26.01.2019 Views

Golv till Tak #5-2013

Temat för det här numret av Golv till Tak är Byggkeramik och våtrum. Med den inriktningen bjuder tidningen på företagsreportage, trendbeskrivningar och nyheter. Tidningen inleds med ett reportage hos en av våra stora keramikleverantörer: Konradssons Kakel. Bakom kakel och tätskikt sitter någon typ av skivor. Idag blir det återigen allt oftare kartonggips som väljs. För kartonggipsen har ju oomtvisteliga fördelar - väger inte mycket, är enkel att hantera och bidrar till en bra arbetsmiljö. I intervjuer bekräftar entreprenörer kartonggipsens återkomst. En annan intressant nyhet är hur länskontrollanternas arbete förenklas med iPads och specialanpassad mjukvara. Nästa år blir det sannolikt entreprenörernas tur att få liknande redskap.

Temat för det här numret av Golv till Tak är Byggkeramik och våtrum. Med den inriktningen bjuder tidningen på företagsreportage, trendbeskrivningar och nyheter.

Tidningen inleds med ett reportage hos en av våra stora keramikleverantörer: Konradssons Kakel.

Bakom kakel och tätskikt sitter någon typ av skivor. Idag blir det återigen allt oftare kartonggips som väljs. För kartonggipsen har ju oomtvisteliga fördelar - väger inte mycket, är enkel att hantera och bidrar till en bra arbetsmiljö. I intervjuer bekräftar entreprenörer kartonggipsens återkomst.

En annan intressant nyhet är hur länskontrollanternas arbete förenklas med iPads och specialanpassad mjukvara. Nästa år blir det sannolikt entreprenörernas tur att få liknande redskap.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 42 | PRIS SEK 60 | NR 5 2013

TEMA:

BYGGKERAMIK

OCH VÅTRUM

Kartonggipsen kommer

tillbaka starkt

En fullträff

för länskontrollanterna

5 | 2013

Stort reportage från

Konradssons Kakel


LINOLEUM PÅ DITT SÄTT

8 NYA FÄRGER – MILJONER NYA MÖJLIGHETER

Marmoleum Click är det roligaste och förmodligen det smidigaste sättet att förverkliga dina inredningsdrömmar.

Vårt högkvalitativa linoleumgolv (av 97 % naturprodukter) är ovanligt lätt att lägga och kommer i en uppsjö av

färger som nu har fått sällskap av 8 nya spännande kulörer (se nedan). Kombinera i oändlighet med olika mönster

och hitta känslan som lyfter dina rum! Läs mer på forbo-flooring.se


INNEHÅLL | 5 | 2013

3 ÅTTA PROCENT AV SVENSKA MARKNADEN

8 KARTONGGIPSEN KOMMER TILLBAKA STARKT

10 GAMLA GOLVBRUNNAR MÅSTE BYTAS – VARFÖR DÅ?

13 EN UPPSKATTAD MODERNISERING

14 INSPIRERAS AV LE CORBUSIER

16 GOLVBRANSCHEN MÖTER NYA KRAV

19 KVALITETSARBETE ÄR LÖNSAMT

21 NOTERAT

27 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

32 BENNY

3

8

POSITIVT OM

VÅTRUM

Temat för det här numret av Golv

till Tak är Våtrum och byggkeramik

och vad passar då bättre än att

inleda med ett reportage hos en av

våra stora keramikleverantörer?

Den här gången blev det Konradssons

Kakel (sid 3).

Bakom kakel och tätskikt sitter

någon typ av skivor. Idag blir det

återigen allt oftare kartonggips som

väljs. För kartonggipsen har ju

oomtvisteliga fördelar – väger inte

mycket, är enkel att hantera och

bidrar till en bra arbetsmiljö. På

sid 8 får vi bekräftelse på kartonggipsens

återkomst.

En annan intressant nyhet finns

att läsa om på sid 13. Där berättar

vi hur länskontrollanternas arbete

förenklats med iPads och specialanpassad

mjukvara. Nästa år blir

det sannolikt entreprenörernas tur.

Nästa Golv till Tak kommer i

början av oktober och har tema

Akustik.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

13

OMSLAGSBILD från Sanova

HEMSIDA: GOLVTILLTAK.NU

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: ELISABETH SEDIG

REDAKTION: GOLV TILL TAK, BOX 12 250, 102 26 STOCKHOLM. TEL: 070-772 2682. E-POST: REDAKTION@GTT.SE

ANNONSER: INFORMA, INDUSTRIGATAN 4 B, 112 46 STOCKHOLM. TEL: 08-34 03 05. E-POST: GTT@INFORMA.SE

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR FÖRLAGS AB, BOX 4604, 116 91 STOCKHOLM. TEL: 08-702 3090. E-POST: INFO@GTT.SE

ÅRSPRENUMERATION: 380:- EXKL MOMS. LÖSNUMMER: 48:- EXKL MOMS

TRYCK: INEKO AB, STOCKHOLM

FÖR INNEHÅLL OCH ÅSIKTER I SIGNERADE ARTIKLAR SVARAR FÖRFATTAREN. DE BEHÖVER ALLTSÅ INTE GE UTTRYCK FÖR UPPFATTNINGAR SOM DELAS AV

REDAKTIONEN ELLER GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION.

FÖRLAG: GBR FÖRLAGS AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

MEDLEM I SVERIGES TIDSKRIFTER. UPPLAGAN TS-KONTROLLERAD. ISSN 0345-3979


Tre vattentäta system

godkända för den

nya tidens golvbrunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

I Let’s stick together I www.schonox.se I

| Följ vår arbetsbeskrivning för tätning av

design- och väggnära golvbrunnar! |

April 2013

Ersätter tidigare anvisning från november 2012

b nnar SCHÖNOX_klar .indd 1 2013-04-30 09:57:24

I många år har golvbrunnarna i våra våtrum sett rätt så

likartade ut, alltså mest runda eller möjligen fyrkantiga.

Under senare år har det dock börjat hända saker med

designen. Nu finns det både långsmala, ovala och trekantiga

brunnar. Och som också kan placeras på många

olika ställen, till exempel i direkt anslutning till väggen.

Det här är något som arkitekter och designintresserade

länge har efterfrågat, men hittills utan möjlighet att

kunna förverkliga. Framför allt på grund av stor osäkerhet

när det gäller tätningen då designbrunnarna måste

tätas på olika sätt. Därför är vi stolta över att kunna

erbjuda hela tre olika tätningssystem. De är speciellt

utvecklade, testade och godkända för att täta designbrunnar

med väggnära placering. Eftersom det är tre

olika system, väljer du själv om tätningen ska utföras

med folie eller med produkter som rollas. Som vanligt

hittar du en monteringsanvisning med tydliga steg-försteg

bilder och instruktioner både på hemsidan och som

broschyr hos våra återförsäljare. Vattentätt även det.

| Let´s stick together | www.schonox.se |

2 | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


ÅTTA PROCENT

av svenska marknaden

Konradssons

Kakel importerar

från hela

världen och

distribuerar

till 250 återförsäljare

i

Sverige. Placeringen

i Jönköping

ser man

som strategiskt

rätt.

När vi svänger runt i Fridhemsrondellen

ser vi genast Konradssons

Kakels åttakantiga butik. Vd

Magnus Andersson möter upp

och visar in i de fräscha kontorslokalerna

bakom butiken.

− Ja, lokalerna är en del av

marknadsföringen när man är i en

sådan här bransch, kommenterar

han.

EXPANDERADE KRAFTIGT

EFTER MILLENIESKIFTET

Magnus Andersson har varit på

Konradssons i åtta år. Först som

inköpschef och de senaste fem

åren som vd.

Vi slår oss ned i Magnus kontor

och han berättar att Konradssons

grundades i Jönköping 1968

av Olle Konradsson som ett plattsättningsföretag.

På 1980-talet

köp tes företaget av Stig Persson,

som kom från VVS-branschen.

Han hade en idé om att starta en

grossistfirma inom kakel i Sverige.

Så han limmade kakelpannåer och

åkte runt och knöt upp återförsäljare

och avvecklade ganska snart

plattsättningsdelen av företaget.

På 1990-talet gick Stigs son

Hans in i firman. Vid millennie-

skiftet tog Hans över och företaget

påbörjade då en kraftig utveckling.

I slutet av 1990-talet

hade man ett 30-tal återförsäljare,

idag är de 250.

− Hans var yngre och hade

nya idéer och lät bland annat

bygga den här fastigheten, som

han fortfarande äger, och ett lager

längre ned på gatan.

SÄLJER NU EN MILJON

KVADRAT METER PER ÅR

År 2008 sålde Hans Persson företaget

till Dahl Sverige som idag är

en del av Saint-Gobain Nordic.

› FÖRUTOM KAKEL

OCH KLINKER säljer

Konradssons badrumsmöbler

och

-tillbehör. Här syns

vd Magnus Andersson

i trappan mellan de

två våningarna med

utställningsmiljöer i

Jönköping.

› TEXT:

Per-Olof Eliasson

› FOTO:

Hans Svensson

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | 3


"Det är vi och Höganäs som

har täckning i hela landet."

› OVAN:

KONRADSSONS har

i Jönköping ett av de

största byggkeramiklagren

i Sverige och

lagerhåller i genomsnitt

300 000 kvadratmeter

kakel och

klinker på 6 000 pallplatser.

› ÖVERST PÅ MOT-

STÅENDE SIDA:

I DEN ÅTTAKANTIGA

butiks- och utställningslokalen

i Jönköping

säljer man

bland annat Hello

Kitty-kakel som skymtar

till vänster.

› NEDERST PÅ MOT-

STÅENDE SIDA:

HOS VAR OCH EN

av de 250 återförsäljarna

har Konradssons

300 pannåer, fem ställ

med stora pannåer

och tre ställ med små.

I kon cernen ingår Dahl Sverige

som säljer VVS-produkter, Bevego

ventilation, bygghandelskedjan Optimera,

och på kakelsidan Konradssons

Kakel och Kakelspecialisten i

Stockholm.

Konradssons tillhör de största

kakelgrossisterna i Sverige.

− Det är vi och Höganäs som

har täckning i hela landet. Sedan

finns det regionalt stora aktörer.

Idag omsätter Konradssons

200 miljoner kronor per år och

säljer en miljon kvadratmeter, åtta

procent av den svenska marknaden.

Huvudkontor och lager finns

i Jönköping, butiker i Mölndal

och Bromma med utställning och

mindre lager. Butikerna säljer till

slutkund, till lokala entreprenörer,

till byggare och till projekt. Totalt

har företaget 50 personer anställda,

varav 38 i Jönköping och sex

vardera i Mölndal och Bromma.

300 000 KVADRATMETER

I LAGER

Som kund i butiken vid Fridhemsrondellen

tänker man nog inte på

att bakom butiken ligger ett stort

lager. Magnus Andersson visar oss

dit, på vägen passerar vi kundtjänst

där samtliga verkar upptagna

i telefon.

På det stora lagret, ett av de

största byggkeramiklagren i Sverige

enligt Magnus Andersson, är

pallarna staplade i höga rack och

truckar susar fram och tillbaka.

− Vi lagerhåller i genomsnitt

300 000 kvadratmeter kakel på

6 000 pallplatser. I Mölndal och

Bromma har vi vardera 1 000 kvadratmeter

lageryta, säger Magnus.

Han berättar att truckförarna med

en skanner läser av streck koder

medan de plockar, en säkerhetskoll

så att man plockar rätt saker.

− Plockordrarna kan vara på

allt från 20 pallar till att plocka

ihop 20 olika produkter på en pall.

MÅNGA MÄSS- OCH FABRIKS-

BESÖK

Magnus själv bestämmer sortiment

och inköp, i samråd med

representanter i ett sortimentsråd,

och han besöker ett antal keramikmässor

varje år.

− Det finns några större årliga

med betydelse, Bologna i Italien i

september, Valencia i Spanien,

Istan bul eftersom Turkiet är hyfsat

stora på kakel och Sao Paulo i

Brasilien som vi besöker kanske

vartannat år. I Kina finns också

4 | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


ett antal mässor.

Ofta är producenterna koncentrerade

inom ett område i varje

land, beroende på att jordmånen

varit lämplig, Sassuolo nära Bologna

i Italien med 400 tillverkare,

Valencia i Spanien, Porto i Portugal,

öster om Izmir i Turkiet och

södra Brasilien.

I Italien finns riktigt stora

fab riker, exempelvis Casalgrande

Padana som i genomsnitt lagerhåller

fem miljoner kvadratmeter,

motsvarande nästan hälften av vad

som säljs i Sverige. Där finns också

ett antal andra stora fabriker.

Konradssons köper 50 procent

av produkterna från Italien,

resten i huvudsak från länderna

där de stora mässorna finns och så

små mängder skiffer från Indien

och natursten från Filippinerna.

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | 5


› OVAN:

I JÖNKÖPING

har Konradssons

en utställning i två

våningar med ett 80-

tal miljöer. I både

Mölndal och Bromma

har man större utställningar,

150 respektive

100 miljöer.

› MOT STÅENDE SIDA:

SOM EN HYLLNING

till 1900-talets bioepok

finns den här

bilden, gjord av fotokakel

från Konradssons,

i centrala Jönköping

där tidigare

biografen China låg.

- I mångt och mycket är det samma

produkter som görs i olika länder,

säger Magnus.

Han besöker fabrikerna med

jämna mellanrum:

− Vi gör regelbundna leverantörsbesök,

för att hålla koll på leveranssäkerhet,

kvalitet och hela logistiken.

För oss är det också

vik tigt att välja leverantörer som

tar miljöansvar.

MÅNGA LEVERANTÖRER MEN

ALLT UNDER EGET NAMN

Konradssons har 35 fabriker som

leverantörer i katalogen men har

kontakt med 150 till. Företaget

har ingen tillverkning utlagd, men

säljer allt under eget namn och

med egna artikelnummer. Man

håller 3 000 artikelnummer i lager,

i 200 olika serier.

− Vi plockar ihop vårt urval.

Från en tillverkare med många

olika produkter har vi exempelvis

valt fem som passar i Konradssons

sortiment.

Sverige är en liten marknad

för kakel och klinker.

− Fabrikerna anpassar sig inte

till oss, i lilla Sverige säljer vi bara

elva miljoner kvadratmeter årligen.

Det är en utmaning att få rätt

produkter. Fabrikerna utvecklar

exempelvis mot större och större

format, medan vi i Sverige hänger

kvar vid mindre format. Normal

golvklinkerstorlek från fabrikerna

är idag 60 x 60, mindre jobbar de

inte med. Man får då såga fram

mindre format för exempelvis våtutrymmen,

vissa lutningar mot

brunn är svårt att hantera med

större format.

"JÖNKÖPING LIGGER

LOGISTISKT RÄTT"

Konradssons försöker av miljöskäl

transportera så mycket som möjligt

på järnväg, och järnvägsstationen

i Jönköping ligger bara några

stenkast från lagret. Från Italien

kommer på järnväg 150 pallar i

veckan och från Spanien ett 80-

tal. Från Portugal, Turkiet, Kina

och Brasilien går transporterna

med sjöfrakt.

Kakel och klinker som kommer

sjövägen till Göteborg transporteras

med lastbil till Jönköping.

Sjöcontainrarna tas in och

lossas i Konradssons andra lager

längre ned på gatan. Sedan kör

man pallarna på traktorsläp till

huvudlagret.

Ytan på lagret för utleverans

är liten, det töms kontinuerligt.

− Jönköping ligger logistiskt

rätt, DHL och Schenker har centrallager

några minuter bort och

glider regelbundet förbi och lastar

själva. Det tar under två timmar

till Göteborg och tre timmar till

Stockholm och Köpenhamn.

I ett hörn på lagret finns en

disk där lokala entreprenörer kan

komma in och beställa och få leverans

direkt. Några man står vid

disken och väntar på att bli expedierade.

SJU SÄLJARE ÅKER

STÄNDIGT RUNT I SVERIGE

På väg tillbaka till butiken och utställningslokalerna

passerar vi avdelningen

där två personer mer

eller mindre på heltid limmar

pannåer.

− Vi har 300 pannåer hos varje

återförsäljare och med 250 återförsäljare

så blir det många pannåer,

säger Magnus Andersson.

Konradssons har sju säljare

som åker runt i Sverige och bearbetar

återförsäljare och regelbundet

besöker 300 arkitekter, har

olika events och förklarar vad som

är på gång. De jobbar också direkt

med stora projekt som köpcentra

och simhallar.

Magnus Andersson delar in

Konradsson återförsäljare i olika

typer:

• Butiker som säljer färg, tapeter,

kakel och klinker

• Entreprenörer som har butik plus

egen plattsättning och tar mindre

lokala projekt

• Byggvaruhandel, som Optimera

och Beijer

− Av vår försäljning är mycket

basprodukter. Granitkeramik är

också en stor del på grund av att

det går till stora projekt vilket ger

stora volymer, en bilhall kan ha

1 000 kvadrat.

Konradssons har avtal med

ett antal butikskedjor: Lindex,

Gina Tricot, Intersport och ett nytt

med Mekonomen.

− För varje butikskedja finns

ett färdigt koncept, så de använder

vårt kakel när de bygger nytt eller

renoverar.

NYHETSSLÄPP

FYRA GÅNGER OM ÅRET

Företaget släpper nyheter fyra

gånger om året, med tio till femton

nya serier per släpp, samtidigt

fasas produkter ut ur sortimentet.

Nyhetstempot beror på hur

6 | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


offensiva fabrikanterna är.

− Det är kris i Europa sedan

2008, så nu har man mera fokus

på kostnadsbesparing än på utveckling

av nya produkter, säger

Magnus Andersson.

LÅNGSAMMA

TRENDVÄXLINGAR

De tidlösa basprodukterna funkar

alltid och de trender som finns

inom kakel är långsamma.

− I Sverige och hela Norden

är det minimalistiskt och klassiskt

som gäller – vitt, svart och grått.

Den trenden har funnits länge

men bryts nu av lite med mer färgglada

fondväggar eller fond pelare.

Mosaik har också kom mit de senaste

åren.

Trenderna går i cykler.

- Rödbrunt, tegelfärgat, som

var populärt i slutet på 1980- och

90-talet har successivt försvunnit.

En senare trend är att 1970-tal

med orange, gult och brunt börjat

bli populärt igen.

"KAN TA IN VAD SOM HELST

PÅ BESTÄLLNING"

Magnus visar runt bland utställningsmiljöerna.

I Jönköping har

Konradssons en utställning i två

våningar med ett 80-tal miljöer. I

både Mölndal och Bromma har

man större utställningar, med 150

respektive 100 miljöer.

− En trend som kom för 5−6

år sedan är inkjettekniken, fortsätter

Magnus. Man tar foto på

natursten eller en träyta, och kan

då exempelvis återskapa ådringarna

i en trädstubbe. Träimitationer

är populärt i Sydeuropa.

Han visar att ett mönster som

efterliknar natursten med 58 olika

repetitioner, bara var 58e platta är

lika vilket ger en livfull yta. I ett

hörn av lokalen visar han fotokakel,

på en bränd kakelplatta kan

man kopiera en valfri bild.

På frågan om det är någon

produkt han är speciellt stolt över

visar Magnus en miljö med Bisazza,

glasmosaikernas Rolls Royce.

− Vi kan ta in vad som helst

på beställning även om vi inte har

det i katalogen, avslutar han. ■

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | 7


KARTONGGIPSEN

Våtrumsväggar har under fl era år varit en

infekterad fråga med diskussioner om framförallt

kartonggipsens vara eller inte vara. Men

det finns även andra aspekter att ta hänsyn till

vid val av väggskivor till våtrum.

› TEXT OCH FOTO:

Thomas Åkerblad

För några år sedan gick diskussionens

vågor höga om huruvida kartonggips

var ett bra material i våtrum

eller om det var rena döds -

fällan. Förekomst av mögel på kartongen

diskuterades hett. Delvis

som resultat av detta rabalder har

Fredrik Östedt, Måleri & Golvservice i Tyresö.

det kommit ett stort antal nya våtrums

skivor på marknaden med

olika egenskaper. Förutom gipsbundna

finns främst cellplastskivor

och cementbundna skivor.

Ofta helt oorganiska men i många

fall ganska tunga att hantera och

"Kartonggipsen

har kommit tillbaka.

Vi använder

den genomgående."

svåra att bearbeta. Ytskikt med

olika typer av mineralfibrer kan

också skapa hudirritationer. Vissa

skivor är för täta och har svårt att

få lim att binda. De kan också vara

svåra att bearbeta och ta lång tid

att arbeta med.

På GVKs hemsida gvk.se finns

en förteckning över godkända våtrumsskivor

och deras olika egenskaper

som till exempel Sugande/

Icke-sugande och Begränsad värmetålighet.

IDAG?

Hur ser situationen ut idag och

hur har utvecklingen gått? Är kartonggipsen

död och begraven?

Golv till Tak har lyssnat runt bland

GBR-anslutna golventreprenörer

för att höra vilka väggskivor man

använder i våtrum. Resultatet var

ganska samstämmigt och vi återger

här ett par uttalanden ur

mängden.

SUGER BÄTTRE

– Vi sätter mest kartonggips i våtrum,

säger Mattias Jansson, vd för

BBM i Uppsala. Kartonggipsen

suger bättre och det är därför enklare

att få produkterna att sitta

fast på väggen. Vi tycker inte att

tätare skivor ger någon fördel att

arbeta med. Allmänt upplever vi

att kartonggipsen kommit tillbaka

starkt. Diskussionen om farligt

mögel och sådant har dött ut.

– Det är ju en arbetsmiljöfråga

också, påpekar Mattias. Gipsplattorna

är lättare och enklare att

hantera. De ger inga problem med

mineralfibrer som sticks och letar

sig in i kläder eller handskar.

8 | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


INTE FÖRVÅNANDE

– Vi är inte förvånade över uppsvinget

för kartonggipsen, säger

Bengt Jonasson, tekniskt ansvarig

på GVK. Det är en billig och användarvänlig

produkt som hela tiden

varit godkänd i GVKs branschregler

Säkra Våtrum. Vi har värnat

den men också medverkat till

praxis för godkännande av mer

fukttåliga skivor. Lite tillspetsat

skulle jag vilja formulera mig såhär:

Om man litar på tätskiktet kan

man välja kartonggips och bakomkommer

tillbaka starkt

› EN STAPEL med

kartonggips som

väntar på att installeras.

Foto från Norgips

ALDRIG SETT NÅGOT MÖGEL

– Kartonggipsen kommer tillbaka

starkt. Vi använder den genomgående,

säger Fredrik Östedt, vd

för Måleri- & Golvservice i Tyresö.

Det var ju en svacka i användandet

av gipsen när man bråkade

som mest men den diskussionen

har dött ut nu.

– När vi sätter kakel använder

vi helst Tarkett Optima – både 1,5

och 2 millimeter – som tätskikt

och då vill vi ha ett sugande underlag

så att mattan verkligen sitter.

Sedan slipar vi ytan lätt och har

ett bra fäste för klinker, berättar

Fredrik.

– Personligen har jag inte sett

en enda installation med mögel

när vi rivit och byggt om, fortsätter

han. Det är också enkelt att

spackla ut när man renoverar och

använder befintliga kartongskivor.

Använder man täta, fukttåliga

skivor är man inte riktigt säker på

hur de hugger. Och en hög med

nedramlat kakel på golvet vill vi

verkligen inte ha.

liggande träbaserat material. Om

man inte litar på tätskiktet bör man

välja en fukttålig skiva. Fast då ska

man kanske inte ha något organiskt

material i huset överhuvud taget? ■

"Vi sätter mest kartonggips

i våtrum. Det är ju

en arbetsmiljöfråga också.

Gipsplattorna är lättare

och enklare att hantera.

De ger inga

pro blem med mineralfibrer

som sticks och

letar sig in i kläder och

handskar."

Mattias Jansson, BBM i Uppsala.

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | 9


Gamla golvbrunnar måste bytas

– VARFÖR DÅ?

Bengt Jonasson, teknikansvarig på GVK, redogör här för hur kravet

kommit till på att golvbrunnar av den typ som tillverkades före 1990–91

måste bytas ut, och vem som beslutat om vad och när.

› TEXT:

Bengt Jonasson

GVK bildades i slutet av 1987 och

gav ut Säkra våtrum, Råd & Anvisningar

för plast, i februari 1988.

GVK krävde också bättre golvbrunnar,

så att anslutningen av de

plastmattor anvisningarna var ämnade

för, skulle bli säkrare. Samtidigt

överlämnade man till golvbrunnsleverantören

att ta ansvaret

för beskrivningen av hur en plastmatta

ska monteras säkert i en

golvbrunn. Det är naturligt att den

som konstruerar golvbrunnen också

ansvarar för hur det ska blir tätt.

Det här innebär också att de golvbrunnar

som kom 1990–91, och

testades enligt NKB 17-reglerna,

var gjorda för att passa för en

1,5−2 millimeter tjock plast matta.

Sedan 1998 har GVK dessutom

hänvisat till Golvbranschens

Golvbrunnsnyckel som är en översikt

över anvisningar för hur man

ska ansluta andra tätskikt än plastmatta

i brunnar tillverkade från

och med 1991 och hur man ska

ansluta plastmatta och andra tätskikt

i brunnar tillverkade före

1991.

BYGGKERAMIKRÅDET

KRÄVDE BRUNNSBYTE

Byggkeramikrådet skrev i ett nyhetsbrev

29 mars 2005 att man måste

ansluta brunnsmanschett till

brunnar tillverkade från och med

› UR SÄKRA VÅTRUM:

Råd och anvisningar

för anslutning av tätskikt

i golvbrunnar.

GOLVBRUNNAR 98:1

(Granskad och godkänd av Svenska Golvbrunnsförbundet)

GOLVBRUNNAR

TILLVERKADE

FÖRE 1991

GOLVBRUNNAR

TILLVERKADE

FR.O.M. 1991

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR

ANSLUTNING AV TÄTSKIKT I GOLVBRUNNAR

TÄTSKIKT MED

FIBERDUK

Begär anvisning av Din

tätskiktsleverantör hur tätskiktet

skall monteras i aktuell

golvbrunn

Monteras enligt tätskiktsleverantörens

monteringsanvisning

för aktuell

golvbrunn

BRUNNSMANSCHETT

AV SJÄLVHÄFTANDE

BUTYLGUMMI

Begär anvisning av Din

tätskiktsleverantör hur

tätskiktet skall monteras i

aktuell golvbrunn

Monteras enligt tätskiktsleverantörens

monteringsanvisning

för aktuell

golvbrunn

Monteras enligt golvbrunnsleverantörens

monteringsanvisning

GBR-nyckel 98:1

BSAB: MBE.1212

MFK.212

PLASTMATTA ENLIGT

FÖRTECKNING I GVK:s

SÄKRA VÅTRUM

Fungerar under förutsättning att:

- plastbrunnen görs ren

från limrester

- gjutjärnsbrunnen görs ren från

limrester och fri från rost

- plastmattan kontaktlimmas 1 ,

försluts med Aqua Tät eller

likvärdigt

- klämringen monteras förspänd

Typgodkända golvbrunnar tillverkade fr.o.m. 1991 skall uppfylla kraven enligt NKB produktregler

nr 17. Då golvbrunnarna endast är typgodkända för plastmattor skall golvbrunnsleverantören beskriva

i monteringsanvisningen hur plastmattan monteras i golvbrunn. Eftersom golvbrunnar ej är

typgodkända för andra tätskikt skall tätskiktsleverantören för keramiska beläggningar visa hur

tätskiktet skall anslutas i samtliga på marknaden förekommande golvbrunnar oavsett ålder.

Begär därför bindande garanti av Din tätskiktsleverantör med hänsyn till tätskiktskonstruktion

och aktuell golvbrunnstyp (kompatibilitetsintyg).

FORTS PÅ SID 12

Förhöjningsringar

Där utförande med förhöjningsringar blir aktuellt, se GBR-nyckel/träbjälklag 03:4. Vad som där anges

om förhöjningsringar avser även betongbjälklag

10 | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | 11


Kvalitet & KompetensDina problem–vår uppgift.


Florosil ®

Florosil ® TS

Florosil ® TS Colour

www.silanex.se

08-449 73 57 | info@silanex.seFlorosil ®

Florosil ® TS

Florosil ® TS Colour

ANNONS

FORTS FRÅN

SID 10:

"Gamla golvbrunnar ..."

1991 samt att äldre brunnar alltid

måste bytas ut. Det framgår också

av Byggkeramikrådets Branschregler

för Våtrum som 1 juli 2007 ersatte

PERs branschregler.

Monteringsanvisningarna från

leverantörerna av vätskebaserade

tät skikt med brunnsmanschett blev

efterhand bättre. Det är tätskiktsleverantören

som ansvarar för hur

en brunnsmanschett ska anslutas i

golvbrunn. Det gäller också för de

tätskiktsfolier som kom lite senare.

GVK TILLÄT

MOTIVERADE UNDANTAG

Till och med utgåvan av Säkra Våtrum

i mars 2006 visade GVK hur

plastmatta kunde monteras fackmässigt

i en brunn från före 1991.

Metoden förutsatte att golvbrunnen

uppfyllde ett antal kriterier,

bland annat att den hade en separat

klämring för fixering av plastmattan,

vanligen en så kallad

ställbar klämring med kuggar och

ibland med ett kompletterande

kugghjul för steglös justering.

Vidare krävdes att plastmattan

kontaktlimmades i golvbrunnen

och att denna var av en plastkvalitet

som gick bra att limma på.

I utgåvan av Säkra Våtrum i

april 2008 skärpte GVK reglerna

till att golvbrunnar från före 1991

skulle bytas ut. Regeln skulle tilllämpas

vid stambyte, vid påkostad

renovering eller efter omfattande

vattenskada, men lämnade

en viss öppning för undantag vid

mindre reparationer med plastmatta.

Av utdraget ur Säkra Våtrum

på sid 10 framgår också att

tätskiktsleverantören ansvarar för

hur en plastmatta monteras i en

brunn från före 1991.

IDAG KRÄVS

BETONGBJÄLKLAG

Enligt den nya utgåvan av Säkra

Våt rum, som kom ut i februari

2011, ska golvbrunnar från före

1990–91 alltid bytas ut (se avsnitt

14.6).

Det går dock fortfarande att

göra ett fackmässigt undantag och

behålla en brunn med ställbar

kläm ring som är monterad i betongbjälklag.

Förutsättningen är

att brunnen sitter i rätt nivå, att

den är hel, att tätskikt eller ytskikt

"Förutsättningen är att

brunnen sitter i rätt nivå, att

den är hel, att tätskikt eller

ytskikt utgörs av plastmatta

samt att installationen av

plast mattan utförs av ett

auktoriserat företag."

utgörs av plastmatta samt att installationen

av plastmattan utförs

av ett auktoriserat företag. Avsikten

är att i det här fallet skjuta på

golvbrunnsbytet tills det är dags

att göra stambyte, då man ju också

tar ett helhetsgrepp på avloppet.

Vidare har man beaktat att betongbjälklag

inte är fuktkänsliga

och att risken för vattenskador således

är mycket liten. Entreprenören

ska dock alltid föreslå ett

byte samt ange vad golvbrunnsbytet

kostar. ■

12 | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


En uppskattad

MODERNISERING

Länskontrollanternas uppgift är att kontrollera att våtrumsinstallationer

är gjorda utifrån gällande branschregler och de gör ett stort antal kontroller

varje år. Nu har deras arbete moderniserats och rationaliserats väsentligt,

i och med den nya länskontrollantappen.

GVKs länskontrollanter har fått ett

nytt praktiskt arbetsredskap för att

rapportera in alla sina stickprovskontroller

av våtrumsarbeten. De

har alla försetts med en iPad som

innehåller en speciellt framtagen

mjukvara så att de i fortsättningen

enkelt kan notera sina iakttagelser

i iPaden och lika enkelt sedan

skicka in sina rapporter från den.

VIKTIGT FÖREBYGGANDE

ARBETE ...

I april i år började det nya arbetssättet

användas av de 13 −14 aktiva

kontrollanterna. De gör totalt kring

1 000 stickprovskontroller av våtrumsarbeten

varje år. Då kontrollerar

de anslutning till golvbrunn,

fall, fogarnas placering och täthet,

innerhörnens täthet och så vidare.

De rapporterar in till GVK, som

följer resultaten för att se om

branschreglerna behöver skärpas

eller montörernas utbildning på

vissa punkter behöver förstärkas.

På det sättet förebygger GVK framtida

vattenskador.

De objekt där stickprov görs

väljs slumpvis ut bland de våtrumsanmälningar

som kommit in

till GVK. Alla GVK-auktoriserade

företag ska anmäla de våtrumsarbeten

de utför, förra året kom

14 000 anmälningar in men en

anmälan kan avse flera våtrum, så

man uppskattar att över 30 000

våtrum installerades av GVK-företag

under 2012.

... BLIR NU RATIONELLT

OCH MODERNT

Med den nya appen förenklas nu

kontrollanternas arbete väsentligt.

När de loggar in kan de se en lista

över ”sina” våtrumsinstallationer,

sorterad på entreprenör. Varje

GVK-företag har en förprogrammerad

kontrollant. Ur listan kan

kontollanten enkelt välja vilka objekt

han ska besöka för stickprov

och direkt se alla uppgifter om

objektet som han behöver.

I appen finns sedan listor med

› TEXT:

Elisabeth Sedig

› FOTO:

Tom Martinsen

Våtrumsanmälningar

och stickprovskontroller

bidrar till att upprätthålla

hög kvalitet

och till att förhindra

framtida

vattenskador.

FORTS PÅ SID 14

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | 13


Inspireras av

LE CORBUSIER

› BILDEN TILL HÖGER:

KATJA SCHURIG,

ANKER, OCH MICHAEL

NEUMANN, LES COU-

LEURS, framför en stor

bild av Le Corbusier i

Kasthalls Stockholmsbutik.

Kasthall är agent

för Anker i Sverige.

› TEXT:

Thomas Åkerblad

Kasthalls tyska samarbetspartner

Anker Teppichboden

lanserar en nygammal nyhet,

textilgolvet Perlon Rips LCS.

MÅSTE HA TILLSTÅND

Perlon Rips är en kvalitet som funnits

i sortimentet i nästan 50 år.

Det nya är den speciella färgskalan

som skapades av den kände franskschweiziske

arkitekten Le Corbusier

1959. I Sverige är han mest

känd för sina betongbyggnader

och sitt påstådda förslag att riva

Gamla Stan i Stockholm. Utomlands

är han en legend och den

färgkarta han tog fram med 63

färger klassas som unik. Ankerkollektionen

innehåller följaktligen

63 färger i tre klassiska mönster –

Plain, Point och Line – vilket ger

totalt 189 variationer.

Copyrighten till färgskalan

för valtas av en schweizisk stiftelse

– Les Couleurs – som ger tillstånd

till att använda färgerna och Le

Corbusier-namnet till vissa speciella

samarbetspartners inom inredning

och design. Man är även

med och kontrollerar varje enskild

kulör så att den stämmer

med färgkartan. Godkännandeprocessen

för Anker tog över ett

år berättade Michael Neumann,

vd för Les Couleurs i Zürich. Tillsammans

med Katja Schurig, Anker,

presenterade han färgskalan

och kollektionen vid ett antal

Kasthall-seminarier i juni i Sverige.

PLUS NYA TEXTILPLATTOR

Kasthall lanserar också Tiles, en

hand tuftad kollektion i högklassig

ull, designad av arkitektbyrån

Claesson Koivisto Rune. Inspirationen

kommer från olika former och

dimensioner av kakel. Med ett balanserat

mönster som är inramat

av en tunn ytterlinje är Tiles enligt

tillverkaren ”skandinavisk enkelhet

när den är som bäst”. ■

FORTS FRÅN SID 13:

"En uppskattad

modernisering"

Antalet våtrumsanmälningar,

med

början för tio år

sedan, noteras

löpande på gvk.se.

När denna tidning

gick i tryck var

siffran 223 367.

kontrollpunkter, för plastmatta,

för vätskebaserat tätskikt och för

tätskiktsfolie, för golv och för vägg.

Enkelt och praktiskt att fylla i när

man väl är ute på plats. Och för att

ytter ligare förtydliga kan man lägga

in en bild som visar den avvikelse

man noterat.

Så skapas automatiskt en rapport

som kontrollanten klickar iväg.

Den går då till kontaktpersonen

hos entreprenören, till beställaren

och till GVK där den automatiskt

lagras i databasen.

TIDSVINSTER OCH

ENKLARE RAPPORTERING

− Jag gjorde ganska många stickprovskontroller

i maj och använde

INOM GVK

• finns 650 entreprenadföretag

• gjordes 14 000 våtrumsanmälningar 2012

• görs cirka 1 000 stickprovskontroller per år

då den nya appen, berättar länskontrollanten

Mattias Granberg.

Den är bra, den ger tidsvinster och

underlättar rapporteringen. Tidigare

var man tvungen att skriva

samma sak flera gånger och hitta

på egna system för att hålla ordning

på arbetet. Nu kan jag söka

fram ärenden, se objektsadresser

och så vidare och planera mina

rutter mycket enklare. Det är viktigt

för mig eftersom jag har området

ända från Ådalen och upp

till nordligaste Sverige. Det finns

säkert en del barnsjukdomar, det

gör det ju alltid, men de går att

lösa.

Mikael With, som även han

är länskontrollant, in stämmer i

det uppskattande om dömet:

− Det är jättebra, det här kommer

absolut att underlätta och ligger i

tiden. Man kan till och med lägga

in en filmsekvens och visa hur

kulan rullar iväg när fallet är fel.

Det enda som fattas är att kunna

skicka fakturorna den här vägen

också.

ENTREPRENÖRERNA VILL HA

MOTSVARANDE

På GVK har man redan noterat

positiva effekter av appen:

− Förutom att vi får ett snabbare

informationsflöde har vi kunnat

notera att man rapporterar mer

ordentligt när det blivit enklare

att skicka in rapporterna, säger Jon

Herrdahl, teknisk handläggare.

Stan dardiseringen av rapporterna

och att det är lättare att kommunicera

felen genom att till exempel

lägga in en bild, gör rapporterna

lättare att bearbeta och

an vända som underlag för till

exem pel utbildningsinsatser.

− Det är till och med flera entreprenörer

som hört av sig om att

de vill ha något liknande för sin

egen kontroll, anpassat till mobilen,

berättar Bengt Jonasson som är

teknikansvarig på GVK. Det kommer

sannolikt något sådant under

nästa år. ■

14 | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


VÄLKOMMEN

TILL

LINOVILLE

TA EN TITT PÅ

TARKETTS NYA

LINOLEUM-

KOLLEKTION

Linoleum enligt klassiskt

originalrecept med enbart

naturliga ingredienser.

Utökad kollektion med 112

färger och ny, mattare yta.

Slitstarkt och lättskött utan

vax eller polish tack vare

ytskyddet xf 2 .

www.tarkett.se

Välj mellan 4 olika mönster:

klassiskt marmorerade Veneto,

mjukt marmorerade Style Emme,

tufft linjära Style Elle eller det

enfärgade mönstret Etrusco i

klara färger.

Alla kan fås i 18 dB akustikutförande.

För miljöer med krav

på halksäkerhet eller elavledande

egenskaper finns Sicuro och

Veneto SD.

SILVER

Linoleum xf 2 Etrusco

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | 15


Golvbranschen möter NYA KRAV

”Från vaggan till

graven” är ett välkänt

begrepp för en produkts

livscykel. Nu går utvecklingen

vidare och

det tillkommer ytterligare

ett steg. Graven

är inte längre slutpunkten

utan nu gäller

”från vagga till vagga”

– på engelska ”cradle to

cradle” eller C2C. En

utveckling som även

golvbranschen deltar

i och som belystes under

en konferens i Ronneby

under sommaren.

› OVAN:

TARKETTS MONTER

i Skandinaviens första

permanenta showroom

för cradle-tocradle-produkter

i

Ronneby Soft Center.

› ÖVERST PÅ MOT-

STÅENDE SIDA:

MICHAEL BRAUNGART,

en av initiativtagarna

till cradle-to-cradlefilosofin.

Här i berättartagen

under Ronnebykonferensen.

› NEDERST PÅ MOT-

STÅENDE SIDA:

ANNE-CHRISTINE AYED,

forskningschef hos

Tarkett, beskriver för

en intresserad publik

hur företaget driver

miljö- och C2C-frågor.

› TEXT:

Thomas Åkerblad

"Från vagga till vagga", C2C, innebär

att produkterna inte ska lämna

några spår efter sig i natur eller

omgivning när de är färdig använda.

Kraven på återanvändning

blir absoluta och det ska inte finnas

några rester – från till exempel

våra golv – som måste läggas på

deponi eller eldas upp.

ATT MINSKA RÄCKER INTE

– Att minska sin negativa påverkan

på miljön är inte tillräckligt,

under strök en av huvudtalarna,

kemiprofessor Michael Braungart

från Hamburg, tillika en av skaparna

av cradle-to-cradle-rörelsen.

En rörelse med rötterna i tidigt

1990-tal.

Det gäller enligt Braungart att

sätta positiva avtryck. Ett exem pel

på detta kan vara ett golv som

samtidigt renar luften. Då utför

produkten någonting extra utöver

sin grundfunktion att vara golv.

Så för att en byggnad ska ha C2Cegenskaper

gäller att man maximerar

dess positiva påverkan istället

för att bara minimera den

dåliga.

INSPIRATION FRÅN NATUREN

Konferensen hade namnet Det ekonomiska

värdet av cradle to cradle

och hade samlat mer än hundra

personer från olika företag, lärosäten

och offentlig sektor.

– C2C hämtar inspiration från

naturen och ser mångfald, också

av idéer, som bästa vägen till utveckling,

betonade Michael Braungart.

På talarlistan fanns också två

C2C-engagerade företag från golvbranschen,

nämligen Tarkett och

Desso. Tarkett representerades av

sin forskningschef Anne-Christine

Ayed från Paris och Desso av sin

vd för Norden, Michael Aastrup

från Köpenhamn.

Anne-Christine Ayed beskrev

riktlinjerna för Tarketts Eco-Design

när det gäller deras produktpalett

och hur man kombinerar C2C

och livscykelanalyser med varandra.

Michael Aastrup drog fram

Dessos matta Airmaster med sin

inbyggda luftreningseffekt som ett

exempel på just en C2C-produkt.

Arrangör var Cefur, vilket är

Ronnebys center för forskning och

utveckling särskilt inriktat på hållbarhet

och cradle to cradle.

PERMANENT UTSTÄLLNING

Det är inte bara företag som kan

bidra till C2C utan kommuner

kan också medverka när de till

exem pel planerar nya bostadsområden

eller skolor. I samband med

konferensen invigdes Skandinaviens

första C2C-inspirerade showroom

i Ronneby Soft Center med

montrar för bland annat Tarkett,

Desso och Tretum. I barnhörnan

på showroomet kan man följa livet

i en nyanlagd myrfarm.

– Människan borde ta efter

myrorna, sa Braungart vid invigningen.

De finns till och lever

utan att störa naturen. ■

16 | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


ARDEX TRICOM 7+8

ETT DUKBASERAT

TÄTSYSTEM FÖR

BÅDE SUGANDE OCH

ICKE SUGANDE

UNDERLAG.

sätt plattor efter 2 timmarLäs mer i monteringsanvisningen. Ladda ner den

på ardex.se under broschyrer eller hämta den hos

närmaste återförsäljare.

DUKBASERAT

TÄTSYSTEM

TVÅKOMPONENT

MONTERINGS-

ANVISNING FÖR

ARDEX TRICOM-

SYSTEM MED

ARDEX 7+8/X 77

Februari 2013

Ersätter broschyr april 2012

ARDEX-ARKI AB Februari 2013

1

ANNONS

08-556 315 50

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | 17


FUKT ÄR DEN STÖRSTA

UTMANINGEN I

MODERNT BYGGANDE

Därför är det viktigt att bygga

på torra fakta

Mapei är en av världens största tillverkare av golvlim, fäst- och

fogmassor och kemiska produkter för byggbranschen.

Med Mapeis frostsäkra membran Mapelastic får du det bästa, inte bara

att bygga med, utan också att leva med.

Mapelastic för vattentätning av alla typer av ytor.

Mapei. Våra erfarenheter - dina lösningar. För ytterligare information se www.mapei.se

facebook.com/mapeisverige

18 | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


Kvalitetsarbete är LÖNSAMT

Ledarskap

- Finns det tillräckligt

med stöd från ledningen?

Människa

- Har personalen tillräcklig

utbildning och erfarenhet?

Metod

- Finns rätt sorts verktyg?

Ansvar

Kunskap

Mätning

- Är mätdonen

kalibrerade korrekt?

Maskin

- Utförs ett lämpligt

förebyggande underhåll?

Utbildning

Material

- Hur är kvaliteten

på inköpt material? al?

Miljö

- Påverkar miljön

produktutfallet?

Kvalitetsproblem

› GÖR ETT FISKBENS-

DIAGRAM:

Börja med att skriva

ned kvalitetsproblemet.

Dra en rak linje

utifrån "själva problemet".

Skriv in de

sju parametrar som

påverkar kvaliteten.

Välj sedan en parameter

som kan vara

orsak till problemet

och bena ut den ytterligare.

Företag som fått kvalitetsutmärkelser har högre vinstmarginal än företag

som inte fått det, det vill säga högre vinstmarginal än företag som inte har

någon form av kontroll på avvikelser och på vad avvikelser kostar företaget.

Det visar ett examensarbete som två KTH-studenter, Christoffer

Lundkvist och Phat Luc, gjort för Golvbranschen.

Hur mycket pengar förlorade företaget

förra året på bristande kvalitet?

Den frågan skulle många företagare

vilja få svar på men det är

förmodligen få som får det. Ett sätt

är att införa begreppet kvalitetsbristkostnader

och sedan arbeta systematiskt

med att mäta och följa

upp.

STEG-FÖR-STEG-MODELL

Man kan då använda den metod

vi här presenterar och som omfattar

verktygen Pareto-diagram,

fisk bensdiagram och "fem varför”.

Med hjälp av de här verktygen

kan man komma fram till vilka

kvalitetsbrister man ska prioritera

att arbeta med och hur de ska

före byggas.

Steg 1 är att sammanställa avvikelser

genom att

• samla företagets slutbesiktningsprotokoll

och studera de dokumenterade

avvikelserna

• upprätta en rutin så att företag -

ets personal kan uppskatta och

notera kostnaden för avvik elser

i egenkontroller eller i andra interna

dokument

Om Kalle saknar mate rial på bygget

och inte kan påbörja arbetet förrän

efter ett par timmar noterar han

till exempel 3 000 kronor på egenkontrollen

och kommentaren ”Materialbrist”.

Steg 2 är att se över frekvensen

när avvikelserna från samtliga besiktningsprotokoll

och interna doku

ment är sammanställda, det vill

säga hur ofta avvikelser förekommer

och om möjligt även kostnaden

för dem. Frekvensen sammanställs

för varje typ av avvikelse.

Siffrorna ska sedan läggas in i ett

Pareto-dia gram, ett vanligt verktyg

för kvalitetskontroll.

I steg 3 görs så ett Pareto-diagram

av siffrorna. På y-axeln ska

antalet fel anges, på x-axeln typen

av avvikelse. Avvikelserna ska på

x-axeln ordnas efter frekvens. Sist

ska det ackumulerade värdet sättas

ut.

Den samlade mängden avvikelser

utgör 100 procent. I diagrammet

visas varje avvikelse sedan proportionerligt.

Är hälften av avvikelserna

limningsfel, utgör limningsfelen

i diagrammet således 50

procent.

FRAMME VID ÅTGÄRDER

Det slutliga steget är så att börja

fokusera på de avvikelser som är

vanligast och undersöka grundorsaken

till dem samt vidta förebyggande

åtgärder. Två alternativa

verktyg för att hitta grundorsaken

till avvikelserna är fiskbensdiagram

och ”fem varför”.

”Fem varför” passar bäst i de

lite enklare fallen medan fiskbensdiagrammet

är lämpligast om problemet

är komplext. Med hjälp av

det kan man analysera olika påverkande

parametrar – metod,

människa, ledarskap, mätning,

maskin, material och miljö − för

att finna orsakerna till problemet.

”Fem varför” går ut på att

ställa frågan ”varför” fem gånger

för att komma fram till grundorsaken

till problemet. Om problemet

till exempel skulle vara att

en person glömt bilnycklarna,

skulle frågorna och svaren kunna

lyda:

– Varför glömde du bilnycklarna?

– Jag var stressad.

– Varför var du stressad?

– Jag var sen till jobbet.

› TEXT OCH ILLUSTRA-

TIONER:

Christoffer Lundkvist

och Phat Luc

"Hur mycket

pengar förlorade

företaget förra

året på bristande

kvalitet?"

FORTS PÅ SID 20

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | 19


Branschens krav på

systemgodkännande

uppfylls, godkända

tätskikt mot Purus

Line anges på

www.sakervatten.se

Visste du att även golvbrunnen

får plats i mobilen?

Med Purus Line app kan du se inspirationsbilder, hitta produkter och ladda

ner monteringsanvisningar. För dig som är installatör har du den senaste

monteringsanvisningen i mobilen. Det har aldrig varit enklare att installera en

Purus Line och Corner. Appen finns tillgänglig i App Store och Google Play.

ANNONS

FORTS FRÅN SID 19:

"Kvalitetsarbete är

lönsamt"

"Kvalitetsmål och

ständiga förbättringar

kommer att

stå i fokus under

kvalitetsrevisionerna

2013–14."

– Varför var du sen till jobbet?

– Jag försov mig.

– Varför försov du dig?

– Jag glömde ställa alarm.

– Varför glömde du ställa alarm?

– Jag gick och la mig för sent.

När orsaken till felet har identifierats

gäller det att komma fram till

en åtgärd som förhindrar att felet

upprepas. Även i det fallet kan

fiskbensdiagrammet vara till nytta.

• Förebyggande åtgärd

Det gäller att arbeta förebyggande

så att inte felet uppkommer

igen

Här ger vi några exempel på avvikelser

och korrigering, korrigerande

åtgärder och förebyggande åtgärder*:

Avvikelse: Tryckfel i bok

• Åtgärd:

Eliminera tryckfel till nästa gång

• Korrigerande åtgärd:

Avsätt mer tid för korrekturläsning

• Uppföljning:

Undersök om frekvensen av tryckfel

minskar

SÅ STÅR DET I ISO 9001

I kvalitetsledningssystemet ISO 9001

finns krav på att vanligt förekommande

fel ska korrigeras och förebyggas.

Följande förklaringar och

anvisningar ges:

Avvikelse: Felaktig biljett till flyg

• Åtgärd:

• Korrigering

Betala tillbaka biljettkostnaden

Åtgärd av avvikelsen så fort den

uppkommer

• Korrigerande åtgärd:

Ge säljarna bättre utbildning

• Korrigerande åtgärd

Avvikelsen ska skrivas ned i en • Uppföljning:

avvikelserapport och grundproblemet

för avvikelsen utredas * Källa: Så här använder du ISO 9001

Undersök om felaktiga biljetter fortfarande

förekommer

Avvikelse: Enstaka stavfel

i en instruktion

• Åtgärd:

Rätta stavfelet

• Korrigerande åtgärd:

Ingen

• Uppföljning:

Inte aktuellt

INFÖR KONTINUERLIGA

KVALITETSMÅL

Av de auktoriserade golvföretagen

har det sedan länge krävts att de

arbetar strukturerat med KMAplaner.

Kraven kommer nu att

utökas och även omfatta att företagen

har minst två kontinuerliga

kvalitetsmål. På Golvbranschens

medlemssidor finns förslag på

färdig formulerade kvalitetsmål att

ladda ned. Kvalitetsmål och ständiga

förbättringar kommer att stå

i fokus under kvalitetsrevisionerna

2013−14. ■

20 | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


VÄRME OCH LUGN

MED DE FYRA ELEMENTEN

ÄVENTYRLIGA VÄGGAR

NOTERAT

Eco Wallpaper lanserar nu

Eco Earth, en kollektion inspirerad

av de fyra elementen som

ska hjälpa till att skapa både

värme och lugn men samtidigt

kontrastera mot övriga inredningsmaterial.

− Jag är inspirerad av sand

och hav och mötet däremellan.

Men framförallt av människans

lust att dekorera, berättar Ingela

Wingborg, ansvarig designer

på Eco Wallpaper.

Allt som allt består kollektionen

av 35 tapeter och rymmer

allt från batik till akvareller,

kalejdoskop och ornamentik.

Ett antal av kollektionens

mönster är framtagna i samarbete

med den svenska textiloch

tapetdesignern Emma von

Brömssen. ■

De flesta drömmer om att uppleva

någon form av äventyr

eller drömmer sig tillbaka till

ett de redan har upplevt. Det

har Mr Perswall tagit fasta på

när de tagit fram sin senaste

kollektion Adventure med vilken

de velat skapa plats för

både drömmar och äventyr på

väggarna där hemma. Kanske

handlar det om utförsåkning,

tropiska dykupplevelser eller

bergsklättring. Hur som helst,

om Mr Perswall får bestämma

sätter vi upp det på väggen i

höst i valfritt format. ■

TEXTILPLANKOR – NYTT FORMAT

Interface lanserar nu sin ”textilplanka”

som ”ger designers och

arkitekter möjlighet att skapa nya

kreativa lösningar och nya dimensioner

för golvdesign” som de

själva uttrycker det i sitt informations

material.

Plankorna kan antingen

användas separat eller tillsammans

med kvadra tiska textilplattor.

Det nya formatet innebär

att flexibiliteten blir större och

spillet mindre. Plank orna kan

installe ras i klassiska mönster

som fiskben, parkett eller tegel.

Men de ger samtidigt möjlighet

att skapa nya kreativa utföranden

liksom olika kombinationer av

format, design, struktur, färg och

mönster.

Urban Retreat 501 är den första

kollektionen i formatet textilplankor,

25 x 100 centimeter. De

tillverkas av hundra procent återvunnen

ull och installeras med

Interface limfria TacTiles-system.

Under laget Interlay kan också

användas tillsammans med plankorna

för bättre akustisk och högre

gångkomfort. ■

De nya textilplankorna ger möjlighet att lägga klassiska mönster som fiskben, parkett och tegel

men också att skapa nya kreativa utföranden.

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 21


NOTERAT

HJÄLPSAMMA DAMMSUGARE FÖR OLIKA UNDERLAG

NY VÄGG- OCH

TAKSLIPMASKIN

Makita lanserar SL 7000, en

ny slipmaskin för slipning av

spackel, färg och gips samt

tapet rester. Enligt till verkaren

är den enkel att använda och

har en optimal balans mellan

motor och sliphuvud. Den

fjäderlag rade borstkransen

anpassar även sliphuvudet till

ojämna ytor.

Maskinens ineffekt är 500

watt och varvtalet 800−1 450

varv per minut. Spindeldimensionen

är M14 och pappersstorleken

Ø 150 millimeter. I utfällt

tillstånd mäter maskinen 1 500

millimeter och väger 4,6 kilo.


Bosch utökar nu sitt Click &

Clean-sortiment med fyra torroch

våtdammsugare, som inte

bara dammsuger utan även bär

användarens verktyg. De fyra

varianterna har samtliga 1 380

watts-motorer och hel- eller

halvautomatiska filterrengöringssystem.

För att avlasta användaren

under pågående arbete kan de

bära förvaringsboxar ur Bosch

L-BOXX-serie på upp till 15 kilo.

Modellerna GAS 35 L SFC,

GAS 35 L AFC Professional,

GAS 35 M AFC Professional

och GAS 55 M AFC Professional

har samtliga 7,5 meter

sladd, robusta hjul, integrerade

hållare för slang och tillbehör

samt behållare med en volym

på mellan 35 och 55 liter.

Dammsugarna finns i två

olika varianter anpassade för

olika underlag. L-klassen är

framtagen för dammsugning

av mjukt trä medan M-klassen

är anpassad till hårdare material

som bok, ek och betong. ■

NYTT GOLVLIM

Mapei lanserar nu Ultrabond

Eco 375, ett lösningsmedelsfritt,

syntetiskt polymerlim i

vatten dispersion. Det är avsett

för läggning av plastgolv och är

enligt tillverkaren lätt att applicera

och har ett mycket bra

hugg.

Eftersom produkten bildar

en hård, flexibel film efter härdning

har den god vidhäftning på

olika underlag. Den kan användas

på ytor där höga krav ställs

som exempelvis under rullande

kontorsstolar och vid golvvärme.

Ultrabond Eco 375 uppfyller

kraven för BREEAM-certifiering

av byggnader och då den släpper

ut mycket låga halter av

flyktiga organiska föreningar

uppfyller den även kraven för

EMICODE EC1 Plus. ■

ANNONS

VI TÄNKER PÅ NÄSTA

GENERATION, GÖR DU?Miljoner kvadratmeter LifeLine har installerats

i olika projekt världen över sedan 2003

22 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


TÅLIG VINYL FÖR HEMMABRUK

LAMINAT ANNO 2013

NOTERAT

Tarkett lanserar under hösten

Starfloor Click, en ny kollektion

vinylgolv anpassad för hemmets

alla rum. Kollektionen

rymmer tio plankor med träeller

stenmönster som ska vara

både mjuka och behagliga att

gå på. Plankorna är vattenresistenta

och klarar såväl slitage

från skor och grus i hallen som

lek och barnfötter i vardagsrum

och kök.

De stenmönstrade plankorna

mäter 31 x 60,3 centimeter och

de trämönstrade 20 x 122 centimeter.

Samtliga har fasade

kanter, en tjocklek på fem millimeter,

ett slitskikt på 0,5 millimeter

och är fria från ftalater.


Berry Alloc uppdaterar lagom

till hösten sin kollektion High-

Tech Laminate med både nya

färger och ytstrukturer samt

ett nytt patenterat låssystem.

Kollektionen, som sålts i

Sverige sedan 1992, innehåller

enligt företaget tåliga laminatgolv

som utan problem klarar

hög belastning. Golven ligger

till exempel i alla Volkswagens

europeiska utställningshallar

och säljs de till bostadsprojekt

lämnas livstidsgaranti.

High-Tech Laminate har ett låssystem

av aluminium, en ljudabsorberande

baksida och ska

vara tåligt mot vatten- och fukt.

Vad gäller dekortrender tror

Berry Alloc framförallt på vita

och ljusa nyanser framöver

samt en hel del grått. Men

även mycket rått och rustikt

med djupa fåror, stora kvisthål

och sågade kanter. Så mycket

av dessa varor återfinns såklart

i den nya kollektionen. ■

ANNONS

TRÄFFA OSS PÅ FASTIGHETSMÄSSAN I GÖTEBORG!

Golvkedjan ställer ut på Fastighetsmässan i Göteborg, som arrangeras den 4-5 september på Svenska

Mässan i Göteborg. Det gör vi i samarbete med tre avtalsleverantörer; Weber, Konradssons Kakel

och Armstrong. Välkommen till vår monter B:06:01, vi bjuder på kaffe och nygräddade bullar!

Besök golvkedjan.se för att hämta en gratis biljett.

Golvkedjan består av ett 50-tal företag med över 1 400 golvläggare och plattsättare. Vi finns på 70

platser i landet, omsätter 2 000 miljoner kronor och har över 20 procent av den svenska

marknaden. Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och plattsättningsföretagen

i landet.

Vill du veta mera? Besök oss på golvkedjan.se.

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 23


NOTERAT

KLASSISK LINOLEUM I NY TAPPNING

Nu i höst lanserar Tarkett den

nya linoleumkollektionen Linoville.

Golven i kollektionen tillverkas

i den lilla italienska

staden Narni strax norr om

Rom efter originalrecept med

naturliga ingredienser, något

som gör att kollektionen förtjänat

Svanenmärkning.

Linoville har en mattare yta

än vi är vana vid och den har

åstadkommits med hjälp av det

nya ytskyddet xf 2 . Skyddet ska

både vara slitstarkt, smuts- och

fläcktåligt och golven kräver

varken behandling med vax

eller polish. Totalt rymmer kollektionen

112 färger fördelade

på fyra mönstergrupper:

Veneto, Style Emme, Style Elle

och Etrusco.

Veneto är den största av

grupperna och består av 72

klassiskt marmorerade färger.

En intressant variant här är

Linen, en "färg" tillverkad helt

utan färgpigment. Det vill säga

helt naturlig linoleum?

Style Emme rymmer 15

mjuk are marmoreringar medan

Style Elle innehåller elva färger

i ett retroinspirerat linjärt mönster,

de resterande 14 varianterna

i Etrusco är däremot klara

och enfärgade.

Alla varianter i kollektionen går

att få i 18 decibels akustikutförande.

Två färger finns även

för de tillfällen då det ställs krav

på elavledande egenskaper och

ett stort antal färger går att få i

Sicuro-utförande för utrymmen

med krav på halksäkerhet. För

att underlätta för kunderna förbinder

sig även Tarkett att ha

kvar 20 av Venetos färger i sortimentet

under minst 20 år. ■

FOGKALKYLATOR

FÖRENKLAR BERÄKNINGAR

För att förenkla beräkningarna

av hur mycket fogmassa det

kommer att gå åt för att till

exem pel kakla ett badrum har

Mapei tagit fram en fogkalkylator

som är tillgänglig via deras

hemsida. Användaren matar

helt enkelt in vilken av företagets

produkter som ska användas,

önskad förpackning,

hur stor yta det rör sig om samt

plattornas dimensioner och

önskad fogbredd. Kalkylatorn

talar sedan om hur många kilo

fogmassa som behövs och hur

många förpackningar det motsvarar.


NYTT VÄGGSPACKEL FÖR VÅTRUM

Bostik har nu tagit fram Wall

Plaster, ett väggspackel speciellt

utvecklat för lagning och

upprätning av väggar i våtrum.

Spacklet är cementbaserat, går

att applicera i tjocka lager, torkar

snabbt och går att använda till

att laga och putsa såväl ytor av

betong som av lättbetong, puts

och tegel. Wall Plaster kan appliceras

i skikt om 3−50 millimeter

och beklädas efter 1−3

dygn beroende på skikttjocklek.


NY HÅLLBAR BAKSIDA

Ege har tagit fram en ny hållbar

baksida för sina textilplattor.

Den har fått namnet Ecotrust

och tillverkas helt av återvunnet

material från främst petflaskor.

– Det här är bara en del av ett

ständigt pågående miljöarbete,

säger Eges kvalitets- och miljöchef

Jan Ladefoged. Vid tillverkningen

av baksidor har

vi även tidigare vägt in miljöaspekten

genom att utesluta

skadliga ämnen ur produktionen.


24 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


FÖRLÄNG SOMMAREN

NY GOLVOLJA FÖRSTÄRKER

KARAKTÄREN

NOTERAT

Bona har nu tagit fram en komplett

lösning för oljade trägolv,

Bona Oil System. Serien innehåller

såväl produkter för skyddande

ytbehandling som underhåll

och skötsel. De nya pro -

dukt erna är framtagna för att

vårda golv men även för att förstärka

deras karaktär och göra

dem vackrare genom att lyfta

fram kvistar och konturer. Men

hos Bona har man inför serien

inte bara jobbat med golven

utan även med att förbättra

arbets miljön för dem som hanterar

produkterna.

− Hållbarhet och säkerhet

står alltid högst på vår agenda.

Vi sänkte VOC-halten på grundoljan

Bona Craft Oil och på alla

våra underhålls- och golvvårdsprodukter

ända ner till åtta procent,

berättar Håkan Lindell,

strategisk produktchef på

Bona.

Allt som allt består Bona Oil

System av förbehandlingsprodukterna

Bona Nordic Tone och

Bona Rich Tone som förstärker

golvens karaktär, grundoljan

Bona Craft Oil som tränger

djupt ner i träet, de rengörande

produkterna Bona Power

Scrubber och Bona Deep Clean

Solution som rengör på djupet

samt underhållsoljan Bona Care

Oil. ■

För den som ännu inte är redo

för att låta sommaren ta slut

erbjuder Boråstapeters kollektion

Garden Party en möjlighet

att låta den flytta in, allteftersom

den blommar ut i trädgården.

Med en touch av 1950-tal blandas

här akvareller och blommor

i allt från cerise och pärongrön

till svartgrå och aprikos.

− Vi ville hitta mönster som tar

in naturens grönska i rummen

och påminner om de enkla njutningarna

utomhus med en nostalgisk

twist, förklarar ansvarig

designer Hanna Wendelbo-

Hansson.

Allt som allt består kollektionen

av 30 tapeter samt tre

digitala och 16 enfärgade. ■

ANNONS

Montörens

arbetsorder,

Entré Portal!

ÅTTA NYA FÄRGER

Nu lanserar Forbo ytterligare

åtta färger av populära och

Svanenmärkta Marmoleum

Click.

– Vi ser två tydliga trender på

marknaden, säger Göran Larsson,

marknadsansvarig på

Forbo. Dels blir miljövänlighet

viktigt på riktigt och dels vill

svenskarna nu experimentera

med färger. Därför är vi extra

glada att presentera fler färger

av just Marmoleum Click.

De åtta nya färgerna flirtar med

1950-talet men ger ändå en

modern stil. Tonerna är lite mer

dämpade och kollektionen är

mer enfärgad än tidigare varianter.

De nya färgerna kan självklart

kombineras med de tidigare.

Totalt finns nu 29 färger i

Marmoleum Click som levereras

i form av plattor på 30 x 30

centimeter eller brädor på

30 x 90 centimeter. ■

www.hantverksdata.se

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT

CERSAIE 2013

– mötesplats för all världens keramik.

Mässor är en plats för möten. Möten med människor, produkter och miljöer. Som här på Cersaie där kunder, arkitekter och designers

kan sitta ner med utställarna och diskutera för- och nack delar med de utställda produkterna. Vilken keramik som passar var. Vilka krav

produkterna upp fyller. Allt en form av möten.

Åtminstone den italienska –

och det ju den viktigaste marknaden!

Cersaie-mässan är för

kakel- och klinkervärlden vad

Domotex är för golvvärlden. På

mässan i Bologna visas 23 – 27

september alla aktuella nyheter

och trender när det gäller keramik

och badrumsinredningar.

1000 utställare

Årets Cersaie är den 31a i ordningen

och man räknar med att

mässans 176 000 kvadratmeter

kommer att vara fullt bokade.

Utställarna representerar runt

1 000 kända märkesnamn.

Även om Italien självklart är

dominerande är faktiskt en

tredjedel av utställarna ickeitalienska

företag.

Vidgad marknad

I år försöker man fånga in nya

marknader som Indien, Brasilien,

Ryssland och Syd afrika.

Det vill säga länder som är på

ekonomisk uppgång. Inriktningen

är export, producenter

och marknad.

Det blir vidare många olika

presentationer från producenter,

arkitekter, byggare

med flera. Bland annat kommer

det norska arkitektkontoret Tyin

Tegnestue Arkitekter att visa

Funktionell och estetisk arkitektur

från Norge till Sumatra.

Exempel på andra teman är

Kera misk framtid från poesi till

science fiction och Badrumselegans

1998–2012.

På det stora hela – Cersaie är

en intres sant uppvisning av vad

keramikbranschen kan erbjuda.

Här kan man se vilka trender

som är på gång och vad som

kommer att finnas i butikerna

till våren. ■

ANNONS

Junckers Massiva

Plankgolv

Skanna koden

och läs mer på

junckers.se

Junckers Sverige

Mats Gustafson

070-814 44 92

Thomas Jörlöv

070-976 95 97

EVENTS AV GOLVINTRESSE

FASTIGHETSMÄSSAN

4 – 5 september

Göteborg

ELMIA FASTIGHET

24 – 26 september

Jönköping

DOMOTEX RUSSIA

25 – 27 september

Moskva

HEM & VILLA

3 – 6 oktober

Stockholmsmässan

BILAR SOM JOBBAR

16 – 17 oktober

Stockholmsmässan

HEM & VILLA

24 – 27 oktober

Göteborg

DOMOTEX MIDDLE EAST

7 – 10 november

Instanbul

DOMOTEX

11 – 14 januari

Hannover

STOCKHOLM FURNITURE

FAIR

4 – 8 februari 2014

Stockholmsmässan

FASTIGHETSMÄSSAN

5 – 6 februari 2014

Malmö

EURO SHOP

16 – 20 februari 2014

Düsseldorf

NORDBYGG

1 – 4 april 2014

Stockholmsmässan

26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Box 4604

116 91 Stockholm

TELEFON: 08-702 3090

FAX: 08-643 9811

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Lars Wessén

Carina Vässblad

JURIDIK: Johan Aspelin

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Arnoldsson

Jon Herrdahl

Sara Salomonsson

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Jannika Tingvall

GOLVBRANSCHENS ÅRSSTÄMMA ...

... hölls 16 maj på Konferens Strandvägen 7A i Stockholm.

Så var det dags för en av de givna frågorna:

– Kan stämman godkänna den här verksamhetsberättelsen?

Det kunde stämman, och konstigt vore

det väl annars med den aktiva och breda

verksamhet berättelsen speglar.

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

Mobil: 0704-40 86 00

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Hans-Olav Friberg

Tarkett AB

Tel: 0771- 25 19 00

Efter sedvanliga stämmoförhandlingar

för alla delföreningar och -bolag med

obligatoriska årsmötesbeslut och dessutom

information om en rad pågående

projekt, samlades så sällskapet till stämmomiddag

på Hamburger Börs.

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Torbjörn Karlsson

Bydalens Golv AB

Tel: 060-12 22 22

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

Underhållningen sköttes av Wallmans

artister som fick svår konkurrens av

Golvbranschens interna krafter, bland

annat av ordföranden själv, Olle Lind.

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 27


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

SVERIGE RUNT PÅ FEM DAGAR

Kanske inte hela Sverige – men i varje fall Stockholm och söderut gjorde Englundgruppen

med samarbetspartners på fem dagar inför sommaren. Det var tredje året i rad med roadshow

och i år låg stoppen i Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm och Kalmar.

Ovan: Det är fullt med besökare på Englundgruppens roadshow i Stockholm. Alla pratar,

klämmer på och testar det som visas i de många tälten.

Till höger: Major Monz, Altros engelske läggningstekniker visar hur man handskas med

säkerhets golv.

Till höger, längst ner: Peter Lindström, exportchef hos finska trägolvstillverkaren Parla,

visar upp deras nya, böjliga lamellbräda.

I Stockholm ställde man som tidigare upp

på den stora asfaltsplanen utanför Englundgruppens

lokaler i Årsta i södra Stockholm.

Det hela såg nästan ut som en basar med

vita tält uppbyggda runt ett centralt torg.

Att det stod firmabilar istället för kameler

utanför tälten kändes nästan som fusk!

Bara glada miner

– Kunderna var väldigt nöjda, säger Stefan

Englund, vd för Englundgruppen. Vi har fått

mycket positiv återkoppling efteråt. Man

tyckte att man ”fick valuta för pengarna”

när man besökte oss, man fick en samlad

bild av bransch nyheterna och träffade

dessutom kollegor.

− Blir det roadshow även nästa år?

– Självklart, säger Stefan, med det gensvar

som vi fått. Det blir fem stopp på nästa

års tur också. Sju stopp som vi hade förra

året var för jobbigt.

– I år hade vi spontanansökningar via

internet för första gången, fortsätter han.

Till nästa år kommer vi att jobba mer med

nätet.

Inget regn

– Vi hade bättre väder förra året men vi klarade

oss i varje fall utan direkt regn. I Jönköping,

på Elmia, kunde vi köra in i den

lediga A-hallen och slå upp alltsammans.

En elegant lösning, säger Marie Celano,

Englundgruppen, som hållit i alla praktiska

detaljer vid karavanens framfart i Sverige.

I år hade vi nästan lika många besökare på

fem stopp som vi hade förra året med sju

stopp. Så vi är klart nöjda.

De praktiska visningarna var särskilt uppskattade

– att man fick testa och pröva nya

material och metoder. I år var det fyra scener

igång, för plast-, trä-, textil- och undergolv,

där utställarna inom samma produktgrupp

samarbetade. Ett uppskattat inslag

var att Altro tagit med sig sin engelske

läggningsexpert Major Monz − han är inte

major utan heter så i förnamn − som visade

svenska läggare hur man på rätt sätt

hanterar uppvik och hörn med halksäkra

mattor.

Böjlig parkettbräda

Bland de nyheter som visades kan nämnas

fiffiga golvsocklar från tyska Döllken tillsammans

med Sifloor-tejp för uppvik mot

vägg. En annan intressant nyhet var en elva

millimeter tjock parkettbräda från finska

Parla. Brädan är en tvåskiktskonstruktion

avsedd att hellimmas mot under laget. Tack

vare den speciella, sektionerade baksidan

är brädan flexibel och böjlig på ett annat

sätt än traditionella parkettbrädor.

Deltagande företag och varumärken denna

gång var: Altro Nordic, Arturo, Bona,

Bygg tillbehör, Codex, Coronova, Duri, Döllken,

Egetæpper, Eterno, Falck Design, Pallmann,

Parla, RZ, Uzin, SwitchTec, Tarkett,

Wolff och Ångtvätt bilen.

Thomas Åkerblad

28 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


NAMNBYTE

FÖR GFF

Golventreprenadföretagarnas

Förening

heter det i fortsättningen, så

glöm det gamla namnet Golvåterförsäljarnas

Förening!

Beslutet togs på föreningens

årsmöte 16 maj. ■

NY PÅ JAFO

David Persson har börjat på

Jafo som distriktschef Syd. Han

kommer närmast från Dermex i

Kinda. ■

NY VD PÅ FORBO FLOORING

Forbo Flooring får ny nordisk chef och

verkställande direktör under hösten:

Harald Burgstaller.

Harald kommer närmast från ABB

och har tidigare bland annat arbetat

inom Tarketts internationella verksamhet

samt ett antal år på Henkel Technologies,

där han under den sista tiden

var nordisk chef.

Harald kommer att börja på Forbo

Flooring 1 september för att fullt ut

ta över den nordiska verksamheten

1 januari 2014.

Forbo Floorings nuvarande vd, Lars-

Ivar Norén, går i pension i samband

med att Harald Burgstaller tar över

ansvaret. ■

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

BONA FLYTTAR TILLVERK-

NINGEN AV SLIPMASKINER

Bona har ingått en allians med italienska Künzle & Tasin,

K&T, som är marknadsledande tillverkare av slipmaskiner

i Italien. En följd av partnerskapet blir att K&T tar över

produk tionen av Bonas slipmaskiner.

Kompletterar varandra

– Våra företag har olika styrkor

och kompletterar varandra väldigt

bra, säger Kerstin Lindell,

vd för Bona. K&T kommer att

producera ett kombinerat

Bona- och K&T-sortiment av

maskiner som vi kan erbjuda

marknaden.

Försäljningen av slipmaskiner

har varit sjunkande i flera år och

detta kombinerat med dåliga

konjunkturer har gjort att Bona

tvingas dra ner på kostnaderna.

När Bona köpte dåvarande

Örebro Golvindustri år 2000

tillverkades 3 000 maskiner per

år. Idag är volymen nere på

1 700.

– Genom att ingå partnerskap

med K&T kan vi åter få

lönsamhet i vår maskinförsäljning,

konstaterar Kerstin Lindell.

Framöver kommer vi också att

ha fördelen av att kunna utnyttja

den samlade kompetensen hos

båda företagen. Vi kommer att

erbjuda våra kunder samma

garanti och service som tidigare

– men på längre sikt också ett

bredare sortiment.

Total nedläggning

Efter drygt tio år upphör Bonas

tillverkning i Fjugesta och 17

anställda kommer att sägas

upp. Avvecklingen kommer att

ske successivt för att säkra kvalitet

och tekniköverföring och

fabriken beräknas vara helt

Kerstin Lindell

stängd vid årsskiftet 2013/14.

– Självklart känns det tråkigt

för medarbetarna här i Fjugesta,

samtidigt som vi varit väl medvetna

om det ekonomiska läget

under flera års tid, säger Anders

Schön, Bonas platschef i Fjugesta.

Vad händer i Sverige med

K&T? Idag har Duri agenturen

för K&Ts program på den

svenska marknaden.

– Det är för tidigt att säga om

det blir några förändringar för

oss eller en eventuellt ändrad

roll, säger Lars Lindgren, Duri.

Vi har i varje fall inte fått några

sådana signaler ännu.

Thomas Åkerblad

SIKA KÖPER AKZO NOBEL BYGGLIM

Sika har lagt ett bud på Akzo

Nobel Bygglim. Köpet beräknas,

efter MBL-förhandlingar,

bli klart under senhösten. Det

innebär att 550 medarbetare

samt två produktionsanläggningar,

i Tyskland respektive i

Frankrike, inklusive varumärken

överförs till Sika. För Sveriges

ANNONS

del är det medarbetare inom

Casco Schönox Sweden som

berörs.

– Vi vill fokusera på vår verksamhet

inom Decorative Paints,

kommenterar Akzo Nobels koncernchef

Ton Büchner. Försäljningen

är i linje med vår strategi.


År 1898 startade Måleri AB Gösta Andersson & Söner sin

verksamhet. Under årens lopp har givetvis mycket förändrats

inom materialområden och verktyg, men något som fortfarande

är det samma och genomsyrar verksamheten är service och

kvalitet. Med våra 10-talet skickliga yrkesmän åtar vi oss de flesta typer av målnings- och golvjobb.

Redo för en utmaning i Fagersta?

Vi söker erfaren

golvläggare!

Som golvläggare hos Anderssons kommer du

att vara ansvarig för golvrelaterade arbeten

hos våra kunder i norra Västmanland och

södra Dalarna. Det kan röra sig om plast-, träeller

laminatgolv, dock även våtrumsgolv &

vägg med tillhörande underarbeten. Om du är

GVK eller BKR auktoriserad och har erfarenhet

av kalkylering på golvjobb så är det en merit,

men inget krav för anställning. Våra kunder

förväntar sig god service från pålitliga

hantverkare, så om du trivs i ett serviceinriktat

gäng, ansök snarast. Läs mer om Anderssons

på www.anderssons-maleri.se

Läs mer och sök tjänsten på adecco.se. Du är också välkommen att

kontakta Tomas Lanner 0223-652056. Skicka ansökan snarast då

urval sker löpande, dock senast den 10 september 2013. Alla

ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

BBM I KARLSTAD FICK

GOLVKEDJANS ARBETSPLATSPRIS

PORTUGISER SATSAR PÅ SVERIGE

Under sommaren arrangerades

en portugisisk keramikvecka i

Stockholm. Bakom evenemanget

stod Apicier, Portuguese

Association of the Ceramics

Industry, som tycker det

är dags att satsa på en mer aktiv

bearbetning av den svenska

marknaden.

För ändamålet hade man

hyrt en utställningslokal på

Strandvägen där en rad portugisiska

keramiktillverkare visade

sina produkter. På plats fanns

bland annat Cinca, Cliper, Recer

och Revigres.

Den keramiska industrin är

en viktig del av industriproduktionen

i Portugal med en årlig

produktion av kakel och klinker

till ett värde av 3,6 miljarder

kronor. De största marknaderna

för portugisisk keramik är

Frankrike och Spanien. Bara

2,6 procent av exporten går till

Sverige men andelen ökar och

nu hoppas man alltså snabba

på den ökningen. ■

Från vänster: Hans Nyström, Akzo Nobel Bygglim, Thomas

Svensson, BBM i Karlstad, och Brita Bläsung, Akzo Nobel

Bygglim.

För tredje året i rad delades

priset Årets Bästa Arbetsplats

ut, i samband med Golvkedjans

föreningsstämma. Priset har

donerats av Akzo Nobel Bygglim

och syftar till att uppmärksamma

och premiera gott

arbets miljöarbete inom kedjan.

Vinnaren får, utöver ära och

goodwill, 50 000 kronor att

använda för “arbetsmiljöfrämjande

aktiviteter”.

En enig jury, bestående av

Lars-Åke Lidén, Golvkedjan,

Hans Nyström, Akzo Nobel

Bygglim och Kent Andersson,

SP, utsåg i år BBM i Karlstad till

vinnare. Juryns motivering

lyder:

“BBM i Karlstad är ett strålande

bevis på att hög produktivitet,

höga kvalitetskrav och starka

finansiella resultat, går hand

i hand med gott arbetsmiljöarbete.

I Karlstad är sjukfrånvaron

låg, medarbetarna vältränade

och lagkänslan stark.

BBM i Karlstad är ett ledande

entreprenadföretag i ordets

bred aste bemärkelse och en

värdig vinnare av Årets Bästa

Arbetsplats.” ■

KRAVET PÅ CE-MÄRKNING

HAR TRÄTT IKRAFT

OCKSÅ TILL HAPPY HOMES

Ännu en golvbutik har anslutit

sig till Happy Homes. Den här

gången är det BBM Golv &

Kakel i Helsingborg, som drivs

Från och med 1 juli i år måste

byggprodukter som omfattas

av en harmoniserad standard

ha CE-märkning och prestandadeklaration

för att få säljas inom

EU, detta enligt EUs byggproduktförordning.

CE-märket är inget kvalitetsmärke

utan visar att byggprodukten

lever upp till EUs minimikrav

för att få säljas på marknaden.

I det ingår att den uppfyller

all tillämplig lagstiftning,

alltså även andra direktiv än

byggproduktdirektivet.

Alla halvhårda golv omfattas

av den harmoniserade standarden

EN 14041 Golvmaterial –

Halvhårda golv, textila golv och

laminatgolv – Väsentliga egenskaper,

vilket innebär att för

dem måste CE-märkning och

prestandadeklaration nu finnas

framme. ■

av Anna och Tomas Meiby, det

gäller. I höst flyttar dessutom

butiken till nya och större

lokaler i attraktivt läge. ■

I Sverige begränsar vi ofta vår användning av kakel och klinker till

bad- och duschrum. I Sydeuropa är traditionen en helt annan,

något som det här exemplet på kontorsmiljö från Revigres ger

uttryck för.

STORORDER TILL KÄHRS

Kährs har tecknat avtal om att

leverera parkettgolv för renovering

av Akelius Fastigheters

bostads bestånd i Sverige, Tyskland,

Kanada och Storbritannien.

Avtalet sträcker sig fram till och

med 2014 och beräknas resultera

i stora volymer.

Akelius Fastigheter är ett

av Sveriges största privata

bostads bolag och äger tillsammans

med sina dotterbolag

i Tyskland, Kanada och Storbritannien

över 35 000 lägenheter.

Företaget använder varje

år en miljard kronor för att uppgradera

sitt bestånd och sökte

en trägolvs leverantör som kunde

leverera trägolv av hög kvalitet

till de aktuella länderna.

Kährs kontaktades vilket blev

början till den diskussion som

nu resulterat i ett avtal mellan

de båda företagen.

I Sverige fanns dessutom

behov av att hitta en bra partner

för läggningen. Kährs och

Golvkedjan la då tillsammans

fram ett förslag i form av ett

trepartsavtal där Akelius Fastigheter

köper Kährs parkett samt

Golvkedjans läggning via Golvkedjan.


30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | #5 - 2013


SOM ETT SKOTT

– kom gästerna till Svegabs första ”Leverantörsdag”.

– Tidigare har vi minglat med

våra leverantörer direkt efter

våra golvmässor, säger Per

Strömqvist, vd för Svegab.

Mycket lyckade arrangemang,

men nu tog vi det ett steg

längre och inbjöd till en heldag

på Boxholms Jaktskytteförenings

anläggning i Boxholm.

Att Per bor i Boxholm kanske

till viss del påverkat valet av

plats?

Per ler och säger:

– Vi tänkte att våra leverantörer

skulle få känna på skyttets ädla

konst. Vi sköt skeet, rough

shooting, jaktstig samt kula på

löpande miniälg. Det hela avslutades

med finalskjutning

mellan de tio bästa skyttarna!

När krutröken skingrats visade

det sig att Henrik Pettersson,

Ardex, vunnit Svegabs

vandringspris. Tvåa kom Göran

Ekholm, Siljan, och trea Jonny

Wiberg, Idé Trading.

Deltagarna kom från Alloc,

Amtico, Ardex, Armstrong,

Bona, Teknikfabriken, Duri,

Ehren borg, Golvabia, Hey’di,

Från vänster Monika Strömqvist, Svegab, Henrik Pettersson, Ardex, Göran Ekholm, Siljan, Jonny

Wiberg, Idé Trading och Per Strömqvist, Svegab.

Idé Trading, Kährs, Siljan, Windmöller,

Welin & Co och Falck

Design.

Nästa år ryktas det att Mantorp

Park ska vara platsen för att

utse årets vinnare av Svegabs

vandringpris?

– Vem vet, säger Per med ett

stort leende. ■

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

NY PÅ GOLVBRANSCHEN

Chaza Nahra heter Golvbranschens

nyaste medarbetare.

Hon tar över teknik- och miljöfrågor

under den tid Jenny

Arnolds son är föräldraledig.

Hon kommer därmed att vara

den som håller ordning på

arbetet inom Tekniska kommittén,

Golvavjämningsgruppen,

Trägolvsgruppen och Miljögruppen.


HÖSTENS GVK-KURSER

Arbetsledarkurs Arlanda 10 september

24 oktober

10 december

Fortbildning för arbets ledare

Keramikkurs

Mölndal 3 september

Sundsvall 19 september

Falun 2 oktober

Malmö 17 oktober

Stockholm 30 oktober

Luleå 14 november

Jönköping 4 september

Sundsvall 17 september

Umeå 18 september

Stockholm 26 september

Örebro 3 oktober

Mölndal 15 oktober

Malmö 16 oktober

Luleå 13 november

AB SVENSK

VÅTRUMSKONTROLL

Box 4604, 116 91 Stockholm

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347

www.gvk.se E-post info@gvk.se

Plastkurs

Göteborg 20 september

Luleå 3 oktober

Örebro 8 oktober

Umeå 10 oktober

Stockholm 23 oktober

Kristianstad 28 oktober

Jönköping 30 och 31 oktober

VD: Johan Aspelin

Teknik: Bengt Jonasson 08-702 3099

Jon Herrdahl 08-702 3092

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093

Fortbildning för montörer

Stockholm 8 oktober

Kursen Fortbildning för montörer är från och med i höst obligatorisk,

det vill säga samtliga behöriga montörer i GVK-auktoriserade

företag ska vart femte år genomgå fortbildningskursen. Den första

går i oktober i Stockholm.

#5 - 2013 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


| Allt du behöver veta om hållbara konstruktioner |

I många år har vi forskat, utvecklat och tillverkat produkter

för entreprenörer och hantverkare. Produkter som höjer

både kvaliteten och underlättar själva hantverket. Vi har

helt enkelt unika kunskaper om nya material, alternativa

metoder och rätt utförda konstruktioner. Kunskaper som

kan ge dig avgörande konkurrensfördelar så som snabbare

utfört arbete och färre backjobb, men också bättre lönsamhet

genom val av rätt produkt och kunskap för att matcha

pressade offerter.

Därför erbjuder vi nu alla våra kunder specialiserade utbildningar

inom plattsättning, avjämning och golvläggning.

Utbildningar där vi ger dig allt du behöver veta om hållbara

konstruktioner och effektiva arbetsmetoder. På hemsidan

hittar du alla våra kurser och där kan du också anmäla dig.

Utbildningarna håller vi hos dig eller i din närhet för att så

många som möjligt på företaget ska kunna delta.

Välkommen till oss när du vill veta mer!

www.casco.se

www.schonox.se


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Box 4604

116 91 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Köp golv från

vår OUTLET!

nya

- beställ på vår hemsida

Du kan

också beställa

på telefon

031-68 10 00

www.idetrading.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!