Bobladet - september 2018

UNDERBASEMEDIA

B

I n f o f r å n K ö p

i n g s B o s t a d s A B

Vi erbjuder

praktikplatser

Bladet

LÅNA PÅ

FRITIDSBANKEN

Hösten 2018

Känner du oro för någon?

Anna och Elma berättar var hjälp

finns att få

Bokortserbjudande

Hur får jag

rätt temperatur

inomhus?


Jag lägger mig inte i - JAG BRYR MIG

I tidigare Boblad och i trapphus har vi informerat om projektet

lag. Under en förhandsbedömning får

Huskurage som har som mål att förhindra våld i nära relationer.

Där uppmärksammar vi också att man kan göra en orosanmälan

till socialtjänsten om man misstänker att någon i sin

omgivning far illa.

socialtjänsten enbart föra samtal med

berörd person och förhandsbedömningen

måste bedrivas skyndsamt.

Därefter måste beslut fattas om en

utredning ska inledas eller inte och vil-

JAG BEHÖVER

NÅGON ATT PRATA

MED

Till Familjelinjen kan barn, ungdom

För att ta reda på lite mera om vad som händer och hur det

fungerar har vi intervjuat Anna Hedlund och Elma Ramadanovic

Libstrand som tar emot orosanmälningar.

ken form av hjälp som behövs.

FÅR JAG EN ÅTERKOPPLING?

– Om du som privatperson gör en

eller förälder ringa för att fråga

eller prata om det mesta som

rör familjen, föräldraskap och

relationer. Du får vara anonym

Anna och Elma arbetar på avdelningen

Myndighet inom Social och Arbetsmarknad,

de kommer dagligen i

kontakt med människor som behöver

stöd och råd eller är oroliga för någon

i sin omgivning. Men vad är egentligen

en orosanmälan och när ska man agera?

Många drar sig nog för att göra

en anmälan. Man vill inte lägga sig i

andra familjer eller enskilda personers

liv. Vanliga funderingar kan vara: tänk

om jag har fel, jag kanske har uppfattat

situationen helt galet?

– Det är alltid bättre att slå en signal

vid misstanke än att låta bli, det

går bra att vara anonym. Är man osäker

kan man konsultera oss och berätta

om situationen. Vi kan då hjälpa

till att bedöma om en anmälan behöver

göras eller inte, berättar Anna

och Elma.

De flesta orosanmälningar kommer

in från myndigheter som har anmälningsskyldighet,

bland annat skola,

förskola, sjukvård och polis. Även privatpersoner

som kan vara en anhörig

eller en granne kan höra av sig om det

finns misstanke att någon far illa.

– Det behöver inte finnas något

bevis utan en misstanke räcker för

att kontakta socialtjänsten, förklarar

VAD HÄNDER EFTER ATT EN

ANMÄLAN KOMMIT IN?

Tillvägagångssättet skiljer sig lite beroende

på vad anmälan avser samt

om det gäller ett barn eller en vuxen

person.

BARN UPP TILL 18 ÅR

Vid en bekräftad orosanmälan öppnas

en så kallad förhandsbedömning. Enligt

lag gör socialtjänsten även samtidigt

en omedelbar skyddsbedömning

ifall barnet är i akut behov av skydd.

– Under en förhandsbedömning får

barnet och vårdnadshavare träffa en

socialsekreterare. Mötet är frivilligt

men oftast väljer man att delta, berättar

Elma.

En förhandsbedömning får ej ta längre

tid än 14 dagar efter anmälan. Därefter

beslutas det om en utredning

slut om utredning lämnar inte socialtjänsten

någon återkoppling till en

privatperson som lämnat in anmälan,

däremot får alltid en myndighet med

anmälningsskyldighet en återkoppling.

En utredning får inte ta mer än fyra

månader och under den tiden inhämtas

information från andra instanser

och myndigheter för att göra en kartläggning

över vilken form av hjälp som

behövs.

– Vi försöker alltid arbeta med insatser

som blir bäst för hela familjen,

Anna Hedlund och Elma Ramadanovic Libstrand.

port genom föräldrastöd. Våra erfarenheter

är att ett barn mår bäst av

insatser som gör att hemmet blir en

trygg plats, fortsätter Anna och Elma.

VUXNA

De vanligaste anmälningarna för vuxna

handlar om missbruksproblematik,

som alkohol, narkotika och spel med

pengar. Vid en anmälan görs först en

bedömning om det föreligger behov

av akuta åtgärder, till exempel om hälsotillståndet

är allvarligt eller om personen

kan riskera att skada sig själv

eller någon närstående. En sådan

anmälan via mejl eller telefon får du

bekräftelse att en orosanmälan har

tagits emot och ska behandlas. Du får

däremot ingen återkoppling om vad

som händer längre fram på grund av

sekretess, berättar Anna.

– Tveka inte att kontakta oss vid

oro eller för rådgivning. Vi finns för

att hjälpa till där det behövs, avslutar

Anna och Elma.

VAR LÄMNAR JAG EN

OROSANMÄLAN?

Socialtjänstens mottagning har telefontid

varje helgfri vardag mellan kl

08.30 - 11.00 på tfn 0221-25510.

Vid akuta ärenden efter kl 11.00 går

det bra att lämna ett meddelande.

Personalen lyssnar alltid av telefonen

och ringer tillbaka vid ett akut ärende.

En orosanmälan kan också lämnas via

mejl eller på en blankett och skickas

in till Social- och Arbetsmarknad. Se

Köpings kommuns hemsida.

På kvällar, nätter eller helger tas kontakt

med socialjouren. De nås på tfn

021-392066. Aktuella telefontider

finns på Västerås stads hemsida.

och de kan ge dig råd, stöd och

vägledning. Kan de inte besvara

din fråga så hjälper de dig gärna

vidare.

Familjelinjens telefontid är:

Helgfria vardagar kl. 9.00 - 11.00.

Tfn 0221-256 88.

Övrig tid finns telefonsvarare

där du kan prata in meddelande

och bli uppringd nästkommande

vardag.

Köpings kommun arbetar aktivt

med stöd till familjer, barn och

ungdomar på många sätt. På

kommunens hemsida finns

information om:

• Vilket stöd som barn och ungdomar

kan erbjudas.

• Missbruksproblematik.

• Våld i nära relationer och hedersrelaterat

våld och förtryck.

• Familjehem och hur du anmäler

ditt intresse.

• Familjerådgivningen som erbjuder

par och familjer

relationshjälp.

• Familjerätten som hjälper till vid

vårdnadstvister och i faderskapsfrågor

samt adoptioner.

Anna.

ska inledas eller inte. Blir det ett be-

det kan till exempel vara stöd och sup-

bedömning måste alltid göras enligt

2

BoBladet • April • Hösten 2010 2018

Hösten 2018 • BoBladet 3


Innanförskapslinjen

Vi erbjuder praktikplatser

Vi ger arbetssökande ter. Inom vår egen organisation har vi jobba utomhus. Jag klipper gräs, rensar

ogräs, plockar skräp, byter lam-

personer som hamnat handledare som fått utbildningar vid

olika tillfällen för att ta emot och vara por, kontrollerar vattencentraler. Man

i utanförskap möjlighet

handledare för en praktikant. I april kan säga att jag gör allt som en fastighetsskötare

gör, säger Mosaab.

att praktisera inom olika yrkesgrupper

hos oss. Förutom praktikanterna och platserna var inom

och fram till juni tog vi emot de första

att introduceras till yrkeskunskaper

och arbetsplatskultur

lokalvård, fastighetsskötsel, administration

samt Kabel-TV.

– Det är verkligen roligt och lärorikt

att jobba med fastighetsskötsel, framförallt

när man jobbar med lite äldre

får man möjlighet att bygga

Mosaab Habaj som var en av de första

praktikanterna, fortsatte efter

nätverk av såväl privata som

personer. De har så mycket erfarenhet

och mycket att lära ut, fortsätter

yrkesmässiga kontakter.

praktikperioden att sommarjobba hos

Mosaab och sneglar lite på kollegan

oss och därefter har han påbörjat ett

Roland Juhlin (arbetat länge på KBAB)

Syftet med Innanförskapslinjen är också

att våra praktikanter efter genomjobbet

går också Mosaab en fast-

nystartsjobb. Parallellt med nystarts-

som nickar lite försynt och håller med.

förd praktiktid, ska ha en gedigen kunskap

om bostadsmarknaden, boendet tenscenter. Det innebär att han några

ighetsskötarutbildning hos Kompe-

Att Roland trivs tillsammans med Mosaab

råder heller inget tvivel om, båda

och fastighetsförvaltning.

dagar i veckan är på skolan och övriga

dagar arbetar han på KBAB som fastighetsskötare.

två är pratglada och har nog inga pro-

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen

Den här lösningen sker blem att finna samtalsämnen.

som hjälper oss att finna praktikanter,

i samarbete med Arbetsförmedlingen

och som hjälper dessa att och Kompetenscenter.

Under hösten har vi sju nya praktikan-

finna oss. Även Köpings kommun deltar

ter inom lokalvård och fastighetssköt-

genom att efter praktiktidens slut – Jag trivs fantastiskt bra på KBAB sel och vi hoppas att de precis som

erbjuda utbildning via Kompetenscen-

och framförallt så tycker jag om att Mosaab ska trivas bra hos oss.

Provtagning av

mark

Vi kommer att påbörja ett arbete med att ta prover

och undersöka marken vid Furuvägen 3. Det är en så

kallad geoteknisk undersökning som ska utföras och

som kommer att genomföras med hjälp av borrning i

marken. Resultatet från undersökningen kommer att

bli ett bra underlag för att se om det finns möjlighet

för nyproduktion alternativt ombyggnation i framtiden.

Fönsterbyten

Före nyår ska några hus få fönstren utbytta. Det gäller en fastighet i Kolsva

på Odensvivägen samt några fastigheter på Furuvägen i Köping. Entreprenör

för arbetet är företaget Interoc.

Söker du lokal eller

ett förråd?

Fasadrenoveringar

på Nygård

Några fastigheter på Nygård ska få nytt utseende i

form av ny färg. Vi målar om och dessutom

tilläggsisoleras ett av husen.

Övergripande

markarbeten i våra

områden

En hel del markarbeten ska utfördas i våra områden

framöver. Det ska bli lite finare och

trevligare med ny asfalt, bättre belysning,

nya gräsmattor och planteringar på

flera platser.

Bostadsappen

• Sök parkering eller garage

• Mina sidor

• Felanmälan

På vår hemsida hittar du en lista

över lediga lokaler och förråd.

Kontakta Mimmi om du är intresserad

så kan hon hjälpa dig med mer

information och svara på frågor,

tfn 0221-25031.

Roland Juhlin i bakgrunden och Mosaab Habaj på gräsklipparen.

Mimmi Eriksson, uthyrare på KBAB.

4 BoBladet • Hösten 2018

Hösten 2018 • BoBladet 5


Nu har alla

flyttat in på

Hake

Efter att första spadtaget togs i februari

2015 står nu fyra höghus med

totalt 142 lägenheter klara i området

Hake. I mitten av september flyttade

hyresgästerna in i den sista fastigheten

på Tunadalsgatan 15.

Nu när alla flyttat in har byggstaketet

plockats bort och gångvägen mellan

husen iordningställts. Byggbodarna är

borta och marken kommer att återställas

med gräsmatta.

Tunadalsgatan 13

Antal lägenheter: 28

Inflytt: Juli 2018

NCC flyttar nu vidare till nya projekt

och passar samtidigt på att tacka för

visad hänsyn till de som flyttade in i

etapp 1 under 2016, och som fram

tills nu har fått stått ut med en del

oväsen och moment som tillhör en

byggarbetsplats.

– Inflyttningen i de senaste två husen

har gått bra och jag vill också tacka

NCC för ett bra utfört arbete och bra

samarbete, säger Anders Ljung.

Tunadalsgatan 15

Antal lägenheter: 33

Inflytt: September 2018

Anders Ljung kundvärd på Hake.

Spinnerigatan 3

Antal lägenheter: 44

Inflytt: September 2016

Spinnerigatan 1

Antal lägenheter: 37

Inflytt: Juni 2016

Bilden är från juni 2018 och tillhandahållen av Västmanlands Television.

Ett bibliotek med

sportprylar

Konceptet som har funnits sedan 2013 har vuxit

och finns nu i många städer. I augusti öppnade

Köpings kommun upp portarna för Fritidsbanken

på Nibbletorget i Köping. Tanken är enkel, alla

kan låna sport- och fritidsutrustning gratis.

Fritidsbanken tar emot utrustning

som inte används och ser till att det

kommer till nytta. Vill man testa på

någon ny idrott, kan man istället för

att köpa nya hockeyskydd och skridskor

låna utrustning gratis i 14 dagar.

Det främjar framförallt spontanidrott,

hälsa och möjligheten att få prova på

nya idrotter.

– Det är många som är inne och

lånar utrustning, några lånar en fotboll

i två timmar och lämnar sedan

tillbaka den. Man behöver vara minst

12 år för att låna, är man yngre måste

målsman vara med, berättar Erna

Busbaher från Barn- och ungdomsenheten.

– Något som efterfrågas är cyklar

och rullskridskor så det vill vi passa på

att efterlysa, fortsätter hon.

Lämna in din utrustning

Har du något som bara står och

samlar damm i förrådet, lämna

in det till Fritidsbanken.

Det kan vara dina gamla

skidor som inte har kommit

till användning sen

du tappade lusten för

att krångla med vallningen,

eller att du har

sålt båten men har

kvar flytvästen.

Öppettider

Tisdag och torsdag,

kl 14 – 18. Då går

det även bra att lämna in

sport- och fritidsutrustning.

Adress: Nibbletorget, Skolvägen 1.

Vintersäsongen närmar sig

och Fritidsbanken är välfylld

med längdskidor, slalomskidor,

snowboards, pjäxor och stavar .

Perfekt att låna när det är

dags för en helg i Romme .

Erna Busbaher hjälper ibland till att

bemanna Fritidsbanken.

6 BoBladet • Hösten 2018

Hösten 2018 • BoBladet 7


HEMFÖRSÄKRING - VAD INGÅR?

Egendomsskydd Reseskydd Ansvarsskydd Rättsskydd Överfallsskydd

Hur aktsam

ska jag vara?

Villkoren i

hemförsäkringen

kan skilja sig

beroende på vilket

försäkringsbolag

man har.

Vad gäller vid brand?

Var rädd om dig

och din bostad!

Många tycker att det är svårt att sätta sig in i vilka försäkringar man har

och behöver, men vi råder alla att ta sig lite tid för att gå igenom och se

över sitt skydd för olika typer av händelser. En hemförsäkring är basen och

andra försäkringar är nödvändiga komplement för ett fullgott skydd.

Omfattar hemförsäkringen

min fyrfota bästis och andra

inneboende?

När du flyttar in hos oss ska det finnas

en gällande hemförsäkring. Som

hyresgäst är du ansvarig för att teckna

en försäkring för ditt hem. Det är

en liten kostnad men en stor trygghet

för dig.

Du är själv ersättningsskyldig om det

uppstår någon skada i bostaden, det

gäller oavsett om det är du eller gäster

till dig som orsakat skadan. Extra

viktigt är det naturligtvis att vara skyddad

vid brand i hemmet, eftersom du

även är ersättningsskyldig om annans

(grannens) egendom skadas. En hemförsäkring

hjälper dig vid sådana tillfällen.

Till exempel kan du få ersättning

för brand- och nedsotningsskador,

samt merkostnad för annat boende

om din bostad blivit förstörd av en

brand eller vattenskada.

Enligt hyreslagen är du skyldig att

omedelbart anmäla brister och fel

som uppstått i din lägenhet, framförallt

fel som kan leda till allvarligare

skador. Anmäler du inte felet i tid kan

det innebära att hemförsäkringen inte

gäller och du som hyresgäst blir själv

FÖLJANDE DELAR INGÅR I

ALLA HEMFÖRSÄKRINGAR

Innehållet i varje del kan skilja sig lite beroende på

vilket försäkringsbolag man har.

• Egendomsskydd (lösöre), ger

ersättning vid exempelvis brand,

inbrott, stöld (även id-stöld). Avser

personliga ägodelar.

• Reseskydd, gäller vanligtvis i 45

dagar (skiljer sig lite beroende på

vilket försäkringsbolag du har).

• Ansvarsskydd (skadeståndsskydd),

om du har orsakat skada på person

eller egendom kan du bli ersättningsskyldig.

• Rättsskydd (juridiskt ombud), kan

ersätta dina kostnader för ett

juridiskt ombud vid en rättstvist.

• Överfallsskydd, kan ge ersättning

om du till exempel blivit misshandlad.

VEM OMFATTAS AV HEMFÖR-

SÄKRINGEN?

Vanligtvis gäller hemförsäkringen för

den som står för hyreskontraktet

samt för övriga familjemedlemmar

sen. Den gäller inte för inneboende.

Kolla med ditt försäkringsbolag vad

som gäller för dig.

AKTSAMHETSKRAV

För att kunna få full ersättning vid inbrott,

stöld eller annan skada måste

du ha varit aktsam. Har du brutit mot

något av kraven som finns i villkoren

kan ersättningen minskas eller utebli.

Hur stor minskningen blir beror på hur

din oaktsamhet påverkat skadan och

omfattningen. Några av kraven är:

• Lås dörrar och stäng fönstren när

du inte är hemma.

• Cykeln ska vara låst med godkänt

cykellås.

• Lämna inte levande ljus utan tillsyn.

Tänk på att du måste vara särskilt försiktig

utanför hemmet med värdefulla

saker som smycken, klockor, kameror

med mera.

VAD ERSÄTTS INTE?

Några exempel:

• Stöld eller skadegörelse som begås

av någon som har tillåtelse att

• Stöld av pengar eller värdehand- • Bilförsäkring (trafikförsäkring

lingar som du har med dig utan- är obligatorisk).

för bostaden. Gäller även om de

• Djurförsäkring.

förvaras i garage eller förråd.

• Privatolycksfallsförsäkring.

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR • Utökat reseskydd.

Hemförsäkringen är grundförsäkringen

för ditt hem, förutom den kan du Se över vad som är viktigt för dig och

behöva teckna olika tilläggsförsäkringar

som bland annat:

inte bort sjuk- och olycksfallsförsäk-

om det ingår i hemförsäkringen. Glöm

ringar.

• Allriskförsäkring (drulleförsäkring).

• Barnförsäkring.

KBAB:s hemförsäkring

Bara för dig som är hyresgäst hos KBAB.

Vi kan erbjuda en hemförsäkring i samarbete med Länsförsäkringar Bergslagen

som debiteras på din hyresavi. Det är en fullvärdesförsäkring som täcker

din lösegendoms faktiska värde och du kan då inte bli underförsäkrad.

Kontakta uthyrningen, tfn 0221-25030 om du

vill teckna en försäkring.

Priser

• 1 rok 42 kr/mån • 4 rok 69 kr/mån

• 2 rok 52 kr/mån • 5 rok 76 kr/mån

• 3 rok 60 kr/mån

Säker internetanvändning

MEJL

• Skicka inte känslig eller hemlig

information i mejl.

• Öppna inte mejl eller bilagor från

okända avsändare. Myndigheter

skickar aldrig bilagor eller frågar

efter kontouppgifter i mejl och sms.

• Blir du osäker på om ett mejl är

äkta eller inte, kontakta avsändaren.

HANDLA PÅ NÄTET

• Skriv ut eller ta en skärmdump på

din betalning/ditt köp om du

handlar på nätet.

• Var försiktig med att lämna ut ditt

kontonummer, välj i första hand att

betala mot faktura.

• Logga alltid ut från din internetbank

när du är klar.

DATOR OCH NÄTVERK

• Se till att din dator har ett bra

skydd som brandvägg och

antivirusprogram.

Läs mer på dinsäkerhet.se.

ansvarig.

som är folkbokförda och bor på adres-

vara i din bostad.

Läs mer på vår hemsida.

8 BoBladet • Hösten 2018

Hösten 2018 • BoBladet 9


Rätt temperatur inne?

Värna om

värmen

Hyresgästenkäten

Påverka ditt boende!

I slutet av augusti delades en hyresgästenkät ut till alla våra 2 700

hyresgäster. I samband med utdelningen fick också flera hyresgäster

möjlighet att under någon form av arrangemang träffa sin kundvärd,

medarbetare i serviceteamen samt någon från företagsledningen.

– Jag är mycket nöjd med arrangemanget kring utdelningen i mina

Nu är det höst och vintern är snart här, det blir mörkare tidigare

på kvällen och vi spenderar mer tid inomhus. Vi får därför

mycket frågor om just inomhusklimatet den här årstiden. Vi

har sammanställt de vanligaste frågorna med råd och svar.

VILKEN TEMPERATUR BÖR

JAG HA I MIN BOSTAD?

Värmen i våra bostäder ska tillsammans

med ventilationen skapa ett bra

inomhusklimat med cirka 20,5 grader

på dagarna (med en skillnad på 0,5

grader upp eller ned). Det är den temperatur

som bland annat Socialstyrelsen

rekommenderar. Varje grads

ökning av inomhustemperaturen ger

en ökning av energiförbrukningen med

fem procent. För oss innebär det en

ökad energianvändning med 2 290

000 kWh och det motsvarar uppvärmningen

av 350 lägenheter under

ett år.

HUR MÄTER JAG TEMPERA-

TUREN?

Du mäter temperaturen i lägenheten

på en meters höjd från golvet i mitten

av rummet.

VARFÖR ÄR ELEMENTEN

KALLARE NEDTILL?

Det är det varma vattnet i radiatorn

(elementet) som avger energi (värme)

till rummet. När vattnet avger energi

svalnar det, vilket innebär att elementet

är varmt upptill där det varma

vattnet går in och svalare nedtill där

returledningen sitter. Hela elementet

ska alltså inte vara varmt, men ju kalllare

det är utomhus desto varmare är

överdelen på radiatorn. Är värmetillskottet

i rummet tillräckligt kan elementet

till och med kännas kallt.

HUR FUNGERAR TERMOSTA-

TERNA PÅ ELEMENTEN?

En termostat sparar energi eftersom

den automatiskt känner av rummets

temperatur. Man kan också själv

bestämma om man vill ha svalare i

rummet genom att vrida temperaturskalan

medurs tills den rätta temperaturen

uppnås. Tillförs rummet

”gratisenergi” via solinstrålning, eller

om många glödlampor och elektriska

maskiner är i gång, stänger termostaten

automatiskt tillförseln av vatten till

elementet.

VARFÖR DRÖJER DET INNAN

MITT ELEMENT BLIR VARMT?

En eller flera fastigheter kan vara anslutna

till en och samma undercentral

som skickar ut det varma vattnet. Det

kan därför dröja ett litet tag innan det

varma vattnet når alla, framförallt om

elementen ligger i slutet av värmesystemet.

Vid väderomslag får man helt

enkelt ha lite tålamod. Det varma vattnet

kommer.

MIN INOMHUSTEMPERATUR

ÄR LÄGRE ÄN 20 GRADER?

Är temperaturen lägre än 20 grader,

kan du kontrollera hur du har möblerat

vid elementen. Täcks elementen

av möbler eller långa gardiner kan

värmen inte komma ut i rummet. Det

behövs minst 40 centimeters fri yta

framför elementet för att den varma

luften ska kunna cirkulera och fördelas

ut i rummet.

Blir det inte varmt inomhus trots fria

ytor kring elementet och det inte nyligen

har varit ett väderomslag bör du

göra en felanmälan. När du gör en

felanmälan kommer vi ut och mäter

temperaturen. Visar temperaturen

20 grader eller mer gör vi inget ytterligare.

Är det däremot kallare än 20

grader kontrollerar vi elementen och

eventuell undercentral så att inget är

fel på funktionerna.

VAD GÖR JAG OM DET

DRAR FRÅN FÖNSTER OCH

DÖRRAR?

Börja med att kontrollera om det finns

tätningslister runt fönster och dörrar

och om dessa är hela. Om det visar

sig att tätningslister saknas eller sitter

löst gör du en felanmälan.

SKA MINA VENTILER VARA

STÄNGDA NÄR DET ÄR

KALLT UTE?

Ett hyreshus är byggt för att ha fungerande

cirkulation av luften. Ventilerna

ska vara öppna. Om ventilationen

är helt stängd slutar luftväxlingen att

fungera.

områden. På Tunadal träffades vi i restaurangen, och det var många

hyresgäster som passade på att komma för att umgås och ställa

frågor, berättar kundvärd Carina Tikkanen.

Nu har en tid gått och många svar har kommit in. I nuläget är svarsfrekvensen

57 %, vi hoppas att fler tar tillfället i akt och svarar på

enkäten.

Svaren och synpunkterna som framkommer i enkäten

betyder mycket för vår planering. Det ger oss en

indikation om vi prioriterar rätt saker och vi får

också vetskap om vad som är viktigt för er hyresgäster.

Vår vision är att erbjuda ett hållbart,

tryggt boende präglat av omtanke, då får vi

våra hyresgäster att bo med framtidstro.

Stort tack för alla svar som kommit in!

Hyresgästundersökning 2018

VAR MED OCH PÅVERKA!

Sveavägen 18 • Box 13 • 731 21 Köping • Tel kundcenter 0221-25500 • Fax 0221-10025

www.kbab.koping.se

KÖPINGS BOSTADS AB

Kundvärd Carina Tikkanen, Maj-Britt Svensson och Ann-Katrin Majbrittsdotter.

2018-xx-xx

I år får alla våra 2 700 hyresgäster chansen att

påverka sitt boende och hjälpa oss att bli bättre!

Som hyresgäst hos oss är du expert på hur vi sköter oss som värd och hur ditt

boende fungerar. Dina åsikter är viktiga i vår planering och vi uppskattar stort

om du vi l hjälpa oss att bli bättre.

I bifogad enkät kan du anonymt berätta hur du uppfattar ditt boende och

den service du får hos oss. Ditt svar är viktigt oavsett om du är nöjd e ler

missnöjd, först då kan vi göra riktiga analyser och se vad som vi behöver

utveckla och förbättra.

Vi har återigen anlitat AktivBo som hjälpt oss tidigare. 2016 gick vi ut ti l

hälften av er hyresgäster för att fråga hur ni uppfattade boendet och den

service som fanns. Åtgärder som vidtagits med anledning av svaren vi fick då

har annonserats ut i trapphusen och vi har också skrivit om resultatet i Bobladet.

AktivBo är ett företaget med många års erfarenhet av hyresgästenkäter och garanterar

att samtliga svar är anonyma gentemot oss. Numret som står tryckt på enkäten

behöver de för att sortera svaren per område och för att kunna skicka ut påminnelser.

Du kan svara:

• Via internet, www.svar.aktivbo.se. Logga in med enkätnumret

som står längst upp på första sidan av enkäten.

• Genom att skicka in enkäten i det bifogade svarskuvertet.

Vi är tacksamma om du svarar så snart som möjligt. AktivBo påminner de som råkar

glömma e ler av misstag har kastat bort enkäten. Har du frågor kring enkäten kontakta

AktivBo på 08-23 39 85 e ler maila ti l info@aktivbo.se. Efter vecka 46 har vi en

sammanstä lning av a la svar och kan återkoppla ti l dig om vad som framkommit

och hur vi kommer att gå vidare.

Tack på förhand för din medverkan!

Med vänlig hälsning

Köpings Bostads AB

Thomas Wahlberg, förvaltningschef

Vänta inte med att fy la

i enkäten.

Ditt svar är viktigt

för oss!

10 BoBladet • Hösten 2018

Hösten 2018 • BoBladet 11


B

Bladet

Bokortserbjudande

Med Bokortet betalar du

Vuxna 70:-

Ordinarie pris 100:-

Barn 50:-

Ordinarie pris 80:-

Se musikalen

Shrek

med Hagateatern

Musikalen Shrek spelas av en blandad

grupp med ungdomar, vuxna och

barn. Historien om det gröna träsktrollet

som får sitt hem invaderat av

ett gäng sagofigurer och enda chansen

att få vara ifred är att rädda prinsessan

Fiona från sin fångenskap hos

draken.

Spelplats: Hagateatern

Biljetter: Köps på Hagateatern, se

hemsida.

Föreställningar

Lördag 17 nov, kl 16.00

Söndag 18 nov, kl 13.00 och 16.00

Lördag 24 nov, kl 16.00

Söndag 25 nov, kl 13.00 och 16.00

Lördag 1 dec, kl 13.00 och 16.00

Regi: Camilla Tengström

Vill du tacka nej till reklam?

Om du inte vill få reklam i din brevlåda

kan du hämta en liten klisterlapp

i kundcenter och sätta på din

ytterdörr. På hemsidan finns mer

information och länkar om hur du

kan tacka nej till reklam i brevlåda,

e-post och sms.

f o

I n

f

Postadress:

Box 13, 731 21 Köping

Besöksadress:

Sveavägen 18

E-post:

info@kbab.koping.se

Hemsida:

www.kbab.koping.se

Öppet:

Måndag 8.00 - 16.00

Tisdag 8.00 - 18.00

Ons - fred 8.00 - 16.00

Felanmälan:

0221-25500, Mina sidor eller

appen

Uthyrning: 0221-25030

Köpings Kabel-TV AB:

0221-25045

Akuta fel och trygghetsjour:

Efter kontorstid: tel 0221-25877

Se vidare info i portarna.

r å n K ö p i n g s

B o s

t a d s

A B

BoBladet

Redaktion:

Maria Eriksson

Kristoffer Nilsson

Ansvarig utgivare:

Peter Landin

Layout:

Maria Eriksson

Kristoffer Nilsson

More magazines by this user
Similar magazines