MOTOREX Magazine 2019 116 SE

motorexag
  • No tags were found...

UTGÅVA 116 I SEPTEMBER 2019 I www.motorex.se

HYDRAULIK 18

PROINT AB:

KÄNSLA FÖR HYDRAULIK

AKTUELLT 6

MOTOREX DYNCO

Oljebytessystem

för automatväxellådor

REPORTAGE 12

BIOENERGI

Med innovation

som bränsle

PÅ FÄLTET 24

SMÖRJNING

Produktdekaler för lantbruk

och entreprenad


MOTOREX.

DET GÅR SOM SMORT.

Alla som arbetar med alpin verksamhet står inför samma utmaning: All teknik måste

fungera felfritt. MOTOREX ser därför till att tekniken aldrig lämnar dig i sticket. Vi har de

innovativa smörjmedlen, ett omfattande sortiment och den bästa tekniska rådgivningen.

Lita även du på en partner som satsar allt för att du ska kunna prestera ditt bästa.

Läs mer om oss på www.motorex.se

2


INNEHÅLL

LEDARE

NYTT

4 Nyheter från MOTOREX

AKTUELLT

6 Oljebyteskonceptet

MOTOREX Dynco

MOTO

10 Lyndon Poskitt kort före målet

REPORTAGE

12 Bioenergi:

Med innovation som bränsle

MOTOROLJA

16 Farmer Pro SAE 10W/30

Fuel Economy Oil

TRÄBEARBETNING

17 Smörjmedel till ramsågar

HYDRAULIK

18 ProInt AB: känsla för hydraulik

Till alla våra kunder och läsare

AUTOMATISKT

PÅ RÄTT VÄXEL

”Den som inte kan växla själv får låta någon annan göra det” – kanske

också du minns det här eller andra liknande yttranden från förr i tiden.

Idag är automat- och dubbelkopplingsväxellådor med åtta eller fler växelsteg

mer aktuella än någonsin. För att kunna köra en motor energieffektivt

måste man så ofta det går låta den arbeta i optimalt varvtalsområde.

Då leder de många växelstegen rätt till målet. Samtidigt kan bränsleförbrukningen

sänkas och avgasvärdena förbättras. Växellådsoljan är av

central betydelse för att automatväxellådan ska fungera felfritt. Under

rubriken Aktuellt visar vi dig hur du byter växellådsoljan på några minuter

med MOTOREX DYNCO, helt automatiskt och professionellt. En patentlösning

för hur moderna växellådor automatiskt alltid har rätt växel ilagd.

Den som gärna färdas på två hjul bör inte missa intervjun med mc-globetrottern

Lyndon Poskitt på sidan 10. Där förklarar han hur viktigt det är

med toppkvalitet och hur långt den kan leda oss – ibland till och med flera

varv runt jorden …

INSIDE

20 Automatisk blandning och tappning

INDUSTRI

22 Perfekt finish vid finstansning

CLEAN & CARE

24 Perfekt impregnering med Protex

PÅ FÄLTET

25 Produktdekaler för jordbruk

och entreprenad

SMÅTT OCH GOTT

26 Häftiga idéer / Visste du att …/ Serie

Under rubriken Reportage kan du läsa om hur mycket energi det finns i

trä och hur den utnyttjas optimalt. Det innovativa företaget Amstutz

Holzenergie AG i Emmen nära Luzern (Schweiz) erbjuder inte bara många

olika tjänster kring temat träenergi utan bygger också själva de maskiner

som behövs för ändamålet.

Jag önskar dig mycket nöje vid läsningen av det här numret, och jag är

säker på att nr 116 av MOTOREX Magazine innehåller allt från smörjteknikvärlden

som är värt för dig att veta.

Vänliga hälsningar

Bernhard Flöck

Chefstribolog/strategisk produktutveckling

MOTOREX-BUCHER GROUP AG

UTGIVNING Sverige: MOTOREX NORDIC AB I Box 2071 I SE-438 12 Landvetter I Tel. +46 (0)31 94 64 94 I nordic@motorex.com I www.motorex.se I Utgivare: MOTOREX-BUCHER GROUP AG I

Bern-Zürich-Strasse 31 I CH-4901 Langenthal I Tel. +41 (0)62 919 75 75 I Fax +41 (0)62 919 75 95 I Kundservice via telefon. Råd och problemlösning på tyska, franska och italienska I

Ansvarig utgivare: Reto Tschannen I Spåk: Tyska, franska, engelska och svenska I Sammantagen upplaga: 60 000 exemplar I Design, redaktion och grafisk form: AESCHLIMANN,

Advertising Concepts and PR GmbH, Gümligen I Översättning: Idiom AB, Kinna, Sverige I Grafik och prepress: BURKI SCHERER AG, Oftringen I Tryck: www.justnu.se I Texterna

får användas vid angivande av källa. I Omslagsfoto: © Amstutz Holzenergie AG I MOTOREX ® och alla produktnamn är internationellt skyddade varumärken. I Vi påtar oss inget

ansvar för tryckfel eller ändringar i teknisk data.

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

3


NYTT

FRÅN MOTOREX

Marc Rinaldi i det schweiziska landslaget

tränar på kedjebyte.

BÄST I SKOGS-

ARBETE 2019

Vid 2019 års schweiziska mästerskap i

skogsarbete i Luzern (Schweiz) höll cirka

75 deltagare sågarna igång. Vart fjärde

år tävlar man i flera olika grenar. Man byter

kedjor, sågar, kvistar och fäller träd allt vad

tygen håller. Bara den som tränar hårt och

behärskar all teknik kan nå toppositionerna.

I den stora finalen kämpade Florian Isler (3),

Balz Recher (2, schweizisk mästare 2015)

och Jan Weg mann sida vid sida mot varandra

vid kvistningen. Men Jan Wegmann (1)

kunde avgöra grenen till sin fördel och säkra

titeln. MOTOREX bidrar med nödvändig

smörjkompetens både till tävling eller vardagen

i skogen.

Hannes Olssons (till vänster) och Stefan Perssons val: MOTOREX Ecosynt HEES.

GODA RÅD FRÅN STEFANS

MASKINSERVICE AB

Stefan Persson i skånska Eslöv har specialiserat sig på reparationer och underhåll

av entreprenadmaskiner. Till hans kunder räknas framför allt byggföretag. Stefan

och hans åtta man starka team har också hög kompetens inom hydraul- och

elområdet. Nyligen beställde kunden Martin Olsson, ägare till företaget Martins

Schaktservice AB, flera nya Liebherr® Compact 914. Eftersom flera kommuner

finns bland schaktentreprenörens kunder måste fabrikspåfyllningen göras

med bästa tänkbara, biologiskt snabbt nedbrytbara hydraulolja. Stefan rekommenderade

MOTOREX Ekosynt HEES och levererade den kraftfulla och stabila

hydrauloljan direkt för påfyllning vid Liebherr-fabriken. Om man frågar Stefan

varför blir svaret kort: ”MOTOREX levererar toppkvalitet – från produkt till

kundservice. Det övertygade mig.” Tack Stefan och Hannes!

MOTOREX FÖR NORGES PISTENBULLYS ®

© PistenBully

Antra AS är norsk representant för ledande tillverkare av pistmaskiner

(Alpin och Loipe). Sedan 1972 har företaget levererat över 1000 spåroch

pistmaskiner. Antra driver också en modern, välutrustad verkstad

där man tar emot sina kunder, som ofta inte har egna möjligheter

att utföra underhåll i fält. Antra är därför en viktig strategisk

partner till dessa kunder. Därför står också maskinernas höga

driftsäkerhet i första rummet för den officielle PistenBully ® -

importören. Därför satsar man på kvalitet från MOTOREX. Man

har utomordentliga resultat med hydrauloljan MOTOREX Alpine

Motion, även vid extremt låga temperaturer. Något som är

särskilt värdefullt för Antra är den schweiziska smörjteknikspecialistens

stora know-how från samarbetet med många

kunder i alpländerna. Som officiell partner till det norska skidförbundet

vet Antra vad proffs förväntar sig av proffs.

www.antra.no

4


GREASE 460 FÖR

TRÄPELLETSPRESSAR

I och med Grease 460 finns det i MOTOREX smörjfettsortiment nu också en specialprodukt avsedd

för användning i träpelletspressar. Driften av pressarna karakteriseras av långa användningstider,

stora krafter och höga temperaturer. Dessa faktorer belastar i synnerhet komponenter

som huvudspindel och rullager i de kollergångar som pressar sågspånen till homogena pellets.

MOTOREX Grease 460 ger effektiv smörjning av träpelletspressarnas alla rörliga delar och skyddar

dem mot slitage och korrosion, vilket är en grundförutsättning för felfri drift av de här långdistanslöparna.

Specifikationer: NLGI klass 1 - 2, KPF2R-20, Brugger-värde 45 N/mm 2 , VKA 6000N.

STARK VIDHÄFTNING

SMÖRJER FRÅN –20 TILL +180 °C

MINSKAR SLITAGET

SKYDDAR MOT KORROSION

BESTÄNDIGT MOT HETVATTEN

OCH ÅNGA

© Dutchground Media RANDY MAMOLA PÅ

SIN INDIAN APPALOOSA

Indian Motorcycle firar i år sitt hundraårsjubileum. En bra anledning till att med ”Grand Prix”-legenden och publikfavoriten Randy

Mamola (USA) delta i den spektakulära tävlingsserien Sultans of Sprint. Till detta valde man en kraftigt modifierad Indian Scout Bobber

med namnet Appaloosa. Denna tävlingsmotorcykel med V2-motor trimmades i belgarens Brice Hennebert verkstad Workhorse

Speedshop. Ett omisskännligt och hörbart tillskott till den legendariska tävlingsserien. MOTOREX levererade oljor och andra smörjmedel.

http://sultansofsprint.com/

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

5


AKTUELLT

OLJEBYTESSYSTEM

SPOLNING ISTÄLLET FÖR BYTE

Många automatväxellådor har så kallad ”livstidspåfyllning”. Men efter några miljoner

växlingar påverkar friktion och skjuvkrafter oljan och därmed växellådans funktion

på ett negativt sätt. Spolning/byte av automatväxellådsoljan (ATF) gör då ofta underverk.

Med hjälp av MOTOREX Dynco byts växellådsoljan automatiskt och snabbt.

I automatväxellådor överförs krafterna av ATF-oljan.

Det blir också allt vanligare att framdriften stöds av en

till växellådan kopplad elmotor, som ger ännu mer

effekt och värme. På så sätt kan enorma vridmoment

på upp till 900 Nm överföras. Om automatväxellådorna

tidigare bara hade några få lägen har de idag ofta 8

eller fler växlingssteg som standard. Anledningen är

att man vill utnyttja det optimala varvtalsområdet

och samtidigt minska förbrukning och utsläpp. Den

här utvecklingen medför betydligt högre krav på automatväxellådsoljan

(ATF). Praktiska erfarenheter från

de senaste åren visar att spolning av växellådsoljan

efter 8000 – 12 000 mil kan rekommenderas*.

*Följ tillverkarens anvisningar

6


GAMLA BYTESMETODEN

Ren avtappning och nypåfyllning, som ofta gjordes tidigare,

räcker inte till för att byta hela oljemängden i växellådan.

I momentomvandlare, kopplingsbox, ledningar och

ATF-kylare finns då upp till 70 % av oljan kvar. Till detta

kommer att alla växellådor idag inte är försedda med

demonterbart oljetråg, och därmed går det inte att byta

ATF-filtret utan att växellådan görs större.

SPOLNING MED DYNCO

Med MOTOREX Dynco byts hela systemvolymen ut

mot ny ATF genom spolning. För detta utnyttjas

anslutningar utanpå ATF-kylaren. Med hjälp av en

tillsats till den gamla ATF-oljan kan avlagringar lösas

upp och transporteras bort. Högsta möjliga rengöringsverkan

garanteras.

HELAUTOMATISKT SYSTEM

Spolsystemet MOTOREX Dynco är lämpligt för automat- och dubbelkopplingslådor med oljecirkulation

i alla fordon. Den byter exakt den oljevolym som finns i växellådan, helt automatiskt.

Den tid som spolningen tar kan då utnyttjas för annat arbete. Motorex spolsystem Dynco

övertygar genom:

Den tillsatsen

MOTOREX Pre-Flush

är helt anpassat

till oljebytessystemet

Dynco.

mycket enkel hantering

automatisk identifiering

av flödesriktning

universell användning för automatoch

dubbelkopplingslådor

intuitiv menystyrning på fem språk

förprogrammering för alla

MOTOREX automatväxellådsoljor

enkel inblandning av spol- och

underhållstillsatser

adaptrar för alla förekommande

fordonsmärken

helautomatiskt spolförlopp

ren hantering av vätskan med

25-literskärl

OLJEBYTE MED

MOTOREX DYNCO

youtube.com/

watch?v=cC86R5qmciI

SKANNA

QR-KODEN MED

TELEFONEN!

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

7


AKTUELLT

Under MOTOREX spoldagar fick besökarna se hur lätt och proffessionellt oljan

i automatlådan byts med spolsystemet Dynco.

VÄLBESÖKTA SPOLDAGAR

MOTOREX har under de senaste månaderna genomfört

många automatoljespoldagar för sina kunder. Där fick

deltagarna, som till största delen utgjordes av verkstadsägare,

vid ett verkstadsseminarium ta del av central

kunskap om automat- och dubbelkopplingsväxellådor

och om automatväxellådsoljans uppgifter. Samtidigt

fick deltagarna se spolsystemet MOTOREX Dynco i

skarpt läge och ställa frågor om dess funktion. •

Spolsystemet levereras med olika

standardadaptrar. Fordonsspecifika

adaptrar finns som tillbehör.

Prisbilliga alternativ till renovering av växellådan:

Service på växellådan lönar sig för fordonsägaren och

ger merförsäljning för verkstaden.

8


HÄR FÖLJER ETT UTDRAG AV

DE OFTAST STÄLLDA FRÅGORNA:

Vad betyder Dynco?

Dynco står för ”Dynamic Fluid Controller” – som syftar

på den helautomatiska spolprocessen, där växellådan

fylls med exakt rätt mängd nytt smörjmedel.

Måste apparaten anslutas till ett eluttag?

Nej. Apparaten kan anslutas mobilt med klämmor till

fordonets 12-voltsbatteri.

Har spolapparaten en pump?

Ja. Den regleras helautomatiskt baserat på smörjmedlets

viskositet och växellådspumpens tryck.

Var finns den nya och den bortpumpade gamla oljan?

Baktill i apparaten. Det finns plats för en dunk på 25 liter

för ny olja och en på 20 liter för begagnad olja.

När blandar man in spoltillsatsen?

Spoltillsatsen tillförs helautomatiskt till växellådsoljan

före spolningen. Den gamla oljan omvandlas då till spololja

och tar effektivt bort avlagringar. Det krävs alltså

ingen speciell spololja. Det är bara den ursprungliga

systemvolymen som måste bytas, vilket innebär en

enorm kostnadsbesparing jämfört med andra system.

Hur lång tid tar en växellådsoljespolning i genomsnitt?

Själva bytet av hela ATF-volymen (10 – 15 liter) tar tre

till fem minuter. Till detta kommer ett tio minuters

spolprogram som startar automatiskt genom att en

speciell tillsats blandas in.

Var kan jag hitta den exakta oljevolymen för

en viss fordonstyp?

Uppgifterna finns i de fordonsspecifika servicedokumenten

eller på Oilfinder hos MOTOREX.

Har MOTOREX tillgång till föreskrivna ATF:er?

MOTOREX växellådsoljesortiment täcker de automatväxellådor

som är aktuella för service och även dubbelkopplingslådor

med upp till 7 steg. Alla kommande

smörjmedel förprogrammeras redan idag i Dynco-systemen

med sina originalviskositetsförlopp.

Hur får jag tag i en MOTOREX Dynco?

Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd i alla

frågor kring temat ”växellådsoljespolning”.

Information om MOTOREX Dynco: www.motorex-dynco.com

Projektledare Bernard Flöck

svarar på frågor om MOTOREX

Dynco under spoldagarna.

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

9


MOTO

DAKAR

2017 +

2018

5 ÅR OCH 2 MÅNADER

PÅ VÄG

11 RALLYN

234 000 KM

MER ÄN

5000 TIMMARS

KÖRTID

LYNDON POSKITT

KORT FÖRE MÅLET

Under mottot ”Races2Places” startade den motorcykeltokige britten Lyndon Poskitt (40)

i april 2014 i motorcykeltävlingar över hela världen med en ombyggd KTM 690 Rallye.

Efter mer än 5 år och 230 000 mil på sadeln gjorde han på vägen hem ett uppehåll

hos MOTOREX i Langenthal. MOTOREX Magazine tog tillfället i akt för en intervju.

Lyndon, på vilken etapp av ”Races2Places”

befinner du dig just nu?

På den sista etappen – på väg hem! Ja, jag kan nästan

inte tro det själv. Nu ska jag bara titta in hos min

”älsklingssmörjteknikpartner” MOTOREX och sedan

hos Michelin i Frankrike.

Varför startade du egentligen en så stor rundresa?

Först planerade jag att bara vara borta i 18 månader.

Men efter ett år upptäckte jag att tiden inte skulle

räcka till för mig att vara med i tävlingar i alla världsdelar.

På så vis förflöt dagar, månader och år på sadeln

på min maskin. Det gick också åt mycket tid till förberedelser

för de båda Dakar-rallyna 2017 och 2018.

Har du nått de mål som du satte upp?

Ja. Det jag fick uppleva överträffade till och med mina

förväntningar.

Vilket moment var det svåraste för dig körtekniskt?

Det var det första deltagandet i Dakar-rallyt 2017 där

jag startade i Malle-Moto-klassen. I den här klassen

har man inga medhjälpare och inget serviceteam.

Reservdelar får man ta med sig själv. Och sträckan är

900 mil! Jag överskred klart mina gränser, fick för litet

sömn och konditionen var dålig. Därför startade jag på

nytt 2018 för att göra allting bättre, säger Lyndon med

ett skratt.

Kom du aldrig på tanken att avbryta din resa eller att

stanna kvar någonstans?

Nej, egentligen inte. För 2 år sedan träffade jag min

flickvän Camilla. Då tyckte också hon att jag var en

äventyrare och att mitt projekt att upptäcka världen

med motorcykeln måste få ett slut. Men inför Afrika

hade jag en viss respekt. Jag var trött och tvekade.

Men jag hade fel. Afrika och tävlingarna (Kalahari-

10


1

2

3

4 5

1 Mellanstopp hos MOTOREX på vägen hem. 2 Var finns det vatten i Kasakstan?

3 Sand, bara sand - Death Acre, Angola. 4 Sammanlagt 29 punkor, en i Lesotho, Afrika. 5 Happy Selfie i Sydafrika.

rallyt 2018/Roof of Africa 2018) var oförglömliga höjdpunkter.

Är det något som du verkligen har saknat under resan?

Min kära mors goda mat. Men också mina olika trampoch

motorcyklar hemma i garaget.

Vad var ditt lyckligaste ögonblick under hela resan?

Det blir den dag då jag kommer hem till England igen,

det verkliga målsnöret för ”Races2Places”.

Vilka erfarenheter har du under resans gång haft med

produkterna från MOTOREX?

Eftersom jag inte kan ha med så mycket på min mc

blev jag glad över att det i 90 % av de 74 länder som jag

besökte alltid fanns MOTOREX-produkter att köpa. För

de extrema påfrestningarna var motoroljan MOTOREX

Cross Power 4T med viskositeten 10W/60 det perfekta

valet till min KTM. Också kedjesprayen Chainlube (Red.:

Chainlube Adventure) är jättebra.

Håller du fortfarande fast vid KTM?

Ja, definitivt. Mina KTM-hojar (690 Rallye och 450 Rallye)

är maskiner för offroad-tävling. De är extremt robusta

och tillförlitliga och erbjuder också en viss åkkomfort.

Det är absolut nödvändigt på långa resor.

Har du några planer för framtiden?

Ja, det finns redan projekt för 2020. Jag kommer att

berätta mer om detta på EICMA 2019 (7 – 10 november)

i Milano.

Tack för intervjun och lycka till, Lyndon!

Mer om Lyndons otroliga resa

facebook.com/

lyndonposkitt

instagram.com/

lyndonposkitt

youtube.com/

lyndonposkitt

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

11


REPORTAGE

© Amstutz Holzenergie

BIOENERGI

MED INNOVATION SOM BRÄNSLE

Med innovativ teknik och fackkunskap utnyttjas idag många olika energikällor allt

effektivare. Den förnybara och därmed CO 2 -neutrala råvaran trä har fascinerat

Amstutz Holzenergie AG ända sedan företaget startades 1987. Fram till idag har företaget

utvecklats från träflis- till allroundleverantör. Innovativa lösningar har tagits fram

och specialmaskiner för dessa har tillverkats i egen regi. De smörjtekniska utmaningarna

har Amstutz anförtrott åt MOTOREX.

12


Säkerligen har du någon gång stött på ett timmerupplag

– dessa trollska upplag för timmer som ska

omvandlas till bioenergi. Troligen har du det, för det

är inte några mossbelupna troll utan upplagsplatser

för timmer som ska användas för energiutvinning.

Oftast finns de här energilagren ganska nära ett

värmeverk. Om flis från energivirke behövs används

någon av Amstutz Holzenergies fyra björnstarka

mobila påbyggnadsflishuggar. De kan hugga stammar

med upp till 70 cm diameter. Större dimensioner

sönderdelas till hugganpassade bitar med den påbyggda

timmerklyven. Resultat: ungefär 200 kubikmeter

flis per timme från restprodukter (GROT).

KRÄVANDE BRANSCH

Också träenergin regleras av normer och bestämmelser.

För träflis gäller exempelvis en exakt klassificering

(ISO EN 17225). Den reglerar bland annat styckegenskaper

(massa/form), partikelhalt och fukthalt. Träflisens

egenskaper är indelade i 7 huvudkategorier.

amstutzholzenergie.ch

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

13


REPORTAGE

Energivedsupplag: Platsen identifierad med

exakta GPS-koordinater.

Fyra kraftfulla grovflishuggar omvandlar GROT

till värmeflis.

Innovativt: dammfri träflis som förbränns ger

extra lite partikelutsläpp

Eftersom de specialmaskiner som behövs inte finns att

köpa färdiga, utvecklar och tillverkar företaget dem själva.

KRETSLOPP FÖR ENERGIVED

Skog Upplag Flis Värmevärk Askhantering

Amstutz Holzenergie försörjer värmeverk med effekter

på upp till flera megawatt, där man producerar ändamålsenlig

ekologisk värme i form av ånga till industri,

processenergi, fjärrvärme och komfortvärme. Fliskvaliteten

anpassas då till det aktuella värmesystemet.

HÖG MEKANISERINGSGRAD

Trä kräver betydligt mindre energi för upparbetning

till bränsle än andra energikällor. Värdeskapandet sker

också till nästan 95 % i ursprungslandet. Därför arbetar

företagets 43 anställda alltid för att det ska gå åt så

lite diesel som möjligt för varje genererad kWh värmeenergi.

Med en målinriktad effektivitetshöjning för

maskinparken (grovhuggar, rivare, siktar, hjullastare,

asksugar, transportfordon) optimeras den här föresatsen

kontinuerligt. Men utan den höga mekaniseringsgraden

skulle det vara omöjligt att varje år framställa

omkring 220 000 m 3 flis, distribuera den och omhänderta

mer än 1000 ton träaska lagenligt, dammfritt

och miljövänligt.

EGENTILLVERKADE SPECIALMASKINER

Amstutz egna utvecklingsarbete imponerar: en grovflishugg

för påbyggnad kräver t ex upp till 6000 arbetstimmar.

Där man förut ännu ritade för hand utnyttjar

företagets interna konstruktionsavdelning idag 3Dprogram.

Monteringen görs i den egna verkstaden.

Grovflishuggen, som är baserad på ett femaxligt MAN-

14


Det finns mycket att göra: För att tillverka en ny grovflishugg går det åt cirka 6000 arbetstimmar.

Efter förbränningen filtreras avgaserna flera gånger

enligt strikta regelverk.

Växlingsenhet med containersug för professionellt

omhändertagande av askan i deponin.

youtube.com/

watch?v=eeC0DTyIstc

chassi, hör med sin egenvikt på cirka 40 ton till de

riktigt starka bland stormaskinerna. Om det finns

smörjtekniska utmaningar som måste lösas ställer

MOTOREX upp med rådgivning och alltid med rätt

produkt. Det mångåriga samarbetet baseras på förtroende

och kompetens.

uppskattas den outnyttjade virkestillväxten enbart

i Schweiz till mellan 2 och 3 miljoner m 3 – därmed

finns det också i framtiden gott om potential för innovativ

träenergi. •

NYCKELFÄRDIGA SYSTEM

Förutom energivedsförsörjningen är sedan 2002 projektering,

tillverkning och drift av flisvärmesystem för

närområden, även i form av generalentreprenad, ett

viktigt affärsområde. På så sätt kan Amstutz Holzenergie

erbjuda kunder och beställare en kompetent

allroundservice inom hela träenergiområdet. Varje år

VIRKESTILLVÄXTEN I SCHWEIZ

Årlig ej utnyttjad virkestillväxt:

2 – 3 miljoner m3

genomsnittlig årsförbrukning:

5 miljoner m3*

*Källa: Holzenergie Schweiz

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019 15


MOTOROLJA

© Adobe Stock

FARMER PRO SAE 10W/30

FUEL ECONOMY OIL

© Deutz

Spara bränsle och minska utsläppen – det är mottot för MOTOREX nyutvecklade

motorolja Farmer Pro SAE 10W/30. Den har låg viskositet och sulfataskhalt och uppfyller

kraven i EUs senaste avgasklass 5.

MOTOREX utvecklar kontinuerligt tillverkaranpassade

smörjmedel i samarbete med motortillverkarna,

för att uppfylla de senaste kraven på de modernaste

motorerna.

FARMER PRO KLARAR MER

Den nyutvecklade Farmer Pro SAE 10W/30 har utformats

för att användas i den senaste generationen*

dieselmotorer. Speciellt för motorer med innovativa

avgasreningssystem, t. ex. EGR, partikelfilter eller

SCR (selektiv katalytisk reduktion). Genom att smörjmedlet

har låg viskositet kan bränsle sparas. Dessutom

klaras de ständigt striktare utsläppsvärdena.

MOTOREX Farmer Pro SAE 10W/30 uppfyller med

sina moderna tillsatser samtliga nya specifikationer

för traktorer och skördemaskiner inom jord- och

skogsbruk.

Lågfriktionsmotoroljan för fyrtaktsmotorer med viskositet

SAE 10W/30 utmärker sig med ”Low SAPS”-teknik

(Low Sulphated Ash, Phosphorus + Sulfur). Med sin

sammansättning som en effektiv syntetisk performanceolja

utnyttjar den fördelarna med en speciell

svavelfri basolja i kombination med ett asksnålt tillsatspaket

av senaste generation.

FÖRDELARNA HOS FARMER PRO SAE 10W/30

• sparar drivmedel genom lägre friktion

• mycket effektiv mot korrosion, oxidation och slitage

• låg förångningsförlust reducerar sotbildningen

• utomordentliga egenskaper i alla temperaturområden

• kan användas för motorer fr.o.m. EUs avgasklass 3b*

• kraven i senaste API-standard CK-4 uppfylls

• partikelfiltrets livslängd ökar

• klar för EU-avgasklass 5

• lämplig också för bensinmotorer

SPECIFIKATIONER

ACEA E9-16, ACEA E7-16, ACEA E6-16, API CK-4,

API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4,

API SN, API SM, MB-Approval 228.51, VOLVO VDS-4.5,

VOLVO VDS-4, DEUTZ DQC IV-18 LA

Safety + Performance

CATERPILLAR ECF-3, CNH MAT 3521, CNH MAT 3522,

JOHN DEERE JDQ-78X

IVECO 18-1804 TLS E9

Din MOTOREX-representant eller vår tekniska kundtjänst

ger dig gärna all information du behöver om

motoroljor. •

*Följ tillverkarens anvisningar

16


TRÄBEARBETNING

Smörjspår på en vertikal lyftgrindsstyrning.

MOTOREX gejderdoljor bidrar väsentligt till driftsäkerheten.

SMÖRJNING AV RAMSÅG

Ramsågar används ofta inom träindustrin. I en enda sågpassage förvandlar

de rundvirke till flera bräder. Smörjningen av ramgejdrarna är av central betydelse

för sågarnas funktion.

MOTOREX är smörjteknikspecialist också när det gäller

träbearbetningsmaskiner och har förutom sin så viktiga

know-how också ett brett sortiment av maskinspecifika

smörjmedel.

UPP TILL 450 SLAG PER MINUT

Sågramen rör sig upp och ned med 270 till 450 lyftrörelser

per minut. Virket sågas då av ett eller flera

sågblad som är inspända i ramen och inställbara i

sidled. MOTOREX produkter är sedan många år ett

begrepp inom branschen och avgörande för korrekt

smörjning av de vertikala och horisontella styrningarna

på många ramsågar.

MOTOREX RAMSÅGSOLJOR

Ramsågsoljor är speciellt sammansatta vidhäftande

smörjoljor som bildar en tryckbeständig och stabil smörjfilm.

Den utpräglade vidhäftningsförmågan gör att

smörjfilmen inte rinner ens på lodräta ytor. Den rena

och genomgående smörjfilmen hindrar bakåtglidning

även hos långsamma sågar med hög belastning.

MOTOREX RAMSÅGSOLJOR

MOTOREX Universal ramsågsolja ISO 100

MOTOREX Multi ramsågsolja F+B ISO 100

MOTOREX ramsågsolja S ISO 150 (sommar)

MOTOREX ramsågsolja W ISO 68-100 (vinter)

MOTOREX sågolja ISO 320 + 460

EGENSKAPER

STARK VIDHÄFTNING

FÖRHINDRAR BAKÅTGLIDNING (STICK-SLIP)

INGEN HARTSBILDNING

BRA VISKOSITETS-/TEMPERATURFÖRHÅLLANDE

SKYDDAR MOT SLITAGE

Har du frågor om smörjning av sågar och andra träbearbetningsmaskiner?

Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd. •

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

17


HYDRAULIK

PROINT AB

KÄNSLA FÖR HYDRAULIK

Med sin inriktning på service för avfalls-, återvinnings- och nyttofordon visade företagets

grundare Ted Kokolj och Håkan Björkman 2014 sitt goda väderkorn. ProInt-teknikerna

har extra god näsa när det gäller hydraulik.

HISINGS

KÄRRA

Skellefteå

Malmö

Stockholm

Teds och Håkans mångåriga erfarenhet från nyttofordonsbranschen

sattes på prov direkt när företaget

startades: Grannföretaget Hans Andersson Recycling

AB, vars sopbilar inte fungerade som de skulle på

vintern, bad om hjälp. När det var kallt blev hydrauliken

i gatsopningsbilarna allt trögare eller slutade helt

att fungera. ProInt analyserade problemet och lät som

säljpartner till MOTOREX undersöka olika oljeprover

i laboratoriet.

HYDRAULOLJECOCKTAIL

Problemen med hydrauliken berodde bara till en ringa del

på tekniska brister. Den svaga punkten var framför allt

hydrauloljan, som innehöll stora mängder partiklar och

fukt. Oljan kom inte från MOTOREX och var i huvudsak

en blandning av biologiskt nedbrytbara och mineraloljehaltiga

produkter. Det konstaterades också att hydrauloljor

av omättade estrar med ett för vinterdrift olämpligt

viskositets-/temperaturförhållanden hade använts.

18


OLJAN ÄR SYSTEMRELEVANT

ProInt AB rekommenderade sin företagsgranne att

använda den biologiskt snabbt nedbrytbara MOTOREX

Ekosynt HEES, som är baserad på helsyntetiska, mättade

estrar. Den är vida överlägsen alla omättade esterprodukter

som finns på marknaden. Vid bytet spolades

systemen igenom korrekt och högsta möjliga renlighet

iakttogs. Idag fungerar fortfarande allt felfritt efter

omkring fyra års praktisk drift med MOTOREX Ekosynt

HEES. Oljan analyseras och filtret byts nu varje år. Och

kostnaderna? ”Den ökade livslängden för den oxidationsstabila

hydrauloljan och den höga driftsäkerheten

gör att användningen av MOTOREX Ekosynt HEES lönar

sig”, säger Ted Kokolj övertygat. Hans råd har fram till

idag följts av otaliga andra kunder.

AUKTORISERAD PARTNER

Personalen hos ProInt har tillsammans mer än 100 års

erfarenhet inom service, reparation och karosseribyggnad

för lastbilar. Genom det direkta samarbetet med tillverkare

av renhållningsfordon och lastbilar har ProInt

tillgång till NTM:s och Norbas verkstadsdatasystem och

är idag auktoriserad servicepartner till kända tillverkare.

Detta är nödvändigt för att kunna parametrisera

och reparera de komplexa systemen. Dessutom kan

ProInt AB vid sina fyra filialer med sammanlagt

1100 m 2 produktionsyta erbjuda fler tjänster inom

svets- och smidesteknik, service- och reparationstjänster,

smörjteknisk rådgivning och försäljning av

MOTOREX-produkter. En allroundservice som knappt

går att överträffa. •

”Kvalitet och service

lönar sig alltid på lång

sikt” – så lyder Ted

Kokoljs (till vänster) och

Håkan Björkmans motto.

*Följ tillverkarens instruktioner.

Hydraulsystemets parametrar anpassas till

användningsområdet via dator.

FAKTA OCH SIFFROR

Företag

Huvudkontor

ProInt AB

Hisings Kärra

Grundat 2014

Anställda 6

Försäljning 2018

Webbplats

16 miljoner kr

www.proint.se

Innovativt: Den intelligenta hydrauliken

styr sorteringen av de olika avfallstyperna

i NTM Quatro.

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

19


INSIDE

BLANDNING OCH TAPPNING:

SNABBT, SÄKERT, EXAKT

När stora mängder ska produceras krävs kapacitet, hastighet och processäkerhet.

Med den nya blandnings- och tappningsanläggningen i den nya produktionsbyggnaden

i Langenthal bygger MOTOREX ut kapaciteten för lättflyktiga vätskor,

fönsterrengöringsmedel och kylarskydd väsentligt. Följ med oss på en promenad

genom den nya anläggningen.

HUVUDDATA BLANDNINGS- OCH TAPPNINGSANLÄGGNING

Kapacitet, 200-litersfat:

cirka 30 fat per timme

Kapacitet, tanklager 4:

780000 liter

Blandningsstationer: 3

Parallellproduktion:

3 olika produkter

Antal operatörer: 1

Volym per tankbil:

15 000 – 25000 liter

LAGRINGSBANA MED 14 PALLPLATSER

De lastade pallarna transporteras till speditionen eller

till lagret med gaffeltruck.

HÖGHASTIGHETSTAPPNING

Fyra 200-litersfat fylls snabbt och exakt

på under 300 sekunder.

20


780 000 LITERS KAPACITET

Från det i slutet placerade tanklagret

tillförs basvätskorna till blandningsoch

tappningsanläggningen.

DUBBELSPÅRIG PALLRULLBANA

Snabb leverans av olika storförpackningar

(1000 l, 200 l, 60 l, 25 l, 10 l) på pall.

Blandningsrör för blandning av vattenoch

lösningsmedelshaltiga vätskor

AUTOMATISK STAPLING

Pallarna förflyttas och staplas automatiskt.

Sluss till det explosionssäkra blandnings- och

tappningsutrymmet.

INLINE-BLANDARE

Inline-blandare lämpar sig för lättlösliga blandningar.

De kan inte användas för framställning av smörjmedel.

TANK FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

Upp till fyra ytterligare komponenter kan tillsättas basvätskan

från tanklagret.

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

21


INDUSTRI

FRAMGÅNGSSAGA – SUCCESS STORY

FEINSTANZ AG

SER PERFEKT FINISH UT

Hydrauliska maskiner och verktyg har revolutionerat serietillverkning av finstansade

detaljer. För att de efterföljande bearbetningsprocesserna också ska fungera

rationellt och exakt satsar Feinstanz AG med säte i Rapperswil-Jona (Schweiz) på

MOTOREX Swisscool 3000.

När exakta snittytor med stor andel släta snitt krävs

kommer finstansningstekniken till användning –

en specialitet hos det internationellt verksamma

Feinstanz AG. Komplexa och mycket exakta komponenter

av olika material tillverkas i Schweiz med de

allra modernaste hydrauliska finstansningspressarna.

För detta bearbetar företaget med dess 70 anställda

varje år omkring 3000 ton bandstål, vilket motsvarar

50 % av Eiffeltornets vikt.

HÖG PRODUKTIVITET

Seriestorlekarna börjar vid cirka 40 000 delar och når

ofta upp till miljoner. På åtta finstansar tillverkas

på så sätt drev, låsbleck, startbrickor, tryckplattor och

mycket annat av bandstål med upp till 14 mm tjocklek

rationellt och formas under 100 till 700 tons tryck. Man

blir ständigt överraskad av den här bearbetningsteknikens

höga noggrannhet och produktivitet.

PERFEKT FINISH

Till perfekt finstansade och formade delar hör också

alltid en perfekt finish, en viktig beståndsdel i värdeskapandet.

Feinstanz AG erbjuder den efterföljande

bearbetningen av delarna fram till den monteringsfärdiga

finstansade komponenten. För detta har företaget

ett värdefullt know-how när det gäller dubbelplanslip-

22


RETURPLATTA – HYDRAULPUMP

STARTBRICKA TILL BILVÄXELLÅDAbearbetad

Returplattan, som är tillverkad av krommolybdenstål,

finstansas och formas i ett första steg. De efterföljande

processerna består av slipning av de dragna kragarna,

rensvarvning av baksidan och slätslipning av kanterna.

bearbetad

Startbrickan av sätthärdat mangankromstål dubbelplanslipas

efter finstansningen. De av beställaren föreskrivna

toleranserna för planhet är 2 och för parallelliteten 3 hundradels

millimeter.

ning, hening, spånavskiljning, avgradning, rengöring/

konservering och värmebehandling. Vid dubbelplanslipning

och spånavskiljning spelar skärvätskan en

avgörande roll.

OÖNSKAT SKUM

Massiv skumbildning var anledningen till att produktionsansvarige

hos Feinstanz AG tog en kritisk titt på

den skärvätska som användes. MOTOREX tillkallades

som opartisk smörjmedelsspecialist. Situationen analyserades,

och test med MOTOREX kraftfulla Swisscool

3000 följde. Den moderna emulsionen övertygade då

med sina utomordentliga resultat och samtidigt enklare

hantering.

POLYMERTEKNIK

Tack vare den banbrytande polymertekniken i MOTOREX

Swisscool 3000 fungerar de olika tillsatserna som ett

team. Genom sammankopplingen av de fördelaktiga

egenskaperna åstadkoms bland annat en synnerligen

stabil emulsion för olika spånavskiljningsprocesser och

dessutom för kritiska slipprocesser. MOTOREX Swisscool

3000 övertygade Feinstanz AG genom följande

förbättringar:

• utpräglat låg skumning

• god sköljförmåga och reducerad utfällning

av skärvätska på komponenterna

• optimal ytkvalitet

• förlängd användningstid tack vare

optimal biostabilitet

• utomordentligt korrosionsskydd

• mycket god humankompatibilitet

Feinstanz AG har etablerat sig som eftersökt industripartner.

Därvid understryker det schweiziska företaget

sina kompetenser med varje enskild del genom högsta

möjliga kvalitetskrav, perfekt noggrannhet och briljant

finish. •

feinstanz.ch

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

23


CLEAN & CARE

PROTEX

IMPREGNERAR

Om inte förr så blir impregnering aktuell när

himlen öppnar sina portar. Särskilt vid slutet

av säsongen lönar det sig att rengöra textilier,

lädervaror och mikrofibrer som ska impregneras

och ge dem ett långvarigt skydd genom

impregnering. Med MOTOREX Protex är det

gjort i en handvändning.

MOTOREX PROTEX SPRAY

MOTOREX impregnering Protex ger ett mycket effektivt

och långvarigt skydd mot väta och till och med mot

olja. Lämpligt för läder, textilier och moderna mikrofibrer

som t. ex. GORE-TEX®. Vad som är särskilt viktigt

för hightech-textiliers funktionsduglighet är att Protex

säkerställer tygets naturliga andningsfunktion även

efter impregneringen. Speciella verksamma ämnen

förhindrar att väven tätar fullt vid impregneringen.

VATTENAVVISANDE

OLJEAVVISANDE

ANDNINGSAKTIV

DRYG

LÄTT ATT BEARBETA

MÅNGSIDIGT

MOTOREX Protex är färglöst och lämpar sig perfekt för

behandling av skor, motorcykel-, skid- och cykelkläder,

cabriolettak och andra sport- och fritidsartiklar. Till och

med dykardräkter kan behandlas med Protex och skyddar

då ännu längre i vatten. Starkt slitageutsatta ställen

kan också behandlas flera gånger.

Följ användningsföreskrifterna. •

Till videon:

youtube.com/

watch?v=kUeMTBr0zrY

24


PÅ FÄLTET

FYLL PÅ MED …

Felaktig påfyllning i maskiner och aggregat leder ofta till kostsamma driftstillestånd

och reparationer. Detta kan förhindras med våra tåliga aluminiumdekaler,

med sin tydliga information där den behövs.

Ett bra exempel är jordbruks- och entreprenadmaskiner,

där den tekniska komplexiteten ökar. Kontrollen av

vätskenivåerna i motor, transmission, hydraulik och

kylning blir allt mer tidskrävande, precis som sökandet

efter tillverkarens specifikationer.

MOTOREX PRODUKTDEKALER

För MOTOREX Farmer Line och MOTOREX Construction

Line finns produktdekaler av aluminium. De har följande

fördelaktiga egenskaper:

• platsbesparande format 30 × 60 mm

• finns på fyra språk (D/F/E/S)

• har påskrift med exakt produktbeteckning

• självhäftande och starkt vidhäftande

• beständiga mot lösningsmdel, olja, värme

• kostnadsfria för kunderna

BÄTTRE MED SAMMA SORTER

Alla produkter som levereras av MOTOREX uppfyller många

olika tillverkarföreskrifter och är alltid exakt avstämda för

avsett användningsområde. För att det använda smörjmedlet

eller driftvätskan, t. ex. kylarskyddet, ska kunna

utveckla optimal kapacitet under lång tid bör påfyllning

alltid göras med samma produkt. Därför levererar MOTOREX

också mindre förpackningar för påfyllning.

Kontakta din MOTOREX-representant om du behöver

produktdekaler. •

Produktdekaler

skyddar

mot felaktig

påfyllning …

… och underlättar

arbetet i

verkstaden.

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

25


SMÅTT OCH GOTT

HEMLIG KÄRLEK

AVSLÖJAD

Renrasiga sportbilar var mycket

välkomna på den åttonde Lenzerheide

Motor Classics, och de var väl

representerade överallt. Vädret på

berget var jättefint och skuggiga

platser blev snart en bristvara. För att

de 425 hästarna i hans Ferrari ® 360

Challenge Stradale skulle få vila sig

litet före och efter galoppen avslöjade

ägaren till den avbildade tävlingsbilen

till och med sin hemliga

kärlek: Han kostade på sin ”Cavallino

Rampante” ett mycket praktiskt

MOTOREX-stall. Därmed yppade han

nog också hemligheten om hur

han håller den inbyggda V8-motorns

muskler i högform.

HAR DU SETT MOTOREX WEBBKIOSK?

MOTOREX tidskrift, broschyrer och

andra intressanta publikationer om

smörteknik finns nu också att läsa

online. Den första utgåvan av tidskriften,

vid den tiden med titeln

MOTOREX Revue, publicerades i juni

1981. Det här numret är nummer av

MOTOREX Magazine är nummer 116.

Ett bevis på att det även efter 38 år

fortfarande finns mycket intressant

att rapportera … I vår webbkiosk kan

du ladda ner de senaste årens utgåvor

online.

Trevlig läsning!

webkiosk.

motorex.com/

OTTOREX

26


AUTUMN LOVE

MOTOREX Lifestyle Sweat Jacket

är bekväm och sportig. Material:

70 % bomull, 30 % polyester.

Motorex-logotyp på vänster bröst,

axelvadd (dam), tejpad dragkedja,

förstärkt krage med snören,

grå dragkedja med texten

2 generöst stora,

lättåtkomliga huvudfack

med innerfickor.

Framficka med dragkedja.

Sidofickor för små föremål.

Bärhandtag upptill.

Justerbara sidor och

bröstband.

Vadderade,

justerbara

axelband.

BACKPACK

LIFESTYLE

COLLECTION

499.–

Oil of Switzerland

präglad.

inkl. moms

Artikelnummer 451772

SWEAT JACKET

LIFESTYLE

COLLECTION (D/H)

799.–

inkl. moms

Damer_XS: 451765, S: 451766, M: 451767,

L: 451768, XL: 451769, Herrar_S: 451760,

M: 451761, L: 451762, XL: 451763,

XXL: 451764

MOTOREX MAGAZINE 116 I SEPTEMBER 2019

Beställ artiklarna med e-post på följande adress: nordic@motorex.com


OLJAN FÖR HUSQVARNA-

MÄSTARNA FINNS ÄVEN FÖR

SKOGSMASKINER.

Tävlingar vinner man med huvudet. Och med en pålitlig partner. MOTOREX bidrar till de spektakulära

framgångarna för HUSQVARNA genom förstklassiga oljor och omfattande tekniskt stöd.

Men det är inte bara motorcyklar som behöver maximal prestanda. Utan även skogsmaskiner.

Utnyttja därför stödet från MOTOREX också utanför tävlingsbanan. Och lämna konkurrenterna

bakom dig. www.motorex.se

More magazines by this user