Golv till Tak 2-09

GolvTillTak

Aktuellt nummer tittar på konsekvenserna när entreprenören har för dåliga kunskaper för att utföra ett arbete. Det handlar om att anlita ett Auktoriserat Golvföretag och nyttan med detta. En av Golvbranschens besiktningsmän berättar om det värsta besiktningsuppdrag han har varit med om, bland mycket mer. Hur det kan gå när det inte finns tillräcklig kompetens att utföra ett arbete och det ändå görs, kan vi se på sid 14 där en av Golvbranschens besiktningsmän får ett besiktningsärende som han säger är bland det värsta han stött på. Det självklara sättet att försäkra sig om att entreprenören har tillräcklig kompetens borde vara att anlita ett Auktoriserat Golvföretag. Och nu finns det anledning att tro att det inom överskådlig tid kommer att bli så. För de dokument som just tagits fram och som ska användas som basmaterial för att övertyga beställarna om fördelarna med att skriva in auktorisationen i upphandlingsdokumenten, är så enkla, tydliga och övertygande de bara kan bli (sid 13). Fullföljs kommunikationen på det goda sätt den börjat finns all anledning att tro att krav på auktorisation kommer att bli en självklarhet i upphandlingstexter. Det ska bli spännande att följa arbetet för att uppnå den saken och rapportera om det i kommande nummer av Golv till Tak.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK • ÅRGÅNG 38 • PRIS SEK 60 • NR 2 2009

Butiker och

hotell

Mios flaggskeppsbutik i

Stockholms city

Hotell Malmens 50-talsstil på

Söder i Stockholm

Norrland har fått sitt första

Design Hotel

Möbelmässan

Rekordmånga golv och tätt med events

”Det värsta jag stött på”

Ett besiktningsärende

#2-09


0,00025 LITER

AV NECTAR

PER 100 KM

Teknisk perfection har aldrig varit så snåla

med naturens resurser men fortfarande sett

så bra ut.

Precis som Armstrong DLW linoleum. Slitstarkare

än de flesta golvmaterial och

belönade med miljömärkning samt design

pris. Upplev vårat nya färgnyans system

– smart utvecklat, perfekt designat och mer

konsekvent än någonsin!

Inga kompromisser

www.armstrong.se


3

7

Vikten av kompetens

9 10

INNEHÅLL #2-2009

3 ”NATURELL EK RÄCKER INTE”

7 PÅNYTTFÖTT 50-TAL

9 SVENSKT, INTERNATIONELLT OCH SAMISKT

10 REKORDMÅNGA GOLV

13 AUKTORISATIONEN ÄR BRA FÖR BESTÄLLARNA

– NU SKA DE BLI MEDVETNA OM DET

14 MATTIAS GRANBERG GRANSKAR SPÅREN

EFTER EN OSERIÖS ENTREPRENÖR

18 NOTERAT

26 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

32 BENNY

OMSLAGSBILD: Mattias Granberg, en av Golvbranschens besiktningsmän,

dokumenterar en felaktigt utförd golvbrunn.

Foto. Björn Lundbeck

Hur det kan gå när det inte fi nns tillräcklig

kompetens att utföra ett arbete och det ändå

görs, kan vi se på sid 14 där en av Golvbranschens

besiktningsmän får ett besiktningsärende

som han säger är bland det

värsta han stött på.

Det självklara sättet att försäkra sig om att

entreprenören har tillräcklig kompetens borde

vara att anlita ett Auktoriserat Golvföretag.

Och nu fi nns det anledning att tro att det

inom överskådlig tid kommer att bli så. För

de dokument som just tagits fram och som

ska användas som basmaterial för att övertyga

beställarna om fördelarna med att

skriva in auktorisationen i upphandlingsdokumenten,

är så enkla, tydliga och övertygande

de bara kan bli (sid 13). Fullföljs

kommunikationen på det goda sätt den

börjat fi nns all anledning att tro att krav på

auktorisation kommer att bli en självklarhet

i upphandlingstexter. Det ska bli spännande

att följa arbetet för att uppnå den saken och

rappor tera om det i kommande nummer av

Golv till Tak.

I nästa nummer ska vi emellertid koncentrera

oss på olika miljöaspekter på golv

och golvarbete – miljöinitiativ, miljödiskussioner,

miljömärkningar med mera. Här fi nns

hur många frågor som helst att titta närmare

på. Hur styr beställarnas

miljöarbete egentligen

materialvalet? Vad spelar

förpackningarna för

roll för arbetsmiljön?

Och så vidare, och

så vidare ...

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elisabeth Sedig

REDAKTION:

Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Sthlm.

Tel: 08-651 56 20. E-post: redaktion@gtt.se

ANNONSER:

Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Sthlm.

Tel: 08-34 03 05. E-post: gtt@informa.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING:

GBR Förlags AB, Box 4604, 116 91 Sthlm.

Tel: 08-702 30 90. E-post: info@gtt.se

Årsprenumeration: 380:– exkl moms Lösnummer: 48:– exkl moms

Tryck: Ekotryck Redners AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver

alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller

Golvbranschens Riksorganisation.

Förlag: GBR Förlags AB. Postgiro 2 06 47-4. Bankgiro: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter

Upplagan TS-kontrollerad ISSN 0345-3979

Elisabeth Sedig

Chefredaktör


SPARA DINA KNÄ!

Använd Giovanni systems sittpall!

Dra ut fixet med en Fix-sloda!

LÄGGER DU UT EN FÖRMÖGENHET PÅ

KAKELBORR?

Med vanliga kakelborr tar du ett par hål sen är borret slut!

Problemet ligger bl.a i hårda material

Med MARCRIST 850 system tar du hål

efter hål, efter hål, efter hål...............

Finns i dimensioner från 6mm till 112mm!

FULLT NÖJD ELLER PENGARNA TILLBAKA!

GLÖM INTE ATT FÖRSEGLA!

Marknadens bästa fog och

kakelförseglare.

En produkt förseglar allt poröst

material, kakel, fog, klinker,

marmor, granit, betong, tegel...

Torkar snabbt och osynligt!

Motstår till och med klor!

Abrad technical maskin AB

Box 3; 27035 Blentarp

Tel: 0416-243 70 ; Fax: 0416-136 62

www.atechmaskin.se ; info@atechmaskin.se


”Naturell ek räcker inte”

Möbelkedjan Mio har öppnat en fl aggskeppsbutik i centrala Stockholm. Där ville man ha ett golv som kunde ”lyfta”

miljöerna och passa också till de mest romantiska. Att det skulle vara trä var självklart.

Mio är en stor och växande kedja av möbelbutiker.

Idag finns totalt 64. Förra året öppnade fem nya

varav en mitt i Stockholms city. Att lägga en så stor

butik av det slaget i en stadskärna är ännu lite ovanligt,

men alltfler stora kedjor börjar nu tänka i

banorna att kunderna inte ska vara helt beroende

av att köra bil för att komma till deras nyetableringar.

TRÄ – EFTERSOM KUNDERNA HAR DET HEMMA

Satsningen på en butik mitt i Stockholm är lyckad

berättar butikschefen Nina Granström:

– Vi har haft bra försäljning ända sedan invigningen

i oktober. Många säger att de gillar att bara

kunna gå in spontant och inte behöva åka iväg

någonstans för att handla. Det har heller inte varit

svårt för kunderna att acceptera att de inte kan gå

ut på ett lager och hämta större paket och ta med

sig direkt.

I citybutiken har man också satsat lite extra på

inredningen, vilket bland annat innebär ett mer

speciellt och trendigt trägolv än i de övriga butikerna

som brukar ha ekgolv med traditionellt utseende.

– Att vi skulle ha trägolv var självklart, vi har överhuvudtaget

inte diskuterat något annat, konstaterar

Nina Granström. Det är ett levande material. Dessutom

har ju de flesta av våra kunder trägolv

hemma, och vi vill skapa hemliknande miljöer i

butiken.

RUSTIKT OCH HANTVERKSMÄSSIGT

Valet föll på Tarketts 14-millimeters plankgolv Ek

Winter som är vitt med tydlig ådring och inte ser så

lite rustikt ut. Till det intrycket bidrar också de

handskrapade kanterna. Den delen av arbetet görs

g

Överst:

– När lågkonjunkturen

inte syns i

butiken släpper

köpspärren, säger

Nina Granström

som är butikschef i

Mios nya butik i

Stockholms city.

Ovan:

I butiken ligger

3 600 kvadratmeter

av Tarketts

plankgolv Ek

Winter med handskrapade

kanter.

TEXT: ELISABETH SEDIG

GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 3


Ovan:

Rakt in från entrén

löper ett brett stråk

med svart gummigolv,

Artigo Ebony

från Falck Design.

Ovan till höger:

På övre planet

återfinns ett

Wayne’s Coffee.

Nedan:

Butiken har en yta

på totalt 4 000

kvadratmeter fördelat

på två plan.

g

helt hantverksmässigt i tillverkningen och då blir

det små variationer som ger golvet liv. Självklart är

det sedan lackat med Proteco Natura.

Nina är nöjd:

– Naturell ek räcker inte för att lyfta intrycket. Det

här golvet passar till alla miljöer vi vill bygga upp,

också till de mest romantiska. Och ser det slitet ut

efter ett tag så är det också helt okej.

Ett par små problem har man haft. Det ena är

tuggummin som slängs på golvet! Städpersonalen

försökte att skrapa bort dem och det kan ju inget

trägolv må bra av. Naturligtvis blev det märken.

Men nu har städarna lärt sig att tuggummina ska

kylas med kylsprej och man kommer också att få

reparationsfärg i småflaskor från Tarkett för att

åtgärda de skrapmärken man hann åstadkomma.

”DET STÖRSTA TRÄJOBB JAG VARIT MED OM”

Det andra problemet är listerna över rörelse fogarna.

Eftersom golvet är så stort – totalt 3 600 kvadratmeter

– måste det självklart finnas ett antal rörelsefogar.

De är täckta med T-lister av trä. Över dem

körs dagligen väldigt tunga vagnar med möbler

och andra inredningsprodukter.

– Det är klart att det inte håller med sådana

lister, säger Mikael Ottersten från Jubels Golv i Lidköping,

det behövs rostfria lister här men Mio ville

ha trälisterna och deras snickare satte dit dem. Nu

ska de bytas.

Jubels Golv har lagt golven men Mio köpte själva in

materialet, berättar Mikael.

– Det var det största träjobb jag har varit med

om, fortsätter han, det tog fyra veckor för fyra man

och på slutet när det blev lite bråttom var vi sex.

STOR BARNVAGNSTRAFIK I ENTRÉN

Rakt in från entrén löper ett brett stråk med svart

gummigolv, Artigo Ebony från Falck Design, som

Jubels Golv också lagt.

– Limmat på spånskiva med speciellt gummilim,

berättar Mikael.

Här i entrén blir det extra stor trafik eftersom

Wayne’s Coffee som finns inrymt i butikens övre

plan blivit en frekvent samlingsplats för småbarnsföräldrar

med barnvagn. Ett par lösa avtorkningsmattor

har man känt behov av vid den här årstiden.

– De behövs när det är slaskigt ute, fastslår

Nina. Om man drar in mycket smuts, så syns det ju

på det vita trägolvet.

Mio, Stockholms city

Beställare: Mio AB

Leverantör trägolv: Tarkett Sverige AB

Leverantör gummigolv: Falck Design AB

Golventreprenör: Jubels Golv AB


4 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 5


ingång

Det

medvetna

valet.

Tänk dig ett trägolv som på samma gång är tunt och stabilt. Som är lätt att hantera

och lägga själv. Och som dessutom spar på skogens resurser genom ett något tunnare

slitskikt av ädelträ. Det trägolvet heter Tarkett Viva och finns i ett 20-tal olika träslag

och varianter. Samtliga är försedda med marknadens mest slitstarkaste lack - Proteco.

Unikt

skydd!

www.tarkett.se

WOOD

Viva Ek Design Grå Plank


Pånyttfött 50-tal

Hotell Malmen vid Medborgarplatsen på Söder

är ett välkänt landmärke för många Stockholmsbesökare.

Den putsade 50-talsfasaden med

triangel formade fält i olika färger känns igen på

långt håll och fungerar som ett landmärke. Men

50 år är en lång tid och det är mycket som behöver

förbättras och fräschas upp. Ett markant

inslag i uppfräschningen på entréplanet utgörs av

stora, avpassade mattor från Kasthall.

TEXT OCH FOTO: THOMAS ÅKERBLAD

Hotell Malmen byggs om av Scandic tillsammans

med fastighetsägaren Norgani som båda investerar

40 miljoner i renoveringen. Efter ombyggnaden av

entréplanet är avsikten att fortsätta med att renovera

rummen på hotellet. Allt detta görs för att

”repositionera hotellet på marknaden” som det

heter med Scandics egna ord.

OLIKA FORMER

Det ombyggda entréplanet som fått fler öppna ytor,

fler restauranger och barer samtidigt som huvudentrén

flyttas till en mer passande placering.

– Jag såg mönstret Tun på gångmattor från Kasthall

och tyckte att det skulle passa även på större ytor,

säger Bronwynn Welsh, vd för Doos Arkitekter och

ansvarig för ombyggnaden av Hotell Malmen. Det

är ett strikt mönster som svarar mot 50-talsfasaden

och dess intryck. Extra roligt var att det även gick

att använda till en rund matta och inte bara till fyrkantiga.

FEM MATTOR

– Mönstret Tun är ritat av Johan Carpner som

hämtat sin inspiration från gotländska gärdsgårdar

och grindar, berättar Karin Svanberg, säljare på

Kasthall. Gångmattan är vävd i ull och av wiltontyp.

Mattorna på hotell Malmen är däremot tryckta

på en syntetmatta. Vi är glada att det gick att överföra

mönstret till en annan typ av matta och format

och ändå behålla ursprungsutseendet. Totalt är det

fem stora mattor som ligger på entréplanet. Tre fyrkantiga,

en avlång och en rund.


På Hotell Malmen

följs fasadens 50-

talsutseende upp i

det ombyggda

entré planet. De

avpassade mattorna

från Kasthall

har ett mönster

som stämmer väl

i sammanhanget.

GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 7


Keraflex

Maxi S1

DAMMFRI

FÄSTMASSA

FÖR ALLA

Mapeis Forsknings-

& utvecklingsavdeling

introducerar nästa innovation:

DAMMFRIA FÄSTMASSOR.

90 % dammreduktion med

bibehållen funktion.

̌ Speciellt lämpad för montering

av storformatiga plattor

̌ Högdeformerbar (S1)

̌ Glidkompenserad

̌ Förlängd öppentid

̌ Nu med

teknologi

In compliance with

European Standards EN 12002

DEFORMABLE ADHESIVE

-

DAMM

Rescon Mapei AB

Gelbgjutarevägen 6,

171 48 Solna

Tel: +46 8 525 090 80

Fax:+46 8 525 090 86

info@resconmapei.se

www.resconmapei.se


Svenskt, internationellt

och samiskt

Copperhill Mountain Lodge i skidmetropolen Åre

är ett internationellt nedslag i den svenska fjällvärlden.

Ett hotell som dessutom har textilgolv i

samisk färgskala.

Det femstjärniga designhotellet Copperhill Mountain

Lodge i Åre har som första norrländska hotell

uppnått medlemskap i Design Hotels. En exklusiv

grupp som består av världens 170 bästa designhotell.

MODERN SKILODGE

– Hotellet öppnades i slutet av förra året och är

formgivet av den välkända amerikanska arkitekten

Peter Bohlin från arkitektur- och designföretaget

Bohlin Cywinski Jackson, berättar projektledaren

Ann Marie Ekroth från arkitekt- och designbyrån

Koncept i Stockholm. Byrån har haft det övergripande

ansvaret för hotellets inredning.

– Vi ville skapa en modern skilodge som harmonierade

med husets arkitektoniska koncept. Vi har

valt samiska färger till både den randiga och den

enfärgade mattan ur Egetæppers Marco Piva-kollektion,

eftersom de matchar färgen på det grå skiffergolvet.

Textila mattor passar perfekt till det övergripande

inredningskonceptet, poängterar Ann

Marie Ekroth.

TEXTILMATTOR FÖR BRA LJUDMILJÖ

En annan viktig faktor var att skapa en bra ljudmiljö

för de personer som vistas på hotellet, oavsett

om det handlar om anställda, gäster eller samarbetspartner.

– Här spelar de textila mattorna en central roll,

säger Ann Marie. Problem med dålig akustik beror

ofta på hårda ytor som reflekterar ljudet ut i rummet.

En matta medverkar till att dämpa buller,

efter som en stor del av det ljud som träffar mattan

absorberas av den mjuka, textila ytan. Det innebär

att bara en liten del av ljudet reflekteras ut i rummet.

Mattorna bidrar till att skapa en bra ljudmiljö

på hotellet och därmed också ett bra inomhusklimat

för hotellets gäster och anställda.

Textila mattor har lagts in i konferensrum, korridorer

och i champagnebaren.


Till textilgolven

har arkitekten

valt en färgskala

baserad på

samisk färgtradition.

Färgskalan

– och golven –

fortsätter även

upp på möblerna

på vissa ställen.

Allt för att

förstärka känslan

av jaktstuga

högt uppe i

fjällen.

TEXT: THOMAS ÅKERBLAD

GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 9


Rekordmånga golv

Den nya kollektionen Twilight

och avpassade mattor var dragplåstren

i Bolons monter.

Foto: Elisabeth Sedig

TEXT: THOMAS ÅKERBLAD

Anna Rydén, Kasthall (till höger), visar

intresserade besökare nya färgprover.

Foto: Thomas Åkerblad

Möbelmässan i Älvsjö fortsätter att vara den stora samlingsplatsen för svenska arkitekter och formgivare. Här möts man

och tittar på det senaste inom möbler och inredning, samt umgås. Naturligtvis fi nns det en del golv också – i år var det

rekord i golvutställare. Ett trettiotal företag visade golvmaterial bland möbler, gardiner, skärmväggar och armaturer.

Överst:

Kasthall Sam är

en långhårig tjock

ryamatta à la 70-

tal. Här i färgen

Petrol.

Ovan:

Godis för ögat!

Kasthall Tekla i

färgen Salmiak.

Sammanlagt besökte drygt 36 000 personer årets

Möbelmässa vilket är sju procent färre än förra året.

Mässan pågick 4–8 februari på Stockholmsmässan.

– Vi är nöjda med att nedgången inte blev större.

Utställarna är också nöjda och många vittnar om

goda affärer, säger Cecilia Nyberg, projektledare

för mässan.

Nästa Möbelmässa äger rum 9–13 februari 2010.

Då kommer en ny hall att finnas färdig som ger

ytter ligare 10 000 kvadratmeter. Mässan flyttas också

till nya veckodagar: tisdag – lördag.

ÄVEN AVPASSAT

I Bolons monter var det förstås den nya kollek tionen

Twilight som gällde. En annan nyhet som visades i

montern var att man nu även satsar på avpassade

mattor i samma kvalitet.

”JONAS BOHLINS VÄRLD”

Det var mottot för Kasthalls monter och den kände

inredningsarkitekten hade fått styra monterutformningen

efter eget huvud.

– Vi vill bjuda på en totalupplevelse, säger Lovisa

Grundberg, Kasthalls marknadschef.

Garanterat en spännande upplevelse för alla sinnen.

Eller vad sägs om mattor i godisfärger! Retro

var annars ett tema hos Kasthall – som dessutom

fyller 120 år i år.

– Våra formgivare har hämtat inspiration från

vårt eget unika arkiv, säger Lovisa.

En veritabel guldgruva fylld med bevarade skisser

och prover på mattor som tillverkats ända sedan

1930-talet.

– Vi lanserar dels en helt ny vävd matta, Rita,

dels en ny handtuftad matta, Sam. Den senare är en

långhårig tjock ryamatta à la 70-tal. Den tillverkas

i ett specialfärgat lingarn som ger mattan en unik

patina och vintageeffekt typ slitna jeans, i åtta olika

färger.

Kasthalls matta Tekla, som lanserades 2007

kommer nu i fyra nya färger. Alla relaterade till

godis. Bland annat Salmiak.

Det finns också två nya ateljémattor av Gunilla

Lagerhem Ullberg, inspirerade av gamla heltäckningsmattor

från Kasthalls arkiv: Spektra och Nova.

Kasthalls designer Anna Schou har gjort två heltäckningsmattor,

Peggy och Jack, för både privat

och offentlig miljö.

NATURTROGET

I Egetaeppers monter kunde man se hur naturtroget

trycktekniken idag kan återge de mest skiftande

10 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


Hos Ogeborgs var det läder på golvet

och textil på väggarna.

Foto: Thomas Åkerblad

Med Egetaeppers tryckteknik går det att

åstadkomma mycket naturtrogna ”bilder”.

Foto: Elisabeth Sedig

mönster. Med ett gatstensmönster med ”djup” i

trycket visade Tom Wikström och hans kollegor

vad som går att göra med ny teknik.

UNIKA KVALITETER?

Hos Dahl Agenturer var det premiär för de nya flatvävda

mattorna från tyska Carpet Concept. Från JoV

presenterades nya handtuftade kvaliteter i 100 procent

mohair-ull. Samt den enligt Alexander Dahl

helt unika heltäckningsmattan 8501 i lamaull från

Van Besouw i 14 naturliga färger.

LÄDER PÅ GOLV OCH VÄGG

Hos Ogeborg fanns de nya läderplattorna från Tärnsjö

Garveri att beskåda. Läderplattor i tre färger

med ett sobert utseende avsedda både för golv och

vägg. För vägg finns dessutom en speciell kollektion

med en dekorativ söm efter två av plattans

kanter (format 30 x 60 centimeter).

– Vi har fått en mycket positiv respons på lädret

från arkitekterna, berättar Leif Ogeborg i montern.

Vi visar dessutom nya Textiles-plattor från Vorwerk

tillsammans med nya spännande färgställningar på

våra vävda wiltonmattor. Här har vi fått fram intressanta

mönsterbilder med blankt garn i olika inläggningar

– mönster som tagits fram av Murman

Arkitekter.

FÄRGMATCHANDE UPPLÄGG

Håkan Kjellberg visade upp hela Nordpfeil-sortimentet

med textilgolv i sin monter. Ett brett sortiment

för objektmarknaden och nu i ett nytt färgmatchande

upplägg för att underlätta arkitektens

färgval. Kjellbergs har även en stor försäljning via

olika kedjor och täcker den vägen in 150 butiker.

INTRESSANT NYKOMLING

MED STORA AMBITIONER

I en bländade vit monter presenterade tyska Kymo

för första gången sitt sortiment av specialmattor för

en bred svensk publik. Hittills har man sålt marginellt

på Sverige via några svenska designhus och en

möbeltillverkare.

Man använder tjockt polyestergarn med speciell

ljusbrytning i flera av mattyperna och har fått stora

produktnamn som Hugo Boss och Montblanc att

använda golven i sina butiker runt om i världen.

Enligt Friedrich Bender i montern var man mer än

nöjd med Möbelmässan och hade redan tecknat sig

för deltagande nästa år.

NATURMATERIAL I ROSA

I Nordiska Mattkompaniets, NMKs, monter presenterade

Stefan Englund sitt sortiment av mattor i

naturmaterial som sisal, sjögräs med mera. Bland

årets nyheter fanns till exempel sisalmattor i rosa.

För Stefans del är NMK en ”bisyssla” till det egna

företaget Englundgruppen med grossistverksamhet

i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men NMK är

en rolig biverksamhet och en verksamhet vars

omsättning ska öka enligt Stefan.

g

Ovan:

NMK visade bland

annat en rosa

sisalmatta som

nyhet i sin monter.

Foto:

Elisabeth Sedig

Nedan:

Alexander Dahl

stödjer sig på nya

kollektionen från

Carpet Concept.

Foto:

Thomas Åkerblad

GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 11


Anna Egedius (till vänster) och

Victoria Hamberger demonstrerade

handtuftade indiska mattor

från sitt företag GlowB.

Schablon betsade

plankor från Rappgo.

En skog av golvplank

laserade i olika färger

kunder man se hos

danska Junckers.

Ullmattan River från

Kateha.

Encore2 från Hanna

Korvela Design.

Stolsunderlägg från

Fraster.

g

MÅNGA FÄRGER

I Junckers-montern visade man laserade plankor i

många olika kulörer.

– Vi känner oss för med Möbelmässan säger

Mats Gustafsson, Junckers. Vi har framförallt velat

göra arkitekterna uppmärksamma på att trägolv

går att få i många färger – att man kan göra något

kul med ett trägolv även färgmässigt. Och arkitekterna

har nappat på det. Responsen har varit god.

Hos kollegorna i Rappgo-montern var det inte

lasyr men väl bets som gällde. Plankor som betsats

med hjälp av schabloner på fabrik för att få ett

rutigt mönster med kontrast ljust–mörkt. Efter

betsningen har golvplankorna passerat igenom ordinarie

lacklinje.

– Vi har fått många kommentarer och synpunkter,

berättar Ulf Graffman, marknadschef på Rappgo.

Vi överväger nu hur vi ska gå vidare med det

här och ta vara på intresset.

FRÅN GLAS TILL TEXTIL

Kateha i Värnamo har knutit glaskonstnären Erika

Lagerbielke till företaget som formgivare. Erika

har designat de båda nya avpassade ullmattorna

Quattro och River. Mattor som följer Katehas speciella

stil, det vill säga mattor med lugg i djärva

mönster och färger.

FINSKT I PAPPER OCH BOMULL

Hos finska Hanna Korvela Design var det som vanligt

papper och bomull som gällde.

Som nyhet fanns mattan Encore2 med vitt

pappers garn och bomull i åtta mjuka toner. I montertexten

säger man: ”På den mjuka ytan på mattan

Encore2 skapar det vita, klara pappersgarnet och de

subtila färgerna i bomullstrikån en spännande grafisk

effekt tillsammans med den svarta bomulls varpen.”

FILT I STÄLLET FÖR PLAST

Danska Fraster Aps säljer mattor i filt och fanns på

mässan även förra året med sina kollektioner i kraftiga

färger. En nyhet för i år var golvskydd till kontorsstolar

i olika former.

– Det är både bättre och snyggare än de polykarbonatskivor

som normalt används idag, säger Trine

Neve, ansvarig för design hos Fraster.

I LITEN SKALA

Premiär i de större sammanhangen var det för

Anna Egedius och Victoria Hamberger med sitt

företag Glow B. Affärsidén är att sälja handtuftade

mattor i silke och bomull i små ”skräddarsydda”

upplagor. Det finns även ett billigare standardsortiment

kallat Geometry i programmet.

RECYCLE-MATERIAL

Hos Design Carpets visade Jan Kärrman nya textilplattor

från amerikanska Masland. Garnvikt 726-

980 gram och baksidor av återanvänd PVC.

PÅ GÅNG RUNT OMKRING

Samtidigt med Möbelmässan är det fullt med aktiviteter

på stan för att fånga in arkitekter. Vissa

utställare satsar både på monter och aktivitet på

stan. Andra hyr lokal i city och hoppas locka dit

besökarna när ”de ändå är här”. Aktiviteterna växer

för varje år och arkitekt erna kan hålla igång hela

veckan – dieten blir kanske lite mager men champagne,

kex och snittar räcker kanske som basföda?


12 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


Auktorisationen är bra för beställarna

– nu ska de bli medvetna om det

Golvbranschen har ett bra auktorisationssystem som förenklar för beställarna att upphandla kompetenta

entreprenörer och därmed få felfria entreprenader. Det budskapet har bara inte nått ut tillräckligt effektivt.

Nu ska det bli ändring på det.

serat

svaiseliga

slut

om

s-,

x-

-

a

n

10 anledningar

till att alltid anlita

ett auktoriserat

golvföretag

80 procent av golvmontörerna arbetar idag på ett

Auktoriserat Golvföretag, om man tittar på dem som

har mer än tre anställda. Att de auktoriserade

dominerar i så stor utsträckning bland företag som

har kapacitet för större entreprenader, är när man

tänker efter mycket naturligt. Auktorisationen

betyder ju att de uppfyller just de krav som vanligen

ställs vid en upphandling.

FÖRENKLAR FÖR BESTÄLLAREN

I kontakter som tagits med beställare på senaste

tiden har dessa visat starkt intresse för auktorisationen

– just för att den gör det enklare för dem att

upphandla golventreprenader. Inte minst gäller det

vid offentlig upphandling. Beställaren behöver bara

ställa kravet att golvföretagen ska vara auktoriserade

eller ha likvärdig kompetens.

I reglerna för auktorisationen finns ju redan alla

preciseringar, den som ska upphandla behöver inte

bekymra sig om några uppräkningar av kvalitetskrav.

När beställarna inser det kommer alltfler att

skriva in auktorisationen i sina upphandlingar. Och

när det verkliga genomslaget väl kommer, kan det

väntas bli på bred front och snabbt.

Det är så det brukar vara – många års envist

arbete då det är svårt att se tydliga resultat. Och så

plötsligt händer allt. Man kan jämföra med när

GVK startade, då det också krävdes en hel del

arbete och tålamod de första åren, innan konceptet

blev accepterat, uppskattat och fullkomligt självklart.

För det ändamålet har Golvbranschen tagit hjälp

av Tullbergs Kommunikationsbyrå, för att på ett

tydligt och övertygande sätt beskriva värdet och

fördelarna. Tullbergs har arbetat mot en intern

utvecklingsgrupp inom Golvbranschen med resultatet

att en varumärkesplattform och en marknadsföringsplan

för åren 2009−11 nu finns framme.

ENKLA OCH TYDLIGA BUDSKAP

Varumärkesplattformen innebär en utseendemässigt

ny presentation men framförallt enkla och tydliga

formuleringar. Här finns en argumentlista i tio

punkter om varför en beställare ska anlita ett auktoriserat

golvföretag. Här finns en handledning för

beställare om hur man ska hänvisa till auktorisationen

i upphandlingsdokument. Och här finns övertygande

statistik som visar att auktorisationen inte

är någon liten udda företeelse utan något man med

stort förtroende kan, och bör, använda sig av.

Nu startar en bearbetning beställare för beställare

som sedan fortsätter med fler grupper som har

betydelse för att auktorisationens genomslag. Förutsättningar

är goda – konceptet Auktoriserat

Golvföretag är avgjort bra och budskapet kan

knappast vara bättre genomarbetat och formulerat.


Handledning

för beställare

som vill använda

Auktoriserat

Golvföretag

Statistik för

golvbranschen

TEXT: ELISABETH SEDIG

DAGS FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION

Ett stort arbete har redan gjorts under de åtta år

auktorisationen funnits – med få igång den, och få

den att fungera allt bättre. Nu är det dags att tydligt

tala om för omvärlden att Golvbranschen har en bra

auktorisation som kan förenkla för beställare att

ställa rätt krav på kompetens hos de golvföretag de

anlitar − och därmed få bra kvalitet på det utförda

jobbet.

GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 13


Mattias

TEXT OCH FOTO: BJÖRN LUNDBECK

Den aktuella villan uppfördes 1988. 1997 gjordes en renovering av ett våtutrymme i källarplanet. I slutet av 2008

noterade fastighetsägaren att klinkerplattor just utanför duschzonen började lossna. Det är bakgrunden till ett besiktningsuppdrag

för Mattias Granberg i Umeå. Han är en av Golvbranschens besiktningsmän. I detta fall kan han snabbt konstatera

att en rad uppenbara fel gjordes när golvbrunnen monterades för tolv år sedan.

Bilden ovan:

Genom att knacka

på plattorna och

lyssna på tonen

kan Mattias

Granberg avgöra

vilka plattor som

sitter som de ska

och vilka som inte

gör det.

Mattias Granberg är som besiktningsman godkänd

av Golvbranschen, GBR. Han är även länskontrollant

för Svensk Våtrumskontroll, GVK, och dessutom

samarbetar han med Byggkeramikrådet. Han har en

för sitt uppdrag gedigen bakgrund. Till att börja

med var han byggarbetare. Därefter utbildade han

sig till byggnadsingenjör och fick så småningom

anställning på ett försäkringsbolag där han sysslade

med bedömning och reglering av skador. Där upp-

täckte han att det fanns behov av oberoende besiktningsmän

med försäkringsskadebakgrund.

KLINKERPLATTOR HADE BÖRJAT LOSSNA

Denna dag har Mattias ett vanligt rutinuppdrag.

Det gäller ett suterränghus som uppfördes 1988. En

tidigare fastighetsägare lät renovera våtutrymmet i

källaren 1997. Källargolvet är av betong och det är

okänt om det finns underliggande isolering. Nyli-

14 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


Granberg granskar spåren

efter en oseriös entreprenör

gen uppmärksammade den nuvarande fastighetsägaren

att klinkerplattor strax utanför duschzonen

i våtutrymmet hade börjat lossna. En entreprenör

anlitades för att frilägga ett antal plattor.

Därefter tog fastighetsägaren kontakt med

Mattias Granberg. Uppdraget är att besikta det

aktu ella våtutrymmet där stora delar av ytskikten

utgörs av keramik. Han ska utreda orsaken till att

klinkerplattorna på golvet börjat lossna, samt dessutom

ge fastighetsägaren vägledning för att åtgärda

skadan.

Detta är Mattias andra besök i huset. Vid sitt

första besök noterade han att en förhöjningsring

troligen hade monterats i golvbrunnen vid renoveringen

1997. Andra iakttagelser var att brunnsmanschett

saknades samt att tätskiktet slutade

redan uppe på golvbrunnsflänsen. Dessutom saknades

klämring. Klämringens funktion är att

klämma tätskiktet mot brunnsväggen så att inget

läckage uppstår mellan tätskikt och brunnsvägg.

ORSAKEN VAR LÄCKAGE VID GOLVBRUNNEN

När Mattias undersökte spacklet under tätskiktet

på den frilagda ytan utanför duschzonen, så fann

han att det var poröst. Vidare fanns det indika tioner

på förhöjda fuktvärden i spånskivan under tröskeln

till den tvättstuga som ligger vägg i vägg med den

aktuella duschplatsen.

Denna gång gör Mattias Granberg en grundligare

undersökning av golvbrunnen. Bland annat

tar han bort den förhöjningsring som av allt att

döma monterades vid renoveringen 1997. Han konstaterar

då att det saknas tätning mellan förhöjningsringen

och golvbrunnen.

Den slutsats som Mattias Granberg drar efter sin

utredning blir att läckaget har uppstått mellan

golvbrunnsflänsen på förhöjningsringen och tätskiktet,

samt även i skarven mellan förhöjningsringen

och golvbrunnen. Det har medfört att det

spackel som ligger mellan betonggolv och tätskikt

har fuktats upp mer än vad det har tålt, och därmed

svällt. Detta har i sin tur orsakat att fukten

spridit sig över en större yta och att klinkerplattorna

utanför duschzonen har rest sig.

Fortsättning sid 16

”Det värsta jag stött på”

Det besiktningsärende som vi berättar om här intill och som visade sig innehålla

tre felmonterade golvbrunnar är bland det värsta Mattias Granberg har

stött på som besiktningsman. Rent allmänt efterlyser han en tuffare attityd

från försäkringsbolagen än vad man har idag.

Mattias Granberg tycker sig ha märkt att det finns försäkringsbolag som inte lägger så stor

kraft på att utreda fuktskador i utrymmen som är klädda med keramiska material:

– De tror förmodligen inte att det går att ta reda på orsaken. Det är ju oftast svårare att

avgöra när det är kakel och klinker än när det är golv- och väggmatta. Jag har själv sett hur

försäkringsbolag har skickat entreprenörer för att besikta en fuktskada. Men en entreprenör

vill ju själv ha jobbet och råder därför inte kunden att reklamera.

Fortsättning sid 17

GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 15


1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

Precis innanför dörren till våtutrymmet började

några plattor lossna. Det är i det området där

tätskiktet slutar.

Med pennans spets visar Mattias Granberg var

tätskiktet borde ha slutat. Nu slutade det redan

uppe på förhöjningsringens fl änskant.

Mattias Granberg är här på väg att ta bort

golvbrunnens förhöjningsring för att ta reda på

om det finns någon tätning mellan golvbrunnen

och förhöjningsringen.

Mattias Granberg konstaterar att det saknas

tätning mellan förhöjningsring och golvbrunn.

Golvbrunnen i tvättstugan visar sig vara monterad

på samma felaktiga sätt som den i det

angränsande våtutrymmet ...

... och lika eländigt är det med golvbrunnen

under badkaret i våtutrymmet på övre planet.

Fuktkvoten mäts i en spånskiva under tröskeln

till tvättstugan, som ligger vägg i vägg med det

fuktskadade våtutrymmet. 18,6 procent uppmäts

vilket indikerar att fukten har spridit sig hit.

5 6

g

ARBETET GJORDES FÖR TOLV ÅR SEDAN

Mattias Granberg passar nu på att undersöka hur

fastighetens två övriga golvbrunnar är konstruerade.

I badrummet på övre planet konstaterar han

Golvbranschens Golvgaranti

skyddar konsumenten

Nu är det väl inte sannolikt att ett företag anslutet till Golvbranschen, GBR, utför ett arbete

så som det Mattias Granberg här träffat på. Men skulle det hända, så skulle kon sumenten

ha skydd genom Golvbranschens Golvgaranti. GBR-företagen är obligatoriskt anslutna till

GBRs golvgarantifond. Det innebär att:

• För utfört arbete och levererat material lämnar företaget en garanti för brister och fel

under ett år. Företaget är skyldigt att snarast möjligt och utan kostnad för kunden

avhjälpa brist och fel som framträtt under garantitiden.

• Företaget har skyldighet att efterleva Allmänna Reklamationsnämndens, ARNs, beslut

som berör företaget och avser varor och tjänster.

• Om kunden har hänskjutit en tvist med företaget till ARN eller till allmän domstol och där

får rättelse, har kunden rätt att genom GBR erhålla rättelsen. GBR åtar sig i ett sådant

fall att genom annat företag, anslutet till GBR, eller genom utbetalning av utdömd ersättning

se till att konsumenten erhåller den fastställda rättelsen.

GBRs förpliktelse är begränsad till två basbelopp. Garantin gäller inte om andra fonder eller

försäkringar kan trygga konsumentens rätt.

att även där är tätskiktet utfört på samma felaktiga

sätt som i källarplanet. En liknande kontroll av

golvbrunnen i tvättstugan i källarplanet ger vid

handen att det ser likadant ut där.

En komplicerande faktor i sammanhanget är att

renoveringen av våtutrymmet i källaren ligger två

ägare och tolv år bakåt i tiden. Mattias Granberg

ger den nuvarande ägaren rådet att ta kontakt med

den närmast föregående för att på så sätt försöka få

klarhet i när olika åtgärder gjordes och av vilken

entreprenör.

Enligt en obekräftad uppgift har golvbrunnen i

badrummet på övre planet monterats för endast tre

år sedan av samma entreprenör som renoverade

våtutrymmet i källaren. Om detta stämmer kan

det finnas möjlighet att utkräva visst ansvar av entreprenören.

Dessutom får fastighetsägaren rådet att

ringa kommunens konsumentvägledare samt Villaägarnas

Riksförbund, eftersom han är medlem där

och därmed bör kunna få juridisk rådgivning.

SVÅRT ATT AVGÖRA HUR MYCKET

SOM BEHÖVER RIVAS

När det gäller återställandet, så påpekar Mattias

Granberg i sin rapport att den entreprenör som åtar

sig detta uppdrag även måste ta ansvar för att nöd-

16 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


Fortsättning från sid 15 ”Det värsta jag stött på”

4

GOLVBRUNNENS ANSLUTNING VANLIGASTE FUKTSKADEORSAKEN

Just tätskiktets anslutning till golvbrunnen är enligt Mattias Granberg en punkt där försäkringsbolagen

alltför ofta inte är tillräckligt uppdaterade. Inte minst kan det vara svårt att

hålla reda på de olika fabrikaten och att tätskikten ska anslutas på lite olika sätt. Felaktig

anslutning till golvbrunn är också den vanligaste orsaken till fuktskador som Mattias Granberg

stöter på.

En annan viktig faktor i detta sammanhang är att våtutrymmen ofta är tidskrävande uppdrag

för entreprenören:

– Det är många olika moment där det krävs uppehåll emellan. Då kan det vara frestande att

gena lite grann och därmed ökar risken för fusk.

”DE SERIÖSA HAR BLIVIT DUKTIGARE”

Generellt tycker Mattias Granberg att kvaliteten på de utförda jobben har ökat under de

senaste åren när det gäller golv- och väggmattor. Däremot har han noterat att det blivit fler

fuktskador i våtutrymmen med keramiska plattor. En förklaring till detta är förmodligen att

kakel och klinker har blivit allt vanligare under de senaste goda åren:

– Därmed har det också blivit fler aktörer på marknaden, och följaktligen också fler mindre

seriösa. Men de seriösa aktörerna har definitivt blivit duktigare.

Golvbranschen har

29 godkända besiktningsmän

7

vändig fuktprojektering utförs. Detta för att inga

framtida skador ska uppstå. Entreprenören bör till

exempel ta reda på om det finns underliggande

kapillärbrytande isolering.

Som en vägledning bifogar Mattias i sin rapport

dokumentation från Golvbranschen där det framgår

hur fuktprojektering utförs i källar utrymmen

när det föreligger risk för tillskjutande markfukt.

Samtidigt påpekar han att eftersom varje fall är

unikt så är det svårt att ge generella råd.

När skadan friläggs ska det göras en kontroll av

hur stor spridning fukten fått. Det kan då vara

svårt att avgöra hur mycket som ska rivas, eftersom

det uppfuktade materialet kan ha torkat upp under

den tidsperiod som våtutrymmet inte använts.

Mattias Granberg erbjuder sig att göra en sådan utredning.

Vi berättar efteråt för Golvbranschens jurist

Johan Aspelin att det var ganska svårt att hitta ett

konkret fall att beskriva, och att vi kontaktade ett

flertal besiktningsmän innan vi fick napp. Johan

Aspelin ser detta som ett gott betyg till branschen.

– Det är helt enkelt inte särskilt vanligt med

dåligt utförda jobb, säger han.


För att ett ärende ska kunna avgöras i Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, eller i en

allmän domstol krävs normalt ett besiktningsutlåtande. ARN gör inga egna besiktningar

och det blir därför den klagande konsumenten som måste anlita en sakkunnig och opartisk

besiktningsman. För golvarbeten har emellertid Golvbranschen, GBR, godkända besiktningsmän

som konsumenten kan anlita. En fullständig förteckning över de 29 besiktningsmännen

tillsammans med deras respektive kompetensområden finns på www.golvbranschen.se.

UPPRÄTTAR SKRIFTLIGT PROTOKOLL

En besiktning är ett sakkunnighetsutlåtande som ska omfatta en teknisk eller estetisk

bedömning och ge svar på följande frågor:

• Är det fel?

• Vad är fel?

• Vad är orsaken till felet?

• Hur stor är omfattningen av felet?

• Ska felet åtgärdas eller inte?

På samtliga punkter ska besiktningsmannen göra en avstämning mot monteringsanvisningarna.

Dessutom ska han avgöra om entreprenören har följt de riktlinjer som gällde

i branschen vid tidpunkten för det aktuella golvarbetet. Utlåtandet ska göras i form av ett

skriftligt protokoll, som anger om brist/fel föreligger eller inte. Protokollet ska dock inte

innehålla förslag till åtgärder, såvida inte båda parter uttryckligen begärt det.

HAR ENHETLIGA BEDÖMNINGSGRUNDER

För att bedömningar av skönhetsfel ska bli enhetliga finns särskilda bedömningsgrunder med

förslag till hur felen kan åtgärdas. Bedömningsgrunder finns för skönhetsfel i beläggningar

av flerskiktsparkett-, linoleum-, plast-, textil-, laminat- och gummigolv, plastvägg, keramiska

plattor i torra och våta utrymmen samt för flytande undergolv av träfiber- eller spånskivor.

Johan Aspelin, jurist hos Golvbranschen, betonar att besiktningsmannen ska göra ett sakkunnigt

utlåtande, men däremot inte ge sig in i juridiken:

– Det innebär att han inte ska ge några råd om hur konsumentkunden bör gå vidare när

utlåtandet är klart.

Samtliga besiktningsprotokoll samlas hos Golvbranschen. Där används de av Golvbranschens

Tekniska Kommitté för att identifiera områden där kunskap saknas, där leverantörerna

har dåliga monteringsanvisningar eller där nya material ger upphov till nya problem.

Dessa frågor fångas sedan upp i kursen Golvteknik som ges vid ett flertal tillfällen varje år

och hela tiden ändras för att ta upp de vanligast förekommande läggningstekniska felen.

GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 17


Noterat

Plynyl – ett vinylgolv med textilt utseende

Lätt som en …

Ardbo Golv lanserar nu vävda

vinylgolv tillverkade av New

York-företaget Chilewich.

– Vi har märkt ett stort intresse

bland arkitekter när vi

har varit ute och förhandsvisat

materialet, säger Patrik Walle

på Ardbo. Det ser lite annorlunda

ut och ger nya och

spänn ande möjligheter jämfört

med traditionella golvmaterial.

Det blir skuggor och ljusskift-

ningar i golvet som tilltalar arkitekterna.

Plynyl fi nns som heltäckning,

plattor, väggbeklädnad

eller möbelklädsel, vilket bilden

nedan visar – här är det

Plynyl på alla ytor.

Plynyl w2w (w2w står för

den engelska förkortningen

”wall to wall”) är en vävd vinylmatta

med baksida av mjukt

polyuretanskum. Den tål vatten

och fl äckar och är slitstark.

Plynyl Tile är plattor av

vävd vinyl med en tung, armerad

PVC-baksida. Plattorna är

18 tum i fyrkant (457 x 457

millimeter). De kan läggas i

alla önskade riktningar eller

mönsterläggningar.

Golvsortimentet kommer att

lanseras nu under våren på

bred front med ett antal events

över hela landet.

– Vi tror stenhårt på det

här, konstaterar Patrik Walle

med nöjd min.


I tyska olje- och lacktillver karen

Osmos monter på Domotexmässan

kunde Björn Törnquist,

Welin & Co, visa upp en liten

polermaskin för hemmabruk.

Meningen är att maskinen

ska hyras i fackhandeln så

att brukaren själv kan sköta

sina oljade golv.


Junckers

har utvidgat

produktprogrammet

inom

Lack & Olja

Programmet innehåller komplet sortiment av lack

och olja till pleje och renovering av trägolve, möbler

och lofter i den välkända Junckers kvaliteten.

Junckers Industrier A/S - Box 91 - 234 22 Lomma - www.junckers.se

18 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


Ny lack och ny maskin

Ny golvfärg

från Alcro

Noterat

Bildmarknadsföring

i lågkonjunkturen

På årets BAU-mässa i München

presenterade Bona två

nyheter, en lack och en kantslipmaskin.

Lacken Bona Novia är

avsedd för hemmiljö och har

matt yta. Den torkar snabbt,

har god motståndsförmåga

mot slitage och skyddar enligt

tillverkaren mot uppkomsten

av gångstråk i lacken.

Kantslipmaskinen Bona

Edge 130 är liten och behändig

och har ett överhäng

framtill på bara 130 millimeter.

Det är 100 millimeter

kortare än vad som är vanligt

standardutförande.

På mässan startade Bona

också sin nya kampanj On

track for Sustainability. Kampanjen

speglar Bonas arbete

och produkter för ett hållbart

samhälle med allt från vattenburna

lacker, ergonomiska

slipmaskiner, dammfria system

för golvslipning till utfasningen

av lösningsmedelsbaserade

lacker.

På bilden visar Frank

Gebhardt, informationschef för

Bona Deutschland, upp en yta

med den nya lacken Bona

Novia.


Alcro lanserar nu Alcro Entré.

Färgen är slitstark och vattenburen

och passar lika bra på

både trä och betong.

– Färgen har hög glans

och den är lika slitstark som

tidig are lösningsmedelsburna

produkter. Dessutom torkar

den snabbt vilket gör att man

sparar arbetstid och snart kan

fl ytta in i rummen igen, säger

Alf Berggren, produktchef på

Alcro.

Entré fi nns i förpackningar

om en, tre eller tio liter i standardfärgerna

vit och nickelgrå,

vilka kan brytas till önskad

kulör. För den modiga

fi nns även en kulörkollektion,

ad.golv ur vilken vi ser ett

exem pel på bilden nedan.


Skånska Stiltje som säljer stenoch

tegelgolv samt franska

cement golvplattor, meddelar

att de på marknadsföringssidan

utnyttjar den tid de får

över i lågkonjunkturen till att ta

fram extra mycket fi na bilder

på sina golv. Bilder som de,

liksom exemplet ovan, sedan

lägger ut på sin hem sida färdiga

att ladda ner. En klok

åtgärd – för självklart syns

man mer om man kan erbjuda

fi na, lättillgängliga bilder.


Nominerade till årets handelspris

Ny golvfärg från Beckers

Svensk Handel delar varje år

ut Retail Awards för att uppmuntra

till nytänk ande och

kvalitet i handeln. Bland de

nominerade fi nns i år ett golvföretag

med i klassen Årets

inred ningsidé: Tretum.

Anledningen är Tretums

golvkoncept där man ”paketerar”

installation erna i golvet så

att butik erna blir mer fl exibla i

sin utformning. I ”paketeringen”

ingår el, tele, data, ventilation/klimat

och avlopp. Det

befriar butiksytan från störande

installationer och gör att

man snabbt kan koppla in och

ur installationer på olika ställen

i butiken och även punktanpassa

inneklimatet.

De slutliga vinnarna presenteras

11 mars vid Handelsgalan

på Cirkus i Stockholm.

En inredning där Trerums

paketlösning använts är

Arlanda Visitor Center (bilden

till vänster) med sitt spektakulära

mässingsgolv som presenterades

i Golv till Tak 7/07.


Beckers lanserar nu Golvfärg

Plus. En vattenburen färg som

är både slitstark och lättarbetad.

Den passar både trä- och

betonggolv och såväl inomhus

som utomhus.

Golvet är en yta som slits

mycket därför är det viktigt att

välja en golvfärg av hög kvalitet,

säger Sofi e Johansson,

kommunikationsansvarig på

Beckers.

Golvfärg Plus är tålig mot påfrestningar

som till exempel

olja, lacknafta och alkaliska

och sura rengöringsmedel.

Den är övermålningsbar efter

tre timmar och fi nns i en

mängd kulörer, både diskreta

och vågade. Förpackningarna

mäter en, tre eller tio liter.


GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 19


Noterat

Kompaktlaminat med kakeldekor

På BAU-mässan i München i

januari visade Alloc upp sin

senaste konstruktion, en väggskiva

av fyra millimeter kompaktlaminat

i kakeldekor

– Alloc Kitchen Wall som fi nns

i sju färger och med tre olika

storlekar på ”kakelplattorna”.

– Detta är ett utmärkt kom-

plement till våra golv och

vägg paneler, säger Bengt

Rasin, vd för Alloc.

På bilden ovan syns marknadschef

Lars Traaholt (till

vänster) och vd Bengt Rasin

framför Allocs nya köksvägg.


Snabbare än politikerna

– Vi är snabbare än EUpolitikerna,

konstaterade P H

Meyer som är vd för Europeiska

Laminatfederationen

(EPFL), på organisationens

årliga presskonferens under

Domotex-mässan.

Han avsåg att organisationen

valt in sin första turkiska

medlem, Yildiz.

Totalt har EPLFs 20 medlemsföretag

(bland andra

Alloc, Pergo och Witex)

55 procent av världsmarknaden

och 80 procent av

den europeiska marknaden.

På presskonferensen presenterade

EPLF aktuell försäljningsstatistik

som visar en svag tillbakagång

under 2008 för

medlemsföretagen, men dock

betydligt mindre än man fruktat.

Minskningen var från 507

miljoner kvadratmeter 2007

till beräknade 469 miljoner

kvadratmeter förra året. Dock

är fortfarande förra årets försäljning

större än den var år

2006.

I samband med mässan

lanserade också EPLF en

webbportal med namnet

www.mylaminate.eu. Här ska

konsumenter kunna gå in och

fi nna fakta om laminatgolv

som: Vad består laminat av?

Är laminat miljövänligt? Kan

laminat återvinnas? Hur lägger

och sköter man laminatgolv?

Är laminatgolv allergifarliga?

Med mera.

Innehållet är företagsneutralt

och medlemsföretagen

kommer i fortsättningen att

hänvisa till webbportalen i

trycksaker och annan information.

De språk som används i

portalen är i startskedet tyska

och engelska.


Cork-o-plast?

Det skulle man nästan kunna

tro när Wicanders (sedan

många år ett varumärke

hos portugisiska korkjätten

Amorim) på Domotex-mässan

i år presenterade sitt nya sortiment

av korkgolv med bland

annat PVC på toppen. Självklart

en helt annan konstruktion,

men för en svensk känns

det frestande att återknyta till

det som en gång var.

Wicanders har tagit fram

två nya korkgolv, Linocomfort

och Vinylcomfort (bilden), som

har linoleum respektive PVC

som slitskikt. Direkt under slitskiktet

ligger ett högkomprimerat

korkskikt som är elastiskt,

dämpande och isolerande.

Därunder en klickfogad HDFboard

som stomme och underst

en korkbaksida. Tillsammans

med Woodcomfort och

Corkcomfort med trä respektive

kork som ytskikt ingår de i

Wicanders Comfort Collection

som kommer att lanseras nu

under våren.

Vinylcomfort fi nns i fyra

sten- och tio trämönster. Linocomfort

i 16 färger i plankformat

och i åtta som rutor.

En nyhet är också infärgningstekniken

för korkgolven

med kork i ytan. Med en speciell

sprejningsteknik får golvet

skuggor och liv på ett annat

sätt än tidigare. Även faneret

skärs på ett annorlunda sätt

för att få fram en mer spännande

yta.
20 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


”Taxibilsmattor” av Claesson Koivisto Rune

Noterat

Under Stockholm Design

Week i samband med Möbelmässan

i februari ställde arkitektkontoret

Claesson Koivisto

Rune ut en samling originella

mattor på Designgalleriet i

Stockholm. Trion har låtit sig

inspireras av japanska taxibilar

vilket resulterat i tio mattor

som var och en visades tillsammans

med ett fotografi på

den taxibil som inspirerat till

mönstret.

– Under fl era decennier

Golvevents

Hem & Villa

5–8 mars

Malmömässan, Malmö

Easy Fairs Butiksleverantör

18–19 mars

Kistamässan, Stockholm

Bland utställarna fi nns: Amtico, Armstrong,

Falckdesign, Forbo Flooring, Gerfl or, Idé

Collection Flooring, Kärcher, Nordic Flooring

och Tarkett.

Scandbuild

31 mars –2 april

Bella Center, Köpenhamn

10 000 besökare och 300 utställare 2007

Hem & Villa

1–4 oktober

Stockholmsmässan, Stockholm

Hem & Villa

5–8 november

Svenska Mässan, Göteborg

Domotex

16–19 januari 2010

Hannover

Stockholm Furniture

Fair(Möbelmässan)

9–13 februari 2010

Stockholmsmässan, Stockholm

Nordbygg

23–26 mars 2010

Stockholmsmässan, Stockholm

har västerlandet infl uerat

Japan. Nu vänder vi på det

och tar Japan till oss. Det

känns nytt och spännande för

oss som formgivare, säger

Mårten Claesson, Eero

Koivisto och Ola Rune.

Varje matta görs i tre

exemplar och säljs tillsammans

med tillhörande fotografi för

9 000 kronor. Bilder på mattorna

fi nns på www.designgalleriet.com.

Nykomling

En nykomling på årets

Domotex- mässa i Hannover

var svenska Gapro med sina

massiva trägolv. Gapro ingår i

Södra-koncernen, omsätter

850 miljoner kronor per år,

har 360 anställda och tillverkar

golv, lister och inredningsdetaljer

i trä. På mässan

visades bland annat skeppsgolv

i massivt utförande,

något som enligt Christer

Bladh, exportchef på Gapro,

väckte stort intresse.Bona Novia

Ny standard för golvlack

i hemmiljö

Användarvänlig, grundlack behövs ej, tidsbesparande

Vacker och varm träinfärgning, gulnar- och sidlimmar ej

För hemmiljö med normalt till hårt slitage

Miljöanpassad, för dig och dina kunder

Bra skydd mot hushållskemikalier och klackmärken

En ledande tillverkare.

Bonas produktsortiment finns hos:

Golvcenter i Umeå AB/BonaCenter Tel: 090-18 18 86

Golvgrossisten i Dalarna AB, Tel: 023-79 36 60

Golv & Byggterminalen AB, Tel: 011-28 59 90

Skaraborgs Golv AB, Skövde Tel: 0500-48 90 00

Golvgrossisten Törnqvist & Berg AB, Tel: 031-19 90 68

Svegab Växjö AB Tel: 0470-60 630

Svegab Malmö AB Tel: 040-14 08 80

Englund-Gruppen i Stockholm AB Tel: 08-18 60 90

Englund-Gruppen i Göteborg AB Tel: 031-67 01 70

Englund-Gruppen i Kalmar AB Tel: 0480-47 96 86

Englund-Gruppen i Malmö AB Tel: 040-18 47 90

Forbo Flooring i Stockholm AB Tel: 08-602 34 00

Forbo Flooring AB i Örebro Tel: 019-20 68 40

Forbo Flooring AB i V.Frölunda Tel: 031-89 20 00

Forbo Flooring AB i Malmö Tel: 040-680 28 50

StädgrossImporten AB/BonaCenter, Tel: 08-473 33 00

Hellgrens Färghus AB, Luleå Tel: 0920-20 12 20

Fresks i Östersund AB Tel: 063-15 67 00

Fröberg Lack & Lim i Bandhagen AB Tel: 08-99 87 06

Fröberg Lack & Lim i Bromma AB Tel: 08-555 541 40

Stockholm Kvadratmeter AB Tel: 08-457 75 53

BEC Trägolvsprodukter AB, Tel: 031-16 85 99

Städcentralen/Träffpunkten AB, Tel: 031-12 89 60

Tradehouse AB, Malmö Tel: 040-18 00 00

bona.com/novia

GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 21


Noterat

Nya Novilon

– både modernt och klassiskt

DURI SYSTEM

Med dold montering!

COMPO TITAN

För tuffa tag

i offentlig miljö!

JAGUAR ORIGINAL

Stoppar smutsen

Mer information om vårt produktsortiment

hittar du på vår hemsida.

www.duri.se

Tel 031-706 19 10 • Order@duri.se

Den nya kollektionen från

Forbo med Novilon plastgolv

för hemmiljö innehåller 38

mönster med olika strukturer.

Här fi nns mattor som glittrar,

glänser och blommar men

också klassiska rutor samt

kork-, trä-, mosaik- och stenmönster.

– Vi vill att golv inte bara

ska vara något att gå på utan

också en del av inredningen.

Därför har vi lagt ner extra

omsorg på att få fram en

kollek tion som är trendig och

rolig att inreda med. Nyheterna

i årets kollektion har

infl ue rats av bland annat gammalt

linoleumtryck men också

av Perstorps-skivor, textil, betong

och metall. Vissa golv

skimrar och glänser medan

andra har fasade kanter, framträdande

ådring och känn-

bara fogar. Det är en bred

kollektion som passar många

inredningsstilar, säger Anna

Sultan, designer på Forbo.

Alla Novilon-golv har en

matt yta och kännbar prägling.

Golven har skumbaksida

och är ”mjuka, ljuddämpande

och varma”. Till och med så

varma att ingen golvvärme

behövs. Ytan är förstärkt med

ytskiktet Diamond SealTM,

som skyddar mot fl äckar och

underlättar städningen.

Novilon-golven är 2,4 millimeter

tjocka och har ett slitskikt

på 0,25 millimeter. De

fi nns i två-, tre- och fyrametersbredder

och kan lösläggas i

bostadsrum upp till 20 kvadratmeters

storlek. På golven lämnas

15 års konsumentgaranti.


22 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


Nytt våtrumssystem

Schönox har nyligen lanserat

konceptet Wetstop. Systemet

är enhetligt ljusblått med synliga

logotyper för att enkelt

kännas igen och omfattar alla

produkter som behövs för att

täta våtrum. Allt från våtrumsfog

och fästmassa till rörmanschetter.

Det åtföljs även av

en checklista så att inget ska

missas.

Wetstop fi nns som foliesystem

men även som rollat i

två varianter, en för massiva

konstruktioner där fuktprojektering

utförs och en för övriga.

Vilket system man ska välja

beror på krav på ångtäthet,

underlag och vilken monteringsteknik

som passar utrymmet.

För det rollade systemet för

övriga konstruktioner (det vill

säga ej massiva) ligger ånggenomgångsmotståndet


1,5 miljoner s/m och tätheten

avgörs av påförd mängd

medan ånggenomgångsmotståndet

hos folien ligger på

4,2 miljoner s/m och tätheten

alltid är densamma.


Adventure

Noterat

Amtico R10

Amtico lanserar nu stegsäkra

golv. Hela den ordinarie

Amtico-kollektionen kan fås i

klass R10 vilket innebär att det

fi nns över 200 färger att välja

på, samt varierad design och

storlek. Plattorna är lättstädade

då de tack vare sin PURbeläggning

hindrar smuts från

att tränga ner och gör den lätt

att moppa bort. R10-variant-

erna går att kombinera med

ordinarie Amtico-plattor så att

man även kan skapa halksäkra

zoner på golvet.

Halksäkerhet mäts i R-

skalan enligt tysk standard

DIN 51130 och R10 innebär

att ett golv är stegsäkert vid

10–19 graders lutning.


Forbo lanserar nu det nya

laminat golvet Adventure för

att möta efterfrågan på golv

med exotiskt utseende. I kollektionen

fi nns 23 olika golv uppdelade

på fyra serier: African

jungle, American forest, European

woods och Northern

timber – inspirerade av träslag

som till exempel wenge,

zebrano, kanadensisk lönn,

pinje, pecan och hickory.

African jungle, American

forest och European woods

har en trädekor med autentiska

färger och utseende samt

en ”mjuk naturlig träkänsla”.

De fi nns som plank, tilja,

mosaik stav (African Walnut)

kortstav (Beech en Vogue)

samt två- och trestav. Golven

har tre olika ytor:

• Sidenmatt yta – som natur-

ligt tar fram träådringen

• Matt yta – som ger en

känsla av oljat trägolv

• Strukturyta – som ger ett

intryck av äkta trä

Formatet är 1 280 x 192

millimeter och tjockleken tio

millimeter. Golven har stegljudsdämpande

foambaksida.

Northern timber är ett mer

rustikt plankgolv i klassiska

färger med en borstad yta

som ger en naturlig ådring

och struktur. Varje bräda har

fasade kanter runt om. Formatet

är 1 380 x 156 millimeter

och tjockleken åtta millimeter.

Samtliga nya laminatgolv

håller slitageklass 23/32 och

är klickfogade.


GOLVKEDJAN

Vi representerar de bästa golv- och plattsättningsföretagen i landet.

Golvkedjan består av 47 företag med över 1400 golvläggare och plattsättare. Vi finns på

70 platser i landet, omsätter 1600 miljoner kronor och har över 20 % av den svenska

marknaden. Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och plattsättningsföretagen i landet.

Vill du veta mera? Besök oss på www.golvkedjan.se

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 23


Noterat

Hur mycket märks konjunkturnedgången?

MATTIAS JANSSON,

BBM I UPPSALA:

Vi får en stor nedgång i

månads skiftet mars–april och

den ser ut att vara minst året ut.

Vi har sagt upp 15 golvläggare

och 15 plattsättare. De fl esta

som blivit uppsagda har fi xat

någon form av jobb, men vi

hoppas de vill komma tillbaka

till oss när det vänder.

Det är mycket privatpersoner

som ringer nu och kanske

kan ROT-avdraget få den effekten

att vi kan behålla någon

anställd mer än vi annars skulle

kunnat göra. Totalt får vi in

ganska mycket förfrågningar.

Till en del beror det på att 8–9

byggare nu räknar på jobb där

det tidigare var 2–3 som gjorde

det. Det märker vi ju när de

sedan frågar oss.

Vi ser emellertid en del

stora jobb framåt så vi räknar

med att 2010 blir bättre men

sannolikt kommer arbetena inte

igång ordentligt förrän vid halvårsskiftet

då.

Vi försöker klara oss igenom

svackan genom att se över våra

kostnader, och genom att parera

– vi kan inte ha fl er anställda

än vi har jobb för. Vi har också

frågat NCC om vi kan hjälpa

dem att putsa badrum, vi har

plattsättare med bakgrund som

murare. Och så tittar vi på möjligheten

att göra konsumentjobb

tillsammans med Ekeby Bruk.

THOMAS HÅKANSSON,

EKENS GOLV, STOCKHOLM:

Naturligtvis har vi märkt av konjunkturnedgången.

Vi har sagt

upp några stycken – några i

butiken men huvudsakligen

parkett läggare. Vi har betydligt

mindre parkettläggning än tidigare

och det hänger ihop med

att vi jobbar mycket åt JM och

Peab som gjort stora neddragningar.

De som kan lägga

mattor har vi jobb åt.

Antalet förfrågningar har tredubblats

sedan november. Det

kan bero på att byggföretagen

frågar fl er, det behöver inte

vara så att det är fl er byggen

på gång. Åtminstone inte i den

utsträckningen. Vi hoppas att

ROT-avdraget kan komma att få

viss effekt, men det är lite för tidigt

att uttala sig om ännu.

Läget framåt är svårbedömt,

det är osäkert när det kan väntas

gå uppåt igen men det behöver

inte dröja till 2010, det

kan komma en uppgång snabbare.

Nu har ju räntorna gått ner

men bankerna måste också

hitta fast mark under fötterna. Ett

paket för renovering av miljonprogrammet

skulle få positiv effekt.

Vi försöker följa utvecklingen

och se vart det tar vägen.

Ibland är det positivt att ligga

sent i byggprocessen, det innebär

att vi får förvarning genom

dem som ligger före.

MAGNUS JOHANSSON,

JUBELS GOLV, LIDKÖPING:

Totalt är vi 23 personer på företaget

nu. Vi har sagt upp tre

plattsättare och fem golvläggare

men jag vet inte ännu om de

kommer att behöva sluta, det är

mer en säkerhetsåtgärd.

Vi kommer att ha ett par

månad ers vakuum men sedan

är det mycket projekt som kommer

igång.

LEIF NYSTRÖM, GOLV TILL TAK

I STENUNGSUND:

Vi har lagt ett varsel i butiken,

där hade vi en dålig höst, men

det är osäkert om det kommer

att lösas ut.

På entreprenadsidan är det

full fart. Vi har inte märkt någon

nedgång alls. Men vi jobbar

inte heller med de riktigt stora

byggföretagen och ungefär

hälften av vår omsättning är

konsumentjobb.

Totalt är vi sex man varav ett

par är ganska nya plus att vi

har en lärling fyra dagar i veckan.

Förra veckan var vi till och

med tvungna att låna in folk.

Jag känner ingen oro framåt,

varken för entreprenad- eller

butiks sidan. Köpkraften har ju

ökat lite nu när räntorna sjunkit

och vi fått ROT-avdrag. Och i

sämre tider fi nns det också en

tendens till att man satsar mer

på sitt hem, istället för att till

exem pel resa.

MARTIN LARSSON,

KUNGSBACKA GOLV:

Vi har inte sagt upp någon

ännu men ändå minskat med

en person, genom naturlig avgång.

Nu är vi elva. För närvarande

har vi fullt upp med

jobb, till och med mer än vi hinner

med. Men vi märker en nervositet

i omgivningen, det har

blivit lite hackigt och stressigt.

ROT-avdraget har knappast

hunnit få någon effekt ännu,

människor tycker det är krångligt

och har inte fått riktigt klart

för sig hur det kommer att

fungera.


Bostäder ned och lokaler svagt upp

Sveriges Byggindustrier skriver

i sin senaste konjunkturbedömning,

som kom 25 februari, att

den svenska byggmarknaden

befi nner sig i den snabbaste

nedgången sedan krisen i

början av 1990-talet. Bygginvesteringarna

väntas sjunka

med fem procent i år och därefter

väntas en försiktig återhämtning

under 2010.

BOSTADSPRODUKTIONEN

HALVERAS

Kraftfulla stimulansåtgärder

från Riksbanken och regeringen

bromsar dock nedgången.

Trots det kommer produktionen

av bostäder att halveras jämfört

med nivån de senaste

åren.

LOKALBYGGANDET ÖKAR

Lokalinvesteringarna växer

långsamt under 2009 och

2010, konstaterar Sveriges

Byggindustrier. De offentliga

investeringarna ökar i god

takt medan de privata krymper.

Den svaga utvecklingen,

som vi nu ser på den privata

lokalmarknaden, förklaras

främst av realekonomiska faktorer.

Finanskrisens inverkan

på investeringsplanerna verkar

hittills har varit tämligen begränsade.

– Finanskrisen har fått en

viss påverkan på planerna,

säger Lars-Johan Blom som är

ekonom på Sveriges Byggindustrier,

men byggherrar och

fastighetsägare verkar ha klarat

krisen förvånansvärt bra.

En viktig faktor är att belåningsgraden

generellt sett är

lägre idag än vad den var vid

förra krisen i början av 1990-

talet. Det ökar chanserna för

att planerade byggprojekt

verkligen genomförs.

NEDÅT MEN INTE

DRAMATISKT

Från branschorganisationen

för arkitekter och byggkonsulter

STD, Svensk Teknik och

Design, meddelas att resultatet

av en företagsenkät som avslutades

3 februari visar nedåtgående

siffror, dock inte alltför

dramatiska. STD-företag som

arbetar med offentliga projekt

ger en ljusare bild av situationen

än de som arbetar med

den privata sektorn. Det är

framförallt bostadssidan som

genererar minskande orderingång.

HUSHÅLLEN MER POSITIVA

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer

för januari visar att

hushållens syn på ekonomin

förbättrades för tredje månaden

i rad i januari, men man

ser fortfarande mer negativt

på sin ekonomi än ett år tidigare.

Det är framför allt hushållens

syn på sin egen ekonomi

som blivit mer positiv

liksom inställningen till att köpa

kapitalvaror.


24 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


Hur man närmar sig marknaden

Kronofl oor är en kontinental,

mycket stor tillverkare av

laminat golv och lite grand

av marknadens Volkswagen.

Bred och trygg men lite tråkig

och produkterna är inte speciellt

sexiga. Så när man presenterade

ett helt nytt laminatgolv

på Domotex i år måste

man på alla sätt mar kera att

det var något nytt – även

ifråga om namnet. Det nya

golvet heter Mystyle och lanseras

ungefär på samma sätt

som när Toyota tog fram sitt

lyxmärke Lexus. Man för söker

etablera en helt egen identitet.

I Mystyle har Kronofl oor

stoppat in all teknisk utveckling

som man hittills kommit fram

med när det gäller ytskikt,

tryck- och präglingsteknik,

slitstyrka och ljuddämpning

och tagit fram en dyr produkt

som ska förbättra både status

och intäkter. Golvet är konstant

antistatiskt och försett

med en effektiv ljudbaksida

som tar bort klapper- och stegljud.

Ovansidan har ett nytt

skyddsskikt, Protect4, med fyra

lager som skyddar ytan mot

slitage. Dessutom hävdar man

att golvet inte längre är kallt

att gå på med bara fötter utan

behagligt varmt.

Strävan efter att lyfta sina

sortiment mot högre prislägen

verkar just nu vara en trend

bland trä- och laminatgolvstillverkarna.

De har insett att

det fi nns bättre marginaler på

dyrare produkter och det är

lättare att sälja den typen av

produkter än att försöka kriga

i lågprissegmenten. Dessutom

kommer det ständigt nya leverantörer

på marknaden från

de mest avlägsna delar av

jordklotet med billiga men

kvalitets mässigt tvivelaktiga

produkter.


Noterat

Annat än laminat på laminatgolven

Tyska laminatgolvstillverkaren

Witex är aktiv på den svenska

marknaden sedan drygt ett år

och Bertil Thern – som leder

den svenska verksamheten –

berättade under Domotexmässan

i januari att man överväger

att bygga upp ett

svenskt centrallager i Malmö.

Främsta nyheten som Witex

visade på Domotex var kollektionen

Elastoclic Design Vinyl,

där man lagt ett PVC-golv

med trä- eller stenmönster på

HDF-stommen i stället för laminat.

Ett sätt att bredda sortimentet

och få golv med lägre

ljudnivå samtidigt som man får

ett plastgolv som är klickfogat.

Tillkomsten av kollektionen

är lite speciell – på förra

Domotex presenterades en

projektstudie som kunder och

fackbesökare fi ck bedöma

och ha åsikter om. De fi ck

uttala sig om både mönster

och utseende såväl som lämpligt

prisläge på produkten.

Och i år kunde den kundanpassade

produkten presenteras.

På bilden ovan syns den

skandinaviske försäljningschefen

Ottar Hjelset (till

vänster) och Bertil Thern,

ansvarig för den svenska

marknaden, framför ett plankmönster

ur den nya kollektionen.


Kan man måla ett plast- eller linoleumgolv?

Det är en vanlig fråga i heminredningstidningar

och svaret

har hittills varit ett ganska bestämt

nej. Men nu fi nns det

faktiskt en produkt att göra det

med. Tyska Dr Schutz lanserade

på Domotex-mässan i år

en polyuretanbaserad lack

med namnet PU Design och

med den går det att måla på

plast- och linoleumgolv.

Lacken är pigmenterad och

fi nns i 200 olika, täckande

kulörer och kan även fås med

färgade chips. Läggs i två

eller tre lager. Väntetiden

mellan strykningarna är två

timmar och golvet är gångbart

efter tolv. Efter 24 timmar är

golvet användbart fullt ut för

ordinarie verksamhet. Materialkostnaden

beräknas till ungefär

sex euro per kvadratmeter

vilket med dagens kurs är

cirka 66 kronor.


GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 25


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

GBR SERVICE AB • GBR FÖRLAGS AB

POSTADRESS: Box 4606

116 91 STOCKHOLM

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

www.golvbranschen.se

VD: Jan-Eric Allberg

EKONOMI: Lars Wessén

Carina Vässblad

PRIS/INDEX: Jannika Tingvall

JURIDIK: Johan Aspelin

TEKNIK/MILJÖ: Karvel Andersen

Jenny Arnoldsson

ADM./FÖRLAG: Carola Lennström

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

Mobil: 0704-40 86 00

GOLVÅTERFÖRSÄLJARNAS FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Lars-Ivar Norén

Forbo Flooring AB

Tel: 031- 89 20 00

GOLVBRANSCHENS REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN Ordf Thomas Jakobsson

Bra Golv i Norrbotten AB

Tel: 0920-886 64

GBR-SN Ordf Torsten Hådén

Golv Ettan AB

Tel: 060-14 17 70

GBR-ÖST Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

GBR-MITT Ordf Olle Jansson

Olle Janssons Golvtjänst AB

Tel: 0587-130 10

GBR-VÄST Ordf Bengt Ahlin

BBM i Göteborg AB

Tel: 031-58 94 00

GBR-SYD Ordf Lars Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

Vidgar sitt engagemang

på trägolvssidan

Förutom sitt välkända sorti ment

av textilgolv levererar Kasthall

sedan många år även massiva

trägolv till objektmarknaden.

En verksamhet som ökar

och ett område där Kasthall

vill utvidga sitt engagemang

och säkra kvaliteten ända

fram till färdig golvyta. För detta

krävs det ett fullständigt sortiment

av tillförlitliga produkter

för drift och underhåll så att

man kan garantera att den färdiga

ytan svarar mot kundens

krav och önskemål.

Som en följd av denna nya

strategi har Kasthall slutit ett

samarbetsavtal med tyska

kemi koncernen Saicos om att

sälja deras produkter för ytbehandling

av trägolv på hela

den nordiska marknaden.

I satsningen ingår också att

man anställt Per Rickard – tidigare

försäljningschef för Osmo

i Sverige – som produktchef

för det nya sortimentet av ytskyddsmedel

för trägolv.

– Jag kommer att syssla

med intern support och arbeta

för att våra kunder ska få den

bästa lösningen, säger Per.

Med Saicos produkter kommer

vi att kunna erbjuda ett

brett program med olika typer

av olja, hårdvaxolja, UVhärdande

oljor och lack i

sortimentet. Nästan oavsett

hur kunden vill ha sitt trägolv,

så kan vi ordna det.

Nya samarbetspartners:

(från vänster) Kjell Brobacke,

Kasthall, Michael Fischer, Saicos,

Klaus Schulze Tertilt, Saicos och

Per Rickard, Kasthall.


Både Stallet

och Audi Forum

Egetæpper hade som vanligt

fullt upp med kvällsaktiviteter

för arkitekter och andra gäster

under Möbelmässan i Stockholm,

förutom att de hade

monter på mässan.

Största evenemanget var

den traditionella mingelkvällen

5 februari på Stallet, det hus

på Östermalm i Stockholm

som Egetæpper delar med ett

tiotal företag inom olika inredningssektorer.

De använder

det alla som showroom och

arbetslokal. 1 200 gäster

bjöds under kvällen på festlig

stämning skapad av bland

annat tre DJs samt på dryck

med tilltugg.

Samma kväll stod Ege värd

för ytterligare en aktivitet,

cocktailkväll på Audi Forum

i Stockholms city, tillsammans

med Audi och Beo Temporary,

det vill säga Bang &

Olufsen.

– Vi har hela 1 700 gäster

ikväll, konstaterade Egetæppers

vd Lars Åhnebrink.

På Audi Forum presenterades

det nya musiksystemet

Beo Sound 5 och Bang &

Olufsens nya vita produkter.

Eges mattor syntes här bland

annat i de aktuella Audibilarna,

där den mjuka och

sköna mattan Silky låg ibland

annat bagageutrymmet.

Vad Ege visade på själva

Möbelmässan syns i reportaget

som börjar på sid 10.


26 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


Arbetsmiljön in i ledningssystemet

Golvkedjan har en testversion av sitt nya ledningssystem ute på prov

hos tre pilotföretag. I systemet ingår förutom kvalitet och miljö nu

också arbetsmiljö. I sommar är det meningen att systemet, efter

revisioner och eventuell uppdatering, ska börja spridas till alla kedjeföretagen.

GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Golvkedjan testar för närvarande

sitt nya ledningssystem

hos tre pilotföretag.

Det är Piteå Golv & Tak, Bra

Golv i Norrbotten och BBM i

Uppsala som sedan årsskiftet

arbetar intensivt med att tilllämpa

det nya systemet.

ALLA DOKUMENT I SYSTEMET

− Vi var ju med i första gruppen

som certifi erade sig för

miljö enligt ISO 14001, kommenterar

Mattias Jansson, vd

för BBM i Uppsala.

Nu är alla företagen i

Golvkedjan miljöcertifi erade

och alla är auktoriserade golvföretag.

Det nya systemet innehåller

rutinbeskrivningar och

mallar för alltsammans − kvalitet,

miljö och arbetsmiljö −

och är anpassat till lagar, standarder

och auktorisationsregler.

Här ska alla dokument

man behöver fi nnas och man

ska i fortsättningen även slippa

tjocka ”AFS-pärmar” med

föreskrifter från Arbetsmiljöverket

plus att alla blanketter för

till exempel avvikelserapporter

ska fi nnas här så att man får

ett logiskt och lättöverskådligt

system i sin dokumentation.

Det är förstås en inte ovä-

sentlig arbetsinsats att komma

igång med systemet. På BBM

i Uppsala är det Johanna

Jansson, KMA-samordnare,

som drar huvuddelen av det

lasset.

– Jag betar av ett kapitel i

taget, säger hon. Hjärtat i systemet

är en dokumentportfölj

där alla dokument ska fi nnas,

eller hänvisning till var de

fi nns. Och sedan ska projektpärmar,

arbetsplatspärmar

och montörspärmar uppdateras

efter det här systemet.

TRYGGT ATT LAG- OCH REGEL-

ÄNDRINGAR BEVAKAS

– Ett miljö- och kvalitetssystem

fanns tidigare, förklarar vd

Mattias Jansson. Men alla

jobb ade på sitt eget sätt med

arbetsmiljöfrågorna och då

blev kanske inte alltid dokumentationen

tillräckligt fullständig.

Systemet ska fi nnas ständigt

tillgängligt och uppdaterat

Golvkedjans intranät.

– Det är en bra garanti att

det stämmer med alla lagar

och regler och att man inte

missar när de ändras, tycker

Mattias Jansson. Det känns

tryggt.

Eftersom systemet ska vara

Johanna Jansson, ekonomiansvarig på BBM i Uppsala, ser till att alla dokument

kommer in i det nya systemet på rätt sätt.

logiskt uppbyggt i sin helhet

har additionen av arbetsmiljö

medfört lite omstuvning av

helheten.

GER MÄTBARA MÅL

FÖR FÖRBÄTTRINGAR

Vitsen med dokumentation

som Avvikelserapport arbetsmiljö

är att få en siffra på

antalet tillbud som till exempel

att en pall välter. Målet är att

minska antalet tillbud och det

kan man precisera i mätbara

mål och planerade åtgärder

när man här dokumenterat så

att man har siffror att utgå

ifrån.

Pilotföretagen ska nu

arbeta på egen hand med

systemet fram till april då det

blir internrevision från Golvkedjan.

Sedan ska SP göra en

revision i juni innan systemet

sprids inom hela Golvkedjan.

De gjorde också en hos Golvkedjan

innan den version som

BBM i Uppsala nu testar gick

ut till pilotföretagen, så SP har

redan godkänt testversionen.

När revisionerna är avklarade

och eventuella uppdateringar

av systemet gjorda, ska

det börja användas av alla

Golvkedjeföretagen.

Elisabeth Sedig

Champagne i Ehrenborgs showroom

På kvällen av Möbelmässans första dag,

4 februari, passade Ehrenborg & Co på

att samla arkitekter och andra intresserade

i sitt showroom på Söder i Stockholm.

Ett 70-tal personer hade hörsammat

inbjudan och trakterades med

cham pagne, sushibuffé och en exposé

av bland annat Life Line, Nora, det egna

varu märket Nordic Flooring och naturligtvis

textilgolv från Danfl oor och Interface.

Speciellt visade man upp nyheter från

Interface som Ehrenborg kommer att börja

sälja i april. Textilplattorna ifråga var så

nya att de ännu inte fått något namn men

de presenterades här under rubriken Next

Step Microtuft. Från Inter face sida framhöll

man miljöfördelarna med mikrotufttekniken

− liten mate rial åtgång utan att

man tummar på kvalitet och slitstyrka.

Samt att man på Interface också arbetar

mycket med återvunna fi brer.

Champagne bjöds i form av en provning,

där vin-, whisky-, choklad- och olivoljeexperten

Johan Blanche höll i trådarna.


GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 27


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Mingelkväll på B3

Mingelkväll på Studio B3 i

Stockholm var det 4 februari.

Till detta showroom som

Tarkett delar med ett tiotal

andra producenter av inred-

ning brukar en ansenlig

mängd av Möbelmässans

besök are dra sig efter första

mässdagen. Så även i år.

Hos Tarkett kunde de ta

del av de nya linoleumkollektionerna,

Linoleum xf, som presenterades

i Golv till Tak

1/09 och som kommer att

visas upp vid större specialevenemang

i mitten av mars.

Förutom visning av Tarketts

produkter bjöds under kvällen

4 februari levande musik samt

ost och vin. Och som vanligt

vid B3s evenemang var det

trängsel i lokalerna.


”Kök ger mycket merförsäljning”

www.tmprogress.se

miljö • kvalitet • trygghet

TM Progress expanderar och stärker försälj nings -

organisationen. Vi söker nu ytterligare två säljare

i Distrikt Stockholm. Lämpliga placerings orter

kan vara Stockholm eller Uppsala.

Ola, Anna-Lena och Magnus Johansson

Säljare [2 st]

Din roll blir att inom distrikt Stockholm marknadsföra

företagets produkter och tjänster inom golvavjämning.

Detta sker i huvudsak till byggentreprenörer, golventreprenörer

och kakelföretag.

Den person vi söker har några års erfarenhet av

denna typ av försäljning och gärna inom golvbranschen.

Praktiska erfarenheter från golvbranschen är

en merit. Vi tror att du är en drivande och själv gående

person som med stöd av ett starkt varumärke och en

kraftfull produktportfölj kan vidareutveckla våra

affärer i distriktet.

Vid denna rekrytering använder vi oss av Cesab Rekrytering.

Välkommen med din ansökan senast 09-03-23

till info@cesab.se eller Varvsgatan 49, 972 33 Luleå.

TM progress AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för

golv avjämning. Vårt huvudkontor ligger i Örnsköldsvik. Tillverkningen

sker i vår fabrik i Hallstahammar, och vi har försäljningskontor

i Örnsköldsvik, Stockholm, Örebro, Göteborg, Växjö och Osby.

Företaget omsätter i år ca 200 miljoner SEK. Erfarenheten har vi

byggt upp sedan 1974. Idag

är vi Nordens största entreprenör

inom golvavjämning och

certifierade enligt ISO 14001.

Golvmaterial Hans Johansson

i Nyköping kunde 29 januari

inviga sin nya köksutställning.

Lite större än tidigare och med

ny leverantör – Ballingslöv.

– Det är ett lyft, konstaterar

Anna-Lena Johansson som är

ansvarig för köksförsäljningen.

Vi ville ha Ballingslöv redan

för sju år sedan när vi började

med kök men man måste

”kvalifi cera sig” för att få sälja

deras. Och nu har vi gjort det.

Det är inte bara köksdelen

i butiken som är ny, hela Golvmaterials

butik har samtidigt

byggts om. Upplägget på

köksutställningen har förstås

Ballingslöv styrt, men resten

har de tre syskonen som driver

företaget – Ola, Anna-

Lena och Magnus Johansson –

lagt upp efter eget huvud.

Delvis har de följt Golvkedjans

butikskoncept men inte i allt.

En av de egna lösningarna för

att exponera produkterna

effek tivt är till exempel att visa

plastgolv på bobiner och trägolv

på ”blädderblad”.

Butiken är lite utbyggd och

nu 400 kvadratmeter men

framförallt är den ombyggd

och uppfräschad. Det som

växt är köksdelen.

– En fördel med att sälja

kök, berättar Anna-Lena, är att

det ger mycket merförsäljning

av golv och allt annat vi säljer.

Puffen att börja fi ck vi av våra

badrumskunder som frågade

varför vi inte sålde kök, så då

startade vi med det. Nu har vi

två kökssäljare, vi ritar köksinredningen

åt kunderna och

vi har två snickare som bygger

köken. Självklart levererar vi

vitvarorna också, vi köper in

det kunderna vill ha men vi

ger råd om de valen också.

Den nya butiken fi rades

under glad stämning med

många gäster, mat och dryck

och musik med sång av Olas

dotter Camilla.

Golvmaterial Hans Johansson

startades 1972 av Hans

Johansson som är far till de tre

som nu driver företaget och

fortfarande fi nns med som

ägare tillsammans med dem.

Företaget har idag 35 anställda.


28 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


Stor kollektion på Stora Teatern

Världspremiären för nya linoleum kollektionen Global 3 var på BAU i München i januari och nu sätter Forbo

full fart för att lansera den i Sverige. Startskottet gick förstås i Göteborg – självklart att börja på hemmaplan!

Sedan sprids budskapet successivt ut över landet under våren.

GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

I ett stort evenemang på

anrika Stora Teatern i Göteborg

presenterade Forbo

”världens största linoleumkollektion”

för intresserade

arkitekter och golvläggare.

Att den är stor märktes inte

minst på att presentatörerna

– produktchefen Charlotte

Rosén och marknadschefen

Lukas Åvall – hade svårt att

få Storans scen att räcka till

när de tog tag i kollektionen

för att breda ut den!

Arrangemanget var upplagt

så att arkitekterna kom

runt lunch och golvfolket på

sena eftermiddagen. Arkitekterna

har lättast att ta ledigt

runt lunch och entreprenörerna

efter jobbet – en enkel och

praktiskt uppdelning.

Intresset var stort bland de

drygt 50 arkitekter som kommit

och mönsterbilder och

färger diskuterades ivrigt och

länge. Speciellt de nygamla

jaspéliknande mönstren i

Artoleum Striato väckte diskussion.

Fult eller häftigt? Retro

eller bara gammalt? Att de

kommer att bli inskrivna i ett

antal projekt framöver torde

dock vara helt klart!

Som ”tilltugg” till kaffet höll

den välkända trendanalytikern

Cay Bond ett föredrag med

titeln Living the present – for

the future om bland annat

formens utveckling och vår

nordiska identitet. Intressanta

vändningar och funderingar

som tilltalade arkitekternas

fantasi.

Thomas Åkerblad

Gustav Vasa såg gillande ut

när han tittade ner från sin tron i Nordiska

Museets stora central hall. 700 människor

var anmälda till Bolons stora event på museet

i samband med Möbelmässan i

Stockholm och det var inte många som

fattades!

Gustav Vasa har ju i och för sig haft

tid att vänja sig vid Bolon. Sedan hösten

2007 ligger det Bolongolv i den speciella

sameutställningen på Nordiska Museet.

Kollektionen som använts där heter Etnic

och har fått sitt namn just ur den

samiska världen.

Nu var det dock den nya kollektionen

Twilight som bildade underlag till ming-

landet i den stora salen. Och underlag

för några dansare som rörde sig i rytmiska

och långsamma rörelser på golvet.

Koppling till golvet? Tja, det såg i alla fall

snyggt ut!

– Vi gör sådana här stora events vartannat

eller vart tredje år, berättade Torbjörn

Claesson, teknisk chef på Bolon.

Då bjuder vi in även våra utländska kontakter

och samarbetspartners och tar tillfället

i akt att visa dem en bit av Sverige

också. Tidpunkten – i samband med

Möbel mässan – är ju given. Då fi nns alla

arkitekter i stan.


GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 29


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Inspirerande och utmanande

Bo Ljungberg gick 27 februari i pension från sin tjänst som serviceingenjör på Tarkett och lämnade

samtidigt sin stol i Golvbranschens Tekniska Kommitté, där han spelat en viktig roll i hela 20 år. Här ser

han tillbaka på sin tid i kommittén, vilken efterlämnat många positiva minnen.

Man säger att tiden går fort

när man har roligt. När jag

tänker tillbaka på de dryga

20 åren som ledamot i Golvbranschens

Tekniska Kommitté,

TK, så känns det som om tiden

gått alltför fort.

INTENSIVT ARBETE FÖR ATT

MINSKA VATTENSKADORNA

Under dessa år har jag upplevt

arbetet i TK som både

inspi rerande och utmanande.

Förutom att konkurrerande

leveran törer har fått möjlighet

att gnuggas mot varandra har

vi också haft den unika förmånen

att ha många entreprenörers

kunskap och åsikter

med oss vid bordet.

Närmast tänker jag på

sjösättningen av branschstandarderna

för våtrum med

sin VT-märkning som också

blev en betydelsefull del av

platt formen för GVKs tillkomst.

Det var mycket tyckande och

jämkande innan man hittade

rätt, inte minst när det gällde

de standardiserade monteringsanvisningarna.

Man

kan ju lägga in en matta på

många olika sätt, men hur

gör man det rätt?

Hela tiden arbetade vi

foku serat på att minimera riskerna

för vattenskador till följd

av brister i material och utförande,

plus att vi hade ganska

kort om tid att sy ihop det

hela.

VIKTIGT ATT UTVECKLA

FÖR ICKE PVC-BASERAT

Under många år var vännen

Kurt Kjellby en klippa i TK,

hans mångåriga erfarenhet

och stilistiska förmåga var en

stor tillgång när vi skulle beskriva

viktiga moment eller besvara

kluriga frågor. Kurts hökögon

var också värdefulla när

vi reviderade och förnyade TKråden.

Det var ytterst få kommatecken

som hamnade på fel

plats i ett dokument efter att

Kurt gjort sin granskning. Kurt

hade också andra strängar

på sin lyra, bland annat var

hans talanger i köket mycket

uppskattade. TK-mötena i

Kurts hem på Styrsö, som han

gärna rundade av med några

pärlor vid pianot, kommer att

fi nnas kvar länge i minnet.

En annan stor och viktig

utmaning för TK ligger betydligt

närmare i tiden, jag tänker

då på användningen av plastmattor

som tätskikt under keramiska

ytmaterial. Trots konkurrensen

leverantörer emellan

tycker jag det har gått förvånande

smidigt att komma till

en gemensam bedömning av

rimliga krav på produkterna.

Nu kommer också fl era

tillverk are med golvprodukter

som inte är PVC-baserade och

det blir en viktig uppgift för TK

att utveckla och modifi era

våra branschstandarder så att

man är i fas med den tekniska

utvecklingen när det blir dags

att få dessa produkter godkända

för våtrumsbruk.

DISKUSSIONER OM

BÅDE SPRÅK OCH TEKNIK

Vid en tillbakablick på åren i

TK går det inte att glömma

smågnabbet mellan den oförbätterlige

skånepågen Roland

Gimbe och TK-medlemmarna

med hemvist i och kring Stockholm.

Det käraste trätoämnet

var ofta pluralformen av bräda

– vad är rätt: brädor eller bräder?

Jag har också i färskt minne

den förre TK-ordföranden

Göran Slertman som, med

tusen tals kvadratmeter egenhändigt

inlagda golv bakom

sig, inte gick att dribbla bort

när man diskuterade produktegenskaper

och läggningsteknik.

FORTSÄTTER SOM KONSULT

Nu lämnar jag den offi ciella

delen av golvbranschen,

men mina kunskaper och min

erfaren het har jag i behåll och

kan fortsättningsvis dela med

mig av till dem som så önskar

och behöver. Just nu har jag

planer på att trappa ner

genom att driva en konsultverksamhet

i mindre omfattning.

Resten av tiden kommer

att ägnas åt intressen som fått

stå tillbaka under mitt aktiva

yrkes liv.

Tack alla i och kring Golvbranschen

för åren som runnit

iväg så snabbt, nästan varje

dag har jag fått lära mig

något nytt och lärande är

faktiskt roligt.

Bo Ljungberg

Ny som marknadschef på Bostik

Box 4604, 116 91 Stockholm

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Jan-Eric Allberg

Teknik: Bengt Jonasson 08-702 3099

Henrik Sjelin 08-702 3092

Kurser/adm: Rigmor Ahlström 08-702 3093

Den 12 januari tillträdde

Richard Svensson, 37, tjänsten

som marknadschef på Bostik.

Han kommer närmast från livsmedelskoncernen

Nestlé, där

han arbetat under tio år och

haft olika befattningar inom

marknad och försäljning i

Sverige och Norden.


30 | GOLV TILL TAK #2 • 2009


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Sven Kjellman, f d ordförande i GBR (GEBO) samt

hedersledamot i GBR, har avlidit 14 februari.

Jag har fått meddelande av

Olle Lind att vännen Sven

Kjellman lämnat jordelivet

– 97 år gammal. En av de

sista golv-profi lerna. Med

sitt lugna väsen var han en

trivsam yrkesman att umgås

med. Hans lilla snusdosa

– för näsbruk – kom alltid

fram i goda vänners lag.

Han trivdes då han fi ck

prata om gamla tider. Elegant

och välskräddad på

våra sammankomster och

nyfi ken på allt nytt.

Då han nu lämnat oss

vänner inom branschen för

att diskutera med högre

makter, så är han säkert

efter längtad dit han kommer.

På de evigt gröna

ängd erna kommer han nu

att vandra och tillsammans

med andra golvprofi ler ventilera

tiden på jorden. Han

har mycket att berätta. En

lång yrkesgärning ger

många dråpliga minnen.

Vi som kände Sven uppskattade

honom som en

verklig hedersman.

Golvveteranerna står

nu en tom stol – svår att besätta

med samma livsvis-

Fokus på fukt

dom. Men vi är alla övertygade

om att vi kommer

att sakna och minnas Sven

som den profi l han var.

Frågan är: Finns det några

kvar – eller var Sven den

siste aristokraten inom golvbranschen?

Till efterlevande kan vi

vänner säga: Känn förtröstan

i er sorg. Vetskapen om

att Sven lämnar ett ljust och

varmt minne efter sig måste

kännas gott i hjärtat.

Axel Malmquist

är temat för en ny utställning

hos Byggcentrum i Göteborg.

Här har man samlat information

om hur byggmaterial och

konstruktioner påverkar och

påverkas av fuktsituationen i

en byggnad. Naturligtvis fi nns

här också information om

GVK och de övriga branschföreningarna

inom området.

Invigningen med tillhörande

seminarium drog 150 besökare

vilket är bra siffror i dessa

dystra byggtider men ämnet

tycks vara ständigt aktuellt.

– Konferenserna om fukt i

våtrum förra året visade att behovet

av fuktinformation är hur

stort som helst, säger Lars

Ljung, vd för Byggcentrum.


Ny som försäljningschef på Kährs

Staffan Bornander är sedan

1 okto ber 2008 försäljningschef för

Sverige på Kährs. Han efterträdde

Lars Larsson som blivit försäljningschef

för Storbritannien.

Staffan har redan arbetat två år

inom Kährs och då varit distriktschef

för Småland och Östergötland.

− Jag ser det som en utmaning

att i rådande konjunkturläge ta mig

an mina nya uppgifter, säger

Staffan. Kährs har emellertid en

professionell säljkår som kommer

att lyckas bra, särskilt som vi märker

att kunderna föredrar hög kvalitet

i ett välkänt och starkt varu märke.

Ny på Ardbo

Kenneth Öhman har tagit över efter Peter Roberg som inom

Ardbo ansvarat för Wicanders produkter i Södra Sverige.

www.kungsbackagolv.se

Kungsbacka Golv är ett företag

som arbetat i branschen i över 40

år. Vi är 11 13 st och omsätter ca 18 20

miljoner. Våra kunder är entreprenadföretag

inom bygg och villatillverkare

samt privata kunder.

VI SÖKER NU:

Entreprenadansvarig

DU FÅR ANSVARET för entreprenad och serviceverksamheten

hos oss. Dina viktigaste uppgifter är att se till att verksamheten

utvecklas med lönsamhet, nöjda kunder och

kompetent och motiverad personal. Du är en naturlig

ledare som trivs i rollen att utveckla såväl människor

som affärer. Du har ansvar för arbetsledning, inköp och

försäljning.

VI TROR att du har erfarenhet av branschen och av

budgetansvar och att du trivs i en coachande roll där

kundens intressen och personalens utveckling hamnar i

fokus. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt.

VI ERBJUDER en roll med stort ansvar och möjlighet att

påverka!

DU ÄR VÄLKOMMEN med din ansökan senast den 27/3 7/11 till

Kungsbacka Golv, Box 10045, 434 21 Kungsbacka eller

martin@kungsbackagolv.se. Eventuella frågor besvaras

av Martin Larsson, tel. 0709-50 41 40.GOLV TILL TAK #2 • 2009 | 31


Design: Sottsass Associati

NYHET! Nu finns succégolvet Kayar i 8 stycken nya färger!

Besök oss på easyFair mässan i Kista 18-19 mars.


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Box 4604

116 91 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid defi nitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

livingreklam.se

time to go wild.

bring nature home

AFRICAN ZEBRANO är ett av våra 23 nya exotiska laminatgolv inspirerade av träslag

från tre världsdelar. Adventure är en spännande kollektion som ger många nya in redningsmöjligheter.

Ett golv som dessutom är trendigt, livfullt och snällt mot naturen.

Vill du veta mer är du välkommen att besöka www.forbo.se

More magazines by this user