort intresse för våra<br />

nya plank i olika utföranden.<br />

INVESTERINGSVILJAN FINNS!<br />

Michael Gerling, vd för EHI Retail<br />

Institut och ordförande för Euroshops<br />

utställarråd var mycket nöjd<br />

med Euroshop <strong>2014</strong>.<br />

– Euroshop visar tydligt villigheten<br />

hos butiksägarna att investera,<br />

säger Michael Gerling. Totalt investerade<br />

de europeiska butikerna 6,8<br />

miljarder euro i om-, ny- och <strong>till</strong>byggnad<br />

under år 2013 vilket är en<br />

rekordnivå.<br />

På Euroshop svarade över 40<br />

procent av alla besökare att de skulle<br />

genomföra konkreta investeringar<br />

under de kommande två åren. Och<br />

de besökte mässan inte bara för att se<br />

på nyheter utan även för att aktivt<br />

söka leverantörer och samarbetspartners.<br />

■<br />

› NEDAN TILL VÄNSTER:<br />

GERFLOR fokuserade<br />

på löslagda designplattor<br />

avsedda för<br />

snabb renovering.<br />

› NEDAN:<br />

HOS TARKETT var det<br />

inte bara designgolv<br />

utan även en parad av<br />

långa plankor.<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 23


NOTERAT<br />

NYTT UTFÖRANDE<br />

Gammeldags Lövträlut från<br />

Welin & Co ingår i deras Gammeldagssortiment.<br />

Lövträlut<br />

används som förbehandling <strong>till</strong><br />

golvytor av ek och annat lövträ.<br />

Bäst effekt ger luten på äldre<br />

UV-utsatta och solfärgade golv.<br />

Lövträluten finns ofärgad och<br />

vit. Den ofärgade bleker, den<br />

vita både bleker och färgar in<br />

träet. En lutad yta ska alltid slutbehandlas.<br />

Till den ljusa ytan<br />

rekommenderas Timberex<br />

ofärgade träoljor eller vitpigmenterad<br />

Timberex White och<br />

Timberex Extra White. Oljorna<br />

finns även i mörkare nyanser<br />

för den som önskar.<br />

Gammeldags Lövträlut finns<br />

sedan tidigare att köpa i 5 liters<br />

dunkar, innehållet räcker <strong>till</strong> förbehandling<br />

av en 30 – 40 kvadrat<br />

meter stor yta. Nu utvidgas<br />

GOLVBRUNN<br />

I GULD OCH SVART<br />

sortimentet med 1 liters flaskor<br />

och 2,5 liters dunkar. 1 liter<br />

räcker <strong>till</strong> 6 – 8 kvadratmeter<br />

och 2,5 liter räcker <strong>till</strong> golvet<br />

i ett rum på 15 – 20 kvadratmeter.<br />

■<br />

ARDEX PRESENTERAR<br />

RADONSKYDD<br />

Radon är en gas som sipprar<br />

upp från marken och in i hus<br />

och källare, och som kan<br />

orsaka lungcancer. Därför är<br />

det viktigt att skydda sig mot<br />

inträngande radon när man <strong>till</strong><br />

exempel i gamla hus bygger<br />

om källare <strong>till</strong> kontor, allrum<br />

eller gillestuga.<br />

Ardex har utvecklat fyra lösningar<br />

för radonskydd i hus och<br />

källare i det existerande fastighetsbeståndet:<br />

• Ardex EP 2000<br />

På befintligt betonggolv.<br />

• Ardex 8 + 9<br />

För golv och väggar där det<br />

VÄRLDENS BÄSTA<br />

KNIVBLAD?<br />

Sollex har tagit fram ett nytt<br />

knivblad, Sollex 975B Knivblad<br />

långt rakt Banzai. Knivbladet är<br />

enligt företaget det enda knivblad<br />

på marknaden som är<br />

fram taget för att skära blyplåt<br />

men det passar även för att<br />

skära andra material som <strong>till</strong><br />

exempel gipsskivor.<br />

− Materialet är nytt. Tillverkningstekniken<br />

är ny. Sliptekniken<br />

är ny. Det japanska ordet<br />

banzai, som betyder hållbarhet<br />

inte förväntas större sättningar<br />

eller sprickbildningar.<br />

• Ardex SK 100W Tricom duk<br />

För golv och väggar där det<br />

fortfarande finns risk för sättningar<br />

och sprickbildningar.<br />

• Radonsug med Ardex A 38<br />

Mix<br />

När man vill installera radonbrunn<br />

med radonsug under<br />

befintligt golv.<br />

Alla tätskikt är testade på<br />

Sveriges Tek niska Forsk ningsinstitut,<br />

SP, och är radontäta. ■<br />

i 10 000 år, har tjänat som inspiration<br />

vid framtagandet av det<br />

nya knivbladet, berättar Sollex<br />

vd Johan Falk.<br />

Enligt Sollex är Banzai<br />

världens bästa knivblad och<br />

då bladet passar de flesta<br />

knivar på marknaden kan den<br />

nyfikne <strong>till</strong> och med slutet av<br />

mars beställa ett kostnadsfritt<br />

provexemplar på sollex.se för<br />

att bilda sig en egen uppfattning.<br />

■<br />

Purus lanserar nu golvbrunnarna<br />

Purus Line och Purus Corner,<br />

som tidigare funnits i rostfritt<br />

stål. även i guld och i högblankt<br />

svart. Något som stämmer väl<br />

med inredningstrenden<br />

metallisk lyster. ■<br />

ANNONS<br />

Nordic Flooring Halo Free<br />

-det miljösmarta designgolvet<br />

fritt från PVC, ftalater, klor, halogener<br />

<br />

<br />

24 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


TVÅKOMPONENTSLACK<br />

UTAN HÄRDARE<br />

Bona lanserar nu en förbättrad<br />

version av världens mest sålda<br />

golvlack, Bona Mega. Lacken<br />

har fått en ny kemisk formulering<br />

för bättre repbeständighet<br />

och utflytning. Dessutom är<br />

skyddet mot kemikalier, spill<br />

och klackmärken förbättrat.<br />

Lacken har en tvåkomponentslacks<br />

styrka samtidigt<br />

som den ger säkerheten och<br />

bekvämligheten hos en enkomponentslack.<br />

Förklaringen <strong>till</strong><br />

detta är ”Crosslinking Technology”<br />

där lacken använder syre<br />

som härdare. Bona Mega är<br />

baserad på en dispersion av<br />

polyuretanpartiklar i vatten.<br />

Varje partikel består av miljoner<br />

molekyler av en polyuretanpolymer.<br />

När vattnet som<br />

omger partiklarna i lacken<br />

avdunstar börjar dessa polyuretanpartiklar<br />

bilda en fast<br />

film på golvet. När den naturliga<br />

tvärbindaren – syre – sedan<br />

träffar partiklarna bildar dessa<br />

ett starkt förband, som enligt<br />

<strong>till</strong>verkaren kan jämföras med<br />

murbruket mellan tegelstenar.<br />

Med traditionella enkomponentslacker<br />

kan det vara svårt<br />

att få bort <strong>till</strong> exempel klackmärken<br />

men hos Bona Mega<br />

blir ytan tuffare och märken är<br />

därför lätta att ta bort. Det gör<br />

att lacken kan användas även<br />

i kommersiella miljöer. Vanligtvis<br />

rekommenderas inte enkomponentslacker<br />

i offentlig<br />

miljö på grund av risken för<br />

klackmärken och märken efter<br />

spill från <strong>till</strong> exempel vatten,<br />

kaffe och vin. ■<br />

MER LYX I VARDAGEN<br />

MED SVENSK ART DECO<br />

NOTERAT<br />

Sandbergs lanserar nu tapetkollektionen<br />

Grace. Namnet<br />

anspelar på stilen Swedish<br />

Grace, eller för den som hellre<br />

vill, svensk Art Deco. Stilen<br />

föddes på 1920-talet och begreppet<br />

Art Deco myntades vid<br />

världsutställningen i Paris 1925.<br />

Lätta mönster med sirliga och<br />

lekfulla dekorationer inspirerade<br />

av antiken med en antydan<br />

<strong>till</strong> funkis. Milda pasteller med<br />

kontraster i svart och guld.<br />

Kollektionen Grace erbjuder<br />

med sina tio tapeter enligt<br />

Sandbergs just detta fast i<br />

modern tappning, tapeterna<br />

skänker helt enkelt enligt företaget<br />

lite mer lyx och flärd åt<br />

vardagen. ■<br />

ANNONS<br />

TRÄFFA OSS PÅ NORDENS STÖRSTA BYGGMÄSSA!<br />

<strong>Golv</strong>kedjan ställer ut på Nordbygg, som arrangeras 1-4 april på Stockholmsmässan. Det gör vi<br />

i samarbete med tre avtalsleverantörer; Akzo Nobel, Tarkett och CC Höganäs. Välkommen att<br />

besöka oss i vår monter, C05:40, vi bjuder på bullar och kaffe!<br />

<strong>Golv</strong>kedjan består av ett 50-tal företag med över 1400 golvläggare och plattsättare. Vi finns på<br />

70 platser i landet, omsätter 2000 miljoner kronor och har över 20 procent av den svenska marknaden.<br />

Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och<br />

plattsättningsföretagen i landet.<br />

Vill du veta mera? Besök oss på golvkedjan.se.<br />

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT<br />

EVENTS AV<br />

GOLVINTRESSE<br />

BOMÄSSAN<br />

I NORRKÖPING<br />

Stadium Arena<br />

7 – 9 mars<br />

Norrköping<br />

BUTIKSLEVERANTÖR<br />

Kistamässan<br />

1 – 2 april<br />

Stockholm<br />

NORDBYGG<br />

Stockholmsmässan<br />

1 – 4 april<br />

Stockholm<br />

HEM & VILLA<br />

Stockholmsmässan<br />

2 – 5 oktober<br />

HEM & VILLA<br />

Svenska Mässan<br />

30 oktober – 2 november<br />

DOMOTEX<br />

Hannovermässan<br />

17 – 20 januari 2015<br />

Hannover<br />

STOCKHOLM FURNITURE<br />

FAIR<br />

Stockholmsmässan<br />

3 – 7 februari 2015<br />

Stockholm<br />

STORA VILLAMÄSSAN<br />

Malmömässan<br />

6 – 9 mars 2015<br />

Malmö<br />

EASYFAIRS<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Kistamässan<br />

18 – 19 mars 2015<br />

Stockholm<br />

YTTERLIGARE ENFÄRGAT<br />

Boråstapeter släpper ytterligare<br />

en enfärgad kollektion. Den<br />

här gången heter den Pigment<br />

och består av sammanlagt 40<br />

tapeter uppdelade på sex färgteman:<br />

Scandinavian Blonde,<br />

Sunset Bliss, Breaking Dawn,<br />

Arctic Pastels, New Moods och<br />

Nordic Noir.<br />

− När vi lanserade Mineral,<br />

som också är en enfärgad<br />

tapet kollektion, fick vi väldigt<br />

positiv respons. Nu ser vi en<br />

utveckling inför <strong>2014</strong> där man<br />

vill kunna kombinera väl avvägda<br />

nyanser med varandra<br />

för att skapa ett vackert, behagligt<br />

och personligt hem. Därför<br />

har vi valt att presentera de<br />

fyrtio olika kulörerna i sex<br />

inspire rande färgteman som<br />

vi hoppas ska kunna locka <strong>till</strong><br />

personliga val där man kanske<br />

vågar ta in färgskalor i sitt hem<br />

som man inte föreställt sig<br />

tidigare, säger Ulrica Hurtig<br />

som är ansvarig designer för<br />

Pigment.<br />

Samtliga tapeter har naturliga<br />

matta ytor som för tankarna<br />

<strong>till</strong> det målade. Många<br />

av kulörerna känns igen sedan<br />

tidigare och spelar på klassiska<br />

nordiska färgteman. Lite mer<br />

oväntade inslag finner vi dock<br />

i <strong>till</strong> exempel Nordic Noir med<br />

sina dunkla djupare nyanser<br />

som hämtade ur en John<br />

Bauer-illustration. ■<br />

LAMINATGOLVEN TAR STEGET IN I FINRUMMEN<br />

Tarkett lanserar nu sin laminatkollektion<br />

<strong>2014</strong>/ 2015 och<br />

menar att laminatgolven i och<br />

med det tar steget in i finrummen.<br />

Kollektionen präglas av<br />

nordiskt ljus och nordisk design<br />

och ska med sin slitstyrka och<br />

tålighet erbjuda moderna<br />

familjer med både grusiga<br />

fötter och små tassar möjligheten<br />

<strong>till</strong> enhetliga golv hela<br />

vägen från hall <strong>till</strong> sällskapsytor<br />

och sovrum.<br />

− Vår nya laminatkollektion<br />

är handplockad för Norden och<br />

kännetecknas av ett naturligt<br />

och exklusivt utseende, berättar<br />

Jessica Eriksson, nordisk marknadskommunikatör<br />

på Tarkett.<br />

Det kan <strong>till</strong> och med vara svårt<br />

för oss golvfantaster att se skillnad<br />

mellan våra nya laminat golv<br />

och äkta sten- och parkettgolv.<br />

Så naturtrogna är mönstren.<br />

Särskilt nu när vi lanserar long<br />

boards.<br />

Den stora nyheten i kollektionen<br />

är just long boards, vilket<br />

precis som namnet antyder är<br />

långa och breda plank. Totalt<br />

innehåller kollektionen 37 olika<br />

mönster indelade i ett antal<br />

olika delkollektioner – Vintage,<br />

Soundlogic, Woodstock och<br />

Lamin’art – där vintage står för<br />

det rustika, Soundlogic erbjuder<br />

extra ljuddämpning, Woodstock<br />

rymmer naturtrogna mönster<br />

och Lamin’art består av trämönster<br />

med svartvita effekter.<br />

■<br />

26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


FORM US WITH LOVE<br />

BERÄTTAR SIN HISTORIA<br />

NOTERAT<br />

Mr Perswall har, som vi berättade<br />

i förra numret av <strong>Golv</strong> <strong>till</strong><br />

<strong>Tak</strong>, ställt ett antal designers<br />

och formgivare frågan What’s<br />

your story och bett dem svara<br />

på den i form av en tapet.<br />

I sam band med Möbelmässan<br />

i Stockholm lanserade Mr<br />

Perswall en ny liten kollektion<br />

i serien framtagen av den<br />

svenska designtrion Form Us<br />

With Love.<br />

För trion innebär kollektionen<br />

tapetdebut och temat blev<br />

efter en del fundering temperaturer.<br />

Vilken känsla vill man<br />

skapa i ett rum? Form Us With<br />

Love valde att experimentera<br />

med temperaturer som de<br />

själva hade någon positiv relation<br />

<strong>till</strong> och resultatet blev tre<br />

tapeter: -15 grader, 17 grader<br />

och 28 grader. I de olika varianterna<br />

har de genomgående<br />

valt att använda samma geometriska<br />

former och att istället<br />

arbeta med olika färgställningar<br />

i vita, gröna och röda nyanser.<br />

Tanken har varit att man ska<br />

kunna välja den färgkombination<br />

som överensstämmer med<br />

den sinnesstämning man vill<br />

skapa i rummet. Lugnt och harmoniskt<br />

vid -15, varmt och stabilt<br />

vid +17 eller intensivt och<br />

känslosamt vid +28. ■<br />

SÄG JA TILL JOBBET!<br />

DU LÖSER DET MED ARDEX.<br />

VÄRMEAKTIVERAT<br />

GOLV- OCH VÄGGLIM<br />

Casco lanserar nu Casco Proff<br />

GP, ett vitt golv- och vägglim<br />

för de flesta beläggningar. Limmet<br />

går att använda <strong>till</strong> plastmattor<br />

med eller utan baksidesbeläggning,<br />

väggmaterial med<br />

ett PVC-skikt tjockare än 0,6<br />

millimeter samt <strong>till</strong>sammans<br />

med vissa linoleum- och heltäckningsmattor.<br />

Limmet går<br />

även att värmeaktivera, något<br />

som enligt Casco efterfrågats<br />

av marknaden.<br />

Produkten är anpassad för<br />

både våta och torra utrymmen,<br />

ska stänka minimalt och <strong>till</strong>hör<br />

emissionsklass EC1 och M1.<br />

Den har en öppentid på 0 – 30<br />

minuter vid våtlimning respektive<br />

30 – 60 minuter vid häftlimning.<br />

En liter räcker <strong>till</strong> 3 – 5<br />

kvadratmeter och produkten<br />

säljs i förpackningar om tio liter.<br />

■<br />

ANNONS<br />

ARDEX ÄR MYCKET MER ÄN<br />

GOLVSPACKEL!<br />

VÅTRUMSJOBB!<br />

VI HAR GOD-<br />

KÄNDA TÄT-<br />

SYSTEM!<br />

ÄVEN KONSTRUKTIONER<br />

FÖR OFFENTLIGA<br />

BASSÄNGER.<br />

Broschyrer finns att ladda ner på<br />

ardex.se under fliken Service<br />

QR koden går <strong>till</strong> ARDEX kurssida<br />

för hantverkare.<br />

www.ardex.se<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


NOTERAT<br />

GRANITKERAMIK<br />

I KALKSTENSTAPPNING<br />

Bricmate lanserar under våren<br />

J Limestone, en kollek tion med<br />

genom färgad granitkeramik<br />

som ska föra tankarna <strong>till</strong> kalksten.<br />

− Vi har arbetat länge med<br />

att ta fram en klinker med ett<br />

unikt och varierande mönster,<br />

en platta med kalkstenskänsla.<br />

Det är med nöje vi äntligen kan<br />

presentera J Limestone, kommenterar<br />

Hans Croon, vd på<br />

Bricmate.<br />

Plattorna har ett varierande<br />

mönster med skiftande mörka<br />

och ljusa partier. I formatet<br />

30 x 30 centimeter finns <strong>till</strong><br />

exem pel sammanlagt över<br />

100 olika mönstervarianter.<br />

J Limestone <strong>till</strong>verkas i Italien<br />

i två kulörer, Grey och Light<br />

grey, i storlekarna 60 x 60,<br />

30 x 60, 30 x 30 och 15 x 15<br />

centi meter. Plattorna tål frost<br />

och hårt slitage och lämpar sig<br />

därför såväl i privat som offentlig<br />

miljö. ■<br />

NY TEKNIK FÅR SPRIDNING<br />

Vid renovering av gamla golv<br />

med lackad yta har det tidigare<br />

varit omöjligt att få en lika bra<br />

yta som originalytan på fabriksnya<br />

golv. Parkettgolv, plastgolv<br />

och linoleumgolv har ju från<br />

fabrik en högkvalitativ lackyta<br />

som härdats med UV-ljus.<br />

Arboritec, ett svenskt företag<br />

med <strong>till</strong>verkning i Jörlanda<br />

i Bohuslän är etablerade som<br />

leverantör av UV-härdande lack<br />

för renovering av parkett. På<br />

senare år har tekniken utvecklats<br />

så att linoleum och slitna<br />

golv av plast och gummi också<br />

kan få en ny UV-härdad yta.<br />

De renoverade golven ser<br />

ut som nya och blir lättare att<br />

städa. Slitstyrkan hos den nya<br />

lackytan är väl i klass med<br />

fabriksny lack och genom UVhärdningen<br />

får den full slitstyrka<br />

omedelbart. Med annan<br />

lackteknik får inte lackytan full<br />

funktion förrän efter flera dygn.<br />

Om inte lokalerna kan friställas<br />

under den tiden kommer ytan<br />

att skadas av slitande trafik.<br />

Butiker, restauranger och kontor<br />

har ofta inte den tiden och<br />

har därför stor nytta av tek niken<br />

som Arboritec utvecklat.<br />

För att utbilda entreprenörer<br />

och fastighetsansvariga i de<br />

nya möjligheterna planeras<br />

semina rier av utbildningskonsulter<br />

inom golvvård. Den<br />

26 mars håller Svensk Städoch<br />

Utbildningskonsult ett<br />

semina rium på Chalmers Innovation<br />

i Göteborg. Rubriken är<br />

Nästa generations golvvård.<br />

Senare under året tar utbildningsföretaget<br />

Borago upp<br />

samma tema. Tid och plats är<br />

ännu inte bestämt.<br />

Det är alltid spännande, när<br />

den mogna och stabila golvbranschen<br />

<strong>till</strong>förs ny teknik.<br />

Svensk teknik brukar ligga långt<br />

framme och Arboritec från<br />

Bohus län är ett bra exempel<br />

på det.<br />

Magnus Rönnmark<br />

ANNONS<br />

LÄTTLAGDA PARKETTGOLV<br />

MED FRANSKT URSPRUNG<br />

Berry Alloc lanserar under<br />

våren tre trägolvskollektioner.<br />

<strong>Golv</strong>en ska vara exklusiva och<br />

hålla hög kvalitet, är <strong>till</strong>verkade<br />

av franskt virke och försedda<br />

med många års garanti, <strong>till</strong> och<br />

med livstidsgaranti för låssystemet.<br />

Den första kollektionen –<br />

Millenium – är avsedd att ge<br />

känslan av ett massivt parkettgolv.<br />

En mjuk men slitstark yta<br />

gör att golvet är anpassat för<br />

miljöer med högt slitage såsom<br />

butiker, hotell och museer.<br />

Plankorna har en kärna av björkplywood,<br />

ett slitskikt på sex<br />

millimeter och 50 års garanti.<br />

Den andra kollektionen –<br />

Factory – förmedlar en lätt<br />

vintage känsla. Slitskiktet är<br />

3,3 millimeter och golvet har<br />

en garanti på 30 år.<br />

Den tredje och sista kollektionen<br />

– Prince- och Dukeserien<br />

(på bilden nedan) – ska<br />

förmedla en stabil elegans.<br />

Det är ett tåligt golv med HDFkärna<br />

och slagtålig yta. Här<br />

ligger garantin på 15 år. ■<br />

28 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


SILENCE – NY KOLLEKTION AV VÄVD VINYL<br />

NOTERAT<br />

Bolon lanserar nu sin nya<br />

kollek tion Silence i slitageklass<br />

33 för offentlig miljö. Den är<br />

vävd med en speciell teknik<br />

som ger större ”djup” i mattan.<br />

Silence kommer att finnas <strong>till</strong>gänglig<br />

som rullvara, som<br />

plattor och i det nya formatet<br />

planks.<br />

Rullvaran finns i fyra färger<br />

som kallas Pulse, Rhythm,<br />

Motion och Vibration. Plattor<br />

och planks finns i sex olika<br />

färger: Gracious, Visual, Sense,<br />

Balance, Illuminate och Ocular.<br />

Under året kommer dessutom<br />

plattorna att kunna erbjudas<br />

med en ny baksida som ger<br />

en stegljudsdämpning på 19<br />

decibel.<br />

Bolons kreativa chef Marie<br />

Eklund förklarar:<br />

– För vår nya kollektion hämtade<br />

vi inspiration i den natur<br />

som omger oss här i Sverige<br />

och i historiska textilier och<br />

klassiska, traditionella träparkettmönster.<br />

På ett förbluffande<br />

sätt demonstrerar<br />

Det nya, vävda vinylgolvet Silence från Bolon. Läggningen på bilden är gjord med det nya formatet planks.<br />

Silence också vårt golvs unika<br />

förmåga att skapa tredimensionella<br />

effekter och reflektera<br />

ljus. De olika ljusreflektioner<br />

som uppstår innebär att golvet<br />

fullständigt kan ändra utseende<br />

beroende på vilken vinkel ljuset<br />

faller från. Resultatet är en<br />

mångsidig kollektion som är<br />

subtil, lätt och varm, men ändå<br />

färgstark med ett silkesliknande<br />

utseende.<br />

Den nya kollektionen Silence är<br />

helt fri från ftalatmjukgörare.<br />

Något som för övrigt gäller för<br />

Bolons alla kollektioner från<br />

och med i år. ■<br />

ANNONS<br />

Teknisk Service<br />

Ingenjör/specialist<br />

För att möta marknadens ökande krav på tekniskt och miljömässigt<br />

<br />

<strong>till</strong> vår avdelning Teknisk Service.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Forbo Flooring AB ingår i Forbo-koncernen med säte i Baar, Schweiz. Totalt omsätter koncernen ca 8,6<br />

miljarder kronor och sysselsätter ca 5 000 anställda. Forbo Flooring AB ansvarar för försäljning, marknads-<br />

<br />

produktområden och har en mycket stark position på golvmarknaden.<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR: golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Box 4604<br />

116 91 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Lars Wessén<br />

Carina Vässblad<br />

JURIDIK: Erik Gustafsson<br />

TEKNIK/MILJÖ: Sara Salomonsson<br />

Chaza Nahra<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Helena Hellström<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Olle Lind<br />

Olle Lind <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-640 02 50<br />

Mobil: 0704-40 86 00<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS FÖRENING,<br />

GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Hans-Olav Friberg<br />

Tarkett AB<br />

Tel: 0771- 25 19 00<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920-23 07 65<br />

Ordf Torbjörn Karlsson<br />

Bydalens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 060-12 22 22<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

FÄRSK LÄSARUNDERSÖKNING<br />

En färsk läsarundersökning,<br />

gjord av Smart Company som<br />

gör den sortens undersökningar<br />

åt Sveriges Tidskrifter, visar<br />

att <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har en stabil<br />

läse krets med stabila läsvanor.<br />

Resultatet visar att ett ex av<br />

tidningen i genomsnitt läses av<br />

4,2 personer. Med en upplaga<br />

på 3 300 ex ger det nästan<br />

14 000 läsare.<br />

Hela 72 procent av de <strong>till</strong>frågade<br />

tycker tidningen är bra<br />

eller mycket bra, vilket är en<br />

högre siffra än tidigare och<br />

gene rellt sett en mycket bra<br />

siffra för en tidning. 92 procent<br />

av läsarna säger också att <strong>Golv</strong><br />

SERVICE OCH RESERVDELAR<br />

FÖR BONAS GOLVSLIPMASKINER<br />

Bona har som <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong><br />

tidigare berättat inlett ett samarbete<br />

med italienska Kunzle &<br />

Tasin för produktion av golvslipmaskiner.<br />

Det innebär att <strong>till</strong>verkningen<br />

i Fjugesta avvecklas<br />

helt <strong>till</strong> första april och därefter<br />

sker all produktion och utveckling<br />

hos Kunzle & Tasin i<br />

Milano.<br />

För den svenska marknaden<br />

kommer nu företaget Allmeca<br />

att erbjuda service på Bonamaskiner<br />

– både de befintliga<br />

och det utvidgade kommande<br />

sortimentet samt på gamla<br />

maskiner <strong>till</strong>verkade av Örebro<br />

<strong>Golv</strong>industri. Vidare kommer<br />

Allmeca att lagerhålla ett större<br />

<strong>till</strong> <strong>Tak</strong> känns trovärdig och<br />

68 procent att de upplever tidningen<br />

som angelägen. Också<br />

mycket bra siffror, och en<br />

ökning.<br />

Av läsarna uppger vidare<br />

82 procent att de är involverade<br />

i beslutsprocessen när det<br />

gäller golvval <strong>till</strong> kunder. Vad<br />

de vill läsa om i <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> ser<br />

emellertid lite annorlunda ut än<br />

tidigare. Teknik och funktion<br />

kommer nu först istället för<br />

produkter som toppade i föregående<br />

undersökning för tre år<br />

sedan. Något som redaktionen<br />

självklart kommer att ta hänsyn<br />

<strong>till</strong>.<br />

NY KONFLIKT BI – BYGGNADS?<br />

När byggavtalet tecknades<br />

våren 2013 lyftes frågan om<br />

oegentligheter i entreprenörskedjor<br />

ut för att lösas i en parts<strong>till</strong>satt<br />

arbetsgrupp. I början av<br />

februari kom gruppens slutrapport<br />

som båda parter skrev<br />

under. Resultatet blev ett<br />

utökat ansvar för huvudentreprenören<br />

att hålla reda på vilka<br />

som finns på arbets platsen.<br />

Dessutom ökar det fackliga<br />

inflytandet eftersom det blir<br />

lättare för facket att kontrollera<br />

vem som verkligen är arbetsgivare<br />

på respektive arbetsplats.<br />

Men det här är inte den<br />

sorts huvudentreprenörsansvar<br />

Byggnads vill ha. De vill att<br />

huvud entreprenören ska bli<br />

ansvarig för att hans underentreprenörer<br />

betalar in sin<br />

skatt och betalar ut avtalsenliga<br />

löner. Och om underentreprenörerna<br />

inte gör det bli ansvarig<br />

att betala istället.<br />

Så 20 februari sade Byggnads<br />

upp avtalet med Sveriges<br />

Byggindustrier.<br />

– Genom att Byggnads idag<br />

säger upp byggavtalet visar vi<br />

hur viktig den här frågan är,<br />

säger Johan Lindholm, Byggnads<br />

ordförande. Vi har förhoppningar<br />

om att Sveriges<br />

Byggindustrier tänker om och<br />

tar sitt ansvar för alla byggnadsarbetare<br />

och seriösa byggföretagare<br />

där ute.<br />

Upplageutveckling 2005 – 2012.<br />

Undersökningen har genomförts<br />

som telefonintervjuer,<br />

utifrån ett slumpmässigt urval,<br />

under januari i år. ■<br />

– Att Byggnads säger upp<br />

bygg avtalet efter endast ett år<br />

när de precis har fått igenom<br />

huvudentreprenörsansvar samt<br />

ökat fackligt inflytande förstår<br />

vi inte, säger Mats Åkerlind,<br />

förhandlingschef på Sveriges<br />

Byggindustrier. En konflikt i<br />

byggbranschen nu när ekonomin<br />

börjar ljusna kommer att<br />

bromsa både <strong>till</strong>växten och<br />

syssel sättningen. Det är direkt<br />

oansvarigt av Byggnads att ta<br />

<strong>till</strong> så hårda metoder som att<br />

säga upp avtal när vi redan har<br />

förhandlat och kompromissat.<br />

Vi har samma mål att skapa<br />

ordning och reda i byggbranschen.<br />

■<br />

sortiment av reservdelar för<br />

snabb och effektiv service.<br />

Bakom Allmeca står Johan<br />

Viktor, med mer än 25 års<br />

erfaren het från Bona och det<br />

som tidigare var Örebro <strong>Golv</strong>industri.<br />

Med start första april<br />

kommer Allmeca alltså att<br />

erbjuda rikstäckande service<br />

på Bona golvslipmaskiner samt<br />

leverans av reservdelar. ■<br />

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2014</strong>


DE ETISKA REGLERNA I FUNKTION<br />

Under 2013 fastställdes etiska<br />

regler vid föreningsmöten inom<br />

<strong>Golv</strong>leverantörernas Förening,<br />

GLF, respektiv <strong>Golv</strong>entreprenadföretagarnas<br />

Förening, GFF.<br />

Under året har sedan medlemsföretagen<br />

skrivit under en förbindelse<br />

att följa reglerna. Därmed<br />

är alltså de etiska reglerna<br />

i funktion. De lyder:<br />

• GBR-anslutet företag<br />

ska inte åta sig uppdrag som<br />

stider mot allmän rättsuppfattning,<br />

eller på annat sätt<br />

kan anses oacceptabelt från<br />

allmän synpunkt. Anslutet<br />

företag ska verka för sund<br />

konkurrens och iaktta god<br />

marknadsföringssed.<br />

• GBR/GLF-anslutet företag<br />

ska marknadsföra sina produkter<br />

och tjänster på ett<br />

trovärdigt sätt grundat i<br />

kontroller bara fakta. Uttryck<br />

och formuleringar i marknadsföring<br />

ska hålla en så god nivå<br />

att det inte kan bli aktuellt<br />

med rättslig prövning i förhållande<br />

<strong>till</strong> Marknadsföringslagen<br />

och andra relevanta<br />

regleringar*.<br />

• GBR-anslutet företag får<br />

inte skada övriga parters eller<br />

kollegors anseende genom<br />

att opåkallat och utan saklig<br />

grund yttra sig kritiskt om deras<br />

produkter eller tjänster.<br />

• GBR-anslutet företags<br />

uppdrag ska präglas av korrekta<br />

affärsrelationer, tydliga<br />

avtal och respekt för såväl<br />

konkurrenter som kunder.<br />

* Den kursiverade delen av texten<br />

är enbart relevant för GLF.<br />

• GBR-anslutet företag ska<br />

inta en strikt hållning <strong>till</strong> s k<br />

kontakt- och relationsskapande<br />

åtgärder i form av t ex<br />

o<strong>till</strong>börliga gåvor eller resor.<br />

• GBR-anslutet företag får<br />

inte anlita eller samarbeta<br />

med aktörer som på ett dokumenterat<br />

sätt arbetar oseriöst.<br />

S k svartjobb eller jobb i<br />

den "gråa" sektorn ska aktivt<br />

motverkas.<br />

• GBR-anslutet företag<br />

ska utföra sitt uppdrag med<br />

god affärssed. Alla uppdrag<br />

ska genomföras med sådan<br />

kompetens och sådana resurser<br />

som behövs för uppgiften.<br />

■<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

LAGFÖRSLAG<br />

OM PERSONALLIGGARE<br />

Regeringen lade i februari fram<br />

ett förslag som är avsett att<br />

minska svartarbetet inom byggbranschen.<br />

Förslaget innebär<br />

bland annat att:<br />

• Byggaren ska föra personalliggare<br />

• Byggaren ska rapportera <strong>till</strong><br />

Skatteverket vilka näringsidkare<br />

som är verksamma på<br />

byggarbetsplatsen och vilka<br />

personer som vistas där<br />

• Skatteverket ska göra<br />

oannonserade kontrollbesök<br />

Förslaget stämmer väl överens<br />

med förslag som tidigare framförts<br />

av Sveriges Byggindustrier.<br />

– Äntligen kommer ett lagförslag<br />

för ordning och reda<br />

i byggbranschen, det har vi<br />

efter lyst i sju långa år, säger<br />

Peter Löfgren, utvecklingschef<br />

på Sveriges Byggindustrier.<br />

Genom en lag om närvaroliggare<br />

på landets byggarbetsplatser<br />

och oanmälda besök<br />

från Skatteverket, blir det svårt<br />

för de oseriösa aktörerna att<br />

bedriva sin ljusskygga verksamhet<br />

och högst påtagligt dyrt om<br />

de trots allt försöker sig på det.<br />

Regeringens förslag finns<br />

publicerat som Ds <strong>2014</strong>:7<br />

Minskat svartarbete i byggbranschen.<br />

■<br />

"AMBASSADÖRSTRÄFF"<br />

För sjätte året i rad arrangerades<br />

Ardex ambassadörsträff<br />

för handplockade återförsäljare<br />

av Ardex produkter. I år ägde<br />

ambassadörsträffen rum i<br />

Stockholm. Och som traditionen<br />

bjuder utsågs Årets<br />

Ambassadör.<br />

Den här gången gick utmärkelsen<br />

<strong>till</strong> Ola Håkansson från<br />

Håkansson & Håkansson i<br />

Simrishamn. Vi citerar ur motiveringen:<br />

“Olas förmåga att<br />

sälja är en kombination av<br />

humoristisk påhittighet men<br />

han besitter också ett lugn, en<br />

ödmjukhet och en trygghet som<br />

skapar förtroende hos kunden.”<br />

Priset delades ut av Ardex vd<br />

Torgny Glad.<br />

Ett syfte med träffen är att<br />

visa upp företagets nyheter.<br />

Den största i år var konstruktioner<br />

som skyddar mot radon.<br />

■<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Box 4604, 116 91 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Bengt Jonasson 08-702 3099<br />

Jon Herrdahl 08-702 3092<br />

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Box 4604<br />

116 91 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!