Digital VF 2019 - 1

stinarigback

INNEHÅLL Nummer 1. 2019

14

50

6 Aktuellt. Rekordmånga deltog i

årets Vinterfåglar Inpå Knuten.

14 Porträtt. Patrik Olofsson.

18 Artbegreppet, del 3. Per

Alström sätter punkt.

26 Riksinventering. Berguv är

riksinventeringsart 2019–2020.

30 Lappuggleprojekt. Hjälp till att

spana efter lappugglor.

34 Hybrider. Raritetskommittén

reder ut hybridfrågan.

42 Galleriet. Sparvuggla – vår

minsta uggla.

44 Klassiker. Johan Axel Palmén –

en av Finlands stora ornitologer.

26

57

50 Djupdykning. Så hittar du den

iberiske gransångaren.

54 Recensioner. The Ascents of

Birds.

56 Brev. Erik Hirschfeld om att

flyga.

57 Knivigt. Lär dig att skilja på

ormvråk och fjällvråk.

58 Fråga Experten. Har alla fåglar

en kräva?

60 Kåseri. Torsten Green-Petersen

vandrar i ett vinterlandskap.

61 Korsord.

62 Retro. När gransångaren

etablerade sig i Skåne.

REDAKTÖREN:

Inventering

DEN FJORTONDE UPPLAGAN av Vinterfåglar

Inpå Knuten är just i hamn. Allt

pekar på att det är rekordmånga som

har rapporterat – i skrivande stund

är prognosen en bra bit över 20 000

rapporter! En orsak har säkert varit

att vi haft ett gynnsamt vinterväder i

hela landet. Jämfört med 2018 är det

genomsnittliga antalet fåglar vid de

fågelmatningar som har deltagit fyra

fler, 53 mot förra årets 48.

Koltrast, gråsparv och, lite överraskande,

gulsparv är tre arter som

det är fler av än i fjol. Gulsparv har

vikande trender i de flesta inventeringar

och även om det inte går att dra

några långtgående slutsatser om hur

gulsparven mår är det ändå roligt att

det är många individer av arten.

APROPÅ INVENTERINGAR SÅ gör riksinventeringen

comeback på nytt. Det

är sex år sedan den senaste genomfördes,

det var 2013 som föreningens

medlemmar gick man och kvinna ur

huse för att räkna fiskgjusar. Nu är

det berguvarnas tur att bli räknade.

Berguvens population har räknats

flera gånger, senast för tio år sedan.

Det här är åttonde gången som landets

berguvar räknas. Riksinventeringen

av berguv pågår i år och även nästa år.

Mer om hur det går till står att läsa på

sidan 26.

Att vara med och inventera, oavsett

om det är Svensk Fågeltaxerings eller

BirdLife Sveriges inventeringar, är

stimulerande, spännande och tillfredsställande,

och man bidrar verkligen till

fågelskydd.

NIKLAS ARONSSON

REDAKTÖR FÖR VÅR FÅGELVÄRLD

vår fågelvärld | 1.2019 3

Similar magazines