Info Kalix NR 2 2019

KalixKommun
  • No tags were found...

Kalix länsbäst i Lärarförbundets skolrankning, trea i Sverige. Bildspecial från sommarens evenemang, Många nya jobb då Johannisberg utökar, Kalix Sportcity en aktivitetsanläggning för alla.

info

.

KALIX

EN ATTRAKTIV, JÄMSTÄLLD OCH HÅLLBAR KOMMUN

#2 • December 2019

KALIX I NY SKOLRANKING

Bäst i länet - Trea i Sverige

Bildspecial

Kalix glödheta sommar

Många nya jobb

då Johannisberg utökar

Kalix Sportcity

ett aktivitetshus för alla


Stolthet och julefrid i Kalixhjärtat

Återigen dags att summera ett händelserikt

år – 2019. En fjäder i hatten för oss

är att Skolverket nu rankar Kalix som

Sveriges tredje bästa skolkommun. Smaka

på den!

Kairos Future sa redan 2017 att skolan var

ett av Kalix starkaste kort för att stimulera

inflyttning. Genom medvetet arbete har

framsynta politiker och kunniga, engagerade

medarbetare sedan dess fortsatt att

utveckla skolan, och nu har vi fått betyget.

Men det stannar inte där. Kommunalrådets

lilla spadtag för Resecentrum Kalix,

kommer att bli ett stort steg för Kalix

fortsatta utveckling. Det möjliggör jobbpendling,

ett hållbart resande och binder

ihop två länder. När du frågar en inflyttad

kalixbo vad som är bäst med Kalix blir

svaret ofta ”allt är så nära”, och med tåget

ökar närheten till mycket!

~ Maria Henriksson, kommundirektör ~

Anledningar till stolthet finns det gott

om. Om jag säger Sommarfesten, vad

tänker du då? Sol, sommar, glädje, folkfest,

gemenskap, fullsatt! Det började med

en idé från en engagerad Kalixbo som

plockades upp av våra politiker i Utvecklingsutskottet.

Idén förverkligades sedan

av två eldsjälar till medarbetare, som inte

haft en minuts ro sedan dess – men vilket

resultat! Demokrati i sin finaste form, till

glädje för alla medborgare.

Under december månad öppnade vi ett

modernt boende för dig som är 65+.

Jag har haft förmånen att få se det växa

fram med fantastiskt fina lägenheter, en

fin samlingslokal och en utemiljö med

extra allt.

Jag har blivit mormor igen, och jul med

barnbarn och syskonbarn är som bomull

i hjärtat. Visst blir det lite rörigt med

20 personer runt bordet, och alla barn

i åldern 0-3 år som kanske inte uppskattar

tomten så mycket än. Jag hittar

stämningen i december med julböcker i

öronen, och julfilmer när tid medges. I

skrivande stund har jag inte börjat med

julstök ännu men till helgen börjar det,

med saffransbak och julpyntande. Man

får ta vara på ljusglimtarna under årets

mörkaste månad.

Slutligen en hälsning

om julefrid till alla

Kalixbor, medarbetare

och företagare.

Jag önskar

er alla en riktigt

God Jul

& ett Gott

Nytt År!

Ny teknik för bättre vård och arbetsmiljö

Visningsrummets projektledare Sandra Wallma

demonstrerar robotkatten och matningsroboten.

Kalix Visningsrum kan ses som ett bibliotek för välfärdsteknik, där besökare

har möjlighet att se och testa olika tekniska lösningar. Här arbetas det

också med implementering, genom att ny teknik testas skarpt i verksamheterna

framgår det snabbt vad som är användbart.

Kalix Visningsrum öppnades våren

2019, och ligger mitt emot Galleria Kalix.

Visningsrummet är det första – och än så

länge enda – för välfärdsteknik och smarta

lösningar i Norrbotten.

– Det handlar om individerna själva

som vårdtagare, patienter, anhöriga och

invånare. Genom att komplettera deras

funktioner ska de bli mer självständiga, delaktiga,

aktiva och känna trygghet, förklarar

projektledare Sanna Wallma.

Färre tunga lyft

I Visningsrummet prövas exempelvis

smarta varianter på gungstolar, sängar och

blodtrycksmanschetter. Test görs också

med VR-glasögon, en duschrobot och en

robot som kan sköta matning.

– Vi arbetar exempelvis med olika typer

av sängar och utrustning som gör att

personalen slipper vissa tunga vändningar

och lyft. Tekniken ska komplettera våra

medarbetare så de får mer tid till det som

är viktigt, till exempel det sociala arbetet

med vårdtagarna, säger Sanna.

Rätt i tiden

Sanna Wallma och hennes medarbetare

spanar löpande efter nya tänkbara produkter.

Hon fastslår att Visningsrummet

ligger helt rätt i tiden.

– Visningsrummet finns med anledning

av att vi får allt fler äldre i samhället, och

allt större pensionsavgångar. Samtidigt

fylls det på med allt färre i arbetsför ålder,

denna personalbrist kommer bli kännbar

i många verksamheter runt om i Sverige.

Vi ser och känner av personalbristen i

våra verksamheter idag, och allt tyder på

att det kommer vara svårare att hantera i

framtiden.

Projektet som finansieras av Region

Norrbotten pågår till och med augusti

2020, men ett fortsättningsprojekt håller

på att startas upp.

Intresse från hela länet

I våras började Sannas medarbetare Malin

Drugge att bygga upp själva Visningsrummet

och söka fram tekniken.

Nu handlar arbetet mer om implementering,

och faktiska tekniktest i verksamheter

för att se vad som fungerar och vad

socialförvaltningen skulle kunna införa

längre fram. Sanna Wallma förklarar att

det är många som har fått upp ögonen för

Visningsrummet.

– Stora delar av verksamheterna väldigt

intresserade av att få testa tekniken. Vi försöker

matcha tekniken utifrån de behov

som finns. Idag finns det ett stort intresse

för att få in välfärdsteknik i omsorgen. I

stort sett alla kommuner i Norrbotten har

besökt oss.

2 INFOKALIX DECEMBER 2019


Ett byggår utöver det vanliga

~ Tommy Nilsson, kommunalråd och kommunstyrelsen ordförande ~

Jag reflekterar över det gångna året, och

slås av att det byggs oerhört mycket i Kalix

för tillfället. Resecentrum för tågtrafik

påbörjades under hösten och färdigställs

under nästa år. Boendet Studenten 1 med

15 lägenheter för personer över 65 år har

byggts, och inflyttning är påbörjad.

Vi har även kommit igång med bostadsområdet

Tor 8, där 30 lägenheter kommer

att byggas med inflyttning i juni 2021. Det

är därtill oerhört glädjande att Trafikverket

har påbörjat bygget av Kalix nya E4-

bro, vilken ska vara färdig under 2021.

Persontrafik med

tåg startar i april

2021, vilket möjliggör

miljövänliga och

smidiga transporter

till Luleå, Boden och

Haparanda. På lite

sikt kommer det även

vara möjligt till att åka

vidare till bland annat

Uleåborg. Detta

kommer göra vår kommun och region än

mer attraktiv för människor, som vill bo

kvar eller flytta hit.

Befintliga Kalixföretag har en fortsatt

god tillväxt, men vi ser även att allt fler

mindre företag etablerar sig på orten.

Bland annat inom konsult- och tjänstesektorn.

Det är glädjande att Töre har fått

etableringar inom bilförsäljning, gintillverkning

och snickeri. Besöksnäringen

växer samtidigt i Kalix och hela Östra

Norrbotten.

I framtiden kommer attraktiviteten bli

allt mer avgörande för var människor

väljer att bo. En viktig attraktionskraft

är bra barnomsorg och utbildning. Det

är därför oerhört glädjande att Lärarförbundet

rankar Kalix kommuns skolor

som tredje bäst i landet. Vi vet att en bra

och lyckad skolgång leder till ett framtida

arbete, men även till ett friskare liv.

Kalix kommun är fortsatt en framgångsrik

kommun inom området friluftsliv.

Redan under hösten fick vi exempelvis

igång snötillverkningen på Djuptjärns

skidstadion, så att våra skidentusiaster

trots blidväder kunde ge sig ut på spåren.

Kommunen har även beslutat att

fortsatt satsa på sommarevenemang.

Sommarfesten är ett mycket bra exempel

på vad kommun, föreningar och företag

kan åstadkomma tillsammans för Kalix

attraktivitet. Jag vill passa på att tacka

alla som bidrog till den mycket lyckade

sommarfesten 2019.

För att klara framtidens kompetensförsörjning

måste Kalix kommun, medborgare

och företag hjälpas åt att marknadsföra

orten. Detta kan vi göra genom

att tala väl om Kalix, och lyfta de positiva

sakerna med att bo och verka här.

Använd gärna Kalix nya platsvarumärke

i er marknadsföring. Vi ska vara

oerhört stolta över allt det positiva som

händer i vår kommun.

Tillsammans kan vi lyfta Kalix!

Drop in och digicafé i Visningsrummet för välfärdsteknik

Öppettiderna för 2020 har ännu inte

fastslagits, men fram till jul har allmänheten

kunnat titta förbi Visningsrummet

fredagar klockan 09.00–15.00, för att

testa olika typer av tekniska lösningar.

Normalt är det cirka 15 besökare varje

fredag.

De som är lite äldre kan i samband

med besöket även få stöd och guidning i

att använda datorer, smarttelefoner och

surfplattor. Och den som saknar egen

utrustning får gärna låna.

Alla som kommer in för digital guidning

bjuds också på kaffe och kaka.

Konceptet kallas för ”digicafé”, och

syftet är att motverka det digitala utanförskap

som många av pensionärsföreningarnas

medlemmar upplever i sin vardag.

~ Kalix kommuns vision ~

Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla.

• En attraktiv, jämställd och hållbar kommun.

INFOKALIX DECEMBER 2019 3


Länsbäst i Lärarförbundets senaste ranking

Kalix kommun rankas högst i länet och trea i hela landet i Lärarförbundets

ranking ”Bästa skolkommun 2019”.

Charlotte Sundqvist som är skolchef i

Kalix kommun förklarar att ett gediget

utvecklingsarbete ligger bakom de goda

resultat som nu ger utslag i Lärarförbundets

skolranking.

– Det här betyder mycket, inte minst

för all personal som genom åren kämpat

för att hela tiden utveckla skolan, sina undervisningsmetoder

och sätt att möte alla

barn i undervisningen. Det är ett kvitto på

deras arbete!

Skolverket ville att de båda förskollärarna

skulle berätta om hur förskoleklassen

jobbar med ett nytt kartläggningsmaterial

som är obligatoriskt sedan hösten. Maria

förklarar att de satsat på att göra materialet

roligt för barnen.

– Vi försöker göra det på ett lekfullt sätt,

och hitta naturliga sammanhang för barnen.

Vi har ofta en filur som bor hos oss

och skriver brev med de här uppgifterna

till barnen. Barnen vet inte att vi har gjort

”Håll i och håll ut”

Utbildningschefen berättar att uthålligt arbete

är en nyckelfaktor för att fortsätta den

positiva utvecklingen av skolan i Kalix.

– Håll i och håll ut. Vi har sett till att följa

upp arbetet och sett till att vi fokuserar på

det viktiga. Vi har en stabil organisation

och naturligtvis otroligt duktig personal

– från förskola till vuxenutbildning. Vi

samarbetar och är ett lag tillsammans.

Eleverna de stora vinnarna

Rankingar i all ära, det är barnen och

eleverna i Kalix som är de stora vinnarna.

Det är de som får bättre förutsättningar att

lyckas i livet genom en lyckad skolgång.

en kartläggning på dem, utan det blir en

rolig uppgift.

Det kan exempelvis handla om att

eleverna ska läsa böcker, som de sedan får

återberätta för pedagogerna.

Kalixskolor i framkant

Maria förklarar att Skolverket trycker lite

extra på lekens betydelse för lärande i

förskoleklass.

– De har kommit med ett nytt stödma-

– Vårt mål är inte att bibehålla den goda

positionen i rankingen, vårt mål är att

vara så bra som möjligt för våra barn

och elever. Om det i sin tur gör så att vi

hamnar bra i rankingar så är det bara en

bonus, fastslår Charlotte Sundqvist.

Mer om Bästa Skolkommun

För en mer rättvisande ranking har Lärarförbundet

från i år endast kvar kriterier

som gäller elevernas resultat, med hänsyn

till familjebakgrund. Tre frågor har

strukits helt, vilket gör det svårt att jämföra

resultatet med fjolårets. Du kan läsa Bästa

Skolkommun 2019 i sin helhet på Lärarförbundets

hemsida: www.lararforbundet.se.

Riksintresse för näsbypedagogernas lekfulla kartläggning

Den 9 november var Maria Magnusson och Emma Nyström från Näsbyns

förskola speciellt inbjudna till Skolverket för att berätta om sitt arbetssätt.

– Det känns jätteroligt. Man blir stärkt i det sätt man jobbar på och i sina

tankar, säger Emma Nyström.

4 INFOKALIX DECEMBER 2019

Emma Nyström och Maria Magnusson.

terial som heter lek i förskoleklass, och vill

absolut att vi utgår ifrån leken.

Metoden ligger alltså helt rätt i tiden, och

i likhet med det hälsofrämjande arbete som

uppmärksammats på Töre skola har den

också väckt intresse på riksnivå. Kalix skolor

ligger därmed i framkant på flera områden!


Nu har Innanbäckens nya förskola invigts

Måndag den 4 november öppnades den nya förskolan i Innanbäcken, med

ett nytt tänk där avdelningar ersatts med arenor och torg.

– Åh det är helt fantastiskt Vi har väntat och vi har längtat i flera år. Det

är en stor dag för oss, säger rektor Anita Lundbäck.

Önskemålet att flytta in förskoleverksamhet

i låg- och mellanstadiets gamla lokaler

har funnits länge, och med 1 500 kvadratmeter

att tillgå fanns fina grundförutsättningar

som bara blivit bättre i och med

ombyggnationen. Anita nämner som

exempel förskolans barnanpassade kök.

– Vi har en låg miljö, för tanken är att

alla barn ska kunna servera sig själva så

långt som möjligt. De får den hjälp de

behöver, men många reder sig helt själva.

Sedan har vi två matsalar för att det inte

ska bli så hög ljudvolym.

”Många vill flytta hit”

Innanbäckens nya förskola rymmer fem

arenor, och upp till 90 barn. Vid starten

var cirka 65 barn inskrivna, men Anita

förklarar att det ökar kontinuerligt.

– Det är ett stort intresse. Vi trodde från

början att vi kunde få lite problem att

fylla fyra avdelningar. Nu har vi fyllt fyra

och är på väg in i den femte. Många tittar

in nu när det lyser här, och flera av dem

säger att de vill flytta hit sina barn. Det är

vi jätteglada för!

Arenor och torg

I stället för avdelningar har lokalerna delats

in i arenor samt ett stort torg. Arenorna

är åldersanpassade, medan torget är till

för alla barn.

– Vi vill ha en projektion, vi vill öka barnens

lärande. För det yngsta barnet finns

den minsta miljön. När vi sedan trappar

upp och kommer till de äldre barnen

finns det fler val att göra, mer material

och fler aktiviteter att välja mellan. Tanken

är att det ska öka hela tiden, förklarar

Anita Lundbäck.

Frukten av hårt jobb

Kalix kommuns skolchef Charlotte

Sundqvist förklarar att förskolorna i Innanbäcken

och Grytnäs nu slås ihop till en

enhet under samma tak.

– Under en ganska lång tid har rektor

och personal från de båda förskolorna

träffats, och försökt föra samman sina

arbeten till en enhet.

Det långa och hårda arbetet har äntligen

burit frukt, och utbildningsnämndens

ordförande Sven Nordlund (MP) utstrålar

harmoni när han inspekterar de nya

fräscha lokalerna.

– Det känns otroligt roligt att det är i

gång. Som personalen har jobbat för det

här. Det är de som har tänkt till hur det

ska vara här och haft idéer om pedagogik

och annat. De är experterna, sedan måste

vi som politiker ha tro på dem – och tro

Kalix!

Praktik som barnskötare – ett av Kalix stora bristyrken

Matilda Rönnkvist trivs

med praktiken på

Vattentornets förskola.

Matilda Rönnkvist går barn- och

fritidsprogrammet på Furuhedsskolan,

och gjorde under höstterminen

praktik på Vattentornets förskola.

Barn- och fritidsprogrammet är en treårig

yrkesförberedande gymnasieutbildning

på Furuhedsskolan i Kalix. Eleverna väljer

antingen inriktningen fritid och hälsa eller

pedagogiskt arbete. Båda inriktningarna

inkluderar praktik under alla studieår.

– Det är fantastiskt att förskolan erbjuder

praktik. Du växer mycket som person

och lär dig mycket mer, säger Matilda

som valt inriktningen pedagogiskt arbete.

Inriktningen har utgångarna barnskötare

och elevassistent. De som vill bli barnskötare

har all sin praktik på förskola,

medan de som vill bli elevassistenter även

praktiserar detta under sista studieåret.

Gillar att göra praktik

Under praktikperioderna jobbar eleverna

under handledning på olika arbetsplatser.

Vid ett bord inne på Vattentornets

förskola sitter glada barn och leker med

lera. Matilda följer barnen med blicken,

och berättar att hon gillar att vara ute och

känna på hur det är att jobba.

– Det roligaste är att få träffa så många

olika individer! Jag lär känna mig själv,

jag vet hur jag kan agera och lär mig

väldigt mycket nytt. Det är också bra att

jag får visa mig utåt.

Stort behov av barnskötare

Behovet av barnskötare är stort, inte

minst på grund av pensionsavgångar.

Direkt efter examen kan du gå ut i

arbete som utbildad barnskötare eller

elevassistent, men utbildningen öppnar

också möjligheter för vidareutbildning.

Matilda Rönnkvist trivs i rollen som

barnskötare.

– Jag kan absolut tänka mig att arbeta

med det här. Det är givande, du får så

mycket glädje tillbaka hela tiden. Jag

rekommenderar absolut de som går i

nian att söka till barn och fritidsprogrammet.

INFOKALIX DECEMBER 2019 5


Astrid, Jackie-Pi och Elvira leker i

snön på Tallbackkottarnas

förskola i Bondersbyn.

Föräldrarna äger förskolan i Bondersbyn

Tallbackkottarnas förskola och fritidshem i Bondersbyn ägs av föräldrarna,

och är ett alternativ till de kommunala förskolorna med praktiskt avstånd

för barnfamiljer i byn med närområden.

– Föräldrarna är väldigt delaktiga i verksamheten, berättar rektor och

förskollärare Maria Sandin Åström.

Tallbackkottarnas förskola är ett föräldrakooperativ,

vilket drivs som en ekonomisk

förening. Styrelsen utgörs av föräldrarna.

– De är med och beslutar om hur stället

ska leva vidare, vad vi ska utveckla och så

vidare. Det går snabbt från idé till beslut,

och sedan genomförande, berättar Maria.

”Ett par platser över”

Förskolan ligger på en höjd med utsikt

över Kalixälven. Här jobbar tre hetidspedagoger,

och hösten 2019 bestod

barngruppen av elva förskolebarn samt

fem fritidsplaceringar. Maria berättar att

förskolan har syskonförtur, men tillägger

att alla som är intresserade av en plats är

välkomna att höra av sig.

– Intresset är stort, vi har flera barn på

väg in. Många syskon, men även någon ny

familj. Vi har nästan full barngrupp men

Bygget av den nya Kalixbron har

inspirerat årskurs 5 på Innanbäckens

skola att skapa en utställning om

brobyggen.

Eleverna har läst och tagit del av texter

om Kalixbron, intervjuat arbetare på

inte riktigt, vi har ett par platser över.

Föräldrarna städar

Eftersom det bara är pedagoger som jobbar

på Tallbackkottarnas förskola, sköter

de även saker som matlagning och inköp

av råvaror. Städningen är i huvudsak

föräldrarnas ansvar, de har ett städschema

som de följer på helgerna. Vikarierande

barnskötaren Marianne Isaksson ser föräldraengagemanget

som ett stort plus.

– Det märks att föräldrarna trivs här,

de stannar gärna och barnen kan gå till

vilken förälder som helst för att be om

hjälp. Det blir en sammanhållning mellan

föräldrarna också.

Skapar egna lekmiljöer

Som besökare slås man lätt av den hemtrevliga

miljön inne på förskolan. Maria

platsen där nya E4-bron byggs och

sedan redovisat sina arbeten för hela

skolan.

Alva Sandberg och Sofia Andersson

är två elever som arbetat med projektet.

Stolta visar de upp broutställningen som

redovisningarna utmynnat i.

förklarar dock att det finns ett pedagogiskt

tänk bakom allt.

– Det finns inte så många färdigställda

lekmiljöer, utan de skapar barnen själva.

Exempelvis genom att bygga upp en scen

av ett bord. De har alltid något att göra!

De har sina lekar som de utvecklar dag

efter dag, och vi utmanar dem när det

behövs.

Lär sig respektera naturen

Med skog, älv och ängar runt knuten

leker barnen naturligtvis också ofta ute

i naturen. Marianne Isaksson berättar

om en skogsplätt som barnen kallar för

”dagisgropen”.

– Den ligger en bit upp i skogen, där har

de bland annat byggt en koja. Vi har också

ett litet fort där de leker mystiska lekar,

med spännande saker.

Maria Sandin Åström förklarar att verksamheten

anpassas utifrån rådande årstid.

–Vi har mycket naturtema, barnen lär

sig att vara rädda om naturen. De ser allt

från grunden. Från minsta lilla insekt, till

de stora förändringarna som sker i älven.

Utställning – Innanbäckens femmor bygger broar

6 INFOKALIX DECEMBER 2019

På pulkfärd med Marianne Isaksson

och Maria Sandin Åström.

I salen hänger målningar och ritningar av

broar – samt prototyper.

– Broarna byggdes av sugrör och tejp,

förklarar Sofia Andersson.

Eleverna har också målat bilder på olika

former av broar, och ritat legobyggsatser

som de sedan låtit sina klasskompisar sätta

ihop. Alva Sandberg berättar att arbetet

har gett henne mersmak för teman med

Kalixanknytning.

– Jag skulle kunna tänka mig att göra

fler arbeten om vad som händer i Kalix,

exempelvis möjligheten att åka tåg.


Nu bygger vi Kalix nya resecentrum!

Den 26 juni 2019 kunde Kalix kommunalråd Tommy Nilsson ta det första

spadtaget för Kalix resecentrum och persontrafik på Haparandabanan – en

av Kalix kommuns största satsningar någonsin.

Den som står på Skogskyrkogårdens

besöksparkering och vänder blicken mot

Vitvattensvägen, kan inte undgå att märka

den stora byggarbetsplatsen på andra

sidan. Under 2019–2020 upprättas här

Kalix resecentrum för persontrafik med

tåg på Haparandabanan.

Ökade pendlingsmöjligheter

Det nya resecentrumet blir unikt, då det

aldrig tidigare funnits en tågstation för

persontrafik inom Kalix centralort.

– Persontrafik med tåg till och från Kalix

kommer att öka möjligheterna att jobboch

studiependla. Kalix erbjuder många

Till och med februari går det nattbuss från Luleå!

Tidtabell för nattbussens

testperiod hittar du på

Länstrafikens webbplats:

ltnbd.se.

fantastiska boendemiljöer och en variation

av bostadsalternativ, och det till ett

förmånligt pris. Sammantaget kan detta

göra att fler bor kvar i Kalix och också öka

inflyttning, säger Tommy Nilsson.

Invigning hösten 2020

Under hösten inleddes byggprojektet

med dragning av vatten och avlopp, samt

markberedning för anslutningar till befintliga

vägar och pendlarparkering.

Under våren kommer bland annat

själva järnvägsplattformen att byggas. Allt

beräknas vara klart för invigning hösten

2020.

Från och med första helgen i december

till och med sista helgen i februari kan

du ta nattbussen från Luleå till Töre och

Kalix.

Vanligtvis går sista turen från Luleå till

Kalix klockan 20.50 på fredagar och

lördagar. Men sista turen (linje 223)

från Luleå till Råneå går klockan 23.00

dessa dagar. På Kalix kommuns initiativ

förlängs nu turen under två testperioder

mot Töre och Kalix.

Per Nilsson som är Kalix kommuns

chef för teknisk försörjning förklarar att

Det är Norrtåg som ska köra persontrafik

till och från Kalix, och bolaget räknar

med tre till fem turer per dag i båda

riktningarna.

Den första tidtabellen släpps under

nästa år, och när trafiken är igång

kommer Kalix lokaltrafik att matcha

bussturerna mot tågens ankomster och

avgångar.

Trafikstrategiskt arbete

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket

och Kalix kommun med stöd

av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Trafikstrategiska frågor som denna

behandlas även i SARETS (Samverkan

Regional Trafikstrategi), där Kalix

kommun ingår tillsammans med Piteå,

Älvsbyn, Luleå och Haparanda.

nattbuss från Luleå är något som länge

har efterfrågats.

– Genom att förlänga en befintlig tur

erbjuder vi på ett resurseffektivt sätt

utökad service för alla som vill åka till

Kalix. Varför inte ta bussen från after

work eller besök hos vänner och familj?

Biljettpris (plus fem procent efter nyår):

• Enkelbiljett Luleå – Töre, vuxen 102 kronor,

ungdom 77 kronor, skolungdom 51 kronor.

• Enkelbiljett Luleå – Kalix, vuxen 128 kronor,

ungdom 96 kronor, skolungdom 64 kronor.

• Turen ingår i Länstrafikens busskort.

INFOKALIX DECEMBER 2019 7


Kalix Sportcity - Aktivitetshuset för alla!

Kalix Sportcity är ett aktivt hus, där det ändå går att finna lugnet. Här kan

du styrketräna eller simma några längder, sitta i bubbelpoolen och avsluta

med ett skönt bastubad.

Sportcitymedarbetaren Maria Bäckman rekommenderar speciellt besökare att boka

relaxen för en härlig stund med familj och vänner, men tillägger att de också erbjuder

små adrenalinkickar för den som önskar.

– Varför inte åka rutschkana med den yngre generationen, för att sedan våga göra ett

hopp från vårt tre meter höga hopptorn.

Maria Bäckman berättar också att Sportcity arrangerar ett speciellt mellisbad för skolelever

varje vardag klockan 14.00.

– Kom och bada direkt efter skolan! Det är viktigt att aktivt röra på sig en timme varje

dag för att kroppen ska må bra.

Aufguss innebär att eteriska oljor hälls

över stenarna, och att en bastuvärd – även

kallad sauna master – sprider runt den

varma doftande luften med hjälp av en

handduk. Terttu berättar att hon blandar

sin eteriska olja själv.

– Jag går efter kunskaper och årstider.

I bland dekorerar jag flaskorna för att de

ska vara trevligare. Jag har en eterisk olja

som heter Skogsstund, det är mer än 10

eteriska oljor i den, utan konserverings-

Öppet under, jul och nyår

Vi har öppet alla dagar under jul!

Bad, Gym, Café

Julafton 24/12 09.00-12.00

Juldagen 25/12 12.00-16.00

Annandag jul 26/12 12.00-16.00

Nyårsafton 31/12 09.00-12.00

Nyårsdagen 1/1 12.00-16.00

Övriga dagar gäller ordinarie öppettider!

Hinderbanan är på plats hela jullovet!

Läs mer på www.kalix.se/sportcity

Tysk Aufgussbastu en hit på Kalix Sportcity

På Sportcity erbjuds sedan en tid

den tyska basturitualen Aufguss.

Med hjälp av handdukar sprider

bastuvärden Terttu Puurunen varma

vindar och den välgörande doften

från eteriska oljor över deltagarna.

8 INFOKALIX DECEMBER 2019

medel och glykol.

Terttu

Puurunen,

sauna master.

Ökat välbefinnande

Hur lång en sittning är beror på hur

många som sitter i bastun. Den kan vara

i 5–15 minuter, nybörjare bör dock inte

sitta mer än 10 minuter. En sittning verkar

avkopplande och meditativt för ökat välbefinnande

och bättre humör.

Det finns tre typer av ”Aufguss”, förutom

den klassiska som sker i tystnad finns

freestyle och standard.

Freestyle är tävlingsformen av Aufguss,

den har ofta ett tema där olika redskap,

dekorationer och kläder används för att

göra bastuupplevelsen mer underhållande.

Teknik och träning

Terttu Puurunen berättar att hon oftast

kör Standard Aufguss, där ingår musik för

en mer spa-inspirerad känsla och alternativa

redskap för att skapa vindar.

– Dekorationer kan vara trevliga. Jag har

en tjockare handduk som ger mer vind.

Det är material och vissa rörelser som

kan ge mer. Det handlar om träning och

teknik.


Rubriktext:

Miriam Libre

Varumärket för platsen

Ingress:

Arial Bold

Brödtext:

Arial

Nu finns en grafisk profil för platsen Kalix

vilken alla som vill marknadsföra Kalix kan

använda.

– Vi hoppas förstås många vill använda den

så att vi tillsammans sprider och stärker varumärket

Kalix, säger Birgitta Larsson, Näringslivschef

vid Kalix kommun.

Efter upphandling blev det kommunikationsbyrån Geektown

som fick uppdraget att ta fram en grafisk profil för

platsen Kalix. Med hjälp av enkäter, intervjuer och en

Kalix kommun fick glädjande nog

övervägande god kritik i undersökningen

Kritik På Teknik 2019.

Kritik På Teknik är en redovisning av

medborgarnas bedömningar på kommuners

service när det gäller gator,

parker, vatten/avlopp samt sophämtning

och avfallshantering. Undersökningen

genomförs på uppdrag av medlems- och

arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges

kommuner och Regioner).

År 2019 deltog 102 av Sveriges 290

kommuner i undersökningen, och Kalix

var en av dessa. Undersökningen baseras

på enkäter till medborgarna i respektive

kommun, och genomförs ungefär vart

tredje år.

Särskilt goda omdömen

Rapporten visar att Kalix kommun sköter

sig bra på många områden, och Kalixborna

gav särskilt goda omdömen på fem

frågor:

• Kranvattnets kvalitet – placering 3 av 102.

fokusgrupp samlades synpunkter in från Kalixbor och

företag. Dessa synpunkter fick forma den grafiska profilen

för platsen Kalix.

– Det är vi som bor och verkar i Kalix kommun som

tillsammans äger platsen Kalix varumärke. Den grafiska

profilen är ett verktyg för den som vill berätta positivt om

platsen och lyfta de värden som är Kalix, förklarar Birgitta

Larsson.

Hela den grafiska profilen hittar du på:

www.kalix.se/platsenkalix.

Övervägande god kritik på Kalix kommuns teknik

Kalix kommuns kranvatten hade den tredje största

kundnöjdheten i undersökningen.

• Kommunens återvinningscentral –

placering 10 av 102

• Kommunkontakt – placering 13 av 102.

• Snöröjning och halkbekämpning –

placering 19 av 102.

• Skötseln av parker – placering 23 av 102.

Information om teknik

Samhällsbyggnadsförvaltningen har

många arbeten runt om i samhället som

påverkar dig som medborgare. Vi informerar

allmänt via kalix.se, Kalix kommuns

Facebooksida och Twitter. Alla som

berörs direkt av till exempel vatten- och

vägavstängningar meddelas via SMS.

Kalix kommuns e-tjänst för felanmälan

det bästa sättet att själv rapportera in

ärenden som inte är av akut art. Du hittar

felanmälan på www.kalix.se/felanmalan.

INFOKALIX DECEMBER 2019 9


Sommaren

2019

Bildspecial

Här bjuder vi på trevliga minnesbilder från

Sommarfesten 2019 med Kalix Pride samt

Carolas intima akustiska spelning på

Vassholmen. Vi ses igen sommaren 2020!

Sonata Arctica

Emil

Assergård

Christer Sjögren

med Vikingarna

Theoz

Sandro

Cavazza

Kalix Pride

The Magnettes

To

N


Jill

Johnson

Carola på

Vassholmen

Vassholmen

Sommaren 2019

Imenella

mmy

ilsson

INFOKALIX DECEMBER 2019 11


Erika lämnade Sverige för kärleken i Danmark. Hon gifte sig med sin älskade Jan 2014, och nu startar

makarna Kofoed ett nytt och spännande kapitel tillsammans i Kalix. Bilden är ett montage.

Från dansk storstad till Norrbottnisk landsbygd

Makarna har tillsammans tagit det stora steget att flytta från dansk storstad till

svensk landsbygd, närmare bestämt till Karlsborg i Kalix. Jan Kofoed är spänd

av förväntan när han och hustrun Erika nu startar ett nytt kapitel i sina liv.

– Jag flyttar från det jag känner till. För mig blir det ett äventyr, för Erika handlar

det mer om att flytta hem.

Erika Kofoed hette tidigare Andersson i

efternamn och är bördig från Kalix och

Karlsborg, här har hon släkten och det

är också här paret har hittat drömhuset.

– Vi har pratat om att flytta till Kalix i

flera år, men nu när vi hittade huset så

sa vi nu, nu gör vi det! Det var ett snabbt

beslut, berättar Jan.

Lugn och tystnad

Jan kommer från Hvidovre, en förort till

Köpenhamn med cirka 50 000 invånare.

Där har han också två vuxna barn, 27

respektive 19 år. Han förklarar att han

ser fram emot att ställa om från storstad

till landsbygd.

– Jag behöver lite lugn och tystnad. Jag

tycker om när man är hemma i huset

och allt är tyst. I lägenheten som vi har

hör vi bilar och andra ljud jämt. Hela

tiden är det ljud, nu vill vi ha det tyst och

skönt.

12 INFOKALIX DECEMBER 2019

Nervöst att flytta

Jan berättar att han och Erika är naturmänniskor

som bland annat gillar att

fiska, och att läget i Karlsborg inte kunde

vara mycket bättre ur det hänseendet.

– Det här huset ligger i ett drömläge, så

det blir spännande.

Men alla fördelar till trots erkänner han

att han är aningen spänd inför flytten.

– Det känns lite nervöst, för allt är nytt.

Det är första gången jag bor i eget hus, så

jag måste lära mig mycket.

Ett nytt liv i Kalix

Erika avslöjar att det var kärleken till Jan

som en gång lockade henne till Danmark.

– När man är förälskad är man villig att

göra mycket för att få det att fungera, så

flytten till Köpenhamn var ”kärleksutvandring”

som min mamma brukar säga.

Blir hemmablind

Erika är både glad och nervös över att än

en gång bli Kalixbo.

– Genom att flytta lärde jag mig att

Kalix har så mycket att bjuda på. Jag

var hemmablind när jag bodde i Kalix

tidigare, så nu hoppas jag att kunna njuta

av mer och kanske till och med locka upp

lite danska turister.

Söker jobb

De båda makarna söker för närvarande

jobb i Kalix, men ingenting är klart ännu.

Jan Kofoed arbetade med ventilation i

Köpenhamn och Erika Kofoed arbetade

med barn, något hon kan tänka sig att

göra även i Kalix.

– Jag har inte bestämt vad jag vill göra,

men jag är öppen för det mesta, säger hon.


Lokala smaker ska sätta Töre på kartan

Dennis Bejedal,

Norrbottens Destilleri.

Norrbottens Destilleri kokar sedan en tid tillbaka gin i Töre. Grundaren

Dennis Bejedal hoppas på sikt nå den globala marknaden, men han förklarar

att det alltid kommer vara viktigt lyfta fram det lokala.

– Vi väljer ut de bästa ingredienserna från hela världen och väger upp det

med lokal botanik, för att sätta vår egen prägel på smaken.

Dennis berättar att de lokala ingredienserna

är handplockade, han nämner exempelvis

en unik ginglögg med älgört som

tagits fram i samarbete med Eva Gunnare

från Essence of Lapland.

Jobbade i det tysta

Destilleriet startade under 2019 upp

produktionen i en lokal i Töre, men

verksamheten har funnits längre än så.

Dennis förklarar att de själva valt att jobba

i det tysta.

– Vi ville skapa tid och frihet för att

utveckla produkterna. För ungefär tre år

Axel går teknikprogrammets andra år på

Furuhedsskolan, och startade sitt UF-företag

i samarbete med rekryterings- och

bemanningsföretaget Ponto. Affärsidén

handlar om bemanning för ungdomar.

– Jag tror att det här är en rätt nyttig idé

eftersom många ungdomar har en ganska

skev bild av arbetsmarknaden här i Kalix,

säger han.

Svårt att hitta rätt

Målet är att överbrygga avståndet mellan

gymnasieungdomar och företag, Axel vill

sedan påbörjade vi tankarna till det här,

året därpå var det mycket arbete med

marknadsundersökning och kalkyler

och under 2018 jobbade vi i en lokal på

Electropolis med neddragna persienner.

På Electropolis finjusterades smakerna

till destilleriets första produkt – ”Mountain

Dry Gin”. När Dennis till slut kände

sig nöjd flyttades företaget till Töre.

– Vi höll kontakt med Kiab från det att

vi flyttade in på Electropolis. Så lokalen

i Töre var redan klar, men vi ville ha receptet

vi var ute efter innan vi flyttade till

produktionslokalen.

göra det genom att bland annat synliggöra

rekryterande företag för ungdomarna

– Många av mina kompisar säger att de

inte hittar sommarjobb eller extrajobb.

De har alldeles för svårt att komma i kontakt

med de företag som faktiskt söker

personal.

Många unga lämnar Kalix

Axel Hällefors berättar att många ungdomar

i brist på sysselsättning väljer att

lämna Kalix, utan någon egentlig arbetslivserfarenhet.

Automatiserar det monotona

Dennis berättar att destilleriet har totalt tre

delägare, varav en sitter i Stockholm.

– Han heter Anders Hansson, och driver

sedan 25 år tillbaka ett företag som bygger

automationsutrustning. Allt monotont

arbete försöker vi automatisera, för att få

frihet till produktutveckling och att ta in

personal som kan växa hos oss. Den tredje

länken är Johan Ekström, som har en mer

tillbakadragen roll med fokus på analyser,

strategier och marknader.

Ambitiös målsättning

Dennis kommer från Stockholm och har

en bakgrund som professionell pokerspelare,

det var också under åren med ständiga

resor som han utvecklade en kärlek för god

mat och dryck. Vilket i sin tur födde idén

till Norrbottens Destilleri – och målet att

nå den internationella marknaden.

– Vi har en femårsplan där vi år ett satsar

stenhårt lokalt, och på sikt tar oss vidare

till Skandinavien, Europa och slutligen ut i

världen, säger han.

Ett ben i besöksnäringen

Destilleriet som ligger i knytpunkten

mellan E4 och E10 passeras dagligen av

cirka 15 000 fordon, något som fått Dennis

Bejedal att tänka mer på bredden.

– Drömmarna är ju dels att nå ut utanför

Sverige, men sedan kommer vi också att

köra stenhårt på besöksnäringen och försöka

ta hit folk från hela världen. Intresset

för den här delen av världen ökar enormt

i exempelvis Kina och Japan. Vi vill få folk

till destilleriet och visa hur det går till. Fram

till våren hoppas jag att vi kommer kunna

ta emot de första besökarna.

Ung Företagsamhet – bemanningsföretag för unga

Gymnasieleven Axel Hällefors startade nyligen upp ett UF-företag som ska

hjälpa företag och ungdomar att hitta varandra på arbetsmarknaden.

– Idén föddes när jag pratade med kompisar på skolan som gick runt och

sa att de inte kunde hitta jobb, berättar han.

– Eftersom de har svårt att få jobb här

flyttar många efter att bara ha haft feriejobb,

på kommunen en sommar. Jag tror

vi kan hjälpa dem att få rätt bild av arbetsmarknaden

i Kalix och få dem att inse att

det finns fler företag än kommunen som

behöver personal.

UNG FÖRETAGSAMHET

UF-företag innebär företagsdrift under ett

läsår. Eleven väljer affärsidé, undersöker

marknaden och skaffar startkapital. Till hjälp

finns utbildningsmaterial, lärare, minst en

rådgivare från näringslivet samt medarbetare

från Ung Företagsamhet. UF-företag syftar

till att lära eleven entreprenörskap, från idé

till företagsdrift och slutligen avveckling.

~ Läs mer på ungforetagsamhet.se ~

INFOKALIX DECEMBER 2019 13


Behandlingsassistenterna Stefan Esberg och Malin Johansson med projektledare Maria Henriksson.

Trion är spänd på utbyggnaden och ser fram emot att få nya kollegor och medarbetare.

Nya jobb när Johannisberg bygger ut

Ungdomshemmet Johannisberg i Kalix håller på att byggas ut. I Kalix utökas

antalet platser från 18 till 32, vilket innebär att 30–40 nyanställningar

på sikt måste göras.

– Vi bygger två nya avdelningar i ett så kallat standardhus, som vi förhoppningsvis

kan inviga i april 2020, berättar projektledare Maria Henriksson.

I genomförandeprojektet ingår även

en ny skola och en verkstad, men de

byggnaderna kommer inte att stå klara

förrän i februari 2021. Merparten av

nyanställningarna kommer att vara behandlingsassistenter,

men att även annan

personal kommer att behövas.

– Eftersom vi är ett minisamhälle i samhället

har vi sjukvård, skola och alla möjliga

såna saker. Sedan behövs alltid chefer och

behandlingsansvariga, berättar Maria.

Möjlighet till utveckling

För 16 år sedan började hon som

behandlingsassistent vid Johannisberg,

och allt sedan dess har hon kontinuerligt

kunnat ta sig an nya utmaningar och utvecklas.

Senast i rollen som tillförordnad

biträdande institutionschef.

– Det är nog en av anledningarna till att

jag har varit kvar så länge, att jag fått göra

så många olika saker och jobba i olika

delar av verksamheten, säger Maria.

Flera vägar till anställning

Kalix Folkhögskola har sedan några år

tillbaka en socialpedagogutbildning,

vilken medför kompetens som behandlingsassistent.

Utbildning är dock inte

det enda kriteriet för anställning vid

14 INFOKALIX DECEMBER 2019

Johannisberg. Maria berättar att personlig

lämplighet är minst lika viktigt.

– Får vi in timvikarier med rätt driv, kan

vi under arbetstid erbjuda deltidsstudier

på exempelvis folkhögskolan. Efter det

blir de anställningsbara. Framstående

vikarier kan också erbjudas möjligheten

att validera sin kunskap via oss för att bli

färdiga behandlingsassistenter.

Arbetet måste upplevas

Stefan Esberg gick igenom valideringsprogrammet

för några år sedan, och

jobbar idag på en behandlingsavdelning

med huvuduppgiften att rehabilitera ungdomarna

till självständiga och laglydiga

medborgare. Han uppmanar intresserade

att söka vikariat på Johannisberg innan

de hoppar på en utbildning.

– Sök, och prova på för du vet inte vad

det här är för arbete förrän du har provat

på det. Det är jättesvårt att förklara vad

jobbet innebär, du måste prova!

Det första mötet

Kollegan Malin Johansson jobbar på akutoch

utredningsavdelningen, som handlar

mer om det första mötet med ungdomen.

– Till akuten kommer många direkt

från gatan. En del har varit i en drogkarusell

en längre tid, och kommer för

att tända av. De måste hitta tillbaka till

gängorna, komma igång och äta, ta hand

om sin hygien, bryta med droger och

kriminalitet. Om de mognar går de över

till en behandlingsavdelning, eller i vissa

fall öppna alternativ som HVB-hem,

stödboenden eller familjehem.

En fantastisk arbetsplats

De tre medarbetarna har bara gott att

säga om varandra, arbetsplatsen och

arbetsgivaren SIS (Statens Institutionsstyrelse).

– Alla vi som sitter runt bordet här

älskar det vi gör. Ingen dag är den andra

lik. Vissa dagar är tuffa men man inser

snart att det är de dagarna som ger mest.

Ur konflikter och jobbiga samtal kommer

förändringen, och att tillsammans med

sina kollegor se förändringen hos våra

grabbar är en fantastisk känsla, konstaterar

Maria Henriksson.

MER OM VERKSAMHETEN

• Johannisbergs Ungdomshem är en del av

SIS (Statens institutionsstyrelse), som

bedriver tvångsvård för utsatta människor i

samhället.

• Det finns 22 ungdomshem runtom i

Sverige.

• Eftersom Johannisberg är en del av en

statlig myndighet utövas statlig tillsyn

• Verksamheten kan också dra nytta av forskning,

utveckling och andra resurser som finns i

en statlig myndighet.


Hemvändare tog över familjeföretag

Efter sex år i Stockholm flyttade Christopher Wiklund hem till Kalix 2016,

och den gångna sommaren tog han också över familjeföretaget Wiklunds

Måleri & Mattor.

– När frågan väl kom upp på bordet så var det rätt självklart för mig, det

här är någonting som jag vill och alltid har strävat mot, säger han.

Christopher började jobba extra inom

familjeföretaget år 2000, och från 2008

arbetade han i butiken. Två år senare

flyttade han dock till Stockholm, där han

var med om att starta upp en måleributik

i samma kedja som Wiklunds. Senare

sadlade han om till utesäljare inom samma

bransch, han sålde då måleriverktyg

till olika företag. Efter sex år i storstaden

blev dock hemlängtan för stark, och han

valde att flytta upp till Kalix igen.

– Det var självklart för mig, jag har alltid

vetat att jag vill bo här. Dagen efter att

jag tagit beslutet ringde jag min chef och

sa upp mig. Sedan jobbade jag en och en

halv månad innan jag tog pick och pack

och flyttade hem.

Saknade det enkla

Tiden i Stockholm var viktig för Christopher,

som förklarar att den fick honom

att inse hur bra han hade det i Kalix.

– Jag trivdes faktiskt jättebra med

jobbet, men jag saknade de fördelar

som faktiskt finns med att bo här. Jag

körde bil överallt och kunde få snurra en

halvtimme för att hitta parkering, och

sedan ändå behöva gå fem kvarter. Det

for mycket tid till transport, och tid är

värdefullt.

Han längtade efter närheten till naturen

och en enklare livsstil.

Christopher Wiklund tog över familjeföretaget i somras, och nu

leder han Wiklunds Måleri & Mattor in i det nya decenniet.

– Vi blir lite hemmablinda, vi tänker

exempelvis inte på hur behändigt det är

att köra bil till butiken när vi ska handla,

och fördelen med alla personliga relationer.

Vad du än behöver så finns det alltid

någon som kan hjälpa, allting löser sig!

Vill bli bättre på allt

Måleriverksamheten startades upp 1954

av Christophers farfar Uno Wiklund, i

slutet av 1970-talet tog Christophers pappa

Jan-Olov över tillsammans med sina

två bröder och år 2000 utökades verksamheten

med en butik. Sedan dess har

utvecklingen gått fort. Idag har företaget

17 anställda och en gedigen kundkrets.

– Det är först nyligen jag har insett att

det är jag som äger verksamheten och

bestämmer. Ambitionen är att bli bättre

på allt från service till marknadsföring

och yrkeskunnande, säger Christopher.

Brist på målare

Dessvärre är återväxten inom målaryrket

ganska svag, men Christopher Wiklund

hoppas att fler lokala utbildningsinsatser

kan vara lösningen.

– Det skulle behövas. En av våra

anställda har gått utbildning via furuhedsskolan,

och där gästspelade vi med

någon målare som stöd och för att visa

lite tekniker. Det skulle vara ett jättebra

alternativ för att få in folk.

Företagare ger Kalix

kommun höga betyg

Insikt är en servicemätning av kommunernas

myndighetsutövning som genomförs

av Sveriges kommuner och regioner

i samarbete med Stockholm Business

Alliance. Här får företagare som har ett

avslutat myndighetsärende hos kommunen

under mätåret svara på frågor om

bland annat information, tillgänglighet,

bemötande, kompetens, rättssäkerhet och

effektivitet. Kalix kommun ligger över

Sverigemedel inom samtliga områden.

– Vi ser att de som verkligen haft ett

ärende hos oss ger oss höga betyg och det

är förstås jätteroligt och ett kvitto på att vi

har kunniga och serviceinriktade medarbetare,

säger Maria Henriksson, kommundirektör

Kalix kommun.

Några områden där betygen stigit rejält

det senaste året är bemötande, kompetens

och information.

– Här ser vi att de satsningar vi gjort gett

önskat resultat, säger Maria. Vi kommer

att fortsätta vårt arbete med att förbättra

och utveckla och tar gärna emot synpunkter

och förslag från våra kunder.

Vill du byta karriär,

bli behörig lärare och

göra skillnad?

Kalix kommun söker dig som har 90

högskolepoäng i matematik, fysik, kemi,

biologi eller teknik.

Du anställs som ordinarie lärare, med

full lön, löpande personlig ledarutveckling

samt mentorskapsutbyte med andra

ledare.

Efter programmet är du behörig lärare

– med erfarenhet av att motivera och

utveckla människor, som kommer att

minnas dig för resten av sina liv.

Läs mer och ansök senast den 28

februari via www.teachforsweden.se

INFOKALIX DECEMBER 2019 15


Kalix är förvaltningsområde för

finska och meänkieli.

Pratkafé

– en fullträff

Det är måndag förmiddag på Café Ankaret i Kalix

Folkets Hus, och folk börjar samlas inför pratkaféet

på finska och meänkieli. Vissa bläddrar igenom

bibliotekets finska tidningar under väntan, medan

andra redan hittat samtalspartners. De flesta är

pensionärer, och de lyser upp när de ser bekanta ansikten

från tidigare kaféträffar. När det glada gänget

sätter sig till bords, förs redan samtal på finska,

svenska och meänkieli.

Aktivitetsledaren serverar fika, medan diskussionerna

fortsätter. Det talas om minnen från förr då

det var vanligt med salt i kaffet. Ett annat samtal

kretsar kring deltagarnas uppväxtorter och vem

som är släkt med vem, medan en tredje grupp längtar

efter finsk teater i Kalix och talar om en kommande

biovisning om sångaren Olavi Virta.

Gemenskap och språkets betydelse

Pratkafé på finska och meänkieli syftar till att utöka

deltagarnas möjligheter att använda sina olika

modersmål, inte bara för konversation utan som

språkträning. Dessutom är det ett bra tillfälle att

träffa nya människor.

– Jag kommer hit för att fräscha upp min finska –

mitt modersmål – eftersom jag under långa perioder

i livet knappt använt språket. Det känns meningsfullt

att få använda språket. Och det är roligt

här på träffarna, trots att jag egentligen är lite av en

ensamvarg, säger en skrattande Pirkko Harig.

Nya deltagare välkomnas varmt

Många som lever ensamma känner ett starkt behov

av att få använda språket, och att delta i sociala

sammanhang. Steget att lämna hemmet kan vara

stort, men när de väl klivit över tröskeln öppnas en

ny gemenskap.

– Det är roligt och uppfriskande att komma hit för

att prata finska och träffa andra. Min väninna har

försökt få med mig i flera år och nu är jag här. Jag

har till och med bokat biobiljetter till nästa vecka, så

nu är jag på gång, berättar Terttu Hempälä samtidigt

som skratt och ett nytt samtalsämne om olika

resmål tar vid.

Pirkko Harig stortrivs på pratkafé.

Juttelukahvila

– täysiosuma

On maanantai aamupäivä Kahvila Ankkurissa

Kalixin kansantalolla ja porukka alkaa kokoontua

suomen ja meänkielen juttelukahvilaa varten. Jotkut

selaavat kirjaston sanomalehtiä odottaessaan, kun

taas toiset ovat jo löytäneet keskustelukumppaneita.

Suurin osa on eläkeläisiä ja heidän kasvot loistavat,

kun he näkevät tuttuja aiemmista kahvilatreffeistä.

Kun iloinen jengi istuu pöydän ääreen, keskustelut

ovat jo täydessä menossa ruotsiksi, suomeksi ja

meänkielellä.

Toiminnan vetäjä tarjoilee kahvia ja juttelut jatkuvat.

Puhutaan muistoista menneistä ajoista, jolloin

oli yleistä laittaa suolaa kahviin. Toinen keskustelu

koskee kotikyliä ja sukuselvityksiä, kun taas kolmas

ryhmä kaipaa suomalaista teatteria Kalixissa ja

puhuvat tulevasta elokuvateatterista laulajasta Olavi

Virrasta.

Yhdessäolo ja kielen merkitys

Suomen- ja meänkielen juttelukahvilan tarkoitus on

laajentaa kävijöiden mahdollisuuksia käyttää omia

äidinkieliään, niin keskustelussa, kun kieliharjoituksessa.

Lisäksi se on hyvä tilaisuus tavata uusia

ihmisiä.

– Tulen tänne päivittämään suomea, äidinkieltäni,

koska pitkiä aikoja elämässäni en ole käyttänyt suomea.

Kielen käyttö tuntuu todella järkevältä. Ja täällä

treffeillä on hauskaa, vaikka oikeastaan olen yksinäinen

susi, sanoo naurava Pirkko Harig.

Lämmin vastaanotto uusille kävijöille

Monet yksinasuvat tuntevat voimakkaan tarpeen

saada käyttää kieltään ja osallistua sosiaalisiin

yhteyksiin. Kodin jättämisen askel voi olla suuri,

mutta kun kynnyksen on ylittänyt, uusi yhteisö

avautuu.

– On hauskaa ja virkistävää tulla tänne puhumaan

suomea ja tapaamaan muita. Ystäväni on vuosia

yrittänyt saada minut mukaan ja nyt olen täällä. Olen

jopa varannut elokuvaliput ensi viikolle, joten nyt olen

vauhdissa, kertoo Terttu Hempälä, samaan kun nauru

ja uusi keskusteluaihe eri matkakohteista jatkuu.

16 INFOKALIX DECEMBER 2019


VINTERKRYSSET – DECEMBER 2019

PÅGÅR

FÖR

FULLT

NU

PÅDRI-

VANDE

KRAFT

SELEK-

TIONEN

SÅS

AVSLU-

TAT

REKLA-

MEN I

NSD

SLAG-

RED-

SKAP

CIRKEL

ÅTER-

HÅLL-

SAM

SÅDAN

SPOR-

TAR

TID-

NINGS-

SKRIVE-

RIER

GRANSK-

NING

FIGURER

HAR

BARNEN

JUST NU

KAN BO

PÅ GAM-

MEL-

GÅRDEN

ORDLEK

RATIT

PÅ BIL I

BEIRUT

”GRÅL-

LE”

VIND-

STÖT

FETT-

SYRA

VILD-

ÄPPEL-

TRÄD

ÖVER-

RUMPLA

TON

HISTO-

RIAN

ÖPPNAS

SÅ HÄR

KIKAR-

TILL JUL SIKTEN

ANDAS

IN

FRETT

SORT AV

STORA

FORDON

FÅGEL

BUKT

OMGES

AV

VATTEN

UNION

TRASIG

BIFALL

I DUMAN

11 I ROM

OCH

NAMN I

KINA

KAMEL-

DJUR

FOGLIG

SLUMP- FUKTIG-

SPELET HET

FALSK-

HET

PRONO-

MEN

ÄDEL-

STEN

500 I

ROM

OFTA

MED FE-

ST OCH

RESA

STAN-

DARD

KYLA

NED

40 LIKA I

TENNIS

TVÄRSLÅ

FÖR-

TJUSA-

ANDE

FINSK

DANS

STORMA

INMUN-

DIGAT

HEJ

SVEJS

STRÖM-

SKYDD

PÅ BIL

I HAAG

PRONO-

MEN

SOLDAT-

ÄMNE

VÄGG-

REMSA

LÖSEN-

ORD

STAT VID

BERINGS

SUND

PAPE-

GOJA

ORSA-

KAR

KOMET-

SVANS

FÄRRE

ÄN FÅ

FÖR-

FOGAN-

DET

SVÄLT-

FÖDD

SKIVA

LIVAR

UPP

MÖNS-

TER-

BILD

VÅR-

DANDET

AV KAMP

LJUS TID

LISA

HOLM

GRÖNA

MYNDIG-

HETS-

CHEF

OMOGNA

HAR

DEN

CHARMI-

GE

HUG-

SKOTT

REPRE-

SEN-

TANT

SKAF-

TET PÅ

LIEN

DIREKT

LÄKAR-

TYP

OXUDDE

126-19

Grattis till de fem

personer som vann

Sommarkrysset i

InfoKalix nummer 1,

2019!

De lyckliga vinnarna

fick varsin ”Kalixpåse”

med smått och gott.

Vinnarna har mottagit

sina sina priser!

Fem priser lottas ut bland er

som hittar lösningen.

Skicka in din lösning märkt

”Vinterkrysset” senast 3/2-

2019 via e-post till infocenter@

kalix.se, alternativt

brevledes till:

Kalix kommun,

Infocenter

952 81 Kalix..

Jag har löst Vinterkrysset...

I de skuggade rutorna: ________________________________

_________________________________________

Namn: _______________________________________

Adress:________________________________________

Postnr: _____Postadress: _________________________

Telefonnummer: ________________________________

Klipp ut mig!

INFOKALIX DECEMBER 2019 17


Fritidsledarna Linn Pekka

och Rick Larsson.

Fritidsgården är en Frizon för Kalix unga

Skapande aktiviteter

Linn Pekka berättar speciellt om en

aktivitet som de valt att kalla för Vass-

Frizon i Kalix Kommun är en fritidsgård för ungdomar från sjunde klass till

och med 20 år. Vid sidan av vanliga fritidsaktiviteter engageras ungdomarna

på Frizon även i olika konst- och musikprojekt.

– Vi strävar efter att bli bättre hela tiden, säger fritidsledaren Linn Pekka.

Det luktar nybakat och fridfull musik holmsprojektet.

spelas, i kväll är det kulturcafé på Fritidsgården

Frizon. Belysningen är dämpad sommaren på Vassholmen, och allmän-

– Vi målade en fotovägg som stod hela

och fikautbudet är större än vanligt. heten fick fota sig med den.

Under en timme har ett tiotal besökare

kommit. Under höstterminen kommer

det i snitt ungefär 60 besökare per dag.

Gemensam aktivitetsplanering

Frizon håller till i Kalix Folkets Hus. På

torsdagar är det alltid speciella aktiviteter,

som ungdomarna själva utformar tillsammans

med personalen. Gårdsrenovering

är exempelvis en återkommande aktivitet.

– Som fritidsledare ska man vara lyhörd

och ha mycket intressen. Ibland utformar

vi aktiviteter efter personliga intressen. Vi

utvecklas hela tiden, säger Rick Larsson.

Jämställdhet är en av de viktigaste

utvecklingsfrågorna för Kalix

kommun, och helt avgörande för

att klara kompetensförsörjningen i

framtiden.

Kalix kommun satsade tidigt på jämställdhet.

Här är jämställdhet inte bara strategi

utan hårt arbete på alla nivåer. Både ledande

tjänstemän och politiker i kommunen

driver frågan.

Checklista vid beslutsfattande

Bland annat används en checklista för att

säkerställa att beslut som fattas är jämställda.

Det handlar exempelvis om att

kommunens resurser ska fördelas jämnt

mellan könen, om att analysera och tänka

Under lov och röda dagar håller Fritidsgården

extraöppet. Här kan ungdomarna

bland annat se film, spela playstation,

dansa eller skapa konst och musik.

Frizon har till och med en egen musikstudio.

– Vi har mycket trevligt här, konstaterar

Rick.

Fokus på jämställdhet

De fyra fritidsledarna på Frizon arbetar

till kring hur beslut påverkar kvinnor och

män på olika sätt, att kommunen satsar på

anläggningar som används av både flickor

och pojkar, och att föreningsbidrag fördelas

utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställda arbetsvillkor

Kalix kommun satsar på jämställda löner,

både vid nyanställningar och genom

utjämning av löneskillnader som tidigare

uppstått på grund av kön. Redan 2017

började Kalix kommun även att undersöka

möjligheten att ge arbetskläder till medarbetare,

som inte omfattas av lagstiftningen

för skyddskläder. En analys av samtliga

verksamheter visade att behovet av arbetskläder

var störst inom hemtjänsten och

barnomsorgen. Under 2019 fick därför

efter den jämställdhetsfrämjande arbetsmodellen

”Activity - Equality”, vilken används

under all öppettid för uppmuntran,

utformning och utförande av aktiviteter.

– Arbetsmodellen är uppbyggd i två

sektioner – primär och sekundär. Den sekundära

syftar till att uppmuntra, planera

och ge inflytande till en primär aktivitet.

Medan den primära är färdig att utföras,

förklarar Rick.

Fler tjejer har också upptäckt fritidsgården

under de senaste åren, och vårterminen

2019 var fördelningen mellan killar

och tjejer helt jämn. Samtidigt stiger det

totala antalet besökare stadigt.

– Vi har inga tjej- eller killaktiviteter.

Det är väldigt jämställt, vi lägger fokus på

att bryta normen och uppmuntrar exempelvis

killar att baka, säger Rick Larsson.

BESÖKSSTATISTIK FÖR FRIZON

Killar Tjejer Totalt

Vårterminen 2019 1580 1580 3160

Procentandel 50% 50% 100%

Ökning mot VT 2018 +350 +625 +975

Jämställdhet för utveckling och ökad attraktivitet

18 INFOKALIX DECEMBER 2019

Fritidsgården Frizons musikrum.

alla medarbetare inom dessa verksamheter

ytterkläder, och under 2020 kommer de

också att få arbetskläder för inomhusarbete.

Samverkan för jämlikhet

På väg mot jämställda och attraktiva kommuner

är ett projekt där Kalix samverkar

med Pajala, Övertorneå, Haparanda, Gällivare,

Jokkmokk, Region Norrbotten och

Luleå tekniska universitet, LTU. Tillsammans

med forskare från LTU startade Kalix

kommun under 2019 upp två pilotverksamheter

inom ramen för projektet:

• Två förskolor i kommunen arbetar med

frågan om hur vi blir jämlika.

• Elevhälsoteamet arbetar med frågan

om varför killar generellt har sämre betyg

än tjejer.


En trygghet för

unga på stan

Ingela Brännvall

Bergdahl, Jennie

Kerttu (stående)

och Jessica

Sandberg.

Satsningen ”Vuxna på stan” ska få

ungdomarna att känna sig trygga

när de är ute om kvällarna. Jennie

Kerttu, Jessica Sandberg och Ingela

Brännvall Bergdahl vandrar på gatorna

i centrala Kalix minst en gång

i veckan.

– Att möta ungdomarna på deras

arena är viktigt. Vi är inga vakter

utan vuxna på stan som ska skapa

trygghet, säger Jennie.

Det har blivit allt vanligare att ungdomar

vistas ute i Kalix under sena kvällar, det är

exempelvis inte ovanligt att unga ses ute i

centrala Kalix vid 23-tiden. Jennie, Jessica

och Ingela är socialpedagoger till yrket,

och de såg ett behov av trygga vuxna på

stan som de kände att de kunde svara mot.

Välkomnas med öppna armar

Tanken är att ungdomarna ska kunna

vända sig till ”Vuxna på stan”, om de

känner sig otrygga eller bara vill att någon

ska vara där för dem. Responsen har varit

mycket god, och de tror att en bidragande

orsak kan vara att alla tre känner ett flertal

av ungdomarna genom sina jobb.

– Vi har blivit extremt väl bemötta av

ungdomarna på stan, de har välkomnat

oss med öppna armar, berättar Jennie.

Viktigt med bemötande

Trion startade upp verksamheten våren

2019, och arbetet innebär även samarbeten

med polis, fritidsgård, socialtjänst och

kommun.

Vid uppstarten träffade de Mikael Engren,

områdespolis i Kalix. Han gav dem

en kort utbildning samt tips och råd om

hur polisen tycker att de bör arbeta.

– Syftet med ”Vuxna på stan” är att vi

vuxna skall finnas i mellanrummen, skapa

goda möten och relationer och därigenom

öka tryggheten för våra ungdomar, förklarar

Jennie Kerttu.

Namnge vårt hus för 65-plussare

Hittills har Kalix kommuns hyresbostäder med det lilla extra för den som

är 65+ gått under namnet Studenten 1 – vi vill hitta ett bättre namn och

hoppas att ni kan hjälpa oss med det.

Boendet erbjuder moderna, fräscha och bekväma

lägenheter med närhet till hälsocentral,

butiker, friluftsliv, kultur och nöje.

Men vad ska hyreshuset heta? Via

www.kalix.se/65-plus lämnar du enkelt in ditt

förslag genom att svara på vår webbenkät.

Upptäck roliga aktiviteter med PRO Kalix

PRO Kalix har aktiviteter på flera olika platser i Kalix kommun. Medlemmarna

kan delta i allt från musikquiz till skrattyoga och sittgympa.

Sittgympadeltagaren Ulla M. Johansson berättar att den sociala biten

runt aktiviteterna är viktig.

– Många av oss har börjat gå ut och äta tillsammans efter träningen.

I simhallen har PRO Kalix vattengymnastik

måndagar och fredagar, med

uppåt 55 deltagare per vecka. Med hjälp

av projektmedel från Socialstyrelsen har

föreningen även många glädjefyllda aktiviteter

i Café Ankaret på Kalix Folkets

Hus såsom musikquiz, skrattyoga, bingo,

måleri, allsång och berättarcafé.

Pensionärsföreningens sittgympa är

en särskilt populär aktivitet. Den har arrangerats

sedan 2013, och brukar locka

cirka 40 deltagare per tillfälle.

Sittgympa i visningsrummet

Sittgympan arrangeras två gånger per

vecka, varje tillfälle lockar cirka 40

deltagare.

Traditionellt har sittgympan ägt rum i

Rönngårdens matsal, men i år alternerar

Visningsrummet i centrala Kalix som

träningsgaslokal.

Denna tisdag leder Kaarina Karpoff

sittgympa i Visningsrummet. Här är fullt

med stolar, på vilka det sitter pensionärer

och rör sig till musik.

Deltagaren Greta Lillbro hyllar gymnastikformen.

– Det är väldigt bra för den som

Alternativt lämnar du in förslaget till Kalix

kommuns reception på Nygatan 4. Märk

kuvertet ”Trygghetsvärd Emma Johansson”.

Vi vill ha ditt bidrag senast den 14 januari

2020. Vinnande bidrag presenteras i samband

med invigningen den 23 januari.

exempelvis har svårigheter med skador

i axlarna. Det är effektivt för musklerna,

när små rörelser upprepas många gånger.

Det är styrketräning och till och med

balansträning fastän du sitter.

Bra träning för äldre

Kaarina Karpoff som håller i sittgympan

förklarar att den är speciellt lämplig för

lite äldre människor.

– Vi använder ett gummiband som är

jättebra vid artros eller ledbesvär, och

eftersom många äldre har svårigheter

med balansen är stolen en trygghet.

”Man blir pushad”

Aktiviteten arrangeras av PRO (Pensionärernas

Riksorganisation) i samverkan

med SKPF (Svenska kommunalpensionärernas

förbund) och SPF (Sveriges

Pensionärsförbund).

Du behöver inte anmäla dig till sittgympan,

och det kostar heller ingenting

att delta.

– Sittgympan gör att man blir pushad,

det är lätt att hoppa över träningen

annars när man är hemma, fastslår Ulla

M. Johansson.

INFOKALIX DECEMBER 2019 19


Platsen jag kommer hem till!

~ Viktor Nilsson, Kalixambassadör och blivande blivande järnvägsprojektör ~

Kalix – äntligen var det dags igen. Nu

står julen för dörren, och jag har begett

mig hem igen. Det var ett tag sen sist,

då jag har börjat studera nere på västkusten.

Att komma hem igen gör mig

alltid lika glad. Att få komma upp till

snön som inte finns där nere, och att få

vara hemma med nära och kära. Det är

glädje för mig!

”Att få komma upp till snön

som inte finns där nere, och

att få vara hemma med nära

och kära. Det är glädje för

mig!”

Just nu utbildar jag mig till järnvägsprojektör

på Campus Varberg. Det är

en tvåårig yrkeshögskoleutbildning,

och chansen till jobb efteråt är väldigt

stor. Jag har tänkt specialisera mig på

spårritningar. Branschen skriker efter

folk då underhållet på våra järnvägar är

lite eftersatt, samtidigt som fler nya spår

behövs.

Att flytta till västkusten har varit

väldigt givande. Under mitt första år på

Västkusten har jag lärt känna många

nya vänner, och arbetat på bland annat

Gekås och ICA. Det har lärt mig mycket

om folk och gett mig nya erfarenheter.

Fastän jag flyttat från Kalix kommer

jag gärna och hälsar på. Kalix finns alltid

kvar tänker jag, och förhoppningsvis

flyttar jag hem igen efter utbildningen.

Att jag kommer ifrån Kalix vet alla

som jag känner här, det är till och med

vad vissa kallar mig på jobbet.

Något som är kul är att lära dem några

av de typiska Kalixord, som är så självklara

för oss. Ord som ”Jyra”, ”börs”

och ”en papperskasche”. Många blir

väldigt nyfikna av att jag kommer så

långt norrifrån. Det är roligt att få vara

en ambassadör, och visa upp och lära

folk vad jag kan. Flera av kompisarna

där nere vill komma och hälsa på här i

Kalix.

”Det är roligt att få vara en

ambassadör, och visa upp

och lära folk vad jag kan.”

Det är långt – ungefär 140 mil – från

Varberg till Kalix, och jag längtar ibland

hem till det jag har i norr. För mig

känns det roligt att bo på västkusten

och utbilda mig, att stå mer på egna

ben. Men det är också skönt att veta att

Kalix finns kvar att återvända till. Det

finns mycket här hemma som lockar

och är bra, potentialen finns också för

att det ska bli ännu bättre. Så länge man

tror på en framtid i Kalix – och det gör

jag också – måste man bara våga satsa

på den!

Något som jag ser på med glädje för

Kalix framtid är att vi ska få en tågstation.

Det är positivt för alla, både ung

som gammal, pendlare och turist. Du

kan mycket enkelt åka och träffa en vän

eller utföra andra ärenden på orter i

närheten, och det blir lättare att ta sig

till Kalix också.

Så dags nog när min utbildning är klar

kan jag ta tåget upp till Kalix – till vårt

nya resecentrum – och fira!

En riktig god jul & ett gott nytt år

önskar jag er alla!

INFOKALIX ~ Nummer 2 ~ December 2019

• ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, Kalix • LAYOUT OCH TEXTREDIGERING: Johnny Strömbäck • REPORTAGE OCH

TEXTPRODUKTION: Reine Sundqvist, Pernilla Jansson, Johnny Strömbäck, Diana Rönnebrand, Maria Vanhapiha Bergström, Viktor Nilsson,

Maria Henriksson och Tommy Nilsson. • FOTON: Linnnéa Isaksson, Oliver Åström, Maria Bäckman, Tallbackskottarnas förskola, Sali Mehmed,

Diana Rönnebrand, Reine Sundqvist, Maria Vanhapiha Bergström, Furuhedsskolan Media, Norrtåg och Mostphotos.

• OMSLAGSFOTO: Angelica Ferdén • KONTAKT: information@kalix.se.

More magazines by this user