Golv till Tak 1-10

GolvTillTak

Golv till Tak nummer 1 2010 tittar närmare på golv i storkök som utsätts för extrema påfrestningar och hur RBK-fuktkontrollanters vardag ser ut. Vidare handlar 2010-års första nummer om en världens största byggmässor Domotex. Debatten om MS-limmer fortsätter. Om man ska ta till extremer när det gäller fukt och andra påfrestningar på golv, är det naturligt att titta på storkök. För här blir golven ut satta för heta fetter, hett vatten, stark kyla, frätande rengöringsmedel och till och med knivspetsar och andra vassa kanter. En storkökskonsult och en produktionschef i ett storkök delger oss sina golverfarenheter på sid 3. Vi fortsätter sedan fukttemat på sid 6 där vi får följa två RBK-kontrollanter i deras vardag. Så har det ju varit Domotex. Ett reportage är självskrivet. Många tillverkare lanserar sina nyheter för året i samband med den mässan (sid 12), men många satsar istället mer på Möbelmässan i Stockholm, till vilken vi återkommer i nästa nummer av Golv till Tak. Debatten om MS-limmer fortsätter - följ den med start på sid 20.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK • ÅRGÅNG 38 • PRIS SEK 60 • NR 1 2010

Vi följer med två

RBK-kontrollanter

En dag fylld av fuktkontroller

DOMOTEX

Mässreportage

”Våtrum av värsta sorten”

I storkök utsätts golven för heta fetter, hett

vatten, stark kyla, frätande rengöringsmedel,

knivspetsar och andra vassa kanter

#1-10


iQ Natural – ett

smart golv som

tänker längre

Vi funderade på hur ett golv borde vara i framtiden.

Sedan tog vi fram det. Vårt helt nya plastgolv iQ

Natural har marknadens största andel naturliga och

förnyelsebara råvaror. Det beror bland annat på att

vi har utvecklat en helt ny vegetabilisk mjukgörare.

Självklart har golvet samma prestanda och egenskaper

som våra övriga iQ-golv för offentlig miljö.

Det är precis lika enkelt att lägga och lätt att underhålla,

utan onödiga rengöringsmedel och med

emissioner som ligger mer än 200 gånger under de

europeiska gränsvärdena.

iQ Natural – det lönar sig att tänka längre.

Se iQfilmer


iqnatural.se


3

6

Fuktigt

12 20

INNEHÅLL #1-2010

3 ”VÅTRUM AV VÄRSTA SORTEN”

6 VI FÖLJER MED TVÅ RBK-KONTROLLANTER

11 FÖRNYBAR MJUKGÖRARE OCH BRA FUNKTION

12 UPPÅT I HANNOVER

20 DEBATT: MS-LIMMER

25 NOTERAT

29 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

32 BENNY

OMSLAGSBILD: Förberedelser för fuktmätning i betong.

Foto: Björn Lundbeck

Om man ska ta till extremer när det gäller

fukt och andra påfrestningar på golv, är

det naturligt att titta på storkök. För här blir

golven ut satta för heta fetter, hett vatten,

stark kyla, frätande rengöringsmedel och

till och med knivspetsar och andra vassa

kanter. En storkökskonsult och en produktionschef

i ett storkök delger oss sina golverfaren

heter på sid 3. Vi fortsätter sedan

fukttemat på sid 6 där vi får följa två RBKkontrollanter

i deras vardag.

Så har det ju varit Domotex. Ett reportage

är självskrivet. Många tillverkare lanserar

sina nyheter för året i samband med

den mässan (sid 12), men många satsar

istället mer på Möbelmässan i Stockholm,

till vilken vi återkommer i nästa nummer av

Golv till Tak.

Debatten om MS-limmer fortsätter

– följ den med start på sid 20.

I nästa nummer kommer vi som sagt att

rapportera från Möbelmässan i Stockholm

som numera är ett mycket stort evenemang

som i år hålls 9–13 februari. Temat är i

övrigt Konsumentförsäljning vilket ger oss

anledning att titta närmare på golvbranschens

butiker och byggvaruhandeln samt

trender när det gäller konsumentprodukter.

Bland

annat.

Elisabeth Sedig

Chefredaktör

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elisabeth Sedig

REDAKTION:

Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Sthlm.

Tel: 08-651 56 20. E-post: redaktion@gtt.se

ANNONSER:

Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Sthlm.

Tel: 08-34 03 05. E-post: gtt@informa.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING:

GBR Förlags AB, Box 4604, 116 91 Sthlm.

Tel: 08-702 30 90. E-post: info@gtt.se

Årsprenumeration: 380:– exkl moms Lösnummer: 48:– exkl moms

Tryck: Ekotryck Redners AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver

alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller

Golvbranschens Riksorganisation.

Förlag: GBR Förlags AB. Postgiro 2 06 47-4. Bankgiro: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter

Upplagan TS-kontrollerad ISSN 0345-3979


Purus Line nu även godkänd

för väggnära placering.

Godkännandet innebär att Purus Line nu även

kan placeras närmare vägg än de 200 mm

som tidigare varit regel i Sverige. Detta skapar

nya möjligheter till intressanta och snygga

badrumslösningar med bibehållen säkerhet.

Purus Line förenar stilren design med god

funktion och högsta vattensäkerhet.

Nya regelverket för väggnära brunnar kräver

att kombinationen golvbrunn/tätskikt är testad

och godkänd. Se Säker Vattens hemsida

www.sakervatten.se för rätt kombination.

www.purus.se

Purus erbjuder ett brett sortiment av innovativa och funktionella produkter

inom sanitetsmarknaden – typgodkända och av hög kvalitet. Välj Purus

så vet du att du valt rätt!

Purfection®


”Våtrum av värsta sorten”

Storkök ställer stora krav på golvmaterial. Här utsätts golven

för spill av mat, fetter och vätskor. De spolas varje dag. Och

kanske tappar man behållare med vassa kanter som kan

punk tera en plastmatta. Peggie Ulle på Storköksbyrån

och Patric Gill i produk tions köket som hör till Centrallasarettet

i Västerås delar här med sig av sina kunskaper

och erfarenheter när det gäller storköksgolv.

Bara i Stockholm finns 5 000 − 6 000 storkök. Så det

är inte så konstigt att vi finner specialkonsulter som

arbetar med utredningar, besiktningar, projektering

och så vidare för den här speciella, och krävande,

typen av våtrum. Peggie Ulle är en av dem. Hon har

varit storkökskonsult i nästan 25 år, och dessförinnan

miljö- och hälsoskyddsinspektör. När ett storkök

ska byggas arbetar hennes företag Storköksbyrån

parallellt med arkitekten och ritar köket i detalj.

EFFEKTIVITET OCH HYGIEN VIKTIGAST

− Vi har 200 projekt per år, berättar Peggie, från små

kök i till exempel förskolor till stora leveranskök.

− Vilka aspekter är viktigast att tänka på när man

planerar storkök?

− Att köket blir effektivt och hygieniskt och att

man får en ergonomisk arbetsmiljö. För effektiviteten

och hygienen är det viktigt med en linjär logistik

från varuintag till färdig maträtt, det vill säga att

man inte flyttar sig fram och tillbaka under produktionen.

− Vad krävs av ett storköksgolv för att det ska fungera

bra?

Golvet ska vara lätt att göra rent och inte för

halt. Golvfallen är också mycket viktiga. De får inte

vara branta och det får inte förekomma bakfall,

lokala fall eller svackor.

SPRUTAS MED RENGÖRINGSSKUM VARJE DAG

Klinker, eventuellt med epoxifogar, plastmassa med

och utan epoxi samt plastmatta är de golv som förekommer

i storkök. I produktionsköket vid Centrallasarettet

i Västerås, två år gammalt, har man valt

plastmassa, samma i hela anläggningen. Här produceras

3 800 patientportioner per dag, förutom till

sjukhuset i Västerås också till Akademiska Sjukhuset

i Uppsala samt till sjukhusen i Enköping, Fagersta,

Köping och Sala.

Maten lagas, portioneras, packas och lastas i en

linjärt planerad produktionslinje där största delen

utgörs av en ”ren zon”. Här får man inte gå in utan


Golven i storkök

spolas varje dag,

ibland med högtryck

även om det

inte är så bra för

köksmaskinerna.

Här spolas golvet

i produktionsköket

på Central lasarettet

i Västerås, med

anpassat tryck.

I det här köket

har man valt ett

epoxigolv, Peran

STB från Flowcrete.

Foto:

Elisabeth Sedig

Text: Elisabeth Sedig

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 3


Ovan till vänster:

I köket på Västerås

lasarett sprutas

golvet varje dag

med rengöringsskum

som får

verka i 15 minuter

innan det spolas

bort.

Foto:

Elisabeth Sedig

Överst:

Vid mattillredningsmaskinerna

är det

risk för spill av

mat, fetter och

vätskor.

Foto:

Elisabeth Sedig

Ovan:

Plastmatta är en

av de golvtyper

som förekommer

i storkök. På De la

Gardie gymnasiet

i Lid köping är

man nöjd med

sitt säker hets golv

från Altro och

säger att det även

är lätt städat och

bekvämt att gå på.


skyddskläder och måste passera desinfektionsmedel

som sprutas ut på golvet. Dessutom sprutas golvet i

hela anläggningen en gång om dagen med rengöringsskum

som får verka i 15 minuter innan det

spolas bort.

Patric Gill som är produktionschef vid detta kök

är nöjd med epoxigolvet:

− Jag har erfarenhet av olika typer av storköksgolv

från tidigare arbetsplatser. Det här golvet fungerar

bra.

PUNKTERING OCH HALKRISK

– Plastmattor är mer problematiskt, fortsätter Patric

Gill, åtminst one i stora kök, eftersom de måste skarvas

och dessutom kan punkteras om man tappar

någon tung behållare med vass kant. Och det gör

man.

Peggie instämmer i Patrics synpunkter:

− Det här är verkligen våtrum av värsta sorten.

Varje skarv utgör en stor risk, skarvar kan vara

känsliga för hett vatten på lång sikt. En vass kant

eller en kniv kan punktera en matta. Golven utsätts

ständigt för varma fetter och varmt vatten. De

utsätts för stora temperaturväxlingar − det är kallt

i vissa lokaler. Man lägger ut rengöringsmedel som

är starkt frät ande, kör med skurmaskin, spolar

golven och skrapar dem. Och gör det varje dag.

Dessutom kör man tunga transporter i köken,

maten kommer i rullburar.

Att man spiller ut fett och matrester och att golvet

ofta är blött i ett storkök, ökar naturligtvis halkrisken

och skapar behov av någon form av halkskydd.

− Men det ska helst vara samma golv, med

samma halkskyddsfaktor, i hela köket, kommenterar

Peggie. När vi går förväntar vi oss att golvet

fortsätter att ha samma egenskaper. Ökar halkskyddsklassen

kan det bli tvärstopp.

− Halkskyddet får heller inte ligga bara på ytan,

fortsätter hon, utan ska gå långt ner i materialet.

Om kornen ligger bara på ytan blir den hal när

golven slits. Så gå inte på det där med halkskyddsbehandling

som läggs på i efterhand!

Struktur på golvet är inte heller bra, förklarar

Peggie. På sådana golv går det inte att skrapa bort

allt vatten, och när vatten ligger kvar får man för

hög luftfuktighet och mögel.

Också på golvbrunnar och -rännor ställs stora

krav. Brunnarna måste vara stora, och rostfria, för

att klara den här miljön.

− Priset är sällan styrande för vad man väljer för

material, avslutar Peggie. Beställarna lyssnar på oss

och vad vi föreslår. ■

4 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


Host, host!

Det har börjat damma ordentligt på våra byggarbetsplatser.

Något som även Arbetsmiljöverket har konstaterat. Byggdammet

är inte bara irriterande för ögon och luftvägar utan

också ett problem för din hälsa på längre sikt. Lungsjukdomen

stendammslunga (silikos) har nämligen åter börjat

dyka upp som en olustig siffra i statistiken.

Och det har satt sina spår även hos oss. Idag har vi utvecklat

dammreducerade produkter för nästan alla områden.

Oavsett om du ska handspackla, avjämna eller sätta plattor

har vi reducerat dammet vid blandning upp till 90%.

Fördelarna med att använda dammreducerade produkter

stannar inte bara vid din hälsa. Vinsten kan också räknas hem

i timmar och minuter. Tiden du spar genom att slippa täcka in

angränsande ytor och städa efteråt. Så vad väntar du på? Visst

är det på tiden, att vi i bryggbranschen tar vår hälsa på allvar?

| Let´s stick together | www.schonox.se |


Vi följer med två RBK-

Janne Lindell och hans bror Jonas på Metodia i Knivsta är RBK-auktoriserade fuktkontrollanter och utför kontroller i betongkonstruktioner

där det sedan ska läggas golv. Vilken relativ fuktighet som kan accepteras varierar lite grand beroende på

vilken typ av golv som ska läggas. Fast Janne och Jonas har i normalfallet inte direktkontakt med golventreprenören.

Bilden ovan:

Janne Lindell, till

höger, äger och

driver Metodia,

som utför fuktmätningar

enligt

RBK-standard.

Hans bror Jonas

är anställd i företaget.

TEXT OCH FOTO:

BJÖRN LUNDBECK

1 Rådet för bygg -

kompetens

2 Tal som anger mängden

vatten per kilo cement

i betongmassa,

ballastens fuktighet

inräknad

En RBK 1 -mätning av den relativa fuktigheten i en

betongkonstruktion kan delas in i tre steg. Första

steget är att en mätpunkt etableras, vilket innebär

att man borrar ett hål i betongen till erforderligt

djup och för ner ett plaströr till botten av hålet.

Hålet tätas så att ingen luft kan komma in.

Efter tre dygn är det dags för steg två. Då monteras

en givare för att mäta av den relativa fuktigheten

samt en logger för att mäta tempera turen.

Vattencementtalet 2 i betongen av gör hur lång

inställ ningstid givaren behöver.

Steg tre är avläsningen av givaren. Den görs när

givaren stått den erforderliga tiden, som är 12 eller

48 timmar.

VILL FÖRSTÅ AVVIKELSER

Vi följer med Janne och Jonas Lindell under några

timmar när de utför samtliga tre steg. Först hand-

lar det om ett nybygge av 57 lägenheter i Uppsala

där Besqab Projektutveckling är bygg entreprenör

och har beställt fuktmätning av Metodia. Här ska

det läggas parkettgolv i nästan alla lägenheter. I

våtutrymmena blir det klinkerplattor.

Etableringen av mätpunkterna är redan gjord.

Idag handlar det bland annat om att mäta om på

ett par mätpunkter där man har fått avvikelser på

tre procent mellan den tidigare mätningen och det

förmodade värdet.

– Det händer att vi vill göra ommätningar,

säger Janne. Vi vill kunna förklara varför ett visst

mätvärde avviker från de övriga.

MÅSTE VARA RÄDDA OM MÄTPUNKTERNA

Mätpunkterna har placerats på ställen som är temperaturstabila.

Dessutom mäter man i våtutrymmena

eftersom där ställs andra krav. RBK-

6 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


kontrollanter

manualen stadgar att det ska vara minst en mätpunkt

per trapphus och plan.

– Det innebär att vi måste välja en punkt som är

representativ för samtliga lägenheter på ett plan,

förklarar Janne Lindell. Fördelen med RBKmetoden

är att det är väldigt styrt hur man ska

göra. När vi har placerat mätpunkterna sätter vi

skyddskoner över dem och håller koll på att temperaturskillnaderna

inte blir för stora.

Jonas Lindell påpekar vikten av att övriga

yrkeskategorier på byggarbetsplatsen är delaktiga

i RBK-fuktmätningarna. Det handlar framförallt

om att alla ska veta var mätpunkterna sitter och att

de är rädda om dem.

– Jag upplever att golventreprenörerna tycker

att det är bra att vi gör våra mätningar. Då får de

besked om att det är klart att lägga golv. Därmed

kan de också frånsäga sig ansvaret om det skulle

bli problem i framtiden på grund av fukt.

TALAR BARA MED BESTÄLLAREN

Någon direktkontakt med golventreprenören

brukar Metodia inte ha när man utför sina fuktmätningar.

Oftast är det till och med så att byggentreprenören

som beställer mätningen inte vill

att Metodia diskuterar uppdraget med någon

tredje part.

– Orsaken är att man vill undvika kommunikationsproblem,

förklarar Janne Lindell. I värsta fall

skulle golventreprenören kunna uppfatta att det är

klart för golvläggning, trots att så inte är fallet.

Dessutom rapporterar vi i princip enbart mätresultat

till beställaren, som sedan kan tolka dem

precis hur han vill. Våra egna bedömningar efterfrågas

sällan av erfarna, kunniga platschefer, men

ofta när vi mäter i en villaplatta.

UTTAGET PROV GER MER EXAKT RESULTAT

Vi har kommit till det som ska bli ett våtutrymme

i en av lägenheterna. Vilken relativ fuktighet som

kan accepteras beror bland annat på vilken typ av

fuktspärr som läggs under klinkerplattorna.

Standardkravet är 85 procent men i detta fall har

man valt ett system som gör att golvet kan läggas

redan vid 90 procents relativ fuktighet.

I det här fallet använder sig Metodia av så kallat

uttaget prov. Då tar man helt enkelt med sig en bit


Bilden överst:

Här har plaströret

stuckits ned och

man har tätat runt

omkring. För att

försäkra sig om

att ingen luft

tränger in görs

ett test med en

gummi blåsa.

Ovan:

Här sätter Jonas

Lindell givaren

på plats. Några

dagar senare är

det dags att läsa

av mätvärdena.

Till vänster:

Mätningen sker

med ett instrument

som registrerar

såväl relativ

fuktig het som

temperatur.

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 7


Jonas Lindell skriver protokoll efter utförda mätningar på bygget av ett äldreboende i

Norrtälje. Pappersjobbet tar cirka tre fjärdedelar av hans arbetstid.


betong och gör mätningen i laboratoriemiljö.

Fördelen jämfört med platsmätning är att ett

sådant prov blir noggrannare. Nackdelarna är att

det blir dyrare om man måste mäta om flera

gånger och att det blir stora hål.

Nästa uppdrag denna dag för Metodia är avläsningar

av mätvärden på ett äldreboende som är

under uppförande. Även i detta fall är Besqab

beställare. Dagens avslutande uppdrag är ett

garage vid en villa. Fastighetsägaren, som också är

beställare, vill inreda garaget så att det blir en del

av bostadshuset. Därför borrar nu Jonas Lindell

hål och etablerar ett par mätpunkter i betonggolvet.

Om tre dygn ska han återkomma och sätta

dit givare. ■

Anlitar alltid RBK-kontrollanter

Besqab anlitar alltid RBK-auktoriserade fuktkontrollanter vid sina bygg entreprenader. Dessutom har man en egen anställd med RBKauktorisation

som man använder sig av redan i projekteringsskedet.

MÅSTE HA RBK-SÄKERHETEN

– Vi måste ju ta hänsyn till uttorkningstider och fukthalter

i betongen redan vid projekteringen, förklarar Per-

Olof Lindkvist på Besqab som är platschef vid det aktuella

bygget på Fålhagsleden i Uppsala. Vill vi uppnå en

snabbare uttorkning av betongen så kanske det innebär

att vi måste öka armeringen med femtio procent, och då

krävs också en helt annan konstruktion. Att upptäcka

det när vi är på väg att gjuta är givetvis alldeles för

sent. På ett tidigt stadium tar vi kontakt med en extern

RBK-kontrollant.

– Varför är RBK-kontrollen så viktig för Besqab?

– Tätskikten kräver att vi har den här säkerheten.

Dessutom bifogar vi alltid protokollet från RBK-kontrollanten

till det tekniska slutdokument som vi lämnar till

kommunen.

I detta fall redovisar Metodia sina mätresultat enbart

till byggentreprenören Besqab som beställt kontrollen

och som i sin tur informerar golv- och plattsättningsentreprenören.

– Plattsättaren har ett garantiåtagande gentemot

oss. Men om betongen är alltför fuktig och vi ändå

säger att de ska lägga golvet, då avsäger de sig

garantin. Golventreprenören har ju också möjlighet

att själv anlita en RBK-kontrollant.

Platschefen Per-Olof Lindkvist berättar om bygget på Fålhagsleden i Uppsala.

90 PROCENT SPARAR MYCKET PENGAR

Per-Olof Lindkvist betonar vikten av att få igång uttorkningen

så tidigt som möjligt i ett bygge. Därför gäller

det att snabbt få huset tätt så att man kan värma det.

RBK-kontrollanterna gör alltid minst två mätningar vid

Besqabs entreprenader.

Att Besqab accepterar en relativ fuktighet i betongunderlagen

i våtutrymmena på 90 procent, istället

för standardkravet 85 procent, beror enligt Per-Olof

Lindkvist på att man har fått tätskiktsleverantörens

godkännande för detta.

– Och för oss innebär skillnaden mellan att torka

ned till 85 eller 90 procent väldigt mycket i tid, och därmed

också i pengar.

De 57 lägenheterna i det aktuella fallet är huvudsakligen

bostadsrätter, men det fi nns även några hyresrätter.

I de fl esta lägenheterna blir det parkett på golven

samt klinkerplattor i våtutrymmena. I några av lägenheterna

har dock hyresgästerna istället valt linoleum

respek tive plast, vilket är ovanligt idag.


”Vi borde alltid begära att få se protokollen”

Systemet med RBK-kontroller innebär en stor trygghet för golv entreprenören, anser Mattias Jansson som är vd för BBM Uppsala och golventreprenör

vid bygget på Fålhagsleden. Samtidigt betonar han vikten av att man som golv entreprenör begär att få se protokollet från

fuktmätningarna. Och han tycker inte om att den högsta tillåtna relativa fuktigheten när man lägger tätskikt, allt oftare höjs från 85 till

90 procent.

Mattias Jansson tycker att systemet med RBK-auktoriserade

fuktkontrollanter fungerar bra. Framförallt är det

mycket bättre än på den tiden när golventreprenörerna

gjorde egna fukt mätningar.

VISAR DE INTE PROTOKOLLEN

AVSÄGER VI OSS ANSVAR

– Det var alltid problem att veta om instrumenten var

korrekt kalibrerade. Dessutom var det ett väldigt ansvar

som vilade på golvläggarna. När vi nu får beskedet av

byggentreprenören att fuktkraven är uppfyllda så ligger

därmed också ansvaret hos denne. Vi borde dock göra

det till rutin att alltid begära att få se protokollet från

fuktmätningarna. Idag gör vi inte alltid det.

– Även om vi har en försäkran från byggentreprenören

att fuktkraven är uppfyllda så vill vi ju inte känna

någon tvekan när vi gör jobbet. Skulle det bli så olyckligt

att plattorna i ett våt utrymme börjar lossna, blir det

ju en väldig röra att reda ut ansvarsfrågan.

I det aktuella bygget på Fålhagsleden har BBM hela

tiden haft en öppen dialog med bygg entreprenören

Besqab.

– Men skulle den situationen uppstå att en byggentreprenör

vägrar att visa oss mät protokollet från fuktmätningarna,

då avsäger vi oss givetvis allt ansvar. Ja,

vi behöver inte ens påbörja jobbet.

fuktfrågor ute på byggen eftersom det handlar om stora

kostnader och snäva tidsplaner.

– Därför är det också viktigt att golventreprenören

kommer in på ett tidigt stadium, och att vi får se fuktmätningsprotokollen.

För om det är fuktproblem så tar

det ju tid att åtgärda dem.

GVKs branschregler anger att den relativa fuktigheten

i betongunderlag i våtrum ska vara maximalt 85 procent

vid läggning av tätskikt. Mattias Jansson tycker sig dock

märka att det blir allt vanligare att byggentreprenörerna

ger besked om att det räcker med 90 procent.

– Den förklaring vi brukar få är att byggentreprenören

har varit i kontakt med våra leverantörer, och

där fått klartecken för 90 procent. Lite märkligt tycker

jag, med tanke på att det är just våra leverantörer som

tillsammans har varit med och tagit fram GVKs branschregler.

MÄRKLIGT ATT DE GER KLARTECKEN

FÖR 90 PROCENT

Det viktigaste när det gäller att motverka fuktproblem

är enligt Mattias Jansson att man har bra rutiner. Han

säger också att det ibland kan vara känsligt att ta upp

Rickard Eriksson jobbar med ett av våtutrymmena i Besqabs bygge på Fålhagsleden. Han är plattsättare

och anställd av BBM i Uppsala. Besqab accepterar 90 procents relativ fuktighet i betongen

i våt utrymmena, jämfört med standardkravet 85 procent. Detta sedan tätskiktsleverantören har givit

sitt godkännande.

Så fungerar RBK-systemet

När en RBK-auktoriserad fuktkontrollant utför mätning

av relativ fuktighet i betong, så görs den och

dokumenteras enligt en detaljerad manual som

överensstämmer med riktlinjerna i AMA Hus 08.

Redovisad relativ fuktighet inkluderar mätningens

osäkerhet, vilken kan bli mycket stor om den som

utför mätningen har bristfällig kompetens. Därför

utförs RBK-mätningar alltid av fukttekniker som

inne har RBK-auktorisation. Auktorisationen är

personlig och borgar för att fuktteknikern har

den kompetens som erfordras och följer systemets

anvis ningar.

Det kan vara lämpligt att koppla in en RBK-auktoriserad

fuktkontrollant tidigt i ett projekt för att

utnyttja kontrollantens kunskap. Val av betongkvalitet,

ytskikt och konstruktion är faktorer som

påverkar uttorkningstiden. Ett olämpligt val i dessa

fall kan omöjliggöra att betongen hinner torka inom

tidplanens ramar. Uttorkning av betong är ofta den

kritiska aktiviteten i dagens byggprojekt med snäva

tidsramar.

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong är ett noggrant

utarbetat kvalitetssystem där varje mätning

utförs och dokumenteras på ett enhetligt och väldefinierat

sätt. De verksamma kontrollanterna övervakas

av RAN, RBKs Auktorisationsnämnd, som

genomför revisioner av systemet.

En kontrollant som inte verkar enligt systemet riskerar

att få sin auktorisation indragen.

För att bli RBK-auktoriserad krävs:

• Allmän teknisk kunskap

• Minst sex månaders erfarenhet av fuktmätning

i betong

• Ämneskunskap, vilket omfattar godkänd skriftlig

RBK-tentamen samt godkänt praktiskt prov

• Ett intyg att kontrollanten ifråga är allmänt

lämplig att utföra fuktmätning

Kontrollanten förbinder sig att utföra mätningarna

enligt RBK-systemet samt att registrera alla mätuppdrag,

dock inte mätresultaten, på RBKs hemsida

www.rbk.nu. Samtliga mätprotokoll ska, av kontrollanten,

arkiveras i tio år. På anmodan ska kontrollanten

kunna uppvisa godkänt ID-kort där det framgår

vilken eller vilka mätmetoder kontrollanten är

godkänd för. Auktorisationen är giltig i fem år och

måste därefter förnyas.


Ultralite S1

Innehåller mer än 30%

återvunnet material

RESA

MAX TÄCKFÖRMÅGA

MAXI YIELD

Applicering

Enkomponents, lättvikts,

cementbaserad fästmassa

med Low Dust - teknologi.

Teknologin som används i Ultralite S1

leder till låg densitet, vilket i sin tur ger

två huvudsakliga fördelar:

Högre täckförmåga, >60% drygare

än traditionella cementbaserade

fästmassor från Mapei.

Low Dust - upp till 90% dammreduktion

Hög deformationsupptagande förmåga (S1)

Utmärkt vidhäftning till vanligen

förekommande godkända underlag

15 kg ger lika mycket som tidigare 25 kg10 | GOLV TILL TAK #1 • 2010

Rescon Mapei AB

Gelbgjutarevägen 6, 171 48 Solna

Tel: 08-525 090 80

Fax: 08-525 090 86

info@resconmapei.se

www.resconmapei.se


Förnybar mjukgörare

och bra funktion

Det första homogena plastgolvet med förnybar

mjukgörare – iQ Natural – är dagens stora nyhet

från Tarkett. Och man har lyckats kombinera detta

med praktiska egenskaper som är lika bra som hos

före tagets övriga iQ-golv.

TEXT: ELISABETH SEDIG

Tarkett lanserar nu i månads skiftet januari–februari

ett homogent plastgolv med en förnybar mjukgörare.

Det nya golvet – iQ Natural – ingår som man

förstår av namnet i gruppen med iQ-golv och har

därmed alla de goda egenskaper Tarketts bästa

golvserier har. Som att det är lätt att hantera och går

att återställa i gott skick med enbart torrpolering.

I och med bytet av mjuk görare, från mineralolja

till ricin olja, är man uppe i hela 75 procent naturliga

och förnybara rå varor. Även den tillhörande svetstråden

är tillverkad med samma mjukgörare. Dessutom

är emissionerna, berättar man från Tarkett, på

gränsen till vad som över huvudtaget går att mäta

med dagens instrument.

Golvet är både designat och tillverkat i Ronneby

och finns i en finstämd nordisk färgskala om

24 färger med ett bra urval av grå och beiga toner.

Mönstret är lugnt utan alltför stora kontraster.

Golvet finns på tvåmeters rullar samt som 61 x 61

centi meters plattor. Det har en tjocklek om 2,0

milli meter, är ytförstärkt med iQ PUR och ska

skötas utan vax och polish, endast med torrpolering.

Bruksklassen är 34, 43 enligt EN 685.

Installationsspillet återvinns precis som vanligt

och kan blandas med spill från övriga PVC-golv i

återvinningssäckarna.

Golvet är avsett för offentlig miljö som sjukhus,

skolor, kontor och så vidare. Det har nyligen provlagts

på sjukhuset Ryhov i Jönköping. Den som gjort

läggningen är Anders Johansson på Wättermiljö och

han säger:

– Jag upplever att iQ Natural är en bra produkt

att lägga och göra uppvik och svetsning med. Den är

hanteringsmässigt likvärdig med iQ Granit och iQ

Eminent. ■

Tarketts nya golv

iQ Natural med

förnybar mjukgörare

och ett

lugnt och vilsamt

mönster, har med

gott resultat provlagts

på sjukhuset

Ryhov i Jön köping.

Golvet finns i en

"nordisk" färgskala

om 24 färger med

gott urval av grå

och beiga toner.

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 11


Uppåt i

Världens största golvmässa – Domotex – äger rum

i januari varje år i tyska Hannover. Sedan drygt

tjugo år är det golv branschens startskott för det nya

året. Trender och nyheter visas och diskuteras. Förra

året var stämningen avvaktande och alla väntade

sämre tider. I år var däremot både utställare och

besökare på ett betydligt bättre humör. Ett första

kvitto på detta är årets besökarsiffror. De blev

drygt 40 000 – en ökning med över tolv procent

jämfört med förra året. Även besökar intresset för

trä- och laminatgolv ökade med 30 procent enligt

mässans egen publikundersökning.

TEXT: THOMAS ÅKERBLAD

FOTO: THOMAS ÅKERBLAD / DEUTSCHE MESSE AG

Ovan:

Göran Ziegler,

projektledare

Forskning &

Utveck ling på

Välinge, sätter

ner foten på företagets

nya uppfinning.

Ett laminat

golv där den

vanliga ytan av

pressat papper

och melamin

ersatts med högtryckspressat

träpulver.

PULVER I STÄLLET FÖR PAPPER

Redan på förra årets Domotex kunde Välinge

Innovation – klickfogens uppfinnare – visa prover på

nästa stora uppfinning, WFF eller Wood Fiber

Floors. En teknik där laminatet på bärarens ovansida

ersatts med ett högtryckspressat träpulver. I år

var det dags att presentera den färdigutvecklade

tekniken på bred front.

– Det är en kostnadseffektiv produktionsmetod,

säger Göran Ziegler, projektledare Forskning &

Utveckling på Välinge. Ett homogent, pulverbaserat

skikt ersätter tryckt dekorpapper och grått overlaypapper.

Det ger överlägsna intrycks- och slitageegenskaper

och ett utseende som blir nästan omöjligt

att skilja från sten eller keramik. Kraftig prägling

och djupa fogar är inga problem. Träpulvret

baseras på spill av HDF-board som blandas med

aminohartser, aluminiumoxid och färgpigment.

Pressningen sker i en högtryckspress.

– I vårt nybyggda R & D-Center i Viken har vi

startat en fullskalig produktionslinje för WFFprodukter

och kan erbjuda våra licenstagare startkvantiteter

antingen som halvfabrikat eller som

färdig produkter klara för distribution, fortsätter

Göran Ziegler. Vi har hittills lagt ner drygt 200

miljoner kronor i utvecklingskostnader och två års

arbete på den nya tekniken.

Supporten för den nya tekniken är krävande varför

Välinge har beslutat sig för att begränsa antalet

licenstagare. Man vänder sig främst till gamla

kunder med kapacitet att driva projekt med WFFteknik

i stor skala på världsmarknaden. Ytterligare

en konsekvens av satsningen är beslutet att inte

ställa ut på nästa Domotex år 2011 utan i stället

överlåta åt licenstagarna att visa nyutvecklade produkter

med pulverteknik.

Licenser för produktionsmetoden har redan sålts

till Kronotex och Tarkett. Kronotex kunde redan

under mässan visa upp golvprover där den nya

yttekniken använts. Tarketts avtal blev först underskrivet

under mässdagarna så där fanns ännu inga

prover till beskådande.

I Välinge-montern gjorde man gärna jämförelsen

med Domotex-mässan 1996 när norska Alloc

lanserade de första klickfogade laminatgolven med

teknik från Välinge. Något som då betraktades som

ett jippo eller kul grej i största allmänhet – men inte

mer. Som en tysk byggentreprenör uttryckte det:

– Nu kan jag äntligen få några D-Mark för mitt

gamla golv när jag flyttar. Jag kan hota med att riva

upp det och ta det med mig.

Facit: Tio år senare finns det knappast något

laminat golv som inte har klickfog. Så det är förstås

en framgångssaga att drömma om.

12 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


Hannover

STOR MONTER OCH MYCKET NYHETER

Bona brukar uppträda på Domotex med några års

mellanrum och i år var det dags igen. Nu med ett

stort knippe nyheter. Bland de viktigaste för den

svenska marknaden är enligt Peter Hellström,

Bonas marknadschef för Norden:

• Bona Mix & Fill Plus

Ett nytt vattenburet spackel som är lätt att hantera

och har extra hög fyllnadsförmåga. Det fyller

lika bra som lösningsmedelsbaserade produkter,

torkar snabbt, har goda slipegenskaper och

sjunker inte ihop. Behöver bara appliceras en

gång.

• Bona Create

Ett nytt system för infärgning av trägolv med nio

blandbara färger. Create har lång öppentid varför

den kan användas på stora ytor utan risk för synliga

överlappningar. Fungerar tillsammans med

både olja och lack.

• Bona Mega – extra matt

Världens enligt Peter Hellström mest sålda lack

har nu fått en ny extra matt variant med ett

glans tal på 6–7. Sedan tidigare finns Bona Mega

i varianterna blank, halvmatt och matt.

• Bona Oil Refresher

Ny vattenburen underhållsprodukt för oljade

golv. Enkel att använda – bara spreja på golvet

och torka efteråt. Ger ny lyster åt gamla, oljade

golv. Oil Refresher ersätter tidigare produkten

Carl’s 25.

• Bona Spray Mop

En sprejmopp för konsumentmarknaden som

kommer att lanseras senare under året. Moppen

finns redan på den amerikanska marknaden där

över 300 000 exemplar har sålts hittills.

• Bona Optispread

En ny limspridare som är avsedd för stående

applicering främst av limmerna Bona R850T och

R860T. Limmet levereras i långa “korvar” som

läggs in i spridaren varifrån limmet trycks ut

med hjälp av tryckluft. Att limma med Optispread

går enligt uppgift fem gånger snabbare än

med traditionell limteknik och det går att

använda lim som är trögare och snabbare vid

appliceringen eftersom tryckluften gör jobbet.

Metoden innebär också att avfallsmängden

minskar. Inga tomma burkar eller behållare

längre – bara ett ”korvskinn” som tar minimal

plats. Spridaren har en arbetsbredd på 250 millimeter.


Ovan, till vänster:

Bona Create har

lång öppentid varför

stora ytor kan

infärgas utan problem

med kanter

eller gränser.

Ovan:

Med Bona Optispread

kan man

utföra lim ningen

stående vilket är

ergonomiskt riktigt

och dessutom går

snabbare.

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 13


Lino Art Metallic Designs omfattar tre olika uttryck

och strukturer: Alumino med aluminiumgranulat,

Firmament med aluminiumflingor och Bronce med

bronsfärgade pigment. Lino Art Linea, kännetecknas

av en ”strimmig” design med låg kontrast. Den

finns i tre varianter med olika grå bakgrunder och

tre med olika nyanser av brunt. Lino Art Star kombinerar

en enhetlig bakgrundsfärg med kontrasterande,

olikformade flingor med diametrar på 0,5–2

millimeter. Den finns i tre varianter med olika grå

bakgrunder och tre med olika nyanser av brunt.

Samtliga blad i Lino Art-kollektionen är behandlade

med det skyddande ytskiktet LPX. Tjockleken

är 2,5 millimeter och vikten 2 900 gram per kvadratmeter.

Bredden är två meter och längden 20–31

meter. Det finns både enfärgad och maskerande

smälttråd till golven.

Ovan:

I Armstrongs

monter låg fokus

på den nya kollektionen

Lino Art. En

linoleumkollektion

med totalt 18 blad

i svarta, grå och

bruna toner i tre

olika designserier.

I några av dem

används äkta

metallflingor.

• Bona Edge 130

En ny variant av kantslipmaskinen med tio centimeter

kortare nos än tidigare. Att nosen är kortare

innebär att momentet minskar och maskinen

blir mer lättstyrd samt enklare att hantera.

• Bona 8700 Ceramic

Ett nytt grovt slippapper för att ta bort gamla och

hårda beläggningar. Bra som alternativ till Bona

Cutter, golhyvelmaskinen som utgått ur sortimentet.

NY SPÄNNANDE LINOLEUM

I Armstrongs monter på Domotex var det linoleum

som gällde. Dels användes det gamla tricket att låta

”linoleumkocken” baka linoleum i ett kök – det

finns inget naturligare och slår alltid an på mässbesökare!

Dels var det premiär för den nya linoleumkollektionen

Lino Art som utvecklats speciellt för att

tilltala arkitekter. Enligt reklamen har kollektionen

”inspirerats av den tidlösa mångfalden hos metallytor

… Lino Art är idealisk för en mängd olika tillämpningar

i exklusiva och prestigefyllda miljöer där image

och en sofistikerad framtoning prioriteras.”

Kollektionen omfattar totalt 18 blad i svarta, grå och

bruna toner i totalt tre olika designserier. I några av

dem används äkta metallflingor.

I NÄRHETEN

Pergotex kallade Pergo sin utställning på ett närliggande

hotell på gångavstånd från Domotexmässan.

Där hade man många nyheter att visa upp:

68 nya dekorer, nya ytor och format, nya golv i

mellan prisklass, ett nytt system för egna kombinationer

av färg och mönster samt en helt ny golvtyp

där ett vinylskikt har ersatt laminatet på toppen av

brädan.

Vinylgolven Pergo Vinyl Planks & Tiles finns i 14

olika mönster som utgår från trä, sten och läder. De

nya formaten utgörs av en ny längre planka (2 000 x

210 millimeter), en smal remsa (1 200 x 90 millimeter)

och en bredare platta för sten- och keramikmönster

(1 200 x 400 millimeter).

Med konceptet myPergo erbjuder Pergo vidare

sina objektkunder att skapa sina egna golv utifrån

befintliga dekorer, texturer och format.

”SVENSK EK”

I Allocs monter på Domotex var det nyheter för

objektsidan som gällde. Fem nya trämönster i Alloc

Commercial och fyra nya i Commercial Stone. Båda

kollektionerna ligger i klass 34 som är den högsta

klassen för laminatgolv.

De nya trämönstren beskriver Alloc själva som:

”Trä som är grånad som drivved, ljusa eleganta ytor

eller svarta trägolv. Färgpaletten i de nya designerna

ligger mellan det vita och det svarta – och alla grånyanserna

mellan dessa ytterligheter.”

Nya dekorer i Commercial Stone är betong med

en silkesmjuk matt yta, vit klinker med struktur

som sten och svarta stengolv.

– Vi inför ett nytt format, 60 x 20 centimeter, just

för sten och keramikmönstren, säger Lars Traaholt,

internationell marknadschef för Alloc. Dessutom

14 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


BESÖK OSS I

MONTER C02:21

23-26 MARS 2010

SPARA PENGAR

OCH KROPPEN MED

GLUE-MOVER!

Minska golvläggarens tid med 25-50%. Garanterar ett jämnt

lager och en kontrollerad limmängd (MaxiBond Parkettlim finns

i tre färger). Inga anslutningar krävs. Teflonyta, lätt att rengöra.

Du lånar Glue-Mover limapplikator gratis av oss!

Ring 042-19 50 00.

UTAN

GLUE-MOVER

= RYGGONT

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg Tel 042-19 50 00 www.bostik.se

har vi tagit fram ett nytt mönster speciellt för Sverige

i Original-serien: Ek Provence som är en tvåstav i ek

natur med oljat utseende.

BETONG IGEN!

Hos tyska laminatgolvstillverkaren Witex var det

förutom mönsteruppdateringar i ordinarie sortimentet

fråga om en helt ny golvtyp kallad Witex

Pure. I form som en laminatplanka men med en

bärare bestående av marmorflis och bindare. En

kombination som ger minimala fuktrörelser.

Undersidan är en ljudbaksida och översidan är försedd

med en betongliknande yta. Plankorna är

klickfogade.

– Fast ytan är mycket skönare än betong, säger

Ottar Hjelset, marknadschef för Norden hos Witex.

Produkten är framtagen i samarbete med ett inredningsföretag

som heter IMI-Beton. De har utvecklat

ytan för användning till möbler och inredning och

nu har vi också gjort golv av materialet.

NYTT PLATTSORTIMENT

På Domotex visade Upofloor upp den totalt om gjorda

HOVI-kollektionen som kommer att introduceras

senare under året i Sverige. En stor och bred kollektion

med totalt 71 färger. Dessutom tillkommer

HOVI-plattor i storformat, 609 x 609 millimeter, för

vissa färger. Det udda formatet beror på att plattan

redan säljs på den amerikanska marknaden och att

måtten där blir 24 x 24 tum.

KAXIG BELGARE PÅ VÄG IN

Belgiska Beaulieu-gruppen vill in ordentligt på den

svenska marknaden med sina plastgolv. Under produktnamnet

Beauflor ska de nu lanseras på bredare

front i Sverige.

Golv till Tak hade ett samtal på Domotex-mässan

med Jens Konradsson, Nordenansvarig för Beauflor

och Allan Hansen, Swedfloor, som ansvarar för försäljning

och lagerhållning på den svenska marknaden.

– Vår målsättning är att inom två år ha tio procent

av den svenska marknaden inom sektorn konsumentplast

och lätta objekt, säger Jens och Allan

nickar instämmande.

– Vi har redan idag 150–200 displayställ ute i

butikerna, säger Allan.

Det är Allans firma Swedfloor som sköter verksamheten

i Sverige. Centrallagret ligger i Filipstad

Fortsättning på sid 18

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 15


livingreklam.se

inspirer ar till personliga badrum

med snygga mönster på golv och väggar .

creating 16 | GOLV TILL better TAK #1 • 2010 environments


ny kollektion

378

möjligheter

Med vår nya våtrumskollektion kan vi erbjuda 378 möjligheter att inreda

sköna badrum för relax och lyxiga stunder. Kollektionen speglar de senaste

trenderna och är designad för att inspirera till individuella uttryck och olika stilar.

Se alla 21 väggar och 18 golv i sin helhet på www.forbo-flooring.se

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 17


Domotex under många år. Tillsammans med

Golvabia – också från Anderstorp – har man visat

sina fukttåliga, genombrutna plastplattor för både

ute- och innemiljö i en hall för trä- och laminatgolv.

I år var uppträdandet ett helt annat. Ensamma och

i en stor monter visades plattorna i hall 4 tillsammans

med andra typer av designgolv. Nu är det inte

längre en terrassplatta utan en designprodukt! Fast

plattan är fortfarande densamma. Eller som man

själv uttrycker det i sin reklam: ”Plattan som tog

steget upp från källaren och in i vardagsrummet.” Idag

har man även passerat vardagsrummet och är på väg

in hos klädkedjor, designbutiker med flera.

Jerry Andersson, vd för Bergo, och tidigare vd för

Bolon, är mycket nöjd med mässan och det nya

designkonceptet.

– Vi har fått in mängder med arkitekter i montern,

säger Jerry. De tycker det är en fräck produkt

som går att använda på många sätt. Framförallt är

det en unik produkt som de inte sett förut.

– Förut när vi stod tillsammans med Golvabia sa

våra kunder att plattorna var för dyra – innan de ens

frågat vad de kostade. Den typen av diskussion har

vi inte längre. Så för oss är det här jättelyckat.

Ovan:

På Domotex föddes

arkitektprodukten

Bergo-plattan.

Den tidigare

terrass plattan

har fått ett helt

nytt liv. Här som

golv i en Filippa

K-butik i Haag i

Holland.

Övre bilden på

motstående sida:

Roger Davidsson,

Golvabia, beskriver

fördelarna med

fanérgolv. Extra

monter personal

av träfanér hjälper

honom att övertyga?

Undre bilden:

I Forbos monter fick

man en snabb överblick

över koncernens

utbud av golvprodukter.

Intill låg

Kährs monter med

ett urval trägolv för

den tyska marknaden.

På samma

sätt hade också

Tarkett en mindre

monter med utvalda

trä- och laminatprodukter

för den

tyska publiken.

Fortsättning från sid 15 ”Uppåt i Hannover”

där kapning på både bredd och längd utförs.

– Totalt är vi fyra man som jobbar med försäljning

i Sverige, säger Allan. Vi har en bostadsmatta

på väg in och på lite längre sikt räknar vi även med

objektprodukter i sortimentet.

Beaulieu lanserade för några år sedan fem meter

breda plastgolv. Har det blivit något av segmentet?

– O ja, säger Jens och Allan unisont.

Och Allan inflikar att fem metersbredden nog utgör

30 procent av den nuvarande försäljningen i Sverige.

Det är många golv som är 4,3–4,5 meter breda. Då

är det mycket ekonomi i att använda fem meter

breda golv. Dessutom blir det inga skarvar vilket

uppskattas av konsumenterna.

– Även sortimentet är brett, påpekar Allan med ett

leende. Det är totalt 45 nya mönster som presenteras

här på mässan. Nytt är också att vi fått 1,5 meter

som rapportlängder på vissa mönster. Något som vi

är tämligen ensamma om. Förutom ett brett sortiment

så är det god kvalitet och god service som vi

främst kommer att koncentrera oss på, avslutar

Allan.

DEN FULA ANKUNGEN …

… som blev en svan? Bergo från småländska

Anderstorp har funnits med som utställare på

FRUKT, CHOKLAD OCH KORK …

Det är en bra sammanfattning av Golvabias nyheter

på Domotex. Två nya kollektioner med fanérgolv

lanserades. Dels en med europeiska fruktträd som

äpple, päron, plommon, körsbär samt valnöt och

dels en med bruna träslag som döpts till Chocolate

Collection.

Mycket lägligt hade portugisiska Amorim – som

tillverkar korkgolven med Wicandersnamnet – montern

bredvid så det var enkelt att visa de olika korkprodukter

som Golvabia nu säljer i Sverige och

Norge.

– Korken från Wicanders rullar på bra, säger

Roger Davidsson, exportchef på Golvabia. Både de

nya produkterna som Linocomfort, Vinylcomfort och

Corkcomfort som är klickfogade brädor och den

gamla klassiska Cork-o-plasten som numera heter

Cork Master.

HÄR VAR DET FLYT!

Tyska lim- och spackeltillverkaren Uzin presenterade

på Domotex en förbättrad flytteknik hos sina

spackelmassor i premiumsegmentet. Egenskapen

kallas Level Plus. Den ger en mycket slät finish och

ytan är ändå mer sugande än i tidigare versioner.

Ytans släthet medför också att limåtgången minskar

med tio procent. Andra positiva egenskaper är

minskad känslighet för övervattning och en jämnare

färg hos den härdade produkten. ■

18 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


GÅR

BARA

ATT

GÖRA

MED

ARDEX!

Stamrenovera på fem

dagar!

fler

exempel

ardex.se/unik

08-556 315 50

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 19


Debatt: MS-limmer

Dagens moderna golvlimmer är säkra

I två artiklar i Golv till Tak under hösten 2009 har det refererats till personer som hävdat att dagens

moderna golv limmer kan avge metanol i sådana mängder att det överstiger de hygieniska gränsvärdena.

Detta är dock helt fel. Anledningen är att fel metoder använts för att mäta metanolavgången. Emissionerna

från dagens moderna golvlimmer understiger gällande hygieniska gränsvärden med mycket stor marginal

och är säkra att använda.

GÄLLANDE LAGREGLER

FINNS I AFS 2005:17

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter

AFS 2005:17 anges det hygieniska

gränsvärdet för metanolavgång

till 250 milligram per

kubikmeter luft när det gäller

exponering under en hel arbetsdag.

Enligt AFS 2005:17 ska värdet

bestämmas genom så kalllad

exponeringsmätning, det vill

säga man mäter på personen

som jobbar med produkten och

man mäter vid dennes andningszon

direkt i anslutning till munnen

och näsan. Mätutrustningen

ska, enligt föreskrifterna, i princip

vara personburen och fastsatt

på mätobjektets axel (bilden

nedan). Om inte detta är möjligt

bör mätutrustningen hållas i

andnings zonen av en annan

person under den tid som mät-

Exponeringsmätning med mätutrustning hållen i andningszonen.

Exponeringsmätning med personburen

mät utrustning.

ning ska genomföras (bilden

ovan). Det mät resultat man får

från sådana mätningar kan

sedan jämföras mot det hygieniska

gränsvärdet på 250 milligram

per kubik meter.

HAR ANVÄNT

FELAKTIGA MÄTMETODER

I tidigare artiklar i Golv till Tak

har antytts att vanliga golvlimmer

avger metanol i mängder

som överstiger de gränsvärden

Arbetsmiljöverket satt, det vill

säga en metanolavgång över

250 milligram per kubikmeter.

De mätningar som åberopas

är dock gjorda med den så

kallade FLEC-metoden (bilden

överst på motstående sida) som

är en bra och väl beprövad

emissionsmätningsmetod men

som inte är avsedd för att

bestämma om en produkt uppfyller

hygieniska gränsvärden.

Det enda en FLEC-mätning visar

är att det finns metanolavgång

från limmet, vilket i sin tur innebär

att en exponeringsmätning

i andningszonen är nödvändig.

Exponeringsmätningen visar de

för användaren relevanta halterna

av metanol.

Medlemmar av Sveriges Fogoch

Limleverantörers Förening

som saluför golvlimmer i Sverige

har självfallet låtit utföra exponeringsmätningar.

Givetvis understigs

gällande hygieniska gränsvärden,

och med ordentlig marginal.

Den som är intresserad av

att ta del av rapporter från

dessa exponeringsmät ningar

kan kontakta sin limleverantör

som då kan tillhandahålla dem.

20 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


Debatt: MS-limmer

FLEC-utrustning, ansluten till golvmaterial.

ARBETSMILJÖVERKET

HÅLLER MED

Marianne Walding på Arbetsmiljöverket

konstaterar att:

”Exponeringsmätning i andningszonen

är den gängse metoden

att använda för att utröna om ett

lim klarar de hygieniska gränsvärdena

enligt våra föreskrifter.

FLEC-metoden används inte för

detta utan kan endast tas som

en indikator på vad som kan

avges från till exempel ett lim”.

VILSE LEDANDE

MARKNADSFÖRING

Det kan inte anses vara god

marknadsföringssed att genom

falska förespeglingar baktala

konkurrenters produkter. Marknadsföringslagen

är tydlig med

att en näringsidkare inte får göra

jämförelser med konkurrenters

produkter om dessa jämförelser

är vilseledande eller misskrediterande.

I detta fall har en importör

av golvlim, NPT Sweden,

STEG- OCH TRUMLJUDSDÄMPANDE

UNDERLAGSMATERIAL FÖR PARKETT,

LAMINAT OCH KLINKERGOLV

såväl i artiklar i Golv till Tak

som i direkt marknadsföring

hos kunder, spritt vilseledande

information samt misskrediterat

sina konkurrenters produkter,

vilket måste anses som klandervärt.

Eftersom de (NPT Sweden)

hänvisar till fel typ av mätningar

när de hävdar att andra tillverkares

produkter inte klarar

de hygieniska gränsvärdena,

blir deras marknadsföring vilseledande.

Våra medlemmar har

självklart låtit utföra de exponeringsmätningar

som erfordras

enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Resultaten är entydiga:

Metanolavgången understiger

med god marginal de hygieniska

gränsvärdena och produkterna

är mycket säkra att använda.

Henrik Jansson

Sveriges Fog- och

Limleverantörers Förening

Trumljudsdämpning

Stegljudsdämpning

Fakta om FLEC

Fuktspärr

Lämplig vid

värmegolv

Field and Laboratory Emission Cell (FLEC) fungerar så att ett lock placeras över ytan vars

emission ska mätas och luft pumpas över denna yta. Detta får ämnen att avgå som emissioner

från ytan. De kan samlas upp av utrustningen och senare analyseras. Dock får den accelererade

luftgenomströmningen den effekten att en större mängd emissioner avges från ytan än

om man skulle haft stillastående luft ovanför mätobjektet. Således kan man inte utläsa emitterade

mängder av ämnet man är intresserad av på ett korrekt sätt. Man kan jämföra det med

skillnaden mellan våt tvätt som hängs ute en blåsig dag och tvätt som hängs en vindstilla dag.

Tvätten emitterar fukt, det vill säga torkar, snabbare om det blåser.

Sparar

energi

Mer information om vårt produktsortiment

hittar du på vår hemsida.

www.duri.se

Tel 031-706 19 10 • Order@duri.se

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 21


Debatt: MS-limmer

Välj vilken mätmetod du vill,

hälsorisken med MS-limmerna kvarstår

Vi har låtit SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, prova med båda metoderna samt låtit Yrkesmedicinska kliniken i Örebro analysera

– och resultaten är entydiga. MS-limmerna avspaltar så höga halter av giftig metanolgas att golventreprenörer, med utgångspunkt

från arbetsmiljölagen, vid varje golvläggning måste ställa sig frågan om de anställda kan arbeta utan skyddsmask och skyddskläder.

VARFÖR UPPKOM

METANOLDEBATTEN?

Metanol är en giftig gas som

kan orsaka allvarliga och bestående

skador, exempelvis synskador.

Av det skälet finns bindande

hygieniska gränsvärden

som en arbetsgivare måste

anpassa sin verksamhet efter

för att inte utsätta sin personal

för hälsorisker.

Frågan om metanolavspaltningen

hos dagens MS-limmer

ska inte ses som en strid mellan

olika företag och deras produkter.

Det handlar om alla de

golvläggare som utsätts för en

risk. När ett befintligt eller potentiellt

hälsoproblem uppstår bör

det naturligtvis belysas med

fakta. Fakta kan självfallet alltid

tolkas olika och därmed kommer

olika ståndpunkter att intas.

Nu gäller frågan en specialprodukt,

med vilken kanske inte

alla golvläggare kommer i kontakt,

men de som jobbar med

den gör det desto mer. Nischade

golvläggare med inriktning

på trägolv utsätts för en hälsofara

under en del av sin arbetstid.

Men bara för att det är ett

fåtal golvläggare som berörs

kan man inte vifta bort faran

med slutsatser som grundar sig

på enstaka testresultat.

Fram till idag har mycket av

diskussionen kretsat kring frågan

om vilken mätmetod som är den

rätta, emissions- eller exponeringsmätning.

Emissionsmätning

visar vad en produkt de facto

avger i gasform medan en

expo neringsmätning visar vad

en arbetare utsatts för vid den

aktuella testmätningen. Men

– och detta är viktigt – exponeringsmätningen

gäller endast för

det mättillfället! För att dra några

slutsatser utifrån denna typ av

mätningar krävs ett stort antal i

olika miljöer och med olika

för utsättningar. Som framgår

i förra numret av Golv till Tak

har NPT Sweden i första hand

valt att använda emissionsmätning

(FLEC) för att visa det

grundl äggande problemet,

då metoden avslöjar vilka

emissioner produkten faktiskt

avger utan hänsyn till yttre förhållanden.

TILLVERKARNA ERKÄNNER

PROBLEMET!

I ett aktuellt säkerhetsdatablad

kan man läsa:

”Sörj för utsugningsventilation

eller annan teknisk kontroll för

att hålla de luftburna koncentrationerna

under respektive yrkeshygieniska

gränsvärden.”

Till sina kunder skriver man alltså

i klartext att entreprenören har

ansvaret att sörja för åtgärder

som gör att metanolavspaltningen

hålls under gränsvärdena.

Övriga tillverkare av MSlimmer

anger på liknande sätt

att det förekommer luftburna

ångor som måste ventileras bort,

alternativt ska gasmask användas.

I en skrivelse till Arbetsmiljöverket

21 december 2009

skriver en tillverkare:

”Vi känner oss, i och med våra

egna mätningar och med vår

kemiska kunskap kring våra lim

trygga med att våra produkter

inte avger en skadlig mängd

metanol vid användande under

rekommenderade betingelser.”

Till Arbetsmiljöverket skriver man

alltså att produkten inte är skadlig,

men bara ”under rekommenderade

betingelser”.

Vilka är då dessa rekommenderade

betingelser och när gäller

de? Som tillverkare kan vi

skriva vad vi vill angående tillvägagångssätt,

men om våra

rekommendationer inte är förankrade

i verklighetens arbetssituationer

måste produkterna

och arbetsmetoderna allvarligt

ifrågasättas. I verkligheten

finns det inga golvläggare

som använder skyddsmask

när de arbetar med dagens

MS-limmer, detta faktum kan

vi inte ignorera.

I förra numret av Golv till Tak

säger Akzo Nobels vd, Lars-Åke

Lidén Westman:

”Det är som att mäta bensinångor

inne i bensintanken och

sedan hävda att det är livsfarligt

att tanka bilen.”

Det är en mycket bra liknelse,

men tyvärr drar Lars-Åke Lidén

Westman fel slutsats av detta.

Precis tvärtemot vad han lite

raljerande tänkt sig illustrera är

hans liknelse en direkt och fullkomligt

korrekt jämförelse av problemet

med metanolgasen!

Sverige ställde just av detta skäl

för ett par år sedan krav på att

alla bensinstationer skulle byta

tankmuffar. (Ytterligare information

om bensinångor finns på

www.europarl.europa.eu.) För

att ytterligare förvärra saken verkar

Lars-Åke Lidén Westman ha

glömt bort att golvläggarna faktiskt

befinner sig inne i ”bensintanken”,

för det är väl inte så att

golvläggaren lägger golvet från

utsidan av rummet?

INGA REPRESENTATIVA

ARBETSSITUATIONER

Kritik har framförts mot den

mätmetod NPT Sweden valt, då

man anser att den inte överensstämmer

med Arbetsmiljöverkets

författningssamling 2005:17.

NPT har därför låtit Sveriges

Tekniska Forskningsinstitut (SP)

utföra även exponeringsmätningar

på ett av de aktuella

MS-limmerna och testet visar

även det på samma resultat.

Redan efter knappt två timmar

ligger halterna av giftig metanolgas

på cirka 500 milligram per

kubikmeter luft, alltså på dubbla

gränsvärdet! Vilket värde kommer

man då att ha efter åtta timmar?

Att mängden skulle minska

då man sprider ut mer lim är

inte troligt. För att detta test inte

ska kunna sägas vara styrt på

något sätt har vi valt att låta SP

göra provtagningen och Yrkesmedicinska

Kliniken i Örebro

göra analysen.

Det svåra för entreprenörer är

att veta vilken miljöförutsättning

just den aktuella arbetsplatsen

har. Hur stor är luftomsättningen?

Vilken är rumsvolymen? Hur

stor är ytan som ska läggas?

Vilken yta med lim sprider

lägga ren varje gång? Hur

länge tar det innan ytan täcks

med golv? Sågas bräderna i

samma rum som det limmas?

Vilken RF har lokalen? Läggs en

tät parkettbräda eller en mosaikparkett

med mycket springor?

Och så vidare, och så vidare.

Alla dessa saker ska en entreprenör

hålla koll på och försäkra

sig om som arbetsmiljöansvarig,

så att gränsvärdena

inte överskrids – för varje projekt,

för varje rum, varje dag, hela

året. Notera att dessa gränsvärden

inte är satta med marginal.

Det kan till och med vara

så att man uppvisar förgiftningssymtom

under gränsvärdet.

För Arbetsmiljöverket har bara

presenterats två mätningar vilka

man vill hävda ska ligga till

grund för en generell ansvarsförbindelse

att ingen kommer

utsättas för hälsorisker vid

använd andet av dessa limmer.

22 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


Debatt: MS-limmer

”Metanolhalten var så hög att jag var tvungen att späda provet för att kunna mäta det, då det första provet visade på ett resultat som gick utanför skalan. Jag har

aldrig mätt så höga värden.” (Krister Berg på Yrkesmedicinska Kliniken i Örebro)

Det får naturligtvis stå för den tillverkaren,

men att påstå att en

arbetsgivare utifrån dessa två

mätningar kan göra en generell

riskbedömning för sin personal

är inte i överensstämmelse med

gällande lagstiftning. Det är fortfarande

så att ansvaret ligger

på arbetsgivaren, inte på tillverkaren.

Att dessa mätningar på något

vis skulle kunna utgöra basis för

en generell branschrekommendation

är enligt Margareta

Warholm på Kemikalieinspektionen,

som är tillsynsmyndighet

för limtillverkarna, inte rimligt.

Hon menar att i så fall måste

underlaget vara betydligt mer

omfattande och variationerna i

testerna större. Arbetsmiljöverket

säger också att kunderna måste

erhålla betydligt mer information

för att kunna göra sina riskbedömningar.

Till Arbetsmiljöverket skriver en

stor limtillverkare om ett nytt test

som genomförts:

”Detta test visar återigen att vi

ligger långt ifrån det hygieniska

gränsvärdet och detta vid ogynnsamma

förhållanden.”

Vid detta test har limtillverkaren

mätt upp 140 milligram per

kubikmeter redan efter tre timmars

läggning i en 600 kvadratmeter

stor lokal! Dessa förhållanden

måste tvärtom anses

vara extremt gynnsamma för att

kunna få ett lågt värde! Om vi

nu ska fortsätta med dumma

jämförelser kan man ju säga att

testet lika gärna kunde ha utförts

på startbanan på Arlanda!

Vilken golventreprenör jobbar

i tre timmar och lägger 18

kvadrat meter i en 600 kvadratmeter

stor lokal? Vill man verkligen

påstå att detta är representativt

för hur denna produkt

används?

Notera att det inte bara är

gränsvärdet på 250 milligram

per kubikmeter som ska uppfyllas

utan även korttidsvärdet.

Gränsvärdet för korttid (15

minuter) är 350 milligram per

kubikmeter. Orsaken till att det

finns ett korttidsvärde är att man

inte ska kunna utsättas för ett

högt värde under en kort tid så

att det döljs av att dagsmedelvärdet

är lågt.

TESTET FÖRBÄTTRADE

VÅRT LIM

Fördelen med FLEC-metoden är

att man får fram uppgifter om

alla ämnen som avges till luften

och även i vilka mängder det

sker. När vi testade vår egen

produkt fann vi till exempel spår

av ämnen som inte skulle finnas.

Dessa kunde vi härleda till rengöring

av tankar i produktionen

och nu har vi bytt ut rengöringsmedlen

till miljövänligare alternativ.

Ecosimp tog alltså konsekvens

erna av det som framkom

trots att mängden låg långt,

långt under gränsvärdet!

VAD SÄGER

ARBETSMILJÖLAGEN?

I nummer 8/09 av Golv till Tak

kunde man läsa att exponeringsmätning

behöver göras för att

man direkt ska kunna jämföra

med gränsvärdena. Att från de

99 sidorna i AFS 2005:17

plocka ut två rader och sedan

mena att golventreprenörerna

med hänvisning till dessa rader

uppfyller arbetsmiljölagstiftningens

krav är ett lättvindigt sätt

att tolka lagstiftningen. Tvärtom

finns i arbetsmiljölagen en

mängd texter som klargör

komplexiteten i arbetsgivarens

ansvar:

• Arbetsmiljölagen 2 §

”Arbetsgivaren skall vidta alla

åtgärder som behövs för att

förebygga att arbetstagaren

utsätts för ohälsa eller olycksfall.

En utgångspunkt skall därvid

vara att allt sådant som

kan leda till ohälsa eller

olycksfall skall ändras eller

ersättas så att risken för

ohälsa eller olycksfall undanröjs.”

• AFS 2000:4 5 §

”Med en riskbedömning som

underlag skall arbetsgivaren

fatta beslut om produktval och

val av arbetsmetod, arbetsutrustning

och plats samt planera

verksamheten i övrigt så

att risk erna motverkas. Hänsyn

skall tas även till andra risker

för ohälsa eller olycksfall än

kemiska.”

• AFS 2001:1 4 §

”Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna,

skyddsombuden och

elevskyddsombuden möjlighet

att medverka i det systematiska

arbetsmiljöarbetet.”

• AFS 2005:17

I Arbetsmiljöverkets allmänna

råd om tillämpningen av föreskrifterna

om hygieniska

gränsvärden och åtgärder

mot luftföroreningar framgår

att arbetsgivaren fortlöpande

ska undersöka arbetsförhållandena

och bedöma riskerna

för ohälsa. I AFS 2005:17

kan man också under Kontroll

av luftföroreningar läsa: ”När

det föreligger risker på grund

av exponering för luftföroreningar

kan undersökningarna

behöva omfatta olika

slags yrkeshygieniska mätningar.”

Som framgår av ovanstående

punkter vilar hela ansvaret på

golventreprenören. Det skrivs till

och med att produkter som kan

leda till ohälsa ska ersättas så

att risken undanröjs.

GOLVLÄGGAREN OCH ENTRE-

PRENÖREN DRABBAS

Vi arbetar alla i en extremt

utsatt bransch där vårt förtroende

kapital vad gäller

miljö- och arbetsmiljöfrågor

många gånger ifrågasätts.

Av det skälet är byggbranschen

angelägen att visa på ett stort

engagemang i dessa frågor.

Det tar sig utryck i så kallade

miljöpolicys. De sätts på pränt

på alla nivåer inom byggkedjan.

Syftet är att arbetet

ska utmynna i förbättrade produkter

och arbetsmetoder. Om

branschen inte arbetade efter

dessa riktlinjer skulle omedelbart

ett status quo inträda, och ingen

utveckling ske. Sveriges Fog- och

limleverantörers förening har som

exempel i sin målsättning skrivit

in: ”att ligga steget före i hälsooch

miljöfrågor”.

Detta är exakt vad hela

frågan kretsar kring, att ligga steget

före! Golvbranschen

har tidigare bidragit till produktutveckling

inom olika områden,

till exempel var man drivande

i frågan om ett förbud mot

så kallade syrahärdande golvlacker.

”Var aldrig nöjd, sträva

alltid efter att förbättra!”

Hur mycket vi leverantörer än

käbblar så är det till syvende

och sist så, att det är golvläggaren

och entreprenören som till

slut står där med ”Svarte Petter”

när något går snett.

Krister Cervin, NPT Sweden

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 23


Debatt: MS-limmer

BOSTIKS TÄTSKIKTSYSTEM

ÄR SNABBA, EKONOMISKA

OCH GODKÄNDA ENLIGT DE

NYA BRANSCHREGLERNA

BESÖK OSS I

MONTER C02:21

ROLLAT

ENDAST 3

ROLLNINGAR!

FOLIE

23-26 MARS 2010

För mer information ring 042-19 50 00

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg Tel 042-19 50 00 www.bostik.se

Debatt: MS-limmer

Arbetsmiljöverkets svar till Golvbranschen

Debatten om MS-lim handlar

om ifall golvläggaren exponeras

för farliga nivåer av metanol

vid arbete med limmet. Ståndpunkterna

i frågan är vitt skilda.

Golvbranschen, GBR, har för

att undvika spekulation och oro,

begärt att Arbetsmiljö verket

skyndsamt utreder frågan om

MS-lim och avspjälkning av

metanol. Här följer det huvudsakliga

innehållet i Arbetsmiljöverkets

svar på denna

begäran:

”... inte myndig hetens uppgift

att göra denna utredning. Enligt

Arbetarskydds styrelsens föreskrifter,

AFS 2000:4, om

kemiska arbets miljö risker är

det arbetsgivarens uppgift att

göra en riskbedömning och

med den som underlag fatta

beslut om bl a produktval så att

riskerna motverkas. ...

Arbetsgivarens skyldighet

att bedöma exponeringen innefattar

exponeringsmätningar i

de fall att det annars inte går

att avgöra att gränsvärden inte

överskrids. Om limleverantörens

information anger att exponeringen

är godtagbar vid de

arbetsförhållanden som man

avser att arbeta under ska

arbetsgivaren normalt kunna

använda limmet. Det är dock

viktigt att vara medveten om

att resultat från exponeringsmätningar

utförda vid andra

arbets platser endast visar expone

ringen där och då. En god

säkerhetsmarginal är därför viktig.

Att använda produkter som

inte innehåller eller avger farliga

kemiska ämnen förenklar inte

bara riskbedömningen utan kan

också skydda särskilt känsliga

individer som annars skulle

kunna få besvär eller symtom.

Riskbedömningen förenklas

också om man använder lim

från leverantörer som lämnar

riskinformation som är väl anpassad

till den egna användningen.

Arbetsgivare och kemikalieleverantörer

har skyldighet att

ha eller införskaffa den kompetens

som behövs för att kunna

uppfylla sina respektive skyldigheter.

I ert brev ställs också frågan

om Arbetsmiljöverkets mätmetod

för att mäta avspjälkning av

metanol behöver ändras. Arbetsmiljöverket

har inga egna metoder

och tar inte heller fram

några. Vi accepterar kända

metoder om de används på

rätt sätt. Det är dock viktigt att

skilja mellan mätning av den

exponering en arbetstagare

utsätts för (exponeringsmätning)

och mätning av den mängd

som avges från en kemikalie

(emissionsmätning).

...

Hur mycket metanol som avges

från limmet är inget direkt mått

på exponeringen, utan den blir

beroende av förhållandena då

limmet används. Gör man olika

antaganden om arbetet och

arbetsplatsen (rumsstorlek, ventilation

m m) kan man göra vissa

uppskattningar av hur mycket

arbetstagaren exponeras för om

man vet hur mycket metanol

som avges.

Arbetsmiljöverket har i nuläget

inga planer på att ändra gränsvärdet

för metanol.” ■

24 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


Mer dammfritt

Svanenmärkt parkett

Noterat

Det dammar från spackel som

blandas till och slipas, från gipsskivor

som skärs till, från lister

som sågas och så vidare. Värst

är det vid ROT-arbeten där det

förekommer mycket rivning.

Akzo Nobel fortsätter sitt

arbete med att ta fram alltfl er

dammreducerade produkter.

De dammreducerade ger upp

till 90 procent mindre damm vid

tillblandning än de traditionella.

Nu, från mitten av februari, finns

handspackel, avjämningsmassa

och fästmassa, två varianter av

varje som dammfritt. Så nu kan

de fl esta arbetsmoment klaras

utan damm. Och de dammfria

produkterna har samma tekniska

kvalitet och är lika praktiska att

använda som de traditionella,

försäkrar man från Akzo Nobel.

Ur arbetssmiljösynvinkel bör

det här vara en viktig fråga.

Arbetsmiljöverket har visat att

antalet fall av stendammslunga

fortfarande är många inom

byggsektorn, berättar Akzo

Nobel, och utmanar nu hela

byggsektorn med kampanjen

”Kräv dammfritt nu!” men framförallt

är det golvläggare och

plattsättare man vill öka medvetenheten

hos – medvetenheten

om att de kan välja att slippa

damm. ■

Forbos Forshaga Parkett är

nu Svanenmärkt. Märkningen

innebär att det ställs krav på allt

från råvaror och kemikalieanvändning

till funktion och avfallshantering.

Till exempel kan man

med ett Svanenmärkt trägolv

vara säker på att rå varan inte

kommer från skogs miljöer med

höga skyddsvärden.

Parketten tillverkas i ek, bok,

ask, björk, lönn och valnöt,

och samtliga varianter är

Svanenmärkta.

– Det ligger mycket arbete

bakom så det här känns jättefint,

säger Magnus Rönnmark chef

för Teknisk Service på Forbo. ■

www.tmprogress.se

Vi fortsätter att expandera

och förstärker säljorganisationen med tre nya säljare

ELIAS NORDLING

Region Göteborg

Kommer närmast

från BASF.

Tel 070-245 60 86

TOMAS SONESTEN

Region Stockholm

Kommer närmast

från Finja.

Tel 070-370 50 43

PETER MOBERG

Region Stockholm

Kommer närmast

från Interface FLOR.

Tel 070-637 99 77

miljö | kvalitet | trygghet

TM Progress utvecklar, tillverkar

och marknadsför produkter för

golvavjämning. Erfarenheten har vi

byggt upp sedan 1974. I dag är vi

Nordens största entreprenör inom

golv avjämning och certifierade enligt

ISO 14001. Vårt huvudkontor ligger i

Örnsköldsvik och vi har försäljningskontor

i Örnsköldsvik, Stockholm,

Örebro, Göteborg, Växjö och Osby.

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 25


Noterat

Ny kollektion Onyx och Aqualon

Den nya våtrumskollektionen

föddes 2008 i Frankrike då

Forbos produktchef Charlotte

Rosén och designern Anna

Sultan åkte till Paris för att få

inspiration och förverkliga sina

kollektionsskisser.

– Vi ville skapa en bred

kollek tion som innehöll något

för alla, men som också kunde

konkurrera med andra ytmaterial

i badrummet, säger Charlotte

Rosén.

Parisresan resulterade i en

våtrums kollektion bestående

av 21 väggvarianter, 18 mattor

och 12 bårder. Kollektionens

koordinerade färger och

mönster ger många valmöjligheter.

Vad som inspirerat avslöjar

namnen på våtrumsväggarna:

Fifties, African Palm, New York,

Asia, Asian Twilight och

Harmony. Fifties andas retro,

African Palm bjuder på savann

och palmblad medan New

York nog pekar på att grått är

det nya svarta.

Kollektionens plastgolv,

Aqualon och stegsäkra Safestep

grip, är designade för att enkelt

matcha väggarna. De har en

rullbredd på två meter och en

tjocklek på 1,5 respektive 2

milli meter.

På bilderna ovan syns till

vänster väggen Onyx Asia

kombinerad med golvet

Aqualon Milan, till höger

Onyx Asia Twilight tillsammans

med Aqualon Pacific. ■

Golvevents

Stockholm Furniture Fair

(Möbelmässan)

9–13 februari

Stockholmsmässan, Stockholm

Easy Fairs Fastighetsmässa

10–11 februari

Malmömässan, Malmö

Domotex Asia

21–28 mars

Shanghai

Easy Fairs Butiksleverantör

23–24 mars

Kistamässan, Stockholm

Nordbygg

23–26 mars

Stockholmsmässan, Stockholm

Äntligen hemma-mässan

22–25 april

Kistamässan, Stockholm

Ny mässa som startats på initiativ av TV4-

Gruppen

BAU

17–22 januari 2011

Münchens Mässcentrum, München

Euroshop 2011

26 februari – 2 mars

Messe Düsseldorf, Düsseldorf

Återvinningsbart och lättlagt utan lim

Altro lanserar nu säkerhetsgolvet

Xpresslay som läggs helt utan lim.

Det är det första säkerhetsgolvet som

tejpas mot under laget, vilket ger ett

snabbare och enklare läggningsarbete.

Xpresslay kan enligt företaget

läggas på allt från vinylplattor till nya

betonggolv med upp till 97 procents

fuktighet utan fuktspärr.

Golvet tillverkas i åtta färger och

har stegsäkerhetsvärdet R10. Det

består av upp till tio procent återvunnet

material och går att återvinna

till 100 procent.

– Vi lägger mycket kraft på forskning

och utveckling för att kunna tillgodose

våra kunders önskemål, och

Altro Xpresslay är ytterligare ett bevis

på Altros ambitioner att vara innovativa

och nyskapande, kommenterar

Altros marknadschef Sarah de los

Rios. ■

Fukt i golvet?

Inga problem!

Florosil®

Florosil TS®

Stay Florosil Clean® HF®

Stay Clean®

Heltäckande sortiment av

impregnerings- och skyddsprodukter.

26 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


Glittrande gråskala

Vitt och mönstrat

Noterat

Nya Amtico Composite

på minner utseendemässigt

om gjuten harts eller keramik.

Ytan gör ett mjukt intryck och

glittrar diskret genom tillsats av

glimmer. Serien består av tre

varianter: Calcium, Pumice

och Flint. Alla går i gråskala.

Calcium med sin ljust grå ton

(som syns på bilden intill) är den

ljusaste plattan och Flint i mörkt

grå den mörkaste.

Plattorna finns i följande mått:

305 x 305, 305 x 457, 305 x

610, och 457 x 457 millimeter.


Fördjupat sponsringssamarbete

Alcro utvecklar nu sitt sponsringssamarbete

med Tre Kronor.

Spelarna har fått välja ut färger

som får dem både att kicka

igång respektive varva ner,

resultatet blev en kollektion

bestående av tolv kulörer.

Bland namn som Puck och

Tackla hittar vi självklara färger

som svart, vitt och såklart gult

och blått men även en lite mer

oväntad ljuslila ton med namnet

Time-out.

För att peppa laget lite extra

inför OS i Vancouver har Alcro

givit både deras omklädningsrum

och förbundskaptenen

Bengt-Åke Gustafssons kontor

en make-over baserad på den

nya färgkollektionen.

– Jag är imponerad av vad

man kan göra med färg, säger

Tomas Bjernudd, marknads- och

kommunikationschef på Svenska

Ishockeyförbundet. Bengt-Åkes

rum fick ett rejält lyft och

omkläd ningsrummet blev

riktigt läckert! Imponerande

är också det sätt med vilket

Alcro aktiverar sitt sponsorskap

och optimerar kraften i samarbetet

med Tre Kronor. ■

Kährs lanserar tre nya vita askgolv

som svar på en stadigt växande

efterfrågan på vitt.

Två av dem, Ask Falsterbo

och Ask Sandvig, är vit laserade

och mattlackade. Falsterbo är

ett tvåstavs- och Sandvig ett

enstavsgolv. Ask Mariehamn,

det tredje till skottet, är färgad vit

och lackad. Sandvig har måtten

2 420 x 187 x 15 millimeter

medan Falsterbo och Mariehamn

mäter 2 423 x 200 x 15

millimeter.

Ytterligare ett område som bli-

vit mer populärt är mönstergolv,

så ännu en nyhet från Kährs är

kollektionen Linnea Dwell med

två medlemmar: Gotham och

Loft. Den förras mönster påminner

om industriparkett medan

den senare är en variant på

klassiskt holländskt 1950-talsmönster

(bilden ovan). Golven

tillverkas i ek och valnöt, samtliga

varianter med mattlackad

yta. Gotham och Loft mäter

1 225 x 193 x 7 millimeter.


VÄLKOMMEN!

Vi hälsar Assmundsons Golv i Göteborg välkommen till Golvkedjan!

Golvkedjan består därmed av 48 företag med över 1200 golvläggare och plattsättare.

Vi finns på 70 platser i landet, omsätter 1700 miljoner kronor och har över 20 % av den

svenska marknaden. Vi representerar helt enkelt de bästa golvföretagen i landet.

Vill du veta mera? Besök oss på www.golvkedjan.se

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 27


Noterat

2-lock och hårdvaxolja

Sjögräs på tapeten

Tarkett har just infört femte generationens

låssystem, som man

kallar 2-lock, på ett stort antal

av sina trä- och laminatgolv.

Man hoppar direkt från tredje

till femte Välingegenerationen

och det gör en väsentlig skillnad.

Den största fördelen är att

man kan lägga ner bräda för

bräda och inte måste vika ner

hela raden på en gång. Den

förbättringen har åstadkommits

med en återfjädrande mekanism

på kortänden av parkettbrädan.

Det nya låssystemet gör att

det går 30 procent snabbare

att lägga golvet, berättar man

på Tarkett. Det blir lättare att

byta enstaka brädor. Och

AREA SALES MANAGER SWEDEN

THIS IMMEDIATE OPENING IS FOR OUR DIVISION

EGGER LAMINATE FLOORING.

The daily work of 5,500 employees in 15 plants across Europe makes EGGER an

internationally leading producer of wood-based materials. We continuously grow with

innovative products for the furniture industry, architects, fabricators and trade.

Among your major task rank:

• Creative manage and develop our customers

• Regular visits to clients and prospective customers

• Promote and sell our products (mainly laminate flooring)

• Technical support and claim handling

• Marketing support for customers

• Budget planning and -responsibility

• Attend training courses

• Participation in events of customers and national fairs

Our required profile:

• Experience in the retail sales area

• Technical knowledge of building products is of advantage

• Fluent in English or German

• Flexibility, independence, certain and professional appearance at the customers

• Regular travelling required

We offer a challenging and responsible task in an internationally active enterprise, fair

remuneration (including a company car), in depth introduction training and possibilities

to further improve the position in the enterprise. If you are interested in this challenge

and if you want to take part in the future of a successful enterprise, please send us your

application documents. We look forward to your response!

For further questions to your task rank, please contact Mr. Michael Gerbl

(Sales Director EGGER Retail Products): T +43 664 6195391

EGGER Retail Products GmbH & Co. KG ∙ Human Ressources Manager

Mr. Harald Dehn ∙ Im Kissen 19 ∙ 59929 Brilon ∙ Germany

T +49 2961 770-22140 ∙ F +49 2961 770-62140

harald.dehn@egger.com

arbets miljömässigt blir det

också bättre – mindre ergonomisk

påfrestning och en tystare

arbetsmiljö.

Det nya låssystemet finns från

årsskiftet på Salsa-sortimentet,

i princip på alla 14-millimeters

trestav och på åttamillimeterslaminatet.

För trägolven finns

också ett speciellt verktyg som

låser upp systemet och med

vars hjälp man kan plocka upp

enskilda brädor.

En annan nyhet på Tarketts

trägolv är hårdvaxolja som

införs på sex Salsa trestavsvarianter

och på två Epoque.

Den stora fördelen är att golven

då kan punktrenoveras. ■

www.egger.com

Intrade tror på fortsatta fondväggar

men också hela rum

i samma mönster. I vintertappning

med mustiga färger och

tända ljus. Black & White,

Flot, Iridescence och Oriental

Wallcoverings ska hjälpa oss

med det.

Black & White är en kollektion

i – vilket hörs på namnet

– svartvitt. Här hittar vi bland

annat stadsvyer, texter, sammet,

prickigt och rutigt. Samt

bästsäljare från föregående

kollektion. Matchande väggbilder

fi nns även i storlek

2,80 x 2,78 meter.

I kollektionen Flot fi nner vi

färg och mönster. Blått, grönt,

rosa och cerise i grafi ska

Samarbete BASTA–Finfo

BASTA, byggbranschens system

för utfasning av farliga ämnen,

och Finfo har sedan årsskiftet ett

nära samarbete. Finfo är bygg-,

färg- och järnhandelsbranschernas

system för produktinformation.

Systemet kopplar

samman leverantörer, butiker

och kunder och distribuerar

bland annat information om

mönster eller med inspiration

från naturen. Tillhörande textilier

fi nns även i varierande

bredder och kvaliteter.

Iridescence betyder regnbågsskimmer

och rymmer

tapeter som ger just detta,

mot matt bakgrund. Oriental

Wallcoverings (ett exempel

syns på bilden) består av

handgjorda sjögrästapeter i

mjuk färgskala med några

små inslag av guld och silver.

Black & White och Flot

mäter 0,53 x 10 meter,

Iridescence 0,69 x 8,20

meter och Oriental Wallcoverings

0,90 x 5,5 meter.


artikelnummer och förpackningar

samt mer företagsspecifika uppgifter.

Informationen distribueras

via ett löpande abonnemang.

Samarbetet innebär att man

direkt i Finfo-systemet kan se

vilka produkter som är registrerade

i BASTA. ■

28 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

”De praktiska yrkena måste värderas i Sverige”

I oktober förra året beslutade riksdagen om en ny gymnasiereform som ska förstärka yrkesdelen av utbildningen

på yrkesprogrammen. Lotta Edholm (fp) som är skolborgarråd i Stockholm är en av de starkaste tillskyndarna

av förändringen. Här förklarar hon varför.

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

GBR SERVICE AB • GBR FÖRLAGS AB

POSTADRESS: Box 4606

116 91 STOCKHOLM

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

www.golvbranschen.se

VD: Jan-Eric Allberg

EKONOMI: Lars Wessén

Carina Vässblad

PRIS/INDEX: Jannika Tingvall

JURIDIK: Johan Aspelin

TEKNIK/MILJÖ: Karvel Andersen

Jenny Arnoldsson

ADM./FÖRLAG: Carola Lennström

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

Mobil: 0704-40 86 00

GOLVÅTERFÖRSÄLJARNAS FÖRENING, GFF

Ordf Torsten Hådén

Golv Ettan AB

Tel: 060-14 17 70

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Lars-Ivar Norén

Forbo Flooring AB

Tel: 031- 89 20 00

GOLVBRANSCHENS REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN Ordf Thomas Jakobsson

Bra Golv i Norrbotten AB

Tel: 0920-886 64

GBR-SN Ordf Torsten Hådén

Golv Ettan AB

Tel: 060-14 17 70

GBR-ÖST Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

GBR-MITT Ordf Olle Jansson

Olle Janssons Golvtjänst AB

Tel: 0587-130 10

GBR-VÄST Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

GBR-SYD Ordf Lars Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

Under en lång följd av år har

respekten och intresset för praktiska

utbildningar monterats ner i

Sverige. På de praktiska gymnasie

programmen har tiden för

de programspecifika ämnena,

karaktärsämnena, varit alltför

kort. Istället har de teoretiska

ämnena blivit allt viktigare.

Det har funnits fina mål för

hur många ungdomar som

ska bli akademiker, men inga

mål om hur många ungdomar

som ska bli skickliga hantverkare.

Jag tror att den här utvecklingen

varit i grunden fel. Alla

ungdomar vill inte bli akademiker.

Samhället skulle stanna

om alla ungdomar blev akademiker.

Sverige skulle bli ett fattigt

land om vi inte också utbildade

människor inom praktiska yrken.

Regeringen har nu valt att ta

initiativ till en förändrad praktisk

gymnasieutbildning. Även i

fortsättningen ska det vara

fullt möjligt att läsa in en högskole

kompetens, men det kommer

inte längre att vara ett krav

för att man ska anses ha fullföljt

sin utbildning.

Med den nya gymnasieutbildningen

återinförs också lärlingsutbildningen

i Sverige. Vi har ju,

GVK på Nordbygg

GVK kommer att ställa ut

på Nordbygg 23–26 mars.

Montern blir gemensam för

GVK, Byggkeramikrådet, och

Säker Vatten samt försäkringsbolagen

Dina försäkringar,

Folksam, If, Länsförsäkringar och

Trygg-Hansa.

Det hela handlar om att visa

hur man bygger badrum efter

konstens alla regler, eller rättare

sagt efter Boverkets byggregler

och de branschregler som finns.


GVK-kurser våren 2010

PLAST

Golvläggare:

Stockholm 23/2

Göteborg 26/2

Kristianstad 22/3

Stockholm 13/4

Umeå 21/4

Piteå 22/4

Jönköping 27/4

KERAMIK

Plattsättare:

Jönköping 1/3

Göteborg 2/3

Malmö 4/3

Sundsvall 16/3

Umeå 17/3

som ett av ytterst få länder, i

praktiken avskaffat denna möjlighet

att på en arbetsplats tillägna

sig en stor del av den kompetens

som krävs för att man till

exempel ska kunna bli en skicklig

hantverkare. Det har inneburit

att praktiskt begåvade elever

inte fått en tillräckligt verklighetsförankrad

utbildning, men också

till att det idag råder arbetskraftsbrist

inom många yrken, framförallt

inom hantverksyrkena.

Att lärlingsutbildningar återigen,

på bred front, införs i

Sverige kommer att höja statusen

på praktiska yrken samtidigt

som branscherna ges en

större möjlighet att påverka

utbildningens innehåll. Många

ungdomar som idag är skoltrötta

kommer att utbilda sig betydligt

närmare verkligheten än vad

som idag är möjligt.

Men om lärlingsutbildningarna

ska bli en succé krävs

också att arbetsgivarna

an sträng er sig för att få fram

lärlings platser. Dessutom måste

en rad lagrelaterade och fackliga

nötter knäckas. Liksom i

många andra länder bör det

vara möjligt att kombinera gymnasial

lärlingsutbildning med en

lärlingsanställning. Lönen blir rimligen

lägre och anställningsvillkoren

i övrigt anpassade till

lärlingssituationen.

De praktiska yrkena måste

uppvärderas i Sverige. Den nya

lärlingsutbildningen kommer att

bli en enorm möjlighet för olika

branscher att rekrytera unga

människor som de annars haft

svårt att attrahera. Vinnare på

den nya utbildningen blir både

näringslivet och ungdomarna.

Lotta Edholm

Luleå 18/3

Stockholm 22/3

Örebro 24/3

KERAMIK OCH PLAST:

Arbetsledare:

Stockholm/Arlanda 20/1 (fullbokad)

Stockholm/Arlanda 14/4

Se www.gvk.se under Kurser

för eventuella ändringar. Där

går det även att anmäla sig

till kurserna. Anmälan bör

göras senast fyra veckor före

kurs datum.

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 29


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Har gjort egen, bättre golvvält

Glöm ”gnidaren”, onda axlar och repor i den nylagda mattan på grund av att det blev något småskräp liggande kvar när du gned. Nu fi nns det

nämligen en golvvält som fungerar bra till både plast- och linoleum-mattor. Problemet i sammanhanget är att den – än så länge – bara fi nns

hos golvföretaget Granell & Bergström i Njurunda och upphovsmannen Göthe Bergström.

grunden kan man tycka att

branschens folk form ligen borde

ha vallfärdat till Göthe Bergström

och hans vält, men icke så.

Fast han har berättat om den

för kolle gor.

– Det hölls ett GBR-möte här

i Sundsvall där man började

tala om att bilda en grupp för

att försöka ta fram lite nymodigheter

i branschen. Då berättade

jag att jag har tagit fram en

grej som inte är fyrtio år gammal

och som fungerar bra. Jag

tänkte då att det måste väl vara

fl er som har liknande vältar,

men det var det inte. Där fanns

företag från Gävle, Östersund

och Umeå och alla använde

sig av gnidare.

”KOMMER INTE PÅ NÅGRA

NACKDELAR”

– Har du patentsökt den?

– Nej, jag har aldrig riktigt

tagit mig tid att undersöka

möjlig heterna. Dessutom fick

jag information om att man inte

kan söka patent på någonting

som varit synligt ute på marknaden.

Sedan misstänker jag

att det finns ett patent på linoleumvälten,

och då måste väl

min vält anses ligga väldigt nära

den.

Granell & Bergström har i

dagsläget tre exemplar av den

Bergströmska golvvälten. Göthes

son Robert, med tio år i företaget,

intygar att också han har

använt den från första början.

– Men några nackdelar

måste den väl ändå ha jämfört

med gnidaren eller linoleumvälten?

Den borde åtminstone

vara väldigt tung att bära upp

fl era våningar i ett höghus utan

hiss?

– Linoleumvälten väger över

femtio kilo, konstaterar Göthe

Bergström. Min vält är i alla fall

bärbar. Nej, jag kommer inte

på några nackdelar.

Björn Lundbeck

Göthe Bergström började som

golvläggare när han var 17 år

gammal. Idag har han hunnit bli

56 år och är fortfarande kvar

och jobbar ute på fältet i det

egna företaget, Granell & Bergström.

För sju år sedan var det

dock nära att Göthe hade kastat

in handduken.

NÖDVÄNDIGT FÖR ATT KUNNA

FORTSÄTTA LÄGGA GOLV

– Jag fick så fruktansvärt ont i

axlar, överarmar och nacke.

Jag insåg att jag var tvungen

att hitta på någonting om jag

skulle kunna fortsätta med det

här jobbet. Efter att ha analyserat

problemet kom jag fram till

att jag måste få bort gnidningen,

eftersom det momentet slet

mest på min kropp.

Sagt och gjort. Det var då

Göthe konstruerade den golvvält

som både han och de

övriga tre anställda i företaget

sedan dess har använt vid

läggning av såväl PVC- som

linoleum mattor.

– Först tog jag fram en variant

där valsarna var klädda

med vanligt innerslangsgummi.

Sedan gjorde vi en förbättring

genom att klä de helgjutna valsarna

med vulkat gummi.

Därmed blev också valsarna

hundra procentigt släta.

Dessutom gjorde vi valsarna

betydligt smalare än på den första

vari anten.

KAN FÖLJA OJÄMNHETER

Till att börja med räknade

Göthe Bergström med att

använda sin uppfinning enbart

vid mattläggning på spånskivegolv.

Det visade sig dock efter

några tester att välten fungerade

lika bra på betonggolv.

Linoleum mattor vållade heller

inte välten några problem.

– Välten har en rejäl tyngd,

väger nog trettio–trettiofem kilo,

och klarar därmed att pressa

ner även den styvare linoleummattan,

förklarar Göthe.

Hålen i valsarna är något

större än tjockleken på den

genomgående axel de sitter

på. Därmed blir också varje

enskild vals en aning rörlig

vertikalt och kan på så sätt

följa med mindre ojämnheter

i golvet.

INGEN RISK FÖR LUFT

UNDER MATTAN

– Med den traditionella linoleumvälten,

som har betydligt

bredare valsar, får du luft kvar

under mattan om där bara är

en liten ojämnhet. Det får man

aldrig med den här.

Idag nyttjar Göthe Bergström

och hans mannar ”gnidaren”

endast om det handlar om

mindre utrymmen, en duschhörna

eller liknande. Och när

det gäller Göthes kroppsliga

hälsa så konstaterar han att han

åtminstone inte är sämre idag

än för sju år sedan:

– Men skulle jag ha gått och

använt gnidaren hela tiden, då

hade jag knappast kunnat arbeta

som golvläggare idag.

FLER BORDE KÄNNA BEHOVET

Golv till Tak har tidigare belyst

problemet att så lite har hänt –

och händer – när det gäller

utvecklingen av nya redskap

och hjälpmedel. Mot den bak-

30 | GOLV TILL TAK #1 • 2010


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Därför stöder vi auktorisationen

Miljövänlig färgflexibilitet vinner pris

Aprobo hör till de företag som

valt att aktivt stödja Auktori serat

Golvföretag.

– Våra produkter kräver bra

entreprenörer, säger Pär Lindstedt

som är vd för Aprobo, och

talar entusiastiskt om konceptet

Auktoriserat Golv företag.

– Det är ett generationsskifte

på gång i vår bransch och

då blir det extra viktigt att se till

att hålla kvar den kunskap som

den äldre generationen har stått

för. Därför är det självklart för

Bolon har tilldelats Best of Year

Design Award 2009. Mer specifikt

är det kollek tionen Twilight

som fått utmärk elsen Best of

Year Product Design Award. Det

vinnande bidraget utsågs under

hösten genom en omröstning

bland arkitekter och inrednings-

oss att stödja Auktori serat

Golvföretag.

Pär menar också att man

genom att organisera sig har

lättare att få genomslag för de

krav man har.

– Tillsammans kan vi få gehör

för våra krav och önskemål.

Med hjälp av auktorisationen är

det lättare att hävda annat än

pris. Genom ett nära samarbete

mellan entreprenör och leverantör

kan vi garan tera kvalitet. ■

Bolon belönas på andra sidan Atlanten

designers. Sista ordet fick

en jury med samma sammansättning.

Vilka vinnarna var

tillkänna gavs 3 december

på Guggenheimmuseet i New

York. ■

”Teknisk excellens och djärvhet i

val av teknik” – med den motiveringen

belönades Bostik med

Best Innovation Award 2009 i

Paris. Det som för tjänat berömmet

ovan är ett nytt sätt att producera

fog massor. Tekniken

reducerar mängden tvättkemikalier

med 93 procent och eliminerar

helt risken att få härdat material

i produkten.

Samma innovation ger även

Bostik möjlighet att erbjuda färganpassning,

då den nya pro-

ceduren skapar stor färgfl exibilitet.

Normalt sett till verkas fogmassorna

satsvis, i stora baljor

och då tillsätts både färg och

katalysator under blandningssteget.

Nu tillsätts däremot pigmentpasta

och katalysator precis

före fyllning i förpackningen, vilket

gör systemet mycket fl exibelt.

På bilden ovan syns själva

mixern – hjärtat i den nya processen.


Nära, närmare, Nybro

88 procent av Kährs råvaror

finns inom en radie av 20

mil från Nybro, nu ökar den

an delen. Under 2010 upphör

företaget med all import och försäljning

av tropiska träslag på

alla marknader. När det gäller

tropiskt trä finns stora svårigheter

att garantera träets ursprung och

kontrollera om det är lagligt

avverkat eller inte. Förfalskade

dokument och mutor är inte

ovanligt.

Kährs fasar ut sitt existerande

lager under året och all

marknads föring på området

av slutas. Därefter upphör försäljningen.

Men bra kan bli bättre,

företaget har även anställt en

miljöambassadör som kommer

att arbeta med miljöfrågor på

olika nivåer inom organisationen.


Prenumerera på Golv till Tak!

Jag vill prenumerera på Golv till Tak ett år (åtta nummer) för

bara 380:- exkl moms

NAMN:

FÖRETAG:

ADRESS:

POSTNUMMER OCH ORT:

Box 4604, 116 91 Stockholm

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Jan-Eric Allberg

Teknik: Bengt Jonasson 08-702 3099

Henrik Sjelin 08-702 3092

Kurser/adm: Rigmor Ahlström 08-702 3093

TELEFON:

OM ANNAN FAKTURAADRESS:

Skicka kupongen till: GBR Förlags AB, Box 4604,

116 91 Stockholm. Eller faxa till 08-643 9811

GOLV TILL TAK #1 • 2010 | 31


KLARSYNT

2:a generationens MS-lim

EcoSimp ® - Marknadens enda Svanen-märkta MS-lim

EcoSimp ® - Kan limmas på betong med upp till 85% RF*

EcoSimp ® - 80 minuters öppettid

EcoSimp ® - Ingen risk för metanolgasförgiftning

EcoSimp ® - Världspatenterat

Kontakta oss om du har frågor eller vill prova produkten.

* Rådgör alltid med NPT

297

LIM

001

NPT Sweden en AB,

Hulda Lindgrens gata 8

421 31 V FRÖLUNDA, Sweden

Tel: 031-89 48 30, Fax: 031-89 48 18, www.ecosimp.com


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Box 4604

116 91 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid defi nitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

More magazines by this user