LABUSINESS 3/2019

online.magazines

Ledaren

LABUSINESS

NR 3-2019

LA Business publiceras av Spenner

Media och distribueras till samtliga

företag i Landskrona och finns på

strategiska platser. LA Business

utkommer med 4 nr per år. Åsikter

uttryckta i denna publikation är

antingen skribenternas eller de

intervjuades och speglar inte utgivarens

eller Landskronas näringslivs.

För tävlingar och lotteri

anordnade i LA Business svarar

vinnaren för eventuell vinstskatt.

REDAKTÖR

Leslie Spenner, 042-14 70 40

leslie@spenner.se

ANSVARIG UTGIVARE

Leslie Spenner, 042-14 70 40

leslie@spenner.se

ANNONSBOKNING

Spenner Media

Mark Magnusson 0761-84 24 00

mark@spenner.se

MEDARBETARE

Thomas Madsen, Maria André,

Petra Olander, Ian Maasing,

Thomas Rödin Hulth

GRAFISK FORMGIVNING

Art Industry

artindustry.se

TRYCK

Danagård LiTHO

danagardlitho.se

PAPPER

Amber graphic

OMSLAG

Elena Sjödin Robot Minds

Foto: David Elg, Moob

REDAKTIONSADRESS

Spenner Media

Drottninggatan 53 B,

252 22 Helsingborg

spennermedia.se

Anna Classon

TILLVÄXT- OCH

NÄRINGSLIVSCHEF

anna.classon@landskrona.se

Välkommen!

Vi trycker med Danagård LiTHO

– Sveriges första tryckeri med ursprungsmärkt

el från egen vindkraft.

LABUSINESS

LANDSKRONAS NÄRINGSLIVS MAGASIN NR 3 2019

Nya kollegor?

Elena Sjödin programmerar framtidens robotar

EKO & FLORA | ORESUND DRYDOCKS | HILLESDAL INREDNING OCH CAFÉ | HEXIS

Vill du ha ditt eget ex av

LA BUSINESS, maila oss på

naringsliv@landskrona.se

nu har det hänt som jag nästan inte vågade hoppas på för fem år sedan. Marken på Kronans

företagsområde vid E6:an är fulltecknad, och nya företagsetableringar bygger och planerar för att

flytta in. Inom de närmaste åren kommer ytterligare 500 personer att ha sin arbetsplats på Kronan.

i alla våra företagsområden flyttar företag in. Men just nu riktas många blickar mot

stationsläget. Landskronas station ligger mitt i Öresundsregionen med en arbetsmarknad på

4 miljoner människor. Här kan företag attrahera personal med kort pendlingsavstånd från alla

kringliggande städer. Och här finns fortfarande mark för etablering.

De tjänsteföretag som vinner mest på att etablera sig här är de som behöver nå kompetens

från hela regionen. Självklart vill vi att alla också ska lockas att bo i vår vackra stad men en bra

början är att företagen vill flytta hit.

några nykomlingar är Robot Minds som huserar i Weibullsholmshuset, LiftPro som flyttat

in på Varvsudden och Hexis som bygger så det knakar på Kronan. Gemenskap i näringslivet,

attraktiva bostadsområden och att synas för de 40 000 fordon som passerar på E6 varje dygn är

några anledningar till att de valde just Landskrona.

Trevlig läsning om vårt fantastiska näringsliv!

LABUSINESS | 3

More magazines by this user
Similar magazines