Cykling nr 2 2019

redaktioncykling

MEDLEM

MEDLEM

Undersökning av

implementering av Göteborgs

cykelpolicy belönas

TEXT: FANNY WESTIN

Chalmersstudenten Adrien Moysset tilldelas Cykelfrämjandets

uppsats stipendium på 10 000 kronor

för sin masteruppsats om implementering av cykelpolicy

i Göteborg; Implementing Local Cycling Policies:

Barriers and Success Factors in Gothenburg.

Barriärer och framgångsfaktorer

när det kommer till

implementering av cykelpolicy.

Hur kom du fram till att det var

detta du ville undersöka?

– Jag är intresserad av cykelpolicys

och ville bättre förstå hur implementeringsprocessen

går till och hur

idéer verkställs – hur man går från

ord till handling. Som vardagscyklist

i Göteborg blev valet av stad självklart

och intressant från ett personligt

perspektiv.

Din uppsats ger inblick i hur och

varför cykling fortsätter att

vara ett trafikslag på undantag

trots mål om att öka cyklingens

andelar i städer såsom Göteborg.

Vad tänker du om det?

– Detta var tydligt i frågan om integrerad

trafik- och bebyggelseplanering,

där processen är beroende

av att tjänstemännen har kunskap

eller intresse av cykelperspektivet.

Om så inte är fallet riskerar cykeln

att glömmas bort. Processen är mer

beroende av ett fåtal sakkunniga

experter på Trafikkontoret, som

övriga tjänstemän kan vända sig till,

i stället för att på ett mer naturligt

sätt i form av tydliga rutiner och

stödjande dokument, vara integrerad

i planeringsprocessen. Det framgick

även att man, om målkonflikter

uppstår, ofta ger cykeln en lägre

prioritet.

Din uppsats vittnar om flera

barriärer när det kommer implementering

av cykelpolicyn. Men

vilka är framgångsfaktorerna?

– Det finns flera framgångsfaktorer

som utkristalliserade sig under

arbetets gång. På Trafikkontoret

finns bland annat en cykelgrupp

som arbetar med att driva diverse

frågor. Även om tjänstemännen

visade sig vara beroende av ett fåtal

sakkunniga kollegor, ansågs de sakkunniga

vara en stor tillgång. Det

finns tjänstemän som är eldsjälar

och experimenterar med nya åtgärder,

även om denna process ibland

visar sig vara tungrodd. Fler framgångsfaktorer

var det faktum att det

faktiskt finns ett cykelprogram att

stödja sig mot, med en årlig handlingsplan

och uppföljning av denna,

och att det finns samarbeten mellan

olika aktörer i staden.

På ett personligt plan – vad

betyder cykeln för dig?

– För mig ger cykeln en känsla av frihet.

Det är även det transportmedel

som oftast leder mig från A till B på

kortast tid i Göteborg.

KALENDARIUM:

Här hittar du ett urval av Cykelfrämjandets cykelturer

under sommaren – fler hittar du på webben.

GOTLAND

Turer på 30–40 km i lugn takt. Medtag gärna fika.

Alla välkomna. Ingen avgift.

15 juni – från hamn till huk

Kl 10. Start: hamnen Kappelshamn.

Info: Bengt 073 055 60 42, Evy 0498 22 47 58.

29 juni – Visby 1361

Kl 10. Start: Vattentornet Visby.

Info: Sören 076 767 96 76, Lars 076 141 28 78.

13 juli – design och trulltur

Kl 10. Start: Norrlanda k:a.

Info: Hans-Ove 073 583 11 38.

27 juli – Fröjelturen

Kl 10. Start: Fröjel k:a.

Info: Anne-Mari 076 213 12 32, Berit 070 418 20 95

10 augusti – sudernatur

Kl 10. Start: Hamra k:a.

Info: Sören 076 767 96 76, Lars 076 141 28 78

24 augusti – Hogränsgrillen

Kl 10. Start: Hogrän k:a.

Info Anneli 070 512 87 94, Allan: 073 906 66 90.

HALMSTAD-LAHOLM

18 juni – Tistings trädgård i Eldsberga

Kl 18. Start: slottet. Trädgården bjuder på både

vanliga och ovanliga växter. Vivian Tisting guidar.

Info: Göran Sidén 076 363 71 00. Ca 30 km.

25 juni – Danska fallen (söder om Simlångsdalen)

Kl 11. Start: slottet. Gammal bokskog, bergbranter

och vattenfall. Ca 40 km.

Info: Claes Roland Tagesson 073 438 31 73.

2 juli – Tylösandsleden

Kl 18. Start: slottet. Nyinvigd led som passerar

slottet, Tylösand, Söndrums kyrka, Galgberget,

Hallandsgården och Norre katts park. Ca 25 km.

Info: Clas Roland Tagesson 073 438 31 73.

9 juli föreningen KRIS i Mickedala

Kl 18. Start: slottet. Ca 25 km.

Info: Clas Roland Tagesson 073 438 31 73.

16 juli – Halmstads frigymnaster i Frösakull

Kl 18. Start: slottet. Krister Larsson berättar om

verksamheten. Ca 20 km.

Info: Eivor Johansson 070 309 21 95.

23 juli – Grötviks småbåtshamn

Kl 18. Start: slottet. Dan Karlsson guidar. Ca 15 km.

Info: Clas Roland Tagesson 073 438 31 73.

30 juli – besök hos ”Mr Gelato"

Kl 18. Start: slottet. "Mr Gelato" i Gullbrandstorp

tillverkar italiensk glass. Joakim Sundbaum guidar.

Ca 25 km.

Info: Lars Green 073 931 53 28.

6 aug – Halmstad Arenas museum

Kl 18. Start: slottet. Stellan Andersson informerar.

Ca 10 km. Info: Lars Green 073 931 53 28.

13 aug – Höganäs Halmstad järnverk.

Kl 18. Start: slottet. Platschefen Charlie Wedell

informerar. Ca 10 km.

Info: Olle Haraldsson 073 757 84 19.

20 aug – Västkustägg AB, Eldsberga

Kl 12:30. Start: slottet. Västkustägg drivs av tredje

generationen i familjen Olsson. Ca 30 km.

Info: Sven-Ove Jacobsson 070 092 51 09.

27 aug – Lizzies Café, Holm

Sommarfinal. Caféet serverar kvällsmåltid och

något gott till kaffet för 75 kr. Obs! Cykellyse

behövs på hemfärden. Ca 20 km.

Info: Claes Roland Tagesson 073 438 31 73.

JÖNKÖPING

Måndagsturer start kl. 10 och torsdagsturer start

kl 16.30.

17 juni – Rocksjön

Kretsen bjuder på fika.

Ledare: Irene och Roland Roman 076 107 56 74.

27 juni – Tenhults Hembygdsgård

Start: Smedbyn.

Ledare: Arne Sandell: 076 230 07 27.

8 augusti – cykeltur till hemligt mål.

Start: Preem Hva.

Ledare: Rune Djerv 076-307 40 83.

12 augusti

Start: Preem Hva.

Ledare: Kjell Forsèn 073 635 25 37.

15 augusti – cykeltur till Sevdabo

Start: Mariebo vändplan. Vi besöker Krister

Ekdahls miniby.

Ledare: Eiron Bokvist 070 223 89 25.

19 augusti – Rocksjön

Ledare: Irene Roman 073 678 00 59.

22 augusti – cykeltur till Siringe

Start: Preem Hva.

Ledare: Roland Roman 076 107 56 74.

26 augusti – Röde Påle

Ledare: Eiron Boqvist 070 223 89 25.

29 augusti – cykeltur till Lyckås gård

Start: Preem Hva. Gguidning av Staffan Lindblad.

Kostnad 100 kr/50 kr/person.

Ledare: Kjell Forsèn 073 635 25 37.

2 september – Rocksjön

Ledare: Sven-Olof Ydreborg 070 314 10 88.

5 september – Cykeltur till Camilla Ståhls Studio

Start: hamnpiren.

Ledare:Sven-Olof Ydreborg 070 314 10 88.

9 september – hamnpiren

Ledare: Arne Sandell 076 230 07 27.

16 september – Rocksjön.

Ledare: Conny Axelsson 070 397 05 10

23 Sept – hamnpiren

Ledare: Rune Djerv 076 307 40 83.

2 oktober – avslutning

Start: Gallerian NBV, Barnarpsgatan 39 kl 18.

KARLSTAD

19 juni

Kl 18. Start: Värmlands museum.

Ledare: Marianne Nilsson.

26 juni

Kl 18. Start: Värmlands museum.

Ledare: Marianne Nilsson.

1 juli – dagstur för medlemmar

Kl 10. Start: Värmlands museum.

Mer info på webben.

7 augusti

Kl 18. Start: Värmlands museum.

Ledare: Erik Ruhe.

14 augusti

Kl 18. Start: Värmlands museum.

Ledare: Birgitta Bånkestad

NÄSSJÖ

16 juni – banvallscykling

Kl 9. Bussresa.

18 juni – Ryssbysjön runt

Kl 18:30. Start: Stortorget.

34 Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 35

More magazines by this user
Similar magazines