29.04.2019 Views

Golv till Tak #4-2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 48 | PRIS SEK 60 | NR 4 2019

Reportage från ISH-mässan

i Frankfurt

Möt två unga golvläggare

i Karlstad!

Veras Gräsmatta

på Chalmers i Göteborg

Löslagt plastgolv på

Lindbackens skola i Uppsala

Mycket keramik

på ICON i Växjö

Tjäna pengar på entrén!

Auktorisationen

underlättar vid upphandling

Insamling av installationsspill

minskar utsläppen

Hur tar man hand om golv

maximalt klimatsmart?

# 4 / 19


FUKTSENSORN ®

Trygghet i en liten ask.

Mäter fukt bakom fuktspärren utan ingrepp!

Vad gör du om en kund misstänker fukt?

Vem har ansvaret och var ligger bevisbördan?

Sluta oroa dig över läckande tätskikt. Det finns nu ett sätt

du kan visa din kund att ditt arbete är fackmannamässigt

utfört – utan att behöva riva ner kakel och ytskikt.

Med FUKTSENSORN ® kan du enkelt och snabbt få koll på

eventuella vattenläckor genom att mäta bakom fuktspärren

FUKTSENSORN ® är självhäftande sensorer som monteras bakom

fuktspärren och läses av med en trådlös fuktskanner även efter

att ytan är kaklad. Resultaten sparas i molnet så att du i lugn och

ro kan analysera datan och avgöra vilka åtgärder som krävs.

Du och din kund får omedelbart obestridbara data helt utan

att behöva riva bort kakel och ytskikt.

• Självhäftande passiva fuktsensorer

Obegränsad drifttid.

• Avläsning med trådlös fuktskanner

För automatisk analys och molnlagring av data som ger dig

och kunden en framtidsäkrad byggnation.

• Lättanvänd och mångsidig

Kan installeras under tätskikt i våtutrymme och andra normala byggnadsmaterial.

Fungerar även i fasader samt under plastmattor och flytspackel.

• Kan integreras med andra system

DURI dB

Naturlig tystnad.

Akustikunderlag för golv

Komfortabel tystnad med låg miljöpåverkan!

Duri dB golvakustikprodukter hjälper dig att skapa tysta golv

som är sköna att gå på. Trum- och stegljud dämpas markant.

Lämpligt för golvvärme tack vare sitt

låga värmemotstånd.

Alla golvunderlag i dB-serien har

låg bygghöjd, från 1,2- 2 mm, för att

fungera lika bra vid ombyggnation,

som vid nyinstallation.

Entrezoner

Våra mattor passar såväl inom- som utomhus

och är det idealiska valet för entréer som

utsätts för hög person- och kundvagnstrafik.

Vårt sortiment består av effektiva mattor i

flera olika färger och former.

Produkterna består av återvunnet material

och är fria från PVC.

Duri dB underlagsprodukter kännetecknas av en patenterad krysslänkad gummifiberteknologi för

att erbjuda kraftigt akustiskreducerande egenskaper.

Våra produkter är utvecklade för ett miljövänligt, hållbart byggande och möter kraven för de

vanligaste konstruktions- och installationsmetoderna.


Innehåll 4 /19

2 En klimatsmart helhet av investering, städning och underhåll

5 Insamling av installationsspill är en effektiv klimatinsats

7 Borgar för en hållbar golvkonstruktion genom hela kedjan

11 Tjäna pengar på entrén!

13 Största uppdraget hittills – med mycket keramik

16 Hårt slitage och löslagda golv

18 Veras Gräsmatta på plats

22 Möt två unga golvläggare i Karlstad!

27 Färg och elektronik

31 # Golv

32 Fråga GVK

34 Ribban ligger högt

36 Benny

2

KLIMATSMARTA

GOLV

Hur hanterar man sina fastigheters

golv på ett maximalt klimatsmart

sätt? Självklart måste man se till helheten

– av investering, städning och

underhåll. Det går att räkna på det,

och läsa om det på sid 2.

Att vid installation av nya golv se till

att installationsspillet samlas in och

återvinns är en effektiv klimatinsats

som minskar koldioxidutsläppen

väsent ligt. Hur det går till och hur

stor effekt det har kan du läsa om på

sid 5.

Det finns också en rad intressanta

projekt att läsa om i den här tidningen.

ICON i Växjö, Lindbackens skola i

Uppsala, Veras Gräsmatta i Göteborg

med mera.

Golv till Tak får nu önska alla läsare

en skön sommar. Vi återkommer med

första höstnumret i början av september,

och då är temat akustik.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

5

18

OMSLAGSBILD: Från ICON i Växjö

FOTO: Anders Bergön

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 073-590 25 32. E-POST: fernando@adsales.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


Bona Mega

ONE

Simplicity, Speed, Build

GOLV OCH KLIMATANSVAR

EN KLIMATS

AV INVESTERING, STÄ

Hur sköter man fastighetens golv

på ett så miljösmart sätt som

möjligt? Och vilken roll spelar

under hållet i det sammanhanget?

Magnus Rönnmark går här igenom

en rad faktorer som har klimateffekter.

Allt vi tar oss för påverkar miljön. Resurser och energi

förbrukas. Klimat och natur påverkas av olika utsläpp

från maskiner och fordon och av kemikalier.

Städning av golv är inte annorlunda. Det gäller att

vara klimatsmart och resurssnål. De som har fastighetsansvar

för större golvytor kan göra goda insatser för hållbarheten

genom att planera för städningen och för långsiktigt

underhåll av golven. Enskilda leverantörer av golv

och städprodukter talar väl om sina varor – men någon

måste tänka igenom helheten och ta ansvar för den totala

påverkan på klimatet och på hållbarheten i samhället.

Bona Mega

ONE levererar

Enkelhet och bekvämlighet

Grundlack och topplack i samma dunk; ingen blandning, inget

avfall i form av överbliven lack och ingen grundlack behövs.

Sparar tid

Du kan mellanslipa efter så lite som 1 timme.

Bra fyllkraft – perfekt resultat

God fyllkraft ger dig en förlåtande applicering, optimal

hållbarhet och en yta att vara stolt över.

www.bona.com

Bona.Professional

Bona Professional Sweden

ANNONS

Så planerar man

för klimatsmart städning

Att man från början förbereder fastighet och organisation

för städning har stor betydelse för hållbarheten. Val av

städmetod är självklart väsentligt. Likaså lokaler som är

förberedda för att ta hand om utrustning och hjälp medel.

En tvättstuga på plats kan till exempel minska transportbehovet.

Även städpersonalens resor har inverkan på klimatet.

Därför ska man organisera för korta och klimatsmarta

resor för städpersonalen och för klimatsmart frakt av allt

som behövs för städning. Det finns många städorganisationer

som satsar på eldrivna fordon, cyklar, kollektivtrafik

och korta resor för att uppnå en mer hållbar verksamhet.

Städfrekvens efter behov

Hygien och trivsel kräver ofta hög städfrekvens. Det gäller

till exempel toaletter och alla lokaler där mat hanteras.

En entrézon med mycket gångtrafik från gatan kan också

behöva hög städfrekvens för att se trevlig ut och för att

smuts inte ska spridas längre in i huset.

Samma höga städfrekvens är emellertid sällan befogad

i alla rum med måttlig trafik längre in och högre upp i

huset. Att anpassa städningen till behoven ger inte bara

en ekonomisk vinst. Det bidrar också till hållbarheten.

Med eller utan vatten?

Daglig, torr städning kan i vissa fall ge ett fullt acceptabelt

resultat. Dammsugning tar bort lös smuts från släta

ytor och är en standardmetod för att städa textilgolv.

Missa inte erbjudanden

och nyheter – prenumerera

2 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019

på vårt nyhetsbrev


MART HELHET

DNING OCH UNDERHÅLL

Den torra städningen ger dock inte möjlighet att använda

kemikalier, vilket är begränsande när det gäller ytor med

höga hygienkrav.

Vatten ger möjlighet att använda kemikalier, men

vatten medför också risker. Det vatten som används måste

effektivt sugas upp direkt efter städningen för att inte

lämna rester av smuts och kemikalier. Och vatten är inte

bra för trägolv. Även vid försiktig användning sugs vatten

lätt in i skarvar och ger ett tråkigt utseende på ändträet.

Med eller utan kemikalier?

Att städa släta golvytor med mikrofibrer i mopparna eller

hårda partiklar i maskinens rondeller kan ge ett utseendemässigt

godkänt resultat och ofta acceptabel hygien. Där

man verkligen behöver avlägsna fet smuts är emellertid

städkemikalier med tensider att föredra. Med tanke på

hållbarhet och miljöpåverkan finns det samtidigt anledning

att spara in på kemikalieanvändningen. Överdosering

är alltid av ondo.

Kan engångsmoppar

verkligen vara klimatsmarta?

Det är standard i Sverige att moppar av textil och mikrofiber

återanvänds efter tvättning. I många fall centrifugeras

mopparna efter tvätt och används fuktiga. Det är

bättre ur hållbarhetsynvinkel än att använda energi för

att torka mopparna. I båda fallen använder man tvättmedel,

så kemikaliefritt blir det inte.

Ett alternativ är att moppa med lätta engångsmoppar

som kastas efter användning. Instinktivt värjer vi oss mot

användning av engångsprodukter, som ju förknippas

med resursslöseri. Ändå kan det i några fall vara rätt att

använda engångsmoppar. Om man har flera mindre städobjekt

utan tvättstuga, kan det spara in resor och transporter

att inte behöva tvätta. Tvättningen i sig är inte

klimatneutral, men det är transporterna som i högre

grad avgör frågan. Dessutom går mopp och smuts till

sop förbränning och behöver inte belasta vattenverk och

reningsverk.

Underhåll är klimatsmart

För att vi ska få en klimatsmart helhet måste koldioxidutsläppen

hållas låga både när det gäller städningen och

när det gäller golvet i sig. Vi vill då räkna med att golvet

ska göra tjänst i 40 år. Det gör det knappast om man bara

städar och inte underhåller golvet. Utan underhållande

kemikalier kanske golvet kan hållas något sånär rent,

men det behöver vårdas för att fortsätta vara lättstädat

och för att hålla tiden ut.

För textilgolv är det absolut nödvändigt med regelbunden

djupverkande rengöring med kemikalier som

kan lösa vidhäftande smuts. Halvhårda golv har som

regel ett tunt skikt av PUR för att vara lättstädade och

hålla jämn glans. Skiktet är bara några tusendels millimeter

tjockt och håller inte i 40 år. Ytan behöver förnyas

med vårdande kemikalier för att golvet ska fungera i

längden.

Vi kan räkna grovt på koldioxidkonsekvensen av att

spara in på underhållande kemikalieanvändning.

Vi räknar med att golvet innehåller 1000 gram kol per kvadratmeter.

Det motsvarar 25 gram per år i 40 års tid.

Det finns golvvårdssystem som förbrukar mindre än två gram

kol per kvadratmeter och år. Vi räknar högt, med fem gram

per år.

Om golvet klarar 40 år utan golvvårdskemikalier har vi

sparat 200 gram kol.

Om golvet är slut, vilket är troligt, mer än åtta år tidigare

har vi gjort en dålig klimatsatsning.

Det underhållsfria golvet har vi ännu inte sett. För att ge

golvet den nödvändiga vården är det effektivt och klimatskonande

att i möjligaste mån underhålla golvet samtidigt

som man städar det. För många golvmaterial är det

fullt möjligt. ■

› TEXT:

Magnus Rönnmark

› FOTO:

Från Vileda

Professional

De som har

fastighetsansvar

för

större golvytor

kan göra goda

insatser för

hållbarheten

genom att

planera för

städningen

och för långsiktigt

underhåll

av golven.

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 3


Ett nytt språk

för golvmaterial

Forbo flooring lanserar med stolthet en ny kollektion Flotex i

samarbete med visionären och formgivaren Phillipe Starck.

Kollektionen skapar ett nytt språk i landskapet mellan inredning

och design av golvmaterial.

Se mer av kollektionen på: forbo.se

4 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


› SPILL som väntar på att återvinnas.

INSAMLING AV INSTALLATIONSSPILL ÄR EN

EFFEKTIV KLIMATINSATS

Förra året samlade svenska golventreprenörer in hela 340 ton plastspill

som skickades iväg för att ingå i tillverkningen av nya golv. Det innebär

en rejäl minskning av koldioxidutsläppen. Siffror på insamlingen blir

därför också intressanta i enskilda projekt, och nu kan beställaren få

sådana siffror helt kostnadsfritt.

GBR Golvåtervinning, systemet för

insam ling av installations spill från

plastgolv, har funnits i över 20 år.

Det omfattar idag samtliga leverantörer

av plastgolv på den svenska

mark naden och 170 golventreprenörer

över hela landet. Samtliga auktoriserade

golvföretag som arbetar

med plastgolv är med i systemet.

Minskade koldioxidutsläppen

med 400 ton

Det är golventreprenörerna som samlar

upp installationsspillet och skickar

iväg det för återvinning. Tarkett sköter

logistiken och kör spillet till

Ronneby för sortering. Systemet tar

emot mer än 300 ton rent installationsspill

årligen för återvinning till

nya golv.

År 2017 samlade GBR Golvåtervinning

in 325 ton installa tionsspill.

Av detta kunde 60 000 kvadratmeter

nya plastgolv tillverkas. Samtidigt

sparades motsvarande mängd råvara,

vilket innebar minskade koldioxidutsläpp

med 400 ton.

Nu kan beställare mäta hur cirkulärt

just deras projekt varit genom att

spillet ges en unik projektreferens.

Kan få siffror för

enskilda projekt

Beställaren meddelar golventreprenören

att man vill ha denna uppföljning

av spill. Golventreprenören skriver

en projektreferens för det aktu ella

projektet på frakt sedeln när spillet

hämtas. Det kan vara ”Uppsala kommun,

kvarteret Kråkan” eller ”NCC

nr 1234”. Referensen följer med

spillet och man kan sedan få reda på

› TEXT:

Jenny Adnerfall

Störst på insamling

av spill

Här följer de golventreprenörer

som

samlade in mest spill

under 2018.

BL-Interiör,

Umeå:

Över 15 ton

BBM Golv & Bad,

Växjö:

Över 8 ton

Hälsinge Golv,

Hudiksvall:

Över 8 ton

Sandéns Golv

i Ängelholm:

Över 7,5 ton

Tillsammans samlade

dessa fyra alltså

in mer än 40 ton spill!

› FORTSÄTTNING

på sid 6

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 5


PROTECTING WOOD

WAX-OIL

0% SOLVENT

NATURAL WOOD FINISH

S I N C E

1

7

9 2

LÖSNINGSMEDELSFRI

GOLVOLJA - WAX OIL

FÖR OFFENTLIG OCH PRIVAT MILJÖ

E Accepteras av Byggvarubedömningen

E Godkänd enligt EN 71-3, halkskydd R9

E Naturliga oljor och vaxer ger tålig yta

E Används för grundbehandling och underhåll

E 1 liter räcker till 15-20 m² grundbehandling,

>50 m² underhåll

info@welinoco.com

www.welinoco.com

ANNONS

› FORTSÄTTNING

från sid 5:

Insamling av installationsspill

är en effektiv

klimatinsats

› NEDAN:

MÄNGD INSAMLAT

plastspill jämfört med

försäljnings volym för

plastgolv under åren

2012 – 18.

Försäljningsvolym plastgolv (miljoner kvm)

Insamlat spill (ton)

2012 2013 2014 2015

hur många kilo som samlats in från

det specifika projektet.

Återvinningen är kostnadsfri för

beställaren och även för byggaren,

till skillnad från den vanliga avfallshanteringen.

Förhoppningen är att

alltfler beställare börjar ställa krav

på att GBRs återvinningssystem ska

användas på byggena. På Golvbranschens

hemsida, golvbranschen.se, finns

exempel på beskrivningstexter för

beställaren att använda. ■

2016 2017

2018

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

340

335

330

325

320

315

310

305

300

295

290

285

280

275

GOLVENTREPRENÖREN

SAMLAR IN SPILLET

Vi har ställt några frågor till en av dem som samlar in installationsspill,

till Stellan Engberg som är ansvarig för golvåtervinningen

på Hälsinge Golv.

– Ni var i topp tre bland GBR-entreprenörer 2018 när det gäller att samla

mest spill, hur kommer det sig att ni är så flitiga?

– Vi tog tag i avfallshanteringen för två – tre år sedan när mängden returnerat

mattspill minskade rejält från åren innan. Då gick vi igenom rutiner för avfallshantering

och golvåtervinning med personalen en och en.

– Samlar ni mest från många mindre installationer eller från större

byggen?

– Vi samlar mest från många mindre installationer.

– Har ni pallcontainern, buren, på firman eller ute på arbetsplatsen?

– Vi har tre burar och en större kassett stående på firman. Montörerna har

med sig säckar på jobben som de fyller med mattspill och som sedan tas

med till firman och läggs i burarna. Större mattbitar lägger de i kassetten.

– Hur tycker ni att hämtningen av spillet fungerar?

– Fungerar jättebra. Vi mejlar Tarkett när vi behöver hämtning och oftast

hämtas burarna redan nästa dag och ersätts av nya.

– Har ni något tips till andra entreprenörer när det gäller återvinningen?

– Gå igenom avfallshantering och golvåtervinning individuellt med personalen

ute vid avfallsstationen. För oss fungerade det mycket bättre efter det.

– Något annat du vill säga om systemet?

– Fungerar klockrent. Snabb och bra service från Tarkett.

6 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


› NÄR NU ÄVEN

golvleverantörer blir

auktoriserade kan

leverantörer och

entre prenörer tillsammans

borga för en

hållbar golvkonstruktion

genom hela

kedjan.

BORGAR FÖR EN HÅLLBAR GOLVKONSTRUKTION

GENOM HELA KEDJAN

Det ska vara lätt att ställa relevanta krav vid upphandling. När det

gäller golv blir det just lätt om man hänvisar till Auktoriserat Golvföretag,

som svarar mot de marknadskrav som finns inom hållbarhetsområdet

och tar fasta på det som är relevant för golvmaterial och golvinstallationer.

Auktoriserade golvföretag arbetar

med att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål

som är en del av UN

Global Compact. De mest relevanta

hållbarhetsmålen för just golvbranschen

har identifierats och valts ut.

Auktorisationen är samtidigt under

ständig utveckling och det senaste

som lades till var ett krav att upprätta

en företagsspecifik antikorruptionspolicy.

Nu kan också leverantörer

bli auktoriserade

Sedan hösten 2018 kan även golvbranschens

materialleverantörer auktorisera

sig. Det är en naturlig utveckling

och medför att upphandlare

enklare kan ställa relevanta miljö- och

hållbarhetskrav utifrån ett helhetsperspektiv

när det gäller golvinstallationer.

Kraven på leverantörerna skiljer

sig från de krav som ställs på entreprenörer.

På leverantörssidan ligger

fokus på riskbedömning i olika led

av varans produktion. Kraven utgår

från FNs globala hållbarhetsmål och

ISO 26000, en standard som beskriver

hur företag kan arbeta med socialt

ansvarstagande. För entreprenörerna

fokuserar auktorisationen på relevanta

aspekter för kvalitet, miljö och

hållbarhet samt arbetsmiljö. Det bidrar

till en kompetent och trygg leverans

till beställaren. Att kraven i auktorisationen

uppfylls kontrolleras vid

en revision, normalt vartannat år.

”Utvecklar oss så

att vi blir ännu bättre”

Leverantörerna inom golvbranschen

förbereder sig nu inför att auktorisera

sig. Det första företaget att boka in

en skarp revision är Kiilto, som avser

att auktorisera sig i maj.

– Vi har märkt att våra kunder

allt oftare efterfrågar information om

hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor.

Golv branschens auktorisation är ett

sätt för oss att samla ihop och visa det

arbete vi redan gör samtidigt som

auktorisationen utvecklar oss så att

vi blir ännu bättre, säger Christer

Jonsson, produktchef på Kiilto. ■

› TEXT:

Jenny Adnerfall

› PÅ NÄSTA SIDA

följer en tabell som

visar hur kraven på de

auktoriserade leverantörs-

och entreprenörsföretagen

förhåller sig

till FNs globala mål.

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 7


› FORTSÄTTNING från sid 7:

Borgar för en hållbar golvkonstruktion genom hela kedjan

FNs globala mål

(de som är mest relevanta för golvbranschen)

Krav på auktoriserade golvföretag som svarar mot målen

Leverantörer

Entreprenörer

Hälsa och välbefinnande (mål 3):

Utfasning av farliga ämnen (hela livscykeln

/ kedjan)

Risk- / konsekvensanalys (Due Diligence, DD)

BASTA (REACH)

eBVD eller motsvarande

BASTA (REACH)

Användning av produkter som har eBVD

eller BVD

Hållbar enerig (mål 7):

Energihushållning, energieffektivitet

Ökning av andelen förnybar energi

Miljöledningssystem

KMA-plan miljömål

Anständiga villkor och ekonomisk tillväxt

(mål 8):

Drägliga arbetsvillkor i hela kedjan

Risk- / konsekvensanalys (DD)

Arbetsmiljörevision eller liknande (AFS

2001:1)

KMA-plan arbetsmiljö

Hållbar konsumtion och produktion (mål 12):

Resurseffektivitet i hela livscykeln

Hantering av väsentliga miljöaspekter ur ett

livs cykelperspektiv

Minskat materialsvinn

Aktivt arbete för reducering av växthusgasutsläpp

Miljöledningssystem

eBVD eller motsvarande

GBR Golvåtervinning (gäller plastgolvsleverantörer)

KMA-plan miljö (miniminivå GBR miljömål)

Användning av produkter som har BVD

GBR Kretsloppsmärkning

GBR golvåtervinning

Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16):

Minimal risk för förekomsten av mutor

Risk- / konsekvensanalys (DD)

Antikorruptionspolicy och riktlinjer som

inkluderar resultat från risk- / konsekvensanalys

(DD), vissel blåsarfunktion, informationsvägar

och utbildnings insatser

Företagsspecifik antikorruptionspolicy

› KRAVEN PÅ DE AUKTORISERADE golvleverantörerna och -entreprenörerna i relation i FNs globala mål.

SKA BLI KLIMATNEUTRALA

› SOLCELLER på Ekologihuset på Lunds Universitet, det var norra

Europas största solcellsanläggning när Akademiska Hus installerade

den för några år sedan.

Akademiska Hus har nyligen meddelat

att de höjer ribban rejält för sitt

hållbarhetsarbete. De har beslutat

om en nollvision för klimatavtrycket.

Klimatneutral intern verksamhet

och fastighetsdrift ska vara uppnådd

2025 och klimatneutral projektverksamhet

2045.

– Våra nya klimatmål ligger i utvecklingens

framkant och kommer

att sätta stor press på vår verksamhet

att bana ny väg och vi kommer att

vara pionjärer inom flera områden.

Samtidigt vill vi betona att vi i vårt

arbete inte kan nå framgång på egen

hand. Omställningen bygger på att

många parter samverkar och tar gemensamt

ansvar, säger Kersin Lindberg

Göransson, vd för Akademiska

Hus.

För att uppnå en klimatneutral

projektverksamhet till 2045 kommer

Akademiska Hus att följa Fossilfritt

Sveriges färdplan mot Fossilfri byggoch

anläggningsbransch. Stor vikt

kommer att ligga på en tydlig uppföljning

och styrning av projektens

påverkan, aktiva beslut kring konstruktionslösningar,

system och materialval

och ett förtydligande av bolagets

beställarkrav kring utförande.

– Klimatavtrycket från våra byggprojekt

står för en omfattande del av

Akademiska Hus totala miljöbelastning

och vi kommer att behöva jobba

hårdare och under en längre tid för

att nå vårt mål inom just det området.

Men med gemensamma krafter i

branschen och framtida tekniska

landvinningar kommer vi att klara

det, fastslår Kerstin Lindberg Göransson.


8 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


Amtico Acoustic

högeffektiva akustikgolv som inte

kompromissar med stil och

design.

Amtico Acoustic har en högeffektiv stegljuddämpande

baksida som finns tillgänglig till alla standardstorlekar av

plattor och plankor i våra Spacia och Signature kollektioner.

Amtico Acoustic LVT med upp till 18dB stegljudsförbättring

och förhöjd gångkomfort. Genom Amtico Acoustic erbjuder

vi nu ytterligare prestanda och användningsområden att

addera till den design, kvalitet och slittålighet som

kännetecknar Amticos produkter.

För mer information besök amtico.se

Amtico Scandinavia

Följ oss här!

Amtico International AB

Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista

T +46 (0) 8 584 233 24

M info@amtico.se

amtico.se

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 9


FÅ KOMPONENTER FÖR

SNABBARE RESULTAT

SMIDIG FOLIE

Bostik Pro

NÄR TID OCH KVALITET ÄR VIKTIG

Bostik PRO tätskiktssystem är utvecklat för proffsen. Systemet är tidsbesparande då det

innehåller få komponenter, dessutom är produkterna mycket smidiga att arbeta med. Våra tätskiktssystem

finns både som rollat- och som foliesystem.

Läs mer på www.bostik.se

10 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


› REJÄLT DIMENSIONERADE avskrapningszoner sparar mycket städarbete inomhus. En ren förtjänst!

Foto från Vileda Professional.

TJÄNA PENGAR PÅ ENTRÉN!

En bra entré kostar inte pengar – den tjänar pengar. Den smuts som

inte kommer in i huset behöver heller inte städas ut. Dessutom håller

ytmaterialen betydligt längre och blir enklare och billigare att städa.

Inomhus klimatet i byggnaden blir också bättre ifall det finns färre

partiklar i luften.

En bra entré består av tre zoner och

den börjar redan utanför ytterdörren.

Det gäller att mota bort så mycket

slask, smuts och grus som det går

innan besökaren kommer in i byggnaden.

Rejäla skrapgaller, skärmtak

och markvärme är goda hjälpmedel

för att förbättra entréns effekt.

Så många steg

som möjligt

Väl innanför dörren kommer avtorkningszonen

med gummilameller eller

liknande. Här bör det finnas uppsamlingslådor

under lamellmattorna

som går enkelt att tömma och göra

rena. Därefter kommer en textilzon

för upptorkning av den sista fukten

under fötterna. Och som huvud regel

gäller att besökaren ska ta minst tre

fotsteg i varje zon – gärna fler!

Den sista mattan bör gärna vara

så stor så att den inte går att runda

och gärna i en avvikande färg från

golvet så att den känns som en väg

som leder besökaren fram mot reception

eller hissar. Det är bra att möblera

med växter eller krukor i entréhallen

för att styra flödena. Människor

tenderar att vilja ta den snabbaste

vägen så om den är utmärkt som

en stig med en matta, så är det lätt

att få besökarna att följa den och

således ta ett antal bonussteg. Att

lägga torkmattor i hissar är heller

inte så dumt – folk rör sig fram och

tillbaka på mattorna och vrider på

skorna. Karuselldörrar har motsvarande

funktion – många steg på en

liten yta.

Dimensionera rätt!

Den tid och de pengar som läggs ner

på att planera en bra entrélösning får

man igen både i form av enklare städ­

› TEXT:

Thomas Åkerblad

› FORTSÄTTNING

på sid 12

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 11


› FORTSÄTTNING

från sid 11:

Tjäna pengar på

entrén!

› OM DET ÄR TORRT

och rent utanför tack

vare markvärme kan

man lägga textila torkmattor

ända ut till

ytter dörren.

Foto från Gradus.

ning och mindre slitage. Men det är

viktigt att veta innan man börjar

planera entrén, vilken kapacitet man

ska planera för och vilka vädermässiga

utmaningar entrén har framför sig.

Hur många besökare behöver den

klara av? Hur ser det ut utanför? Och

dessutom se till att någon har ansvaret

för att sköta entrén.

Även den bästa entrélösning kan

stöta på problem om den är underdimensionerad.

För alla har vi väl

sett en sorglig liten blöt avtorkningsmatta

simmande i en entré någon

gång? Eller den lilla kokosmattan

med texten ”Välkommen” som ligger

vid bakentrén bredvid parkeringsplatsen

och som alla använder istället

för huvudentrén? Då gäller det att

styra flödena.

De kontinentala aluminiumgaller

som varit populära de senaste åren

lämpar sig väl i snöfria klimat men

sätts snabbt igen av snö och slask

under höst-vinter-vår. Då bör man

byta till grövre galler eller städa oftare

på utsidan.

En god entré ger större frihet i

materialvalet. Det går att lägga vackrare

– och kanske mer ömtåliga –

material närmare ingången. Det är

ju den införda smutsen och fukten

som sliter på golvmaterialen. Och

som tjänstgör som slippapper under

skorna och gör att golvmaterialen

ser slitna och eländiga ut. ■

KRAFTEN I ATT VARA

EN STOR BESTÄLLARE

Allmännyttans klimatinitiativ är ett

upprop inom SABO-företagen om att

gemensamt arbeta för att minska utsläppen

av växthusgaser. Man har två

övergripande mål som ska vara uppnådda

2030:

• En fossilfri allmännytta

• 30 procents lägre energianvändning

än 2007

De bostadsbolag som ansluter sig

– för närvarande 167 företag med

634000 lägenheter – förbinder sig

att arbeta för att allmännyttan ska

uppnå dessa mål. Och ambitionen är

att alla deltagande företag tillsammans

ska göra det.

Utöver de två övergripande målen

finns tre fokusområden inom vilka

bolagen kan välja att arbeta med sina

koldioxidutsläpp:

• Effekttoppar och förnybar energi

• Krav på leverantörer

• Klimatsmart boende

Inom de områdena kan bostadsföretagen

ingå i särskilda nätverk och

både ta del av och bidra med goda

exempel.

När det gäller krav på leverantörer

handlar det framförallt om att ställa

klimatkrav i upphandlingar. Tanken

är att ta tillvara allmännyttans gemensamma

kraft i egenskap av att

tillsammans vara en stor beställare

som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Och en stor beställare

är man, allmännyttan köper

varor och tjänster för hela 80 miljarder

kronor om året.

– Det allmännyttan köper in när

man bygger och renoverar får stor

påverkan på klimatet. Men det betyder

också att det finns stor möjlighet

att göra skillnad om man ställer

skarpare klimatkrav, säger Anders

Nordstrand, vd för SABO. ■

12 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


› MED ÅTERKOMMANDE material

har arkitekterna velat skapa kontinuitet

genom hela bygg naden. Och det som

verkligen återkommer i alla delar är den

grå granitkeramiken.

STÖRSTA UPPDRAGET HITTILLS

– MED MYCKET KERAMIK

Växjö har fått ett nytt landmärke i den storslagna byggnaden Icon, 67 meter hög.

Den väcker uppseende med fasader i rött och guld glänsande gult, men även interiören

är imponerande. Icon nominerades också till Årets Bygge 2018.

JKS Golv har med Icon haft sitt största uppdrag hittills. En stor del av det har varit

keramikarbete.

Icon ligger i den nya stadsdelen Arenastaden

med hockey- och fotbollsarenor

inpå knutarna och köpcentra

runt omkring. Byggnaden är formad

som ett L med 19 våningar i högdelen

och nio i den lägre. Ett hisnande

stort överhäng högst upp ger

huset sin egenartade karaktär. Fasaderna

består till största delen av sandwichelement

av aluminium. Inspi rationen

till färgsättningen kommer

från idrottsarenornas röda löparbanor,

med ett guldskimmer tillagt

som får symbolisera idrottssegrar. De

långa fönsterraderna som bryts av

med svart som en kolstybbsbana,

skapar ränder och ger liv åt huset.

Mest granitkeramik

Inuti den 37000 kvadratmeter stora

byggnaden är det inte mindre storslaget.

Sammanlagt finns här 260

bostäder från enrums- till sexrumslägenheter

samt 20 hotellägenheter

som långtidsuthyrs. Men också gymnasieskola,

spa och gym med terrass

och utepool, kontor, skybar med

restaurang, takterrass, samt en lobby

som servar husets invånare. Allt andas

lyxig hotellkänsla.

Byggherre är APP Properties, arkitektföretaget

Semrén & Månsson har

ritat byggnaden och huvudentreprenör

har varit Dynacon Construction.

JKS Golv i Växjö har lagt allt golvmaterial

i huset.

Den största mängden, 7000 kvadrat

meter, utgörs av granitkeramiken

Calx Grey, tillverkad av Iris Ceramica

och levererad av Konradssons. Den

finns i allmänna utrymmen som

trappor, trappuppgångar, korridorer,

hissar, kontorsgemensamma ytor

samt i 280 badrum och toaletter.

Plattorna har storleken 30 x 30 respektive

30 x 60 centimeter och har

omväxlande monterats liggande och

stående. Genomgående har plattsättarna

använt Alfix produkter när

det gäller fästmassa, fix, spackel och

tätskikt.

Hade 20 montörer på plats

Byggstarten var i januari 2016 och

Växjö Fria Gymnasium blev en av de

första verksamheter som flyttade in,

på fyra våningsplan. I deras entré och

uppehållsytor har plattsättarna lagt

granitkeramiken Cem Rasato Grigio,

30 x 60 centimeter, från Konradssons.

Här och var bryts den dock av med

bland annat linoleumgolv från Forbo

Flooring.

› TEXT:

Christina Adlers

› FOTO:

Anders Bergön

ICON I VÄXJÖ

BESTÄLLARE:

APP Properties

KERAMIK-

LEVERANTÖRER:

Konradssons Kakel AB

Bricmate AB

CC Höganäs Byggkeramik

AB

Svenska Kakel AB

LEVERANTÖR

FIX OCH FOG M M:

Alfix A / S

PLATTSÄTTNING OCH

GOLVLÄGGNING:

JKS Golv i Växjö AB

BYGGENTREPRENÖR:

Dynacon Construction

AB

ARKITEKT:

Semrén & Månsson

AB

› FORTSÄTTNING

på sid 14

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 13


› FORTSÄTTNING

från sid 13:

Största uppdraget

hittills – med mycket

keramik


Bänken har

flera olika

vinklar och

lutningar, så

den var inte

helt enkel att

bygga men den

blev vacker.

› TILL HUSETS SPA

har man valt en ljusare

granitkeramik, Shire

Somerset från Iris.

Den fortsätter från

golvet ner i bassängen

där JKS också klätt en

inbjudande sittbänk

med samma keramik.

JKS Golv påbörjade sitt arbete våren

2017 och som mest hade de 20 montörer,

golvläggare och plattsättare, på

plats. Ibland hyrdes även personal in

för att man skulle klara tidschemat.

Den förhållandevis lilla tomten med

en byggyta på 6 000 kvadratmeter

ställde stora krav på logistik med

transporter och material in i bygghissar

efter ett uppgjort schema.

– Hela projektet har drivits på ett

effektivt sätt av Dynacon och alla aktörer

har samverkat kring planering

och tidsplaner. Det har varit tufft

men rättvist och jag hoppas byggaren

tycker att vi följt planen. De problem

som funnits har lösts på ett bra sätt

och det har alltid funnits en part att

diskutera med. Själv har jag varit här

i stort sett varje dag. Icon har varit ett

roligt uppdrag, säger Lars Källsand,

arbetsledare på JKS Golv.

› AV GRANITKERAMIKEN Calx Grey från Konradssons har JKS Golv satt hela 7 000

kvadrat meter. Förutom i trappor, korridorer, hissar och gemensamma ytor i kontor återkommer

den i 280 badrum och toaletter.

Granitkeramiken

ger helhet

I oktober i fjol började huset fyllas

med hyresgäster. I det norra tornet,

den lägre huskroppen, finns de flesta

bostäderna. I det södra tornet har

man samlat kontorsverksamheten,

och fler bostäder. Högst upp på

nittonde våningen ligger en skybar

med restaurang och takterrass.

Från skybaren som också är öppen

för allmänheten har man en vidunderlig

utsikt över hela Växjö med

dess sjöar. Golvet i restaurangen är

tillverkat med den nya Wooduratekniken,

närmare bestämt Ek Lerhamn-plank

från Bjelin. I det öppna

köket har plattsättarna monterat ett

blankt kakel från Svenska Kakel,

Prisma Antracite, 15 x 15 centimeter.

Längre in i köket återkommer kakelplattan

i vitt.

– Interiörkonceptet utgår från

idén om ett sammanhållet och omsorgsfullt

uttryck i materialval och

detaljer genom byggnadens olika

delar. Med återkommande material

har skapats en kontinuitet i gestaltningen,

samtidigt som det finns överraskande

inslag av lekfullhet i färger

och detaljer. Den nedtonade färgskalan

har en sober bas i den strama

granitkeramiken, och den accentueras

av varmt trä och löper som en

röd tråd genom byggnaden, säger

Helena Axelsson, ansvarig inredningsarkitekt

på Semrén & Månsson.

JKS har gjort jobbet

med bassängen också

Både boende och kontorshyresgäster

har tillgång till husets gym och spaavdelning

med terrass och utepool.

Själva spa-avdelningen är smakfullt

inredd med en ljus granitkeramik,

Shire Somerset från Iris. På golvet

har keramiken, 30 x 60 centi meter,

en halkhämmande yta. På väggen har

den monterats i halv förband. Materialet

fortsätter ner i den långsmala

bassängen där den infällda belysningen

regelbundet skiftar färg. I

vattnet finns också en inbjudande

men ovanlig sittbänk som krävde

lite extra av plattsättarna.

– Dynacon levererade cellplaststommen

som vi tätade enligt Alfix

bassängkoncept och sedan klädde

med granitkeramiken. Bänken har

flera olika vinklar och lutningar, så

den var inte helt enkel att bygga men

den blev vacker. Sammanlagt har vi

monterat 500 kvadratmeter Shire

Somerset, säger Lars Källsand.

När vi är på besök är JKS Golv

ännu inte riktigt klara på Icon. För

intill lobbyn på bottenplanet ska det

bli en så kallad Co-Work där mindre

och större rumsytor nu byggs för

korttidsuthyrning. Vissa väggpartier

får ett ytskikt av keramiskt material i

olika mönster och kulörer levererade

av Höganäs och Konradssons. Men

även om allt inte är helt klart samlar

Icon redan både boende och företag

som ser till att huset lever dygnet

runt. ■

14 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


ingång

Essence

DESSO CARPET TILES

DESSO Essence uppdateras

nu med 45 nya uppfriskande

kulörer. Med totalt 67 färger

i 4 mönsterfamiljer är detta

en av marknadens bredaste

kollektioner. De slitstarka och

funktionella textilplattorna

är skapade så att de kan

kombineras med varandra i

oändlighet. Passar perfekt i

kontorslandskap och offentliga

miljöer.

Läs mer på:

www.proffs.tarkett.se

Kombinera

som du vill

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 15


› UPPVIK MOT VÄGG fungerar utmärkt med tejp på baksidan av uppviket. Ovankanten försluts med Casco Plomb.

HÅRT SLITAGE OCH LÖSLAG

På Lindbackens skola i Uppsala har man lagt in Forbos plastgolv Sarlon Modul’Up.

Ett löslagt plastgolv som kan svetsas och vikas upp mot väggarna. Orsakerna till

valet är flera – höga RF-värden i undergolvet, strävan efter god akustik och att golvet

är enkelt att återvinna den dag det, eventuellt, måste bytas ut.

› TEXT OCH FOTO:

Thomas Åkerblad

LINDBACKENS

SKOLA I UPPSALA

BESTÄLLARE:

Uppsala kommun

Skolfastigheter AB

GOLVLEVERANTÖR:

Forbo Flooring AB

LEVERANTÖR

FÖRSEGLINGSLIM:

Sika Sverige AB /

Casco

GOLVENTREPRENÖR:

M2 Ytskikt AB

BYGGENTREPRENÖR:

Veidekke

ARKITEKT:

Tengbom

Lindbacken är ett nybyggt bostadsområde i norra Uppsala

där husen skjuter upp överallt i skogsdungarna.

Många småhus och många barnfamiljer. För att täcka

skol behovet har kommunen byggt en låg- och mellanstadieskola

som rymmer 600 elever från förskoleklass till

sjätte klass. Man har satsat på en tyst och ombonad miljö

och har bland annat ett eget kök som lagar all mat åt

elever och lärare. Något som uppskattas mycket av hela

skolan. Skolan togs i bruk under hösten 2018.

Höga krav

Beställare är Uppsala Skolfastigheter, byggentreprenör är

norska Veidekke och arkitekt är Tengbom i Uppsala.

Ansvarig för golventreprenaden är M2 Ytskikt i Uppsala.

Beställaren har högt ställda krav på skolbyggnadens

miljöprestanda och skolan är därför byggd för att uppnå

kraven för Miljöbyggnad Silver från Swedish Green Building

Council. Det innebär att eleverna får ett sunt inomhusklimat

med bra ventilation, att sunda byggmaterial

används och att skolan får låg energianvändning.

Problemlösare

En faktor som kraftigt påverkade golvvalet var fuktproblemen

i undergolvet. De platsgjutna bjälklagen torkade

inte ut i den takt de skulle. Att välja ett golv som går att

löslägga men ända tål hårt slitage och som går att både

trådsvetsa och att vika upp mot vägg kändes då naturligt.

Valet föll på Forbos Sarlon Modul’Up – ett skiktat

plastgolv som kan lösläggas och som samtidigt är så stabilt

att det kan trådsvetsas utan problem.

– Det var de tekniska egenskaperna som fällde avgörandet

vid val av golvmaterial, säger Sven Georg Zeitler,

Tengbom i Uppsala, ansvarig arkitekt för skolan. Och så

här efteråt kan vi konstatera att det var ett lyckosamt val.

Golvmattan löste våra problem.

Tack vare golvets uppbyggnad och den limfria installationen

kan läggning ske upp till RF 93 procent i undergolvet.

För limmade plastgolv tillåts maximalt RF 85

procent i underlaget.

Totalt installerades 5 000 kvadratmeter av golvet.

Socklar används inte utan golvet är uppvikt och förseglat

med Casco Plomb på uppviket. För att få en så tyst miljö

som möjligt har man valt den tjockare varianten av golvet

med en stegljudsreduktion på upp till 19 decibel.

Riktig återvinning

– När golvet i framtiden ska bytas ut kan hela golvet

retur neras till Forbo och återvinnas till en ny golvprodukt,

16 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


GOLV - VERKTYG - MASKINER - PROFILER

› MATTAN ÄR FORMSTABIL och rör sig inte när stolarna flyttas

fram och tillbaka.

DA GOLV

säger Jonas Rothén, hållbarhetschef på Forbo Flooring.

Alternativt kan det flyttas och läggas i en annan lokal.

Det kallar jag återvinning på riktigt!

– Vi jobbar med att göra alla våra golvmaterial återvinningsbara

från början, fortsätter Jonas. I fabriken i

Frankrike bygger vi ut för att kunna ta hand om den

ökande mängden med returströmmar vi förväntar oss i

en mer cirkulär ekonomi.

Jonas påpekar att för fastighetsägaren innebär det

sparade kostnader inför nästa läggning då man normalt

är tvungen att slipa bort gamla limrester och avjämna

golven på nytt. Det är en besparing både för den totala

miljön och för arbetsmiljön. Limfri läggning innebär

dessutom att det inte blir någon torktid och att golvet är

klart att nyttjas direkt efter läggningen.

BESÖK VÅR WEBBSHOP

WWW.GPSHOP.SE

NY KATALOG - Beställ ditt ex.

Lättlagt

Simon Wåhlstedt på M2 Ytskikt i Uppsala har gjort

större delen av läggningen på Lindbackens skola och är

nöjd med både jobbet och resultatet.

– Mattan är väldigt lätt att jobba med, säger Simon.

Den är stabil och den går mycket fortare att lägga på

grund av att man slipper limning. Arbetsmiljön blir också

bättre då man sparar kroppen från limningsmomentet. ■

ANNONS

Golvprofil Sverige AB - www.gpshop.se - #4 Bangatan - 2019 | GOLV 14 TILL - TAK Falköping

| 17

Telefon: 0515 16700 - Fax: 0515 16735 - E-mail: info@golvprofil.se


VERAS GRÄSMATTA PÅ PLATS

Veras Gräsmatta är en ny sorts mötesplats på Chalmers i en satsning

för att stimulera entreprenörskap så att forskning kommer till nytta

genom att startups kan gro och växa. Symbolen för detta är en gräsmatta

skapad av textilgolvsplattor i naturnära gröna toner.

› TEXT:

Elisabeth Sedig

VERAS GRÄS­

MATTA

BESTÄLLARE:

Chalmers Tekniska

Högskola

GOLVLEVERANTÖR:

Egetæpper Sverige AB

GOLVENTREPRENÖR:

Accent Golv AB

ARKITEKT:

Case Studio AB

Har ni hört talas om Veras Gräsmatta? Den invigdes i

februari på Chalmers campusområde i Göteborg.

Nu är det inte fråga om någon ”riktig” gräsmatta utan

en symbolisk sådan, förverkligad av Egetæppers textilplattor

ur kollektionen Rawline Scala Ecotrust. Den

symboliserar att här gror idéer. Namnet, Veras Gräs matta,

är också en symbol – Vera Sandberg var den första kvinna

som tog ingenjörsexamen i Sverige och det skedde på

Chalmers 1917.

Grogrund för startups

Lokalen där den här gräsmattan ligger, inramad av glasväggar

som ger utblick över den från omgivande kontor

och kommunikationsytor, är en mötesplats av ett helt

nytt slag. Här finns mötesrum, scen och arbetsplatser för

forskare, lärare, intresserade från näringslivet, studenter

och startup-bolag. Här ska hållas seminarier och event

kring entreprenörskap. Att skapa den här mötesplatsen

för främst startupvärlden och akademien är en del av en

stor entreprenörssatsning på Chalmers med avsikten att

fler av forskningens goda idéer ska förverkligas.

Projektgruppen på beställarsidan hade från början tänkt

sig konstgräs, som på en fotbollsplan, för den här platsen.

Det man såg framför sig var en minimalistisk och ändå

lekfull trädgårdsliknande miljö, en avspänd omgivning

många kunde diskutera och utbyta idéer. I diskussionerna

med arkitekten, Torunn Ingersdotter Melander på

Case Studio, insåg man emellertid snabbt att en mer symbolisk

gräsmatta av textilplattor var klart att föredra såväl

utseendemässigt som när det gäller installa tion och rengöring.

Natur- och utomhuskänsla

Så blev det. Valet föll på Egetæppers Rawline Scala

Ecotrust och Torunn använde sex olika plattor – Crepe,

Denim, Denim Stripe, Stitch, Velvet och Velvet Bloom –

för att utveckla projektgruppens idé till ett okonventionellt

och stiligt mångfunktionellt rum med en utomhuslook

och rätt känsla.

Urvalet har hållits till ett antal nära-naturen-gröna

och -grå nyanser. Olika Rawline Scala-plattor markerar

zoner med olika funktioner. De grå kommunikations­

18 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


S

UTOMHUSSÄSONG!

VÄLJ PRODUKTER SOM KLARAR

KOMMANDE SVENSKA VINTRAR MED

SNABBA VÄDEROMSLAG, SNÖ, FROST

OCH KYLA.

BÖRJA SKIVLIMMA,

beställ foldern av as@ardex.se

SLUTA SKRUVA!

› PÅ DEN NYA MÖTESPLATSEN som fått namnet Veras Gräsmatta

finns mötesrum, scen och arbetsplatser för alla typer av

utbyte mellan främst startups och akademien. Textilplattorna från

Ege markerar ytor med olika funktioner, grått för kommunikationsytor,

oregelbundna mönster för eventzon och djupgrönt för tysta

områden.

ytorna matchar stengolvet i entrén, eventzonen som är

en stor yta markeras av oregelbundna mönster och slutligen

har den tysta zonen fått plattor i djupgröna toner.

Golven ger helhet

När hon talar om den utmanande sidan av projektet förklarar

Torunn:

– Entreprenören som lade textilplattorna skickade mig

bilder precis efter att de lagt de första kvadratmetrarna

och frågade om det verkligen var så här jag avsåg att

golvet skulle läggas. Jag bad dem att hålla sig till planen

och förklarade att det slumpmässiga utseendet skulle bli

begripligt när man kommit längre. Så de fortsatte och

som tur var kände de sig lättade när man började ana

slutresultatet.

Själv är Torunn, liksom beställaren, också nöjd med

slutresultatet och särskilt gillar hon möjligheten att skapa

helhet.

– Jag uppskattar särskilt att det går att kombinera

plattorna med mattor med samma mönster i andra rum,

säger hon. Det förenar utrymmena. ■

ANNONS

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 19


96 % RF

For experts from experts

Bygg snabbare och flytta in tidigare

med VD Moisture Block!

Nu lanserar vi en ny innovation på den svenska marknaden. Nya VD Moisture

Block från Casco Floor Expert är en fuktblockeringsprimer för byggfukt i

betong med en relativ fuktighet upp till 96 %. Fördelarna är många, men

i korta drag är den en riktig tidsbesparare vid nybyggnation.

Accepteras i:

ANNONS

Golv till Tak 201904_210 mm B-148 mm H_3 mm utfall.indd 1 2019-04-11 16:07:09

NYA FLOTEX TWILIGHT PÅ UNIVERSEUM

› THE HUB är en ny utställning på Universeum i Göteborg, där golvet utgörs av Forbos nya

Flotex-kollektion Twilight, ljusare mot fönsterväggen och mörkare ju längre bort från den man

kommer.

Nu finns den inlagd i ett färskt projekt, Forbo Floorings

nya Flotex-kollektion, Flotex by Starck Twilight. Det blev

i en ny utställning på Universeum i Göteborg. Universeum

har kommit till för att öka intresset för vetenskap och

teknik bland unga. Den nya utställning vi talar om, The

Hub, fokuserar på artificiell intelligens och VR och

invigdes passande av just en AI-robot.

Här har man satsat speciellt på att attrahera flickor i

tonåren och gärna få dem att i förlängningen söka sig till

teknik och IT-utbildningar. Man hade kommit fram till

att det då skulle vara bra med en lite mysig miljö med

mycket färg.

Arkitekten hade redan funderat på en specialversion

av Flotex men upptäckte att den redan fanns i form av

Philippe Starcks design Twilight. Så valet blev ganska

självklart.

Golvet är lagt så att man startar med ljusare toner vid

fönsterväggen och successivt går mot mörkare när man

närmar sig motstående vägg. På det sättet förstärker man

ljuset som faller in genom fönstren. Mycket färg blev det

också, burgundy- och ruby-rött, mot mera rött i inredningen

i övrigt. ■

20 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 21


MÖT TVÅ UNGA GOLVLÄG G

I KARLSTAD!

SIMON BÖNSTRÖM OCH EMIL PERSSON PÅ BBM I KARLSTAD

Golvläggare, det måste väl vara ett tungt och slitigt jobb, tänker en inbiten skrivbordsråtta.

– Ja, visst är det, instämmer Simon Bönström och Emil Persson entusiastiskt.

– Det är ju en av de stora fördelarna med jobbet – utöver att det är så omväxlande och så

självständigt – att man få röra på sig och slipper sitta bakom ett skrivbord.

Emil och Simon är två unga golvläggare på BBM i Karlstad.

De tillhör den sektion på företaget som lägger in

plastgolv, linoleumgolv och textilgolv.

Båda är 21 år gamla, men Simon är den av de två som

är gammal i gården. Han fullbordade sin lärlingsutbildning

för några månader sedan och kan nu sätta titeln

golvläggare på visitkortet.

”Det blir aldrig tråkigt!”

Att det blev så beror kanske på både arv och miljö.

– Pappa är golvläggare och jag följde med honom ut

på jobb några veckor varje sommarlov från det jag var

tretton. Jag hjälpte till med enklare arbetsuppgifter som

att dammsuga, berättar Simon.

– Jag bestämde mig nog redan då för att jag ville gå i

pappas fotspår.

Så vad var det med det där sommarjobbet som lockade

en tonåring så pass att han, när det var dags att välja

gymnasieprogram, fastnade för bygg– och anläggningsteknik?

Enligt Simon i stort sett samma saker som gör att

EMIL PERSSON

› EMIL PERSSON, lärling på BBM i Karlstad, tycker att:

– Jobbet är som gjort för att kombinera med ishockeyn. Jag får hålla igång kroppen på jobbet,

och att vara fysiskt vältränad hjälper mig att hantera de tunga delarna av golvläggandet.

UTBILDNING

Handels- och administrationsprogrammet på hockeygymnasiet

i Grums.

SYSSELSÄTTNING

Golvläggarlärling och ishockeyspelare.

EN TYPISK ARBETSDAG

Finns ju nästan inte, men kan vara så att jag börjar kvart

i sju, med att städa ur rummen där det ska läggas matta,

slipar och dammsuger. Sen mäter vi hur många våder som

behövs, kapar till dem och lägger ut dem där de ska vara.

Klockan nio är det dags för frukost. Efter den limmar vi ner

mattan. Klockan elva är det kaffe. Så där kan det hålla på

till klockan fyra när vi går hem.

FRITIDSINTRESSEN

Ishockey. Men också fiske och jakt – har nyss tagit jägarexamen.

FAVORITGOLV

Textilgolv. Det blir så snyggt när man är klar.

PERSONLIGHET I TRE ORD

Positiv. Lättsam. Lyhörd.

STYRKA

Är noga och vill verkligen lära mig.

SVAGHET

Är lite dålig på att ta för mig, så det måste jag bli bättre på.

22 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


ARE

› TEXT OCH FOTO: Monica Bengtsson

han idag trivs som fisken i vatten med sitt jobb.

– Det är varierande arbetsuppgifter, vi byter arbetsmiljö

varannan eller var tredje vecka, och jag träffar nya

människor hela tiden. Det blir aldrig tråkigt!

”Som gjort för att kombinera

med ishockeyn”

Arbetskamraten Emil har en kanske lite annorlunda

utbild ning för en golvläggare – han läste handel och administration

på gymnasiet. Frågan är dock om det var utbildningens

inriktning på att utveckla affärsrelationer med

andra människor som lockade eller om gymnasievalet

mest handlade om att det var ett hockeygymnasium han

sökte sig till – Emil är en i gänget som fört Grums Hockey

till Allettan.

– Just nu är det hockeyn som är mitt allt överskuggande

intresse. Det är väl på gränsen till att vara ett andra

jobb. Så jag tänker inte så mycket på framtiden. Men det

är ju inte fel att ha alternativ om jag skulle tröttna på

golvläggandet.

Precis som Simon har han dock byggande i generna.

– Min pappa är takläggare. Så jag har också varit ute

på en och annan byggarbetsplats. Men det här med golv

hade jag inte koll på över huvud taget.

Inte desto mindre – när han behövde ett jobb som

möjliggjorde för honom att satsa på ishockeyn och kompisen

Simon föreslog honom att hoppa på BBMs lärlingsutbildning,

så tvekade han inte en sekund. Och han har

inte ångrat det.

– Jag gillar utmaningen i att det hela tiden är nya

arbets platser och nya uppdrag. Dessutom har jag bra

människor runt omkring mig och det är bra stämning på

jobbet, det betyder mycket.

Sedan är det inte helt fel heller att arbetet som golvläggare

passar väldigt bra ihop med hans andra ”arbete”.

– Jobbet är som gjort för att kombinera med ishockeyn.

Jag får hålla igång kroppen på jobbet, och att vara fysiskt

vältränad hjälper mig att hantera de tunga delarna av

golvläggandet.

Än så länge är Emil inte fullärd, han går som lärling

bredvid en erfaren golvläggare.

– Det känns både tryggt och inspirerande att lära sig

› FORTSÄTTNING på sid 24

› SIMON BÖNSTRÖM som just är klar med sin lärlingstid på BBM i Karlstad uppskattar omväxlingen

i jobbet – varierande arbetsuppgifter, olika arbetsmiljöer och att träffa nya människor.

SIMON BÖNSTRÖM

UTBILDNING

Bygg- och anläggningstekniska programmet på gymnasiet.

SYSSELSÄTTNING

Golvläggare.

EN TYPISK ARBETSDAG

Man kommer till jobbet, snackar lite skit med kollegorna innan det är dags att köra

igång. Sedan börjar man dammsuga och spackla om det behövs. Vid niotiden käkar

vi frukost. Sedan är det dags att börja lägga mattor om golvet är fixat och klart.

FRITIDSINTRESSEN

Jakt! Det är mitt största intresse. Ishockey har jag slutat spela, men älskar att följa

sporten.

FAVORITGOLV

Textilgolv. De är mjuka och goa att jobba med och kräver inte så mycket verktyg.

PERSONLIGHET I TRE ORD

Glad. Hjälpsam. Pratglad.

STYRKA

Är noggrann.

SVAGHET

Är kanske väl pratglad ibland.

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 23


UZIN SELECTION SVERIGE

Varumärket UZIN är känt och uppskattat av golvläggare världen över. UZIN:s sortiment

av innovativa, perfekt skräddarsydda produkter för installation av golv och trägolv gör

UZIN till ett självklart val.

Nu vill vi försöka göra vardagen lite enklare för alla våra UZIN användare och presenterar

UZIN Selection Sverige – 18 stycken noga utvalda kvalitetsprodukter som klarar hela

90% av alla applikationer!

Mer information om UZIN Selection Sverige och

våra återförsäljare finns på www.uzin.com.

UZIN. YOUR FLOOR. OUR PROMISE.

ANNONS

› FORTSÄTTNING

från sid 23:

Möt två unga golvläggare

i Karlstad!


BBM låter oss

till och med

göra fel – och

sedan rätta till

det och göra

rätt. Man lär

sig ju aldrig så

mycket som av

sina misstag.

av någon som kan så mycket, säger han. Samtidigt får jag

göra mycket på egen hand. Det är ju genom att få göra

jobbet själv som man lär sig. BBM låter oss till och med

göra fel – och sedan rätta till det och göra rätt. Man lär

sig ju aldrig så mycket av något som av sina misstag.

”Vi har en arbetsgivare

som inte detaljstyr oss”

När den här intervjun görs jobbar Simon på ett enormt

pappersbruk och Emil på en liten skola. Men sett ur

golvläggarens perspektiv är skolan den stora arbets platsen.

Och den sortens jobb de trivs bäst med.

– Det är visserligen kul med utmaningen i att göra ett

badrum då och då – inget badrum är det andra likt –

men för det mesta är det skönt med stora ytor, som ett

klassrum eller en korridor, där man får sköta sitt och

göra jobbet precis som det är tänkt. Slipa, dammsuga,

limma och rulla ut en stor matta, och så blir det jättefint.

Både Simon och Emil lyfter fram friheten att själv

styra sin arbetsdag som en av de stora fördelarna med

jobbet som golvläggare.

– Vi har en arbetsgivare som inte detaljstyr oss. Chefen

ger oss ett uppdrag och sedan får vi lägga upp jobbet som

det passar oss bäst för att det ska bli rätt gjort på rätt tid.

Varken Simon eller Emil verkar känna av den stress

som många inom byggsektorn drabbas av. Om man ska

tro dem tillhör BBM de arbetsgivare som lyckats organisera

arbetet på ett sådant sätt att tidspressen i byggbranschen

inte drabbar dem som faktiskt utför jobbet.

– Visst får vi ställa upp med övertid ibland, men då

blir vi ordentligt kompenserade, säger Emil.

– Och visst är det körigt vissa dagar eller till och med

veckor, medger Simon, men jag tar inte jobbet med hem.

Vi sover gott på nätterna.

De verkar ha förmågan att koppla av jobbet för det

mesta, men inte helt och hållet. Nog är de lite miljöskadade

av sitt yrke.

– Jodå, jag tittar efter skarvar i golven när jag kommer

hem till någon, på ett sätt jag aldrig skulle ha gjort om

jag inte haft det här jobbet, erkänner Emil.

Men inte så mycket att de tar saken i egna händer.

– Det händer att bekanta ber en hjälpa till när de ska

renovera, men då säger jag nej, säger Simon.

– Jag jobbar med golv mellan sju och fyra, det får räcka.

Mycket pusslande,

med kommunikationen på engelska

De här två unga killarna känns lättsamma, omtänksamma,

lösningsinriktade och allmänt sociala. Egenskaper

som man kanske inte tänker att de skulle ha så stor

använd ning för i sitt jobb, men då tänker man fel.

– Vi måste ofta samordna vårt arbete med andra

arbetslag. Du skulle bara veta hur det är på Gruvön, säger

Simon som lägger golv på Billerud Korsnäs pappersbruk

24 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


MISSA INTE VÅRENS EVENT MED UZIN UTZ GROUP

STARKA VARUMÄRKEN FÖR ETT STARKT HANTVERK

9 MAJ

FALUN

16 MAJ

NORRKÖPING

23 MAJ

UMEÅ

För mer information och kommande

event, besök www.uzin.se

VÅRD- OCH UNDERHÅLL

ANNONS

i Grums, som investerar sex, sju miljarder kronor i en ny

kartongmaskin. Där det såklart behövs golv på såväl

kontor och i maskinhall som i rum med känslig elektronik.

Men där golven ofta kommer i sista hand.

– Det blir mycket anpassning. Dels rent praktiskt,

när mattor ska läggas in när all övrig utrustning är på

plats, men också på så vis att man måste rätta sig efter

andras behov. Det blir mycket pusslande – som inte blir

lättare av att många hantverkare kommer från andra

länder, så att vi måste kommunicera på engelska – och

det blir tyvärr mycket väntetid också.

Förutom att väntan är tråkig påverkar den golv läggarnas

lön negativt.

– Vi har en grundlön, och ovanpå den ett prestationsbaserat

ackord, och vi får ingen bonus för att vi väntar …

När man hör ordet ackord nämnas av en idrottsman,

undrar man om det kan vara så att ackordsjobb kan få

deras tävlingsinstinkt att gå bärsärkagång, men det förnekar

både Simon och Emil å det bestämdaste.

– Vi ser ackordet som ett plus i kanten, men vi tänker

egentligen inte mycket på ackordet när vi jobbar. Vi fokuserar

på att få jobbet gjort fort och fint, inte på lönen.

Faktum är att Emil lyfter fram en annan lön för mödan:

– När ett golv är lagt och man ser hur fint det blivit, hur

det lyfter ett helt rum – det är en belöning i sig. ■

MARSTRAND

ÄVEN UTANFÖR MARSTRAND

Boråstapeter lanserar nu

kollek tionen Marstrand II –

Coastal Living, en uppföljare

till deras tidigare kollektion

Marstrand från 2013. Uppföljaren

har även den inspirerats

av vackra kustvyer, skärgård

och magiskt ljus, och

motiven i kollektionen ska,

som namnet antyder, skildra

just livet vid kusten.

Bland och i mönstren hittar

vi såväl knopar och fyrar som

klassiskt marina ränder. Färgskalan

är naturlig med gyllene

toner som för tankarna till

solnedgång tillsammans med

sandiga nyanser av beige och

en del grått och blått. Allt

som allt rymmer kollektionen

15 mönster, varav några är

hämtade ur Boråstapeters

arkiv, och andra nya. Tapeterna

är tänkta att bidra till

känslan av ombonade och

rofyllda rum, såväl vid kusten

som på fastlandet. ■

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 25


Nordens ledande

fastighetsmässor sedan 2009

4-5 september | 2019 | Åbymässan | Göteborg

DRIFT | UNDERHÅLL | FÖRVALTNING | ENERGI | MILJÖ | SÄKERHET | DIGITALISERING

Nästa stopp Göteborg

4-5 september i ny toppmodern mässhall

Varje år, i olika städer i Norden, träffas de mest inflytelserika aktörerna inom drift,

underhåll, förvaltning, energi, miljö, säkerhet och digitalisering. Tillsammans utvecklar

vi fastighetsbranschen, hittar nya samarbetspartners och gör affärer direkt på plats.

Gör smarta affärer och ställ ut med 260 andra utställare

Tidseffektivt

Fastighetsmässan arrangeras endast under två

dagar vilket ger er som utställare maximalt med

leads under kort tid. Både tids- och kostnadseffektivt.

Mätbar ROI

Du ser tydligt hur mycket du får tillbaka av

att ställa ut på mässan genom mätbara leads.

Maximal synlighet

Stärk ert varumärke genom ert mässdeltagande.

Få synlighet innan, under och efter mässan.

Nätverka

På mässan samlas fastighetsbranschens

beslutsfattare. möt dem öga mot öga.

STOCKHOLM GÖTEBORG

MALMÖ UMEÅ KÖPENHAMN TAMMERFORS

www.fastighetsmassangbg.se

26 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


ISH 2019

FÄRG OCH ELEKTRONIK

Nyligen hölls den stora VVS- och våtrumsmässan ISH i Frankfurt. Mässan återkommer vartannat år och är

världsledande inom områdena vatten, värme och inomhusklimat. På föregående mässor har huvudvikten

för våtrum legat på ”Det digitala badrummet” men i år var det mer betoning på att få in färg i badrummet.

Allt är digitalt uppkopplat i badrummet och spegeln kan visa mejl och annan

nyttig information.

”Pop up your bathroom” var ett tema på mässan och det gällde att få in så

mycket färg som möjligt i badrummet. Ibland lite för mycket?

Orsaken till att man inte talade så

mycket om digitalisering vid årets

ISH-mässa är kanske att den

striden redan anses vara vunnen.

I de flesta installationer finns det

numera digitala funktioner på

något sätt. Det fanns Microsoftlogotyper

överallt på de utställda

produkterna och det som går att

göra digitalt görs också digitalt.

En tillverkare visade till exempel

upp en toalett som kan analysera

din urin och sedan presentera

resultatet på den uppkopplade

spegeln. Systemet kan även föreslå

lämpligt solskydd för just din

hudtyp och just den aktuella

dagen.

Intelligenta lösningar

De stora vitvaru- och badrumsproducenterna

Viessmann, Grohe

och Miele presenterade på mässsan

sitt nya samarbete inom området

Intelligent Living. Syftet är

att utveckla produkter som innebär

att digitaliseringen av vardagslivet

blir verkligt och meningsfullt

för användaren. År 2030 förväntas

antalet sensorer och enheter som

är anslutna till IoT, Internet of

Things, öka till 125 miljarder

världen över.

”Kunderna ser inte längre

Smart Home-enheter som leksaker,

utan förväntar sig intelligenta

lösningar som kan tillföra

både nytta och inspiration. Det är

hög tid att kombinera de digitala

och fysiska dimensionerna i hemmet

på ett sätt som skapar verkligt

mervärde för kunden.” Så

säger de tre företagen i ett gemensamt

uttalande. Man anger till

exempel att ett intelligent värmesystem

kan förbättra det enskilda

hushållets koldioxidbalans med

i genomsnitt ett ton per år.

Många produkter

och stora ytor

På ISH ställde i år 2 532 utställare

från 57 länder ut sina produkter

Om man har en VW Golf över kan man ju alltid göra ett tvättställ av den?

Det är väl en förnuftig användning?

på 260 000 kvadratmeter utställningsyta.

Totalt besöktes mässan

av 190 000 personer varav 48 procent

var utländska, det vill säga

icke-tyska.

Totalt sju mässhallar ägnades

åt vatten och tillhörande installationer.

Alltifrån handfat till konstgjorda

vattenfall fanns att beskåda.

Mycket kreativitet hade investerats

i att få de egna badrumsprodukterna

att skilja sig från alla

andras. Både i färg och form.

Kända designernamn fanns överallt

som Philippe Starck (som

nyligen designat Forbos nya

Flotex-kollektion) med kranar och

armaturer åt tyska badrumsjätten

Grohe. Svenska arkitekttrion

Claesson-Koivisto-Rune fanns

representerade med tvättställsserien

Stockholm för italienska

Globo.

Hög vattenförbrukning

En av mässans svenska utställare

var skånska Purus som delade

monter med systerföretaget

Unidrain.

– Vår stora grej på export är

linje brunnar, det vill säga design-

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 27


Fortsättning från sid 27: Färg och elektronik

brunnar, säger Håkan Fridvall,

produktchef på Purus. Här har vi

tidigare varit ganska ensamma

men konkurrensen har ökat kraftigt

de senaste åren.

– Jag är förvånad över hur lite

det talas om miljö här på vattenoch

sanitetsidan, reflekterar

Håkan. När det gäller värme och

ventilation är miljö och energibesparingar

en stor fråga. Men

för badrum är det fortfarande

popu lärt med stora, enorma

duschmunstycken som förbrukar

vatten utav bara den. Det ska ge

intryck av spa och djungel vilket

kanske inte är så lyckat i vattenfattiga

delar av Europa.

Rosa kranar

Pop up your bathroom har varit

ett stående tema på tidigare ISHmässor

och så även på årets upplaga.

Här presenterades ett stort

antal förslag i olika färger och med

olika anslag. Betoningen var på

mer färg i badrummet.

Tekniken att genomfärga porslin

har utvecklats samtidigt som porslinets

godstjocklek har minskats,

vilket givit upphov till många nya,

eleganta tvättställ och badkar.

Och även bidragit till mer färggranna

badrum.

För kranar var de aktuella färgerna

Rose Gold, Soft Rose eller

Silk Rose. Rosafärgade kranar

fanns som standard hos alla stora

tillverkare. Vilka färger på golv och

vägg det för med sig kan man ju

undra.

En annan trend var att vattentillförseln

till badkaret var ordnad via

en fristående armatur som inte

var inbyggd i badkaret.

Allt ska vara tiptop

Mässan är ju ett skyltfönster för

branschen och allt porslin och

alla kranar och armaturer ska se

fräscha och blanka ut. Vilket medförde

att det fanns mycket personal

i montrarna som var utrustade

med sprayflaska och torkduk för

att ta bort fingeravtryck på blandare

och tvättställ. Ska det glänsa

så ska det!

Röststyrt

I nära framtid väntar oss förmodligen

röststyrda badrum. Då kan

det låta så här i badrummet: ”Hej

Google, nu ska farmor duscha”.

Och automatiskt blir det då rätt

höjdinställning på duschen, lagom

temperatur på vattnet, önskad

färg på belysningen samt fågelkvitter

i högtalarna. Kanske lite

liljekonvaljdoft också?

Problem kan det ju dock bli för

singlar med nya partners. Då gäller

det att installationerna även tilllåter

morgonduschning på gammaldags

”primitivt” sätt. I annat

fall får man ställa in ett antal ”gästprofiler”

och fråga på morgonkvisten:

”Hur lång är du? 1,75?

Då blir det Gästprofil 3.” Kanske

inte så populärt?

Thomas Åkerblad

Frankfurtmässans gladaste säljare? Håkan Fridvall, produktchef för golvbrunnar

på Purus, visar en designbrunn.

Rose Gold, Soft Rose eller Silk Rose. Kärt barn har många namn och det fanns rosa blandare och

armaturer hos alla tillverkare i år.

Fristående vattenanslutningar förekom i stor utsträckning

på mässan. Det gör ju utformningen av badkaret lättare

eftersom man inte behöver dra rör inuti porslinet.

28 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


ANNONS

PROBLEMLÖSARE

FÖR SVÅRSLIPADE TRÄGOLV

Tyska Pallmann lanserar nu speciella diamantsegment för att

montera på sin slipmaskin Spider. Det är inte en ersättning för

konventionella slipmetoder utan ett komplement att använda

på befintliga parkett- och trägolvsytor med svår slipade ytbehandlingar

av färg, fernissa eller liknande. Ytor där konventionella

slipmateriel inte är effektiva.

Diamantsegmenten har lång livslängd och ger enligt tillverkaren

höga slipprestanda. Segmenten finns i kornstorlekarna

K 30 och K 50. För slipning krävs nio segment och tre

satellitskivor, vilka lätt monteras på Pallmann Spider Trippeldisc.

Segmenten finns på lager för omedelbar leverans. ■

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 29


UPPDATERAD FÄRGPALETT

Desso Essence-familjen har fått nya, och fler, färger. Färger som stämmer väl med vad som just nu

efterfrågas för trendiga inredningar. Samtidigt som basen av grått och beige självklart finns kvar.

Tarketts välkända kollektion med tuftade textilplattor

– Desso Essence – har uppdaterats och

fått en ny och modern färgpalett helt enligt

senaste färg- och design trender. Kollektionen

består av fyra delar:

• Desso Essence som är grundkollektionen

med enfärgade plattor

• Desso Essence Stripe med linjemönster

• Desso Essence Maze med ett geometriskt

mönster

• Desso Essence Structure med ett mönster

som ger ett ”stentvättat” intryck

Väl samstämda färger i stort urval

Med totalt 67 färger, varav 45 nya, är Desso

Essence-familjen enligt Tarkett den största

textilkollek tionen på den svenska marknaden

som kan matchas och mixas fullständigt. För

de övriga delkollektionerna bygger på grundkollek

tionens färger och är tillverkade av samma

genomfärgade garn.

Själva grundkollektionen Desso Essence

har funnits i ett antal år och är känd som ett

bra och slitstarkt textilgolvsval för bland annat

kontorsmiljöer. Och en lika bra, lite minimalistisk,

bas för inredningen med sin lugna,

enfärgade design. Antalet färger har nu ökat

från 24 till 31, varav 17 är nya.

Olika uttryck att kombinera

Delkollektionen Desso Essence Stripe är mer

lekfull i sitt uttryck, med ränder i varierande

bredd. Den finns nu i tolv färger, varav tio är

nya. Detsamma gäller Desso Essence Maze

med sitt mönster av diffusa rutor.

Den fjärde delkollektionen, Desso Essence

Structure, har fått åtta nya färger bland de totalt

tolv. Mönstret som ger ett lite organiskt intryck

har skapats genom en oregel bunden kontrast

av ljusa och mörka toner. För Structure finns

Det finns stora möjligheter att skapa ett intressant golv genom att kombinera Desso Essence-familjens

delkollektioner på olika sätt. Här har man valt två varianter ur grundkollektionen Desso Essence och en

ur Desso Essence Maze.

även nyheten att den nu kan levereras i plankformat,

100 x 25 centimeter.

Samma garn och samma färgbas i alla

delkollektioner

Structure liksom övriga delkollektioner levereras

annars som plattor i formatet 50 x 50

centimeter, precis som tidigare. Gemensamt

för hela Desso Essence-familjen är också att

alla varianterna tillverkas av samma garn och

att garnfärg erna också är gemensamma för

de olika mönstren. Något som automatiskt ger

en god samstämmighet när man kombinerar

efter eget huvud. Luggtätheten är 500 gram

per kvadratmeter för grundkollek tionen Desso

Essence och Stripe, för Maze och Structure är

den 580 gram.

Desso Essence-golven har Cradle to Cradle

Bronze-certifiering. ■

NYA GOLV FÖR GYMPASALEN

Tarkett lanserar nu tre nya sportgolv:

Omnisports Dance Floor,

Omnisports Active och Omnisports

Reference Multi-use.

Omnisports Dancefloor är ett

specialgolv anpassat för professionell

dans. Det är ett vinylgolv

med tjockleken 3,45 millimeter

som ger bra stötupptagning och

bra grepp, vilket minskar risken

för skador. Golvet finns i grått och

svart.

Omnisports Active och Omnisports

Reference Multi-use är båda

punktelastiska vinylgolv som läggs

direkt på betong. Punkt elasticiteten

uppnås genom att det underst

sitter ett skumskikt med hög densitet

och slutna celler och innebär

att golvet har svikt just under tryckpunkten

när man belastar det,

något som är perfekt för barn. För

äldre och tyngre utövare kan det

ibland vara lämpligt att komplettera

med en sviktande underkonstruktion

för att få ett golv som ger svikt

över hela ytan.

Omnisports Active är lämpligt

i gymnastiksalar i grund- och gymnasieskolor,

speciellt när ytorna

ska användas för många olika

typer av sporter. Golvet är hela

7,1 millimeter tjockt.

Omnisports Reference Multiuse

är lämpligt för gymnastiksalar

i låg- och mellanstadieskolor. Det

här golvet är bästa valet när gymnastiksalen

även används för andra

aktiviteter som till exempel konferenser

och konserter. Genom sin

höga tålighet mot intrycks märken,

tack vare en speciell typ av skum

i botten, klarar golvet att man vid

dessa tillfällen möblerar med

bänkar, stolar och annat. Det här

golvet är 6,1 millimeter tjockt.

Både Omnisports Active och

Omnisports Reference Multi-use

finns i 24 färger, varav 16 enfärgade

och åtta trämönster.

Alla Omnisports-golven är ftalatfria.


30 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


# GOLV

FREDRIK ESSINGER

Lite pyssligt blev det för killarna att

göra ett mönstrat fogfritt golv i mikrocement.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

117

2019 - 03 - 20

MORGAN JOHANSSON

De här plattorna är, eller jag menar

var, 80 x 80 för samtliga har kapats för

att fallet ska bli optimalt, den största

är nu 77 x 80.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

147

2019 - 03 - 15

ROBERT SÖDERKVIST

Mönsterläggning med Bolonplattor

som två av våra grymma golvläggare

lagt. Kul läggning.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

72

2019 - 03 - 26

MATS JOHANSSON

Heltäck med uppvik.

2019 - 03 - 15

PATRIK HELLSTRAND

Dagens bild: båthus/glasgolv. Nästan som att lägga klinkers.

2019 - 03 - 14

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

91

71

MAGNUS JOHANSSON

Färdigflytat, nu ska jag bara strypa

katten!

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

45

2019 - 03 - 24

DICK DAHLBERG

Färdigbehandlat!! Douglasgran för er

som inte sett mitt förra inlägg. Slipat

med 120-papper och strykt med vitpigmenterad

lut samt två omgångar

med vitsåpa.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

64

2019 - 03 - 20

CLAES THOMASSON

Trevlig helg, folks! Dags att ”kila”

hemåt nu!!

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

125

2019 - 03 - 15

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 31


FRÅGA

GVK

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om godkända konstruktionslösningar,

tätskiktsprodukter eller något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter svara.

Skriv ned din fråga och mejla till info@gvk.se.

Våtrumspaneler med kombinerad

skiva, tätskikt och ytskikt

– är de godkända?

Så kallade våtrumspaneler är skivor

som kombinerar skiva, tätskikt och

ytskikt. Produktgruppen består

vanligtvis av paneler av högtryckslaminat

på en fukttålig plywoodskiva

med klicksystem likt det

som finns för vanliga laminatgolv.

Skillnaden är att väggskivorna

förseglas med våtrumssilikon

eller lim så att fogarna blir täta.

Varumärken på den svenska

marknaden är bland annat Fibo-

Trespo och Alloc.

Det verkar finnas en del missförstånd

hos både försäkrings bolag

och privatpersoner att branschorganisationerna

har godkänt

panelerna för badrum och många

vänder sig till GVK för att fråga om

produkten är godkänd. Men GVK

godkänner inga tätskiktsprodukter,

utan listar de produkter som

bransch organisationerna Byggkeramikrådet,

BKR, och Golvbranschen,

GBR, godkänner.

Och något godkännande finns

inte från branschorganisationerna.

Istället har tillverkarna av våtrumspaneler

via Sitac tagit på sig att

själva godkänna produkterna för

montering i våtrum.

Christoffer Lundkvist

christoffer@gvk.se

Rörgenomföringar i golv i WCutrymmen

– vad är godkänt?

Enligt GVKs branschregler ställs

krav på tätskikt med uppvik i WCutrymmen

även om det inte finns

en golvbrunn. Erfarenhetsmässigt

förekommer det fukt- och vattenskador

till följd av droppläckage

från kopplingar men utrymmet

kan också vara utsatt till följd av

städning med för mycket vatten.

Notera att rörgenomföringar

som bryter golvets tätskikt måste

vara möjliga att täta. Således krävs

det att toleranskraven enligt

bransch reglerna är uppfyllda,

alltså måste rörens placering i

förhållande till intilliggande vägg

och nivå över golv samt centrumavstånd

mellan rören beaktas för

att tätskiktet ska kunna monteras

fackmässigt.

Christoffer Lundkvist

christoffer@gvk.se

Varför ska golventreprenören

kontrollera andra yrkesgruppers

arbeten?

För att entreprenören ska kunna

säkerställa en fackmässig installation,

såsom att arbetet kan utföras

enligt tätskiktsleverantörens anvisningar

samt att arbetet i övrigt inte

avviker från GVKs branschregler,

är det viktigt att kontrollera förutsättningarna

på platsen. En egenkontroll

kan därför ibland även

komma att omfatta arbeten som

utförs av andra yrkesgrupper som

till exempel snickare, VVS-montörer

etcetera.

En egenkontroll är även ett

mycket bra hjälpmedel för att

entreprenören ska kunna utföra

tjänsten i enlighet med vad som

stadgas i aktuella lagar och regelverk.

I §4 och §6 i Konsumenttjänstlagen

stadgas att företaget

ska utföra tjänsten fackmässigt

samt ta tillvara konsumentens

intressen och samråda med

denne. Det innebär bland annat

att företaget är skyldigt att avråda

konsumenten från att låta utföra

arbeten som denne inte kan anses

ha rimlig nytta av, till exempel ett

arbete med avvikelser som kan

leda till fukt- eller vattenskada.

För att upptäcka sådana avvikelser

krävs ofta en kontroll av förutsättningarna

på platsen, varvid GVKs

Förkontroll kan vara till stor nytta.

I AB 04 2 kap 9 § regleras företagets

underrättelseskyldighet,

vilken stadgar att företaget är

skyldigt att underrätta och rapportera

avvikelser som upptäcks till

beställaren. Underlåter entreprenören

att informera beställaren

om sådana avvikelser kan entreprenören

bli ersättningsskyldig

för den eventuella skada som

uppkommit därigenom. I praktiken

kan entreprenören använda GVKs

kvalitetsdokument Förkontroll –

Avvikelserapport för att underrätta

om eventuella avvikelser,

då mallen är juridiskt korrekt uppställd.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

ARBETS­

TIGHTS

Fristads har tagit fram ett helt nytt

plagg till sitt sortiment – ett par

arbetstights. Tightsen, som heter

Friwear Tights, är sportinspirerade

och ska vara både bekväma och

slitstarka.

− Kroppen är en hantverkares

främsta verktyg. För att kunna

lyfta tungt och röra sig smidigt är

bekväma arbetskläder ett måste.

Funktionstightsen är de första

i sitt slag och vi tror många kommer

gilla den sportiga känslan.

Med tillhörande shorts är du fullt

utrustad för en dag på jobbet –

och samtidigt lika flexibel och

bekväm som på gymmet, säger

Anastasios Lappas, ansvarig för

design och innovation på Fristads.

Friwear Tights är det första

som lanseras under Fristads nya

segment Friwear, en kollektion

som ska rymma friare, rörligare

och sportigare arbetskläder. De

nya tightsen är formstickade,

andas, har följsamma knäfickor

i cordura och inbyggda knäskydd

som kan höjdjusteras. Friwear

tights är unisex och tillverkas i

svart, svart och varselgult samt

i blått. De finns även i piratmodell

i svart. Tightsen går att köpa

separat men passar bra att kombinera

med hantverkarshorts. ■

32 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


VÅR PÅ VÄGGARNA

Unik

karaktär.

Hög

slitstyrka.

Nya

Lindura trägolv.

Intrade lanserar nu tre kollektioner – Rice 2, Maui Maui

och Natural Wallcoverings II. Den första kollektionen,

Rice 2, är en uppföljare till Rice som kom 2015 och även

denna gång ett samarbete med det danska heminredningsföretaget

med samma namn. Kollektionen är full av

vårkänslor i form av blommor, prickar och mycket annat

i pigga färgkombinationer.

Den andra kollektionen, Maui Maui, rymmer mestadels

storbladiga mönster inspirerade av Hawaii. Här finns

tropiska bananblad, ananaser och blommor samt en del

marockanska kakelmönster.

Den tredje och sista kollektionen för den här gången,

Natural Wallcoverings II, består av handvävda tapeter från

Asien gjorda av naturliga fibrer av lokala hantverkare.

I kollek tionens nya upplaga hittar vi bland annat nyheten

kork. Färgskalan är, precis som materialen, lugn och går

i naturliga toner som brunt och beige med lite inslag av

metall. ■

EVENTS AV GOLVINTRESSE

MÖBELMÄSSAN GÖTEBORG

Svenska Mässan

27 – 28 augusti

FASTIGHETSMÄSSAN

Åbymässan

4 – 5 september

Göteborg

CERSAIE

Bologna Fiera

23 – 27 september

HEM, VILLA & BOSTADSRÄTT

Stockholmsmässan

11 – 14 oktober

DOMOTEX MEXICO

Centro Citibanamex

15 – 19 oktober

Mexico City

DOMOTEX

Hannovermässan

10 – 13 januari 2020

FASTIGHETSMÄSSAN

Malmömässan

22 – 23 januari 2020

ANNONS

L


O r

i g

i n d u r a

i n a

l e t

t r ä g o

f r å n

l v

Ett

statement

av trä

M e


i s t e r

För mer information, kontakta

Bjoern.Svensson@meisterwerke.com

Telefon: +46 708 805746

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 33

www.meister.com


SVERIGES GOLV DISTRIBUTÖRER, SGD

RIBBAN LIGGER HÖGT

Per Strömqvist, vd för Sveriges Golv Distributörer,

är nöjd med utvecklingen. Ribban är satt till en

omsätt ning på en halv miljard kronor. Ett mål som

man hoppas uppnå under år 2020.

Lastning av turbil i Växjö. Turbilar är ett koncept som SGD satsar hårt på. Turbilschaufförerna kommer att ha

med sig nyckelknippor och kunna ställa in varor även om kunden inte finns på plats. Och även kunna ta med

sig överskottsvaror tillbaka.

Från att ha varit en frivillig samarbetskedja har

Sveriges Golv Distributörer, SGD, nu blivit en

grossistkedja inom golvbranschen som täcker

södra och mellersta Sverige. Det var i och med

att investmentbolaget Storskogen gick in och

köpte de flesta av de tidigare SGD-bolagen

förra året som utvecklingen av en ny stor

spelare på den svenska golvmarknaden startade.

Som vd och initiativtagare till nya SGD – och

tidigare ägare till Svegab Växjö – är Per Strömqvist

nöjd med utvecklingen. Per har ett långt

förflutet i golvbranschen via Tarkett, DLW,

Armstrong med flera sedan mitten av 1980-

talet.

Nu kan vi göra mer

– När jag samtalade med de andra ägarna

inom SGD-gruppen kom vi fram till att det var

mycket vi ville göra men som vi inte hade

finan siella muskler till, säger Per. Så vi började

leta kapital. Vi satte en firma i Malmö på jobbet

med att försöka finna möjliga finansiärer.

Sådana som inte bara ville driva upp företaget

för en snabb, framtida vidareförsäljning utan

som var intresserade av att driva företaget på

lång sikt.

– Det där var en process som tog ett år,

fortsätter Per. Konsulten kom fram med två

förslag där Storskogen var det ena. Vi fann att

vi gillade deras koncept och det blev ”kärlek

vid första ögonkastet”. De var inte ute efter

att driva upp företag för att slakta dem och

kamma hem vinsten utan letade efter lönsamma

företag som de vill fortsätta att driva

och investera i. Det kändes för vår del som

en stor styrka.

Stadig tillväxt

Investmentbolaget Storskogen består av 33

affärsenheter med en samlad omsättning på

5,3 miljarder kronor och 1 800 anställda. Enligt

sin företagspresentation vill man vara: ”Den

bästa ägaren för små och mellanstora företag.

Fokus ligger på stabila och lönsamma svenska

bolag. Evig ägarhorisont.”

Det nya SGD startade 2 april 2018 med

enheterna Svegab i Växjö och Malmö, Golv &

Byggterminalen i Norrköping och Fredbergs

Golvgrossist i Skövde. Därefter har tillkommit

Norrköpings Plattsättning, Golvproffsbutiken i

Stockholm, Golvgrossisten i Dalarna i Falun

och Fredbergs i Göteborg (före detta Golvgrossisten

Törnkvist & Berg ).

– Våra bolag har idag en omsättning på drygt

400 miljoner kronor och vi satsar på att nå en

halv miljard kronor i närtid. Med de förändringar

och förbättringar som vi gör nu är det

ingen orimlig målsättning. Med kapital i ryggen

kan vi nu vara offensiva på ett helt annat sätt.

Lite bättre ...

– Vårt motto är att vi gör våra leverantörer lite

bättre, säger Per. Det innebär till exempel att

vi inte konkurrerar med våra leverantörer.

Vi tar inte in några egna importmärken. För att

vi ska sälja en produkt måste leverantören ha

en organisation på den svenska marknaden.

Annars är vi inte intresserade.

Effektiv distribution

– Vi har satsat på turbilar och kommer att i

fortsättningen satsa ännu mer, säger Per.

Tur bilarna gör också våra kunder bättre. Vi

kan ställa in varorna även om kunden är ute

NY TIDSEFFEKTIV FUKTBLOCKERINGSPRIMER

Casco Floor Expert lanserar nu VD Moisture

Block, en vattenbaserad primer, fukt- och

alkali spärr som klarar byggfukt från betong

med en relativ fuktighet på upp till 96 procent.

Den höga fukttåligheten ska både lösa problem

med just fukt i betong samt leda till kortare

byggtider, vilket framförallt är en fördel vid

nybygg nation.

VD Moisture Block är framtagen för att

användas tillsammans med tunnflytande

avjäm ningsmassor från Casco Floor Expert,

till exempel Casco Floor Expert SP-X, Casco

Floor Expert HL 10 eller Casco Floor Expert

ZM Rapid. Torktiden ligger på 15 – 30 minuter,

ytan är gångbar efter en timme och belastningsbar

efter två. Produkten ska appliceras

i två lager, man behöver inte slipa innan man

applicerar det andra lagret, och avjämningsmassa

kan sedan läggas två timmar efter att

man applicerat det andra lagret. Sammanlagt

ska den snabba hanteringen leda till att primning

och avjämning kan göras på samma dag.

VD Moisture Block säljs färdigblandad i

rektangulära hinkar om tio liter. ■

34 | GOLV TILL TAK | #4 - 2019


Vi siktar på en halv miljard kronor i årsomsättning säger Per Strömqvist,

vd för Sveriges Golv Distributörer.

GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

Nordens största digitaliserade skärbord finns nu på plats i Växjö. Ett skärbord inte bara för textilgolv utan

även för plast, linoleum, avtorkningsmattor, kolfiber med mera.

på jobb – så vi kommer att ha med oss nyckelknippor

som Securitas-väktare!

En betydande fördel med en turbil är att den

också tar med sig varor tillbaka.

– Du kan beställa lite extra för säkerhets

skull, säger Per. Blir det över så är det bara att

skicka tillbaka överskottet. Idag har vi turbilar

som utgår från Växjö, Skövde samt Falun och

vi kommer att starta upp för övriga enheter

också. För Stockholm diskuterar vi ett samarbete

med Stockholms Stadsbud för att

kunna leverera på kvällar och nätter och få

mate rialet inburet på arbetsplatserna.

PRENUMERERA!

En årsprenumeration

Golv till Tak kostar

bara 380:- (exkl moms)

och då får du åtta välmatade

och intressanta

nummer av tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu

och beställ idag!

”Vi skär allt”

– Nästan, i varje fall, säger Per med ett leende.

Vi har inskaffat Nordens största digitaliserade

skärbord i formatet 4,5 x 10,5 meter. Ett skärbord

som vi kan använda inte bara till textilgolv

utan även till plast, linoleum, avtorkningsmattor,

kolfiber med mera. Vi kan skära ut

logo typer med en spillmån på 0,1 millimeter.

Och vi kan göra det snabbt på tre – fyra dagar.

Vi har redan fått förfrågningar från nya kunder

inom till exempel möbelindustrin. De är intresserade

av att få tillskuret linoleum, läder,

laminat med mera så vi tror att det finns stor

tillväxtpotential här.

”Och kapar det mesta”

Sedan tidigare har man en unik bårdkap som

skär till bårder för väggmattor. Dels gör man

det på beställning åt entreprenörer och dels åt

vissa leverantörer, som deras lagerprodukter.

– Vi har nyligen byggt om bårdkapen, säger

Per, så nu kan vi kapa ner till tio centimeters

bredd. Sådant som är värdefullt vid specialutföranden

och för trånga utrymmen. En unik

service som vi är ensamma om.

Framtiden?

Att SGD fått en flygande start kan branschen

intyga. Sannolikt kommer det att bli fler företagsköp

under resans gång för att man ska bli

så heltäckande som möjligt. Som Per uttrycker

det:

– Ni har bara sett början!

Thomas Åkerblad

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm

Tel 08-702 3090

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3099

Christoffer Lundkvist 08-702 3092

Kurser/adm: Nina Widell

08-702 3091

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Folkungagatan 122

116 30 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Mats Tingstam

Carina Vässblad

JURIDIK: Joanna Nordström

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Malin Bergström

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Björn Törnquist

Welin & Co AB

Tel: 08 - 544 104 41

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Daniel Hägg

Jannes Golv i Hudiksvall AB

Tel: 0650 - 177 60

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

#4 - 2019 | GOLV TILL TAK | 35


HighLine Custom

www.unidrain.se

BADRUMSDESIGN

UTAN GRÄNSER

Unidrain ® är ett elegant golvavlopp som

ger full frihet att designa badrummet

utan de tekniska begränsningar som

traditionella golvbrunnar har. Golvfallet

läggs endast åt ett håll och underlättar

val av stora golvplattor.

UNIDRAIN ® CUSTOM

DESIGNSERIE - HIGHLINE

Linje:

Hörn:

DESIGNSERIE - CLASSICLINE

Linje:

Hörn:

HIGHLINE PANEL

CLASSICLINE GALLER

HIGHLINE RAM

Höjd: 10, 12, 15, 25 mm

(ramen kan väljas bort)

AVLOPPSARMATUR

Golvbrunn Linje: 300 till 1200 mm

Golvbrunn Hörn: 200 mm

Golvbrunn Modul: Måttanpassade

golvbrunnar efter behov vid längder

över 1200 mm och upp till 7,5 m

CLASSICLINE RAM

Höjd: 6, 8, 10, 12 mm

(ramen är obligatorisk)

AVLOPPSARMATUR I

ROSTFRITT STÅL

Alltid metall i golv- väggvinkeln

för en optimal, säker och stabil

montering

FIXTUR

Fixtur vid installation i träbjälklag

UTLOPPSHUS

Välj ur ett brett sortiment

BYGG DIN UNIDRAIN PÅ WWW.UNIDRAIN.SE


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Folkungagatan 122

116 30 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Mapei 4 LVT

golv- och väggsystem

för PROFFSEN

• Låg bygghöjd

• Snabb installation

• Minimerar rivningsbehov dvs. man kan

behålla mesta delen av inredningen

• För våta och torra utrymmen

• Går att montera på befintlig keramik

• Kompatibelt med Mapei WP200 folisystem

www.mapei.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!