Golv till Tak 4-10

GolvTillTak

Entréer är en angelägen fråga för den som vill ta hand om en fastighet på ett totalekonomiskt bra sätt. Med en bra entré kan man hålla nere både städkostnader och kostnader för golvbyten. Därför tar vi i det här numret, som riktar sig till fastighetssidan, upp hur en entré ska utformas för att fungera bra. En annan angelägen fråga är kompetensen hos dem som utför de arbeten som ändå måste göras. På golvsidan är den bästa garantin för att den kompetensen finns, att det företag man anlitar är auktoriserat. Det upptäcker alltfler beställare. På sid 26 berättar vi om det. Alldeles speciell kompetens när det gäller underhåll av trägolv finns hos Welin & Co vars ägare vi har en intervju med på sid 30. Inspiration vill vi ge med ett reportage om en mycket ambitiöst planerad förskola, genomtänkt i varje detalj. Läs om den på sid 20. Den som är intresserad av inredningstrender kan kanske finna ytterligare inspiration i en artikel om årets dito (sid 13). Efter det här numret gör vi ett litet sommaruppehåll men vi återkommer som vanligt efter sommaren med färska golv- och ytskiktsnyheter. Då kommer vi, i första höstnumret, att koncentrera oss på våtrum och byggkeramik.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK • ÅRGÅNG 39 • PRIS SEK 60 • NR 4 2010

Alla tjänar på en bra entré

Ägnar sitt liv åt

trägolvens välbefinnande

”Vi är

supernöjda”

Fastighetsbolag

kräver auktorisation

#4-10


Den nya generationens textilgolv från egetaepper

ege epoca, Sveriges mest sålda kontorsmatta!

Rullanda kontorsstolar, skrapanda stolsben, klapprande

stegljud - man tappar koncentrationen. ege

mattan dämpar ljudet från omgivningen markant, upp

till 40 dB beroendo på kvalitet. Samtidigt är epoca

en matta som hållar för att användas. Många tusen

personer kan gå på mattan varje vecka, utan att utseendet

förändrar sig.

ege garanterar en sund inomhusmiljö. För varje matta

som produceras, utarbetas ett certfikat. Certifikatet garanterar

att mattan är framställd med optimal hänsyn

till miljö, säkerhet och kvalitet.

egetæppers mattor är städkvalitetssäkrade hos SP

enligt INSTA 800 och samtliga produkter har erhållit

bästa nivå; “5” med hög marginal. ege produkterna

är klassade enligt EN1307.

epoca accent

epoca classic

epoca pro

epoca compact

LEED

epoca ribs

epoca chess

Showroom Stockholm

egetapper sverige ab • c/o Stallet • Storgatan 23 C • 114 55 Stockholm • www.egecarpet.com

huvudkontor/showroom Gbg

egetaepper sverige ab • Engelbrektsgatan 28 • 411 37 Göteborg • tel 031 778 00 50 • www.egecarpet.com


3

13

Ekonomi kräver bra utformning

och kompetent genomförande

20 26

INNEHÅLL #4-2010

3 ALLA TJÄNAR PÅ EN BRA ENTRÉ

10 GOLVLEVERANTÖRER OCH STÄDSIDAN:

FINNS SAMVERKAN? BEHÖVS DET?

13 ÅRETS TRENDER – FRÅN GOLV TILL TAK

17 DOMOTEX – PÅ ANNAT SÄTT

20 ”VI ÄR SUPERNÖJDA”

26 FASTIGHETSBOLAG KRÄVER AUKTORISATION

30 ÄGNAR SITT LIV ÅT TRÄGOLVENS VÄLBEFINNANDE

33 NOTERAT

39 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

48 BENNY

OMSLAGSBILD: Entrématta på fl ygplats

Foto från 3M

Entréer är en angelägen fråga för den som

vill ta hand om en fastighet på ett totalekonomiskt

bra sätt. Med en bra entré kan man

hålla nere både städkostnader och kostnader

för golvbyten. Därför tar vi i det här numret,

som riktar sig till fastighetssidan, upp hur en

enté ska utformas för att fungera bra (sid 3).

En annan angelägen fråga är kompetensen

hos dem som utför de arbeten som

ändå måste göras. På golvsidan är den

bästa garantin för att den kompetensen

finns, att det företag man anlitar är auktoriserat.

Det upptäcker alltfl er beställare. På sid 26

berättar vi om det.

Alldeles speciell kompetens när det gäller

underhåll av trägolv finns hos Welin & Co

vars ägare vi har en intervju med på sid 30.

Inspiration vill vi ge med ett reportage om

en mycket ambitiöst planerad förskola, genomtänkt

i varje detalj. Läs om den på sid 20.

Den som är intresserad av inredningstrender

kan kanske finna ytterligare inspiration i en

artikel om årets dito (sid 13).

Efter det här numret gör vi ett litet sommaruppehåll

men vi återkommer som vanligt

efter sommaren med färska golv- och ytskiktsnyheter.

Då kommer vi, i första höstnumret,

att koncentrera oss på våtrum

och byggkeramik.

Elisabeth Sedig

Chefredaktör

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elisabeth Sedig

REDAKTION:

Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Sthlm.

Tel: 08-651 56 20. E-post: redaktion@gtt.se

ANNONSER:

Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Sthlm.

Tel: 08-34 03 05. E-post: gtt@informa.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING:

GBR Förlags AB, Box 4604, 116 91 Sthlm.

Tel: 08-702 30 90. E-post: info@gtt.se

Årsprenumeration: 380:– exkl moms Lösnummer: 48:– exkl moms

Tryck: Ekotryck Redners AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver

alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller

Golvbranschens Riksorganisation.

Förlag: GBR Förlags AB. Postgiro 2 06 47-4. Bankgiro: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter

Upplagan TS-kontrollerad ISSN 0345-3979


Ultrabond Eco S955 1K

ENKOMPONENT

POLYMERBASERAT LIM
Praktiskt

Lättapplicerat

Lätt att rengöra

MÅNGSIDIGT

Lämpligt för alla typer av trägolv

På alla underlagDRYGT

• 30 % större applikationsyta än

vanliga tvåkomponents lim

BRA MILJÖVAL

• Extremt låga halter av flyktiga

organiska föreningar (EC 1R)

• Helt utan lösningsmedel, aminer

och icocyanater

*

* Vårt miljöengagement

Fler än 150 av Mapeis

produkter hjälper

projektörer och entreprenörer

med innovativa

projektlösningar som är LEED

(Leadership in Energy and

Enviromental Design) certifierade av

U.S. Green Building Council.

Rescon Mapei AB

Gelbgjutarevägen 6, , 171 48 Solna

Tel: +46 8 525 090 80

Fax. +46 8 525 090 86

info@resconmapei.se

www.resconmapei.se


Alla tjänar

på en bra entré

Med en god entré kan man spara pengar på städning och underhåll och får dessutom en fräschare och snyggare miljö

inomhus. Och moderna entréer är i dag inte bara något som är brunt, fult och svårhanterat. Det fi nns många eleganta

och lättstädade lösningar att välja på i dagens utbud.

EN BRA ENTRÉ ÄR LÖNSAM

Ibland säger man att ”vi har inte råd att bygga en

riktig entré”. Men man anser sig ha råd att betala för

ökad städning och att golvmaterialen snabbare blir

nedslitna. Problemet är i många fall att entréer betalas

över investeringsbudgeten medan underhållet går

på driftbudgeten. Men det finns många exempel –

främst på den offentliga sidan – där man lånat ur

den framtida driftbudgeten för att få pengar till en

ny och bättre entré. Ett lån som betalat sig på ett

fåtal år genom lägre behov av städning och underhåll.

Och sedan fortsätter ju besparingseffekten även

efter att entrén betalat sig!

Ett annat sätt att finansiera en bra entré – i kommersiella

fastigheter – är att använda de textila

avtorkningsmattorna för reklam. Det gäller inte

bara lösa textilmattor utan även de systemmattor

med textila inlägg som finns numera. På det sättet

kan man få råd med betydligt större entrézon än

vad man tänkt sig från början.

ENTRÉN SKA HA TRE ZONER

Hur ska då en bra entré se ut? De främsta kraven på

entrén är att den ska hindra smuts från att komma

in i huset och att smutsen måste kunna tas bort på

ett enkelt sätt.


Bilden ovan:

Mörby Centrum –

skrapmatta utanför

och rejält med

gummilamellmatta

i karuselldörren.

Tyvärr är det inga

textila torkmattor

innanför utan den

delen överlåter

man till varje

butiksägare att

ordna.

Text och foto

(där ej annat anges):

Thomas Åkerblad

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 3


Ovan:

Entréer och avtorkningssystem

kan

användas för

reklambudskap.

Intäkterna kan i sin

tur användas för

att finansiera

entrén.

Till höger:

Det underlättar om

man kan lägga en

skrapmatta, här

Jaguarmattan från

Duri, i ett uttag i

golvet. Helst med

en golvbrunn i

botten så att fukt

och slask kan rinna

bort.

Foto från Duri.

Nedan:

En entré med alla

de tre zonerna.

Foto från 3M.


Funktionsmässigt kan entréerna delas upp i följande

tre zoner:

1 Yttre grovavtorkning/avstampning, helst väderskyddat

under tak

2 Avtorkningsmattor för grovsmuts, typ gummilameller,

ringgummimatta, ribbade konstruktioner

eller liknande i vindfånget, det vill säga

mellan entréns ytter- och innerdörr

3 Textilmattor för att suga upp fukten

Man bör dimensionera avtorkningssystemets

storlek efter den trafik som ska passera genom

entrén och hur marken ser ut utanför. Ju smutsigare

och blötare utemiljö, desto längre måste

avtorkningszonerna vara.

För de tre zonerna bör man tänka på följande:

Zon1: Yttre miljön

Ett bra avtorkningssystem börjar utomhus. Redan

utanför entrén kan man hjälpa till med att ta bort

den värsta smutsen genom ett klokt val av ytbeläggning.

Hårda ytor som sten eller betongplattor är bäst.

Eller varför inte en eluppvärmd trottoar? Perfekt för

fastighetsskötseln, men frågan är som vanligt vem

som ska betala.

Den utvändiga grovavtorkningen ska ligga

omedel bart framför ingången och i nivå med

yt skikten runt omkring för att minska snubbelrisken.

Här kan man välja allt från kvalificerade

lösningar med skärmtak, uppvärmning och avloppsbrunnar

till enklare konstruktioner med enbart

någon form av galler eller liknande. Det är viktigt

att de omgivande ytorna lutar bort från entrén.

Annars samlas vatten och smuts – på vintern salt

och sand – just utanför entrén med medföljande

halkrisk.

Zon 2: I vindfånget

Avtorkningsmattor som kan släppa igenom den

avskrapade smutsen ger bästa effekt. Placeras mattan

på galler över en försänkning, helst med avlopp, blir

den nästan “självstädande”. En sådan lösning förutsätter

dock att konstruktionen med ram och försänkning

kan ritas in redan från början eller att det

finns möjligheter att bygga om och komplettera

entrén på lämpligt sätt. En enklare och billigare lösning

vid ombyggnader är ofta att lägga en ram eller

ett tråg på det befintliga golvet och lägga i mattan.

En ovanpåliggande konstruktion av det slaget måste

ha fasade kanter som tillåter passage med rullstol

eller rollator utan problem.

Stora mattor kan vara tunga att lyfta och rengöra.

Det kan i så fall vara bättre att dela upp avtorkningsmattan

i mindre enheter som är lättare att

hantera. Rengöringen av mattorna måste kunna


4 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


| Förbättra din arbetsmiljö |

Det har börjat damma ordentligt på våra byggarbetsplatser.

Något som även Arbetsmiljöverket har konstaterat.

Byggdammet är inte bara irriterande för ögon och luftvägar

utan också ett problem för din hälsa på längre sikt.

Lungsjukdomen stendammslunga (silikos) har nämligen

åter börjat dyka upp som en olustig siffra i statistiken.

Och det har satt sina spår även hos oss. Idag har vi utvecklat

dammreducerade produkter för nästan alla områden.

Oavsett om du ska handspackla, avjämna eller sätta plattor

har vi reducerat dammet vid blandning upp till 90%.

Fördelarna med att använda dammreducerade produkter

stannar inte bara vid din hälsa. Vinsten kan också räknas

hem i timmar och minuter. Tiden du spar genom att slippa

täcka in angränsande ytor och städa efteråt. Så vad väntar

du på? Visst är det på tiden, att vi i bryggbranschen tar vår

hälsa på allvar?

| Let´s stick together | www.schonox.se |


Ovan:

Om man har

utrymme och möjlighet

är det en

utmärkt lösning

med textila torkmattor

över hela

– eller en stor del –

av entrén. Med

dagens snygga

mattor är det inte

heller ett estetiskt

problem. Alla

avtorkningsmattor

är inte bruna eller

svarta idag. Det

finns många designer

och kulörer att

använda.

Foto från 3M.


skötas av ordinarie städpersonal, oavsett om det är

egen personal eller entreprenad, för att systemet ska

fungera på ett bra sätt.

Mattan ska placeras omedelbart innanför entrédörren

och bör helst fylla hela vindfångets bredd.

Har man möjlighet att bygga in karuselldörrar är

det bra, eftersom antalet steg som tas på avtorkningsmattorna

ökas. Då måste det runda urtaget i

golvet för karuselldörren vara tillräckligt djupt för

skrapmattan, så att den får plats under dörrbladen.

Det är tyvärr inte helt ovanligt att man vid monteringen

upptäcker att utrymmet i höjdled är för litet.

Och då är det svårt att göra något åt det!

Zon 3: I entréhallen

Textila torkmattor bör för att suga upp fukten

under skorna vara lika breda som ingången och ska

placeras direkt intill den inre entrédörren. Ligger

mattorna lösa ovanpå golvet får inte dörr bladets

underkant skjuta undan dem när dörren öppnas.

Fuktiga mattor kan till och med ge mögelskador

på underlaget! Därför är det viktigt att undersidan

på rengjorda mattor är torr och ren när de läggs

tillbaka.

De textila torkmattorna har tidigare varit antingen

hyrmattor eller köpta mattor där man köper in två

omgångar och den ena ligger utlagd medan den

andra ständigt är på tvätt. I båda fallen förutsätter

det att mattorna är ganska små så att de går att hantera

på ett enkelt och ergonomiskt sätt.

Nu kan man långtidshyra mattor inklusive tvättning

på plats med torra metoder. Det innebär att

man kan ha en stor textil avtorkningsmatta innanför

entrén eftersom den inte behöver flyttas. Dessutom

tillförs inget vatten, vilket gör att man kan

beträda mattan direkt efter underhållet. Mattan kan

exakt anpassas efter lokalen och kan förses med

tryck eller liknande som passar det aktuella objektet.

Om man lägger väldigt stora ytor med avtorkningsmattor

bör man fundera över om produkterna

är brandklassade eller inte. Normalt behövs inte

brandklassning för entrémattor eftersom de inte

räknas som fast inredning. Detta i motsats till vanliga

golvmaterial som är limmade mot underlaget

och därför inte kan flyttas.

6 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


Vissa typer av entrémattor med textila inlägg kan

rengöras med en vanlig kombimaskin så att entréskötseln

blir en del av den ordinarie lokalvården.

STYR GÅNGFLÖDEN!

Finns det en väl fungerande entré måste man också

se till att folk utnyttjar den. Det gäller att styra hur

folk går! Om den lilla bakdörren utan torkmatta är

den snabbaste vägen ut till parkeringsplatsen – ja, då

tar alla den. Oavsett hur mycket pengar som lagts

ner på den väl fungerande huvudentrén. I sådana

lägen måste man försöka stänga av den “felaktiga”

entrén på något sätt så att den dyra huvudentrén

tillåts fylla sin funktion.

SE UPP MED “NATURMATERIAL”

Hur entréförhållandena är lösta påverkar även valet

av golvmaterial i de områden som ligger närmast

entrén. Trä- och linoleumgolv är populära bland

arkitekter och inredare som “naturmaterial”. Det är

material som ofta är vackra och väcker positiva

känslor, men tyvärr har de också någonting annat

gemensamt – de är känsliga för fukt. Det finns

Liten checklista för entréer

Frekvens

• Hur många passager per dag, vecka, månad?

• Enbart skor som passerar eller vagnar/pallyftare också?

Mattans utförande

• Tyngd på vagnar

• Kommer mattan att utsättas för mer kyla och/eller värme än normalt?

Förutsättningar

• Börjar entrén under tak utomhus?

• Hur ser markförhållandena ut utanför?

• Finns det en luftsluss i entrén?

• Finns det nedsänkningar?

• Ska “mattan” placeras på befi ntligt golv?

• Hur lång entré kan totalt arrangeras?

En bra entrélösning kostar lite, men sparar mycket.

många exempel där man lagt dyrbara och exklusiva

trägolv ända fram till ytterdörren utan att ha löst

entrézonerna på ett bra sätt. Trots att ”alla” vet att

trä är både rep- och fuktkänsligt.

RÄTT GOLVMATERIAL INNANFÖR ENTRÉN

Allmänt gäller att golvmaterial i anslutning till

entrén bör vara så hårda och tåliga som möjligt. Om

entréförhållandena är dåliga måste man tänka på

att:

• Fukt förstör linoleum och trä

• Gruskorn förstör plastgolvens PUR-skikt

Dessa golvmaterial är alltså inte lämpliga innanför

en dåligt löst entré.

När man väljer sten bör man tänka på att klinker

och granit är hårdare än marmor. Granit är dock

inte alltid “vanlig” granit. Kinesisk granit är mycket

billig i förhållande till svensk men är av mycket

skiftande kvalitet. Det är klokt att begära testresultat

på stenen när det gäller slitage.

Entrégolven ska också tåla halkbekämpningsmedel,

tösalter och annat som kan dras in från


Till vänster:

Sturegallerian,

Stockholm. Bra

skrapfunktion på

entréns utsida och

sedan en mycket

lång textilzon som

fångar up slask

och blöta.

Ovan:

Arlanda Express

station, Stockholm.

Det finns en hel del

ytor som är svåra

att klassa som inne

eller ute. Perrongen

för Arlandatågen

är ett tydligt

sådant exempel.

När tågen renoverades

och fick nya

fina designade

textil golv lade man

ut textila torkmattor

på perrongen

för att skydda tåggolven

från slask.

Och det fungerar

alldeles utmärkt.

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 7


gatan. Vill man absolut lägga in ljusa, ömtåliga

material innanför en dålig entré måste man vara

beredd på att städkostnaderna blir mycket höga.

Och det bör man tala om för beställaren!

ENTRÉKONCEPT

– Att leverera ett golv till en kund är inte enbart att

åka dit med mattan och limma ner den, säger Lars

Lindgren, Duri. Målet är ju att slutkunden ska vara

nöjd med golvet även under drift och för det behöver

kanske entréerna förbättras. Vi ser här en ytterligare

affärsmöjlighet för golventreprenören där vi gemensamt

kan offerera entrélösningar som ger en mer

nöjd kund. Entreprenören måste vidga sin vy och se

inom vilka områden han kan dra nytta av sin kompetens

och tjäna mer pengar. Det är lite grand av

samma sak som när golventreprenören tar hand om

det periodiska underhållet på oljade trägolv. Att helt

enkelt ta in mer pengar på samma objekt.

ALLA VINNER

Lite annorlunda läggning av torkmattor (Nuway från Altro Nordic) i en barnvagnsaffär.

Mattan tjänstgör även som halkskydd på rampen.

Foto från Altro Nordic

TA AV DIG

SKORNA

Råvarans kvalitet, golvets finish, hur det blir

skönare med åren – du upplever det bäst

barfota.

Just nu har vi tolv träslag i sortimentet.

Se dem på www.berg-berg.com

De pengar som satsas på en väl fungerande entré

kommer tillbaka i form av billigare städning och

underhåll samt mindre slitage. Det förenklar också

för städpersonalen som får mer lättstädade golv och

mindre mängd grus att bära ut.

En genomtänkt entré är också bra ur hälsosynvinkel.

Det blir mindre damm och partiklar som

virvlar omkring i luften på grund av golvslitage. Det

behövs heller inte så kraftiga kemikalier vid städningen

vilket är en fördel både för husets användare

och genom att man minskar mängden spillprodukter

och lösningsmedel att ta hand om. Halkrisken

inom hus på grund av blöta, grus med mera minskar

också. Och 20 procent av alla arbetsplatsolyckor är

fallolyckor.

Så en bra entré är något som alla vinner på!

Oavsett om man är husägare, förvaltare, hyresgäst

eller lokalvårdare. Och även om det inte finns

pengar eller utrymme för den ideala entrén så finns

det alltid pengar att göra något och varje förbättring

minskar städbehovet – innanför dörrarna! ■

Leverantörer/tillverkare av entrésystem/skrap- och torkmattor

på den svenska marknaden (kända produktnamn inom parentes):

• 3M (Nomad)

• Altro Nordic (Nuway)

• BjK, Design Carpets (GAPA)

• Duri (Jaguarmattan)

• Forbo (Coral)

• Kåbe-Mattan

• Matting (Emco)

• ProQure

• Vileda (V-mat)

8 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


Nyhet!

Nyhet!

Vegetabilisk Vegetabilisk

förnyelsebar förnyelsebar

mjukgörare. mjukgörare.

75% naturliga

och förnyelsebara

råvaror

100 % återvinningsbar

Marknadens

lägsta

livscykelkostnad

iQ Natural

Plastgolv för

offentlig miljö

Se filmer på

www.

iqnatural.se

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 9


Golvleverantörer och städsidan:

Finns samverkan? Behövs det?

Bilden intill:

Hur vet vi om

proffsstädarna –

städbolag och

städ organisationer

– tar hand om

golven på rätt sätt?

Eller är golven

idag så lika att det

inte spelar någon

roll?

Foto från Hako

Så fort golvet är inlagt börjar dess hårda liv med slitage – och skötsel. Felaktig skötsel kan förstöra många golv på kort tid.

Så vad gör golvleverantörerna för att försäkra sig om att golven sköts på rätt sätt? Finns det en fungerande dialog med

städavdelningar och städbolag?

Text: Thomas Åkerblad

Många gånger upplever man att golvsidan och

skötsel sidan lever helt separata liv och inte talar med

varandra. Alla stora leverantörer har bra och pedagogiska

skötselanvisningar, men de har en tendens

att fastna någonstans på vägen till den slutliga mottagaren

eller också säger städentreprenören att man

inte bryr sig om dem utan ”vi vet hur man gör”.

UTE I VERKLIGHETEN

Hur är då inställningen bland leverantörerna? Jobbar

man aktivt mot städbolag och olika typer av städorganisationer?

Vi lät frågan gå vidare till några av

Golvbranschens leverantörsföretag.

Göran Carlsson, Ehrenborg & Co:

– Vi har förstås skötselinstruktioner som alla andra

men vi har ju faktiskt produkter som inte är som

alla andra, nämligen vår Lifeline från Upofloor. Eftersom

den inte har någon PUR på toppen fungerar

det inte att torrpolera den. Det går heller inte att

använda diamantrondeller modell Twister på den.

Det är ett viktigt budskap som vi försöker sprida i så

stor utsträckning som möjligt när våra säljare talar

med kunder och brukare och det fungerar faktiskt

rätt bra. Sedan har vi väldigt goda kontakter med en

av de större kemleverantörerna som brukar hjälpa

oss ifall vi har problem, så vi är ändå ganska nöjda.

Dag Duberg, Tarkett:

– Jag har en finsk kollega som tar hand om städproblem

ifall vi inte kan lösa dem själva. Vi gör

också LCC-analyser på stora objekt – vi gör kring

15 per år – och där gås ju all städproblematik igenom.

Det är min finska kollega som gör analyserna.

Plastprodukterna är idag ganska lika med PURskikt

på toppen och skötselmetoderna blir därför

också ganska lika.

Magnus Rönnmark, tidigare chef för Teknisk

Service på Forbo och idag egen konsult, säger:

– Säljarna är bättre utbildade idag och kan ta många

frågor som tidigare lämnades vidare till Teknisk

Service. Men jag har också tagit tillfället i akt att

vara ute och prata i alla sammanhang där det är

möjligt om skötselfrågor, till exempel på seminarier

för Golvrådets räkning. Dessutom har vi på Forbo en

garanti där vi under tio år garanterar ett fullgott

resultat med föreskriven skötselmetod på vår linoleum.

Garantin har funnits i över tio år och hittills

har vi inte fått några reklamationer. Så då måste vi

ju göra rätt?

Per Dyberg, Armstrong:

– Vi har inte några direkta kontakter med städbolag

i ”förebyggande syfte”. Vi ser till att våra entreprenörer

får skötselanvisningar så att det räcker men kan

givetvis inte kontrollera att alla når fram. Reklamationer

tar vår tekniska avdelning hand om och eventuella

städproblem löser vi med hjälp av en städkonsult

som vi har god kontakt med.

ALLT ÄR BRA?

Så är den enkla sanningen att nutidens golv produkter

är så bra att de sköter sig själva? Eller löser kemtillverkarna

eventuella problem ute på fältet så väl så

att inga klagomål kommer tillbaka? ■

10 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 11


Första intrycket av

ditt hem skapas av

golvet, det definierar

din stil och rummets

atmosfär.

Alloc gör ingen

kompromiss – vackra

ytor kombinerat med

solid inre styrka.

Vi skapar rum som

gläder sinnena i

lång tid.

Välj kvalitetsgolv

från Alloc.

www.alloc.se

12 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


Årets trender

– från golv till tak!

Vita, kanske högblanka golv, helsvarta mattmålade

väggar, vita tapeter med mönster i matt och blankt,

vintage, industri och natur. Det är några av årets

interiörtrender.

Text: Chera Westman

– Ljusa och vita golv, gärna vitlaserade, är sedan

länge populärt och efterfrågas allt mer, speciellt i

storstäder. Även målade trägolv och laserade trägolv

är trendiga, säger Kerstin Lagerlöf på Tarkett.

YTTERLIGHETER OCH KONTRASTER

De flesta plastgolv som säljs imiterar ett trämönster,

men grafiska mönster kommer starkt, lik som

gummiimitationer. Ett exempel är Tarketts i vår

lanserade ungdomskollektion bestående av laminat-

och vinylgolv i bland annat knalliga färger,

graffitimönster och stadskartor från New York.

– Ytterligheter och kontraster är också en trend.

Spelet mellan golv och vägg görs spännande, till

exempel genom att man har vita väggar i kombination

med i ett svart golv – eller tvärtom, säger

Kerstin Lagerlöf.

– I sovrummen är textila golv på väg tillbaka.

Vi har visserligen haft ett litet avbrott i den trenden,

men jag tror det kommer mer. I köken är rutor

alltid populärt, säger Göran Larsson, marknadskoordinator

för detaljhandeln på Forbo Flooring.

TUFFT I BUTIKEN

Golven i butikslokaler ska spegla butikens verksamhet,

samtidigt som de spelar en aktiv roll för

övrig inredning som kontrast, komplement eller

genom att matcha den, säger Kerstin och sammanfattar

designtrenderna med nyckelorden: slitet med

hemtrevlig patina eller trendigt, tufft och lekfullt.

– Under de senaste tre–fyra åren har råa betongytor

varit en stark trend, men betonggolven är nu


Vitmålade eller vitlaserade

trägolv

har länge varit

populärt och den

trenden förstärks

nu ytterligare. Det

här exemplet visar

Tarketts Viva Ash

Design White.

Kontrasten mellan

ett svart golv och

vita väggar skapar

ett spännande

rum. Golvet är här

Tarketts Epoque

Black.

Högblankt laminat

från Forbo ur den

nya serien Ocean.

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 13


Ovan:

I butiksmiljöer vill

man ofta ha ett

golv som känns

gammalt, slitet och

har hemtrevlig

patina. Som här

i Mios butik i

Stock holms City

där man valt

Tarketts plankgolv

Ek Winter med

handskrapade

kanter.

Till höger:

Mr Pershwall är

en kollektion fototapeter

där väggen

kan prydas med

tillverkarens bilder,

grafiska motiv,

egna semesterfoton

eller familjebilder.

I kollektionen Eco

Wood leker Eco

Boråstapeter med

ljuset, skuggorna

och avtrycken från

naturen. Mönstren

visar bland annat

trädens blad, stam

och grenar i toner

från gryning till

mörker.


nästan borta på grund av att personalen har upplevt

nackdelarna med dålig akustik och för hårda

golv, säger hon.

Ett annat golvmaterial som visat sig fungera

dåligt i butiker på entréplan är gummigolv. Det

nordiska klimatet med snöslask och blöt sand och

grus får gummigolven att krympa och resa sig.

Plastgolv fungerar i alla väder och tål både barnvagnar

och snöslask. Trägolv är ett bra val när man

vill ha en exklusiv eller rustik, hemlik butiksmiljö.

Låga och täta textilgolv ger ett ombonat intryck

och är bra ur ergonomi- och akustiksynvinkel.

– Miljömedvetenheten är i dag viktigast för

samt liga butikskedjor, tillsammans med kraven på

akustik och ergonomi, säger Kerstin.

Arkitekt Katarina Lundeberg vid Strata arkitektur

i Stockholm har en lite annorlunda uppfattning.

Hon nämner infärgad slipad betong som trendigt

golvmaterial.

– Blankt som färglada epoxigolv liksom mörkt

trä och mattor – även i taket – hör också det till

trend erna just nu, säger hon.

TYST OCH GRÅTT PÅ KONTORET

I kontorsmiljöer är funktion och rengöring viktigt,

något som ökar populariteten för plast och linoleum.

Trägolv kombineras nästan alltid med

av passade mattor som dämpar ljud.

– Textila golv återkommer i kontorsmiljö – de

dämpar ljud och ger en ombonad, vänlig miljö,

säger Kerstin.

Olika nyanser av grått dominerar – gärna

marke rar man funktioner som korridor, fikarum,

arbetsplats och reception med olika färger. Det är

också vanligt med olika kulörer på olika våningsplan.

HELT UPPÅT VÄGGARNA

Fondväggar har varit ett populärt inredningsfenomen

i de svenska hemmen under de senaste

åren. Tre målade enfärgade väggar kombineras

med en vägg – gärna huvudväggen – som avviker

totalt. Ofta genom att den tapetseras med en stormönstrad

och starkt färgad tapet.

Fondväggarna finns fortfarande kvar i trendbilden,

men 2010 kombineras gärna två stormönstade

väggar med två med mindre mönster i

en matchande färgskala. Digitala fototapeter har

också kommit för att stanna. Motiven kan vara

personliga semesterbilder, familjefoton, ett grafisk

mönster eller leverantörens bilder.

Tapeternas mönster är ofta hämtade från naturen

med fint tecknade grenar, romantiska blommor,

blad och fåglar, samtidigt som de stora medaljongerna

också finns kvar.

14 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


populärt i år, men huvudfärgerna just nu är turkost

och pasteller. Vintagetrenden finns också

representerad på väggarna, som gärna målas eller

tapetseras i olika nyanser av vitt med blanka

mönster. Den rustika trenden syns också i form av

industripräglade färgval som grått och gråblått.

Trenden med metallfärgade tapeter, i silver-, guld-,

och koppartoner håller också i sig.

De målade väggarna går i vår gärna i pastelltoner,

i rosa och lindblomsgrönt. Men närmare

hösten kommer nog färger med mer svart i att

dominera. Oväntade kombinationer av starka

accenter som äppelgrönt, saffransgult och turkost

är också en trend.

På kontor och i butiker är väggtrenderna vanligen

lite mer extrema och annorlunda än i bo städer.

Arkitekt Katarina Lundeberg framhåller extrema

val som något av det hetaste:

– Färgerna ska vara starka. Eller bara vitt, vitt, vitt.

När det gäller mönster är grafiska motiv, streckkoder

och andra tuffa eller mystiska mönster det

som går mest. ■

Helvita tapeter, med diskreta blanka mönster, här från Eco Boråstapeters

kollektion Eco White.

3 GODKÄNDA

TÄTSKIKTSYSTEM

FÖR VÅTRUM

Välj rätt system för din konstruktion och budget.

Kontakta Bostik för mer information, telefon 042-19 50 00.

• Ekonomiska

• Ergonomiska

• Snabba

VTv10 & VTg10 för de

flesta konstruktioner

VTv3 & VTg1 för fukttåliga

och solida konstruktioner

VTvF & VTgF (folie)

för snabb uppsättning

NYHET! ANVÄND SPRUTBART TÄTSKIKT

TILL STÖRRE OBJEKT - SPARA UPP TILL 75% TID!

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg Tel 042-19 50 00 www.bostik.se


Vid ROT välj Purus.

Purus Sigyn

Purus WC-anslutning Rot

Purus Rot

höj/sänkbar

Purus gumminipplar

Purus Saga

tiltbar

Purus utvecklar produkter för

miljonprogrammet.

Purusklamman Flexi

knäpptyst, limbar, ø10-16 mm.

Golvbrunnarna Rot, Sigyn och Saga ersätter den

befintliga golvbrunnen både enkelt och säkert.

PUM Bottenventilen TS

inbyggt luktlås

Purus gumminipplar säkerställer anslutningarna i

både liggande och stående ledning, naturligtvis är de

godkända för inbyggnad/ingjutning.

Purus kniv

www.purus.se

Purus erbjuder ett brett sortiment av innovativa och funktionella produkter

inom sanitetsmarknaden – typgodkända och av hög kvalitet. Välj Purus

så vet du att du valt rätt!

16 | GOLV TILL TAK #4 • 2010

Purfection®


Domotex

– på annat sätt

Domotex Asia/Chinafl oor i Shanghai som hölls

23–25 mars är en fi lialmässa till tyska Domotex

men med sin egen rytm och sitt eget utbud –

bland annat fokus på bambugolv och kinesisk trägolvsindustri.

Med nästan 100 000 kvadratmeter

utställningsyta och 40 000 besökare nafsar den

Hannovermässan i hälarna vad det gäller storlek.

På mässan fanns flera av de stora världskoncerner

som är kända hos oss – bland annat Armstrong,

Tarkett, Bona och Gerflor – samt ”alla” asiatiska tillverkare.

Många av de senare finns dock redan i

Europa under någon europeisk importörs namn.

Totalt sett finns mycket likheter men också en hel

del spännande skillnader jämfört med Europa. När

det gäller traditionella plast- och linoleumgolv är

utbudet ganska lika. Men dessa material typer upptar

bara ett fåtal hallar. De för oss okända asiatiska

tillverkarna visar emellertid ofta plast produkter

med lite lägre kvalitet än de inter nationellt välkända.

Dock inte på området designplattor, LVT,

där är istället kineserna om inte världs ledande så

i varje fall bland de bästa. Man legotillverkar också

åt många europeiska leveran törer.

RENOVERING ÄR NYTT

I Bonas stora monter var det mycket folk hela tiden.

Bonas renoveringsexpert, Thomas Hallberg, visar

på den uppbyggda scenen hur man renoverar trägolv

på rätt sätt med rätt maskiner och med rätt

teknik. Den kinesiska tolken översätter löpande för

de intresserade åskådarna som pekar, frågar och ser

imponerade ut.

– Trägolv har egentligen bara funnits på den kinesiska

marknaden i drygt tio år berättar Pontus Forssell,

som är vd för Bonas dotterbolag i Asien. Därför

finns det heller ingen vana här vid att renovera eller

åtgärda slitna parkettgolv. Tendensen är snarare att

riva ut dem och lägga in nya. Därför är vår teknik

med slipning och renovering mycket spännande för

kineserna. Det är ett helt nytt område men ett

område som de förstår kan bli lönsamt.


Längst upp:

Dessa magnifika trähästar är

reklam för ekparkett från Fudeli

Floors.

Ovan till vänster:

I Armstrongs monter var det fokusering

på trägolv, men inte direkt

med det sortiment vi är vana vid

att se hos Armstrong i Europa.

Ovan till höger:

Hos Tarkett kunde man bland

annat testa sitt bollsinne på ett

sportgolv med tillhörande basketutrustning

och bollnät.

Till vänster:

Thomas Hallberg, Bona, hade

ständigt en stor och intresserad

publik när han demonstrerade

renovering av trägolv. Här varvar

Thomas upp för nästa visning.

Text och foto: Thomas Åkerblad

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 17


Längst upp:

Visserligen lyckades

inte GM sälja

Hummer-fabriken

till kineserna men

Tiange Flooring

Expert hade redan

köpt ett exemplar.

Dessutom extremt

långt. Visst, ja –

trägolv fanns det

också i montern.

Ovan till vänster:

Parkettstavar med

vågformade

längdsidor från

Zhongshan New

Oasis Wood

Industry Co.

Ovan till höger:

Parkett med olika

typer av intarsiaarbeten

fanns i

många montrar.


– Kina är en viktig marknad för oss och vi har

showroom och utbildningscenter i Peking och

Shanghai och ett center i Dalian för produkter till

industrisidan, förklarar Pontus. Allt arbete inför

olympiaden 2008 gjorde att vi kom in ordentligt på

sportgolvssidan med våra produkter. Detta är den

snabbast växande regionen för oss och här finns

mycket att göra.

BÄTTRE STÄMNING

– Montrarna och stämningen är den stora skillnaden

mot förra årets mässa, säger Per Josefsson,

Välinge Innovation. I montern visas företagets olika

typer av klickfogar för trä- och laminatgolv för asiatiska

golvtillverkare.

– Förra året var montrarna mindre och ganska

likartade. I år är montrarna stora och speciella. Det

är jippon och aktiviteter på ett helt annat sätt. Vi

tolkar det som att utställarna tycker att marknaden

är på väg uppåt och nu vill alla vara med och synas.

Vi märker det också på våra affärer. Förra året pratade

man. I år gör man något aktivt. Vi kommer

därför inom snar framtid att öppna ett eget kontor i

Shanghai med två anställda.

– För vår del behöver vi inte så stor monter utan

vi är mest här för att underhålla våra kontakter samt

finnas tillgängliga för nya kunder som vill söka upp

oss. De vet vilka vi är.

TRÄ PÅ MÅNGA SÄTT

Utbudet av trä- och bambugolv är enormt. De flesta

av leverantörerna verkar ha produkter av båda slagen.

Här använder man också det vi kallar exotiska träslag

på ett helt annat sätt än vi gör hemma – givetvis

beroende på att avverkningsplatser som Malaysia

och Indonesien ligger nära till.

Ytfinishen består nästan uteslutande av spegelblanka

lacker. Plankor eller parkettplattor med komplicerade

mönsterbilder uppbyggda av olika träslag

är också vanligt förekommande. En naturlig följd av

att arbetskraften i denna del av världen är billig.

Populärt är också borstade plankor med kraftig

reliefverkan. En annan spännande produkt är parkettstavar

med vågformade långsidor vilket ger

golvet ett intressant uttryck. Enligt tillverkaren är

det fråga om en helt ny produktionsteknik som man

tagit fram enbart för detta.

IMPONERANDE MONTRAR

När utbudet är stort gäller det förstås att synas.

Rekordet slogs nog av trägolvstillverkaren Fudeli

som hade tre jättehästar i trä – minst sex meter höga

– som drog ett fusk-vinfat av jättelika dimensioner.

Inuti ”vinfatet” fanns de utställda golvproverna. För

att besökarna skulle känna sig extra högtidligt

stämda fanns dessutom en stråkorkester med enhetligt

klädda damer – inga Mao-kostymer här inte –

utan lila klänningar.

Det högtidliga intrycket underströks också i

många montrar med statister klädda i rokokokläder.

Statisterna var dessutom inte asiater utan européer.

Imponera kan man göra på många sätt. En trägolvstillverkare

hade en förlängd bil av märket Hummer

i montern. Bilen var lång som en stadsbuss.

Dessutom fanns det hela tiden en välsminkad

kvinnlig fotomodell som stod och lutade sig mot

bilen. Dessutom fanns det trägolv i montern också.

Ifall någon såg dem.

RÄCKER FSC-VIRKET?

I samband med mässan hölls också ett seminarium

om trägolv i regi av Wood Flooring Forum. Deltagare

var träfackfolk från Europa, USA och Kina. Ett

problem är att mängden certifierat virke som är

tillgängligt på den kinesiska marknaden klart

understiger behovet. Detta får till följd att kinesiska

golvtillverkare importerar FSC-klassat virke från

till exempel Tyskland för att kunna leverera till

kräsna kunder. Ett problem i sammanhanget är

dock att exporten av FSC-klassade golv från Kina

överstiger den mängd som är teoretiskt möjlig vilket

gör att den lokala kontrollen och regelverken måste

skärpas och följas upp bättre. ■

18 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


Bona Novia

En golvlack för det moderna hemmet

Visst känns det bra att golvlacken på ditt trägolv hemma är miljöanpassad

om du har barn som kryper omkring, husdjur som leker eller om du

vill dansa barfota en stund. Bona Novia har tilldelats miljömärkningen

EU-blomman vilket vi är mycket stolta över. Trägolvet blir slitstarkt och

vackert med en varm och jämn infärgning. Lacken torkar snabbt, gulnar

inte och har bra motstånd mot slitage och klackmärken - om du vill

dansa med skorna på.

Dammfri slipning

Läs mer om Dammfri Golvslipning och sök efter din golvslipare på

www.bona.com/golvslipare och kom ihåg att fråga efter Bona Novia.

Bona grundades 1919 och är en världsledande innovatör med ett unikt system

för behandling av olika typer av trägolv. Företaget levererar lösningar som håller

trägolvet i perfekt skick under hela dess livslängd.

bona.com/novia


”Vi är

Förskolor kan se ut på många olika sätt. I Alby i Botkyrka kommun söder om Stockholm ser en ut som en stor princess tårta

klädd med silvermarsipan. I alla ifall när man ser den från sidan. Ser man den uppifrån de höga grannhusen ser den ut som

en sportarena med sin öppna gård i mitten. Inuti är den också speciell – här har man använt de allra senaste tankarna och

idéerna om hur barn ska ges möjlighet att utvecklas och att få så många nya och spännande intryck som möjligt.

Bilden ovan:

Martin Gråfors är

”pedagogista” på

förskolan Ugglan

i Alby, Botkyrka.

Här pekar han

och berättar om

hur detta speciella

hus kommit till och

vilka tankar som

ligger bakom.

Text och foto:

Thomas Åkerblad

– Hej, jag är pedagogista här, säger Martin Gråfors

när vi möter honom i entrén för att få en visning av

Ugglans förskola.

Vid åsynen av våra frågande ögonbryn, förklarar

Martin att det visserligen står utvecklingspedagog

på hans anställningsintyg men att man anammat så

mycket av tankar och idéer från italiensk pedagogik

att man infört den benämningen på hans typ av

jobb. Och på förskolans hemsida står det: ”Utvecklings

pedagogens/pedagogistans uppdrag är att utveckla

och inspirera pedagogerna och barnen i deras arbete.

I Kvarnhagsskolans enhet (där förskolan Ugglan ingår)

finns det en pedagogista på varje förskola. Deras gemensamma

uppdrag är att verka för förskolornas samarbete

och utbyte av pedagogiska resurser.”

MOTVERKAR OTRYGGHET

Botkyrka kommun behövde en ny förskola i Alby

efter att den gamla hade bränts ned. Kommunen

och arkitektkontoret 3dO genom arkitekt Ami Katz

ville göra ”en byggnad präglad av inlevelse i barnens

villkor, pedagogiken och platsens förutsättningar. Byggnaden

ska vara inspirerande och säker för att motverka

negativa tendenser som skadegörelse och otrygghet”.

Tankarna resulterade i en byggnad med ett mjukt

formspråk runt en öppen gård. Det finns bara en

ingång vilket är högst avsiktligt för att förebygga

vandalisering.

Fasadernas böjda linjer ansluter till naturmarken

och bergknallen i parken samtidigt som de skapar

20 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


supernöjda”

en motsats mot den fyrkantiga förortsarkitekturen

runt omkring. Tak och fasad är av brandtålig aluminium

och upplevs som en hel form från utsidan.

Den inre gårdsfasaden är av trä och har ett tak som

gör det möjligt att röra sig runt gården väder skyddad.

Det finns totalt åtta avdelningar grupperade

kring gården och med tillgång till matsalen – eller

som Martin påpekar:

– Här säger vi restaurang. Matsal ger så tråkiga

tankekopplingar.

Fyra avdelningar delar på en ateljé som är ett

stort rum med full takhöjd som går från ytterfasad

till gårdsfasad. Ateljén är inspirerad av Moderna

Museets dito. Varje grupp om två avdelningar delar

på ett lekrum och ett kapprum. Varje avdelning har

två rum, pentry och toalett. Lösningen har blivit

yteffektiv, funktionell och med en mängd möjliga

revirgränser för barnen att känna sig trygga i och

utmana. Gränsen mellan varje del i huset markeras

av olika materialval så att barnen på ett pedagogiskt

sätt kan förstå hur huset är uppbyggt.

Barn vill gärna ha ställen där de kan vara ifred.

Rummen är därför utformade så att vrår uppstår,

till exempel bakom låga väggar. Där känner sig

barnen säkra men vuxna kan ändå övervaka.

BORT FRÅN INSTITUTIONSKÄNSLAN

Barnen har fått vara med och välja under projektets

gång och Ami Katz säger:

– Det intressanta var att de valde mer ”avancerade”

kulörer som ljunglila, pistagegrönt och neapelgult

än de man oftast ser i barns miljöer.

På samma sätt som man säger restaurang i stället

för matsal så vill man komma bort från institutionskänslan

i all utformning. Alla möbler är mörkbrunbetsade

i stället för ljus bok eller björk. Textilierna

har tecknade mönster och fin struktur och i stället

för kakel har man valt pastillmosaik. Det går att ta

på de små pastillerna och det ger ett rikare intryck

än slät plastvägg eller en målad yta. Barnen ska

känna med alla sinnen.


Ovan till vänster:

I matsalen, förlåt

restaurangen, är

det klatschiga

färger som står

väl mot det ljusa

plastgolvet Royal

från Armstrong.

Ovan, längst upp:

Många vinklar

och oregelbundna

planformer gjorde

att spillet vid läggningen

blev betydligt

större än normalt.

Ovan:

Den blanka

aluminium fasaden

är mycket speciell

och ger huset en

helt egen identitet.

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 21


Överst till vänster:

Konstgräs brukar man

normalt bara se på

fotbolls planer men

här har det använts

genom gå ende på förskolans

ute platser.

Överst till höger:

Utanför entrén finns

rejäla skrapgaller där

grus och smuts faller

rakt igenom ner på

marken.

Ovan, till vänster:

Ovanlig användning

av entrémattor. Ringgummi

mattor har

lagts ut runt och under

rutsch kanan. Dels som

stötskydd och dels för

att klänga och klättra i.

Ovan till höger:

Roliga och färggranna

kullar av gummigranulat

för ungarna att

hoppa på. Gruppen

längst bort är ett arkitektkontor

på studiebesök.


Även tankar på framtiden finns med i planeringen

– om behoven ändras. Lokalerna ska kunna fungera

bra för både demensvård eller dagverksamhet för

vuxna.

– Det enda vi ångrar är att vi inte lät installera

golvbrunnar i ateljéerna, säger Martin. Det hade

underlättat. Och dessutom hade det ju inte varit

något problem med golvbeläggningen med tanke på

att den matta vi valde går att använda till våta ytor.

OLIKA GOLVUTTRYCK

– Genomgående golvbeläggning är Royal plastgolv i

en specialfärg med en mörk melering mot ljus botten

– ett lite ovanligt mönster i sådana här sammanhang,

säger Per Dyberg, Armstrong. Totalt har vi

levererat cirka 1 300 kvadratmeter till Ugglan.

– Vårt motto är att barnen ska ha rätt till en vacker

miljö, säger Martin och det tycker vi att vi lyckats

med. När det gäller golvvalet är vi – spontant – supernöjda,

säger Martin.

– Det var så mycket vinklar och vrår och ”konstigheter”

i planlösningen att spillprocenten ökade kraftigt,

säger Bosse Andersson på golventreprenören

Hellberg & Nilsson. Om den på ett vanligt bygge är

17–20 procent så var den här över 25. Men det var ett

kul jobb och killarna jobbade hårt för att minimera

spillet.

I personalutrymmena har man valt att använda

direktslipade betonggolv som kontrast mot barnens

mjukare ytor och kompletterat med kraftiga färgaccenter

i inredningen. Det ska märkas att det är

arbetsrum och inte lek.

MATTA UTOMHUS

Utemiljön runt förskolan är också väl genom arbetad

med många speciella lösningar. Här hittar vi till

exempel konstgräs på hela tomten – alla som sett

leriga gräsmattor förstår tanken. Små färgglada

kullar gjorda av gummigranulat i många kulörer är

både vackra och bra att hoppa på. Ringgummimatta

under och omkring rutschkanan för att förebygga

skador och klättra på. Här är det verkligen genomtänkta

lösningar! ■

22 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


GÅR

BARA

ATT

GÖRA

” Den som väljer

auktoriserat, väljer

rätt från början.

Det skapar trygghet

för alla parter.”

MED

ARDEX!

TOMAS LARSSON, VD

BBM I KARLSTAD AB

AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG

DET ÄR PRECIS SOM TOMAS uttrycker det!

Ett auktoriserat golvföretag har kapacitet att

klara uppdragen, leverera avtalade tjänster

och hålla uppgjorda tidplaner. Personalen

har ett gediget kunnande och dokumenterad

läggningsteknisk kompetens. De utbildas också

fortlöpande bl a i ny teknik och nya material.

Du får helt enkelt rätt hjälp hela vägen.

Därför kan du som väljer att samarbeta med

auktoriserade golvföretag känna trygghet.

Klinker på nygjuten

betong efter 4 timmar!

fler

exempel

ardex.se/unik

KOMPETENS \ KVALITET \ GARANTI – DET SJÄLVKLARA VALET

Aktivt stödjande leverantörer:

Altro \ Aprobo \ Armstrong \ Bona \ Bostik \ Casco \ DURI \ ege \ Finja

Forbo \ Interface \ Junckers \ Kasthall \ Kiilto \ Kährs \ Nora \ Pergo

Rappgo \ Siljan \ Stosett \ Tarkett \ TM Progress \ Weber \ Welin&Co

Auktorisationen administreras av Golvbranschen, GBR.

info@golvbranschen.se \ www.auktorisation.se

08-556 315 50

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 23


livingreklam.se

inspirer ar till personliga badrum

med snygga mönster på golv och väggar .

creating 24 | GOLV TILL better TAK #4 • 2010 environments


ny kollektion

378

möjligheter

Med vår nya våtrumskollektion kan vi erbjuda 378 möjligheter att inreda

sköna badrum för relax och lyxiga stunder. Kollektionen speglar de senaste

trenderna och är designad för att inspirera till individuella uttryck och olika stilar.

Se alla 21 väggar och 18 golv i sin helhet på www.forbo-flooring.se

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 25


Fastighetsbolag kräver

”Familjebostäder har till fullo insett nyttan av auktorisationen och vi har fört in krav på Auktoriserat Golvföretag

eller likvärdigt i våra upphandlingsrutiner.”

Text: Pia Hall

Familjebostäder

i Göteborg äger

och förvaltar drygt

18 000 hyreslägenheter.

Den här ligger

centralt i city på

Berzeliigatan.

Anette Johansson är inköpare på Familjebostäder i

Göteborg, ett bolag som äger och förvaltar drygt

18 000 hyreslägenheter. Med så många lägenheter

blir det självklart en hel del upphandlingar av golvföretags

tjänster och då ska det vara golv som såväl

bostadsföretaget som deras hyresgäster blir nöjda

med.

FAMILJEBOSTÄDER SER KVALITETSFÖRDELAR

En av de stora fördelarna med att använda sig av ett

auktoriserat golvföretag är enligt Anette att det är

hög kvalitet på det arbete som görs.

– Det ska helt enkelt vara duktigt folk som är

inne i våra lägenheter, tydliggör hon.

När man använder sig av företag som är auktoriserade

är man säker på att hantverkarna har relevant

utbildning. Anette menar att det ibland kan

innebära ett högre pris, men att totalkostnaden ändå

blir lägre. Det blir den tack vare att allt sköts korrekt,

att installationen blir felfri från början.

MILJÖLEDNINGSSYSTEMET OCKSÅ VIKTIGT

Miljöaspekten är förstås också oerhört viktig för ett

stort bostadsföretag.

– När man anlitar auktoriserade golvföretag

säker ställer man att miljöfrågan finns i fokus och att

företaget arbetar efter en miljöplan, säger hon.

Miljöplanen som auktoriserade golvföretag arbetar

efter innefattar dokumentation som följer princip

erna för ett miljöledningssystem enligt standarden

ISO 14001.

MIMER KRÄVER OCKSÅ AUKTORISATION

Henrik Reimerth är tekniksamordnare på Bostads

AB Mimer, ett företag som liksom Familjebostäder

främst äger och förvaltar bostadshus. De har 11 401

bostäder i Västerås, sammanlagt bor 20 728 västeråsare

i deras hus.

Det blir med andra ord en hel del upphandlingar

även för detta företag. De har också skrivit in krav

på Auktoriserat Golvföretag vid upphandlingar.

– Det fungerar som en stämpel på att arbetet blir

väl genomfört, säger Henrik Reimerth. Vi vet ju att

det finns en organisation bakom auktorisationen

som ansvarar för att det blir kvalitet.

Bostads AB Mimer gjorde nyligen en stor upphandling

av tjänster för att renovera 700 våtrum som

har vattenskadats mer eller mindre allvarligt. En av

orsakerna till skadorna är dåliga tätskikt.

ÖKAD TRYGGHET MOT VATTENSKADOR

Vattenskador är ofta dyra. Det blir alltfler försäkringsbolag

som inte ersätter för tät- och ytskiktet vid

en vattenskada. De ersätter inte heller monteringen

och installationsarbetet. Väljer kunden ett GVKauktoriserat

företag ökar tryggheten. GVK, Svensk

Våtrumskontroll, är en stiftelse där de stora bostadsföretagen,

fastighets- och villaorganisationerna samt

golv- och vvs-branscherna ingår.

– Ett auktoriserat golvföretag som utför våtrumsarbeten

är alltid GVK-auktoriserat, fastslår Henrik.

Just när det gäller våtrum är det förstås extra viktigt

26 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


auktorisation

10 anledningar till att alltid

anlita ett auktoriserat golvföretag

Bostads AB Mimer äger och förvaltar drygt 11 000 lägen heter i

Väster ås. Bland senare års tillskott finns bostäder på Lillå udden med

nära kontakt med Mälaren.

att arbetet är utfört till punkt och pricka som det

ska, där finns så mycket som kan gå fel.

Han menar också att det kan vara svårt att välja

rätt golvinstallatör:

– När man anlitar ett Auktoriserat Golvföretag blir

det enklare och säkrare att uppnå önskat resultat.

UPPHANDLAR FÖR 800 MILJONER OM ÅRET …

Håkan Hamrin är upphandlingschef på SISAB, ett

kommunalt bolag som äger och förvaltar större

delen av Stockholms förskolor och skolor. Det är så

enorma ytor att man har svårt att föreställa sig det.

Håkan berättar att ungefär 100 000 personer vistas i

deras lokaler varje dag:

– SISAB upphandlar för 800 miljoner kronor om

året. Normal projektbudget för entreprenader

brukar vara mellan tio och 50 miljoner kronor och

för konsulter mellan en och tre miljoner. Totalt

genom för vi 150 upphandlingar om året.

… OCH KRÄVER AUKTORISATION

– Hur tänker en upphandlingschef kring vad det är

som avgör vilket företag som ska få ett särskilt uppdrag?

– Bra pris, goda referenser och att anbudslämnaren

arbetar enligt ett fungerande kvalitetsoch

miljöledningssystem, svarar Håkan Hamrin.

För att redan i samband med upphandlingen säkerställa

de krav vi har på anbudslämnaren av golvarbeten,

kommer SISAB framöver att skriva in

Auktoriserat Golvföretag i sina krav. Då kan vi vid

upphandlingstillfället säkerställa att den erforder-


1 Över 80 procent av golvläggarkapaciteten finns

i auktoriserade golvföretag

Sedan starten med Auktoriserat Golvföretag 2001 har auktorisationen utvecklats snabbt och blivit

helt dominerande i byggbranschen.

Enligt Golvbranschens undersökningar fanns 2008 över 80 procent av golvläggarkapaciteten i

auktoriserade golvföretag. Företag med 1–3 anställda som huvudsakligen arbetar för privatkunder

har inte räknats med i statistiken. Det fi nns ingen konkurrerande auktorisation.

2 Auktoriserat Golvföretag blir standard vid upphandling

Det börjar bli allt vanligare vid upphandlingar och golventreprenader att Auktoriserat Golvföretag

ställs som standardkrav.

3 Enkelt för byggherrar, byggföretag och andra beställare

Det kan vara svårt att välja rätt golvinstallatör. Genom att anlita ett auktoriserat golvföretag

uppnår man enklare och säkrare önskat resultat.

I upphandlingar är det bra att skriva in:

”I denna upphandling ska golvinstallationen utföras av ett auktoriserat golvföretag eller av

ett företag som på ett dokumenterat sätt kan redovisa likvärdig kompetens, med ett likvärdigt

kvalitets- och miljöledningssystem.”

4 Felfri entreprenad

Ett auktoriserat golvföretag har full kompetens och arbetsrutiner samt strävar efter en felfri

entreprenad. Idag handlar golvläggning om att skapa en funktion, med rätt material, rätt

installation och kunskap om kvalitet samt miljö. Då blir allt rätt från början. Detta medför

minskade kostnader, högre servicegrad och mindre belastning på miljön. Tydlig överenskommelse

om vilket resultat beställaren önskar bidrar i hög grad till att uppnå en felfri entreprenad.

5 Garanti för att golvföretaget har läggningsteknisk

kompetens

Ett auktoriserat golvföretag utför golvinstallationer med dokumenterad kompetens inom

installationsteknik, renovering och service av golv samt övriga ytskikt.

6 Golvet är en funktion, en helhet som ska fungera både idag

och imorgon

Förr räckte det med att kunna lägga golv. Idag krävs det betydligt mer och det auktoriserade

golvföretagets ansvar ökar. Golvet är inte längre bara ett vackert ytskikt, golvet är en viktig


GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 27


Woodloc ® 5s

– en världsnyhet från Kährs

Vi på Kährs har arbetat med trä i över 150 år. 1941 fick vi patent på det moderna

trägolvet – lamellparketten. Andra uppfinningar, bland andra Woodloc ® samt

användningen av lösningsmedelsfria lacker och vattenbaserade lasyrer, är

bara några exempel på hur vi har revolutionerat trägolvstillverkningen. Nu

introducerar vi ännu en innovation när vi lanserar Woodloc ® 5S. Tack vare den

nya fogen blir läggningen nu ännu snabbare och enklare – och golvet ännu

starkare. Woodloc ® 5S kommer under våren 2010.

På vår hemsida finns mer information och en film som visar hur fogen fungerar.

www.kahrs.com


yggnadskomponent som måste svara mot de allt högre krav som ställs på exempelvis rationell

montering, akustiska egenskaper, driftekonomi, ergonomi och god inomhusmiljö.

7 Dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan

Ett auktoriserat golvföretag arbetar efter en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan

(KMA-plan) upprättad med svensk standard SS-ISO 9000 som grund samt dokumentation

som följer principerna för ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001.

Arbetsmiljöaspekterna följer AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.


SISAB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar större delen av

Stockholms för skolor och skolor, bland annat den skola i Bandhagen

som bilden ovan kommer från.

liga kompetensen finns. Om arbetet med golvet inte

görs på rätt sätt kan det innebära stora skador, inte

minst ur miljösynvinkel. Vi vill så tidigt som möjligt

säkerställa att allt blir korrekt skött för att minimera

risker och framtida skador.

GOLVENTREPRENADERNA ÄR EN VIKTIG DEL

I skolor och förskolor utsätts golv för ett helt annat

slitage än i till exempel bostäder. Folk rör sig mycket

fram och tillbaka, till stor del med ytterskor. För att

inte tala om att barn och unga vuxna generellt har

mer spring i benen än vuxna.

– Det är ju golven som är utsatta för den största

förslitningen, fortsätter Håkan, därför måste man

tänka väldigt noga när det gäller val av material för

de olika lokalerna som finns i en skola utifrån skötsel-

och underhållsaspekt.

Något som skiljer sig vid arbete med golv i en

skola jämfört med exempelvis en bostad är att det på

dagtid är full verksamhet i skolan. Det finns såväl

lärare och andra vuxna som barn på plats. Det innebär

att entreprenörerna måste vara vaksamma på

sådant de annars inte behöver tänka lika mycket på,

som att aldrig låta verktyg ligga framme. Håkan

menar på att det är ännu ett skäl till att verkligen

kvalitetssäkra att anbudslämnaren är medveten om

i vilken miljö de ska utföra sina uppdrag redan vid

upphandlingstillfället.

DET ÄR ENKELT ATT SKRIVA IN

AUKTORISATIONSKRAV

Hur gör man då om man vill att krav på auktorisation

ska finnas med i en upphandling?

Det är bara att skriva in:

”I denna upphandling ska golvinstallationen utföras av

ett auktoriserat golvföretag eller av ett företag som på

ett dokumenterat sätt kan redovisa likvärdig kompetens,

med ett likvärdigt kvalitets- och miljöledningssystem.”


8 Garantiåtaganden ger säkerhet och trygghet

Ett auktoriserat golvföretag är anslutet till Golvbranschens Golvgaranti, en pålitlig lösning för att

säkra konsumenternas trygghet. Det auktoriserade företaget förbinder sig att följa branschens

riktlinjer och lämnar fem års garanti på både installation och material. Detta är en unik trygghet

för den som ska anlita en golvläggare.

9 Medarbetarna fortbildas kontinuerligt

Ett auktoriserat golvföretags medarbetare har genomgått en för auktorisationen obligatorisk

utbildning, vilket styrks med intyg. Företaget fortbildar kontinuerligt medarbetarna så att

de är uppdaterade och följer utvecklingen av material och arbetstekniker. Varje företag har

en utbildnings ansvarig som ser till att fortbildningen genomförs.

10 Väl organiserade företag

Kapacitet att klara uppdragen

Ett auktoriserat golvföretag har kapacitet att klara uppdragen och arbetsrutiner som ger kunden

trygghet när det gäller tidplaner, leveranssäkerhet och garantiåtaganden.

Arbetsrutiner som bidrar till att arbetet fungerar

Ett auktoriserat golvföretag har fungerande arbetsrutiner. Företaget är uppkopplat till en webbbaserad

dokumentsamling med ständigt uppdaterade skötselråd, aktuell produktinformation och

miljödeklarationer, anvisningar och TK-råd från Golvbranschens Tekniska Kommitté.

Kretsloppsmärkning

Ett auktoriserat golvföretag kan kretsloppsmärka installationer för miljöriktig återvinning i framtiden

med hjälp av en databas med innehållsdeklarationer och skötselråd.

Ansluten till golvåtervinningssystem

Företaget är anslutet till GBR Golvåtervinning, ett system för återvinning av installationsspill från

plastgolv, där restprodukterna tas om hand och bidrar till en hållbar utveckling.

Auktoriserat även för våta utrymmen

GVK, Svensk Våtrumskontroll, är en stiftelse där de stora bostadsföretagen, fastighets- och villaorganisationerna

samt golv- och vvs-branscherna ingår. GVK har utvecklat en helhetssyn på hur ett

tätt våtrum ska utföras. Ett auktoriserat golvföretag, som utför våtrumsarbeten är alltid GVKauktoriserat.

Företagen måste kvalifi cera sig för att bli auktoriserade

Det ställs höga krav på ett golvföretag för att det ska bli auktoriserat. Ett företag som blir auktoriserat

ska inom 18 månader se till att samtliga villkor för auktorisationen uppfylls. Inför beslut

om beviljande gör man en profi lanalys för att se om företaget följer auktorisationens kompetens-,

kvalitets- och miljökrav.

Extern revision

Alla auktoriserade golvföretag granskas av extern revisor som kontrollerar att auktorisationskraven

följs. Varje år genomförs kring hundra revisioner enligt standard för tredjepartsrevision SS-EN

ISO 19011.

Auktoriserat företag som inte sköter sig åker ut

Det är viktigt för auktorisationen att standarden på auktoriserade golvföretag är hög. De företag

som inte genomgår obligatoriska kurser eller som inte åtgärdar fel och brister åker ut.

Sammanlagt är det 19 företag som sedan starten 2001 inte fått fortsätta att vara auktoriserade.

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 29


Ägnar sitt liv åt trägolvens välbefi nnande

Björn Törnquist,

ägare till Welin

& Co, har många

års erfarenhet av

ytbehandling av

trägolv.

– Man sköter inte materialen som man ska, säger Björn Törnquist som i 25 år arbetat med ytbehandling och underhåll av

trägolv. Entreprenören som gjort ytbehandlingen lämnar över skötselinstruktioner. Sedan går det ofta snett och skötselinstruktionerna

når inte ända fram till den som gör det praktiska arbetet. Och sköter man inte ett golv på rätt sätt går golvet

ner sig väldigt fort.

Här har vi frågat Björn hur han själv blev så engagerad i underhåll av trägolv.

Text och foto:

Elisabeth Sedig

– Vi har förstått att du har mycket lång erfarenhet

av ytbehandling när det gäller trägolv?

– Ja, såvitt jag känner till har ingen på leverantörssidan

arbetat med naturlig ytbehandling så länge

som jag, bekräftar Björn Törn quist som är ägare till

Welin & Co i Åkersberga utan för Stock holm. Jag

har hållit på med det i 25 år.

KÖPTE WELIN & CO 1994

– Hur kom du in på det här området från början?

– På ett bananskal. Jag och min kompis Mårten

Widborg började jobba i hans fars företag under

studietiden. Så startade Mårtens familj Ångtvättbilen

och då fortsatte vi med att jobba där. 1986 bildade så

vi två kompisar ett eget bolag, Rena Golv, för att

arbeta med ytbehandling av linoleum och trä. Med

det bolaget gick vi sedan in i Ångtvättbilen och blev

delägare. Men så dök möjligheten att köpa Welin

& Co upp, det gjorde Mårten och jag tillsammans

1994 och i samband med det sålde vi vår del i Ångtvättbilen.

– Vad lockade er att köpa Welin?

– Det var ett familjeföretag som funnits sedan

1936 och som hade goda möjligheter. De hade säljrättigheterna

till Timberex olja för trägolv som var

ett mycket starkt varumärke. Då, när vi köpte

Welin, var inte marknaden för oljebehandling så

stor, men den hade börjat växa. De första föroljade

30 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


golven hade just lanserats, i början av 1990-talet.

HÅRDVAXOLJA FORTSÄTTER

ATT TA MARKNADSANDELAR

– Osmo tog vi in i sortimentet senare. Vi började

sälja hårdvaxoljan 1996. Den hade då funnits hos

Osmo i 25–30 år men var ganska okänd här trots

att den har så stora fördelar. Golvet blir klart med en

gång utan upprepade underhåll i början och ytan

kan renoveras punktvis. Dessutom behövs inga

maskiner för behandlingen. Sedan hårdvaxoljan

intro ducerades har den stadigt tagit marknadsandelar

och den utvecklingen fortsätter.

– Vad är hårdvaxolja, egentligen?

– Den består av solrosolja, tistelolja, sojabönsolja,

candelillavax och carnubavax, så det är mycket naturliga

beståndsdelar.

Welin säljer även andra produkter för ytbehandling

och underhåll av golv. Som lut och såpa och en

rad tillbehör som behövs när man arbetar med produkterna.

MYCKET HANDLAR OM UTBILDNING

– Vi ska koncentrera oss helt på trä i fortsättningen,

säger Björn Törnquist, koppla bort kringprodukter

som inte har med trä att göra.

Sedan Björn och Mårten köpte Welin har företaget

vuxit. Då bestod personalen av totalt tre personer,

nu är man tolv. Och sedan drygt tio år är Björn

ensamägare, Mårten har dragit vidare till Vileda.

– Vi har klarat lågkonjunkturen någorlunda

helskinnade, kon staterar Björn nöjt. Vi hade nästan

samma siffror 2009 som 2008. Och alla anställda är

kvar i bolaget.

Utbildning, för behandling och skötsel av trägolv,

är även det en stor del av Welins verksamhet.

– Vi har öppna kurser och specialbeställda kurser

och vi är engagerade i Golvbranschens kurser, berättar

Björn. Bland annat arbetar vi med påbyggnadskursen

i golvslipning som nu blivit obligatorisk för

auktoriserade golvföretag. Och dessutom ägnar våra

säljare i praktiken halva tiden åt utbildning.

FÄRDIGPIGMENTERAD HÅRDVAXOLJA

– Bland våra försäljningskanaler är Golvkedjan viktiga,

fortsätter han.

Och tillägger stolt att Welin blev bästa leverantör

i Golvkedjans senaste bedömning. Utöver Golvkedjan

är färg- och byggfackhandeln framträdande

återförsäljare av Welins produkter.

Två nyheter kan Björn presentera den här

månaden. Det är dels färdigpigmenterad hårdvaxolja

där pigmentet är iblandat från början och dels

en tvåkomponents och ändå lösningsmedelsfri hårdvaxolja

för ytor med hårt slitage. Båda produkterna

finns tillgängliga från månadsskiftet april-maj. ■

Steg- och trumljudsdämpande

underlagsmaterial

för parkett och laminat

ENTRÉZON

En väl utformad Entré

med effektiva skrap- och torkzoner

är en lönsam investering

och bidrar till en possetiv image

Mer information om vårt produktsortiment

hittar du på vår hemsida.

www.duri.se

Tel 031-706 19 10 • Order@duri.se

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 31


Nytt sortiment från Pergo !

Under våren lanserar vi ett helt nytt sortiment indelat i 4 kvalitetsnivåer,

public Extreme, original Excellence, living Expression och domestic Extra.

Alla produkterna får ett nytt läggningssystem som vi kallar PerfectFold samtidigt som vi

ytterligare förbättrar vår redan slitstarka yta och ger den namnet TitanX Advanced.

Vi fyller sortimentet med mängder av nya dekorer och format för att bibehålla vår position

som världens mest innovativa laminatgolv.

För att ta del av alla våra nyheter gå in på www.pergo.com


Världens mest kompakta textilmatta ryms nu i portföljen

Noterat

Flotex har integrerats i Forbos

produktportfölj och en ny

Flotex kollektion presenteras

nu som en del i det ordinarie

sortimentet. Flotex kollek tionen

består av två delar, Flotex

Classic och Flotex HD, allt

som allt blir det 21 mönster.

Classic-mönstren karaktäriseras

av diskreta färgnyanser

och en mönstergeometri som

ger ett lugnt helhetsintryck.

Flotex HD, eller High Defi nition,

är digitalt tryckt och innehåller

mönster med 3D-känsla.

HD-kollektionen delas i sin tur

in i två kollektioner, en innehållande

de fem mönster som

fi nns på lager och en med de

åtta som tillverkas på beställning.

Vad är då Flotex? En textilmatta?

Nej, det är varken en

textilmatta eller ett konventionellt

golv. Flotex har en

glas fi b er fö rstärk t viny lb ot ten

med tät fl ockad yta av nylonfi

brer förankrade i stommen.

Den är vattentät och är med

sina minst 70 miljoner raka

och stående nylonfi brer per

kvadratmeter den tätaste textilprodukten

på marknaden.

Den klarar länkhjulsförsedda

stolar och andra möbler på

hjul, förbättrar stegljud med

upp till 20 decibel och har en

beständig antimikrobiell effekt.

Produkten är den enda

textil produkt som godkänts av

British Allergy Foundation.

Mattorna har en rullbredd på

två meter och en tjocklek på

4,3 millimeter. Vissa Flotex

Classic-produkter fi nns även

som plattor med måtten 50 x

50 centimeter. Plattorna är tillverkade

med samma fl ockningsteknik

men placeras på

en baksida av helt återvunnet

material. ■

Classic Vienna

HD Vector

HD Network

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 33


Noterat

Livliga mattor inspirerade av stadens puls

Kläder som klarar varmt klimat

Fristads släpper nu en kollektion

som är specialdesignad

för att klara varma klimat och

miljöer. Kollektionen består

av fyra plagg i royalblått och

grått: väst och shorts samt

hängsle- och midjebyxa. Och

kläderna har fått ett varmt

mottagande.

– Det var länge sedan det

var en så stor efterfrågan på

en kollektion. Men i varma

miljöer behövs det luftiga

plagg som är sköna att

arbeta i. Att de också är

bra under vår och sommar

minskar inte behovet, säger

Lars Lundblad, designer på

Fristads.

Kläderna är tillverkade i

en blandning av bomull och

polyester med förstärkningar

av Cordura. De ventileras

genom starka och luftiga

nät insydda i gren, i knä veck,

vid höfter eller på ryggen,

beroende på vilket plagg

det är. ■

Kondomer ska minska läckage i Norge

Egetæpper lanserar nu den

andra kollektionen inom

Design Spot-konceptet.

Kollektionen heter On the

move, ett namn som på ett

bra sätt speglar mattornas

uttryck.

Inspirationen till kollektionen

är hämtad från stadens konstanta

rörelse och med namnen

Shake, Beat, Pulse,

Vibrate och Spin drar de fem

mönstren verkligen uppmärksamheten

till sig. Mattorna är

framtagna av formgivarna

Louise Helberg och Pia

Nørgaard Pedersen.

– Det har varit en balans-

gång att skapa en helhet med

de starka kontrasterna och

färg erna men genom att vi

begränsade färgerna till två

eller tre enkla linjer i mönstret

gick det bra, berättar Louise

Helberg.

– Vi har gjort tydliga val

när det gäller mönster och

färger, som gör att mattorna

intar rummet i mycket högre

grad än vanligt, tillägger Pia

Nørgaard Pedersen.

Och med en kombination

av mönster i starka färger

med svart och grått i kontrast

gör mattorna just det. ■

Norska Enova vill få upp de

norska hantverkarnas ögon för

läckage inom byggbranschen.

Detta hoppas de åstadkomma

med hjälp av de kondomer

som nyligen damp ner i brevlådan

hos 57 000 hantverkare.

– Det är inte hantverkarnas

sexualmoral som bekymrar,

försäkrar Guro Hauge på

Lavenergiprogrammet, ett

samarbete mellan den norska

staten och byggbranschen för

att få till stånd en energieffektivisering.

– Nej, det är inte det som

är utgångspunkten för kam-

panjen som vi kallar Håll tätt.

Men vi ville göra en kampanj

med glimten i ögat, fortsätter

Hauge.

Målet är att öka kunskapsnivån.

SINTEF Byggforskning

har på uppdrag av Enova

beräknat det sammanlagda

värmeläckaget från norska

bostäder till mellan 2,8 och

3,7 TWh per år. Vilket motsvarar

energibehovet för

170 000 bostäder. I de

nya norska byggföreskrifterna

TEK09 står för första gången

angivet hur mycket ett hus får

läcka. ■

Fukt i golvet?

Inga problem!

Florosil®

Florosil TS®

Stay Florosil Clean® HF®

Stay Clean®

Heltäckande sortiment av

impregnerings- och skyddsprodukter.

34 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


Björnfäll 2010

Noterat

Från norska designbyrån

Permafrost kommer nu pusselmattan

Bear Hug, eller ”björnkram”.

De lekfulla mattorna

säljs i set om tre identiska

mattor som går att lägga

i alla riktningar. Luggen tillverkas

av bananfi ber, vilket

är ett återvinningsbart material,

som påminner om silke.

Undersidan består av kork.


När du anlitar ett företag i Golvkedjan vet du

att du har med proffs att göra och att vi utför

våra jobb enligt GVK’s anvisningar. Vi har 1200

golvläggare och plattsättare på 70 platser, från

Malmö i söder till Luleå i norr. Läs mer på

www.golvkedjan.se

Årets transportbil 2010

Nissan NV200 lanserades i

Sverige under april. Den kompakta

skåpbilen har utsetts till

årets transportbil av brittiska

Institute of Transport Management.

Bilen fi nns i tre utföranden:

rymlig transportbil, fem- eller

sjusitsig combiversion och som

sjusitsig familjebil. Den har en

modifi erad version av Nissans

B-plattform som grund och

mäter 4,40 x 1,69 meter med

en höjd på 1,86 meter. Den

har ett mer än två meter långt

lastgolv och en lastvolym på

4,2 kubikmeter. Med kompakta

yttermått, backkamera

som möjligt tillval och en

vänd radie på 10,6 meter

är bilen gjord med stadsmiljön

i åtanke.

– Europas skåpbilsmarknad

kännetecknas av stark konkurrens,

säger Simon Thomas,

European Senior Vice President

for Sales and Marketing

på Nissan. För att göra

succé, måste en van vara

kom pakt på utsidan men

ändå rymlig invändigt och

samtidigt ha en design som

både är elegant och praktisk.

Den måste vara ekonomiskt

överkomlig och ha låga driftskostnader.

Vidare måste den

vara lättkörd och fl exibel.

NV200 uppfyller alla dessa

krav och blir till en ny norm

när det gäller rymlighet i ett

så kompakt skal.

Bilen drar 5,2 liter på 100

kilometer och släpper ut 137

gram koldioxid per kilometer.


Att anlita ett GVK-auktoriserat

företag är den bästa garantin för

ett professionellt utfört våtrumsarbete.

Personalen i dessa företag

har dokumenterad kunskap om hur tätskikt ska

utföras för såväl kakel som plast. Begär alltid

att få se ett av GVK-utfärdat behörighetsbevis.

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 35


Noterat

Fuktigt i parketten? Eller för torrt?

Fidbox från österrikiska Floor

Protector är en sensor som

byggs in i parkettgolvet vid

läggningen. Den registrerar

luftfuktighet och temperatur

var åttonde timme i sju år

efter att installationen utförts.

Med en speciell handenhet

avläser man mätdata via

Bluetooth. Som tillbehör kan

enheten även utrustas med

WLAN för trådlöst nätverk.

Med den inbyggda sensorn

är det lätt att ta fram korrekta

data som talar om varför ett

parkettgolv fått stora springor,

spruckit, skålats eller svällt.

Det går att avgöra hur och

när golvet påverkats och om

eventuella fuktförändringar

beror på underlag, installation

eller material. Eller på felaktigt

underhåll.

En Fidbox monteras in per

50 kvadratmeter sammanhängande

parkettgolvyta.

För stora sammanhängande

ytor kan det räcka med en

enhet per 100 kvadratmeter.

Fidbox lanseras i Sverige av

Englund- Gruppen och presenterades

på Nordbygg mässan

tidigare i vår.

– Intresset på marknaden är

stort, säger Stefan Englund,

vd för Englund-Gruppen.

Såväl golvläggare som fastighetsägare

och besiktningsmän

har hört av sig, liksom två av

landets största trägolvstillverkare.

På bilden ovan syns en

Fidbox-enhet överst till vänster

tillsammans med två olika

typer av batterier. Enheten är

45 millimeter bred, sju millimeter

tjock och 170 eller 215

milli meter lång beroende på

batteri typ. Den monteras

genom att baksidan av en

parkettstav fräses ur och i

urfräsningen klistras sedan

Fidbox fast med en diffusionstät

klisterremsa. ■

Nominerade till

2010 års Design S

Den svenska designutmärkelsen

Design S premierar för

tredje gången de bästa

exemplen på svensk design.

Bland närmare 200 anmälda

bidrag har 31 nominerats av

en namnkunnig jury som leds

av Jakob Lind, vd för kommunikations-

och designbyrån

Furniture.

Av de nominerade bidragen

kommer ett antal att premieras

med ett Design S vid

prisceremonin 8 juni. Kulturminister

Lena Liljeroth Adelsohn

delar ut utmärkelsen i

samband med Design D, en

dag fylld av workshops och

föreläsningar om design.

Bland de nominerade,

i sällskap med sågar, ljusstakar,

belysningsarmaturer

och så vidare, fi nns ett golv:

Bolons Botanic. ■

Junckers 14 mm Massiva Skeppsgolv - 3 olika ytbehandlingar

Olja, Lack och Ultra Matt Lack.

Ek Variation Ek Harmony Ask Variation Ask Harmony Sylvaket Harmony Sylvaket Variation Merbau Classic Ask Nordic Vitl. Svartek Harmony

Junckers Industrier A/S - Box 91 - 234 22 Lomma - 040 - 416125 - www.junckers.se

36 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


Våtrumsnyheter

Fortsatt ljust på golvet

Noterat

Nu kommer två våtrumsnyheter

från Bostik, Aqua Tac

och Sprayable membrane.

Aqua Tac är ett nytt vägglim

för mattor i våtrum. Limmet har

lång hållbarhet och fäster bra

direkt på både matta och

underlag. Konsistensen minimerar

stänk och spill och produkten

är EC1-godkänd, alltså

både miljö- och hälsovänlig.

Den andra nyheten,

Spray able membrane, är

ett sprutbart tätskikt som förkortar

arbetstiden med upp

till 75 procent jämfört med

att använda en vanlig roller.

Produkten lämpar sig till större

objekt och renoveringar.

Sprayable membrane ingår

i Bostiks tätskiktssystem som är

godkända av GVK och BKR.


Nio nya färger för långlivade golv

En vårnyhet från Bona är

Bona Create, ett nytt infärgningssystem

för oljebehandlade

och lackade trägolv.

Bona Create fi nns i nio färger

som kan blandas med varandra

för önskad färgton,

om den inte fi nns bland de

nio standardiserade som rymmer

både blåa, gröna, bruna

och ljusare toner.

– Heminredning har blivit

alltmer populärt och Bona har

utvecklat ett nytt modernt färgsystem

för att möta den trenden.

Vi erbjuder våra kunder

Bona Create, en tekniskt

avancerad produkt som ger

trägolvet ett nytt fräscht utseende.

En produkt som är lätt

att arbeta med och ger ett

säkert jämnt slutresultat, säger

Peter Hellström, marknadschef

på Bona Norden.

Produkten har låga värden

vad gäller fl yktiga organiska

ämnen och lång torktid vilket

gör att man kan ta det lugnt

vid appliceringen och arbeta

med större ytor utan att oroa

sig för skarvar och överlappning.


För att möta den fortsatt höga

efterfrågan på ljusa golv lanserar

Kährs nu Ek Limestone.

Golvet är ett vitpigmenterat

trestavsgolv med mattlackad

och borstad yta, vilket framhäver

träets struktur.

Limestone ingår i kollek tionen

Harmony och har Kährs nya

klickfog Wood loc 5S. Brädorna

mäter 2 423 x 200 x

15 millimeter. ■

Affärssystem

utvecklat för

golvbranschen

Golvevents

Domotex Middle East

10–12 maj

Dubai

Cersaie

28 september – 2 oktober

Bologna

Världens största keramikmässa

Domotex 2011

15–18 januari 2011

Hannover

BAU

17–22 januari 2011

Münchens Mässcentrum, München

Möbelmässan 2011

8–12 februari 2011

Stockholmsmässan

Hannover Euroshop 2011

26 februari – 2 mars 2011

Messe Düsseldorf, Düsseldorf

www.hantverksdata.se

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 37


Noterat

MEMBRANE

AV NYA MEMBRANE BEHÖVS

33% MINDRE MÄNGD/m 2

• Sparar tid och är mer ergonomiskt för hantverkaren

10 liter (=14,5kg) räcker till 12 m 2 på golv alternativt 14,4 m 2 på vägg

• Ingår i Bostiks godkända tätskiktssystem för våtrumskonstruktioner

Kontakta Bostik för mer information, telefon 042-19 50 00.

Finns även som

sprutbart för maskin

- spara upp till

75% tid!

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg Tel 042-19 50 00 www.bostik.se

Naturlig golvvärme

Ta av dig skorna och gå en vända på ett massivt äkta trägolv.

Känslan är oslagbar, en ren njutning för både fötter

och ögon. Inget annat golv har samma naturligt varma

känsla, vackra färger och lyster. Vill du ha det ännu varmare

kan du naturligtvis också lägga in golvvärme. Alla våra golv

är dessutom EasyCare-behandlade, extremt tåliga och

väldigt lättskötta. Välj mellan ask, ek och furu i 14-30 mm.

Massiv kvalitet, inga kompromisser.

Bara det allra bästa.

Se alla våra golv och läs mer om EasyCare på www.dalafloda.com

FURU EK ASK

38 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Dåligt hantverk på bästa sändningstid

Martin Timell och Lennart Ekdal har under våren undersökt byggfusk och ställt ansvariga hantverkare

mot väggen i TV4s program Fuskbyggarna. Programmet har väckt en hel del uppmärksamhet och dragit

tittarsiffror på runt miljonen till varje avsnitt. Frågan är hur serien påverkar golvföretagen och svenskarnas

syn på hantverkare?

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

GBR SERVICE AB • GBR FÖRLAGS AB

POSTADRESS: Box 4606

116 91 STOCKHOLM

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

www.golvbranschen.se

VD: Jan-Eric Allberg

EKONOMI: Lars Wessén

Carina Vässblad

PRIS/INDEX: Jannika Tingvall

JURIDIK: Johan Aspelin

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Arnoldsson

ADM./FÖRLAG: Carola Lennström

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

Mobil: 0704-40 86 00

GOLVÅTERFÖRSÄLJARNAS FÖRENING, GFF

Ordf Torsten Hådén

Golv Ettan AB

Tel: 060-14 17 70

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Lars-Ivar Norén

Forbo Flooring AB

Tel: 031- 89 20 00

GOLVBRANSCHENS REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN Ordf Thomas Jakobsson

Bra Golv i Norrbotten AB

Tel: 0920-886 64

GBR-SN Ordf Torsten Hådén

Golv Ettan AB

Tel: 060-14 17 70

GBR-ÖST Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

GBR-MITT Ordf Olle Jansson

Olle Janssons Golvtjänst AB

Tel: 0587-130 10

GBR-VÄST Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

GBR-SYD Ordf Lars Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

Martin Timell och Lennart

Ekdal (som syns på bilden

ovan) tar i programmet hjälp

av byggexperter och jurister

för att undersöka problemen,

och problem är det. Badrum

byggda helt utan tätskikt, företag

som går i konkurs, hus

byggda utan ritningar och

hantverkare som försvinner

och helt plötsligt inte går att

få tag på.

BRA FÖR DE SERIÖSA?

– Fuskbyggarna är en mix

av Kalla fakta och Äntligen

Svenska trägolv storsäljare i Japan

Trägolv och träpanel från

Sverige säljer bra i Japan.

Södra Interiör – eller Gapro

som man hette tidigare –

skeppar iväg interiörprodukter

i trä till Japan för miljonbelopp

varje månad. Det man säljer

på är kvalitet och design. En

medveten nischning då man

i samband med namnbytet

drog igång en hårdare satsning

på exklusivare produkter

som till exempel massiva golv

i ek, ask, björk och al.

– Exakt hur många containrar

som går till Japan varje

månad vet jag inte, men helt

klart har vår satsning på den

Foto: Linus Hallsénius, TV4

hemma där Martin tar sig an

drabbade villafamiljer och jag

hugger tag i hantverkarna

som ställt till det, säger Lennart

Ekdal. Det här är en bransch

som behöver ruskas om rejält.

Inte minst alla seriösa hantverkare

borde reagera hårdare

mot det utspridda byggfusket.

Programmet har väckt stor

uppmärksamhet och Ola

Winsth på Winsth Golv i

Värnamo berättar att det pratas

lite om det i fi karummet.

Mats Johansson på BBM i

japanska mark naden överträffat

våra förväntningar,

säger Håkan Svensson, vd

för Södra Interiör.

Avtal med ett tiotal stora

byggvarukedjor i Japan har

på kort tid gjort Japan till ett

exportland att räkna med för

Södra Interiör.

– De här kedjorna är så

stora att vi knappast behöver

fl er kunder i Japan. Det handlar

snarare om att fördjupa

samarbetet med och sälja mer

till de kedjor vi har avtal med,

menar Håkan Svensson.

– Januari var en urstark

månad för fabrikerna i

Örebro tycker att det märks

att kon sumenterna sett programmet

men mest att det

Fuskbygg arna visar på är vikten

av att anlita auktoriserade

golvföretag. Och förhoppningsvis

är det den påverkan

programmet har på sikt, att

istället för att dra negativ uppmärksamhet

till branschen visa

på hur viktigt det är att anlita

seriösa företag och ge de

seriösa hantverkarna mer

erkännande.

KONSTIGT PÅ ALLA SÄTT

Det är fl er som tycker att det

hörs att konsumenterna sett

programmet, bland annat

Robert Wettergren på Mjölby

Färg och Golv som även tittat

lite på programmet själv:

– Man ser många konstiga

hantverkare och mycket

konstigt hantverk i programmet,

fast vissa gånger ställer

man sig frågan om det står

helt rätt till hos konsumenter

som till exempel köper ett hus

som borde kosta sju miljoner

för bara två miljoner.

Johanna Sedig

Kallinge och i Ronneby, med

en ökad försäljning på just

den japanska marknaden.

Dessutom går försäljningen i

Skandinavien mycket bra, fortsätter

Håkan Svensson.

Skiftgången har permanentats

vid fabriken i Kallinge

efter en kort testperiod under

senhösten 2009 och i vår

väntas styrelsen fatta beslut

om investeringar. Investeringar

som i sin tur väntas resultera i

nyanställningar. Även hemtagning

av legotillverkning

från Baltikum har haft positiva

effekter för sysselsättningen i

de egna fabrikerna. ■

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 39


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Ny firmabil för SVEGAB?

Kanske – kanske inte? Det

är nog lite väl häftigt med

en specialbyggd SAAB V4

med en kompressormatad V8

på 600 hästkrafter som fi rmabil?

Anknytningen till SVEGAB

är byggaren Per Strömqvist

som äger golvgrossisten

SVEGAB i Växjö och är en

ivrig motorentusiast sedan

barnsben.

– Jag har länge haft planer

på att bygga en fräck Saab

V4 men har liksom aldrig kommit

till skott, säger Per. Så fi ck

jag kontakt med Bo Zolland

på företaget Viztech i Umeå

och han tände på idén och

gjorde en skiss på några

veckor. Bo Zolland är vida

känd för sina snygga designförslag

vad gäller bilar och

båtar.

– Bilen blir 10–15 centimeter

bredare än originalet

och får en helt förändrad taklinje,

berättar Per entusiastiskt.

B-stolpen tas bort helt och

hållet. Motorn blir en kompressormatad

V8 (Ford

Mustang Shelby GT 500–7

på 5,4 liter och 32 ventiler)

som kopplas till en sexväxlad

manuell låda (Tremec 6060

– samma som i Viper och

Corvette Z06). Bakvagnen

blir helt individuell med stor

differential.

Per har byggt bilar förr,

bland annat Hot Rod, och

räknar med att chassiet till

nya skapelsen ska vara klart

i maj. Sedan kommer plåt-

En datorskiss som visar hur Pers nya SAAB kommer att se ut när den är helt klar i början av 2011. Får han plats med en

mattrulle bakom förarstolen?

arbetena och en rullande bil

ska stå färdig till midsommar.

Därefter kommer inredning

och kolfi berstolar. Helt körklar

och besiktigad är bilen i början

av 2011 enligt plan.

– Jag tror inte att det här

blir en variant som Spyker

kommer att tillverka, säger Per

med ett leende. Den är nog

lite för udda. Men det vore

kanske en lämplig bil att åka

och besiktiga reklamationer

med?

Golv till Tak säger vi

bara: ”Plattan i mattan, Per!”

Thomas Åkerblad

Ett av Pers tidigare byggen – Hot Rod med egenbyggd, kompressormatad V8.

TacTiles

Enkel och snabb läggning

av textilplattor utan lim

InterfaceFLOR

sverige@interfaceflor.eu

www.interfaceflor.se

40 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

25 procent snabbare och 75 procent starkare

Kährs lanserar nu Woodloc 5S, en vidareutveckling av Kährs tidigare fog Woodloc. Den nya fogen har en rad

fördelar. Golvläggningen blir snabbare, fogen är starkare, man kan lägga större sammanhängande ytor och

lyfta enskilda brädor.

Kährs inledde 21 april lanseringen

av årets stora nyhet –

Wood loc 5S – med en presen

ta tion i Koppartälten vid

Haga Slott utanför Stockholm

för ett 80-tal speciellt inbjudna

golv entreprenörer. Och strax

efter följde ett motsvarande

event i Malmö.

Woodloc 5S är Kährs nya

fog som snabbt ska ersätta

den tidigare Woodloc 2G

som funnits på Kährs golv

sedan 1999.

FRÅN OCH MED NU

PÅ ALL 15-MILLIMETERSPARKETT

– Nästa vecka tillverkar vi

de sista brädorna med 2G,

berättar Kährs utvecklingsschef

Hans Brännström. Sedan har

vi 5S på alla 15-millimetersbrädor.

Därefter kommer vi att

införa den på Linnea också.

Att byta fog innebär en stor

satsning.

– Det innebär nya verktyg

tvärsöver, förklarar Hans

Brännström och visar bilder

på Kährs nya skruvfräs och

”tungisättningsmaskin” som

båda är robotstyrda. För

avsyningen används laseroch

kamerateknik.

Så självklart måsta man

vara övertygad om att den

nya fogen är väsentligt bättre

än den gamla. Och visst förstår

vi att det är så. Den gör

läggningen snabbare, uppskattningsvis

25 procent, samt

enklare och mer fl exibel. Den

är dessutom uppemot 75 procent

starkare än den tidigare,

vilket gör att golven kan installeras

sammanhängande på

större ytor. En stor fördel är

också att man kan plocka

upp enskilda brädor och

justera dem, medan man

lägger golvet. Brädornas

kortändar kan läggas rakt

ned, istället för att som tidigare

vinklas.

LÅSSYSTEM I TRÄKOMPOSIT

– Den nya fogen är minst likvärdig

men i många, många

avseenden mycket, mycket

bättre än 2G, fastslår Hans.

Den består alltigenom av trämaterial

och har ett låssystem

i träkomposit, något som är

viktigt för Kährs.

Vid presentationen i Koppartälten

fi ck alla möjlighet att

testa att lägga de nya brädorna

och verkade snabbt bli

övertygade om fogens förträfflighet.

Den positiva inställningen

blev inte mindre av att det

också bjöds på god grillbuffé,

dryck och levande musik. ■

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 41


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

”Vi ligger längst fram inom hela entreprenadbranschen”

Alla Golvkedjeföretagen är idag miljöcertifi erade enligt ISO 14001. Nu går man vidare med kvalitets- och

arbetsmiljöcertifi ering, i samtliga fall med SP som certifi eringsinstitut.

– Vi ligger längst fram inom

hela entreprenadbranschen

när det gäller att samordnat

arbeta med kvalitet, miljö och

arbetsmiljö, säger Golvkedjans

vd Stefan Aronsson.

Det han syftar på är att

Golvkedjan i höstas implementerade

ett ledningssystem

som ”automatiskt” kvalifi cerar

Golvkedjeföretagen för kvalitets-

och arbetsmiljöcertifi ering

när de arbetar efter det.

Kvalitets certifi ering enligt ISO

9001 och arbetsmiljöcertifi e-

ring enligt OHSAS* 18001.

EN ”GARANTI” FÖR

ATT LYCKAS

– Följer man vårt ledningssystem

så gör man garanterat

rätt enligt ISO, fastslår Stefan

Aronsson.

Alla företag inom Golvkedjan

är redan miljöcertifi e-

rade enligt ISO 14001. Det

arbetet påbörjades 2001

och blev klart 2008. Nu

* Occupational Health & Safety Standards

går man vidare med kvalitet

och arbets miljö. Självklart

måste alla formaliteter uppfyllas

och allting kontrolleras

Allt man behöver veta för att arbeta på rätt sätt och kvalificera sig för certifiering

finns i systemet, ifråga om miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

”För varje verksamhetsdel ska arbetsmiljörisker identifieras och bedömas löpande och förebyggas. Skyddsåtgärder ska

fastställas och dokumenteras.” Så står det i Golvkedjans arbetsmiljöpolicy. Och för allt sådant arbete finns vägledning

och blanketter lättillgängligt i systemet.

av ett godkänt certifi eringsinstitut,

i det här fallet SP.

I det system Golvkedjan

byggt upp och som kedjeföretagen

har tillgång till över

sitt intranet, har alla relevanta

system bakats samman till ett:

Auktoriserat Golvföretag, GVKauktorisationen,

BKRs behörighetsregler,

Arbetsmiljö verkets

regler, brandskydds kraven

och så vidare. Sedan har

det byggts på av Golv kedjan

och de enskilda del ägar företagen

kan ytterligare bygga

på systemet utifrån sina specifi

ka förutsättningar och mål.

Och mål måste alla sätta, för

miljö i allmänhet liksom för

arbetsmiljö.

I systemet fi nns vidare alla

blanketter man behöver lätt

tillgängliga, bara att printa ut

och fylla i. Ifråga om arbetsmiljö

ställer man krav på

dokumenterade riskbedömningar

och rapportering av

incidenter och arbetsrelaterade

sjukdomar, man måste

ha friskvårdspolicy samt

policy för alkohol, representation

och hantering av montörsbilar.

SYFTET ÄR ATT STÄNDIGT

BLI BÄTTRE

– När företagen arbetar i

vårt ledningssystem får de

mycket mer struktur och mer

ordning och reda, fastslår

Stefan. I ledningssystemet

fi nns alla verktyg de behöver.

Vi ser stor skillnad på företagen

före och efter miljöcertifi

e ringen. Till exempel

på hur det ser ut på lagret

och hur man sköter avfallshanteringen.

Nu är målet att fem av

kedje företagen ska ha ytterligare

en certifi ering, utöver

miljöcertifi eringen, under 2011

och så fem till under 2012.

– Syftet med att vi gör

det här och jobbar enligt

de krav som standarderna

ställer, är att vi ständigt kan

och ska bli bättre inom de

områden vi arbetar med,

avslutar Stefan.

Elisabeth Sedig

42 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


Nytt arbetsmiljöpris

GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Akzo Nobel Bygglim och Golvkedjan inrättar gemensamt ett arbetsmiljöpris. Det första kommer att delas

ut våren 2011.

Bristfälliga arbetsförhållanden

inom entreprenadbranschen

är ofta en debatterad fråga.

Nu har Akzo Nobel Bygglim

tillsammans med Golvkedjan

instiftat utmärkelsen Årets

bästa arbets plats i golv- och

plattsättningsbranschen. Företaget

som erhåller utmärkelsen

kommer att få en prischeck

på 50 000 kronor att användas

till arbetsmiljöbefrämjande

åtgärder på arbetsplatsen.

DEN SOM GÖR MEST

FÖR MONTÖRERNAS VARDAG

– Syftet med utmärkelsen är

att premiera det Golvkedjeföretag

som arbetar mest

aktivt för en hälsosam och

långsiktigt hållbar vardag för

montörerna. Det kan vara

genom att erbjuda med arbetarna

ergonomiska arbetsmetoder,

använda arbetsmiljövänliga

produkter och genom

att aktivt arbeta med förebyggande

hälsovård för att

minimera förslitningsskador,

berättar Akzo Nobel Bygglims

vd i Norden Lars-Åke

Lidén Westman.

Golvkedjans vd Stefan

Aronsson är mycket positiv

till Akzo Nobels initiativ:

– Vi har över 1 200 golvläggare

och plattsättare i

Golvkedjan, och jobbar i

en bransch med stora risker

för bland annat arbetsplatsoch

förslitningsskador. Genom

utmärkelsen kan vi tillsammans

med Akzo Nobel Bygglim

uppmuntra våra företag att

än mer förbättra och arbeta

förebyggande med arbetsmiljön.

Golvkedjans vd Stefan Aronsson (till vänster) och Akzo Nobel Bygglims Norden-vd Lars-Åke Lidén Westman.

START 2011

Både Golvkedjan och Akzo

Nobel Bygglim arbetar kontinuerligt

med arbetsmiljöfrågor,

och nu senast har Golvkedjan

AB certifi erat sig inom arbetsmiljö.

Som oberoende part i

den expertjury som ska utse

Årets bästa arbetsplats har

man också valt att anlita certifi

eringsorg anet SP. Stefan

Aronsson berättar:

– Kritierier som expertjuryn

ska titta på när man utser

årets bästa arbetsplats är

bland annat faktiska arbetsmiljöförhållanden

på respektive

företag som till exempel

sjukfrånvaro, arbetsolycksfall,

arbetsrelaterade sjukdomar

och hur stor personalomsättning

man har.

Stefan Aronsson tillägger

att juryn också ska ta i beaktande

vilka åtgärder företagen

vidtar för att förbättra tillvaron

på arbetsplatsen. Det kan

handla om att erbjuda ergonomiska

arbetsmetoder och

arbetsredskap, men också om

att förebygga sjukdomar och

förslitningsskador genom att

tillhandahålla gym, massage

eller annan friskvård.

Utmärkelsen Årets bästa

arbetsplats i golv- och plattsättningsbranschen

kommer

att delas ut i samband med

Golvkedjans årsstämma våren

2011. ■
GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 43


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Golventreprenörer i österled

Att få nya erfarenheter och kunskaper är aldrig fel. Att se hur andra gör saker och ting är också nyttigt.

Tillsammans kan det bli en trevlig studieresa. I det här fallet for ett 20-tal golventreprenörer med Englund-

Gruppen till Kina. Resmål var golvmässan Domotex ASIA/Chinafl oor i Shanghai och andra golvrelaterade

besök i stadens närhet. Plus lite kultur och shopping förstås.

Nedan till vänster: 429 km/tim med

magnetsvävartåg. En helt skakfri och

lugn resa, farten märktes knappt. Fast

inredningen kändes mera pendeltåg

än lyxtåg.

Nedan:

Här pågår en äkta kinesisk teceremoni

på temuseet i Hangzhou. Johan Eriksson,

Bygg AB Bengtsson & Son, fyller

på hett vatten under noggrann övervakning

av en expert.

Shanghai är en upplevelse

– 18 miljoner människor i en

kompakt stad som till stor del

består av hus med 30–40

våningar. Upphöjda stadsmotorvägar

på pelare som

brutalt skär igenom staden

och där det blir gigantiska

motorvägskorsningar i upp

till fyra plan.

Övervägande Volvo-bussar

och enligt uppgift 80 000

taxibilar av märket VW

Santana, en uppiffad Passat

av äldre modell. VW har

en sammansättningsfabrik

i Shanghai så då blir det

säljresultat! Taxi är bra och

billigt fast chaufförerna talar

bara kinesiska, så det gäller

att få adressen uppskriven

med kinesiska tecken. För

säkerhets skull sitter det i varje

taxibil en stor skylt med engelsk

text där man uppmanas

att ringa ett telefonnummer för

att få hjälp att kommunicera

med sin taxichaufför.

MED HÖGSTA HASTIGHET

Första aktiviteten efter landning

var självklar. Nämligen

att åka magnetsvävartåget

från fl ygplatsen Pudong in till

Shanghai. Lugn och stadig

färd i 430 kilometer i timmen.

Tyskarna har utvecklat och

levererat tekniken men har

hittills inte haft råd att bygga

någon bana själva. Den enda

som fi nns hittills är den i

Shanghai. Fortsättning på

banan är under byggnad och

ska via centrala Shanghai gå

ut till regionens andra fl ygplats.

Det är ingen tvekan om

var i världen pengarna fi nns!

ANGENÄMA FORMER

OCH MYCKET ATT SE

– Det här är ett sätt för oss

att under angenäma former

umgås med våra kunder och

samtidigt lära oss någonting

om Kina som verkligen är

ett land på go. Det är fjärde

året i rad som vi anordnar

den här resan, säger Stefan

Englund, vd för Englund-

Gruppen. Vi har affärsintressen

i Kina och vår samarbetspartner

Uzin har fabrik i

Shang hai så vi kan erbjuda

våra resenärer och affärspartners

något speciellt. Årets

resa var mycket lyckad – så

vi kör förstås en ny Shanghairesa

nästa år.

Deltagarna bjöds på intressanta

objekt som World

Financial Center – Shanghais

högsta byggnad med glasgolv

över 400 meter upp i

skyn och med fri sikt under.

Golv som alla trampade

mycket försiktigt på.

Nästa stora objekt fanns i

staden Hangzhou där man

bygger en helt ny stad bredvid

den gamla med modern

arkitektur och hög exploatering.

Ett fritids- och utställningscentrum

i det nya området

med 30 000 kvadratmeter

Norament gummigolv lagt

med Uzins spackel och lim

var studieobjektet. Snygga

läggningar och bra jobb

konstaterades allmänt.

MANUELL HANTERING

Direkt inblick i produktionen

blev det vid besöket hos

Uzins lim- och spackelfabrik

i utkanten av Shanghai. Här

tillverkas produkter för den

asiatiska marknaden. Att det

fortfarande byggs mycket

bevisas av att man ökade

omsättningen med 60 procent

år 2009 jämfört med föregående

år.

Det var en intressant inblick

i en fabrik med en tillverkning

som inte riktigt såg ut som

hemma. Här fylldes spackelsäckarna

manuellt i tappningsmaskinerna

och travades

sedan upp på rankiga internpallar

för styckleveranser.

Säckar och burkar betydligt

större och tyngre än i Sverige.

Ergonomi har ännu inte blivit

något modeord i Kina.

– Så länge arbetskraften är

billig fi nns det ingen anledning

att investera i dyr tappningsutrustning,

konstaterade

Günther Czech, vice vd för

Uzins bolag i Asien, under

fabriksvisningen.

DEN ÄR VACKER!

Världsutställningen i Shanghai

öppnar inte förrän i maj varför

det inte gick att komma in på

området utan det blev besiktning

från utsidan samt besök

på den speciella ”utställningen

om utställningen”.

Den röda kinesiska paviljongen

var klar och syntes

även från utsidan som ett

landmärke på utställningsområdet.

Dess form är mycket

speciell med en mindre bas

som sedan kragar ut allt

längre för varje våningsplan.

Påminner lite grand om en

pyramid som man skurit av

44 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Till höger: Magnetsvävartåget startar sin färd från fl ygplatsen Pudong in till

Shanghais centrum.

Nedan: På ett kinesiskt matbord blir det många tallrikar och många rätter.

Här låter (från vänster) Stefan Magnusson, Englund-Gruppen, Bengt Olsson,

Göteborgs Golvbolag, Mikael Olsson, Ströms Golv och Daniel Falk, SA Golv, sig

väl smaka.

Nedan till höger: I utsiktsterassen på Shanghai World Financial Center går man

på ett glasgolv 400 meter upp i luften. Utsikten åt sidorna – och ner genom

golvet – är imponerande.

Längst ner till höger: Packning av spackel i Shanghai. Hantering och arbetsmiljö

är inte riktigt vad vi är vana vid men enligt experter är det bra för att vara Kina.

toppen på och ställt upp-ochner.

Vår kinesiske guide konstaterade

lugnt:

– Regeringen säger att den är

vacker, så då är den vacker.

DE VILL FRAMÅT

– Djupt imponerande det man

ser, säger Lars Dahlin, Dahlins

Golv i Göteborg. Lars sitter

dessutom i styrelsen för GBR

Väst.

– Jag var här för två år

sedan och man ser utvecklingen.

De satsar på infrastrukturen

och det byggs och

byggs. Produkterna man ser

blir bättre och bättre. Framförallt

när det gäller designplattor

är man framåt när det

gäller kvalitet och fi nish –

även om Amtico fortfarande

har lite försprång. Men totalt

sett gör Kina ett djupt intryck.

De vill framåt.

BLANDADE INTRYCK

– Det var kul att se alla de

olika typerna av trägolv på

Domotex-mässan, säger

Fredrik Östedt, Måleri &

Golvservice i Tyresö. Mycket

mosaik, intarsia och liknande.

Dyrt att göra normalt men här

är det billigt förstås. Intressant

att se och det mesta går ju

faktiskt att beställa via internet

om man skulle vara intresserad.

Textil golven var ju inte så

stor del av mässan men

intrycket var att de verkade

komma mest från Indien,

Pakistan, Indone sien och

andra länder. Men inte från

Kina. Är det för dyrt att göra

dem i Kina idag? Textilmattor

av jakhår var lite speciellt.

– Framförallt märker man

att kineserna är ”hungriga”

och sugna på att ta sig

fram, påpekar Fredrik. Man

anstränger sig och skyr inga

medel. Marmorgolven på

hotellet polerades tidigt på

morgonen varje dag. Det är

skötselstandard det! Fast å

andra sidan var hantverksstandarden

på de golvläggningar

vi såg inte lika imponerande.

När ett stort objekt

läggs verkar det vara OK –

då har man koll. Men vi

såg en del lagningsarbeten

på nyare ytor och där var

fi nishen inget vidare. De

lokala hantverkarna kanske

inte är lika skickliga?

Thomas Åkerblad

Box 4604, 116 91 Stockholm

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Jan-Eric Allberg

Teknik: Bengt Jonasson 08-702 3099

Henrik Sjelin 08-702 3092

Kurser/adm: Rigmor Ahlström 08-702 3093

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 45


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Två butiker till

Företagen inom Golvkedjan fortsätter förnyelsen av sina butiker i rask takt. Nu i maj invigs två. Vi har frågat

Olle Pettersson, som engagerats för att hjälpa till med butikssatsningen, hur han arbetar med butikerna.

Skiss för Miljögolvs butik i Stockholm.

I dagarna invigs ytterligare

två butiker som förnyats helt

och hållet enligt Golvkedjans

Butiks paket. Det är butikerna

hos KVM Golventreprenad i

Norrköping och Miljögolv i

Stockholm. Olle Pettersson,

Golvkedjans butiksinredare

har fullt upp och har genom

sitt företag PS Interiör nu varit

med om att förnya tolv butiker

på ett genomgripande sätt.

ROLIGT MED BUTIKER –

ÄGARNA BRYR SIG

– Tidigare arbetade jag mest

med kontors- och skolinredning,

berättar Olle. Men

butiker är mycket roligare.

Där bryr sig ägarna i första

hand om att resultatet blir bra,

de tänker inte enbart på om

det blir billigt.

Golvkedjan har köpt en

bas tjänst från Olle som innebär

att han kan erbjuda ett

par gratis besök i varje butik

En av skisserna till butiken hos KVM

Golventreprenad i Norrköping.

hos Golvkedjeföretagen och

en förstudie till butiks förnyelse.

– Då tittar jag på hur

det ser ut i butiken och hur

omvärlden och förutsättningarna

ser ut, berättar Olle. Det

vill säga vi diskuterar kunder,

efterfrågan och konkurrens,

trender med mera. Det hela

blir till en vision och en skiss

som vi konkretiserar med mål,

omfattning, budget och tidplan.

– Det är väldigt olika vilka

material butikerna fokuserar

på, fortsätter han. Efterfrågan

varierar över landet. Men

över allt tycks gälla att 20

procent av sortimentet står för

80 procent av försäljningen,

och det är inte speciellt för

golvbutiker utan en mer generell

sanning.

KUNDERNA MÅSTE FÅ PLATS

Något som däremot är

utmärk ande för golvbutiker,

innan Olle gjort sin insats, är

överbelastningen. Det är så

fullt av varor i butikerna,

att kunderna har svårt att få

någon överblick och hitta det

de vill ha. Också för kunderna

fi nns det för lite plats,

menar han:

– För kunderna handlar det

ju om stora beslut, om de till

exempel ska renovera sitt badrum.

De vill kunna sätta sig

och fundera, och gärna ta en

kopp kaffe medan de gör det.

Efter förstudien vill många

butiker gå vidare och arbeta

igenom butikskonceptet i

detalj så att det kan förverkligas.

Då blir det noggrannare

analyser och test av olika idéer

som konkretiseras i 3D-skisser.

Man ska bestämma vilka

funktioner som ska fi nnas i

butiken, vilka leverantörer som

ska vara företrädda, hur proverna

ska visas, hur skyltningen

ska ut formas, hur ljus och ljud

ska fungera, med mera, med

mera.

– Det kanske ska fi nnas en

barnhörna, säger Olle, så att

föräldrarna kan titta på prover

och diskutera med säljare i

lugn och ro. Eller kunderna

ska kanske ha möjlighet att

själva rita upp sitt badrum?

LJUS OCH LJUD ÄR VIKTIGT

Hur man visar upp de olika

materialen är också väldigt

viktigt, hur proverna ser ut och

hur de presenteras. Speciellt

trä- och textilgolv har man

tidig are varit dåliga på att

visa i nästan alla butiker.

Många har haft textilproverna

vikta enligt bokhylleprincipen

och det gör ju att de ser

glesa ut.

– Man skulle till och med

kunna säga att man anstränger

sig för att de ska se så fula

ut som möjligt, skämtar Olle.

Ljusets betydelse för att visa

materialen är något som inte

nog kan betonas:

– Det är nästan det som är

viktigast – och samtidigt har

det varit eftersatt nästan överallt.

Men även ljudet har betydelse

för trivseln i en butik. I en

golvbutik är det ofta bara

2–3 personer inne samtidigt,

och någon sitter kanske och

jobbar i ett hörn. Då vågar

kunderna inte tala högt. Lite

lagom bakgrundsljud, till

exempel musik, får dem att

känna sig mer bekväma.

SKYLTAR KAN PÅVERKA

FÖRSÄLJNINGEN

Skyltningen är ytterligare en

grundläggande fråga. Skyltning

måste vara tydlig. Om

kunderna kan hitta i butiken,

stör de inte säljarna med

onödiga frågor utan säljarna

kan ägna sig åt att verkligen

sälja.

Dessutom kan man påverka

försäljningen med texten på

skyltar. Man kan sätta ut en

”inköpslista” på olika avdelningar

så att den som till

exempel köper tapeter ser

vilka kompletterande inköp

som behövs. Då plockar de

fl esta till sig enligt listan.

– Man måste planera in

en invigning, hävdar Olle

bestämt. Det är enda sättet

att garantera att allt blir klart

till en bestämd tidpunkt.

När man kommit så långt,

detaljplanerat och har ett konkret

butikskoncept med arbetsritningar

och upphandlingsunderlag,

vill en del också ha

hjälp med genomförandet,

berättar Olle:

– Jag är gärna med också på

det stadiet. Nu har jag ju

handlat upp och beställt prover

ett antal gånger och det

är bara kul att vara med och

skruva.

Elisabeth Sedig

46 | GOLV TILL TAK #4 • 2010


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Svensk närvaro i Milano

Bolon och Kasthall visade

under Milanos designvecka,

14–19 april, upp sig på

Rho exhibition centre. Evenemanget

är välbesökt och

drog förra året hela 313 385

be sökare.

En av världens mest lovande

formgivare, Jaime

Hayón, valde Bolons nya

kollek tion Botanic (bilden till

höger) till sin in stalla tion på

mässan. Bolon kunde man

även se på utställningen Wallpaper

Hand Made, där i

form av ett samarbete med

unga svenska designbyrån

Form us with love.

Kasthall visade de tryckta

kollektionerna Mirrorings (bilden

nedan), Iris och Aiko.

Den första form given av deras

nya designer Petra Lundblad-

Fridén som till kollektionen

hämtat inspiration från bland

annat telefon klotter. De två

senare blommiga kollektionerna

är designade av Gunilla

Lagerhem Ullberg.

Tillsammans visar Mirrorings,

Iris och Aiko ett nytt uttryck

för vävda mattor. I kontrast

till dessa syntes även de nya

vävda och handtuftade serierna

Doris, Mistral, Horizon

och Glimmer. Den senare

signerad Lundblad-Fridén

och de övriga Lagerhem

Ullberg. Hos Kasthall visades

även den handtuftade mattan

Karl, formgiven av Jean-Marie

Massaud, där kombinationen

av två lugghöjder bildar ett

geometriskt mönster. ■

Bolon bygger ut

1991 fl yttade Bolon ut till sina

nuvarande lokaler på området

Vist i Ulricehamn. Med tillbyggnader

och förvärv av

en intilliggande fastighet

har lokalerna vuxit till 4 200

kvadrat meter under årens

lopp men nu är det dags

igen. Bolon investerar 35

miljoner kronor och bygger

till en fabriksdel på 2 700

kvadratmeter.

– Vi har helt enkelt kommit

upp till den volym som gör

det nödvändigt att utöka lokalerna,

säger Annica Eklund, vd

för Bolon. Vi ser investeringen

som gynnsam både produktionsmässigt

och ekonomiskt.

Hittills har man i Ulricehamn

vävt Bolon-mattans ovansida

medan bestrykningen av baksidan

varit utlagt som legojobb.

Eftersom Bolon redan

tagit hem tillverkningen av

tråd, för varpen, från Italien

kommer i fortsättningen hela

mattan att tillverkas i Ulricehamn.

– Vi har som mål att fördubbla

omsättningen inom

fem år, och det är för att

göra det möjligt som vi nu

ska bygga till, säger Annica

Eklund. När allt är på plats

räknar vi med att behöva

anställa ett tiotal medarbetare

och under de kommande fem

åren förmodligen ännu fl er.

Ytterligare glädjeämnen är

nya kontrakt. Franska Citroën

har beställt Bolon-mattor till

alla sina bilhallar och till en

byggnad i Milano ska man

leverera 80 000 kvadratmeter

golvbeläggning.

Kontakten på årets möbelmässa

i Stockholm med den

världsberömde kläddesignern

Paul Smith som lade ut en

specialdesignad Bolon-matta

i sin monter är också positiv.

– Det gäller att skapa

intresse och dynamik, fastslår

Annica glatt. ■

Prenumerera på Golv till Tak!

Jag vill prenumerera på Golv till Tak ett år (åtta nummer) för

bara 380:- exkl moms

NAMN:

FÖRETAG:

Från Stallet till Stockholm Design District

ADRESS:

I månadsskiftet april-maj öppnade

Egetæpper sitt nya

showroom på Rosenlundsgatan

40 i Stockholm, i det

område som börjat kallas

Stockholm Design District. Hit

har också inredningsföretagen

Avarte, Herman Miller, Inno,

Lintex, Silent Gliss, Svensson

Markspelle och Tre Cé fl y t tat.

De fl esta hade tidigare lokaler

i Stallet på Östermalm i

Stockolm.

Därmed är också Stallets

era som designcentrum till

ända. Här töms nu lokalerna

på inredningföretag och istället

blir det sannolikt kontor i

fortsättningen. ■

POSTNUMMER OCH ORT:

TELEFON:

OM ANNAN FAKTURAADRESS:

Skicka kupongen till: GBR Förlags AB, Box 4604,

116 91 Stockholm. Eller faxa till 08-643 9811

GOLV TILL TAK #4 • 2010 | 47


Montera.

Försegla.

Kakla.

Klart.

Litex Våtrumsskivor har ett av marknadens

mest avancerade tätskikt med en

ångtäthet på mer än 5 000 000 s/m.

Skivorna finns i fem tjocklekar. De har

låg vikt, är enkla att montera och fungerar

både som byggskivor och tätskikt.

Litex Våtrumsskivor monteras direkt på

regelväggen. Ett dygn efter försegling

av skarvar, infästningar och rörgenomföringar,

är väggarna klara att kakla.

Håller du med om att det snyggaste

våtrummet är det som klarar de högst

ställda kraven på kvalitet och säkerhet?

Gå in på www.weber.se och läs mer om

Litex Våtrumsskivor. Eller fråga din bygghandlare.

Litex Våtrumsskivor är godkända av

BKR (Byggkeramikrådet).

www.weber.se


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Box 4604

116 91 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid defi nitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Vår nya valnötkollektions varma chokladtoner är ett tidlöst val för alla slags interiörer och kan kombineras med allt

från klassiska föremål till moderna strama linjer.

För broschyr, prover eller önskas information om våra senaste desinger når du oss på tel, 08-584 233 24 eller info@amtico.se

www.amtico.com

More magazines by this user