Sormlandsgripen-2018

p1018697
  • No tags were found...

Redaktören har ordet

Äntligen dags för 2018 års Sörmlands-Gripen

Artikelförfattare: Bengt Gustafson

Då har det gått ett år sedan Du sist höll en rykande

färsk Sörmlands-Gripen i din hand. I år har vi bl.a.

många historiska återblickar från verksamheten

vid Kungl. Södermanlands Regemente och det förtjänstfulla

arbetet som många kamrater gör med det

historiska arvet..

Sörmlands-Gripen inleds med sedvanlig information

från C Sörmlandsgruppen och dito från Stora respektive

Lilla Kamratföreningen samt information om

framtiden för Stora Kamratföreningen.

Vi hedrar också Gustav Adolf von Siegroth med en

historisk betraktelse och en bakgrund till stipendiet

instiftat vid FHS och 2017 års stipendiat samt att

2017 års stipendiat, Andreas Tägt beskriver lite av

sin bakgrund, ceremonin vid FHS mm.

Den historiska exposén inleds med en beskrivning

av hur Regementets fotosamlingar efterhand digitaliseras

och görs sökbara ”på nätet” (även unge

Gustafson finns med i arkivet!). Detta toppas av ett

antal svartvita- och färgfotografier på bilduppslaget.

Den historiska vandringen fortsätter med intressanta

återblickar från tiden på P 3 och P 10 inklusive

chefsuppsättningen några aktuella år. Lumparlivet,

inryckning och MUCK samt inblick i officersutbildning

för 50-år sedan kommer sen där näst. Dessutom

några intressanta återblickar från kasernområdet.

Bildsidorna med bl.a KFÖ, skogsbränder och den

pensionsavgångne RIKSHVCHEFEN.

Kamratföreningens årliga resa i år till Vaxholm, med

ett rikt bildunderlag var något jag missade även i år!

Glöm inte att redan nu boka firandet av Slaget vid

Södra Stäket lördagen den 17 augusti 2019.

Det har väl inte undgått någon att Försvarsmakten är

under omdaning för att bli vassare. I detta beskrivs

också FMLOG´s utveckling inkl. Försvarsmaktens utveckling

enligt ÖB´s inriktning för ”Ledning För Ett

Starkare Försvar”.

Till slut är den sedvanlig information om kamrater

som fyller jämna år och information från kamratförening.

Jag tackar er alla för Era insatser för tidningen.

Till sist – Fortsätt skicka in berättelser och helst

med bilder – till redaktionen. Se adress och kontaktmöjligheter

längre bak i tidningen.

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

27.Hvbataljonen och dess fortsatta utveckling redovisas

i ord och bild.

Bengt Gustafson

Redaktör Sörmlands-Gripen

Författarlista

Ahlström, Peter

Övlt, Försvarshögskolan

liljenstolpe, lars

PA/Kn

Andrén, Staffan

PA/Övlt

Landin, Elisabet

Kassör/matrikelansv. Stora Kmf.

Allebjär, bertil

PA/Lt

Smedin, Mikael

Övlt, C Södermanlandsgruppen

Christer Holm

PA/Övlt

Sundkvist, Sten-Åke

PA/Övlt

Gustafson, Bengt

Övlt, Redaktör Sörmlands-Gripen

Tägt, andreas

Kapten/MHS Karlberg

Granander, olof

Öv, Chef FMLOG

waernulf, håkan

PA/Öv1

liljenstolpe, hans

PA/Kn

Sörmlandsgripen 2018 3


Kungl Södermanlands Regementes Kamratförening

Stora kamratföreningen

Artikelförfattare: Staffan Andrén

Vänner!

Ännu ett år är till ända och här kommer dels en tillbakablick på år 2018 och dels programmet för år 2019.

Under året har vi genomfört två lunchmöten och

det tredje återstår ännu under december månad.

Vid det första mötet berättade Peter Tengbrant om

en spännande resa till Svalbard. Peter besökte den

norska staden Longyearbyen och dess sevärdheter

bl a kolgruvor och artdatabanken (Svalbard globale

fröhvelv) samt naturligtvis snöskotersafari på glaciärvidderna

något som Peter med sin bakgrund som

idrottsofficer var väl lämpad för. Vi minns särskilt bilderna

från baren där Peter hade sällskap av en ”trött

isbjörn”.

på plats gavs vi en guidad visning av kastellet och

lunch på Waxholms hotell.

På eftermiddagen gick färden vidare mot Rindö och

Oscar Fredriksborg. Där hade sällskapet tur att komma

in i generatorrummet vilket gav en möjlighet att

beskåda de bägge gigantiska generatorer som på

sin tid försåg fästningen med elektrisk ström. Det

blev en fullspäckad dag med vackert väder och nöjda

resenärer.

Under oktober månad var det dags för nästa generation

i familjen Tengbrant. Andrea Tengbrant projektledare

för PEAB byggnation på milostabstomten

berättade om projektet och gjorde reklam för de nya

bostadsrätterna. Ett mycket fint boende och naturligtvis

på helt rätt plats!

Nu till 2019 års program:

Varmt välkomna!

Den 11 april var det allmänt föreningsmöte samt utflykt

till Vaxholms fästning. Det allmänna mötet avhölls

i bussen för att inte tappa alltför mycket tid. Väl

Staffan Andrén

Ordförande stora kamratföreningen

– Program för år 2019 –

Lunchmöten

Traditionella lunchmöten genomförs onsdag den 6

februari, den 2 oktober och den 4 december på Elsas

kantin, Eskilstunavägen 34. Luncherna betingar

ett pris om ca 100 kr. Anmälan om deltagande görs

senast på fredag veckan före till Elisabet Landin. Observera

att det inte är något lunchmöte under april,

juni och augusti månad.

Föreningsmöte

Föreningsmöte (årsmöte) genomförs onsdag den 3

april i samband med föreningsresa. Anmälan enligt

nedan. Ett 1:a beslut om ev. avveckling av kamratföreningen

står då på dagordningen (se sid 5).

senast 1700. Föreningen bjuder på resa och fika.

Lunch i personalmatsalen ca 100 kr. Anmälan om

deltagande till Elisabet Landin senast söndag den

24 mars.

Kontaktuppgifter till Elisabet Landin:

telefon: 070-202 01 99 eller

e-post: elisabet.landin@mil.se

Stäketdagen lördag den 17 augusti

300 årsminnet av Slaget vid Stäket firas med ett särskilt

program och till vilket alla medlemmar i de bägge

kamratföreningarna samt hemvärnet inbjudes.

För mer information se separat annons sid 25.

Föreningsresa

Föreningsresa onsdag den 3 april. Samling på Svältenlägret

kl 0830. Avresa med buss till hemvärnets

stridsskola. Information om HvSS verksamhet samt

besök på dess museum. Årsmöte. Åter Strängnäs

4

Sörmlandsgripen 2018


Kungl Södermanlands Regementes Officerares

Kamratförening (Lilla kamratföreningen)

Artikelförfattare: Peter Ahlström

Har Du varit officer eller reservofficer vid regementet och inte är med i föreningen

är Du hjärtligt välkommen att komma med!

Visionen för ”lilla kamratföreningen” är;

Vår kamratförening kännetecknas av en stark gemenskap

som är grundad i vårt intresse för Södermanlands

regemente och dess officerare och traditioner.

Vår verksamhet utmärks av positiva attityder

till utveckling och förnyelse där möjligheter att påverka

tas tillvara. Att träffas under festliga former är

viktigt för kamratskap och ger oss möjlighet att diskutera

och umgås under angenäma former.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som gör det

möjligt att genomföra vårt årliga och gedigna program.

Vår verksamhet känns efterfrågad och de möten

som vi anordnar upplevs som uppskattade där

ett stort antal medlemmar anmäler sig. Vi har efter

årsmötet 2018 fått i uppdrag att fullfölja våra möten

traditionsenligt. Styrelsen arbetar utöver de traditionsenliga

mötena med att förbereda för firandet av

Slaget vid Södra Stäket 13 aug 1719. Detta kommer

att högtidlighållas lördagen den 17 aug 2019.

Vi har under året deltagit i det arbete som utmynnat

i att det första GA von Siegrothska priset kunde

utdelas. Detta pris gick till kapten Andreas Tägt för

utmärkta lärarinsatser.

Priset kommer även framgent att tilldelas en officer

som har gjort något viktigt för officerens utveckling.

De som kan få detta pris är officerare som arbetar

som lärare på Försvarshögskolan eller på någon av

FM skolor där kadetter utbildas inom ramen för officersprogrammet

och den verksamhetsförlagda utbildningen.

Priset 2018 kommer att utdelas på Hugo

Raab dagen på Försvarshögskolan i december.

Peter Ahlström

Sekreterare

Lilla kamratföreningen

Verksamhet 2018 för Lilla (officerarnas) kamratföreningen

Månad Aktivitet Anmälan

Februari/mars

· Föredrag eso

· Brädspel torsdagen den 21 mars Anmälan till K-A Ahlqvist

April/Maj · Årsmöte torsdag 2 maj Särskild kallelse, Rogge

Augusti

Oktober/

November

· Lördagen den 17 aug Högtidlighålls regementets högtidsdag

enligt separat annons sid 25.

· Lilla (officerarnas) kamratföreningen högtidlighåller regementets

högtidsdag med sedvanlig middag lördagen den

11 aug på Rogge kl 1800.

· Föredrag med historisk inriktning.

Information, kallelse och inbjudan e.s.o.

· Brädspel torsdagen den 10 oktober

Arrangeras av Stora & Lilla kamratföreningen. Anmälan

senast 1 juli 2019 till elisabet.landin@mil.se eller

enligt senare order.

Inbjudan genom Lilla (officerarnas)

kamratförening

Inbjudan e.s.o

Anmälan till K.A. Ahlqvist

November Höstmiddag på Rogge genomförs 26 oktober Inbjudan e.s.o

December Lillejul genomförs lördag 14 december Inbjudan e.s.o

Om Du har intresse att vara med i föreningen kontakta Peter för ytterligare information.

(Sekr) Övlt Peter Ahlström, Axenborgsgatan 8, 633 51 Eskilstuna

Tfn 070-870 22 83 • ahlstrom.peter@tele2.se • www.p10.se

6

Sörmlandsgripen 2018


af silfver.” Lärarna vid skolan ersattes med fri inkvartering,

måltider vid regementschefens bord och en

riksdaler i dagtraktamente. Militärakademin upphörde

i praktiken att fungera i slutet av 1780-talet, och

upplöstes 1805.

Det sista krig Siegroth kom att delta i var Gustaf III:s

krig mot Ryssland 1788-90. Hans insatser då var så

goda att han 1789 upphöjdes till general. Efter kriget

kvarstod han som chef för Södermanlands regemente

till 1792. Gustaf Adolf von Siegroth dog 1802*.

Vår ambition att GA von Siegroths anda återtas

Som ett led i GA von Siegroths anda har Kungl. Södermanlands

Officerares kamratförening (Lilla kamratföreningen)

arbetat för att hans tradition och ambition

återigen kan göras levande. Kamratföreningen

har inrättat GA von Siegrothska priset som utdelas

årligen på Försvarshögskolan i Stockholm. Detta

pris ska stimulera officerare på akademin och på

Försvarsmaktens skolor (där kadetter utbildas under

sin verksamhetsförlagda utbildning) att utveckla pedagogik,

utbildning etc för officerens väl. Det första

priset utdelades 7 december 2017 på Försvarshögskolans

högtidsdag (Hugo Raab) till en välförtjänt

officer och lärare. Detta första pris tilldelades kapten

Andreas Tägt som i konkurrens erhöll priskommitténs

gillande. Andreas Tägt tilldelades medalj nr 2 (i

nytryckt utgåva) samt 20 000 kronor. Andreas deltog

även under ”lilla” kamratföreningens årsmöte 2018

där han talade kring utbildning. Nomineringsproceduren

har återigen startat på Försvarshögskolan och

förhoppningen är att vi tillsammans med Försvarshögskolan

kan tilldela 2018 års pris till en välförtjänt

officer.

Funktion**

GA von Siegroths prisets syfte är att uppmärksamma

och belöna pedagogisk skicklighet hos officerare

verksamma som lärare (”militära lärare”) vid Försvarshögskolan

(FHS) eller vid verksamhetsförlagd

utbildning (VFU) vid FM stridsskolor inom ramen för

FHS officersutbildningar.

Priset kan utdelas till fler än en kandidat om det

finns flera kandidater som bedöms likvärdiga i fråga

om pedagogisk skicklighet. Prissumman delas i så

fall mellan mottagarna.

Priset består av medalj, diplom samt penningpris.

Medaljen kan dock endast utdelas en gång

* Dr Maria Gussarsson Militärhistoriska avdelningen Försvarshögskolan 14

november 2016

** Utdrag ur arbetsordning för GA von Siegrothska priset 2017

GA von Siegroths belöningsmedalj och dess historia

Medaljens benämning.

Kungl. Södermanlands Regementes premie- respektive belöningsmedalj Gustav III gav i Kungligt brev av den

27 september 1785 bifall att låta prägla medaljen 8:e storleken. Graverad av C. G. Fehrman med G III bröstbild

på utsidan. På baksidan står det ”Hedersbelöning vid Kungl. Södermanlands Regementes Militarie Akademi

under beskydd af den älskansvärdaste Konung 1782”. Präglades i guld och silver och i brons 1977. Myntkabinettet

stamp K131

1782 Militärakademien inrättas

1785 Konung Gustaf III medgiver att en medalj får inrättas

1786 Medaljen graverades av Carl Gustaf Fehrman. Utdelades till tre elever vid militärakademin

1787 Guld Landshövdingen generalmajoren Salomon Hederstierna

Silver Övlt och friherre Adolph Roxendorff

Silver Mj och friherre Bengt Ribbing

Silver Kn Anton Adolf Nauckhoff

Silver bataljonspredikanten Pehr Johan Sundstrand

1792 Utbildningen i Militärakademin upphör

1805 29/8 Militärakademin läggs ned

1820 Guld Löjtnant Gustav Ludvig Ehrling

1916 Silver RO/Övlt friherre Erik Lejonhuvud

1916 Silver RO/Kapten friherre Karl Karlsson Leijonhufvud

1919 Guld RO/Kapten friherre Karl Karlsson Leijonhufvud

1920 Guld RO/Övlt friherre Erik Leijonhufvud

1929 Guld Övlt friherre K G A Leijonhufvud

1977 Bronsmedaljer utges i samband med regementets 350-årsjubelium

2017 Utdelas till kn Andreas Tägt Försvarshögskolan

2018 Utdelas till kn Ulrika Palm Logistikskolan

8

Sörmlandsgripen 2018


TIDEN PÅ SÖDERMANLANDS REGEMENTE

Från P3 till P10 i olika befattningar

Artikelförfattare: Håkan Waernulf

P 3 1956 – 57

Ett fåtal dagar efter studenten vid Norrköpings HAL

(fanns inget gymnasium i Finspång på den tiden)

skedde inryckning i Strängnäs. Välkomnades av plutonchefen

Björn Orward (lt) och Gunnar Borg (sg)

samt instruktören öfu Eriksson.

Efter vederbörlig halmhämtning (sängarna!!) var det

dags att imponeras av ”Strv m/42 EH” som skulle bli

vårt skötebarn de närmaste 15 månaderna. ”EH” betydde

en motor dvs en åttacylindrig bussmotor för

bensin, medan ”H” stod för en smart växellåda där

1.an och 3.an var automatiska och 2.an och 4.an var

direktväxlar. Den gamla fina luftvärnskanonen med

7,5 cm kaliber var tyvärr avsågad, elaka tungor hävdade

att avsikten var att lättare följa med infanteriet

i tät skog.

Såhär i efterhand kan konstateras att våra befäls

goda föredöme i alla avseenden, och en mycket bra

utbildning och ett påtagligt bra ledarskap blev en avgörande

orsak till att jag valde officersyrket.

Det var samtidigt en förändringens tid. I 8 i Uppsala

upphörde och dess plutonchefsskola flyttades till

P 3. Vår plutonchef Björn Orward såg till att slå vakt

om vår stolthet som stridsvagnskorpraler.

Enligt obekräftade rykten tjänstgjorde förövrigt en

viss Roine Carlsson (S) sedermera försvarsminister

som värnpliktig i kasernvakten.

Förändringen till ökad mekanisering av armén blev

1963 tydlig när P 1 och P 2 kompletterades med P 6

och P 7 samt P 4 (efter I 9). ”Le grande messalliance”

som någon tyckte!?

Trupptjänstgöring i Strängnäs 1974-75 som kompanichef

Efter att ha genomgått de sedvanliga militära skolorna

var det så dags att det efter fyra år vid arméstabens

utrustningsavdelning, som generalstabsofficer,

skulle följas av obligatorisk trupptjänst. En

alldeles utmärkt princip – dvs att man skulle ut i

verkligheten och bevisa att man kunde uppföra sig

som folk mot värnpliktiga och arbetskollegor. I mitt

fall var mina arbetskolegor på 4.trosskomapniet ett

gäng yrkesskickliga och erfarna officerare.

Kompaniadjutanten Göthe Larsson garanterade god

ordning och fin stämning på kompaniet i alla lägen.

Den legendariske Schalén och Christer Schlegel höll

kokgrupperna på nästan kulinarisk nivå. I övrigt var

det den tiden när långt hår (!) var på modet hos ynglingarna.

Försvarsmakten reagerade med att skaffa

hårnät att användas vid högtidliga tillfällen. Ett sådant

inträffade ganska snart när 4.kompaniet skulle

bestrida högvakt vid slottet. Efter mycket övande

och håruppsättningar var det så dags att avmarschera

från Sergels Torg. I denna ceremoni ingick

att jag som vakthavande major skulle genomföra en

elegant helomvändning inför alla åskådare före avmarsch.

Dessvärre var inte helomvändningar av just

detta slag så vanliga på arméstaben (däremot sådana

av annat slag!).

Vid detta tillfälle skulle 4.kompaniets mekanikerpluton

ha varit som gjord för högvaktstjänstgöring. Skälet

var att denna pluton skulle marschera i trupp till

verkstaden där utbildningen genomfördes. Av olika

orsaker passade det bra att jag själv utförde kommandot.

För att förena nytta med nöje började jag

att tillämpa det som då kallades ”figurativ marsch”

– vilket tvingade de värnpliktiga att koncentrera sig.

Roligt nog uppskattade mina mekaniker detta och

blev riktigt duktiga på att hålla 3-5 kommandon i rad

i huvudet utan missöden.

Trupptjänstgöring vid P 10 1980-81 som Bataljonschef

(Utbildningschef)

Efter 5 år som personalchef i armén med Ny Befälsordning,

MBL och mängder av utredningar(!) var det

välkommet att få komma tillbaka till ”verkligheten” på

P 10. En första åtgärd var att inbjuda min gamla personalavdelning

på studiebesök på P 10. Det blev ett

mycket uppskattat besök som avslutades med lunch

på Lötgärdet.

Och ännu en gång ordnade Schalén och c:o, helt

överaskande en delikat lunch gömd i en svacka i

terrängen. Stor succé och bra reklam för ett bra regemente!

Min tid som Bataljonschef dominerades i övrigt av de

försök som chefen för armén beordrat, syftande till

att finna en bra stridsteknik eller taktik för nya mekaniserade

brigader. Genomförandet innebar 6 veckors

försök med metodövningar varannan dag och

med materielvård mellan dessa dagar. Officerskåren

12

Sörmlandsgripen 2018


Från vänster: Christer Schlegel, Björn Orward och Lennart Schalén

uppvisade ett enastående intresse och engagemang.

Vi var samlade många kvällar efter tjänstens slut på

mässen eller andra platser för diskussioner om lämplig

och möjlig stridsteknik. Resultatet av våra rapporter

och resultat uppskattades mycket av uppdragsgivaren

och jag håller inte för osannolikt att detta

påverkade den fortsatta mekaniseringen vid P 10.

Under mina mångfaldiga besök i tjänsten i Israel och

även i Egypten hade jag kunnat konstatera hur primitivt

soldaterna tillrädde sin lunch i det fria – ofta

ökenmiljö. En enkel eld på marken eller en plåtburk

med kött på en stridsvagns ljuddämpare som innehöll

värme. Det blev därför lite grann av en kulturkrock när

en Israeliska Brigadgeneral besökte P 10 för att studera

våra försök rörande mekaniserade förband. Han

imponerades starkt av våra Centurionförares framfart

i vår ”småbrutna terräng”. Emellertid blev han dock

ännu mer imponerad när vi plötsligt i skogen kom fram

till stridsvagnkompaniets koktross i full verksamhet.

Hans spontana kommentar: Well colonel-”you really

have a restaurant in the forest”?! Ett ganska ovanligt

sätt att imponera på den Israeliska armén!

Överlämning av nya Strv 104 mm vid P 10

Under min tid som Pansarinspektör 1985-90 hade

jag många intressanta och trevliga uppdrag. Ett av

dessa var att närvara när FMV, i närvaro av flera celebra

gäster till armén, skulle överlämna Strv 104 på P

10 kaserngård. Det förhöjdes något den höstliga ceremonin

när de tre mottagande brigadcheferna personligen

skulle klättra upp på och intaga sina numera

diseldrivna Centurioner.

Vid ett av mina olika besök vid P 10 och milostaben

hade jag glädjande nog tillfälle att hälsa på min gamle

vapendragare Göthe med fru från 4.trosskompaniet

vid deras sommarställe straxt norr om Strängnäs. En

bra epilog på ett härligt liv med P 10!

Chefer vid Kungl. Södermanlands Regemente

Nedan följer Chefsskap vid vårt regemente noterad av Bertil Allebjer.

Chef 1956 1975 1980

RegChef Öv Wirgin Öv Colliander Öv 1 Eriksson

UtbC Övlt Wennberg Öv Tauvon Öv Bernroth

SC Övlt Eklund Övlt Moberg Övlt Ahlgren

C 1.Bat Kn Fagerberg Övlt Bernroth Övlt Waernulf

C 2.Bat

Mj Hultgren

C Liv - Mj Dickfeldt Mj Ashan

Adj Fj Eriksson Fj Swahn

C 2.Komp Kn Sjöberg Mj Nyman, Mj Schüldt Mj Wallin, Mj Ahlqvist

Adj Fj Johansson Fj Allebjer Fj Allebjer

C 3.Komp Kn Fagerberg Mj Schang Mj Ekander

Adj Fj Erbén Fj Erbén Fj Kindlund

C 4.Komp Kn Fahlgren Mj Waernulf Mj Hjellström

Adj Fj Bergman Fj Jacobsson Fj Blomqvist

C 5.Komp Kn Johansson - Mj Asplund

Adj Fj Wibeck - Fj Sundell

C 6.Komp - Mj Appelqvist Kn Larsson

- Fj Brantgård Fj Murevärn, Fj Stenman

C 8.Komp - Kn Murray Kn Murray

Adj - Fj Lidholm Fj Lidholm

Sörmlandsgripen 2018 13


HISTORISKA BILDER FRÅN P10

Äldre fotografier från Södermanlands Regemente – Foto: Ur Arsenalens arkiv

Regementets korphandbollslag under 60 talet

Christer Holm i en Centurion

Regementets hockey-bockeylag under 70 talet

Bengt Gustafson

Torbjörn Cairén

Invigning av nya millitärrestaurangen 1987

C-V Sandberg som landståndsman 2001

Firandet av marschen från Malmköping 2001 Stefan Karlsson är vagnchef

14

Sörmlandsgripen 2018


27.hvbat fortsätter att utvecklas!

Rapport från övnings- och utbildningsverksamheten 2018

Artikelförfattare: Mikael Smedin

Övnings- och utbildningsverksamheten 2018 har

kraftsamlats till befattningsutbildningar och ledningsträning

för en ökad ledningsförmåga. Under

höstens övningar för insatskompanierna har förbanden

övats i stridskjutning i plutons ram i dager och

i mörker.

Inom ramen för befattningsutbildningar har det

övats i ett brett register och i samtliga funktioner.

Andelen skyddsvaktsutbildade som är omförordnande

och nyutbildade har ökat, andelen soldater

som kan hantera understödsvapen har ökat. Cheferna

på kompani och pluton har givits en särskild

chefsutbildning med tyngdpunkt på att tydliggöra

ansvar och underlätta arbetet med att rekrytera och

bibehålla personalen i förbandet. Vi kan glädjande

konstatera att de som deltagit i årets övningsverksamhet

har varit mycket nöjda med innehållet.

”Reaktionen och bemötandet

från allmänheten

var mycket positiv”

Under senvåren och sommaren lämnade förbandet, i

likhet med många av våra hemvärnsbataljoner, stöd

till räddningstjänsterna i samband med skogsbränderna.

För Södermanlandsbataljonens del lämnades

stöd i Sala-branden och i samband med en skogsbrand

i centrala Södermanland. Förbandet stod även

i beredskap för att sättas in/avlösa förband i Ljusdal.

Återigen imponeras man av den frivillighet och vilja

som finns att lämna stöd när samhället verkligen behövder

det. Bra jobbat!

”Låt oss tillsammans fortsatt

fokusera på att bibehålla

och rekrytera nya

soldater till förbanden

runt om i Södermanland”

Under 2018 har förbandet deltagit i Hemvärnets

riksomfattande beredskapskontroll den 6 juni. Larmningen

fungerade väl och ett stort antal ur förbandet

mötte upp och deltog i den informationsinsats som

genomfördes i länets större städer på nationaldagens

förmiddag. Till barnen delades det ut svenska

flaggor och de fick möjlighet att sitta i fordon och

prata med soldaterna. Reaktionen och bemötandet

från allmänheten var mycket positiv. Även media

passade på att uppmärksamma detta på ett positivt

sätt.

Vi blickar nu framåt mot 2019 där vi kommer att fortsätta

att befattningsutbilda, ytterligare öka antalet

skyddsvakter och förbereda förbandet mot nästa

förbandsövning under 2020 som avser att öka förbandets

förmåga till bevakning och skydd av hamn

och flygfält.

Låt oss tillsammans fortsatt focusera på att bibehålla

och rekrytera nya soldater till förbanden runt

om i Södermanland och ytterligare öka bataljonens

operativa effekt!

Sörmlandsgripen 2018 15


Bilder från årets övningsverksamhet

Bilderna visar olika skeenden vid Sörmlandsbataljonen – Foto: Lynn Englund mfl.

Rikshemvärnschefen på besök vid 27.Hvbat

16

Sörmlandsgripen 2018


Bilder från årets övningsverksamhet

Bilderna visar olika skeenden vid Sörmlandsbataljonen – Foto: Lynn Englund mfl.

Sörmlandsgripen 2018 17


50 år sedan muck

En promenad i minnenas korridor

Artikelförfattare: Övlt Sten-Åke Sundkvist

PCS 1967-68 firade de sista dagarna i maj 50 år sedan

utryckningen från plutonchefsskolan. Befälselever

från P 10 och P 1 utbildades tillsammans det

första halvåret vid Göta Livgarde. Många av oss, särskilt

Sörmlänningarna, var förtidsinkallade 18-åringar.

”En höjdpunkt var när det

spelades säckpipa för oss.

Scotland the brave och

inte ett öga var torrt”

PBV 302 rullade ut tidigare än beräknat från Hägglund

& Söner i Örnsköldsvik. Behovet av utbildad

personal till nymodigheterna var skriande.

Besöksprogrammet stöddes på ett utmärkt sätt av

LedR. Inryckning och därefter förläggning i vår gamla

kasern. Av säkerhetsskäl endast i nederslaf på

18

Sörmlandsgripen 2018


logementens våningssängar.

Tvårätters högtidsmåltid i matsalen och förbrödring

och återknytning av gamla band på Upplandsmässen.

Samtidigt hade Irländska Kongo-veteraner anförda

av mj Stig Von Bayer möte. En höjdpunkt var när det

spelades säckpipa för oss. Scotland the brave och

inte ett öga var torrt.

bandmataren till 20 mm Oerliconpjäsen från Flygande

Tunnan dömdes ut. Ständiga eldavbrott. Liksom

ammunitionen

Ö HK SAR (ögonblickligt högkänsligt spetsanslagsrör).

Den bet gott men utlöste mot snöflingor typ ” lappvantar”

Ett medfört häfte ”Militära Fakta 1967/68” visar att

50 år är en lång tid. Försvaret omfattade då nästan

en miljon man och kostade 4,9 miljarder.

Först morgonhygien över rostfri ränna på kasern

och därefter frukost i matsalen. Avfärd till Arsenalen

där Övlt Jaak Kallak mötte och guidade oss genom

pansarvapnets historia. Avslutning vid PBV 302.

Många minnen om bågtandkopplingens belägenhet,

omvänd roderverkan och spektakulära bandkrängningar

kom upp. Den upp-och-ner-monterade

Armén hade 52 brigader. En värnpliktig under grundutbildning

fick 5.-/ dag och en vpl sergeant 12,25 /

dag. Vid repövning steg siffrorna till svindlande 8.-

resp 14,25.- per dag. Och pengarna räckte!

För två av oss blev PCS starten på ett yrkesliv i Försvaret.

Med avtackning efter 48 år och 9 månader.

Oslagbart i dag! För de andra gav de 15 månaderna

i gröna kläder en rejäl skjuts inför det civila livet. Det

har gått bra för alla med arbeten inom polis, bank,

bygg, industri eller jordbruk. I regel på chefsposter

eller som egen företagare. Några har gjort fina insatser

i FN-missioner.

Vi var ursprungligen 30 elever. Två har avlidit och till

träffen kom 18. Den var den fjärde i ordningen, också

det ett bra betyg till värnpliktssystemet och våra

goda befäl!

Kongoveteranen Stig Von Bayer och PCS-Veteranen Jan Stääv spelar bräde

Sörmlandsgripen 2018 19


BSI 1968 50 år

50 år sidan inryck, en återblick

Artikelförfattare: Christer Holm

Den 4 juni 1968, en tisdag, vandrade 25 unga män in

genom kaserngrindarna på P10. Vi var från 20 år och

yngre, en del av oss hade inte ens fyllt 17 år. Vi skulle

alla bli underbefäl vid regementet och vi var frivilliga.

Många av oss visste nog inte vad vi gett oss in på!

vilket naturligtvis kom att påverka även vår kommande

utbildning. När han ledde verksamheten lyssnade

man och verkställde så fort man kunde!

Vi gick till Livkompaniet och inkvarterades i logement

3 och 4. Kompaniet hade bara en pluton, BSI

(Befälsskola Instruktör), men senare under hösten

kom ytterligare en. Det var InfSS plutonen som utbildade

personal för de Strv 74 förband som skulle

komma att ingå i infanteribrigaderna.

Vi var den sista kull som utbildades i landet på Strv

74 som befäl. InfSS plutonen den allra sista som utbildades

som manskap.

Kompanichef för Livkompaniet var kapten Dag Törnblom.

Kanske inte den tyngsta kompanichefsbefattningen

då han bara hade en pluton under lång tid

som chef. Han kom att avsluta sin karriär som Krigsmaterielinspektör

och Överste 1. Kompaniadjutant

var Rustmästare S-O ”Esso” Ericsson.

”Upplevelsen att duscha

kallt och försöka få bort

motorolja och annan

sörja från stridsvagnstjänsten

var klart karaktärskapande”

Livkompaniet var inrymt i den enda kasern som då

saknade varmt vatten. Upplevelsen att duscha kallt

och försöka få bort motorolja och annan sörja från

stridsvagnstjänsten var klart karaktärskapande även

om man så här efteråt kan fundera på om det främjade

rekryteringen att ha de blivande befälen i just

den kasernen?

BSI leddes av plutonchefen Fanjunkare Erik Wäng.

Redan från första stund stod det klart att ordet respekt

knappast täckte den fruktan som vi ibland

kände för honom. Hans ledarstil var kärv och tydlig

Erik Wäng gick bort efter en längre tids sjukdom i januari

1981.

Ställföreträdande plutonchef var Sergeant Lars Liljenstolpe

som kom till plutonen några månader senare.

Instruktörer var Överfurir Berndt Kindlund och

Överfurir Lars Sundell. Samtliga kom vi att arbeta tillsammans

med under våra kommande truppår.

Sommaren 1968 var varm och vår utbildning startade

med det som alla går igenom. Ålning medels hasning

på Uppgårdsgärdet, springa hinderbanan med packning,

sommarläger utanför Nyköping och cykla hem

med all packning, ABC tjänst (detta var innan NBC) med

cykling i skyddsmask och tät klädsel i 30 gradig värme

och annat spännande. Stridsvagnarna som stod nere

på Kasgarn kom vi att möta först i början av augusti.

20

Sörmlandsgripen 2018


Stridsvagnstjänsten för oss blev annorlunda då vi

utbildades till att klara alla befattningar i vagnarna

och vi hade en roterande tjänst vilket gjorde att under

resten av utbildningen tjänstgjorde man i vagnen

några månader på varje befattning. Strv 74 som

egentligen inte var så gammal, den kom 1960 till förbanden,

hade en hel del åldersproblem vilket berodde

på att chassiet egentligen var Strv m/42 som försetts

med nytt torn. Skulle vi ta reda på hur mycket

bränsle vi hade kvar i tankarna fick vi stoppa ned en

mätsticka och mäta detta genom påfyllningsröret då

det inte fanns någon information i vagnen. Bara en

av de saker som visade vilken verklig ålder vagnen

hade. Vagnen hade en bra 75 mm kanon och hade

fått de nya radioapparaterna Ra 421. Senare när vi

samövade med InfSS upptäckte vi att de hade de

gamla radioapparaterna vilka krävde ständig kalibrering.

Under utbildningsåret minskade plutonen med tre

man i vad som var naturliga avgångar. Stridsvagnstjänsten

och utbildningen passade inte alla. När

vintern kom, som var kall och med mycket snö, upptäckte

vi att eftersom vi var ensamma om att vara

stridsvagnsförband så fick vi samöva med de andra

pansarskyttekompanierna en hel del och gjorde otaliga

anfallsövningar upp och ned på norra övningsfältet.

Av de 15 som fortsatte på IS 1 kom 8 att välja yrket för

mer eller mindre livstid. Ett par valde att bli poliser

vilket hade varit deras målsättning hela tiden och

några andra insåg ganska snabbt att trupptjänsten

inte var vad de ville fortsätta med.

Den 4 juni 2018 var det 50 år sedan vi ryckte in och

vi kvarvarande beslutade oss för att fira på ett enkelt

sätt. Vi är fyra kvar av de åtta. Bengt-Erik Larsson,

Göran Grehn, Torbjörn Cairén och Christer Holm. De

andra fyra, Dag Nordenbjörk, Claes Ytterberg, Tommy

Jannerstad och Lars Blomberg, har tyvärr gått

bort. Vår planering var i sista stund av lite olika skäl

och Torbjörn Cairén kunde inte närvara och inte heller

Lars Liljenstople som vi bjöd in.

Vi inledde dagen med att åka till vår gamla kasern

och genom kontakter med byggbolaget kunde vi besöka

våra gamla logement. Kasernen skall bli bostäder

och det var nästan som om vi funderade på att

flytta tillbaka för att gå varvet runt!

En annan sak som var lite speciell var att 1968 tjänstgjorde

vi även på lördagar men från januari 1969 reducerades

tiden till femdagarsvecka.

I februari 1969 utnämndes vi till vicekorpraler. Det

kan låta som en mindre händelse men vi var klart

stolta över detta. Det kändes som att vi var på väg

åt rätt håll.

Slutövningen hette Tunabergaren och tog plats på

Vickbolandet. BSI och InfSS satte upp ett Stridsvagnskompani

där vi i första hand var gruppchefer

och stf plutch. Som så många andra slutövningar var

denna klart ansträngande med nästan ingen sömn

och långa marscher för att agera B-styrka mot våra

infanteriförband.

När BSI slutade var vi 22 st befälselever som utnämndes

till korpraler. 15 av oss fortsattes på IS 1,

vilket var något av rekord, och inledde den tjänsten

med att åka till Abisko på vinterutbildning. Stridsvagnssoldater

tolkande efter bandvagn på sjöisar

var en oförglömlig syn och märkligt nog överlevde

vi alla!

Bengt-Erik Larsson, Göran Grehn & Christer Holm

Därefter åkte vi till Elma Gärde för en fika och truppminnesstund

kring allt vi gjort där. Resan avslutades

med besök vid Arsenalen och vår gamla Strv 74 samt

att vi gick upp på andra våningen och testade att använda

Strv 74 i spelet World of Tanks som finns där.

Vi testade en gång och vann!

Kvällen bestod av grill och tilltugg med vätska och

därefter tittade vi på bilder från 1968-9 på storbilds

tv varvid massor av minnen kom fram. En bra stund

efter midnatt rundade vi av.

50 år är en lång tid. Men när man träffas så här så

är man tillbaka sommaren 1968 och minns hur det

kändes och vad som hände. Vi har spenderat lång

tid i armén men vi gjorde rätt val!

Sörmlandsgripen 2018 21


Kamratföreningens årliga resa

Besök på vaxholms fästning

Artikelförfattare: Övlt Sten-Åke Sundkvist

Med chartrad buss från Tuna Trafik reste föreningen

mot Vaxholm. På vägen dit genomförde övlt Staffan

Andre’n ” Allmänt Möte ” under färd. Huvudpunkt:

Firandet av slaget vid Södra Stäket i augusti 2019.

En kort presentation om historien kring fästningarna

gjordes redan i bussen av övlt Jaak Kallak. Det

var nyttigt och den senare guidning blev därmed

intressantare. Sammantaget är Vaxholms moderna

fästningsverk stort som Bodens fästning. För

de flesta okänt – men det är klart: Ingen har gjort

någon tändstickstavla av den (Se Karl-Bertil Jonsson

på julafton!) Från skolan kommer vi ihåg tyske

generalen Helmuth von Moltke som bara skrattade

två gånger under sitt liv. En gång när svärmor dog

och en gång när han fick se Vaxholms fästning. Den

historien är alldeles säkert sann.

Första fästningen av trä tillkom 1538 på Vaxholmen.

Gustav Vasa var uppväxt vid Rydboholm en knapp

mil väster om Vaxholm. Han kände givetvis till Kodjupet

och Oxdjupet. Och förstod betydelsen för Stockholms

( Läs: Gamla Stan ) skydd. Sonen Johan III ersatte

blockhuset med ett runt stentorn. Ombyggnad

och modernisering påbörjades 1833 och var klar

1863 och blev något större än kastellet. Den bestod

även av andra befästningsverk runt inloppen. Ett av

dem är Rindö redutt.

”Oxdjupet blockerades,

fylldes med sten och försänkta

pråmar”

Oxdjupet blockerades, fylldes med sten och försänkta

pråmar. Med sundets bredd om 100 meter

och ett djup på 30 meter tog det 300 år. Endast det

grunda Kodjupet hölls öppet. Fartygsutvecklingen

gjorde, att Oxdjupet åter öppnades för djupkrävande

trafik. I samband med det tillkom Fredriksborg 1735

och Oskar-Fredriksborg som blev klar 1877. Den bestyckades

med 24 cm Engelska pjäser , 28 ton tunga.

Delvis var 40 cm tjocka pansarplåtar fastskruvade i

fästningsmuren.

22

Sörmlandsgripen 2018


kasernområdet från förr

Ur regementets fotoarkiv

Artikelförfattare: Lars Liljenstolpe

Gamla vakt-och arrestbyggnaden.

(avskrift av Evert Wahlbergs notering)

Regementsområdet 1927.

(avskrift av Evert Wahlbergs notering)

Så här såg det ut en gång. En stor silvergran mellan

två lummiga syrenbuskar och längst ut på sidorna

popplar. Allt detta planterades troligen omkring 1923,

då alla byggnader stod färdiga.

På detta flygfoto ses i bildens underkant en brygga.

Längst ut på denna var placerad en handvevad lastkran.

Till denna brygga kom pråmarna med kol till regementet.

Granen användes ofta som riktmärke vid uppställningar

på kasernområdet. I byggnadens övervåning låg i

huvudsak arrestlokalerna. I skydd av granen förekom

det att de arresterades kamrater hissade upp cigaretter

o.d. Detta kom till dåvarande regementschefens,

Öv Virgin, kännedom och han beordrade nedsågning

av granen, med omedelbar verkan.

I början av 60-talet tvingades man att såga ner popplarna

som nu, av ålder, börjat bli farliga för förbipasserande

eftersom grenar släppte och ramlade ner.

Efter vaktens avflyttning disponerades byggnaden av

bl.a. FN-detaljen, Musikplutonen och Brigadstaben.

Efter lossning omlastades kolet till vagnar som gick

på räls, en s.k. Decauvillebana, och kördes till Vedoch

kolgården (bildens högra kant). Därifrån fortsatte

banan till panncentralen. Banan byggdes 1922.

I samband med byggandet av pansarbataljonens garage,

sent 1938, lades Ved-och kolgården ner och på

denna plats byggdes garagen.

Rälsen till Panncentralen fanns dock kvar till en bit in

på 50-talet.

Bryggan sprängdes av piplut under befäl av dåvarande

lt Björn Bernroth. Detta på order av regch, Öv Cavalli,

hösten 1953 (kan ha varit hösten 1954) då den,

vid denna tidpunkt, var helt upprutten.

Bortom den övre högra kasernen låg regementets dåvarande

idrottsplats (Sjukhusgläntan).

24

Sörmlandsgripen 2018


försvarsmaktens logistik i förändring

En inblick i en del av försvarsmaktens utveckling.

Artikelförfattare: Olof Granander

Sörmlänningar – som ni väl känner till är Försvarsmakten

inne i ett förändringsarbete där vi stärker

vårt sätt att leda verksamheten i fred, kris och krig.

Syftet är att succesivt öka den militära förmågan,

öka förmågan till totalförsvarssamverkan och förenkla

vid internationella samarbeten. Det innebär

stora förändringar inom ledningsstruktur och organisation

samt inom materiel- och logistikområdet.

Utvecklingen innebär ett systemskifte för logistiken

och annan roll för förbandet FMLOG, Försvarsmaktens

logistik.

När det har utvecklats nya strukturer har FMLOG

på ett naturligt sätt anpassat organisationen. Ledningsnivåerna

har blivit färre, liksom antalet anställda.

Försörjningsavdelningarna gjordes t ex om till

nationella stödenheter och i takt med utvecklingen

har FMLOG även lämnat över verksamhet till andra

delar i Försvarsmakten. 2013 togs ett avgörande

steg då mycket av FMLOGs verksamhet lämnades

över till FMV och dessa samlades under en ledning

inom FMV som idag benämns Förråd, Service och

Verkstäder (FSV).

Sedan våren 2016 har jag haft förmånen att vara chef

för den mycket kunniga och kompetenta personalen

som utgör Försvarsmaktens logistik, FMLOG och ska

nu i korta ordalag försöka beskriva den förändring

som nu sker.

Satsning på att utveckla krigsförbandet FMLOG

Idag är FMLOG:s uppdrag att i fred, kris och krig leda

och samordna logistik och dokumenthantering inom

ramen för C PROD:s och C INSATS beslut, uppdrag,

order och riktlinjer.

När FMLOG bildades 2002 var syftet att samla all logistik,

göra den försvarsmaktsgemensam, modernisera,

centralisera, hitta nya beställningsformer, göra

verksamheten kostnadseffektiv och outsourca det

som inte oundvikligen skulle vara i Försvarsmakten.

Ledordet var att föra över pengar från logistik till

kärnverksamhet.

Sedan dess har FMLOG utvecklat verksamheterna i

linje med utvecklingen i övriga Försvarsmakten.

Vi består av:

• Dokumenthanteringsenheten med arkivarier

och ansvar för alla garnisoners expeditioner.

• Logistikkontoret med logistikledare som bland

annat stödjer ”SOR-processen” inför större övningar

(SOR (Status of Requierments) kan liknas

vid de RU-TM som användes på 90-talet) samt

BUA , beställnings- och uppföljningsavdelning

som bland annat är en kontaktyta för civila leverantörer.

• Fyra nationella logistikenheter (NSE) som hanterar

vapen- och ammunition, förråd, drivmedel,

förnödenhetsredovisning, gods, fordonsförsörjning,

livsmedelstjänst samt samordnar materielunderhållsproduktion

regionalt och lokalt.

• Stab inklusive Försvarsmaktens Transportkontor.

När Försvarsmaktens fokus på senare tid åter flyttats

mot nationella insatser och operativ effekt,

gjordes organisationen om till krigsförbandet FM-

LOG. Sedan dess har i stort sett all personal kombattantutbildats,

vissa av FMLOGs civila personal har

erhållit vapenutbildning för eget självskydd, FMLOG

har genomfört ledningsövningar, egna fältövningar,

ledningssystemövning samt deltagit som övade i

Försvarsmaktens alla större övningar.

26

Sörmlandsgripen 2018


Systemskifte för logistiken

Nu kommer nästa steg. Logistiken står inför ett

systemskifte, motsvarande det som skedde under

90-talet och som slutade med att FMLOG bildades.

Logistiken ska nu decentraliseras så att garnisonschefer

och krigsförbandscheferna åter får ett mer

heltäckande ansvar över sin materiel, inte bara den

som används dagligdags utan också den materiel

som finns i förråden. Samtidigt kommer armé-, flygoch

marinstaberna få ett helhetsansvar för planering

och genomförande av den egna logistiken inom

ramen för mobilisering, utbildning, övningar och insatser.

Förändringarna bygger på beslut efter två utredningar.

Dels är det regeringens utredning Logistik för

högre beredskap men även Försvarsmaktens egen

Ledningsutredning. Efter förslag i Logistik för högre

försvarsberedskap beslutade regeringen att den

verksamhet inom logistikområdet som överfördes

till FMV 2013 ska återföras till Försvarsmakten den 1

januari 2019. Det handlar om mark-, flyg- och marinverkstäder,

driftledning (fd FUS), centrala förråd och

reservmateriel, upphandlingsverksamhet, ekonomiredovisning,

resehantering, grafisk produktion samt

övrig service – totalt cirka 2000 personer.

Annan roll för FMLOG

Resultatet av Ledningsutredningen är att FMLOG:s

Servicecenter och Servicepunkter förs till respektive

garnisonsansvarigt förband. För att leda dem bildas

där logistikenheter med ansvar för bland annat teknisk

tjänst och förnödenhetsförsörjningen. FMLOG:s

fyra NSE (nationella stödenheter) upphör och personalen

placeras framför allt i dessa logistikenheter. I

princip återupprättar man garnisonsvisa materielenheter.

Dokumenthanteringsenheten förs över till HR-centrum

(HRC) liksom delar av Försvarsmaktens logistikkontor.

Mer än hälften av personalen på det

nuvarande FMLOG:s stab placeras på försvarsgrensstaberna,

Högkvarterets olika delar samt HRC.

På HRC placeras också ekonomiredovisning, resehantering,

grafisk produktion och övrig service från

FMV. Verkstäderna förs till respektive försvarsgren

och markverkstäderna läggs under Försvarsmaktens

Tekniska skola FMTS som därmed utvecklas till

ett tekniskt centrum som kommer att ha verksamhet

över hela landet.

Det nya FMLOG tillförs de centrala förråden, reservmaterielhantering,

spedition och specialtransporter

från FMV. Varje försvarsgren tillförs ett teknikoch

vidmakthållandekontor, TVK. Och till FMLOG

förs TVK Log som innehåller expertiskunskap inom

främst materielhantering, försörjning och miljö. En

stab kommer att stödja mig i min ledning av förbandet

Det här innebär en annan roll för FMLOG. Nu ska vi

tillsammans skapa det krigsförband som ska se till

att förnödenheter av alla de slag kan levereras där

respektive stridskraft behöver dessa. Det kommer

bli en intressant och viktig resa som förbandet startar

redan i hösten 2018. I denna resa ingår såväl konceptutveckling,

utveckling av arbetsformer och klargörande

av gränssnitt mot HKV, försvarsgrenar och

andra logistik enheter, liksom att fortsätta utveckla

alla medarbetare – nuvarande såväl som de som

kommer från FMV.

Vi går en spännande tid till mötes.

Sörmlandsgripen 2018 27


Vi har äran att gratulera!

Kungliga södermanlands regementes kamratförining

Födelsedagar 2019-01-01 -- 2019-12-31.

Textförfattare: Elisabet Landin

95 år

HalénThore Brandkärrsvägen 162, Lgh 1101 611 65 Nyköping 240421

90 år

Rundström Rolf Långgatan 23 C, Lgh 1001 271 43 Ystad 290527

Allebjer Bertil Bergvägen 21 B 645 34 Strängnäs 290704

von Sydow Lars Smedjevägen 7, Lgh 1002 191 49 Sollentuna 290817

85 år

Nilsson Arne Kattugglegränd 3, Lgh 1101 745 61 Enköping 340110

Dahlberg Rolf Snårvägen 6 147 41 Tumba 340128

Halldén Kurt Tjädervägen 2 645 42 Strängnäs 340319

Hornfelt Jonas Östervik 2 133 49 Saltsjöbaden 340327

Bertilsson Berit Sörgärdsgatan 23, Lgh 1102 645 33 Strängnäs 340508

Persson Göran Djäknegatan 10 645 31 Strängnäs 340510

Wranghult Sten-Göran Eskilstunavägen 12, Lgh 1105 645 33 Strängnäs 340612

Myrgård Christer Skogslyckegatan 17 B, Lgh 1001 587 27 Linköping 340617

Söderberg Harry Håstens torg 4 A 432 30 Varberg 341218

80 år

Tibbling Gunnar Parkgatan 4 614 32 Söderköping 390211

Krantz Bo Wiboms väg 2, Lgh 1801 171 60 Solna 390309

Järdin Lars-Göran c/o Runesson, Hagalundsgatan 42, Lgh 1401 169 64 Solna 390311

Juhlin Lars Bällstavägen 201, Lgh 1104 168 57 Bromma 390319

Esplund Sven Axtorpsvägen 1 546 72 Mölltorp 390421

Grip Kjell Mandelblomsgatan 11 745 36 Enköping 390605

Sjödin Ingemar Västra Trädgårdsgatan 61, Lgh 1001 611 32 Nyköping 390625

Ekström Ulf Fogdö Lundby Äng 2 645 92 Strängnäs 390713

Hådell Per Hedvigsdalsvägen 60 191 43 Sollentuna 390715

Holgersson Jörgen Hornsgatan 74 A, Lgh 1402 118 21 Stockholm 390912

Herbertsson Per Diamantstigen 3 361 32 Emmaboda 390928

Nilsson Sture Fjällgatan 5 646 32 Gnesta 391007

Johansson Olov Vallgatan 7 644 31 Torshälla 391019

Ehrengren Lennart Örby Starbäcken 67 755 96 Uppsala 391122

Wallenius Karl Åke Ålstad, Aspekullen 1 461 97 Sjuntorp 391125

Rosenqvist Nils Rindögatan 27, Lgh 1501 115 58 Stockholm 391210

Andersson Jan-Åke Gyllenhjelmsgatan 18, Lgh 1201 645 30 Strängnäs 391213

Stenmark Dan Villavägen 17 645 61 Stallarholmen 391231

75 år

Ågren Jan Bronsåldersgatan 11, Lgh 1101 589 51 Linköping 440106

Nilsson Leif Domarringen 3 245 41 Staffanstorp 440127

Bergström Jan Norra Björstorp 226 273 55 Brösarp 440225

Eriksson Gunnar Nötskrikevägen 9 611 95 Nyköping 440305

Schweitz Håkan Gryningsgatan 77 589 29 Linköping 440317

Lindblom Christer Hovgård 21 432 97 Rolfstorp 440407

Björkvall Hans K Källgatan 9 A, Lgh 1102 722 11 Västerås 440516

Fick Göran Lyckogången 20 135 54 Tyresö 440610

Wallin Per-Olof Lilla Västerbron 14, 8tr 112 19 Stockholm 440625

Gard Kenneth Vaktelvägen 37 703 48 Örebro 440625

Cederhus Jan Sörgärdsgatan 9, Lgh 1402 645 33 Strängnäs 440626

Jandér Rolf Signe Tillischgatan 6, Lgh 1203 169 73 Solna 440630

Koivusalo Tauno Bergsbovägen 16, Lgh 1201 191 48 Sollentuna 440630

28

Sörmlandsgripen 2018


Sandell Bernt Stensätter Sjöhaga 2 647 95 Åkers Styckebruk 440630

Lindeberg Björn Linbanegatan 16 641 34 Katrineholm 440714

Elson Carl-Fredrik Lövudden 5 806 26 Gävle 440714

Didriksson Gösta Fridhemsgatan 25 D 645 40 Strängnäs 440801

Degerlund Harriet Stockenströms väg 25 640 60 Åkers Styckebruk 440812

Wrede Bengt Björkudden Aspö 3 645 93 Strängnäs 440909

Gagner-Geeber Peter Vallavägen 1 A, lgh 1401 582 46 Linköping 440930

Stenberg Roland Vulcanusvägen 42 A 749 42 Enköping 441111

Andersson Göran Vårbergstorget 5, 3 tr 127 43 Skärholmen 441119

70 år

Persson Göran Torps Gård, Hyttinge Ö 640 51 Stjärnhov 490120

Pantzar Tuwe Öknaby Väster-gård 641 97 Katrineholm 490219

Toftén Hans Harstigen 6 544 31 Hjo 490307

Öhman Hans Paradisvägen 5 178 31 Ekerö 490320

Feltelius Nils Sveavägen 3 752 36 Uppsala 490429

Hedlund Jesper Nygatan 15 621 56 Visby 490514

Lagerbäck Åke Tallgården, Skebokvarn 642 91 Flen 490523

Johansson Hans-Erik Bergtomta 590 77 Vreta Kloster 490627

Fyrebo Toli Tranbärsstigen 14 B 645 43 Strängnäs 490703

von Arnold Fredrik Östra Ågatan 59 753 22 Uppsala 490823

Westbom Håkan Bergvägen 25 645 34 Strängnäs 490918

Larsson Bengt-Erik Brunnsvägen 106 645 43 Strängnäs 491002

Neretnieks Karlis Skeppargatan 48 6 Tr 114 58 Stockholm 491020

Schang Karl-Henrik Bonadsvägen 6 757 57 Uppsala 491021

Halldin Björn Bålnäs, Lerviken 1 590 14 Boxholm 491109

Carlsson Bert Järnvägsgatan 25 A 269 42 Båstad 491119

Anderson Lena Birger Jarlsgatan 82 114 20 Stockholm 491127

60 år

Ohlsson Gunnar Gusmossen, Härad 645 91 Strängnäs 590110

Fälldin Hans Rödstaringen 52 B 881 33 Sollefteå 590209

Rahmberg Lennart Grönfinksvägen 8 645 91 Strängnäs 590305

Junker Alexander Åsavägen 15 A 633 69 Eskilstuna 590407

Åkerlind Stefan Nyckelby 169 710 41 Fellingsbro 590415

Grawé Anders Trädgårdsvägen 13 640 43 Ärla 590417

Carlsson Olle Lingonvägen 4 343 34 Älmhult 590503

Larsson Monica Västerviksgatan 7 645 30 Strängnäs 590511

Gustafsson Stefan Innerspåret 12 187 54 Täby 590531

Kapple Urban Hovstabyvägen 12 703 75 Örebro 590622

Sjödelius Tomas Svärta Vreta Svartöga 611 93 Nyköping 590625

Andersson Ronny Solbacken 11 641 52 Katrineholm 590721

Nordlund Rolf Violgatan 1 644 35 Torshälla 590813

Dahlgren Johan Önskeringsvägen 29 167 63 Bromma 591007

Sjöberg Håkan Bergslagsvägen 184 161 54 Bromma 591020

Bertenstam Mats Granitvägen 28 A 135 46 Tyresö 591028

Lund Anders Sturegatan 60 114 36 Stockholm 591029

Svedhamre Michael Klintbägen 15 D 973 32 Luleå 591106

50 år

Johansson Christian Olerum Öryd 614 00 Söderköping 690218

Thuresson Johan Stensättarvägen 3 632 23 Eskilstuna 690321

Runesjö Urban Täby-Vad 551 705 94 Örebro 690426

Richárd Claes Skogstorpsvägen 168 191 68 Sollentuna 690513

Högberg Olle Morkullesträcket 20 881 35 Sollefteå 690519

Berglund Caroline Slåttervägen 7 640 60 Åkers Styckebruk 690702

Gyllenpanzar Jonas Ekuddsvägen 21 131 38 Nacka 690809

Sundgren Christoffer Bragevägen 12 114 24 Stockholm 690903

Sjöberg Stephan Furuvägen 23 172 77 Sundbyberg 690910

Olofsson Mikael Grindsjöhöjden 5 137 94 Norra Sorunda 690917

Grönlund Patrik Erik Myggvägen 58 541 65 Skövde 691013

Hartikainen Glenn Sandelsgatan 5 A 115 34 Stockholm 691104

Sörmlandsgripen 2018 29


Information från Kungl Södermanlands regementes kamratförening

Stora kamratföreningens styrelse:

Ordförande

och ansvarig utgivare Sörmlands-Gripen

Staffan Andrén

Dalkarlsvägen 10, 645 62 Stallarholmen

Tele: 070-268 03 01

e-post: andren.hast@gmail.com

Sekreterare

Gunnar Swahn

Tele: 070-594 36 51

e-post: gunnar.swahn@swipnet.se

Kassör/matrikelförvaltare

Elisabet Landin

Erikslundsvägen 2 D, 645 34 Strängnäs

Tele: 070-202 01 99

e-post: elisabet.landin@mil.se

I styrelsen ingår även

Karl-Arne Ahlqvist Wille Glatz, John Hamrin

Jaak Kallak och Lars Liljenstolpe

Viktigt!

Glöm inte att meddela oss

din nya adress

om du flyttar!

Maila eller skicka adressändringen

till kassören, Elisabet Landin.

Har du bytt eller fått nymailadress nyligen?

Uppdatera dig, meddela oss på enklaste sätt

”Stora” kamratföreningen

elisabet.landin@mil.se

”Lilla” kamratföreningen

ahlstrom.peter@tele2.se

Har du något att berätta?

Vi är glada för alla bidrag, som du tror våra läsare kan vara intresserade av!

Digitala underlag mailas/skickas till ansvarig utgivare, se ovan.

Helst i word, times/arial stl. 12. Bilder skall vara i jpg-form och högupplösta!!

Vi behöver också gärna ett porträtt på författaren samt vederbörandes eventuella grad.

Kungl Södermanlands regementes officerares kamratförening erbjuder

genom Göran Grehn några artiklar med anknytning till regementet

Kontakta Göran Grehn, Slånbärsstigen 7, 645 43 STRÄNGNÄS, mobil: 070-798 42 00,

e-post: goran.grehn1@tele2.se

P 10 historieverk 300:-

Historier från Södermanlands regemente

av Evert Wahlberg

VYKORT

35:-

H.M. Konungens fanöverlämning 1994 5:-

G.A. v. Siegroths hund Fixe 5:-

CD

DVD

Sörmlänningar – Till bygdens försvar

och i rikets tjänst 1327–2005

Musik & Tradition 100:-

200:-

AKVARELLER

Läggesta soldattorp (kopia) 40:-

Livkompaniet på marsch* (kopia) 40:-

30

Sörmlandsgripen 2018

Similar magazines