InfoKalix NR 1 2019

KalixKommun
  • No tags were found...

I sommarnumret av InfoKalix laddar vi upp inför Sommarfesten och den glödheta sommaren på Vassholmen. Vi besöker nya Kalixbor och återvändare. Läs också om det ökade intresset för Naturbruksgymnasiet, och den enorma intresset för verksamhetslokaler i Kalix.

info

.

KALIX

OMTÄNKSAMHET OCH FRAMTIDSTRO

#1 • Juni 2019

Ladda med oss inför

Glödhet nöjessommar

på Vassholmen i Kalix älv

Nya Kalixbor

om kärleken till Kalix

Jättestort intresse

för naturbruksgymnasiet


Tillsammans skapar vi framtidstro!

~ Tommy Nilsson, kommunalråd och kommunstyrelsen ordförande ~

Sveriges kommuner och regioner är

nu på väg in i ett skede där effektiviseringar

kommer att krävas för att klara

framtidens utmaningar.

Orsaken är att den ekonomiska

tillväxten dämpats samt att många regioner

och kommuner har en minskande

befolkning. Ett tapp på 100 invånare

motsvarar en minskning på cirka 5 miljoner

kronor i kommunens budget.

I ett läge då även Kalix kommun genomför

effektiviseringar är det oerhört

viktigt att de verkställs på rätt saker och

på rätt sätt.

Vi måste även ta in ny teknik och nya

arbetssätt för att klara framtiden. Effektiviseringarnas

syfte är till stor del att

höja kvaliteten i den kommunala verksamheten,

men naturligtvis kommer vi

även tvingas att prioritera verksamheter

och investeringar.

Kalix kommuns vision är omtänksamhet

och framtidstro. Utmaningen

i ett läge med effektiviseringar är att vi

måste våga satsa på vissa saker samtidigt

som vi måste strama åt inom

andra områden, alltså gasa och bromsa

samtidigt.

Norrbotten har alla möjligheter att bli

en föregångare då det gäller att bygga

ett miljömässigt hållbart län. Vi vet att

miljöfrågan är den viktigaste frågan för

framtiden.

Norrbotten är ett län där utvinningen

av malm, skog och elström bland annat

skapar möjligheter att bidra till omställningen

till fossilfria drivmedel. Tillgången

till grön el kommer att innebära

att energikrävande tillverkningsindustrier

för till exempel batteritillverkning

kommer att etablera sig även i Kalix, då

vi har goda förutsättningar med bland

annat logistik och markområden.

Ett annat område i kommunen som

har snabb tillväxt är besöksnäringen.

Den kommer omfatta verksamhet året

runt och generera många arbetstillfällen

i framtiden.

Vidare är tillväxten i befintliga företag

fortfarande mycket bra, med utökning

av personal samt nyetableringar inom

olika områden. Det enda som kan

hota utvecklingen är bristande kompetensförsörjning,

det vill säga brist på

arbetskraft.

Kalix har alla möjligheter att bli en

kommun där befolkningen ökar istället

för minskar. Det är upp till oss politiker,

entreprenörer och eldsjälar i kommunen

att se till att det byggs så människor

kan bo kvar, men även så att människor

kan flytta hit. Infrastruktur som kollektivtrafik,

persontrafik på Haparandabanan

och ortens fiberutbyggnad ökar

också hela kommunens attraktivitet.

Den absolut viktigaste faktorn för

utveckling av en kommun är dock

framtidstro, både hos politiken och hos

medborgarna. Framtidstro måste vi

skapa tillsammans för det är ingen som

kan göra det åt oss!

~ Kalix kommuns vision ~

Kalix Kommuns vision handlar om omtänksamhet och framtidstro.

Det här är visionsvärden som bildar grunden för all kommunikation.

Det är vår gemensamma uppgift att utveckla dessa grundläggande värden

till tydliga framtida kännetecken för Kalix kommun.

2 INFOKALIX JUNI 2019


Kalix turismföretag bör lära av Finland

Sedan tre vintrar reser besökare från hela

jordklotet till oljehamnen i Axelsvik, för

att åka isbrytare och bada i isvak. Antalet

har överträffat prognoserna. Redan andra

säsongen passerades 10 000 med råge.

Det betyder att den hamnplan som

jag sett öde sedan barnsben under en

morgon kan besökas av fem-sex fullstora

turistbussar med runt 150 besökare, plus

dussinet besättningsmän och guider.

Vissa dagar går det tre turer. Vid kinesiska

nyåret och i februari är det särskilt stort

tryck.

Inför isvaken är anspänningen stor. Endorfinet

och adrenalinet går på högtryck.

~ Örjan Pekka,vd och ägare till Filipsborgs Herrgård ~

Det blir ett lyckorus när det visar sig att

alla överlevde det iskalla vattnet, iklädda

torrdräkten.

Det jag ser är glittrande ögon. Det vi

har är fantastiskt: Snö, kyla, mörker och

is. Besökarna upplever något som är

långt ifrån deras egen vardag, vår arktiska

livsstil. Vi har bara inte förstått hur

spännande och säljbart det är. Det har

vårt broder- och systerland Finland gjort

sedan länge.

Det finns mycket vi kan göra för att bli

bättre på det området. Att utveckla boenden

med hög standard, att skapa aktiviteter men

framförallt att bygga paket som gör Kalix

med omnejd köpbart i den digitala världen.

Vi är nu ett antal personer som jobbar för

att besökarna ska tillbringa längre tid hos

oss än bara isbrytarbesöket, och att bygga

upp turismen som en viktig och hållbar

näring.

Det är ett långsiktigt arbete. Det tar tid

att förändra resandeströmmar och bygga

förtroende hos reseagenter – operatörer

och säljare som finns på våra marknader –

på andra sidan jordklotet.

Vi är nu i årets ljusaste tid. Jag stänger

solen ute med rullgardinen och fortsätter

att svara på mejl, denna gång från en

reseagent som vill att britterna ska uppleva

vintern i Kalix.

Turist? Här hittar du information om Kalix

I Kalix Folkets Hus på Köpmannagatan 25 och på kalix.se/turism informerar vi om

vad du kan se, göra och uppleva i vår vackra kommun. På Kalix Folkets Hus hittar du

aktuella evenemang, köper biljetter, läser kartor och broschyrer med mera. Öppet alla

dagar 10.00–16.00 under juni, juli och augusti.

Vi uppdaterar löpande turistinformationen i alla våra kanaler. Hör gärna av dig om

du har aktiviteter, boende, upplevelser, utflyktsmål, evenemang med mera att erbjuda.

Kalix kommun förbehåller sig rätten att avgöra vad som kommer att marknadsföras i

kommunens kanaler.

Kontakta oss

Skicka ett e-postmeddelande med information om ditt erbjudande eller din produkt

samt kontaktuppgifter till visit@kalix.se . Du kan även nå oss på telefon 0923-653 00.

INFOKALIX JUNI 2019 3


Kärleken till Kalix ledde till en nystart

Helen och Kenneth Nyström flyttade

i augusti förra året från Göteborg till

Kalix. Här driver makarna företaget

Elektrolåset, och det är inget snack

om saken – de är här för gott.

– Vi finns i Kalix och vi vill ställa

upp för det lokala. Framför allt

kommer vi att stanna, vi kommer att

gå i ålderspension i Kalix, deklarerar

Helen Nyström.

Kenneth Nyström är född och uppväxt

i Kalix, och tillsammans med Helen och

deras två döttrar har han också semestrat

på orten under många år.

Kärleken för Kalix har växt sig allt starkare

genom åren, inte minst hos Helen

som har ett i det närmaste romantiskt

förhållande till utsikten över Vassholmen

från Kalixbron.

– Jag får nästan tårar i ögonen bara av

att tänka på det. Jag är kär varje morgon i

det stället, det är fantastiskt. Är man inte

förälskad i Kalix, och inte har varit här

måste man åka upp hit. En solig morgon

över bron, det är obeskrivligt, obetalbart.

Drömde i fem år

I Göteborg drev makarna Nyström företaget

Låset AB med sju anställda, och för

ungefär fem år sedan föddes drömmen

om att en dag etablera verksamhet i Kalix.

I fjol gjorde paret slag i saken, efter samtal

med Kalix kommuns näringslivsenhet.

– Vi tog beslutet att flytta direkt när vi

gick ut från mötet, och då började planeringen.

Det var inte speciellt svårt faktiskt.

Helen och Kenneth Nyström njuter av livet i Kalix. Foto: Linnéa Isaksson.

Det svåraste var nog den mentala biten

för våra flickor, att lämna Göteborg och

komma hit, berättar Kenneth Nyström.

Helen Nyström konstaterar att flytten

kändes som ett naturligt steg i strävan

mot en mer naturnära tillvaro.

– Vi lämnar ett stressigt, drivande

Göteborg – en storstad - och kommer

upp till det här. Den rena naturen passar

oss väldigt bra för vi tänker miljötänk på

Elektrolåset. Vi jobbar utifrån att göra så

lite påverkan som möjligt i naturen.

Att våga satsa

Helen Nyström förklarar att den största

utmaningen har varit att våga.

– Vågar vi det här, gör vi rätt, klarar vi

oss ekonomiskt, har vi jobb? Vi har nu

lyckats skrapa ihop 112 kunder. Det är

hemskt trevligt att Kalixborna är nyfikna

och tycker att det är roligt att man vågar,

vill och kan komma hit.

Kenneth Nyström förklarar att tillit är

nyckeln till framgången i Kalix.

– Vi är ju ändå ett säkerhetsföretag så

det är ju det svåra att få det förtroendet

att Kalixborna litar på oss, men det har

gått förvånansvärt fort. Ett halvår har vi

varit igång, och det halvåret har varit över

förväntan.

Vill expandera

På Elektrolåset i Kalix jobbar idag bara

makarna Nyström, men en tanke om

framtida expansion har redan växt fram.

– Först ska vi etablera oss hårt i Kalix,

och när vi har kunder nog för att överleva

här ska vi jobba oss lite utanför Kalix med

omnejd. Vi klarar oss än så länge på två

men ser vi att det kommer lite mer jobb

och kunder måste vi anställa minst en

person, avslöjar Kenneth Nyström.

INFOKALIX ~ Nummer 1 ~ Juni 2019

• ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, Kalix • LAYOUT OCH TEXTREDIGERING: Johnny Strömbäck

• REPORTAGE OCH TEXTPRODUKTION: Reine Sundqvist, Pernilla Jansson, Johnny Strömbäck, Maria Vanhapiha Bergström,

Örjan Pekka och Tommy Nilsson. • FOTON: Linnnéa Isaksson, Reine Sundqvist, Mostphotos, Natalie Nevanperä,

Pernilla Jansson, Maarit Kemi och Maria Vanhapiha Bergström. • KONTAKT: information@kalix.se

4 INFOKALIX JUNI 2019


Hon lämnade Mexico City för lugna Kalix

Carolina Salazar är född och uppvuxen i Mexico City, har studerat på skolor

och universitet runt om i världen, och bor idag i Risön, Kalix.

– Det bästa med Kalix är människorna, säger hon med eftertryck.

För fem-sex år sedan besökte Carolina Salazar

och hennes två söner Norrbotten för

första gången. De var här för att se norrsken,

och blev helt tagna av upplevelsen.

När flyget lyfte från Kallax och Norrbotten

bredde ut sig utanför flygplansfönstret

vände sig Carolina Salazar mot sina söner

och sa ”Vi måste bo här!”

Förälskad i Kalix

Senare kom de tillbaka till Norrbotten

för att spendera en månad med att resa

runt och se allt vad vårt vackra län har att

erbjuda.

Under en tredje resa till norr upplevde

Carolina Salazar även finska och norska

Lappland, men det var drömmen om att

bo i norra Sverige som växte sig starkare.

Det var dock först när hon mötte sin

nuvarande sambo och affärspartner –

Conny Hedman – och blev inbjuden till

Kalix som drömmen faktiskt började

förverkligas. Idag bor paret i Risön, och

sedan i år är Carolina Salazar också

Lokaltrafiken i Kalix kommun

Visste du att det går tolv turer om dagen

mellan Djuptjärn och centrala Kalix och

sju turer till och från Nyborg? Ett årskort

kostar endast 500 kronor för ungdomar

och seniorer och 1000 kronor för vuxna.

Så passa på att ta bussen till Strandängsbadet,

golfbanan, båthamnen, Sommarfesten,

jobbet och vännerna!

Busskort kan köpas ombord på bussen

eller via Bussgods på busstationen. För

Kalixbo på pappret.

Hon berättar att det tog henne ett tag att

förstå att hon inte behövde oroa sig och

tänka på säkerheten på samma sätt som i

Mexico City.

– När jag förstod att jag kan ta en promenad

i naturen utan att behöva vara rädd

var det en sådan fantastisk frihetskänsla.

Stor potential i Kalix

Carolina Salazar startade sitt företag Design

Thinking Institute i Mexico City för

22 år sedan.

Idag har företaget cirka 200 anställda i ett

flertal länder, och nu finns också Design

Thinking Sweden med två medarbetare i

Kalix – Conny och Carolina.

– Det finns en stor potential i Sverige och

Kalix, säger hon

Utveckla för framtiden!

Design Thinking jobbar med både små

och stora företag. Verksamheten hjälper

bland andra Oracle – ett av världens

tidtabeller, linjekartor och biljettpriser,

besök www.kalix.se/lokaltrafiken

Länstrafiken i Kalix kommun

Länstrafiken i Norrbotten har flera turer

med stopp inom Kalix kommun. Du kan

till exempel ta bussen till Hyttgården i

Töre eller Storöns havsbad.

Läs mer på www.ltnbd.se

största mjukvaruföretag – att tänka innovativt

och utveckla för framtiden.

Idag ser Oracle till exempel 10-åringar

som framtida kunder, och försöker ligga

steget före i vad de kommer att vilja ha

när de växer upp.

– Vi säljer inga produkter utan vi vill

hjälpa företag, och myndigheter, att

jobba med innovativt tänkande. Att se

vad framtidens kunder behöver och vill

ha, berättar Carolina Salazar med glöd i

rösten.

Arctic Innovation Forum

Just nu arbetar företaget bland annat

med att anordna den andra upplagan

av världskonferensen Arctic Innovation

Forum, som den 7 oktober gör ett stopp

i Kalix.

Det går inte att ta miste på Carolina

Salazars entusiasm när hon talar om

evenemanget.

– Det kommer världsledande föreläsare,

forskare, företagsledare och

inspiratörer från USA, Italien, Spanien,

Nederländerna och Sverige. Alla

kan bli inspirerade och ha nytta av att

komma och lyssna på dessa fantastiska

människor!

Att åka buss är bra för miljön och din plånbok

Lokaltrafiken i Kalix sköts på entreprenad av

Enbergs åkeri AB. Foto: Linnéa Isaksson.

INFOKALIX JUNI 2019 5


Familjelivet lockade dem åter till Kalix

När dottern Nora föddes inledde

Maria Melander och sambon Daniel

Sandberg jakten på drömhuset. Resan

tog paret från Uppsala tillbaka

till rötterna i Kalix, nu som villaägare

i Nyborg.

– Vi ville komma närmare familjen,

och när vi hittade drömhuset

flyttade vi pick och pack lite snabbare

än vi kanske tänkt från början,

berättar Mari Melander.

När husköpet väl hade genomförts flyttade

familjen sitt hushåll på rekordtid, en

upplevelse Mari Melander beskriver som

hektisk.

– Vi köpte släp och min sambos föräldrar

kom ner med sitt släp, sedan packade

vi ner allting på en dag och körde de

100 milen upp till Kalix med bil. Det var

spännande!

Stor omställning

Efter sex år i Uppsala var omställningen

till ett mindre samhälle lite större än Mari

Melander föreställt sig.

– Till en början var det jättesvårt att

anpassa sig tillbaka till ett litet samhälle,

då vi vant oss vid att bo mitt i en storstad,

men efter ett tag fick vi kompisar som

också var föräldralediga och då gick det

bättre. Nu trivs jag jättebra i Kalix!

Hon förklarar att hon ser stora förändringar

mot det Kalix hon lämnade för sex

år sedan.

– Strandängarna har exempelvis utvecklats

och fått ett strandängsbad och en

lekplats. Jag tycker främst att det finns mer

att göra för barnfamiljer.

Mari Melander och dottern Nora hemma på tomten i Nyborg.

Viktigt med vänner

Mari Melander höll själv i en föräldragrupp

i Uppsala, i Kalix har det visat sig

vara svårare att träffa nya människor och

dra ihop något. Men även här har hon

hittat vägar.

– Den stora skillnaden är att vi i Uppsala

hade ”stan baki dörr”, vi kunde gå och

fika när som helst, och de hade lite andra

möjligheter att träffa nya människor.

Det är inte riktigt samma sak här, men jag

brukar vara ganska ivrig på att ge mig ut

så det har gått bra ändå.

Paret är med i två föräldragrupper, och

Mari Melander understryker vikten av

att träffa människor som befinner sig i

ungefär samma livssituation.

– I Uppsala var vi sju personer som

blev mammor samtidigt. Det är viktigt

för oss att lära känna nya människor som

har barn, det har inte alla mina gamla

kompisar.

Fel sida av älven

Mari Melander och sambon Daniel Sandberg

växte båda upp i Risön, men nu har

de alltså bosatt sig i Nyborg.

– Vi är ifrån andra sidan älven, så att det

här är ju egentligen fel sida, säger hon och

skrattar.

– Det var absolut inte tanken att vi

skulle hamna här, men då det här huset

dök upp kände vi att det var rätt. Nu då

vi grottat in oss lite här i Nyborg har vi

sett alla fördelar. Med skola, idrotter och

många bra kompisar, och så har vi stugan

på andra sidan – på rätt sida – av älven.

Parker för lek, rekreation och välmående

De senaste åren har kommunen rustat upp

många lekparker, exempelvis på Parkbältesgatan,

Mellanparksgatan och Videvägen/Centrumvägen.

Nästa lekpark som kommer att stå färdigrustad

finns på Åsvägen i Grytnäs, där

anpassas utrustningen till flera åldersgrupper.

Det blir också mer lekutrustning i

lekparken vid Kalix Lilla Trästad och en

klättersten – ”Boulder rock” – kommer att

placeras ut på Strandängarna.

En karta över alla lekplatser finns på

kalix.se/lekparker

6 INFOKALIX JUNI 2019

Det är inte bara lekparkerna som rustas

upp. Just nu får bland annat Nytorgets

grönytor och de fleråriga växterna i rondellen

Centrumvägen/Nygatan en uppfräschning.

Runt om i samhället planterar

Kalix kommun varje vår och försommar

tusentals blommor och andra växter.

Nya picknickbord har ställts ut och i

Grodparken kommer också ett så kallat

tillgänglighetsbord att finnas, för att göra

det lättare för till exempel äldre och rullstolsburna

att sätta sig till bords.

– Det är viktigt med gröna oaser i stadsmiljön,

där man kan sitta på en bänk och

titta på blomsterprakt eller höra löven från

träd som prasslar i vinden och hämta nya

krafter eller bara pusta ut en stund, säger

Anneli Lindbäck, driftledare för området

parker vid Kalix kommun.


Mästerkocken blev Årets Kalixbo 2018

Under 2018 blev Kalixkvinnan

Lotta Öström en publikfavorit i

matlagningsprogrammet ”Sveriges

Mästerkock”, där hon bjöd både på

fantastisk mat och sig själv.

Hon har sedan dess startat eget

inom matbranschen, och har nu

också utsetts till Årets Kalixbo.

Den 17 juni tog Lotta Öström emot utmärkelsen

”Årets Kalixbo 2018”.

Motiveringen lyder

Utmärkelsen delades ut med följande

motivering: ”Lotta har under 2018, med

värme och glädje, glöd och skapande,

skratt och kärlek satt Kalix på kartan och

fortsätter göra det med sitt sätt att marknadsföra

både vår vackra kommun och

våra lokala råvaror.”

– Jag har nog alltid varit intresserad av

matlagning. Har starka minnen från när

jag var barn och stod hemma i köket och

lekte att jag var med i matprogram på tv.

Lotta Öström avslöjar att familjen inte

alltid uppskattade hennes passion.

– Mina föräldrar och syrran var nog ganska

less på mitt surr för jag berättade om

precis allt jag gjorde – ”nu tar Lotta fram

en bunke, nu knäcker Lotta i ägg, nu häller

Lotta i strösocker, nu vispar Lotta, nu slår

Trygghetsboendet med det lilla extra!

Du som är 65 år eller äldre erbjuds i höst moderna, fräscha och bekväma

lägenheter med närhet till hälsocentral, butiker, friluftsliv, kultur och nöje.

Låter det intressant? Se om du uppfyller kriterierna och gör en intresseanmälan!

Studenten 1 är trygghetsboendet med

det lilla extra. Här finns 15 helrenoverade

lägenheter med hiss, balkong, tvätt- och

diskmaskin samt tillgång till samlingslägenhet

och WiFi i alla gemensamma

lokaler. Parkeringsplats finns att hyra.

Dessutom erbjuds en trivsam utemiljö

för samkväm och rekreation.

Studenten 1 har också en värd som

skapar trygghet och trivsel, bland annat

Adress: Gymnasiegatan 16 A

Storlek: 2 rum och kök om 57,2–64,3 kvadrat

meter.

Hyra: 6 044–6 736 kronor per månad.

Du gör din intresseanmälan digitalt via

www.kalix.se/studenten1

Du kan också besöka Kalix kommun på Nygatan 4,

för att fylla i din intresseanmälan på papper.

Årets Kalixbo 2018 – Lotta Öström.

Lotta på ugnen” och så vidare.

Familje- och stugliv

Lotta Öström föddes 1971, har bott i Kalix i

hela sitt liv och är gift med Patrik – som hon

har varit tillsammans med sedan det år hon

fyllde 15 år.

Tillsammans har de två vuxna barn –

Simon 26 år och Linda 24 år. Familjen har

genom att erbjuda aktiviteter utifrån de

boendes önskemål.

Generella kriterier

För att få en plats på Studenten 1 – trygghetsboendet

med det lilla extra – gäller

följande generella kriterier:

• Du är 65 år eller äldre

• Du får inte ha missbruksproblematik

• Dina eventuella vård- och omsorgs

behov kan tillfredsställas med hjälp av

hemtjänstinsatser.

Personliga kriterier

Socialförvaltningen bedömer också utifrån

personliga kriterier – om du känner

dig ensam, otrygg, orolig, isolerad eller av

särskilda anledningar inte kan bo kvar i

din privata bostad och behoven inte går

en stuga i Marieberg, den ligger alldeles

vid älven och det är dit hon åker när hon

vill ladda batterierna. Det är där – utan

rinnande vatten och el – hon trivs allra

bäst.

– Jag njuter verkligen av att bara sitta

och titta på älven som strömmar förbi.

Att strosa omkring i skogen och plocka

svamp är också något jag verkligen gillar.

att tillfredsställa på annat sätt.

Det kan till exempel gälla om det krävs

fysiskt ansträngande arbete för att värma

upp huset eller om det saknas rinnande

vatten.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Marianne Strömbäck via

marianne.stromback@kalix.se eller

0923-654 66.

• Ansökanden kontaktas löpande.

Kalix kommun kommer att gå ut med

information när lägenheterna fått

sina hyresgäster eller om det blir allt

för många sökande.

• Det är ingen kö utan det sker en

prioritering.

• Lägenheterna är inte färdiga så man

kan inte få komma och se dem. Man

kan inte se något av dem i dagsläget.

• Värden har inte börjat ännu men har

rekryterats och börjar under hösten.

INFOKALIX JUNI 2019 7


Fritid & kultur

Fritid & kultur

Det prisvärda festivalpasset/biljetter köper

du på sommarfesten.info och Tickster.

---

Lördag 20 juli

klockan 14.00

folkets hus!

---

Sommarteater på Vassholmen

Fritid & kultur

ROMEO OCH JULIA

av William Shakespeare

Vassholmen 13 juli

Norrbottensteatern sätter upp Romeo och Julia, en av världens

mest kända och älskade tragedier. Men denna gång med ett helt

nytt grepp – alla roller görs av clowner.

---

obs!

begränsat

antal biljetter!

---

---

kalix pride!

the magnettes

schlagerfeber

---

---

f örköp:

tickster

---

---

Lördag

20 juli

---

---

fredag

19 juli

---

Foto: Eric Montanah från Pexels

BILJETTPRIS

Vuxen: 200:-

Ungdom t.o.m. 26 år/student: 100:-

Barn 7-12 år: 50:-

Pensionär: 170:-

AUKTION

FREDAG 19 JULI, KALIX FOLKETS HUS

Luleå Auktionsverk genomför värdering

av dina prylar och håller auktion.

Värdering 10-12

RETRO- Auktion 12-15

OCH

Servering

Välkomna!

VINTAGEMÄSSA

LÖRDAG 20 JULI 11.00-16.00, KALIX FOLKETS HUS

Dessa oändligt Alla föremål vackra, färgglada finns och att formrika se på saker lulea-auktionsverk.se

från 50–70 talet har en given plats

under sommarens folkfest i Kalix. Detta evenemang är en del i Sommarfesten som pågår i

Kalix under en hel vecka. Plocka nu fram alla prylar från tidsepoken och boka din plats på

mässan. Det är rätt tillfälle och tema för att denna dag ska kunna bli riktigt lyckad.

---

gratis yoga

16

Prislista för utställare/säljare

1 bord 130x60 300:-

2 bord 260x60 500:-

3 bord 390x60 700:-

4 bord 520x60 900:-

Möbelförsäjning 300:- extra

---

juli

Torgplatser utomhus - bilar, mopeder,

cyklar m.m.

3 m 300:-

6 m 500:-

9 m 700:-

Kalix Folket Hus tillhandahåller bord. Möbelförsäljning sker på stora scenen.

Det är en begränsad yta som inrymmer tre större platser.

Boka på tel 072-209 71 54 el mabrakalix@kalix.se

50-70

tal

---

tur med häst

Kalix!

midnattsols

trampen

---

15

juli

---

mtb freestyle

folkets hus

---

16

juli

---

---

tävlingar och

lek för barn

---

---

folkets

hus

---

14 juli

---

---

19 juli

---


---

madeleine

camilla &

july sax

---

show med trion från

-

---

från

australien

---

-

-

-


Öppet hela

sommaren

10–15

alla dagar

Vassholmen

Sommaren 2019

Kom och njut av en historisk miljo!

Lunchservering:

Måndag-lördag.

Söndagar fika- och

glassförsäljning.

I sommar händer det en hel del på Kalix kulturö – Vassholmen. Denna säsong bjuds besökarna

bland annat på soppteater, familjekamp, musikquiz, sommarteater och barnaktiviteter.

Och inte att förglömma – Carolas akustiska show den 30 juni.

Program

Med reservation för eventuella ändringar.

Så har ni aldrig sett Carola!

Medan många artister i Sverige just nu gör storslagna shower

gör Carola tvärtom, en avskalad akustisk hitskonsert med

personliga favoriter och endast två musiker på scen.

”Naket- en akustisk hitskonsert” når Kalix och Vassholmen söndag

den 30 juni. Entrén öppnar klockan 15.00, och showen börjar 18.00.

Arrangörer: Kalix kommun och Kalix Folkets Hus.

Fika och lättare matförsäljning finns på Vassholmen. Ta gärna med

egen stol, och kom i god tid för att undvika köer!

Parkering vid Vassholmen är förbjuden, för alla som inte har specifikt

tillstånd. Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns i närheten

av entrén.

Gratisbussar avgår från Busstationen med start 15.00 och varje

kvart fram till 17.30, bussar går även tillbaka efter showen.

• Begränsat antal biljetter – Tickster.com • Lämna bilen hemma!

• Speciell ingång för alla med förköp • Entré vid insläpp 390 kronor

10 INFOKALIX JUNI 2019

JUNI

Fredag 21/6, 11.00–13.00

Midsommarfirande.

Tisdag 25/6, 12.00–13.00

Soppteater.

Söndag 30/6, 18.00

Naket, en akustisk show

med Carola.

JULI

Tisdag 2/7, 11.00–13.00

Familjekampen.

Onsdag 3/7, 19.00–21.00

Musikquiz: Tema Schlager.

Onsdag 10/7

Sommarteater med Bröt.

Torsdag 11/7

Sommarteater med Bröt.

Fredag 12/7, 23.00–01.00

Midnattssolscafé.

Lördag 13/7

Romeo & Julia med Norrbottensteatern.

Söndag 14/7, 12.00–13.00

Barnaktivitet: Pippi & Emil.

Söndag 14/7

Sommarteater med Bröt.

Måndag 15/7,

19.00–20.00

Allsång (Caféet öppet från

18.00).

Onsdag 17/7, 19.00–21.00

Musikquiz Tema: Blandat.

Söndag 21/7

Vassholmsdagen.

Tisdag 23/7, 12.00–13.00

Soppteater.

Onsdag 24/7, 11.00–16.00

Skapardag För barn 6-15

år, med bland annat mål

ning, ansiktsmålning och

improvisationslekar.

Lördag 27/7 & söndag

28/7, 11.00–15.00

Barnaktivitet: Sagovand

ring med Bröt –” Trolltyg

och sagoväsen”.

AUGUSTI

Onsdag 14/8, 19.00–21.00

Musikquiz: Tema Rock

Onsdag 21/8, 19.00–20.00

Allsång (Caféet öppet från

18.00).

Söndag 25/8, 18.00–20.00

Sensommarteater:

”Sommaren är kort”.

Onsdag 28/8, 19.00–21.00

Musikquiz: Tema Blandat

SEPTEMBER

Söndag 1/9, 18.00–20.00

Sensommarteater:

”Sommaren är kort”.

Fredag 6/9, 19.00–21.00

Fredagsmys med trubadur.

Fredag 13/9, 19.00–21.00

Fredagsmys med trubadur.

Fredag 20/9, 19.00–21.00

Fredagsmys med trubadur.

Lördag 21/9, 10.00–15.00

”Fikafrossa”


Kulturinspiratör för finska och meänkieli

Kalix kommun inledde i februari ett halvårigt projekt med en kulturinspiratör för

finska och meänkieli, inom fritids- och kulturförvaltningen samt äldreomsorgen.

– Aktiviteterna är veckans höjdpunkt för många av deltagarna, säger kulturinspiratör

Maarit Kemi.

Projektet genomförs mot bakgrund av ett

tillägg i Lagen om nationella minoriteter

och minoritetsspråk, där äldres rätt att bibehålla

sin kulturella identitet fastslås. Maarit

Kemi är utbildad undersköterska och har

kulturell bakgrund i Finland.

Sedan tidigare har hon ordnat aktiviteter

på särskilda boenden via föreningen ”Vår

Kulturvagga”.

– Det är viktigt att upprätthålla traditioner,

men också att få genomföra aktiviteter på

sitt eget språk, förklarar hon.

Olika kulturella behov

Som projektanställd håller hon i flera olika

aktiviteter på finska och meänkieli framför

allt på biblioteket och Kalix Folkets Hus,

men hon gör även veckovisa besök på

Prusjäktin tausta oon ko Laakhiin kansalisista

minuriteetistä ja minuriteettikielistä

laitethiin lisäys ette, vanhuusten pittää saa’a

ylläpittää oman kulttuurisen itentiteetin.

Maarit Kemi oon koulutettu yntersjöötterska

ja hällä oon kulttuurinen tausta

Suomessa. Hään oon aijemmin oortnanu

aktivitettija vanhuustenkoissa föreeninkin

”Meän kultturikehon” kautta.

– Oon tärkeä ylläpittää perintheitä, mutta

se oon kans tärkeä saa’a tehhä aktiviteettija

omala kielelä, selittää Maarit.

äldreboendena Kristallgården i Djuptjärn

samt Ängsgården i Sangis.

– Olika grupper och personer har olika

behov av kultur. På Kristallgården fokuserar

vi på allsång och karaoke. Medan det på

Ängsgården är populärt med pyssel, minnesträning

och bingo, berättar Maarit Kemi.

Eri kulttuurisia tarpheita

Prusjäktitöissä hään pittää paljo eri

aktiviteettija suomeks ja meänkielellä

varsinki pipliuteekissä ja Folkets hyysissä,

sen pääle vielä viikottaiset käynnit

vanhuustenkoissa Kristallgården

Djuptjärnissä ja Ängsgården Sangiksessa.

– Eri ryhmilä ja persuunila oon erit

tarpheet kulttuurista. Kristallgårdenilla

meilä oon enniiteen yhteislaulua ja karaoketa.

Ängsgårdenilla sen sijhaan oon pysseli,

muistiträäninki ja bingo kaikista popyläärin,

sannoo Maarit.

Tekkee siljtoja kulttuurijen välilä

Maaritin ja muitten leetsaakarien avula vanhuukset

oon saahneet maholisuuen ottaa

ossaa kunnan tavalisista evenemangista,

niinkö filmi ja teatteri.

Ängsgårdenin yksikköpäälikkö Minna

Hakanen painaa ette nämät aktiviteetit kans

tekkee siltoja kuttuurijen välilä.

–”Kaikki oon tervetulheita”, ruukaa Maarit

Överbryggar kulturer

Med hjälp av ledsagare som Maarit Kemi får

de äldre även möjlighet att delta på vanliga

evenemang med bio och teater.

Ängsgårdens enhetschef Minna Hakanen

betonar att dessa aktiviteter även överbryggar

olika kulturer.

– ”Alla är välkomna”, brukar Maarit säga.

Hennes sätt att arbeta underlättar för de

äldre att bibehålla kulturella vanor och seder.

Det stärker känslan av gemenskap och

tillhörighet i den egna kulturen, samtidigt

som det hjälper deltagarna att hänga med i

omvärldens kultur.

Öppna samtal

Seniorträffarna i projektet syftar framför

allt till att fånga upp dem som inte är med i

föreningar eller dylikt, så att de får umgås på

sitt eget språk.

– Det största behovet är öppna samtal om

allt möjligt. Det skrattas alltid gott, säger

Maarit Kemi.

Hon berättar att seniorträffarna oftast hålls

på Kalix Folkets Hus, och flaggar lite extra

för säsongsavslutningen av Karaokecafé

som hålls där lördag den 29 juni, klockan

15.00-18.00.

– Om vädret tillåter blir det utomhusdans

utanför Café Ankaret. Kom för att sjunga

och dansa eller bara njut av musik och en

kopp kaffe!

Meänkielen ja suomen kielen kulttuuri-inspiratööri

Kaihnuun kunta alotti fepryaarissa puolenvuen prusjäktin meänkielen

ja suomen kielen kulttuuri-inspiratöörin kans, vapa-aika ja kulttuurin

puolela ja vanhustenhuollossa.

– Aktiviteetit oon monile osalistujile viikon huippukohta, sannoo kultturi-inspiratööri

Maarit Kemi.

sanoa. Sen tapa tehhä töita helpottaa vanhuuksia

ylläpitähmään heän omia kulttuurisia

tapoja ja perintheitä. Tämä tiivistää

tunnetta jemeenskaapista ja kuuluvuuesta

omhaan alkuperäsheen kulttuuhriin ja

samala jelppaa vanhuusten kontaktia ulkomailman

kulttuuhriin.

Avoin praati

Prusjäktin seniooriträffilä oon tarkotus

koota niitä jokka ei ole matkassa föreeninkissä

tai muussa, ette het saava maholisuuen

sosiaalisheen yhteytheen omala kielelä.

– Ishoin tarve oon avoin praatiminen

mistä aiheesta vain. Sielä rohki naurethaan

aina, saarnaa Maarit.

Hään kertoo kans ette senioriträffit

usseiten oon Folkets hyysissä, ja passaa

mainittemhaan ette karaokekahvilan säsonkiaavslyytninki

piethään sielä lauantaina 29.

jyyniä, kello 15.00-18.00.

– Jos ilma sallii oon ulkotanssit Café

Ankaretin ulkopuolela. Tule fölhjyyn

laulamhaan ja tanssaahmaan tai vain nauti

mysiikistä ja kaffikupposesta!

INFOKALIX JUNI 2019 11


Helena Andersson, SFI-lärare, Shukria Omar Gardale, elev, Elenor Axelson, handledare, Abir Soko, elev

och Weera Chaikhamhaeng, handledare.

Språkpraktik kortar vägen till jobb

Vuxenutbildningen och äldreomsorgen i Kalix kommun har infört språkpraktik, en

satsning som ska korta vägen från utbildning till jobb. Eleven Shukria Omar Gardale

berättar.

– Ibland pratar vi elever samma språk och då pratar vi gärna med varandra på det

språket. På praktiken pratar jag svenska både med handledarna och brukarna och lär

mig mycket.

Det är vuxenutbildningen och äldreomsorgen

i Kalix som i år har vidareutvecklat

vårdbiträdesutbildningen genom att

införa språkpraktik.

Lär sig svenska på fler sätt

Varje elev har en handledarledd

språkpraktikplats på ett äldreboende där

de är varje torsdag förmiddag.

– Det är många som uttryckt att det blir

svårare med svenskan utanför skolan, ute

i verkligheten så att säga. Därför tror vi

att det kan vara bra att lära sig svenska på

fler sätt, till exempel genom språkpraktik,

säger Helena Andersson som är lärare i

SFI (svenska för invandrare).

Idén till språkpraktiken kom från Nanna

Hedman Nilsson, som är en av hand-

-ledarna inom äldreomsorgen. Hon såg

att den elev hon handledde var mycket

väl lämpad att arbeta inom vården, men

behövde träna mer på svenska.

Vårdlärarna lyfte snabbt idén med

cheferna inom äldreomsorgen, vilka gav

klartecken för språkpraktik med start

januari 2019.

En vårdsäkerhetsfråga

Vårdläraren Gabriella Vuortio förklarar

att kunskaper i svenska språket är en fråga

om patient- och vårdsäkerhet.

– Av den anledningen är det bra att

eleverna får göra praktik på arbetsplatsen

och lära sig vilka termer som används och

hur jargongen går. Vi kan redan nu se att

eleverna har utvecklats i svenska språket.

Fortsatt satsning

på GC-vägar

Kalix kommuns gång- och cykelplan

beskriver det befintliga gång- och cykelvägsnätet,

både längs kommunala och

statliga vägar, anger förslag till förbättringar

och utökningar samt åtgärder av

passager.

Per Nilsson, chef för teknisk försörjning vid

Kalix kommun berättar att planen nu ses

över och uppdateras.

– Under hösten kommer det att finnas

möjlighet att lämna synpunkter på gångoch

cykelplanen, innan den fastställs.

Under våren kommer gång- och cykelvägen

längs E4, från korsningen vid Bredviken

till korsningen mot Risögrund, att färdigställas

med belysning och beläggning av

stenmjöl.

Viktigt med belysning

I planen finns också en fortsättning av gångoch

cykelvägen längs den allmänna vägen

in till Risön.

– Det är viktigt för tryggheten och

säkerheten att vi har bra belysning på våra

gång- och cykelvägar, berättar Per Nilsson.

Kommunen har bland annat satsat på

belysning längs strandpromenaden – Lakaleden

– i Töre, med stöd från Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Även Vassholmsvägen ner mot Vassholmen

har fått belysning.

– Den del av Strandpromenaden som går

utmed Vassholmen saknar idag belysning,

men kommer att få det snart, berättar Per

Nilsson.

Nallen Maj-Björn reser världen runt

För tre och ett halvt år sedan läste årskurs två på

Ytterbyns skola om nallen Maj-Björn, som reser runt

i världen. En elev ville då att klassen – precis som i boken

– skulle skicka iväg en nallebjörn, och så blev det.

Maj-Björn har på sin resa bland annat besökt

Anfield Stadium i Liverpool, en solig strand i

Sri Lanka och en park i Skellefteå.

Klassen har sedan dess fått in bilder och brev från

människor som tagit hand om Maj-Björn. Björnen har

bland annat besökt flera skolor runt om i Sverige, solat

och lekt med en vattenvaran på en strand i Sri Lanka och

sett livefotboll i Liverpool när laget mötte rivalen Arsenal

hemma på Anfield Stadium.

Maj-Björn reser alltjämt jorden runt, och besökte under

våren skolor i både Göteborgs kommun och Skånes län.

– Vi skrev inget datum så att de som tar emot Maj-

Björn tror att klassen går i tvåan, men de går i femman

nu, berättar läraren Maria Åkvist som hade klassen det år

nallebjörnen startade sin resa från Kalix.

12 INFOKALIX JUNI 2019


Stort intresse för Naturbruksgymnasiet

Intresset för naturbruksgymnasiet i Kalix

har ökat enormt det senaste året. Rektor

Mona Sundqvist berättar att kommunen

därför beslutat att ta in hela 40 elever i

höst.

– Ett normalår tar vi in 27–28. I år har 91

elever valt naturbruks som ett alternativ,

och 48 av dem har oss som förstahandsval.

Höstens stora elevintag innebär att det

blir dubbla klasser i årskurs ett, något

som ställer till en del praktiska problem.

– Vi jobbar för fullt för att skolan ska

kunna ta hand om de här två klasserna.

Vi måste bland annat rigga praktikplatser,

klassrum och inte minst elevboenden,

för 30 av de 40 eleverna kommer

utifrån, förklarar Mona Sundqvist.

Fler grupprum och lärosalar

Skolan flyttar exempelvis personalens

arbetsrum för att frigöra ytor.

Mona Sundqvist berättar att de nya

ytorna bland annat kommer att fungera

som grupprum och lärosalar med nya

simulatorer.

– Vi köper in simulatorer som vi ska

jobba med så att alla elever får lika

många körtimmar som tidigare år.

Förutom nya simulatorer förklarar

Mona Sundqvist att det tillkommer nya

medarbetare.

–Vi måste se till att vi har personal, och

nyanställer därför en hel del.

Naturturism som ny utgång

Idag har Naturbruksgymnasiet utgångarna

skogsmaskinförare samt trävaror

och lastmaskiner, men Mona Sundqvist

avslöjar att ytterligare en utgång med

fem platser kommer att bli tillgänglig för

de nya eleverna.

– Det handlar om naturturism, något

som ligger väldigt mycket i tiden.

Naturbruksgymnasiet som bara för några

år sedan var nedläggningshotat går nu

alltså mot en ny vår, och Mona Sundqvist

förklarar att det är mycket tack vare

engagemanget från skogsbranschen.

Rektor Mona Sudqvist berättar att Kalix Naturbruksgymnasium

till hösten kommer att ha två klasser i årskurs 1 för första

gången på väldigt länge.

– Näringen har hjälpt till otroligt mycket

och fungerat som en dörröppnare för

oss att komma ut och synas på olika

evenemang i länet.

Enormt goda jobbutsikter

Andra faktorer som säkerligen lockar

många att söka sig till Kalix Naturbruksgymnasium

är goda jobbutsikter och bra

ingångslöner.

– Det är nästan för många som går ut

i arbete, de plockar till och med årskurs

tvåorna innan de är färdiga med

terminen. Just nu känns det som att alla

som vill får jobb, fastslår rektor Mona

Sundqvist.

Uppmärksammat hälsoarbete på Töreskolan

Genom fokus på hälsa för kropp och själ har Töreskolan på mindre än två år förbättrat

studieresultaten, samt ökat tryggheten, trivseln och arbetsglädjen för lärare och elever.

På Töreskolan har elever, rektor, lärare och

övrig personal under snart två år målmedvetet

arbetat för att förbättra arbetsmiljön,

hälsan och lärandet för såväl elever som

lärare. Det är ett arbete som gett fantastiska

resultat, och väckt stort intresse både i

Sverige och utomlands.

– Vi sa att Töre ska bli Sveriges bästa

skola, och att eleverna ska vara delaktiga.

Idag är vi en bra bit på väg, berättar Helena

Öhman, rektor på Töre skola och ansvarig

för elevhälsan i Kalix kommun.

Lär med flera sinnen

Töreskolan har drygt hundra elever som

pratar 16 olika språk. Det är flera familjer

som flyttat till Töre från andra länder men

också nyanlända som bor i Kalix ett tag,

innan de flyttar vidare. Töreskolan arbetar

med estetiska lärprocesser, där drama,

konst, massage och avslappning är naturliga

inslag i skoldagen.

– De flesta lär sig bättre om de får röra på

sig och använda flera sinnen, till exempel

genom att rita, sjunga eller klättra, berättar

Helena Öhman.

Oväntat snabb förändring

”När hela hjärtat är med” är namnet på

utvecklingsarbetet, och tidigt i processen

anställdes Oliver Åström som socialpedagog

och rastaktivist.

– På bara någon månad hade vi uppnått

förändringar som vi inte ens trodde skulle

vara möjliga på flera år, berättar han.

Projektet har även inneburit förbättringar

av den fysiska miljön, en lektionsstruktur

där eleverna startar och avslutar skoldagen

Rubrik från artikel om Töreskolan på Insidan i

Dagens Nyheter den 5 december 2018.

på ett visst sätt, och att skolan medverkar

till att aktivera barnen även på fritiden.

– Det handlar inte bara om fysisk träning,

det handlar lika mycket om att må

bra i kropp och själ, säger Stina Lönnqvist,

bild- och dramalärare vid skolan.

Inbjudna att föreläsa

Både personal och elever har blivit

inbjudna att föreläsa och berätta om hur

skolan arbetar och hur väl den har lyckats.

Tre elever var till exempel med då Kronprinsessan

Victoria besökte Kalix i mars

i år och berättade då bland annat om

”Hälsans Big Five” – kost, rörelse, kärlek,

återhämtning och att lyckas.

INFOKALIX JUNI 2019 13


DRABBAS

HÅRT BAND

AV BL A

BRÄNDER

FICK

VARA

MED

AV SNÖ

REGIST-

RERAD

SOMMARKRYSSET – JUNI 2019

OGIL-

LATS

ANGER

FARTEN OXUDDE

61-19

ISLA-

MISKT

VÄLDE

BÄR

MÅNGA

VINTER-

TID

TORG-

FÅGEL

SUM-

MA

KULLER-

BYTTA

PRO-

DUKT

HUSET

FÖR

SUGGAN

OZE-

LOT

SES I

KALIX

FOLK-

ETS HUS

BIBEL-

DEL

SJUNKA

TILL

MARKEN

FABRIK

GOTT

PÅDYV-

LADE

VATTEN-

VÄXTER

BIBLISKT

BERG

GÅR ATT

FYLLA

KALI-

UM

K

U

L

A

LÄTT-

RÖRDA

MOST-

RAR

MÖTA &

FÅGEL

OFFER-

FEST

VAR

OCKSÅ

EN KÄND

GRETA

RÄTT

REGLA-

GET

BRUKAR

SKID-

ÅKARE

FARIT

ROTA-

TION

ANGELÄ-

GEN

FÖNS-

TERTÄT-

NINGEN

LÄKARE

KÄNNER

TILL VÄL

NATTA-

DE

STÖRRE

RUM

SKICKA

BREV

KLA-

GAN

MÅDDE

UGGLA

I VISA

PLUS

DESTI-

NATIO-

NEN

INFEK-

TIONS-

SJUK-

DOM

BERÖ-

RINGS-

ORD

ARBETS-

VETEN-

SKAP

GLOS PÅ

GULL-

UNGEN

SOM

DEN DÄR

BANER

SPOR-

RANDE

BORT

SÖT-

NINGS-

MEDEL

KOPP I

NATUR?

KONST-

FILOSOF

VRE-

SIGT

PÅPASS-

LIGT

KORN

ÄR FRI

ELLER

KLAS-

SISK

ÄR MEST

BLÅ-

ÖGDE

REST

PÅ HARE

OCH

UNDER

MÖBEL

KOLOS-

SAL

ROVA

HÅL

VARA

LÅNG-

SAM

UPP-

MÄRK-

SAMMAD

UTSLAG

BRUN I

MUSI-

KEN

TEXT-

MEDDE-

LANDE

BÖRJAN

BETE

UTAN

LIKE

FAST-

STÄL-

LANDEN

SISTA

SKRI-

KET

VÄDER-

STRECK

IHOP

X I

SCHACK

TURER I

EPOKER

AVSER

FORN-

FYND PÅ

KARTA

ÄR VI I?

LÄGGA

TILL I

ADRESS-

BOKEN

YTTER-

LIGARE

HAR SIN

KVIST

IFALL

TRE I

ANANAS

Grattis till de fem personer

som vann Kalixkrysset

i InfoKalix nummer 2,

2018!

De lyckliga vinnarna

fick varsin

”Kalixpåse” med

smått och gott.

Vinnarna är

underrättade!

Fem priser lottas ut bland er som

hittar lösningen.

Skicka in din lösning märkt ”Sommarkryset”

senast 5/8-2019

via e-post till

infocenter@kalix.se,

alternativt

brevledes till:

Kalix kommun, Infocenter

952 81 Kalix

Jag har löst Sommarkrysset...

I de skuggade rutorna: ________________________________

_________________________________________

Namn: _______________________________________

Adress:________________________________________

Postnr: _____Postadress: _________________________

Telefonnummer: ________________________________

Klipp ut mig!

14 INFOKALIX JUNI 2019


Rekordmånga företag söker lokaler

Utveckling på

Strandängarna

Fritids- och kulturförvaltningen har i

sommar stora planer för Strandängarna

i allmänhet och Kalix Lilla Trästad i

synnerhet.

– Vi tänker dra igång lite verksamheter för

att bland annat locka barn och barnfamiljer,

säger fritids- och kulturförvaltningens

chef Karl-Göran Lindbäck.

Karl-Göran Lindbäck berättar att barnen

redan nu kan leka med trästadens befintliga

byggnader.

– De kan leka café, och det finns också

en busstation och en kiosk där barnen

kan vara.

Det finns även gator i Kalix Lilla Trästad,

och tanken är att dessa ska trafikeras av

barn.

– Vi kommer att ha små elbilar. Barnen

får öva sig på de små gatorna med de

trafikmärken som finns där. Det är en

minitrafiksituation med exempelvis rondeller.

Det vara så nära verkligheten som

möjligt, förklarar Karl-Göran Lindbäck.

Mycket nöje i sommar

Nysatsningarna har ännu inte marknadsförts

i någon större utsträckning, men

fritids- och kulturchefen är optimist inför

sommarens satsningar.

– De vi har pratat med tycker att det ska

bli kul, så att när vi drar igång det här väntar

vi oss att det kommer många på besök.

Under nära två veckor i juli månad

kommer Strandängarna att vara epicentrum

för Sommarfesten.

– Vi kommer även att ha tivoli där, så

det blir mycket barnaktiviteter. Vi har

exempelvis en 3,5–4 meter hög klättersten

som ska upp här nu i början av

sommaren.

Kiab söker en hyresgäst till före detta Grytnäs vårdcentral, men det är mindre kontorlokaler som

är mest i ropet för tillfället.

Intresset för kontors- och industrilokaler i Kalix är väldigt stort för tillfället, och Kalix

Industrihotells vd Christer Wallin fastslår att det höga trycket är lika välkommet som

det är ovanligt.

– Kalix är ett mycket starkt varumärke just nu, vi känner det hela tiden. Det ringer

nästan dagligen, intresset har helt plötsligt exploderat!

Kiab (Kalix Industrihotell) är ett kommunägt

bolag som har till huvuduppgift

att leverera kontor och industrilokaler till

företag i behov av utrymme. Dan Lindvall

är affärschef för Kiab samt Kalix Nya

Centrum, och han förklarar att företagen

just nu skriar efter tomma lokaler i Kalix

med omnejd.

– När det gäller mindre lokaler och kontorslokaler

börjar vi faktiskt ha litegrann

brist nu. Vi får dammsuga ordentligt,

använda vår fantasi och kanske göra om en

del lokaler till kontor.

Här planeras attraktiva bostäder

Kalix kommuns planingenjörer tar kontinuerligt

fram nya planområden, där det

kan byggas attraktiva bostäder.

Rågholmen i Vånafjärden pekts ut som

ett LIS-område* i kommunens översiktsplan,

och här utreds förutsättningarna för

cirka 22 nya tomter i strandnära läge med

kommunalt vatten- och avlopp.

Inom området finns även en tomtkö

upprättad. Även på Matholmen i

Nyborg utreds förutsättningar för nya

*LIS =Landsbygdsutveckling i

Strandnära lägen.

Heta Töre

Förutom Kalix centralort är Töre ett hett

område att etablera verksamhet i.

– När det gäller Töre är de flesta intressenter

tillverkande företag, men det

handlar också om företag inriktade på

konsument och försäljning. När det gäller

Kalix centralort har vi ett större intresse

från administrativa företag, berättar Dan

Lindvall.

Dan Lindvall avslöjar att det redan är klart

med två nya företag i Töre

– De finns inom branscherna bil och livsmedel,

men de får ge sig till känna själva.

Proaktivt arbete

Dan Lindvall berättar att Kiab den senaste

tiden har jobbat mer proaktivt med sina

objekt.

– Vi har pimpat våra tomma lokaler och

gjort förslag på dem. När det är någon som

hör av sig kan vi vara hiskeligt snabbfotade.

– Vi har affärsförslag förberedda, vi vet

hur vi ska kommunicera, vi vet både fördelar

och nackdelar med de här lokalerna så

vi kan styra det ganska direkt. På det sättet

får vi också ett mycket mer professionellt

kundbemötande.

Grytnäs vårdcentral

En lokal som förvaltas av Kiab är Grytnäs

gamla vårdcentral. Där finns inga

intressenter i dagsläget, men Christer

Wallin förklarar att drömkunden hyr hela

byggnaden.

– Det blir en liten utmaning att placera in

nya kunder i lokalen eftersom det har varit

en vårdcentral, men det är ju exempelvis

möjligt att ha kontor här i ganska stor

omfattning, förklarar Christer Wallin.

tomter till bostadsändamål.

Löpande planarbete

Årligen handläggs cirka 20 detaljplaneprocesser

löpande, och arbetet med att ta

fram en utvecklingsplan och fördjupad

översiktsplan för Töre pågår för fullt.

Mer industrimark behövs

Myrskatans industriområde kommer

också att utökas, eftersom Kalix kommun

behöver något större detaljplanelagda

industriområden för nya företagsetableringar.

INFOKALIX JUNI 2019 15


För mer information

om aktiviteterna

se www.kalix.se eller

ring 0923-651 18.

Med reservation för

ändringar.

SOMMARLOVS-

Fritid & Kultur

AKTIVITETER 2019

Kalix Kommun erbjuder GRATIS sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år.

HOPPBORGSHINDERBANA

Besök Töre Hamnfestival och

testa Hoppborgshinderbanan

och de andra barnaktiviteterna.

Hoppborgshinderbana

Lördag den 29/6 12.00-15.00

Arr: Törebygdens Framtid

KALIX BIBLIOTEK

Roliga aktiviteter för alla pojkar och flickor.

Pyssla i Skaparummet

Måndag 8/7-fredag 26/7, 12.00-15.00

I Skaparummet kan du bland annat rita, måla, skapa fantasifulla saker som

smycken och pärlplattor, lägga pussel och spela spel.

Barnkonsert

Kom alla barn och rocka loss på svenska och finska med Miska, Pressan

Katti. Tisdag den 16/7, 13.00 och onsdag den 17/7, 13.00 bjuder han på en

tvåspråkig show. Det blir även ballongdjur och såpbubblor.

Sommarboken

Fyll i bokbladet med de böcker som du har läst! Om du läser minst sex

böcker under sommaren får du en bokgåva. Gäller för alla som är 0-16 år och

gillar böcker. Sommarboken pågår 17/5-23/8.

Arr: Kalix Bibliotek

PONDEROSA 4H-GÅRD

Läger med övernattning

Läger av ”kollo typ” med övernattning för alla som vill. Här bjuds du på aktiviteter

såsom djurskötsel och skötsel av odlingar, nya och gammaldags lekar, bad, fiske,

skogsutflykt och mycket mer. Pröva på att tälja, väva och snickra samt skapa med

ull från gårdens djur och material från skogen.

Alternativ 1

Torsdag 11/7-lördag 13/7, 10.00-17.00

Alternativ 2

Torsdag 25/7-lördag 27/7, 10.00-17.00

Alternativ 3

Torsdag 15/8-lördag 17/8, 10.00-17.00

Anmälan till: ponderosa4h@hotmail.com. Begränsat antal platser.

Frågor och information 070-172 34 42.

Ponderos 4H-gård erbjuder även gratis aktiviteter vardagar 12.00-15.00 hela

som-maren. Kom och pröva på olika hantverk och pyssel, odling, bakning och kul

i naturen.

Arr: Stråkanäs 4H-klubb

MÅLARVERKSTAD

Kom och skapa, måla, rita och teckna. Vi är i

Smedjan och bjuder på saft och bulle till barnen.

Målarverkstad på Vassholmen

Onsdag 10/7-fredag 12/7, kl 10.00-15.00

Måndag 15/7-onsdag 17/7, kl 10.00-15.00

Söndag 21/7, kl 10.00-15.00

BJÖRKNÄS RIDANLÄGGNING

Välkommen att pröva på olika aktiviteter som stallpyssel,

hästskötsel, lekar och ridning.

Tisdag 18/6 - torsdag 20/6, 10.00-14.00

Tisdag 25/6 - torsdag 27/6, 10.00-14.00

Tisdag 30/7 - torsdag 1/8, 10.00-14.00

Tisdag 6/8 - torsdag 8/8, 10.00-14.00

Anmälan med eventuella matallergier till

krfkalix@outlook.com. Begränsat antal platser.

Medtag egen lunch, fika ingår.

Arr: Kalix Ryttarförening

BARNAKTIVITETER

UNDER KALIX PRIDE

Fiskdamm

Utanför Kalix Folkets hus, lördag den 20/7 klockan 11.00-14.00

Arr: Kalix För Alla

KALIX DANCE CAMP

Dansläger med Kalix Dance Crew på Kalix Folkhögskola för barn och

ungdomar 7-19 år.

Alternativ 1

Måndag 17/6-torsdag 20/6, 09.45-15.00

Alternativ 2

Måndag 12/8-torsdag 15/8, 09.45-15.00

Anmälan med eventuella matallergier till

0923-135 00. Begränsat antal platser.

Arr: Kalix Vi Unga

STENÅLDERSKUL

Välkommen till en stenkul lägerdag i fornlämningsområdet Fattenborg. Lär

dig mer om jägarstenåldern i Kalix, gå jaktstig med pil och båge, prova-på att

vara arkeolog och att laga mat i kokgrop. Bussresa till Fattenborg från Kalix

Busstation 09.00. Hemresa från Fattenborg 15.00. Lunch och fika ingår.

Stenålderskul i Fattenborg

Onsdag 26 juni, 09.00-16.00

Anmälan med eventuella matallergier till 0923-135 00 eller kalix@sv.se senast

måndag 25/6. Begränsat antal platser.

Arr: SV Norrbotten

STRANDÄNGSBADET

Gratis bad på Strandängsbadet (0-15 år)

Lördag 15/6-söndag 30/6

Torsdag 1/8-söndag 18/8

Ordinarie öppettider

Måndag-söndag: 10.00-18.00

Arr: Artform

More magazines by this user
Similar magazines