Digital VF 2019 - 1

stinarigback

FOTO: ROAR SOLHEIM

Roar Solheim med honan Juventa som fick tre

ungar som 2K-fågel 2018. Hon var den första av

de satellitmärkta lappugglorna som drog iväg

på långdistansflyttning under hösten 2018.

En av lappugglan Juventas ungar.

FOTO: ROAR SOLHEIM

sina hemmamarker, som slag- och kattugglor

och väntar på nästa gnagarår, eller ger

de sig iväg för att hitta bättre jaktmarker

som pärl- och fjällugglor gör, för att sedan

återvända till sina gamla häckningsplatser?

Det är den primära fråga jag vill hitta

ett svar på genom att följa de sändarförsedda

lappugglor som nu jagar i Norge

och Sverige. Sommaren 2017 fick två nya

lappugglehonor sändare, och sommaren

2018 blev sju honor och en hanne försedd

med sändare. En av honorna från 2017 flög

under senhösten till Mora, men där tystnade

sändaren i april 2018. Vi misstänkte att

hon hade dött, och letade efter sändaren i

juni utan att hitta den. I oktober kom nya

signaler från sändaren, nu i närheten av

Malung. Det återstår att se om denna hona

faktiskt är i livet fortfarande. Åtminstone

nio lappugglor sänder regelbundet uppgifter

om var de är.

UNDER ALLA ÅR sedan lappugglorna dök

upp i Hedmark, har Elverums kommun

varit ugglornas centrala häckningsområde.

Varför de föredrar det området vet vi inte,

men det har lett till att lappugglan har fått

en särställning i kommunen. De lokala

ornitologerna har gjort en stor insats för

att hitta och kontrollera bon, och ringmärka

ungar och vuxna fåglar. För 2018

tog ringmärkningsgruppen i Elverum

initiativ till ett färgmärkningsprojekt på

årets lappuggleungar. Ungar som kläckts

i Elverum fick röda ringar på vänster tars,

medan ungar som kläckts i andra kommuner

i Hedmark fick gula ringar på höger

tars. Ugglorna har bara en ring, inte två

som pilgrimsfalkar och örnar brukar förses

med. Totalt blev 166 ungar ringmärkta

i Hedmark 2018, medan 70 vuxna fåglar

blev ringmärkta eller kontrollerade som

tidigare märkta fåglar. Vuxna fåglar fick

som tidigare en vanlig blank metallring.

NÄR EN LAPPUGGLA landar eller lyfter

håller den benen utsträckta. Om man då

fotograferar ugglan är det ofta möjligt

att se om den har en ring. Under goda

ljusförhållanden kan det även gå att se om

ringen är röd, gul eller blank. Titta därför

noggrant på alla lappugglor under 2019,

och försök gärna fotografera dem. Bilder

av flygande lappugglor kan användas för

att åldersbestämma fåglarna om bilderna

är skarpa. Bra bilder på vingarnas översida

på en flygande ringmärkt fågel kan också

läggas ihop med bilder på vingarna på infångade

vuxna fåglar från sommaren 2018

för identifiering. En hona som häckade på

en av mina plattformar nära Öje i Sverige

2018, och som kunde fångas in, visade

sig vara samma fågel som häckade på

plattformen 2017. Det året blev hon inte

infångad, men genom att jämföra mönstret

på vingpennorna gick det att slå fast att det

var samma fågel.

LAPPUGGLAN ÄR EN mycket spännande

fågel att studera, samtidigt som hon är

vacker, mystisk och något av det mäktigaste

man kan uppleva i våra nordliga

barrskogar.

Om du vill följa lappugglorna förehavanden

kan du besöka min Facebooksida.

Jag är tacksam för alla som försöker

fotografera lappugglor 2019, och jag

hjälper gärna till med att åldersbestämma

fåglarna.

Figur 2. Aktuella positioner för sex av de lappugglor som

under hösten 2018 gav sig i väg på längre flyttningar. Fyra

av dem befann sig den 17 januar i Sverige. Du hittar aktuella

positioner på www.facebook.com/roar.solheim.10.

vår fågelvärld | 1.2016 47

vår fågelvärld | 1.2019 33

Similar magazines