Digital VF 2019 - 1

stinarigback

FOTO: NIKLAS ARONSSON

TOPP 5

The Great Backyard Bird Count arrangeras av

Cornell Lab. och Audubon (BirdLife-partner) i

USA varje vår sedan 1998.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Röd kardinal.

Röd kardinal (48 956 rapporter)

Nästan 177 000 deltog 2018 i The Great

1

Backyard Bird Count i USA. Av dessa har 48 956

rapporterat röd kardinal på sin tomt. Arten är spridd i

södra och östra USA och är en stannfågel.

Mercedes Alpizar, från Turrialba i Costa Rica, arbetar för att öka kunskapen om fåglar hos

ursprungsbefolkningen.

FÅGELSKYDD

Urbefolkning får lära sig

fåglar av Mercedes

Mercedes Alpizar är fågelguide på

Rancho Naturalista i Costa Rica.

På sin fritid driver hon eget fågelskyddsprojekt.

Syftet är att öka

kunskapen om fåglar hos urinvånare

och bidra till fågelskydd.

Hon är uppvuxen i Turrialba, ett bergigt

område i centrala Costa Rica. Längre upp

i bergen finns det flera olika stammar

av ursprungsbefolkning kvar. De lever

relativt isolerat från samhället i övrigt. De

har sina egna skolor och även regler. Jakt

är förbjudet i Costa Rica för alla, utom för

den som tillhör urbefolkningen.

– Jag upptäckte att det saknades djur i

skogen som omgav deras byar. Det fanns

inga sengångare, apor eller större fåglar

som tinamos.

Hon beslöt sig för att starta ett utbildningsprojekt

för barn i 7-8-årsåldern för

att få dem att öppna ögonen för djuren i

regnskogen.

– Jag vill få barnen att beundra naturen,

och få dem att förstå att de inte måste

jaga för att äta.

Mercedes har valt ut tre skolor som hon

nu regelbundet besöker. När hon är där

berättar hon om fåglar och andra djur.

– Jag har märkt att när barnen får låna

kikare så är det så mycket lättare att få

dem att förstå, men tyvärr har jag bara

några få än så länge. Jag skulle behöva ett

dussin till ungefär, berättar hon.

Mercedes har fått utbildningspaket

från amerikanska Ebird, men inga kikare.

Mercedes läste turism på universitetet i

San José. När hon var klar där jobbade hon

på ett hotell i ett par år, men trivdes inte.

När hon av en tillfällighet kom ut i skogen

igen förstod hon varför.

– Det är i skogen jag är lycklig. Skogen

ger mig allt, och jag ville ge något tillbaka.

Det är därför jag har startat det här projektet,

säger hon.

Niklas Aronsson

Mörkögd junco (43 742)

Mörkögd junco är en

2

art som delvis flyttar. I

mellersta och sydöstra USA

är den en vintergäst, medan

populationer i västra USA

och nordöstra delen av

landet är stannfåglar.

Spetsstjärtad duva (43 412)

3 Spetsstjärtade

duvans utbredning

täcker in hela USA (utom

Alaska) där den är

stannfågel. Den har, liksom

ovanstående art, setts en

gång i Sverige.

Amerikansk kråka (40 959)

Även den amerikanska

kråkan har en

4

utbredning som täcker in

hela USA (utom Alaska).

Det är också en stannfågel.

Den har samma nisch som

vår gråkråka och tillhör

även samma släkte.

Blåskrika (37 549)

Blåskrikan finns i östra

5

USA. Den häckar i

blandskog och parker. I

väster upphör den där

tallskog och buskland tar

över, biotop för närstående

stellerskrikan. Blåskrikan är

känd för sin aggressivitet.

Mörkögd junco.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Spetsstjärtad duva.

Amerikansk kråka.

Blåskrika.

FOTO:TORGNY NORDIN

FOTO: NIKLAS ARONSSON

FOTO: TORGNY NORDIN

vår fågelvärld | 1.2019 7

Similar magazines