EEPAB Magazine 2019

parachutecommunication

LJUSNING PÅ KOMPONENT-

MARKNADEN, MEN ÄR DEN

TILLFÄLLIG?

De senaste årens stora komponentbrist har inneburit

tuffa utmaningar för de flesta företag med elektronik i

sina produkter. Men nu ser läget på marknaden äntligen

lite ljusare ut. Vad beror det på? Och hur ser framtiden

ut gällande tillgång och efterfrågan?

Tom Dahlén är Sverigechef på Arrow Electronics,

världsledande distributör av elektronikkomponenter

och sedan många år tillbaka samarbetspartner

till EEPAB. Vi har pratat med Tom

om hur läget ser ut på komponentmarknaden.

Hej Tom! Hur ser komponentläget ut idag?

Det ser betydligt ljusare ut nu än förra året.

Den stora bristen som funnits på komponentmarknaden

under senare delen av 2017 och

hela 2018 har lugnat sig inom flera teknologier

och leveranstiderna är generellt sett lite kortare.

Denna förändring har också gått snabbare än

de flesta kunnat förutspå. MLCC:er är den teknologi

som har varit hårdast drabbad av komponentbristen,

men här är läget mer stabilt

nu och vi har också sett vissa prissänkningar

som en direkt följd av detta. Inom vissa mer

nischade teknologiområden är komponentläget

dock fortfarande svårt.

Vad beror den här positiva utvecklingen på?

Det pågår en allmän elektrifiering i samhället

globalt sett och det har varit svårt för

4

More magazines by this user