02.10.2019 Views

Golv till Tak #6-2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 48 | PRIS SEK 60 | NR 6 2019

LANDETS FINASTE TOALETTER!

ALLA VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSASPEKTER

CHOCKHÖJNING AV SKATTEN

PÅ TRANSPORTBILAR


När krävs tätskikt?

N Y H ET

8 25 kr

1100 kr

Vad räknas som

ett våtrum?

Vilka rörgenomföringar är

godkända?

W

ebbutbilda dig om branschregler för tätskikt i våtrum

D u kommer bland annat lära dig

Vad som är godkänt enligt G VK

Vilka krav bör du ställa på tätskiktsentreprenören

I ntroduktionskurs om ca 4 5 min. G ör den var när du vill, när du vill.

Beställ kursen på gvk.se


Innehåll 6 /19

2 Landets finaste toaletter!

7 Här är bad kultur och historia

10 Test av fuktsensorer pågår

12 Alla väsentliga hållbarhetsaspekter

14 Skillnad mellan besiktningsmän och besiktningsmän

18 Chockhöjning av skatten på transportbilar

20 Ger dyrare jobb och en äldre bilflotta

22 Vilka råd kan transportbilsbranschen ge?

26 Ny svetsanvisning för plastgolv av PVC

27 # Golv

28 Två appar blir en – Golv- & våtrumskontroll

30 Fråga GVK

32 Benny

2

VACKERT

OCH HÅLLBART

Vi har ett par riktigt fina projekt med

intressanta plattsättningar att visa

upp i det här numret. Bland annat

toaletterna på Hallands Konstmuseum

som i sig är beställda just som konstverk.

Nu byggs auktorisationen på leverantörssidan

snabbt upp – till nytta för

beställare som vill försäkra sig om

hållbarhet i hela värdekedjan. Vi har

talat med det tredje leverantörsföretaget

att bli Auktoriserat Golvföretag

– Forbo Flooring – bland annat om

hur de arbetar med antikorruption.

Något som upplevs problematiskt av

många är skatte höjningen på transportbilar

som blir resultatet av bonus

malus i kombination med en ny mätmetod

för bilarnas utsläpp.Vi försöker

reda ut frågan så gott det låter sig göra.

Och så presenterar vi självklart som

vanligt en rad produkt- och branschnyheter.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

7

OMSLAGSBILD: Från Hallands Konstmuseum

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 0706-15 85 15. E-POST: urban@adsales.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


HALLANDS KONSTMUSEUM

LANDETS FINASTE

TOALETTER!

Ja, vi vågar nog påstå att det här är landets finaste toaletter – och de

finns på Hallands Konstmuseum i Halmstad. Allt kakel, handfat och

några kompletterande skulpturer har tillverkats av keramikkonstnären

Eva Bengtsson i hennes alteljé i Frillesås för att sättas på plats av

Sandéns Golv i Halmstad.

TEXT:

Magnus Rönnmark

FOTO:

Från Hallands Konstmuseum

(där ej annat anges)

Varje platta

har givits en

etikett som

angivit dess

plats i konstverket.

Sedan

har plattorna

i ordning

packats i pallkragar,

väl

omstoppade

med filtar

och täcken.

HALLANDS

KONSTMUSEUM

DESIGN OCH KERAMIK-

TILLVERKNING:

Eva Bengtsson

PLATTSÄTTNING:

Sandéns Golv

i Halmstad AB

LEVERANTÖR

FIX OCH FOG:

Sika Sverige AB /

Schönox

Hallands Konstmuseum, beläget i

Halm stad, är stängt för renovering

och ombyggnad sedan flera månader.

När det öppnar igen ska du naturligtvis

göra ett besök och titta på fina

konstutställningar, men då får du

inte glömma att gå på toaletten. Till

konst museet har man nämligen

beställt permanenta konstverk av

keramikern Eva Bengtsson. Hon har

i sin keramikverkstad i Frillesås gestaltat,

färgsatt och tillverkat keramik

till golv och till väggar i tre små toaletter

och en större handikapptoalett.

Hand fat och några skulpturer

in fogade i väggbeklädnaden ingår

också.

Ett mycket speciellt

uppdrag

Keramik till några toaletter är normalt

ett standardjobb som hör vardagen

till på Sandéns Golv, men detta arbete

går utöver det vanliga. Det gör det

för Eva Bengtsson också. En konstkeramiker

är van vid att arbeta med

konstnärlig frihet men kanske inte

med detaljstyrd, noggrant planerad

leverans och måttsättning för byggarbete.

Omfattningen av arbetet är

också större än vanligt för en konstnärlig

verksamhet.

För Sandéns är det ett uppdrag

som kräver mer än kakling av ett vanligt

våtrum med industritillverkad

keramik. Sandéns arbetsledare, Jonas

Andersson, tycker att han fått ett

ovanligt intressant och krävande

uppdrag. Att som plattsättare arbeta

tillsammans med en konstnär ger

helt nya erfarenheter. Vid våra besök

på arbetsplatsen framgår det klart att

Eva Bengtsson och Jonas Andersson

arbetar bra tillsammans, med respekt

för kvalitetsarbete och konst.

› ÄVEN HANDFATEN är tillverkade hantverksmässigt av Eva Bengtsson i hennes keramikverkstad

i Frillesås.

Varje platta

har sin bestämda plats

Först har Eva Bengtsson gjort en bild

av hur de fyra golven ska se ut. Bilden

har sedan legat till grund för tillverkning

av dekorativa plattor i format

som passar utrymmena. Varje platta

är en del av konstverket och har sin

speciella plats på golvet. Eva Bengtsson

har därför fått lägga ut alla plattor

i sin verkstad i Frillesås och ge dem

en etikett som anger deras plats i

konstverket – varje platta är unik och

kan inte ersättas av någon annan.

Sedan har plattorna i ordning packats

i pallkragar för leverans, väl omstoppade

med filtar och täcken. Ingen

platta får gå förlorad, för det finns

ingen likadan.

Färg på golvet

och struktur på väggarna

Det är på golven som Eva Bengtssons

färgstarka bilder och även text kommer

till uttryck. Tekniskt sett är det

keramikplattor med fuktspärr, fix

och fog från Sika / Schönox. Konstnärligt

är det en hyllning till livsglädjen

i frihet och fred. Naturligtvis

har det tagit längre tid att lägga

golvet, när man måste vara noga

med att varje individuell platta ska få

sin rätta plats. Måttoleranser och

jämnhet blir ju inte som för industriellt

tillverkad keramik, men Jonas

Anders son ger ändå ett högt betyg åt

sin leverantör i Frillesås, och tycker

att det har varit en inspirerande utmaning.

g

2 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


INSTALLATIONEN OMFATTAR tre små

toaletter och en större handikapptoalett.

Golv, väggar, handfat och några skulpturer

som ska infogas i väggbeklädnaden – allt

har utformats och tillverkats av keramikern

Eva Bengtsson.

På golvet är det färgstarka bilder och

text på plattorna. På väggarna har de

tydligt profilerade plattorna istället

fått instressanta ljusskiftningar, något

som åstadkommits med så kallad

reducerande bränning.

g

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 3


OVAN:

VARJE PLATTA är en

del av konstverket och

har sin speciella plats

på golvet, så det gäller

att ha ordning och reda

i arbetet. Här hjälps

Eva Bengtsson som

står för utformningen

och Jonas Andersson,

arbetsledare på

Sandéns Golv i Halmstad,

åt att få allt på

rätt plats.

TILL HÖGER:

SÅ HÄR FRÅN SIDAN

ser man tydligt hur

speciella väggplattorna

är. Vackra ljusskiftningar

men också ett

krävande fogningsarbete

för plattsättaren.

Foto:

Magnus Rönnmark

På väggarna finns inte någon dekorativ

färgglad målning. Däremot finns

en intressant och vacker färgskiftning

mellan olika plattor. Eva Bengtsson

förklarar att sådan skiftning får man

när plattorna bränns vid hög temperatur

med ett under skott av syre i

ugnen så att det blir vad man kallar

reducerande bränning. Keramiktekniken

är mer avancerad än vad man

först tänker sig.

På väggarna uppnås den konstnärliga

effekten främst genom att

plattorna har en starkt profilerad

struktur. Det ger mycket dekorativa

skuggningar och ljusskiftningar. För

plattsättaren har den kraftiga strukturen

betytt att fogningsarbetet blivit

mer krävande, men det har också gått

att lösa.

”Glöm inte

att gå på toaletten!”

Vid vårt senaste besök från Golv till

Tak var golv och väggar nästan färdiga

och fogade. Den delen av arbetet

kunde vi få en klar bild av. De små

skulpturerna som skulle sitta på väggarna

fanns ännu inte på plats. Vi föreslår

att du ger dig till tåls och väntar

tills museet öppnar sina dörrar igen

26 oktober. Där finns mycket fin

konst att titta på, men glöm inte att

gå på toaletten!

De rikt dekorerade toaletterna har

naturligtvis en helt annan prislapp än

hygienutrymmen med vanlig standard.

De som undrar om kostnaderna

belastar budgeten för Halmstads kommun

kan få lugnande besked meddetsamma.

Eva Bengtssons verk

finan sieras helt av den fond som

skapades då Svea Larson (1907 –

1989) från Getinge utanför Halmstad

donerade sin kvarlåtenskap till

Hallands Konstmuseum. Fonden ger

museet en unik möjlighet att kontinuerligt

köpa in konst och konsthantverk

med halländsk anknytning.


4 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


PEUGEOT

TRANSPORTBILAR

NORDIC PACK

DIESELVÄRMARE & DRAGKROK

För endast 5.900 kr, spara 15.900 kr

NYA PARTNER PRO+ L1 BlueHDi 75

Förbrukning 4,3 l/100 km, CO 2

113 g/km

Från 162.900 kr

Från 1.145 kr/mån

EXPERT PRO+ L1 BlueHDi 100

Förbrukning 5,5 l/100km, CO 2

144 g/km

Från 201.900 kr

Från 1.422 kr/mån

BOXER PRO+ L2H1 BlueHDi 140

Förbrukning 6,0 l/100km, CO 2

159 g/km

Från 244.900 kr

Från 1.532 kr/mån

Gäller utvalda modeller så långt lagret räcker (ej ombyggda transportbilar eller 4x4) och kan ej kombineras med andra rabatter, avtal och erbjudanden. Alla priser är exklusive moms. Finansiell

leasing genom Peugeot Finans: Första förhöjda avgift 30 %, rörlig ränta. Restvärde Partner 52 %, Expert 52 %, Boxer 55 % av kampanjpriset efter 36 månader. Uppläggnings- och aviavgifter

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK |

tillkommer. Partner WLTP: bränsleförbrukning blandad körning 5,0–5,3 l/100 km. CO 5

2

utsläpp blandad körning 113–119 g/km. Med reservation för framtida prisändringar, avvikelser och feltryck.

Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Läs mer på peugeot.se.


Under alla tider

på dygnet

07.00 – Vakna på hotellrum

08.00 – Lämna barnet på förskolan

09.00 – Komma till kontoret

10.30 – Arbeta på kliniken

14.30 – Köpa en present till min älskade

16.00 – Slappna av i yogastudion

19.00 – Ha en romantisk middag tillsammans på vår favoritresturang

Eternal designvinyl finns med dig överallt. Hela tiden.

Skanna QR-koden eller

läs mer på: forbo-flooring.se/eternal

6 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


HÄR ÄR BAD KULTUR

OCH HISTORIA

Golvet Varberg har haft ett stort plattsättningsuppdrag vid renoveringen

av varmbadhuset i staden, som ursprungligen byggdes redan 1925.

Här handlade det som att skapa ett fräscht och funktionellt bad med

atmosfär av 1920-tal. Och då blev det mycket natursten som ytmaterial.

MAN HAR LYCKATS

väl med att återskapa

den ursprungliga

stämningen i badhuset

och samtidigt uppfylla

med dagens krav på

teknik och hållbarhet.

Särskilt den magnifika

simhallen är imponerande.

TEXT:

Magnus Rönnmark

FOTO:

Marie Hidvi

Varberg är inte bara en industristad med snart 80 000

invånare. Staden har också anor som badort – med friska

salta bad i Kattegatt, med kallbadhus sedan 1910-talet

och med varmbadhus centralt i staden sedan 1920-talet.

När varmbadhuset stod inför en omfattande renovering

gällde det inte bara att återfå funktion och hygien. Det

var också i högsta grad ett kulturprojekt. Med stöd av en

utredning av Britt Marie Lennartsson på Kulturmiljö

Halland skulle en atmosfär av 1920-tal återskapas med

moderna material, modern funktion och modernt miljöansvar.

Renlighet och hygien,

och behandling av tuberkulos

Det är mycket som har ändrats sedan 1925 då varmbadhuset

invigdes. Bassängen var då fylld med havsvatten,

något som inte är aktuellt idag. Varmbadhuset har också

VARMBADHUSET,

VARBERG

tappat den roll det på den tiden spelade för renlighet och

hygien för Varbergs invånare.

BESTÄLLARE:

Nu behövs heller inga utrymmen för solbehandling

Varbergs Fastighets

AB

av tuberkulossjuka. Idag är det avkoppling, motion och

PLATTSÄTTNING:

allmänt välbefinnande som befinner sig i fokus. Här Golvet Varberg AB

spelar den genuina miljön från 1920-tal stor roll. Samtidigt

behöver Varberg en sim- och badanläggning i stort

format och med toppmodern teknik. Därför hade Varbergs

Fastighets redan när man beställde total renovering

av det gamla varmbadhuset ett stort projekt för en ny

simhall och stor sportanläggning på gång, för invigning

2020.

ARKITEKT:

Magnus Aronsson på Varbergs fastighetsbolag ser att

Arkkas AB

de två anläggningarna fyller helt olika behov och vänder

sig till helt olika publik. Den stora simsportsanlägg ningen

behövs, men Varberg är samtidigt den rätta platsen för

ett klassiskt badhus med stil och kultur. Fortsättning på sid 8

LEVERANTÖRER

NATUR STEN:

Naturstenskompaniet

Sverige AB

Bricmate AB

LEVERANTÖR KERAMIK:

Konradssons Kakel AB

LEVERANTÖR SPACKEL,

TÄTSKIKT, FIX OCH FOG:

Ardex AB

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 7


PLATTSÄTTNINGSUPPDRAGET har handlat mycket

om natursten och allra mest om granit, Vånga- och

Bjärlövs granit. Granit klarar nämligen dagens badhusmiljö

bättre än den kalksten som var frekvent

i den ursprungliga inredningen.

Granit fungerar bättre

med dagens ”tuffa vatten”

Det var arkitekten Josefine Kastberg på Arkkas Arkitekter,

etablerad i Varberg, som fick uppdraget att gestalta den

nya men ändå gamla miljön. Det är mer natursten än

keramik som valts till ytmaterial för golv och väggar. I den

ursprungliga inredningen förekom mycket kalksten. I

dagens simhall gäller granit, som är mer beständigt mot

den vattenmiljö som råder i badhus. Granit är på så vis

bättre anpassat för vår tids krav på hållbarhet. Stenen ska

idag klara ett ”tuffare vatten” med tillsatser mot bakterietillväxt

och med 32 grader varmt i 12,5-metersbassängen.

I alla lokaler i varmbadhuset har man sökt återskapa

känslan av den traditionella badkulturen, men den kommer

tydligast till uttryck i den magnifika simhallen. Det

är naturligtvis viktigt att visa upp vacker gammal inredningsstil

och det gäller då att samtidigt diskret få in nödvändig

modern teknik utan att det stör bilden. Fungerande

ventilation i en simhall med 32-gradigt vatten var

en utmaning för arkitekten. Lösningen blev en kopia av

badhusets originalbänk, där tekniken kunde få plats.

Intressant uppdrag

Det blev Golvet Varberg som fick ansvar för den varierade

och eleganta plattsättningen i varmbadhuset. Christoffer

Tillerås berättar om ett framgångsrikt arbete med fina

ytmaterial och intressanta tekniska lösningar. De material

som kommit till användning är: 160 kvadratmeter

röd Vångagranit, 130 kvadratmeter grå Bjärlövsgranit,

70 kvadratmeter Bricmate kalksten samt 40 kvadrat meter

Sierra Beige granit.

För poolrännorna har man dock keramik: Buchtal

Poolränna från tyska Bamberg. Det omfattande systemet

för avjämning, tätskikt och fixering kommer i sin helhet

från Ardex.

Varmbadhuset har varit öppet för allmänheten sedan

i våras. Nu kommer hösten. Det är då man behöver ett

varmbadhus. ■

8 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


Ny badrumskollektion

för

svenska hem

iQ Megalit och iQ

Surface är designade

homogena plastgolv

för både badrum och

tvättstuga, slitstarka

och lättskötta.

Materialet är utvecklat

och tillverkat i Sverige,

är våtrumsgodkänt

och har ett av marknadens

bästa skydd mot

fläckar.

Golven kan tas tillbaka

och återvinnas när de

en gång blir slitna. Ett

viktigt steg mot ett

cirkulärt och fossilfritt

samhälle!

Design möter

kvalitet

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 9


TEST

AV FUKTSENSORER PÅGÅR

Fuktsensorn från Invisense som fått stor uppmärksamhet det senaste

året testas nu på RISE. Resultat väntas till årsskiftet.

TEXT:

Thomas Åkerblad

”Ett av syftena

är att se hur

lång tid det tar

för sensorerna

att passera

installationsfasen

så att

värdena blir

stabila.”

Den svenska fuktsensorn från Invisense fick i våras priset

Nordbyggs Guldmedalj 2019. Produkten består av mikrometertunna,

passiva sensorer som kontrollerar fuktigheten

i byggkonstruktioner och trådlöst – via en handskanner

– förmedlar data för analys till en molntjänst.

Sensorerna är självhäftande och kan installeras under

tätskikt i våtutrymmen och under plastmattor och flytspackel.

De uppges av tillverkaren ha en obegränsad

driftstid.

Ska ge full kontroll

Sensorerna installeras vid nybyggnad eller renovering

och placeras på de ställen där det finns risk för fukt skador.

I ett våtutrymme placeras de exempelvis runt golvbrunn,

under rörgenomföringar, vid tröskeln, i köket framför

diskbänken, innanför balkongdörren under parketten och

på andra ställen där det är viktigt att kunna kontrollera

fukten. På så sätt kan man enkelt och tidigt upptäcka

läckage eller fukt och fatta rätt beslut om åtgärd behövs

eller inte.

Juryns motivering när Invisense fick Nordbyggs pris

var: ”Tack vare Invisenses innovation kan fastighetsägare

nu effektivt upptäcka fuktskador och ringa in omfattningen

– utan att göra åverkan på konstruktionen. De passiva

sensorerna som ingår i systemet är hållbara ur alla perspektiv.

Molntjänsten för analys av mätdata ger förutsättningar

för snabba och korrekta insatser vid fuktskador.”

Testas nu på RISE

På RISE, före detta Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,

i Borås pågår nu tredjepartscertifiering för att verifiera att

produkten uppfyller leverantörens förhoppningar och

utlovade prestanda.

– Provningsrapporten beräknas vara klar till årsskiftet,

säger Anders Anderberg, Weber, som levererat material

till tätskikten i försöken. RISE har byggt ett antal provkroppar

med golv och vägg där sensorerna är monterade

i tätskikten enligt anvisningarna. Utöver att kontrollera

funktionen är ett av syftena med provningarna att se hur

lång tid det tar för sensorerna att passera installationsfasen

så att värdena blir stabila.

Har redan fått stor spridning

– Provningarna ser ut som vi tänkt oss, säger Björn

Garplind, vd för Invisense i Linköping som tillverkar

sensorerna. Vi har idag över 150000 sensorer installerade

i Norden. Proverna på RISE görs för att vi ska få en oberoende

verifikation på att systemet fungerar som det ska.

De begränsningar som finns för användning är enligt

Invisense att sensorn inte får placeras för nära metall

i och med att det är en induktiv mätning. Den tål inte

heller att gjutas in i dagens betong med flygaska och låga

VCT-tal, det kan finnas spår av metall i flygaskan.

– Nyttan och möjligheten med lösningen uppstår först

efter att sensorerna installerats, påpekar Björn. De betingar

ett förhållandevis lågt pris, vilket gör att man kan ha som

standard att alltid installera dem. Det gör att man kan

mäta fukten i konstruktionen utan förstörande ingrepp.


10 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


Allt inom tätskiktssystem

Simbassänger

Storkök

Foliesystem WP90 & 200

Rollbart system VT

Epoxysystem för bassänger

Balkong & terrass

mapei.se

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 11


AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG

ALLA VÄSENTLIGA

HÅLLBARHETSASPEKTER

STARTSIDAN i Forbos e-learningutbildning i antikorruption som alla anställda ska ta del av. Forbos antikorruptionspolicy

gäller lika över hela världen, något som är viktigt för ett företag med internationell verksamhet.

Forbo har länge arbetat med hållbarhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv.

Nu kan den helheten mycket mer effektivt kommuniceras till beställare,

tack vare att leverantörsföretag kan bli auktoriserade och få ett ”kvitto”

på att de uppfyller alla hållbarhetskrav.

TEXT: Elisabeth Sedig

– Det är jätteviktigt med den nya auktorisationen för

golvleverantörer, säger Per Lundberg, försäljningschef

på Forbo Flooring som är ett av de allra första företagen

att bli auktoriserade. Här finns allt väsentligt med, inte

minst de sociala aspekterna.

Och så är det. Auktorisationen tar ett helhetsgrepp på

hållbarhet, med krav utifrån samtliga aspekter – klimat

och miljö och då med ett livscykelperspektiv, ekonomisk

hållbarhet samt social hållbarhet.

Svarar mot behovet av helhetssyn

Behovet av en sådan helhet när det gäller hållbarhetskrav

har bland annat påtalats i rapporten Relevanta miljökrav

vid upphandling av golv och golvprodukter, från en studie

som ÅF gjorde på uppdrag av Golvbranschen 2016. Där

framhöll man att hållbarhetsfrågan är så mycket vidare

än vad som framgår av befintliga miljömärkningssystem

som har ett snävt fokus på produktinnehåll. Och att ”det

begränsade bedömningsförfarandet som de etablerade

bedömningssystemen medger kan leda till suboptimeringar

och felval”.

Auktoriserat Golvföretag svarar upp mot behovet av

ett vidare perspektiv och skapar dessutom en helhet även

på det sättet att både leverantörer och entreprenörer kan

bli auktoriserade – resultatet blir hållbarhet genom hela

värdekedjan. Något som blir till stor hjälp för upphandlare

som vill ta ett heltäckande ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor.

g

12 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


g

Ger möjlighet

till effektiv kommunikation

Auktorisationen skapar också en ny möjlighet för företag

som, liksom Forbo, arbetar med hållbarhetsfrågor ur ett

helhetsperspektiv att effektivt kunna kommunicera att

de arbetar med alla de olika aspekterna på hållbarhet.

Något som är värdefullt i framförallt kontakter med

beställare.

– Vi har arbetat länge med den ekologiska hållbarhetsaspekten,

säger Jonas Rothén som är hållbarhetschef på

Forbo, med produkter och produktion, och det fortsätter

vi självklart att göra. Arbete pågår hela tiden i fabriker

och i hela leverantörskedjan med att förbättra energiåtgång,

avfallshantering, råmaterialanvändning med mera.

Den sociala hållbarheten finns med

Men Forbo har sedan också arbetat aktivt med social hållbarhet

och därför anslutit sig till den internationella

standarden SA 8000 för socialt ansvar, och det förväntar

man sig också av sina leverantörer. Därmed förbinder

man sig att uppfylla krav på att

• Sysselsättningen är fritt vald

• Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar

finns

• Arbetet är säkert och hygieniskt

• Barnarbete inte förekommer

• Ersättningen ska sammanfalla med minst lägsta lagliga

ersättning eller branschstandard

• Arbetstiderna inte är för långa

• Ingen diskriminering praktiseras

• Regelbunden sysselsättning tillhandahålls

• Ingen hård eller omänsklig behandling förekommer

• Arbetsgivaren stödjer ordentlig utbildning, bostäder och

sjukvård om det behövs

– Innan ett samarbetsavtal ingås gör vi en analys i flera

steg och en riskbedömning där vi bland annat bedömer

miljömässiga och sociala risker för varje leverantör, försäkrar

Jonas Rothén.

– Numera kräver många beställare vid upphandlingen

att social hållbarhet finns med i leverantörsföretagens

policy, säger Per Lundberg. Därför är det så bra för oss

att krav inom de delarna finns med i auktorisationen, det

stärker oss som företag när vi är ute och talar med beställare.

Glukon Kontaktlimspray

Snabbt och extremt starkt kontaktlim

• Flexibelt system utan ström eller kompressor

• Kort väntetid från 1-2 minuter

• Luktsvag och miljövänlig - Emissionsklass M1

• Vattenfast

• Underhållsfritt - Rengöring av spraypistol ej nödvändig

• Förpackning: 500 ml sprayflaska eller 17 kg tub med

5 m slang och munstycke

• Ej frostkänslig - skall dock vara rumstempererad vid

användning

Har e-learning för alla i antikorruption

Ett krav på det auktoriserade företaget är att ha en antikorruptionspolicy

med riktlinjer för vad som är tillåtet

och inte, med ”visselblåsarfunktion” samt med rutiner

för kommunikation inom företaget och för hur problem

Fortsättning på sid 17

ANNONS

BESÖK VÅR WEBSHOP

WWW.GPSHOP.SE

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 13


SKILLNAD MELLAN

BESIKTNINGSMÄN OCH BESIK T

Hur upplever golvföretagen att det fungerar med dagens besiktningar och besiktningsmän?

Är det skillnad mellan besiktningsmän och besiktningsmän? Och påverkar

beställarens roll vad som står i besiktnings utlåtandet? Vi ringde och frågade tre golvföretagare

och en besiktningsman hur de upplever att dagens besiktningar sköts.

TEXT: Jon Herrdahl

Det är minst

lika viktigt att

besiktningsmannen

är

uppdaterad på

regelverken

som att entreprenören

är

det.

– Tyvärr är det stor skillnad mellan olika besiktningsmän,

säger Per Andersson, vd för Ljungby Golv. Självklart

finns det många duktiga besiktningsmän där ute,

bland annat Golvbranschens godkända besiktningsmän

som kan användas vid konsumentärenden. Men vi upplever

problem när besiktningsmän uttrycker sig på sätt

som ”Skulle du vilja ha det så här hemma?” eller ”Är det

här rätt kvalitet?”. Det är frågeställningar som inte alltid

är relevanta i sammanhanget, det finns ju bedömningsgrunder

som ska användas vid besiktning av till exempel

golv.

”Det måste anmärkas på något”

Per Schönbeck, vd för BBM i Dalarna, instämmer i att

det är stor skillnad mellan olika besiktningsmän, bland

annat ifråga om kunskap:

– Om jag vet på förhand vem besiktningsmannen är, så

kan jag också ofta säga vilka typer av anmärkningar som

kommer finnas i protokollet. En kontrollerar buktighet,

en annan lutningar och en tredje fogsprång. Jag upplever

det så att en besiktningsman som skriver ett rent protokoll,

utan anmärkning, känner att han inte fullföljt sitt

uppdrag mot sin beställare. Kanske är det just därför

som jag inte sett ett prickfritt besiktningsprotokoll under

mina 35 år i branschen. Känslan är ibland att det måste

anmärkas på något, och tyvärr verkar det har blivit värre.

Till exempel finns det besiktningsmän som rullar kula i

våtrummet och anmärker om kulan stannar intill

brunnsilen. Men besiktningsmannen ska inte spela kula

i badrummet!

Mattias Granberg som är egen företagare och besiktningsman

för Nordinspekt, har arbetat med besiktningar

sedan 1999.

– Jag känner igen mig i kommentarerna från entreprenörerna,

säger han. En entreprenör sa vid ett tillfälle

till mig att ”det är ju bra att lämna någon anmärkning i

protokollet …” – som om det vore ett självändamål att

det ska finnas något att anmärka på! För egen del lutar

jag mig alltid mot det som står i besiktningsmanna boken

och i till exempel branschreglerna för våtrum. Det är

tydligt och bra, vilket underlättar en vid en besiktning.

Såklart.

g

14 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


Unik

karaktär.

Hög

slitstyrka.

Nya

Lindura trägolv.

NINGSMÄN?

g

Har specialiserat sig på våtrum

– och hinner då hålla sig à jour

– Jag tycker det är bra när alla parter medverkar vid en

besiktning. Men jag får vara tydlig när det kommer till

konsumentbesiktningar – att jag vill bilda mig min egen

uppfattning, fortsätter Mattias. Det är ofta jag måste

säga till konsumenten att ta ned lappar som sitter utplacerade

för att märka ut eventuella fel. Det är helt enkelt ett

ansvar jag har som besiktningsman.

Mattias förstår att det kan vara förvirrande för entreprenörer

när olika besiktningsmän ger olika utlåtanden.

Själv har han specialiserat sig på våtrum och känner att

det är ett område som han har god kunskap om och där

han hinner hålla sig à jour med regelverk och så vidare.

Det är ju minst lika viktigt att besiktningsmannen är

uppdaterad som att entreprenören är det. Mattias minns

särskilt ett case där hans besiktningsutlåtande inte överensstämde

med den andre besiktningsmannens, som hävdade

att ”det går att tolka det som att montageplattan till golvbrunnen

är felmonterad”, varpå produktchefen på leverantörsföretaget

ifråga fick dementera att så var fallet.

Besiktningsmannen kommenterade att: ”Ni som är specialiserade

är lite för specialiserade och går lite för mycket

på regelverket.”

– Men om jag inte går efter regelverket, vad ska jag då

gå efter? undrar han.

g

ANNONS

L


O r

i g

i n d u r a

i n a

l e t

t r ä g o

f r å n

l v

Ett

statement

av trä

M e


i s t e r

För mer information, kontakta

Bjoern.Svensson@meisterwerke.com

Telefon: +46 708 805746

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 15

www.meister.com


UZIN SELECTION SVERIGE

Varumärket UZIN är känt och uppskattat av golvläggare världen över. UZIN:s sortiment

av innovativa, perfekt skräddarsydda produkter för installation av golv och trägolv gör

UZIN till ett självklart val.

Nu vill vi försöka göra vardagen lite enklare för alla våra UZIN användare och presenterar

UZIN Selection Sverige – 18 stycken noga utvalda kvalitetsprodukter som klarar hela

90% av alla applikationer!

Mer information om UZIN Selection Sverige och

våra återförsäljare finns på www.uzin.com.

UZIN. YOUR FLOOR. OUR PROMISE.

ANNONS

FORTSÄTTNING från sid 15: Skillnad mellan besiktningsmän och besiktningsmän

”Många besiktningsmän

är

inte uppdaterade

när det

kommer till

branschreglerna

för

våtrum.”

”Är det godkänt så är det godkänt”

– Fråga besiktningsmannen utifrån vilka grunder han

gör sitt utlåtande, uppmanar Mattias. Och om du får

frågan om hur något är gjort, så hänvisa till en källa och

inte enbart till att ”det är rätt gjort” eller gjort ”enligt

konstens alla regler”.

Besiktningsmannen ska kunna påvisa på vilka grunder

han gör sitt utlåtande, det ska aldrig bara vara ett tyckande.

I det instämmer Benny Horndahl, Horndahls Golv

& Våtrumsservice. Och tillägger att många besiktningsmän

inte är uppdaterade när det kommer till branschreglerna

för våtrum.

– Är det besiktigat och godkänt så är det godkänt,

säger Per Andersson på Ljungby Golv. En besiktning får

inte kompletteras med fler punkter efterhand, därför är

jag särskilt noga att kontrollera föregående besiktningsprotokoll.

En klassiker är att det tillkommer repor på

golvet vid till exempel en efterbesiktning. Även golvet

används och slits. Har du köpt en bil och fått en repa i

efterhand så kan du ju inte åka in och reklamera.

– Vi har ett exempel nu där vi lagt flatvävda textilmattor

och skarvar har gått upp på grund av dragningar i

mattan, fortsätter han. Skarvar som inte noterades vid

slutbesiktningen och där även leverantören av golvet

konstaterat att installationen är korrekt. Troligtvis är det

alltså brukaren som gjort åverkan på golvet och frågan

är: Vad gör vi nu? Vad gäller under resans gång? Det tar

naturligtvis tid och kräver resurser att utreda och i slutändan

så står vi där med att ord står mot ord.

Det krävs kunskap och integritet

Så här står det i Besiktningsmannaboken 2016 med undertiteln

Handbok för besiktningar av nybyggda småhus:

”I Sverige finns ett vedertaget system där en utomstående

besiktningsman undersöker om entreprenader är utförda

på avtalsenliga och fackmässiga sätt. Besiktningsmannen

har ett grannlaga uppdrag. Han eller hon ska ha den

kunskap och erfarenhet som krävs, till exempel kännedom

om ABS, Konsumenttjänstlagen och Boverkets Byggregler.

Besiktningsmannen ska utföra sitt uppdrag opartiskt och

självständigt. Besiktningsmannens roll handlar också om

att med hög integritet kunna hantera frågor som kan bli

till nackdel även för den som beställt besiktningsuppdraget.”

Som kommentar till valet av lämplig besiktningsman

står det även i AB 04 att:

”Kravet på lämplighet tar inte bara sikte på tekniskt

kunnande utan även på besiktningsmannens förmåga att,

i enlighet med § 11, noggrant beakta såväl entreprenörens

som beställarens intressen vid besiktningen. Besiktningsmannen

skall således iaktta objektivitet vid utförandet av

uppdraget.” ■

16 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


96 % RF

For experts from experts

Bygg snabbare och flytta in tidigare

med VD Moisture Block!

VD Moisture Block från Casco Floor Expert är en fuktblockeringsprimer för

byggfukt i betong med en relativ fuktighet upp till 96 %. Fördelarna är många,

men i korta drag är den en riktig tidsbesparare vid nybyggnation.

Accepteras i:

Mer information: www.casco.se

ANNONS

FORTSÄTTNING från sid 13: Alla väsentliga hållbarhetsaspekter

inom området ska hanteras. Även det något man på Forbo

tycker är viktigt att det ingår bland auktorisationskraven.

– Att arbeta mot korruption är något mycket centralt

för oss, säger Jonas. När jag började på Forbo fick jag mitt

anställningskontrakt i ena handen och vår antikorruptionspolicy

i den andra. Och blev tillsagd att läsa igenom

den innan jag skrev på kontraktet.

– Vi har en e-learningutbildning i antikorruption som

alla anställda ska ta del av, berättar Per. Och självklart har

vi en skriven antikorruptionspolicy, och den är väldigt

tydlig. Alla får också automatiskt en påminnelse om vad

som gäller i samband med att de ska göra en tjänsteresa.

Forbos policy gäller lika i hela världen, något som är

viktigt för ett företag av Forbos storlek med verksamhet i

hela 36 länder.

Forbo har som sagt länge arbetat med hållbarhetsfrågor

ur ett helhetsperspektiv och hade egentligen allt

på plats för att klara auktorisationen. Ändå har arbetet

tagit ett år, berättar Per och Jonas, som är de som hållit i

det arbetet inom företaget.

– Det har varit nyttigt, säger Per. Nu har vi samlat

ihop allting och har alla underlag på ett ställe. Det är bra

för oss internt och auktorisationen är bra för oss som

företag i relationen till beställare. ■

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 17


BONUS MALUS OCH WLTP

CHOCKHÖJNING

AV SKATTEN PÅ TRANSPORTBILAR

Nya transportfordon och lätta lastbilar kommer från och med 1 januari

2020 att beläggas med en betydligt högre skatt än idag. Det beror på

att den nuvarande beskattningen enligt bonus malus nu också kopplas

till den nya testmetoden WLTP. Detta kan betyda en skattehöjning på

upp till 10 000 kronor per bil.

TEXT:

Inger Evertson

FOTO:

Magnus Sandberg

Nu talar många om WLTP, Worldwide Harmonized

Light Vehicle Test Procedure, speciellt i fordonsbranschen.

Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning måste

beräknas på ett nytt sätt för nya bilar. Många personbilar

och transportbilar får högre fordonsskatt, men det inne-

bär också mer exakta siffror och bättre transparens.

Men låt oss ta det hela från början.

Bonus malus är en ny lag om fordonsskatt, som trädde

i kraft 1 juli 2018. Är bilen miljöskadlig beläggs den med

högre skatt – malus – men om det rör sig om en bil som

förorsakar litet eller inget utsläpp får bilen istället en

bonus.

Från 1 januari 2020 träder en ny beräkningsmodell

av utsläpp i kraft, WLTP. Det är ett system som gör att

ett fordon i beräkningsmodellen får betydligt högre

utsläpp. När de båda systemen kopplas ihop stavas

effekten skattechock.

Utsläppsvärdena ökar

med 20 – 30 procent

– Bilens faktiska förbrukning är densamma som tidigare,

men de nya mätningarna höjer utsläppsvärdena med

20 – 30 procent eftersom de med WLTP-modellen

räknas på ett annat sätt än tidigare, säger Ulf Perbo, som

är branschchef för vägtrafik på Transportföretagen.

Både personbilar och transportbilar ska testas och

man mäter bränsleförbrukningen och utsläppen enligt

den nya standarden.

– Att personbilar och transportbilar bedöms enligt

samma regler är något som vi protesterar mot. Eftersom

en personbil jämförs med en stor transportbil får den

senare väldigt höga skatter, något som har gjort läget

akut, säger Ulf Perbo.

– DET ÄR INTE MÄTMETODEN vi reagerar mot utan att man jämför personbilar och transportbilar

i samma system, bilarna har helt olika förutsättningar, säger Ulf Perbo som är branschchef

för vägtrafik på Transportföretagen, och betonar att det är betydligt svårare att välja en miljötransportbil

än en miljöpersonbil.

”Orättvis skatt”

– Det blir helt enkelt en väldigt orättvis skatt. Transportbilar

borde ha varit i en egen kategori och fått skatta på

sina egen villkor, säger Ulf Perbo.

Inom Transportföretagen menar man också att WLTP

har kopplats ihop med bonus malus-systemet alltför

tidigt. Branschen har inte fått tid att ställa om.

Anledningen till att WLTP införs är att den gamla

testmetoden NEDC är föråldrad. Den infördes på

1980- talet. Utsläpp och bränsleförbrukning ska nu mätas

så att den baseras på data från verklig körning.

Fler inbromsningar och mer acceleration vid olika

temperaturer ska ge mer exakta mätresultat med WLTPstandarden.

Den nya mätmetoden började användas för

ett år sedan, då skulle bilhandeln uppge utsläppsvärden

och bränsleförbrukning enligt WLTP.

g

18 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


VAD ÄR BONUS MALUS OCH WLTP?

Bonus malus

Bonus malus är en ny bilskattemodell, som infördes 1 juni

2018 och gäller för nya bilar under de tre första åren. Alla bilar

betalar en grundavgift på 360 kronor per år.

Bonus:

För bilar som ger ifrån sig under 70 gram koldioxid per kilometer

eller ingen koldioxid alls får man bonus. För privatpersoner

är bonusen högst 60000 kronor. För företag beräknar man

istället skillnaden mellan nybilspriset på den miljövänliga bilen

och nypriset för den närmast jämförbara bilen med konventionell

drift, alla priser hämtas i Skatteverkets tabeller. Bonusen

för företaget blir 35 procent av prisskillnaden.

Bilar som ger ifrån sig mellan 70 och 95 gram koldioxid får

varken bonus eller malus.

Malus:

För bilar som ger utsläpp på mellan 95 och 140 gram koldioxid

per kilometer får man betala ett koldioxidbelopp på 82 kronor

per gram. För bilar som släpper ut mer än 140 gram ligger

beloppet på 107 kronor per gram. Koldioxidbeloppet är lika

högt för bensin- och dieseldrivna fordon. För dieselbilar görs

dessutom ett bränsletillägg på 13,52 kronor per gram och ett

miljötillägg på 250 kronor per år.

WLTP

WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure,

är en ny mätmetod som ersätter den gamla NEDC, New

European Driving Cycle. Tidigare beräknades bränsleåtgång

och koldioxidutsläpp enligt den ”snällare” metoden NEDC.

När den betydligt tuffare WLTP-beräkningen slår till för nya

bilar 1 januari 2020 räknas koldioxidutsläpp cirka 25 procent

högre än tidigare för personbilar samt transportbilar och lätta

lastbilar upp till 3500 kilo. Den nya fordonsskatten kan bli upp

till 10000 kronor högre för en nyinköpt bil från 1 januari 2020.

WLTP utförs liksom tidigare NEDC i laboratorium, där man

mäter koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Kontrollerna

utökas dessutom med ett verkligt körtest, RDE, Real Driving

Emissions, som bland annat mäter kväveoxider.

g

”Dieselgate”

I Sverige kommer fordonsskatten att påverkas 1 januari

2020, då alla nya fordon ska beskattas enligt bonus

malus i kombination med de nya värdena i enlighet med

WLTP.

”Diselgate” med omfattande fusk och skandaler inom

fordonsindustrin har sannolikt skyndat på det nya WLTPdirektivet,

som ger konsumenten ett bättre verktyg att

verkligen kunna jämföra förbrukning och utsläpp mellan

olika bilmodeller.

– Det är inte mätmetoden i sig som vi reagerar mot

utan att man jämför personbilar med transportbilar i

samma system, bilarna har helt olika förutsättningar. En

transportbil används oftast i mindre företag och skatten

kan bli upp till 10000 kronor högre per bil och år. Att

välja en miljötransportbil är betydligt svårare än att välja

en miljöpersonbil. Än så länge finns det inte så många

alternativ till diesel eller bensin, säger Ulf Perbo.

Husbilar är inte undantagna

Han räknar med att Transportföretagen kommer att

uppvakta regeringen i frågan.

Inom husbilsbranschen gladde man sig under en kort

tid åt att bilarna var undantagna från skattesystemet, men

glädjen kom av sig när Transportstyrelsen drog tillbaka

det beslutet.

Ulf Perbo anser att den nya skatten borde införas först

2021, då det ska göras en total översyn av hela fordonsskattesystemet.


Läs vidare om synpunkter från golventrerprenörer på sid 20

ANNONS

100 ÅR

AV SÄKRA VÅTRUM

TRYGGT | ENKELT | EFFEKTIVT

Med branchens tryggaste våtrumssystem som utgångspunkt har vi

tagit fram produkter som låter dig arbeta enkelt och effektivt.

100

I oktober 1919 startade familjen Solja Kiilto i Tampere.

100 år senare är företaget forfarande familjeägt och

fjärde generationen är delaktiga i företaget.

Vi fortsätter att utveckla, utforska och hitta på nya

produkter allt med en ödmjuk respekt för

natur och miljö.

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 19

kiilto.se


GER DYRARE JOBB

OCH EN ÄLDRE BILFLOTTA

En rundringning som Golv till Tak har gjort till golvföretag visar att irrita tionen är stor över den

nya fordonsskatten. Mattias Eriksson, Ene, tycker att reglerna är felutformade och Thomas

Gatehag, LD Golv & Platt, säger att det är kunderna som till syvende och sist får betala ett

högre pris. Dessutom kan transportbilsflottan bli äldre om många drar sig för att köpa nya bilar.

TEXT:

Inger Evertson

FOTO:

Andrzej Markiewicz

– Att beskatta bilar efter bensinförbrukning och utsläpp

är i grunden en vettig tanke. Men tyvärr fungerar det inte

på det sätt som reglerna är utformade, säger Mattias

Eriksson, som driver företaget Ene i Tyresö.

Mattias Eriksson säger att reglerna är utformade för

privatbilister men att transportbilar och lätta lastbilar, som

ofta används av hantverksföretag, borde finnas i en egen

grupp, där de jämförs med varandra.

– Att jämföra en personbil med en transportbil är,

enligt vårt sätt att se, helt fel tänkt. För vår del blir

fordons skatten 10 000 kronor högre per bil för nya bilar

2020. Det är inte rimligt, anser han.

– Vi har inte plats att ladda våra 20 bilar på företagets

område och för de allra flesta i vår personal är det inte

möjligt att ladda bilen hemma under natten.

Han påpekar också att räckvidden för bilarna är för

dålig och att det inte finns möjlighet att ladda bilarna i

de områden där personalen för det mest rör sig.

– Sverige är helt enkelt inte redo för att fullt ut satsa

på elbilar, säger Mattias.

Han säger också att både branschen och samhället

behöver mer tid på sig för att ställa om till eldrift. Han

efterlyser eltransportbilar med lång räckvidd, även när

de är fullastade.

Ingen plats att ladda

Mattias har tillsammans med sin personal undersökt

möjligheterna att köpa elbilar, men kommit fram till att

det är helt omöjligt.

Äldre fordonsflotta

– Vi byter i vanliga fall ut våra bilar kontinuerligt när de

har gått 36 månader. Hur vi ska göra nu vet jag, ärligt

talat, inte. Risken är att både vi och andra hantverks- g

20 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


RESTFUKT/

EMISSIONER?

VI LÖSER DINA PROBLEM!

BÖRJA SKIVLIMMA,

SPÄRRAR ALLA EMISSIONER!

SLUTA SKRUVA!

FRÅGA EFTER ARDEX DRY-TOP SYSTEM.

08-556 315 50

ENE BYTER NORMALT ut sina transportbilar efter 36 månader men

nu är det möjligt att man, på grund av de nya skattereglerna, väljer

att behålla dem några år extra.

Tvärtemot vad Transportstyrelsen och

regeringen vill, kan det bli så att den

gamla bilparken med bilar som slukar

onödigt mycket bensin eller diesel blir

kvar i hantverksföretagen.

g

företag väljer att köra med gamla bilar några år extra.

Efter som gamla bensindrivna bilar släpper ut mer koldioxid

än nya, så motverkar ju detta regeringens målsättning.

Han berättar att ENE klimatkompenserar för den koldioxid

man släpper ut.

– Vi räknar ut hur mycket vår bilpark släpper ut och

planterar träd i Afrika, motsvarande den mängd koldioxid

våra bilar ger ifrån sig.

Småföretagen drabbas hårdast

Mattias är orolig för att de nya skattereglerna kan sätta

käppar i hjulet för mindre hantverksföretag:

– Det är små och medelstora företag som till stor del

driver Sverige framåt. Den höjda skatten slår hårt mot de

minsta företagen. Förr eller senare måste man byta bilar.

Fortsättning på sid 22

ANNONS

www.ardex.se

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 21


BONUS MALUS OCH WLTP

FORTSÄTTNING

från sid 21:

Ger dyrare jobb och

en äldre bilflotta

För de företag som har små marginaler kan den nya

skatten betyda stora ekonomiska påfrestningar.

Han säger att Golvbranschen följer utvecklingen noga

när det gäller transportbilarna, och att han noterat att Bil

Sweden driver frågan om de negativa effekterna av regelförändringarna.

– Vi måste ta ut höjda priser från kunderna, det finns

inga andra möjligheter. Med de nya fordonsskatter som

tas ut på nya transportbilar, blir det helt enkelt dyrare att

anlita hantverkare, säger Thomas Gatehag, ägare till LD

Golv & Platt i Åkersberga.

Rekommendationen stämde inte

Thomas tycker att ägare av transportbilar blivit lurade av

myndigheterna:

– För några år sedan fick vi veta att det var betydligt

bättre för miljön att köra på diesel än på bensin. På vårt

företag gjorde vi som vi blev rekommenderade och

satsade på dieseldrivna transportbilar. Men nu tas det ut

en speciell avgift för att bilarna är dieseldrivna.

Han säger också att man hos LD Golv & Platt i

nuläget inte har för avsikt att byta bilar, bland annat på

grund av den höjda skatten.

– För oss är det inte möjligt att köpa elbilar. Vi har

inte möjlighet att ordna laddstolpar för 25 bilar och det

är inte heller möjligt för merparten av våra anställda att

ladda dem hemma.

Thomas Gatehag säger att de eldrivna transportbilar

som finns idag inte heller har den räckvidd som behövs:

– Vi kör mycket utanför tätorterna och vi måste ju veta

att vi kommer tillbaka till utgångspunkten på en laddning.

Det är svårt att hitta laddstationer utanför de stora

orterna.

Begagnatmarknaden kan öka

Tvärtemot vad Transportstyrelsen och regeringen vill, kan

det bli så att den gamla bilparken med bilar som slukar

onödigt mycket bensin eller diesel blir kvar i hantverks-

g

VILKA RÅD

KAN TRANSPORTBILSBRANSCHEN GE?

Vad ska man välja i transportbilsdjungeln och hur ser det ut på miljöbils fronten inom transportsektorn?

Vi har talat med företrädare för transportbilsbranschen och här nedan återger

vi deras råd. Det visar sig emellertid att det inte finns så mycket nytt inom miljötransportbilar

för den som kör mycket utanför tätbebyggt område. Infrastrukturen för laddbilar är

helt enkelt alltför dålig.

Det finns eltransportbilar, men det kräver förstås att

man har laddmöjligheter på företaget och att man kör

kortare sträckor inom tätbebyggt område. Det tar troligen

lång tid innan infrastrukturen i hela landet är fullt utbyggd

så att hantverkare som kör i glesbygd kan ladda sina bilar

överallt. Det säljs en del eltransportbilar men det är mest

till kommuner, där man enbart kör kortare sträckor och

har satsat på egna laddstolpar.

När det gäller elhybridbilar är utbudet mycket begränsat.

Utvecklingen av transportbilar ligger ofta långt

efter person bilar. Det dröjer säkert ett tag innan det blir

vanligt med hybridbilar inom transportsektorn.

DET KOMMER TROLIGEN att ta lång tid innan infrastrukturen är fullt utbyggd i hela landet så att

man kan ladda sina bilar överallt.

Bensindrivet är också sällsynt

Hur är det då med bensindrivna transportbilar?

De är sällsynta. De allra flesta transportbilar är dieseldrivna.

Det beror på att dieselmotorerna är kraftigare

byggda och helt enkelt tål mer.

Det som återstår är alltså dieseldrivna transportbilar,

som med de nya skattereglerna ger betydligt högre skatt

från och med nästa år och dessutom en speciell miljöavgift.

Att påföra en miljöavgift för transportbilar anser

många vara fel och visar att de som stiftar lagar inte alltid

är speciellt pålästa.

Vad ska man då välja när man ska köpa en ny transportbil?

g

22 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


g

företagen. Ett annat scenario är att hantverkare väljer

att köpa bättre begagnade bilar som är registrerade före

1 januari 2020, eller registrerade före 1 juli 2018 om

man vill slippa bonus malus-skatten helt. Det blir billigare,

istället för att satsa på helt nya och mer bränslesnåla

fordon!

– När drivmedlen nu blir dyrare och när vi förr eller

senare ändå måste byta till nya bilar, blir det viktigt att

våga ta betalt eller också våga säga nej till vissa jobb.

Thomas tycker att man borde väntat med att ta ut

den nya högre skatten tills det finns eltransportbilar som

har en längre räckvidd och tills infrastrukturen med laddningsmöjligheter

är utbyggd även utanför tätorterna:

– Det är klart att vi ska värna om miljön, men de bilar

som i dagsläget kan komma ifråga för de allra flesta hantverkare,

vilka arbetar utanför de stora tätorterna, är dieseleller

bensindrivna med orimligt hög skatt. ■

Nu fullbordar

vi cirkeln

Den nya auktorisationen är framtagen för

att hjälpa upphandlare att ställa relevanta

miljö- och hållbarhetskrav utifrån ett helhetsperspektiv

när det gäller golvinstallationer.

Tillsammans kan då leverantörer

och entreprenörer borga för en hållbar

golvkonstruktion i hela kedjan!

Det säljs en del eltransportbilar men det

är mest till kommuner, där man enbart

kör kortare sträckor och har satsat på

egna laddstolpar.

g

Det beror på hur man använder sin bil, vad man lastar

och hur tungt det är. Många bilhandlare brukar – och

bör – alltid ställa en mängd frågor till sina transportbilskunder

för att bilda sig en uppfattning om hur bilarna

ska användas.

Att komma undan den nya skatten är svårt. Den får

man betala även om man leasar sina transportbilar.

Kolla momsen!

När det gäller skatt i form av moms, kan man dra av hela

momsbeloppet om man satsar på en transportbil där

förar hytt och flakdel är separerade. Om så inte är fallet är

momsen avdragsgill till 50 procent för företaget. Detta

gäller transportbilar som väger mindre än 3500 kilo.

När företaget köper in transportbilar kan det vara

frestande att göra affär vid en tillfällig kampanj, då priset

är lite lägre. Många transportbilsförsäljare rekommenderar

egentligen inte det. Viktigast är att verkligen tänka

efter hur bilarna används. Tunga lyft i en bil med alltför

lågt skåp kan vara smärtsamt för ryggen. Använder man

bilen väldigt mycket kan det vara en bra idé att satsa lite

extra på förarsätets utformning.

Skulle det visa sig att kampanjbilen är den som verkligen

passar företaget är det förstås bara att gratulera. ■

ANNONS

Leverantörer

För hållbart materialval

Entreprenörer

För hållbar installation

KOMPETENS • KVALITET • GARANTI

AUKTORISATION.SE

Auktorisationen administreras av

Golvbranschen, GBR.

info@golvbranschen.se •golvbranschen.se

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 23


FISKBENSMÖNSTER I NY TAPPNING

Tarkett har tagit fram kollektionen Tarkett

Segno. Kollektionen bygger på ett modulärt

designkoncept och rymmer stavparkett i

vänster- och högerbrädor. Genom att kombinera

brädorna på olika sätt kan man skapa

antingen traditionella fiskbensmönster eller

nya egna uttryck.

Golven passar både i hemmiljö och offentliga

lokaler som butiker, hotell, restauranger och

museer. Brädorna har ett naturligt ekutseende

med kvistmärken och varierad ådring, ytan är

mjukt borstad och behandlad med hårdvaxolja.

Tarkett Segno tillverkas i fem varianter,

baserade på tidigare storsäljare från Tarketts

Heritage-kollektion: Ek Old Brown, Ek Blonde,

Ek Lime Stone, Ek Old Grey och Ek. Brädorna

har lätt fasade kanter och mäter 600 x 120 x 11

millimeter. Golvet hellimmas mot underlaget

och kan läggas med golvvärme. ■

REKOMMENDATIONERNA FÖR LIM

OCH GOLVAVJÄMNING UPPDATERADE

SKANDINAVISKT

MÖNSTRAT

Den senaste kollektionen från Engblad & Co

heter Decorama. Kollektionen är tänkt att passa

hemmets alla rum och är trots modernt skandinaviskt

utryck full av mönster som ska vara

enkla att tycka om. Bland mönstren finner vi

såväl blomsterslingor som en del retro känsla

och ornament men även en del enfärgat med

ytor som påminner om sten eller textil.

− Decorama är en tilltalande och funktionell

tapetkollektion med 60 tapeter i olika mönster

och kulörer. Inspirationen är hämtad från

naturen och dess skiftningar i färger och ljus.

En bred färgskala och mångfald i mönster gör

att Decorama passar de allra flesta moderna

hem och livsstilar, säger designer Ingela Wingborg.

Färgskalan är mjuk och naturnära och tar

sig från pärlemorskimrande nyanser i den ljusa

änden, via ett par accentfärger, till dova och

mörkare kulörer. Samtliga tapeter i kollektionen

tillverkas i Easy-Up-kvalitet. ■

GBRs lim- och avjämningsrekommendationer

har uppdaterats. Det är något som görs varje

år för att GBR ständigt ska kunna ge aktuella

rekommendationer som säkerställer bland

annat låga emissioner och god vidhäftning.

Rekommendationerna för lim finns tillgängliga

för olika ytmaterial och rekommendationerna

för golvavjämning för olika underlag.

I årets uppdatering finns följande nyheter

när det gäller limrekommendationerna:

• Limrekommendationerna för textil är nya

• Ingen rekommendation ges för RF över

85 procent för gummi, linoleum med baksida

av skumplast, plastgolv utan PVC, PVC-golv,

textilmatta med baksida av latex, vävd textil

eller filt

• Ingen rekommendation ges för RF över

90 procent för högfylld PVC, linoleum med

baksida av jute eller kork, textila plattor med

baksida av filt eller bitumen eller för trägolv

När det gäller avjämningsrekommendationerna

har den förändringen skett att Betong med RF

85 – 90 % och Betong med RF under 85 % har

ersatts av en rekommendation som gäller all

betong upp till 95 procent RF.

Samtliga rekommendationer finns att ladda

ner på golvbranschen.se. ■

TRIVSAMT OCH TIDLÖST

Everyday Moments heter Boråstapeters nya

kollektion som de själva beskriver som trivsam

och tidlös med tapeter för hemmets alla rum.

− Inspirationen till Everyday Moments kommer

från både naturen och staden. Jag ville

komma åt materialkänslan i väl använt tegel,

rustik textil men också det enkla vackra som

man hittar i naturen bara man låter blicken vila,

säger Sissa Sundling, designansvarig på

Borås tapeter.

I kollektionen finns därför mjuka textila

mönsterbilder som rutor och tweed men även

blomsterslingor, träpanel och tegelväggar.

Färgskalan går från mörkt till ljust med tyngdpunkt

på naturliga kulörer som blått, grått och

beige i dova nyanser. Sammanlagt innehåller

Everyday Moments 32 tapeter fördelat på tio

mönster. ■

24 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


NY INTRESSANT BOK

RIV STRUKTURERNA!

”Riv pyramiderna ” sa Janne Carlsson en gång i tiden som SAS-chef. Lite grand

av samma tema har boken ”Den ineffektiva byggbranschen: En förändringsagenda”.

Författaren Mikael Anjou beskriver här hur han ser problemen inom

den svenska byggbranschen och hur de ofta kan härledas till befintliga strukturer.

Mikael Anjou är civilekonom och har arbetat

hela sin yrkesverksamma tid med att driva

förändringsprocesser i företag och offentlig

sektor, bland annat har han varit vice koncernchef

för bygg- och förvaltningsbolaget Einar

Mattson. Idag arbetar han som rådgivare i

förändringsarbete genom det egna bolaget

Förändringstid.

”Dum gör som dum säger” …

… är ett uttryck som författaren återkommer

till på flera ställen i boken, där han visar på att

branschen slaviskt följer regler och regelverk

utan att de involverade tänker själva. Och att

byggbranschens problem är strukturella.

Produktivitetstillväxten är obetydlig och i

vissa fall negativ. Ur ett hållbarhetsperspektiv

borde det ju vara så att en allt mindre mängd

resurser används för en given mängd tillverkning.

Branschen borde alltså bli effektivare

– men enligt Mikaels erfarenhet är så inte

fallet. Och det saknas referenser till verkligt

framgångsrika recept på produktivitetsutveckling.

Ett av felen är att varje projekt betraktas

som unikt och erfarenheter inte tas till vara

eller förs vidare till nästa bygge.

Slöseri med tid

Undersökningar visar att en tredjedel av arbetstiden

är rent slöseri där den största andelen är

väntetid och förflyttning och en betydande del

är outnyttjad tid. Som Mikael Anjou konstaterar:

”Det är många gånger jag mött hantverkare

som frustrerat går omkring och letar efter

verktyg, flyttar material och med rätta klagar

över bristande logistiklösningar eller att de fått

vänta på andra hantverkargrupper som inte är

klara i de utrymmen där arbetet ska utföras.”

Oförmågan att leverera rätt kvalitet på rätt

tid och utan kostnadskrävande omarbetningar

före leverans är ett strukturellt fenomen som

följer branschen. Mikael Anjou säger i boken

att han som ansvarig strävade efter att byggnaderna

skulle vara ”klar-klara”, det vill säga

att allt skulle vara tillfixat när hyresgästerna

flyttade in. Inga irriterande och störande efterjusteringar.

Detta förutsätter dock en bättre

leverans- och tidsplanering än vad som är

vanligt idag.

Branschen levererar inte

Byggbranschen är en underpresterande

bransch, konstaterar Mikael Anjou:

”Förändringstrycket från global konkurrens

saknas i byggsektorn. Jobben flyttar inte

– de finns där husen byggs. … Därför behöver

varken fackförbund, arbetsgivarorganisationer,

myndigheter eller det politiska systemet på

allvar arbeta med produktivitetsfrågor kopplat

till byggsektorn för att försvara konkurrenskraften

och jobben.”

Det vanligaste svaret är att konkurrensen

brister, det finns för få projektutvecklare och

för få byggentreprenörer. Författaren visar

i boken att det inte är svaret. Istället behöver

ett antal fundamentala strukturer, som i sig

själva och genom den kultur de förstärker,

attackeras. Dessa strukturer är till exempel

kollektivavtalen, självpåtagna branschstandarder,

den institutionella miljön som omger

branschen och vissa regionala och lokala

oligopol och monopol som hindrar förändring,

Den ineffektiva byggbranschen:

En förändringsagenda

Mikael Anjou

Ekerlids Förlag, Stockholm 2019

ISBN 978-91-8884-941-0

utveckling och innovation. Attackeras inte

strukturerna leder fler aktörer bara till mer av

samma sak.

Byggsektorn behöver

ett förändringstryck!

Mikael Anjous slutsats är: ”Jag är övertygad

om att också byggsektorn kan bli en framgångsbransch.

Men det sker inte av sig själv”.

Boken är en intressant studie över byggbranschens

fel och brister och möjliga vägar

för att få ett bättre och billigare byggande.

Klart läsvärd.

Thomas Åkerblad

FLERDIMENSIONELLA TEXTILNYHETER

Reform-familjen hos Ege har fått två nya medlemmar

– Reform Calico Ecotrust och Reform

Mano Ecotrust. Den första nya medlemmen,

Calico, har inspirerats av linnets löst vävda

struktur och ska med en diskret mönstervariation

och flerdimensionell mattstruktur skapa

en levande känsla i rummet. Calico finns i 27

färger valda för att kunna skapa ton-i-ton-kombinationer.

Färgskalan är dämpad med några

enstaka starkare inslag.

Den andra nya medlemmen, Reform Mano

Ecotrust, har en flerdimensionell öglekonstruktion

som gör mattans lätt blanka yta harmoniskt

ojämn. Även Mano tillverkas i 27 kulörer med

både lugna och starkare fylligare inslag.

Båda nyheterna är tillverkade av econylgarn,

det vill säga garn som är tillverkat av återanvända

fisknät och annat industriellt avfall

men som även i sin tur är återvinningsbart.

Även baksidan tillverkas av återvunnet mate-

rial, i det fallet PET-flaskor.

Båda kollektionerna tillverkas som mattor,

plattor och i Eges Figura-format. Skarvarna

mellan plattorna döljs bra, delvis tack vare det

flerdimensionella mönstret. Kollektionerna är

Cradle-to-cradle-certifierade och passar även

för ytor med kraftfull och extra hård användning.


#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 25


UPPDATERING

NY SVETSANVISNING

FÖR PLASTGOLV AV PVC

Golvbranschens har tagit fram nya svetsråd. Patrik Nordahl gör här en sammanfattning av det aktuella

innehållet.

GVK-pumpen bör självklart användas för att kontrollera svetsskarvarna.

Golvbranschens arbetsgrupp för

plastgolv och plastvägg, GAP, har

tagit fram en ny anvisning för trådsvetsning

av plastmattor av PVC.

Här beskrivs vad som är viktigt att

tänka på inför, under och efter trådsvetsning

av PVC-mattor – för att

få en tät, hållbar och estetiskt tilltalande

skarv. Vidare ges rekommendationer

när det gäller verktyg

liksom tips för svetsning och

lödning.

Här redogör vi för några viktiga

punkter ur innehållet. Det är dock

viktigt att alltid följa leverantörens

anvisning för den specifika produkten.

Förutsättningar

Installationen av mattan är viktig

för att man också ska kunna lyckas

med svetsningen. En dålig installation

är svår att rädda med en svetstråd,

risken är att det både blir fult

och otätt.

Man bör särskilt tänka på att

överflödigt lim inte trycks ut i

fogspåret vid läggningen, vilket

kan ske om alltför mycket lim

använts i svets-/lödpunkterna.

Det är också viktigt att rengöra

alla verktyg noga, alternativt

använda olika verktyg för svetsning

av plast respektive linoleum.

Verktyg

Verktyg som rekommenderas

för att man ska uppnå ett fullgott

resultat är:

• Spårkniv

– Snigeln eller en likvärdig

• Svetsmaskin

• Snabbsvetsmunstycke

med smalt luftutsläpp – ett för

brett utblås riskerar att skada

mattans ytbehandling och kan

ge glansförändring på ytan

• Skärverktyg

som Mozartkniven eller ett

likvärdigt verktyg

• Holkjärn

samt ett lämpligt lödverktyg

• GVK-pumpen

– bör användas för att kontrollera

svets skarvarna

Förberedelser

Förberedelserna är viktiga för att

man ska kunna få en korrekt svetsförslutning.

Långskarvar ska fällas

ned med en springa på max 0,5

millimeter. Skarvarna ska spåras

till ett djup av ¾ av mattans tjocklek

med spårkniv, exempelvis

Snigeln, eller med en fräs. Stegljudsdämpande

produkter ska dock

endast spåras genom mattans

slitskikt.

I innerhörn ska fogen bilda en

vinkel om cirka 45 grader, från

längst nere i innerhörnet och ut

på en av väggarna, och skärningen

ska avslutas cirka fem millimeter

från golvet. Vid ytterhörn viks

mattan mot hörnet och snittas i

cirka 45 grader ungefär fem millimeter

ovanför golvet. En triangelformad

passbit monteras på ytterhörnet

och skärs med en springa

på max 0,5 millimeter.

För att underlätta svetsningen

bör man sedan ta bort mattans

PUR-skikt genom att slipa lätt i

lödpunkten. Det är endast PURbeläggningen

som ska avlägsnas,

inte mattans slitskikt.

Svetsning

Svetsning får inte göras innan limmet

torkat, vilket normalt är åtta –

tolv timmar efter installa tion. Låg

temperatur i lokalen och hög luftfuktighet

kan förlänga tiden.

Temperaturen vid svetsningen

kan variera mellan olika maskiner,

normalt är den runt 400 grader.

Temperaturen bör sänkas vid

svetsning av inner- och ytterhörn,

för att man ska få mer kontroll.

Tråden behöver svalna cirka

20 minuter för att få samma temperatur

som mattan. Tråden skärs

sedan i två steg med Mozartkniven

eller en liknande. Den ska

skäras så långt ned som möjligt i

lödpunkterna. Närmast golvet

används ett rundat holkjärn. Så

mycket av överflödet av tråden

som möjligt ska avlägsnas.

Lödning

Efter svetsning och finskärning

kan det finnas behov av att finjustera.

Men man bör tänka på att

det i grunden är svetsningen som

gör skarven tät, och därför är det

också viktigt att tråden sitter fast.

Om den sitter fast blir arbetet med

skärning och lödning snabbt och

enkelt.

Det här var några av de tips och

rekommendationer som återfinns

i anvisningen. Den innehåller också

bilder som förtydligar de viktigaste

momenten. Gå in på golvbranschen.se

för att hitta svetsanvisningen,

med fler tips och beskriv -

ningar!

Patrik Nordahl

26 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


# GOLV

DAVID JONSSON

Fredag em såklart ...

2019 - 08 - 16

SIMON GLENNÅKER

Mysjobb på en tisdag!

2019 - 08 - 20

JONAS BJURSTRÖM

Trisslottsfredag?

2019 - 08 - 30

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

199

47

126

MARINEL ISAK MEREBORG

När en kund ville ha en isbjörn i sitt

badrum ...

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

251

2019 - 08 - 07

MARINEL ISAK MEREBORG

Levererat mikrocementshandfat till

kakelbutiken där jag handlar.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

34

2019 - 08 - 27

JONAS TOIVONEN

Här ska man nog kunna skita och

duscha.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

150

2019 - 08 - 25

NINOS AZIZ

Lägger sällan ut något på denna sida, men när man levererar ett sånt här badrum

ut till kund så får man dela med sig även till alla kollegor runt om i Sverige.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

130

2019 - 08 - 19

NIKOLAI MANILIK

147 x 73,5 ... 30 kilo per platta

... ensam.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

90

2019 - 07 - 31

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 27


SAMMANSLAGNING AV VIKTIGA APPAR

TVÅ APPAR BLIR EN

– GOLV- & VÅTRUMSKONTROLL

GVKs Kvalitetsapp och Golvbranschens app Golvkontroll

slås nu samman. Det blir en förenkling för användaren,

speciellt när man arbetar både i torra och våta utrymmen.

Samtidigt görs ytterligare ett antal efterfrågade förbättringar.

Från och med september kommer

GVKs Kvalitetsapp och Golvbranschens,

GBRs, Golvkontroll

att vara ”en och samma app”.

Uppdateringen innebär många

förbättringar som kommer att

spara tid och pengar för företagaren.

Gemensam app innebär

många förbättringar

– GVKs Kvalitetsapp lanserades

2014 och GBR Golvkontroll 2016.

Antalet företag som aktivt använder

tjänsterna och rapporterar in

kvalitetsdokument har ökat stadigt

sedan lanseringen, berättar Patrik

Nordahl, teknisk projektledare på

Golvbranschen, GBR.

Att apparna, GVKs Kvalitetsapp

och GBR Golvkontroll, slås samman

ger många fördelar, bland

annat förenklad administration för

användaren i projekt som omfattar

både torra och våta utrymmen.

Användaren behöver bara lägga

upp ett projekt och kan koppla

både GVKs och GBRs kvalitetsdokument

till det. Det resulterar

även i att GBR och GVK sparar tid

och resurser, man behöver ju

enbart drifta och utveckla en app

och det innebär en mer stabil

tjänst och fler uppdateringar.

Efterfrågade förändringar

genomförs

Flera användare har efterfrågat

förbättringar av apparna, främst

handlar det om att förenkla

inrappor tering av kvalitetsdokument

för att i slutändan spara tid

och pengar. De största förändringarna

som nu görs kommer att

medföra att:

• Användaren kan rapportera in

samtliga kvalitetsdokument

oavsett om han använder dator,

mobil eller surfplatta. Det är helt

enkelt ”samma” tjänst oavsett

vilken enhet som används.

• Hanteringen av beställarupp -

gifter blir bättre. Tjänsten

”minns” samtliga beställare.

• Man får bättre överblick över

inrapporterade projekt och

kvalitetsdokument.

– Även om det är en del förändringar

som görs tror vi inte att det

kommer vara besvärligt för den

som är van vid apparna att sätta

sig in i det nya. Alla kvalitetsdokument

och kontrollpunkter är

desamma, menar Patrik.

– Det är verkligen en efterlängtad

uppdatering, säger Hampus

von Zeipel vars företag Golvuppdraget

är en flitig användare

som var tidigt ute och testade

båda apparna.

Golv- & våtrumskontroll blir nu

kvalitetshjälpmedlet för det lilla

liksom det stora golvföretaget.

Tabellen här nedan visar vad allt

det GVK-auktoriserade företaget,

det GBR-anslutna företaget liksom

företaget som är både och,

får tillgång till.

Jon Herrdahl

Samtliga

dokument kan

rapporteras in

med hjälp av

den sammanslagna

appen,

oavsett om man

använder dator,

mobil eller surfplatta.

GVK-auktoriserat

företag

GBR-anslutet

företag

Både GVK och GBR

Projekt 4 4

Våtrumsanmälan 4 4

För- och egenkontroll (våtrum) 4 4

Våtrumsintyg 4 4

För- och egenkontroll (torra arbeten) 4 4

För- och egenkontroll (sliparbeten) 4 4

Branding 4 4

Tabellen listar vad företagen har tillgång till via appen Golv- & våtrumskontroll.

TIPS TILL DEN SOM VILL KOMMA IGÅNG

Att förändra arbetssätt och rutiner är ingen ”quick fix”, oavsett bransch. Det kan ta flera år innan nya rutiner och

arbetssätt är införda även om förändringsarbetet flyter på helt smärtfritt, vilket det sällan gör. Men det finns fyra steg

för att börja införandet på rätt sätt och minska friktionen inom företaget.

1 Lägg grunden!

Grundförutsättning för att lyckas med implementeringen är att det finns en tydlig ledning som efterfrågar både

resultat och analys för att utveckla och förbättra. Är ledningen / företagsägaren engagerad? Finns det ett tydligt

syfte?

2 Utse en pilotgrupp och testa!

Istället för att ägna tid och resurser åt ändlösa diskussioner om vad, när och hur kan det vara bra att utse en testgrupp

som till exempel består av en administratör, en arbetsledare och en montör och be dem sätta igång och

testa. Och att ta diskussioner när problem eller frågor uppstår. Vad kan finns att lära av pilotgruppens arbete? Sätt

rutiner för till exempel hantering av avvikelser, frågor och problem.

3 Utbilda övrig personal!

Utbilda övrig personal i att använda verktygen. Informera om vad syftet är och varför företaget valt att göra detta.

Informera tydligt om vem som ska kontaktas om det uppstår frågor och problem.

4 Följ upp!

Går det som det var tänkt? Ge återkoppling till ledare och medarbetare och informera om vad kvalitetsförbättrande

åtgärder leder till. Vad kan man lära av arbetet?

För mer information, kontakta: Jon Herrdahl, GVK (08-702 30 99; jon@gvk.se), eller Patrik Nordahl, GBR (08-702 30 98;

patrik@golvbranschen.se).

28 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


FÄRGSTARKT

SAMARBETE

SPARSAMT MED GOLV

På Fastighetsmässan i Mölndal 4 – 5 september

fanns 80 talare i konferensprogrammet. Och

imponerande 200 utställande företag, varav

dock endast tre hade närmare anknytning till

golv. Mässans tema var närmast rationell

fastighetsförvaltning och inte expansiv tillväxt.

Det föll sig därför naturligt att de tre golvrelaterade

utställarna siktade på underhåll och

renovering av golv – inte läggning av nya golv.

Ajour Trading, med Martin Löhesaar och

Sami Huhtala i montern, visade sitt välkända

sortiment av produkter för behandling av

hårda golv som sten, keramik och terazzo.

I Bonas monter presenterades Bona Pure,

ett system för att förnya PUR-skikt på halvhårda

golv som linoleum, plast och gummi.

Systemet består av primer för vidhäft ning mot

den gamla ytan och tvåkomponents polyuretan

med härdare. Systemet kan kombineras med

hårda partiklar och infärgning efter behov.

Hållbar Teknik visade lack för alla slags

slitna golv. Produkten heter Wearmax och

består av vattenburen polymerlack med keramiska

partiklar för förhöjd slitagebeständighet.

Det ligger i tiden att alla golv inriktade

utställare satsar på under håll och renovering

Sami Huhtala på plats i Ajour Tradings monter på

Fastighetsmässan i Mölndal.

när ett fastighetsbolag som Vasakronan

i konferensprogrammet presen terar sig med

mottot: ”Vi ska inte bygga, vi ska förvalta.”

Magnus Rönnmark

INVIGNING I GÖTEBORG

Bolon har sedan många år ett samarbete med

det italienska modehuset Missoni – nu lanserar

de en ny Missoni Home-kollektion, en riktig

färgfest med tydliga Missonirötter.

− Vi är stolta över vår långvariga relation

med familjen Missoni som har lett till ett antal

kreativa och djärva kollektioner under åren.

Den nya kollektionen består av en explosion

av iögonfallande färger som passar inredningsprojekt

där man efterfrågar en unik look, säger

Bolons Annica Eklund.

I den nya kollektionen har två nya mönster

lagts till jämfört med tidigare, och ett antal har

tagits fram i nya färger. Den första nyheten

heter Trinidad, ett färgstarkt och randigt

mönster, mest känt från en av Missoni Homes

mattor. Den andra nyheten heter Fireworks

och är ett starkt grafiskt mönster med lätt

grade ring, inspirerat av ett av Missoni Homes

signaturtyger. Mönstret Zigzag finns även i tre

nya färger – turkost, grönt och rött, och mönstret

Flame i färgen Pineapple medan Flame

Patch finns i tre nya färgställningar – Lagoon,

Wood och Black.

Kollektionen tillverkas i Sverige, är lätt att

underhålla och har slitage klass 33, det vill säga

den kan användas i offentlig miljö med hög

trafik. Samtliga produkter finns som rullvara,

förutom Flame Patch, som tillverkas som

plattor om 50 x 50 centimeter. ■

Torsdagen 22 augusti invigde Golvgrossisten

Thörnkvist & Berg sina nya lokaler i Göteborg.

Efter att Sveriges Golvdistributörer, SGD, köpte

företaget i februari i år har man letat efter nya

och större lokaler och nu övertagit 800 kvadratmeter

med fem meters takhöjd som Ahlsell El

lämnat. Här har hyresvärden byggt om och

reno verat och gjort en allmän standardhöjning.

Lokalerna ligger på Hisingssidan av Göteborg,

centralt placerade mellan de båda biltunnlarna

under Göta Älv och nära till E6.

På invigningsdagen var det minimässa med

20 utställare, vilket drog nästan 80 kunder.

Branschens stora aktörer var där som Tarkett,

Forbo, Gerflor, Berry Alloc med flera leverantörer

av golvbeläggningar. På tillbehörssidan

fanns bland andra Ardex, Casco, Hey’di, Pallmann

och Uzin på plats för att svara på tekniska

frågor och visa nya lösningar inom områdena

fix, fog och avjämning liksom behandling av

golv. ■

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 29


FRÅGA

GVK

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om godkända konstruktionslösningar, tätskiktsprodukter

eller något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter svara. Skriv ned din fråga och mejla till

info@gvk.se.

Fukt och fuktmätning – vem är

ansvarig för att mäta fukt?

För att få information om underlag

och RF-nivå vid en entreprenad,

bör beställaren kontaktas, lämpligen

platschefen. Observera att

det alltid är beställarens ansvar

att utföra en RF-mätning i underlaget.

För en korrekt RF-mätning

i underlaget bör en RBK-auktoriserad

fuktkontrollant anlitas. Om

RF-värdet är för högt ska man

alltid avråda från fortsatt arbete

och hantera det som en avvikelse.

Följ alltid leverantörens anvisningar!

Vid oklarheter i ett enskilt

fall – kontakta respektive materialleverantör.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

Är det godkänt att kombinera

olika typer av tätskikt?

Det beror på. Så här står det i

branschreglerna för tätskikt Säkra

Våtrum: ”Vid skarvning mellan

olika tätskiktstyper ska minst en

av de ansvariga tätskiktsleverantörerna

tillhandahålla en skriftlig

monteringsanvisning för kombinationen

av de två tätskiktsprodukterna.”

Med andra ord är det godkänt

så länge produkterna är branschgodkända

och det finns en anvisning

som beskriver hur tätningen /

skarven / överlappet ska utföras.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

Vilka är de vanligaste typerna

av fukt- och vattenskador i våtrum?

Vattenskadecentrum har till uppgift

att undersöka orsaker till

vatten skador och sprida information

om dem. Den senaste publicerade

vattenskaderapporten

omfattar 55 000 inrapporterade

skador. Skadorna i bad- och dusch-

rum fördelas enligt följande:

• Rör – 21 procent

• Läckage vid tätskiktets anslutning

till golvbrunn – 19 procent

• Läckage genom tätskiktet i

golv – 13 procent

• Koppling – sju procent

• Skarv / fog i tätskikt – 6 procent

Installationens ålder spelar naturligtvis

roll. Om vi tittar närmare på

till exempel ”läckage genom tätskiktet

i golv”, så framgår det att

cirka 80 procent av vattenskadorna

sker 20 år efter installationen. Det

är med andra ord i äldre installationer

de flesta skadorna uppstår.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

Erbjuder GVK kurser på andra

språk än svenska?

Nej, i dagsläget erbjuder GVK

endast behörighetskurser på

svenska. Vi har tyvärr inte resurser

att ta fram kurser på de olika språk

som kan tänkas förekomma ute

på byggarbetsplatserna.

Nina Widell

nina@gvk.se

Vilka våtrumsskivor passar som

underlag till tätskiktsfolie och

plastmatta?

GVK har tillsammans med tillverkare

/ leverantörer av byggskivor

och Byggkeramikrådet sammanställt

egenskapskrav för våtrumsskivor

på vägg. Kraven syftar till

att säkerställa att tätskikt av folietyp

och plastmatta fungerar på

olika typer av våtrumsskivor när

dessa används som alternativ till

kartonggips. Vilka våtrumsskivor

som är lämpade som underlag till

tätskikt av tätskiktsfolie och plastmatta

finns listat under Godkända

produkter på gvk.se.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

EVENTS AV GOLVINTRESSE

HEM, VILLA & BOSTADSRÄTT

Stockholmsmässan

11 – 14 oktober

DOMOTEX MEXICO

Centro Citibanamex

15 – 19 oktober

Mexico City

DOMOTEX

Hannovermässan

10 – 13 januari 2020

FASTIGHETSMÄSSAN

Malmömässan

22 – 23 januari 2020

PRENUMERERA!

En årsprenumeration

Golv till Tak kostar

bara 380:- (exkl moms)

och då får du åtta välmatade

och intressanta

nummer av tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu

och beställ idag!

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm

Tel 08-702 3090

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3099

Frida Johansson 08-702 3093

Christoffer Lundkvist Föräldraledig

Kurser/adm: Nina Widell

08-702 3091

30 | GOLV TILL TAK | #6 - 2019


REVIDERING AV SÄKRA VÅTRUM TILL 2021

För att GVKs branschregler Säkra Våtrum ska

hållas aktuella med relevant information och

följa med i utvecklingen, uppdateras de vart

femte år. Det är en lång och tidskrävande

process där myndigheter, försäkringsbolag

och en rad andra aktörer alla ska lämna sina

synpunkter. Processen har startats tidigare i år,

i den ingår harmonisering med Byggkeramikrådets

och Säker Vattens regler så att organisationerna

ska kunna släppa uppdaterade

branschregler samtidigt och utan inbördes

motstridigheter. Siktet är inställt på att de nya

branschreglerna ska träda ikraft i januari 2021.

För närvarande pågår referensgruppsmöten

med insamling av synpunkter från olika intressenter.

Den fortsatta tidplanen ser ut så här:

HÖSTENS GBR-KURSER

Keramikteknik (KT)

8 oktober

Stockholm / Solna

Golvteknik (GT)

15 oktober

Malmö

Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö i Golvbranschen

(KMA)

22 – 23 oktober

Stockholm

Ekonomi steg 1: Företagare i Golvbranschen

(FIG)

12 november

BÄST I JULI OCH AUGUSTI!

Bäst på att samla in plastspill för återvinning

under juli – augusti var:

BL-Interiör – 3 226 kilo

Lundströms Golv – 2223 kilo

Sandéns Golv i Helsingborg – 1 783 kilo

Färg & Tapettjänst i Säffle – 1 279 kilo

P & B Golv – 1 236 kilo

November – december:

Granskning av första utkast

December:

Sista dag att lämna synpunkter

Januari – mars 2020:

Remissomgång

Mars – juni 2020:

Färdig version till remissgrupper

November 2020:

Branschregler och utbildningsmaterial släpps

Januari 2021:

De nya branschreglerna börjar gälla

Eventuella synpunkter till den pågående

revide ringen mejlas till info@gvk.se. ■

FRIDA VIKARIERAR FÖR CHRISTOFFER

Sedan 19 augusti finns Frida Johansson på

plats på GVKs kansli för att vikariera som tekniskt

ansvarig under Christoffer Lundkvists

föräldraledighet.

Frida är 23 år och nyexaminerad som byggnadsingenjör

från Jönköpings Tekniska Högskola.

Under studietiden har hon arbetat i en

bad- och värmebutik.

Frida blir kvar på GVK fram till i april 2020,

Christoffer återvänder dock från sin föräldraledighet

redan under februari. ■

Golvteknik (GT)

26 november

Stockholm / Solna

Juridik, AMA, Auktoriserat Golvföretag

(JAG)

5 december

Stockholm

Golvteknik finns också som onlinekurs. Den

är ett komplement till den fysiska kursen och

riktar sig till golvläggare och arbetsledare som

haft sitt yrkesbevis i fem år eller mer.

Anmälan till kurserna görs lättast på golvbranschen.se.

GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Folkungagatan 122

116 30 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Mats Tingstam

Carina Vässblad

JURIDIK: Joanna Nordström

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Malin Bergström

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Björn Törnquist

Welin & Co AB

Tel: 08 - 544 104 41

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Daniel Hägg

Jannes Golv i Hudiksvall AB

Tel: 0650 - 177 60

Ordf Göran Carlsson

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

#6 - 2019 | GOLV TILL TAK | 31


UNIDRAIN ®

UNIDRAIN - BADRUMSDESIGN UTAN GRÄNSER

Unidrain ® är ett elegant golvavlopp som ger full frihet att

designa badrummet utan de tekniska begränsningar

som traditionella golvbrunnar har.

Golvfallet läggs endast

åt ett håll och

möjliggör val

av stora

golvplattor.

Unidrainsystemets 4

grundkomponenter:

avloppsarmatur,

utloppshus, ram

och galler / panel.

Läs mer och bygg din

Unidrain på undrain.se


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Folkungagatan 122

116 30 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

FÅ KOMPONENTER FÖR

SNABBARE RESULTAT

SMIDIG FOLIE

Bostik Pro

NÄR TID OCH KVALITET ÄR VIKTIG

Bostik PRO tätskiktssystem är utvecklat för proffsen. Systemet är tidsbesparande då det

innehåller få komponenter, dessutom är produkterna mycket smidiga att arbeta med. Våra tätskiktssystem

finns både som rollat- och som foliesystem.

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!