29.04.2019 Views

Golv till Tak #4-2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 48 | PRIS SEK 60 | NR 4 <strong>2019</strong><br />

Reportage från ISH-mässan<br />

i Frankfurt<br />

Möt två unga golvläggare<br />

i Karlstad!<br />

Veras Gräsmatta<br />

på Chalmers i Göteborg<br />

Löslagt plastgolv på<br />

Lindbackens skola i Uppsala<br />

Mycket keramik<br />

på ICON i Växjö<br />

Tjäna pengar på entrén!<br />

Auktorisationen<br />

underlättar vid upphandling<br />

Insamling av installationsspill<br />

minskar utsläppen<br />

Hur tar man hand om golv<br />

maximalt klimatsmart?<br />

# 4 / 19


FUKTSENSORN ®<br />

Trygghet i en liten ask.<br />

Mäter fukt bakom fuktspärren utan ingrepp!<br />

Vad gör du om en kund misstänker fukt?<br />

Vem har ansvaret och var ligger bevisbördan?<br />

Sluta oroa dig över läckande tätskikt. Det finns nu ett sätt<br />

du kan visa din kund att ditt arbete är fackmannamässigt<br />

utfört – utan att behöva riva ner kakel och ytskikt.<br />

Med FUKTSENSORN ® kan du enkelt och snabbt få koll på<br />

eventuella vattenläckor genom att mäta bakom fuktspärren<br />

FUKTSENSORN ® är självhäftande sensorer som monteras bakom<br />

fuktspärren och läses av med en trådlös fuktskanner även efter<br />

att ytan är kaklad. Resultaten sparas i molnet så att du i lugn och<br />

ro kan analysera datan och avgöra vilka åtgärder som krävs.<br />

Du och din kund får omedelbart obestridbara data helt utan<br />

att behöva riva bort kakel och ytskikt.<br />

• Självhäftande passiva fuktsensorer<br />

Obegränsad drifttid.<br />

• Avläsning med trådlös fuktskanner<br />

För automatisk analys och molnlagring av data som ger dig<br />

och kunden en framtidsäkrad byggnation.<br />

• Lättanvänd och mångsidig<br />

Kan installeras under tätskikt i våtutrymme och andra normala byggnadsmaterial.<br />

Fungerar även i fasader samt under plastmattor och flytspackel.<br />

• Kan integreras med andra system<br />

DURI dB<br />

Naturlig tystnad.<br />

Akustikunderlag för golv<br />

Komfortabel tystnad med låg miljöpåverkan!<br />

Duri dB golvakustikprodukter hjälper dig att skapa tysta golv<br />

som är sköna att gå på. Trum- och stegljud dämpas markant.<br />

Lämpligt för golvvärme tack vare sitt<br />

låga värmemotstånd.<br />

Alla golvunderlag i dB-serien har<br />

låg bygghöjd, från 1,2- 2 mm, för att<br />

fungera lika bra vid ombyggnation,<br />

som vid nyinstallation.<br />

Entrezoner<br />

Våra mattor passar såväl inom- som utomhus<br />

och är det idealiska valet för entréer som<br />

utsätts för hög person- och kundvagnstrafik.<br />

Vårt sortiment består av effektiva mattor i<br />

flera olika färger och former.<br />

Produkterna består av återvunnet material<br />

och är fria från PVC.<br />

Duri dB underlagsprodukter kännetecknas av en patenterad krysslänkad gummifiberteknologi för<br />

att erbjuda kraftigt akustiskreducerande egenskaper.<br />

Våra produkter är utvecklade för ett miljövänligt, hållbart byggande och möter kraven för de<br />

vanligaste konstruktions- och installationsmetoderna.


Innehåll 4 /19<br />

2 En klimatsmart helhet av investering, städning och underhåll<br />

5 Insamling av installationsspill är en effektiv klimatinsats<br />

7 Borgar för en hållbar golvkonstruktion genom hela kedjan<br />

11 Tjäna pengar på entrén!<br />

13 Största uppdraget hit<strong>till</strong>s – med mycket keramik<br />

16 Hårt slitage och löslagda golv<br />

18 Veras Gräsmatta på plats<br />

22 Möt två unga golvläggare i Karlstad!<br />

27 Färg och elektronik<br />

31 # <strong>Golv</strong><br />

32 Fråga GVK<br />

34 Ribban ligger högt<br />

36 Benny<br />

2<br />

KLIMATSMARTA<br />

GOLV<br />

Hur hanterar man sina fastigheters<br />

golv på ett maximalt klimatsmart<br />

sätt? Självklart måste man se <strong>till</strong> helheten<br />

– av investering, städning och<br />

underhåll. Det går att räkna på det,<br />

och läsa om det på sid 2.<br />

Att vid installation av nya golv se <strong>till</strong><br />

att installationsspillet samlas in och<br />

återvinns är en effektiv klimatinsats<br />

som minskar koldioxidutsläppen<br />

väsent ligt. Hur det går <strong>till</strong> och hur<br />

stor effekt det har kan du läsa om på<br />

sid 5.<br />

Det finns också en rad intressanta<br />

projekt att läsa om i den här tidningen.<br />

ICON i Växjö, Lindbackens skola i<br />

Uppsala, Veras Gräsmatta i Göteborg<br />

med mera.<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> får nu önska alla läsare<br />

en skön sommar. Vi återkommer med<br />

första höstnumret i början av september,<br />

och då är temat akustik.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

5<br />

18<br />

OMSLAGSBILD: Från ICON i Växjö<br />

FOTO: Anders Bergön<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 073-590 25 32. E-POST: fernando@adsales.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


Bona Mega<br />

ONE<br />

Simplicity, Speed, Build<br />

GOLV OCH KLIMATANSVAR<br />

EN KLIMATS<br />

AV INVESTERING, STÄ<br />

Hur sköter man fastighetens golv<br />

på ett så miljösmart sätt som<br />

möjligt? Och vilken roll spelar<br />

under hållet i det sammanhanget?<br />

Magnus Rönnmark går här igenom<br />

en rad faktorer som har klimateffekter.<br />

Allt vi tar oss för påverkar miljön. Resurser och energi<br />

förbrukas. Klimat och natur påverkas av olika utsläpp<br />

från maskiner och fordon och av kemikalier.<br />

Städning av golv är inte annorlunda. Det gäller att<br />

vara klimatsmart och resurssnål. De som har fastighetsansvar<br />

för större golvytor kan göra goda insatser för hållbarheten<br />

genom att planera för städningen och för långsiktigt<br />

underhåll av golven. Enskilda leverantörer av golv<br />

och städprodukter talar väl om sina varor – men någon<br />

måste tänka igenom helheten och ta ansvar för den totala<br />

påverkan på klimatet och på hållbarheten i samhället.<br />

Bona Mega<br />

ONE levererar<br />

Enkelhet och bekvämlighet<br />

Grundlack och topplack i samma dunk; ingen blandning, inget<br />

avfall i form av överbliven lack och ingen grundlack behövs.<br />

Sparar tid<br />

Du kan mellanslipa efter så lite som 1 timme.<br />

Bra fyllkraft – perfekt resultat<br />

God fyllkraft ger dig en förlåtande applicering, optimal<br />

hållbarhet och en yta att vara stolt över.<br />

www.bona.com<br />

Bona.Professional<br />

Bona Professional Sweden<br />

ANNONS<br />

Så planerar man<br />

för klimatsmart städning<br />

Att man från början förbereder fastighet och organisation<br />

för städning har stor betydelse för hållbarheten. Val av<br />

städmetod är självklart väsentligt. Likaså lokaler som är<br />

förberedda för att ta hand om utrustning och hjälp medel.<br />

En tvättstuga på plats kan <strong>till</strong> exempel minska transportbehovet.<br />

Även städpersonalens resor har inverkan på klimatet.<br />

Därför ska man organisera för korta och klimatsmarta<br />

resor för städpersonalen och för klimatsmart frakt av allt<br />

som behövs för städning. Det finns många städorganisationer<br />

som satsar på eldrivna fordon, cyklar, kollektivtrafik<br />

och korta resor för att uppnå en mer hållbar verksamhet.<br />

Städfrekvens efter behov<br />

Hygien och trivsel kräver ofta hög städfrekvens. Det gäller<br />

<strong>till</strong> exempel toaletter och alla lokaler där mat hanteras.<br />

En entrézon med mycket gångtrafik från gatan kan också<br />

behöva hög städfrekvens för att se trevlig ut och för att<br />

smuts inte ska spridas längre in i huset.<br />

Samma höga städfrekvens är emellertid sällan befogad<br />

i alla rum med måttlig trafik längre in och högre upp i<br />

huset. Att anpassa städningen <strong>till</strong> behoven ger inte bara<br />

en ekonomisk vinst. Det bidrar också <strong>till</strong> hållbarheten.<br />

Med eller utan vatten?<br />

Daglig, torr städning kan i vissa fall ge ett fullt acceptabelt<br />

resultat. Dammsugning tar bort lös smuts från släta<br />

ytor och är en standardmetod för att städa textilgolv.<br />

Missa inte erbjudanden<br />

och nyheter – prenumerera<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong><br />

på vårt nyhetsbrev


MART HELHET<br />

DNING OCH UNDERHÅLL<br />

Den torra städningen ger dock inte möjlighet att använda<br />

kemikalier, vilket är begränsande när det gäller ytor med<br />

höga hygienkrav.<br />

Vatten ger möjlighet att använda kemikalier, men<br />

vatten medför också risker. Det vatten som används måste<br />

effektivt sugas upp direkt efter städningen för att inte<br />

lämna rester av smuts och kemikalier. Och vatten är inte<br />

bra för trägolv. Även vid försiktig användning sugs vatten<br />

lätt in i skarvar och ger ett tråkigt utseende på ändträet.<br />

Med eller utan kemikalier?<br />

Att städa släta golvytor med mikrofibrer i mopparna eller<br />

hårda partiklar i maskinens rondeller kan ge ett utseendemässigt<br />

godkänt resultat och ofta acceptabel hygien. Där<br />

man verkligen behöver avlägsna fet smuts är emellertid<br />

städkemikalier med tensider att föredra. Med tanke på<br />

hållbarhet och miljöpåverkan finns det samtidigt anledning<br />

att spara in på kemikalieanvändningen. Överdosering<br />

är alltid av ondo.<br />

Kan engångsmoppar<br />

verkligen vara klimatsmarta?<br />

Det är standard i Sverige att moppar av textil och mikrofiber<br />

återanvänds efter tvättning. I många fall centrifugeras<br />

mopparna efter tvätt och används fuktiga. Det är<br />

bättre ur hållbarhetsynvinkel än att använda energi för<br />

att torka mopparna. I båda fallen använder man tvättmedel,<br />

så kemikaliefritt blir det inte.<br />

Ett alternativ är att moppa med lätta engångsmoppar<br />

som kastas efter användning. Instinktivt värjer vi oss mot<br />

användning av engångsprodukter, som ju förknippas<br />

med resursslöseri. Ändå kan det i några fall vara rätt att<br />

använda engångsmoppar. Om man har flera mindre städobjekt<br />

utan tvättstuga, kan det spara in resor och transporter<br />

att inte behöva tvätta. Tvättningen i sig är inte<br />

klimatneutral, men det är transporterna som i högre<br />

grad avgör frågan. Dessutom går mopp och smuts <strong>till</strong><br />

sop förbränning och behöver inte belasta vattenverk och<br />

reningsverk.<br />

Underhåll är klimatsmart<br />

För att vi ska få en klimatsmart helhet måste koldioxidutsläppen<br />

hållas låga både när det gäller städningen och<br />

när det gäller golvet i sig. Vi vill då räkna med att golvet<br />

ska göra tjänst i 40 år. Det gör det knappast om man bara<br />

städar och inte underhåller golvet. Utan underhållande<br />

kemikalier kanske golvet kan hållas något sånär rent,<br />

men det behöver vårdas för att fortsätta vara lättstädat<br />

och för att hålla tiden ut.<br />

För textilgolv är det absolut nödvändigt med regelbunden<br />

djupverkande rengöring med kemikalier som<br />

kan lösa vidhäftande smuts. Halvhårda golv har som<br />

regel ett tunt skikt av PUR för att vara lättstädade och<br />

hålla jämn glans. Skiktet är bara några tusendels millimeter<br />

tjockt och håller inte i 40 år. Ytan behöver förnyas<br />

med vårdande kemikalier för att golvet ska fungera i<br />

längden.<br />

Vi kan räkna grovt på koldioxidkonsekvensen av att<br />

spara in på underhållande kemikalieanvändning.<br />

Vi räknar med att golvet innehåller 1000 gram kol per kvadratmeter.<br />

Det motsvarar 25 gram per år i 40 års tid.<br />

Det finns golvvårdssystem som förbrukar mindre än två gram<br />

kol per kvadratmeter och år. Vi räknar högt, med fem gram<br />

per år.<br />

Om golvet klarar 40 år utan golvvårdskemikalier har vi<br />

sparat 200 gram kol.<br />

Om golvet är slut, vilket är troligt, mer än åtta år tidigare<br />

har vi gjort en dålig klimatsatsning.<br />

Det underhållsfria golvet har vi ännu inte sett. För att ge<br />

golvet den nödvändiga vården är det effektivt och klimatskonande<br />

att i möjligaste mån underhålla golvet samtidigt<br />

som man städar det. För många golvmaterial är det<br />

fullt möjligt. ■<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

› FOTO:<br />

Från Vileda<br />

Professional<br />

De som har<br />

fastighetsansvar<br />

för<br />

större golvytor<br />

kan göra goda<br />

insatser för<br />

hållbarheten<br />

genom att<br />

planera för<br />

städningen<br />

och för långsiktigt<br />

underhåll<br />

av golven.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 3


Ett nytt språk<br />

för golvmaterial<br />

Forbo flooring lanserar med stolthet en ny kollektion Flotex i<br />

samarbete med visionären och formgivaren Phillipe Starck.<br />

Kollektionen skapar ett nytt språk i landskapet mellan inredning<br />

och design av golvmaterial.<br />

Se mer av kollektionen på: forbo.se<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


› SPILL som väntar på att återvinnas.<br />

INSAMLING AV INSTALLATIONSSPILL ÄR EN<br />

EFFEKTIV KLIMATINSATS<br />

Förra året samlade svenska golventreprenörer in hela 340 ton plastspill<br />

som skickades iväg för att ingå i <strong>till</strong>verkningen av nya golv. Det innebär<br />

en rejäl minskning av koldioxidutsläppen. Siffror på insamlingen blir<br />

därför också intressanta i enskilda projekt, och nu kan beställaren få<br />

sådana siffror helt kostnadsfritt.<br />

GBR <strong>Golv</strong>återvinning, systemet för<br />

insam ling av installations spill från<br />

plastgolv, har funnits i över 20 år.<br />

Det omfattar idag samtliga leverantörer<br />

av plastgolv på den svenska<br />

mark naden och 170 golventreprenörer<br />

över hela landet. Samtliga auktoriserade<br />

golvföretag som arbetar<br />

med plastgolv är med i systemet.<br />

Minskade koldioxidutsläppen<br />

med 400 ton<br />

Det är golventreprenörerna som samlar<br />

upp installationsspillet och skickar<br />

iväg det för återvinning. Tarkett sköter<br />

logistiken och kör spillet <strong>till</strong><br />

Ronneby för sortering. Systemet tar<br />

emot mer än 300 ton rent installationsspill<br />

årligen för återvinning <strong>till</strong><br />

nya golv.<br />

År 2017 samlade GBR <strong>Golv</strong>återvinning<br />

in 325 ton installa tionsspill.<br />

Av detta kunde 60 000 kvadratmeter<br />

nya plastgolv <strong>till</strong>verkas. Samtidigt<br />

sparades motsvarande mängd råvara,<br />

vilket innebar minskade koldioxidutsläpp<br />

med 400 ton.<br />

Nu kan beställare mäta hur cirkulärt<br />

just deras projekt varit genom att<br />

spillet ges en unik projektreferens.<br />

Kan få siffror för<br />

enskilda projekt<br />

Beställaren meddelar golventreprenören<br />

att man vill ha denna uppföljning<br />

av spill. <strong>Golv</strong>entreprenören skriver<br />

en projektreferens för det aktu ella<br />

projektet på frakt sedeln när spillet<br />

hämtas. Det kan vara ”Uppsala kommun,<br />

kvarteret Kråkan” eller ”NCC<br />

nr 1234”. Referensen följer med<br />

spillet och man kan sedan få reda på<br />

› TEXT:<br />

Jenny Adnerfall<br />

Störst på insamling<br />

av spill<br />

Här följer de golventreprenörer<br />

som<br />

samlade in mest spill<br />

under 2018.<br />

BL-Interiör,<br />

Umeå:<br />

Över 15 ton<br />

BBM <strong>Golv</strong> & Bad,<br />

Växjö:<br />

Över 8 ton<br />

Hälsinge <strong>Golv</strong>,<br />

Hudiksvall:<br />

Över 8 ton<br />

Sandéns <strong>Golv</strong><br />

i Ängelholm:<br />

Över 7,5 ton<br />

Tillsammans samlade<br />

dessa fyra alltså<br />

in mer än 40 ton spill!<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 6<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 5


PROTECTING WOOD<br />

WAX-OIL<br />

0% SOLVENT<br />

NATURAL WOOD FINISH<br />

S I N C E<br />

1<br />

7<br />

9 2<br />

LÖSNINGSMEDELSFRI<br />

GOLVOLJA - WAX OIL<br />

FÖR OFFENTLIG OCH PRIVAT MILJÖ<br />

E Accepteras av Byggvarubedömningen<br />

E Godkänd enligt EN 71-3, halkskydd R9<br />

E Naturliga oljor och vaxer ger tålig yta<br />

E Används för grundbehandling och underhåll<br />

E 1 liter räcker <strong>till</strong> 15-20 m² grundbehandling,<br />

>50 m² underhåll<br />

info@welinoco.com<br />

www.welinoco.com<br />

ANNONS<br />

› FORTSÄTTNING<br />

från sid 5:<br />

Insamling av installationsspill<br />

är en effektiv<br />

klimatinsats<br />

› NEDAN:<br />

MÄNGD INSAMLAT<br />

plastspill jämfört med<br />

försäljnings volym för<br />

plastgolv under åren<br />

2012 – 18.<br />

Försäljningsvolym plastgolv (miljoner kvm)<br />

Insamlat spill (ton)<br />

2012 2013 2014 2015<br />

hur många kilo som samlats in från<br />

det specifika projektet.<br />

Återvinningen är kostnadsfri för<br />

beställaren och även för byggaren,<br />

<strong>till</strong> skillnad från den vanliga avfallshanteringen.<br />

Förhoppningen är att<br />

alltfler beställare börjar ställa krav<br />

på att GBRs återvinningssystem ska<br />

användas på byggena. På <strong>Golv</strong>branschens<br />

hemsida, golvbranschen.se, finns<br />

exempel på beskrivningstexter för<br />

beställaren att använda. ■<br />

2016 2017<br />

2018<br />

6,8<br />

6,6<br />

6,4<br />

6,2<br />

6,0<br />

5,8<br />

5,6<br />

340<br />

335<br />

330<br />

325<br />

320<br />

315<br />

310<br />

305<br />

300<br />

295<br />

290<br />

285<br />

280<br />

275<br />

GOLVENTREPRENÖREN<br />

SAMLAR IN SPILLET<br />

Vi har ställt några frågor <strong>till</strong> en av dem som samlar in installationsspill,<br />

<strong>till</strong> Stellan Engberg som är ansvarig för golvåtervinningen<br />

på Hälsinge <strong>Golv</strong>.<br />

– Ni var i topp tre bland GBR-entreprenörer 2018 när det gäller att samla<br />

mest spill, hur kommer det sig att ni är så flitiga?<br />

– Vi tog tag i avfallshanteringen för två – tre år sedan när mängden returnerat<br />

mattspill minskade rejält från åren innan. Då gick vi igenom rutiner för avfallshantering<br />

och golvåtervinning med personalen en och en.<br />

– Samlar ni mest från många mindre installationer eller från större<br />

byggen?<br />

– Vi samlar mest från många mindre installationer.<br />

– Har ni pallcontainern, buren, på firman eller ute på arbetsplatsen?<br />

– Vi har tre burar och en större kassett stående på firman. Montörerna har<br />

med sig säckar på jobben som de fyller med mattspill och som sedan tas<br />

med <strong>till</strong> firman och läggs i burarna. Större mattbitar lägger de i kassetten.<br />

– Hur tycker ni att hämtningen av spillet fungerar?<br />

– Fungerar jättebra. Vi mejlar Tarkett när vi behöver hämtning och oftast<br />

hämtas burarna redan nästa dag och ersätts av nya.<br />

– Har ni något tips <strong>till</strong> andra entreprenörer när det gäller återvinningen?<br />

– Gå igenom avfallshantering och golvåtervinning individuellt med personalen<br />

ute vid avfallsstationen. För oss fungerade det mycket bättre efter det.<br />

– Något annat du vill säga om systemet?<br />

– Fungerar klockrent. Snabb och bra service från Tarkett.<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


› NÄR NU ÄVEN<br />

golvleverantörer blir<br />

auktoriserade kan<br />

leverantörer och<br />

entre prenörer <strong>till</strong>sammans<br />

borga för en<br />

hållbar golvkonstruktion<br />

genom hela<br />

kedjan.<br />

BORGAR FÖR EN HÅLLBAR GOLVKONSTRUKTION<br />

GENOM HELA KEDJAN<br />

Det ska vara lätt att ställa relevanta krav vid upphandling. När det<br />

gäller golv blir det just lätt om man hänvisar <strong>till</strong> Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag,<br />

som svarar mot de marknadskrav som finns inom hållbarhetsområdet<br />

och tar fasta på det som är relevant för golvmaterial och golvinstallationer.<br />

Auktoriserade golvföretag arbetar<br />

med att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål<br />

som är en del av UN<br />

Global Compact. De mest relevanta<br />

hållbarhetsmålen för just golvbranschen<br />

har identifierats och valts ut.<br />

Auktorisationen är samtidigt under<br />

ständig utveckling och det senaste<br />

som lades <strong>till</strong> var ett krav att upprätta<br />

en företagsspecifik antikorruptionspolicy.<br />

Nu kan också leverantörer<br />

bli auktoriserade<br />

Sedan hösten 2018 kan även golvbranschens<br />

materialleverantörer auktorisera<br />

sig. Det är en naturlig utveckling<br />

och medför att upphandlare<br />

enklare kan ställa relevanta miljö- och<br />

hållbarhetskrav utifrån ett helhetsperspektiv<br />

när det gäller golvinstallationer.<br />

Kraven på leverantörerna skiljer<br />

sig från de krav som ställs på entreprenörer.<br />

På leverantörssidan ligger<br />

fokus på riskbedömning i olika led<br />

av varans produktion. Kraven utgår<br />

från FNs globala hållbarhetsmål och<br />

ISO 26000, en standard som beskriver<br />

hur företag kan arbeta med socialt<br />

ansvarstagande. För entreprenörerna<br />

fokuserar auktorisationen på relevanta<br />

aspekter för kvalitet, miljö och<br />

hållbarhet samt arbetsmiljö. Det bidrar<br />

<strong>till</strong> en kompetent och trygg leverans<br />

<strong>till</strong> beställaren. Att kraven i auktorisationen<br />

uppfylls kontrolleras vid<br />

en revision, normalt vartannat år.<br />

”Utvecklar oss så<br />

att vi blir ännu bättre”<br />

Leverantörerna inom golvbranschen<br />

förbereder sig nu inför att auktorisera<br />

sig. Det första företaget att boka in<br />

en skarp revision är Kiilto, som avser<br />

att auktorisera sig i maj.<br />

– Vi har märkt att våra kunder<br />

allt oftare efterfrågar information om<br />

hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor.<br />

<strong>Golv</strong> branschens auktorisation är ett<br />

sätt för oss att samla ihop och visa det<br />

arbete vi redan gör samtidigt som<br />

auktorisationen utvecklar oss så att<br />

vi blir ännu bättre, säger Christer<br />

Jonsson, produktchef på Kiilto. ■<br />

› TEXT:<br />

Jenny Adnerfall<br />

› PÅ NÄSTA SIDA<br />

följer en tabell som<br />

visar hur kraven på de<br />

auktoriserade leverantörs-<br />

och entreprenörsföretagen<br />

förhåller sig<br />

<strong>till</strong> FNs globala mål.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 7


› FORTSÄTTNING från sid 7:<br />

Borgar för en hållbar golvkonstruktion genom hela kedjan<br />

FNs globala mål<br />

(de som är mest relevanta för golvbranschen)<br />

Krav på auktoriserade golvföretag som svarar mot målen<br />

Leverantörer<br />

Entreprenörer<br />

Hälsa och välbefinnande (mål 3):<br />

Utfasning av farliga ämnen (hela livscykeln<br />

/ kedjan)<br />

Risk- / konsekvensanalys (Due Diligence, DD)<br />

BASTA (REACH)<br />

eBVD eller motsvarande<br />

BASTA (REACH)<br />

Användning av produkter som har eBVD<br />

eller BVD<br />

Hållbar enerig (mål 7):<br />

Energihushållning, energieffektivitet<br />

Ökning av andelen förnybar energi<br />

Miljöledningssystem<br />

KMA-plan miljömål<br />

Anständiga villkor och ekonomisk <strong>till</strong>växt<br />

(mål 8):<br />

Drägliga arbetsvillkor i hela kedjan<br />

Risk- / konsekvensanalys (DD)<br />

Arbetsmiljörevision eller liknande (AFS<br />

2001:1)<br />

KMA-plan arbetsmiljö<br />

Hållbar konsumtion och produktion (mål 12):<br />

Resurseffektivitet i hela livscykeln<br />

Hantering av väsentliga miljöaspekter ur ett<br />

livs cykelperspektiv<br />

Minskat materialsvinn<br />

Aktivt arbete för reducering av växthusgasutsläpp<br />

Miljöledningssystem<br />

eBVD eller motsvarande<br />

GBR <strong>Golv</strong>återvinning (gäller plastgolvsleverantörer)<br />

KMA-plan miljö (miniminivå GBR miljömål)<br />

Användning av produkter som har BVD<br />

GBR Kretsloppsmärkning<br />

GBR golvåtervinning<br />

Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16):<br />

Minimal risk för förekomsten av mutor<br />

Risk- / konsekvensanalys (DD)<br />

Antikorruptionspolicy och riktlinjer som<br />

inkluderar resultat från risk- / konsekvensanalys<br />

(DD), vissel blåsarfunktion, informationsvägar<br />

och utbildnings insatser<br />

Företagsspecifik antikorruptionspolicy<br />

› KRAVEN PÅ DE AUKTORISERADE golvleverantörerna och -entreprenörerna i relation i FNs globala mål.<br />

SKA BLI KLIMATNEUTRALA<br />

› SOLCELLER på Ekologihuset på Lunds Universitet, det var norra<br />

Europas största solcellsanläggning när Akademiska Hus installerade<br />

den för några år sedan.<br />

Akademiska Hus har nyligen meddelat<br />

att de höjer ribban rejält för sitt<br />

hållbarhetsarbete. De har beslutat<br />

om en nollvision för klimatavtrycket.<br />

Klimatneutral intern verksamhet<br />

och fastighetsdrift ska vara uppnådd<br />

2025 och klimatneutral projektverksamhet<br />

2045.<br />

– Våra nya klimatmål ligger i utvecklingens<br />

framkant och kommer<br />

att sätta stor press på vår verksamhet<br />

att bana ny väg och vi kommer att<br />

vara pionjärer inom flera områden.<br />

Samtidigt vill vi betona att vi i vårt<br />

arbete inte kan nå framgång på egen<br />

hand. Omställningen bygger på att<br />

många parter samverkar och tar gemensamt<br />

ansvar, säger Kersin Lindberg<br />

Göransson, vd för Akademiska<br />

Hus.<br />

För att uppnå en klimatneutral<br />

projektverksamhet <strong>till</strong> 2045 kommer<br />

Akademiska Hus att följa Fossilfritt<br />

Sveriges färdplan mot Fossilfri byggoch<br />

anläggningsbransch. Stor vikt<br />

kommer att ligga på en tydlig uppföljning<br />

och styrning av projektens<br />

påverkan, aktiva beslut kring konstruktionslösningar,<br />

system och materialval<br />

och ett förtydligande av bolagets<br />

beställarkrav kring utförande.<br />

– Klimatavtrycket från våra byggprojekt<br />

står för en omfattande del av<br />

Akademiska Hus totala miljöbelastning<br />

och vi kommer att behöva jobba<br />

hårdare och under en längre tid för<br />

att nå vårt mål inom just det området.<br />

Men med gemensamma krafter i<br />

branschen och framtida tekniska<br />

landvinningar kommer vi att klara<br />

det, fastslår Kerstin Lindberg Göransson.<br />

■<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


Amtico Acoustic<br />

högeffektiva akustikgolv som inte<br />

kompromissar med stil och<br />

design.<br />

Amtico Acoustic har en högeffektiv stegljuddämpande<br />

baksida som finns <strong>till</strong>gänglig <strong>till</strong> alla standardstorlekar av<br />

plattor och plankor i våra Spacia och Signature kollektioner.<br />

Amtico Acoustic LVT med upp <strong>till</strong> 18dB stegljudsförbättring<br />

och förhöjd gångkomfort. Genom Amtico Acoustic erbjuder<br />

vi nu ytterligare prestanda och användningsområden att<br />

addera <strong>till</strong> den design, kvalitet och slittålighet som<br />

kännetecknar Amticos produkter.<br />

För mer information besök amtico.se<br />

Amtico Scandinavia<br />

Följ oss här!<br />

Amtico International AB<br />

Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista<br />

T +46 (0) 8 584 233 24<br />

M info@amtico.se<br />

amtico.se<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 9


FÅ KOMPONENTER FÖR<br />

SNABBARE RESULTAT<br />

SMIDIG FOLIE<br />

Bostik Pro<br />

NÄR TID OCH KVALITET ÄR VIKTIG<br />

Bostik PRO tätskiktssystem är utvecklat för proffsen. Systemet är tidsbesparande då det<br />

innehåller få komponenter, dessutom är produkterna mycket smidiga att arbeta med. Våra tätskiktssystem<br />

finns både som rollat- och som foliesystem.<br />

Läs mer på www.bostik.se<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


› REJÄLT DIMENSIONERADE avskrapningszoner sparar mycket städarbete inomhus. En ren förtjänst!<br />

Foto från Vileda Professional.<br />

TJÄNA PENGAR PÅ ENTRÉN!<br />

En bra entré kostar inte pengar – den tjänar pengar. Den smuts som<br />

inte kommer in i huset behöver heller inte städas ut. Dessutom håller<br />

ytmaterialen betydligt längre och blir enklare och billigare att städa.<br />

Inomhus klimatet i byggnaden blir också bättre ifall det finns färre<br />

partiklar i luften.<br />

En bra entré består av tre zoner och<br />

den börjar redan utanför ytterdörren.<br />

Det gäller att mota bort så mycket<br />

slask, smuts och grus som det går<br />

innan besökaren kommer in i byggnaden.<br />

Rejäla skrapgaller, skärmtak<br />

och markvärme är goda hjälpmedel<br />

för att förbättra entréns effekt.<br />

Så många steg<br />

som möjligt<br />

Väl innanför dörren kommer avtorkningszonen<br />

med gummilameller eller<br />

liknande. Här bör det finnas uppsamlingslådor<br />

under lamellmattorna<br />

som går enkelt att tömma och göra<br />

rena. Därefter kommer en textilzon<br />

för upptorkning av den sista fukten<br />

under fötterna. Och som huvud regel<br />

gäller att besökaren ska ta minst tre<br />

fotsteg i varje zon – gärna fler!<br />

Den sista mattan bör gärna vara<br />

så stor så att den inte går att runda<br />

och gärna i en avvikande färg från<br />

golvet så att den känns som en väg<br />

som leder besökaren fram mot reception<br />

eller hissar. Det är bra att möblera<br />

med växter eller krukor i entréhallen<br />

för att styra flödena. Människor<br />

tenderar att vilja ta den snabbaste<br />

vägen så om den är utmärkt som<br />

en stig med en matta, så är det lätt<br />

att få besökarna att följa den och<br />

således ta ett antal bonussteg. Att<br />

lägga torkmattor i hissar är heller<br />

inte så dumt – folk rör sig fram och<br />

<strong>till</strong>baka på mattorna och vrider på<br />

skorna. Karuselldörrar har motsvarande<br />

funktion – många steg på en<br />

liten yta.<br />

Dimensionera rätt!<br />

Den tid och de pengar som läggs ner<br />

på att planera en bra entrélösning får<br />

man igen både i form av enklare städ­<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 12<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 11


› FORTSÄTTNING<br />

från sid 11:<br />

Tjäna pengar på<br />

entrén!<br />

› OM DET ÄR TORRT<br />

och rent utanför tack<br />

vare markvärme kan<br />

man lägga textila torkmattor<br />

ända ut <strong>till</strong><br />

ytter dörren.<br />

Foto från Gradus.<br />

ning och mindre slitage. Men det är<br />

viktigt att veta innan man börjar<br />

planera entrén, vilken kapacitet man<br />

ska planera för och vilka vädermässiga<br />

utmaningar entrén har framför sig.<br />

Hur många besökare behöver den<br />

klara av? Hur ser det ut utanför? Och<br />

dessutom se <strong>till</strong> att någon har ansvaret<br />

för att sköta entrén.<br />

Även den bästa entrélösning kan<br />

stöta på problem om den är underdimensionerad.<br />

För alla har vi väl<br />

sett en sorglig liten blöt avtorkningsmatta<br />

simmande i en entré någon<br />

gång? Eller den lilla kokosmattan<br />

med texten ”Välkommen” som ligger<br />

vid bakentrén bredvid parkeringsplatsen<br />

och som alla använder istället<br />

för huvudentrén? Då gäller det att<br />

styra flödena.<br />

De kontinentala aluminiumgaller<br />

som varit populära de senaste åren<br />

lämpar sig väl i snöfria klimat men<br />

sätts snabbt igen av snö och slask<br />

under höst-vinter-vår. Då bör man<br />

byta <strong>till</strong> grövre galler eller städa oftare<br />

på utsidan.<br />

En god entré ger större frihet i<br />

materialvalet. Det går att lägga vackrare<br />

– och kanske mer ömtåliga –<br />

material närmare ingången. Det är<br />

ju den införda smutsen och fukten<br />

som sliter på golvmaterialen. Och<br />

som tjänstgör som slippapper under<br />

skorna och gör att golvmaterialen<br />

ser slitna och eländiga ut. ■<br />

KRAFTEN I ATT VARA<br />

EN STOR BESTÄLLARE<br />

Allmännyttans klimatinitiativ är ett<br />

upprop inom SABO-företagen om att<br />

gemensamt arbeta för att minska utsläppen<br />

av växthusgaser. Man har två<br />

övergripande mål som ska vara uppnådda<br />

2030:<br />

• En fossilfri allmännytta<br />

• 30 procents lägre energianvändning<br />

än 2007<br />

De bostadsbolag som ansluter sig<br />

– för närvarande 167 företag med<br />

634000 lägenheter – förbinder sig<br />

att arbeta för att allmännyttan ska<br />

uppnå dessa mål. Och ambitionen är<br />

att alla deltagande företag <strong>till</strong>sammans<br />

ska göra det.<br />

Utöver de två övergripande målen<br />

finns tre fokusområden inom vilka<br />

bolagen kan välja att arbeta med sina<br />

koldioxidutsläpp:<br />

• Effekttoppar och förnybar energi<br />

• Krav på leverantörer<br />

• Klimatsmart boende<br />

Inom de områdena kan bostadsföretagen<br />

ingå i särskilda nätverk och<br />

både ta del av och bidra med goda<br />

exempel.<br />

När det gäller krav på leverantörer<br />

handlar det framförallt om att ställa<br />

klimatkrav i upphandlingar. Tanken<br />

är att ta <strong>till</strong>vara allmännyttans gemensamma<br />

kraft i egenskap av att<br />

<strong>till</strong>sammans vara en stor beställare<br />

som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.<br />

Och en stor beställare<br />

är man, allmännyttan köper<br />

varor och tjänster för hela 80 miljarder<br />

kronor om året.<br />

– Det allmännyttan köper in när<br />

man bygger och renoverar får stor<br />

påverkan på klimatet. Men det betyder<br />

också att det finns stor möjlighet<br />

att göra skillnad om man ställer<br />

skarpare klimatkrav, säger Anders<br />

Nordstrand, vd för SABO. ■<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


› MED ÅTERKOMMANDE material<br />

har arkitekterna velat skapa kontinuitet<br />

genom hela bygg naden. Och det som<br />

verkligen återkommer i alla delar är den<br />

grå granitkeramiken.<br />

STÖRSTA UPPDRAGET HITTILLS<br />

– MED MYCKET KERAMIK<br />

Växjö har fått ett nytt landmärke i den storslagna byggnaden Icon, 67 meter hög.<br />

Den väcker uppseende med fasader i rött och guld glänsande gult, men även interiören<br />

är imponerande. Icon nominerades också <strong>till</strong> Årets Bygge 2018.<br />

JKS <strong>Golv</strong> har med Icon haft sitt största uppdrag hit<strong>till</strong>s. En stor del av det har varit<br />

keramikarbete.<br />

Icon ligger i den nya stadsdelen Arenastaden<br />

med hockey- och fotbollsarenor<br />

inpå knutarna och köpcentra<br />

runt omkring. Byggnaden är formad<br />

som ett L med 19 våningar i högdelen<br />

och nio i den lägre. Ett hisnande<br />

stort överhäng högst upp ger<br />

huset sin egenartade karaktär. Fasaderna<br />

består <strong>till</strong> största delen av sandwichelement<br />

av aluminium. Inspi rationen<br />

<strong>till</strong> färgsättningen kommer<br />

från idrottsarenornas röda löparbanor,<br />

med ett guldskimmer <strong>till</strong>agt<br />

som får symbolisera idrottssegrar. De<br />

långa fönsterraderna som bryts av<br />

med svart som en kolstybbsbana,<br />

skapar ränder och ger liv åt huset.<br />

Mest granitkeramik<br />

Inuti den 37000 kvadratmeter stora<br />

byggnaden är det inte mindre storslaget.<br />

Sammanlagt finns här 260<br />

bostäder från enrums- <strong>till</strong> sexrumslägenheter<br />

samt 20 hotellägenheter<br />

som långtidsuthyrs. Men också gymnasieskola,<br />

spa och gym med terrass<br />

och utepool, kontor, skybar med<br />

restaurang, takterrass, samt en lobby<br />

som servar husets invånare. Allt andas<br />

lyxig hotellkänsla.<br />

Byggherre är APP Properties, arkitektföretaget<br />

Semrén & Månsson har<br />

ritat byggnaden och huvudentreprenör<br />

har varit Dynacon Construction.<br />

JKS <strong>Golv</strong> i Växjö har lagt allt golvmaterial<br />

i huset.<br />

Den största mängden, 7000 kvadrat<br />

meter, utgörs av granitkeramiken<br />

Calx Grey, <strong>till</strong>verkad av Iris Ceramica<br />

och levererad av Konradssons. Den<br />

finns i allmänna utrymmen som<br />

trappor, trappuppgångar, korridorer,<br />

hissar, kontorsgemensamma ytor<br />

samt i 280 badrum och toaletter.<br />

Plattorna har storleken 30 x 30 respektive<br />

30 x 60 centimeter och har<br />

omväxlande monterats liggande och<br />

stående. Genomgående har plattsättarna<br />

använt Alfix produkter när<br />

det gäller fästmassa, fix, spackel och<br />

tätskikt.<br />

Hade 20 montörer på plats<br />

Byggstarten var i januari 2016 och<br />

Växjö Fria Gymnasium blev en av de<br />

första verksamheter som flyttade in,<br />

på fyra våningsplan. I deras entré och<br />

uppehållsytor har plattsättarna lagt<br />

granitkeramiken Cem Rasato Grigio,<br />

30 x 60 centimeter, från Konradssons.<br />

Här och var bryts den dock av med<br />

bland annat linoleumgolv från Forbo<br />

Flooring.<br />

› TEXT:<br />

Christina Adlers<br />

› FOTO:<br />

Anders Bergön<br />

ICON I VÄXJÖ<br />

BESTÄLLARE:<br />

APP Properties<br />

KERAMIK-<br />

LEVERANTÖRER:<br />

Konradssons Kakel AB<br />

Bricmate AB<br />

CC Höganäs Byggkeramik<br />

AB<br />

Svenska Kakel AB<br />

LEVERANTÖR<br />

FIX OCH FOG M M:<br />

Alfix A / S<br />

PLATTSÄTTNING OCH<br />

GOLVLÄGGNING:<br />

JKS <strong>Golv</strong> i Växjö AB<br />

BYGGENTREPRENÖR:<br />

Dynacon Construction<br />

AB<br />

ARKITEKT:<br />

Semrén & Månsson<br />

AB<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 14<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 13


› FORTSÄTTNING<br />

från sid 13:<br />

Största uppdraget<br />

hit<strong>till</strong>s – med mycket<br />

keramik<br />

”<br />

Bänken har<br />

flera olika<br />

vinklar och<br />

lutningar, så<br />

den var inte<br />

helt enkel att<br />

bygga men den<br />

blev vacker.<br />

› TILL HUSETS SPA<br />

har man valt en ljusare<br />

granitkeramik, Shire<br />

Somerset från Iris.<br />

Den fortsätter från<br />

golvet ner i bassängen<br />

där JKS också klätt en<br />

inbjudande sittbänk<br />

med samma keramik.<br />

JKS <strong>Golv</strong> påbörjade sitt arbete våren<br />

2017 och som mest hade de 20 montörer,<br />

golvläggare och plattsättare, på<br />

plats. Ibland hyrdes även personal in<br />

för att man skulle klara tidschemat.<br />

Den förhållandevis lilla tomten med<br />

en byggyta på 6 000 kvadratmeter<br />

ställde stora krav på logistik med<br />

transporter och material in i bygghissar<br />

efter ett uppgjort schema.<br />

– Hela projektet har drivits på ett<br />

effektivt sätt av Dynacon och alla aktörer<br />

har samverkat kring planering<br />

och tidsplaner. Det har varit tufft<br />

men rättvist och jag hoppas byggaren<br />

tycker att vi följt planen. De problem<br />

som funnits har lösts på ett bra sätt<br />

och det har alltid funnits en part att<br />

diskutera med. Själv har jag varit här<br />

i stort sett varje dag. Icon har varit ett<br />

roligt uppdrag, säger Lars Källsand,<br />

arbetsledare på JKS <strong>Golv</strong>.<br />

› AV GRANITKERAMIKEN Calx Grey från Konradssons har JKS <strong>Golv</strong> satt hela 7 000<br />

kvadrat meter. Förutom i trappor, korridorer, hissar och gemensamma ytor i kontor återkommer<br />

den i 280 badrum och toaletter.<br />

Granitkeramiken<br />

ger helhet<br />

I oktober i fjol började huset fyllas<br />

med hyresgäster. I det norra tornet,<br />

den lägre huskroppen, finns de flesta<br />

bostäderna. I det södra tornet har<br />

man samlat kontorsverksamheten,<br />

och fler bostäder. Högst upp på<br />

nittonde våningen ligger en skybar<br />

med restaurang och takterrass.<br />

Från skybaren som också är öppen<br />

för allmänheten har man en vidunderlig<br />

utsikt över hela Växjö med<br />

dess sjöar. <strong>Golv</strong>et i restaurangen är<br />

<strong>till</strong>verkat med den nya Wooduratekniken,<br />

närmare bestämt Ek Lerhamn-plank<br />

från Bjelin. I det öppna<br />

köket har plattsättarna monterat ett<br />

blankt kakel från Svenska Kakel,<br />

Prisma Antracite, 15 x 15 centimeter.<br />

Längre in i köket återkommer kakelplattan<br />

i vitt.<br />

– Interiörkonceptet utgår från<br />

idén om ett sammanhållet och omsorgsfullt<br />

uttryck i materialval och<br />

detaljer genom byggnadens olika<br />

delar. Med återkommande material<br />

har skapats en kontinuitet i gestaltningen,<br />

samtidigt som det finns överraskande<br />

inslag av lekfullhet i färger<br />

och detaljer. Den nedtonade färgskalan<br />

har en sober bas i den strama<br />

granitkeramiken, och den accentueras<br />

av varmt trä och löper som en<br />

röd tråd genom byggnaden, säger<br />

Helena Axelsson, ansvarig inredningsarkitekt<br />

på Semrén & Månsson.<br />

JKS har gjort jobbet<br />

med bassängen också<br />

Både boende och kontorshyresgäster<br />

har <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> husets gym och spaavdelning<br />

med terrass och utepool.<br />

Själva spa-avdelningen är smakfullt<br />

inredd med en ljus granitkeramik,<br />

Shire Somerset från Iris. På golvet<br />

har keramiken, 30 x 60 centi meter,<br />

en halkhämmande yta. På väggen har<br />

den monterats i halv förband. Materialet<br />

fortsätter ner i den långsmala<br />

bassängen där den infällda belysningen<br />

regelbundet skiftar färg. I<br />

vattnet finns också en inbjudande<br />

men ovanlig sittbänk som krävde<br />

lite extra av plattsättarna.<br />

– Dynacon levererade cellplaststommen<br />

som vi tätade enligt Alfix<br />

bassängkoncept och sedan klädde<br />

med granitkeramiken. Bänken har<br />

flera olika vinklar och lutningar, så<br />

den var inte helt enkel att bygga men<br />

den blev vacker. Sammanlagt har vi<br />

monterat 500 kvadratmeter Shire<br />

Somerset, säger Lars Källsand.<br />

När vi är på besök är JKS <strong>Golv</strong><br />

ännu inte riktigt klara på Icon. För<br />

in<strong>till</strong> lobbyn på bottenplanet ska det<br />

bli en så kallad Co-Work där mindre<br />

och större rumsytor nu byggs för<br />

korttidsuthyrning. Vissa väggpartier<br />

får ett ytskikt av keramiskt material i<br />

olika mönster och kulörer levererade<br />

av Höganäs och Konradssons. Men<br />

även om allt inte är helt klart samlar<br />

Icon redan både boende och företag<br />

som ser <strong>till</strong> att huset lever dygnet<br />

runt. ■<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


ingång<br />

Essence<br />

DESSO CARPET TILES<br />

DESSO Essence uppdateras<br />

nu med 45 nya uppfriskande<br />

kulörer. Med totalt 67 färger<br />

i 4 mönsterfamiljer är detta<br />

en av marknadens bredaste<br />

kollektioner. De slitstarka och<br />

funktionella textilplattorna<br />

är skapade så att de kan<br />

kombineras med varandra i<br />

oändlighet. Passar perfekt i<br />

kontorslandskap och offentliga<br />

miljöer.<br />

Läs mer på:<br />

www.proffs.tarkett.se<br />

Kombinera<br />

som du vill<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 15


› UPPVIK MOT VÄGG fungerar utmärkt med tejp på baksidan av uppviket. Ovankanten försluts med Casco Plomb.<br />

HÅRT SLITAGE OCH LÖSLAG<br />

På Lindbackens skola i Uppsala har man lagt in Forbos plastgolv Sarlon Modul’Up.<br />

Ett löslagt plastgolv som kan svetsas och vikas upp mot väggarna. Orsakerna <strong>till</strong><br />

valet är flera – höga RF-värden i undergolvet, strävan efter god akustik och att golvet<br />

är enkelt att återvinna den dag det, eventuellt, måste bytas ut.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Thomas Åkerblad<br />

LINDBACKENS<br />

SKOLA I UPPSALA<br />

BESTÄLLARE:<br />

Uppsala kommun<br />

Skolfastigheter AB<br />

GOLVLEVERANTÖR:<br />

Forbo Flooring AB<br />

LEVERANTÖR<br />

FÖRSEGLINGSLIM:<br />

Sika Sverige AB /<br />

Casco<br />

GOLVENTREPRENÖR:<br />

M2 Ytskikt AB<br />

BYGGENTREPRENÖR:<br />

Veidekke<br />

ARKITEKT:<br />

Tengbom<br />

Lindbacken är ett nybyggt bostadsområde i norra Uppsala<br />

där husen skjuter upp överallt i skogsdungarna.<br />

Många småhus och många barnfamiljer. För att täcka<br />

skol behovet har kommunen byggt en låg- och mellanstadieskola<br />

som rymmer 600 elever från förskoleklass <strong>till</strong><br />

sjätte klass. Man har satsat på en tyst och ombonad miljö<br />

och har bland annat ett eget kök som lagar all mat åt<br />

elever och lärare. Något som uppskattas mycket av hela<br />

skolan. Skolan togs i bruk under hösten 2018.<br />

Höga krav<br />

Beställare är Uppsala Skolfastigheter, byggentreprenör är<br />

norska Veidekke och arkitekt är Tengbom i Uppsala.<br />

Ansvarig för golventreprenaden är M2 Ytskikt i Uppsala.<br />

Beställaren har högt ställda krav på skolbyggnadens<br />

miljöprestanda och skolan är därför byggd för att uppnå<br />

kraven för Miljöbyggnad Silver från Swedish Green Building<br />

Council. Det innebär att eleverna får ett sunt inomhusklimat<br />

med bra ventilation, att sunda byggmaterial<br />

används och att skolan får låg energianvändning.<br />

Problemlösare<br />

En faktor som kraftigt påverkade golvvalet var fuktproblemen<br />

i undergolvet. De platsgjutna bjälklagen torkade<br />

inte ut i den takt de skulle. Att välja ett golv som går att<br />

löslägga men ända tål hårt slitage och som går att både<br />

trådsvetsa och att vika upp mot vägg kändes då naturligt.<br />

Valet föll på Forbos Sarlon Modul’Up – ett skiktat<br />

plastgolv som kan lösläggas och som samtidigt är så stabilt<br />

att det kan trådsvetsas utan problem.<br />

– Det var de tekniska egenskaperna som fällde avgörandet<br />

vid val av golvmaterial, säger Sven Georg Zeitler,<br />

Tengbom i Uppsala, ansvarig arkitekt för skolan. Och så<br />

här efteråt kan vi konstatera att det var ett lyckosamt val.<br />

<strong>Golv</strong>mattan löste våra problem.<br />

Tack vare golvets uppbyggnad och den limfria installationen<br />

kan läggning ske upp <strong>till</strong> RF 93 procent i undergolvet.<br />

För limmade plastgolv <strong>till</strong>åts maximalt RF 85<br />

procent i underlaget.<br />

Totalt installerades 5 000 kvadratmeter av golvet.<br />

Socklar används inte utan golvet är uppvikt och förseglat<br />

med Casco Plomb på uppviket. För att få en så tyst miljö<br />

som möjligt har man valt den tjockare varianten av golvet<br />

med en stegljudsreduktion på upp <strong>till</strong> 19 decibel.<br />

Riktig återvinning<br />

– När golvet i framtiden ska bytas ut kan hela golvet<br />

retur neras <strong>till</strong> Forbo och återvinnas <strong>till</strong> en ny golvprodukt,<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


GOLV - VERKTYG - MASKINER - PROFILER<br />

› MATTAN ÄR FORMSTABIL och rör sig inte när stolarna flyttas<br />

fram och <strong>till</strong>baka.<br />

DA GOLV<br />

säger Jonas Rothén, hållbarhetschef på Forbo Flooring.<br />

Alternativt kan det flyttas och läggas i en annan lokal.<br />

Det kallar jag återvinning på riktigt!<br />

– Vi jobbar med att göra alla våra golvmaterial återvinningsbara<br />

från början, fortsätter Jonas. I fabriken i<br />

Frankrike bygger vi ut för att kunna ta hand om den<br />

ökande mängden med returströmmar vi förväntar oss i<br />

en mer cirkulär ekonomi.<br />

Jonas påpekar att för fastighetsägaren innebär det<br />

sparade kostnader inför nästa läggning då man normalt<br />

är tvungen att slipa bort gamla limrester och avjämna<br />

golven på nytt. Det är en besparing både för den totala<br />

miljön och för arbetsmiljön. Limfri läggning innebär<br />

dessutom att det inte blir någon torktid och att golvet är<br />

klart att nyttjas direkt efter läggningen.<br />

BESÖK VÅR WEBBSHOP<br />

WWW.GPSHOP.SE<br />

NY KATALOG - Beställ ditt ex.<br />

Lättlagt<br />

Simon Wåhlstedt på M2 Ytskikt i Uppsala har gjort<br />

större delen av läggningen på Lindbackens skola och är<br />

nöjd med både jobbet och resultatet.<br />

– Mattan är väldigt lätt att jobba med, säger Simon.<br />

Den är stabil och den går mycket fortare att lägga på<br />

grund av att man slipper limning. Arbetsmiljön blir också<br />

bättre då man sparar kroppen från limningsmomentet. ■<br />

ANNONS<br />

<strong>Golv</strong>profil Sverige AB - www.gpshop.se - <strong>#4</strong> Bangatan - <strong>2019</strong> | GOLV 14 TILL - TAK Falköping<br />

| 17<br />

Telefon: 0515 16700 - Fax: 0515 16735 - E-mail: info@golvprofil.se


VERAS GRÄSMATTA PÅ PLATS<br />

Veras Gräsmatta är en ny sorts mötesplats på Chalmers i en satsning<br />

för att stimulera entreprenörskap så att forskning kommer <strong>till</strong> nytta<br />

genom att startups kan gro och växa. Symbolen för detta är en gräsmatta<br />

skapad av textilgolvsplattor i naturnära gröna toner.<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

VERAS GRÄS­<br />

MATTA<br />

BESTÄLLARE:<br />

Chalmers Tekniska<br />

Högskola<br />

GOLVLEVERANTÖR:<br />

Egetæpper Sverige AB<br />

GOLVENTREPRENÖR:<br />

Accent <strong>Golv</strong> AB<br />

ARKITEKT:<br />

Case Studio AB<br />

Har ni hört talas om Veras Gräsmatta? Den invigdes i<br />

februari på Chalmers campusområde i Göteborg.<br />

Nu är det inte fråga om någon ”riktig” gräsmatta utan<br />

en symbolisk sådan, förverkligad av Egetæppers textilplattor<br />

ur kollektionen Rawline Scala Ecotrust. Den<br />

symboliserar att här gror idéer. Namnet, Veras Gräs matta,<br />

är också en symbol – Vera Sandberg var den första kvinna<br />

som tog ingenjörsexamen i Sverige och det skedde på<br />

Chalmers 1917.<br />

Grogrund för startups<br />

Lokalen där den här gräsmattan ligger, inramad av glasväggar<br />

som ger utblick över den från omgivande kontor<br />

och kommunikationsytor, är en mötesplats av ett helt<br />

nytt slag. Här finns mötesrum, scen och arbetsplatser för<br />

forskare, lärare, intresserade från näringslivet, studenter<br />

och startup-bolag. Här ska hållas seminarier och event<br />

kring entreprenörskap. Att skapa den här mötesplatsen<br />

för främst startupvärlden och akademien är en del av en<br />

stor entreprenörssatsning på Chalmers med avsikten att<br />

fler av forskningens goda idéer ska förverkligas.<br />

Projektgruppen på beställarsidan hade från början tänkt<br />

sig konstgräs, som på en fotbollsplan, för den här platsen.<br />

Det man såg framför sig var en minimalistisk och ändå<br />

lekfull trädgårdsliknande miljö, en avspänd omgivning<br />

många kunde diskutera och utbyta idéer. I diskussionerna<br />

med arkitekten, Torunn Ingersdotter Melander på<br />

Case Studio, insåg man emellertid snabbt att en mer symbolisk<br />

gräsmatta av textilplattor var klart att föredra såväl<br />

utseendemässigt som när det gäller installa tion och rengöring.<br />

Natur- och utomhuskänsla<br />

Så blev det. Valet föll på Egetæppers Rawline Scala<br />

Ecotrust och Torunn använde sex olika plattor – Crepe,<br />

Denim, Denim Stripe, Stitch, Velvet och Velvet Bloom –<br />

för att utveckla projektgruppens idé <strong>till</strong> ett okonventionellt<br />

och stiligt mångfunktionellt rum med en utomhuslook<br />

och rätt känsla.<br />

Urvalet har hållits <strong>till</strong> ett antal nära-naturen-gröna<br />

och -grå nyanser. Olika Rawline Scala-plattor markerar<br />

zoner med olika funktioner. De grå kommunikations­<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


S<br />

UTOMHUSSÄSONG!<br />

VÄLJ PRODUKTER SOM KLARAR<br />

KOMMANDE SVENSKA VINTRAR MED<br />

SNABBA VÄDEROMSLAG, SNÖ, FROST<br />

OCH KYLA.<br />

BÖRJA SKIVLIMMA,<br />

beställ foldern av as@ardex.se<br />

SLUTA SKRUVA!<br />

› PÅ DEN NYA MÖTESPLATSEN som fått namnet Veras Gräsmatta<br />

finns mötesrum, scen och arbetsplatser för alla typer av<br />

utbyte mellan främst startups och akademien. Textilplattorna från<br />

Ege markerar ytor med olika funktioner, grått för kommunikationsytor,<br />

oregelbundna mönster för eventzon och djupgrönt för tysta<br />

områden.<br />

ytorna matchar stengolvet i entrén, eventzonen som är<br />

en stor yta markeras av oregelbundna mönster och slutligen<br />

har den tysta zonen fått plattor i djupgröna toner.<br />

<strong>Golv</strong>en ger helhet<br />

När hon talar om den utmanande sidan av projektet förklarar<br />

Torunn:<br />

– Entreprenören som lade textilplattorna skickade mig<br />

bilder precis efter att de lagt de första kvadratmetrarna<br />

och frågade om det verkligen var så här jag avsåg att<br />

golvet skulle läggas. Jag bad dem att hålla sig <strong>till</strong> planen<br />

och förklarade att det slumpmässiga utseendet skulle bli<br />

begripligt när man kommit längre. Så de fortsatte och<br />

som tur var kände de sig lättade när man började ana<br />

slutresultatet.<br />

Själv är Torunn, liksom beställaren, också nöjd med<br />

slutresultatet och särskilt gillar hon möjligheten att skapa<br />

helhet.<br />

– Jag uppskattar särskilt att det går att kombinera<br />

plattorna med mattor med samma mönster i andra rum,<br />

säger hon. Det förenar utrymmena. ■<br />

ANNONS<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 19


96 % RF<br />

For experts from experts<br />

Bygg snabbare och flytta in tidigare<br />

med VD Moisture Block!<br />

Nu lanserar vi en ny innovation på den svenska marknaden. Nya VD Moisture<br />

Block från Casco Floor Expert är en fuktblockeringsprimer för byggfukt i<br />

betong med en relativ fuktighet upp <strong>till</strong> 96 %. Fördelarna är många, men<br />

i korta drag är den en riktig tidsbesparare vid nybyggnation.<br />

Accepteras i:<br />

ANNONS<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> <strong>2019</strong>04_210 mm B-148 mm H_3 mm utfall.indd 1 <strong>2019</strong>-04-11 16:07:09<br />

NYA FLOTEX TWILIGHT PÅ UNIVERSEUM<br />

› THE HUB är en ny utställning på Universeum i Göteborg, där golvet utgörs av Forbos nya<br />

Flotex-kollektion Twilight, ljusare mot fönsterväggen och mörkare ju längre bort från den man<br />

kommer.<br />

Nu finns den inlagd i ett färskt projekt, Forbo Floorings<br />

nya Flotex-kollektion, Flotex by Starck Twilight. Det blev<br />

i en ny utställning på Universeum i Göteborg. Universeum<br />

har kommit <strong>till</strong> för att öka intresset för vetenskap och<br />

teknik bland unga. Den nya utställning vi talar om, The<br />

Hub, fokuserar på artificiell intelligens och VR och<br />

invigdes passande av just en AI-robot.<br />

Här har man satsat speciellt på att attrahera flickor i<br />

tonåren och gärna få dem att i förlängningen söka sig <strong>till</strong><br />

teknik och IT-utbildningar. Man hade kommit fram <strong>till</strong><br />

att det då skulle vara bra med en lite mysig miljö med<br />

mycket färg.<br />

Arkitekten hade redan funderat på en specialversion<br />

av Flotex men upptäckte att den redan fanns i form av<br />

Philippe Starcks design Twilight. Så valet blev ganska<br />

självklart.<br />

<strong>Golv</strong>et är lagt så att man startar med ljusare toner vid<br />

fönsterväggen och successivt går mot mörkare när man<br />

närmar sig motstående vägg. På det sättet förstärker man<br />

ljuset som faller in genom fönstren. Mycket färg blev det<br />

också, burgundy- och ruby-rött, mot mera rött i inredningen<br />

i övrigt. ■<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 21


MÖT TVÅ UNGA GOLVLÄG G<br />

I KARLSTAD!<br />

SIMON BÖNSTRÖM OCH EMIL PERSSON PÅ BBM I KARLSTAD<br />

<strong>Golv</strong>läggare, det måste väl vara ett tungt och slitigt jobb, tänker en inbiten skrivbordsråtta.<br />

– Ja, visst är det, instämmer Simon Bönström och Emil Persson entusiastiskt.<br />

– Det är ju en av de stora fördelarna med jobbet – utöver att det är så omväxlande och så<br />

självständigt – att man få röra på sig och slipper sitta bakom ett skrivbord.<br />

Emil och Simon är två unga golvläggare på BBM i Karlstad.<br />

De <strong>till</strong>hör den sektion på företaget som lägger in<br />

plastgolv, linoleumgolv och textilgolv.<br />

Båda är 21 år gamla, men Simon är den av de två som<br />

är gammal i gården. Han fullbordade sin lärlingsutbildning<br />

för några månader sedan och kan nu sätta titeln<br />

golvläggare på visitkortet.<br />

”Det blir aldrig tråkigt!”<br />

Att det blev så beror kanske på både arv och miljö.<br />

– Pappa är golvläggare och jag följde med honom ut<br />

på jobb några veckor varje sommarlov från det jag var<br />

tretton. Jag hjälpte <strong>till</strong> med enklare arbetsuppgifter som<br />

att dammsuga, berättar Simon.<br />

– Jag bestämde mig nog redan då för att jag ville gå i<br />

pappas fotspår.<br />

Så vad var det med det där sommarjobbet som lockade<br />

en tonåring så pass att han, när det var dags att välja<br />

gymnasieprogram, fastnade för bygg– och anläggningsteknik?<br />

Enligt Simon i stort sett samma saker som gör att<br />

EMIL PERSSON<br />

› EMIL PERSSON, lärling på BBM i Karlstad, tycker att:<br />

– Jobbet är som gjort för att kombinera med ishockeyn. Jag får hålla igång kroppen på jobbet,<br />

och att vara fysiskt vältränad hjälper mig att hantera de tunga delarna av golvläggandet.<br />

UTBILDNING<br />

Handels- och administrationsprogrammet på hockeygymnasiet<br />

i Grums.<br />

SYSSELSÄTTNING<br />

<strong>Golv</strong>läggarlärling och ishockeyspelare.<br />

EN TYPISK ARBETSDAG<br />

Finns ju nästan inte, men kan vara så att jag börjar kvart<br />

i sju, med att städa ur rummen där det ska läggas matta,<br />

slipar och dammsuger. Sen mäter vi hur många våder som<br />

behövs, kapar <strong>till</strong> dem och lägger ut dem där de ska vara.<br />

Klockan nio är det dags för frukost. Efter den limmar vi ner<br />

mattan. Klockan elva är det kaffe. Så där kan det hålla på<br />

<strong>till</strong> klockan fyra när vi går hem.<br />

FRITIDSINTRESSEN<br />

Ishockey. Men också fiske och jakt – har nyss tagit jägarexamen.<br />

FAVORITGOLV<br />

Textilgolv. Det blir så snyggt när man är klar.<br />

PERSONLIGHET I TRE ORD<br />

Positiv. Lättsam. Lyhörd.<br />

STYRKA<br />

Är noga och vill verkligen lära mig.<br />

SVAGHET<br />

Är lite dålig på att ta för mig, så det måste jag bli bättre på.<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


ARE<br />

› TEXT OCH FOTO: Monica Bengtsson<br />

han idag trivs som fisken i vatten med sitt jobb.<br />

– Det är varierande arbetsuppgifter, vi byter arbetsmiljö<br />

varannan eller var tredje vecka, och jag träffar nya<br />

människor hela tiden. Det blir aldrig tråkigt!<br />

”Som gjort för att kombinera<br />

med ishockeyn”<br />

Arbetskamraten Emil har en kanske lite annorlunda<br />

utbild ning för en golvläggare – han läste handel och administration<br />

på gymnasiet. Frågan är dock om det var utbildningens<br />

inriktning på att utveckla affärsrelationer med<br />

andra människor som lockade eller om gymnasievalet<br />

mest handlade om att det var ett hockeygymnasium han<br />

sökte sig <strong>till</strong> – Emil är en i gänget som fört Grums Hockey<br />

<strong>till</strong> Allettan.<br />

– Just nu är det hockeyn som är mitt allt överskuggande<br />

intresse. Det är väl på gränsen <strong>till</strong> att vara ett andra<br />

jobb. Så jag tänker inte så mycket på framtiden. Men det<br />

är ju inte fel att ha alternativ om jag skulle tröttna på<br />

golvläggandet.<br />

Precis som Simon har han dock byggande i generna.<br />

– Min pappa är takläggare. Så jag har också varit ute<br />

på en och annan byggarbetsplats. Men det här med golv<br />

hade jag inte koll på över huvud taget.<br />

Inte desto mindre – när han behövde ett jobb som<br />

möjliggjorde för honom att satsa på ishockeyn och kompisen<br />

Simon föreslog honom att hoppa på BBMs lärlingsutbildning,<br />

så tvekade han inte en sekund. Och han har<br />

inte ångrat det.<br />

– Jag gillar utmaningen i att det hela tiden är nya<br />

arbets platser och nya uppdrag. Dessutom har jag bra<br />

människor runt omkring mig och det är bra stämning på<br />

jobbet, det betyder mycket.<br />

Sedan är det inte helt fel heller att arbetet som golvläggare<br />

passar väldigt bra ihop med hans andra ”arbete”.<br />

– Jobbet är som gjort för att kombinera med ishockeyn.<br />

Jag får hålla igång kroppen på jobbet, och att vara fysiskt<br />

vältränad hjälper mig att hantera de tunga delarna av<br />

golvläggandet.<br />

Än så länge är Emil inte fullärd, han går som lärling<br />

bredvid en erfaren golvläggare.<br />

– Det känns både tryggt och inspirerande att lära sig<br />

› FORTSÄTTNING på sid 24<br />

› SIMON BÖNSTRÖM som just är klar med sin lärlingstid på BBM i Karlstad uppskattar omväxlingen<br />

i jobbet – varierande arbetsuppgifter, olika arbetsmiljöer och att träffa nya människor.<br />

SIMON BÖNSTRÖM<br />

UTBILDNING<br />

Bygg- och anläggningstekniska programmet på gymnasiet.<br />

SYSSELSÄTTNING<br />

<strong>Golv</strong>läggare.<br />

EN TYPISK ARBETSDAG<br />

Man kommer <strong>till</strong> jobbet, snackar lite skit med kollegorna innan det är dags att köra<br />

igång. Sedan börjar man dammsuga och spackla om det behövs. Vid niotiden käkar<br />

vi frukost. Sedan är det dags att börja lägga mattor om golvet är fixat och klart.<br />

FRITIDSINTRESSEN<br />

Jakt! Det är mitt största intresse. Ishockey har jag slutat spela, men älskar att följa<br />

sporten.<br />

FAVORITGOLV<br />

Textilgolv. De är mjuka och goa att jobba med och kräver inte så mycket verktyg.<br />

PERSONLIGHET I TRE ORD<br />

Glad. Hjälpsam. Pratglad.<br />

STYRKA<br />

Är noggrann.<br />

SVAGHET<br />

Är kanske väl pratglad ibland.<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 23


UZIN SELECTION SVERIGE<br />

Varumärket UZIN är känt och uppskattat av golvläggare världen över. UZIN:s sortiment<br />

av innovativa, perfekt skräddarsydda produkter för installation av golv och trägolv gör<br />

UZIN <strong>till</strong> ett självklart val.<br />

Nu vill vi försöka göra vardagen lite enklare för alla våra UZIN användare och presenterar<br />

UZIN Selection Sverige – 18 stycken noga utvalda kvalitetsprodukter som klarar hela<br />

90% av alla applikationer!<br />

Mer information om UZIN Selection Sverige och<br />

våra återförsäljare finns på www.uzin.com.<br />

UZIN. YOUR FLOOR. OUR PROMISE.<br />

ANNONS<br />

› FORTSÄTTNING<br />

från sid 23:<br />

Möt två unga golvläggare<br />

i Karlstad!<br />

”<br />

BBM låter oss<br />

<strong>till</strong> och med<br />

göra fel – och<br />

sedan rätta <strong>till</strong><br />

det och göra<br />

rätt. Man lär<br />

sig ju aldrig så<br />

mycket som av<br />

sina misstag.<br />

av någon som kan så mycket, säger han. Samtidigt får jag<br />

göra mycket på egen hand. Det är ju genom att få göra<br />

jobbet själv som man lär sig. BBM låter oss <strong>till</strong> och med<br />

göra fel – och sedan rätta <strong>till</strong> det och göra rätt. Man lär<br />

sig ju aldrig så mycket av något som av sina misstag.<br />

”Vi har en arbetsgivare<br />

som inte detaljstyr oss”<br />

När den här intervjun görs jobbar Simon på ett enormt<br />

pappersbruk och Emil på en liten skola. Men sett ur<br />

golvläggarens perspektiv är skolan den stora arbets platsen.<br />

Och den sortens jobb de trivs bäst med.<br />

– Det är visserligen kul med utmaningen i att göra ett<br />

badrum då och då – inget badrum är det andra likt –<br />

men för det mesta är det skönt med stora ytor, som ett<br />

klassrum eller en korridor, där man får sköta sitt och<br />

göra jobbet precis som det är tänkt. Slipa, dammsuga,<br />

limma och rulla ut en stor matta, och så blir det jättefint.<br />

Både Simon och Emil lyfter fram friheten att själv<br />

styra sin arbetsdag som en av de stora fördelarna med<br />

jobbet som golvläggare.<br />

– Vi har en arbetsgivare som inte detaljstyr oss. Chefen<br />

ger oss ett uppdrag och sedan får vi lägga upp jobbet som<br />

det passar oss bäst för att det ska bli rätt gjort på rätt tid.<br />

Varken Simon eller Emil verkar känna av den stress<br />

som många inom byggsektorn drabbas av. Om man ska<br />

tro dem <strong>till</strong>hör BBM de arbetsgivare som lyckats organisera<br />

arbetet på ett sådant sätt att tidspressen i byggbranschen<br />

inte drabbar dem som faktiskt utför jobbet.<br />

– Visst får vi ställa upp med övertid ibland, men då<br />

blir vi ordentligt kompenserade, säger Emil.<br />

– Och visst är det körigt vissa dagar eller <strong>till</strong> och med<br />

veckor, medger Simon, men jag tar inte jobbet med hem.<br />

Vi sover gott på nätterna.<br />

De verkar ha förmågan att koppla av jobbet för det<br />

mesta, men inte helt och hållet. Nog är de lite miljöskadade<br />

av sitt yrke.<br />

– Jodå, jag tittar efter skarvar i golven när jag kommer<br />

hem <strong>till</strong> någon, på ett sätt jag aldrig skulle ha gjort om<br />

jag inte haft det här jobbet, erkänner Emil.<br />

Men inte så mycket att de tar saken i egna händer.<br />

– Det händer att bekanta ber en hjälpa <strong>till</strong> när de ska<br />

renovera, men då säger jag nej, säger Simon.<br />

– Jag jobbar med golv mellan sju och fyra, det får räcka.<br />

Mycket pusslande,<br />

med kommunikationen på engelska<br />

De här två unga killarna känns lättsamma, omtänksamma,<br />

lösningsinriktade och allmänt sociala. Egenskaper<br />

som man kanske inte tänker att de skulle ha så stor<br />

använd ning för i sitt jobb, men då tänker man fel.<br />

– Vi måste ofta samordna vårt arbete med andra<br />

arbetslag. Du skulle bara veta hur det är på Gruvön, säger<br />

Simon som lägger golv på Billerud Korsnäs pappersbruk<br />

24 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


MISSA INTE VÅRENS EVENT MED UZIN UTZ GROUP<br />

STARKA VARUMÄRKEN FÖR ETT STARKT HANTVERK<br />

9 MAJ<br />

FALUN<br />

16 MAJ<br />

NORRKÖPING<br />

23 MAJ<br />

UMEÅ<br />

För mer information och kommande<br />

event, besök www.uzin.se<br />

VÅRD- OCH UNDERHÅLL<br />

ANNONS<br />

i Grums, som investerar sex, sju miljarder kronor i en ny<br />

kartongmaskin. Där det såklart behövs golv på såväl<br />

kontor och i maskinhall som i rum med känslig elektronik.<br />

Men där golven ofta kommer i sista hand.<br />

– Det blir mycket anpassning. Dels rent praktiskt,<br />

när mattor ska läggas in när all övrig utrustning är på<br />

plats, men också på så vis att man måste rätta sig efter<br />

andras behov. Det blir mycket pusslande – som inte blir<br />

lättare av att många hantverkare kommer från andra<br />

länder, så att vi måste kommunicera på engelska – och<br />

det blir tyvärr mycket väntetid också.<br />

Förutom att väntan är tråkig påverkar den golv läggarnas<br />

lön negativt.<br />

– Vi har en grundlön, och ovanpå den ett prestationsbaserat<br />

ackord, och vi får ingen bonus för att vi väntar …<br />

När man hör ordet ackord nämnas av en idrottsman,<br />

undrar man om det kan vara så att ackordsjobb kan få<br />

deras tävlingsinstinkt att gå bärsärkagång, men det förnekar<br />

både Simon och Emil å det bestämdaste.<br />

– Vi ser ackordet som ett plus i kanten, men vi tänker<br />

egentligen inte mycket på ackordet när vi jobbar. Vi fokuserar<br />

på att få jobbet gjort fort och fint, inte på lönen.<br />

Faktum är att Emil lyfter fram en annan lön för mödan:<br />

– När ett golv är lagt och man ser hur fint det blivit, hur<br />

det lyfter ett helt rum – det är en belöning i sig. ■<br />

MARSTRAND<br />

ÄVEN UTANFÖR MARSTRAND<br />

Boråstapeter lanserar nu<br />

kollek tionen Marstrand II –<br />

Coastal Living, en uppföljare<br />

<strong>till</strong> deras tidigare kollektion<br />

Marstrand från 2013. Uppföljaren<br />

har även den inspirerats<br />

av vackra kustvyer, skärgård<br />

och magiskt ljus, och<br />

motiven i kollektionen ska,<br />

som namnet antyder, skildra<br />

just livet vid kusten.<br />

Bland och i mönstren hittar<br />

vi såväl knopar och fyrar som<br />

klassiskt marina ränder. Färgskalan<br />

är naturlig med gyllene<br />

toner som för tankarna <strong>till</strong><br />

solnedgång <strong>till</strong>sammans med<br />

sandiga nyanser av beige och<br />

en del grått och blått. Allt<br />

som allt rymmer kollektionen<br />

15 mönster, varav några är<br />

hämtade ur Boråstapeters<br />

arkiv, och andra nya. Tapeterna<br />

är tänkta att bidra <strong>till</strong><br />

känslan av ombonade och<br />

rofyllda rum, såväl vid kusten<br />

som på fastlandet. ■<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 25


Nordens ledande<br />

fastighetsmässor sedan 2009<br />

4-5 september | <strong>2019</strong> | Åbymässan | Göteborg<br />

DRIFT | UNDERHÅLL | FÖRVALTNING | ENERGI | MILJÖ | SÄKERHET | DIGITALISERING<br />

Nästa stopp Göteborg<br />

4-5 september i ny toppmodern mässhall<br />

Varje år, i olika städer i Norden, träffas de mest inflytelserika aktörerna inom drift,<br />

underhåll, förvaltning, energi, miljö, säkerhet och digitalisering. Tillsammans utvecklar<br />

vi fastighetsbranschen, hittar nya samarbetspartners och gör affärer direkt på plats.<br />

Gör smarta affärer och ställ ut med 260 andra utställare<br />

Tidseffektivt<br />

Fastighetsmässan arrangeras endast under två<br />

dagar vilket ger er som utställare maximalt med<br />

leads under kort tid. Både tids- och kostnadseffektivt.<br />

Mätbar ROI<br />

Du ser tydligt hur mycket du får <strong>till</strong>baka av<br />

att ställa ut på mässan genom mätbara leads.<br />

Maximal synlighet<br />

Stärk ert varumärke genom ert mässdeltagande.<br />

Få synlighet innan, under och efter mässan.<br />

Nätverka<br />

På mässan samlas fastighetsbranschens<br />

beslutsfattare. möt dem öga mot öga.<br />

STOCKHOLM GÖTEBORG<br />

MALMÖ UMEÅ KÖPENHAMN TAMMERFORS<br />

www.fastighetsmassangbg.se<br />

26 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


ISH <strong>2019</strong><br />

FÄRG OCH ELEKTRONIK<br />

Nyligen hölls den stora VVS- och våtrumsmässan ISH i Frankfurt. Mässan återkommer vartannat år och är<br />

världsledande inom områdena vatten, värme och inomhusklimat. På föregående mässor har huvudvikten<br />

för våtrum legat på ”Det digitala badrummet” men i år var det mer betoning på att få in färg i badrummet.<br />

Allt är digitalt uppkopplat i badrummet och spegeln kan visa mejl och annan<br />

nyttig information.<br />

”Pop up your bathroom” var ett tema på mässan och det gällde att få in så<br />

mycket färg som möjligt i badrummet. Ibland lite för mycket?<br />

Orsaken <strong>till</strong> att man inte talade så<br />

mycket om digitalisering vid årets<br />

ISH-mässa är kanske att den<br />

striden redan anses vara vunnen.<br />

I de flesta installationer finns det<br />

numera digitala funktioner på<br />

något sätt. Det fanns Microsoftlogotyper<br />

överallt på de utställda<br />

produkterna och det som går att<br />

göra digitalt görs också digitalt.<br />

En <strong>till</strong>verkare visade <strong>till</strong> exempel<br />

upp en toalett som kan analysera<br />

din urin och sedan presentera<br />

resultatet på den uppkopplade<br />

spegeln. Systemet kan även föreslå<br />

lämpligt solskydd för just din<br />

hudtyp och just den aktuella<br />

dagen.<br />

Intelligenta lösningar<br />

De stora vitvaru- och badrumsproducenterna<br />

Viessmann, Grohe<br />

och Miele presenterade på mässsan<br />

sitt nya samarbete inom området<br />

Intelligent Living. Syftet är<br />

att utveckla produkter som innebär<br />

att digitaliseringen av vardagslivet<br />

blir verkligt och meningsfullt<br />

för användaren. År 2030 förväntas<br />

antalet sensorer och enheter som<br />

är anslutna <strong>till</strong> IoT, Internet of<br />

Things, öka <strong>till</strong> 125 miljarder<br />

världen över.<br />

”Kunderna ser inte längre<br />

Smart Home-enheter som leksaker,<br />

utan förväntar sig intelligenta<br />

lösningar som kan <strong>till</strong>föra<br />

både nytta och inspiration. Det är<br />

hög tid att kombinera de digitala<br />

och fysiska dimensionerna i hemmet<br />

på ett sätt som skapar verkligt<br />

mervärde för kunden.” Så<br />

säger de tre företagen i ett gemensamt<br />

uttalande. Man anger <strong>till</strong><br />

exempel att ett intelligent värmesystem<br />

kan förbättra det enskilda<br />

hushållets koldioxidbalans med<br />

i genomsnitt ett ton per år.<br />

Många produkter<br />

och stora ytor<br />

På ISH ställde i år 2 532 utställare<br />

från 57 länder ut sina produkter<br />

Om man har en VW Golf över kan man ju alltid göra ett tvättställ av den?<br />

Det är väl en förnuftig användning?<br />

på 260 000 kvadratmeter utställningsyta.<br />

Totalt besöktes mässan<br />

av 190 000 personer varav 48 procent<br />

var utländska, det vill säga<br />

icke-tyska.<br />

Totalt sju mässhallar ägnades<br />

åt vatten och <strong>till</strong>hörande installationer.<br />

Alltifrån handfat <strong>till</strong> konstgjorda<br />

vattenfall fanns att beskåda.<br />

Mycket kreativitet hade investerats<br />

i att få de egna badrumsprodukterna<br />

att skilja sig från alla<br />

andras. Både i färg och form.<br />

Kända designernamn fanns överallt<br />

som Philippe Starck (som<br />

nyligen designat Forbos nya<br />

Flotex-kollektion) med kranar och<br />

armaturer åt tyska badrumsjätten<br />

Grohe. Svenska arkitekttrion<br />

Claesson-Koivisto-Rune fanns<br />

representerade med tvättställsserien<br />

Stockholm för italienska<br />

Globo.<br />

Hög vattenförbrukning<br />

En av mässans svenska utställare<br />

var skånska Purus som delade<br />

monter med systerföretaget<br />

Unidrain.<br />

– Vår stora grej på export är<br />

linje brunnar, det vill säga design-<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 27


Fortsättning från sid 27: Färg och elektronik<br />

brunnar, säger Håkan Fridvall,<br />

produktchef på Purus. Här har vi<br />

tidigare varit ganska ensamma<br />

men konkurrensen har ökat kraftigt<br />

de senaste åren.<br />

– Jag är förvånad över hur lite<br />

det talas om miljö här på vattenoch<br />

sanitetsidan, reflekterar<br />

Håkan. När det gäller värme och<br />

ventilation är miljö och energibesparingar<br />

en stor fråga. Men<br />

för badrum är det fortfarande<br />

popu lärt med stora, enorma<br />

duschmunstycken som förbrukar<br />

vatten utav bara den. Det ska ge<br />

intryck av spa och djungel vilket<br />

kanske inte är så lyckat i vattenfattiga<br />

delar av Europa.<br />

Rosa kranar<br />

Pop up your bathroom har varit<br />

ett stående tema på tidigare ISHmässor<br />

och så även på årets upplaga.<br />

Här presenterades ett stort<br />

antal förslag i olika färger och med<br />

olika anslag. Betoningen var på<br />

mer färg i badrummet.<br />

Tekniken att genomfärga porslin<br />

har utvecklats samtidigt som porslinets<br />

godstjocklek har minskats,<br />

vilket givit upphov <strong>till</strong> många nya,<br />

eleganta tvättställ och badkar.<br />

Och även bidragit <strong>till</strong> mer färggranna<br />

badrum.<br />

För kranar var de aktuella färgerna<br />

Rose Gold, Soft Rose eller<br />

Silk Rose. Rosafärgade kranar<br />

fanns som standard hos alla stora<br />

<strong>till</strong>verkare. Vilka färger på golv och<br />

vägg det för med sig kan man ju<br />

undra.<br />

En annan trend var att vatten<strong>till</strong>förseln<br />

<strong>till</strong> badkaret var ordnad via<br />

en fristående armatur som inte<br />

var inbyggd i badkaret.<br />

Allt ska vara tiptop<br />

Mässan är ju ett skyltfönster för<br />

branschen och allt porslin och<br />

alla kranar och armaturer ska se<br />

fräscha och blanka ut. Vilket medförde<br />

att det fanns mycket personal<br />

i montrarna som var utrustade<br />

med sprayflaska och torkduk för<br />

att ta bort fingeravtryck på blandare<br />

och tvättställ. Ska det glänsa<br />

så ska det!<br />

Röststyrt<br />

I nära framtid väntar oss förmodligen<br />

röststyrda badrum. Då kan<br />

det låta så här i badrummet: ”Hej<br />

Google, nu ska farmor duscha”.<br />

Och automatiskt blir det då rätt<br />

höjdinställning på duschen, lagom<br />

temperatur på vattnet, önskad<br />

färg på belysningen samt fågelkvitter<br />

i högtalarna. Kanske lite<br />

liljekonvaljdoft också?<br />

Problem kan det ju dock bli för<br />

singlar med nya partners. Då gäller<br />

det att installationerna även <strong>till</strong>låter<br />

morgonduschning på gammaldags<br />

”primitivt” sätt. I annat<br />

fall får man ställa in ett antal ”gästprofiler”<br />

och fråga på morgonkvisten:<br />

”Hur lång är du? 1,75?<br />

Då blir det Gästprofil 3.” Kanske<br />

inte så populärt?<br />

Thomas Åkerblad<br />

Frankfurtmässans gladaste säljare? Håkan Fridvall, produktchef för golvbrunnar<br />

på Purus, visar en designbrunn.<br />

Rose Gold, Soft Rose eller Silk Rose. Kärt barn har många namn och det fanns rosa blandare och<br />

armaturer hos alla <strong>till</strong>verkare i år.<br />

Fristående vattenanslutningar förekom i stor utsträckning<br />

på mässan. Det gör ju utformningen av badkaret lättare<br />

eftersom man inte behöver dra rör inuti porslinet.<br />

28 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


ANNONS<br />

PROBLEMLÖSARE<br />

FÖR SVÅRSLIPADE TRÄGOLV<br />

Tyska Pallmann lanserar nu speciella diamantsegment för att<br />

montera på sin slipmaskin Spider. Det är inte en ersättning för<br />

konventionella slipmetoder utan ett komplement att använda<br />

på befintliga parkett- och trägolvsytor med svår slipade ytbehandlingar<br />

av färg, fernissa eller liknande. Ytor där konventionella<br />

slipmateriel inte är effektiva.<br />

Diamantsegmenten har lång livslängd och ger enligt <strong>till</strong>verkaren<br />

höga slipprestanda. Segmenten finns i kornstorlekarna<br />

K 30 och K 50. För slipning krävs nio segment och tre<br />

satellitskivor, vilka lätt monteras på Pallmann Spider Trippeldisc.<br />

Segmenten finns på lager för omedelbar leverans. ■<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 29


UPPDATERAD FÄRGPALETT<br />

Desso Essence-familjen har fått nya, och fler, färger. Färger som stämmer väl med vad som just nu<br />

efterfrågas för trendiga inredningar. Samtidigt som basen av grått och beige självklart finns kvar.<br />

Tarketts välkända kollektion med tuftade textilplattor<br />

– Desso Essence – har uppdaterats och<br />

fått en ny och modern färgpalett helt enligt<br />

senaste färg- och design trender. Kollektionen<br />

består av fyra delar:<br />

• Desso Essence som är grundkollektionen<br />

med enfärgade plattor<br />

• Desso Essence Stripe med linjemönster<br />

• Desso Essence Maze med ett geometriskt<br />

mönster<br />

• Desso Essence Structure med ett mönster<br />

som ger ett ”stentvättat” intryck<br />

Väl samstämda färger i stort urval<br />

Med totalt 67 färger, varav 45 nya, är Desso<br />

Essence-familjen enligt Tarkett den största<br />

textilkollek tionen på den svenska marknaden<br />

som kan matchas och mixas fullständigt. För<br />

de övriga delkollektionerna bygger på grundkollek<br />

tionens färger och är <strong>till</strong>verkade av samma<br />

genomfärgade garn.<br />

Själva grundkollektionen Desso Essence<br />

har funnits i ett antal år och är känd som ett<br />

bra och slitstarkt textilgolvsval för bland annat<br />

kontorsmiljöer. Och en lika bra, lite minimalistisk,<br />

bas för inredningen med sin lugna,<br />

enfärgade design. Antalet färger har nu ökat<br />

från 24 <strong>till</strong> 31, varav 17 är nya.<br />

Olika uttryck att kombinera<br />

Delkollektionen Desso Essence Stripe är mer<br />

lekfull i sitt uttryck, med ränder i varierande<br />

bredd. Den finns nu i tolv färger, varav tio är<br />

nya. Detsamma gäller Desso Essence Maze<br />

med sitt mönster av diffusa rutor.<br />

Den fjärde delkollektionen, Desso Essence<br />

Structure, har fått åtta nya färger bland de totalt<br />

tolv. Mönstret som ger ett lite organiskt intryck<br />

har skapats genom en oregel bunden kontrast<br />

av ljusa och mörka toner. För Structure finns<br />

Det finns stora möjligheter att skapa ett intressant golv genom att kombinera Desso Essence-familjens<br />

delkollektioner på olika sätt. Här har man valt två varianter ur grundkollektionen Desso Essence och en<br />

ur Desso Essence Maze.<br />

även nyheten att den nu kan levereras i plankformat,<br />

100 x 25 centimeter.<br />

Samma garn och samma färgbas i alla<br />

delkollektioner<br />

Structure liksom övriga delkollektioner levereras<br />

annars som plattor i formatet 50 x 50<br />

centimeter, precis som tidigare. Gemensamt<br />

för hela Desso Essence-familjen är också att<br />

alla varianterna <strong>till</strong>verkas av samma garn och<br />

att garnfärg erna också är gemensamma för<br />

de olika mönstren. Något som automatiskt ger<br />

en god samstämmighet när man kombinerar<br />

efter eget huvud. Luggtätheten är 500 gram<br />

per kvadratmeter för grundkollek tionen Desso<br />

Essence och Stripe, för Maze och Structure är<br />

den 580 gram.<br />

Desso Essence-golven har Cradle to Cradle<br />

Bronze-certifiering. ■<br />

NYA GOLV FÖR GYMPASALEN<br />

Tarkett lanserar nu tre nya sportgolv:<br />

Omnisports Dance Floor,<br />

Omnisports Active och Omnisports<br />

Reference Multi-use.<br />

Omnisports Dancefloor är ett<br />

specialgolv anpassat för professionell<br />

dans. Det är ett vinylgolv<br />

med tjockleken 3,45 millimeter<br />

som ger bra stötupptagning och<br />

bra grepp, vilket minskar risken<br />

för skador. <strong>Golv</strong>et finns i grått och<br />

svart.<br />

Omnisports Active och Omnisports<br />

Reference Multi-use är båda<br />

punktelastiska vinylgolv som läggs<br />

direkt på betong. Punkt elasticiteten<br />

uppnås genom att det underst<br />

sitter ett skumskikt med hög densitet<br />

och slutna celler och innebär<br />

att golvet har svikt just under tryckpunkten<br />

när man belastar det,<br />

något som är perfekt för barn. För<br />

äldre och tyngre utövare kan det<br />

ibland vara lämpligt att komplettera<br />

med en sviktande underkonstruktion<br />

för att få ett golv som ger svikt<br />

över hela ytan.<br />

Omnisports Active är lämpligt<br />

i gymnastiksalar i grund- och gymnasieskolor,<br />

speciellt när ytorna<br />

ska användas för många olika<br />

typer av sporter. <strong>Golv</strong>et är hela<br />

7,1 millimeter tjockt.<br />

Omnisports Reference Multiuse<br />

är lämpligt för gymnastiksalar<br />

i låg- och mellanstadieskolor. Det<br />

här golvet är bästa valet när gymnastiksalen<br />

även används för andra<br />

aktiviteter som <strong>till</strong> exempel konferenser<br />

och konserter. Genom sin<br />

höga tålighet mot intrycks märken,<br />

tack vare en speciell typ av skum<br />

i botten, klarar golvet att man vid<br />

dessa <strong>till</strong>fällen möblerar med<br />

bänkar, stolar och annat. Det här<br />

golvet är 6,1 millimeter tjockt.<br />

Både Omnisports Active och<br />

Omnisports Reference Multi-use<br />

finns i 24 färger, varav 16 enfärgade<br />

och åtta trämönster.<br />

Alla Omnisports-golven är ftalatfria.<br />

■<br />

30 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


# GOLV<br />

FREDRIK ESSINGER<br />

Lite pyssligt blev det för killarna att<br />

göra ett mönstrat fogfritt golv i mikrocement.<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

117<br />

<strong>2019</strong> - 03 - 20<br />

MORGAN JOHANSSON<br />

De här plattorna är, eller jag menar<br />

var, 80 x 80 för samtliga har kapats för<br />

att fallet ska bli optimalt, den största<br />

är nu 77 x 80.<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

147<br />

<strong>2019</strong> - 03 - 15<br />

ROBERT SÖDERKVIST<br />

Mönsterläggning med Bolonplattor<br />

som två av våra grymma golvläggare<br />

lagt. Kul läggning.<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

72<br />

<strong>2019</strong> - 03 - 26<br />

MATS JOHANSSON<br />

Heltäck med uppvik.<br />

<strong>2019</strong> - 03 - 15<br />

PATRIK HELLSTRAND<br />

Dagens bild: båthus/glasgolv. Nästan som att lägga klinkers.<br />

<strong>2019</strong> - 03 - 14<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

91<br />

71<br />

MAGNUS JOHANSSON<br />

Färdigflytat, nu ska jag bara strypa<br />

katten!<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

45<br />

<strong>2019</strong> - 03 - 24<br />

DICK DAHLBERG<br />

Färdigbehandlat!! Douglasgran för er<br />

som inte sett mitt förra inlägg. Slipat<br />

med 120-papper och strykt med vitpigmenterad<br />

lut samt två omgångar<br />

med vitsåpa.<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

64<br />

<strong>2019</strong> - 03 - 20<br />

CLAES THOMASSON<br />

Trevlig helg, folks! Dags att ”kila”<br />

hemåt nu!!<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

125<br />

<strong>2019</strong> - 03 - 15<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 31


FRÅGA<br />

GVK<br />

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om godkända konstruktionslösningar,<br />

tätskiktsprodukter eller något annat? Ställ din fråga <strong>till</strong> oss så ska vi låta våra experter svara.<br />

Skriv ned din fråga och mejla <strong>till</strong> info@gvk.se.<br />

Våtrumspaneler med kombinerad<br />

skiva, tätskikt och ytskikt<br />

– är de godkända?<br />

Så kallade våtrumspaneler är skivor<br />

som kombinerar skiva, tätskikt och<br />

ytskikt. Produktgruppen består<br />

vanligtvis av paneler av högtryckslaminat<br />

på en fukttålig plywoodskiva<br />

med klicksystem likt det<br />

som finns för vanliga laminatgolv.<br />

Skillnaden är att väggskivorna<br />

förseglas med våtrumssilikon<br />

eller lim så att fogarna blir täta.<br />

Varumärken på den svenska<br />

marknaden är bland annat Fibo-<br />

Trespo och Alloc.<br />

Det verkar finnas en del missförstånd<br />

hos både försäkrings bolag<br />

och privatpersoner att branschorganisationerna<br />

har godkänt<br />

panelerna för badrum och många<br />

vänder sig <strong>till</strong> GVK för att fråga om<br />

produkten är godkänd. Men GVK<br />

godkänner inga tätskiktsprodukter,<br />

utan listar de produkter som<br />

bransch organisationerna Byggkeramikrådet,<br />

BKR, och <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, godkänner.<br />

Och något godkännande finns<br />

inte från branschorganisationerna.<br />

Istället har <strong>till</strong>verkarna av våtrumspaneler<br />

via Sitac tagit på sig att<br />

själva godkänna produkterna för<br />

montering i våtrum.<br />

Christoffer Lundkvist<br />

christoffer@gvk.se<br />

Rörgenomföringar i golv i WCutrymmen<br />

– vad är godkänt?<br />

Enligt GVKs branschregler ställs<br />

krav på tätskikt med uppvik i WCutrymmen<br />

även om det inte finns<br />

en golvbrunn. Erfarenhetsmässigt<br />

förekommer det fukt- och vattenskador<br />

<strong>till</strong> följd av droppläckage<br />

från kopplingar men utrymmet<br />

kan också vara utsatt <strong>till</strong> följd av<br />

städning med för mycket vatten.<br />

Notera att rörgenomföringar<br />

som bryter golvets tätskikt måste<br />

vara möjliga att täta. Således krävs<br />

det att toleranskraven enligt<br />

bransch reglerna är uppfyllda,<br />

alltså måste rörens placering i<br />

förhållande <strong>till</strong> in<strong>till</strong>iggande vägg<br />

och nivå över golv samt centrumavstånd<br />

mellan rören beaktas för<br />

att tätskiktet ska kunna monteras<br />

fackmässigt.<br />

Christoffer Lundkvist<br />

christoffer@gvk.se<br />

Varför ska golventreprenören<br />

kontrollera andra yrkesgruppers<br />

arbeten?<br />

För att entreprenören ska kunna<br />

säkerställa en fackmässig installation,<br />

såsom att arbetet kan utföras<br />

enligt tätskiktsleverantörens anvisningar<br />

samt att arbetet i övrigt inte<br />

avviker från GVKs branschregler,<br />

är det viktigt att kontrollera förutsättningarna<br />

på platsen. En egenkontroll<br />

kan därför ibland även<br />

komma att omfatta arbeten som<br />

utförs av andra yrkesgrupper som<br />

<strong>till</strong> exempel snickare, VVS-montörer<br />

etcetera.<br />

En egenkontroll är även ett<br />

mycket bra hjälpmedel för att<br />

entreprenören ska kunna utföra<br />

tjänsten i enlighet med vad som<br />

stadgas i aktuella lagar och regelverk.<br />

I §4 och §6 i Konsumenttjänstlagen<br />

stadgas att företaget<br />

ska utföra tjänsten fackmässigt<br />

samt ta <strong>till</strong>vara konsumentens<br />

intressen och samråda med<br />

denne. Det innebär bland annat<br />

att företaget är skyldigt att avråda<br />

konsumenten från att låta utföra<br />

arbeten som denne inte kan anses<br />

ha rimlig nytta av, <strong>till</strong> exempel ett<br />

arbete med avvikelser som kan<br />

leda <strong>till</strong> fukt- eller vattenskada.<br />

För att upptäcka sådana avvikelser<br />

krävs ofta en kontroll av förutsättningarna<br />

på platsen, varvid GVKs<br />

Förkontroll kan vara <strong>till</strong> stor nytta.<br />

I AB 04 2 kap 9 § regleras företagets<br />

underrättelseskyldighet,<br />

vilken stadgar att företaget är<br />

skyldigt att underrätta och rapportera<br />

avvikelser som upptäcks <strong>till</strong><br />

beställaren. Underlåter entreprenören<br />

att informera beställaren<br />

om sådana avvikelser kan entreprenören<br />

bli ersättningsskyldig<br />

för den eventuella skada som<br />

uppkommit därigenom. I praktiken<br />

kan entreprenören använda GVKs<br />

kvalitetsdokument Förkontroll –<br />

Avvikelserapport för att underrätta<br />

om eventuella avvikelser,<br />

då mallen är juridiskt korrekt uppställd.<br />

Jon Herrdahl<br />

jon@gvk.se<br />

ARBETS­<br />

TIGHTS<br />

Fristads har tagit fram ett helt nytt<br />

plagg <strong>till</strong> sitt sortiment – ett par<br />

arbetstights. Tightsen, som heter<br />

Friwear Tights, är sportinspirerade<br />

och ska vara både bekväma och<br />

slitstarka.<br />

− Kroppen är en hantverkares<br />

främsta verktyg. För att kunna<br />

lyfta tungt och röra sig smidigt är<br />

bekväma arbetskläder ett måste.<br />

Funktionstightsen är de första<br />

i sitt slag och vi tror många kommer<br />

gilla den sportiga känslan.<br />

Med <strong>till</strong>hörande shorts är du fullt<br />

utrustad för en dag på jobbet –<br />

och samtidigt lika flexibel och<br />

bekväm som på gymmet, säger<br />

Anastasios Lappas, ansvarig för<br />

design och innovation på Fristads.<br />

Friwear Tights är det första<br />

som lanseras under Fristads nya<br />

segment Friwear, en kollektion<br />

som ska rymma friare, rörligare<br />

och sportigare arbetskläder. De<br />

nya tightsen är formstickade,<br />

andas, har följsamma knäfickor<br />

i cordura och inbyggda knäskydd<br />

som kan höjdjusteras. Friwear<br />

tights är unisex och <strong>till</strong>verkas i<br />

svart, svart och varselgult samt<br />

i blått. De finns även i piratmodell<br />

i svart. Tightsen går att köpa<br />

separat men passar bra att kombinera<br />

med hantverkarshorts. ■<br />

32 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


VÅR PÅ VÄGGARNA<br />

Unik<br />

karaktär.<br />

Hög<br />

slitstyrka.<br />

Nya<br />

Lindura trägolv.<br />

Intrade lanserar nu tre kollektioner – Rice 2, Maui Maui<br />

och Natural Wallcoverings II. Den första kollektionen,<br />

Rice 2, är en uppföljare <strong>till</strong> Rice som kom 2015 och även<br />

denna gång ett samarbete med det danska heminredningsföretaget<br />

med samma namn. Kollektionen är full av<br />

vårkänslor i form av blommor, prickar och mycket annat<br />

i pigga färgkombinationer.<br />

Den andra kollektionen, Maui Maui, rymmer mestadels<br />

storbladiga mönster inspirerade av Hawaii. Här finns<br />

tropiska bananblad, ananaser och blommor samt en del<br />

marockanska kakelmönster.<br />

Den tredje och sista kollektionen för den här gången,<br />

Natural Wallcoverings II, består av handvävda tapeter från<br />

Asien gjorda av naturliga fibrer av lokala hantverkare.<br />

I kollek tionens nya upplaga hittar vi bland annat nyheten<br />

kork. Färgskalan är, precis som materialen, lugn och går<br />

i naturliga toner som brunt och beige med lite inslag av<br />

metall. ■<br />

EVENTS AV GOLVINTRESSE<br />

MÖBELMÄSSAN GÖTEBORG<br />

Svenska Mässan<br />

27 – 28 augusti<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Åbymässan<br />

4 – 5 september<br />

Göteborg<br />

CERSAIE<br />

Bologna Fiera<br />

23 – 27 september<br />

HEM, VILLA & BOSTADSRÄTT<br />

Stockholmsmässan<br />

11 – 14 oktober<br />

DOMOTEX MEXICO<br />

Centro Citibanamex<br />

15 – 19 oktober<br />

Mexico City<br />

DOMOTEX<br />

Hannovermässan<br />

10 – 13 januari 2020<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Malmömässan<br />

22 – 23 januari 2020<br />

ANNONS<br />

L<br />

•<br />

O r<br />

i g<br />

i n d u r a<br />

i n a<br />

l e t<br />

t r ä g o<br />

f r å n<br />

l v<br />

Ett<br />

statement<br />

av trä<br />

M e<br />

•<br />

i s t e r<br />

För mer information, kontakta<br />

Bjoern.Svensson@meisterwerke.com<br />

Telefon: +46 708 805746<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 33<br />

www.meister.com


SVERIGES GOLV DISTRIBUTÖRER, SGD<br />

RIBBAN LIGGER HÖGT<br />

Per Strömqvist, vd för Sveriges <strong>Golv</strong> Distributörer,<br />

är nöjd med utvecklingen. Ribban är satt <strong>till</strong> en<br />

omsätt ning på en halv miljard kronor. Ett mål som<br />

man hoppas uppnå under år 2020.<br />

Lastning av turbil i Växjö. Turbilar är ett koncept som SGD satsar hårt på. Turbilschaufförerna kommer att ha<br />

med sig nyckelknippor och kunna ställa in varor även om kunden inte finns på plats. Och även kunna ta med<br />

sig överskottsvaror <strong>till</strong>baka.<br />

Från att ha varit en frivillig samarbetskedja har<br />

Sveriges <strong>Golv</strong> Distributörer, SGD, nu blivit en<br />

grossistkedja inom golvbranschen som täcker<br />

södra och mellersta Sverige. Det var i och med<br />

att investmentbolaget Storskogen gick in och<br />

köpte de flesta av de tidigare SGD-bolagen<br />

förra året som utvecklingen av en ny stor<br />

spelare på den svenska golvmarknaden startade.<br />

Som vd och initiativtagare <strong>till</strong> nya SGD – och<br />

tidigare ägare <strong>till</strong> Svegab Växjö – är Per Strömqvist<br />

nöjd med utvecklingen. Per har ett långt<br />

förflutet i golvbranschen via Tarkett, DLW,<br />

Armstrong med flera sedan mitten av 1980-<br />

talet.<br />

Nu kan vi göra mer<br />

– När jag samtalade med de andra ägarna<br />

inom SGD-gruppen kom vi fram <strong>till</strong> att det var<br />

mycket vi ville göra men som vi inte hade<br />

finan siella muskler <strong>till</strong>, säger Per. Så vi började<br />

leta kapital. Vi satte en firma i Malmö på jobbet<br />

med att försöka finna möjliga finansiärer.<br />

Sådana som inte bara ville driva upp företaget<br />

för en snabb, framtida vidareförsäljning utan<br />

som var intresserade av att driva företaget på<br />

lång sikt.<br />

– Det där var en process som tog ett år,<br />

fortsätter Per. Konsulten kom fram med två<br />

förslag där Storskogen var det ena. Vi fann att<br />

vi gillade deras koncept och det blev ”kärlek<br />

vid första ögonkastet”. De var inte ute efter<br />

att driva upp företag för att slakta dem och<br />

kamma hem vinsten utan letade efter lönsamma<br />

företag som de vill fortsätta att driva<br />

och investera i. Det kändes för vår del som<br />

en stor styrka.<br />

Stadig <strong>till</strong>växt<br />

Investmentbolaget Storskogen består av 33<br />

affärsenheter med en samlad omsättning på<br />

5,3 miljarder kronor och 1 800 anställda. Enligt<br />

sin företagspresentation vill man vara: ”Den<br />

bästa ägaren för små och mellanstora företag.<br />

Fokus ligger på stabila och lönsamma svenska<br />

bolag. Evig ägarhorisont.”<br />

Det nya SGD startade 2 april 2018 med<br />

enheterna Svegab i Växjö och Malmö, <strong>Golv</strong> &<br />

Byggterminalen i Norrköping och Fredbergs<br />

<strong>Golv</strong>grossist i Skövde. Därefter har <strong>till</strong>kommit<br />

Norrköpings Plattsättning, <strong>Golv</strong>proffsbutiken i<br />

Stockholm, <strong>Golv</strong>grossisten i Dalarna i Falun<br />

och Fredbergs i Göteborg (före detta <strong>Golv</strong>grossisten<br />

Törnkvist & Berg ).<br />

– Våra bolag har idag en omsättning på drygt<br />

400 miljoner kronor och vi satsar på att nå en<br />

halv miljard kronor i närtid. Med de förändringar<br />

och förbättringar som vi gör nu är det<br />

ingen orimlig målsättning. Med kapital i ryggen<br />

kan vi nu vara offensiva på ett helt annat sätt.<br />

Lite bättre ...<br />

– Vårt motto är att vi gör våra leverantörer lite<br />

bättre, säger Per. Det innebär <strong>till</strong> exempel att<br />

vi inte konkurrerar med våra leverantörer.<br />

Vi tar inte in några egna importmärken. För att<br />

vi ska sälja en produkt måste leverantören ha<br />

en organisation på den svenska marknaden.<br />

Annars är vi inte intresserade.<br />

Effektiv distribution<br />

– Vi har satsat på turbilar och kommer att i<br />

fortsättningen satsa ännu mer, säger Per.<br />

Tur bilarna gör också våra kunder bättre. Vi<br />

kan ställa in varorna även om kunden är ute<br />

NY TIDSEFFEKTIV FUKTBLOCKERINGSPRIMER<br />

Casco Floor Expert lanserar nu VD Moisture<br />

Block, en vattenbaserad primer, fukt- och<br />

alkali spärr som klarar byggfukt från betong<br />

med en relativ fuktighet på upp <strong>till</strong> 96 procent.<br />

Den höga fukttåligheten ska både lösa problem<br />

med just fukt i betong samt leda <strong>till</strong> kortare<br />

byggtider, vilket framförallt är en fördel vid<br />

nybygg nation.<br />

VD Moisture Block är framtagen för att<br />

användas <strong>till</strong>sammans med tunnflytande<br />

avjäm ningsmassor från Casco Floor Expert,<br />

<strong>till</strong> exempel Casco Floor Expert SP-X, Casco<br />

Floor Expert HL 10 eller Casco Floor Expert<br />

ZM Rapid. Torktiden ligger på 15 – 30 minuter,<br />

ytan är gångbar efter en timme och belastningsbar<br />

efter två. Produkten ska appliceras<br />

i två lager, man behöver inte slipa innan man<br />

applicerar det andra lagret, och avjämningsmassa<br />

kan sedan läggas två timmar efter att<br />

man applicerat det andra lagret. Sammanlagt<br />

ska den snabba hanteringen leda <strong>till</strong> att primning<br />

och avjämning kan göras på samma dag.<br />

VD Moisture Block säljs färdigblandad i<br />

rektangulära hinkar om tio liter. ■<br />

34 | GOLV TILL TAK | <strong>#4</strong> - <strong>2019</strong>


Vi siktar på en halv miljard kronor i årsomsättning säger Per Strömqvist,<br />

vd för Sveriges <strong>Golv</strong> Distributörer.<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

Nordens största digitaliserade skärbord finns nu på plats i Växjö. Ett skärbord inte bara för textilgolv utan<br />

även för plast, linoleum, avtorkningsmattor, kolfiber med mera.<br />

på jobb – så vi kommer att ha med oss nyckelknippor<br />

som Securitas-väktare!<br />

En betydande fördel med en turbil är att den<br />

också tar med sig varor <strong>till</strong>baka.<br />

– Du kan beställa lite extra för säkerhets<br />

skull, säger Per. Blir det över så är det bara att<br />

skicka <strong>till</strong>baka överskottet. Idag har vi turbilar<br />

som utgår från Växjö, Skövde samt Falun och<br />

vi kommer att starta upp för övriga enheter<br />

också. För Stockholm diskuterar vi ett samarbete<br />

med Stockholms Stadsbud för att<br />

kunna leverera på kvällar och nätter och få<br />

mate rialet inburet på arbetsplatserna.<br />

PRENUMERERA!<br />

En årsprenumeration<br />

på <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kostar<br />

bara 380:- (exkl moms)<br />

och då får du åtta välmatade<br />

och intressanta<br />

nummer av tidningen.<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

och beställ idag!<br />

”Vi skär allt”<br />

– Nästan, i varje fall, säger Per med ett leende.<br />

Vi har inskaffat Nordens största digitaliserade<br />

skärbord i formatet 4,5 x 10,5 meter. Ett skärbord<br />

som vi kan använda inte bara <strong>till</strong> textilgolv<br />

utan även <strong>till</strong> plast, linoleum, avtorkningsmattor,<br />

kolfiber med mera. Vi kan skära ut<br />

logo typer med en spillmån på 0,1 millimeter.<br />

Och vi kan göra det snabbt på tre – fyra dagar.<br />

Vi har redan fått förfrågningar från nya kunder<br />

inom <strong>till</strong> exempel möbelindustrin. De är intresserade<br />

av att få <strong>till</strong>skuret linoleum, läder,<br />

laminat med mera så vi tror att det finns stor<br />

<strong>till</strong>växtpotential här.<br />

”Och kapar det mesta”<br />

Sedan tidigare har man en unik bårdkap som<br />

skär <strong>till</strong> bårder för väggmattor. Dels gör man<br />

det på beställning åt entreprenörer och dels åt<br />

vissa leverantörer, som deras lagerprodukter.<br />

– Vi har nyligen byggt om bårdkapen, säger<br />

Per, så nu kan vi kapa ner <strong>till</strong> tio centimeters<br />

bredd. Sådant som är värdefullt vid specialutföranden<br />

och för trånga utrymmen. En unik<br />

service som vi är ensamma om.<br />

Framtiden?<br />

Att SGD fått en flygande start kan branschen<br />

intyga. Sannolikt kommer det att bli fler företagsköp<br />

under resans gång för att man ska bli<br />

så heltäckande som möjligt. Som Per uttrycker<br />

det:<br />

– Ni har bara sett början!<br />

Thomas Åkerblad<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3099<br />

Christoffer Lundkvist 08-702 3092<br />

Kurser/adm: Nina Widell<br />

08-702 3091<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Folkungagatan 122<br />

116 30 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Mats Tingstam<br />

Carina Vässblad<br />

JURIDIK: Joanna Nordström<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Malin Bergström<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Björn Törnquist<br />

Welin & Co AB<br />

Tel: 08 - 544 104 41<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920-23 07 65<br />

Ordf Daniel Hägg<br />

Jannes <strong>Golv</strong> i Hudiksvall AB<br />

Tel: 0650 - 177 60<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

<strong>#4</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 35


HighLine Custom<br />

www.unidrain.se<br />

BADRUMSDESIGN<br />

UTAN GRÄNSER<br />

Unidrain ® är ett elegant golvavlopp som<br />

ger full frihet att designa badrummet<br />

utan de tekniska begränsningar som<br />

traditionella golvbrunnar har. <strong>Golv</strong>fallet<br />

läggs endast åt ett håll och underlättar<br />

val av stora golvplattor.<br />

UNIDRAIN ® CUSTOM<br />

DESIGNSERIE - HIGHLINE<br />

Linje:<br />

Hörn:<br />

DESIGNSERIE - CLASSICLINE<br />

Linje:<br />

Hörn:<br />

HIGHLINE PANEL<br />

CLASSICLINE GALLER<br />

HIGHLINE RAM<br />

Höjd: 10, 12, 15, 25 mm<br />

(ramen kan väljas bort)<br />

AVLOPPSARMATUR<br />

<strong>Golv</strong>brunn Linje: 300 <strong>till</strong> 1200 mm<br />

<strong>Golv</strong>brunn Hörn: 200 mm<br />

<strong>Golv</strong>brunn Modul: Måttanpassade<br />

golvbrunnar efter behov vid längder<br />

över 1200 mm och upp <strong>till</strong> 7,5 m<br />

CLASSICLINE RAM<br />

Höjd: 6, 8, 10, 12 mm<br />

(ramen är obligatorisk)<br />

AVLOPPSARMATUR I<br />

ROSTFRITT STÅL<br />

Alltid metall i golv- väggvinkeln<br />

för en optimal, säker och stabil<br />

montering<br />

FIXTUR<br />

Fixtur vid installation i träbjälklag<br />

UTLOPPSHUS<br />

Välj ur ett brett sortiment<br />

BYGG DIN UNIDRAIN PÅ WWW.UNIDRAIN.SE


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Folkungagatan 122<br />

116 30 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)<br />

Mapei 4 LVT<br />

golv- och väggsystem<br />

för PROFFSEN<br />

• Låg bygghöjd<br />

• Snabb installation<br />

• Minimerar rivningsbehov dvs. man kan<br />

behålla mesta delen av inredningen<br />

• För våta och torra utrymmen<br />

• Går att montera på befintlig keramik<br />

• Kompatibelt med Mapei WP200 folisystem<br />

www.mapei.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!